Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes"

Transkript

1 Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1

2 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes

3 Innehåll Inledning... 4 Före operationen... 7 Inskrivning... 6 Efter operation... 7 Nationella kvalitetsregler... 8 Komihåglista Axelledsprotes 3

4 Inledning Normalt är ledytorna i axelleden klädda med ledbrosk för att motståndet vid rörelse ska vara så litet som möjligt. Av olika anledningar kan brosket förändras och försvinna. Axelleden kan förändras pga. sjukdom i leden eller i samband med eller efter fraktur i leden. I de flesta fall har man inte någon säker förklaring till broskförändringen men med ökande ålder får fler besvär. En sliten axelled ger upphov till smärta vid rörelse och ibland även vilovärk Axelledsprotes Vid en axelledsoperation ersätts den slitna leden med en protes bestående av en ledkula i metall och ibland även en ledskål i plast. Avsikten med operationen är att minska smärtorna från axelleden. Rörligheten förbättras ofta en del men blir inte lika god som i en frisk axelled Före Efter Underben 4 Axelledsprotes

5 Före operation Då operation bestämts måste du räkna med en viss väntetid. Under denna väntetid är det bra om du försöker förbättra din hälsa genom fysisk aktivitet (träning). Det är bra om du etablerar en kontakt med en sjukgymnast på hemorten innan operationen då du kommer att behöva hjälp med axelträning före och efter operationen. Efter sjukhusvistelsen kommer du att behöva hjälp med t.ex. axellåset (förband), personlig hygien, inköp och städning. Har du ingen som kan hjälpa dig med detta, kan du få hjälp av hemtjänst i kommunen. Du kommer inför operationen att bli kontaktad av en arbetsterapeut som ger dig mer information om detta. Remiss för provtagning och eventuellt EKG skickas hem till dig, dessa ska tas cirka en vecka innan du kommer för inskrivningssamtal hos doktorn. Är du reumatiker behövs även aktuell (max sex mån gammal) röntgen över halsryggen och denna tas också innan operationen. Förväntad vårdtid på avdelningen är 2-3 dygn. Till dig som är rökare Skånes universitetssjukhus är med i ett nätverk för hälsofrämjande sjukhus. Vi har ett patientsäkerhets program: Rökfrihet i samband med operation Att använda tobak före och efter din operation kan ge dig allvarliga problem. När operationen planeras blir du kallad till vår rökavvänjningssjuksköterska för motiverande samtal. Du bör avstå från alla former av tobak i samband med operationen. Gör ett uppehåll eller sluta veckorna före operationen. Fortsätt vara tobaksfri månaderna efter operation. Vill du veta mer kontakta våra specialutbildade sjuksköterskor/ rökavvänjare på: Axelledsprotes 5

6 Inskrivning Du kommer att kallas till ortopedmottagningen för inskrivningssamtal hos doktorn. Här kommer du även att träffa en sjukgymnast och eventuellt en arbetsterapeut. Du kommer även att bli kallad till narkosbedömning där du träffar en narkosläkare som i samråd med dig beslutar vilken typ av narkos/bedövning som är lämplig. Om du tar blodförtunnande läkemedel typ Waran ska du sluta med detta ett antal dagar innan operationsdagen, för att minska risken för blödning i samband med operationen. Information om detta får du vid inskrivningssamtalet/narkosbedömningen. Dagen innan operation Inför operationen ska du duscha och tvätta dig med descutansvampar 3 gånger för att minska risken för infektion. Dessa svampar får du från ortopedmottagningen. Det är viktigt att du inte har smink, nagellack eller kroppssmycken på dig. Kontaktlinser ska också tas ut innan operationen. Eventuellt kommer du att läggas in på avdelningen dagen innan operationen. Då duschar du 2 ggr hemma och den sista gången på avdelningen där du även får speciella operationskläder. Väl på avdelningen blir du visad till ditt rum och sjuksköterskan kommer att ha ett inskrivningssamtal med dig och eventuellt ta kompletterande prover. Ta inte med värdesaker eller mycket pengar då det tyvärr inträffar att saker försvinner. Låsbart skåp finns på rummet. Avdelningen ansvarar inte för inträffad stöld. Möjlighet finns att koppla in telefon på rummet. Mobiltelefon får inte användas inne på avdelningen. Trådlöst Internet finns tillgängligt mot betalning (kreditkort) via egen bärbar dator. 6 Axelledsprotes

7 Operationsdagen Operationsdagen fastar du från midnatt (detta gäller även snus, rökning och tuggummi). Eventuell morgonmedicin får lov att sväljas med lite vatten. Ansvarig sjuksköterska meddelar vilken medicin som får tas denna morgon. När det är dags för operation transporteras du till operationsavdelningen i sängen. Där tas du emot av narkospersonal som tar hand om dig under operationen. Efter operationen Efter operationen kommer du att ligga på uppvakningsavdelningen några timmar tills ditt tillstånd är stabilt och smärtan är under kontroll. Smärtstillande kommer att ges kontinuerligt under hela vårdtillfället. När du kommer tillbaka till avdelningen kan du försiktigt få börja dricka och sedan äta. Sjukgymnastik Under de närmaste 4-6 veckorna kommer du att ha ett axellås (förband). Detta innebär att du kommer att ha en begränsad rörlighet under denna tid. Sjukgymnasten på avdelningen kommer att informera dig om hur axellåset fungerar samt hur du skall träna initialt efter operationen. Du kommer få ett skriftligt schema med rörelseträning som du ska göra i hemmet eller med din sjukgymnast i öppenvården. Axellås Axelledsprotes 7

8 Utskrivning Inför hemgången kommer sjuksköterskan att informera dig om sårvård samt skicka med dig en remiss för suturtagning (stygn) på din vårdcentral, detta görs i regel 2 veckor efter operation. Läkaren skriver elektroniskt recept på smärtstillande tabletter som kan hämtas ut på vilket apotek som helst. Eventuella intyg skrivs också av läkaren. Om du inte hinner få detta medan du är inneliggande på avdelningen så kommer detta att skickas hem till dig med posten. Återbesök Du kommer att få kallelse för återbesök 6-8 veckor efter operationen till ortopedmottagningen där man kommer att undersöka axelns funktion och läkningsprocess. Innan dess ska du vara igång med träningen hos din sjukgymnast. Nationella kvalitetsregister För att utveckla och förbättra vården av patienter med axel- eller armbågssjukdom vill vi på Ortopediska kliniken rapportera uppgifter om Dig och Din vård till det nationella kvalitetsregistret Axel- och Armbågsregistret. Du bidrar till en bättre vård! Genom att vara med i Axel- och Armbågsregistret bidrar Du till att förbättra vården av patienter med axel- eller armbågssjukdom. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus runt om i landet. Resultaten används i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi på bästa vis behandlar och följer upp patienter med axel- eller armbågssjukdom. Ju fler som deltar i kvalitetsregistret, desto snabbare och säkrare kan vi använda den nya kunskapen. 8 Axelledsprotes

9 Uppgifter som registreras Vi registrerar uppgifter om Ditt personnummer, Dina vårdkontakter med oss, samt uppgifter om diagnos och behandling. Så hanteras Dina uppgifter Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig för registret. Ortopediska kliniken är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om Din vård samlas in och lämnas över till kvalitetsregistret. Uppgifter om Dig samlas in från Din patientjournal, från Dig själv och eventuellt från anhöriga eller andra vårdgivare. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, samt för forskning inom hälsooch sjukvården gällande patienter med axel- eller armbågssjukdom. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning eller godkännande av forskningsetisk kommitté, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av ovanstående tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut kan det ske elektroniskt. Om Du inte vill att vi rapporterar uppgifter om Dig till Axel- och Armbågsregistret, vänligen kontakta Urban Rydholm på telefon (Lund, armbågar) eller Anders Nordqvist på telefon (Malmö, axlar)! Sekretess Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om Dig bara får lämnas ut från Axel- och Armbågsregistret om det står klart att varken Du eller någon närstående till Dig lider men om uppgiften lämnas ut. Axelledsprotes 9

10 Säkerhet Dina uppgifter i Axel- och Armbågsregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av Dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att Dina uppgifter ska skyddas, samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt. Åtkomst Som inrapporterande vårdgivare har Ortopediska kliniken direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till Axel- och Armbågsregistret. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan registerhållaren ta del av uppgifter om Dig, men vid sammanställande av data tas personnumren bort, och all presentation av data sker anonymt. Gallring Efter beslut från Arkivmyndigheten i Region Skåne sparas Dina uppgifter tills vidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Dina rättigheter Du har när som helst rätt att få Dina uppgifter borttagna ur Axeloch Armbågsregistret. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till Dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanterats i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har Du även rätt att begära rättelse av uppgifterna. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som Region Skåne har registrerat om Dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av Dig och inskickad till kontaktpersonen på vidstående sida. 10 Axelledsprotes

11 Vill Du ha mer information om Axel- och Armbågsregistret, eller få information om den åtkomst som skett till Dina uppgifter, kontakta: Lund: Urban Rydholm, telefon (axel) Malmö: Anders Nordqvist, telefon (armbåge) Vill Du ha ett registerutdrag, skicka Din skriftliga begäran till: Enheten för informationssäkerhet Region Skåne Kristianstad Vill Du att Dina uppgifter utplånas, kontakta: Personuppgiftsombud Tel: Vid problem Om problem skulle uppstå inom 7 dagar efter utskrivning, var god kontakta vårdavdelningen: , annars kontaktar du Axelteamet på mottagningen: Var observant på följande faktorer: Feber Rodnad Ökat läckage från såret Ökad svullnad Nedsatt känsel Vid akuta besvär kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177 Axelledsprotes 11

12 ORTOPEDISKA KLINIKEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Komihåglista att ta med till avdelningen ID kort Aktuell läkemedelslista Inhalationer och eventuella ovanliga läkemedel Toalettartiklar Stadiga skor Denna informationsbroschyr 12 Region Skåne Axelledsprotes December 20011

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till dig som ska bli knäprotesopererad Vad är knäartros? Artros betyder broskförlust i led. Vid knäartros har det brosk som i vanliga fall täcker knäledens ytor mer eller mindre försvunnit.

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Till Dig som skall få en knäledsprotes

Till Dig som skall få en knäledsprotes Till Dig som skall få en knäledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 En tobaksfri information... 5 Hjälpmedel 5 På ortopedavdelningen. 6 Att tänka på.. 7 Duschinformation.

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras

Läs mer

Information till Dig som ska få en höftledsprotes. Den friska höftleden

Information till Dig som ska få en höftledsprotes. Den friska höftleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Lars Lundmark. öl Godkänd: Anders Sundelin, Länschef ortopedi Datum : 090601 Information till Dig som ska få en höftledsprotes Den friska höftleden Höftleden består av en

Läs mer

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Här kommer lite information till Dig som Du kan läsa i lugn och ro tillsammans med Dina

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer