Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7 Stugföreningen sidan 7 Inom Förbundet Avtalsråd sidan 3 Förbundsstämma sidan 8-9 Sista sidan Korsord sidan 10 Bottennapp sidan 10 Praliner sidan 10 För fjärde gången deltar ST inom Almedalen 2013 Arbetsförmedlingen i Almedalen. Denna gång med inte bara ett utan två seminarier. Camilla Kjernald, i avdelningsstyrelsen, har ansvarat för förberedelserna och STyrkan stämde av läget med henne. Varför kommer det att vara två seminarier? Vi ville testa ett nytt upplägg i år. På morgonen har vi ett frukostseminarie med ordförande för MUF och SSU. Senare är det dags för Moderaterna och Socialdemokraterna att diskutera. Temat för bägge seminarierna är Staten, arbetsmarknaden och framtiden. Så det är inga andra med i panelen? Nej, förutom Susanna Holzer från TCO som leder seminariet. Vi ville att de två största partierna får en chans att berätta vad de vill med arbetsmarknadspolitiken om de vinner valet nästa år. Det är ju troligen något av de partierna som får i uppdrag att bilda regering. Ungdomsförbundens ordförande är med också? Det är en hög ungdomsarbetslöshet. Då kan det vara intressant att höra hur nästa politikergeneration ser på detta. Temat är framtiden och de är ju faktiskt den politiska framtiden. Varför anordnar ST dessa seminarier? Det aktuella politiska läget och Arbetsförmedlingens roll i samhället. ST är alltid med och bevakar viktiga samhällsfrågor och en möjlighet att påvisa våra medlemmars arbetssituation för makthavarna. Var sker seminarierna? TCO-parken, Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1, torsdagen den 4 juli. Det frukostseminariet sker Ungdomsförbundens ordförande Erik Bengtzboe MUF och Gabriel Wikström SSU deltar. Det andra seminariet är mellan Katarina Brännström (m) från arbetsmarknadsutskottet och Ylva Johansson (s), som är vice ordförande i samma utskott deltar. Blir det mycket folk? Ämnet är i högsta grad aktuellt så det tror vi. Våra seminarier har alltid lockat mycket publik tidigare eftersom de brukar vara bra arrangerade och ha ett bra innehåll, avslutar Camilla. Björn Brandt

2 STyrkan nr 3 / juni Ledaren Vart har pengarna tagit vägen i myndigheten? Kan tyckas vara en märklig fråga för en stor myndighet som Arbetsförmedlingen. Men vårens ekonomiska berg-ochdalbaneturer gör att frågan är i allra högsta grad berättigad. Nu handlar detta inte om medias granskningar av eventuellt felaktiga hanteringar av lönebidrag eller att myndigheten inte gör av med de medel som finns avsatta för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar framför allt om hur myndigheten hanterar förvaltningsbudgeten där bland annat personalkostnaderna finns. Från årsskiftet har det kommit besked om nerdragningar av personalstyrkan på flera håll. En karusell startade där provanställningar avbröts, visstidsanställningar löpte ut och många medarbetare fick byta arbetsplats. Det skapade en oro hos personalen. Om Arbetsförmedlingen hade ambitionen att vara en god arbetsgivare har hanteringen inte förbättrat anseendet. Särskilt som nya budgetbesked och direktiv har kommit varje vecka och ingen på central nivå verkar ha koll på vilka siffror som faktiskt varit korrekta. Medarbetarna i myndigheten kontrolleras och följs upp, ofta in absurdum. Men vem kontrollerar saldot? Att Arbetsförmedlingen, trots detta, fortsatt att leverera goda resultat kan helt och hållet tillskrivas personalen. Det finns en oerhörd lojalitet mot uppdraget och ett ansvar för att stötta arbetsgivare och arbetssökande. Men hur länge orkar, de allt färre, medarbetarna försöka utföra våra uppdrag? Just när stålbadet verkade vara över och personalen såg fram emot en välförtjänt sommarsemester slog nästa bomb ned. En reviderad medelstilldelning landade i verksamheten i mitten av juni. Myndigheten har tydligen använt anslagskrediten allt för mycket. Kanske som om ett hushåll handlat för mycket på kredit eller tagit smslån? Nu ska, lagom till semestrarna, ytterligare besparingar göras i hela myndigheten. Besparingen, enligt källor i storleksordningen 90 miljoner, kommer lagom till halvårsskiftet. Dessutom signaler om att kostymen redan nu ska anpassas till en förväntad minskad anslagstilldelning för Inga tydliga besked har gått ut om hur denna besparing ska hanteras eller lösas eller vem som bär ansvaret för att detta besked kommer först nu när halva året gått. Chefer på mellannivå söker svar från den centrala ledningen men svaren uteblir. Vem bär ansvaret? De fackliga organisationerna har mycket lite insyn i den ekonomiska hanteringen och de olika upphandlingar som gjorts av externa konsulter. Arbetsförmedlingen börjar allt mer likna ett privat företag där insynen begränsas. Kanske för att ledningen fritt ska kunna flytta skattebetalarnas pengar utan att någon har kritiska synpunkter? Mycket pengar har troligen gått till den stora omorganisering, kallat Struktureffektivisering 3.0, som genomförts av externa konsulter. Den hade kanske kunnat lösas internt, och mycket billigare, om ledningen hade lyssnat på medarbetarna i verksamheten? Men det kanske är en bra lösning att pengar, enligt källor 100 miljoner, går till en konsultfirma? Eller till andra konsulter, vilka de nu kan vara? Eller att starta ett arbetsförmedlingskontor i Addis Abeba? Eller fortsätta med de utökade öppettider som många inte ser någon mening med? Eller har pengarna runnit iväg på andra ställen? Vart då? Så frågan är relevant: Vart har pengarna tagit vägen? Kanske är det dags att kalla in Lyxfällan? Trevlig sommar! Björn Brandt STyrkan utges av avdelningsstyrelsen för ST inom Arbetsförmedlingen och är öppen för alla medlemmar i avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen. STyrkan får citeras med angivande av källa. Postadress: Redaktionen: ST inom Arbetsförmedlingen Björn Brandt, Helena Perlerot, STyrkans redaktion Box 5308, Stockholm Chefredaktör och ansvarig utgivare e-post: Johan Eklund,

3 STyrkan nr 3 / juni Inom Förbundet Avtalsråd ST samlade sina trupper på en mytomspunnen plats inför avtalrörelsen ST genomförde ett avtalsråd den 15 maj på Bygget i Stockholm. För er som minns var det en gång nattklubben Fontainebleu, som utsattes för ett bombattentat natten till den 31 december Nu var det plats för STs avtalsråd. Avtalsrådet består av ett 60- tal ombud från STs olika avdelningar som samlats för att, tillsammans med förbundet, diskutera riktlinjerna inför den fortsatta avtalsrörelsen. Åsa Erba Stenhammar ST har tidigare under våren genomfört en insamlingsfas, bland medlemmar och förtroendevalda, som kunnat delge förbundet sina tankar om prioriteringar om vilka yrkanden som ska föras mot Arbetsgivarverket. Förhandlingschefen Åsa Erba Stenhammar sammanfattade vad som hittills samlats in. Ombuden diskuterade sedan i olika grupper de frågeställningar som fanns. Förbundets förhandlingsdelegation tar nu med sig avtalsrådets rekommendationer till samtalen med kollegorna i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR). Förutom staten är det polis och officerare. Tillsammans formulerar OFR- S/P/O ett gemensamt yrkande. Ett växlande av yrkanden mellan OFR och Arbetsgivarverket kommer att ske den 19 juni. Parternas yrkanden kommer att kunna läsas på st.org strax efter. Vi kan kallt räkna med att Arbetsgivarverket kommer att fortsätta att kräva försämringar av medlemmarnas förmåner. Det brukar vara minskad semester, sämre sjukförmåner, otryggare anställningar, försämrade möjligheter till föräldraledighet. Allt som de fackliga organisationerna tidigare har förhandlat till medlemmarna. Tyvärr har OFR inte mycket stöd från SACO-S som ju tecknat ett tillsvidareavtal som i stort är enligt arbetsgivarens önskelista. Förhandlingar kommer att ske fram till september/oktober. Förhoppningsvis kommer OFR att kunna skapa ett nytt avtal där arbetsgivarsidans försök till nedrustning inte har genomslag. Du kan följa turerna under förhandlingarna via st.org. Text och foto: Björn Brandt Du vet väl att ST Direkt har fått ett nytt telefonnummer?

4 STyrkan nr 3 / juni Inom Arbetsförmedlingen ReA Inger Fernholm, kvalificerad handläggare på enheten Arbetslöshetsförsäkring som arbetar med förändringarna i lagen om arbetslöshetsförsäkring och införandet av aktivitetsrapporter, berättar mer för STyrkan. Inger Fernholm, enheten arbetslöshetsförsäkring Vad innebär arbetet med projektet ReA? Bakgrunden är att arbetsmarknadsdepartementet föreslog förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och skickade förslagen på remiss till Arbetsförmedlingen som besvarade remissen i mars I förslaget från regeringen insåg vi att det var omfattande förändringar som föreslogs och satte igång en förstudie i mars om vilka områden som kunde bli berörda. Förstudien var klar före midsommar förra året och då kunde vi konstatera att det skulle bli ett jättestort arbete. Flera områden skulle bli berörda som tjänster, metoder, program, IT, juridiska. Egentligen inga stora förändringar i själva arbetslöshetsförsäkringen Föreberedelserna igång för höstens ReA! Från den 1 september införs en ny hantering av aktivitetsrapporter kallat ReA (reformer i arbetslöshetsförsäkringen) som berör Arbetsförmedlingen. Däremot kunde vi se att den stora förändringen handlade om aktivitetsrapporterna. Det ställer krav på ett nytt arbetssätt vad gäller dokumentation och hur vi följer upp. Handlingsplanen är grunden för att det ska fungera på ett bra sätt. I september startade vi upp projektet med arbetsnamnet ReA som ingår i programmet för EKI. En stor del av arbetet handlar om att bygga nya system som ska fungera ihop med AIS och a-kassornas system och även till viss del med IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). Ska alla arbetssökande lämna in en aktivitetsrapport eller bara de som har en arbetslöshetsförsäkring? Alla arbetslösa ska lämna in aktivitetsrapporter. De med a-kassa ska lämna in en aktivitetsrapport en gång i månaden med start i september. Det arbetet som vi nu håller på med är att identifiera hur ofta övriga arbetslösa ska lämna in rapporten. Diskussioner förs med olika avdelningar som är berörda om hur det ska se ut framöver. Vissa speciallösningar för vissa grupper kommer att regleras. De som inte ska lämna in är de som har anställningsstöd som överensstämmer med arbetsutbudet. Vi för en ständig dialog med departementet veckovis på tjänstemannanivå för att stämma av att vi är i fas. Förordningen blev klar i april 2013 och det är egentligen från den som vi vet hur vi kan lägga upp arbetet. Hur många av de arbetssökanden har a-kassa idag? Det är cirka inskrivna personer som idag är ersättningsanmälda till a-kassan. Totalt är det cirka personer som är inskrivna och av dessa är det cirka personer som blir berörda av aktivitetsrapporterna. Hur kommer det här att påverka arbetsförmedlarens arbete? Det som måste göras är att jobba med handlingsplanerna så att de blir uppföljningsbara och att arbetssökandets inriktning framgår tydligt. Det blir inte så mycket att prata om vad som har hänt utan mer om att fokusera framåt. Man pratar om att det ska bli tidsbesparingar, stämmer det? Systemen blir mycket enklare vilket ska leda till tidsbesparing. Det blir enklare att skicka meddelanden till a-kassan. Påanmälan och avanmälan försvinner och a-kassan kommer att få hantera mer av det som vi gör idag. Och hur påverkar det chefens arbete på ett Arbetsförmedlingskontor? Det är jätteviktigt att chefen på kontoret ger arbetsförmedlarna förutsättningar att förbereda sig. Det är också viktigt att chefen ansvarar för att det finns rutiner vid sjukdom eller semester. Om inte är risken stor att det blir massa köer.

5 STyrkan nr 3 / juni Inom Arbetsförmedlingen ReA Hur förbereder sig myndigheten inför den 1 september? Vi har utbildat cirka 500 resurspersoner som i sin tur utbildar personalen på kontoren. Vi ska också utbilda Kundtjänst och Rådgivningen. IT-avdelningen har utbildat supporten. Vi har också träffat chefer på chefsmöten och Under det senaste året är det många avtal som har varit föremål för omförhandlingar med arbetsgivaren. Förutom RALS så har våra representanter förhandlat om flera andra avtal. STyrkan tog kontakt med Mats Hildingsson i förhandlingsgruppen för att höra hur det ser ut på avtalsfronten. Mats Hildingsson Hur ser det ut på avtalsfronten Mats? Arbetstidsavtal och Tjänstereseavtal är två avtal som nu är i princip klara. Avtalen börjar gälla från den 1 oktober Innan dess ska centrala parter informera chefer och fackliga om avtalen och de förändringar som gjorts. Det har tagit en hel del tid, men bättre att det tar tid och blir rätt än att göra det snabbt och fel. Information om innehållet i avtalen är på gång ut på kontoren. informerat marknadsledningen. Kommunikationsavdelningen jobbar med kommunikationsplanen både internt och externt. Arbetet flyter på bra just nu. Vad är din största oro inför införandet? Den största oron, men som jag ser det är risken väldigt liten, är att Det senaste löneavtalet innehöll en möjlighet till löneväxling (en möjlighet att byta lön mot semester/pension eller vice versa). Är ni överens med arbetsgivaren hur det ska utformas? Vi är i princip klara med innehållet i avtalet. Det är några formuleringar i texten som vi fortfarande jobbar med. Avtalet kommer att gälla från den 1 juli, men i princip så kommer det att kunna börja tecknas från årsskiftet. Kan du säga något om hur överenskommelsen kommer att se ut? Vi är överens om att teckna ett lokalt kollektivavtal. Det skiljer sig från den överenskommelse som saco har valt och det ger en ökad stabilitet åt avtalet. Vill man som arbetstagare växla lön mot pension eller semester, ska man ta kontakt med sin närmaste chef. Avtalet mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivare måste tecknas för varje år. Vi ville inte ha en glidare som bara rullar på, säger Mats. Det kommer att finnas en mall i vis där man själv kan gå in och räkna på effekten av att växla någonting i systemen inte skulle fungera och att vi då måste fixa aktivitetsrapporterna manuellt. Men vi har testat och det verkar fungera bra. En annan förutsättning att det ska fungera är att kontoren har rutiner för att förhindra köer för det kommer att bli jobbigt i höst. Text och foto: Helena Perlerot Enskilda överenskommelser, nya avtal och... lön mot semester eller pension. Ytterligare information kommer att komma ut när avtalet är helt klart.... Facebook! STyrkan passar på att fråga Mats om STs satsning på sociala medier. Avdelningen finns numera på Facebook. Hur hittar man sidan? Sök på ST inom Arbetsförmedlingen så kommer du rätt. Gå gärna in och gilla oss. Avdelningen finns ju sedan tidigare på och inom en snar framtid kommer också en blogg. Sidan på Facebook är relativt ny och är bland annat kopplad till vår närvaro i Almedalen. Under Almedalsveckan kommer det att komma ut mycket information kring våra seminarier. Medlemmarna kommer själva att kunna gå in och kommentera och ställa frågor. Vi kommer att testa det här fram till hösten och sedan utvärdera hur det har fungerat. STyrkan tackar Mats och önskar lycka till Almedalen. Johan Eklund

6 STyrkan nr 3 / juni Aktuellt Ordförandekonferens Efter presentationen av alla deltagare berättade avdelningsordförande, Lars- Erik Backström, om att han var med på uppvaktningen av Generaldirektören inför hennes högtidsdag i sommar. Avdelningen uppvaktade henne med en gåva i form av att en åsna skänks till fattiga kvinnor som hjälper kvinnorna att transportera en större mängd varor till marknaden och barnen slipper bära och kan istället gå i skolan. En åsna höjer kvinnans ställning och ger kvinnorna större inflytande. Presenten blev mycket uppskattad enligt Lars-Erik. En dag i maj samlades sektionsordföranden till en konferens i Stockholm. På programmet stod bland annat arbetsmiljö och de pågående förhandlingarna om arbetstid och tjänsteresor. Avdelningsstyrelsen deltog inte under informationen av naturliga skäl. Fredrik Andersson, avdelningsstyrelsen, berättade om hur arbetet går i den centrala arbetsmiljögruppen. STyrkan skrev tidigare om att arbetsgivaren hade förslag om att lägga ner den centrala arbetsmiljögruppen. Fredrik informerade att arbetsgivaren har tagit tillbaka förslaget, vilket ST är mycket glada över. För en så stor myndighet - och med den ökade stressen och känsla av lågt i tak - är det viktigt att arbeta med dessa frågor och ha arbetsgrupper för det, menar Fredrik. När det gäller arbetet kring en handlingsplan på myndigheten, utifrån medarbetsundersökningens resultat, berättade Fredrik att det har varit flera turer fram och tillbaka. Avdelningsstyrelsen har haft synpunkter på att förtydliga vad som behöver göras och också tydliggöra ansvaret i handlingsplanen. Arbetet med detta är man nu mitt uppe i. Det märktes att ämnet är angeläget. Det blev fart på sektionsordföranden som tog upp flera exempel på den stressade arbetssituationen, främst för arbetsförmedlare och chefer. Även exempel beskrevs om att många fackliga företrädare upplever att det är viktigare med att tillfredsställa systemet och öka volymerna än att ge en bra service eller åtgärder med kvalité. Många skakade på huvudet åt flera av exemplen och en viss frustration kunde kännas i lokalen bland de närvarande. Delar av valberedningen: Martin Karlsson, Margareta Carlström- Nilsson och Birgitta Karlsson Dagen började med att Mikael Sandberg informerade om den kommande förbundsstämman. Valberedningens sammankallande, Margareta carlström-nilsson, fick därefter möjlighet att informera sektionsordförande om arbetet inför kommande ombudsmöte. Mikael Sandberg från avdelningsstyrelsen går igenom handlingarna till förbundsstämman tillsammans med sektionsordförande

7 STyrkan nr 3 / juni Aktuellt Ordförandekonferens Frågor från sektionsordföranden ställdes om det är sant att arbetsgivaren vill öka antalet anmälningar till personalansvarsnämnden? Daniel Jonsson, nyvald ordförande för Södra Mälardalen Östergötland En annan undrade om det kommer bli någon minskad administration? Det många medlemmar säger är att det endast är tur om man har gjort rätt då allt ska gå så fort. Arbetsbelastningen är otroligt hög och administrationen verkar ta över arbetsförmedlarnas vardag. Frustrationen var tydlig på konferensen. Hur har det kunnat bli såhär? undrade någon. Anne Hall, representerade Stockholm Gotland och ses här med Carola Jonsson, ordförande i Norra Mälardalen Dagen fortsatte med att Lars- Erik informerade om de omförhandlingar som pågår, bland annat arbetstidsavtalet och tjänstereseavtalet. Förhoppningen är att de blir klara så att de gäller från den 1 oktober. Ett avtal som nyligen har blivit klart handlar om de så kallade TSN-pengarna (Trygghetsstiftelsen). Det är pengar som avsätts varje månad och ska gå till extra kompetensutveckling för personalen. Stugföreningen En del av pengarna kommer att fördelas till varje marknadsområde, avdelning eller stab. Tillsammans ska personalen och chefen komma överens om hur pengarna ska användas. Lars-Erik poängterade att det ska inte gå till den vanliga kompetensutvecklingen som krävs för att klara jobbet. Den ska arbetsgivaren fortsätta att stå för. Faktaruta 2002 slöt parterna i den statliga sektorn Avtal om lokalt aktivt omställningsarbete. Det innebar bland annat att myndigheternas avgift till Trygghetsstiftelsen sänktes. Från och med januari 2004 har 0,3 procent av myndigheternas totala lönesumma i stället avsatts till kompetensutveckling och kompetensväxling eller andra ändamål som parterna inom respektive myndighet blir överens om. Det långsiktiga syftet är ett aktivt omställningsarbete. (Källa: Vis) Dagen avslutades med en diskussion om den fackliga tiden, som tidigare har tilldelats fackliga företrädare, som arbetsgivaren nu vill minska. En stor oro kunde anas hos sektionsordförande hur de ska hinna med allt som ingår i uppdraget. Text och foto:helena Perlerot Anders Wikström, ordförande för Göteborg Halland och nu även i Stugföreningen Arbetsförmedlingens Stugförening har valt en ny ordförande. Det blev Anders Wikström, som till vardags är ordförande i STs sektion Göteborg Halland. Föreningens medlemmar är de fackliga organisationerna inom Arbetsförmedlingen: ST, SEKO-Civil, SACO och Ledarna Edoctum. Föreningen ska förvalta och utveckla verksamheten vid semesterstugor, avsedda för rekreation och vila för anställda inom Arbetsförmedlingen. Föreningen är ideell och har inget vinstsyfte. Du kan läsa mer på Vis under Min anställning och Förmåner. Björn Brandt

8 STyrkan nr 3 / juni Inom Förbundet Förbundsstämman 2013 Vart fjärde år genomförs en kongress då en förbundsstyrelse väljs. Åren däremellan sker det som kallas förbundsstämma. Då beslutas i olika frågor som rör verksamhet och prioriteringar kommande år. Britta Lejon, förbundsordförande i ST, inledde med att beskriva de prioriterade områden som kongressen beslutade om förra året. De är lön och inflytande, arbetsmiljö och medlemsrekrytering. Temat för Förbundsstämman 2013 Lön är, för många medlemmar, den viktigaste frågan. Britta menade att vi ska vara stolta över den lönepolitik som ST har och vara beredda att slåss för den. Tyvärr har organisationen Saco abdikerat för arbetsgivarens krav och Seko har bundit upp sig för en modell. ST har däremot en modern lönepolitik med såväl siffor som tidsangivelser och valfrihet. Arbetsmiljön är viktig för STs medlemmar. Många medlemmar upplever en ökande grad av hot och våld från allmänheten. Det är inte ok att behöva stå ut med det när de ska utföra sitt uppdrag i statens tjänst för medborgarna. Temat för förbundsstämman 2013 var Vår väg framåt. Över 100 ombud samlades i slutet på maj på Runö Kursgård, norr om Stockholm för att lägga upp planer för framtidens ST. Improvisationsteatern Ombuden samlade på Runö kursgård Det finns en ökande stress i arbetslivet där främst kvinnor drabbas. Många anställda har otrygga anställningar. Arbetsgivarverket tycker inte det är något problem utan skyller, i en arrogant stil, på facket. Det finns mycket för ett fack som ST att kämpa emot. Medlemsantalet i ST växer och vi ska fortsätta på den vägen. Att fortsätta att växa är också ett måste för att få gehör för våra visioner och kunna vara starka för att stå emot arbetsgivarens önskan om försämringar för de anställda. Den första dagen av stämman var Improvisationsteatern inbjuden och hade både underhållning och höll samman arbetet. Olika grupper arbetade sedan med framtidsvisioner kring förbundets prioriterade områden. Teatergänget gjorde sketcher av gruppernas resultat. Kvällen började med utdelning av förbundets guldnål till fackligt förtroendevalda. Nålen delas ut för att uppmärksamma minst 15 års fackligt arbete på avdelningsnivå. En av de som fick guldnålen var avdelningens ordförande, Lars-Erik Backström. Britta Lejon läste upp ett kortare tal innan nålen var på plats. Britta Lejon läser upp talet innan Lars-Erik Backström får sin guldnål

9 STyrkan nr 3 / juni Inom Förbundet Förbundsstämman 2013 Vår väg framåt Den gemensamma middagen avslutades med ett framträdande av duon Lise och Gertrud. Skönsång och aggressiv cello fick avsluta kvällen. Duon Lise och Gertrud Själva stämman började dag två med att Lars-Erik överlämnade en gåva till förbundet. Vid förra årets kongress noterades att den ordförandeklubba som förbundet förfogade över inte var i klass med vad ST är. ST inom Arbetsförmedlingen bekostade en handgjord klubba som Britta tog emot under applåder från ombuden. Förbundsordförande Britta Lejon provsvingar den nya ordförandeklubban Stämman gick, bland annat, igenom verksamhetsberättelse och bokslut för Det valdes också en ny valberedning. Mats Hildingsson, från avdelningsstyrelsen, valdes in. Ersättare blev Helena Perlerot respektive Björn Brandt. Det fattades beslut om ett förändrat anslagssystem, där det blev en viss debatt. Märkligt nog ryades det från de små avdelningar som skulle gynnas av förändringarna. Lars-Erik äntrade talarstolen för att tala för förbundsstyrelsens förslag, som också antogs. Lars-Erik Backström i talarstolen. Bakom syns mötesordföranden Eva-Lena Moser, från Universitet och Högskola samt Mats Hildingsson, från Arbetsförmedlingen Riktlinjer för Verksamhetsplan och budget för 2014 klubbades igenom. Likaså ett uppdrag från kongressen med en tidplan för arbetet med jämställdhet, mångfald, jämlikhet, genusperspektiv, medborgare och medborgarskap. En kortare extrakongress genomfördes. Det var en stadgefråga som det krävs ett kongressbeslut för. Det blev en tydligare skrivning om att förbundet bara kan stötta med rättshjälp eller begära tvist för den som var medlem vid tidpunkten för händelsen. Egentligen inget konstigt. Säg det försäkringsbolag som betalar ut ersättning till den som betalar premien först när huset redan har brunnit ned Mikael Sandberg, i rollen som ledamot i förbundsstyrelsen, besvarar frågor Förbundsstyrelsens ledamöter besvarade även frågor från de olika avdelningarna. Frågorna berörde allt möjligt fackligt eftersom ST är ett förbund med många avdelningar, stora som små, både inom statliga myndigheter och i statliga bolag. Mikael Sandberg, som även är kassör avdelningsstyrelsen, var en av de som fick svara på frågor. Britta Lejon avslutade, som sig bör, 2013 års förbundsstämma och deltagarna gav sig iväg hemåt i den varma vårsolen. Text och foto: Björn Brandt

10 STyrkan nr 3 / juni Sista sidan Bottennappet Stockholms City, som är ett av de arbetsförmedlingskontor som har utökade öppettider, har nu fått installera nytt ljus på kundtoaletten. Man blev tvungen till detta så att det inte gick att injicera droger sedan det dagligen hittats kanyler. Vissa (arbetssökande?) personer använder de skrivare som finns för att skriva ut Mein Kampf och andra obskyra verk. Syftet med utökade öppettider var bland annat att nå fler målgrupper och att öka tillgängligheten. Vad som framkommit i utvärderingen av utökade öppettider är det inte många som vet eftersom den inte har offentliggjorts. Pralinen Arbetsgivaren ändrade sig och föreslår inte längre att den centrala arbetsmiljögruppen ska läggas ned. Arbetsgivaren backar även om den handlingsplan för medarbetarundersökningen (MBU) som arbetsgivaren lagt fast. Positiva förändringar. Nu väntar vi med spänning på att arbetsgivaren omprövar andra beslut som inte var så genomtänkta för verksamheten. Det finns några att ta av... Korsord Konstuktör: Björn Brandt Lösningen hittar du på våra sidor på st.org efter att du har loggat in! På marginalen Citatet: Vi finner enbart de människor förståndiga som delar våra åsikter. François de la Rochefoucauld, fransk hertig

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Mikael Sjöberg träffade cheferna. Ledaren. Ny ledning sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg träffade cheferna. Ledaren. Ny ledning sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 2/ april2014 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Ny ledning sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Norge-besök sidan 6 Runda bord sidan 7 Handlingsplaner sidan 8-9 Aktuellt fackligt Repskapsbilder sidan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat. Protokoll nr 6 sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-08-22 Plats: AF Halmstad Ordförande Anders Wikström Fackexp Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg(förhindrad) Kassör Oscar Vilotti Fackexp (förhindrad)

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

En lönerevision har just avslutats och snart kommer nästa. STyrkan kollar läget med Mikael Sandberg, förhandlingsansvarig i Avdelningsstyrelsen.

En lönerevision har just avslutats och snart kommer nästa. STyrkan kollar läget med Mikael Sandberg, förhandlingsansvarig i Avdelningsstyrelsen. Nr 3 / juni 2014 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Tålamod sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Unga In sidan 3 Aktuellt Almedalen sidan 4 Chefsektionen sidan 5 Extra möte sidan 5 NTL-NAV sidan 6 Inom

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 40/2011 Omfattar perioden den 31 okt - 4 nov 2011 samt en komplettering från den 24 oktober Komplettering från den 24 oktober

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den 27-28 maj vid Globen i Stockholm.

Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den 27-28 maj vid Globen i Stockholm. Nr 2/ juni 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Läsarundersökningen sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Aktuellt i myndigheten sidan 3 Aktuellt Nordisk konferens sidan 4 Inom Förbundet Medlemsundersökningen

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer