Yogans Tidlösa Mästare under 1900-talet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yogans Tidlösa Mästare under 1900-talet:"

Transkript

1 Yogans Tidlösa Mästare under 1900-talet: Vägen till Mästerskap: Experten Yoga flum, gympa eller vetenskap Ett öga mot Universum Yogeye Ögon Yoga Karma Yoga Yogakonst Nätmagasinet Medicinsk Yoga

2 INNEHÅLL: Ledare Feedback Frågor Nyheter Forskning På Temat Universum Solskenshistoria Kolumnen Från Köket Mötet Yogapass Meditation Länkar MediYoga Reflektioner Nästa Nummer Yogakonst Nätmagasinet Medicinsk Yoga

3 Nummer Grundare & Utgivare Göran Boll Redaktion Göran Boll Sara Blomberg Bidragande till detta nummer Sara Blomberg INTENTION: IMY har sedan starten hösten 1995 som syfte och intention att sprida kunskap om yoga som rehab, terapi och läkekonst brett in i det svenska samhället. Josefine Jäger Sirpa Husso Georg Sandgren m.fl. Layout & Design Göran Boll Jonas Rådahl Konstfoto Georg Sandgren Kontakt information Tel: Denna nättidning är publicerad av IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Nätmagasinet Medicinsk Yoga

4 Det är sommar, en på många platser regnig sådan detta år. Själv sitter jag i en liten stuga inne i en havsvik och skriver en bok om MediYoga samtidigt som jag arbetar med detta nummer. Här kommer årets femte nummer av MediYoga Magazine. Serien Yogans Tidlösa Mästare under 1900-talet fortsätter med Swami Rama som grundade The Himalayan Institute i USA. Läs även den fjärde delen av fem i serien Vägen mot Mästerskap. Sirpa skriver en intressant artikel om ögonyoga, Sara kommer med en tänkvärd text om Karma Yoga och om att finna lyckan med en sopkvast i näven. Josefines recept på mocca- och pistagebollar lovar en smak av paradiset! Vi som arbetar med tidningen uppskattar att få din feedback på det vi gör. Vi når allt fler läsare tack vare dig som läser tidningen, att du gillar det du läser och skickar länkar vidare till alla dina e- kontakter, kollegor på jobbet, klienter och patienter, släktingar och vänner som på så sätt får upp ögonen för yoga som ett vitalt och viktigt verktyg i sina liv. Man kan sprida ljus och harmoni på många olika sätt. Tack för att du hjälper oss att sprida kunskap om yoga! MediYoga Magazine distribueras kostnadsfritt via nätet till alla intresserade läsare. Tidningen har inga annonsintäkter och inga sponsorer. Syftet är att sprida kunskap om yoga. Må så gott! Göran Nätmagasinet Medicinsk Yoga

5 First your teacher introduces you to the real teacher within you, which is called your own conscience. Then you start counseling within: "I should not do this because it is not helpful. This is creating an obstacle for me." The teacher inspires you, gives you strength--that strength which is already within you. The teacher introduces you to your own conscience and says, "My child, look within and be guided by this. Nätmagasinet Medicinsk Yoga

6 Tack för dina nättidningar och för din intention. Jag känner som du att det är nu det händer...det är nu vi ska vila i vårt eget ljus, inte tro på det negativa som vill göra osäkert, störa, göra oklart etc utan genom att vila i oss själva, i mjukt fokus vara det vi vill se i världen och dela med oss till så många vi kan av de verktyg vi vet fungerar. Kram Anna von Schéele Nätmagasinet Medicinsk Yoga

7 OBS! Ljust vackert behandlingsrum uthyres. Onsdagar, Söndagar. Maila för mer info. Praktik Gun Boll Hälsa Balans Utveckling St. Eriksplan Stockholm Behandlingar Rosenmetoden, Chakrametoden, Yogisk Chakraflödesmassage och Chakrabalansering. Kraftfulla behandlingsmetoder för hälsa, balans och utveckling.. Utbildning Utbilda dig i Yogisk Chakraflödesmassage & Chakrabalansering, en kraftfull och mycket dynamisk behandlingsmetod som balanserar hela människan både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Utbildningstillfällen under hösten 2012: 14-16/9 med uppföljning den 16/ Läs mer på Varmt välkommen! Adress: Gästrikegatan 22, Stockholm. Telefon , web: e-post: Nätmagasinet Medicinsk Yoga

8 Astma och Yoga Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som är vanligast att man får i barndomen, men som kan blomma upp i alla åldrar. Hos barn är det vanligast att astma beror på allergi mot till exempel pälsdjur, pollen eller kvalster, men hos vuxna är det oftast andra saker som utlöser besvären. Det kan vara till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, en del läkemedel eller ämnen som parfymer och avgaser. Symtomen beror oftast på en begränsning av luftflödet som går att häva, antingen spontant eller efter behandlingar. Blockeringen kan bero på sammandragning av luftrörens muskler samt svullnad och ökad bildning av slem i luftrören. Svårighetsgraden på ens astma varierar från lätt till livshotande tillstånd. Symtomen vid astma kommer i perioder. Ibland känner man sig helt frisk, och ibland har man mycket besvär. När man har astma är det vanligt att man får attacker av andnöd, pipande och väsande andning, långvarig hosta utan förklaring, ofta nattetid, långvarig hosta när man är förkyld och hosta vid fysisk ansträngning. Astma behandlas främst med mediciner luftrören. Man får både långtidsverkande snabbverkande som man tar vid tillfälliga som dämpar inflammationen och vidgar läkemedel som man tar regelbundet och besvär Förekomsten av astma har fördubblats på 20 år och man räknar med att 8-10% av befolkningen har astma idag. Ungefär hälften av patienterna med astma har en lindrig sjukdom. Enligt Läkemedels- verket dör cirka 300 personer varje år av astma i Sverige. Nätmagasinet Medicinsk Yoga

9 Förr var akut svår astma något som ibland fordrade respiratorbehandling. Numera är det rutin att behandla astma med kortisonpreparat via inhalation. Målet med modern astmabehandling är att patienterna ska vara symtomfria, inte ha någon begränsning av dagliga aktiviteter, ha normal lungfunktion, inga störande biverkningar av behandlingen och inget behov av symtomatisk behandling. Astma behandlas främst med läkemedel som inhaleras genom olika typer av inhalatorer. Medicinen andas in genom inhalatorn och verkar lokalt i luftvägarna och lungorna. Det är därför viktigt att man effektivt får i sig sin medicin på rätt sätt genom sin inhalator, för att medicinen ska nå lungorna och ge en god behandling. När det gäller astma så kopplar yogan den till hjärtat, eller hjärtchakrat som yogan säger. Det finns enligt yogan alltid känslomässiga orsaker som bidrar till sjukdomen och ger olika övningar för hjärtchakrat och den nedre triangeln, 1:a, 2:a och 3:e chakrat, den del av energisystemet där de underliggande orsakerna finns, för att lösa upp de obalanser som bidrar till andningsproblem, som tex otrygghet, rädslor, låg självkänsla och dåligt självförtroende.. Forskning på yoga och astma internationell finns det en del publicerat om. I databasen Medline får du just nu mer än 70 träffar på sökbegreppet yoga and asthma. Hittills under 2012 har det lagts upp två nya studier i Medline som visar hur yoga i olika sammanhang har en mätbar påverkan på depression. I juli i år publicerades en amerikansk studie som visade att yogaträning gav mätbara resultat på kvinnor med lätt eller medelsvår astma. Läs mer om detta: Nätmagasinet Medicinsk Yoga

10 Vägen mot Mästerskap den andliga utvecklingens fem steg Det vi gör när vi utövar yoga, säger yogan självt, är att sträva mot en allt ökande medvetenhet. Det yttersta syftet med all form av traditionell yoga är fullständig medvetenhet. Vägen till fullständig medvetenhet, till mästerskap handlar om olika utvecklingssteg i den egna andliga utvecklingen, som yogautövaren går igenom, på sin resa från nybörjare till mästare. Alla andliga traditioner har sina egna unika vägar mot ökad medvetenhet. Utvecklingen av människan inom dem alla sker i steg eller hopp. Många lärare och mästare har redogjort för sina olika erfarenheter i sin egen utveckling. De har lämnat kartor och kompasser efter sig, beskrivningar av vägen, av stigen. Erfarenhet blir till kunskap och kunskap blir till visdom. Det finns fem nivåer, fem faser eller steg i denna process, längs denna eldens stig. Nybörjaren. Lärlingen. Hantverkaren. Experten. Mästaren. Den andlige lärarens uppgift är att guida och utmana eleven att röra sig längs stigen och passera, ta sig igenom dessa stadier. I detta nummer tittar vi på Experten. Nätmagasinet Medicinsk Yoga

11 Experten Det fjärde steget är expertens och glädjens nivå. Expertnivån är lätthetens och elegansens steg. På denna nivå är studenten erfaren, fokuserad på målet och varje ny utmaning bygger vidare på expertens färdighet. Vad som förändras är det som rör det egna jaget. På denna nivå börjar du sammansmälta med uppgiften och skiftar mellan ett fullständigt uppgående i din uppgift och en tydlig bedömning av mönstret i det som utförts. Det är aldrig en fråga om varför experten gör det som görs, det handlar alltid bara om ett intensivt sammanförande av olika mönster med varandra. Ett beslut tas direkt, baserat på en tydlig uppfattning av helheten. Du svarar på helhetsbilden på en gång. Denna kapacitet kallas intuition. Den har länge ignorerats och spelat en underordnad roll bland både psykologer och affärsmän. Mer och mer börjar man dock inse behovet av att fatta beslut baserade på både den konkreta kunskap man har och med sin intuitiva kapacitet. Denna kapacitet är speciellt effektiv i komplexa sammanhang med snabba förändringar som kräver snabba beslut och ett tydligt ledarskap. Experten använder intuition för att agera, analysera och avgöra vad ett beslut innebär. Intuitionen visar på en faktor som leder till en lösning som gör att du sedan öppnar upp för en djupare medvetenhet. Du följer upp din intuition genom att samla data som påverkar förändringen, letar efter skillnader med undantag, söker efter signifikanta element och matchar dem mot mönster från det förflutna som är liknande och arbetar för en lösning. Du förändrar inte ditt beteende om allting fungerar bra, utan går istället direkt på det som behöver förändras. Där det inte behövs någon förändring gör du helt enkelt bara det du behöver göra med elegans! Experten behöver ha tålamod och inta en tjänande attityd gentemot sitt kall och lär sig från andra experter och mästare inom traditionen. I de flesta discipliner, t.ex. konst, kemi, matematik och musik tar det 7-10 år att bygga en erfarenhetsbas som gör det möjligt att röra sig förbi expertsteget och bli mästare. Experten studerar skrifter som efterlämnats av mästare inom andra discipliner. Inlärning på denna nivå innebär fyra steg, som handlar om: 1) Djupet i den egna processen 3) Förstärkning av intuition och helhetsblick 2) Sammanfattning av upplevelser 4) Att lära ut dina färdigheter till andra. Hur djupt dina inre processer gått visar sig i hur du relaterar till olika aktiviteter, gentemot känslor och hur du upplever din identitet. En yogastudent t.ex. kan utföra en ställning som medför en speciell känsla. Denna ställning kan utföras med en medvetenhet om alla de inre upplevelser som denna ställning ger till skillnad från andra, och hur det känns att göra den i olika sinnestämningar. Den avancerade studenten, experten, upplever den också i relation till andra ställningar och meditationer och ser sin relation till alla olika upplevelser som helig. Den inre sammanfattningen handlar om de referensramar som experten har och utifrån vilka du kan se din uppgift. Experten har många väl förankrade utgångspunkter. Sammanfattningen av inre referenser hjälper dig att se möjligheter, studera ovanliga samband och finna outnyttjade resurser hos personer och situationer. Den är en utmärkt hjälp för problemlösning. Detta utvecklingssteg, expertnivån, påminner på ett sätt om lärlingens. Du stärker här din sinnesnärvaro gentemot inre signaler. Skillnaden är att signalerna nu handlar om helheten. Du lär dig att se helheten med alla sinnen närvarande. Du lär dig själv genom att lära ut till andra. För att verkligen bli bra, bli expert och gå vidare till mästare inom något måste du lära ut det. Detta steg kräver att du delar med dig av det du lärt dig till andra. Detta är viktigt eftersom det stärker och skapar en obunden attityd till det du gör. Det blir till något du ger vidare och som du inplanterar i andra. Det väcker den inre läraren, föräldern inom dig och hjälper dig som expert att formulera färdigheter och information och gå vidare i din utveckling mot mästarens nivå. En kvalitet av djup medkänsla finns alltid närvarande hos experten som inte hotas av personlig framgång eller förlust. Du spelar spelet kraftfullt och är alltid fullt fokuserad på målet. Några känslor av rädsla eller försvar finns inte där. Detta ger dig en större öppenhet gentemot olika emotioner och sinnesintryck. Experten är mer fokuserad på målet och uppgiften än på sig själv som person. Mästarfasen i din utveckling kommer vi att gå igenom i nästa nummer av tidningen, den 15:e september. Nätmagasinet Medicinsk Yoga Göran Boll

12 Swami Rama En av Yogans Tidlösa Mästare under 1900-talet Swami Rama föddes 1925 i en liten by i Himalaya. Redan som liten sattes han i lära hos mästare Mahavatar Baba eller Bengali Baba som han populärt kallades, under vars överinseende han fick resa runt i Himalaya och lära av en lång rad olika yogiska mästare kom Swami Rama till USA där han gjorde ett starkt intryck på den vetenskapliga världen när han lät forskarna Elmer och Alyce Green vid the Menninger Foundation i Topeka, Kansas göra olika former av biofeedback experiment på honom. Forskarna observerade hur han viljemässigt kunde producera olika typer av hjärnvågor även deltavågor (det vi producerar under sömnen) samtidigt som han fortfarande var vaken. Han kunde viljemässigt stoppa sitt hjärta från att pumpa blod under 17 sekunder, påverka sitt blodtryck, sin hudtemperatur och han kunde flytta mindre föremål enbart med hjälp av viljekraft. Nätmagasinet Medicinsk Yoga

13 Dessa experiment gav tydliga bevis för hur olika kroppsliga funktioner man tidigare ansett som omöjliga att styra över nu faktiskt gick att kontrollera. De innebar också ett stort genomslag i media över hela USA. Yoga var vetenskapligt mätbart! Detta gjorde honom omåttligt populär bland många olika grupper grundade han the Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy i Pennsylvania. Swami Rama har skrivit ett stort antal böcker om yoga, meditation och den filosofi som finns bakom dessa tekniker. Några av hans mest kända böcker är Science of Breath, Enlightenment Without God ochd Living with the Himalayan Masters. The Himalayan Institute ger ut yogatidningen Yoga International På YouTube finns flera videos som visar Swami Rama in action: Göran Boll MediYoga Magazine

14 Självkänsla & självförtroende som process Vad är verkligt? Katten som jamar på morgonen? Kaffet som ryker? Den högts troliga Higgs-bosonens existens? Är yogamattan verkligen röd? Under den fysiska verkligheten, det vi ser, kan ta på och som många av oss kanske mer identifierar oss med, formligen kokar det av aktivitet. I det osynliga.som blir synligt. Allt runt dig, ja, om det är artefakter började med en tanke, men tankens första orsak (om en sådan finnes?) månne inte så lätt låta sig fångas. Vi vill förstå, kanske inte allt, men det mesta och det nya ljuset kommer, men hur? Är det intentionen som förutser? Som banar en väg genom skogen av val; måste man, kan man ens se nästa trappsteg? Jag har rätt nyligen genom en rad, kanske tillfälligheter, kanske genom mening, råkat på personer vars intentioner stämmer in med mina egna i stora delar; nya dörrar öppnar sig, samarbeten, projekt - men också krav på ny kunskap och det hela känns bra och intressant. Jag deltar i andras projekt och har startat upp egna, som från en idé, en känsla, en lust, en sorts visshet att, kör för tusan, det kommer att funka! Ett visst pirr, nyfikenhet, tankar som flyger som getingbon ibland, ibland lugna dito som lutar sig mot ett träd i skogen och låter kropp och sinne slappna av. Självförtroende och MediYoga Magazine självkänsla. Radarparet hade det här skett för några år sedan hade min beredskap signalerat något annat än nu. Någon har hänt. Så är det för oss alla tror jag mer eller mindre; erfarenheten, nya nivåer. Men var sätter det sig? I det osynliga? Kommunikation mellan erfarenhet och nuet? Framtidens visioner vävs och gnids mot vår egen historia och ett nu blandas där. Uppenbarligen kan det som vi kallar medvetande och materia samspela. Livet som talar med sig självt. Diskuterade med en kvinna häromdagen, tankar om vår osynliga del vad det kan vara? Är frågan om dess existens en

15 cirkelreferens? Hon tänkte, som jag, att vi är den delen betydligt mera än den andra som modemagasinen tar fäste på; utseende med mera. Allt har snurrat på rejält nu några dagar, roligt och utvecklande, men behovet av att kontemplera blev icke desto mindre stort och jag tog mig ett par timmar igår under kvällens milda sol och fåglars flykt, en lång promenad för att landa. Det är lätt att förflytta sig till randen av ens egen förståelse och själv trivs jag där; grunnade på bla yogan, kroppen i relation till medvetenhet och självkänsla. Såg raden av böcker med sina budskap och att bli bättre på det mesta och inte sällan ligger självförtroendet som en bas, eller självkänslan, eller bägge där som en kvint ger stadga till ett ackord. Nästan alla läror, i sin kontext och speglat utåt, sätter fingret på ett klart sinne; ett grumligt ser inte klart. Och precis som ett klart sinne, vad det nu är talar genom kroppen, våra handlingar, träder ett självförtroende fram som en kompis i det hela, när processen virvlar iväg åt rätt håll. Sitter och funderar på vad jag egentligen vill säga om man tar yoga sutras, som i mitt tycke innehåller rikt med klokskaper, ligger en tanke där ja flera förstås om ett slags recept för mognad, utveckling som inte undanhåller vetskapen om försök och misstag, bakslag, men med en skörd som kanske inte kommer alla gånger där man väntar den. Eller som en del av oss vill se det hela; som en test. Less is more säger en del, more is more säger andra. Pengar ger ofta pengar, självkänsla sprids som ringar på vattnet, förtroenden delas ut och människor växer om utmaningarna inte är för stora. blir utmärkt att skriva en artikel emot, när några kor betar lugnt trettio meter bort och popcornen från gårdagens film bullrar lite i magen. I Buddhismen talar man om verkligheten som en flod och stör inte dess flöde. Naturen vet allt det där redan, verkar det som. Resan är svaret. Inget nytt. Tillit. Allting kan bidra till inspiration, precis som alltid kan bidra till motsatsen om självkänsla och självförtroende vacklar. Picassos nydanade tavlor, målningar, må ha gott om vinklar och vrår om man vill de det så, men de är inte blyga, smyger inte utmed väggarna även om det är där många hänger kanske skulle en del säga att de hyser en god portion självförtroende, en parafrasering av hans olika perioders utbyte med tiden och hans inre. Självförtroende är en tolkning, alltså vad sker hos person A, sett mot person B när de möter exakt samma objektiva uppgift sett som hur de känner, tänker och handlar i sammanhanget? Hur gror och spirar en Ek? Var slår vi rot? I oss själva, i det yttre? Hos eken ingen tvekan, i alla fall inte i intentionen som ligger inherent i dess celler; är marken rätt, betingelser ovan jord går inte stick i stäv med den osynliga avsikten som trädets existens manifestar, så växer eken och MediYoga Magazine

16 Yoga, för att knyta an till den går att se som en väg att lyfta fram ens tillräcklighet för ens egen person, och således att ens egen tillräknelighet lyser, blommar upp. Klarhet är en förvissning och kommer ur en insikt som kanske kommer ur ett lite litet frö ett embryo som på något sätt visste när tiden var inne. En skicklig musiker visade mig häromdagen hur de s.k. färgtonerna i ett ackord kan ge skimmer och framförallt mening till motsättningar i ett ackord eller i en melodi. Att det som var fel helt plötsligt passade in och gav liv till den delen av stycket. Låten fick en klarhet, som en självkänsla, egenvärdet växte, likt en person som andas djupare och ögonen börjar leva. Det är som om den asana du störs av kommer senare, efter en tids övning, få en rikare roll än du först trodde och du tackar dig för att du fortsatte göra den. Dissonanser gav resonanser med mening. Alla behövs och kan bidra är månne en smått klyschig sentens här. En tämligen stor metastudie av forskning gjord på självförtroende, visar att denna av så många eftersträvansvärda egenskaper kommer i mångt och mycket av att bli bra på något, samt att självkänsla och självförtroende är mer intimt sammankopplade än vad man kanske kan tro i första rummet. Känna värde och kunna. Förmedla och inspirera. Är det inte vackert, så säg? Somriga hälsningar, Georg Sandgren, MediYoga Magazine

17 MediYoga Magazine

18 Yogeye klarare syn på naturlig väg När apan gick till kontoret för några miljoner år sedan fanns inte statiskt bildskärmsarbete, ögonen användes till att titta långt bort i horisonten samtidigt som det var nödvändigt att se bra på nära håll, ögat rörde sig hela tiden och musklerna arbetade. Idag använder vi inte våra ögon alls på det sättet, vi sitter framför data och TV skärmar och stirrar blint rakt fram utan att röra på ögonmusklerna. Våra ögon har en enorm anpassningsförmåga och med ögonyoga är det möjligt att se bättre och i bästa fall, slippa bära glasögon. Yogeye metoden bygger på balansen mellan följande moment: Andningsövningar, yoga, akupressur och energiövningar, fysiska ögonövningar, djupavslappning och meditation. MediYoga Magazine

19 MIN HISTORIA, Sirpa Husso Jag bar glasögon under 20 år med diagnosen astigmatisk (skapar skuggor eller dubblerar bilden ) och presbyopi (ålderssynthet, svårt att läsa text på nära håll, armarna räckte inte längre till). Hela min synvärld och mitt sätt att tänka om glasögon, synen och hur ögon, hjärna, kropp och sinne hänger ihop började förändras under min sista termin på yogaterapeututbildningen februari Fram till dess hade jag blint trott på vad optikern och ögonläkaren ordinerat (starkare linser varje gång jag besökte optikern) Under ett av kurstillfällena fick vi prova ögonyogaövningar som avslutning på ett yogapass. Vi tittade uppåt med ögonen, åt sidorna, snett uppåt/neråt...jag kände hur det började ta på ögonmusklerna, ett lätt tryck över pannan nästan som lite huvudvärk, serien med övningar avslutades med att kupa händerna över ögonen och bara låta ögonen slappna av ingen avspänning utan ansträngning... skillnaden var bara att jag nu verkligen kände hur ögonmusklerna slappnade av. Ivrig att fortsätta med mina ögonövningar började jag kombinera yoga och ögonövningarna. De första dagarna hade jag bokstavligt talat träningsvärk i ögonmusklerna! Det började så småningom gå upp för mig att ögonen faktiskt inte på något sätt självförsörjande utan beroende av hur jag mår, vad jag äter, om jag varit ute och promenerat, om jag utövat yoga, andats och så vidare. Det kändes helt plötsligt så självklart, varför hade jag inte tänkt på det här tidigare? Ögonen har precis samma självläkande förmåga som den övriga kroppen! Den forskning som gjorts om ögonyoga/synstress visar entydigt på att grundorsaken till försämrad syn är stress och spänningar! Synen är till största delen mental det vill säga ditt seende äger rum i hjärnan och själva ögonen är endast synorgan. Synen och din fokuseringsförmåga hålls i trim genom att du tränar ögats muskler på samma sätt som när vi motionerar och tränar kroppens övriga muskler, genom att träna ögonmusklerna kan vi återfå synförmågan. Ögats muskler används i för liten utsträckning när vi använder kontaktlinser eller glasögon. Idag använder vi inte våra ögon alls, vi sitter framför data och TV skärmar och stirrar blint rakt fram utan att röra på ögonmusklerna. Våra ögon har en enorm anpassningsförmåga. Att vi till exempel kan uppleva ibland att vi ser sämre på kvällen behöver inte betyda att du måste börja använda glasögon utan det kan enbart bero på trötthet, när kropp och knopp blir trötta följer ögat efter. Ögats synskärpa variera under dagen. Vi ser som bäst när vi är utvilade. HUR GÅR DET TILL? Yogan arbetar med att lösa upp de underliggande orsakerna till stress och spänningar, andningsövningar hjälper till att transportera syre och näringsämnen till ögonen. Akupressur och pranisk healing är det som verkligen sätter fart, det tillför ny energi i det visuella systemet. Fysiska ögonövningar stärker och stretchar ögonens muskler. Ett yogeye pass avslutas sedan alltid med djupavslappning och meditation. Samtliga delar i ögonyoga är uppbyggda och anpassade för att hjälpa hjärna och ögon att samverka. Lika viktigt som det är att stärka och återuppbygga ögats muskler för att återfå vår synförmåga så är ögonvila en minst lika viktig del, att ge det visuella systemet möjlighet att

20 återhämta sig är en förutsättning för ett bra resultat. Det är fantastiskt att vi faktiskt själva kan påverka vår syn med enkla medel, ögonyoga innebär en möjlighet att nå längre än till det du har lärt dig att acceptera som normalt, en möjlighet att lära känna en verklighet där det går att förbättra synen. Även för dig som inte använder glasögon eller kontaktlinser så kommer du att märka att din förmåga att använda dina ögon för sådana uppgifter som att läsa, skriva, arbeta vid datorn, titta på TV och så vidare kan förbättras. Efter att ha börjat göra ögonövningar märkte jag ganska snabbt att jag inte längre behövde använda mina progressiva glasögon och kunde även senare börja läsa i dagsljus utan glasögon! När jag kör bil eller läser i dunkelt ljus använder jag fortfarande glasögon med svagare styrka, men jag jobbar på det och målet är att jag i framtiden skall bli helt glasögonfri! Sirpa Husso Yoga och Meditationslärare, Instruktör Medicinsk Yoga, Yogaterapeut, grundare av Yogeye. Vill du ha mer information om ögonyoga och workshops maila: Källförteckning: Andy Rosenfarb, LAc Healing your eyes with Chinese Medicin (2007) Dr.Jane Rigney Battenberg and Martha M. Rigney Eye Yoga (2010) Dr. Robert Kaplan Hur man ser bra utan glasögon (1999) Leo Angart Improve your eyesight naturally ( 2005, 2012) MIN EGEN SYNRESA Genom att tillämpa metoderna i yogeyeprogrammet kan du förbättra din synförmåga på samma sätt som jag har förbättrat min. Jag började med ögonyoga februari 2012, själv har jag astigmatism och presbyopi (ålderssynthet) och jag har burit glasögon dom senaste 20 åren, min syn försämrades gradvis under denna period. Dr.R.S Agarwal Yoga of perfect sight ( 2005)

21 Bilden nedan som kallas Eye of God Guds Öga, och som visar Helix nebulosan togs av Hubble teleskopet På nästa uppslag ser du Cat Eye Nebulosan som ligger med är 3,300 ljusår bort.

22

23 Hubbleteleskopet som är uppkallat efter den amerikanske astronomen Edwin Hubble är ett rymdteleskop som NASA och ESA sände upp i rymden Det går i en omloppsbana cirka 600 km ovanför jorden, utanför atmosfären och tar skarpare bilder än vad som är möjligt från ett markbaserat teleskop. Det är ett av de viktigaste astronomiska instrumenten och har bidragit till en mängd ny kunskap inom detta område. Det mest fantastiska finns alltid inom oss men detta, långt långt borta, där ute är inte så tokigt det heller. Vi kommer i varje nummer av tidningen under året att på detta sätt presentera en ny makalös vy ut mot det oändliga.

24 Karma yoga Den mest kraftfulla yogan av dem alla Förra månaden skrev jag om veckan i Motala då jag både hann återhämta mig och förbereda min nästkommande CD med Mindfulness och MediYoga. En fruktbar vecka med andra ord. Men det allra största och finaste under den veckan var att jag fick uppleva essensen av karma yoga. Egentligen hade jag planerat min årliga Goenka retreat (en mycket intensiv form av vipassana retreat där deltagarna mediterar dagligen i tio dagar utan kontakt med omvärlden). Efter en tuff familjesituation kände jag dock att återhämtning och sömn var viktigare för mig än att Goenkas koncentrationsstärkande tekniker. med retrogardiner, stora färgglada ljuslyktor och invuxen skogstomt. Tacksamheten jag kände inför denna gest att utan jag frågade en vän om han kände någon som hade ett skjul jag kunde få låna. Det enda jag behövde var tak över huvudet. Detta tak över huvudet blev hans underbara hippieboende utanför Motala. En grön liten stuga

25 att fundera eller tveka räcka över sina nycklar är svår att beskriva med ord. Den vällde över mig och behövde komma ut i handling. Jag satte upp post-it lappar med tacksamma ord, jag fyllde barnens fickor med godis och jag ställde in en flaska champagne i kylen. Men allt blev fåniga symboler och ändå otillräckligt i proportion till vad jag fått. Istället började jag sopa hans trapp, tvätta hans fönster och bona hans golv. Där, mitt på altanen med en sopkvast i handen, upplevde jag ett ögonblick av ren välsignelse. En känsla av lycksalighet och stillsam eufori (tror det är vad man menar med bliss ). Sinnet vill alltid ha mer (vilket i sig är orsaken till allt lidande, enligt Buddhas lära). Hur som helst, analysen var inte svår utan mycket enkel. Lyckan bestod i att få träda ur sin själviskhet och få göra någonting för någon annan. I mitt fall, få göra ren någon annans trapp. Att hjälpa till med någonting som inte syns (förutom att jag just publicerar detta i en tidning som når tusentals läsare. ). Det måste ändå vara den kraftfullaste yogaövningen av dem alla. Prova själv ska du se! Sara Med en kvast i handen förstod jag hur nirvana måste kännas. Inte i någon form av komplicerad yogaställning eller efter en timmes recitation av buddhistiska mantran och kundalinimeditationer. Utan där. Mitt på altanen med en sopkvast i handen. Jag började naturligtvis analysera den totala lycksaligheten, eftersom det är så sinnet fungerar. Jag får någonting gott och jag vill ha mer, försöker förstå hur jag ska behålla det och inte förlora det. Karmayoga, handlingens väg, är en form av yoga som finns omnämnd i diktverket Bhagavad-Gita. Karmayoga baseras på läran om karma och i utövandet är individens handlingar det centrala. Genom utövande av osjälviska handlingar kan individen nå andlig utveckling (wikipedia). Sara, instruktör i Mindfulness och i Medicinsk Yoga, är aktuell med det egna programmet Mindfulness för dig i farten - ett 8 veckors program för livspusslare. Sara leder också kvällskurser på IMY. Mer info på: och

26 Mocca & Pistagebollar to Håkan Flank Här kommer Josefines Mocca- & Pistagebollar. Avnjut kalla till en färsk smoothie eller juice! Ett perfekt mål som passar när och var som helst. Före yogapasset, efter yogapasset, till frukost eller istället för godis. Allt ekologiskt: 2 dl naturella cashewnötter 1 dl naturella pistagenötter (kokosflingor blir också gott) 5 torkade fikon och 1,5 dl russin (om de är lite torra så blötlägg dem i kallt vatten ca min) 1-2 msk äkta honung (beroende på hur sött du önskar) 1 tsk äkta vanilj (skrapa ur en stång eller leta äkta pulver) 3 tsk kaffepulver (jag valde ekologiska Clipper Rich Roast Instant Coffee) 1 msk raw kakaopulver En mininypa havssalt Strössel: Krossade naturella pistagenötter och kokosflingor Kör/pulsa cashewnötter och pistagenötter eller kokos lätt i matberedaren, "mjölet" som blir får gärna vara lite grovt. Tillsätt frukten och mixa till en sammanhållande massa. Klicka i honung, vanilj, kaffepulver och havssalt och mixa en sista omgång! Smeten ska vara lätt att forma till bollar för att sedan rulla i pistagekokos. Ställ kallt i minst 1 timme, servera från ett vackert fat. Njut! Tips! Rör ihop honung, vanilj och kaffepulver till en smaktät gucka och låt smakerna blomma fram under natten. Recept och bild: Josefine Jäger, Jfine cuisine, Matkreatör, kostrådgivare & frilansskribent Josefine Jäger är utbildad kock, kostrådgivare och frilansskribent med kreativt sinne för matlagning, passionerat och välkombinerat med en hälsosam livsstil. Josefine kommer ursprungligen från Värmland men bor numera i Stockholm där hon håller workshops/kurser/föreläsningar samt bloggar i egna företaget Jfine cuisine. Varje månad delar hon med sig av ett favoritrecept till Mediyoga Magazines läsare. Läs mer: https://www.facebook.com/pages/jfine-cuisine/

27

28 Kommunikation är en viktig ingrediens för att vidga den egna medvetenheten. Här hittar du länkar till instruktörer, lärare och terapeuter, till yogatidningar, yogaproduktsajter och andra bra yogiska mötesplatser, både i Sverige och internationellt. I varje nummer av tidningen presenteras också en speciell länk. AKTUELL LÄNK: Yoga Dork - En amerikansk yogasajt med rykande aktuella nyheter om yoga i alla sammanhang. Här hämtar jag varje vecka inspiration från och nyheter till veckobrevet NewsFlash.

29 INSTRUKTÖRER, LÄRARE OCH TERAPEUTER Instruktörer, lärare & terapeuter Medicinsk Yoga International Association of Yoga Therapists FORSKNING, HISTORIK OCH FILOSOFI Medline, vetenskaplig forskningsdatabas Georg Feuerstein, filosofi, historik mm. Guru Ram Das Center for Medicine & Humanology YOGATIDNINGAR Yoganyhetssajten Allt Om Yoga, Sverige Yoga International Magazine, USA Yoga Journal, USA Yoga Magazine, England Yoga Aktuell, Tyskland YOGA PRODUKT SAJTER IMYs egen Yogashop Sar Nam Versand - stor tysk yogaproduktsajt Yoga Technology - Bra amerikansk produkt sajt BRA SVENSKT MEDIYOGA RETREAT Retreat Marielund i Sörmland Vi uppdaterar regelbundet dessa länkar men om det skulle visa sig att någon länk slutat fungera får du gärna meddela oss så ser vi till att snabbt uppdatera och/eller byta ut den

30 Core Centrering & Balans på djupet Alla upplever vi stress, oro, anspänning, ångest och rädsla som en del av våra liv. Det lär oss hantera olika svåra situationer på ett sätt som bidrar till att stärka vår överlevnad på lång sikt. Utan denna evolutionära instinkt skulle vi och andra arter ha dött ut för länge sedan. Och precis som att olika grader av anspänning och påslag har varit nödvändiga för överlevnaden så har även våra inbyggda avspänningsfunktioner varit en lika naturlig och viktig aspekt av detta överlevnadspaket. Grottlejonet kommer släntrande runt hörnet på jakt efter frukost systemet går i gång och vi springer och/eller slåss för livet med alla spjäll vidöppna. När vi sedan är utom fara så går systemet ner i varv igen. Likaväl som det nyss var dags att spänna och gasa på så är det nu dags slappna av fullständigt igen. Faran är ju över. Varje gång vi reagerade på detta sätt så lärde vi oss värdefulla överlevnadsläxor, både som individer och som art. Som människor är vi genetiskt kodade, fysiskt, mentalt och emotionellt för att kunna uppleva, uthärda och utvecklas genom denna typ av upplevelser. I den genetiska kodningen ingår även förmågan att kunna slappna av när faran är över. All form av stress, oavsett om den har sin grund i fysiska, mentala eller emotionella processer, påverkar och startar konkret aktivitet i den fysiska kroppen. Nervsystemet signalerar, hormonsystemet insöndrar olika stresshormon, blodflöden ändrar riktning och går från inre organ ut i armar och ben, matsmältningen stannar upp, syn och hörsel förstärks, muskler spänns för att kunna springa eller slåss. Djupt liggande muskelgrupper spänner automatiskt för att skydda vitala inre organ. Kött-och-blodmaskinen du gör sig redo för att agera och överleva. När faran sedan är över är det viktigt att hela denna händelsekedja återställs, att även de djupt liggande musklerna får en möjlighet att slappna av igen. Den evolutionära principen här är att nervsystemet agerar på ett sätt som får kroppen att bokstavligt talat skaka loss spänningarna i muskulaturen. Något vi märker av i en traumatisk situation genom att vi darrar och skakar i hela kroppen när det hemska är över och vi är trygga igen. Den moderna människan är dock så mycket i sitt huvud idag, mest fokuserad på olika mentala processer att den fysiologiska skaka-loss-principen till stora delar tappat greppet om oss. Vi lever i det moderna 24-timmarssamhället med sitt höga tempo, i en konstant ström av nya grottlejonattacker som gör att vi ständigt är på vakt mot nästa attack. Detta ger till följd att vi inte släpper stressen från en situation utan bär den med oss långt efter att själva situationen är över och förbi, den ackumuleras tillsammans med alla tidigare lejonattacker och gör oss konstant, kroniskt stressade.

31 När Linköpings Universitet för ett antal år sedan lät tusen personer ur normalbefolkningen tugga på bomullstussar, i vilka de sedan mätte stresshormonet kortisol, så visade det sig att nästan alla, 9 av 10 hade rejält förhöjda stressnivåer, över hela dygnet. De gick aldrig ner i varv. Ett av resultaten som forskare internationellt ser av kronisk stress och ångest är en ökad benägenhet till våld i samhället. Ju bättre jag kan släppa stressen och slappna av på djupet, desto lättare blir det att även mentalt och emotionellt släppa taget om de jobbiga händelserna. Även om det är en mental eller emotionell trigger som skapar stress i mig (jag oroar mig t.ex. för att inte kunna betala mina räkningar, eller har för mycket på jobbet den här månaden) så skapar detta en anspänning och påfrestning i den fysiska kroppen. En av de muskler som spänner sig vid stress är Iliopsoas, en djupt liggande muskel i buken som ansvarar för att stabilisera basen av ryggraden. Den böjer och utåtroterar höftleden och böjer ryggraden. Iliopsoas är egentligen ett samlingsnamn på tre separata intilliggande muskler med liknande funktion. Dessa utgörs av: iliacus, psoas major och psoas minor. Musklerna utgår från kotpelaren en bit upp i ryggen och löper sedan ner på insidan av bukhålan för att fästa på lårbenet. De är de enda muskler som binder samman ryggen och benen. När dessa är spända blir vi spända i ländrygg, bäcken och höfter och har t.ex. svårt att sitta på golvet med korslagda ben. Psoas major är också en av de hyper-irritabla muskler vi kan känna av när vi får massage. Djup och kraftig massage här kan orsaka att man får upp känslor från ingenstans, såsom gråt och ilska. Det finns med andra ord tydliga och starka emotionella kopplingar till den anspänning som finns i dessa muskler, vilka heller inte så lätt slappnar av via vanlig stretch, där det blir mer ytliga muskler som påverkas. Så länge Iliopsoas inte slappnar av hålls höfter och bäcken kvar i ett fysiskt järngrepp. Från ett yogiskt perspektiv så börjar allt i och utgår ifrån chakrasystemet. Obalans där skapar mentala och emotionella präglingar och mönster som gör att vi lättare går upp i varv och blir mer rädda, arga, stressade, otrygga, och oroliga i olika situationer. CORE-passen handlar i sin kärna om ditt chakrasystem och även om CORE-passen påverkar hela chakrasystemet så arbetar de primärt med dina nedersta tre chakra, det som i yogan kallas den Nedre Triangeln, där, utifrån yogans perspektiv, det mesta av det vi upplever som jobbigt, smärtsamt, otryggt och fel i våra liv, har sin grund. Tolv pass ingår i CORE. De innefattar ett stort antal övningar som arbetar på att på ett fysiskt plan stretcha och slappna av även Iliopsoas och andra stora djupt liggande muskelgrupper. Samtidigt så arbetar yogan med att via medveten andning påverka hormonflöden, tankekedjor och andra tekniker som går direkt på ditt chakrasystem för att påverka de mentala och emotionella mönstren som kanske ända sedan tidig barndom bidragit till att återkommande skapa stress och låsningar i ditt liv. CORE-passen arbetar på ett fysiskt, ett mentalt, ett emotionellt och ett energimässigt plan samtidigt! Ett exempel: de enkla ryggvridningar och flexövningar vi gör i yogan stretchar direkt din Iliopsoas vilken ju fäster i ryggraden. Övningarna påverkar rygg, bäcken, ben och samtidigt flödet av spinalvätska runt hela ditt centrala nervsystem (ryggmärg & hjärna), de påverkar flödet av lymfvätska i de små lymfkärlen långs ryggraden, vilket bl.a. påverkar ditt immunförsvar och de långsamma rörelserna generellt, i synk med den lugna, djupa andningen påverkar och förstärker ett parasympatikus påslag (en lugn-och-ro-respons) i hela ditt biokemiska system vilket drar ner varvtalet och skapar avspänning, skapar balans. Från ett yogiskt energiperspektiv så skapar övningarna ett öppet flöde genom den centrala ryggkanalen där dina stora chakra fäster. CORE-passen bildar tillsammans med startpaketen och chakrapassen kärnan i det som är MediYoga och vi kommer under 2012 här i MediYoga Magazine presentera åtta pass ur denna serie. Under våren 2012 kommer alla CORE-pass att spelas in på CD och finns sedan att beställa via YogaShop på hemsidan. Klicka länken nedan så får du tillgång till en PDF med CORE 5. En enkel meditation ingår i varje pass. LÄNK:

32 IMY Medicinsk Yoga MediYoga är en på 1990-talet svenskutvecklad terapeutisk yogaform som sedan jan används inom den svenska vården. Danderyds sjukhus utanför Stockholm var först ut i Skandinavien med att erbjuda MediYoga som en del av sin reguljära rehabilitering av hjärtinfarktpatienter. Fler sjukhus, vårdcentraler och andra enheter inom landsting och i privat regi över hela landet följer nu i denna utveckling. MediYoga Sweden - Institutet för Medicinsk Yoga Institutet för Medicinsk Yoga IMY grundat av Göran Boll verkar sedan mitten av 1990-talet aktivt med utbildning, forskning och annan kunskapsspridning om yoga ut i samhället. IMY erbjuder terminsvisa kurser, workshops och annan yogisk verksamhet för allmänheten. För mer information om IMYs verksamhet, se hemsidan: Utbildning av instruktörer & lärare/terapeuter Utbildningar i MediYoga för vårdande personal har pågått sedan 2006 och finns på ett flertal orter runt om i både Sverige och Norge: Instruktörsutbildning, för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster m.fl. Lärar/terapeututbildning, en 3-term. fortsättning på instruktörsutbildningen Workshops & Tematiska fördjupningsmoduler på olika terapeutiska tema Läs mer om utbildningarna på hemsidan: Vetenskaplig forskning Sedan Karolinska Institutet 1997 tillfrågade IMY om att delta i en studie med yoga för kroniska ryggproblem har IMY löpande medverkat i olika forskningsprojekt på K.I. och även under flera år föresläst om yoga och forskning på K.I.s läkarutbildning. Sedan 2004 utvärderar Astra-Zeneca löpande hur MediYoga påverkar sjukskriven personal. Danderyds sjukhus har sedan 2008 ett löpande forskningssamarbete med IMY avseende MediYoga vid olika former av hjärtproblem, stroke, fatigue m.m. För mer information om den vetenskapliga forskningen på MediYoga, kontakta Göran Boll på: MediYoga International Intresset för MediYoga har spritt sig långt utanför landets gränser och för allt arbete med MediYoga utanför Sverige har företaget MediYoga International bildats. Sedan 2009 finns MediYoga i Norge med utbildningar på flera orter och med verksamhet på norska sjukhus och vårdcentraler. Andra länder i Europa, Amerika och Asien uttrycker intresse och huvudansvarig för alla internationella MediYoga satsningar är Elisabeth Engqvist på MediYoga International. För mer information:

33 MediYoga som är en enkel yogaform att utöva och som passar för alla åldrar och alla typer av grupper, har som ett av sina centrala syften att regelmässigt testas och prövas inom ramen för seriös svensk vetenskaplig forskning, för att kunna dokumentera och tydliggöra dess mätbart positiva effekter i olika terapeutiska och medicinska sammanhang. Vem kan lära dig yoga På hemsidan finns under rubriken Vem kan lära mig en förteckning över instruktörer och terapeuter över hela landet som leder kurser, workshops, enskilda sessioner m.m. i MediYoga. Här finns även ett Kalendarium med månad-för-månad aktuell kursinformation. Klickar du på den norska flaggan på hemsidan får du tillgång till motsvarande förteckning i Norge. Yoga i Media IMY skickar regelbundet ut pressinfo och MediYoga uppmärksammas löpande i olika media kom närmare 100 artiklar per år, flera TV- och radioinslag om MediYoga och IMYs verksamhet. Detta nätmagasin kommer ut åtta gånger per år och når mer än yogaintresserade över hela Skandinavien. Från och med februari 2012 skickas också varje vecka nyhetsbrevet News Flash ut till alla intresserade. Läs mer på hemsidan: Three Minute Yoga Under andra halvan av 1990-talet tog många av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser in MediYoga som stresshantering och friskvård för sina anställda. Idag finns också via IMY ett träningskoncept för nätet utvecklat: Three Minute Yoga där allt flera arbetsplatser över hela landet numera erbjuder sina medarbetare enkel tillgång till MediYoga på jobbet via datorn. Läs mer om detta koncept på: Nätbutik Utifrån yogans perspektiv så är det egna regelbundna utövandet av yoga och meditation grundläggande för balans och hälsa. Via MediYogas webshop kan du få allt du behöver för att på ett bra sätt kunna sköta din egen träning: Här finns yogamadrass, kudde och filt, CD med yogapass, meditationer och vacker mantramusik, m.m. Du kan även gå med i CD-KLUBBEN och varje månad få ett CDhäfte med yoga och meditation till starkt reducerat pris direkt hem i brevlådan. Läs mer om de olika yogaprodukterna i shopen på:

34 Yoga flum, gympa eller vetenskap? Nu i juli berättade en amerikansk yogini under ett utvecklingssamtal för mig att en viktig aspekt av mitt arbete med att sprida yogan var att skala av den, att presentera rena former och modeller, avskalade strukturer och produkter, så att människor kan accessa den nya energin och finna balans i sina liv. Min uppgift var, sade hon, att förmedla former och strukturer som befriar, snarare än som begränsar. För 8-9 år sedan hade jag ett annat samtal, med en kvinnlig läkare som var intresserad av yoga, men samtidigt väldigt kritisk mot den bakomliggande filosofin. Hon sade till mig att: Om vi bara kunde skala bort flummet, alla mantra, allt chakrasnack och en del annat trams ur yogan så skulle vi rätt snabbt kunna ta in den i vården och använda den på samma sätt som vi gör med akupunkturen idag. Sedan dess har det hänt en del och MediYoga finns sedan 2010, utan att ha skalat bort den underliggande kunskapsbasen avseende energitänk och chakrasnack, vetenskapligt utprövad inom ramen för flera svenska studier, inne i den svenska vården, där hundratals sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare, tillika utbildade instruktörer och terapeuter i MediYoga använder dessa tekniker på sina patienter, på sjukhus och vårdcentraler över hela landet. För mig är detta en av de centrala nycklarna i mitt arbete med yogan. Att hitta en form och struktur som utan att skala bort kärnan och själen, utan att reducera yogan till gympa, så rent och avskalat jag förmår, autentiskt presentera denna fantastiska vetenskap med all sin kraft och potential på sätt som människor i alla åldrar och ur alla grupper kan ta till sig och få glädje av i sina liv. Må så gott! Göran

35 av MediYoga Magazine kommer till dig med en enkel knapptryckning den 15/ Ur innehållet: - Yogans Tidlösa Mästare BKS Iyengar - Forskning: Yoga och hjärtinfarkt - Vägen till Mästerskap: Mästaren - Nytt spännande från Köket - Ett nytt CORE-yogapass och mer yogakonst - m.m. Du kan ovan datum hämta det nya numret av tidningen på hemsidan, alternativt anmäla dig som e-prenumerant så skickar vi en magisk länk till din e-postlåda. Gå då in på Klicka på den lilla fågeln ner till höger på sidan och skriv in din e-postadress där så är det klart. Du får sedan löpande info om yoga från oss. Bidra till att sprida information om yogan genom att skicka länken till tidningen vidare till alla du har i ditt eget e-register som du tror kan vara intresserade av yoga. Tack! Vill du avregistrera dig från dessa utskick - Klicka här

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hej Fötter! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Massagestudio med framgång

Hej Fötter! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Massagestudio med framgång Ny utbildning: Dansinstruktör Latin Jam! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014 Hej Fötter! Massagestudio med framgång SuJok koreansk handakupunktur Vad krävs av en duktig PT? Känslornas

Läs mer

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren.

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,

Läs mer

Varför EKOfrisör? Oxytocin mirakelsubstans utan biverkningar. Massor av MASSAGE. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014

Varför EKOfrisör? Oxytocin mirakelsubstans utan biverkningar. Massor av MASSAGE. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014 Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014 Massor av MASSAGE Varför EKOfrisör? Framtidens medicin är Funktionell Vaken Vila Hej Lungor! Massage för BARN och mycket mer! Oxytocin mirakelsubstans

Läs mer

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics)

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Reba test Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Välkommen till: Annelie Andersson Mottagning: Konvaljegatan 4 Tidsbeställning: 031 51 08 80 FÖRORD Hösten 2001 var Reimar och

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Extas är nödvändigt i våra liv

Extas är nödvändigt i våra liv Nr 3 2013 Pris 69:- (inkl moms) FÖR BÄTTRE EKONOMI OCH LIVSKVALITET Din guide till det goda livet Barbara Carellas: Extas är nödvändigt i våra liv Innehåller värdecheckar för 15 000 kr Anders Andersson:

Läs mer

KNACKA DIG FRI MED EFT

KNACKA DIG FRI MED EFT Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

D e n Mogna Människan

D e n Mogna Människan D e n Mogna Människan D e n Mogna Människan Kraften i den åldrande hjärnan Gene D. Cohen, M.D., Ph.D. Brombergs Copysida Till mina äldre släktingar, av djup tacksamhet för den fostran och visdom de har

Läs mer

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan?

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Master i Gestaltpsykoterapi Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? En fenomenologisk studie Elisabet Eriksson T34/MA4 Masteruppsats januari 2007 Handledare: Britt Bragée, MA Gestaltpsykoterapeut,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

LIVETEn gratis tidning från

LIVETEn gratis tidning från Det goda LIVETEn gratis tidning från DELAS UT I LÄNETS BREVLÅDOR UNDER VECKA 46#2010 Lycka Humor Hälsa...och annat som påverkar vårt välbefinnande Landstinget Kronoberg. Varsågod! Nr 2 2010 magasin Mia

Läs mer

Kvinna mitt i livet. Komplementär medicin. Vibrationsträning. Kronisk smärta som egen diagnos. Tema. Kvinnors smärta Alternativvård

Kvinna mitt i livet. Komplementär medicin. Vibrationsträning. Kronisk smärta som egen diagnos. Tema. Kvinnors smärta Alternativvård Svenska smärtföreningen testar Svenska smärtföreningen testar 2/2006 1/2006 Kronisk smärta som egen diagnos Kvinna mitt i livet Tema Tio enkla steg att hantera kronisk smärta Nu har du möjlighet att beställa

Läs mer

YOGA. magazine. My Kickstart. Spring i benen TOUGH VIKING. Fridfull styrka. Kom igång med LÖPNING. Din guide till Gruppträning. Danielas nya liv med

YOGA. magazine. My Kickstart. Spring i benen TOUGH VIKING. Fridfull styrka. Kom igång med LÖPNING. Din guide till Gruppträning. Danielas nya liv med Gruppförsändelse till hushåll magazine SOMMAREN 2015 YOGA Fridfull styrka Kom igång med LÖPNING Danielas nya liv med My Kickstart TOUGH VIKING Spring i benen Din guide till Gruppträning 1 1 TRÄNA MED PT

Läs mer