Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv."

Transkript

1 Referenser Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv. I Johansson, B., Frick, K. och Johansson, J. Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Lund: Studentlitteratur. AFS 1993:2. Våld och hot i arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Ahrne, G. och Hedström, P. (1999). Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Andersson, S. (2002). Corruption in Sweden: Exploring Danger Zones and Change. Umeå: Umeå universitet. Andersson, I-M., Hägg, G.M. och Rosén G. Red. (2006). Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004 en kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Arbete och hälsa nr 2006/6. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Antonsson, A-B. (2000). Samordning av ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö och kvalitet i småföretag en undersökning av dagsläget. Arbetarskyddsnämnden. Bowie, V. (2002). Workplace violence: A second look. Paper presented at the Crime Prevention Conference. University of Western Sydney. html Brottsförebyggande rådet, Brå (1999). Mc-brott. Författare: Roger Sundberg. Rapport 1999:6. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Brå (2003). Förebygga ekobrott. Behov och metoder. Författare: Lars Korsell. Rapport 2003:1. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Brå (2003). Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Författare: Madeleine Blixt. Rapport 2003:11. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Brå (2005). Narkotikabrottslighetens organisationsmönster. Författare: Lars Korsell m.fl. Rapport 2005:11. Stockholm: 157

2 Brottsförebyggande rådet, Brå (2005). Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner. Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration. Författare: Karolin Wallström, Johanna Skinnari och Lars Korsell. Rapport 2005:18. Stockholm: Brottförebyggande rådet, Brå (2006). Hot och våld mot kriminalvårdens personal. Författare. Sven Granath m.fl. Rapport 2006:5. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Brå (2006). Häleri. Den organiserade brottslighetens möte med den legala marknaden. Författare: Linda Källman m.fl. Rapport 2006:6. Stockholm: Brottsförebyggande Brottsförebyggande rådet, Brå (2007). Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering. Författare: Johanna Skinnari, Daniel Vesterhav och Lars Korsell. Rapport 2007:4. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Brå (2007). Narkotikadistributörer. En studie av grossisterna. Författare: Daniel Vesterhav, Johanna Skinnari och Lars Korsell. Rapport 2007:7. Stockholm: Brottsförebyggande Brottsförebyggande rådet, Brå (2007). Förtroendet för rättsväsendet. Resultat från Nationella trygghetsundersökningen, Författare: Madeleine Blixt. Rapport 2007:9. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Brå (2007). Korruptionens struktur i Sverige, del 1. Mutor, bestickning och annat maktmissbruk. Rapport 2007:14. Kommer under år Stockholm: Brottsförebyggande Brunnberg, H. och Rehnholm, I. (1995). Målmedveten och ödmjuk. Intervjuer med anställda med stor erfarenhet av gäldenärer inom kronofogdemyndigheten i Stockholm. Yrkesmedicinska enheten, Karolinska sjukhuset, Nordvästra sjukvårdsom Carlenius, P. och Aavaag, P.T. (1998). Hur man förebygger hot och våld i arbetslivet. Stockholm: Kommentus. Clarke, R.V. (2005). Seven misconceptions of situational crime prevention. I Tilley, N. Handbook of crime prevention and community safety. Cullompton, Devon: Willan Pub. Clarke, R.V. och Homel, R. (1997). A Revised Classification of Situational Crime Prevention Techniques. In Lab S.P. red. Crime Prevention at a Crossroad. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co. 158

3 Chappell, D. och Di Martino, V. (2000). Violence at work. Second edition. Geneva: International Labour Office. Cox, T. och Cox, S. (1993). Occupational health control monitoring of psychosocial and organisational hazards at work. Journal of the Royal Society of Health, Vol 221, s Cox, T., Griffith, A. och Rial-Gonzalez, E. (2000). Research on work-related stress. Luxemburg: European Agency for Safety and Health at Work. Cullberg, J. (1975). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. Datainspektionen (1999). Säkerhet för personuppgifter. Allmänna råd. Stockholm: Datainspektionen. Di Martino, V., Hoel, H. och Cooper, C.L. (2003). Preventing violence and harassment in the workplace. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Hämtat från: files/ef02109en.pdf Ekobrottsmyndigheten (2006). Säkerhetsplan. Stockholm: Ekobrottsmyndigheten. Frick, K. (1994). Från sidovagn till integrerat arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Försvarsmakten (2006). Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning H Säk Hot. Stockholm: Försvarsmakten. Försäkringskassan (2006). Riktlinjer för personsäkerhet. Stockholm: Säkerhetsstaben, Försäkringskassan. Gill, M., Fisher, B.S. och Bowie, V. (2002). Violence at work. Causes, patterns and prevention. UK: Willan Publishing. Hammarlund, C-O (2001). Bearbetande samtal. Krisstöd, debriefing, stress- och konflikthantering. Stockholm: Natur och Kultur. Heber, A. (2007). Var rädd om dig! Tre studier om rädslan för brott. Kommande avhandling vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Korsell, L. och Nilsson, M. (2003). Att förebygga fel och fusk. Metoder för reglering och kontroll. Stockholm: Norstedts Juridik. Korsell, L. (2006). Ekonomisk och organiserad brottslighet. Ett kriminalpolitiskt drama i sju akter. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 3, s

4 Kustbevakningen (2007). Enkätundersökning. Uppföljning efter Brå-rapporten 2005:18. Under bearbetning. Lundquist, L. (2000). Demokratins väktare ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Lund: Studentlitteratur. Mayhew, C. (2000). Preventing client-initiated violence: A practical handbook. Research and Public Policy Series No 30. Canberra: Australian Institute of Criminology. McCarthy, P. (2004). Occupational violence, psycho-terror and terrorism. I: McCarthy, P. och Mayhew, C. Safeguarding the organization against violence and bullying. An international perspective. New York: Palgrave Macmillan. Migrationsverket (2007). Säkerhetshandboken. Säkerhetsenheten vid Migrationsverket. von Otter, C. red. (2003). Ute och inne i svenskt arbetsliv. Arbetsliv i omvandling. Nr 2003:8. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Perline, I.H. och Goldschmidt, J. (2004). The psychology and law of workplace violence. A handbook for mental health professionals and employers. USA Springfield Illinos: Charles C Thomas Publisher Ltd. Petersson, H., m.fl. red. (2006). Villkor i arbete med människor en antologi om humant servicearbete. Arbetsliv i omvandling 2006:4. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Prevent, Bättre arbetsmiljö. Handbok. Stockholm: Prevent. Riksrevisionen 2005:23. Skydd mot mutor. Läkemedelsförmånsnämnden. RIR 2005:23. Stockholm: Riksrevisionen. Riksrevisionen 2005:24. Skydd mot mutor. Apoteket. RIR 2005:24. Stockholm: Riksrevisionen. Riksrevisionen 2005:30. Skydd mot mutor. Banverket. RIR 2005:30. Stockholm: Riksrevisionen. Riksrevisionen 2006:8. Skydd mot korruption i statlig verksamhet. RIR 2006:8. Stockholm: Riksrevisionen. RKP KUT rapport 2004:9b. Systemhotande brottslighet i Sverige Sekretessprövad version. Analysroteln, Kriminalunderrättelsetjänsten, Rikskriminalpolisen. RPS 1999:1. Hot mot anställda vid Polisen. En probleminventering med förslag till åtgärder. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. Rothstein, B. (2003). Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS Förlag. Schein, E.H. (1994). Organizational Psychology. 3rd edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 160

5 Sivertsson, T. (2003). Debriefing krisstöd. En väg till bättre arbetsmiljö. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Skatteverket (2006). Beslut om bärande av synliga ID-kort och besökskort. Beslut Dnr: /121. Skatteverket, Huvudkontoret. SOU 2006:46. Jakten på makten. Betänkande av kommittén om hot och våld mot förtroendevalda. Stockholm: Fritzes. Statens Institutionsstyrelse (2004). No power no lose. 20 december Stockholm: Statens institutionsstyrelse SiS. Stein, J. (1996). Lärande inom och mellan organisationer. Lund: Studentlitteratur. Säkerhetspolisen (2004). Säkerhet. Information om din personliga säkerhet. Stockholm: Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen (2005). En vägledning till säkerhetsanalys. Råd och Anvisningar Stockholm: Säkerhetspolisen. Tehrani, Noreen (2002). Violence at work: supporting the employee. I Gill, M., Fisher, B.S. och Bowie, V. Violence at work. Causes, patterns and prevention. UK: Willan Publishing. Waddington, P.A.J., Bedger, D. and Bull, R. (2006). The Violent Workplace. UK: Willan Publishing. Wondrak, P. (1999). Verbal abuse. I Turnball, J. och Paterson, B. Aggression and violence. Approaches to effective management. Great Britain: Palgrave Macmillan. Åteg, M. (2006). Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 161

Lokal organiserad. brottslighet. en handbok om motåtgärder

Lokal organiserad. brottslighet. en handbok om motåtgärder Lokal organiserad brottslighet en handbok om motåtgärder Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

BEDRÄGERI. Sammanfattning. Bedrägeri. Johanna Hagstedt

BEDRÄGERI. Sammanfattning. Bedrägeri. Johanna Hagstedt BEDRÄGERI Johanna Hagstedt Bedrägeri Sammanfattning Enligt den Nationella trygghetsundersökningen 70 (ntu) har utsattheten för bedrägeri ökat med en tredjedel under de senaste fem åren. Andelen utsatta

Läs mer

Rapport 2014:10. Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

Rapport 2014:10. Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Rapport 2014:10 Gå på pengarna Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Gå på pengarna! Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Rapport 2014:10 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Organiserat svartarbete i byggbranschen

Organiserat svartarbete i byggbranschen Rapport 2007:27 Organiserat svartarbete i byggbranschen Organiserat svartarbete i byggbranschen Rapport 2007:27 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2

Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2 Kunskapsöversikt 2014:2 Alkohol och våld Alkohol kan vara en stämningshöjare som bidrar till trevligt och givande socialt umgänge. Men alkohol kan också kopplas till misshandel, dråp och andra våldsbrott.

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling.

Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. 229 Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. Åborg, Carl (1,2) Sandblad, Bengt (1), Gulliksen, Jan (1), Kavathatzopoulos,

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor ISM-RAPPPORT 13 Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet Johanna Stengård 1 Annika Härenstam 4 Gunnar Ahlborg jr 5

Läs mer

Storskaliga skattebrott

Storskaliga skattebrott Storskaliga skattebrott En kartläggning av skattebrottslingens kostnader Rapport 2011:7 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Rapport 2012:12. Konkurs. Otillåten påverkan mot företag. En undersökning om utpressning

Rapport 2012:12. Konkurs. Otillåten påverkan mot företag. En undersökning om utpressning Rapport 2012:12 Konkurs Otillåten påverkan mot företag En undersökning om utpressning Otillåten påverkan mot företag En undersökning om utpressning Rapport 2012:12 Brå centrum för kunskap om brott och

Läs mer

Vart tog alla pengarna vägen?

Vart tog alla pengarna vägen? Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering Rapport 2007:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSPOLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR SAMT SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM, ENLIGT KRAVEN I RÅDETS DIREKTIV 96/82/EG (SEVESO

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSPOLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR SAMT SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM, ENLIGT KRAVEN I RÅDETS DIREKTIV 96/82/EG (SEVESO RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSPOLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR SAMT SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM, ENLIGT KRAVEN I RÅDETS DIREKTIV 96/82/EG (SEVESO II) 2 Förord Föreliggande dokument utgör en vägledning

Läs mer

Examensarbete för Master i kriminologi, 30 hp

Examensarbete för Master i kriminologi, 30 hp Examensarbete för Master i kriminologi, 30 hp Att hantera hot och våld i skolan En kriminologisk studie om personalutsatthet och åtgärder en granskning av hantering av hot och våld mot personal i kommunala

Läs mer

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath MISSHANDEL Sven Granath Sammanfattning Årligen drabbas omkring 2 3 procent av Sveriges befolkning av någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna. Totalt sett har det under 2000-talet

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Rapport 2008:10 Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte

Läs mer

Arbetarskyddsstyrelsen. Räddningsverket. Sprängämnesinspektionen

Arbetarskyddsstyrelsen. Räddningsverket. Sprängämnesinspektionen RIKTLINJER FOR SÄKERHETSPOLICY FOR FÖREBYGGANDE AV ALLVAFtLIGA OLYCKOR SAMT säke~zhetsledningssystem, ENLIGT KRAVEN I ~ E TDIREKTIV S 961821EG (SEVESO II) Räddningsverket Arbetarskyddsstyrelsen Sprängämnesinspektionen

Läs mer

Bokslut. BRÅ:s satsning på ekobrottsforskning 1998 2002

Bokslut. BRÅ:s satsning på ekobrottsforskning 1998 2002 1 Bokslut BRÅ:s satsning på ekobrottsforskning 1998 2002 År 1998 fick BRÅ regeringens uppdrag att bygga upp ekobrottsforskningen i landet. I denna skrift redovisas resultatet av denna satsning och hur

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet IDÉSKRIFT NR 18 OM LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Innehåll 1. Förord och inledning 4 Stefan Lundgren, kommunalråd i Sjöbo 8

Läs mer

Organiserad brottslighet inom ramen för MLG

Organiserad brottslighet inom ramen för MLG Organiserad brottslighet inom ramen för MLG Vad gör Linköpings kommun för att organiserad brottslighet inte ska få fotfäste i kommunen? Vilka andra aktörer och myndigheter kan bidra till kommunens mål?

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet en översikt

Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet en översikt ARTIKEL Marianne Törner Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet en översikt Tekniska/fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner och procedurer räcker inte för att komma tillrätta

Läs mer

Otillåten påverkan mot åklagare och domare. Rapport 2009:13

Otillåten påverkan mot åklagare och domare. Rapport 2009:13 Otillåten påverkan mot åklagare och domare Rapport 2009:13 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi Red. Per Jørgen Ystehede med bidrag av Anna Alvesalo, Snorri Örn Árnason, Patrik Bard, Anita Heber, Per Ole Johansen, Linda Källman, Lasse Lund Madsen, Morten Nilsen, Roger Stubberud, Erja Virta og Per

Läs mer

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige ARTIKEL Anne Grönlund Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige Kontroll eller inflytande över det egna arbetet har länge betraktats som avgörande när

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer