Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien"

Transkript

1 1 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Ambassaden Bryssel pt Stockholm Landpromemoria: Belgien Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien Bryssel Yta: km 2 Folkmängd: ca 11,2 miljoner (uppdelad på de tre regionerna Flandern ca 6,4 miljoner, Vallonien ca 3,6 miljoner och Bryssel ca 1,2 miljon) (2014) Religion: Katoliker 90 %, övriga kristna 2,5 %, muslimer 6 % Statsskick: Konstitutionell monarki Statschef: Kung Philippe Premiärminister: Charles Michel (MR) Senaste allmänna val: Allmänna och lokala val den 25 maj 2014 Valuta: Euro BNP: miljarder 2014 Viktigaste handelspartners: Viktigaste exportprodukterna: Viktigaste importprodukterna: Tyskland, Frankrike och Nederländerna Maskiner, kemiska produkter, teknikprodukter, livsmedel samt slipade diamanter Råmaterial, maskiner samt oslipade diamanter Tillväxt: 1,1 % (2015), prognos 1,4 % (2016) Inflation: 0,1 % (2015), prognos 1,1 % (2016)

2 2 Budgetunderskott: Statsskuld: Export/Import: 2,6 % (2014) 106,8 % av BNP (2015), prognos 107 % (2016) Export: ,80 miljoner (2015) Import: ,80 miljoner (2015) Bytesbalans: Bistånd: 0,6 % av BNP (2013) 0,47 % av BNI (2013) Arbetslöshet: 8,3 % (2015), prognos 8,1 % (2016) Befolkning och språk Belgien hör till världens mest tätbefolkade länder. Befolkningen utgörs av två större grupperingar: flamländare och fransktalande, vartill kommer en liten tysktalande minoritet i landets östra del. De officiella språken är nederländska, franska och tyska. Språkgränsen mellan de nederländsktalande i landets norra del och de fransktalande i den södra går strax söder om Bryssel. Huvudstaden är officiellt tvåspråkig, men större delen av invånarna (ca 80 %) talar franska. Ett genomgående drag i efterkrigstidens Belgien är de motsättningar som rått och alltjämt råder mellan språkgrupperna. Franskan var länge dominerande såväl politiskt som kulturellt. Efterhand som välstånd och befolkningstal ökat i Flandern har tyngdpunkten förskjutits och idag talar ca 60 % av landets befolkning nederländska. Statsskick Belgien är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt styrelseskick. Statschefen kung Philippe har inga reella maktbefogenheter, men är formellt den som utnämner premiärministern och har rätt att t.ex. sammankalla och under vissa omständigheter även upplösa parlamentet. Han har också en viktig symbolisk betydelse och roll som enande kraft mellan språkgrupperna. Den nuvarande kungen är barnbarn till Leopold III och den svenska prinsessan Astrid, som var brorsdotter till Gustaf V. På Belgiens nationaldag den 21 juli 2013 abdikerade kung Albert II från tronen och hans äldste son Philippe svors in som ny kung inför parlamentet och senaten. Inrikespolitik Motsättningarna mellan språkgrupperna har under de senaste trettio åren lett till ett antal konstitutionella reformer med ökad regionalisering av den politiska makten som resultat. Vid sidan av det gemensamma parlamentet och den federala regeringen finns även särskilda parlament och regeringar för Belgiens tre regioner Flandern, Vallonien och Brysselområdet. Vidare finns även tre språkgemenskaper, den nederländska, den franska och den tyska.

3 3 Den federala regeringen har hand om bl.a. utrikespolitik, försvar, valuta-och finanspolitik, rättsväsen, upprätthållande av lag och ordning samt socialförsäkringssystem. Regionerna reglerar t ex arbetsmarknads- och industripolitik, miljö- och energifrågor, transportväsen, utrikeshandel, vapenexport, jordbrukspolitik och vissa skattefrågor medan språkgemenskaperna framför allt har ansvar inom social-, utbildnings- och kulturområdena. Allmänna val hålls vart femte år och valdeltagande är obligatoriskt för alla belgiska medborgare över 18 år. De senaste allmänna och lokala valen hölls den 25 maj Politiska institutioner Det federala parlamentet är indelat i en senat och en deputeradekammare. Senaten består av 60 ledamöter som utses indirekt på regional och lokal nivå. De politiska partierna i parlamentet utser 10 senatorer baserat på valresultatet. De resterande 50 utses av gemenskaperna och regionerna. 1 Deputeradekammaren består av 150 ledamöter från 11 valkretsar som utses i allmänna och proportionella val om fem år. Åldersgränsen för kandidater är numera 18 istället för 21 och kandidater får inte kandidera till flera parlament. 2 Deputeradekammaren och senaten har sedan den sjätte konstitutionella ändringen(se nedan) reformerats där senaten numera är ett forum för gemenskaperna och regionerna att utöva inflytande över den nationella politiken. Senaten och deputeradekammaren är numera likvärdiga aktörer vad gäller ändringar av konstitutionen och särskilda lagar som ändrar den statliga strukturen, statsinstitutionernas roller, monarkin och finansieringen av de politiska partierna liksom kontrollen av valutgifter. Senaten behåller ansvaret för implementeringen av internationella traktater och EU- akter. Den sjätte konstitutionella ändringen Den sjätte konstitutionella ändringen innebar överförandet av federala kompetenser till gemenskaperna och regionerna. Ändringen trädde i kraft 25 maj 2014 men överföringen förväntas inom flera områden i praktiken att ta flera år. Ändringen innebar en stor förändring av det belgiska statsskicket. Delegeringen från den federala nivån till regionerna avser: - Vård- och omsorgspolitik: primärvård, vård i hemmet och äldreomsorg - Bostadspolitik: reglering av boende och bostäder - Djurskydd - Förgranskning av film (censur) 1 29 av det flamländska parlamentet, 10 av den fransktalande gemenskapen 8 av det vallonska parlamentet, 2 av den franska gruppen i Brysselområdets parlament och 1 av den tysktalande gemenskapen. 2 Belgiens valkretsindelning: Västra Flandern 16 platser, Östra Flandern 20, Antwerpen 24, Limburg 12, Bryssel-Capitale 15, Flamländska Brabant 15, Vallonska Brabant 5, Hainaut 18, Namur 6, Liege 15 och Luxemburg 4.

4 4 - Familjebidrag - Hjälp och ersättning vid naturkatastrofer - Etableringsvillkor för vissa yrkesgrupper såsom läkare, advokater, notarier och arkitekter - Arbetsskadeersättning - Turism - Arbetsmarknadspolitik: få arbetslösa i arbete, kontroll av arbetssökande, främjande av arbetstillfällen i närområdet, - Transport: frakt av farligt gods (ej nukleärt eller explosivt sådant) - Trafiksäkerhet: hastighetsreglering av vägar (ej motorvägar), bilprovning, körskolor Kvar på federal nivå är försvaret, lag och ordning, förhållandet till främmande makt, pensioner och sjukförsäkring samt ersättning till funktionsnedsatta personer. Den federala nivån har numera delad kompetens med regionerna i ett antal frågor: rättsväsendet, hälsofrågor, sociala frågor, ekonomi/finanser, sysselsättnings/arbetspolitik, energi, miljö, mobilitet, transport, trafiksäkerhet, utvecklingsbistånd och asyl-och migrationspolitik. Aktuella läget Belgisk politik har sedan länge dominerats av tre partier: liberaler, kristdemokrater och socialister. Under de senaste decennierna har partierna delats efter språkgränserna, med flamländska respektive frankofona partier. Sedan 2007 har de omfattande flamländska kraven på ytterligare regionalisering och det frankofona motståndet ökat spänningarna mellan språkgrupperna och försvårat regeringssamarbetet på federal nivå. Detta har också skapat utrymme för N-VA, ett separatistiskt flamländskt parti, att växa sig starkt. Den federala regeringen i Belgien tillträdde formellt den 11 oktober Regeringen kom denna gång på plats tämligen snabbt med belgiska mått mätt, cirka 130 dagar mot förra valet då det tog 541 dagar. Den nya regeringen betecknas som en centerhögerregering och består av fyra koalitionspartier: de flamländska separatisterna N-VA, de vallonska och flamländska liberalerna MR och Open VLD samt de flamländska kristdemokraterna CD&V. Regeringen har fått smeknamnet svensk efter partiernas färger (gula N-VA, blåa liberalerna samt korset för CD&V). Det är första gången som separatisterna N-VA från Flandern ingår i en federal regering. Partiet fick flest röster i valet (20,3%) men har trots valframgångar vid andra tillfällen uteslutitis ur tidigare regeringsbildningar. Partiets ledare Bart De Wever har aktivt agerat för att regeringen denna gång ska bildas tillsammans med liberaler och kristdemokrater samt lika aktivt verkat för att socialistpartiet PS inte ska ingå i den nya regeringen. Därmed är det första gången på 25 år som PS inte finns med i en federal regering i Belgien.

5 5 Belgiens premiärminister är Charles Michel från det vallonska liberala partiet MR. Michel med sina 39 år är en av de yngsta premiärministrar som Belgien någonsin har haft, därtill den andre fransktalande liberalen som får denna post. Den nya regeringen består av arton ministrar. Enligt konstitutionen måste det i en belgisk federal regering finnas en balans mellan flamländsktalande och franskspråkiga. I den nya regeringen fick N-VA flest ministerposter. Lokala val på federal och regional nivå hölls på samma dag som de allmänna valen den 25 maj Högerpartiet N-VA vann stort i Flandern med 32 % och socialisterna PS i Vallonien med 31 %. PS förlorade röster i Vallonien till vänsterpartiet PTB som fick ett genombrott med 9 % av rösterna i de nedläggningsdrabbade stålproducerande områdena Liege och Hainaut. Liberala MR hade stora framgångar i Brysselregionen med drygt en femtedel av rösterna. N-VA driver konsekvent att Belgien måste omvandlas till en konfederation. Det är inte bara de institutionella frågorna som är svårförhandlade Belgien står också inför uppenbara utmaningar på det ekonomiska området där de ideologiska uppfattningarna går isär om lämpliga åtgärder. Förtroendeklyftan mellan Flandern i norr och Vallonien i söder är stor. Regeringens sammansättning: Charles Michel (MR): Kris Peeters (CD&V): Jan Jambon (N-VA): Alexander De Croo (Open VLD): Didier Reynders (MR): Hervé Jamar (MR): Koen Geens (CD&V): Maggie De Block (Open VLD): Daniel Bacquelaine (MR): premiärminister vice premiärminister, arbetsmarknadsminister, samt ekonomiminister vice-premiärminister och minister för inrikesfrågor respektive säkerhet vice premiärminister, minister för utvecklingssamarbete samt it-och telekommunikationsminister vice-premiärminister samt utrikes- och EUminister budgetminister och minister för det statliga lotteriet justitieminister social- och hälsominister pensionsminister

6 6 Johan Van Overtveldt (N-VA): Willy Borsus (MR): Marie-Christine Marghem (MR): Steven Vandeput (N-VA): Jacqueline Galant (MR): finansminister jordbruksminister och minister för medelklassen, egenföretagare, små och stora företag samt som minister för social integration energi, miljö-och hållbar utvecklingsminister försvarsminister transportminister Statssekreterare: Pieter De Crem (CD&V): statssekreterare för utrikeshandel Bart Tommelein (Open VLD): statssekreterare för kampen mot socialt bedrägeri, skydd av privatlivet, Nordsjön samt biträdande social- och hälsoministern Elke Sleurs (N-VA): Statssekreterare för kampen mot fattigdom, likabehandling, för personer med funktionsnedsättning, kampen mot skatteflykt och forskningspolitisk samt biträdande finansminister Theo Francken (N-VA): statssekreterare för asyl- och migration, för administrativ förenkling samt biträdande minister för inrikesfrågor respektive säkerhet Utrikespolitik Utrikespolitiskt har Belgien under efterkrigstiden engagerat sig starkt i det västliga och europeiska samarbetet. Landet hör till EU:s grundare och uppslutningen kring unionen är stor. I sin EU-politik är Belgien en aktiv förespråkare av en federalistisk utveckling. EU fungerar som en enande kraft mellan språkgrupperna och regionerna, och man har ett väl fungerande system för att utveckla gemensamma ståndpunkter. Belgien har totalt 21 platser i Europaparlamentet fördelat på 12 nederländska, 8 fransktalande och 1 tysktalande. Belgien var under hösten 2010 ordförande i EU och tillhör den inre kretsen av Eurozonssamarbetet. Belgiens medlemskap i NATO upplevs som en historisk nödvändighet och en hörnsten i landets säkerhetspolitik. Samtidigt ser man gärna att EU:s kapacitet på det försvars- och säkerhetspolitiska området stärks. Belgien för också en aktiv Afrikapolitik, med fokus på Centralafrika mot bakgrund av sitt koloniala förflutna. Det belgiska utvecklingsbiståndet ligger på 0,47 % av BNI. Biståndet fördelas framför allt mellan 18 länder, med vilka man har bilaterala avtal. Belgien strävar efter att öka sitt bistånd till 0,7 % av BNI.

7 7 Belgien deltar sedan i september 2014 i den internationella koalitionen i kampen mot terroristgruppen ISIS. Då togs beslut om att skicka sex F 16-plan, flera transportplan C 130 samt 120 militärer till Irak för att delta i kampen mot ISIS. Den belgiska insatsen avses vara begränsad till Irak och såväl belgiska marktrupper som agerande i Syrien utesluts. Sedan detta beslut togs har oron för terroristattacker på belgisk mark ökat markant. I maj 2014 utsattses synagogan i Bryssel för en terroristattack. Belgien tog i november 2014 över ordförandeskapet i Europarådet fram till maj Belgien har under 2015 även ordförandeskapet i Benelux. Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar Efterkrigstidens strukturförändringar har inneburit att Vallonien med sin tunga stål- och gruvindustri har haft en stagnerande ekonomisk utveckling, medan Flanderns satsningar på högteknologi och modern industri givit ett ekonomiskt uppsving. Det finns dock betydande ekonomiska skillnader inom respektive region. Efter en avmattning i den belgiska ekonomin kring millennieskiftet var tillväxten god till dess att den ekonomiska krisen slog till i EU. Belgien sattes 2009 under särskild bevakning av EU vad gällde landets ekonomiska situation. 3 Belgien fick under 2011 flera varningar av EU-kommissionen varpå finansmarknaden drev upp låneräntan på landets tioåriga statsobligationer till nära 6 %. I juni 2014 kunde Belgien lämna EDP-förfarandet. Den nya regeringen har föreslagit flera åtgärder för att komma tillrätta med de ekonomiska problemen och har satt upp ett ambitiöst strukturprogram. Bland annat så är höjningen av pensionsåldern till 67 år är en viktig åtgärd i regeringens reformpaket. Näringslivet består i huvudsak av små och medelstora företag. Värdet av exporten motsvarar ca 75 % av landets BNP, vilket gör Belgien till ett av mest exportberoende länderna i EU. Ungefär tre fjärdedelar av den belgiska utrikeshandeln sker inom EU, med grannländerna Tyskland (18,6 %), Frankrike (16,6 %) och Nederländerna (11,9%) som främsta exportmarknader. Sverige pendlar mellan nionde och tionde plats av den totala exporten. Produkterna utgörs främst av maskiner, kemikalier och diamanter. Därtill kommer en betydande transithandel med bland annat oljeprodukter. Av Belgiens totala import består ca 4 % av svenska produkter, vilket gör Sverige till landets tionde största leverantör. Sett ur svensk synvinkel utgör Belgien den nionde största exportmarknaden med 5,0 % av Sveriges totala export, motsvarande miljoner kronor Det är mestadels verkstadsprodukter, maskiner och kullager som exporteras. Belgien är den tionde största leverantören 3,9 % av Sveriges totala import, motsvarande miljoner kronor Motorfordon, verkstadsprodukter och läkemedel utgör den största delen av den svenska importen från Belgien. 3 s.k. excessive deficit procedure, EDP

8 8 Belgien är ett viktigt transitland för svenska produkter att nå andra marknader. Antwerpen har den näst största hamnen i Europa för internationell frakt, och är störst på skogsprodukter och stål. IKEA, H & M och SKF är exempel på företag som har förlagt sina stora internationella lager i Belgien. Belgiens förbindelser med Sverige Kontakterna går så långt tillbaka som till 800-talet, då de skandinaviska vikingarna under sina erövringståg nådde det område som idag utgör Belgien. De utvecklades sedan på ett mera fredligt sätt genom Hansaförbundets framväxt under medeltiden. På 1600-talet utvandrade ett stort antal valloner till Sverige (mellan 1000 och 1200 familjer); de var skickliga yrkesarbetare, som överförde nya, kvalificerade arbetsmetoder till svenska järnbruk. Åtskilliga stannade kvar och har avsatt tydliga spår i svensk kultur och arbetsliv. Dryga 200 svenskrelaterade företag finns idag representerade i Belgien och dessa sysselsätter drygt personer. De största är Atlas Copco i Antwerpen (3 000 anställda), Volvo Europa Truck (1 500 anställda) och Volvo Cars (5 300 anställda) i Gent. IKEA har en stor marknad i Belgien och expanderar svenskar var i mars 2015 innehavare av belgiskt uppehållstillstånd. En skandinavisk skola ligger i Waterloo söder om Bryssel. Drygt 1200 svenskar arbetar inom EUinstitutionerna. Regeringen beslutade den 22 december 2010 att stänga flera utlandsmyndigheter under 2011, bl. a. ambassaden i Bryssel den 31 juli Ambassadens verksamhet har övertagits av en Stockholmsbaserad ambassadör. Ambassadören bedriver den löpande dialogen med Belgiens regering, inte minst i EU-frågor, samt främjar de ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan länderna. I Belgien finns två svenska honorärkonsulat, ett konsulat i Liège respektive ett generalhonorärkonsulat i Antwerpen samt ett konsulärt kontor i Bryssel som lyder under konsulatet i Antwerpen. Det konsulära kontoret möjliggör för svenskar att hämta (men inte ansöka om) ordinarie pass, nationellt id-kort och körkort. Det konsulära kontoret bistår även i viss utsträckning i konsulära nödlägen inkl. med att utfärda provisoriska pass samt med viss Sverigeinformation. Förutom ambassaden har Sverige en delegation vid NATO och en ständig representation vid EU i Bryssel, se vidare på Business Sweden har ett kontor och Svenska kyrkan finns i centrala Bryssel. Dessutom finns det ett tiotal svenska regionkontor i Bryssel med uppgift att för kommunernas och landstingens räkning bevaka viktiga processer och beslut inom EU. Sedan 2010 finns en handelskammare för Sverige, Belgien och Luxemburg NOBELUX- som verkar i

9 9 Belgien. Belgien har en ambassad i Stockholm (www.diplomatie.be/stockholm) samt honorära konsulat i Göteborg och Malmö. I april 2014 avlade det belgiska kungaparet ett officiellt besök i Sverige. I februari 2014 besökte Belgiens dåvarande pensionsminister Alexander De Croo Sverige. I november 2014 besökte utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete Cecilia Björner Bryssel för möte med biståndsministerns kabinettschef Peter Moors. Det svenska kungaparet deltog i december 2014 vid Drottning Fabiolas statsbegravning i Bryssel. Statsminister Stefan Löfven hade i mars 2015 ett bilateralt möte i Belgien med Belgiens premiärminister Charles Michel.

Officiellt namn: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien Huvudstad: Bryssel

Officiellt namn: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien Huvudstad: Bryssel Promemoria 2013-08-16 Ambassaden Bryssel pt Stockholm Ulrika Sundberg Telefon 08-405 43 19 Landpromemoria: Belgien Basfakta Officiellt namn: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

Officiellt namn: Tjeckiska republiken (Česká republika) Språk: Tjeckiska (officiellt språk), slovakiska, romani

Officiellt namn: Tjeckiska republiken (Česká republika) Språk: Tjeckiska (officiellt språk), slovakiska, romani Promemoria 2015-03-19 Prag Landrapport: Tjeckien Basfakta Officiellt namn: Tjeckiska republiken (Česká republika) Huvudstad: Prag (1,3 milj invånare) Språk: Tjeckiska (officiellt språk), slovakiska, romani

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Utkast 4 A Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 As - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Delges: Louise Skoog Praktikant Alexandros Maditianos 19830514-3557 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning Inriktning

Läs mer

Demokrati och medier

Demokrati och medier Demokrati och medier Demokratins grunder s. 8 12 1 Motsatsen till majoritet är minoritet. 2 Kompromissa innebär att personer eller partier som inte kommer överens försöker mötas på halva vägen. drar lott

Läs mer

Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012

Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012 Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012 Styrelseledamoten Tariq Bacchus och ersättaren Leonard Heed åkte den 5 maj 2012 till Paris för att studera presidentvalet på plats. Några av

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxemburg

Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxemburg REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Ambassaden Luxemburg pt Stockholm Landpromemoria: Luxemburg Basfakta 1 Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg) Huvudstad: Luxemburg

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN Per Sjönell Svenska företag i och handel med Schweiz Sverige och Schweiz har ett i huvudsak väl fungerande ekonomiskt utbyte där multinationella företag och basindustri

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010 FAKTA Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EU-frågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU FAkTABlAD FRÅn

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren Tyskland Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren 1 Kapitel 2012-03-26 1 Nya affärsmöjligheter i Tyskland Västerbottens

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Samarbetsgruppen presenterar. Bryssel, Brusse, Bruxelles

Samarbetsgruppen presenterar. Bryssel, Brusse, Bruxelles Samarbetsgruppen presenterar Bryssel, Brusse, Bruxelles Den 22-26/4 2015 Hej hallå alla kära PolRiksare! Nu åker vi till Bryssel i några dagar! Här kommer lite snabb information om resan, dess upplägg,

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER

INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER Bild: Lusi EUROPEISKA UNIONEN (EU) Vilka är EU:s viktigaste uppgifter och hur stiftas lagar i EU? Version: 1.00 Bild: The UK Human

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

I turkcyprioternas självutnämnda stat i norr är Dervish Eroglu president. På den turkcypriotiska sidan är Ozkan Yorgancioglu (CTP) premiärminister.

I turkcyprioternas självutnämnda stat i norr är Dervish Eroglu president. På den turkcypriotiska sidan är Ozkan Yorgancioglu (CTP) premiärminister. Landpromemoria Cypern Basfakta Officiellt namn: Republiken Cypern (Kypriaki Dimokratia/ Kibris Cumhuriyeti) Huvudstad: Språk: Grekiska och turkiska. Engelska används ofta i officiella sammanhang. Yta:

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

2015-05-19. Bern. Landpromemoria Liechtenstein

2015-05-19. Bern. Landpromemoria Liechtenstein 2015-05-19 Bern Landpromemoria Liechtenstein Officiellt namn: Furstendömet Liechtenstein Huvudstad: Vaduz (5 425 invånare, årsslut 2014) Officiellt språk: tyska, umgängesspråket är en alemannisk dialekt.

Läs mer

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 Kapitel 4 Det offentligas organisation 1. Vad menas med en parlamentarisk republik? Ge exempel på en sådan. 2. Vad menas med proportionella val? 3. Ge exempel på länder, förutom

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA Nedräkningen till EU-valet 2014 har börjat. Det är nu hundra dagar kvar tills den första vallokalen öppnar. 400 miljoner européer har chans att påverka hur

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer