Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund"

Transkript

1 Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet m Version

2 FOGIS Många domare har under säsongen 2013 slarvat med fullständig matchrapportering i Fogis men från 1 januari 2014 så kommer vi utfärda straffavgifter på 200 kr per match som inte är fullständigt rapporterad inom 24 timmar. Vad innehåller en godkänd rapport? Slutresultat Halvtidsresultat Varningar Utvisningar+ min. (Vid grov utvisning skall anmälan göras) Samtliga spelare inlagda på laguppställningen med tröjnummer Leg.kort saknas Du börjar med att rapportera slut o halvtidsresultatet under fliken Resultat och spar den. Sedan öppnar du nästa flik med Domarrapport och registrerar allt annat och avslutar med att SPARA o GODKÄNN. Skulle du då få en röd varningstext högst upp på sidan så är det något som du missat som du då måste rätta till. Du ser om domarrapporter blir godkänd enligt nedan text: Status för domarrapport Godkändes Uppdatera egna kontaktuppgifter. Registrera din ledighet om det är några datum du inte kan döma. Söka lediga domaruppdrag. Se din matchlista (domaruppdrag). Samtliga matcher med laguppställningar skall administreras i Fogis och detta innebär följande för dig som domare. När du kommer till match så lämnar bägge lagen sina laguppställningar som är utskrivna från Fogis och dessa skall vara underskriva innan match, ledarna har möjlighet att göra manuella justeringar på laguppställningen som att stryka eller lägga till spelare. Om laget endast lämnar ett exemplar av sin laguppställning så kommer de inte få någon kopia med sig hem efter matchen. Lämnar laget in två kopior så fyller du i uppgifterna på bägge kopiorna samt återlämnar den ena kopian till laget efter match. Leg.kort saknas registreras under händelser på spelaren i Fogis. Behåll laguppställningarna hela året på ett säkert ställe efter att du gjort registreringarna i Fogis. Fogis manualer finns på vår hemsida Tävling/Domare-Domare-Fogis manualer. Stockholmshäftet m Version

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan Antal spelare (5-7 manna) 21 Antal spelare (9 manna) 23 Assisterande domare 11 Avbruten match 15 Avvisad/Utvisad spelare eller ledare 13 Behörighet 6 Beställning av domarmaterial 9 Bollstorlek 22 Byte av matcher 8 Coach Domare Div 4-5 Herrar samt Damer 20 Dispenser 12 Domarersättningar 17 Domarkommittén 20 Domarkortet 9 Domarobservatör 9 Domartillsättning 7 Domarrapport 10 Flygande byten 21 Fogis beställa lösenord 28 Fogis info 2 Grova utvisningar 18 Instruktioner från domarkommittén Inställd match 15 Junior DM 24 Jäv 9 Kansliet 20 Kontroll av spelare 11 Laguppställningar 10 Löptester 5 Matchlistor 9 Matchtilldelning 7 Nolltolerans 13 Nyheter Omprov 6 Regelprov 6 Reseersättning 14 Reseräkning 14 Resultatrapportering 18 Sen ankomst 10 Specialregler 5- och 7 manna Specialregler 9 manna 23 Spelarlegitimationer 11 Speltider 22 Stockholm cup 25 Tävlingsbestämmelser 11 Utvecklingsrapport 18 Victoria cup 25 WO-match 15 Våld mot domare 13 Zonledare 20 Återbud 7-8 Överåriga 12 Stockholmshäftet m Version

4 1. Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund Under denna rubrik finns information om löptester och de krav som finns på dig, som skall vara domare inom Stockholms Fotbollförbund. 2. Matchtilldelning, matchförberedelser Här finns information om hur matchtilldelningen går till, matchlistor, hantering av återbud, frågeställningar om jäv samt information om Domarobservatörer (DO). 3. Nyheter, föreskrifter och påminnelser Här finns lokala föreskrifter och regler, som exempelvis nyheter och påminnelser för 2014, information om spelarlegitimationer, dispenser, nolltolerans, utdrag ur tävlingsbestämmelserna sådant som domaren måste känna till och kunna hantera före respektive match. Reglerna beträffande spelet på planen finns under rubrikerna 6 och 7 samt i Spelregler för fotboll 4. Åtgärder efter match Här finns information om domarkvitton, arvoden och ersättningar samt hantering av anmälan och rapporter. 5. Kontaktinformation Här finns adresser, telefonnummer, och e-postadresser till anställda på kansliet, StFF:s Domarkommitté. 6. Föreskrifter för olika tävlingar Här finns specialregler inom Stockholm Fotbollförbund 9-manna fotboll, 5- och 7-mannaregler samt tävlingsföreskrifter för några olika turneringar. 7. Instruktioner från Domarkommittén 2014 Här finns ändringar och förtydliganden i Spelreglerna samt StFF:s Domarkommitténs instruktioner vad som särskilt skall beaktas under Stockholmshäftet m Version

5 1. Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund Löptester, klassificering och behörighet. DIVISION 4-6 HERRAR: Löptestet genomförs i samband med fortbildningen i Eskilstuna under februari-mars Följande krav skall samtliga klaras av. Omtestdatum är den 30 mars Sprint 6x40 meter på 6,6 sekunder per 40 meter. Uthållighet - löpa 150 meter på 35 sekunder, därefter gå 50 meter på 40 sekunder. Detta skall ske under totalt 20 varv, dvs totalt 20 intervall på 200-metersbana. 20 varv är godkänt resultat. Den som endast klarar 75% av uthållighetstestet, dvs minst 15 varv, är godkänd som domare i Division 7 Herrar. Inför klassificeringen 2015 skall domarna i nedanstående kategorier uppfyllt följande krav 2014: domarna i div. 5 dömt minst 8 st div. 5 matcher eller A-lags matcher i högre serier herrar. domarna i div. 6 dömt minst 8 st div. 6 matcher eller A-lags matcher i högre serier herrar. DIVISION 2 DAMER: Löptestet genomförs i samband med fortbildningen i Eskilstuna under februari-mars Följande krav skall samtliga klaras av. Dam Div meter 7,0 sek per 40 meter x 2 Uppfylls inte kravet på antalet dömda matcher kan domarklassificeringen påverkas Löptestdatum för nedanstående Domarkategorier är söndag 30 mars, torsdag 3 april, söndag 6 april. Måndagen(annandag påsk) den 21 april endast för omtester. Se hemsidan för exakta tider. De domare som efter sista testtillfället inte fullgjort sin löptest har möjlighet att via en ansökan till Domarkommittén be om ytterligare en chans. I ansökan ska det tydligt framgå varför man inte har kunnat delta vid tidigare datum. Domarens klassificering medför att man även har rätt att döma i alla lägre divisioner inkl. 5- och 7-manna. Domarkategori Löptestkrav på 12 min AD-test 2x40meter Herr Div meter 7,0 sek per 40 meter Herr Senior 2300 meter 7,0 sek per 40 meter Herr Övriga 2200 meter 7,0 sek per 40 meter Ungdom 9-11-manna 2200 meter 7,0 sek per 40 meter Herr Senior Nya 2300 meter Dam Div meter 7,0 sek per 40 meter Dam Div meter 7,0 sek per 40 meter Ungdom 9-11-manna Dam 2100 meter 7,0 sek per 40 meter Dam Nya 2100 meter Alla som är AD-behöriga skall även genomföra kortloppen 2x40 meter i samband med löptest. Stockholmshäftet m Version

6 VILKA SERIER ÄR JAG BEHÖRIG ATT DÖMA? Domarkategori Serier Herr Div 7 Herrar Div 7, Res Div 4-7, Vet, Dam Div 3-5, Junior 19, P/F Herr Senior Res Div 5-7, Vet, Dam Div 4-5, P/F Herr Övriga Ungdom 11-manna 15 Res Div 6-7, Vet, Dam Div 5, P/F (ej P/F15 elit) P/F (ej P/F15 elit) Ungdom 11-manna 14 P/F Ungdom 11-manna 13 P/F Herr Nya Klassificering sker efter uppdömningsmatch. Dam Div 3 Dam Div 3-5, Herrar Div 7, Res Div 5-7, Vet, Junior 19, P/F Dam Div 4 Dam Div 4-5, Res Div 6-7, Vet, P/F Ungdom 11-manna Dam P/F (ej P/F15 elit) Dam Nya Klassificering sker efter uppdömningsmatch. REGELPROV/OMPROV Domare som inte har godkänt resultat på regelprovet, måste genomföra sitt första omprov enligt följande: Domare Herrar Div samt Damer Div 2 skall genomföra sitt omprov på Stockholms Fotbollförbunds kansli, Västra vägen 5A i Solna. Kontakta Peter via eller för tidsbokning. Övriga 11-mannadomare kommer få första omprovet hem via e-post. Omprovet skall vara genomfört i senast 8 april Samtliga domare som missar omprov 1 måste kontakta Stockholms Fotbollförbund för ytterligare prov som genomförs på kansliet under dess öppettider. För varje omprov som görs på kansliet skall en administrationsavgift på 100 kr erläggas kontant. Kontakta Peter via eller för tidsbokning. Mellan varje regelprov skall det minst vara 14 dagar. Missat omprov föranleder justerad matchlista. Stockholmshäftet m Version

7 2. Matchtilldelning, matchförberedelser Domartillsättning för vår och höst SENIORFOTBOLL OCH S:t-ERIKS-CUPEN år. Samtliga seniordomare och ungdomsdomare 11-manna får tre matchlistor under säsong. Den första kommer i slutet på mars. Matchlistorna läggs upp på StFF:s hemsida och domarna får via e-post meddelande om detta. Matchlistan skall därefter snarast granskas av varje domare och önskade matcher accepteras. Dessa matchlistor innehåller de matchkategorier som man är kvalificerad för. Vid frågor kontakta Björn via eller S:t ERIKS-CUPEN P/F ÅR (7-manna) Den som vill döma S.t Eriks-cupen 7-manna Flickor/Pojkar år måste sända in önskemålslistor avseende datum och önskade idrottsplatser. För våren 2014 finns önskemålslistor på StFF:s hemsida från den 14 mars och gällande hösten kommer de att finnas på StFF:s hemsida från den 23 maj. Dessa måste skickas in före det datum som anges på önskelistan. På önskelistan måste man välja den zon man bor i. Önskelistan finns på hemsidan under Tävling/Domare, Domare, Önskemålslistor ungdom Vid frågor kontakta eller Önskemål om att få återbudsmatcher Herrar div 4 Mer än 6 dagar före match Claes Malmekrans Herrar div dagar före match Ansök i Fogis Herrar div 5 Mer än 6 dagar före match Per Lindström Herrar div dagar före match Ansök i Fogis Övrig 11-manna 1-14 dagar före match Ansök i Fogis manna 1-14 dagar före match Ansök i Fogis manna Kontakta resp. hemmalag Stockholmshäftet m Version

8 Återbud Följande gäller om man måste lämna återbud: Herrar div 4 Mer än 6 dagar före match Herrar div dagar före match Herrar div 5 Mer än 6 dagar före match Herrar div dagar före match Övriga seniorer Mer än 3 arb.dagar före match S:t Erik P/F16-18 Mer än 3 arb.dagar före match samt P/F15 Elit Mer än 3 arb.dagar före match Övrig S:t Erik Mer än 3 arb.dagar före match Du kan även lämna återbud i Fogis minst sju dagar innan match. Du måste få bekräftat att vi har tagit emot ditt återbud. Vad gör du som domare när du inte kan döma en match och det är mindre än 3 arbetsdagar kvar till match? Få tag i en domarkollega som kan ta din match samt meddela kansliet enligt ovan vilken domare som fått din match. Om du inte får tag i någon domarkollega måste du ringa upp hemmalagets lagledare och berätta att du inte kan döma och att du inte fick tag i någon ersättare. Du måste även informera kansliet enligt ovan vad som hänt. Arbetsdagar är måndag - fredag, undantag för helgdagar och klämdagar. Om du byter eller lämnar en match till en kollega måste du meddela det till kansliet enligt ovan. Om du är AD i den aktuella matchen måste du även kontakta huvuddomaren snarast möjligt. Du kan meddela kansliet via e-post, men huvuddomaren måste du ringa till. För byten som inte har meddelats kommer en administrationsavgift på 100 kr att utdömas. Det är domaren som ursprungligen stod uppsatt på matchen som är ansvarig. Avgiften ska betalas inom 10 dagar efter erhållet krav. Om betalningen inte har inkommit i tid kommer domarens matchlista att justeras. Stockholmshäftet m Version

9 Matchlista, domarkort, domarmaterial MATCHLISTA Din personliga matchlista finns i Fogis. DOMARKORTET Domarkortet ska du alltid ha med dig när du dömer. BESTÄLLNING AV DOMARMATERIAL Det finns en del som kan hämtas på vår hemsida Tävling/Domare/Domarmaterial. Misstanke om jäv Domare skall självmant avsäga sig matcher där jäv kan misstänkas förekomma. Definition av jäv : Domaren har varit verksam i föreningen som spelare, ledare, supporter, förälder, närstående eller styrelseledamot. Detta gäller även om domaren, i förekommande fall, varit verksam i båda föreningarna som matchen gäller. Domarkommittén kommer efter anmälan från något av lagen att bedöma om jäv föreligger. Om så är fallet kommer domarens matchlista att justeras. Domarobservatör (DO) DO granskar vissa matcher och har en genomgång efter matchen med domaren. Syftet är att ge domaren stöd och hjälp att utvecklas som domare. DO sänder in omdömet om domaren till Stockholms FF samt ger även kopia till domaren. Det är mycket viktigt att tid avsätts mellan domaren och DO, så att syftet med granskningen uppnås. Stockholmshäftet m Version

10 3. Föreskrifter, kommentarer, påminnelser NYHETER 2014 Nya reservlagsserier inför säsongen. Gällande reservlagsserierna för herrar har förändringar skett till att reservlagen spelar på den serienivå där A-laget spelar. För de nya serierna Res div1-3 tillsätts huvuddomare och assisterande domare, För Res div tillsätts endast huvuddomare. Nya planmått och målstorlek för 9-manna fotboll. Se sid 23 Domartillsättning P/F år sker med automatisk domartillsättning från år 2014 (Önskelistorna är avskaffade) ENGAGEMANG Den som är utsedd att döma en fotbollsmatch måste vara engagerad. Detta innebär bl.a. att komma i god tid till matcharenan med en positiv inställning. Domaren skall vara domarklädd, använda ett vårdat språk och under matchen ha bra tecken och signaler. Det förutsätts att domaren intar bra placeringar och springer under hela matchen. Domare som dömer match ensam och som ej infunnits sig senast 30 minuter före matchstart kan av hemmaföreningen ersättas av annan behörig domare. Ingen ersättning utgår ifall domaren kommer för sent och hemmalaget redan har tillsatt en ny domare. Domaren har skyldighet att ha och döma i domarklädsel i avvikande tröjfärg mot lagen, ha visselpipa, klocka med tidtagarfunktion. UTEBLIVEN DOMARE Domare som uteblir från match åläggs att betala en straffavgift motsvarande matcharvodet på den som domaren uteblivit ifrån. Skall betalas inom 10 dagar till Stockholms Fotbollförbund. DOMARRAPPORT(= LAGUPPSTÄLLNINGSBLANKETT) Före alla 9- och 11-mannamatcher (fr.o.m. P/F 13) ska respektive lag lämna en laguppställningsblankett med kompletta uppgifter till domaren senast 15 minuter innan match. Följande uppgifter skall finnas med på matchrapporten när den lämnas till domaren: Hemma- och bortalag, serie- och matchnummer, tröjnummer, namn, fullständigt personnummer samt ledarnas namn. På laguppställningen ska alltid lagkapten anges med K. Domaren skall notera slutresultat, halvtidsresultat, varningar, utvisningar(min) och avvisningar. Samtidigt med laguppställningen ska spelarlegitimationer i förekommande fall lämnas till domaren. Domaren ska kontrollera att korten stämmer med namnen på laguppställningen. Lagen har rätt att komplettera laguppställningen upp till 16 spelare t.o.m. halvtidspausen. Ingen spelare får delta i matchen innan denne satts upp på laguppställningen. Ingen match får sättas igång utan att laguppställningen från bägge lagen lämnats in och matchen får inte försenas p.g.a. att laguppställningen inte lämnats in. Skulle något av lagen inte lämna in laguppställningen innan match blir matchen inställd. Rapport skall skrivas och skickas in till Stockholms Fotbollförbund. Laguppställningarna ska undertecknas av behörig ledare INNAN matchen och domaren ska rapportera dessa i Fogis senast 24 timmar efter match. Om domarrapporten inte har rapporterats i Fogis senast 24 timmar efter match, åläggs domaren en administrationsavgift på 200 kr för den match som domarrapportering skett senare än 24 timmar efter match. Stockholmshäftet m Version

11 ASSISTERANDE DOMARE Det är huvuddomarens uppgift att i god tid ta kontakt med sina assisterande domare, domarteamet ska samlas minst 60 min innan match. Om en assisterande domare får matchen på återbud eller byter match är det den assisterande domarens uppgift att kontakta huvuddomaren. (Alla tre domarna i ett domarteam har ansvar för att kontakt tagits mellan domarna). I 9- och 11-mannamatcher utan AD bör domaren be respektive lag utse en linjeman, som hjälper domaren med att bedöma om bollen passerat sidlinjen, samt, om domaren så önskar, att bedöma vilket lag som har rätt till inkastet. Domaren har dock alltid det avgörande beslutet åt vilket håll inkastet skall ske. SPELARLEGITIMATIONER Spelare ska fr.o.m. det licensår han/hon fyller 15 år inneha av StFF utfärdad spelarlegitimation. Före match ska varje lag till domaren överlämna laguppställningsblanketten samt spelarnas spelarlegitimationer. Spelare som saknar av StFF utfärdad spelarlegitimation äger endast rätt att delta om spelaren kan uppvisa godkänd legitimation, pass, körkort eller ID-kort. Domaren skall då anteckna detta på matchrapporten i avsedd kolumn. StFF kan besluta att spelare under en viss tid ska uppvisa godkänd legitimation, pass, körkort eller IDkort och av StFF utfärdad spelarlegitimation. Kravet på spelarlegitimation gäller ej i veteranserien, Reserv Herrar Div 1-3, U19- serierna(juniorallsvenskan), U17-serierna(pojkallsvenskan), F19-serien (Flickallsvenskan), Junior 19, Dam 2 och Dam 3-serierna, Stockholm-cup, Victoria-cup, Junior-DM. KONTROLL AV SPELARE MOT SPELARLEGITIMATION Domaren har befogenhet att kontrollera spelare mot dennes spelarlegitimation om domaren så önskar, antingen före matchen, i halvtid eller efter slutspelad match. Domaren ska rapportera om denna kontroll utförts med markering på matchrapporten. Spelare som motsätter sig/ej infinner sig till av domaren meddelad kontroll, anses ha deltagit okvalificerad (se kap. 3 11). Spelaren anmäls av domaren till StFF:s Tävlingskommitté (TK). UTDRAG UR StFF:s TÄVLINGSBESTÄMMELSER Utvisning av spelare När spelare utvisas före matchstart eller när en spelare på bänken utvisas ska antalet spelare på planen inte reduceras. Avvisning av ledare Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas. Avvisad person får under resterande del av matchen samt i samma tävlings nästkommande match, inte uppträda vare sig som spelare eller i någon funktionärsroll. Spelande ledare Om lagledare, tränare eller annan avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Stockholmshäftet m Version

12 Dispenser/Överåriga FLICKOR J19 ELIT I serien Flickor 19 Elit tillåts fyra överåriga (oavsett ålder) angivna på spelarförteckningen. ÅLDERSDISPENSER I DISTRIKTSTÄVLINGAR Generella dispenser innebär att man inte behöver uppvisa någon dispens i samband med match. De generella dispenserna kan avse olika spelare vid olika matcher. De gäller för alla lag i nedanstående åldersgrupper och divisioner. Åldersklass Division Antal överåriga Födda år F15 Div F14 Div F13 Div P17 Div Ovanstående gäller även i S:t Eriks-Cupens slutspel. Personliga dispenser kan sökas för enskilda spelare av olika skäl, exempelvis att föreningen saknar representationslag i spelarens åldersklass att spelaren går i samma klass som spelarna i laget av olika sociala skäl PERSONLIGA DISPENSER Allmänna regler vid dispenser 1. Spelare med personlig dispens äger ENDAST rätt att delta i den åldersklass som dispensen avser. Om spelaren deltar i annan åldersklass än den dispensen avser så förverkas dispensen. Om dispens avbryts den 1 september eller senare får spelaren inte delta i S:t Eriks-Cupens slutspel. 2. Dispensen gäller endast en säsong. 3. Om ansökan rör att få använda mer än en överårig spelare/match och lag inom 11- mannafotbollen skall detta tydligt framgå av ansökan och DG prövar därefter ansökan. Dock kan MAX två överåriga spelare/match beviljas. Inom 5-, 7-manna samt inomhusfotbollen kan max en överårig spelare/match beviljas. 4. Dispens ges endast till spelare som är högst ett år äldre än den åldersgrupp som laget spelar i. 5. Dispens ges i princip inte för spel i svår grupp i 7-manna och i respektive åldersgrupps högsta division i 11-manna. Dispens medges ej i serier som är kvalificerande till pojk- respektive juniorallsvenskan och i F16 SM-kvalet. 6. Dispens ska alltid medföras till match och SKA uppvisas för motståndare, domare samt i förekommande fall representanter för StFF. Om spelare med dispens inte kan uppvisa densamma i samband med match, äger spelaren inte rätt att delta i aktuell match. Om spelare deltar i match utan att ha giltig dispens anses spelaren ha deltagit som obehörig, se TB 3 kap Spelare ska fr.o.m. den säsong han/hon fyller 15 år inneha av StFF utfärdad spelarlegitimation även om han/hon har dispens för att delta i yngre lag. 8.. Spelare som erhåller dispens för förening den 1 september eller senare får inte delta i S:t Eriks-Cupens slutspel. Om förutsättningarna ändras eller dispensen missbrukas kan StFF:s DG besluta om indragning av dispens. 9. De direktiv för dispenser som finns utöver dessa regler gäller i alla lägen. Stockholmshäftet m Version

13 Disciplinfrågor NOLLTOLERANSEN GÄLLER! Nolltolerans innebär att regelboken följs strikt avseende tillämpningen av språkbruk och gester. Följande skall leda till grov utvisning: Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare eller publik. Att använda ord som hora, bög eller liknande. Att använda svordomar riktade mot spelare, ledare domare eller publik. Att uppenbart använda smädelser, förolämpningar, kränkningar och gester riktade mot spelare, ledare domare eller publik. Positiv uppmuntran inom egna laget ska ej bestraffas, även om svordomar råkar användas. De domare som inte följer Nolltoleransen kommer först att få en tillrättavisning. Vid det andra tillfället kommer matchlistan att justeras under två veckor. Vid nästa tillfälle kommer matchlistan att justeras under minst 1 månad (justeringen kan även bli längre) NOLLTOLERANSEN gäller i samtliga tävlingar som arrangeras av Stockholms Fotbollförbund. UTVISAD SPELARE OCH AVVISAD LEDARE Utvisad spelare får inte befinna sig på eller i närheten av bänken, utan skall utan dröjsmål bege sig till plats som domaren anser lämplig. En ledare som avvisas får inte uppehålla sig på eller i närheten av bänken utan skall utan dröjsmål bege sig till den plats som domaren anser lämplig. Avvisad ledare som fortsätter att uppträda olämpligt från sin nya position skall alltid anmälas. Utvisad spelare och avvisad ledare ska dock ha möjlighet att se klart matchen från anvisad plats av domaren. En ledare kan avvisas lindrig eller grov förseelse. Avvisningar skall alltid markeras på matchrapporten. När avvisningen är grov ska anmälan göras i Fogis samtidigt som du rapporterar matchen. VÅLD MOT DOMARE ELLER AVBRUTEN MATCH Domare som känner sig allvarligt hotad ska avbryta matchen innan risk för våldsamheter uppstår. Här följer några praktiska tips för dig som avbryter matchen. 1. Blås av matchen med en skarp signal avvakta ingen reaktion från spelare och ledare utan spring direkt till domarrummet för att ta skydd. Prata inte med någon på vägen dit. 2. Skulle nyckeln till domarrummet vara utdelad till någon annan person som du litar på, sök snabbt upp honom/henne och få nyckeln. Bege dig sedan snabbt till domarrummet. Känner du att nyckelpersonen är en av de som hotat dig ta dig ifrån idrottsplatsen och åk direkt hem. (Om möjligt). 3. Lås dörren och släpp inte in några ledare förrän ca 30 minuter har gått. Under den tiden brukar den värsta ilskan lägga sig och spelare och ledare har förhoppningsvis lugnat ner sig. Under tiden du är själv i domarrummet, ring upp någon person i Domarkommittén, se sid Om du anser att du är beredd att prata med någon ledare, förklara bara varför du bröt matchen. Diskutera inte domslut som du tagit i matchen innan du blev hotad eller kände dig hotad. Ofta vill ledarna få reda på vilket resultat som du tänker rapportera. Informera om att du bara rapporterar ställningen i matchen när du avbröt den och att Stockholms Fotbollförbund avgör om matchen skall spelas om eller ej. 5. Anmälan görs i Fogis samtidigt som du rapporterar matchen, senast 24 timmar efter match. Det är viktigt att uppge exakt vad som grundade ditt beslut till att avbryta matchen. Var saklig och noggrann. Är det flera spelare/ledare eller andra som ska anmälas skall separat anmälan skrivas för varje spelare/ledare förutom en rapport. Stockholmshäftet m Version

14 4. Åtgärder efter match Matcharvoden och ersättningar DOMARKVITTO/RESERÄKNING Domarkvittot bör vara ifyllt i god tid före matchen, förbundets blankett bör användas. Domaren ska texta tydligt och läsbart följande uppgifter på kvittot: förnamn, efternamn, bostadsadress, postnummer, postadress och personnummer (10 siffror). matchuppgifter såsom hemmalag, bortalag, matchnummer serie och idrottsplats. arvodesuppgifter Domarkvittot skall undertecknas. Arvodesuppgifter framgår av tabell sid 17. Resekostnadsersättningar utgår enligt följande: Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3.00 kr/km. Vid resa med egen motorcykel utgår ersättning med 1.70 kr/km. Trängselavgift (skrivs på restidsarvodesraden på domarkvittot, stryk restidsarvode och skriv trängselavgift). Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste alternativ som är accesskort med reskassa. För år 2014 gäller följande Biljett Helt pris Reducerat pris * år 1 kupong med reskassan 12,50 kr 7,50 kr 1 zon med reskassa 25 kr 15 kr 2 zoner med reskassa 37,50 kr 22,50 kr 3 zoner med reskassa 50 kr 30 kr Resekostnadsersättningar utgår INTE enligt nedan: Domaren har inte rätt att ta reseersättning om han åker moped, cyklar eller går till matchen. Om domaren dömer två eller flera matcher på samma idrottsplats ska reseersättningen delas på antalet matcher. Parkeringsavgifter får inte tas ut. Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras. Stockholmshäftet m Version

15 INSTÄLLD MATCH Vid inställd match utgår arvode 130:- samt ersättning för resa till domaren från Stockholms FF. i S:t Eriks-Cupens P/F 8-14 utgår arvode 50:- samt reseersättning. Ersättning utgår bara då domaren infunnit sig på spelplatsen, och domaren inte i förväg informerats om att matchen ställts in. ARVODEN VID "EJ TÄVLINGSMATCHER" Ej tävlingsmatcher är alla matcher som ej är sanktionerade serie- och cupmatcher. Matcher mellan vår och höstsäsongen är att betrakta som tävlingsmatch. I "Ej tävlingsmatch" där huvuddomaren dömer ensam, ska matcharvodet vara 75% av ovanstående. Om det i "Ej tävlingsmatch" förekommer både huvud- och assisterande domare, ska matcharvodet för båda kategorierna vara 50% av ovanstående. WO-MATCH Då bortalaget ej infinner sig till match åligger det hemmalaget att ersätta domaren med arvode 130:- samt reseersättning. Infinner sig ej hemmalaget ersätter Stockholms FF domaren samt kräver hemmaföreningen med arvode 130:- samt reseersättning. I S:t Eriks-Cupens P/F 8-14 utgår arvode 50:- samt reseersättning. Ersättning utgår endast då domaren infunnit sig på spelplatsen. För 5 och 7 manna fotboll skall skriftlig rapport skall alltid insändas och vara Stockholms Fotbollförbund tillhanda senast 3 dagar efter match. När det gäller 9 o 11 manna fotboll så rapporteras WO i Fogis under fliken resultat inom 24 timmar efter match.. AVBRUTEN MATCH Vid avbruten match ersätter hemmalaget domaren med normalt matcharvode och reseersättning. Avbruten match som återupptas vid senare tillfälle ersätter hemmalaget domaren med matcharvode och reseersättning.. Stockholmshäftet m Version

16 GEMENSAM RESA Domaren ansvarar för assisterande domare beträffande gemensam resa. DOMARE I FLERA MATCHER I RAD Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast som för en match. Reseersättning delas mellan de matcher domaren dömer i rad. SIST KALLAD DOMARE Sist kallad domare till platsen skall döma matchen. Reseersättning och arvode utgår med 130:- från Stockholms Fotbollförbund till den andra domaren, med undantag om domaren kommit för sent till matchen. I S:t Eriks-Cupens P/F 8-14 utgår arvode 50:- samt reseersättning. Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen. Den domare som blir utan match, uppmanas att ta kontakt med kansliets domaravdelning för undersökning av omständigheterna runt dubbelkallelsen. Den domare som inte kontaktar kansliet KAN FÅ PROBLEM ATT FÅ UT SIN ERSÄTTNING. VID SKADA PÅ DOMARE Om domare eller assisterande domare skadar sig under match och måste bryta p.g.a. detta, gäller följande om en ersättare utses: Arvodet delas procentuellt mellan de bägge domarna beroende på hur stor del av matchen man dömer. Reseersättning samt eventuell trängselskatt ersätts av föreningen till den utsedde domaren och Stockholms Fotbollförbund ersätter den inkallade domaren. Stockholmshäftet m Version

17 FÖRESKRIFTER GÄLLANDE DOMARERSÄTTNING I SAMTLIGA SERIER MATCHARVODEN 2014 SERIETILLHÖRIGHET HD AD Allsvenskan 7800:- 3900:- Superettan 3600:- 1850:-- Div :- 1320:- Div :- 950:- Div 3, U :- 700:- Allsvenskan, damer 2050:- 1200:- Elitettan 1300:- 780:- Div 1, damer 875:- 550:- Div 2, damer 700:- 510:- U19 allsvenskan U19 Div :- 770:- 700:- 560:- U17 allsvenskan U17 Div 1 770:- 700:- 560:- 510:- Flickallsvenskan (F19) 700:- 510:- Div 3, Damer 650:- 450:- Div 4-5, Damer Juniorserien J19 Flick 615:- 680:- 450:- 500:- Div 4, Herrar 770:- 560:- Div 5, Herrar 700:- 510:- Div 6, Herrar 650:- 450:- Div 7, Herrar 615:- 450:- Reserv Herrar Div :- 560:- Reserv Herrar Div 4 Reserv Herrar Div 5 650:- 615:- 450:- 450:- Reserv Herrar Div :- 450:- Veteranmatcher 2x30 min 405:- --- Junior-DM, Damer och Herrar, kval-1/4 final Semifinal och final 615:- 700:- 450:- 510:- Futsal serien (2x20 min) 320:- per domare o match S:t Eriks-Cupen P div 1 700:- 510:- F P div :- 440:- P 16 2x40 min 575:- 350:- P och F 15 2x35 min 405:- 280:- P och F x30 min 285:- 225:- P och F x25 min 7-manna 180:- --- P och F x20 min 7-manna 155:- --- P och F 8-9 2x20 min 5-manna 125:- --- Stockholm Cup Grupp A (Allsv div 4) 1160:- 700:- Grupp B (Div 3 div 8) Högsta serietillhörighets arvode. Ass. Domare tillsätts endast när div. 3-5 lag spelar mot varandra. 1/4-finaler och Semifinaler 1160:- 700:- Final 1580:- 950:- Victoria Cup Kval-1/4-final Högsta serietillhörighets arvode. Dock högst damer div. 2 arvode. Ass. Domare tillsätts endast när allsv.-div. 2 lag spelar mot varandra Semifinaler och Final 1300:- 780:- SPELTIDEN är 2x45 minuter om inte annat anges ovan. (Gäller ej inomhusfotboll) Stockholmshäftet m Version

18 Resultatrapportering, övriga rapporter och anmälan Resultatrapportering via SMS 1. För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer(xxxxxxxxx), antal hemmamål(hm) och antal bortamål(bm). På följande två sätt kan man skriva i SMS:et: (Matchnummer 9 siffror efter detta ett blanksteg och sedan hemmamål bindestreck sedan bortamål) xxxxxxxxx hm-bm ex ( ) matchen slutade 2-3 xxxxxxxxx hm bm ex ( ) matchen slutade SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer: WO-matcher i 9 o 11 manna fotbollen rapporteras i FOGIS under fliken resultat. För 5-7 mannafotboll, åldersgrupperna P/F skall endast WO-matcher rapporteras till UTVECKLINGSRAPPORT I de matcher då det finns en utsänd domarobservatör som granskar domaren, har domarobservatör skyldighet att ha en genomgång efter match med domaren/domarteamet samt sända utvecklingsrapporten till i matchen deltagande domare senast 3 dagar efter match.. GROVA UTVISNINGAR Anmälan om grov utvisning ska: Rapporteras i Fogis inom 24 timmar efter matchen. beskriva vad som har hänt. vara tydlig och läsbar. Skrivas separat för varje anmäld spelare. Detta är viktigt eftersom anmälan ligger som underlag vid DPK:s behandling av utvisningen och beslut om eventuella bestraffningsåtgärder. Domare som inte rapporterar anmälan i tid kan få matchlistan justerad. Stockholmshäftet m Version

19 Att tänka på när ni skriver en anmälningstext i FOGIS efter grov utvisning! Efter första året med FOGIS upplever disciplinkommittén att allt för många domarrapporter är bristfälliga. Det saknas ofta mycket viktig information i anmälningstexten, som gör att disciplinkommittén får svårt att utdöma rätt bestraffning. Många ärenden lämnas helt utan åtgärd pga svaga domarrapporter. Nedan följer några saker som ni domare bör tänka på när ni skriver anmälningstext i FOGIS. Grov utvisning p.g.a. smädelse Här är det viktigt att skriva vilka ord spelaren/ledaren använde och inte bara skriva att personen sade dumma saker. Grov utvisning p.g.a. otillbörligt uppträdande, vårdslöst spel eller våld Här är det viktigt att få med följande saker: Var bollen i spel och om bollen var inom spelbart avstånd? Skedde förseelsen i kamp om bollen? Utsattes den anmälde för provokation? Om det handlar om slag/spark träffade den anmälde eller var det bara ett försök? Uppstod någon skada på den angripne och fick spelaren utgå? Två exempel på bra och tydligt skrivna anmälningstexter - Det var kamp om bollen mellan nummer 61 i Norrlands IF och nummer 3 i Uppsala FF. Precis när nummer 3 i Uppsala FF tog bollen så knuffade nummer 61 i Norrlands IF till honom med öppen hand på nacken. Det var ingen örfil, utan knuff med öppen hand, men det var osportsligt och nummer 3 i Uppsala FF fick ont så han låg på marken och behövde lite tid på sig för att återhämta sig. Jag blåste frispark till Uppsala FF, och visade det röda kortet till nummer 61 i Norrlands IF. Då gick han tillbaka till nummer 3 i Uppsala FF och bad om ursäkt och då lämnade han planen lugnt och fint. Spelet sattes igång och matchen fortsatte som vanligt. Anmälan gällande allvarligt otillåtet spel - I den 23:e matchminuten tappade nr 13 i FC Solna bollen på mittplan. Detta öppnade för ett kontringsläge för BK Stan. Nr 13 ville förhindra denna kontring genom en armdragning på den bollförande spelare i BK Stan. Spelaren i hemmalaget lyckades dock ta sig loss och fortsätta med anfallet. Nr 13 fortsatte då att springa efter den bollförande spelaren och med sin högra fot sparkade han den bollförande spelare. Sparken träffade utsidan av den bollförande spelarens högra vadben. Sparken var utförd med överdriven kraft och mycket våldsam. Min position var cirka 5-10 meter i från situationen. Nr 13 har efter det visade röda kortet lämnat spelplanen utan någon protest. Spelaren i BK Stan fick vård efter sparken men kunde senare fortsätta matchen och blev inte allvarligt skadad. Fyra exempel på dåligt skrivna anmälningstexter - Denna spelare sa en grov kommentar som jag inte längre kommer ihåg vad han sa. Men jag kommer ihåg att det ar en väldig grov kommentar åt mig som domare - Nummer 21 i bortlaget blev utvisad i 53minuten på grund av aggressivt beteende, då han knuffade sin motspelare. - Spelaren fick rött kort på grund av en spark på en motståndare när spelet inte var igång. Sparken träffade motståndaren på den nedre delen av kroppen. - Kastar sig med båda fötterna fram emot en annan spelare och boll så att spelaren skadar sig Stockholmshäftet m Version

20 5. Kontaktinformation Stockholms Fotbollsförbunds kansli Förbundets domarhandläggare är för 11-mannafotbollen (P/F15 Elit, P/F16-P/F19 samt seniorer) Björn Johansson , e-post Peter Fridén , e-post och för ungdomsfotbollen (P/F15 div 2-4, P/F13-P/F14 samt 7-manna) Adib Aho , e-post Postadressen är: Stockholms Fotbollförbund, Box 1349, Solna Besöksadressen är: Stockholms Fotbollförbund, Västra vägen 5 A, Solna Kansliets öppettider: Måndag - Torsdag Fredag Lunchstängt Domarkommittén 2014 Arne Fredholm Ulf Edvardsson Stefan Ragnarsson Thomas Söderlind Laura Rapp Roland Nester Coacher Herrar Div 4 Claes Malmekrans Herrar Div 5 Per Lindström Damer Roland Nester Stockholmshäftet m Version

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning INLEDNING REGEL 1, RINGEN 4 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING 4 REGEL 3, KLÄDSEL 5 REGEL 4, RINGUTRUSTNING 5 REGEL 5, LÄKARUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Redaktör: Youssef Bennani REDAKTÖREN HAR ORDET

Redaktör: Youssef Bennani REDAKTÖREN HAR ORDET Redaktör: Youssef Bennani REDAKTÖREN HAR ORDET Då börjar det bli dags att sparka igång fotbollssäsongen 2014 på riktigt. Det är inte många veckor kvar tills serierna börjar och den riktiga tävlingsmatchnerven

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2014-2015

Så spelar vi Futsal 2014-2015 Så spelar vi Futsal 2014-2015 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer