Institutionen för Molekylära Biovetenskaper. Projektarbete I Biokemi. Spindeltråd. Spider Silk. Louise Andersson Hans Sörman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för Molekylära Biovetenskaper. Projektarbete I Biokemi. Spindeltråd. Spider Silk. Louise Andersson Hans Sörman"

Transkript

1 Institutionen för Molekylära Biovetenskaper Projektarbete I Biokemi Spindeltråd Spider Silk Louise Andersson Hans Sörman Handledare BIOKEMI 10p Stefan Knight

2 Introduktion Spindlar och spindelnät återfinns på alla möjliga och omöjliga platser runt om i världen. Då man försöker ta bort nät som är olämpligt placerade så inser man hur starkt ett deras nät egentligen är trots att tråden inte har en diameter större än 1nm. Detta försöker nu forskare ta vara på genom att dels ta reda på den aminosyrasekvens som ger upphov till de starka proteiner som bygger upp en tråd och sedan ett spindelnät. Denna vetskap ska sedan eventuellt kunna tillämpas vid framställning av till exempel skottsäkra västar samt benspikar att använda inom kirurgi. Ur en biologisk synvinkel En spindel spinner upp till 7 olika typer av trådar beroende på vad den ska användas till. Fångsttråd, kokong eller den tråd som spindeln konstant spinner när den rör sig, en så kallad dragline, är några exempel. Figur 1. Bild på dragline från Nephila clavipes tagen med elektronmikroskop. (Dr. K. Augsten) Denna tråd kan användas som en flykttråd om spindeln snabbt skulle behöva fly eller förflytta sig till en annan plats. En annan typ av trådar är så kallade fångst/signal linor som övervakar vandrande byten (Foelix, 1996). Vissa spindlar bygger en typ av luftfilter vars uppgift det är att fånga insekter som flyger med hög hastighet. Ett spindelnät har en blandning av trådar med hög och låg tänjbarhet och är därigenom ett bra exempel på den

3 ingenjörsvetenskap som spindlarna besitter (Witt m.fl., 1968). Ett typiskt spindelnät består av en ram av stödtråd som stödjer upp ett hjulformat nät. Detta nät stödjer i sin tur upp den klibbiga tråd som löper utmed spiralen. En mjuk spiral och en tät radie samarbetar för att fånga och sedan hålla kvar bytet i nätet (Foelix, 1996). Den klibbiga spiralens yta består av till 80% vatten (Tillinghast och Townley, 1987) med klistriga glykoproteiner (Tillinghast och Sinohara, 1984). De två huvudtrådarna som används i spindelnät har olika mekaniska egenskaper. Den fuktiga, klibbiga och mjuka spiralen absorberar energi vid stor uttänjning (upp till 500%). Den plastlika tråden utvecklar substantiella krafter först efter % uttänjning. Då tråden har tänjts ut % går den av (Vollrath och Edmonds, 1989; Köhler och Vollrath, 1995). Figur 2. Bild föreställande ett spindelnät. Beroende på trådens användningsområde så har den olika aminosyrasekvener och mekanisk struktur (Andersen, 1970; Work och Young, 1987; Kaplan, 1990; Lombardi och Kaplan, 1990). Både det inre och det yttre fysiska tillståndet har påverkan på silkesproduktionen och på så vis den färdiga trådens mekaniska funktion. Ett argument för detta kan vara det att silke är optimerat för ett brett område av förhållanden samt att det är en fördel att kunna ändra sig efter de snabba men temporära ändringarna i miljön som tex väderförhållande.

4 Ur en biokemisk synvinkel Spindeltråd är ett extraordinärt material med stor töjbarhet och kan jämföras med kommersiellt viktiga ämnen så som kol- och aramidfiber (aramider = aromatiska polyamider). Tråden är segare och kräver större energi för att den ska gå av än vad de ovannämnda ämnena skulle behöva. Tråden tillverkas i ett biologiskt system där att det finns en begränsning i den kemiska repertoaren samt i antalet akvatiska lösningsmedel (Aksey m.fl. 1992) vilket visas i den repetitiva aminosyrasekvensen. Ett flertal aminosyrasekvenser har under det senaste åren tagits fram med hjälp av klonade cdna-sekvenser från proteinerna MaSp 1 och MaSp 2 (Xu och Lewis, 1990; Hinman och Lewis, 1992; Guerette m.fl., 1996; Colgin och Lewis, 1998; Hayashi och Lewis, 1998). Proteinerna MaSp1 ( major ampullate spider silk 1, även kallat spidroin 1) och MaSp2 ( major ampullate spider silk 2, även kallat spidroin 2) utgör det som kallas för just Major ampullate silk. Samma gäller för Minor ampullate spider silk där proteinerna MiSp1 och MiSp2 utgör tråden. Dessa två trådar har snarlika funktioner och har därför nästan samma sekvens. MaSp1 och MaSp2 återfinns i nätets ytterkanter samt i de bärande linor som går från nätets mitt och ut till ytterkanten. Dessa två trådar står för nätets bärande struktur. (Hinman, Justin och Lewis, 2000) I spindeltrådens aminosyrasekvens finns fyra återkommande mönster av aminosyror som i sin tur bildar specifika strukturer i proteinets sekundärstruktur. Dessa mönster samt deras struktur är enligt följande: 1. GPGXX - vanligtvis GPGQQ, en återkommande enhet som föreslås ge upphov till en b-spiral. 2. (GA) n /A n ger upphov till ett betaflak 3. GGX är troligtvis en helix innehållandes tre aminosyror per turn, en så kallad 3 10 helix. 4. Spacers innehåller laddade grupper och delar in de upprepade grupperna i olika bitar. Spacers funktion är fortfarande okänd men man tror att den kan finnas med av organisatoriska skäl. (Hinman, Justin och Lewis, 2000)

5 Figur 3a. MaSp sekvens som visar de alaninrika b-flaken (markerade med grått) och de glycinrika oregelbundna formerna. Figur 3b visar den sekundära strukturen hos silkesinspirerade multiblockerande copolymerer. Nederst så visas strukturerna för dessa.

6 Figur 4. Modell för strukturarrangemanget i en tråd, där A är alaninrika b-flak, B är oregelbunden struktur och C är en glycinrik böj.

7 I spindeltråd kan man identifiera en struktur med omväxlande glycinrika och polyalaninrika sekvenser. Utmärkande för tråden är även att sekvenserna är repetitiva och variationen ibland aminosyrorna är liten. De omväxlande segmenten med glycin och polyalanin gör att trådens struktur innehåller omväxlande hårda och mjuka segment där glycin utgör de mjuka segmenten och polyalanin de hårda. Figur 5. Spindeltråd i genomskärning. Proteinet spidroin 1 eller MaSp1 består av en tandemvariant av en 33-rest överensstämmande sekvens; [A GQG GYG GLG SQG A GRG GLG GQG A GA 6 GG] (Xu och Lewis, 1990). Proteinet har en blockad copolymerstruktur i vilken en polyalaninrikt hårt segment alternerar med ett glycinrikt mjukt segment. Figur 6. Bilden visar aminosyrasekvensen för spindeltråd.

8 Bioteknologisk tillämpning Det kommersiella värdet för spindeltråd och andra proteinpolymerer kommer att bero på utvecklingen av biologiska system för att framställa proteinerna kostnadseffektivt. Mikrobiella system har fördelen att det har en kortare utvecklingstid och en större flexibilitet. En enda jäsningsanläggning skulle kunna producera ett större antal olika applikationsspecifika produkter av proteinpolymerer med hög hastighet endast genom att ha olika programmerade värdorganismer (Fahnestock m.fl., 2000). Dessa värdorganismer kan till exempel vara jäst eller bakterien E. Coli. Hög elastisitet och motståndskraft mot mekanisk påverkan så väl som att det tål temeraturer upp till 200 c utan att strukturen påverkas, gör att spindeltråd och dess proteiner är mycket intressant som ett framtida biomaterial samt som en grund för vävnadsframställning. Möjliga användningsområden tros finnas inom biomedicin, textilteknologi samt inom personlig hygien, då främst inom kosmetik. Inom biomedicin så är användningsområdet stort. Suturtråd vid operationer, membran uppbyggda av biomaterial och till och med en så använd produkt som kontaktlinser kan komma att bli aktuella som användningsområden i framtiden. Det finns dock fortfarande ett problem som behöver lösas och det är att man måste få fram ett sätt att ta fram större mängder silke eller protein till en så låg kostnad som möjligt. När denna fråga är löst så kan man börja fundera på inom vilka områden som man kan tillämpa denna nya teknologi ( C. Wong Po Foo och D.L. Kaplan, 2002)

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Årskurs 1-3: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.

Årskurs 1-3: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Tekniska lösningar Årskurs 1-3: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Det växer fast! om tandimplantat och benbildning

Det växer fast! om tandimplantat och benbildning Det växer fast! om tandimplantat och benbildning Stefan Lundgren Professor Enheten för käkkirurgi Maria Ransjö Docent, universitetslektor Enheten för oral cellbiologi Stefan Lundgren: Jag ska prata om

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST

Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Swedish Practice Test Booklet # v1_11-1 Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Copyright 2010, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. VARNING: Alla rättigheter reserverade. Inga delar av detta häfte

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Undervisningsmaterial. Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion

Undervisningsmaterial. Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion ANTIBIOTIKARESISTENS Undervisningsmaterial Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion 1 Allt fler och fler fall med multiresistenta bakterier upptäcks inom sjukvården och blir

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer