Malmö ETC. Tidningar som slås ihop minskar hopp om lösning DIN LOKALA VECKOTIDNING. Husvagnen gör grisarna gladare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö ETC. Tidningar som slås ihop minskar hopp om lösning DIN LOKALA VECKOTIDNING. Husvagnen gör grisarna gladare"

Transkript

1 ledare.3 Fisket en fråga om matförsörjning och fattigdom Matpatrullen Warszawa överraskar en metropol med stillsamt vardagsliv C #18 Malmö D VCDG äs den dagligen på malmo.etc.se idningar som slås ihop minskar hopp om lösning Med sammanslagningen av ydsvenskan och Helsingborgs Dagblad stärker Bonniers sitt grepp om kåne. ammangåendet motiveras med att båda tidningarna är i kris, men enligt medieforskning så minskar de samtidigt chansen att bli lönsamma på sikt..4-5 bild: susanna nygren.6 Husvagnen gör grisarna gladare n Uppfinningsrik bonde gör så att grisarna får nytt bete varje dag osttidning eturadress: C HÄF, c/o titeldata,

2 para i solceller Med bank garanti Ja, nu kan du spara med rent samvete, utan spekulation, utan bonusar till direktörer, utan vinster till bankägare. C har tagit fram en lösning för dig som vill spara och samtidigt göra världen lite renare. C är vårt bolag som tar in pengar från allmänhet och förvandlar dem till säkra solceller. Fram till idag har vi tillsammans fått upp över W solceller genom att 900 personer lånat ut kr eller mer och fått 3% i årlig ränta på solsparandet. u tar vi det här ett steg vidare. u kan du spara i sol men med statlig insättningsgaranti i grunden. Det betyder lägre ränta (1%) men du kan sätta in upp till kr med bankgarantin i grunden. tt sätt för dig som har mycket pengar på andra banker och vill att de ska användas bättre. Ja, du kan självklart också månadsspara i solcellerna! Välj det solsparande som passar dig bäst! para i C med statlig insättningsgaranti och med 1% i ränta. 3 månaders uppsägningstid på sparandet. ller spara i C med 3% i ränta utan statlig insättningsgaranti. 3 månaders uppsägningstid. Mejla så skickar vi mer information.

3 D Med sammanslagningen av ydsvenskan MU C Malmös ledard Mejla ledarskribenterna: ichard lsson melie dström Bengt ilfverstrand H HH edare 3 bättre kontroll. y fiskepolitik börjar gälla i år; gradvis ska det bli förbjudet med dumpning av fångster, förbud mot överfiske samt strängare kontroll av europeiska fiskare som rör sig i utomeuropeiska vatten. Jag vill se ett uropa som tar ansvar för framtiden, skriver melie dström. bild: flickr U gör skillnad för fisken m tre veckor är det val till U-parlamentet och det kan vara svårmotiverat att rösta i ett val som känns avlägset i både tid och rum. Men din röst påverkar hur din vardag ser ut här i kåne. ärmare 60 procent av alla beslut som fattas i svenska kommuner styrs av U:s riktlinjer. Jag har själv varit kritisk mot att makten placeras långt ifrån medborgaren men har insett att det finns många frågor som måste beslutas om gemensamt för att en förändring ska kunna ske. tt av de ämnen som ligger på U:s bord är fiskepolitiken, något som kännetecknas av allmänningens tragedi. Under 1970-talet kollapsade många torskbestånd i världshaven på grund av överfiske. vissa områden är ekosystemen så pass rubbade att de aldrig kommer att återgå till sitt tidigare stadium. nligt Världsnaturfonden är torsken fortfarande rödlistad och konsumenter hänvisas till MC-märkt fisk (certifierat hållbart fiske). För oss som bor i kåne ligger torskbeståndet i Öresund, som är klassat som hotat, nära till hands. edan 2008 finns U:s så kallade orskåterhämtningsplan sysslolösa fiskare Fisket är inte enbart en matförsörjningsfråga, det är även en fattigdomsfråga. som syftar till att begränsa fisket av torsk i Östersjön och Öresund och vars målsättning är att beståndet ska kunna nyttjas under hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Det är en viktig utgångspunkt. För fiskenäringen på Österlen ser det i dagsläget ganska dystert ut. orskarna är så små att de numera ser ut som en annan art och lönsamheten är låg. rsaken till den rådande prisdumpningen sägs vara ryska och norska fiskares massiva uttag av torsk i Barents hav. tt annat problem är handeln med fiskekvoter som innebär att större företag köper upp minde fiskares kvoter. orskbeståndet är med andra ord långt ifrån hållbart i Östersjön och det krävs många åtgärder, inte enbart inom fiskepolitiken utan även inom jord- och lantbrukspolitik för att säkra torskbeståndet. Mitt politiska engagemang väcktes i U-valet 2011, det första valet jag röstade i. fter ett år på humanekologen i Göteborg gav sabella övins bok yst hav ett starkt intryck. Hon skriver i den om de utfiskade världshaven och om ålen som så gott som var, och fortfarande är, till 99 procent helt utrotad. Hon skriver även om europeiska fiskeriers tömning av fiskebestånden vid ap Verde när restriktionerna blev för hårda i uropa. Fisket är inte enbart en matförsörjningsfråga, det är även en fattigdomsfråga var jag i enya och besökte byn gomeni vid indiska oceanen. Männen i byn var alla fiskare, sysslolösa fiskare. Det fanns knappt någon fisk kvar och fiskarna var tvungna att ta sig allt längre ut i vattnet för att få någon fångst. ågra hade dött till följd av att de hade kommit för långt ut på öppet hav och kapsejsat med sina enklare kanoter. nledningen? kontrollerade multinationella fiskefartyg som fiskat ut vattnen längs med kusten. n ljuspunkt i tillvaron är den nya fiskepolitiken i U som börjar gälla i år. Den handlar om att det gradvis blir förbjudet med dumpning av fångster, förbud mot överfiske samt strängare kontroll av europeiska fiskare som rör sig i utomeuropeiska vatten. U:s fiskepolitik påverkar inte bara oss som bor i U, den påverkar alla. Jag vill se ett uropa som tar ansvar för framtiden, därför är det viktigt att du röstar i U-valet. melie dström Fisket en fråga om matförsörjning och fattigdom C D och Helsingborgs Dagblad stärker Bonniers sitt grepp om kåne. ammangåendet motiveras med att Warszawa överraskar en metropol med stillsamt vardagsliv Malmö VCDG idningar som slås ihop minskar hopp om lösning båda tidningarna är i kris, men enligt medieforskning så minskar de samtidigt chansen att bli lönsamma på sikt. HUVG GÖ G G D D Jenny Wickberg (redaktör) VG UGV Johan hrenberg Möllevångsgatan Malmö & MD Jim Berg, malmo.etc.se UM Helår: 470 kr Halvår: 250 kr UDJÄ prenumeration ontakta kundtjänst: tel ostadress: iteldata Box tockholm YC V-tab Ä M Medverkande förutsätts acceptera publicering/lagring på webb.

4 4 yheter idningskrisen i Dagspressens kris fara för demokratin Fakta Detta har hänt HGBG ören ommelius, vars familj har ägt Helsingborgs Dagblad i nästan hundra år, vill att politikerna ska vakna och ta dagspressens kris på allvar. förra veckan kom nyheten att ydsvenskan köper Helsingborgs Dagblad. ntensiva förhandlingar har pågått i över ett halvår. ett läge såg det ut att bli HD som skulle köpa ydsvenskan, men jag kan inte gå in på varför det inte blev så. Det kommer fram så småningom, säger ören ommelius till Dagens C. nget jag ville över huvud taget Familjen ommelius har ägt Helsingborgs Dagblad sedan 1931, under de senaste tretton åren tillsammans med familjen nder. Det här var inget som jag ville över huvud taget. Det känns sorgligt, men tyvärr oundvikligt. Vi såg inga andra vägar ut, både ydsvenskan och HD har varit inne i en djup kris, säger ören ommelius. Han tycker att politikerna måste vakna, både på riksplanet och lokalt. Dagspressens betydelse för demokratin kan inte underskattas. olitiken måste ta krisen på allvar. Det här handlar inte om två skånska tidningar som går dåligt, det är ett nationellt problem. Även lokalt kan politikerna påverka. För Helsingborgs Dagblad har kommunens beslut att annonsera i en gratistidning istället för i HD haft förödande konsekvenser för tidningens ekonomi. Man är ointresserad och okänslig för dagspressens förhållanden både på regeringsnivå och på kommunal nivå, säger ören ommelius. innea ilsson Det handlar inte om två skånska tidningar som går dåligt, det är ett nationellt problem. bild: ulf bodin Ägare n Bonniers - ydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, vällsposten, City Malmö och City und. n kånska Dagbladet - orra kåne och aholms idning. n Gota Media - ristianstadsbladet, Ystads llehanda och relleborgs llehanda n Bonniers köper Helsingborgs Dagblad, som därmed slås samman med ydsvenskan. Beskedet kommer inte långt efter nyheten om att V 4 ska upphöra med alla sina lokala nyhetssändningar i sommar. ågra månader tidigare lade Metro ner sin redaktion i Malmö. idigare sammanslagningar n ordvästra kånes idningar, kallad, bestod ursprungligen av sex lokala dagstidningar, Öresunds osten, lippans idning, Höganäs idning, andskrona osten, ngelholms idning och slövs tidning. umera är en edition av Helsingborgs Dagblad och kommer därför även de att ingå i Bonniers skånska tidningsflora. nställda kämpar mot förlorad arbetsglädje: Å ydsvenskan och Helsingborgs Dagblad slås samman. Det är ett äktenskap som vilar på bräcklig grund där båda parter redan har gått genom flera kriser med stora nedskärningar. För de anställda på ydsvenskan kom beskedet om sammanslagningen som en obehaglig repris. Det var vid den här tiden i fjol som beskedet om den förra neddragningen kom. edan kom sommaren och semestern innan det blev klart hur besparingen skulle göras. För en del av medarbetarna var det en tid med mycket oro, säger ia öding, ordförande för ydsvenskans journalistklubb. Beskedet om samgåendet med Helsingborgs Dagblad kom dagen efter en facklig heldag. Det är nästan ironiskt att vi dagen innan hade lagt upp ett program som handlade om hur ia öding. vi ska få arbetslusten tillbaka, konstaterar hon. Beskedet om sammanslagningen kom som en kalldusch för en del medarbetare, medan andra är försiktigt positiva till förändringen. n del hoppas att det kan göra tidningen starkare och tycker att det är

5 kåne manar 5 skåne apporterna om att tidningar och tv lägger ner redaktioner, drar ner och går samman kommer med allt tätare mellanrum. Bara i kåne kan antalet journalisttjänster som har försvunnit de senaste åren räknas i hundratal. Det är en kris som inte bara berör dem som sägs upp. n nyhetsrapportering som blir allt tunnare drabbar både allmänheten och demokratin. C Malmö har talat med forskare, medieägare och fackliga representanter och den bild de framinnehåller inte många ljusglimtar. adio- och tv-nyheter bygger ofta på ett grundarbete som gjorts av dagspressen Å Mångfalden inom kånes nyhetsrapportering krymper snabbt. Medieprofessorn Jesper trömbäck och Journalistförbundets ordförande Jonas ordling oroas båda över att tidningarna i sin spariver drar undan mattan för sig själva. nligt Jesper trömbäck är dagstidningarnas roll i nyhetsflödet fortsatt stark, trots rasen i upplagor. De nyheter som fångas upp av radio och tv och som cirkulerar och diskuteras i sociala medier bygger ofta på ett grundarbete som har gjorts av dagspressen. Det gör att dagstidningarna betyder oerhört mycket för rapporteringen kring vad som händer inom politiken och i samhället, inte minst på det lokala planet, säger han. Behöver nya affärsmodeller Jesper trömbäck är övertygad om att dagstidningen har en framtid, även om den på många sätt kan vara olik dess historia. tt två stora lokala tidningar slås samman ser han som ett oroande tecken ur ekonomisk synvinkel. Dagstidningarna behöver hitta nya affärsmodeller och för att det arbetet ska bli så lyckosamt som möjligt behöver vi många ägare som experimenterar med olika former. tt mångfalden minskar betyder att chansen att lyckas blir mindre, konstaterar han. Även Journalistförbundets ordförande Jonas ordling ser med oro på hur antalet kanaler minskar. ammanslagningen av ydsvenskan och Helsingborgs Dagblad görs ju inte för att utveckla journalistiken, utan är en ren besparingsåtgärd. ffekten av samgåendet blir att fler artiklar kommer att publiceras i flera titlar, vilket är till nackdel för mångfalden inom journalistiken. itet kommersiellt värde Han spekulerar dessutom i hur affärsuppgörelsen mellan tidningarna och deras ägare Jesper trömbäck Bonniers egentligen ser ut. Det har presenterats som en affär där Bonniers har köpt Helsingborgs Dagblad. Men det skulle vara intressant att se vem som betalar och för vad. Frågan är om det inte kan vara så att ydsvenskan får betalt för att ta sig an Helsingborgs Dagblad, vilket i så fall ger en inblick i hur litet kommersiellt värde dagstidningar i dag anses ha. Jenny Wickberg Vill kunna känna sig stolta och att de gör ett bra jobb spännande att inleda ett samarbete. ntalet journalister på ydsvenskan har halverats under den senaste tio åren. För dem som är kvar har tempot ökat samtidigt som den psykosociala arbetsmiljön har blivit allt sämre. lla vill kunna känna sig stolta över tidningen och vill känna att de gör ett bra jobb. Men mycket av arbetsglädjen har gått förlorad. Vi har nu många som jobbar på i ett allt för högt tempo, utan att ge sig tid till att prata eller andas. lla måste prestera på topp, hela tiden, konstaterar ia öding. isken finns att vi råkar illa ut eddragningar av tidningens ordinarie tjänster har skett parallellt med att bemanningsföretaget har etablerats som vikariepool. Detta har lett till en situation med ett a- och ett b-lag, där de unga och friska krafterna hänvisas till den sämre ligan. Vi jobbar sida vid sida, men en del av oss har sämre löner och villkor än andra, konstaterar ia öding. Bemanningsföretaget ompetens i kåne,, förser både ydsvenskan och Helsingborgs Dagblad med vikarier. ebecka jöberg, ordförande för journalistklubb, har märkt av en oro inför framtiden bland sina medlemmar. Hon säger att sammanslagningen kommer att beröra de bemanningsanställda på ett eller annat sätt. Vid tidigare neddragningar på ydsvenskan, har det drabbat även vid ett senare skede, så risken finns att vi råkar illa ut även den här gången. Men väldigt tajta organisationer som de sammanslagna tidningarna riskerar att bli, blir också bräckliga. Det kan leda till att behovet av vikarier istället ökar. Jenny Wickberg

6 6 yheter naturliga instinkter. å fort de får syn på mig blir de väldigt ivriga för de vet att vagnen kommer att flytta sig, säger Magnus yman. bild: susanna nygren ösdala åker grisar husvagn vinkul uppfinning av bonde: De tycker att det är grymt bra djurhållning Bonden Magnus yman i ösdala har uppfunnit ett mobilt grishus med tillhörande hage. Med hjälp av solceller rullar huset sakta fram över fältet. Det märks att de gillar det. Grisarna blir ivriga när jag startar motorn, säger Magnus yman. å ällunda gård utanför ösdala har bonden Magnus yman uppfunnit en husvagn för grisar. Det är ett slags mobilt grishus med en tillhörande hage. Det innebär att grisarna regelbundet får nytt gräs att äta och ny jord att böka i. ch det märks att grisarna gillar uppfinningen. å fort de får syn på mig blir de väldigt ivriga för de vet att vagnen kommer att flytta sig. ch när huset har rullat över till ny mark kastar de sig över jorden, säger Magnus yman. Motorn starar med ett knapptryck och vagnen rullar sakta iväg några meter. Grisarna tar förflyttningen med ro och följer lugnt med när hage och vagn rör på sig. Då nytt gräs dyker upp under klövarna blir de ivriga och börjar genast att böka. ågra trycker ned trynet så djupt i jorden att halva ansiktet försvinner. För grisar som inte är så vana vid att huset och hagen rör på sig är tanken att förflyttningen ska ske på kvällen när grisarna är inne i huset och äter. å när de vaknar på morgonen kan de kliva ut och sätta igång att äta nytt gräs. Det här gör den ekologiska produktionen både enklare och billigare. ftersom grisarna gillar att beta gräs och äta rötter får de i sig 25 procent av den näring de behöver i hagen. ch när de är färdiga så är marken gödslad. Det gör också att jag inte har några problem med parasiter som man kan få i besättningen om grisarna hela tiden äter och gödslar i samma område, säger Magnus yman. Chans till naturligt beteende Grishusvagnen eller M, Mobile organic piggery, som han har döpt uppfinningen till, är totalt 18 meter lång och rymmer maximalt 25 grisar. anken är att uppfinningen ska ge grisarna en chans att utöva sitt naturliga beteende att böka. Förutom gräs och rötter serveras grisarna mat fyra gånger om dagen genom en foderautomat. Grisarna kan själva välja om de vill gå in i huset och vila eller vill vara ute i hagen. en studie som har gjorts på huset visade det sig att grisarna använde omkring 40 procent av sin vakna tid till att vara ute i hagen och böka. Det här gör den ekologiska produktionen både enklare och billigare. Grisarna förbereder marken tills det är dags att så. Fördelen är att de äter ogräs och gödslar jämt i hagen. å i augusti när grisarna har bökat över hela fältet plöjer vi och sår höstraps, säger Magnus yman Blir glad av att se dem dén till uppfinningen fick Magnus yman för 20 år sedan. Då hade han precis börjat med ekologisk uppfödning och hade byggt ett hus till sina första djur. ftersom han regelbundet ville ge grisarna nytt gräs var det ett tidskrävande jobb att flytta runt huset. ösningen blev att låta huset sitta kvar på traktorn och sätta hjul på staketet till hagen. u behövs inte traktorn längre. Grisarnas husvagn drivs med ett solcellsbatteri. är batteriet är fulladdat kan huset flyttas cirka nio meter. anken är att det i framtiden ska kunna skötas med en app. Genom den ska bonden enkelt kunna köra huset och servera mat. ppen kommer inte att ersätta den dagliga tillsynen, försäkrar Magnus yman. Bonden måste ändå gå ut till djuren varje dag för att se så att de mår bra. ch han menar att husvagnen är ett riktigt lyft för grisarna. Grisarna tycker att det är grymt bra. De får ju utlopp för sin naturliga instinkt att böka. Man blir glad bara man ser dem. usanna ygren

7 FÖ veckans Y ÖG CH V ösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra veckan: U B D YCB och JBVG. FÅ VUHU.C. C o Vinnare: 1 homas Quist, yringe 2 arin arlsson, Örebro 3 lli atamaa, Östersund DUBB- M- V MM Ä U Ä DYG HV- M - M HD H JBB FÖ FM- D HGGD MD HUGY Y Bild:www.sxc.hu untitled s Y- H- U J U F M V V H VÅ Ä G MÄ- GÄ G- F - DM- M Ä VÄ- UF- D 08- D FÖD HÄG BV B- DG H J U B - J VB G J på djupet då den i princip var en omstuvning av den lilla grisens misslyckanden Ö M D X D G JÄ MD GÖ U- ÖM- V- B YG- ÄGD MÄ HD Å Å- V M V H - MU- CH D- MGÄDD CH D Ä MM BMM V B Å Y G FM MD M VÄX Å MÅ U B Å D V - D FD B Ä D F B B D GU DÖ BD - - FÄ CV G D G Ä FÖ- G VÄ M- Z Ä BD MXC D H G D YC- D V BÄG - ÄD- BV M M D Y Å M Å FM GG V Ä V G B Å H G HD M D MÅ F DÖÖ- Å Y C GH BY Å Y- ÄM UHÖJD Å BÖ B D VÄD BJÖD H FÖ GM CUD H GJ BÅD U B Ä U Ö M- V - - M M V M G- GU D- FU D G M DUM- FM M U M- G? G- ÄM FÅ GUD- ÄGG D D BÅ V VÅ 1918 G Å GUDM Ä- U M G V V-BG C FYG... DU D M D H BC FÖ FM- D Ä C GÖ FÅG V Ö M- M- BG G Å G D D UD ÄC H F BD YGG C Å G VUHU.C. 420:- nklusive ett års garanti. Y M U ÄU BÄ! u har den andra generationen av sollampan kommit. Den har blivit ännu bättre! n liten solcell på ovansidan laddar ett batteri under dagen. å kvällen tänds lampan med ett dovt ljus. är någon går nära tänds den med full styrka. Det är en liten lampa. Gjord för att sitta på staket, ovanför dörrar eller som ledljus i trädgårdar. Den tål värme och regn. Höljet är gjord av plåt. Ute nu! MDÖM FÖ n ny bok av satirmästaren Max Gustafson BÄ FÅ VUHU.C.

8 8 nrikes Första lärarlegitimationen indragen fem har anmälts Var brottslighet som låg bakom att legitimationen drogs in utbildning Den lärare i Blekinge som nu har fått sin lärarlegitimation indragen skickade sexmeddelande till en före detta elev och hade barnporr i sin dator. otalt har fem anmälningar gjorts sedan legitimationen infördes. Men veriges elevråd, vea, vill ha ett bättre skydd. Mannen, som är i 50-årsåldern, dömdes förra hösten för att ha skickat sexmeddelande till en före detta elev, en flicka i yngre tonåren, via Facebook och sms. är polisen undersökte hans dator hittade man också ett trettiotal filmer som visade barnpornografi, varav flera ansågs grova. Det var brottslighet som låg bakom att legitimationen drogs in. Det hade också delvis med hans lärarjobb att göra eftersom ett av brotten var riktade mot en före detta elev, säger ars Dirke, ordförande i ärarnas ansvarsnämnd. an bli av med legitimationen ämnden inrättades i början av 2012, strax efter att kravet på legitimation för förskollärare och lärare lanserades. nmälan görs av kolinspektionen och en lärare som fälls kan antingen få en varning eller bli av med legitimationen. Hittills har fem lärare anmälts till nämnden. Utöver läraren i Blekinge har en lärare varnats för att ha uttalat sig kränkande om sina elever. vå fall ligger ännu på nämndens bord i väntan på beslut. Mimmi Garpebring, ordförande för vea, veriges elevråd, tycker att det är bra att det är möjligt att lärare kan varnas och i värsta fall bli av med legitimationen. Men hon säger att det inte är tillräckligt som garanti för att skydda elever mot olämpliga lärare. yvärr finns det en percentil lärare som är riktigt dåliga, men det är svårt att göra sig av med dem, speciellt om de har legitimation. De lyder under samma arbetslivsregler som andra, men det är svårare att bevisa att en lärare är dålig på sitt jobb än att bevisa att läkare är det, säger hon. Vill ha gemensamma riktlinjer veriges elevråd efterlyser istället gemensamma riktlinjer som inte bara utgår från att en lärare har fullgjort utbildningen. Det behövs en överenskommelse om vad som gör en person till en bra lärare, där inte bara ämneskunskap räknas in utan förmågan att entusiasmera elever och att kunna nå alla. Det är svårt att sätta upp konkreta kriterier, men elevers utvärderingar borde kunna spela in när lönerna sätts, och om det är riktigt illa så ska man inte jobba kvar, säger Mimmi Garpebring. tina Berglund älla: kolinspektionen, ärarnas riksförbund inte tillräckligt. Det är svårare att bevisa att en lärare är dålig på sitt jobb än att bevisa att läkare är det, menar Mimmi Garpebring. bild: skellefteå kommun/press Fakta ärarlegitimation n lärare har i dag legitimation för att få undervisa och sätta betyg i förskolan och skolan. n n lärare kan få sin legitimation indragen, alternativ bli varnad, ifall denne har brustit i sin yrkesutövning. n anmälan utreds av kolinspektionen och beslut tas i ärarnas ansvarsnämnd. nmälda fall n 27 mars 2014: n idrottslärare i Österåkers kommun anmäls efter att flera föräldrar vittnat om att deras barn är rädda för läraren. Bland annat har eleverna inte fått gå på toaletten eller dricka vatten under lektionerna. kolinspektionen yrkar på att läraren varnas. n 22 april 2014: n lärare i Varberg anmäls för att ha spottat tillbaka på en elev som spottat honom i ansiktet under en lektion. kolinspektionen yrkar på att läraren varnas. vgjorda fall n 14 november 2013: n lärare i tockholm varnas efter att ha uttalat sig kränkande om sina elever, och bland annat kallat dem dumma. Han ska också ha uttalat sig nedlåtande om enskilda elever inför hela klassen. n 14 november 2013: n lärare i arlskrona får legitimationen indragen efter att ha dömts för barnpornografibrott och sexuellt ofredande, efter att ha skickat sexmeddelanden till en före detta elev. n 25 mars 2013: n lärare i tockholm frias. Han har anmälts efter att ha puttat in en elev i ett mål under en fotbollsturnering. kolinspektionen kräver att läraren får en varning, men ansvarsnämnden avskriver ärendet. usentals giftiga platser väntar på sanering miljö rots att det aldrig förr har sanerats så mycket förorenad mark i verige som under 2013 så väntar fortfarande nära giftiga platser runt om i landet på åtgärd. Det visar en ny rapport. Det finns inte pengar till att sanera alla, säger nna ordin på aturvårdsverket. Målet är en giftfri miljö och att förorenade områden ska saneras så att de inte utgör ett hot mot människors hälsa och miljö. aturvårdsverket har för regeringen föreslagit etappmål, som ännu inte har klubbats. Dessa säger att minst 25 procent av de områden som utgör en mycket stor risk ska vara åtgärdade år amtliga ska vara åtgärdade år Men vi måste öka takten om det ska gå, säger nna ordin. nna ordin har nyligen sammanställt de saneringar som gjordes under 2013, sammanlagt 46 områden genom statliga bidrag, vilket är rekordmånga. Det har rullat på som det ska under gentligen ska vi hålla den här takten, säger hon. nga statliga bidrag nventeringar gjorda av veriges alla länsstyrelser visar att det finns nära 8000 områden runt om i verige som är klassade som mycket stor risk eller stor risk. Över tusen ingår i den första klassen och det är dessa som staten måste prioritera. Fakta Förorenad mark n Förorenad mark är en del av svensk industrihistoria. Föroreningar finns idag där det bland annat har legat kemisk industri, träimpregnering, pappersindustri, varv, glasbruk, gruvor och kemtvättar. fta tas hela jordlager bort och ersätts med ny, men aturvårdsverket efterlyser alternativa, mer resurseffektiva metoder. om det ser ut nu finns inga statliga bidrag för att kunna finansiera några områden i riskklass 2, säger hon. Hur viktigt är det att sanera marken? m vi ska nå målet med en giftfri miljö är det viktigt. Det påverkar människors hälsa, exempelvis kan dricksvattnet påverkas av de förorenade områdena, säger hon. innea ilsson

9 Utrikes 9 bild: press U har alltid varit ganska drivande, men nu håller det på att förloras. är det gäller miljöfrågorna finns ingen ambition och vi måste kämpa för att få ta upp dem. Fakta Franziska ka eller Född: 1981 i östtyska Guben. Gör: olitiker, ett av två toppnamn för U-parlamentsgruppen De Gröna/uropeiska fria alliansen samt gruppens kandidat för uropeiska kommissionens ordförandeskap. arti: llians 90/De gröna. miljökamp. edlagd kärnkraft behöver inte leda till utbyggt kolanvändande, säger ka eller. ysk miljöpolitiker på valturné i verige ka eller kan bli U-kommissionens ordförande eu-val Hon har valts som en av två toppkandidater för U-parlamentsgruppen De Gröna/uropeiska fria alliansen. Hon är även gruppens kandidat till att ersätta José Manuel Barroso som ordförande för U-kommissionen. U:s miljöpolitik fungerar inte. Det finns ingen ambition, säger ka eller. Franziska ka eller började intressera sig för politik när hon var tretton, som en direkt konsekvens av hennes intresse för djurrätt och, senare, antirasism. Men att vara politiskt aktiv var ingenting hon tänkte närmare på. Det var normalt för mig. Det var ett sätt att göra någonting åt det jag ville förändra i min omgivning, berättar hon. ka eller är mot kärnkraft och tycker att argumentet att nedlagd kärnkraft leder till utbyggt kolanvändande är onödigt. Det behöver inte alls vara så, det är inte automatiskt sant. Beslut måste fattas om hur Uländerna själva vill kombinera sina energikällor. Det är möjligt att få all energi som behövs från förnyelsebara källor, men det gäller också att investera i energieffektivitet de två måste gå hand i hand. Bra samarbete mellan gröna partier ellers hemland yskland finns tillräckligt med förnybara energikällor för att ersätta koloch kärnkraft, säger hon. Den tyska regeringen vill gräva upp mer kol, men det skulle inte behövas om de bara investerade i förnybar energi. eller berättar att hon kommer från en region där Vattenfall vill gräva kol och att hon tycker att svenska Miljöpartiet har samarbetat väl med deras tyska motsvarigheter i frågan. De har gjort allt de kan. Men Miljöpartiet måste få sitta i regeringen för att verkligen få stopp på Vattenfall. Hon säger att hon har ett väldigt bra samarbete med de olika gröna partierna i U och att de är anmärkningsvärt samstämmiga, en bild som har stärkts av att hon har rest runt och drivit valkampanj sedan i januari. Det är få skillnader mellan de olika europeiska gröna partierna alla har kampanjer som handlar om exempelvis klimatfrågor och migration, skillnaderna ligger mest i vad som betonas. ydliga mål för minskade utsläpp Men trots samstämmighet bland de gröna partierna är det svårt att säga att U:s miljöpolitik fungerar. a handeln med utsläppsrätter, till exempel. Det finns för många undantag och det är alldeles för billigt, vilket är en del av att U:s miljöpolitik inte fungerar och inte är tillräckligt ambitiös. Barrosos klimatmål är ingenting, de är bara varmluft. Det är självklart att förslag till miljölagar misslyckas när det görs så många undantag, tycker ka eller. U har alltid varit ganska drivande, men nu håller det på att förloras. är det gäller miljöfrågorna finns ingen ambition och vi måste kämpa för att få ta upp dem. Hur kan U:s klimatmål vara ambitiösa och fortfarande vara realistiska? Det som behövs är tydliga mål för minskade utsläpp och ökad användning av förnybar energi för varje medlemsstat, annars är det svårt att undvika att de pekar och skyller på varandra. ndrea Wesslén fghanska tolkar svävar i livsfara afghanistan De utländska trupperna har långsamt påbörjat sin reträtt från fghanistan. fter sig lämnar de en stor grupp människor som var styrkornas guider och öron på fältet - men som nu tvingas leva i livsfara. Flera tolkar har redan blivit dödade. tt lämna dem efter sig är detsamma som ett dödsstraff, säger Maya Hess, ordförande för organisationen ed-, som arbetar för att stödja tolkar. Maya Hess menar att de länder som har använt sig av tolkarnas tjänster nu måste erbjuda dem flyktingstatus. n av de tolkar som senast föll offer för våldet var afghanen oor hmad oori, som tidigare hade arbetat för ew York imes i fghanistan. Han fördes bort och dödades i närheten av talibanernas starka fäste ashkar Gah i januari. november förra året mördades Jawad Wafa, som hade arbetat som tolk för de tyska styrkorna i fghanistan. Jawad Wafas namn fanns på en lista över 182 personer som skulle erbjudas skydd. Men Jawad Wafa hann mördas innan den tyska byråkratin hunnit färdigställa hans papper. Betraktas som högriskgrupp oktober förra året slog den tyska regeringen fast att tolkar och översättare är att betrakta som en högriskgrupp på grund av deras synlighet i sitt arbete för militärer och poliser. De tyska myndigheternas intention att ändra sin policy och erbjuda skydd till afghanska tolkar och andra anställda är lovvärt. Men faktum är att bara ett fåtal tolkar har lyckats ta sig till yskland sedan detta slogs fast - vilket är förfärande, säger Maya Hess. februari i år landade de afghanska tolkarna liullah azary och Qyamuddin hukury i Hamburg efter att i fler månaders tid ha hotats i hemlandet. De arbetade tidigare för den tyska militären i fghanistan och hade bland annat fått dödshot levererade till sin dörr med budskapet: Du tyska spion kan nu invänta din död. Francesca Dziadek tt lämna dem efter sig är detsamma som ett dödsstraff. Maya Hess

10 nnons orsord från varuhuset.etc.se De rånade folket till vinnaren! Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till eller posta till Box 4403, tockholm. Vinnarna presenteras i nästa vecka, tillsammans med lösningen. kicka in ditt svar senast måndag 5 maj. C o :a pris Det rånade folket, Gustafson 2:a pris Den israeliska fångenskapen, Boëthius 3:e pris rovprenumeration Bild:www.sxc.hu - FÖÄG HJÄ F BÅVÄD D UD Z MD F G Å BÅ J V JUD HZG FÖ- MD VD Ä fish-and-feet s V V- Ä - D BJÖ BU D BÄDD FÖ F Ä ÅD H BG H G- G F MD G BUJ BYÅ D FÅ V-ÄGG V GÅ BU MÅG B GÅ UG HU MJM DD DYC Ä D- BÖ GÄDJ V FÖ- DUBB- G- Ä!? V ÄG GÖ VÖ VÖD ÄC D F & FD JBBD FÖ U- YG YG GU GJD DF- UCU DG V M HÄ- G ÄD DÖ BDD HÖ MÅ - ZU UG- V- M- H? G- - H MYC MD B CH C H BU- HÄ- G MD BC- GB-Å- G GUM G - M? 'B M B BB V - B Ä MÄ- D YC- D MG MÅG ÄD CF UB GÖ Å YC Å- & FÖÖ CD D Å BD FÖG FÖDG- M HV G MD- HU VÄD ÄD FÖDV MD D MM? FÖV- G Ö MJ B MMM BMBÄM D GÖ H M Ä HU- M MÅ F V - M- CUX Ä CD - M - D MÅ G VÅG DG BÄ X saknade allt omstuvning inom den buskrelaterade naturlyriken U H GÄDDÅ- HÄG F BDG FÖ - M FÖG- V- MH GJH V G

11 Debatt 11 Veckans twitter Varför glömmer einfeldt hela tiden bort att han med all sannolikhet inte kommer kunna bilda regeringsmajoritet med allianspartierna? Jonna ima på Dagens rena har synpunkter på att statsministern envisas med att vilja ha besked om oppositionens regeringsalternativ. levnadsstandard. Cirka 16 procent av befolkningen räknas idag leva i fattigdom på grund av den sjuka sjukförsäkringen, skriver debattörerna. ka sjuka straffas för sin sjukdom? vältas bort? Försvinna? bild: ryan hyde ka sjuka straffas för sin sjukdom? n tt vara sjuk eller arbetskadad och ha sjukersättning är idag att behöva leva på minimiersättning. vissa fall så lågt som kronor i månaden! Dryga 1,6 miljoner (cirka 16 procent av befolkningen) räknas idag leva i fattigdom på grund av den sjuka sjukförsäkringen! Varför fråntas vi den ekonomiska rätten till en skälig levnadsstandard, som den de som arbetar har? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att gå till tandläkaren? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att hämta medicin på apoteket? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att söka akutsjukvård om vi blir akut sjuka? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att gå på gym eller bassängträning? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att gå till optiker? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att köpa sommar/vinterskor? Varför ska vi fråntas den ekonomiska rätten att köpa sommar/vinterkläder? Varför ska vi fråntas rätten att kunna äta näringsriktig och bra mat? n höjning av den lägsta ersättningen till kronor i månaden efter skatt vore inte mer än rimligt! Bidragsbiten skulle minska då flertalet inte skulle behöva få socialbidrag, bostadstillägg, bostadsbidrag, med mera. onsumtionen i samhället skulle öka, då fler skulle ha råd att konsumera. Barn som lever med sjuka föräldrar skulle slippa fattigstämpeln. Fler skulle ha råd med bostad (det existerar hemlösa på grund av den sjuka sjukförsäkringen - om ni inte visste det). Många lever på det som idag kallas lägsta socialnorm. Den summan är uträknad så att man kan klara sig under en mycket kort period och då enbart skaffa det som är absolut nödvändigt. tt som sjuk straffas genom att tvingas leva på den summan resten av sitt liv, är det rimligt? Banker med flera räknar sin norm med cirka det dubbla! är osynliga Varför fråntas vi den ekonomiska rätten till en skälig levnadsstandard, som den de som arbetar har? försvann den beräkningen som är rimlig att leva på? är blev socialbidragsnormen riktmärke och vettig? - banker med flera räknar på cirka kronor efter betald bostadskostnad! ocialbidragsnormen är beräknad så att man ska klara en mycket kort period - inte ett helt liv! ka sjuka straffas för sin sjukdom? vältas bort? Försvinna? Bara för att vägrar se oss, så innebär det inte att vi inte finns! ch, vi har tröttnat... De fattiga sjuka läste mitt inlägg om Fridas erfarenheter av merican pparel under söndag/måndag. äs du med om du missat. å twittrar omas Gunnarsson Genusfotografen), som under en längre tid har granskat modeföretaget. Hans senaste blogginlägg är skakande läsning. ekommenderas! Det är inte lika självklart för alla poliser att venskarnas arti ska få demonstrationstillstånd. går demonstrerade nazistiska venskarnas arti i Jönköping. Men alla poliser anser inte att det var rätt att bevilja dem tillstånd, noterar ric osén som läst vad före detta polisintendenten ric önnegård har att säga om saken i venska Dagbladet.

12 12 Matpatrullen Warszawa faller verkligen Matpatrullen i smaken: n dynamiska blandning av gammalt och nytt. Billigt och gott i staden Warszawa metropol med stillsamt vardagsliv och internationell WZW Julek Wrzosek hade en dröm, och den var inte att förvalta köpcenter åt stora, vinsthungriga företag. å nyligen lämnade han sitt jobb och öppnade istället en mycket liten bar vid en ödetomt i den ruffiga Warszawastadsdelen raga. MU Vi hittar Juleks bar ffside för att vi blir nyfikna på en jättestor muralmålning i bjärta färger på en av husväggarna längs ödetomten, som nu fungerar som parkeringsplats. sin tur har vi slagit in på den lilla sidogatan Ulica Brzeska för att gatumarknaden Bazar ózyckiego ligger här, och för att de bedagade gamla tegelhusen längs gatan verkar spännande att undersöka närmare. Julek berättar att det har varit många verksamheter i lokalen han nu har ställt i ordning andra barer, ett slakteri och under kommunisttiden kunde man köpa svartsprit här. Ulica Brzeska har enligt Julek varit ett ställe för handel av många slag ända sedan andra världskrigets slut. Då låg centrala Warszawa i ruiner och de överlevande invånarna där kom över floden Wisła till raga, som hade klarat sig relativt helskinnat genom kriget, för att köpa livets nödtorft. Gatan dras ända sedan den tiden med ett envist rykte som Warszawas farligaste plats. raga har levt ett stilla liv i skymundan och varit en billig plats att bo på för vanligt folk, konstnärer och udda existenser. Men nu har Warszawaborna börjat hitta hit igen den här gången för att spendera sina pengar på klubbar och barer som Juleks, eller för att undersöka stadsdelens alternativa teater- och konstscen. Julek välkomnar utvecklingen för sina affärers skull, även om han är väl medveten om att den innebär att raga på sikt kommer att förändras. edan, säger han, köper spekulanter upp gamla fastigheter, låter dem förfalla ytterligare tills de rasar samman och bygger nya dyra lägenheter för en kapitalstark marknad. Mer aris än Berlin Vi önskar Julek lycka till med att förverkliga sin dröm och lämnar ffside, där två öl och ett glas vodka kostar 20 złoty (cirka 40 kronor). änge vandrar vi sedan längs ragas gator och förstår mycket väl lockelsen. Byggnaderna och vardagslivet här har en nött, väl ingången charm som man inte ofta känner av på andra sidan Wisła, där det rikare och mer välputsade Warszawa är i färd med att återuppfinna sig självt efter krigets katastrof och kommunisttidens ekonomiska stillestånd. den övergivna vodkafabriken oneser, längs ragas huvudgata Ząbkowska, hittar vi en marknad för hantverk, mat och allehanda intressanta ting. det gamla tegelkomplexet finns flera gallerier och barer en dröm för industriromantikern. u har det köpts upp av ett privatföretag som håller på att bygga insatslägenheter på en del av fastigheten. Där vi sitter på lastbryggan och njuter av en flaska hempressad rödbetsjuice för 4 złoty kan vi se framför oss hur fabriksbyggnaderna om några år kommer att hysa reklambyråer och designstudios. Det är förstås just den dynamiska blandningen av gammalt och nytt som kommer att locka oss hit igen när vi besöker Warszawa.

13 13. Wedel ett chokladparadis. Matpatrullen stannar till på baren ffside där de träffar ägaren Julek. Han berättar hur stadsdelen raga håller på att förändras, till det bättre. som vill vara som aris restaurangscen på uppåtgående: Matpatrullen gillar det skarpt Vi håller oss på nordöstra stranden av Wisła och tar en lång promenad genom den vårgrönskande ark karyszewski. Warszawa är under gammalt och nytt Det är den dynamiska blandningen av gammalt och nytt som kommer att locka oss hit igen när vi besöker Warszawa. höstar och vintrar en mycket grå plats, men så här års upptäcker man att det finns förvånansvärt många små och stora gröna lungor, grönskande rabatter och blommande träd i staden. Vi passerar den nybyggda nationalstadion och kommer till den trevliga och restaurangtäta Francuska-gatan i stadsdelen aska epa. Här är det prydligare och mer välbärgat än i raga, mindre bostadshus och egnahem dominerar bebyggelsen. Warszawa vill vara mer aris än Berlin och här får vi en klar förnimmelse av det. ustik husmanskost å Francuska 11 hittar vi Dom olski, en restaurang som bjuder på det traditionella polska köket. Vita dukar, kypare i väst och kandelabrar skulle ha kunnat betyda stelt och tråkigt, men blir istället trivsamt gemytligt. Menyn innehåller mycket vilt och rustik husmanskost, som kanin och kalvnjure. illbehören är förstås kål och potatis i diverse former. Men allt görs i modern och vällagad tappning och vi låter oss väl smaka. är det är dags för dessert är vi mätta, men de förslagna kyparna rullar in en vagn full av maränger, tårtor och bakelser från det egna patisseriet och vi ger upp och hugger in. n verkligt fin middag som går loss på cirka 350 kronor per person, inklusive öl och vin. tt stopp i ett chokladparadis n annan händelserik gata, på Warszawa-sidan, är Ulica oznańska, en tvärgata till det stora shopping- och promenadstråket Marszałkowska. Här ligger barer och restauranger tätt och vi väljer askrut på oznańska 5. tället drivs av en fransman och köket är modernt, fräscht och innovativt med inslag av lokala måsten som rödbetor och den judiska desserten kogel. Dyraste på menyn, en perfekt tillagad rostbiff, kostar cirka 90 kronor, annars ligger rätterna runt 60 kronor. å den obligatoriska turen längs paradgatan owy wiat och genom gamla stan kan det passa med ett stopp i ett chokladparadis på zpitalna 8. edan 1851 har det serverats trögflytande och mäktig varm choklad hos. Wedel. dag är företaget ett imperium, men på urstället har inte mycket ändrats sedan vi var här senast kring Förutom priserna vill säga här är det relativt dyrt, det vill säga bara lite billigare än hemma. Ändrats har däremot omgivningarna. unt den talingotiska gamla ulturpalats-spiran i närheten har det vuxit upp ett downtown med skyskrapor i glas och stål. Warszawa är en metropol med ett stillsamt vardagsliv och en internationell restaurangscen på uppåtgående. Vi gillar det skarpt. n

14 bild: Megan race 14 öje Mest populära i verige någonsin Jag är Zlatan David agercrantz n man som heter ve Fredrik Backman Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Jonas Jonasson teve Jobs: n biografi Walter saacson ldvittnet ars epler Brobyggarna Jan Guillou andmannen ars epler Gustavs grabb eif GW ersson ill offer åt Molok Åsa arsson Brinnande livet lice Munro Fotnot: libs tio mest populära (bäst säljande och mest lånade) svenska e-böcker någonsin- lib är nordens största distributör av digitala böcker och sköter distribution för ett 20-tal svenska återförsäljare, 97 procent av svenska bibliotek samt ett flertal skolor. Det är i regel lite yngre som läser e-böcker, ofta under 50. Men med det sagt så känner jag själv minst en 84-åring som läser e-böcker. -boken slår igenom riserna kan komma att pressas Biblioteken är störst litteratur Den digitala läsningen växer i verige. ch det är biblioteken som dominerar procent av svenska e-böcker laddas ner på lån. Få har missat att e-böckernas popularitet växer i verige. Men många hade väntat sig att det skulle gå snabbare. Det kan kännas som om vi ligger efter i verige med tanke på hur gärna svenskar anammar ny teknik, men jämfört med resten av världen går det ungefär som väntat. är det görs satsningar så märks det direkt och det har inte satsats lika mycket i verige som i de anglosaxiska länderna, förklarar y öderström, marknadschef hos veriges största e-boksdistributör lib. eniorprofessorn ars Höglund tror även att det är svårare att etablera ett utbrett intresse för digitala böcker i mindre språkområden, speciellt jämfört med den väletablerade engelskspråkiga marknaden. ars Höglund arbetar på en studie om e-böckernas frammarsch i verige och menar att de digitala böckernas läsarskara inte skiljer sig så mycket från gruppen som läser tryckta böcker. Det är folk som läser böcker som intresserar sig, men det är ju bara de som har tillgång till tekniken som läser e-böcker. Därför är de i regel lite yngre, ofta under 50. Men med det sagt så känner jag själv minst en 84-åring som läser e-böcker. roblem för bibliotek ars Höglund tycker att e-böckerna ger stora möjligheter för en helt ny sorts läsande. Förutom tillgängligheten finns en massa fördelar och tekniska möjligheter till exempel kan bilder och länkar integreras och läsningen kan delas via sociala medier. verige är dock den kommersiella marknaden för e-böcker underordnad biblioteken. 80 till 90 procent av alla digitala böcker som laddas ner kommer via bibliotek, vilket Höglund menar bidrar till att förlagen inte ser en lika stark marknad för digitala böcker som för tryckta. Men det är inte heller oproblematiskt för biblioteken. Biblioteken är anpassade till vissa kostnader och restriktioner som ändras med e-böcker. ftersom att en e-bok kostar biblioteket pengar varje gång den lånas och inte finns i ett begränsat antal exemplar har flera bibliotek fått sluta med e-böcker. engarna tog helt enkelt slut. ätt att nå ut Mikael etrén, enhetschef för det digitala biblioteket i tockholm, menar att det ekonomiska är en praktisk fråga för biblioteken, men att e-böckerna också ger mycket positivt. Det är ett sätt att nå ut och det ökar. -boksutlåningen står för sju procent av utlåningen, men 20 procent av vår mediabudget, men på det hela är det positivt och vi jobbar aktivt med att utveckla och utöka det digitala. Mikael etrén berättar att ungefär digitala böcker lånas genom biblioteket i tockholm varje år och att utlåningen är helt dominerande, även om andelen sålda böcker ökar. n del av det kan vara att tockholms digitala bibliotek har cirka titlar i sitt e- bokssortiment, att jämföra med de ungefär titlarna som y öderström berättar att distributören lib har. mazon till verige ars Höglund tycker att e-böckernas spridning är en spännande utveckling att följa och menar att den kommer att fortsätta att öka successivt. Det är bara en fråga om hur lång tid det kommer att ta innan marknaden växer till sig. yligen har till exempel mazon sagt att de ska gå in med kraft i verige det vet vi inte vad det kan föra med sig, men deras utbud är en väldig tillgång. Både Mikael etrén och y öderström håller med om att mazon kan påverka e-böckernas framgång i verige. Men öderström tror inte att påverkan kommer att vara lika stark som den har varit i många andra länder. verige är e-böckerna redan etablerade. rissättningen kan mycket väl påverkas prisacceptansen ligger redan mycket lägre för digitala böcker, så priserna kan mycket väl komma att pressas. ndrea Wesslén

15 15 ep & Å bild: flickr MDY V.18 3 maj Melodikrysset v.18-3 maj UDU å här spelar du Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9. Varje siffra mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio kolumner och alla nio 3x3-rutor. ösningen hittar du här under Melodikrysset lördag kl i 4. ösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka dress: Melodikrysset, veriges adio 4, tockholm amn:... amn... dress:... ostadress:... dress... ostadress ösning sudoku Å hrenberg: Minoriteters kamp för att leva fritt befriar majoriteten å bussen kommer det in en hen. Jag är rätt säker på att det är en människa som har levt sina flesta år som man och som nu ger sjutsingen i det och bestämt sig för att leva som kvinna. ller kanske ännu mer leva som ett jag, alltså strunta i detta med könets fängelser och försöka vara den hen tycker sig vara. Bussen är en vanlig svensk hem från jobbet -buss och nu händer något intressant. Visst tittar några lite i smyg, visst är det någon som för några sekunder ser upp från mobilskärmen, men sen fortsätter resan som om inget speciellt har hänt och det är då jag inser hur långt vi ändå har kommit i detta land. nget händer. Det är oerhört stort. lltså, ingen ropar glåpord, ingen tar sig rätten att komma fram och spotta på personen och väsa vad sjuk du är eller hysteriskt kräva att sånt där ska väl inte barn tvingas se nget sånt. ch jag minns hur det var för trettio år sen när jag själv bytte kön och levde som kvinna i sex månader. Jag minns hatet, ilskan, råstirrandet, när jag de första gången inte klarade att stirra tillbaka och svara. är förtrycket sköljde över mig. ch plötsligt inser jag vilken fantastisk förändring som har skett på bara någon generation. Det kallas queer numera. Det finns högskolor som studerar genusvetenskap. Det finns träffar i riskdagen runt hbtq eller kanske det ska vara lhbtq och det finns rätten att välja kön utifrån vad du vill, inte utifrån vad en sjuk doktor säger att du borde vilja. Det här är naturligtvis ett framsteg för alla dem som för några årtionden förvägrades att leva fritt. För alla sexuella minoriteter (vilket jäkla sjukt ord är inte det egentligen) som i dag med stöd av en rörelse och många års kamp stolt kan gå upp på bussen och åka hem. kamp Den verkliga minoriteten är den borgerliga och ofta religiösa elit som genom historien räddhågset och oroligt försökt stoppa varje förändring. Jag minns hur det var för trettio år sen när jag själv bytte kön och levde som kvinna i sex månader. Men det är inte det som är det största. Det är inte alla konstiga bokstavskombinationer av motrörelser som är berättelsen om en framgång, utan det är alla de som inte hatade. ch jag inser att historien visar att det vi trodde på 1983, faktiskt visade sig vara sant. Minoriteters kamp för att leva fritt, befriar majoriteten. De stora vinnarna när samkönade får gifta sig och skaffa barn är alla de rädda som nu kan slippa vara så jäkla rädda. Den stora vinnaren när hen kommer upp på bussen är han som lite förvånat sneglar men sen fortsätter fundera på sin egen vardag. ll minoritetskamp är i själva verket också en kamp för majoriteten. ller vi kanske kan skriva att alla frihetskamper också är kamp för andras allas frihet. änk så mycket klokare människor i verige kan vara i dag när homofobin faktiskt inte är socialt och offentligt accepterad. änk så mycket friare du själv är när hen kan sätta sig bredvid dig och vara bara vanlig. Jag tycker det här är en vacker tanke. Jag känner mig plötsligt stolt över den lilla del jag själv har i det som har hänt. ch jag förstår att det jag och tusentals andra som vägrat acceptera påståendet om vad som är naturligt och onaturligt - gjort, är att vi gett våra ungar möjligheten att leva i en lite friare värld. ågra steg framåt. Minoritetskamper är allas möjlighet. ller man kanske ska vända på det. Den verkliga minoriteten är den borgerliga och ofta religiösa elit som genom historien räddhågset och oroligt försökt stoppa varje förändring. Deras kamp för ofrihet gör alla människor ofria. ch så går hen upp på bussen och jag vet att de har förlorat ännu ett slag. Fotnot: önsbytet är ett reportage som återutgavs som pocket för några år sen. Finns på varuhuset.etc.se

16 16 öje VC ÖJanel Mårten Gisby medlem i ittosfären dessa viktorianska politiska tider är det uppfriskande att se ett parti våga sig på lite kreativitet i sin pr och släppa en skiva. Grymt mycket bra musik dessutom. å releasefest för F!s valskiva på Moriska ikväll (fredag). ch ilvana mam live, bara det! ina igurd musiker i D, Malmö Ditt bästa tips inför helgen? eleasefesten för Feministiskt nitiativs valskiva på Moriskan på fredag tror jag blir ösig! en ser jag fram emot isters Hopes första performancenedslag på nkonst 10 maj, isters cademy en skola med utgångspunkt i de sinnliga upplevelserna. odrigo opez Calderon krögare och matgeneral på Malmöfestivalen Helgen började ju redan i torsdags med att gå ut och demonstrera! Det finns ett å annat att plocka ur de senaste årens cocktail av försummelsepolitik talet! är möjligheternas vindar blåste! llt var inte redan gjort då. Det fanns fortfarande världar att upptäcka och kolonisera, saker att uppfinna och massproducera, regnskog att skövla, olja att utvinna, land att erövra! och så hade man snyggare kläder. Det var bättre förr. ycker generellt att kaffe gör sig ganska dåligt på uteserveringar. Då tar jag hellre en take-away eller en termos till trapporna vid kanalen eller använder Möllevångstorgets husfasader som ryggstöd. Där får man välja musik själv och det finns alltid plats för alla. Det blåser historiska vindar i biosalongerna. Vilken tid vill du resa till? Jag gjorde ett sådant där test online som handlade om vilken tid en passar bäst i och resultatet blev framtiden. Det stämmer nog rätt bra, i framtiden kan ju vad som helst hända och förhoppningsvis har folket styrt upp det här samhället lite tills dess. ch så är jag inte rädd för aliens. Vårvärme. å vilken uteservering dricker du helst ditt kaffe? Café ondellen på ristianstadsgatan. Jag skulle resa tillbaka till 80-talet och radera Flygande Jacob och Hawaii-pizza från den venska matkartan. affe dricker jag helst på min fantastiska balkong. Där finns alltid plats, rätt musik och framförallt möjligheten att sitta i morgonrock. C MMÖ U MD UG! Du betalar 39 kronor i månaden och beställer genom att M:a 186-CMauto till Vill du ha/ge bort vanlig prenumeration? kicka in talong. n Ja, jag vill beställa halvår C Malmö á 250 kronor n Ja, jag vill beställa helår C Malmö á 470 kronor Jag betalar för tidningen: amn.... dress elefon... Mejl... Den som ska få tidningen: amn.... dress elefon... Mejl... D.3 Fisket en fråga om matförsörjning och fattigdom C D #18 Med sammanslagningen av ydsvenskan och Helsingborgs Dagblad stärker Bonniers sitt grepp om kåne. ammangåendet motiveras med att BD: U YG MU Warszawa överraskar en metropol med stillsamt vardagsliv Malmö VCDG idningar som slås ihop minskar hopp om lösning båda tidningarna är i kris, men enligt medieforskning så minskar de samtidigt chansen att bli lönsamma på sikt. C MMÖ betalar portot äs den dagligen på malmo.etc.se HUVG GÖ G GD C Malmö varspost tockholm.4-5.6

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Magiska dörren. Gjord av Emma K

Magiska dörren. Gjord av Emma K Magiska dörren Gjord av Emma K Hej jag heter Violetta och är 11år och jag bor i en stad som heter Bounes Aires. Jag bor i ett radhus det finns 100 st radhus på min gata. Gatan heter Ladsa gatan 332. Jag

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm..

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Lucia - Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Jag funderar, jag har liksom inte riktigt kommit på vad jag vill ha jag menar, det finns ju så mycket saker nu för tiden.

Läs mer

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen.

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen. - manus ver.2 INT Sovrum dag En kille ligger och sover i hans väldigt städade, prydliga rum. Det är JIM. Ett foto av hans mor och en väckarklocka syns på nattduksbordet. Han sätter sig upp nöjd 2 sekunder

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Inget klydd. Bröderna Vollmer gräver där de står

Inget klydd. Bröderna Vollmer gräver där de står på menyn Inget klydd Bröderna Vollmer gräver där de står Text: Niclas Kindvall m Foto: Stefan Larsson Med en total satsning på lokala råvaror och ett hängivet sökande efter de rena smakerna har Vollmers

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer