Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7 Stugföreningen sidan 7 Inom Förbundet Avtalsråd sidan 3 Förbundsstämma sidan 8-9 Sista sidan Korsord sidan 10 Bottennapp sidan 10 Praliner sidan 10 För fjärde gången deltar ST inom Almedalen 2013 Arbetsförmedlingen i Almedalen. Denna gång med inte bara ett utan två seminarier. Camilla Kjernald, i avdelningsstyrelsen, har ansvarat för förberedelserna och STyrkan stämde av läget med henne. Varför kommer det att vara två seminarier? Vi ville testa ett nytt upplägg i år. På morgonen har vi ett frukostseminarie med ordförande för MUF och SSU. Senare är det dags för Moderaterna och Socialdemokraterna att diskutera. Temat för bägge seminarierna är Staten, arbetsmarknaden och framtiden. Så det är inga andra med i panelen? Nej, förutom Susanna Holzer från TCO som leder seminariet. Vi ville att de två största partierna får en chans att berätta vad de vill med arbetsmarknadspolitiken om de vinner valet nästa år. Det är ju troligen något av de partierna som får i uppdrag att bilda regering. Ungdomsförbundens ordförande är med också? Det är en hög ungdomsarbetslöshet. Då kan det vara intressant att höra hur nästa politikergeneration ser på detta. Temat är framtiden och de är ju faktiskt den politiska framtiden. Varför anordnar ST dessa seminarier? Det aktuella politiska läget och Arbetsförmedlingens roll i samhället. ST är alltid med och bevakar viktiga samhällsfrågor och en möjlighet att påvisa våra medlemmars arbetssituation för makthavarna. Var sker seminarierna? TCO-parken, Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1, torsdagen den 4 juli. Det frukostseminariet sker Ungdomsförbundens ordförande Erik Bengtzboe MUF och Gabriel Wikström SSU deltar. Det andra seminariet är mellan Katarina Brännström (m) från arbetsmarknadsutskottet och Ylva Johansson (s), som är vice ordförande i samma utskott deltar. Blir det mycket folk? Ämnet är i högsta grad aktuellt så det tror vi. Våra seminarier har alltid lockat mycket publik tidigare eftersom de brukar vara bra arrangerade och ha ett bra innehåll, avslutar Camilla. Björn Brandt

2 STyrkan nr 3 / juni Ledaren Vart har pengarna tagit vägen i myndigheten? Kan tyckas vara en märklig fråga för en stor myndighet som Arbetsförmedlingen. Men vårens ekonomiska berg-ochdalbaneturer gör att frågan är i allra högsta grad berättigad. Nu handlar detta inte om medias granskningar av eventuellt felaktiga hanteringar av lönebidrag eller att myndigheten inte gör av med de medel som finns avsatta för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar framför allt om hur myndigheten hanterar förvaltningsbudgeten där bland annat personalkostnaderna finns. Från årsskiftet har det kommit besked om nerdragningar av personalstyrkan på flera håll. En karusell startade där provanställningar avbröts, visstidsanställningar löpte ut och många medarbetare fick byta arbetsplats. Det skapade en oro hos personalen. Om Arbetsförmedlingen hade ambitionen att vara en god arbetsgivare har hanteringen inte förbättrat anseendet. Särskilt som nya budgetbesked och direktiv har kommit varje vecka och ingen på central nivå verkar ha koll på vilka siffror som faktiskt varit korrekta. Medarbetarna i myndigheten kontrolleras och följs upp, ofta in absurdum. Men vem kontrollerar saldot? Att Arbetsförmedlingen, trots detta, fortsatt att leverera goda resultat kan helt och hållet tillskrivas personalen. Det finns en oerhörd lojalitet mot uppdraget och ett ansvar för att stötta arbetsgivare och arbetssökande. Men hur länge orkar, de allt färre, medarbetarna försöka utföra våra uppdrag? Just när stålbadet verkade vara över och personalen såg fram emot en välförtjänt sommarsemester slog nästa bomb ned. En reviderad medelstilldelning landade i verksamheten i mitten av juni. Myndigheten har tydligen använt anslagskrediten allt för mycket. Kanske som om ett hushåll handlat för mycket på kredit eller tagit smslån? Nu ska, lagom till semestrarna, ytterligare besparingar göras i hela myndigheten. Besparingen, enligt källor i storleksordningen 90 miljoner, kommer lagom till halvårsskiftet. Dessutom signaler om att kostymen redan nu ska anpassas till en förväntad minskad anslagstilldelning för Inga tydliga besked har gått ut om hur denna besparing ska hanteras eller lösas eller vem som bär ansvaret för att detta besked kommer först nu när halva året gått. Chefer på mellannivå söker svar från den centrala ledningen men svaren uteblir. Vem bär ansvaret? De fackliga organisationerna har mycket lite insyn i den ekonomiska hanteringen och de olika upphandlingar som gjorts av externa konsulter. Arbetsförmedlingen börjar allt mer likna ett privat företag där insynen begränsas. Kanske för att ledningen fritt ska kunna flytta skattebetalarnas pengar utan att någon har kritiska synpunkter? Mycket pengar har troligen gått till den stora omorganisering, kallat Struktureffektivisering 3.0, som genomförts av externa konsulter. Den hade kanske kunnat lösas internt, och mycket billigare, om ledningen hade lyssnat på medarbetarna i verksamheten? Men det kanske är en bra lösning att pengar, enligt källor 100 miljoner, går till en konsultfirma? Eller till andra konsulter, vilka de nu kan vara? Eller att starta ett arbetsförmedlingskontor i Addis Abeba? Eller fortsätta med de utökade öppettider som många inte ser någon mening med? Eller har pengarna runnit iväg på andra ställen? Vart då? Så frågan är relevant: Vart har pengarna tagit vägen? Kanske är det dags att kalla in Lyxfällan? Trevlig sommar! Björn Brandt STyrkan utges av avdelningsstyrelsen för ST inom Arbetsförmedlingen och är öppen för alla medlemmar i avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen. STyrkan får citeras med angivande av källa. Postadress: Redaktionen: ST inom Arbetsförmedlingen Björn Brandt, Helena Perlerot, STyrkans redaktion Box 5308, Stockholm Chefredaktör och ansvarig utgivare e-post: Johan Eklund,

3 STyrkan nr 3 / juni Inom Förbundet Avtalsråd ST samlade sina trupper på en mytomspunnen plats inför avtalrörelsen ST genomförde ett avtalsråd den 15 maj på Bygget i Stockholm. För er som minns var det en gång nattklubben Fontainebleu, som utsattes för ett bombattentat natten till den 31 december Nu var det plats för STs avtalsråd. Avtalsrådet består av ett 60- tal ombud från STs olika avdelningar som samlats för att, tillsammans med förbundet, diskutera riktlinjerna inför den fortsatta avtalsrörelsen. Åsa Erba Stenhammar ST har tidigare under våren genomfört en insamlingsfas, bland medlemmar och förtroendevalda, som kunnat delge förbundet sina tankar om prioriteringar om vilka yrkanden som ska föras mot Arbetsgivarverket. Förhandlingschefen Åsa Erba Stenhammar sammanfattade vad som hittills samlats in. Ombuden diskuterade sedan i olika grupper de frågeställningar som fanns. Förbundets förhandlingsdelegation tar nu med sig avtalsrådets rekommendationer till samtalen med kollegorna i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR). Förutom staten är det polis och officerare. Tillsammans formulerar OFR- S/P/O ett gemensamt yrkande. Ett växlande av yrkanden mellan OFR och Arbetsgivarverket kommer att ske den 19 juni. Parternas yrkanden kommer att kunna läsas på st.org strax efter. Vi kan kallt räkna med att Arbetsgivarverket kommer att fortsätta att kräva försämringar av medlemmarnas förmåner. Det brukar vara minskad semester, sämre sjukförmåner, otryggare anställningar, försämrade möjligheter till föräldraledighet. Allt som de fackliga organisationerna tidigare har förhandlat till medlemmarna. Tyvärr har OFR inte mycket stöd från SACO-S som ju tecknat ett tillsvidareavtal som i stort är enligt arbetsgivarens önskelista. Förhandlingar kommer att ske fram till september/oktober. Förhoppningsvis kommer OFR att kunna skapa ett nytt avtal där arbetsgivarsidans försök till nedrustning inte har genomslag. Du kan följa turerna under förhandlingarna via st.org. Text och foto: Björn Brandt Du vet väl att ST Direkt har fått ett nytt telefonnummer?

4 STyrkan nr 3 / juni Inom Arbetsförmedlingen ReA Inger Fernholm, kvalificerad handläggare på enheten Arbetslöshetsförsäkring som arbetar med förändringarna i lagen om arbetslöshetsförsäkring och införandet av aktivitetsrapporter, berättar mer för STyrkan. Inger Fernholm, enheten arbetslöshetsförsäkring Vad innebär arbetet med projektet ReA? Bakgrunden är att arbetsmarknadsdepartementet föreslog förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och skickade förslagen på remiss till Arbetsförmedlingen som besvarade remissen i mars I förslaget från regeringen insåg vi att det var omfattande förändringar som föreslogs och satte igång en förstudie i mars om vilka områden som kunde bli berörda. Förstudien var klar före midsommar förra året och då kunde vi konstatera att det skulle bli ett jättestort arbete. Flera områden skulle bli berörda som tjänster, metoder, program, IT, juridiska. Egentligen inga stora förändringar i själva arbetslöshetsförsäkringen Föreberedelserna igång för höstens ReA! Från den 1 september införs en ny hantering av aktivitetsrapporter kallat ReA (reformer i arbetslöshetsförsäkringen) som berör Arbetsförmedlingen. Däremot kunde vi se att den stora förändringen handlade om aktivitetsrapporterna. Det ställer krav på ett nytt arbetssätt vad gäller dokumentation och hur vi följer upp. Handlingsplanen är grunden för att det ska fungera på ett bra sätt. I september startade vi upp projektet med arbetsnamnet ReA som ingår i programmet för EKI. En stor del av arbetet handlar om att bygga nya system som ska fungera ihop med AIS och a-kassornas system och även till viss del med IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). Ska alla arbetssökande lämna in en aktivitetsrapport eller bara de som har en arbetslöshetsförsäkring? Alla arbetslösa ska lämna in aktivitetsrapporter. De med a-kassa ska lämna in en aktivitetsrapport en gång i månaden med start i september. Det arbetet som vi nu håller på med är att identifiera hur ofta övriga arbetslösa ska lämna in rapporten. Diskussioner förs med olika avdelningar som är berörda om hur det ska se ut framöver. Vissa speciallösningar för vissa grupper kommer att regleras. De som inte ska lämna in är de som har anställningsstöd som överensstämmer med arbetsutbudet. Vi för en ständig dialog med departementet veckovis på tjänstemannanivå för att stämma av att vi är i fas. Förordningen blev klar i april 2013 och det är egentligen från den som vi vet hur vi kan lägga upp arbetet. Hur många av de arbetssökanden har a-kassa idag? Det är cirka inskrivna personer som idag är ersättningsanmälda till a-kassan. Totalt är det cirka personer som är inskrivna och av dessa är det cirka personer som blir berörda av aktivitetsrapporterna. Hur kommer det här att påverka arbetsförmedlarens arbete? Det som måste göras är att jobba med handlingsplanerna så att de blir uppföljningsbara och att arbetssökandets inriktning framgår tydligt. Det blir inte så mycket att prata om vad som har hänt utan mer om att fokusera framåt. Man pratar om att det ska bli tidsbesparingar, stämmer det? Systemen blir mycket enklare vilket ska leda till tidsbesparing. Det blir enklare att skicka meddelanden till a-kassan. Påanmälan och avanmälan försvinner och a-kassan kommer att få hantera mer av det som vi gör idag. Och hur påverkar det chefens arbete på ett Arbetsförmedlingskontor? Det är jätteviktigt att chefen på kontoret ger arbetsförmedlarna förutsättningar att förbereda sig. Det är också viktigt att chefen ansvarar för att det finns rutiner vid sjukdom eller semester. Om inte är risken stor att det blir massa köer.

5 STyrkan nr 3 / juni Inom Arbetsförmedlingen ReA Hur förbereder sig myndigheten inför den 1 september? Vi har utbildat cirka 500 resurspersoner som i sin tur utbildar personalen på kontoren. Vi ska också utbilda Kundtjänst och Rådgivningen. IT-avdelningen har utbildat supporten. Vi har också träffat chefer på chefsmöten och Under det senaste året är det många avtal som har varit föremål för omförhandlingar med arbetsgivaren. Förutom RALS så har våra representanter förhandlat om flera andra avtal. STyrkan tog kontakt med Mats Hildingsson i förhandlingsgruppen för att höra hur det ser ut på avtalsfronten. Mats Hildingsson Hur ser det ut på avtalsfronten Mats? Arbetstidsavtal och Tjänstereseavtal är två avtal som nu är i princip klara. Avtalen börjar gälla från den 1 oktober Innan dess ska centrala parter informera chefer och fackliga om avtalen och de förändringar som gjorts. Det har tagit en hel del tid, men bättre att det tar tid och blir rätt än att göra det snabbt och fel. Information om innehållet i avtalen är på gång ut på kontoren. informerat marknadsledningen. Kommunikationsavdelningen jobbar med kommunikationsplanen både internt och externt. Arbetet flyter på bra just nu. Vad är din största oro inför införandet? Den största oron, men som jag ser det är risken väldigt liten, är att Det senaste löneavtalet innehöll en möjlighet till löneväxling (en möjlighet att byta lön mot semester/pension eller vice versa). Är ni överens med arbetsgivaren hur det ska utformas? Vi är i princip klara med innehållet i avtalet. Det är några formuleringar i texten som vi fortfarande jobbar med. Avtalet kommer att gälla från den 1 juli, men i princip så kommer det att kunna börja tecknas från årsskiftet. Kan du säga något om hur överenskommelsen kommer att se ut? Vi är överens om att teckna ett lokalt kollektivavtal. Det skiljer sig från den överenskommelse som saco har valt och det ger en ökad stabilitet åt avtalet. Vill man som arbetstagare växla lön mot pension eller semester, ska man ta kontakt med sin närmaste chef. Avtalet mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivare måste tecknas för varje år. Vi ville inte ha en glidare som bara rullar på, säger Mats. Det kommer att finnas en mall i vis där man själv kan gå in och räkna på effekten av att växla någonting i systemen inte skulle fungera och att vi då måste fixa aktivitetsrapporterna manuellt. Men vi har testat och det verkar fungera bra. En annan förutsättning att det ska fungera är att kontoren har rutiner för att förhindra köer för det kommer att bli jobbigt i höst. Text och foto: Helena Perlerot Enskilda överenskommelser, nya avtal och... lön mot semester eller pension. Ytterligare information kommer att komma ut när avtalet är helt klart.... Facebook! STyrkan passar på att fråga Mats om STs satsning på sociala medier. Avdelningen finns numera på Facebook. Hur hittar man sidan? Sök på ST inom Arbetsförmedlingen så kommer du rätt. Gå gärna in och gilla oss. Avdelningen finns ju sedan tidigare på och inom en snar framtid kommer också en blogg. Sidan på Facebook är relativt ny och är bland annat kopplad till vår närvaro i Almedalen. Under Almedalsveckan kommer det att komma ut mycket information kring våra seminarier. Medlemmarna kommer själva att kunna gå in och kommentera och ställa frågor. Vi kommer att testa det här fram till hösten och sedan utvärdera hur det har fungerat. STyrkan tackar Mats och önskar lycka till Almedalen. Johan Eklund

6 STyrkan nr 3 / juni Aktuellt Ordförandekonferens Efter presentationen av alla deltagare berättade avdelningsordförande, Lars- Erik Backström, om att han var med på uppvaktningen av Generaldirektören inför hennes högtidsdag i sommar. Avdelningen uppvaktade henne med en gåva i form av att en åsna skänks till fattiga kvinnor som hjälper kvinnorna att transportera en större mängd varor till marknaden och barnen slipper bära och kan istället gå i skolan. En åsna höjer kvinnans ställning och ger kvinnorna större inflytande. Presenten blev mycket uppskattad enligt Lars-Erik. En dag i maj samlades sektionsordföranden till en konferens i Stockholm. På programmet stod bland annat arbetsmiljö och de pågående förhandlingarna om arbetstid och tjänsteresor. Avdelningsstyrelsen deltog inte under informationen av naturliga skäl. Fredrik Andersson, avdelningsstyrelsen, berättade om hur arbetet går i den centrala arbetsmiljögruppen. STyrkan skrev tidigare om att arbetsgivaren hade förslag om att lägga ner den centrala arbetsmiljögruppen. Fredrik informerade att arbetsgivaren har tagit tillbaka förslaget, vilket ST är mycket glada över. För en så stor myndighet - och med den ökade stressen och känsla av lågt i tak - är det viktigt att arbeta med dessa frågor och ha arbetsgrupper för det, menar Fredrik. När det gäller arbetet kring en handlingsplan på myndigheten, utifrån medarbetsundersökningens resultat, berättade Fredrik att det har varit flera turer fram och tillbaka. Avdelningsstyrelsen har haft synpunkter på att förtydliga vad som behöver göras och också tydliggöra ansvaret i handlingsplanen. Arbetet med detta är man nu mitt uppe i. Det märktes att ämnet är angeläget. Det blev fart på sektionsordföranden som tog upp flera exempel på den stressade arbetssituationen, främst för arbetsförmedlare och chefer. Även exempel beskrevs om att många fackliga företrädare upplever att det är viktigare med att tillfredsställa systemet och öka volymerna än att ge en bra service eller åtgärder med kvalité. Många skakade på huvudet åt flera av exemplen och en viss frustration kunde kännas i lokalen bland de närvarande. Delar av valberedningen: Martin Karlsson, Margareta Carlström- Nilsson och Birgitta Karlsson Dagen började med att Mikael Sandberg informerade om den kommande förbundsstämman. Valberedningens sammankallande, Margareta carlström-nilsson, fick därefter möjlighet att informera sektionsordförande om arbetet inför kommande ombudsmöte. Mikael Sandberg från avdelningsstyrelsen går igenom handlingarna till förbundsstämman tillsammans med sektionsordförande

7 STyrkan nr 3 / juni Aktuellt Ordförandekonferens Frågor från sektionsordföranden ställdes om det är sant att arbetsgivaren vill öka antalet anmälningar till personalansvarsnämnden? Daniel Jonsson, nyvald ordförande för Södra Mälardalen Östergötland En annan undrade om det kommer bli någon minskad administration? Det många medlemmar säger är att det endast är tur om man har gjort rätt då allt ska gå så fort. Arbetsbelastningen är otroligt hög och administrationen verkar ta över arbetsförmedlarnas vardag. Frustrationen var tydlig på konferensen. Hur har det kunnat bli såhär? undrade någon. Anne Hall, representerade Stockholm Gotland och ses här med Carola Jonsson, ordförande i Norra Mälardalen Dagen fortsatte med att Lars- Erik informerade om de omförhandlingar som pågår, bland annat arbetstidsavtalet och tjänstereseavtalet. Förhoppningen är att de blir klara så att de gäller från den 1 oktober. Ett avtal som nyligen har blivit klart handlar om de så kallade TSN-pengarna (Trygghetsstiftelsen). Det är pengar som avsätts varje månad och ska gå till extra kompetensutveckling för personalen. Stugföreningen En del av pengarna kommer att fördelas till varje marknadsområde, avdelning eller stab. Tillsammans ska personalen och chefen komma överens om hur pengarna ska användas. Lars-Erik poängterade att det ska inte gå till den vanliga kompetensutvecklingen som krävs för att klara jobbet. Den ska arbetsgivaren fortsätta att stå för. Faktaruta 2002 slöt parterna i den statliga sektorn Avtal om lokalt aktivt omställningsarbete. Det innebar bland annat att myndigheternas avgift till Trygghetsstiftelsen sänktes. Från och med januari 2004 har 0,3 procent av myndigheternas totala lönesumma i stället avsatts till kompetensutveckling och kompetensväxling eller andra ändamål som parterna inom respektive myndighet blir överens om. Det långsiktiga syftet är ett aktivt omställningsarbete. (Källa: Vis) Dagen avslutades med en diskussion om den fackliga tiden, som tidigare har tilldelats fackliga företrädare, som arbetsgivaren nu vill minska. En stor oro kunde anas hos sektionsordförande hur de ska hinna med allt som ingår i uppdraget. Text och foto:helena Perlerot Anders Wikström, ordförande för Göteborg Halland och nu även i Stugföreningen Arbetsförmedlingens Stugförening har valt en ny ordförande. Det blev Anders Wikström, som till vardags är ordförande i STs sektion Göteborg Halland. Föreningens medlemmar är de fackliga organisationerna inom Arbetsförmedlingen: ST, SEKO-Civil, SACO och Ledarna Edoctum. Föreningen ska förvalta och utveckla verksamheten vid semesterstugor, avsedda för rekreation och vila för anställda inom Arbetsförmedlingen. Föreningen är ideell och har inget vinstsyfte. Du kan läsa mer på Vis under Min anställning och Förmåner. Björn Brandt

8 STyrkan nr 3 / juni Inom Förbundet Förbundsstämman 2013 Vart fjärde år genomförs en kongress då en förbundsstyrelse väljs. Åren däremellan sker det som kallas förbundsstämma. Då beslutas i olika frågor som rör verksamhet och prioriteringar kommande år. Britta Lejon, förbundsordförande i ST, inledde med att beskriva de prioriterade områden som kongressen beslutade om förra året. De är lön och inflytande, arbetsmiljö och medlemsrekrytering. Temat för Förbundsstämman 2013 Lön är, för många medlemmar, den viktigaste frågan. Britta menade att vi ska vara stolta över den lönepolitik som ST har och vara beredda att slåss för den. Tyvärr har organisationen Saco abdikerat för arbetsgivarens krav och Seko har bundit upp sig för en modell. ST har däremot en modern lönepolitik med såväl siffor som tidsangivelser och valfrihet. Arbetsmiljön är viktig för STs medlemmar. Många medlemmar upplever en ökande grad av hot och våld från allmänheten. Det är inte ok att behöva stå ut med det när de ska utföra sitt uppdrag i statens tjänst för medborgarna. Temat för förbundsstämman 2013 var Vår väg framåt. Över 100 ombud samlades i slutet på maj på Runö Kursgård, norr om Stockholm för att lägga upp planer för framtidens ST. Improvisationsteatern Ombuden samlade på Runö kursgård Det finns en ökande stress i arbetslivet där främst kvinnor drabbas. Många anställda har otrygga anställningar. Arbetsgivarverket tycker inte det är något problem utan skyller, i en arrogant stil, på facket. Det finns mycket för ett fack som ST att kämpa emot. Medlemsantalet i ST växer och vi ska fortsätta på den vägen. Att fortsätta att växa är också ett måste för att få gehör för våra visioner och kunna vara starka för att stå emot arbetsgivarens önskan om försämringar för de anställda. Den första dagen av stämman var Improvisationsteatern inbjuden och hade både underhållning och höll samman arbetet. Olika grupper arbetade sedan med framtidsvisioner kring förbundets prioriterade områden. Teatergänget gjorde sketcher av gruppernas resultat. Kvällen började med utdelning av förbundets guldnål till fackligt förtroendevalda. Nålen delas ut för att uppmärksamma minst 15 års fackligt arbete på avdelningsnivå. En av de som fick guldnålen var avdelningens ordförande, Lars-Erik Backström. Britta Lejon läste upp ett kortare tal innan nålen var på plats. Britta Lejon läser upp talet innan Lars-Erik Backström får sin guldnål

9 STyrkan nr 3 / juni Inom Förbundet Förbundsstämman 2013 Vår väg framåt Den gemensamma middagen avslutades med ett framträdande av duon Lise och Gertrud. Skönsång och aggressiv cello fick avsluta kvällen. Duon Lise och Gertrud Själva stämman började dag två med att Lars-Erik överlämnade en gåva till förbundet. Vid förra årets kongress noterades att den ordförandeklubba som förbundet förfogade över inte var i klass med vad ST är. ST inom Arbetsförmedlingen bekostade en handgjord klubba som Britta tog emot under applåder från ombuden. Förbundsordförande Britta Lejon provsvingar den nya ordförandeklubban Stämman gick, bland annat, igenom verksamhetsberättelse och bokslut för Det valdes också en ny valberedning. Mats Hildingsson, från avdelningsstyrelsen, valdes in. Ersättare blev Helena Perlerot respektive Björn Brandt. Det fattades beslut om ett förändrat anslagssystem, där det blev en viss debatt. Märkligt nog ryades det från de små avdelningar som skulle gynnas av förändringarna. Lars-Erik äntrade talarstolen för att tala för förbundsstyrelsens förslag, som också antogs. Lars-Erik Backström i talarstolen. Bakom syns mötesordföranden Eva-Lena Moser, från Universitet och Högskola samt Mats Hildingsson, från Arbetsförmedlingen Riktlinjer för Verksamhetsplan och budget för 2014 klubbades igenom. Likaså ett uppdrag från kongressen med en tidplan för arbetet med jämställdhet, mångfald, jämlikhet, genusperspektiv, medborgare och medborgarskap. En kortare extrakongress genomfördes. Det var en stadgefråga som det krävs ett kongressbeslut för. Det blev en tydligare skrivning om att förbundet bara kan stötta med rättshjälp eller begära tvist för den som var medlem vid tidpunkten för händelsen. Egentligen inget konstigt. Säg det försäkringsbolag som betalar ut ersättning till den som betalar premien först när huset redan har brunnit ned Mikael Sandberg, i rollen som ledamot i förbundsstyrelsen, besvarar frågor Förbundsstyrelsens ledamöter besvarade även frågor från de olika avdelningarna. Frågorna berörde allt möjligt fackligt eftersom ST är ett förbund med många avdelningar, stora som små, både inom statliga myndigheter och i statliga bolag. Mikael Sandberg, som även är kassör avdelningsstyrelsen, var en av de som fick svara på frågor. Britta Lejon avslutade, som sig bör, 2013 års förbundsstämma och deltagarna gav sig iväg hemåt i den varma vårsolen. Text och foto: Björn Brandt

10 STyrkan nr 3 / juni Sista sidan Bottennappet Stockholms City, som är ett av de arbetsförmedlingskontor som har utökade öppettider, har nu fått installera nytt ljus på kundtoaletten. Man blev tvungen till detta så att det inte gick att injicera droger sedan det dagligen hittats kanyler. Vissa (arbetssökande?) personer använder de skrivare som finns för att skriva ut Mein Kampf och andra obskyra verk. Syftet med utökade öppettider var bland annat att nå fler målgrupper och att öka tillgängligheten. Vad som framkommit i utvärderingen av utökade öppettider är det inte många som vet eftersom den inte har offentliggjorts. Pralinen Arbetsgivaren ändrade sig och föreslår inte längre att den centrala arbetsmiljögruppen ska läggas ned. Arbetsgivaren backar även om den handlingsplan för medarbetarundersökningen (MBU) som arbetsgivaren lagt fast. Positiva förändringar. Nu väntar vi med spänning på att arbetsgivaren omprövar andra beslut som inte var så genomtänkta för verksamheten. Det finns några att ta av... Korsord Konstuktör: Björn Brandt Lösningen hittar du på våra sidor på st.org efter att du har loggat in! På marginalen Citatet: Vi finner enbart de människor förståndiga som delar våra åsikter. François de la Rochefoucauld, fransk hertig

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts 9 3/14 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET SU KONFERENS Verksamhet Framtidsbild 2015 2019 ST inom Skatteverket Teknik Organisation Personal 2015 2016 2017 2018 2019 Omvärld: Genomslag ny

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer