Göran Bäärnhielm. En karthandlare i Storkyrkobrinken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Bäärnhielm. En karthandlare i Storkyrkobrinken"

Transkript

1 Göran Bäärnhielm En karthandlare i Storkyrkobrinken År 1789 utkom hos Johan Georg Lange i Stockholm en bok med titeln Mappa geographica scelestinae, eller Stora skälms-landets geographiska beskrifning. (Bild: titelblad) Tryckåret är felaktigt satt till 1786 och boken är anonym men från andra källor vet vi att den är författad av Carl Nyrén (Bild: porträtt Färgfoto Lars T Jacobson 1998, s/v Alb.629/5:122 eft målning av Magnus Hallman 1776) som var prost i Kuddby på Vikbolandet och f.ö. avled samma år. Men då hade han en särdeles brokig karriär bakom sig, hade disputerat i lanthushållning i Lund och studerat för Linné i Uppsala, varit manufakturdirektör hos Jonas Alströmer, lektor i naturalhistoria, sedan i grekiska, i Linköping. Han var flitig som författare och översättare bl.a. av den tyske satirikern Rabener. Men hans eget försök till en satirisk geografi blev omilt bedömt både av Lorenzo Hammarsköld och av Fredrik Böök, som kallade det den tråkigaste boken i svenska vitterheten och författaren en frihetstidens Chronschoug. I själva verket bygger det på en översättning av Johan Andreas Schnebelins Erklärung der Wunder-seltsamen Land-Charten Utopiae, men det mest intressanta är ramberättelsen som Nyrén har hittat på själv. Det är en proto-sciencefictionhistoria om en en resa in i en annan dimension med den tidens spetsteknologi, ballongen, utförd av et lärdt sällskap, bestående af en Astronom, en Geograph, en Physicus, en Natural-Historicus, en Secreterare, en Landtmätare och en Ritare; med tilräckeliga instrumenter, och betjening af Snickare, Timmerman och Segelsömmare, som ock förstod konsten att handtera Gummi Elasticum och som uppseglade ifrån Ösmo Klockaregård på Söder-Törn, den 30 Augusti i förledit år. Färden går raskt undan, på eftermiddagen uppnås Krim, nästa eftermiddag Asiens östkust, följande dag styr man kosan ut över Stilla Havet, passerar en orkan och landar i parallellvärlden. Man jämför det nya landet med sina medhavda kartor, och finner det svara mot en spiller ny Charta, graverad vid Homanske verkstaden i Nürnberg, nyss inköpt i Schürers bod i Stockholm. Detta är just den Accurata Utopiae Tabula, das ist der neu-entdeckten Schalck-Welt oder des so offt benannten, und doch nie erkannten Schlaraffenlandes neu-erfundene lächerliche Land-Tabell (Bild) som var förlaga för den Land-Charta öfver Stora Skälms Landet med nästgränsander Orter, Författad af et luftseglande Sällskap 1785, Graverad af J.L. Caton År 1788 (Bild) som ingår i Nyréns bok, en variant av Narrhuvud-kartan där varje mänsklig last och dårskap har tagit gestalt i ett geografiskt territorium. Notisen om Schürer väcker intresse när man i Sven Widmalms avhandling om geodesin under talet, Kartan och verkligheten, 1990, läser att lantmäteridirektören Eric af Wetterstedt på en auktion 1786 efter avlidne handelsmannen Schürer hade köpt in ett avancerat trigonometriskt instrument och Widmalm kommenterar med att en okänd handelsman i Stockholm var bättre utrustad med geodetiska instrument än Lantmäterikontoret. Schürer har alltså varit en verklig person, och Nyréns omnämnande en passant tyder på att han inte var så okänd utan snarare den första man kom att tänka på när det gällde inköp av kartor. Den Homanske verkstaden, dvs det kartförlag som Johann Baptist Homann startade i Nürnberg 1702, dominerade den europeiska marknaden under 1700-talet med sina grant ytkolorerade kartor, som ännu idag är populära väggprydnader, och levde vidare under hans arvingar och efterträdare ända till I Stadsarkivet återfinns bouppteckningen av den 3 mars 1786 över handelsmannen Joseph Schürer, vidare en konkursdom den 13 juni 1787 och notiser i husförhörs- och mantalslängderna och i handelskollegiets protokoll. Elgenstiernas ättartavlor och en artikel i S:t Eriks årsbok ger ytterligare substans. Vi finner att Joseph Schürer var född 1727 och hade kommit till Sverige vid 8 års ålder. Hans far, som också hette Joseph, var född 1698 och tillhörde en gammal glashandlarfamilj från Sachsen som hade flyttat till Böhmen, upprättat flera glasbruk och adlats av kejsar Rudolf II för sina insatser för den böhmiska glasindustrin. Hyttan låg i Falkenau i norra Böhmen (nuv. Kytlice-Falknov i Tjeckien) och Joseph d.ä. sägs ha hjälpt sin bror med skötseln av släktgodset som väl hörde till hyttan. Men 1729 såldes denna och 1733 finner vi honom i Stockholm som glashandlare och nürnbergkrämare dvs försäljare av bruks- och prydnadsföremål som saxar, knivar, glasögon och galanterivaror, och han fick burskap som sådan den 13 november samma år. Han tycks ha haft goda 1

2 kontakter med ledningen för slottsbygget i Stockholm och fick t.ex. stöd av överintendenten Cronstedt när det gällde dispens från förbudet att importera utländskt glas är han under namnet Joseph Scher mantalsskriven i köpmannen Alnors hus vid Storkyrkobrinken 9, där han uppenbarligen också har sin försäljningsbod med sonen som bodbetjänt gifter sig sonen med en dotter till grosshandlaren Lars Sivert och antecknas sedan som i Compagnie med sin far dör fadern; då har han redan några år tidigare överlåtit sin handel till sonen, och till dottern Apollonia, som bodde kvar i Falkenau gift med en handelsman Geldner, hade han öfwerlåtit sitt wakra Landtgods i Böhmen, under et ringa Kiöp dör sonhustrun Sara Sifvert, och 1780 bor Joseph Schürer d.y. som änkling med tre söner, två döttrar, en bodgosse och två pigor i samma hus vid Storkyrkobrinken, kvarteret Mercurius nr. 70, som nu tillhör grosshandlare Hasselgren.. Det är samma hus som i Ragnar Josephsons inventering Borgarhus i gamla Stockholm kallas hattstofferar Reimers hus och som idag inrymmer restaurangen Cattelin. Vi behöver inte tveka om att detta var förnäma kvarter, mitt emellan Slottet och Riddarhuset. I huset fanns en realskola, bland Schürers grannar återfinns grosshandlaren Zettersten från Hamburg, en silverknekt vid kungl. hovet och expeditionssekreteraren Fredenheim, känd från konsthistorien eftersom han senare blev Gustav III:s konstagent i Italien och president i Konstakademin. På Jonas Brolins karta över Gamla Stan 1771 (Bild) finns också Hasselgrens hus och handelsman Schürers bod markerade. Storkyrkobrinken måste ha varit stadens förnämsta gata och bästa affärsläge. Dit var möbelhandeln koncentrerad och i de närmaste kvarteren fanns huvudparten av stadens bokhandlar, t.ex. Johan Christopher Holmbergs tvärs över gatan, Carl Christopher Gjörwells vid Riddarhustorget i nuvarande Regeringsrättens hus men de flesta vid Stora Nygatan som var centrum för bokhandeln sedan en lång tid hade Joseph Schürer d.y. fått kungligt tillstånd att överta en spegelfabrik, men redan två år tidigare hade han exporterat speglar till Reval den 5 oktober fick han burskap som diversehandlare och året efter fick han leverera flera speglar till Stockholms slott. Han var återförsäljare av proberaren Johan Erland Schnacks tillverkningar av diverse nipperarbeten och av Anders Åkermans jord- och himmelsglober, bl.a. i export till Wismar. Så de ekonomiska förutsättningarna borde ha varit goda, men Joseph Schürer drabbas av sjukdom, och kanske är det anledningen till att han i februari 1785 lämnade in en konkursansökan och sedan avled i september samma år. Några räkenskaper eller andra dokument från hans verksamhet har inte påträffats, men bouppteckningen på ett 70-tal sidor och konkursdomen om 30 sidor ger en ganska detaljerad ögonblicksbild. Först möter vi de fem barnen: Äldste sonen, handelsbokhållaren Joseph Schürer, 26 år gammal, vistas på utrikes okänd ort. Hans vidare öden har förblivit okända. Sonen Johan 24 år, underlöjtnant, var tillstädes för att bevaka sin egen och sin broders rätt. Han blev till slut överste, gifte sig med en dotter till konstnären Pehr Hilleström, adlades 1809 Schürer von Waldheim, och hans ättling i femte led, den nuvarande huvudmannen, är direktör i Ulricehamn. Sonen Fredrik, 21 år, hade utbildat sig till gravör hos professorn Per Floding och på Konstakademin, men reste 1783 till Italien där han blev bibliotekarie hos drottningen i Neapel, som var huvudstad i kungadömet De bägge Sicilierna, och långt senare statssekreterare och neapolitansk adelsman. Några av hans gravyrer finns bevarade i KB elevarbeten efter förlagor, dedicerade till föräldrarna. Men några porträtt av sina föräldrar gjorde han inte. Dottern Sara, 22 år, blev så småningom gift med sin förmyndare handelsman Dellwik, och dottern Magdalena var 18 år vid faderns död. Bouppteckningen innehåller bl.a.: Riksdaler Lösöre 491 Varor: Estamper 244 Ornamenter 19 Bod-kram 1056 Geografiska o. topografiska arbeten 89 S:a tillgångar 1409 Fordringar

3 S:a 8639 Avgår 9230 Några instrument uppräknas, bl.a.: 1 Högd Mätnings Machin, giord af Steinholz, 33 daler 16 öre. 7 st foder med matematiska instrument à 1 daler 16 skilling 1 engelskt teleskop i mahognyfoder. 10 daler Bland estamperna: Franska kopparstycken i galanta genren, 240 st. Kulörta stycken 204 st Mytologiska stycken 175 st Bland de geografiska och topografiska arbetena uppräknas bl.a.: 1 Charta öfwer Swerige, klistrad på wäf, med rulle 1 d:o öfwer Frankrike klistrad på wäf, med rulle 1 Plan-Glob klistrad på wäf, med rulle 1 stor Charta öfwer Tyskland 24 st Chartor til Stralenbergs Beskrifning sannolikt Strahlenbergs bekanta Sibirienkarta ett 15-tal atlaser med varierande antal kartor, de flesta sannolikt av Homann 6 st Atlas Scholasticus 4 st Gesellschafts Atlas 5 st Atlas Methodicus - en skolatlas av Homann, st Imperii Russici Tabulae - Rysslandsatlaser en Rese-Atlas flera Atlas Coelestis - en himmelsatlas ett par Atlas juvenilis - den första svenska skolatlasen, av Anders Åkerman ett stort antal kartblad över olika uppräknade europeiska provinser krigskartor, t.ex. Area Belli Germanici ett par hundra fästningsplaner och stadsplaner, diwerse Land Chartor Europa Eclipsata, en karta över en solförmörkelse 1748, utgiven av Homann en Mathematisk Atlas Orbis in Tabula, en geografisk handbok i tabellform en Tabula philosophica åtskilliga sjökort och många andra kartverk som i några fall kan bestämmas. Dessutom ett antal böcker, t.ex. Sammlung nützlicher Machinen Samling af Utländska Fiscar Homannischer Vorschlag von Verbesserung der Wissenchaftl. Weltbeschreibung, 26 ex. Kosmographische Nachrichten Untersuchung vom Meere Europens Pracht und Macht Geographish und Topographisch Schauplatz von Africa und Indien, incompl. [av Johann Wolfgang Heydt, 1740-tal] Det är som synes huvudsakligen tyska verk, även om franska inte saknas. Detta till skillnad från de flesta bokhandlar vid den här tiden, åtminstone om man skall döma efter deras kataloger, som nästan uteslutande upptar fransk litteratur. Bland de över 200 gäldenärerna återfinns hela kungliga familjen med ansenliga summor, högadel som Fersen, De la Gardie och Piper, grosshandlare, juvelerare, kryddkrämare och glasmästare, utländska diplomater, skådespelare och musiker. Men av fordringarna på över riksdaler var det bara bortåt som räknades som säkra. Bland borgenärerna återfinns åtskilliga bekanta köpmansnamn ur Skeppsbroadeln t.ex. Wahrendorff, Grill, Hasselgren & Björkman, Koschell och Jacob Henric Schmidt och inte minst utländska handelsmän: Vogt & Sieveking i Hamburg, Mattias Cöste & Co i Amsterdam, musikhandlaren Julius Hummel i Berlin, Muscat & Kessler och Muscat & 3

4 Seufferheld i Nürnberg, gravyrhandlaren Basan i Paris, som blivit underättad om Schürers konkurs och via svenske ambassadören i Paris anmälde en fordran på livres vilket visar att Schürer bedrivit en ansenlig handel med franska gravyrer. Däremot lyser Homann med sin frånvaro. Men en tysk kollega som har specialstuderat Homanns företag kunde nyligen meddela att det av firmans förlagskataloger framgår att en Joseph Schirer eller Schierer finns noterad som agent för Homann i Stockholm från 1742 till 1750, första gången tillsammans med en Mess. Allardi, sista gången tillsammans med en Sebastian Bach. Det innebär att det är glashandlaren och nürnbergkrämaren Joseph Schürer den äldre som var Homanns agent, och där finns nog förklaringen till att beståndet av kartor i sonens bouppteckning gör ett lite omodernt intryck. Mycket är från 1700-talets första hälft som var Homanns storhetstid, och den tyska inriktningen stämmer mera överens med Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas tid än med Gustav III:s franska orientering. Det stämmer också ganska väl överens med det förhållandet att de kartor, som Carl Nyrén hade under ögonen när han skrev ihop sin ramberättelse, var Homannkartor från 1725, 60 år före bokens utgivning. Sedan är frågan om detta säger något om berättelsens tillkomsttid och om den geografiska kunskapens eftersläpning eller om det ingår i den litterära fiktionen. Auktionen I Stockholms Post-Tidningar den 20 mars 1786 kan man läsa denna annons: Den 21, 22 och 23 i denne månad, så för- som e.m. kommer i Staden vid stora Kyrkobrinken uti Huset N:o 70 genom Auction at försäljas afl. Handelsmannen J. Schürers til dess Borgenärer afstådde lösa egendom af Guld, Silfwer, Ten, Koppar och Järnsaker, Linne- Gång- och Sängkläder, Sängar, Speglar, Lampetter, Bureauer, Soffor, Stolar, Skåp, Mat- Spel- och Thebord, en Engelsk Porcellains Bord-Service samt andra Porcellainer och Glas, m.m., Bodkramet bestående af utwalda Estamper, Målningar samt lösa Kopparstycken, Spegel- och Wagnsglas, slipade Pocaler, Karaffuer och Glas, flere sorter Florer, Silfwerskirer, Guld- och Silfwer-Spetsar, Gramaner, Solfjädrar, Etuier, Pännfoder, Or de Manheims Porcellains- och Skylpads-dosor, Luktwattns-Flaskor, Stål-knappar, Saxar, Korkskrufwar, Rak- Penn- och Bordknifwar, Lancetter och Snäppare, Engelska Piskor och Ridspön, Stenspännen, Pärl-esclavager, Halsband och Örhängen, Masquer, Plumer, Sultaner, Schäferhattar, flere sorter Lucktwatten, Papper, Siropper, Knaster, Rappe, Blommor och Bouqetter, Fiskredskap, Glober, Mathematiske Instrumenter, et Telescop, Tuber och Kikare, Barometer med Thermometer, Jetton-lådor, Metall-glans, Färger, Bladfolium, Pärlemo, Blyarts-pennor, Silfwer, Mässing- och Ståltrådsrullar, Medicinal-wigter, Wåg-balancer, Flöjtrawerer, Trumpeter, Königsholz, Boxbom och Ebenholz, en Clavecin med dubbla Claver, Bod-innanredet jämte mycket mera som å stället dagen för Auction kan beses. Här får vi en fascinerade bild av en kombination av lanthandel, Buttericks, exklusiv möbel- och nipperbutik och vetenskaplig instrumentleverantör, lika 1700-talsbrokig som Carl Nyrén själv. Estamperna nämns men inte böckerna och kartorna. De har sålts vid annat tillfälle. Det är nog ingen tillfällighet att bokhandlaren Holmberg tvärs över gatan samma år ger ut en Förtekning öfver landtchartor, vuer och portraiter, som finnas til salu hos bokhandlaren Holmberg. Åtminstone några av dessa kan mycket väl ha kommit från det Schürerska dödsboet. Lokalen i hus nr 70 övertogs av bokhandlaren och kunglige bibliotekarien Carl Gottlieb Ulff, som bara sålde franska böcker, men han avled redan Hur gick det nu med det instrument som lantmäteridirektören Wetterstedt köpte. I Lantmäteristyrelsens expeditionsböcker 28 april 1786 kan man läsa att direktören Eric af Wetterstedt låtit för lantmäterikontorets räkning inropa ett till kontorets behov fullkomligen tjänligt och alldeles nytt graderat instrument, försett med trenne tuber och allt övrigt tillbehör, vilket instrument i inköp kostar minst 400 riksdaler, men som nu ej steg till mera än 100 riksdaler 32 skilling. Och i Gunnar Pippings katalog över Vetenskapsakademins Fysikaliska kabinett och instrumentsamling ingår en Circumferentor gjord av Johan Zacharias Steinholtz, Stockholm 1761 enligt Daniel Ekströms konstruktion, dvs en geografisk cirkel, ett vinkelmätningsinstrument med hög precision som kan användas i både horisontal- och vertikalplanet. (Bild ur Pippings bok) Den 4

5 överlämnades till Vetenskapsakademin från Lantmäterikontoret 1857, och min hypotes är att detta är det instrument som Wetterstedt köpte från Schürers dödsbo. Det är det enda som passar in på bouppteckningens Högd Mätnings Machin, giord af Steinholz och Wetterstedts beskrivning med de trenne tuberna. Några referenser Ragnar Josephson, Borgarhus i gamla Stockholm Hattstofferar Reimers hus beskrivs på sid. 340 och följande. Marshall Lagerquist, Möbelhandlaresocieteten under 1700-talet. S:t Eriks årsbok 1951, s Marshall Lagerquist, Rokokomöbler, 1949, s. 131, nämner att Schürer 1767 exporterade speglar till Reval, s. 143 att han 1772 sålde Åkermanglober till Wolgast f.v.b. Wismar. Gunnar Pipping, The chamber of physics : instruments in the history of sciences collections of the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm / 2. ed., Stockholm Gunnar Pipping har på förfrågan bekräftat att det högst sannolikt är samma instrument. Schirer as a seller of all the Homann maps is mentioned in the catalogues of the Homann-Heirs between 1742 and This is not restrictive, because they started to give these informations in 1741 and ended in 1750 with the longest list of partners. The first time Schirer is mentioned for Stockholm together with Mess. Allardi in: Catalogue de Cartes geographiques comme aussi de differens Atlas reduiteas en un ou plusieurs Tomes, mis au jour... par Jean Baptist Homann... les Heritiers de J. C. Homann qui se vendent a Nuremberg... A. MDCCXLII. (last page) The last time Joseph Schierer and Sebastian Bach are selling Homann maps in Stockholm according to: Catalogus mapparum astronomicarum et geographicarum ex quibus atlantes varii generis formantur publice exhibitarum studio et impensis Homannianorum Heredum... Nürnberg p. 48. E-post från Markus Heinz, Deutsche Staatsbibliothek. John Svärdson, Lantmäteriteknik s I: Svenska lantmäteriet Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten : geodesi och kartläggning, Uppsala, 1990 Referensen till Schürer står på sid. 72. Uppgifterna om Fredrik Schürer återfinns i: Svenska kopparstickare och etsare av Emil Hultmark, Carna Hultmark, Carl David Moselius. Uppsala, 1944 Webbplatser om glashandlarsläkten Schürer von Waldheim: Göran Bäärnhielm är 1:e bibliotekarie på KB och kartexpert. 5

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

med ett reportage på Skoklosters - Wrangel spelade schack(?)

med ett reportage på Skoklosters - Wrangel spelade schack(?) Ett reportage från Skokloster - Wrangel spelade schack(?) Under sommaren gjorde Lokal- TV-programmet Mitt i Schack ytterligare en djupdykning i svenskt 1600-talsschack- och kulturhistoria med ett reportage

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Elevanalyser och tolkningar av Det går an

Elevanalyser och tolkningar av Det går an Elevanalyser och tolkningar av Det går an Cecilia Nilsson Examensarbete 15 hp inom Svenska språket och litteraturen, 61-90hp Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Ylva Lindberg Examinator Mattias

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Ekonomporträtt: Ett personligt porträtt av vår far, Bertil Ohlin

Ekonomporträtt: Ett personligt porträtt av vår far, Bertil Ohlin HELLEN OHLIN, TOMAS OHLIN & ANNE WIBBLE Ekonomporträtt: Ett personligt porträtt av vår far, Bertil Ohlin 1. Inledning HELLEN OHLIN är fil kand i samhällsvetenskap och M Sc i internationell samhällsmedicin,

Läs mer

pennstreck. Och nu gamla ärevördiga Konstfack. Därför kändes den här avslutningen lite speciell.

pennstreck. Och nu gamla ärevördiga Konstfack. Därför kändes den här avslutningen lite speciell. tiden en flaska VinoTinto kostade tre och femtio. Vita Havet, Konstfackskolans stora samlingssal var fullsatt och smyckad med grönskande björkris, den sista avslutningen i den hundraåriga skolbyggnadens

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

goda idéer för en bättre värld

goda idéer för en bättre värld DE KUNGL. STIFTELSERNA goda idéer för en bättre värld framtiden kommer med nya utmaningar. Våra stiftelser stödjer forskning, vård och utbildning som bidrar till att utveckla och sprida ny kunskap. Tillsammans

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet av Lennart Lundmark SKRIFTSERIE #4:2007 ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska

Läs mer