Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo"

Transkript

1 Information från Sjöbo kommun # Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt.

2 Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun. Här hittar du information om aktuella händelser i kommune n, öppettider, sevärdheter med mera. Trevlig läsning! Redaktionen, Sjöbo kommun 2 SJÖBOMAGASINET

3 Ledare Mathias Perssson: Uppåt på avfallstrappan Avfall vill vi helst bara bli av med. Det har genom åren funnits olika lösningar på detta och det var inte många år sedan avfall grävdes ner och gömdes bort i soptippar. De lavinartat växande sopbergen behövdes så klart stoppas och idag är det inte mycket av vårt avfall som deponeras. Istället återanvänds avfallet till nya produkter eller till att utvinna värmeenergi, biogas och biogödsel. Fokus har alltså skiftats till att avfall allt mer är en form av resurs som kan användas för att knyta ihop kretsloppen. I Sjöbo kommun strävar vi efter att ha ett system där avfallet används på lämpligaste sätt. Men det är inte det enda vi arbetar med. Det är också viktigt att avfallshanteringen är enkel att använda och bekväm för er kommuninvånare. Ett exempel på detta är insamlingssystemet för villor där källsortering sker direkt utanför huset istället för att åka med avfallet till en återvinningsstation. Samtidigt som det är enkelt så medför det också att källsorteringen blir bättre och att vårt avfall därmed kan omhändertas på bästa möjliga sätt och att det blir billigare för kommunen. Inom Sverige och EU arbetar man efter en princip som kallas för avfallstrappan. Kort kan den beskrivas som en prioritetsordning över hur avfall ska behandlas. Lägst på avfallstrappan är att deponera avfallet, alltså gräva ner det på en soptipp. Detta trappsteg har vi till stor del redan lämnat. Därefter följer ett antal trappsteg över hur avfallet kan användas som olika resurser. Det lägsta av dem är att förbränna avfallet för att utvinna värmeenergi (det är detta vi gör med vårt restavfall). Trappsteget därefter innebär att materialet återvinns till nytt material, exempelvis en gammal konservburk som återvinns till en ny konservburk. Här kan vi alla hjälpa till, för desto bättre avfallet källsorteras desto mer av avfallet kan användas för återvinning istället för förbränning. Sjöbo kommun är en av de kommuner i Sverige som befinner sig högst upp i avfallstrappan. Avfallstrappan slutar dock inte där, nästföljande steg handlar om att vi måste bli bättre på att återanvända de produkter som utgör vårt avfall samt framförallt att minska på våra avfallsmängder. Det är en stor utmaning att nå dit men vi kan trots allt med relativt enkla medel nå ganska långt. Exempelvis kan man satsa på att konsumera tjänster istället för produkter eftersom tjänster oftast ger upphov till mindre avfall. Eller konsumera produkter med längre livstid alternativt reparera en trasig produkt istället för att köpa en ny. Matsvinn är en annan onödig miljöbov i samhället - innehållet i var femte påse med mat som vi bär hem från butikerna slängs helt i onödan. Utöver att bespara miljön så kan detta också minska hushållens utgifter. Kommunen håller nu tillsammans med SYSAV (Sydskånes avfallsaktiebolag), där kommunen är delägare, på med att arbeta fram en ny avfallsplan. Här lägger kommunen fram hur vi bör arbeta för att fortsätta vår vandring uppåt i avfallstrappan. Mathias Persson, avfallsingenjör SJÖBOMAGASINET 3

4 PÅ OMSLAGET: Moa Greiff tog omslagsbilden en solig oktoberdag i Sjöbo. # Skånetrafiken satsar i Sjöbo Bättre vatten med översilning Nytt liv kring gammal mosse Integrationsminister besökte Sjöbo TÄNK OM-kampanjen Klart för inflyttning meter VA-ledningar Bredband till alla Kultur Bibliotekssamarbete över kommungränserna Näringslivsnytt Bibliotekssamarbete över kommungränserna SJÖBOMAGASINET

5 Bjärsjölagårds lekplats redo för lek Upprustad och tillgänglighetsanpassad är lekplatsen i Bjärsjölagård som ny. Under hösten har Gatukontoret, i samråd med byalaget och Hags, utformat lekplatsen som ligger på det gamla stationsområdet i Bjärsjölagård. Lekplatsen består av två delar. En del med lekredskap som är belagd med gummigranulat och ett klätternät med grus som underlag. För att det ska vara tillgängligt att ta sig till lekplatsen finns det en asfalterad gång också, säger Elin Dahlgren biträdande enhetschef på gatukontoret. Leverantör av lekutrustning är Hags som kommunen har avtal med när det gäller lekutrustning. Lekplatsen har kostat ca kr. VA-enheten julstökar på Västergatan och Tegelgatan Lagom till juletid sätter VA-enheten igång med julstök. Tyvärr varken med ljusstöpning eller pepparkaksbak, utan med arbeten på vatten- och avloppsledningsnäten i Västergatan och Tegelgatan. Ledningsnäten ska bytas ut eller förstärkas och serviser in till fastigheter ska färgas. Tidigare har va-ledningsnäten i Västergatan bytts ut eller förstärkts fram till Sibylla-kiosken respektive inom gångfartsområdet. Från november 2014 till en bit in på vårkanten 2015 ska resterande sträcka åtgärdas. Samtidigt utökas ledningsnätet i Tegelgatan för att kunna ta emot vatten från en utbyggnad av området kring en framtida järnvägsstation. De områden som berörs av arbetena är Västergatan mellan Sibylla-kiosken och gångfartsområdet, Tegelgatan och en kortare sträcka i Planteringsgatan. Fastigheterna inom de streckade områdena genomgår så kallad färgning. Det innebär att en slags färg, ofarlig för miljön, hälls i fastigheternas servisledningar för att kontrollera att ledningar för regnvatten respektive avloppsvatten är kopplade till rätt ledning i gatan. Färgningen utförs helst ihop med fastighetsägaren. Är ledningarna felkopplade ska de kopplas rätt då gatan ändå är uppgrävd. Om fastighetsägaren önskar byta sina ledningar inne på tomtmark finns även möjlighet till samordning av arbetena. Felkopplade ledningar kan orsaka översvämningar i källare vid kraftiga regn och orsakar att rent regnvatten leds till avloppsreningsverket i stället för till Grimstoftabäcken. Arbetena påverkar trafiken i området genom vattenavstängningar samt minskad framkomlighet eller helt avstängd gata. VA-enheten arbetar för att minimera olägenheter både för boende, verksamheter och trafik. För att inte förstöra julstämningen i byn med Västergatan uppgrävd och problem att ta sig fram till julshoppingen, planeras arbetena starta i Tegelgatan och Planteringsgatan för att fortsätta med Västergatan någon gång efter nyår. VA-enheten önskar alla en riktigt God Jul och lovar att tomtens släde ska kunna ta sig fram till alla hus trots uppgrävda gator. SJÖBOMAGASINET 5

6 Efter snart två månaders pendling mellan Malmö och Sjöbo känner Moa Greiff att hon mycket väl skulle kunna fortsätta med det. Bekväma och snabba bussar gör resan behaglig. Skånetrafiken satsar i Sjöbo Bättre busstrafik i Sjöbo Fler avgångar, rakare linjer, enklare byten och större möjligheter för det stora flertalet på landsbygden i Sjöbo kommun att välja bussen framför bilen. Det är vad som väntar vid Skånetrafikens tidtabellsskifte den 14 december. Sjöbo station är en viktig knutpunkt för regionbusstrafiken. Här möts ett flertal linjer som kopplar samman Sjöbo med övriga Skåne, däribland stomlinjerna Skåneexpressen 5 (Simrishamn Lund), Skåneexpressen 8 (Sjöbo Malmö) och Pendeln linje 160 (Sjöbo Lund). Hit går också de linjer som förser de boende i kommunens mindre orter med kollektivtrafik. Många busslinjer har hittills haft antingen röriga tidtabeller eller ostrukturerade sträckningar. Det har gjort att många resenärer har fått onödigt lång restid. Vid tidtabellsskiftet blir det mer ordning och reda. Skåneexpressen 5 och Skåneexpressen 8 hör till de linjer som får så kallade taktfasta avgångar, det vill säga turer som avgår vid samma minuttal under hela dagen. Resandet ökar Dessutom kommer Skåneexpressen 5 att få fler turer både på vardagar och helger samt gå en timme tidigare på vardagsmorgnar och en timme senare på fredags- och lördagsnätter. Resandet på linjen har ökat med 49 procent om man jämför september i år med samma månad i fjor. Det är mycket, mycket bra. Den stora utmaningen för oss blir att försöka täcka upp för att det har börjat bli så fullt på bussarna, säger Björn Wedeby. Ordning och reda I december väntar ännu fler satsningar på busstrafiken i Sjöbo. Tanken är att det ska vara möjligt att bo på landsbygden men ändå pendla smidigt kollektivt till de större städerna. Det är det allting handlar om, att skapa vettiga anknytningar för folk som bor i och runt om Sjöbo. Det finns inget roligare än att skapa förbättringar i de här områdena, där vi så tydligt konkurrerar med bilen, säger Björn Wedeby, trafikutvecklare på Skånetrafiken. Sövdeborgskorset knutpunkt En liknande ökning, 41,8 procent, har skett på linje 301 (Sjöbo Ystad), som förstärktes redan i augusti, då linjen fick kvartstrafik på morgnar och eftermiddagar. Nu blir kopplingarna i Sövdeborgskorset mellan linje 301 och linje 341 (Sjöbo Blentarp Veberöd) dessutom fler, från sju till 14 med bara fyra minuters väntetid. Det förenklar pendlingen mellan Blentarp och Ystad. Samtidigt har Blentarpsborna som byter till linje 160 och Skåneexpressen 8 i Veberöd, för resor mot Lund respektive Malmö, fått fler avgångar att välja mellan på linje SJÖBOMAGASINET

7 Åk mer buss! Ny linje Sjöbo-Hörby I december införs en ny busslinje mellan Sjöbo och Hörby via Bjärsjölagård: 330. Den knoppas av från linje 470, som bara ska trafikera Hörby Höör. Sträckan Sjöbo Hörby får samtidigt dubbelt så många, och dessutom taktfasta, turer i vardera riktningen. Linje 330 går in om Bjärsjölagård innan den vänder ut på väg 13 igen. Det ger Bjärsjölagårdsborna en snabbare och rakare förbindelse till Sjöbo. Förbättringar för flertalet Linje 337 (Sjöbo Vollsjö Lövestad Äsperöd Tomelilla Ystad) kortas ner och ska enbart gå mellan de två sistnämnda orterna. I stället förstärks linje 338 (Sjöbo Klasaröd Lövestad Tomelilla), som delvis går samma väg, med tre nya turer i vardera riktningen. Vollsjöborna hänvisas till linje 340 (Sjöbo Vollsjö Fränninge). Linjen får elva i stället för sju turer i vardera riktningen och går direkt till Sjöbo utan omvägen runt Bjärsjölagård. Förändringarna på linje 337 och 340 innebär att ett Skånetrafikens trafikutvecklare Björn Wedeby är glad över att Skånetrafiken har lyckats skapa bra anslutningar med kollektivtrafiken för merparten av Sjöbo kommuns befolkning. antal hållplatser läggs ner. Det berör ett tiotal resenärer på vardera linjen, enligt Björn Wedeby. Det är jättetråkigt. Men allt bygger på att skapa bättre förutsättningar för det stora flertalet. Välkomna satsningar på kollektivtrafiken Sjöbo kommun välkomnar Skånetrafikens sats-ningar, som förbättrar förutsättningarna för många av invånarna utanför centralorten. 60 procent av invånarna i Sjöbo kommun bor utanför tätorten. Dessutom pendlar mer än 50 procent av den arbetsföra befolkningen ut varje dag. Det handlar om cirka personer. En stor del av dem jobbar i Ystad, men pendlar också dagligen till Malmö och ännu fler till Lund. Då är gymnasieeleverna inte ens inräknade personer pendlar dessutom till Sjöbo från andra kommuner. Därför är det betydelsefullt med en välfungerande kollektivtrafik som inte bara är koncentrerad till centralorten, utan också når invånarna i de mindre orterna. Med Skånetrafikens nya satsningar i Sjöbo skapas ett tydligt nät av linjer som strålar samman vid Sjöbo station och fortsätter vidare till viktiga pendlingsorter och bostadsområden. Bra kommunikationer ger attraktiv kommun Kommunens utvecklingsstrateg Monica Strömbeck välkomnar Skånetrafikens satsningar på utökad och förbättrad busstrafik. Hon betonar att kommunikationerna spelar en avgörande roll för hur attraktiv kommunen är att bo i. TEXT OCH FOTO: JOHAN BENTZEL tad, Lund och Malmö. Eftersom vi inte har tåg är det betydelsefullt för oss att vi har de här expressbussarna. Sedan hoppas vi så småningom att vi ska få så kallade superexpressbussar, så att det går ännu snabbare. Monica Strömbeck är nöjd med att många busslinjer vid tidtabellsskiftet både får fler och mer regelbundna turer och att sträckningarna blir tydligare. För Vollsjöborna är det till exempel en stor vinst att slippa åka runt Bjärsjölagård för att ta sig till Sjöbo. Samtidigt beklagar hon att några kommuninvånare blir av med sin busstrafik på grund av dessa förändringar. Det är mycket olyckligt. Men för att kunna få till det här upplägget var det nödvändigt. Ett tiotal personer drabbas negativt. Samtidigt får personer bättre förutsättningar. Sjöbo kommun hoppas på ännu fler satsningar framöver. Bland annat anser Monica Strömbeck att Skåneexpressen 8 behöver fler turer mitt på dagen och även på kvällen. Hon hoppas också att Skånetrafiken kommer tillrätta med trängseln ombord på omåttligt populära Skåneexpressen 5. Annars är ju Skåneexpressen 5 det överlägset bästa sättet att ta sig till Lund. Det går knappast snabbare med bilen. Du slipper leta efter parkeringsplats och betala parkeringsavgift. Du kommer snabbt och enkelt in dit du ska. Det finns ingen vits med att ta bilen då. Det viktigaste är att vi har bra pendlingstrafik till Ys- TEXT OCH FOTO: JOHAN BENTZEL SJÖBOMAGASINET 7

8 Vombsjön Mot Hörby 330 Mot Fränninge Vollsjö Mot Lund, Malmö Mot Tomelilla Veberöd SkE5 SkE SkE5 SkE8 160 SJÖBO SkE5 SkE SkE Blentarp Mot Ystad Mot Tomelilla Kartan ovan visar hur linjenätet runt Sjöbo ser ut från den 14 december. Sjöbo är en tydlig knutpunkt för bussresenärer; här strålar de stora pendlarlinjerna samman med de linjer som förser landsbygden med kollektivtrafik. Det ger goda pendlingsmöjligheter för kommunens invånare. HÖÖR 470 Ludvigsborg 470 E22 Kolla hur din resa ser ut från den 14 december! Sök din resa på eller i Skånetrafikens app. E HÖRBY Kartan till höger: Linje 330 blir en ny linje mellan Sjöbo och Hörby, där turerna nu också blir dubbelt så många. Förändringen medför att linje 470 kortas till att trafikera Hörby-Höör. Linje 330 kör via Bjärsjölagård och ersätter där linje 340, som får en ny linjesträckning. På sträckan Sjöbo Vollsjö blir det fler turer och restiden till Sjöbo kortas. Streckad linje visar linje som försvinner/ersätts den 14 december. Bjärsjölagård SJÖBO FRÄNNINGE 340 Vollsjö 8 SJÖBOMAGASINET

9 Åk mer buss! Madelene Dahlquist stiger av buss 301 mellan Ystad och Sjöbo för ännu en arbetsdag på Sjöbo kommun. Hon har busspendlat i fem år och tycker att det fungerar utmärkt. Efter Skånetrafikens satsningar har det till och med blivit ännu bättre. Pendlare uppskattar smidiga bussresor Madelene Dahlquist har pendlat med Skånetrafiken till Sjöbo i fem år. Moa Greiff har bara testat på det i ett par månader. Men båda är mycket nöjda. Madelene Dahlquist började jobba som lönehandläggare på Sjöbo kommun för nio år sedan, men först efter en flytt från Köpingebro till Ystad 2009 ställde hon bilen och började ta bussen i stället. Hon har tre minuters gångväg till hållplatsen, oavsett om hon tar sig från hemmet eller jobbet. Själva resan tar 25 minuter. På bussen kan jag koppla av, läsa och få lite återhämtning. Under de fem år som Madelene Dahlquist har pendlat med Skånetrafiken har mycket hänt. Utöver att linjen mellan Ystad och Sjöbo har fått ett nytt nummer har den också utökats med betydligt fler turer på morgnar och eftermiddagar. Bussarna är nyare och känns fräschare och säkrare. Punktligheten har dessutom ökat. Förändringar som Madelene Dahlquist uppskattar. Ja, inte bara hon. Jag ser betydligt fler personer på bussen nu som jag inte känner igen. Tidigare var vi ett mindre kärngäng som brukade åka. Moa Greiff studerar till landskapsarkitekt och praktiserar på planenheten. Varje morgon tar hon Skåneexpressen 8 från Malmö. Bussarna är bekväma och det finns wifi ombord. Det är jättesmidigt. Bussen stannar inte på så många ställen längs med vägen, så det går snabbt att ta sig hit. I framtiden kan Moa Greiff tänka sig att jobba mer permanent i Sjöbo och fortsätta busspendla. Mentalt känns det som ett ganska stort avstånd mellan Malmö och Sjöbo, men egentligen är det inte särskilt långt. TEXT OCH FOTO: JOHAN BENTZEL SJÖBOMAGASINET 9

10 Natur i Sjöbo Restaurering av Björkas gamla översilningssystem ger bättre vatten, fler djur och räddar en kulturmiljö. Den gamla akvedukten från 1880-talet ska varsamt renoveras. Bild: Kalle Holmström Bättre vatten med översilning 60 hektar ska återgå till att vara översilningsområde. Vattnet ska ledas ut för att ge bättre skörd och bete samtidigt som flora och fauna gynnas. Syftet med åtgärderna är främst att återskapa en del av en kulturhistoriskt intressant anläggning och att genom vattenvård bidra till bättre vattenkvalitet nedströms. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden i området både på ängarna och i de nyskapade vattenmiljöerna. Genom projektet ska bland annat den gamla bevattningskanalen restaureras och vatten ledas till delar av det tidigare översilningsområdet. Tretton nya småvatten eller dammar med grunda vattenspeglar samt blöta till fuktiga ängs- och betesmarker ska nyskapas eller utvidgas. I dammarna är det flera olika groddjur som ska gynnas, bland annat den hotade strandpaddan. Dammarna är fria från fiskar som annars äter grodyngel, berättar Eva Osterman. Tjockskalig målarmussla indikator I Sjöbo finns flera vatten som är utpekade av Länsstyrelsen som nationellt värdefulla. Vattendragen går ut i Kävlingeån. Vattendragen är Björkaån, Vollsjöån, Tolångaån och Åsumsån. I de här vattendragen finns det förutsättningar för den tjockskaliga målarmusslan. För att inte störa musslornas livsmiljö måste man vara extremt försiktig när man gör åtgärder i vattnet. Där målarmusslan trivs är vattnet bra. De områdena ska man vara mycket rädd om. Målarmusslan fungerar som en indikator på rent vatten, menar Eva Osterman. Ängavattning Övedskloster var störst i Skåne när det gällde att anlägga översilningssystem eller s k ängavattning. I Skåne fanns 33 översilningssystem som omfattade minst 500 hektar. I domslut 1882 fick ägaren till Övedskloster fideikommiss Hans Ramel rätt att avleda vatten via en kanal för befuktande av ängsmarkerna i området. Kanal, dämme, akvedukt och översilningsängar anlades under och översilningsområdet omfattade då ca 230 hektar. Översilningssystemet utmed Björkaån sträckte sig från Södra Åsum i öster till Vombsjön i väster och omfattade byarna Vressel, Björka, Omma och Södra Åsum. Denna översilning pågick sedan till början av 1950-talet, där främsta syftet var att öka höproduktionen. 10 SJÖBOMAGASINET

11 Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) finns i sötvatten. Den tillhör familjen målarmusslor. I Sjöbo finns den i flera vattendrag. Den tjockskaliga målarmusslans skal blir vanligtvis mellan fyra och sju centimeter i längd, men man har funnit exemplar på upp till 10 centimeter. Skalet är välvt och mycket tjockt, med en lätt oval eller elliptisk form. Färgen går i mörka nyanser av grönt, brunt och svart. Den tjockskaliga målarmusslan förekommer, mycket sällsynt, i östra Sverige från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. En tjockskalig målarmussla - Unio crassus- fotograferad vid Länsstyrelsens miljöövervakning 2014 som gjordes i Björkaån, Åsumsån, Tolångaån och Vollsjöån. Fotograf: Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne Unio crassus indikerar vattnets kvalitet Den tjockskaliga målarmusslan lever i rinnande vatten, både i större åar och floder och i mindre bäckar, på sandoch grusbottnar. Den livnär sig liksom andra musslor genom filtrering av små organismer från vattnet. Som larv har den tjockskaliga målarmusslan ett parasitiskt stadium, då den lever i gälarna på olika fiskar, som stensimpa, sarv, färna och elritsa. Tjockskalig målarmussla är starkt utrotningshotad i Sverige. Den hotas av föroreningar och försurning av vattnen där den lever. Den hotas också av att några av de fiskarter som den behöver för sin reproduktion har blivit allt sällsyntare i de vatten där den förekommer. Samarbete över gränserna Fyra markägare; Övedskloster, Malmö stad, Göran Lewin och Curt Harrysson har sökt och fått tillstånd till översilningsprojektet. Övriga närmast berörda parter har inte haft några invändningar utan överenskommelser har kunnat göras. Projektet har initierats och genomförs av Kävlingeåns vattenråd med Sjöbo kommun som beställare. Uppdraget att projektera och genomföra projektet har Ekologgruppen i Landskrona fått. Under våren har Mark- och miljödomstolen gett sitt tillstånd till att dra igång projektet, men projektet startade egentligen redan 2009 med kontroll av gamla vattendomar, provtagning av vattnet, brunnar och samråd med alla berörda. Projektet kostar 7,7 miljoner kronor och 6,9 miljoner har sökts och beviljats från Landsbygdsprogrammets miljömedel. SJÖBOMAGASINET 11

12 Natur i Sjöbo Det är inte ofta båtar ger sig ut i mossen, men väl ute på vattnet ser man Färsingaskolan från en ny vinkel. Nytt liv kring gammal mosse Norr om Färsingaskolan i Sjöbo ligger Möllers mosse, ett område på cirka kvadratmeter - lika stort som 16 fotbollsplaner - bestående av en damm, gång- och cykelvägar och grönområde. Det är redan idag en plats där många rör sig. Lekplatsen lockar till lek, längs promenadstråken flanerar människor med eller utan sina djur och på vintern bjuds det på både skridsko- och pulkaåkning. Förskolor och skolor går gärna hit för ett besök. Sen två år tillbaka firas det också Valborg med bål ute i mossen. Tätortsnära bra för folklhälsan Åsa Löfgren, utvecklingsledare på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen är projektledare för upprustningen av Möllers mosse: Att förändra Möllers mosse har många positiva faktorer, inte minst ur folkhälso- och miljöaspekter. Tätortsnära natur är viktigt och bilåkandet minskar när man har motionsslingor in på knuten. Dessutom är det område som är tillgängligt för alla även de som har en funktiosnedsättning. Redan 2005 skrev Bo Nilsson (S) i Vollsjö en motion om att göra Möllers mosse till en central mötesplats med grillplatser. Kommunfullmäktige biföll motionen 2006 och beslöt att kostnaderna skulle rymmas inom dåvarande teknik- och fastighetsnämndens budget. Brist på resurser gjorde att arbetet togs upp först 2011 då en arbetsgrupp bestående av tjänstemän på miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen och kommunens planenhet arbetade med att ta fram idéer för området. Det resulterade i ett skissförslag som Åsa Bjurström, planarkitekt på kommunledningsförvaltningen tog fram. Tekniska nämnden antog skissförslaget och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med projektet. Vad tycker du? Beslutet innebar också att hämta in synpunkter från allmänheten om området vilket har resulterat i en enkät som ligger på kommunens hemsida sen några veckor tillbaka. Enkäten är öppen fram till årsskiftet. Det är viktigt att vi får veta vad våra kommuninvånare tycker. Att arbe- Vad tycker du? Vad vill du göra i Möllers mosse? Den här knappen finns på Klicka på knappen o besvara enkäterna som finns där. 12 SJÖBOMAGASINET

13 Pia Fält, VA-ingenjör, tar vattenprover i både mossen och i avrinningen. När proverna är klara kan kommunen fortsätta arbetet med förbättring av Möllers mosse. ta med enkäter gör att vi ökar medborgardialogen, säger Åsa Löfgren. Vi hoppas på många idéer och synpunkter, och vi ser gärna att det är varierande åldrar som svarar. Jag har varit i kontakt med förskolor, skolor och äldreomsorgen och tipsat dem om enkäten. Skissen finns inte med i enkäten eftersom vi tror att den kan påverka svaren för att man låser fast sig vid skissförslaget. Vi har också en dialog med Naturskyddsföreningen under projektets gång för att få del av deras kunskap och om djur och natur, berättar hon. Gallring, skyddsjakt och prover Det som gjorts fram till nu är att gatukontoret har gallrat i växtligheten runt mossen genom att bland annat friställa ekarna i området. Skyddsjakt på gäss har utförts under våren och tidigare i höst vilket har resulterat i att 446 ägg har prickats eller plockats och 45 gäss har skjutits. För att få effekt även i framtiden behöver skyddsjakten upprepas och en ansökan om skyddsjakt har lämnats in för I dagsläget finns ingen tidplan för arbetet kring mossen. Prover på bottenslammet och vattnet togs i slutet av september och först när resultaten är klara kan vi planera för hur vi ska gå vidare. Vattennivån är högre idag än den någonsin varit och vi behöver se vilken nivå som är den optimala, både för dammen och för att våra dagvattenledningar ska må bra, säger Åsa Löfgren. Varför heter det Möllers mosse, Åsa? Jo, för att marken ägdes av familjen Möller en gång i tiden. Så lätt var det! SJÖBOMAGASINET 13

14 Ung i Sjöbo Integrationsministern besökte Sjöbos ungdomsråd: Man äger sin egen identitet Erik Ullenhag var framförallt intresserad av att samtala kring den växande rasismen i Sjöbo och dess utmaningar. Ungdomsrådet accepterade självklart och man träffades över en skollunch på Sjöbos Barn- och ungdomskulturhus Navet. Samtalen kring bordet handlade såklart mycket om rasismen i Sjöbo men även hur den ser ut i samhället. Ministern var väldigt intresserad av hur det ser ut för den enskilde medborgaren. Han ställde bl a frågan När blir man svensk? En fråga som ledde till en längre diskussion med väldigt kloka inlägg från ungdomarna. Avslutningen i den diskussionen sammanfattade ministern med Man äger sin egen identitet Det här citatet kommer ungdomsrådet att ta till sig och använda sig av i sin verksamhet. Ministern lyssnade intresserat på när ungdomsrådet berättade om de projekt de har genomfört för att minska rasismen men även de kommande projekt som de håller på Ungdomsrådet kontaktades i höstas av Folkpartiet Skåne. Dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (Fp) var intresserad av att komma till Sjöbo och träffa Ungdomsrådet under sitt Skånebesök. Här berättar Ungdomsrådets medlemmar om besöket. och jobbar med nu. Han undrade om ungdomsrådet kommer att lyckas med att nå ungdomarna, vilket ungdomsrådet unisont och utan tvekan besvarade med ett ja. Ministern undrade vad han ska ta med sig från Sjöbo. Ungdomsrådet förklarade att det finns rasism i Sjöbo, men man ska komma ihåg att det finns väldigt många fler som inte är rasister. Ministern var även intresserad av att veta vilka andra frågor ungdomsrådet jobbar med. Han verkade vara uppriktigt imponerad över hur driftigt och framgångsrikt de drivet projektet med ungdomsmottagning. Avslutningsvis ställde ministern frågan: Hur bygger vi gemenskap och framtid? Det här var en tanke som han lämnade hos ungdomsrådet att fundera kring. Texten är skriven av medlemmar i Ungdsområdet och bilden är tagna av Patrik Nielsen. Rullande ungdomsmottagning varje onsdag Varje onsdag kommer den rullande ungdomsmottagningen till Sjöbo. Den står mellan Hotell- och Silogatan kl Ungdomsmottagningen finns för dig som är år. I lastbilen kan du få hjälp med allt som en vanlig mottagning erbjuder. Till exempel graviditetstest, akut-p-piller, få skydd mot graviditet, testa dig mot könssjukdomar samt Bild: Region Skåne kuratorssamtal. De som jobbar där är barnmorska, kurator och sjuksköterska. Vill du veta mer eller boka tid, besök så hittar du Sjöbo i spalten till höger. 14 SJÖBOMAGASINET

15 Ung i Sjöbo Tonåringar ska skyddas från alkohol. TÄNK OM är en kampanj vars syfte är att få föräldrar och andra anhöriga till barn och unga att inte köpa eller bjuda på alkohol. Tänk om lär dig säga nej Föräldrar ska säga nej till barn under 18, menar fältsekreterare Jacob Nilsson och förenings- och folkhälsostrateg Therese Nilsson. Det har i flera undersökningar visat att föräldrar i Sjöbo kommun är mer benägna att bjuda sina ungdomar på alkohol, än i övriga Skåne. Skåne ligger högst i hela Sverige. Varför är föräldrar mer benägna att ge sina tonåringar alkohol i Sjöbo än föräldrar i resten av Sverige? Många tror att de ska lära sig hantera alkohol men det stämmer inte, menar Jacob Nilsson. Många vill skydda sitt barn från hembränt och tänker att om jag ger henne eller honom två cider så undviker barnet hembränt. Så är det inte. Med alkohol i kroppen försvinner all eftertänksamhet och tonåringen är mer benägen att utsätta sig för risker och kan då råka illa ut. Bland annat för sexuellt våld, säger Therese Nilsson. Det är helt enkelt så att en tonårings hjärna motstår impulser sämre än en vuxen hjärna de är helt enkelt inte eftertänksamma. Men vuxnas dryckesvanor påverkar också ungas förhållande till alkohol. Alla föräldrar till barn i åttan får hemskickat ett brev med information om alkohol. Där står det om hur du som förälder kan hantera pressen från barnen att ge dem alkohol. Det är också ofta som äldre syskon och kompisar handlar alkohol. Alla har ett ansvar att säga nej, men det är så klart inte lätt, menar Jakob o Therese Nilsson. Tänk om-kampanjen hjälper till med argumenten och gör det enklare att säga nej. Helger där risken för att barn och unga konsumerar mycket alkohol är Lucia och nyår. Inför Lucia arbetar Sjöbo kommuns fältsekreterare,tillsammans med Ungdomsrådet, intensivt med att upplysa föräldrar om riskerna. De allra flesta ser det som något positivt, några känner sig påhoppade, säger Jakob, men de flesta vill sina barn väl. Förutom riskerna som ett berusat barn eller ungdom utsätter sig själv för ger också alkohol sämre resultat i skolan. Många mår också sämre i vuxenlivet. Barn som gör en tidig alkoholdebut löper större risk att hamna i intensivare konsumtion och är mer benägna att prova andra droger, fortsätter Jakob. Det är viktigt att föräldrar förstår risken de tar när de introducerar alkohol för barnen. Det finns också positiva trender som säger att tonåringar brukar midre alkohol och andra droger än tidigare. Dels är tonåringar mer medvetna om sin hälsa o intresserade av sport och prestationer, dels umgås man gärna på sociala medier. Rent generellt är vi mer upplysta om riskerna, säger Therese Nilsson. Folkhälsomyndigheten är initiativtagare till TÄNK OM och genomför insatsen i samarbete med Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. Syftet med TÄNK OM är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. Målet är att är att minska tillgängligheten av alkohol genom att få tonårsföräldrar att: förstå riskerna med en tidig alkoholdebut. inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år. känna till att tonåringar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon. arbetet fokuseras kring årets stora risktillfällen då många unga dricker alkohol för första gången och då många unga dricker sig berusade: valborg, skolavslutning, festivaler, skolstart, halloween/höstlov, nyår. SJÖBOMAGASINET 15

16 Nytt LSS-boende Klart för inflyttning Björkbackens gruppboende är invigt. Sex lägenheter väntar på att bli bebodda. Från upphandling till inflyttningsklara lägenheter tog det ett och ett halvt år. Det har gått fort och det har blivit billigare än beräknat säger Sjöbohems ABs VD Morgan Johnsson, som är nöjd med resultatet. Det ska både fungera som bostäder och vara en arbetsplats. Jag tycker att vi har fått till det riktigt bra, säger han. Den röda tegelbyggnaden smälter in i miljön vid Björkbacken. Bakom byggnaden är det naturtomt med stora bokar och framför har rabatter, gräsmatta och odlingsbäddar anlagts. En bra utemiljö och centralt läge är viktigt för de som ska bo här så platsen är vald med omsorg. De sex lägenheterna, 50 kvadratmeter vardera, är ljusa med stora fönster och liten uteplats. Det finns också utrymme för personalen, som nyligen har rekryterats. De tillträdde sina tjänster i början av september. Brukarna flyttade in i månadsskiftet september oktober. Entreprenör är Knut Edstrands AB och projektbudgeten 16 miljoner. Projektet hamnade cirka under budget. När allt går som det ska så blir det inte dyrare, säger Morgan Johnsson. Bra plats, bra underlag redan i upphandlingen och att allt går enligt planerna har gjort att det kostnaderna har hållits nere. 16 SJÖBOMAGASINET

17 Under året har vatten- och avloppsledning grävts ner i marken mellan Sjöbo och Sövde. Ledningsdragningen är en sträcka på cirka meter och omfattar också två pumpstationer och en tryckstegringsstation. Sjöbo- Sövde: 8500 meter VA-ledningar I och med att ledningsutbyggnaden är klar har abonnenterna i Ilstorps kyrkby, Sövde och Sövde skogsby kopplats på och får numera sitt dricksvatten från Sjöbos vattenverk samtidigt som de skickar sitt avloppsvatten till Sjöbos avloppsreningsverk. Samtidigt har det även förberetts för utbyggnad av det kommunala vatten och avloppsnätet i Sjöbo och Svansjö sommarbyar. Inte lika hårt Hårdhetsgraden på dricksvattnet blir lite lägre nu när vi levererar dricksvattnet från Sjöbo. Tidigare var hårdhetsgraden tyska hårdhetgrader och i Sjöbo ligger det på 6,5 dh, säger Peter Hellichius, tillförordnad va-chef på Sjöbo kommun. Ökade miljökrav Nu när utbyggnaden är klar kan vi ta grundvattenborrorna, tre stycken pumpstationer och avloppsreningsverket i Sövde ur drift. Att bygga ut ledningsnätet mellan Sjöbo och Sövde gör vi för att kunna trygga dricksvattenförsörjningen samt att möta de ökade miljökraven, säger Peter Hellichius. Projektet beräknas ha kostat ca 25,5 miljoner kronor. Etapp två av projektet är en överföringsledning mellan Sövde och Blentarp. Upphandling sker i höst. Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Helt analogt kallas vatten med låg halt av dessa joner för mjukt vatten. I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader, dh ( dh = grad deutscher Härte), där 1 dh motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten. Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det kan orsaka problem vid annan användning av vattnet. I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas. SJÖBOMAGASINET 17

18 Bredband till alla Fiber nödvändigt för landsbygdens utveckling En levande och attraktiv landsbygd förutsätter i dagens läge bredbandsanslutning med hög överföringskapacitet. Människor på landsbygden ska ha samma möjlighet att bo och arbeta på landsbygden som invånare i staden. Bredband med fiber ända fram till bostaden och/eller företaget innebär en framtidssäker infrastruktur. Då får man tillgång till både dagens och morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, utbildning, hemsjukvård och framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka. Sedan 2011 har Sjöbo kommun en bredbandsstrategi med visionen Bredband av toppklass. Alla boende i Sjöbo ska ha tillgång till bredbandsanslutning med hög hastighet. Mer information om det finns på Sjöbo kommuns hemsida: För att alla verkligen ska få tillgång till bredband via fiber krävs ibland både egna initiativ och personligt engagemang för att nå målet. Några byalag i kommunen har tagit saken i egna händer och samordnat projekt som lett till snabbare bredband på landsbygden. Sjöbo kommun och Teleservice har sedan tidigare ett samarbete kring bredbandsutbyggnaden. Tillsammans vill vi även skynda på fiberutbyggnaden. Målet är att hela kommunens medborgare, fastighetsägare och företag ska ha tillgång till ett svartfiberbaserat bredbandsnät med minst 100 Mbits/s enligt följande: 50 % av hushåll/fastighetsägare och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år % av hushåll/fastighetsägare och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år % av hushåll/fastighetsägare och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år Vill du veta mer om dina möjligheter att få bredband med fiber, kontakta Teleservice i Sjöbo på net/fiber eller eller ring Jul och nyår på Flora Biografteatern Flora visar film den 25, 26 och 28 december, den 2, 4, 6 och 7 januari. Vecka 51 har biografen stängt. Aktuellt bioprogram finns på Sjöbo kommuns hemsida, Gilla Biografteatern Flora på Facebook. Dä får du veta allt som händer på Flora. Konsthallens julutställning Sjöbo konstförenings julutställning har traditionsenligt vernissage på skyltsöndagen den 30 november. Årets utställare är Kathrin Bernekorn, olja och akvarell, och N G Olzzen, svarvat trä. Samtidigt nyinvigs kultur, turistm och fritids ombyggda lokaler. Glöm inte bort att gilla Sjöbo konsthall på Facebook. 18 SJÖBOMAGASINET

19 Kultur Bibliotekssamarbete över kommungränserna Biblioteken i sydöstra Skåne ingår i gemensamt bibliotekssystem från 1 januari Biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad slår samman sina bibliotekssystem under hösten 2014 till glädje för låntagarna. Från och med 1 januari 2015 får biblioteken ett gemensamt datasystem för utlån, omlån, bokreservationer med mera var Simrishamn och Tomelilla först ut i Skåne med att gå samman i ett gemensamt bibliotekssystem. Effekterna av detta har varit positiva för låntagarna som fått ett större utbud av böcker att botanisera bland. Biblioteken har också sett att böcker som tidigare inte varit utlånade så ofta nu har börjat bli utlånade mer. Bättre service Ett gemensamt biblioteksdatasystem öppnar möjligheter att ge låntagarna bättre service och bokbeståndet blir betydligt större när biblioteksdatasystemen slås ihop. Den nya större katalogen innebär att du som låntagare får ett ännu bredare utbud av litteratur och annan media och kan låna böcker från alla bibliotek i Skåne Sydost. Reservationsavgifter är borttagna och du kan beställa, låna och lämna böcker på det bibliotek som passar dig bäst när du rör dig över kommungränserna. Som låntagare kan du låna en bok till exempel i Skurup och lämna tillbaka den i Simrishamn. Är du bosatt i Brösarp kan du låna en bok som enbart finns i Svarte och så vidare. Medgivande krävs Framöver behandlas personuppgifterna i låntagarregistret gemensamt av de fem kommunbiblioteken. Ditt lånekort byts ut under hösten. Enligt personuppgiftslagen (PuL1998:204) ska låntagarna informeras och ge sitt medgivande till detta. I samband med att vi slår samman bibliotekssystemen är biblioteken stängda under vissa dagar. Vilka dagar det blir meddelas i god tid. SJÖBOMAGASINET 19

20 Näringslivsnytt Vad händer 2015? Näringslivsutvecklaren blickar framåt. Här är en del av allt som händer nästa år. Företagsfrukostar Torsdag kl. 07:30-09:30 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november Företagsbesök Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lundgren och Lena Ytterberg fortsätter under 2015 att besöka företagen i Sjöbo. Vill du att vi kommer till just dig? Kontakta eller ring Nationellt seminarie Fem års jubileum för våra nationella seminarier med fokus på fortsatt utveckling av landsbygden. Tema 2015 är migration och inkludering Besöksnäringen Arbetet med att utveckla turism- och besöksnäringen i kommunen fortsätter. Arbetsmarknadsmässa Kommunen planerar för en arbetsmarknadsmässa under år 2015 tillsammans med företagare, Arbetsförmedlingen och skolan. Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo Funderar du på att Starta Eget till 2015? Tag kontakt med Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo; se/naringsliv-och-arbete/stod-och-radgivning/starta-eget/ Du erbjuds gratis rådgivning två år innan du startar ditt företag och tre år efter starten. Europa direkt Sydsöstra Skåne Har du EU-relaterade frågor? Ställ frågor via e-post eller ring Du kan även kontakta verksamhetsledare Patrick Leijon. På hemsidan ser du vad som händer på näringslivskontoret under år Näringslivskontoret passar på att önska God Jul och ett framgångsrikt företagarår Så här sparar du energi Vet du att kommunen har en energi- och klimatrådgivare? Du kan kostnadsfritt kontakta henne för att få råd och tips om hur du minskar energianvändningen och därmed både spara pengar och minska miljöbelastningen. Många gånger är det små och enkla saker man kan börja med innan man gör de stora investeringarna. Här är några exempel: Ha inte för varmt inomhus. Kan du sänka inomhustemperaturen 1 grad så kan du spara 5 % energi. Köp en termometer och sätt den på en innervägg. Ha gärna lite svalare i sovrummet än i rum du vistas mer i på dagtid. Bild: Energimyndigheten Se till att elementen inte är täckta av långa gardiner eller 20 SJÖBOMAGASINET

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN NR 2 2013 FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS Vi är alla med och skapar bilden av Ystad Text: Christel Jönsson. Foto:

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 1 2012 Nu renoverar vi Simhallsbadet Skolan satsar på teknik och naturvetenskap Kirunabostäder energisparar Så blir den konstnärliga utsmyckningen

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme nonstop Mälarenergi nr 1-09 Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme Vinterfest på Vallby Friluftsmuseum Kunder vill tillbaka Tryggt med serviceavtal Mälarenergi Stadsnät trendspanar

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu går det tokfort i Storsvängen SID 9 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer