Tjuvar göre sig icke besvär.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjuvar göre sig icke besvär."

Transkript

1 Tjuvar göre sig icke besvär. Mindre förluster. Mer vinst.

2 Får vi stjäla några minuter av din tid. Det här är viktigt. Det här är en chans att spara pengar. Varje år stjäls det byggmaterial och verktyg från svenska byggen till en kostnad av 1,5 miljarder kronor. Detta fördelat på tillgrepp. Det här är ingen ny företeelse men trenden är att antalet brott ständigt ökar. För att stoppa detta otyg har vi på Lambertsson sytt ihop ett nytt säkerhetskoncept som vi kallar KeepOut. Det här är en extra tjänst som du beställer när du hyr annat hos oss. försöka. Det blir inte värt risken. För dig som byggare är det däremot värt massor. Visst ser du fram emot att kunna minimera självrisker. Tänk att slippa tappa tempo på grund av att stå utan verktyg och maskiner. Och tänk att kunna räkna hem en större vinst vid efterkalkylen. KeepOut övervakar och larmar på hela bygget, från containrar och bodar till minsta handverktyg. Våra motoriserade grindar är enkla både att flytta och installera. Ge vår lösning några minuter och du kommer att sova gott hela natten. I KeepOut ingår alla delar som försvårar för tjuven att överhuvud taget

3 Detta är vad som huvudsakligen ingår i KeepOut. Välj ett baspaket eller ett komplett paket. säker dokument- HANTERING SÄKER GAS- OCH GASOL- HANTERING Smarta containersystem Motorgrindar ROTATIONS- GRINDAR säker dieselhantering SÄKRA Staketsystem LARM- Övervakning säker inpassering id 06 GPS-SPÅRNING AV FÖRSVUNNA MASKINER

4 Nyckeln till hela säkerhetskonceptet. Registrering är ett omdebatterat ämne i samhället. Att känna sig övervakad är inte alltid så trevligt. Det finns dock tillfällen då övervakning känns tryggt. Det kan vara tryggt att veta att verktygen finns där när jag behöver dem, att man vet vilka som finns på arbetsplatsen vid en eventuell olycka, att företaget får optimal ekonomi i projektet genom mindre svinn. Alla som arbetar på bygget förses med ett ID06-kort. Vid in- och utpassering till arbetsboden eller kontoret finns utrustning som känner av rörelser när dörrar öppnas. Och systemet vet, genom ID06-kortet, vem det är. När verktyg och maskiner hämtas ut ur containrar vet systemet vem som hämtar. Vem som än tar sig ut från eller in till byggarbetsplatsen blir noterad och registrerad. Obehöriga äga aldrig tillträde. Du har dessutom på detta sätt överblick över personal i händelse av olycka. KeepOut skapar trygghet och risken att bli felaktigt anklagad för stöld är försumbar. Det enda man behöver tänka på är att aldrig låna ut sitt elektroniska ID-kort. Systemet är flexibelt och ger även uppslag till individuella lösningar. På mittuppslaget får du en helhetsbild av lösningen.

5 5

6 Area Security. inpassering, Grindar och elstaket. Vem som än tar sig in till eller ut från byggarbetsplatsen genom godkända passeringsställen blir noterad och registrerad. Obehöriga äga aldrig tillträde. Du har dessutom på detta sätt överblick över personal i händelse av olycka. Alla som arbetar på bygget förses med ett ID06-kort. Genom ett webbaserat informationssystem, kopplat till ID06, skapas nuläge och historik vad gäller arbetsstyrkans in- och utpassering och hur länge man vistats på platsen från gång till annan. Våra motoriserade grindar är enkla att både flytta och installera. I sortimentet finns såväl rotationsgrindar som fordonsgrindar. Våra staket går att konvertera till elstaket, helt eller i bestämda delar. 6

7 SLAGGRIND Rotationsgrind stängsel

8 Area Security. säkerhetsskåp samt dörrsystem till Kontor och arbetsbodar. En arbetsplats vinner på att vara trygg. Att få ha prylar ifred skapar trivsel och gemenskap på arbetsplatsen. KeepOut har också en social funktion. Även bodarna kan kopplas till ID06- systemet. Vid in- och utpassering till kontor och arbetsbodar finns utrustning som vet vem som passerar. Ett bygge kan vara lika mycket kvadratmeter av dokumentation. Viktig dokumentation måste säkras och får inte ligga utspridd med risk för såväl brand som stöld. Med KeepOut säkerhetsskåp skapar du trygghet vid förvaring av originalhandlingar och annat av vikt för driften av bygget. Skåpet har ett elektroniskt kodlås.

9 säkra kontor och arbetsbodar brandsäker förvaring

10 KEEP OUT Återsamlingsplats Container Tool System Container System CONTAINER Inventering av maskiner Kontera maskiner på rätt projekt Invändigt säkert containerlås Öppnas med ID06-kort Inga nycklar Platschef stämmer av återsamlingslista från Information System vid olyckstillbud Säker förvaring av gas och gasol. SafeTank Säker förvaring av diesel Larm vid inbrottsförsök Öppnas med ID06-kort Rotationsgrind KEEP OU Slaggrind Märkning av maskiner ID06-kort Inpassage för personal Flyttbar på plåt Öppnas med ID06-kort Motoriserad Flyttbar Öppnas med ID06-kort Maskiner märks med RFID-tagg Nyckel till arbetsplatsen, bodar, containrar och dieseltankar 10

11 Siren Information System Dörrsystem Inferno Mobile System siren För riktad verkan eller skyddande av lokal upp till 100 kubikmeter Webbaserat informationssystem Närvarolista Dörren öppnas med ID06- kort Inga nycklar Passar alla dörrar GPS Spårning av försvunna maskiner ÖVERVAKNINGS- LARM VINNA AB KEEP OUT KEEP OUT Övervakning och fjärrstyrning av t.ex. pumpar T KEEP OUT CCTV Stängsel Larmväska Power 864 Säkerhetsskåp Digital kameraövervakning Mobilt byggstängsel Kan konverteras till elstängsel Trådlös uppringning via GSM Brandklassat arkivskåp Lambertsson i samarbete med 11

12 Smarta containersystem. Containern är byggets kassavalv. Här förvaras all den utrustning som krävs för att varje dag rationellt driva bygget. I vårt säkerhetskoncept kan du välja två nivåer vad gäller containersäkerhet. En basmodell som enbart hanterar låsningen och en utvecklad variant, Container Tool System, som även övervakar handhavandet av innehållet i containern. Många är de arbetsplatser som direkt märkt att våra produkter fungerar och ger; Mindre förluster. Mer vinst. Container System Glöm nyckeloredan. Med KeepOut blir containern utrustad med larm och beröringsfritt lås. Bara personer som har rätt att hämta verktyg kan öppna dörren på verktygscontainern. Systemet registrerar vem som varit i containern och när. Container Tool System I toppversionen är varje verktyg utrustat med en RFID-tagg vilket innebär att maskiner som hämtas ut registreras på den som hyr dem. När maskinen lämnas tillbaka återställs registreringen. Systemet utesluter dålig stämning på grund av misstankar och skapar god stämning i arbetsflödet. Systemet möjliggör registrering och fakturering av maskinhyror till olika konton inom en och samma arbetsplats. 12

13 CONTAINER SYSTEM Tool system 13

14 Säker dieselhantering. Drivmedel är hårdvaluta. Få saker är så stöldbegärligt som diesel. Bränslebrist kan plötsligt stanna upp hela processen. Tanken är tom och här står maskiner och lastbilar på kö! KeepOut är räddningen och medger ingen tjuvtankning. ID06- systemet talar om vem som tankat, hur mycket och när. Registrering sker automatiskt och specificeras per användare. Utan att legitimera sig elektroniskt går det över huvud taget inte att tanka. När tanken börjar bli tom så ringer den själv och beställer påfyllning. Många arbetsplatser har flera dieseltankar på området. Via GPS dirigeras tankbilen till rätt tank. På så sätt sparas många förklarande telefonsamtal och personlig dirigering. Energi och tid som kan dirigeras till annat. Hela idén med ID06 är, förutom säkerhetsaspekten, att förenkla och effektivisera. På dieselsidan innebär det att dieseln rinner rätt snarare än att pengarna rinner iväg. Gas- och gasolhantering. För att undvika att gasflaskor står spritt över hela bygget och utgör en stor risk har vi tagit fram en gas/gasolcontainer som är låsbar. Du samlar risken på ett ställe. Den är uppmärkt så utryckningsfordon snabbt ska kunna urskilja denna container från övriga och på så sätt kunna göra en snabb insats om olyckan är framme. Gasol i gasfas bildar tillsammans med luft en brännbar blandning om volymen gasol i gas/luftblandning är mellan 2-10%. Gasolgasen är ungefär 1,5 gånger tyngre än luft, vilket måste beaktas i samband med utläckande gasol. Gasol i vätskefas som förångas bildar en gasvolym som är 200 till 250 ggr större än vätskans volym. I praktiken är det svårt att fastställa när risk för explosion föreligger. 14

15 SafeTank är ett revolutionerade system för att säkra dieselbehållare. Med ett intelligent och användarvänligt system som baseras på beprövad teknologi får användaren av SafeTank en komplett lösning för att säkra och underlätta administrationen av dieseltankar. Säker förvaring av diesel SafeTank - säkerhet i fokus Säker gas och gasolhantering SafeTank Gjuterigatan Jönköping tel: e-post: 15

16 Larm och övervakning. KeepOut är byggets ordningsman och kontrollant. Systemet är svårlurat och driftsäkert. KeepOut spar pengar. Och dyrbar tid som annars skulle behövas för att ställa saker och ting till rätta. Skapa reda istället för oreda. KeepOut är mycket mer än stängsel, kodlås och inpasseringssystem. Förebyggande övervakning och påföljande larm är en stor bit av systemet. I vår larmväska ingår det basala med allt från rörelsedetektorer till öronbedövande sirener för att skrämma brottslingar på flykten. Tjuvar stjäl tid. Komplettera med videoövervakning i realtid där historiken baseras på Windows XP. Du ser vad som händer och vet vad som hänt. Bevismaterialet sparas på CD/DVD-brännare. KeepOut är ett säkert sätt att minimera svinn och stölder. Att övervaka arbetsplatsen skapar trygghet i alla led. Larm och övervakning via KeepOut kan bli den extra sparbössa du saknat. Behoven av övervakning är många. Vi syr ihop det paket du behöver för en säker och effektiv byggarbetsplats. Låt oss bevisa systemets förträfflighet. 16

17 larmväska power 864 siren VIDEOÖVERVAKNING CCTV 17

18 GPS är smartare än tjuven. Nästan allt på ett bygge är stöldbegärligt och allt är värt att skydda. KeepOut lämnar inget åt slumpen. Inte ens om tjuven lyckas lämna området med stöldgodset är han säker. Via en inbyggd GPS-enhet i utrustningen vet du hela tiden positionen på den försvunna maskinen. Larm utgår med automatik via SMS om utrustningen otillbörligt flyttas. Chansen att lyckas med stölden är mycket liten. Vetskapen om denna funktion kommer tvärtom att göra stöldförsök ointressanta. Detta är en förebyggande åtgärd som sparar massor av besvär, tid och framför allt pengar. Slantar som alltid behövs för att stärka byggkalkylen. Övervakningslarm. I KeepOut-programmet ingår även utrustning för övervakning. Ta övervakning av pumpar som ett exempel. Ett fel på pumpen som inte åtgärdas kan få ödesdigra följder; för höga vattennivåer, kortslutning med brand som följd etc. KeepOut dirigerar larmet via SMS till vald mobiltelefon. Larmet beskriver såväl felet som tidpunkt för det inträffade. Systemet sparar tid och pengar och ersätter dyrbar felsökning. Pengar som alltid behövs till annat. Via teknik som SMS och larmanordningar får du veta vad som händer och vad som hänt. Övervakning och fjärrstyrning av pumpar är exempel på saker där KeepOut kan rädda en dag på bygget. KeepOut är ingen kostnad, det är en sparbössa som håller koll på bygget. 18

19 GPS-larmad maskin medger spårning av försvunna maskiner övervakning och fjärrstyrning av t ex pumpar 19

20 M A S K I N Förslöv Göteborg Helsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Linköping Malmö Norrköping Stockholm Södertälje Uppsala Visby Västerås Växjö Örebro Frosting Reklambyrå 2007 K R A N Göteborg Helsingborg Malmö Norsborg Piteå (Öjebyn) Stockholm (Bro) E L Borlänge Förslöv Gävle Göteborg Helsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Linköping Luleå Malmö Stockholm Sundsvall Södertälje Umeå Uppsala Upplands Väsby Västerås Växjö Örebro Örnsköldsvik

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil.

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil. 1 Så här lätt skaffar du dig en egen Trådlös skrivare http://www.omwlan.se/guider/tradlost skrivare.aspx 2011 08 12 Sidor 16 Att börja prata skrivare såhär en bra bit in på 10 talet känns för många kanske

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt.

Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt. Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt. Web2Print och Web2Market är webbaserade verktyg som effektiviserar trycksakshanteringen hos beställare och arbetet på marknadsavdelningar.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Så märker UC av de ökade ID-stölderna

Så märker UC av de ökade ID-stölderna Din vardagssäkerhet vårt fokus Nr 4 2013 Så märker UC av de ökade ID-stölderna Anna Bülow berättar Bedragare tog lån på 500 000 i familjen Schwarz namn. Vi hjälpte dem ur krisen! Polisen svarar på frågor

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam

Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam Würth hela vägen Industri / underhåll Vi ser till att du kan tjäna mer pengar på att göra det du är bäst på Med vårt helhetskoncept får din firma bättre

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Nyttja tid och resurser smartare

Nyttja tid och resurser smartare Nyttja tid och resurser smartare www.conscriptor.se 1 Jag har ett väldigt roligt jobb, mycket på grund av kontakten med mina kunder och sekreterarlaget, säger Sabine Geiser Kolehmainen. Hon är teamledare

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer