meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Marcel Pancu, Frihetsberövande: Häktad Okänd adress Medborgare i Moldavien Offentlig försvarare: Advokat Charlie Tvärenvigg Advokat Charlie Tvärenvigg AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Människorov Lagrum 4 kap 1 1 och 2 st brottsbalken 2. Människohandel 4 kap 1a 1 st brottsbalken 3. Olaga hot 4 kap 5 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 5 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd Marcel Pancu skall utge skadestånd till Pavlo Nikitin med etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008, till dess betalning sker. Av beloppet kr skall hela beloppet jämte sagda ränta utges solidariskt med Irina Sapescu, kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Svitlana Kuchma och kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Ziba Fahim Mahbob. Förverkande och beslag 1. Såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 brottsbalken förkaras tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr förverkade. Marcel Pancu förpliktas att solidariskt med Irina Sapescu till staten betala detta belopp. 2. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 3. Beslaget av voucher, foton från Tallinn, simkortshållare och väska skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 5-6, 8 och 12). 4. Beslaget av mobiltelefon och simkort skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20481 p. 1-2). 5. Beslaget av pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20724 p. 1). 6. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr p. 2-3 och 5-6). 7. I beslag taget uppehållstillstånd förklaras förverkat. Beslaget skall bestå (blg. nr BG20724 p. 5). 8. I beslag tagna handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). 9. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Häktning m.m. Marcel Pancu skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom, dock längst till och med den dag då villkorlig frigivning skulle ha skett om verkställigheten påbörjats. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3 3 Ersättning 1. Charlie Tvärenvigg tillerkänns ersättning av allmänna medel med fyrahundrasjuttiotvåtusenfyrahundrasextiofyra ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. 2. Caroline Reiner tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med fyrahundranittiofemtusenfemhundrasextiofem ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet skall stanna på staten. Övrigt 1. Tingsrättens beslut av den 12 december 2008 om kvarstad på Marcel Pancus och Irina Sapescus egendom om kr skall bestå med ett belopp om tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari Tingsrättens beslut om kvarstad av den 12 december 2008 på Marcel Pancus, Irina Sapescus och Svitlana Kuchmas egendom om kr skall bestå tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari 2009, såvitt gäller Marcel Pancu och Irina Sapescu med ett belopp om etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker och såvitt gäller Svitlana Kuchma med ett belopp om femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker.

4 Mål nr meddelad i Stockholm 4 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Irina Sapescu, Frihetsberövande: Häktad Okänd adress Medborgare i Moldavien Offentlig försvarare: Advokat Åke Broné Advokat Åke Broné AB Box Stockholm SLUT Begångna brott Människohandel Lagrum 4 kap 1a 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 3 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

5 5 Skadestånd Irina Sapescu skall utge skadestånd till Pavlo Nikitin med etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008, till dess betalning sker. Av beloppet kr skall hela beloppet jämte sagda ränta utges solidariskt med Marcel Pancu, kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 och å beloppet kr från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Svitlana Kuchma och kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Ziba Fahim Mahbob. Förverkande och beslag 1. Såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 brottsbalken förklaras tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr förverkade. Irina Sapescu förpliktas att solidariskt med Marcel Pancu till staten betala detta belopp. 2. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 3. Beslaget av voucher, foton från Tallinn, simkortshållare och väska skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 5-6, 8 och 12). 4. Beslaget av mobiltelefon skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20482 p. 2). 5. Beslaget av pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20729 p.1). 6. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr p. 2-3 och 5-6). 7. I beslag taget uppehållstillstånd förklaras förverkat. Beslaget skall bestå (blg. nr BG20729 p. 2). 8. I beslag tagna handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). 9. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Häktning m.m. Irina Sapescu skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot henne, dock längst till och med den dag då villkorlig frigivning skulle ha skett om verkställigheten påbörjats. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Åke Broné tillerkänns ersättning av allmänna medel med fyrahundrasextioniotusensexhundratrettiosju ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.

6 6 3. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu. Övrigt 1. Tingsrättens beslut av den 12 december 2008 om kvarstad på Marcel Pancus och Irina Sapescus egendom om kr skall bestå med ett belopp om tvåhundrafyrtiofemtusen ( ) kr tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari Tingsrättens beslut om kvarstad av den 12 december 2008 på Marcel Pancus, Irina Sapescus och Svitlana Kuchmas egendom om kr skall bestå tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari 2009, såvitt gäller Marcel Pancu och Irina Sapescu med ett belopp om etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker och såvitt gäller Svitlana Kuchma med ett belopp om femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker.

7 Mål nr meddelad i Stockholm 7 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Svitlana Kuchma, Frihetsberövande: Häktad Okänd adress Medborgare i Ukraina Offentlig försvarare: Advokat Carl-Henning Möllerström Advokatkompaniet Thorén & Partners AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Medhjälp till människohandel Lagrum 4 kap 1a 2 st samt 23 kap 4 brottsbalken 2. Brukande av falsk urkund 14 kap 9 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 9 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

8 8 Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Skadestånd Svitlana Kuchma skall utge skadestånd till Pavlo Nikitin med femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker. Av beloppet kr skall hela beloppet jämte sagda ränta utges solidariskt med Marcel Pancu och Irina Sapescu och kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker utges solidariskt med Ziba Mahbob Fahim. Förverkande och beslag 1. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 2. Beslaget av mobil, simkort och fjärrkontroll skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20455 p. 1, 8 och 20). 3. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi, handskriven lapp och pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr p. 2-3, 5-6 och 11). 4. Beslaget av fjärrkontroll skall bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter skall godset utlämnas till Hotel Casa 400, James Wattstraat 75, NL 1097 DL Amsterdam, Nederländerna (blg. nr BG20455 p. 20). 5. I beslag tagna förfalskade identitetskort och handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG p. 1-2 och 0201-BG21458 p. 12 och 14). 6. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Häktning m.m. Svitlana skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne, dock längst till och med den dag då villkorlig frigivning skulle ha skett om verkställigheten påbörjats. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Carl-Henning Möllerström tillerkänns ersättning av allmänna medel med femhundratrettontusenåttahundrafemtionio ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu.

9 9 Övrigt Tingsrättens beslut om kvarstad av den 12 december 2008 på Marcel Pancus, Irina Sapescus och Svitlana Kuchmas egendom om kr skall bestå tills verkställighet av domen kunnat ske, dock längst till och med den 28 februari 2009, såvitt gäller Marcel Pancu och Irina Sapescu med ett belopp om etthundrafemtiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker och såvitt gäller Svitlana Kuchma med ett belopp om femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen å beloppet kr från den 28 juni 2008 till dess betalning sker och å beloppet kr från den 8 augusti 2008 till dess betalning sker.

10 Mål nr meddelad i Stockholm 10 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Ziba Mahbob Fahim, August Södermans Väg Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Olle Hancock Advokaterna Hancock & Rehn HB Box Uppsala SLUT Begångna brott Medhjälp till människohandel Lagrum 4 kap 1a 2 st samt 23 kap 4 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

11 11 Skadestånd Ziba Mahbob Fahim skall solidariskt med Marcel Pancu, Irina Sapescu och Svitlana Kuchma utge skadestånd till Pavlo Nikitin med femtusen (5 000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 augusti 2008 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 2. Beslagen av simkort och Visakort skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 3 och 17-18). 3. Beslaget av Ziba Mahbob Fahims pass skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21183 p. 2) 4. Beslaget av telefonlappar, biljetthandlingar och filmrulle skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20480 p. 2-4). 5. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. br p. 2-3 och 5-6). 6. I beslag tagna handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). 7. Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Olle Hancock tillerkänns ersättning av allmänna medel med femhundrasjuttiosjutusenåttahundranittiofyra ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu.

12 Mål nr meddelad i Stockholm 12 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm Tilltalad Fahim Mohammad Mahbob, August Södermans Väg Uppsala Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Birgitta Mörner Advokatfirman Birgitta Mörner AB Brunnsgränd Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Förverkande och beslag 1. Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG21646 p. 1-2). 2. Beslagen av simkort och Visakort skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr BG20464 p. 3 och 17-18). 3. Beslaget av Fahim Mahbobs pass hävs. Egendomen skall utges till Fahim Mahbob (blg. nr BG21183 p. 1). 4. Beslaget av faktura, orderbekräftelse, fotografi och handskriven lapp skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. br p. 2-3 och 5-6). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

13 I beslag taget uppehållstillstånd och handlingar förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (blg. nr BG21458 p. 12 och 14). Beslaget av mynten hävs. Egendomen skall utges till Pavel Nikitin (blg. nr BG20464 p. 13). Ersättning Birgitta Mörner tillerkänns ersättning av allmänna medel med trehundranittiotretusentvåhundraåttiotre ( ) kr. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. Förskott har genom beslut den 16 december 2008 utgått med kr inklusive mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Marcel Pancu.

14 14 YRKANDEN Åklagaren har med antecknade justeringar yrkat enligt ansökan om stämning, se domsbilaga 1. Pavlo Nikitin har yrkat enligt domsbilaga 2. INSTÄLLNING Åtalspunkten 1 Marcel Pancu har förnekat alla former av tvång, hot eller våld, vilseledande, utnyttjande, vinning och bemäktigande m.m. och hävdat att allt har skett frivilligt. Marcel Pancu har således helt förnekat vad åklagaren lagt honom till last. Irina Sapescu har förnekat alla former av tvång, hot eller våld, vilseledande, utnyttjande, vinning och bemäktigande m.m. och hävdat att allt har skett frivilligt. Hon har således helt förnekat vad åklagaren lagt henne till last. Svitlana Kuchma har förnekat vad åklagaren lagt henne till last. Hon har hävdat att hon inte vilselett Pavlo Niktin eller utövat något våld mot honom. Hon har vidare förnekat att hon deltagit i någon form av bemäktigande. Om hon har utfört några handlingar som kan anses klandervärda har detta skett under tvång och hon har befunnit sig i en nödsituation. Åtalspunkten 2 Ziba Mahbob har bestritt ansvar. Hon har vitsordat de faktiska omständigheterna men all Pavlo Nikitins kontakt med henne har varit frivillig. Hon har varken känt till eller varit likgiltig inför påstådda brott under åtalspunkten 1. Fahim Mahbob har bestritt ansvar. Han har vitsordat att han mottagit Pavlo Nikitin och de andra vid Arlanda och haft dem som gäster i sitt hem under den angivna tiden, att han köpt biljetter och deltagit i kryssningen till Tallinn, att han varit med

15 15 att hämta Pavlo Nikitin vid förvaret i Märsta, att han hjälpt till att växla pengar och tolkat vid beställning av biljetter till Amsterdam och att han bett en bekant boka rum åt sällskapet på ett vandrarhem. Han har varken känt till eller varit likgiltig inför påstådda brott under åtalspunkten 1. Åtalspunkten 3 Svitlana Kuchma har erkänt gärningen. Åtalspunkten 4 Marcel Pancu har förnekat gärningen. De särskilda yrkandena Marcel Pancu och Irina Sapescu har bestritt yrkandena under punkterna 1 och 2 samt de yrkanden som riktas mot dem under punkten 3. De har inte haft något att invända mot yrkandena under punkterna 4 och 5. Svitlana Kuchma har bestritt yrkandet under punkten 1 och det under punkten 3 j men i övrigt inte haft något att invända mot de yrkanden som riktats mot henne. Ziba Mahbob har bestritt de yrkanden som riktas mot henne. Fahim Mohbob har bestritt de yrkanden som riktas mot honom. Skadestånd Marcel Pancu och Irina Sapescu har bestritt skadeståndsyrkandet och yrkandet om kvarstad. De har inte vitsordat några belopp. Svitlana Kuchma har bestritt skadeståndsyrkandet. Hon har inte vitsordat något belopp. Hon har yrkat att ett eventuellt skadestånd ska jämkas till noll kr på grund av de hot som hon utsatts för. Hon har bestritt kvarstadsyrkandet.

16 16 Ziba Mahbob och Fahim Mahbob har bestritt skadeståndsyrkandet och inte vitsordat något belopp. De har bestritt yrkandet om kvarstad. UTREDNINGEN Parterna i målet har i den följande texten även andra namn än de officiella. Pavlo Nikitin kallas ibland Pavel, Marcel Pancu kallas ibland för Mirage, Irena Sapescu kallas också Ira, Svitlana Kuchma även för Sveta och Ziba Mahbob ibland för Loda eller Luda. Pavlo Nikitin har berättat: Någon gång i oktober 2006 kom Mirages far, Rado, hem till honom i Ukraina. Han hade inte träffat honom förut. Han vet inte varför Rado kom dit. Rado erbjöd honom arbete på sitt kontor i Moskva. Han skulle tjäna grivna, motsvarande 200 USD, i månaden utan att behöva göra något. Han skulle få en fullmakt att visa upp om någon kom och frågade. Att ha en handikappad anställd skulle medföra minskad skatt. I Ukraina hade han en pension om 330 grivna per månad. Han tackade först nej. Rado kom tillbaka efter en vecka med en flaska vodka. Han fick telefonnumret till Rado. Efter några dagar ringde han Rado och accepterade. Denne kom och hämtade honom med bil vid åttatiden en morgon. När de åkt i kanske fyra timmar sade Rado att arbetet bestod i att han skulle tigga på tunnelbanan i Moskva. Lönen skulle vara densamma. Han blev rädd. Rado sade att det gick bra att kliva ur bilen om det inte passade, men att han inte behövde vara rädd för att tigga. Han insåg att han inte hade något val. Han var långt hemifrån och utan pengar. Rado hade tagit hand om hans ukrainska inrikespass. Det var en kille till i bilen. Rado körde dem till en järnvägsstation och köpte biljetter och mat till dem. Killen följde med på tåget. Rado sade åt Pavlo att när gränsvakterna frågade skulle Pavlo svara att han skulle till sin syster i Moskva, vilket han också sade när vakterna senare frågade. Han tyckte då att det var lika bra att åka till Moskva för att tjäna pengar på att tigga. Det rörde sig ändå bara om tre månader hade Rado sagt först men sedan sagt sex månader, vilket han godtog. I Moskva möttes han av Mirage och Ira. De for hem till deras lägenhet. Han hade fått tillbaka sitt pass men

17 17 det tog Mirage hand om. Hemma hos dem bodde två andra handikappade som också tiggde. Han fick en text om hur man skulle tigga. Mirage och Ira förklarade också hur han skulle göra. Han skulle åka med tunnelbanan och tigga inne i vagnarna. Han skulle gå fram till folk och säga snälla hjälp mig. Han fick bara ha ett linne på överkroppen så att det syntes att han inte hade några armar. Han fick inte ha sina proteser på sig när han tiggde. Den första tiden i Moskva hade han sina riktiga proteser. De hade dock gått sönder längst ned där ett slags fästen finns. När de var hela kunde han med dem och de speciella redskap som hörde till, klä på sig och äta själv och till och med använda exempelvis en hammare. Redskapen blev kvar i Ukraina. Efter en tid i Moskva kom proteserna bort. En tjej som heter Lena slarvade bort proteserna, hon skyllde på att sopgubbarna tagit proteserna. Hon var den som följde med honom i tunnelbanan och som var den som samlade ihop pengarna han tiggt ihop. Efter hans anvisningar gjorde Mirage ett par hemmagjorda proteser av trä. Med dem kunde han inte alls klara sig själv längre. Numera har han emellertid vants sig vid dem. Han kan nu göra nästan lika mycket med träproteserna som de riktiga utan specialverktygen. Träproteserna ger dock skavsår. Han började tigga klockan sju varje morgon och höll på till klockan elva på kvällen. Han var ledig på måndagar. På morgonen fick han en kopp kaffe, till lunch några piroger och efter hemkomsten ett lagat mål mat och vodka. Han hade fått en axelremsväska av Mirage, där folk lade pengar. När han åkt en vända med tunnelbanan, det tog mellan 40 minuter och en timme, lämnade han väskan till Lena. Hon tog hand om pengarna, som hon förvarade inne på toaletten på en tunnelbanestation. Mot lite betalning fick hon det för kvinnorna som vaktade toaletterna. Mirage ringde regelbundet till Lena för att kontrollera hur mycket pengar som han tiggt ihop. De första dagarna gick inte så bra, men redan tredje dagen drog han in mycket pengar. Det rörde sig om mellan till rubel under en dag. Mirage tog hand om pengarna. Om det var för lite en dag klagade Mirage och sade att inte var något att komma med. Mirage sade att det inte var Pavlos sak hur mycket denne tjänade utan Mirage sparade Pavlos del varje månad. Enligt Mirage skulle Pavlo få sina pengar när han arbetat färdigt. Varken Mirage eller Ira hade något arbete. För

18 18 att kunna tigga i tunnelbanan mutade de polisen, annars höll polisen en inlåst ett dygn. Han skämdes för att tigga. Han drack vodka på kvällen för att kunna somna ifrån allt. I kylskåpet fanns det alltid vodka som Mirage hade köpt. Lena och ibland Ira hjälpte honom så att han kunde dricka. På kvällen blev det två till tre glas. På måndagar när han var ledig blev det ofta en hel flaska. Han fick inte gå ut för Mirage utan han skulle vila upp sig inför arbetet. Han lyssnade på musik på sin lediga dag. Han fick överta en bra musikanläggning som Mirage hade köpt åt en tiggare som bott där tidigare. Han fick en TV och en video också. Några pengar fick han aldrig. När han en gång pratade med sin mor bad hon om pengar. Mirage skickade då 100 dollar till henne och sedan ytterligare 200 dollar. När det hade gått sex månader ville han åka hem till Ukraina. Vid ett tillfälle när han var full gick han med på att stanna sex månader till. När han sedan blev nykter sade han att han ändå ville åka hem. Mirage sade att Pavlo gått med på att fortsätta. Han svarade att han kunde fly och frågade vad de skulle göra åt saken. Mirage hotade då med att bränna ner hans hem i Ukraina. Det var första gången han blev hotad. Mirage och dennes far hotade honom flera gånger sedan. De sade att de skulle skada hans ben och att han skulle råka illa ut. Om han flydde vem skulle i så fall tjäna pengar åt dem, sade de också. Han ville inte tigga längre utan bestämde sig för att fly. Han kom överens med några zigenare, som också brukade tigga i tunnelbanan, att de skulle hjälpa honom. De tog med en jacka till honom. Tillsammans med dem for han med pendeltåget utanför Moskva. Som handikappad åker man gratis på pendeltågen. Han tiggde på pendeltågen under tre till fyra timmar om dagen. Han bodde hos zigenarna som hyrt en stuga. Han tänkte skaffa sig ett intyg att han tappat sitt pass för att kunna åka hem till Ukraina. Han sköt upp det hela tiden eftersom han drack för att jaga bort oron och rädslan. En dag när han tiggde på pendeltåget dök Mirage upp bakom honom. Mirages far fanns på perrongen där de steg av. Mirage sade att rymningen inte var Pavlos fel utan de andra zigenarnas och allt skulle ordna sig när han kom tillbaka. När de kom tillbaka till Moskva blev han misshandlad av Rado. Han satt invid väggen i stora rummet. Rado gapade och skrek om varför han flytt och frågade om han inte ville jobba åt dem. Rado slog honom i huvudet, på

19 19 tinningen och nacken med knuten näve, som när man slår näven i bordet. Han slog hårt. Han fick röda fläckar i ansiktet och arbetade inte på två till tre dagar. Mirage stod bredvid och tittade på. Ira var i köket. Det är klart att hon hörde vad som hände. Pavlo lovade att han inte skulle fly och att han skulle anstränga sig i fortsättningen. Han stannade i lägenheten några dagar. Han fick inte gå ut. Han fortsatte att tigga som förut. I december 2007 for han, Mirage, Irina, hennes syster och Lena till Ukraina för att skaffa utrikespass till honom. Han vet inte varför det inte blev något pass den gången. Redan då fanns planer hos Mirage och Ira att åka till Sverige. Sedan skickade polisen hem Lena till Ukraina. Han såg inte när det hände. Hon var bara inte vid stationen i tunnelbanan längre. Under några dagar var det i stället Ira som tog emot väskan med pengar i tunnelbanan. Sedan kom Sveta. Det hade blivit kallt ute. Hon tilldelades samma uppgifter som Lena haft, dvs. se till att han tiggde ordentligt, ge honom mat och sprit på kvällen och klä på honom. Efter en tid rymde han igen. Han hade fått en kedja av Mirage som påstod att den var av guld och värd dollar. Även denna gång flydde han med några zigenare. Han pantsatte kedjan. På pantbanken skrattade de när han sade att den var värd dollar men han fick i alla fall pengar till bussbiljett och mat åt sig och zigenarna. De reste i 14 timmar. De första dagarna bodde de vid busstationen. Sedan hyrde zigenarna en lägenhet. Han drog in pengar genom att tigga några timmar om dagen i centrum i staden där de var. Han vet inte vad den hette. Det var inte viktigt. Han ville bara komma ifrån Mirage, Ira och Rado. När det gått 15 dagar såg han plötsligt Mirage. Det var på ett torg. Han försökte fly genom att springa iväg men en bil hindrade hans väg. I bilen satt Rado och en storväxt man. Mirage undrade varför Pavlo försökte springa och sade att Pavlos mor var här och var orolig för honom. Han följde med i bilen tillbaka till Moskva. Ingenting hände när de kom fram. Dagen därpå blev han misshandlad av Rado. Mirage stod bredvid och tittade på. Det gick till ungefär som förra gången. Han satt nära väggen och Rado slog honom så att huvudet for in i väggen. Han fick rodnader i ansiktet och stannade hemma i tre dagar. Han fick inte lämna lägenheten. När han började tigga igen tyckte Mirage att han drog in för lite pengar. Mirage sade att han måste anstränga

20 20 sig och inte rymma igen annars skulle Mirage ta av sig sin mask och visa sitt rätta jag. Mirage hotade med att de skulle krossa hans ben och att misshandeln hittills bara var småpotatis och att Rado skulle komma och misshandla honom igen och igen. Ira hotade honom en gång efter han rymt. Hon sade att trodde han inte att de skulle hitta honom och att de skulle hitta honom även under jorden. Han tiggde i kanske en månad. Svetas arbetsuppgifter ändrades. Hon skulle följa efter honom hela tiden. Hon berättade att om hon inte såg till att han tiggde ordentligt skulle de banka skiten ur henne. Sedan åkte han, Sveta, Mirage och Rado till Ukraina. Han och Sveta skulle skaffa ukrainska utrikespass. Det kan stämma att det var i april för det hade hunnit bli varmt ute. När de var där talade han med sin mor i telefonen. Hon ville att han skulle hälsa på henne. Hon sade att hon kände att han var i närheten. Trots att han också var det sade han att han var långt borta. De for tillbaka till Moskva. De väntade kanske en vecka tills passen kom. Därefter for han, Sveta, Mirage och Ira till Moldavien. Där mötte Mirages far dem. Han och Sveta kördes till en lägenhet. De två bodde där i en månad. De kunde inte gå ut. Dörren var låst. Mirage hade nyckeln. Denne kom varannan eller var tredje dag med mat och vodka. Sedan flyttade de till Iras far, som bodde i ett hus med trädgård. De bodde i en gäststuga. Han kunde gå ut på tomten men fick inte lämna den. Det var stängsel runt om. En gång när han var full tog han sig ut på gatan och sprang fram och tillbaka. Mirage uttryckte sitt missnöje och sade att han måste betala dyrt om någon såg en handikappad springa ute. De stannade två månader i Moldavien. De hade åkt dit för att skaffa falska rumänska ID-kort, för att kunna komma in i Sverige, där Iras syster Loda bodde. De for tillbaka till Moskva. Rado körde dem sedan till flygplatsen. Därifrån for de till Palma de Mallorca. Det var han, Sveta, Mirage och Ira och deras lille son. De sov på flygterminalen och for dagen efter till Sverige. Mirage hade sagt att i Sverige skulle han bara behöva tigga halva dagen och dessutom kunna sitta på en stol när han tiggde och sedan ligga på stranden med en drink. På flygplatsen här möttes de av Fahim och Loda. Sveta, Ira och lilla Mirage åkte i Lodas bil medan han själv och Mirage åkte med Fahim i dennes bil. De åkte hem till Fahims och Lodas bostad. Han hade träffat Loda i Moskva en gång tidigare. Det var när Lena

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

DOM 2011-12-15 Göteborg

DOM 2011-12-15 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 43 2011-12-15 Göteborg Mål nr B 4176-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 16 september 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL D 007 Sidan 1 av 10 Rättstolkning

TÖI ROLLSPEL D 007 Sidan 1 av 10 Rättstolkning TÖI ROLLSPEL D 007 Sidan 1 av 10 Rättstolkning Ordlista huvudförhandling gärningsbeskrivning stämningsansökan yrka ansvar tillgripa grov stöld tillämpligt lagrum brottsbalken inbrott våld mot tjänsteman

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer