meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Marcel Pancu, Frihetsberövande: Häktad Okänd adress Medborgare i Moldavien Offentlig försvarare: Advokat Charlie Tvärenvigg Advokat Charlie Tvärenvigg AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Människorov Lagrum 4 kap 1 1 och 2 st brottsbalken 2. Människohandel 4 kap 1a 1 st brottsbalken 3. Olaga hot 4 kap 5 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 5 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd Marcel Pancu skall utge skadestånd till Pavlo Nikitin med etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008, till dess betalning sker. Av beloppet kr skall hela beloppet jämte sagda ränta utges solidariskt med Irina Sapescu, kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Svitlana Kuchma och kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Ziba Fahim Mahbob. Förverkande och beslag 1. Såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 brottsbalken förkaras tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr förverkade. Marcel Pancu förpliktas att solidariskt med Irina Sapescu till staten betala detta belopp. 2. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 3. Beslaget av voucher, foton från Tallinn, simkortshållare och väska skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 5-6, 8 och 12). 4. Beslaget av mobiltelefon och simkort skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20481 p. 1-2). 5. Beslaget av pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20724 p. 1). 6. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr p. 2-3 och 5-6). 7. I beslag taget uppehållstillstånd förklaras förverkat. Beslaget skall bestå (blg. nr BG20724 p. 5). 8. I beslag tagna handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). 9. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Häktning m.m. Marcel Pancu skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom, dock längst till och med den dag då villkorlig frigivning skulle ha skett om verkställigheten påbörjats. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3 3 Ersättning 1. Charlie Tvärenvigg tillerkänns ersättning av allmänna medel med fyrahundrasjuttiotvåtusenfyrahundrasextiofyra ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. 2. Caroline Reiner tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med fyrahundranittiofemtusenfemhundrasextiofem ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet skall stanna på staten. Övrigt 1. Tingsrättens beslut av den 12 december 2008 om kvarstad på Marcel Pancus och Irina Sapescus egendom om kr skall bestå med ett belopp om tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari Tingsrättens beslut om kvarstad av den 12 december 2008 på Marcel Pancus, Irina Sapescus och Svitlana Kuchmas egendom om kr skall bestå tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari 2009, såvitt gäller Marcel Pancu och Irina Sapescu med ett belopp om etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker och såvitt gäller Svitlana Kuchma med ett belopp om femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker.

4 Mål nr meddelad i Stockholm 4 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Irina Sapescu, Frihetsberövande: Häktad Okänd adress Medborgare i Moldavien Offentlig försvarare: Advokat Åke Broné Advokat Åke Broné AB Box Stockholm SLUT Begångna brott Människohandel Lagrum 4 kap 1a 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 3 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

5 5 Skadestånd Irina Sapescu skall utge skadestånd till Pavlo Nikitin med etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008, till dess betalning sker. Av beloppet kr skall hela beloppet jämte sagda ränta utges solidariskt med Marcel Pancu, kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Svitlana Kuchma och kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Ziba Fahim Mahbob. Förverkande och beslag 1. Såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 brottsbalken förklaras tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr förverkade. Irina Sapescu förpliktas att solidariskt med Marcel Pancu till staten betala detta belopp. 2. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 3. Beslaget av voucher, foton från Tallinn, simkortshållare och väska skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 5-6, 8 och 12). 4. Beslaget av mobiltelefon skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20482 p. 2). 5. Beslaget av pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20729 p.1). 6. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr p. 2-3 och 5-6). 7. I beslag taget uppehållstillstånd förklaras förverkat. Beslaget skall bestå (blg. nr BG20729 p. 2). 8. I beslag tagna handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). 9. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Häktning m.m. Irina Sapescu skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot henne, dock längst till och med den dag då villkorlig frigivning skulle ha skett om verkställigheten påbörjats. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Åke Broné tillerkänns ersättning av allmänna medel med fyrahundrasextioniotusensexhundratrettiosju ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.

6 6 3. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu. Övrigt 1. Tingsrättens beslut av den 12 december 2008 om kvarstad på Marcel Pancus och Irina Sapescus egendom om kr skall bestå med ett belopp om tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari Tingsrättens beslut om kvarstad av den 12 december 2008 på Marcel Pancus, Irina Sapescus och Svitlana Kuchmas egendom om kr skall bestå tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari 2009, såvitt gäller Marcel Pancu och Irina Sapescu med ett belopp om etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker och såvitt gäller Svitlana Kuchma med ett belopp om femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker.

7 Mål nr meddelad i Stockholm 7 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Svitlana Kuchma, Frihetsberövande: Häktad Okänd adress Medborgare i Ukraina Offentlig försvarare: Advokat Carl-Henning Möllerström Advokatkompaniet Thorén & Partners AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Medhjälp till människohandel Lagrum 4 kap 1a 2 st samt 23 kap 4 brottsbalken 2. Brukande av falsk urkund 14 kap 9 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 9 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

8 8 Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Skadestånd Svitlana Kuchma skall utge skadestånd till Pavlo Nikitin med femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker. Av beloppet kr skall hela beloppet jämte sagda ränta utges solidariskt med Marcel Pancu och Irina Sapescu och kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Ziba Mahbob Fahim. Förverkande och beslag 1. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 2. Beslaget av mobil, simkort och fjärrkontroll skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20455 p. 1, 8 och 20). 3. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi, handskriven lapp och pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr p. 2-3, 5-6 och 11). 4. Beslaget av fjärrkontroll skall bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter skall godset utlämnas till Hotel Casa 400, James Wattstraat 75, NL 1097 DL Amsterdam, Nederländerna (blg. nr BG20455 p. 20). 5. I beslag tagna förfalskade identitetskort och handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG p. 1-2 och 0201-BG21458 p. 12 och 14). 6. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Häktning m.m. Svitlana skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne, dock längst till och med den dag då villkorlig frigivning skulle ha skett om verkställigheten påbörjats. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Carl-Henning Möllerström tillerkänns ersättning av allmänna medel med femhundratrettontusenåttahundrafemtionio ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu.

9 9 Övrigt Tingsrättens beslut om kvarstad av den 12 december 2008 på Marcel Pancus, Irina Sapescus och Svitlana Kuchmas egendom om kr skall bestå tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari 2009, såvitt gäller Marcel Pancu och Irina Sapescu med ett belopp om etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker och såvitt gäller Svitlana Kuchma med ett belopp om femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker.

10 Mål nr meddelad i Stockholm 10 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Ziba Mahbob Fahim, August Södermans Väg Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Olle Hancock Advokaterna Hancock & Rehn HB Box Uppsala SLUT Begångna brott Medhjälp till människohandel Lagrum 4 kap 1a 2 st samt 23 kap 4 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

11 11 Skadestånd Ziba Mahbob Fahim skall solidariskt med Marcel Pancu, Irina Sapescu och Svitlana Kuchma utge skadestånd till Pavlo Nikitin med femtusen (5 000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 2. Beslagen av simkort och Visakort skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 3 och 17-18). 3. Beslaget av Ziba Mahbob Fahims pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21183 p. 2) 4. Beslaget av telefonlappar, biljetthandlingar och filmrulle skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20480 p. 2-4). 5. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. br p. 2-3 och 5-6). 6. I beslag tagna handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). 7. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Olle Hancock tillerkänns ersättning av allmänna medel med femhundrasjuttiosjutusenåttahundranittiofyra ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu.

12 Mål nr meddelad i Stockholm 12 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Fahim Mohammad Mahbob, August Södermans Väg Uppsala Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Birgitta Mörner Advokatfirman Birgitta Mörner AB Brunnsgränd Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Förverkande och beslag 1. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 2. Beslagen av simkort och Visakort skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 3 och 17-18). 3. Beslaget av Fahim Mahbobs pass hävs. Egendomen skall utges till Fahim Mahbob (blg. nr BG21183 p. 1). 4. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. br p. 2-3 och 5-6). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

13 I beslag taget uppehållstillstånd och handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Ersättning Birgitta Mörner tillerkänns ersättning av allmänna medel med trehundranittiotretusentvåhundraåttiotre ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu.

14 14 YRKANDEN Åklagaren har med antecknade justeringar yrkat enligt ansökan om stämning, se domsbilaga 1. Pavlo Nikitin har yrkat enligt domsbilaga 2. INSTÄLLNING Åtalspunkten 1 Marcel Pancu har förnekat alla former av tvång, hot eller våld, vilseledande, utnyttjande, vinning och bemäktigande m.m. och hävdat att allt har skett frivilligt. Marcel Pancu har således helt förnekat vad åklagaren lagt honom till last. Irina Sapescu har förnekat alla former av tvång, hot eller våld, vilseledande, utnyttjande, vinning och bemäktigande m.m. och hävdat att allt har skett frivilligt. Hon har således helt förnekat vad åklagaren lagt henne till last. Svitlana Kuchma har förnekat vad åklagaren lagt henne till last. Hon har hävdat att hon inte vilselett Pavlo Niktin eller utövat något våld mot honom. Hon har vidare förnekat att hon deltagit i någon form av bemäktigande. Om hon har utfört några handlingar som kan anses klandervärda har detta skett under tvång och hon har befunnit sig i en nödsituation. Åtalspunkten 2 Ziba Mahbob har bestritt ansvar. Hon har vitsordat de faktiska omständigheterna men all Pavlo Nikitins kontakt med henne har varit frivillig. Hon har varken känt till eller varit likgiltig inför påstådda brott under åtalspunkten 1. Fahim Mahbob har bestritt ansvar. Han har vitsordat att han mottagit Pavlo Nikitin och de andra vid Arlanda och haft dem som gäster i sitt hem under den angivna tiden, att han köpt biljetter och deltagit i kryssningen till Tallinn, att han varit med

15 15 att hämta Pavlo Nikitin vid förvaret i Märsta, att han hjälpt till att växla pengar och tolkat vid beställning av biljetter till Amsterdam och att han bett en bekant boka rum åt sällskapet på ett vandrarhem. Han har varken känt till eller varit likgiltig inför påstådda brott under åtalspunkten 1. Åtalspunkten 3 Svitlana Kuchma har erkänt gärningen. Åtalspunkten 4 Marcel Pancu har förnekat gärningen. De särskilda yrkandena Marcel Pancu och Irina Sapescu har bestritt yrkandena under punkterna 1 och 2 samt de yrkanden som riktas mot dem under punkten 3. De har inte haft något att invända mot yrkandena under punkterna 4 och 5. Svitlana Kuchma har bestritt yrkandet under punkten 1 och det under punkten 3 j men i övrigt inte haft något att invända mot de yrkanden som riktats mot henne. Ziba Mahbob har bestritt de yrkanden som riktas mot henne. Fahim Mohbob har bestritt de yrkanden som riktas mot honom. Skadestånd Marcel Pancu och Irina Sapescu har bestritt skadeståndsyrkandet och yrkandet om kvarstad. De har inte vitsordat några belopp. Svitlana Kuchma har bestritt skadeståndsyrkandet. Hon har inte vitsordat något belopp. Hon har yrkat att ett eventuellt skadestånd ska jämkas till noll kr på grund av de hot som hon utsatts för. Hon har bestritt kvarstadsyrkandet.

16 16 Ziba Mahbob och Fahim Mahbob har bestritt skadeståndsyrkandet och inte vitsordat något belopp. De har bestritt yrkandet om kvarstad. UTREDNINGEN Parterna i målet har i den följande texten även andra namn än de officiella. Pavlo Nikitin kallas ibland Pavel, Marcel Pancu kallas ibland för Mirage, Irena Sapescu kallas också Ira, Svitlana Kuchma även för Sveta och Ziba Mahbob ibland för Loda eller Luda. Pavlo Nikitin har berättat: Någon gång i oktober 2006 kom Mirages far, Rado, hem till honom i Ukraina. Han hade inte träffat honom förut. Han vet inte varför Rado kom dit. Rado erbjöd honom arbete på sitt kontor i Moskva. Han skulle tjäna grivna, motsvarande 200 USD, i månaden utan att behöva göra något. Han skulle få en fullmakt att visa upp om någon kom och frågade. Att ha en handikappad anställd skulle medföra minskad skatt. I Ukraina hade han en pension om 330 grivna per månad. Han tackade först nej. Rado kom tillbaka efter en vecka med en flaska vodka. Han fick telefonnumret till Rado. Efter några dagar ringde han Rado och accepterade. Denne kom och hämtade honom med bil vid åttatiden en morgon. När de åkt i kanske fyra timmar sade Rado att arbetet bestod i att han skulle tigga på tunnelbanan i Moskva. Lönen skulle vara densamma. Han blev rädd. Rado sade att det gick bra att kliva ur bilen om det inte passade, men att han inte behövde vara rädd för att tigga. Han insåg att han inte hade något val. Han var långt hemifrån och utan pengar. Rado hade tagit hand om hans ukrainska inrikespass. Det var en kille till i bilen. Rado körde dem till en järnvägsstation och köpte biljetter och mat till dem. Killen följde med på tåget. Rado sade åt Pavlo att när gränsvakterna frågade skulle Pavlo svara att han skulle till sin syster i Moskva, vilket han också sade när vakterna senare frågade. Han tyckte då att det var lika bra att åka till Moskva för att tjäna pengar på att tigga. Det rörde sig ändå bara om tre månader hade Rado sagt först men sedan sagt sex månader, vilket han godtog. I Moskva möttes han av Mirage och Ira. De for hem till deras lägenhet. Han hade fått tillbaka sitt pass men

17 17 det tog Mirage hand om. Hemma hos dem bodde två andra handikappade som också tiggde. Han fick en text om hur man skulle tigga. Mirage och Ira förklarade också hur han skulle göra. Han skulle åka med tunnelbanan och tigga inne i vagnarna. Han skulle gå fram till folk och säga snälla hjälp mig. Han fick bara ha ett linne på överkroppen så att det syntes att han inte hade några armar. Han fick inte ha sina proteser på sig när han tiggde. Den första tiden i Moskva hade han sina riktiga proteser. De hade dock gått sönder längst ned där ett slags fästen finns. När de var hela kunde han med dem och de speciella redskap som hörde till, klä på sig och äta själv och till och med använda exempelvis en hammare. Redskapen blev kvar i Ukraina. Efter en tid i Moskva kom proteserna bort. En tjej som heter Lena slarvade bort proteserna, hon skyllde på att sopgubbarna tagit proteserna. Hon var den som följde med honom i tunnelbanan och som var den som samlade ihop pengarna han tiggt ihop. Efter hans anvisningar gjorde Mirage ett par hemmagjorda proteser av trä. Med dem kunde han inte alls klara sig själv längre. Numera har han emellertid vants sig vid dem. Han kan nu göra nästan lika mycket med träproteserna som de riktiga utan specialverktygen. Träproteserna ger dock skavsår. Han började tigga klockan sju varje morgon och höll på till klockan elva på kvällen. Han var ledig på måndagar. På morgonen fick han en kopp kaffe, till lunch några piroger och efter hemkomsten ett lagat mål mat och vodka. Han hade fått en axelremsväska av Mirage, där folk lade pengar. När han åkt en vända med tunnelbanan, det tog mellan 40 minuter och en timme, lämnade han väskan till Lena. Hon tog hand om pengarna, som hon förvarade inne på toaletten på en tunnelbanestation. Mot lite betalning fick hon det för kvinnorna som vaktade toaletterna. Mirage ringde regelbundet till Lena för att kontrollera hur mycket pengar som han tiggt ihop. De första dagarna gick inte så bra, men redan tredje dagen drog han in mycket pengar. Det rörde sig om mellan till rubel under en dag. Mirage tog hand om pengarna. Om det var för lite en dag klagade Mirage och sade att inte var något att komma med. Mirage sade att det inte var Pavlos sak hur mycket denne tjänade utan Mirage sparade Pavlos del varje månad. Enligt Mirage skulle Pavlo få sina pengar när han arbetat färdigt. Varken Mirage eller Ira hade något arbete. För

18 18 att kunna tigga i tunnelbanan mutade de polisen, annars höll polisen en inlåst ett dygn. Han skämdes för att tigga. Han drack vodka på kvällen för att kunna somna ifrån allt. I kylskåpet fanns det alltid vodka som Mirage hade köpt. Lena och ibland Ira hjälpte honom så att han kunde dricka. På kvällen blev det två till tre glas. På måndagar när han var ledig blev det ofta en hel flaska. Han fick inte gå ut för Mirage utan han skulle vila upp sig inför arbetet. Han lyssnade på musik på sin lediga dag. Han fick överta en bra musikanläggning som Mirage hade köpt åt en tiggare som bott där tidigare. Han fick en TV och en video också. Några pengar fick han aldrig. När han en gång pratade med sin mor bad hon om pengar. Mirage skickade då 100 dollar till henne och sedan ytterligare 200 dollar. När det hade gått sex månader ville han åka hem till Ukraina. Vid ett tillfälle när han var full gick han med på att stanna sex månader till. När han sedan blev nykter sade han att han ändå ville åka hem. Mirage sade att Pavlo gått med på att fortsätta. Han svarade att han kunde fly och frågade vad de skulle göra åt saken. Mirage hotade då med att bränna ner hans hem i Ukraina. Det var första gången han blev hotad. Mirage och dennes far hotade honom flera gånger sedan. De sade att de skulle skada hans ben och att han skulle råka illa ut. Om han flydde vem skulle i så fall tjäna pengar åt dem, sade de också. Han ville inte tigga längre utan bestämde sig för att fly. Han kom överens med några zigenare, som också brukade tigga i tunnelbanan, att de skulle hjälpa honom. De tog med en jacka till honom. Tillsammans med dem for han med pendeltåget utanför Moskva. Som handikappad åker man gratis på pendeltågen. Han tiggde på pendeltågen under tre till fyra timmar om dagen. Han bodde hos zigenarna som hyrt en stuga. Han tänkte skaffa sig ett intyg att han tappat sitt pass för att kunna åka hem till Ukraina. Han sköt upp det hela tiden eftersom han drack för att jaga bort oron och rädslan. En dag när han tiggde på pendeltåget dök Mirage upp bakom honom. Mirages far fanns på perrongen där de steg av. Mirage sade att rymningen inte var Pavlos fel utan de andra zigenarnas och allt skulle ordna sig när han kom tillbaka. När de kom tillbaka till Moskva blev han misshandlad av Rado. Han satt invid väggen i stora rummet. Rado gapade och skrek om varför han flytt och frågade om han inte ville jobba åt dem. Rado slog honom i huvudet, på

19 19 tinningen och nacken med knuten näve, som när man slår näven i bordet. Han slog hårt. Han fick röda fläckar i ansiktet och arbetade inte på två till tre dagar. Mirage stod bredvid och tittade på. Ira var i köket. Det är klart att hon hörde vad som hände. Pavlo lovade att han inte skulle fly och att han skulle anstränga sig i fortsättningen. Han stannade i lägenheten några dagar. Han fick inte gå ut. Han fortsatte att tigga som förut. I december 2007 for han, Mirage, Irina, hennes syster och Lena till Ukraina för att skaffa utrikespass till honom. Han vet inte varför det inte blev något pass den gången. Redan då fanns planer hos Mirage och Ira att åka till Sverige. Sedan skickade polisen hem Lena till Ukraina. Han såg inte när det hände. Hon var bara inte vid stationen i tunnelbanan längre. Under några dagar var det i stället Ira som tog emot väskan med pengar i tunnelbanan. Sedan kom Sveta. Det hade blivit kallt ute. Hon tilldelades samma uppgifter som Lena haft, dvs. se till att han tiggde ordentligt, ge honom mat och sprit på kvällen och klä på honom. Efter en tid rymde han igen. Han hade fått en kedja av Mirage som påstod att den var av guld och värd dollar. Även denna gång flydde han med några zigenare. Han pantsatte kedjan. På pantbanken skrattade de när han sade att den var värd dollar men han fick i alla fall pengar till bussbiljett och mat åt sig och zigenarna. De reste i 14 timmar. De första dagarna bodde de vid busstationen. Sedan hyrde zigenarna en lägenhet. Han drog in pengar genom att tigga några timmar om dagen i centrum i staden där de var. Han vet inte vad den hette. Det var inte viktigt. Han ville bara komma ifrån Mirage, Ira och Rado. När det gått 15 dagar såg han plötsligt Mirage. Det var på ett torg. Han försökte fly genom att springa iväg men en bil hindrade hans väg. I bilen satt Rado och en storväxt man. Mirage undrade varför Pavlo försökte springa och sade att Pavlos mor var här och var orolig för honom. Han följde med i bilen tillbaka till Moskva. Ingenting hände när de kom fram. Dagen därpå blev han misshandlad av Rado. Mirage stod bredvid och tittade på. Det gick till ungefär som förra gången. Han satt nära väggen och Rado slog honom så att huvudet for in i väggen. Han fick rodnader i ansiktet och stannade hemma i tre dagar. Han fick inte lämna lägenheten. När han började tigga igen tyckte Mirage att han drog in för lite pengar. Mirage sade att han måste anstränga

20 20 sig och inte rymma igen annars skulle Mirage ta av sig sin mask och visa sitt rätta jag. Mirage hotade med att de skulle krossa hans ben och att misshandeln hittills bara var småpotatis och att Rado skulle komma och misshandla honom igen och igen. Ira hotade honom en gång efter han rymt. Hon sade att trodde han inte att de skulle hitta honom och att de skulle hitta honom även under jorden. Han tiggde i kanske en månad. Svetas arbetsuppgifter ändrades. Hon skulle följa efter honom hela tiden. Hon berättade att om hon inte såg till att han tiggde ordentligt skulle de banka skiten ur henne. Sedan åkte han, Sveta, Mirage och Rado till Ukraina. Han och Sveta skulle skaffa ukrainska utrikespass. Det kan stämma att det var i april för det hade hunnit bli varmt ute. När de var där talade han med sin mor i telefonen. Hon ville att han skulle hälsa på henne. Hon sade att hon kände att han var i närheten. Trots att han också var det sade han att han var långt borta. De for tillbaka till Moskva. De väntade kanske en vecka tills passen kom. Därefter for han, Sveta, Mirage och Ira till Moldavien. Där mötte Mirages far dem. Han och Sveta kördes till en lägenhet. De två bodde där i en månad. De kunde inte gå ut. Dörren var låst. Mirage hade nyckeln. Denne kom varannan eller var tredje dag med mat och vodka. Sedan flyttade de till Iras far, som bodde i ett hus med trädgård. De bodde i en gäststuga. Han kunde gå ut på tomten men fick inte lämna den. Det var stängsel runt om. En gång när han var full tog han sig ut på gatan och sprang fram och tillbaka. Mirage uttryckte sitt missnöje och sade att han måste betala dyrt om någon såg en handikappad springa ute. De stannade två månader i Moldavien. De hade åkt dit för att skaffa falska rumänska ID-kort, för att kunna komma in i Sverige, där Iras syster Loda bodde. De for tillbaka till Moskva. Rado körde dem sedan till flygplatsen. Därifrån for de till Palma de Mallorca. Det var han, Sveta, Mirage och Ira och deras lille son. De sov på flygterminalen och for dagen efter till Sverige. Mirage hade sagt att i Sverige skulle han bara behöva tigga halva dagen och dessutom kunna sitta på en stol när han tiggde och sedan ligga på stranden med en drink. På flygplatsen här möttes de av Fahim och Loda. Sveta, Ira och lilla Mirage åkte i Lodas bil medan han själv och Mirage åkte med Fahim i dennes bil. De åkte hem till Fahims och Lodas bostad. Han hade träffat Loda i Moskva en gång tidigare. Det var när Lena

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I DEL I INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUT Affan Assali 1 Daniel Åhlander 10 Alberto Yürekci 19 Malin Yürekci 22 Süleyman Halef 24 Denisé Yürekci 27 Lukas Halef 29 Johnathan Halef 32 Tomas Altunkaynak 34 Magdalena

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Begångna brott 1. Grov våldtäkt

Begångna brott 1. Grov våldtäkt Mål nr meddelad i Eksjö 1 PARTER (Antal tilltalade: 8) Åklagare Kammaråklagare Gunnar Brodin och assistentåklagare Adam Rullman Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Hanna Karlehall Vetlandavägen 20 A

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm

Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm Det första momentet är medel som har använts såsom olaga tvång, vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN KIRSTEN AHLBURG ORDLISTA pall (sida 10, rad 3) en liten stol utan ryggstöd och armstöd baguette (sida 14, rad 12) franskt, vitt bröd LÄSFÖRSTÅELSE Vid dagens slut sida 5 Vilken

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer