Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015"

Transkript

1 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188

2 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Intern kontroll Ständiga förbättringar... 7

3 3. Sektor Samhällsbyggnad 3.1 Verksamhetsbeskrivning Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden. Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter skall erbjudas lokaler med god service och kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av egna vägar, offentlig belysning, bidrag till enskilda vägar, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom mark och exploatering. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg (förutom Sörbygården). Den nybildade städenheten ska svara för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. 3.2 Viktiga händelser McDonalds har byggt inom köpcenterområdet i Håby och öppnade sin verksamhet i början av året. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Tillbyggnad av förskolan Lilla Foss är i full gång samt Önnebacka som påbörjas i sommar. Willab Garden har öppnat sin verksamhet och XL-bygg öppnar i början av sommaren. 3.3 Ekonomi Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Samhällsbyggnad Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall Budget Resultat Årsbudget Resultat ,1 3,2 1,0 9,5 0,0-26,3-25,0-1,3-74,9-0,2 Nettokostnader -22,1-21,8-0,4-65,3-0,2 Kommunbidrag 29,5 29,5 0,0 88,4 0,0 Resultat efter kommunbidrag 7,3 7,7-0,4 23,1-0,2 Kapitalkostnader -7,7-7,7 0,0-23,1 0,2 Årets resultat -0,4 0,0-0,4 0,0 0,0 Kommentar: Sektorns utfall för perioden är minus 0,4 mnkr medan årsprognosen visar plus 0,4 mnkr främst beror detta på låga driftskostnader inom fastighet, erhållna EU-bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs och konferens vilket täcker ökade kostnader för bostadsanpassning.

4 Sida 4 av 7 Sammanställning av Sektor Samhällsbyggnads verksamheter (mnkr) Enhet Resultat 04 Prognos Gata- och mark 0,5-1,0 Tekniska enheten -0,2-0,1 Fastighetsenheten -1,1 1,0 Park och skog 0,2 0,1 Kostenheten 0,2 0,1 Städenheten 0,0 0,0 Näringsliv 0,1 0,3 Sektor Samhällsbyggnad totalt -0,4 0,4 Kommentar: Gata- och mark: Beräknad årsprognos minus 1,000 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för bostadsanpassning. Tekniska enheten: Beräknad årsprognos minus 0,100 mnkr beroende på osäker fordran om 0,160 mnkr. Fastighetsenheten: Överskott 1,000 mnkr pga. mild vinter och elpriset lågt samt låga snöröjningskostnader. Park och skog: Prognosticerar ett överskott på 0,100 mnkr. Orsaken beror främst på långtidssjukskrivningar som inte ersatts. Kostenheten: Prognosticerar ett överskott på 0,090 mnkr. Återhållsamhet på inköp och kurs och konferens. Städ enheten: Prognosticerar ett nollresultat. Återhållsamhet på inköp och kurs och konferens. Näringsliv: Prognosticerar ett överskott på 0,300 mnkr. Orsaken är EU-bidrag för deltagande i projektet Pilotkommuner för serviceutveckling Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Projekt Samhällsbyggnad totalt - varav specifika projekt BELÄGGN O BROARB TILLBYGG. LILLA FOSS FSK TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK BRUKSVÄGEN VÄGFÖRBÄTTRING Redovisning jan-april Budget Årsbudget Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos 4,35 21,20 5,53 26,73 22,38 35,78-0,44 0,70 0,38 1,08 1,52 1,08 5,08 10,00-0,20 9,80 4,72 15,00 0,01 0,00-0,17-0,17-0,18 6,30-0,25 1,00 0,84 1,84 2,08 1,84 ENGERGIÅTGÄRDER 0,00 1,10 0,29 1,39 1,39 1,39 För detaljerad redovisning för alla projekt se bilaga investeringar

5 Sida 5 av 7 Kommentar: Årsförbrukningen förväntas uppgå till 35,78 mnkr, beroende på strukturella investeringar för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal. Städ: Enheten kommer att köpa in städmaskiner och förväntas nyttja hela investeringsbudgeten på 0,300 mnkr. Park och Skog: Enheten kommer att nyttja hela investeringsbudgeten på 1,050 mnkr Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 3.4 Måluppfyllelse Måluppfyllelse budget Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Ökad tillgänglighet för medborgaren TIllgänglighet via telefon med handläggare % 50 % Tillgänglighet gott bemötande % 90 % Tillgänglighet via e-post % 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning 61 % Inväntar nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Gott bemötande till våra medborgare (100 %) Förbättra bemötandet i telefon och vid direktkontakt. Ha en trevlig ton, behjälplig Verksamhetsmål: Besvara alla e-post inom 2 dygn inom gata väg Alla mejl ska besvaras inom 2 dygn. med utförligt svar, och signatur vem som svarat namn, befattning, kommun, telefon samt (loggan) på våra e-post. Automatsvar till sökande på mail Verksamhetsmål: Tillgängligheten gällande telefonkontakt inom gata väg ska öka till 50 % Förbättra hänvisning på telefon vid frånvaro. Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten 100,00% De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten 100,00% Verksamhetsmål: Inventera och fasa ut användningen av farliga kemikalier Verksamhetsmål: Handlingsplan för åtgärder med anledning av kommunala miljömål upprättas. Öka arbetet med vägföreningar Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter. 100,00%

6 Sida 6 av 7 Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 % Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh) Påbörja användningen av solenergi Verksamhetsmål: Initiera förrättningar för bildande av vägföreningar Verksamhetsmål: Vidta energibesparande /effektiviserade åtgärder Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 50 % hushållsavfall? (%) Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka Verksamhetsmål: Under planeringsperioden ska graden av återvinning av hushålls och verksamhetsavfall öka. Rambo arbetar med ett nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall. Systemet är på gång i Lysekil under och i övriga kommuner därefter. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Utökade öppettider på tippen Mats Ej lördagar (disk med Rambo) Tillander påbörjad Öka attraktiviteten i Munkedal Antalet kommuninvånare SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % 60 % Verksamhetsmål: Attraktiv plats att leva och bo i Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde Verksamhetsmål: Upprätta och implementera närinslivsstrategi Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Antal genomförda förbättringar 12

7 Sida 7 av Verksamhetsmål: Ajourhållning av hemsidor Verksamhetsmål: Elfordon till Park Verksamhetsmål: Skolmatsapp Verksamhetsmål: Vegetariskt alternativ på Kungsmarksskolan (nu tre rätter) Verksamhetsmål: Bättre städrutiner och arbetssätt. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter 1,00 % Verksamhetsmål Munkbo: Genomföra en tillgänglighetsinventering i samtliga lägenheter under året Verksamhetsmål Munkbo: Arbeta för ett ökat bostadsbyggande Verksamhetsmål Munkbo: Medverka till framtagandet av detaljplan för boende i varierande lägen. 3.5 Framtid 3.6 Övriga nyckeltal 3.7 Övrig uppföljning Intern kontroll Inom sektorn skall granskning av: inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal, Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA), Upprätta bevakningsrutin, Körjournaler, Kostpolicy,Säker mat - barn med specialkost, Introducera vikarier göras. 3.8 Ständiga förbättringar Står i hypergene: summera

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 Koncernen Tanums kommun RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 118,3 117,3 95,7 100,8 Verksamhetens kostnader -390,4-380,8-381,2-373,6 Avskrivningar -23,7-24,1-19,6-20,6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer