Instruktionshäfte. Digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionshäfte. Digitalkamera"

Transkript

1 Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på ett säkert ställe för framtida behov. För allra senaste information angående produkten hänvisar vi till EXILIM:s officiella webbsajt på

2 Tillbehör Kontrollera vid uppackning av kameran att samtliga tillbehör som visas nedan finns med. Kontakta din återförsäljare, om något skulle saknas. Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-130) USB-nätadapter* 1 (AD-C54UG/AD-C53U) Nätkabel* 2 Mikro-USB-kabel Grundreferens Hur remmen fästs i kameran Fäst remmen här. Rem *1 Den typ av USB-nätadapter som medföljer varierar beroende på i vilket land eller geografiskt område kameran är såld. *2 En nätkabel medföljer USB-nätadaptern AD-C53U. Formen på nätkabelns stickkontakt varierar beroende på i vilket land eller geografiskt område kameran är såld. 2

3 Läs detta först! Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte utan föregående meddelande förbehålls. Innehållet i detta instruktionshäfte har kontrollerats under varje steg i tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som verkar tvivelaktigt, felaktigt etc. All kopiering av innehållet i detta instruktionshäfte, delvis eller i sin helhet, är förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i denna bruksanvisning utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i enlighet med gällande upphovsrättslagar. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller uteblivna vinster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på produkten. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller uteblivna inkomster orsakade av förlust av minnesinnehållet på grund av fel, reparation eller annat. Notera att de skärmexempel och produktillustrationer som visas i detta instruktionshäfte kan skilja sig en aning från skärmarna och utformningen på själva kameran. LCD-skärm Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel. Provfotografera Ta en provbild för att kontrollera att kameran fungerar som den ska, innan faktisk bildinspelning påbörjas. 3

4 Innehåll Tillbehör Läs detta först! Delar och reglage Innehåll och val av visning på skärmen Grundinstruktioner för snabbstart 14 Möjligheter med CASIO-kameran Börja med att ladda upp batteriet före användning Isättning av batteriet Laddning av batteriet Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits på första gången Förberedning av ett minneskort Användbara minneskort Isättning av ett minneskort Formatering (initiering) av ett nytt minneskort På- och avslagning av kameran Korrekt hållning av kameran Inspelning av en stillbild Val av automatiskt inspelningsläge Inspelning av en stillbild Visning av stillbilder Radering av stillbilder och filmer Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder Handledning för inspelning av stillbilder 36 Val av inspelningsläge Användning av manöverpanelen Användning av självutlösaren (Självutlösare).. 39 Justering av vitbalans (Vitbalans).. 40 Val av ett fokusläge (Fokus).. 42 Specificering av ISO-känslighet (ISO).. 44 Inspelning av vackra porträttbilder (Sminknivå).. 45 Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte).. 46 Användning av blixt (Blixt).. 47 Specificering av mätningsläge (Mätning).. 49 Inspelning med zoom Information på skärmen vid zoomning Zoomning med superupplösning (Zoom (SU)) Utvidgning av zoomomfånget för inspelning av skarpare stillbilder (multi-su-zoom) Inspelning av en bildskur (Snabb seriebild).. 54 Användning av fokuskontroll Inspelning med en oskarp bakgrund (Suddig bakgrund) Närbildsinspelning med full fokusering (Allt i fokus-makro) Innehåll

5 Inspelning med konstnärliga effekter (ART SHOT).. 60 Sparning av en andra normal bild vid inspelning med HDR-konst (Dbl (HDR-konst)) Trippelbildsinspelning Filminspelning 64 Inspelning av en film Ljud Inspelning av en högupplöst film Inspelning av en höghastighetsfilm Användning av förinspelad film (Förinspela (film)).. 69 Inspelning av en film för YouTube (For YouTube).. 71 Inspelning av stillbild under pågående filminspelning......(stillbild-i-film).. 72 Användning av BEST SHOT 73 Inspelning med BEST SHOT Skapande och användning av egna inställningar..... (CUSTOM SHOT).. 75 Digital korrigering av över- och underexponering (HDR).. 76 Inspelning av ljusa bilder i mörker utan blixt... (Höghastighet för nattbild).. 77 Inspelning med supervid bildvinkel (Bred bild).. 78 Inspelning av panoramabild (Panoramasvep).. 81 Inspelning med prioritering av ansikten (Snabbt bästa val).. 83 Inställning av kameran för underlättande av bättre tajmade bilder (Fördröjningskorrigering).. 84 Seriebildstagning med autofokus (AF-seriebild).. 86 Inspelning av RAW-bilder (RAW-bild).. 87 Inspelning med snabb skakdämpning (Snabb skakdämpning).. 87 Snabb inspelning av stillbilder (Snapshot).. 88 Stillbildsinspelning med hjälp av teveskärm (HDMI TV-utgång).. 89 Avancerade inställningar (REC MENU) 91 Konfigurering av inspelningsinställningar Tilldelning av funktioner till valratten (Valratt).. 92 Tilldelning av funktioner till knapparna [4] och [6] (Tangent L/R).. 93 Sparning av en andra normal bild vid inspelning med HDR-konst (Dbl (HDR-konst)).. 93 För att välja bildstorlek för stillbild (Bildstorlek).. 94 Specificering av bildkvalitet för stillbilder (Bildkvalitet).. 96 Inställning av bildkvalitet för film (Filmkvalitet).. 96 Specificering av ISO-känslighet (ISO).. 97 Specificering av övre gräns för ISO-känslighet (Övre ISO-gräns).. 98 Zoomning med superupplösning (zoom (SU)).. 98 Specificering av autofokusytan (AF-yta).. 99 Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser (Skakdämpning) Innehåll

6 Optimering av bildens ljusstyrka (belysning). 101 Inspelning med kontinuerlig autofokus (Kontin. AF). 101 Inspelning med ansiktsidentifiering (Ansiktsident.). 102 In- och urkoppling av digital zoom (Digital zoom). 103 Reducering av vindbrus vid filminspelning (Vindbrusdämpn.). 103 Inspelning av vackra porträttbilder (Sminknivå). 103 Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte). 104 Justering av vitbalans (Vitbalans). 104 Val av ett fokusläge (Fokus). 104 Användning av självutlösaren (Självutlösare). 104 Specificering av mätningsläge (Mätning). 104 Specificering av blixtintensitet (blixtintens.). 105 Reglering av bildens skärpa (skärpa). 105 Reglering av färgmättnad (Färgmättnad). 105 Justering av bildkontrast (kontrast). 105 Användning av hjälplampan för autofokus (Hj.lampa f. AF). 106 Visning av rutmönster på skärmen (Rutmönster). 106 Inkoppling av bildgranskning (granska). 107 Användning av ikonhjälp (Ikonhjälp). 107 Inställning av grundinställningar vid strömpåslag (Minne). 108 Visning av stillbilder och filmer 109 Visning av stillbilder Visning av en film Visning av panoramabild Visning av seriebilder Radering av seriebilder Uppdelning av en seriebildsgrupp Kopiering av en bild i en seriebildsgrupp Zoomning av en bild på skärmen Visning av bildmeny Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm Övriga uppspelningsfunktioner (PLAY MENU) 119 Uppspelning av ett bildspel på kameran (Bildspel). 119 Överföring av musik från en dator till kamerans minne Skapande av en stillbild av filmrutor (MOTION PRINT). 121 Redigering av en film på kameran (Filmredig.). 122 Optimering av bildens ljusstyrka (belysning). 123 Justering av vitbalans (Vitbalans). 124 Justering av ljusstyrkan för en existerande stillbild (Ljusstyrka). 124 Val av bilder för utskrift (dpof utskrift). 125 Skyddande av en fil mot radering (bildskydd). 125 Redigering av datum och tid för en bild (Datum/Tid) Innehåll

7 Rotering av en bild (rotation). 127 Omformatering av en stillbild (Omformatera). 128 Klippning av en stillbild (Klippning). 128 Kopiering av filer (Kopiera). 129 Uppdelning av en seriebildsgrupp (dela grupp). 129 Kombinering av seriebilder till en enda stillbild.... (Multiutskrift seriebild). 130 Redigering av en seriebild (Serieb. Ramred.). 130 Utskrift 131 Utskrift av stillbilder Direktanslutning till en skrivare kompatibel med PictBridge Användning av DPOF till att ange bilder för utskrift och antal kopior (dpof-utskrift). 133 Användning av kameran med en dator 138 Hur en dator kan användas Användning av kameran med en dator som kör Windows Visning och lagring av bilder i en dator Uppspelning av filmer Användning av kameran med en Macintosh Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer Uppspelning av film Användning av ett SD-minneskort med inbyggd LAN-funktion Överföring av bilder med ett Eye-Fi-kort (Eye-Fi) Användning av en datormobil till att spela upp bilder lagrade på ett FlashAir-kort (FlashAir) Filer och mappar Minneskortdata Övriga inställningar (SETTING) 153 Inkoppling av strömbesparing (Ekoläge). 153 Justering av skärmens ljusstyrka (Skärm). 153 Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort (Eye-Fi). 154 Konfigurering av inställningar för kommunikation med FlashAir-kort (FlashAir). 154 Konfigurering av ljudinställningar på kameran (Ljud). 154 Skapande av bildlagringsmapp (Skapa mapp). 155 Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel). 155 Automatisk avkänning av bildorientering och rotation.....(autorotering). 156 Specificering av framställningsmetod för filnamnens serienummer (Filnr.). 156 Konfigurering av inställningar för viloläge (Viloläge). 157 Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag (Autoströmav.). 157 Konfigurering av inställning för knappen [r] (inspelning). 158 Konfigurering av inställning för [p] (uppspelning) Innehåll

8 Avaktivering av filradering (Raderingsknapp). 158 Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid). 159 Inställning av kamerans klocka (Justera). 160 Specificering av datumformat (Datumformat). 160 Specificering av skärmspråk (Language). 161 Konfigurering av inställningar för USB-protokoll (USB). 161 Val av utmatningsmetod via HDMI-anslutning (HDMI-utgång). 161 Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort.... (Formatera). 162 Återställning av kamerans inställningar till grundinställningarna (Nollställ). 162 Övrigt 163 Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder vid användning Strömförsörjning Laddning Försiktighetsåtgärder gällande batteriet Användning av kameran utomlands Användning av ett minneskort Återställning av ursprungliga grundinställningar Användning av histogram på skärmen för kontroll av exponering (+Histogram). 179 När problem uppstår Felsökning Skärmmeddelanden Antal stillbilder/filminspelningstid Tekniska data Innehåll

9 Delar och reglage Sidnumren inom parentes hänvisar till de sidor där respektive detalj förklaras närmare. Framsida Baksida bl bm bn bo bp bk 9 8 cm cl ck bt bs Lägesväljare (s. 28, 36, 64) Zoomreglage (s. 29, 50, 115) Avtryckare (s. 26, 28) Knappen [Õ] (seriebild) (s. 54) [ON/OFF] (strömbrytare) (s. 21, 26) Blixt (s. 47) Blixtomkopplare (s. 47) Främre lampa (s. 39, 106) Objektiv Mikrofoner (s. 65) Bakre lampa (s. 18, 20, 26, 29, 48) Knappen [0] (film) (s. 64) Knappen [r] (inspelning) (s. 26) Remhål (s. 2) Anslutningslucka USB-port ([USB]) (s. 17, 19) HDMI-utgång (mikrojack) ([HDMI OUT]) (s. 89, 117) bq br [MENU]-knapp (s. 64, 91) Knappen [p] (uppspelning) (s. 26, 32) Knappen [SET] (s. 38, 64, 91) Valratt ([8] [2] [4] [6]) (s. 10, 38, 64, 73, 91, 92) Skärm (s. 10, 28) Undersida Batteri/minneskortsfack (s. 16, 24) Batterilucka Högtalare Stativhål Använd detta hål vid montering på ett stativ. cq cp co cn 9

10 . Valratt Utöver uppe/nere/vänster/höger-tryckning kan valratten också användas till att utföra manövreringar. Beroende på funktion kan vissa manövreringar inte utföras med hjälp av valratten. Valratt [8] [2] [4] [6]: Tryck på lämplig sida (uppe, nere, vänster eller höger). Innehåll och val av visning på skärmen Skärmen använder sig av olika indikatorer, ikoner och värden för att upplysa dig om kamerans tillstånd. Skärmexemplen i detta avsnitt är avsedda att visa var på skärmen olika indikatorer och siffror kan uppträda i olika lägen. De representerar inte visningar som faktiskt uppträder på skärmen.. Stillbildsinspelning (1 bild) cn cm cl ck bt bs br bq bp 8 9 bk bl bm bn bo Självutlösarläge (s. 39) Ansiktsidentifiering (s. 102) Inspelningsläge (s. 28) Indikator för bildförsämring/ zoomindikator (SU) (s. 52) Återstående minneskapacitet för film (s. 64) Återstående minneskapacitet för stillbilder (s. 188) Bildstorlek/bildkvalitet för stillbild (s. 94, 96) Bildkvalitet för film (FHD/STD-film) (s. 64, 67)/ inspelningshastighet (höghastighetsfilm) (s. 67) Brännvidd (omvandlat till 35 mm filmformat) (s. 51). Skakdämpning (s. 100) Tidsstämpelindikator (s. 155) Histogram (s. 179) AF-yta (s. 99) Datum/tid (s. 21, 160) Fokusram (s. 29, 99) Batterinivåindikator (s. 21) Mätningsläge (s. 49) Blixt (s. 47) Exponeringskompensation (s. 46) Sminknivå (s. 45) ISO-känslighet (s. 44) Fokusläge (s. 42) Vitbalans (s. 40) 10

11 ANM. Den halvgenomskinliga gråa ramen på skärmen anger det område som spelas in vid filminspelning. Området innanför ramen spelas in för en film. Beroende på aktuella inspelningsinställningar kan det hända att värdena för bländare, slutartid och ISO-känslighet inte visas på skärmen. Dessa värden visas i rött, om autoexponeringen (AE) av någon anledning inte är korrekt.. Stillbildsinspelning (seriebildstagning) Seriebildshastighet (s. 55) Inspelningsläge (s. 28) Tillåten seriebildstid/antal seriebilder (s. 55) Seriebildsläge (s. 54) Förinspelade seriebilder (s. 56) Maximalt antal seriebilder (s. 55) 4. Vid inspelning av film Läge för stillbildsinspelning (stillbild-i-film) (s. 72) Ljudinspelning ej möjlig (s. 67) Inspelningsläge (s. 64) Filminspelningstid (s. 64) Återstående minneskapacitet för film (s. 64) Filminspelning pågår (s. 64) Bildkvalitet för film (FHD/STD-film) (s. 64, 67)/ inspelningshastighet (höghastighetsfilm) (s. 67) Återstående minneskapacitet för stillbilder (s. 188) 11

12 . Vid visning av stillbilder br bq bp bo bn bm blbk Filtyp Skyddsindikator (s. 125) Bildstorlek för stillbild (s. 94) Mappnamn/filnamn (s. 150) Bildkvalitet för stillbild (s. 96) Inspelningsläge (s. 28) Histogram (s. 179) Datum/tid (s. 160) Mätningsläge (s. 104) Vitbalans (s. 124) Batterinivåindikator (s. 21) Blixt (s. 47) Exponeringskompensation (s. 46) Slutartid Bländarvärde ISO-känslighet (s. 44) Brännvidd (omvandlat till 35 mm filmformat). Vid visning av seriebilder 12 Antal bilder i aktuell grupp (s. 111) Ikon för seriebildsgrupp (s. 111). Vid uppspelning av film Inga ljuddata tillgängliga Filminspelningstid (s. 109) Inspelningsläge/filmbildskvalitet/hastighet (s. 64, 67, 67) YouTube (s. 71) 12

13 . Konfigurering av skärminställningar Vid upprepad tryckning på [8] (DISP) väljs olika visningsinställningar som tar fram eller döljer information på skärmen. Separata inställningar kan göras för inspelningsrespektive uppspelningsläget. Inspelningsläge Information på Information på, histogram på Information av Inställningsinformation visas. Inställningsinformation och ett histogram (s. 179) visas till höger på skärmen. Inställningsinformation döljs. [8] (DISP) Histogram Uppspelningsläge Informationsvisning på Information på, histogram på Informationsvisning av Inställningar vid inspelning, aktuellt datum och tid och annan information visas. Inställningar vid inspelning, aktuellt datum och tid, histogram (s. 179) och annan information visas. Ingen information vid inspelning visas. 13

14 Grundinstruktioner för snabbstart Möjligheter med CASIO-kameran CASIO-kameran erbjuder en rad användbara funktioner för att underlätta inspelning av digitala bilder, inklusive följande huvudfunktioner. ART SHOT En rad konstnärliga effekter kan få de mest vanliga och ordinära motiv att se mer trendiga och spännande ut. ART SHOT erbjuder följande effekter: HDR-konst, Leksakskamera, Mjukfokus, Ljus färgton, Pop, Sepia, Svartvit, Miniatyr, Fisköga. *Se sidan 60 för närmare detaljer. Snabb nattscen En serie bilder spelas in och sammanställs därefter till en slutlig bild. Resultet blir en ljus bild, även om inspelningen gjorts i mörker utan blixt. *Se sidan 77 för närmare detaljer. Trippelbild När avtryckaren trycks in spelas en bildskur bestående av tre bilder in och lagras i minnet. Denna funktion kan vara praktisk att använda för att inte missa de speciella ögonblick som ofta uppstår när barn är med. *Se sidan 63 för närmare detaljer. Suddig bakgrund/allt-i-fokusnärbild (Fokuskontroll) Vid användning av fokuskontroll tas ett flertal bilder som analyseras och kombineras till en bild där antingen bakgrunden är suddig eller allting är i fokus: från närliggande till avlägsna objekt. *Se sidan 58 för närmare detaljer. 14 Grundinstruktioner för snabbstart

15 Auto Premium Pro Efter val av inspelningsläget Auto Premium Pro avgör kameran automatiskt sådana förhållanden som huruvida det är ett motiv eller ett landskap som fotograferas. Auto Premium Pro erbjuder bättre bildkvalitet än normalläget Auto. *Se sidan 28 för närmare detaljer. Bred bild Med denna funktion sker inspelning av ett antal bilder som sedan kombineras för att framställa en bild med supervid bildvinkel, som är bredare än den bredaste bildvinkel som objektivet medger. Omvandlat till ett motsvarande 35 mm-objektiv medger de brännvidder som är tillgängliga med denna funktion inspelning med ungefärliga bildvinklar på 15 mm och 19 mm. *Se sidan 78 för närmare detaljer. Höghastighetsfilm Filmer kan spelas in med en hastighet på upp till 1000 bildrutor per sekund. Detta gör det möjligt att vid slow motion-uppspelning tydligt se fenomen som inte går att se med blotta ögat. *Se sidan 67 för närmare detaljer. FHD-filminspelning Filmer kan spelas in i högkvalitativt FHD-format. (1920x1080 bildpunkter 30 fps) *Se sidan 67 för närmare detaljer. 15 Grundinstruktioner för snabbstart

16 Börja med att ladda upp batteriet före användning. Observera att batteriet till en nysåld kamera levereras oladdat. Följ anvisningarna nedan för att sätta i batteriet i kameran och ladda det. Kameran kan endast drivas med CASIO:s speciella laddningsbara litiumjonbatteri (NP-130). Försök aldrig använda någon annan typ av batteri. Isättning av batteriet 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt i batteriet. Vänd EXILIM-loggan på batteriet neråt (i riktning mot objektivet), för undan stopparen intill batterifacket åt det håll som pilen anger och skjut samtidigt in batteriet i kameran. Tryck batteriet inåt tills stopparen fäster det på plats. Batteri RÄTT Stoppare FEL 3. Stäng batteriluckan. EXILIM-logga 16 Grundinstruktioner för snabbstart

17 Byte av batteri 1. Öppna batteriluckan och ta ut det nuvarande batteriet. Stoppare 2. Sätt i ett nytt batteri. Laddning av batteriet Kamerans batteri kan laddas genom att använda någon av följande två metoder. USB-nätadapter USB-anslutning till en dator (via medföljande mikro-usb-kabel). Laddning via USB-nätadapter Adaptern kan användas till att ladda batteriet medan det är isatt i kameran. Utför anslutning i nedan angiven ordningsföljd medan kameran är avslagen. Laddningstid: Cirka 240 minuter [USB]-port USB-nätadapter (AD-C54UG) 2 3 Vänd märket u på den mindre kontakten (mikro-usb) mot objektivsidan på kameran. 1 2 USB-nätadapter (AD-C53U) Mikro-USB-kabel (medföljer kameran) 3 Nätkabel 4 17 Grundinstruktioner för snabbstart

18 VIKTIGT! När batteriet inte har använts på länge eller vid extrema omgivningstemperaturer kan det hända att laddning tar längre tid än normalt. Om laddning tar längre tid än cirka fem timmar, så avbryts laddningen automatiskt av en timer även om batteriet inte är fulladdat. Det anges då av att den bakre lampan blinkar röd. Om batteriet inte har använts på mycket länge, så kan det hända att laddning avbryts automatiskt och att den bakre lampan börjar blinka röd redan efter cirka 60 minuter. Koppla i dessa båda fall loss USB-kabeln från kameran och anslut den sedan på nytt för att återuppta laddning. Se till att skjuta in kontakten i porten [USB] tills ett klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. USB-nätadaptern blir varm under pågående laddning. Detta är helt normalt och tyder inte på något fel. Formen på nätkabelns stickkontakt varierar mellan olika länder och geografiska områden. Arbetslägen för bakre lampa Lampans tillstånd Lyser röd Blinkar röd Släckt Beskrivning Laddning pågår Onormal omgivningstemperatur, problem med USB-nätadapter eller batteriproblem (s. 173) Laddning avslutad Bakre lampa 18 Grundinstruktioner för snabbstart

19 . Laddning via USB-anslutning till en dator En USB-anslutning medger laddning av batteriet medan det är isatt i kameran. Utför anslutning i nedan angiven ordningsföljd (, ) medan kameran är avslagen. [USB]-port Dator (strömmen påslagen) USB-port USB 1 Mikro-USB-kabel (medföljer kameran) 2 Vänd märket u på den mindre kontakten (mikro-usb) mot objektivsidan på kameran. Om kameran är påslagen, så tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran innan den ansluts till en dator. VIKTIGT! Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. Ett batteri som inte har använts på länge, vissa typer av datorer och vissa anslutningsförhållanden kan ge upphov till att laddning tar längre tid än cirka fem timmar, vilket medför att en särskild timer avbryter laddningen automatiskt även om batteriet inte är fulladdat. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt för att starta om laddning. För snabbare laddning rekommenderas användning av medföljande USB-nätadapter. Om batteriet inte har använts på mycket länge, så kan det hända att laddning avbryts automatiskt och att den bakre lampan börjar blinka röd eller slocknar redan efter cirka 60 minuter. I båda dessa fall rekommenderas att USB-nätadaptern som medföljer kameran används istället. Om kameran slås på medan laddning via en USB-anslutning till en dator pågår, så upprättar kameran en USB-anslutning till datorn. Även om laddning normalt bör fortsätta i detta läge, så kan det med vissa typer av datorer eller i vissa anslutningsmiljöer hända att laddning avbryts om strömtillförseln är för svag. Det anges i så fall av att den bakre lampan på kameran lyser grön. Ingen laddning sker medan den anslutna datorn befinner sig i viloläge. 19 Grundinstruktioner för snabbstart

20 Arbetslägen för bakre lampa Lampans tillstånd Lyser röd, (lyser/blinkar bärnstensfärgad) Blinkar röd Släckt, (lyser grön) Beskrivning Laddning pågår Onormal omgivningstemperatur, onormalt lång laddningstid eller batteriproblem (s. 173) Laddning avslutad Bakre lampa Informationen inom parentes i tabellen ovan anger lampans tillstånd när kameran är påslagen vid laddning. Övriga försiktighetsåtgärder gällande laddning Med de två laddningsmetoder som beskrivs ovan kan kamerans batteri (NP-130) laddas utan att det tas ut ur kameran. Batteriet kan även laddas med hjälp av en separat inköpt batteriladdare (BC-130L). Använd aldrig någon annan typ av laddningsanordning. Försök att använda en annan laddare kan leda till oväntade olyckor. Denna modell kan endast laddas via en USB 2.0-kompatibel USB-port. USB-laddningsanordningar och strömförsörjningsanordningar är föremål för bestämda standarder. Användning av anordningar som är undermåliga eller som inte uppfyller standardkraven kan leda till att kameran krånglar och/eller går sönder. Felfri drift garanteras inte vid användning av en hemmabyggd eller modifierad dator. Även kommersiella datorer kan ha vissa specifikationer för USB-portar som omöjliggör laddning via medföljande USB-kabel. Ett batteri som fortfarande är varmt strax efter normal användning kan kanske inte fulladdas. Se till att batteriet hinner svalna innan det laddas. Ett batteri urladdas alltid en liten aning också medan det inte är isatt i kameran. Därför är det rekommendabelt att ladda batteriet strax innan det behöver användas. Laddning av batteriet till kameran kan orsaka störningar på teve- och radiomottagning. Anslut i så fall USB-nätadaptern till ett nätuttag som är placerat längre bort från teven eller radion. Den faktiska laddningstiden beror på batteriets aktuella kapacitet och laddningsförhållanden. Använd inte USB-nätadaptern till någon annan utrustning. Använd aldrig nätkabeln till någon annan utrustning. Använd endast den USB-nätadapter och den USB-kabel som specificeras i detta instruktionshäfte för laddning. Användning av annan typ av utrustning kan resultera i felaktig laddning. 20 Grundinstruktioner för snabbstart

21 Kontroll av återstående batterispänning Allteftersom batterispänningen försvagas anger en indikator på skärmen den återstående kapaciteten enligt nedan. Återstående spänning Hög Låg Batteriindikator * * * Indikatorfärg Vit * Vit * Röd * Röd anger att batteriet är svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt. Inspelning kan inte utföras medan visas. Ladda batteriet omedelbart. Den kapacitet som batteriindikatorn anger ändras ibland vid omkoppling mellan inspelningsläge och uppspelningsläge. Inställningarna för datum och tid raderas, om kameran lämnas utan någon strömtillförsel med ett urladdat batteri i cirka 30 dagar. Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in datum och tid visas därefter nästa gång kameran slås på efter att strömmen har återställts. Ställ då in datum och tid (s. 160). Vi hänvisar till sidan 194 angående batterilivslängd och antal bilder. Tips för att spara på batteriet Inkoppling av Ekoläge möjliggör låg strömförbrukning (s. 153). Om blixten inte behöver användas, så välj? (Blixt av) som blixtläge (s. 47). Aktivera automatiskt strömavslag eller använd insomningsfunktionen för att undvika onödig batteriförbrukning i händelse att du glömmer att slå av kameran (s. 157, 157). Välj Av för Kontin. AF (s. 101). Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits på första gången Första gången ett batteri sätts i kameran visas en meny för inställning av skärmspråk, datum och tid. Om datum och tid inte ställs in korrekt kommer felaktiga datum- och tidsdata att spelas in med bilderna. VIKTIGT! Om din kamera är avsedd för den japanska marknaden, så visas ingen språkvalsmeny i steg 2 nedan. Utför i så fall åtgärderna under Specificering av skärmspråk (Language) (s. 161) för att ändra skärmspråk till något annat än japanska. Observera dock att en version av detta instruktionshäfte på det valda språket kanske inte följer med en kamera avsedd för den japanska marknaden. Det kan hända att kameramodeller som säljs i vissa geografiska områden inte stöder val av skärmspråk. 21 Grundinstruktioner för snabbstart

22 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran. [ON/OFF] (strömbrytare) 2. Använd [8], [2], [4] och [6] till att välja önskat språk och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja önskat datumformat och tryck sedan på [SET]. Exempel: 10 juli 2015 ÅÅ/MM/DD * 15/7/10 DD/MM/ÅÅ * 10/7/15 MM/DD/ÅÅ * 7/10/15 4. Ställ in datum och tid. Använd [4] och [6] till att välja den inställningspost som ska ändras och använd sedan [8] och [2] till att ändra den. Växla mellan 12-timmars och 24-timmars format genom att välja 24h och sedan använda [8] och [2] till att ändra inställningen. 5. Använd efter inställning av korrekt datum och tid [4] och [6] till att välja Tillämpa och tryck sedan på [SET]. Vi hänvisar till följande sidor angående ändring av inställningarna, om ett misstag råkar göras vid inställning av skärmspråk, datum eller tid enligt åtgärderna ovan. Skärmspråk: s. 161 Datum och tid: s. 160 ANM. Varje land bestämmer självt vilken lokal tid som ska gälla och om sommartid ska tillämpas, vilket betyder att dessa tider är föremål för ändringar. Om batteriet tas ut ur kameran för tidigt efter att tid och datum har ställts in första gången kan det hända att inställningarna återställs till grundinställningarna. Låt batteriet vara isatt i minst 24 timmar efter att dessa inställningar har gjorts. 22 Grundinstruktioner för snabbstart

23 Förberedning av ett minneskort Kameran har visserligen ett inbyggt minne för lagring av bilder och filmer, men för att erhålla större inspelningskapacitet rekommenderas inköp av ett separat minneskort. Kameran levereras utan minneskort. Bilder som spelas in medan ett minneskort är isatt sparas i minneskortet. När inget minneskort är isatt sparas bilderna i det inbyggda minnet. Vi hänvisar till sidan 188 angående kapaciteter hos minneskort. Användbara minneskort SD-minneskort SDHC-minneskort SDXC-minneskort Använd någon av ovanstående typer av minneskort. Minneskorten som anges ovan är de typer av minneskort som stöds i januari Kameran stöder användning av SD-minneskort av följande typer och kapaciteter: SD-minneskort på upp till 2 GB, SDHC-minneskort på 2 GB till 32 GB, SDXCminneskort på 32 GB till 2 TB. Notera att möjligheten att använda ett visst kort med denna kamera inte kan garanteras, även om kortet uppfyller ovanstående krav gällande kapacitet och typ. Kameran stöder användning av Eye-Fi-kort och FlashAir-kort.. Försiktighetsåtgärder vid hantering av minneskort Vissa typer av minneskort kan medföra långsammare behandlingshastighet och till och med göra att högkvalitativa filmer inte kan lagras korrekt. Användning av vissa typer av minneskort medför också långsammare dataöverföring och gör att filmdata tar längre tid att spela in, vilket kan resultera i att bildrutor i filmen hoppas över. Om bildrutor hoppas över, så anges det av att indikeringen Y på skärmen blir gul. För att undvika dylika problem rekommenderas användning av ett SD-minneskort av Ultra High Speed-typ. Notera dock att CASIO inte lämnar några garantier angående bruket av något SD-minneskort av Ultra High Speed-typ tillsammans med denna kamera. 23 Grundinstruktioner för snabbstart

24 Isättning av ett minneskort 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran och öppna sedan batteriluckan. 2. Sätt i ett minneskort. Håll minneskortet med framsidan vänd uppåt (mot kamerans skärmsida) och skjut in det i minneskortfacket så långt det går tills det låses på plats med ett klickljud. Framsida Framsida Baksida 3. Stäng batteriluckan. VIKTIGT! Sätt aldrig i någonting annat än ett användbart minneskort (s. 23) i minneskortfacket. Om vatten eller något främmande föremål skulle råka tränga in i minneskortfacket, så slå omedelbart av kameran, ta ut batteriet och kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad. 24 Grundinstruktioner för snabbstart

25 Byte av minneskort Tryck in minneskortet och släpp det, så att det skjuts ut en bit ur minneskortfacket. Fatta tag i minneskortet och dra ut det helt och hållet. Sätt därefter i ett nytt minneskort. Ta aldrig ut minneskortet ur kameran medan den bakre lampan blinkar grön. Det kan göra att bildlagring misslyckas eller rentav orsaka skador på minneskortet. Formatering (initiering) av ett nytt minneskort Formatera ett minneskort med kameran, innan det används första gången. VIKTIGT! Formatering av ett minneskort som redan innehåller stillbilder eller andra filer gör att dess innehåll raderas. Vanligtvis behöver ett minneskort bara formateras en gång. Kortet bör dock formateras på nytt, om det reagerar trögt eller uppvisar några andra onormala företeelser. Använd alltid kameran till att formatera ett minneskort. Formatering av ett kort på en dator resulterar i ett format som avviker från SD-standard, vilket kan medföra avsevärt långsammare behandlingstid och orsaka problem med bland annat kompatibilitet och prestanda. Kopiera installationsfilen för Eye-Fi från kortet till datorn, innan ett nytt Eye-Fi-kort formateras för att börja användas första gången. Vid formatering av ett FlashAir-kort med kameran raderas filer på kortet som krävs för kommunikation. Vi hänvisar till de anvisningar som medföljer FlashAir-kortet angående detaljer kring formatering. 1. Slå på kameran och tryck på [MENU]. 2. Tryck på [4], använd [8] och [2] till att välja fliken SETTING och tryck sedan på [6]. 3. Använd [8] och [2] till att välja Formatera och tryck sedan på [SET]. 4. Använd [8] och [2] till att välja Formatera och tryck sedan på [SET]. 5. Använd [8] och [2] till att välja Ja och tryck sedan på [SET]. 25 Grundinstruktioner för snabbstart

26 På- och avslagning av kameran. För att slå på strömmen Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att aktivera inspelningsläget, så att bilder kan spelas in. Tryck på [p] (uppspelning) i inspelningsläget för att aktivera uppspelningsläget, när stillbilder och/eller filmer ska visas (s. 32, 109). Kameran kan även slås på genom tryckning på [p] (uppspelning). Tryck på [r] (inspelning) eller avtryckaren i uppspelningsläget för att återgå till inspelningsläget. Se noga till att ingenting hindrar eller kommer i kontakt med objektivet medan det skjuts ut. Håll inte fast objektivet så att det inte kan skjutas ut, eftersom det kan orsaka fel. Cirka 10 sekunder efter tryckning på [p] (uppspelning) för aktivering av uppspelningsläget dras objektivet in i kameran. Med vilofunktionen eller automatiskt strömavslag (s. 157, 157) slås strömmen av automatiskt om ingen åtgärd utförs under en viss tidsperiod. [ON/OFF] (strömbrytare) Avtryckare Bakre lampa [p] (uppspelning) [r] (inspelning). För att slå av kameran Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare). ANM. Det går även att ställa in kameran så att den slås på eller av vid tryckning på [r] (inspelning) (s. 158). Kameran kan konfigureras så att strömmen slås av vid tryckning på [p] (uppspelning) (s. 158). 26 Grundinstruktioner för snabbstart

27 Korrekt hållning av kameran Rubbning av kameran samtidigt som avtryckaren trycks in resulterar i suddiga bilder. Se till att kameran hålls enligt bilden och att den hålls stilla genom att pressa armarna mot kroppen samtidigt som avtryckaren trycks in för inspelning. Håll kameran stilla, tryck försiktigt in avtryckaren och se Horisontellt Vertikalt till att undvika rörelser under den tid det tar för bilden att spelas in. Håll kameran så att blixten befinner sig ovanför objektivet. Detta är speciellt viktigt när belysningen är dålig, eftersom slutartiden då blir längre. ANM. Se till att inte något finger eller remmen blockerar Blixt något av de områden som anges på illustrationen. Främre lampa För att undvika att tappa kameran bör du fästa remmen runt fingrarna eller handleden när du håller i kameran. Svinga inte kameran medan den hålls i remmen. Den medföljande remmen är endast avsedd för användning till denna kamera. Använd den aldrig för andra syften. Medan Autorotering är inkopplat känner kameran Objektiv av huruvida den hålls vertikalt eller horisontellt när en stillbild spelas in. En bild som spelats in med kameran hållen vertikalt roteras automatiskt 90 grader vid visning på skärmen (s. 156). 27 Grundinstruktioner för snabbstart

28 Inspelning av en stillbild Val av automatiskt inspelningsläge Välj ett av två automatiska inspelningslägen (Autoprogram eller Auto Premium Pro) i enlighet med aktuella behov för digital fotografering. Inställning Inspelningsikon på skärmen Beskrivning P Autoprogram Ÿ Auto Premium Pro Detta är det normala läget för automatisk inspelning. I läget Auto Premium Pro avgör kameran automatiskt en del speciella villkor, t.ex. huruvida det är ett motiv eller ett landskap som fotograferas. Auto Premium Pro-inspelning ger bättre bildkvalitet än Autoprogram-inspelning. Detta läge förbrukar dock mer ström (och laddar ur batteriet fortare) än läget Autoprogram. 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran. Inspelningsläget aktiveras på kameran. Om kameran är i uppspelningsläget, så tryck på avtryckaren. 2. Ställ lägesväljaren på [P] (Autoprogram) eller [Ÿ] (Auto Premium Pro) för att välja automatiskt inspelningsläge. Återstående minneskapacitet för stillbilder (s. 188) Skärm [ON/OFF] (strömbrytare) Avtryckare Lägesväljare Ikon för automatiskt inspelningsläge 28 Grundinstruktioner för snabbstart

29 Inspelning av en stillbild 1. Rikta kameran mot motivet. Vid inspelning i läget Auto Premium Pro visas längst ner på skärmen en text som beskriver den typ av bild som kameran har registrerat. Ett motiv kan zoomas in eller ut efter behov. Visas när kameran känner av att den sitter på ett stativ. Zoomreglage w Vidvinkel z Telefoto Om kameran bedömer att den behöver spela in en uppsättning seriebilder, så visas indikeringen Š på skärmen. Se till att undvika kamera- och motivrörelser tills samtliga seriebilder har spelats in. 2. Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera bilden. När fokusering är klart avger kameran ett pipljud samtidigt som den bakre lampan tänds i grönt och fokusramen blir grön. Bakre lampa Halvtryck Tryck lätt in knappen tills det tar stopp. Fokusram Ett halvtryck på avtryckaren gör att kameran automatiskt ställer in exponering och fokuserar motivet som den nu är riktad mot. För att få bra bilder är det viktigt att kunna avgöra hur hårt tryck som behövs för ett halvtryck respektive ett fullt tryck på avtryckaren. Pip, pip! (Bilden är fokuserad.) 29 Grundinstruktioner för snabbstart

30 3. Fortsätt hålla kameran stilla och tryck in avtryckaren helt och hållet. En stillbild spelas in. Fullt tryck Klick! (Bilden spelas in.) Inspelning av en film Tryck på [0] (film) för att starta filminspelning. Tryck en gång till på [0] (film) för att stoppa filminspelning. Vi hänvisar till nedanstående sidhänvisningar angående detaljer. Standardfilm (STD-film): s. 64 Högupplöst film (FHD-film): s. 67 Höghastighetsfilm (Höghast.film): s. 67 [0] (film). Om bilden inte fokuseras... Om fokusramen förblir röd och den bakre lampan blinkar grön innebär det att bilden inte är fokuserad (eftersom motivet är för nära e.dyl.). Rikta i så fall om kameran mot motivet och försök fokusera på nytt.. Inspelning i läget Auto Om motivet inte befinner sig i mitten av ramen... Fokuslås (s. 43) kallas en teknik som kan användas vid inspelning av en bild där det motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen mitt på skärmen. För att spåra ett rörligt motivs rörelser Tryck in avtryckaren halvvägs för att följa och fokusera automatiskt på ett rörligt motiv. Se O Spårning (s. 99) för närmare detaljer. 30 Grundinstruktioner för snabbstart

31 . Inspelning i läget Auto Premium Pro Utöver inställning av slutartid, bländarvärde och ISO-känslighet utförs i läget Auto Premium Pro automatisk inställning av följande funktioner efter behov. Kontinuerlig autofokus (s. 101) Intelligent autofokus (s. 99) Ansiktsidentifiering (s. 102) Höghastighet för skakdämpning (s. 87) Vid inspelning i läget Auto Premium Pro kan objektivrörelser medföra att vibrationer och störande ljud uppstår. Detta tyder inte på något fel. Vid inspelning i läget Auto Premium Pro kan det hända att meddelandet Auto Premium behandlas. visas på skärmen. Om du tycker att behandlingen av bilddata tar för lång tid, så prova att spela in i normalläget Auto istället. I vissa fall kan det hända att inspelningsmiljön inte kan tolkas korrekt i läget Auto Premium Pro. Spela i så fall in i normalläget Auto. Om Š visas på skärmen, så spelar kameran in en uppsättning seriebilder och sammanställer dessa till en slutlig bild. Se till att undvika kamera- och motivrörelser tills samtliga seriebilder har spelats in. Välj Av för posten HS-sceninsp. på manöverpanelen (s. 38), om seriebildstagning inte ska användas. Vissa blixtlägen (s. 47) kan begränsa vilka miljöfaktorer som kan detekteras med Auto Premium Pro. 31 Grundinstruktioner för snabbstart

32 Visning av stillbilder Gör på följande sätt för att titta på stillbilder på kamerans skärm. Vi hänvisar till sidan 109 angående uppspelning av filmer. Vi hänvisar till sidan 111 angående bilder inspelade med hjälp av seriebildstagning (kontinuerlig slutare). 1. Slå på kameran och tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget. En stillbild som finns lagrad i minnet visas på skärmen. Information gällande aktuell stillbild visas också (s. 12). [p] (uppspelning) Det är även möjligt att dölja informationen för att enbart se stillbilden (s. 13). Det är möjligt att zooma in önskad del av bilden genom att vrida zoomreglaget mot z (s. 115). Vid inspelning av en viktig bild kan zoomningen användas till att kontrollera detaljerna i bilden efter att bilden har spelats in. 2. Använd [4] och [6] till att bläddra mellan bilderna. Håll endera knappen intryckt för att bläddra i snabbare takt. [6] [6] [4] [4] ANM. Vid halvvägs intryckning av avtryckaren i uppspelningsläget eller medan en meny visas på skärmen kopplas inspelningsläget in direkt. 32 Grundinstruktioner för snabbstart

33 Radering av stillbilder och filmer Om minnet blir fullt kan stillbilder och filmer som inte längre behövs raderas för att frigöra lagringsutrymme och spela in fler bilder. VIKTIGT! Tänk på att en raderad fil (bild) inte kan återkallas. Vi hänvisar till sidan 112 angående bilder inspelade med hjälp av seriebildstagning (kontinuerlig slutare). Om Avaktiverat väljs för inställningen Raderingsknapp på menyn SETTING (s. 158), så visas inte raderingsmenyn vid tryckning på [2] ( ) (radera). Filer kan endast raderas medan Aktiverat är valt för Raderingsknapp.. Radering av en enstaka fil 1. Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget och tryck sedan på [2] ( ). 2. Använd [4] och [6] till att bläddra igenom filerna tills den som ska raderas visas. 3. Använd [8] och [2] till att välja Radera och tryck sedan på [SET]. Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att radera fler filer. Tryck på [MENU] för att avsluta radering. Om en seriebildsgrupp (s. 111) visas vid utförande av ovanstående åtgärd, så raderas alla bilder i den seriebildsgrupp som för tillfället visas.. Radering av vissa filer 1. Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget och tryck sedan på [2] ( ). 2. Använd [8] och [2] till att välja Radera filer och tryck sedan på [SET]. En meny för val av filer visas. 3. Använd [8], [2], [4] och [6] till att flytta valramen till den fil som ska raderas och tryck sedan på [SET]. Kryssrutan i nedre vänstra hörnet på den valda filens bild markeras och den blå ramen flyttas till nästa bild. Vald bild kan förstoras innan den raderas genom att vrida zoomreglaget mot z ([). 4. Upprepa åtgärden i steg 3 för att välja fler filer, om så önskas. Tryck på [MENU], när valet av filer är klart. 33 Grundinstruktioner för snabbstart

34 5. Använd [8] och [2] till att välja Ja och tryck sedan på [SET]. Valda filer raderas. Välj Nej i steg 5 och tryck sedan på [SET] för att avbryta radering.. Radering av samtliga filer 1. Tryck på [p] (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget och tryck sedan på [2] ( ). 2. Använd [8] och [2] till att välja Radera alla filer och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja Ja och tryck sedan på [SET] för att radera alla filer. Meddelandet Det finns inga filer. visas. Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder Drift Öppna aldrig batteriluckan medan den bakre lampan blinkar grön. Detta kan resultera i felaktig lagring av den bild som just spelats in, skador på andra bilder som lagrats i minnet, fel på kameran etc. Om ett oönskat ljus skiner på objektivet, så skugga objektivet med handen vid inspelning av en bild. Skärmen vid inspelning av stillbilder Beroende på motivets ljusförhållanden kan det hända att skärmen reagerar långsammare än normalt och att digitala störningar uppstår på skärmbilden. Den bild som visas på skärmen är avsedd för komponering av bilden. Den faktiska bilden spelas in med den kvalitet som ställts in för bildkvalitet (s. 96). Inspelning inomhus under lysrörsbelysning Det obetydliga flimrandet hos lysrörslampor kan påverka ljusstyrkan eller färgerna på en bild. Övriga försiktighetsåtgärder Ju längre slutartiden är, desto större är risken för att märkbara störningar uppträder på bilden. Kameran utför därför automatiskt brusreducering vid inspelning med lång slutartid. Brusreduceringsbehandlingen gör att det tar längre tid att spela in en bild med lång slutartid. De slutartider för vilka brusreducering utförs beror på aktuella kamerainställningar och inspelningsförhållanden. En brusreduceringsprocess utförs när ett högt värde är inställt för ISO-känslighet. Detta medför att det kan ta relativt lång tid för kameran att bli klar för nästa inspelning efter att avtryckaren har tryckts in. Utför ingen manövrering av kameran medan en bild håller på att spelas in. På grund av egenskaper hos kamerans bildbehandlingselement kan det hända att väldigt snabbrörliga objekt i en bild verkar snedvridna. 34 Grundinstruktioner för snabbstart

35 . Begränsningar för autofokus Följande förhållanden kan medföra att fokusering misslyckas. En enfärgad vägg eller annat motiv med mycket låg kontrast Motiv i kraftigt motljus Ett väldigt blänkande motiv Persienner eller andra föremål med ett horisontellt mönster Flera motiv på olika avstånd från kameran Ett motiv på ett mörkt ställe Ett motiv som är för långt borta för att ljus från hjälplampan för autofokus ska nå fram Kamerarörelser vid inspelning Ett snabbrörligt motiv Ett motiv som är utanför kamerans fokusomfång Om fokusering misslyckas, så prova att använda fokuslåset (s. 43) eller ställ in fokus manuellt (s. 42). 35 Grundinstruktioner för snabbstart

36 Handledning för inspelning av stillbilder Val av inspelningsläge Kameran erbjuder ett antal olika inspelningslägen. Vrid vid behov på lägesväljaren för att ställa den i det inspelningsläge som lämpar sig för den typ av bild som ska spelas in, innan bildinspelning utförs. Lägesväljare P Autoprogram Normalt automatiskt inspelningsläge. Detta läge bör normalt användas (s. 28). Ÿ Auto Premium Pro I läget Auto Premium Pro avgör kameran automatiskt en del speciella villkor, t.ex. huruvida det är ett motiv eller ett landskap som fotograferas. Inspelning i läget Auto Premium Pro ger bättre bildkvalitet än vid normal automatisk inspelning (s. 28). b BEST SHOT Välj helt enkelt ett lämpligt scenexempel bland de som finns inbyggda i kameran, så ställs kameran automatiskt in för inspelning av lyckade bilder (s. 73). E Fokuskontroll Fokuskontroll kan användas till att konfigurera kameran så att bakgrunden blir suddig och endast förgrundsmotivet blir skarpt (Suddig bakgrund) eller så att allting blir skarpt (Allt i fokus-makro) (s. 58). C ART SHOT En rad konstnärliga effekter kan få de mest vanliga och ordinära motiv att se mer trendiga och spännande ut. j Multi-SU-zoom Denna funktion använder sig av superupplösningsteknik och flera seriebilder till att utvidga zoomomfånget för att erbjuda bilder med en helhet av högre kvalitet och skärpa (s. 54). D Trippelbild En bildskur med tre bilder spelas in, vilket gör detta läge lämpligt för infångning av speciella ögonblick med barn närvarande (s. 63). 36 Handledning för inspelning av stillbilder

37 M M-läge (manuell exponering) S I detta läge kan både bländarvärde och slutartid ställas in såsom önskas. Tryck på [SET] för att ta fram manöverpanelen. Använd [8] och [2] till att välja (Bländare) och tryck sedan på [SET]. Använd [8] och [2] till att ändra inställningen av bländarvärde och tryck sedan på [SET]. Använd [8] och [2] till att välja (Slutartid) och tryck sedan på [SET]. Använd [8] och [2] till att ändra inställningen av slutartid och tryck sedan på [SET]. S-läge (slutartidsprioritet) I detta läge kan önskad slutartid väljas, varpå övriga inställningar anpassas därefter. Tryck på [SET] för att ta fram manöverpanelen. Använd [8] och [2] till att välja (Slutartid) och tryck sedan på [SET]. Använd [8] och [2] till att ändra inställningen av slutartid och tryck sedan på [SET]. Det går även att välja inställning av EV-skifte, som återfinns under inställningen av slutartid, och sedan ange ett exponeringsvärde (EV-skifte). A A-läge (bländarprioritet) I detta läge kan önskat bländarvärde väljas, varpå övriga inställningar anpassas därefter. Tryck på [SET] för att ta fram manöverpanelen. Använd [8] och [2] till att välja (Bländare) och tryck sedan på [SET]. Använd [8] och [2] till att ändra inställningen av bländarvärde och tryck sedan på [SET]. Det går även att välja inställning av EV-skifte, som återfinns under inställningen av bländarvärde, och sedan ange ett exponeringsvärde (EV-skifte). VIKTIGT! I läget S fungerar ISO-känslighet (s. 44) alltid i enlighet med inställningen Auto för ISO-känslighet. Inställningen av ISO-känslighet kan inte ändras medan läget S är valt. Blixtlägena > (Autoblixt) och (Reducering av röda ögon) kan inte användas medan A, S eller M är valt som inspelningsläge. Välj istället blixtläget < (Blixt på) för att få blixten att avfyras. Visningen av ISO-känslighet, slutartid eller bländarvärde ändrar färg till röd när avtryckaren trycks in halvvägs, om bilden är över- eller underexponerad. 37 Handledning för inspelning av stillbilder

38 Användning av manöverpanelen Manöverpanelen kan användas till att ändra kamerainställningar. [8] [2] [4] [6] 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. Manöverpanelen kan även tas fram genom att trycka på [2]. [SET] 2. Använd [8] och [2] till att välja den inställning som ska ändras och tryck sedan på [SET]. Någon av ikonerna på manöverpanelen väljs och dess inställning visas på skärmen.* Självutlösare (s. 39) Vitbalans (s. 40) Fokus (s. 42) ISO-känslighet (s. 44) Sminknivå (s. 45) EV-skifte (s. 46) Blixt (s. 47) Mätning (s. 49) * Vilka poster som visas på manöverpanelen beror på aktuellt inspelningsläge. 3. Använd [8] och [2] till att ändra inställningen. 4. Kontrollera inställningen och tryck sedan på [SET]. Inställningen appliceras och inspelningsläget aktiveras på nytt Manöverpanel ANM. Det är också möjligt att använda skärmmenyer till att ändra andra inställningar än de som anges ovan (s. 91). 38 Handledning för inspelning av stillbilder

39 Användning av självutlösaren (Självutlösare) Vid användning av självutlösaren startar en nerräkningstimer när avtryckaren trycks in. En bild spelas sedan in efter en viss bestämd tid. 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (Självutlösare) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning och tryck sedan på [SET]. Inställning Inspelningsikon på skärmen Beskrivning 10 sek. 10-sekunders självutlösare 2 sek. 3 (tredubbel självutlösare) 2-sekunders självutlösare Vid inspelning under förhållanden som gör slutartiden längre kan denna inställning användas för att förhindra suddiga bilder till följd av kamerarörelser. Tre bilder spelas in: den första 10 sekunder efter att avtryckaren har tryckts in och de två andra så fort kameran är redo för ny inspelning. Hur lång tid det tar för kameran att bli redo för inspelning beror på inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet, huruvida ett minneskort är isatt i kameran och blixtladdningens tillstånd. Av Ingen Självutlösaren kopplas ur. Den främre lampan blinkar medan självutlösarens nerräkning pågår. Det går att avbryta en pågående nerräkning av självutlösaren genom att trycka på [SET]. Främre lampa 39 Handledning för inspelning av stillbilder

40 ANM. Självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande funktioner. Snabb seriebild med förinspelning av seriebild, Förinspela (film), Fördröjningskorrigering, Panoramasvep, Bred bild, Trippelbild Den tredubbla självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande funktioner. Film, Snabb kontinuerlig, Multi-SU-zoom, Höghastighet för nattbild, Höghastighet för bästa val, For YouTube, Suddig bakgrund, Allt i fokus-makro Justering av vitbalans (Vitbalans) Genom att justera vitbalansen i enlighet med rådande ljusförhållanden är det möjligt att undvika de blåktiga bilder som uppstår vid inspelning i mulet väder utomhus eller de grönaktiga bilder som uppstår vid inspelning under lysrörsbelysning. 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (Vitbalans) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja lämpligt inspelningsförhållande och tryck sedan på [SET]. Inställning Auto vitbalans Inspelningsikon på skärmen Ingen Beskrivning Kameran ställs in så att vitbalansen justeras automatiskt. Dagsljus För inspelning utomhus en solig dag ' Mulet Skugga Dagsv. lysrör Dagsl. lysrör För inspelning utomhus en mulen eller regnig dag, i skugga e.dyl. För inspelning en solig dag i skuggan av träd eller byggnader För inspelning under vit eller dagsvit lysrörsbelysning För inspelning under dagsljus lysrörsbelysning «Volfram För inspelning under glödlampsbelysning 40 Handledning för inspelning av stillbilder

41 Inställning Man. vitbal. Inspelningsikon på skärmen Beskrivning För manuell inställning av kameran i enlighet med en viss ljuskälla Välj Man. vitbal.. Blankt vitt papper Rikta kameran mot ett blankt vitt pappersark som fyller hela skärmen, under samma belysning som ska användas vid inspelning, och tryck sedan på avtryckaren. Tryck på [SET]. Vitbalansinställningen bevaras även efter att kameran har slagits av. Efter val av Auto vitbalans för vitbalansinställning fastställer kameran automatiskt vitpunkten för motivet. Motiv av vissa färger och vissa typer av belysning kan orsaka problem när kameran försöker fastställa vitpunkten, vilket omöjliggör korrekt justering av vitbalansen. Välj i så fall lämplig vitbalansinställning enligt rådande inspelningsförhållanden (Dagsljus, Mulet etc.). 41 Handledning för inspelning av stillbilder

42 Val av ett fokusläge (Fokus) 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (Fokus) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning och tryck sedan på [SET]. Inställningar Inspelningsikon på skärmen Typ av bildinspelning Ungefärligt Fokusläge fokusomfång* 1 Stillbilder Filmer Stillbilder Filmer Q AF (autofokus) Ingen Allmän inspelning Närbild Närbilder Automatisk Automatisk * 3 4 cm till 9 (oändlighet) (vidvinkel)* 2 4 cm till 50 cm (vidvinkel)* 2 W MF (manuell fokus) För manuell fokusering Manuell 4 cm till 9 (oändlighet) (vidvinkel)* 2 *1 Fokusomfånget motsvarar avståndet från objektivytan. *2 Fokusomfånget beror på aktuell optisk zoomposition. *3 Under pågående inspelning av höghastighetsfilm är fokus fast inställt i samma läge som när inspelningen startade. Fokusera en bild genom att trycka in avtryckaren halvvägs för autofokus eller fokusera manuellt, innan [0] (film) trycks in för att starta inspelning. Fokusering med manuell fokus 1. Komponera bilden på skärmen så att motivet du vill fokusera på befinner sig inom den gula ramen. 2. Använd [4] (närmare) och [6] (avlägsnare) till att ställa in fokus medan bilden kontrolleras på skärmen. Gul ram Den del av bilden som befinner sig inom ramen förstoras och fyller ut skärmen, vilket underlättar fokuseringen. Om ingen manövrering utförs under två sekunder medan den förstorade bilden visas, så återställs visningen på skärmen till den i steg 1. Medan Valratt (s. 92) är inställt på MF (Manuell fokus) kan valratten användas för fokusering. 42 Handledning för inspelning av stillbilder

43 ANM. En autonärbildsfunktion känner av hur långt bort från objektivet motivet befinner sig och väljer automatiskt antingen närbildsfokus eller autofokus därefter. Användning av blixten tillsammans med närbildsfokus kan medföra att ljuset från blixten blockeras och resultera i oönskade skuggor från objektivet på bilden. Närhelst den optiska zoomen används vid inspelning med autofokus, närbildsfokus eller manuell fokus visas ett värde på skärmen som anger fokusomfånget enligt nedan. Notera att fokusomfånget visas inklusive omfånget för autonärbild endast vid inspelning med autofokus. Exempel: oo* cm - 9 * oo är det faktiska värdet för fokusomfång. De operationer som tilldelats knapparna [4] och [6] med hjälp av inställningen Tangent L/R (s. 93) kan inte användas medan manuell fokus är valt som fokusläge. Fokus är alltid fast inställt på AF (autofokus) medan Ansiktsident. används. Om inställningen av Fokus ska ändras, så välj först Av för Ansiktsident.. Användning av fokuslås Fokuslås är en teknik som kan användas till att komponera en bild där det motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen i mitten av skärmen. Använd fokuslåset genom att välja U Punkt eller O Spårning som autofokusyta (s. 99). 1. Anpassa fokusramen på skärmen till det motiv som ska fokuseras på och tryck sedan in avtryckaren halvvägs. Motiv för fokusering Fokusram 2. Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs intryckt (så att fokusinställningen inte ändras) och flytta samtidigt kameran för att komponera bilden såsom önskas. Medan O Spårning är valt som autofokusyta förflyttar sig fokusramen automatiskt för att följa motivet. 3. Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in den färdigkomponerade bilden. ANM. Fokuslåset låser även exponeringen (AE). 43 Handledning för inspelning av stillbilder

44 Specificering av ISO-känslighet (ISO) ISO-känslighet är ett mätvärde för ljuskänslighet. 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (ISO-känslighet) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning och tryck sedan på [SET]. Inställning Auto ISO80 ISO100 ISO200 ISO400 Inspelningsikon på skärmen Ingen Beskrivning Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med rådande förhållanden. Lägre känslighet Lång slutartid Mindre brus ISO800 ISO1600 ISO3200 Högre känslighet Kort slutartid (För inspelning i svagt upplysta områden.) Viss kornighet (ökat digitalt brus) Medan Auto är valt korrigerar skakdämpning endast för motivrörelser (s. 100). Eftersom högre värden för ISO-känslighet tenderar att resultera i bilder med digitalt brus utför kameran en automatisk brusfiltrering. Därför kan det hända att det tar relativt lång tid för kameran att avsluta inspelning av en bild som har tagits. Ingen manövrering av kameran är möjlig medan bildinspelning pågår. 44 Handledning för inspelning av stillbilder

45 Inspelning av vackra porträttbilder (Sminknivå) Sminkfunktionen gör hudstrukturen på motivet jämnare och ansiktsskuggor orsakade av starkt solljus mjukare för vackrare porträttfoton. En sminknivå inom omfånget 0 (av) till +12 (max.) kan väljas. 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (Sminknivå) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning för sminknivå och tryck sedan på [SET]. En sminknivå inom omfånget 0 (av) till +12 (max.) kan väljas. 4. Spela in bilden. ANM. Efter att en sminknivå på mellan +1 (min.) och +12 (max.) har ställts in konfigureras följande inställningar automatiskt. Ansiktsident.: På Fokusläge: AF (autofokus) Sminkfunktionen kan inte användas tillsammans med följande funktioner: Vissa BEST SHOT-scener, ART SHOT, Multi-SU-zoom, Snabb kontinuerlig 45 Handledning för inspelning av stillbilder

46 Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte) Det går att manuellt justera bildens exponeringsvärde (EV-värde) före inspelning. Omfång för exponeringskompensation: 2,0 EV till +2,0 EV Enhet: 1/3 EV 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (EV-skifte) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att justera värdet för exponeringskompensation. [8], medurs: Höjer EV-värdet. Ett högre EV-värde är bäst för motiv med ljusa färger och motiv belysta bakifrån. [2], moturs: Sänker EV-värdet. Ett lägre EV-värde är bäst för motiv med mörka färger och för inspelning utomhus en solig dag. Ändra EV-värdet till 0,0 för att koppla ur exponeringskompensation. Värde för exponeringskompensation 4. Tryck på [SET]. Valt värde för exponeringskompensation tillämpas. Det inställda värdet för exponeringskompensation gäller tills det ändras eller kameran slås av (vilket får det att återgå till 0,0 ). ANM. Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa ställen går det kanske inte att uppnå önskat resultat även om exponeringskompensation används. 46 Handledning för inspelning av stillbilder

47 Användning av blixt (Blixt) När blixten ska användas behöver blixtomkopplaren skjutas åt sidan, så att blixten fälls upp. Blixtomkopplare Blixt 1. Aktivera inspelningsläget och tryck en gång på [2] ( ). 2. Använd [8] och [2] till att välja önskat blixtläge och tryck sedan på [SET]. [2] ( ) Inställning > Autoblixt? Blixt av < Blixt på Reducering av röda ögon Inspelningsikon på skärmen Ingen Beskrivning Blixten avfyras automatiskt i enlighet med exponeringsförhållandena (mängden ljus och ljusstyrka). Blixten avfyras inte. Blixten avfyras alltid. Detta blixtläge kan användas för att lysa upp ett motiv som normalt blir mörkt beroende på stark belysning bakifrån (synkroniserad blixt för dagsljus). Blixten avfyras automatiskt. Detta blixtläge kan användas för att minska risken för att ögon i motivet blir röda. 3. Skjut blixtomkopplaren åt sidan för att fälla upp blixten. Om avtryckaren trycks in halvvägs medan blixten inte är uppfälld och omgivande ljusförhållande kräver blixt, så visas meddelandet Fäll upp blixten. på skärmen. Blixten avfyras då inte, om avtryckaren därefter trycks in helt. Skjut blixtomkopplaren åt sidan för att fälla upp blixten före inspelning. 47 Handledning för inspelning av stillbilder

48 4. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. Bakre lampa Blinkar orange medan blixten laddas för att ange att bildinspelning inte kan ske. Det går inte att ta en till stillbild med blixt förrän lampan har slutat blinka orange, vilket anger att laddningen är klar. < anger att blixten avfyras. Vi hänvisar till sidan 193 angående detaljer kring blixtomfång. VIKTIGT! Även om manöverpanelen har konfigurerats för blixt, så kan blixten bara avfyras medan den är uppfälld. Tryck ner blixten tills den låses på plats med ett klick, när blixten inte ska användas. Främmande materia på blixtglaset kan reagera med blixtljuset, så att rök eller onormal lukt uppstår. Även om detta inte anger något funktionsfel, så kan fett från fingrar och annan främmande materia som lämnas kvar på blixtglaset vara svårt att få bort. Därför bör glaset med jämna mellanrum torkas rent med en mjuk, torr trasa. ANM. Se till att inga fingrar eller remmen blockerar blixten. Önskad effekt erhålls kanske inte om motivet är för långt borta eller för nära. Blixtens laddningstid (s. 193) beror på aktuella driftsförhållanden (batteritillstånd, omgivande temperatur o.s.v.). Om blixten inte används vid inspelning på ett mörkt ställe blir slutartiden längre, vilket ökar risken för att bilden blir suddig om kameran inte hålls absolut stilla. Fäst kameran på ett stativ e.dyl. under sådana förhållanden. När reducering av röda ögon används avfyras blixten automatiskt i enlighet med exponeringen. Den avfyras inte på ställen där belysningen är god. Solsken, lysrörslampor och vissa andra ljuskällor kan ge upphov till onormala färger på bilden. Välj? (Blixt av) som blixtläge vid inspelning på platser där fotografering med blixt är förbjudet. Blixtlägena > (Autoblixt) och (Reducering av röda ögon) kan inte användas medan A, S eller M är valt som inspelningsläge. Välj istället blixtläget < (Blixt på) för att få blixten att avfyras. 48 Handledning för inspelning av stillbilder

49 Reducering av röda ögon Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst rum kan göra att det uppträder röda prickar i ögonen hos personer på bilden. Detta inträffar när ljuset från blixten reflekteras på ögats näthinna. När reducering av röda ögon väljs som blixtläge avfyrar kameran en förblixt som sluter näthinnan i ögonen på personer som förekommer på bilden, vilket reducerar risken för röda ögon. Observera nedanstående punkter när reducering av röda ögon används. Reducering av röda ögon fungerar inte om personerna på bilden inte tittar rakt mot kameran (blixten). Reducering av röda ögon fungerar sämre för personer som befinner sig långt från kameran. Specificering av mätningsläge (Mätning) Mätningsläget avgör vilken del av ett motiv som mäts för inställning av exponering. 1. Aktivera inspelningsläget och tryck på [SET]. 2. Använd [8] och [2] till att välja alternativet (Mätning) på manöverpanelen och tryck sedan på [SET]. 3. Använd [8] och [2] till att välja önskad inställning och tryck sedan på [SET]. Inställning B Multi N Mittvägd Punkt Inspelningsikon på skärmen Ingen Beskrivning Multimönstermätning delar in bilden i olika delar och mäter ljuset i varje del i syfte att uppnå en balanserad avläsning av exponeringen. Denna typ av mätning sörjer för felfri inställning av exponering vid en rad olika inspelningsförhållanden. Mittvägd mätning koncentrerar sig på att mäta ljuset i mitten av fokusytan. Denna typ av mätning lämpar sig bäst när du vill ha viss kontroll över kontrasten. Punktmätning utför mätning av en väldigt liten yta. Använd denna mätningsmetod när du vill att exponeringen ska ställas in i enlighet med ljusstyrkan hos ett specifikt motiv, utan att påverkas av omgivande förhållanden. 49 Handledning för inspelning av stillbilder

50 Inspelning med zoom Kameran är utrustad med olika typer av zoomar: optisk zoom, HD-zoom, SU-zoom, multi-su-zoom och digital zoom. Den maximala zoomfaktorn beror på vilken bildstorlek som är inställd och huruvida digital zoom är in- eller urkopplat. Optisk zoom HD-zoom Enkel SU-zoom Multi-SU-zoom Digital zoom Zoomning sker genom ändring av objektivets brännvidd, vilket innebär att bildkvaliteten inte försämras. En större zoomkapacitet medges genom att en del av den ursprungliga bilden klipps ut och förstoras, utan att bildkvaliteten försämras. Superupplösningsteknik används för att undertrycka bildförsämring (s. 53). En skur av snabba bilder spelas in och kombineras sedan till en slutlig bild på ett sätt som minskar försämring av bildkvalitet. Multi-SU-zoom kan endast användas medan inspelningsläget Multi-SU-zoom är valt. (s. 54). En digital behandling används till att förstora mitten av bilden, vilket innebär att bildkvaliteten försämras. 1. Aktivera inspelningsläget och vrid på zoomreglaget för att zooma. w Vidvinkel z Telefoto Zoomreglage w (vidvinkel): Förminskar motivet och gör omfånget vidare. z (telefoto) : Förstorar motivet och gör omfånget snävare. 2. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. ANM. Användning av ett stativ rekommenderas för att undvika suddiga bilder på grund av kamerarörelser vid inspelning med telefoto. Vid en zoomning ändras objektivets bländaröppning. Zoomning kan användas vid filminspelning. Zoomning kan inte utföras under pågående inspelning av höghastighetsfilm. För att använda zoom måste zoomningen utföras innan [0] (film) trycks in för att starta inspelning. Zoomning kan inte användas vid inspelning med följande funktion. Zoomning är då fast inställt på full vidvinkel. Panoramasvep, Bred bild, Allt i fokus-makro 50 Handledning för inspelning av stillbilder

51 Information på skärmen vid zoomning Diverse information visas på skärmen medan zoomning pågår.. Zoomlägesikoner Zoomläge Fokuseringsomfång (Visas för autofokus, närbildsfokus och manuell fokus.) Zoomstapel Brännvidd (omvandlat till 35 mm filmformat) Bildkvalitetsgräns (Härifrån försämras bilden.) Tabellen nedan visar vad som visas på skärmen baserat på aktuellt zoomläge. Zoomläge Inspelningsikon på skärmen Optisk zoom Ingen HD-zoom Ingen Enkel SU-zoom (vit) Multi-SU-zoom (svart) Digital zoom ê 51 Handledning för inspelning av stillbilder

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1124PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1134PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1136PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1190PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Digitalkamera Instruktionshäfte

Digitalkamera Instruktionshäfte SW Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1145PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1145PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1145PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

EX-Z500 Instruktionshäfte

EX-Z500 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z500 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z600 Instruktionshäfte

EX-Z600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

EX-Z850 Instruktionshäfte

EX-Z850 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z850 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z4 Instruktionshäfte

EX-Z4 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z4 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EX-Z70 Instruktionshäfte

EX-Z70 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z70 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z1000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EX-P700 Instruktionshäfte

EX-P700 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P700 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-S770D Instruktionshäfte

EX-S770D Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S770D Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

EX-Z110 Instruktionshäfte

EX-Z110 Instruktionshäfte Sw Digital kamera EX-Z110 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX Digital kamera QV-R40 Instruktionshäfte SW Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk, och förvara instruktionshäftet

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

EX-S600 Instruktionshäfte

EX-S600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-H10

Din manual CASIO EXILIM EX-H10 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-H10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EX-S100 Instruktionshäfte

EX-S100 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S100 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga anvisningarna i detta instruktionshäfte innan kameran tas i bruk, och förvara det sedan nära till

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

EX-Z65 Instruktionshäfte

EX-Z65 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z65 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z12 Instruktionshäfte

EX-Z12 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z12 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-S880 Instruktionshäfte

EX-S880 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S880 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z1000 Instruktionshäfte

EX-Z1000 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1000 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

QV-2400UX / QV-2900UX

QV-2400UX / QV-2900UX Digital kamera med LCD-skärm QV-2400UX / QV-2900UX Instruktionshäfte Alla exempel på tillvägagångssätt i detta instruktionshäfte är baserade på modellen QV-2400UX. Samma tillvägagångssätt gäller även QV-2900UX,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Namn på delar Zoomarm (s.45) Avtryckare (s.24) Strömbrytare, indikering (grön) (s.20) Blixt

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer