VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG"

Transkript

1 VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG

2 Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till 2 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

3 1. Utrustning Planens mått och linjer. Områden i anslutning till planen. Nät, näthöjd, stolpar, antenner. Bollar. 2. Spelarnas utrustning Spelarnas klädsel och numrering. Förbjudna föremål. Spelarnas utrustning vid turneringar. 3. Laget Antal medlemmar i ett lag. Inskrivning i protokollet. Minsta antal spelare på planen. 4. Lagkapten Bestämmelser om lagets kapten. Kaptenens rättigheter. Kaptenens skyldigheter. Lagkapten/kapten på plan. Hur en protest ska gå till. Vem som får prata med domarna. 5. Tränare Vem är tränare. Tränarens rättigheter. Tränarens skyldigheter. Spelande tränare. Tränarens placering. 6. Före matchen Inskrivning i protokollet. Lottning. Lagens uppvärmning. Rotationslappar. Domarnas uppgifter. 7. Under matchen Pauser. Sidbyten. Uppvärmning med boll under matchen. 8. Efter matchen Vad domarna ska göra. Vad sekreteraren ska göra. Vad lagkaptenerna ska göra. Bestraffningar när matchen är slut. 9. Uppställningar Reglernas krav vid grunduppställningen. Djupledsförhållande. Sidledsförhållande. Exempel på olika uppställningar. Hur man avgör var en spelare står. 10. Uppställningsfel Skillnaden mellan uppställningsfel och rotationsfel. Bevisbart/icke bevisbart rotationsfel. Hur man rättar till rotationsfel. Konsekvenser av uppställningsfel och rotationsfel. 11. Spelavbrott, fördröjning Vad är reglementsenligt spelavbrott. Hur gör man vid längre avbrott. Antal tillåtna time-outer och spelarbyten. Felaktig begäran. Fördröjning av spelet. 12. Time-out Tillåtet antal. Time-outers längd. Spelarnas placering vid time-out. Felaktig begäran. 13. Spelarbyte Korrekt spelarbyte. Felaktigt spelarbyte. Extra spelarbyte. Obligatoriskt spelarbyte. Att byta flera spelare samtidigt. Byten som genomförs för långsamt. 14. Skada, utvisning Hur man gör vid skada. Spelarbyte vid skada. Spelarbyte vid utvisning. Om ett lag blir färre än sex spelare 15. Serve, skärm När ska domaren blåsa för serve. När ska serven slås. Var ska servaren vara placerad. Anfall och blockering på motståndarens serve. När ska domaren blåsa för skärm. Sid DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 3

4 16. Tillåten hjälp Vilken hjälp är tillåten att ge. Spelare som stöter ihop när de ska spela bollen. När får man spela bollen på läktaren. 17. Vid nätet Spel ovanför nätet. Spel under nätet. När en spelare berör nätet. Att störa spelet under nätet. Övertramp av mittlinjen. 18. Anfall Vad är ett anfall. Var får spelaren röra bollen i ett anfall. När motspelare rör bollen samtidigt ovanför nätet. När är ett anfall avslutat. 19. Försvar Vad är blockering. Vad är blockeringsgrupp. Bollkontakt vid blockering. Blockering av serve. När får man överblockera. 20. Baklinjespelaren När är ett anfall fullbordat. Hur får en baklinjespelare anfalla. Baklinjespelare som deltar i blockering. 21. Libero Vad får liberon göra. Byten. Klädsel. 22. Bestraffningar Olika typer av bestraffning. Skillnad mellan lagbestraffning och personlig bestraffning. Vem får dela ut bestraffningar. Hur ska en bestraffning genomföras. Fördröjning av spelet. Idrottens bestraffningshierarki. 23. Bollberöring Dubbelslag. Hållen boll. Bedömning av första slaget. Vem dömer för bollbehandling. Boll ute, boll inne och död boll. 24. Protokollet Sekreterarens uppgifter. Samarbete med andredomaren. Vad kaptener och tränare måste göra. 25. Några tankar om dömandet Domarskap. Domarnas förberedelser inför match. Domarklädsel. Tidtabell inför match. 26. Trebollssystem I vilka serier det får användas. Vad krävs. 27. Funktionärerna Arbetsuppgifter. Arbetsfördelning. Befogenheter. 28. Domartecken Domarnas arbetssätt vid avblåsningar. När ska en avblåsning komma. Samarbete. Sid Frågor Frågorna med svar Frågorna från Kap 29. Svar. Regelhänvisningar. Kommentarer 96 4 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

5 2. Spelarnas utrustning Kapitel 1 UTRUSTNING Planens mått och linjer Områden i anslutning till planen Nät, näthöjd, stolpar, antenner Bollar REGLER 1. SPELOMRÅDE Spelområdet inkluderar planen och friområdet. Det ska vara rektangulärt och symmetriskt. 1.1 MÅTT Planen är en rektangel med måtten 18x9 m, omgiven av ett friområde som är minst 3 m brett på alla sidor. Det fria spelutrymmet är utrymmet ovanför spelområdet som är fritt från alla hinder. Det fria spelutrymmet ska vara minst 7 m högt över spelytan. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska friområdet vara minst 5 m mätt från sidlinjerna och minst 8 m mätt från baslinjerna. Det fria spelutrymmet ska vara minst 12,5 m högt över spelytan. Kommentar: I elitserien ska friområdet vara minst 3 m utanför sidolinjerna och minst 5 m bakom baslinjerna. 1.2 SPELYTAN Spelytan måste vara plan, horisontell och helt av likformigt material. Den får inte utgöra någon skaderisk för spelarna. Det är förbjudet att spela på grovt eller halt underlag. Vid FIVB-tävlingar och liknande, är bara trä- eller syntetiskt underlag tillåtet. Varje underlag måste vara godkänt i förväg av FIVB Inomhusplaner måste vara i en ljus färg. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska linjerna vara vita. Andra färger, ej likadana, krävs för planen respektive friområdet På utomhusplaner är en lutning på 5 mm/m tillåten för dränering. Linjer gjorda av hårt material är förbjudna. 1.3 PLANENS LINJER Alla linjer är 5 cm breda. De ska vara i en ljus färg som skiljer sig från golvet och andra linjer Begränsningslinjer: Två sid- och två baslinjer markerar planen. Linjerna ingår i planen Mittlinje: Mittlinjens mitt delar planen i två lika planhalvor, vilka är 9x9 m vardera. Dock anses hela linjen ingå i båda respektive planhalvor. Denna linje går från sidlinje till sidlinje under nätet Anfallslinje: På varje planhalva dras en linje, vars bakre kant är 3 m från mitten på mittlinjen, som markerar anfallsområdet. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska anfallslinjen förlängas med streckade linjer från sidlinjerna, fem korta linjer vardera 15 cm långa, med 20 cm mellanrum, till en total längd av 1,75 m. Coachlinjen (en streckad linje som sträcker sig från anfallslinjen till baslinjen parallellt med sidlinjen och på 1,75 m avstånd från den) består av 15 cm korta linjer med 20 cm mellanrum. Den markerar var tränaren får befinna sig. Kommentar: Förlängda anfallslinjer ska vara markerade i alla förbundsserier. 1.4 OMRÅDEN Anfallsområde: DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 5

6 2. Spelarnas utrustning På varje planhalva begränsas anfallsområdet av mitten på mittlinjen och bakre kanten på anfallslinjen. Anfallsområdet anses förlängt utanför sidlinjerna till friområdets slut Serveområde: Serveområdet är ett 9 m brett område bakom respektive baslinje. Det begränsas i sidled av två korta linjer, vardera 15 cm långa, dragna 20 cm bakom baslinjen som fortsättning på sidlinjerna. Bägge linjerna inräknas i serveområdet. I djupled går serveområdet till friområdets slut Bytesområde: Bytesområdet begränsas av den tänkta förlängningen av båda anfallslinjerna fram till sekreterarbordet Liberobytesområde Liberobytesområdet är en del av friområdet på spelarbänkarnas sida mellan anfallslinjens förlängning och baslinjen Uppvärmningsområde: Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska uppvärmningsområdena, ca 3x3 m, vara belägna i hörnen på samma sida som bänkarna och utanför friområdet. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige är uppvärmningsområdet ytan i vinkeln mellan de förlängda begränsningslinjerna för friområdet på spelarbänkarnas sida Straffruta: Straffrutorna, ca 1x1 m och försedda med två stolar, är belägna i kontrollområdet, bortom förlängningen av baslinjerna. De kan märkas ut med en 5 cm bred röd linje. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige används inte straffrutor. 1.5 TEMPERATUR Minimitemperaturen får inte vara lägre än 10ºC (50ºF). Vid FIVB-tävlingar och liknande, får maximitemperaturen inte vara högre än 25ºC (77ºF) och minimitemperaturen inte vara lägre än 16ºC (61ºF). 1.6 BELYSNING Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska belysningen på spelområdet vara mellan 1000 och 1500 lux mätt 1 meter ovanför spelytan. 2.1 NÄTHÖJD Ett nät är placerat lodrätt över mittlinjen och översta kanten på nätet har höjden 2,43 m för herrar och 2,24 m för damer Näthöjden mäts på mitten av planen. Näthöjden (över sidlinjerna) ska vara exakt lika och får inte överskrida den fastställda näthöjden med mer än 2 cm. 2.2 UTFÖRANDE Nätet är 1 m brett och 9,5-10 m långt (med cm på vardera sidorna utanför sidobanden) och består av kvadrater med 10 cm sida och är tillverkat av svart snöre. Ett 7 cm dubbelvikt horisontellt vitt band är sytt överst utmed hela nätets längd. I varje ytterände på bandet finns ett hål för ett rep, som fäster bandet i stolparna för att hålla nätets översta del spänd. Inuti det vita bandet finns en flexibel wire som fäster nätet vid stolparna och håller nätets översta del spänd. I nätets underkant finns ytterligare ett horisontellt band, 5 cm brett, liknande bandet överst på nätet, genom vilket ett rep trätts. Detta rep fäster nätet vid stolparna och håller nätets nedre del spänd. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige tillåts under en övergångsperiod de tidigare godkända näten med 5 cm band i överkanten och utan band i nederkanten. 6 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

7 2. Spelarnas utrustning 2.3 SIDOBAND Två vita band är fästa lodrätt på nätet och rakt över varje sidlinje. De är 5 cm breda och 1 m långa och räknas som en del av nätet. 2.4 ANTENNER En antenn är en böjlig stav, 1,8 m lång och 10 mm i diameter, gjord av glasfiber eller liknande material. En antenn fästs vid yttersidan av varje sidoband. Antennerna placeras på var sin sida av nätet. De översta 80 cm av varje antenn är över nätet och markeras med 10 cm breda fält i kontrasterande färger, helst rött och vitt. Antennerna räknas som en del av nätet och begränsar passerområdet i sidled. 2.5 STOLPAR Stolparna som håller nätet uppe är placerade på ett avstånd av 0,5-1,0 m utanför sidlinjerna. De är 2,55 m höga och helst justerbara. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska stolparna som håller nätet uppe vara placerade på ett avstånd av 1m utanför sidlinjerna Stolparna ska vara rundade och jämna, fastsatta i golvet utan hjälp av linor. Det får inte finnas farliga eller hindrande anordningar. 2.6 ANNAN UTRUSTNING All annan utrustning bestäms av FIVB s administrativa regler. 3.1 BESKRIVNING 3. BOLLAR Bollen ska vara sfärisk, gjord av formbart läder eller syntetiskt läder med en invändig blåsa av gummi eller liknande material. Den får vara enfärgad ljus eller ha en kombination av färger. Syntetiskt läder och färgkombinationer på bollar som används i Internationella officiella tävlingar ska uppfylla FIVB s normer. Omkretsen är cm och vikten är g. Det invändiga trycket ska vara 0,30-0,325 kg/cm² (4,26-4,61 psi) (294,3-318,82 mbar eller hpa). DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 7

8 2. Spelarnas utrustning 3.2 LIKA BOLLAR Alla bollar som används under en match måste vara lika med avseende på omkrets, vikt, tryck, typ, färg etc.. FIVB-tävlingar och liknande, liksom nationella mästerskapstävlingar måste spelas med bollar godkända av FIVB, om inte annat överenskommits med FIVB. 3.3 TREBOLLSSYSTEM Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska trebollssystem användas. Då detta är fallet ska sex bollrullare placeras ut, en vid varje hörn av friområdet och en bakom varje domare. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige får trebollssystem användas. Fem eller sex bollrullare krävs. KOMMENTARER UTRUSTNING 1. Det är hemmalaget/arrangören som ansvarar för att nät och stolpar sätts upp korrekt. Domarna ska kontrollera uppsättningen och eventuellt göra mindre justeringar. Om det krävs stora justeringar så ska man tala om detta för arrangören via hemmalagets lagkapten, som då ska åtgärda saken. 2. Det är andredomaren som mäter näthöjden före matchen. Förstedomaren ska vara med och assistera. 3. När matchbollarna är uttagna och kontrollerade så brukar man märka dom på något sätt så att det är lätt att identifiera dem om de skulle råka komma bort. 4. Alla matcher måste spelas med bollar godkända av Internationella Volleybollförbundet (FIVB). Deras stämpel ska finnas på bollarna. Hemmalaget/arrangören har rätt att bestämma vilket bollmärke man ska spela med. Så länge bollarna överensstämmer med regelbokens krav så ska förstedomaren godkänna spel med de bollar som hemmalaget/arrangören lämnar fram. SVBF kan bestämma att ett visst bollmärke eller en viss bolltyp ska användas vid särskilda tillfällen såsom landskamper och turneringar. 5. Man ska alltså alltid ha en reservboll i beredskap. D. v. s. om man spelar med enbollssystem så ska man ha två likadana bollar klara innan matchen börjar. Om man spelar med trebollssystem så ska man ha fyra likadana bollar klara innan matchen börjar. 6. Spelytan (= planen och friområdet) ska vara en symmetrisk rektangel, d v s friområdet ska vara lika stort på båda sidorna och det ska vara lika stort bakom båda baslinjerna. Det behöver dock inte vara lika stort på sidorna som bakom baslinjerna. 7. Friområdet ska vara fritt från främmande föremål. Det ska vara minst 3 meter brett. I elitserien ska friområdet dessutom vara minst fem meter brett bakom baslinjerna. I lägre serier finns ofta dispens från Regelbokens krav på friområde. 8 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

9 2. Spelarnas utrustning 8. Bänkarna ska vara placerade på sådant sätt att lagmedlemmarna som sitter där också är utanför friområdet. Sekreterarbordet ska också stå utanför friområdet. 9. Friområdet kan begränsas av reklamsarger. De ska vara placerade så att minimikraven på friområdets storlek är uppfyllda. Det finns alltså inget krav på att friområdet måste vara så stort som det är möjligt i den aktuella hallen. 10. Domarna har rätt att kontrollera nätet under en match. En lagkapten kan begära att få näthöjden kontrollerad under matchen. Om man misstänker att näthöjden inte stämmer så kan man kontrollmäta. Förstedomaren bestämmer. 11. Om något inte stämmer med t ex utrustning eller om något särskilt behöver påpekas, som har med arrangemanget att göra, så ska detta skrivas in i matchprotokollet. 12. Vid enklare brister så bör matchen ändå spelas, t ex om antenner saknas. 13. Vid allvarligare brister, t ex om taket läcker så att planen blir blöt eller något annat som kan innebära fara för spelarna, så ska matchen flyttas. Kanske kan man få tillgång till en annan plan i samma hall eller en plan i en annan hall så att matchen kan spelas samma dag. I sista hand kan man bli tvungen att ställa in matchen. Förstedomaren ska i dessa fall tillsammans med hemmalaget undersöka de möjligheter som finns. Det är förstedomaren som bestämmer, men det bör ske i samråd med de båda lagkaptenerna. 14. Vid elitserie- och internationella matcher ska stolparna vara konstruerade som det står i regelboken, medan i övriga nationella matcher kan fyrkantiga stolpar tillåtas. 15. Vid nationella matcher i Sverige är uppvärmningsområdet ytan i vinkeln mellan de förlängda begränsningslinjerna för friområdet på bänkarnas sida. Planen Friområde Uppvärmningsområde DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 9

10 2. Spelarnas utrustning 16. Ett enkelt sätt att hålla reda på måtten på serveorådesmarkeringarna och förlängda anfallslinjer är att tänka på klockslaget kvart över åtta på kvällen, dvs ! Utanför planen börjar man med ett mellanrum på 20 cm. Sen kommer strecket ( n) som är 15 cm. Kapitel 2 SPELARNAS UTRUSTNING Spelarnas klädsel och numrering Förbjudna föremål Spelarnas utrustning vid turneringar REGLER 4.3 KLÄDSEL En spelares klädsel består av tröja, kortbyxor, strumpor och sportskor Färg och utförande på tröjorna, kortbyxorna och strumporna ska vara enhetliga (förutom liberon) och rena för hela laget Skorna ska vara lätta och böjbara med gummi- eller kompositsulor som inte färgar av sig, utan klackar Spelarnas tröjor ska vara numrerade från Siffrorna ska placeras mitt på tröjan, både fram och bak. Färgen och ljusheten på siffrorna måste vara kontrasterande mot färgen och ljusheten på tröjorna Siffrorna ska vara minst 15 cm höga på framsidan och minst 20 cm höga på baksidan. Strecket som formar en siffra ska vara minst 2 cm brett. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige tillåts under en övergångsperiod siffermåtten 10 cm resp.15 cm Lagkaptenen ska ha ett band som är 8x2 cm under siffran på bröstet på sin tröja. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige behövs inget band på lagkaptenen Det är förbjudet att bära dräkter i avvikande färg mot de övriga spelarna i laget (förutom liberon), och/eller utan reglementsenlig numrering. 4.4 FÖRÄNDRINGAR I KLÄDSEL Förstedomaren kan tillåta en eller flera spelare att: spela barfota byta blöta tröjor mellan seten eller efter ett spelarbyte om den nya tröjan har samma färg, utförande och nummer spela i träningsoveraller vid kall väderlek, om de är av samma färg och utförande för hela laget (förutom liberon), och är numrerade enligt Regel FÖRBJUDNA FÖREMÅL Det är förbjudet att bära föremål som kan orsaka skada eller innebära konstgjord fördel för spelaren Spelarna får bära glasögon eller kontaktlinser på egen risk. 10 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

11 2. Spelarnas utrustning KOMMENTARER SPELARNAS UTRUSTNING 1. I förbundsserier måste spelarna ha reglementsenlig utrustning för att få vara med och spela. Om t ex en spelare i ett lag har annan färg på byxorna än de övriga, så får denna inte vara med och spela i den matchen. 2. Reglerna säger att spelarna bara får ha nr 1 t o m 20. Dessutom ska siffrorna vara i en avvikande färg i förhållande till tröjan och de måste vara väl synliga för att undvika misstag. I vissa fall beviljas dispenser nationellt t.ex. för ungdomslag. 3. Siffrorna på tröjans framsida ska också (som på baksidan) sitta mitt på tröjan. 4. I förbundsserier ska bestämmelserna följas på ett striktare sätt än i distriktsserier. 5. Om det är något som inte stämmer med utrustning eller om något särskilt behöver påpekas, så ska detta skrivas in i matchprotokollet. 6. Det är alltid bara spelaren själv som ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av olämpliga detaljer i den egna utrustningen. Spelaren bör självmant ta av t ex klocka, ringar, halskedjor armband etc. Förstedomaren har rätt att bestämma vilka saker som är förbjudna att ha. En spelare kan alltså bli nekad att spela om han/hon inte följer förstedomarens besked. 7. Om en spelare vill ha t ex axelskydd, midjeskydd eller liknande, så ska sådana bäras under matchdräkten. 8. Även vid turneringar ska spelarna ha reglementsenlig klädsel. En avgift brukar tas ut för varje match som laget inte uppfyller kraven i regelboken. Se även SVBF s Tävlingsbestämmelser. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 11

12 3. Laget Kapitel 3 LAGET Antal medlemmar i ett lag Inskrivning i protokollet Minsta antal spelare på planen REGLER 4. LAG 4.1 LAGSAMMANSÄTTNING Ett lag får bestå av högst 12 spelare, plus -Tränarstab: en tränare, högst två assisterande tränare -Medicinsk stab: en sjukgymnast eller liknande samt en doktor. Endast de som står med i matchprotokollet får normalt befinna sig i spelområdet, delta i uppvärmning och match. Vid FIVB-tävlingar och liknande, måste läkaren vara ackrediterad i förväg av FIVB. Vid FIVB-tävlingar och liknande för seniorer får ett lag bestå av högst 14 spelare (12 ordinarie spelare) Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige är det tillåtet att det sitter 6 spelare + 3 andra personer på spelarbänken. Alla personerna tillhör laget, är bestraffningsbara och ska vara inskrivna i matchprotokollet En av spelarna, dock inte liberon, är lagkapten och ska markeras särskilt i matchprotokollet Endast de spelare som skrivits in i matchprotokollet får komma in på planen och spela med i matchen. Efter det att tränaren och lagkaptenen har undertecknat matchprotokollet kan de inskrivna spelarna inte ändras. Kommentar 1: Ändringar kan tillåtas om uppenbara misstag begåtts. Ändringar av taktisk karaktär tillåts inte. Kommentar 2: En inskriven spelare som kommer efter matchstart får delta i matchen. En spelare som inte kommer överhuvudtaget ska efter matchen strykas från matchprotokollet. Kommentar 3: Om man ska skrivas in som spelare ska man, om man är närvarande, vara ombytt. 5.2 TRÄNARE FÖRE MATCHEN skriver han/hon in eller kontrollerar sina spelares namn och nummer i matchprotokollet och undertecknar det. Kommentar: Sekreteraren är den som vanligtvis skriver in laguppställningen i matchprotokollet, utifrån en inlämnad spelarlista UNDER MATCHENS GÅNG: lämnar tränaren in rotationsordningen före varje set, ifylld på rätt sätt och signerad, till sekreteraren eller andredomaren ska tränaren sitta på bänken närmast sekreteraren, men får lämna den begär tränaren time-outer och spelarbyten får tränaren, liksom övriga lagmedlemmar, instruera spelarna på planen. Tränaren får ge dessa instruktioner stående eller gående i friområdet framför sitt lags bänk från anfallslinjens förlängning bort till uppvärmningsområdet utan att störa eller fördröja spelet. 7.3 STARTROTATIONSORDNING Det ska alltid vara sex spelare i vardera laget på planen. 12 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

13 3. Laget KOMMENTARER LAGET 1. I nationella sammanhang har det ingen betydelse vilken funktion de personer har (förutom spelarna) som sitter på bänken. Det viktiga är att de inte är fler än tre personer och att de är inskrivna i protokollet. 2. I elitserien tillåts en fjärde person på bänken. Denne ska ha någon typ av medicinsk funktion och vara ackrediterad av Tävlingsledningen. 3. När protokollet har skrivits under före matchen så får man inte ändra något i laguppställningen, såvida man inte råkat göra ett uppenbart misstag av något slag. Det är förstedomaren som avgör om det är fråga om misstag. 4. En spelare måste vara inskriven i protokollet för att få vara med i matchen. Man får skriva in en spelare som inte är närvarande när matchen börjar. Om denne anländer under matchen så har han/hon rätt att vara med. 5. Om en spelare som är inskriven inte anländer alls så ska denne strykas efter matchen. Det är bra att räkna hur många spelare som är inskrivna i protokollet innan matchen börjar, och jämföra med hur många spelare som är på plats. 6. En spelare som är inskriven i matchprotokollet och närvarande ska vara ombytt. 7. Ett lag får inte vara färre än sex spelare på planen i serveögonblicket (inklusive servaren). DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 13

14 4. Lagkapten Kapitel 4 LAGKAPTEN Bestämmelser om lagets kapten Kaptenens rättigheter Kaptenens skyldigheter Lagkapten/kapten på plan Hur en protest ska gå till Vem som får prata med domarna REGLER Lagkaptenen ska ha ett band som är 8x2 cm under siffran på bröstet på sin tröja. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige behövs inget band på lagkaptenen. 5. LAGETS LEDARE Både lagkaptenen och tränaren är ansvariga för sina lagmedlemmars uppträdande och ordning. Liberon får inte vara lagkapten. 5.1 KAPTEN FÖRE MATCHEN ska lagkaptenen underteckna matchprotokollet och representera sitt lag vid lottningen UNDER MATCHENS GÅNG är lagkaptenen kapten på plan, när han/hon är på planen. När lagkaptenen inte är på planen måste tränaren eller lagkaptenen utse en annan spelare på planen, dock inte liberon, till kapten på plan. Denne har kvar sina rättigheter tills han/hon blir utbytt, lagkaptenen återkommer eller setet tar slut. När bollen inte är i spel, så är kapten på plan den ende lagmedlem som har rätt att tala med domarna: för att be om en förklaring om användandet eller tolkningen av reglerna, och även att förmedla önskemål eller frågor från sina medspelare. Om kapten på plan inte är överens med förstedomaren om dennes förklaring, kan han/hon välja att protestera mot beslutet och omedelbart meddela förstedomaren att han/hon förbehåller sig rätten att skriva in en officiell protest i matchprotokollet när matchen är slut; för att begära: a) byte av klädsel b) bekräftelse av spelaruppställning c) kontroll av golvet, nätet, bollen etc för att begära time-outer och spelarbyten, om tränaren inte är närvarande NÄR MATCHEN ÄR SLUT: ska lagkaptenen tacka domarna och skriva på matchprotokollet för att bekräfta resultatet kan lagkaptenen, om förstedomaren blivit meddelad vid rätt tillfälle, bekräfta och skriva in en officiell protest i matchprotokollet beträffande domarens användande eller tolkning av Reglerna. 7.1 LOTTNING Före matchen utför förstedomaren en lottning för att bestämma om första serve och planhalvor i första set. Inför ett avgörande set lottar man igen. Kommentar: Förstedomaren väljer alltid sida på myntet Lottningen genomförs med de två lagkaptenerna närvarande. 14 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

15 4. Lagkapten KOMMENTARER LAGKAPTEN 1. Det ska alltid finnas en kapten på plan. Så fort den ordinarie lagkaptenen blir utbytt så ska en reservkapten utses bland spelarna på planen. 2. Det är kapten på plan som har alla rättigheter. Om ordinarie lagkapten sitter på bänken så har han/hon inga rättigheter. 3. Ett lag måste ha en ordinarie lagkapten när matchen börjar. Den ordinarie lagkaptenen kan börja ett set sittande på bänken. Då ska en reservkapten utses bland spelarna på planen 4. Alltid när den ordinarie lagkaptenen är inne på planen så är det han/hon som är kapten på plan. 5. Den enda lagmedlem som har rätt att tala med domarna om domslut är kapten på plan. Så här ska det gå till: a. Kapten på plan frågar förstedomaren (eller andredomaren om det gäller något inom dennes arbetsområde) varför man har dömt på ett visst sätt. b. Den tillfrågade domaren är skyldig att svara på en korrekt och hövligt ställd fråga. c. Om kapten på plan anser att domaren, efter svaret, fortfarande har fel i sin bedömning så ska han/hon då meddela att han/hon protesterar mot domslutet. d. Kapten på plan har då rätt att få sin protest inskriven i protokollet efter matchen. Denna kan sen kompletteras med en skriftlig protest till berörd bestraffningsinstans (t ex Förbundet, distriktet eller tävlingsledningen) för att denna ska kunna behandla protesten på bästa sätt. 6. Man kan lämna in en protest till berörd bestraffningsinstans (T.ex. SVBF eller distriktet) i efterhand, även om ingen protest är inskriven i protokollet, t ex om ett fel upptäcks efter att matchen spelats färdigt. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 15

16 5. Tränare Kapitel 5 TRÄNARE Vem är tränare Tränarens rättigheter Tränarens skyldigheter Spelande tränare Tränarens placering REGLER 5.2 TRÄNARE Under matchen leder tränaren sitt lags spel från en plats utanför planen. Han/hon väljer startrotationsordning, inbytande spelare och tar time-outer. För dessa uppgifter är andredomaren den som ska kontaktas FÖRE MATCHEN skriver han/hon in eller kontrollerar sina spelares namn och nummer i matchprotokollet och undertecknar det. Kommentar: Sekreteraren är den som vanligtvis skriver in laguppställningen i matchprotokollet, utifrån en inlämnad spelarlista UNDER MATCHENS GÅNG: lämnar tränaren in rotationsordningen före varje set, ifylld på rätt sätt och signerad, till sekreteraren eller andredomaren ska tränaren sitta på bänken närmast sekreteraren, men får lämna den begär tränaren time-outer och spelarbyten får tränaren, liksom övriga lagmedlemmar, instruera spelarna på planen. Tränaren får ge dessa instruktioner stående eller gående i friområdet framför sitt lags bänk från anfallslinjens förlängning bort till uppvärmningsområdet utan att störa eller fördröja spelet. 5.3 ASSISTERANDE TRÄNARE Assisterande tränaren ska sitta på bänken men har inga rättigheter Om tränaren måste lämna sitt lag av någon anledning inkluderande bestraffning, förutom om han/hon blir inbytt som spelare, får en assisterande tränare ta över hans rättigheter och skyldigheter under frånvaron på begäran av kapten på plan efter förstedomarens medgivande. Kommentar: Alltid när den ordinarie tränaren finns på plats så är det denne som har tränares rättigheter och skyldigheter Före varje sets början ska tränaren lämna in sitt lags startrotationsordning på en rotationslapp. Den lämnas, ifylld på rätt sätt och undertecknad, till andredomaren eller sekreteraren BEGÄRAN OM REGLEMENTSENLIGA SPELAVBROTT Reglementsenliga spelavbrott får begäras av tränaren och kapten på plan, och bara av dom. Begäran görs genom att visa aktuellt tecken, när bollen inte är i spel och före domarens signal för serve. 16 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

17 5. Tränare KOMMENTARER TRÄNARE 1. Tränaren kallas också coach. I protokollet är förkortningen C. Det är alltid den person som är inskriven på C -raden som är lagets ordinarie tränare. 2. Tränaren ska kontrollera att lagmedlemmarna är rätt införda i protokollet. Han/hon bekräftar detta med sin namnteckning före matchen. 3. En spelare kan samtidigt vara tränare. Denne ska då vara inskriven både bland spelarna och på C -raden för att denne ska ha en tränares rättigheter. Dessa rättigheter har han/hon bara när han/hon är på bänken. 4. Om en ordinarie tränare också är spelare och blir inbytt så mister han sina tränarrättigheter under tiden som han är på planen. 5. Reservtränare är en lagmedlem som på begäran av kapten på plan kan överta den ordinarie tränarens rättigheter. En reservtränare behöver inte vara inskriven på AC -raden i protokollet. 6. För att en reservtränare ska få överta den ordinarie tränarens rättigheter så måste kapten på plan begära det hos förstedomaren. Alltid när den ordinarie tränaren är på bänken så är det han/hon som har rättigheterna. 7. Tränaren får inte vara närmare sidlinjen än 1,75 m. De förlängda anfallslinjerna slutar på detta avstånd. I elitserien ska coach line vara målad så att man lättare kan se var tränaren får vara. Han/hon får instruera och uppmuntra sina spelare så länge det inte stör eller fördröjer spelet. När han/hon sitter på bänken ska han/hon sitta på platsen närmast sekreteraren för att underlätta för andredomaren och sekreteraren. Han/hon får fråga sekreteraren om antal byten och time-outer för sitt lag men inte begära förklaringar till domslut. 8. En tränare som är utvisad eller diskvalificerad måste alltid lämna spelplatsen så att han/hon är utom syn- och hörhåll. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 17

18 6. Före matchen Kapitel 6 FÖRE MATCHEN Inskrivning i protokollet Lottning Lagens uppvärmning Rotationslappar Domarnas uppgifter REGLER 7.1 LOTTNING Före matchen utför förstedomnaren en lottning för att bestämma om första serve och planhalvor i första set. Inför ett avgörande set lottar man igen. Kommentar: Förstedomaren väljer alltid sida på myntet Lottningen genomförs med de två lagkaptenerna närvarande Vinnaren av lottningen väljer: ANTINGEN att börja serva eller att ta emot serven ELLER sida. Förloraren tar det återstående alternativet Om man inte har gemensam uppvärmning, får det lag som börjar serva börja vid nät. 7.2 UPPVÄRMNING Före matchen får varje lag 6 min uppvärmning vid nät förutsatt att de innan hade en annan plan till sitt förfogande. Om så inte är fallet kan de få 10 min var Om båda lagkaptenerna är överens om gemensam uppvärmning vid nät så får man göra det i 6 eller 10 min enligt Regel Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige får lagen också träna serve under uppvärmningen, vanligtvis två minuter gemensamt efter uppvärmningen vid nät. 7.3 STARTROTATIONSORDNING Det ska alltid vara sex spelare i vardera laget på planen. Den inlämnade startrotationsordningen bestämmer spelarnas rotationsordning på planen. Denna ordning måste följas genom hela setet Före varje sets början ska tränaren lämna in sitt lags startrotationsordning på en rotationslapp. Den lämnas, ifylld på rätt sätt och undertecknad, till andredomaren eller sekreteraren De spelare som inte finns med på startrotationsordningen är avbytare i det setet (förutom liberon) I och med att lappen lämnats till andredomaren eller sekreteraren får inga ändringar göras förutom genom vanligt spelarbyte. Kommentar: Ändringar kan tillåtas om uppenbara misstag begåtts. Ändringar av taktisk karaktär tillåts inte Avvikelse mellan startrotationsordningen och den aktuella uppställningen på planen När en sådan avvikelse upptäcks före setstarten så måste den korrigeras i enlighet med startrotationsordningen. Det blir ingen bestraffning för detta När en spelare finns på planen inför setstarten men inte på rotationslappen så måste spelaren ersättas i enlighet med rotationslappen. Det blir ingen bestraffning för detta Om emellertid tränaren vill behålla någon av de felaktiga spelarna på planen, måste han begära spelarbyte som skrivs in i matchprotokollet. 18 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

19 6. Före matchen 21.5 FELAKTIGT UPPTRÄDANDE FÖRE OCH MELLAN SET Varje felaktigt uppträdande som inträffar före eller mellan set bestraffas enligt Regel 21.3 och påföres följande set ANSVARSOMRÅDEN Före matchen gör förstedomaren följande: inspekterar spelområdets, bollarnas och utrustningens skick, utför lottningen med lagkaptenerna, övervakar lagens uppvärmning ANSVARSOMRÅDEN I början av varje set, vid sidbyte i avgörande set och närhelst det är nödvändigt, kontrollerar andredomaren att den aktuella uppställningen på planen överensstämmer med rotationslapparna Före match och set gör sekreteraren följande: Antecknar fakta om matchen och lagen, inklusive liberons nummer och namn, enligt gällande förfarande och ser till att lagkaptenerna och tränarna undertecknar matchprotokollet Skriver in lagens startrotationsordningar enligt rotationslapparna. Om han/hon inte får rotationslapparna i tid ska han/hon omedelbart meddela andredomaren. KOMMENTARER FÖRE MATCHEN 1. Lagen ska presentera en spelklarlista. Detta är en förteckning från SVBF över lagets licensierade spelare. Förstedomaren ska skriva in den presenterade spelklarlistans datum i protokollets anmärkningsruta. Inskrivning i protokollet ska i första hand göras av sekreteraren. Båda lagen bör därför presentera en korrekt spelarlista. Om elektroniskt matchprotokoll, e-scoresheet, används så är en del rutiner annorlunda. 2. Lottningen går till så att förstedomaren står, tillsammans med andredomaren, vid sekreterarbordet och blåser i pipan. Då kommer lagens lagkaptener dit. Alla hälsar på varandra. Förstedomaren har ett mynt och den ena sidan (domaren väljer vilken) visas för bortalagets lagkapten. Sen visar förstedomaren den andra sidan av myntet för hemmalagets lagkapten. Därefter singlar förstedomaren myntet så att det landar på golvet. Den som vinner lottningen kan välja att bestämma om serve eller om sida. Den som bestämmer om serve kan välja mellan att slå den eller att ta emot den. Den som bestämmer om sida får välja att börja spela på den vänstra eller den högra planhalvan. 3. Lottningen ska göras 16 minuter före matchstart. Den beräknas ta ca en minut. Därefter har lagen rätt att värma upp, vid nät och träna serve, under tolv minuter. En vanlig fördelning av tiden är 5-5-2, d v s fem minuter anfall från vänster, fem minuter anfall från höger och två minuter serve. Tre minuter före matchstart ska all uppvärmning blåsas av för att lagen ska hinna förbereda sig så att matchen kan börja på utsatt tid. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 19

20 6. Före matchen 4. Det är förstedomaren som håller tiden och blåser när lagen ska byta uppvärmningsaktivitet. 5. Minsta uppvärmningstid före en match ska vara 30 minuter. 6. En inlämnad laguppställning får korrigeras innan protokollet är underskrivet av tränaren och lagkaptenen före match. Efter underskrifter får endast felaktigheter som beror på uppenbara misstag korrigeras. Förstedomaren avgör. 7. Före matchstart är det förstedomaren som blåser in lagen på planen. Lagen går då direkt in på planen. 8. Om arrangören/hemmalaget vill göra någon form av presentation före eller i samband med matchstart så bör önskemålen tillgodoses så långt det går. 9. Före varje set ska andredomaren och sekreteraren kontrollera att det bara är de spelare som står med på rotationslappen som är inne på planen. Om spelarna inte står på rätt positioner så ska andredomaren påpeka detta, dock utan att onödigtvis avslöja lagets uppställning för motståndarlaget. 10. Det är bra att räkna hur många spelare som är inskrivna i protokollet för respektive lag innan matchen börjar, och jämföra med hur många spelare som är på plats. Spelare som är inskrivna och inte anländer alls ska strykas efter matchen. 20 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL BESKRIVNING AV SPELET DEL I SPELET KAPITEL ETT ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1. SPELOMRÅDE 1.1 MÅTT 1.2 SPELYTAN 1.3 PLANENS LINJER 1.4 OMRÅDEN 1.5

Läs mer

VOLLEYBOLL 2001 Reviderad enligt FIVB-Regelboken 2001-02-16 (r7cf) KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL 2001 Reviderad enligt FIVB-Regelboken 2001-02-16 (r7cf) KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2001 Reviderad enligt FIVB-Regelboken 2001-02-16 (r7cf) KLAS HEJDENBERG DOMARBOKEN i volleyboll 2001 Klas Hejdenberg Kapitel 9 UPPSTÄLLNINGAR Reglernas krav vid grunduppställningen Djupledsförhållande

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs Regler - SPELETS IDÉ - Volleyboll är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volleyboll kan spelas

Läs mer

V O L L E Y B O L L KLAS HEJDENBERG

V O L L E Y B O L L KLAS HEJDENBERG V O L L E Y B O L L 2014-2 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. I Domarboken 2014-2 finns det ändrade arbetssättet för andredomaren med. Foton och bilder: Klas Hejdenberg,

Läs mer

Klas Hejdenberg

Klas Hejdenberg Klas Hejdenberg 2010 FÖRE MATCHEN Före lottningen I rutan "Div." skrivs seriens hela namn, exempelvis Elit, 2 NV Götaland (eller liknande) så att man lätt förstår vilken serie matchen ingår i. Markera

Läs mer

DEL I REGLERNAS OCH DÖMANDETS FILOSOFI DEL II

DEL I REGLERNAS OCH DÖMANDETS FILOSOFI DEL II 2015-2016 1 Tom sida 2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV SPELET DEL I REGLERNAS OCH DÖMANDETS FILOSOFI DEL II Sektion 1 SPELET KAPITEL ETT ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1. SPELOMRÅDE 1.1 MÅTT 1.2 SPELYTAN 1.3 PLANENS

Läs mer

I VOLLEYBOLL Reviderad enligt Regelboken KLAS HEJDENBERG

I VOLLEYBOLL Reviderad enligt Regelboken KLAS HEJDENBERG I VOLLEYBOLL 2010 Reviderad enligt Regelboken 2008-2012 KLAS HEJDENBERG Tom sida 2 2:e-DOMARE i volleyboll 2010 Klas Hejdenberg 2:e-domare i volleyboll 2010 Klas Hejdenberg Copyright Klas Hejdenberg FÖRORD

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regeländringar Aktuella tolkningar Regelförtydliganden Regeländring 2014 302.1 Spelarbyten En spelare som blöder får inte delta i spelet förrän blödningen

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Skånes Innebandyförbunds Domarkommittés allmänna direktiv för domare säsongen 2016/2017

Skånes Innebandyförbunds Domarkommittés allmänna direktiv för domare säsongen 2016/2017 Skånes Innebandyförbunds Domarkommittés allmänna direktiv för domare säsongen 2016/2017 Uppdaterad 2016-07-18 Allmänt direktiv för Skånes Innebandyförbunds domare Varje enskild domare är en representant

Läs mer

Spel. 1 mot 1 på en spelplan som omfattar ca 2 m². Endast fingerslag (eller bagger) är tillåtet. Alternativt kan man tillåta tre beröringar "per lag".

Spel. 1 mot 1 på en spelplan som omfattar ca 2 m². Endast fingerslag (eller bagger) är tillåtet. Alternativt kan man tillåta tre beröringar per lag. Spel (! = även lämplig för nybörjare) 1. Spel som tvingar till val av snabba utvägar (minst 8 spelare). Med extra antenner två meter in från sidantennerna d v s man använder 4 antenner. 5 mot 5 (eller

Läs mer

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK Handboll i korthet Detta informationsblad har tagits fram för att öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos föräldrar och

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas

Läs mer

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping Futsal 2015-2016 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2x16 minuter, med paus på 3 minuter. Skulle ett lag vara försenat ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren

Läs mer

Speltiden, slutsignalen och timeout

Speltiden, slutsignalen och timeout Regel 2 Speltiden, slutsignalen och timeout 2:1 Speltiden Den normala speltiden för alla lag med spelare som är 16 år och äldre är två halvlekar på 30 minuter. Halvtidspausen är normalt 10 minuter. Den

Läs mer

Katrinebergs Volleybollsturnering 12 februari 2013 Spelprogrammet finns även på:

Katrinebergs Volleybollsturnering 12 februari 2013 Spelprogrammet finns även på: Katrinebergs Volleybollsturnering 12 februari 2013 Spelprogrammet finns även på: www.katrineberg.fhsk.se Arrangörer: Idrottsutveckling projekt & ledarskap Nu är det dags för den 27:e upplagen av Katrinebergs

Läs mer

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m.

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. REGEL 2 BOLLEN 17 1 Filtboll är inte tillåten i internationella matcher. 2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. I tävlingsmatcher

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundets Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 19 september 2017 Nya tolkningar

Läs mer

Volleyboll - Kidsvolley

Volleyboll - Kidsvolley Volleyboll - Kidsvolley sammanställt av Lena Eriksson 08.06.2006 www.aif.aland.fi Kort historik Världens största sport började som massmord. 1895 uppfann William G. Morgan, en instruktör vid KFUM i Massachusetts

Läs mer

EASY BASKETBOLL REGLER

EASY BASKETBOLL REGLER EASY BASKETBOLL REGLER Version 2010-06-19 REGEL 1 - MATCHEN 1. Easy Basketboll Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U12. 2. Spelets syfte Syftet för

Läs mer

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Det här är ett urval av de viktigaste reglerna som ni bör känna till när ni kommer till er första match i Innebandy RM 2013. Därför är det viktigt

Läs mer

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Spelarbyte ska ske vid mittlinjen

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas klädsel

Läs mer

Katrinebergs Volleybollturnering 18 februari 2016

Katrinebergs Volleybollturnering 18 februari 2016 Katrinebergs Volleybollturnering 18 februari 2016 Spelprogrammet finns även på: www.katrineberg.fhsk.se Arrangörer: Sportmanagement Idrott, projekt, ledarskap Nu är det dags för den 30:e upplagan av Katrinebergs

Läs mer

Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12.

Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12. EASY BASKETBOLL REGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Easy Basketboll Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12. 2. Spelets syfte Syftet för varje lag är att göra

Läs mer

Tävlingsföreskrifter Stuvsta Indoor Cup 2016/2017

Tävlingsföreskrifter Stuvsta Indoor Cup 2016/2017 Tävlingsföreskrifter Stuvsta Indoor Cup 2016/2017 Klasser I turneringen deltar pojkar och flickor födda 2009-2003. Laguppställning Laguppställning fylls i elektroniskt genom att använda inloggningsuppgifter

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Försvar. 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). 2. Försvar mot 1:a-tempo följt av 3:e-tempo (minst 6 spelare).

Försvar. 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). 2. Försvar mot 1:a-tempo följt av 3:e-tempo (minst 6 spelare). Försvar (! = även lämplig för nybörjare) 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). En passare i mitten (framme vid nät) och fyra försvarare/anfallare på position 1, 2, 4 & 5 (alternativt hel

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svar i cm, dm eller m. A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? 23,97 B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Rinkbandy Regler Inledning För att minska risken för skador inom RINKBANDYN vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning och stretchövningar etc. före match. Ordentligt

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt uppträdande

Läs mer

Regler Kristianstad Fotbollsallians

Regler Kristianstad Fotbollsallians Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt Spelregler för Futsal. TÄVLINGSKLASSER: Turneringen inbjuder

Läs mer

Spelpregler 7-manna Fotboll

Spelpregler 7-manna Fotboll Spelpregler 7-manna Fotboll Gäller från och med 2017 04 27 Korpen Nyköping och Oxelösund Välkommen till Korpen! Korpen är en del av idrottsrörelsen och vänder sig till alla människor som vill aktivera

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

SEKRETARIATS- KOMPENDIUM

SEKRETARIATS- KOMPENDIUM SEKRETARIATS- KOMPENDIUM SEKRETARIATETS FUNKTION FUNKTIONÄRER De som sitter i sekretariatet ska vara insatta i arbetet så pass att det fungerar utan större hjälp från domarna och att arbetet utförs på

Läs mer

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler!

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! FUTSAL - Spelregler Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! REGEL 1 - SPELPLANEN Tejpa spelplanen vid behov! REGEL 1 - SPELPLANEN Handbollsmål (2x3m) REGEL

Läs mer

Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador

Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador Regel 4 Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador 4:1 Laget Ett lag består av upp till 14 spelare. SHF:s kommentar I nationella ungdomsmatcher får laget bestå av 17 spelare. Högst sju (7) spelare

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Infohäfte till föreningsdomare manna domare

Infohäfte till föreningsdomare manna domare Infohäfte till föreningsdomare 2015 5-7 manna domare Speltider/Bollstorlek: Speltid och Bollstorlek Flickor/Pojkar 10-12 Spelform Ålder Speltid Bollstorlek 7-manna 12 3 x 20 4 7-manna 11 3 x 20 4 7-manna

Läs mer

SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation

SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Definitioner 1 Bana och utrustning 2 Boll 3 Test av bollhastighet 4 Racket 5 Godkänd utrustning 6 Lottning 7 Poängsystem

Läs mer

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Regler för Rinkbandy Inledning För att minska risken för skador inom Rinkbandyn vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning,

Läs mer

Sekretariatets uppgifter på våra matcher!

Sekretariatets uppgifter på våra matcher! Sekretariatets uppgifter på våra matcher! Sekretariatet har en nyckelroll för att en innebandymatch ska kunna spelas och för att andra ska kunna ta del av händelserna i matchen, antingen direkt eller för

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008

Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008 2007-10-17 Till Distriktsförbundens domarinstruktörer för Futsal. SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008 RÅSUNDA STADION INGÅNG 104

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2010 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress till förlaget: Svenska

Läs mer

Sekretariatets arbetsuppgifter

Sekretariatets arbetsuppgifter Grundläggande utbildning i Sekretariatets arbetsuppgifter Vilka personer sitter i ett matchsekretariat, och vad har de för arbetsuppgifter? Ett matchsekretariat i basket består minst av 3 personer - Sekreteraren

Läs mer

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. SHOWDOWN Tävlingssäsong 1/7 30/6 SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. 1 Generell översikt

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2014 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF s tävlingsbestämmelser (TB), Skånes FF s tävlingsbestämmelser (TB) samt Futsal. Som ett komplement till hänvisning av regelverk försöker vi i detta dokument

Läs mer

24-26 jan och 31 jan - 2 feb För pojkar och flickor födda -02 till -06

24-26 jan och 31 jan - 2 feb För pojkar och flickor födda -02 till -06 24-26 jan och 31 jan - 2 feb 2014 För pojkar och flickor födda -02 till -06 FLODA BOIF BJUDER IN TILL ÅRETS UPPLAGA AV FÖRBO CUP 2014 Förbo cup, som tidigare kallades Förortscupen, är en inomhuscup i fotboll

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

TBK Sekretariatskurs

TBK Sekretariatskurs TBK Sekretariatskurs 2012-08-30 Per Anders Stenberg 070-242 15 91 pa.stenberg@gmail.com Agenda Teori, 2 timmar 45 min Pilen Tidtagning Time out Byten Lagfoulsmarkering Protokollet 24 (14)-sekunder Domartecken

Läs mer

Appendix E Rekommenderade Handsignaler och Utrop. 1. Näste servare 2. Bryt. 3. Poäng. Version

Appendix E Rekommenderade Handsignaler och Utrop. 1. Näste servare 2. Bryt. 3. Poäng. Version Appendix E Rekommenderade Handsignaler och Utrop 1. Näste servare 2. Bryt 3. Poäng Säkerställ att handsignalerna är tydligt åtskilda när de visas. Exempelvis, visa inte poäng med en arm samtidigt som du

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2004/2005

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2004/2005 Säsongen 2004/2005 Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan 1. Nyheter 2004/2005 3 1.1 Så här använder ni sekretariatsmaterialet.

Läs mer

Hemfrågor FACIT

Hemfrågor FACIT ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Domarkommittén Hemfrågor 2012 - FACIT KOLUMN 1 - Ange om du eventuellt tycker att det ska vara varning eller utvisning KOLUMN 2 - Om du tycker att domaren ska stoppa spelet,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Förberedande uppgifter till distriktsfunktionärsutbildning

Förberedande uppgifter till distriktsfunktionärsutbildning Förberedande uppgifter till distriktsfunktionärsutbildning Snart kommer du att gå en distriktsfunktionärsutbildning och ett krav är att du läst igenom detta dokument och skrivit ett protokoll som du skall

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! Röd text med gul överstrykning redovisar nyheter

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll.

Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll. FOTBOLL 2016 Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll. Seriefotbollen består av en herrserie med sju deltagande lag. Serien spelas enkelrondig med slutspel. Startavgiften är 3400:-/lag,

Läs mer

16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d);

16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d); Regel 16 Bestraffningar Varning 16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d); b) för osportsligt uppträdande som

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - KAMRATCUPEN FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - KAMRATCUPEN FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - KAMRATCUPEN FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. Tolkningar gjorda säsongen

Läs mer

Välkommen till Gustafs cup Ungdom År Göstahallen Söndag 24/3

Välkommen till Gustafs cup Ungdom År Göstahallen Söndag 24/3 Välkommen till Gustafs cup Ungdom År 2013 Göstahallen Söndag 24/3 SISK:s Inomhusturnering Gustafs Cup år 2013 Söndag 24/3 spelas P-7, P-9, P-10, P-12 och F-8. VAR: I Göstahallen på Öckerö. TÄVLINGSFORM:

Läs mer

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012 2011-10-02 Till följande inom Svensk Fotboll Distriktsförbundens domarinstruktörer i Futsal Distrikten för kännedom Förbundsdomare i Futsal SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän).

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). Inbollning (! = även lämplig för nybörjare) 1. Inbollning 2 & 2 - bagger. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). 2.! Inbollning 2 & 2 - grundslag och

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2008/2009

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2008/2009 Säsongen 2008/2009 Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan 1. Allmänt 2008/2009 3 1.1 Så här använder ni sekretariatsmaterialet.

Läs mer

Volleyboll. måttuppgifter för fritidsanläggningar. Beachvolleyboll. Februari 2008

Volleyboll. måttuppgifter för fritidsanläggningar. Beachvolleyboll. Februari 2008 Februari 2008 Volleyboll Beachvolleyboll måttuppgifter för fritidsanläggningar Sveriges Kommuner och Landsting Förord Svenska Kommunförbundets måttblad som funnits sedan 1985 har från 1990 varit samlade

Läs mer

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side) TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL 5-MANNAREGLER (Fivé a side) INOMHUS 2011/2012 ATT TÄNKA PÅ Här följer de regler och tävlingsbestämmelser för 5-manna (Fivé a side) inomhus som gäller för inomhustävlingar som

Läs mer

Version

Version Version 4 2009-10-23 Regel 1: Spelare Regel 2: Elhockeystolens uppbyggnad Regel 3: Klubban Regel 4: Bollen Regel 5: Banan Regel 6: Domaren Regel 7: Tidtagarna Regel 8: Speltid/timeout Regel 9: Spelstart

Läs mer

Hemköp Ängby Cup oktober 2012

Hemköp Ängby Cup oktober 2012 Hemköp Ängby Cup 20-21 oktober 2012 Ängby Torg Bromma Information inför cupen Lag och gruppindelning Spelschema per plan Spelschema per grupp Regler Vägbeskrivning Övrig information I ett separat dokument

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Liten lathund för SEKRETARIATET

Liten lathund för SEKRETARIATET Liten lathund för SEKRETARIATET SEKRETARIATETS FUNKTION Har man inte tidigare suttit i sekretariat under en innebandymatch så är det inte så lätt att få allt rätt. Det kan vara en hel del stress och det

Läs mer

6 VATTENPOLO VATTENPOLO

6 VATTENPOLO VATTENPOLO 6 VATTENPOLO VATTENPOLO 601 Spelplan och utrustning... 165 602 Målburarna... 166 603 Bollen... 167 604 Mössor... 167 605 Lagen och Avbytare... 168 606 Funktionärer... 169 607 Domarna... 170 608 Måldomarna...

Läs mer

Matchfunktionärs utbildning. Regelgenomgång Säsong

Matchfunktionärs utbildning. Regelgenomgång Säsong Matchfunktionärs utbildning Regelgenomgång Säsong 2015-2016 REGLER FÖR MATCHFUNKTIONÄRER Spelarna Ett lag ska ha högst 6 spelare på isen när spelet pågår, och de skall benämnas enligt följande: Vänsterforward

Läs mer

CHECKLISTA för TEKNISKT MÖTE

CHECKLISTA för TEKNISKT MÖTE CHECKLISTA för TEKNISKT MÖTE HANDBOLLSLIGAN SHE ALLSVENSKAN DIVISION 1 samt Division 2 herrar Godkänd av Tävlingskommittén & Domarkommittén Augusti 2016 Fet kursiv text = nytt/justerat inför 2016/2017

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Svenska Fotbollförbundets samt distriktets bestämmelser gäller med följande undantag/tillägg. Speltid

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Grundregler för handboll

Grundregler för handboll Nu på svenska! Grundregler för handboll Handboll är en lagsport baserad på "fair play". På plan finns två kvinnliga eller manliga lag som spelar mot varandra genom att försöka göra mål på varandra. Det

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo Sida 2 av 16 Innehållsförteckning Om Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo... 5 Förkortningar... 5 670.1 Allmänna

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2015

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2015 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2015 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen.

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt

Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt Inom JHFF spelas det 7-manna fotboll när man är 10-12 år. Syftet

Läs mer

Välkomna till COOP Extra cup 2011

Välkomna till COOP Extra cup 2011 Välkomna till COOP Extra cup 2011 Spelklasser & kostnad P/F 02-03 (5-manna) P/F 01-99 (7-manna) 900 kronor 950 kronor Anmälan & avgift Anmälan görs genom att mejla till kansli@eif.nu. Anmälan är definitiv

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser DamTvåan Södra 2016/2017 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté DamTvåan Södra 2016/2017, Region Syd (83201) Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2002 eller

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP. 16-18 DEC 2016. www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2016! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart

Läs mer