ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan."

Transkript

1 ett fördjupningshäfte till boken om skogen Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen och klimatet Skogen i Skolan skogeniskolan.se

2 Att komma tillrätta med klimatproblemen är den kanske allra största utmaningen som vi människor har framför oss. Skogen och dess produkter kan vara en del av lösningen. I den här boken får du veta mer om vilken roll skog, biobränslen, trä, papper och kartong spelar för klimatet. Du får också några glimtar av framtidens klimatsmarta skogsprodukter. Diskutera gärna i klassen vad ni själva kan göra för att bidra till lösningen på klimatfrågan. Det är värt att fundera på Skogen i Skolan Text: Anders Thorén, Thorén Information AB Layout, original: Energi Reklambyrå AB, Linköping Illustrationer: Bo Persson, Designmakarna Redaktion: Birgitta Wilhelmsson Skogen i Skolan, Lars Klingström Holmen Skog, Katarina Ekberg Skogsstyrelsen Upplaga: ex Tryck: NRS tryckeri, Huskvarna Best nr: 0300 Förlag: Skogsstyrelsen, Jönköping, tel Beställning: Tel , fax , E-post: Internet: ISBN Boken är finansierad genom anslag från Stiftelsen Skogssällskapet.

3 Innehåll Jorden blir varmare 4 Växthuseffekten så fungerar den 7 Det är inte för sent 8 Skogen och klimatet 11 Kolets kretslopp i skogen 12 Sverige är ett skogsland 13 Mer skog i framtiden 15 Världens skogar behövs 18 Skogsprodukterna och klimatet 21 Trä och papper bra för klimatet 22 Återvinning sparar energi 24 Skogen är en del av lösningen 26 Och vad händer nu då? 28 Produkter på gång 29 Framtidens bioraffinaderi 30 Ordlista 31 Läs mer Foto: Rolf Andersson

4 Jorden blir varmare Vårt klimat förändras. Under de senaste hundra åren har genomsnittstemperaturen höjts med nästan en grad och forskarna vet att det bara är början. En grad låter inte så mycket. Kanske kan man till och med tycka att ett lite varmare klimat är skönt, särskilt om man bor här i det kalla Sverige. Men denna enda grad har fått väldig effekt. Isen på Arktis smälter och isbjörnar och valrossar får svårt att överleva. Glaciären på Kilimanjaro i Afrika är på väg att försvinna. Det finns risk att bergets floder torkar ut och att folk får ännu större brist på vatten. Även i Europa, till exempel i Spanien, har bönderna fått problem eftersom somrarna blivit hetare och torrare. Exemplen är redan alltför många. Temperaturhöjningen har rubbat balansen stormar, skyfall och torka är tecken på detta. Och experterna säger att klimatet kan öka med inte bara en, utan flera grader till. Oljan och kolet är problemet Hela världen talar nu om klimatförändringen eller den globala uppvärmningen. FN har samlat världens främsta experter för att ta reda på vad den beror på, vad vi har framför oss och vad vi kan göra. Gruppen, som består av tvåtusen forskare från hela världen, kallas FN:s klimatpanel. Deras slutsats är att höjningen av jordens medeltemperatur främst beror på att vi använder olja, kol och naturgas som bränsle. Sådana fossila bränslen ger nämligen stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som förstärker den naturliga växthuseffekten, se sid 7. Ju mer växthusgaser som samlas i atmosfären desto varmare blir det på jorden. En annan viktig orsak till att halten av växthusgaser ökar är den skogsförstörelse som sker i många tropiska länder, se sid 16. Det är alltså vi människor som orsakar klimatproblemen. Vi kör våra bilar på bensin och vi använder olja för att värma våra hus och driva våra fabriker. Allt detta leder till koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. Människan har faktiskt ändrat på luftens sammansättning! Sedan industrialismens genom- Koldioxidhalt brott i mitten av 1800-talet har koldioxidhalten i luften höjts Temperatur med 30 procent. Den globala uppvärmningen leder till att polarisar och glaciärer smälter. Översvämningskatastrofer blir vanliga och i andra områden blir det torka. Öknarna breder ut sig och skogar försvinner. Vi har bara ett jordklot Det är vi människor som orsakar klimatförändringarna. Vi kör våra bilar med bensin och använder stenkol, olja och naturgas för att värma våra bostäder. Här ligger koldioxidkoncentrationen nu långt över de nivåer som har kunnat fastställas för de föregående åren. Ju mer koldioxid, desto varmare klimat. Genom att borra i isen vid Antarktis har forskarna kunnat räkna ut hur varmt klimatet varit och hur hög koldioxidhalten i atmosfären varit under år. Sambandet är tydligt då koldioxidhalten stiger höjs temperaturen. Båda kurvorna pekar nu brant uppåt Tid (år före nuvarande tid) Källa: Tidskriften Science och En obekväm sanning, Al Gore,

5 Solen Varmare och varmare Kebnekaise krymper. Värmen gör att isen på toppen smälter och Kebnekaise är nu 15 meter lägre än för bara tio år sedan. Om utsläppen av koldioxid inte minskar kommer klimatet på jorden att bli allt varmare. Forskarna i FN:s klimatpanel räknar med en temperaturökning på två till sex grader fram till år Det skulle leda till att polarisarna smälter ännu snabbare och att havsnivån stiger med flera decimeter. Människor som bor i utsatta områden till exempel i Nildeltat och i kusttrakterna i Bangladesh kan då drabbas av översvämningskatastrofer. På andra håll i världen kan temperaturhöjningen istället leda till svår torka. Det gäller främst områdena kring ekvatorn där en stor del av världens fattiga befolkning bor. Följden kan bli missväxt och svält och många människor kan tvingas fly från sina hem. 1. Atmosfären släpper igenom det allra mesta av solljuset (kortvågig strålning). 2. En del av värmen (långvågig strålning) reflekteras tillbaka ut mot rymden. 3. Atmosfären med dess växthusgaser hindrar delvis utstrålningen och håller på så sätt kvar värme vid jorden. När atmosfären fylls på med mer koldioxid och andra växthusgaser stänger den in för mycket värme och vi får en global uppvärmning, en klimatförändring Att ta isborrprover på polarisarna är ett sätt att ta reda på hur klimatet var för flera tusen år sedan. Man kan också studera klimatförändringarna med hjälp av gamla träds årsringar. Länder som ligger nära ekvatorn kommer sannolikt att drabbas hårdast av torka och jordförstörelse som en följd av den globala uppvärmningen. Växthuseffekten så fungerar den ILLUSTRATION: BO PERSSON Växthuseffekten är egentligen något naturligt. När den fungerar som den ska blir det lagom varmt på jorden så att människor, djur och växter kan leva. Utan växthuseffekten skulle det vara 33 grader kallare på jorden! Problemet är att vi rubbat den naturliga balansen genom att släppa ut för mycket koldioxid och andra växthusgaser. Växthuseffekten har blivit för stark och klimatet allt varmare. Om jordens medeltemperatur stiger med två grader kan tals växt- och djurarter komma att utrotas. På många håll i världen kommer människor att drabbas av översvämningar då havsnivån stiger. Foto: SCIAF, Scottish Catholic International Aid Fund Så här fungerar växthuseffekten: Runt jorden finns en atmosfär som mest består av vattenånga, koldioxid och andra växthusgaser. Atmosfären släpper igenom det allra mesta av solljuset som träffar jorden så att den värms upp. En del av värmen studsar emellertid tillbaka ut mot rymden, men atmosfären fångar upp och stänger in lagom mycket värme. (Glaset i ett växthus har samma funktion som atmosfären, det släpper in solljuset och håller kvar värmen. Det är därför vi talar om växthuseffekten). Denna naturliga växthuseffekt gör att vi får ett ganska stabilt klimat som djur och växter på jorden anpassat sig till. Då atmosfären har sin naturliga sammansättning av koldioxid och andra gaser är allt i balans. Det som hänt är att det blivit mer koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Det beror främst på att vi använder olja, stenkol och naturgas som bränsle, vilket ger stora utsläpp av koldioxid. Då det blir mer koldioxid i atmosfären blir den alltför bra på att hålla kvar värmen. Därför blir det varmare på jorden. Många olika växthusgaser. Växthusgaser är ett samlingsnamn på flera olika gaser som gör att atmosfären håller kvar värme på jorden. Här är några av dem: Koldioxid (CO 2 ): ökningen kommer bl a från förbränning av stenkol, olja och naturgas samt om skog avverkas utan att nya träd planteras. Lustgas (dikväveoxid, N 2 O): ökningen kommer till exempel från gödsling av åkermark. Metan (CH 4 ): ökningen kommer främst från boskap, jordbruk och från soptippar. Om de frusna jordarna på kontinenternas norra delar börjar smälta finns risk för enorma utsläpp av metan. Människans verksamheter (och våra kor, får m m) står för 60 procent av utsläppen av växthusgasen metan. Utsläppen kommer från boskapsskötsel, soptippar, reningsverk och förbränning av fossila bränslen m m. Foto: Peter Gerdehag 6 7

6 I Förenade Arabemiraten byggs nu en stad som med hjälp av modern teknik ska bli helt fri från utsläpp av växthusgaser och andra farliga utsläpp. Den heter Masdar och ska vara klar år Kunskapen om klimatet har vi och tekniken har vi också. Men frågan är om vi har viljan och om vi förstår konsekvenserna för oss alla om vi inte alla handlar nu i dag. Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen. Det är inte för sent! Forskarnas bild av den globala uppvärmningens effekt på vår jord är skrämmande. Men de säger också att den negativa utvecklingen går att påverka i rätt riktning. Eftersom det är vi själva vårt sätt att leva som orsakat klimatproblemen borde det också vara möjligt att göra något åt situationen. Det går nog inte att helt stoppa den globala uppvärmningen, utan det gäller att se till att temperaturhöjningen blir så liten som möjligt. Att arbeta med klimatfrågan är den kanske allra viktigaste uppgiften som vi har framför oss. Det kommer att kräva förändringar av hela samhället och det kommer att ta lång tid. Men just därför är det nödvändigt att börja nu. En hel del kan man faktiskt göra på egen hand. Men de stora förändringarna kan bara åstadkommas om världens länder samarbetar. Många nationer försöker nu komma överens om hur utsläppen ska minskas. Till exempel arbetar FN och EU mycket med klimatfrågorna. Nya överenskommelser görs, nya lagar införs, ny energisnål teknik utvecklas och så vidare. Det finns olika sätt att minska utsläppen av växthusgaser, men framförallt gäller det att spara på energi och använda förnybara energikällor istället för olja, kol och naturgas. I många länder bygger man till exempel ut vindkraft och solenergi och satsar på biobränsle från jordbruket och skogen. Vindkraft och solenergi ger ju inga utsläpp alls, och biobränsle är också bra eftersom det inte leder till utsläpp av ny koldioxid, se rutan sid 11. Sverige får torra somrar och blöta vintrar Meteorologer på SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut), räknar med att medeltemperaturen i Sverige ska stiga med uppemot fem grader fram till 2100-talet, jämfört med åren Klimatet i Norrland blir då mer likt det i Småland. I södra Sverige får vi mer europeisk värme och det blir något större risk för torka på somrarna. Resten av året kommer det att regna mycket mer och vi måste räkna med fler översvämningar. Allra blötast blir det i Västsverige och även i fjällen blir det mer regn. Värmen gör att växtperioderna blir betydligt längre, vilket många jordbrukare och trädgårdsodlare tycker är bra. I Norrland kan det bli möjligt att odla sådant som idag bara fungerar i södra Sverige. I Sydsverige kommer allt fler bönder att kunna slå sig på odling av vindruvor, solrosor och andra medelhavsväxter. Klimat är vädret under många år TV-meteorologen Pär Holmberg skriver i sin bok Upptäck väder och klimat att om man följer vädrets växlingar på en plats under lång tid, kanske 30 år eller mer, märker man att det växlar på ungefär samma sätt år från år. Det är det som är klimatet på platsen. Vädret kan växla från dag till dag men klimatet kan vara likadant i tusentals år. Om alla människor i EU skulle byta ut sina glödlampor mot lågenergilampor skulle utsläppen av koldioxid minska med 25 miljoner ton. Källa: Cykla, panta och rädda en isbjörn av Jörn Spolander. Hållbar utveckling Många länder, företag och organisationer har satt hållbar utveckling som mål. Det kan beskrivas så här: Vi som lever nu ska använda jordens resurser på ett så klokt sätt att vi inte förstör möjligheterna för kommande generationer. Man ska helt enkelt tänka på barnens och barnbarnens framtid. Ett sätt att göra det är att bli bättre på att använda förnybara råvaror och energi, istället för att förbruka sådant som aldrig kommer tillbaka. Olja och järnmalm är exempel på resurser som inte återskapas, medan skogen och grödorna på åkrarna är förnybara om vi sköter dem rätt. Arbetet med hållbar utveckling och klimatproblemen går hand i hand. Fundera på: Hur kan man veta hur klimatet var för länge sedan? Varför är utsläppen av koldioxid olika stora i olika länder? Vilka släpper ut mest? Hur blir det om man räknar utsläpp per person? Klimatförändringen leder ju till många stora problem, men finns det något som är bra med den? Vilka länder och människor drabbas mest och vilka kan kanske tjäna på att det blir varmare? Vilka positiva effekter har ett varmare klimat? Läs mer: En obekväm sanning, Al Gore, 2006 Upptäck väder och klimat, Pär Holmberg, 2007 Skogsindustrin en naturlig del av Sverige. Skogsindustrierna, 2008 Träd kan rädda världen, Johan Tell, 2008 Uppdrag: rädda jorden! Lester R Brown,

7 Skogen och klimatet Skogen har en viktig roll för klimatet. Genom att använda den på ett klokt sätt kan vi motverka klimatförändringarna. Då måste vi stoppa skogsförstörelsen i de tropiska länderna, ersätta olja med skogsbränslen och använda mer trä som byggnadsmaterial. Hur går det här ihop? Å ena sidan säger vi att det är bra att skogen finns kvar och å andra sidan säger vi att vi måste använda den. Jo, det fina med skogen är att den är en förnybar resurs, vi kan alltså både använda den och ha den kvar! Ett hållbart skogsbruk innebär att man sågar ned träd och tar tillvara på virket, men hela tiden planterar nya träd. Då kan skogen ge oss biobränslen som kan ersätta olja. Skogen ger oss också trä som är ett klimatsmart byggnadsmaterial. Skogsförstörelse eller avskogning är något helt annat. Det innebär att skogen bränns eller skövlas så att den inte kommer tillbaka. Sådan skogsförstörelse förkommer i många tropiska länder och den är en av huvudorsakerna till växthuseffekten, se sid 16. Om man med att spara skog menar att man ska förhindra skogsförstörelse är det förstås en utmärkt åtgärd som är bra för klimatet. Flera olika åtgärder som har med skogen att göra är alltså viktiga för klimatet: Stoppa skogsförstörelsen Den avskogning som pågår i många länder bidrar starkt till klimatproblemen. Att stoppa olaglig avverkning och skydda regnskogar och andra särskilt känsliga skogar är viktigt för att hejda avskogningen. Hållbart skogsbruk, som innebär att nya träd planteras, är också ett sätt att bromsa avskogningen, se sid 16. Biobränsle istället för olja och kol Biobränsle från skogen kan ersätta olja, stenkol och naturgas som ger stora utsläpp av fossil koldioxid och förstärker växthuseffekten, se sid 21. Skogen en kolsänka Klimatexperterna brukar tala om kolsänkor. En kolsänka är en process som tar bort koldioxid (CO 2 ) från atmosfären och lagrar den. Om skogen ökar sitt förråd av virke är den en kolsänka, annars upprätthåller den ett förråd av kol vilket också är bra. Foto: Holmen Skog Bygg mer av trä Två sorters koldioxid Fotosyntesen drivkraften i den gröna fabriken En växande skog fungerar som en grön fabrik som drivs av solenergin i en process som kallas fotosyntesen. Så här fungerar det: Träden och de andra gröna växterna suger upp koldioxid (CO 2 ) ur luften. Med hjälp av klorofyllet, som finns i blad och barr, kopplas koldioxid och vatten samman så att kolhydrater bildas. Kolhydraterna blir byggstenar för trädens tillväxt och grundämnet kol (C) lagras i stam, grenar och blad och barr. Ju mer skog vi får desto mer kol lagras alltså i skogen. Och det är bra för klimatet. Läs mer om kolets kretslopp på sid 12. Och glöm inte! Den gröna fabriken är inte bara bra för klimatet. Den producerar hela tiden sådant som vi behöver. Trä, papper, kartong och biobränsle kommer ju från skogen. Läs mer om fotosyntesen i grundboken, sid 8. När man bygger hus är trä i många fall ett utmärkt alternativ till stål och betong, som orsakar större koldioxidutsläpp, se sid 23. Se till att skogen växer bättre Om vi gör så att skogen växer bättre kommer den att binda mer koldioxid och ge oss mer trä och biobränsle. Det gäller dock att skogsbruksmetoderna inte skadar den biologiska mångfalden eller förstör andra naturvärden, se sid 15. Foto: Lars Klingström Koldioxid är koldioxid men då det gäller klimatet finns det stor anledning att göra skillnad på var den kommer ifrån. Biogen koldioxid som frigörs då träd och växter förmultnar eller då man eldar med bränsle från skogen ingår redan i atmosfärens kolkretslopp. Sådana biobränslen är alltså klimatneutrala och förstärker inte växthuseffekten. Fossil koldioxid frigörs då olja eller andra fossila bränslen förbränns och då tillförs atmosfären nya mängder koldioxid. Oljan har ju legat i jordskorpan i miljontals år. Det är den fossila koldioxiden som är boven i klimatdramat. Källa Skog & Virke dec 07. Att trä betraktas som ett klimatvänligt material är ett skäl till att trähusbyggandet i Sverige nu ökar

8 1 Skogsbrukets två mål 1 2 Träden andas 4 1 in koldioxid De flesta svenska skogsägare har frivilligt låtit certifiera sitt skogsbruk. Det innebär bland annat att fem procent av skogen undantas från skogsbruk som skydd för den biologiska mångfalden. 2 Träden tar med sina blad och barr upp koldioxid från luften. Genom fotosyntesen, med hjälp av solenergi, omvandlas koldioxid och vatten till en energirik sockerlösning som innehåller kol, väte och syre. Sverige är ett av de länder i världen som har väldigt mycket skog räknat per invånare. Sverige är ett skogsland 3... och bygger upp biomassa... 4 Med hjälp av innehållet i sockerlösningen och olika näringsämnen bygger träden upp sin biomassa stam, grenar och blad m m. Mer än halva Sverige består av skog. Många människor får jobb inom skogsnäringen, som drar in mycket pengar till landet. Samtidigt är skogen bra för klimatet och andas ut koldioxid När träden använder sockerlösningen för att växa bildas koldioxid som de andas ut från blad, stammar och rötter. Men den mängden koldioxid är mindre än vad de tar upp från luften. Träden samlar alltså på sig och lagrar en hel del kol. Under de senaste hundra åren har vi fått dubbelt så mycket skog eller rättare sagt dubbelt så mycket virke i landets skogar. Det beror på att man i skogsbruket avverkat (sågat ned) mindre än tillväxten. Det svenska virkesförrådets utveckling Och efter avverkningarna har Miljoner m sk (skogskubikmeter) skogsbrukarna hela tiden sett till att ny skog vuxit upp son ers Att sköta skogen på det sättet är grunden för det vi kallar ett hållbart skogsbruk. Idag avverkas cirka 80 procent av tillväxten, och för varje träd som sågas ned planteras flera nya. I Sverige planteras cirka 350 miljoner nya träd varje år. Så länge skogsbruket bedrivs på detta hållbara sätt får vi hela tiden mer virke i landet Prognos Mängden virke i de svenska skogarna har ökat kraftigt och experternas prognoser visar att ökningen fortsätter. Källa: Skogsstyrelsen, SKA 08. op :B tion stra Illu 12 C r 3 Då träden dör och faller till marken tas de om hand av svampar och mikroorganismer. Dessa nedbrytare ser också till att blad, barr och kvistar som tidigare fallit ned förmultnar. När allt detta bryts ned bildas koldioxid som återgår till atmosfären. Koldioxiden lämnas alltså tillbaka till atmosfären och kolets kretslopp är slutet. Kol kan betyda olika saker 1m ete 6 5 Koldioxid avgår 6 då träden förmultnar 6 1 meter 1 meter För skogsbruket i Sverige finns två mål som är lika viktiga. Det ena målet är ett produktionsmål, som innebär att man ska se till att skogen växer bra, ta tillvara på virket och plantera ny skog. Det andra målet är ett miljömål, som säger att man ska skydda den biologiska mångfalden och de övriga naturvärdena. Läs mer i grundboken sid 20. Grundämnet kol Stenkol Kolatomer kemisk beteckning C är grunden för livet på jorden. Den luft vi andas innehåller koldioxid (CO2) det vill säga en kolatom som förenats med två syreatomer. När man talar om kol menar man i dagligt tal ofta bergarten stenkol, som bryts i gruvor och används som fossilt bränsle. För klimatet är den här utvecklingen bra. Ju mer skog, desto mer koldioxid kan den fånga upp ur luften. Men en del säger ju att skogen också läcker koldioxid? Jo, det är riktigt. Direkt efter att ett område avverkats sker det ett läckage av koldioxid från marken och då grenar och barr förmultnar. Visserligen planterar skogsbrukaren nya träd som suger upp koldioxid, men till dess de kommit upp i 25-årsåldern sker det totalt sett ett utsläpp av koldioxid. De nya träden växer emellertid vidare och blir vanligen blir år innan de sågas ned. Sett över hela den perioden tar skogen upp mer koldioxid än vad som avgår efter avverkningen. Skogen tar alltså upp stora mängder koldioxid, men dess viktigaste roll för klimatet är att den ger oss trä för att bygga mer klimatsmarta hus och biobränslen som kan ersätta olja, kol och gas, se sid 20. ILLUSTRATION: BO PERSSON 1 3 Certifierat skogsbruk Foto: Holmen Skog 2 Luften består till allra största del av kvävgas (N2) och syrgas (O2). Det finns också andra gaser, bland annat koldioxid. Fram till mitten av 1800-talet hade koldioxidhalten varit stabil i flera tusen år, men började då stiga. Främsta orsaken var att människor då började använda alltmer stenkol som bränsle. Senare kom oljan och naturgasen och koldioxidhalten steg ytterligare. Att koldioxidhalten i atmosfären ökat är en huvudorsak till växthuseffekten. Grundämnet kol (C) finns i allt som lever människor och djur likaväl som träd och andra växter. Kol finns också i luften som koldioxid (CO2). De levande träden tar både upp och avger koldioxid. Sedan de dött, och börjat brytas ned, återgår en del av kolet till luften. En del hamnar också i marken. Källa: Skogsstyrelsen 1 Koldioxid finns i luften SA-Fm/COC-1309 FSC Trademark/Forest Stewardship Council A.C. Kolets kretslopp i skogen Mängden virke i skogen mäts i kubikmeter. Tänk dig att stammen trycks ihop till en kub där alla sidorna är en meter. Då har du en kubikmeter virke. 13

9 Den som planterat ett träd har inte levt förgäves Kinesiskt ordspråk Levande skogar Att den biologiska mångfalden ska skyddas slås fast i det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar. I handlingsplanen anges att hektar skogsmark ska undantas från skogsbruk. Det ska ske dels genom reservat och andra insatser från staten, dels genom att markägarna frivilligt skyddar hektar skogsmark. Målet för det frivilliga skyddet har uppnåtts, men de statliga insatserna för att skapa nya reservat har inte räckt till för att nå målet Levande skogar. Bättre att låta träden stå kvar? Men om skogen är så nyttig för klimatet borde vi väl vi sluta att såga ned träd? Sluta med skogsbruk alltså? Nej, faktum är att brukade skogar gör större klimatnytta än orörda skogar. Det beror främst på att den brukade skogen ger värdefulla råvaror: Biobränsle som kan ersätta klimatskadliga bränslen som olja och stenkol. Trävaror som kan användas istället för andra byggmaterial som ger stora utsläpp av koldioxid då de tillverkas. Genom att öka tillväxten i de brukade skogarna blir de än mer värdefulla för klimatet. Då får man mer nyttiga råvaror som kan ersätta de som skadar klimatet. De orörda skogarna innehåller också mycket kol men de har inte samma betydelse för klimatet eftersom man inte kan använda dem. Istället har de genom sina höga naturkvaliteter stor betydelse för den biologiska mångfalden av djur, växter, insekter, svampar och mikroorganismer. I Sverige planteras fler träd än de som sågas ned. Här används planteringsrör för att arbetet ska gå snabbt och plantorna komma ned på rätt sätt i marken. Foto: Holmen Skog Nya naturvårdsmetoder utvecklas Ambitionen att öka tillväxten i skogen för att tillverka mer klimatvänliga skogsprodukter får inte innebära att miljökraven glöms bort. Erfarenheten visar att även om misstag förekommer så är det möjligt att kombinera ett effektivt skogsbruk med god naturvård. Forskarna försöker nu utveckla nya naturvårdsmetoder som skyddar den biologiska mångfalden även om skogsbruket i framtiden blir mer intensivt. Foto: Holmen Skog Brukad skog Sedan skogen avverkats läcker marken koldioxid då grenar och barr förmultnar. De nysatta träden är ännu för små för att orka ta upp denna mängd. Men sedan de kommit upp i 25-årsåldern lägger de på hullet och behöver allt mer koldioxid. När träden blivit mellan 70 och 100 år gamla börjar de växa allt långsammare. Därför hugger man ner dem i den åldern. Då får man trävaror som man kan bygga hus av istället för stål och betong. Man får också biobränsle som ersätter olja och stenkol. På så sätt minskar man direkt samhällets utsläpp av koldioxid. Orörd skog I orörda skogar är träden ofta mycket gamla. Sådana träd behöver inte lika mycket koldioxid som unga träd. I reservat och riktigt gamla skogar dör också många träd av ålder. På marken blir det gott om grenar och stammar som avger koldioxid då de förmultnar. I en orörd skog är avgången av koldioxid ofta nästan lika stort som upptaget. För klimatet har en sådan skog därför inte lika stor positiv betydelse som en brukad skog. Men de är oerhört viktiga för den mångfald av djur, insekter och växter som hör skogen till. Foto: Holmen Skog Mer skog i framtiden De svenska skogarna kan ge betydligt mer virke än idag. Genom att göra många saker lite bättre kan skogarna bli tätare och träden växa snabbare. Det handlar bland annat om att gödsla vissa skogar, att odla snabbväxande trädslag och använda bättre plantor. De flesta skogsforskare är överens om att tillväxten i skogen kan öka med åtminstone 25 procent. Men tillväxten kan förstås inte öka hur mycket som helst. Till exempel sätter jordmån, temperatur och nederbörd gränser. Dessutom måste skogsbruket ta hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvärden. Intensivare skogsskötsel kräver bättre naturvårdsmetoder. Därför kommer naturvård i framtiden inte bara att handla om att skydda naturvärden, utan också om att skapa sådana. I Sverige planteras cirka 350 miljoner trädplantor varje år. Foto: Holmen Skog 14 15

10 Foto: FAO Det här var en gång en regnskog. Men den höggs ned av människor som förvandlade marken till kreatursbete för att kunna försörja sig. Detta är den vanligaste orsaken till att regnskogar försvinner. Bilden är tagen i delstaten Bahia i östra Brasilien. Skogsförstörelse ger klimatproblem Den skogsförstörelse eller avskogning som pågår i många tropiska länder är ett minst lika stort klimatproblem som användningen av olja. Cirka en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser är en följd av avskogningen. Foto: Lars Klingström Människors behov av ved är en av många anledningar till att skog försvinner. Fundera på: Skog eller mat? Att tropisk skog försvinner beror till stor del på att människor svedjer eller röjer undan skogen för att de behöver odlingsmark. En del skog används också som bränsle för att laga mat, koka vatten och dylikt. Hur kan man förhindra att skog röjs undan för att skapa jordbruksmark? Eller ska vi inte förhindra det människor behöver ju mat? Effekten av avskogningen är dubbel: Dels frigörs koldioxid som varit bunden i skogen då träden försvinner, dels blir det ju mindre skog kvar som kan suga upp koldioxid och motverka växthuseffekten. Att försöka stoppa avskogningen är alltså väldigt angeläget om vi ska komma tillrätta med klimatproblemen. Det finns flera orsaker till att så mycket tropisk skog försvinner. Den största är fattiga människors jakt på mark för att kunna försörja sig. Men den utvecklade världens intresse för biodrivmedel m m bidrar också. Stora skogsarealer förvandlas till plantager för energigrödor, oljepalmer med mera. Regnskog avverkas också för att odla foder till boskap. Att människor i de rika länderna äter mer och mer är en drivraft till detta. Olaglig avverkning är också ett stort hot mot världens skogar. Tyvärr kan klimatförändringarna leda till att allt mer skog försvinner en ond spiral alltså. Om tropiska områden drabbas av torka kan stora arealer regnskog försvinna. Då ökar också risken för omfattande skogsbränder av det slag vi sett i till exempel Indonesien under senare år. Någon enkel lösning på problemen finns inte utan det behövs många olika åtgärder. FN:s klimatpanel IPCC anger att ett av de mest effektiva sätten att bromsa klimatförändringen är att skydda världens återstående regnskogar. I andra tropiska skogar kan ett hållbart skogsbruk med återplantering vara en lösning. Att diskutera: Är det bra att försöka öka tillväxten i skogen? De allra flesta är nog överens om att skogen är bra för klimatet, men det finns olika uppfattningar om hur skogsbruket bör bedrivas. Är det till exempel bra för klimatet att försöka stimulera skogstillväxten och öka avverkningarna? Skogsnäringens företrädare vill öka skogstillväxten genom till exempel mer gödsling, dikesrensning och snabbväxande träd. De menar att vi då kan slå två flugor i en smäll. Dels blir det mer skog som suger upp koldioxid, dels blir det mer klimatvänliga skogsprodukter och biobränsle som kan ersätta olja. Naturskyddsföreningen varnar emellertid för att flera av de metoder som skogsindustrin vill satsa på är skadliga för både biologisk mångfald och klimatet. Som exempel tas dikning och dikesrensning som kan leda till stora utsläpp av växthusgasen lustgas. Diskutera i klassen för- och nackdelar med ett intensivare skogsbruk. Mer information finns på och på * Produktiv skogsmark = skogsmark som kan producera minst en skogskubikmeter virke per hektar och år

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt

Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt Jordklotet är vårt hem. Jordklotet omgivs av atmosfären som innehåller olika ämnen som

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol Tornhagsskolan Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol De här frågorna är bra för att lära om det viktigaste om ekologi och alkohol. Du behöver Fokusboken.

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Innehållsförteckning s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Tankar om Energi - Instuderingsfrågor 1, Hitta Energin - Vad är energi? Jo allt är energi. Energi kan finnas lagrad allt möjligt

Läs mer

Klimatsmart på jobbet Faktaavsnitt Så fungerar klimatet Reviderad 2010-06-03

Klimatsmart på jobbet Faktaavsnitt Så fungerar klimatet Reviderad 2010-06-03 Så fungerar klimatet Vi som går den här utbildningen har olika förkunskaper om klimatfrågan och växthuseffekten. Utbildningen är uppbyggd för att den ska motsvara förväntningarna från många olika verksamheter

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

Växthuseffekten. Kortvågig solstrålning passerar genom glaset i växthuset (jordens atmosfär).

Växthuseffekten. Kortvågig solstrålning passerar genom glaset i växthuset (jordens atmosfär). Växthuseffekten Temperaturen i ett solbelyst växthus är högre än i luften utanför. Det beror på att strålningen in i växthuset inte är densamma som Strålningen ut. Solens strålar är kortvågig strålning

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Fo rbra nning ett formativt prov i kemi

Fo rbra nning ett formativt prov i kemi Fo rbra nning ett formativt prov i kemi Innan provet kan eleverna ges en checklista för att värdera om de har förberett sig på det som kommer att tas upp och diskuteras i provet. De får ta ställning till

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Södertälje och växthuseffekten

Södertälje och växthuseffekten Södertälje och växthuseffekten - vad kan jag göra? Detta är växthuseffekten Jorden omges av atmosfären, ett gastäcke som sträcker sig cirka 10 mil upp i luften. Gastäcket består av kväve, syre, vattenånga

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING KLIMAT och KRETSLOPP. Kopplingar till kursplanernas mål SO Förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och människors verksamheter,

Läs mer

Innehåll. Skogens nyckelroll 3. Världens skogar minskar 4. Sveriges skogar ökar 6. Skogen har flera roller 8. Klimatfrågan och Kyotoprotokollet 9

Innehåll. Skogens nyckelroll 3. Världens skogar minskar 4. Sveriges skogar ökar 6. Skogen har flera roller 8. Klimatfrågan och Kyotoprotokollet 9 Skogen och klimatet Innehåll Skogens nyckelroll 3 Världens skogar minskar 4 Sveriges skogar ökar 6 Skogen har flera roller 8 Klimatfrågan och Kyotoprotokollet 9 Skogen är en del av lösningen på klimatproblemet

Läs mer

Vilket väder?! Pär Holmgren

Vilket väder?! Pär Holmgren Vilket väder?! Christian Runeby inledde och presenterade talarna. Jan Grimlund redogjorde för Miljökvalitetsmålens bakgrund och att det faktiskt finns ett klart samband mellan klimatförändringar och vad

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Fråga 1. 1. Klimatnytta från skogen. X. Koldioxidkrediter från skogen. 2. CCS (Carbon capture and storage)

Fråga 1. 1. Klimatnytta från skogen. X. Koldioxidkrediter från skogen. 2. CCS (Carbon capture and storage) Fråga 1. Övertorneå kommun driver ett projekt som handlar om att privata skogsägare gör åtgärder i skogen som ökar tillväxten. När tillväxten ökar så ökar även upptaget av koldioxid från atmosfären och

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

Skogsindustrins möjligheter med förgasning Roine Morin Chef Koncernstab Miljö och Energi

Skogsindustrins möjligheter med förgasning Roine Morin Chef Koncernstab Miljö och Energi Skogsindustrins möjligheter med förgasning Roine Morin Chef Koncernstab Miljö och Energi Fordonsbränsle från skogsråvara - tre huvudspår Tallolja till talloljediesel tallolja, en biprodukt vid massaproduktion,

Läs mer

New Vision. Stor europeisk industri. en berättelse om möjligheter. Europa växer mer än den förbrukas. Som genomsnitt i

New Vision. Stor europeisk industri. en berättelse om möjligheter. Europa växer mer än den förbrukas. Som genomsnitt i www.frank.se. text anders thorén, media express. foto t alvreten, m ericsson (7), moelven töreboda limträ (11), tetra pak (12). tabergs tryckeri... New Vision en berättelse om möjligheter Stor europeisk

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

1. Vad är naturkunskap?

1. Vad är naturkunskap? Naturvetenskap bygger på sådant Art individer man kan som bevisa kan med få fertil till exempel avkomma experiment. Exempelvis religioner och Evolution då arter förändras astrologi bygger inte på för att

Läs mer

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla a sorters energ i. ~--,;s..- -;-- NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET OLIKA SORTERS ENERGI SKA DU känna till energiprincipen känna till olika sorters energi veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Skyddade naturområden Reservat i förändrat klimat Markanvändning. Mångfaldskonferensen 2009 Jan Eksvärd, LRF

Skyddade naturområden Reservat i förändrat klimat Markanvändning. Mångfaldskonferensen 2009 Jan Eksvärd, LRF Skyddade naturområden Reservat i förändrat klimat Markanvändning Mångfaldskonferensen 2009 Jan Eksvärd, LRF Innehåll Ändrat klimat Nya behov BM viktigare än vi tror Landskapet som helhet Flytta reservaten?

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Biobränslen. s. 118-125

Biobränslen. s. 118-125 Biobränslen s. 118-125 9 bilder att skriva Frågesport på slutet Förnyelsebarenergi Flödande energi tar inte slut hur mycket vi än använder det Förnyelsebarenergi kommer från växtriket, det måste planteras

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser.

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser. Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser. Vår välfärd har blivit möjlig tack vare den fossila energin. Kol till masugnar, elektrisk energi till fabriker, bensin till

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin Skolan Det här avsnittet handlar om vad klassen kan göra för att hushålla med energin i skolan. Övningarna skapar förståelse för varför klimat- och energifrågor är viktiga. Dessutom får eleverna fundera

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Frågor och svar. 1. Vad är klimatförändringar? 2. Hur kan skogen vara en del av lösningen på klimatfrågan?

Frågor och svar. 1. Vad är klimatförändringar? 2. Hur kan skogen vara en del av lösningen på klimatfrågan? Frågor och svar 1. Vad är klimatförändringar? Under de senaste hundra åren har medeltemperaturen på jorden stigit med 0,7 grader. FN:s klimatpanel, IPCC, har slagit fast att det är människans utsläpp av

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp?

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp? Är luftkvalitén i bättre än i? Namn: Katarina Czabafy 9c. Datum: 20.05.2010. Mentor: Olle Nylén Johansson. Innehållsförtäckning: INLEDNING.S 3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING.S 3. BAKGRUND.S 3. METOD... S 3-4. RESULTAT...S

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla!

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla! FAKTABLAD Så här får vi maten att räcka till alla! Så här får vi maten att räcka till alla! sida 2 Så här får vi maten att räcka till alla! Jorden är en blå planet. Endast en knapp tredjedel av jordens

Läs mer

samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete

samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete Syrets och kolets kretslopp Växter tar upp koldioxid och vatten, avger syrgas samt bildar kolhydrater. Djuren tar upp kolhydrater

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid?

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? 1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? Kommentarer 1. Vi ger några exempel, främst inom transportsektorn. Forska fram ny renare teknik för både fordonsmotorer och flygplansmotorer

Läs mer

3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld. Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe

3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld. Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe 3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe Inledning Latinamerika Afrika Asien Sydostasien och oceanerna

Läs mer

Därför ska du leta efter grodan på kaffe

Därför ska du leta efter grodan på kaffe Därför ska du leta efter grodan på kaffe Skogsskövling, klimat och fattigdom Varje år försvinner 13 miljoner hektar regnskog. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen och står för 20 25

Läs mer