Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien"

Transkript

1 1 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Ambassaden Bryssel pt Stockholm Landpromemoria: Belgien Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien Bryssel Yta: km 2 Folkmängd: ca 11,2 miljoner (uppdelad på de tre regionerna Flandern ca 6,4 miljoner, Vallonien ca 3,6 miljoner och Bryssel ca 1,2 miljon) (2014) Religion: Katoliker 90 %, övriga kristna 2,5 %, muslimer 6 % Statsskick: Konstitutionell monarki Statschef: Kung Philippe Premiärminister: Charles Michel (MR) Senaste allmänna val: Allmänna och lokala val den 25 maj 2014 Valuta: Euro BNP: miljarder 2014 Viktigaste handelspartners: Viktigaste exportprodukterna: Viktigaste importprodukterna: Tyskland, Frankrike och Nederländerna Maskiner, kemiska produkter, teknikprodukter, livsmedel samt slipade diamanter Råmaterial, maskiner samt oslipade diamanter Tillväxt: 1,1 % (2015), prognos 1,4 % (2016) Inflation: 0,1 % (2015), prognos 1,1 % (2016)

2 2 Budgetunderskott: Statsskuld: Export/Import: 2,6 % (2014) 106,8 % av BNP (2015), prognos 107 % (2016) Export: ,80 miljoner (2015) Import: ,80 miljoner (2015) Bytesbalans: Bistånd: 0,6 % av BNP (2013) 0,47 % av BNI (2013) Arbetslöshet: 8,3 % (2015), prognos 8,1 % (2016) Befolkning och språk Belgien hör till världens mest tätbefolkade länder. Befolkningen utgörs av två större grupperingar: flamländare och fransktalande, vartill kommer en liten tysktalande minoritet i landets östra del. De officiella språken är nederländska, franska och tyska. Språkgränsen mellan de nederländsktalande i landets norra del och de fransktalande i den södra går strax söder om Bryssel. Huvudstaden är officiellt tvåspråkig, men större delen av invånarna (ca 80 %) talar franska. Ett genomgående drag i efterkrigstidens Belgien är de motsättningar som rått och alltjämt råder mellan språkgrupperna. Franskan var länge dominerande såväl politiskt som kulturellt. Efterhand som välstånd och befolkningstal ökat i Flandern har tyngdpunkten förskjutits och idag talar ca 60 % av landets befolkning nederländska. Statsskick Belgien är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt styrelseskick. Statschefen kung Philippe har inga reella maktbefogenheter, men är formellt den som utnämner premiärministern och har rätt att t.ex. sammankalla och under vissa omständigheter även upplösa parlamentet. Han har också en viktig symbolisk betydelse och roll som enande kraft mellan språkgrupperna. Den nuvarande kungen är barnbarn till Leopold III och den svenska prinsessan Astrid, som var brorsdotter till Gustaf V. På Belgiens nationaldag den 21 juli 2013 abdikerade kung Albert II från tronen och hans äldste son Philippe svors in som ny kung inför parlamentet och senaten. Inrikespolitik Motsättningarna mellan språkgrupperna har under de senaste trettio åren lett till ett antal konstitutionella reformer med ökad regionalisering av den politiska makten som resultat. Vid sidan av det gemensamma parlamentet och den federala regeringen finns även särskilda parlament och regeringar för Belgiens tre regioner Flandern, Vallonien och Brysselområdet. Vidare finns även tre språkgemenskaper, den nederländska, den franska och den tyska.

3 3 Den federala regeringen har hand om bl.a. utrikespolitik, försvar, valuta-och finanspolitik, rättsväsen, upprätthållande av lag och ordning samt socialförsäkringssystem. Regionerna reglerar t ex arbetsmarknads- och industripolitik, miljö- och energifrågor, transportväsen, utrikeshandel, vapenexport, jordbrukspolitik och vissa skattefrågor medan språkgemenskaperna framför allt har ansvar inom social-, utbildnings- och kulturområdena. Allmänna val hålls vart femte år och valdeltagande är obligatoriskt för alla belgiska medborgare över 18 år. De senaste allmänna och lokala valen hölls den 25 maj Politiska institutioner Det federala parlamentet är indelat i en senat och en deputeradekammare. Senaten består av 60 ledamöter som utses indirekt på regional och lokal nivå. De politiska partierna i parlamentet utser 10 senatorer baserat på valresultatet. De resterande 50 utses av gemenskaperna och regionerna. 1 Deputeradekammaren består av 150 ledamöter från 11 valkretsar som utses i allmänna och proportionella val om fem år. Åldersgränsen för kandidater är numera 18 istället för 21 och kandidater får inte kandidera till flera parlament. 2 Deputeradekammaren och senaten har sedan den sjätte konstitutionella ändringen(se nedan) reformerats där senaten numera är ett forum för gemenskaperna och regionerna att utöva inflytande över den nationella politiken. Senaten och deputeradekammaren är numera likvärdiga aktörer vad gäller ändringar av konstitutionen och särskilda lagar som ändrar den statliga strukturen, statsinstitutionernas roller, monarkin och finansieringen av de politiska partierna liksom kontrollen av valutgifter. Senaten behåller ansvaret för implementeringen av internationella traktater och EU- akter. Den sjätte konstitutionella ändringen Den sjätte konstitutionella ändringen innebar överförandet av federala kompetenser till gemenskaperna och regionerna. Ändringen trädde i kraft 25 maj 2014 men överföringen förväntas inom flera områden i praktiken att ta flera år. Ändringen innebar en stor förändring av det belgiska statsskicket. Delegeringen från den federala nivån till regionerna avser: - Vård- och omsorgspolitik: primärvård, vård i hemmet och äldreomsorg - Bostadspolitik: reglering av boende och bostäder - Djurskydd - Förgranskning av film (censur) 1 29 av det flamländska parlamentet, 10 av den fransktalande gemenskapen 8 av det vallonska parlamentet, 2 av den franska gruppen i Brysselområdets parlament och 1 av den tysktalande gemenskapen. 2 Belgiens valkretsindelning: Västra Flandern 16 platser, Östra Flandern 20, Antwerpen 24, Limburg 12, Bryssel-Capitale 15, Flamländska Brabant 15, Vallonska Brabant 5, Hainaut 18, Namur 6, Liege 15 och Luxemburg 4.

4 4 - Familjebidrag - Hjälp och ersättning vid naturkatastrofer - Etableringsvillkor för vissa yrkesgrupper såsom läkare, advokater, notarier och arkitekter - Arbetsskadeersättning - Turism - Arbetsmarknadspolitik: få arbetslösa i arbete, kontroll av arbetssökande, främjande av arbetstillfällen i närområdet, - Transport: frakt av farligt gods (ej nukleärt eller explosivt sådant) - Trafiksäkerhet: hastighetsreglering av vägar (ej motorvägar), bilprovning, körskolor Kvar på federal nivå är försvaret, lag och ordning, förhållandet till främmande makt, pensioner och sjukförsäkring samt ersättning till funktionsnedsatta personer. Den federala nivån har numera delad kompetens med regionerna i ett antal frågor: rättsväsendet, hälsofrågor, sociala frågor, ekonomi/finanser, sysselsättnings/arbetspolitik, energi, miljö, mobilitet, transport, trafiksäkerhet, utvecklingsbistånd och asyl-och migrationspolitik. Aktuella läget Belgisk politik har sedan länge dominerats av tre partier: liberaler, kristdemokrater och socialister. Under de senaste decennierna har partierna delats efter språkgränserna, med flamländska respektive frankofona partier. Sedan 2007 har de omfattande flamländska kraven på ytterligare regionalisering och det frankofona motståndet ökat spänningarna mellan språkgrupperna och försvårat regeringssamarbetet på federal nivå. Detta har också skapat utrymme för N-VA, ett separatistiskt flamländskt parti, att växa sig starkt. Den federala regeringen i Belgien tillträdde formellt den 11 oktober Regeringen kom denna gång på plats tämligen snabbt med belgiska mått mätt, cirka 130 dagar mot förra valet då det tog 541 dagar. Den nya regeringen betecknas som en centerhögerregering och består av fyra koalitionspartier: de flamländska separatisterna N-VA, de vallonska och flamländska liberalerna MR och Open VLD samt de flamländska kristdemokraterna CD&V. Regeringen har fått smeknamnet svensk efter partiernas färger (gula N-VA, blåa liberalerna samt korset för CD&V). Det är första gången som separatisterna N-VA från Flandern ingår i en federal regering. Partiet fick flest röster i valet (20,3%) men har trots valframgångar vid andra tillfällen uteslutitis ur tidigare regeringsbildningar. Partiets ledare Bart De Wever har aktivt agerat för att regeringen denna gång ska bildas tillsammans med liberaler och kristdemokrater samt lika aktivt verkat för att socialistpartiet PS inte ska ingå i den nya regeringen. Därmed är det första gången på 25 år som PS inte finns med i en federal regering i Belgien.

5 5 Belgiens premiärminister är Charles Michel från det vallonska liberala partiet MR. Michel med sina 39 år är en av de yngsta premiärministrar som Belgien någonsin har haft, därtill den andre fransktalande liberalen som får denna post. Den nya regeringen består av arton ministrar. Enligt konstitutionen måste det i en belgisk federal regering finnas en balans mellan flamländsktalande och franskspråkiga. I den nya regeringen fick N-VA flest ministerposter. Lokala val på federal och regional nivå hölls på samma dag som de allmänna valen den 25 maj Högerpartiet N-VA vann stort i Flandern med 32 % och socialisterna PS i Vallonien med 31 %. PS förlorade röster i Vallonien till vänsterpartiet PTB som fick ett genombrott med 9 % av rösterna i de nedläggningsdrabbade stålproducerande områdena Liege och Hainaut. Liberala MR hade stora framgångar i Brysselregionen med drygt en femtedel av rösterna. N-VA driver konsekvent att Belgien måste omvandlas till en konfederation. Det är inte bara de institutionella frågorna som är svårförhandlade Belgien står också inför uppenbara utmaningar på det ekonomiska området där de ideologiska uppfattningarna går isär om lämpliga åtgärder. Förtroendeklyftan mellan Flandern i norr och Vallonien i söder är stor. Regeringens sammansättning: Charles Michel (MR): Kris Peeters (CD&V): Jan Jambon (N-VA): Alexander De Croo (Open VLD): Didier Reynders (MR): Hervé Jamar (MR): Koen Geens (CD&V): Maggie De Block (Open VLD): Daniel Bacquelaine (MR): premiärminister vice premiärminister, arbetsmarknadsminister, samt ekonomiminister vice-premiärminister och minister för inrikesfrågor respektive säkerhet vice premiärminister, minister för utvecklingssamarbete samt it-och telekommunikationsminister vice-premiärminister samt utrikes- och EUminister budgetminister och minister för det statliga lotteriet justitieminister social- och hälsominister pensionsminister

6 6 Johan Van Overtveldt (N-VA): Willy Borsus (MR): Marie-Christine Marghem (MR): Steven Vandeput (N-VA): Jacqueline Galant (MR): finansminister jordbruksminister och minister för medelklassen, egenföretagare, små och stora företag samt som minister för social integration energi, miljö-och hållbar utvecklingsminister försvarsminister transportminister Statssekreterare: Pieter De Crem (CD&V): statssekreterare för utrikeshandel Bart Tommelein (Open VLD): statssekreterare för kampen mot socialt bedrägeri, skydd av privatlivet, Nordsjön samt biträdande social- och hälsoministern Elke Sleurs (N-VA): Statssekreterare för kampen mot fattigdom, likabehandling, för personer med funktionsnedsättning, kampen mot skatteflykt och forskningspolitisk samt biträdande finansminister Theo Francken (N-VA): statssekreterare för asyl- och migration, för administrativ förenkling samt biträdande minister för inrikesfrågor respektive säkerhet Utrikespolitik Utrikespolitiskt har Belgien under efterkrigstiden engagerat sig starkt i det västliga och europeiska samarbetet. Landet hör till EU:s grundare och uppslutningen kring unionen är stor. I sin EU-politik är Belgien en aktiv förespråkare av en federalistisk utveckling. EU fungerar som en enande kraft mellan språkgrupperna och regionerna, och man har ett väl fungerande system för att utveckla gemensamma ståndpunkter. Belgien har totalt 21 platser i Europaparlamentet fördelat på 12 nederländska, 8 fransktalande och 1 tysktalande. Belgien var under hösten 2010 ordförande i EU och tillhör den inre kretsen av Eurozonssamarbetet. Belgiens medlemskap i NATO upplevs som en historisk nödvändighet och en hörnsten i landets säkerhetspolitik. Samtidigt ser man gärna att EU:s kapacitet på det försvars- och säkerhetspolitiska området stärks. Belgien för också en aktiv Afrikapolitik, med fokus på Centralafrika mot bakgrund av sitt koloniala förflutna. Det belgiska utvecklingsbiståndet ligger på 0,47 % av BNI. Biståndet fördelas framför allt mellan 18 länder, med vilka man har bilaterala avtal. Belgien strävar efter att öka sitt bistånd till 0,7 % av BNI.

7 7 Belgien deltar sedan i september 2014 i den internationella koalitionen i kampen mot terroristgruppen ISIS. Då togs beslut om att skicka sex F 16-plan, flera transportplan C 130 samt 120 militärer till Irak för att delta i kampen mot ISIS. Den belgiska insatsen avses vara begränsad till Irak och såväl belgiska marktrupper som agerande i Syrien utesluts. Sedan detta beslut togs har oron för terroristattacker på belgisk mark ökat markant. I maj 2014 utsattses synagogan i Bryssel för en terroristattack. Belgien tog i november 2014 över ordförandeskapet i Europarådet fram till maj Belgien har under 2015 även ordförandeskapet i Benelux. Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar Efterkrigstidens strukturförändringar har inneburit att Vallonien med sin tunga stål- och gruvindustri har haft en stagnerande ekonomisk utveckling, medan Flanderns satsningar på högteknologi och modern industri givit ett ekonomiskt uppsving. Det finns dock betydande ekonomiska skillnader inom respektive region. Efter en avmattning i den belgiska ekonomin kring millennieskiftet var tillväxten god till dess att den ekonomiska krisen slog till i EU. Belgien sattes 2009 under särskild bevakning av EU vad gällde landets ekonomiska situation. 3 Belgien fick under 2011 flera varningar av EU-kommissionen varpå finansmarknaden drev upp låneräntan på landets tioåriga statsobligationer till nära 6 %. I juni 2014 kunde Belgien lämna EDP-förfarandet. Den nya regeringen har föreslagit flera åtgärder för att komma tillrätta med de ekonomiska problemen och har satt upp ett ambitiöst strukturprogram. Bland annat så är höjningen av pensionsåldern till 67 år är en viktig åtgärd i regeringens reformpaket. Näringslivet består i huvudsak av små och medelstora företag. Värdet av exporten motsvarar ca 75 % av landets BNP, vilket gör Belgien till ett av mest exportberoende länderna i EU. Ungefär tre fjärdedelar av den belgiska utrikeshandeln sker inom EU, med grannländerna Tyskland (18,6 %), Frankrike (16,6 %) och Nederländerna (11,9%) som främsta exportmarknader. Sverige pendlar mellan nionde och tionde plats av den totala exporten. Produkterna utgörs främst av maskiner, kemikalier och diamanter. Därtill kommer en betydande transithandel med bland annat oljeprodukter. Av Belgiens totala import består ca 4 % av svenska produkter, vilket gör Sverige till landets tionde största leverantör. Sett ur svensk synvinkel utgör Belgien den nionde största exportmarknaden med 5,0 % av Sveriges totala export, motsvarande miljoner kronor Det är mestadels verkstadsprodukter, maskiner och kullager som exporteras. Belgien är den tionde största leverantören 3,9 % av Sveriges totala import, motsvarande miljoner kronor Motorfordon, verkstadsprodukter och läkemedel utgör den största delen av den svenska importen från Belgien. 3 s.k. excessive deficit procedure, EDP

8 8 Belgien är ett viktigt transitland för svenska produkter att nå andra marknader. Antwerpen har den näst största hamnen i Europa för internationell frakt, och är störst på skogsprodukter och stål. IKEA, H & M och SKF är exempel på företag som har förlagt sina stora internationella lager i Belgien. Belgiens förbindelser med Sverige Kontakterna går så långt tillbaka som till 800-talet, då de skandinaviska vikingarna under sina erövringståg nådde det område som idag utgör Belgien. De utvecklades sedan på ett mera fredligt sätt genom Hansaförbundets framväxt under medeltiden. På 1600-talet utvandrade ett stort antal valloner till Sverige (mellan 1000 och 1200 familjer); de var skickliga yrkesarbetare, som överförde nya, kvalificerade arbetsmetoder till svenska järnbruk. Åtskilliga stannade kvar och har avsatt tydliga spår i svensk kultur och arbetsliv. Dryga 200 svenskrelaterade företag finns idag representerade i Belgien och dessa sysselsätter drygt personer. De största är Atlas Copco i Antwerpen (3 000 anställda), Volvo Europa Truck (1 500 anställda) och Volvo Cars (5 300 anställda) i Gent. IKEA har en stor marknad i Belgien och expanderar svenskar var i mars 2015 innehavare av belgiskt uppehållstillstånd. En skandinavisk skola ligger i Waterloo söder om Bryssel. Drygt 1200 svenskar arbetar inom EUinstitutionerna. Regeringen beslutade den 22 december 2010 att stänga flera utlandsmyndigheter under 2011, bl. a. ambassaden i Bryssel den 31 juli Ambassadens verksamhet har övertagits av en Stockholmsbaserad ambassadör. Ambassadören bedriver den löpande dialogen med Belgiens regering, inte minst i EU-frågor, samt främjar de ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan länderna. I Belgien finns två svenska honorärkonsulat, ett konsulat i Liège respektive ett generalhonorärkonsulat i Antwerpen samt ett konsulärt kontor i Bryssel som lyder under konsulatet i Antwerpen. Det konsulära kontoret möjliggör för svenskar att hämta (men inte ansöka om) ordinarie pass, nationellt id-kort och körkort. Det konsulära kontoret bistår även i viss utsträckning i konsulära nödlägen inkl. med att utfärda provisoriska pass samt med viss Sverigeinformation. Förutom ambassaden har Sverige en delegation vid NATO och en ständig representation vid EU i Bryssel, se vidare på Business Sweden har ett kontor och Svenska kyrkan finns i centrala Bryssel. Dessutom finns det ett tiotal svenska regionkontor i Bryssel med uppgift att för kommunernas och landstingens räkning bevaka viktiga processer och beslut inom EU. Sedan 2010 finns en handelskammare för Sverige, Belgien och Luxemburg NOBELUX- som verkar i

9 9 Belgien. Belgien har en ambassad i Stockholm (www.diplomatie.be/stockholm) samt honorära konsulat i Göteborg och Malmö. I april 2014 avlade det belgiska kungaparet ett officiellt besök i Sverige. I februari 2014 besökte Belgiens dåvarande pensionsminister Alexander De Croo Sverige. I november 2014 besökte utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete Cecilia Björner Bryssel för möte med biståndsministerns kabinettschef Peter Moors. Det svenska kungaparet deltog i december 2014 vid Drottning Fabiolas statsbegravning i Bryssel. Statsminister Stefan Löfven hade i mars 2015 ett bilateralt möte i Belgien med Belgiens premiärminister Charles Michel.

2015-04-08. Landpromemoria - Nederländerna. Promemoria. Haag. Basfakta

2015-04-08. Landpromemoria - Nederländerna. Promemoria. Haag. Basfakta Promemoria 2015-04-08 Landpromemoria - Nederländerna Basfakta Officiellt namn: Kungariket Nederländerna (Koninkrijk der Nederlanden). Sedan 2010 består Kungariket Nederländerna av Nederländerna samt de

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Marknadsintroduktion Ungern

Marknadsintroduktion Ungern Förord Ungern har genomgått stora förändringar de senaste 16 åren. Marknaden har liberaliserats och landet har på relativt kort tid integrerats i Europeiska Unionen. I likhet med andra f.d. östeuropeiska

Läs mer

2014-10-03. Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge

2014-10-03. Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge 2014-10-03 Oslo Landpromemoria: Konungariket Norge Basfakta Officiellt namn: Kongeriket Norge (bokmål), Kongeriket Noreg (nynorsk) Huvudstad: Oslo Språk: Officiella språk: norska (bokmål och nynorsk),

Läs mer

2015-04-08. Landfakta

2015-04-08. Landfakta Promemoria 2015-04-08 Singapore Landfakta Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,5 miljoner. (3,8 miljoner

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Frankrike LA FRANCE PAS-DE-CALAIS. Amiens HAUTE NORMANDIE PICARDIE. Rouen BASSE NORMANDIE. Paris ILE DE FRANCE. Orléans CENTRE AUVERGNE

Frankrike LA FRANCE PAS-DE-CALAIS. Amiens HAUTE NORMANDIE PICARDIE. Rouen BASSE NORMANDIE. Paris ILE DE FRANCE. Orléans CENTRE AUVERGNE Frankrike LA FRANCE Frankrike är till ytan det största landet i Europa (547 026 km2) och har en folkmängd på 63,5 miljoner invånare (per den 1 januari 2012). Ytmässigt är Frankrike 20 % större än Sverige

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Fakta och statistik om myndighetens verksamhet

Fakta och statistik om myndighetens verksamhet Fakta och statistik om myndighetens verksamhet Regeringskansliets årsbok 2014 Fakta och statistik om myndighetens verksamhet REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2014 1 Regeringskansliets årsbok 2014 har producerats

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Box 704 03 107 25 Stockholm Telefon 08-545 553 30 www.broderskap.se. Socialdemokrater för tro och solidaritet och Broderskaps Förlag AB, 2013

Box 704 03 107 25 Stockholm Telefon 08-545 553 30 www.broderskap.se. Socialdemokrater för tro och solidaritet och Broderskaps Förlag AB, 2013 Förbundsårsmöte 2013 Box 704 03 107 25 Stockholm Telefon 08-545 553 30 www.broderskap.se Socialdemokrater för tro och solidaritet och Broderskaps Förlag AB, 2013 Kopierad upplaga 2013, Socialdemokraternas

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS En jobbsökningsguide för finländare Företagsekonomi och turism 2011 1 FÖRORD Vårt lärdomsprov heter Sveriges landanalys en jobbsöknings guide

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Politiska prioriteringar, organisationsformer och åtgärder Per Tervahauta Regleringsbrevsppdrag nr 8, 2006 Dnr 1-010-2007/0028 1 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer