VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG"

Transkript

1 VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG

2 Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till 2 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

3 1. Utrustning Planens mått och linjer. Områden i anslutning till planen. Nät, näthöjd, stolpar, antenner. Bollar. 2. Spelarnas utrustning Spelarnas klädsel och numrering. Förbjudna föremål. Spelarnas utrustning vid turneringar. 3. Laget Antal medlemmar i ett lag. Inskrivning i protokollet. Minsta antal spelare på planen. 4. Lagkapten Bestämmelser om lagets kapten. Kaptenens rättigheter. Kaptenens skyldigheter. Lagkapten/kapten på plan. Hur en protest ska gå till. Vem som får prata med domarna. 5. Tränare Vem är tränare. Tränarens rättigheter. Tränarens skyldigheter. Spelande tränare. Tränarens placering. 6. Före matchen Inskrivning i protokollet. Lottning. Lagens uppvärmning. Rotationslappar. Domarnas uppgifter. 7. Under matchen Pauser. Sidbyten. Uppvärmning med boll under matchen. 8. Efter matchen Vad domarna ska göra. Vad sekreteraren ska göra. Vad lagkaptenerna ska göra. Bestraffningar när matchen är slut. 9. Uppställningar Reglernas krav vid grunduppställningen. Djupledsförhållande. Sidledsförhållande. Exempel på olika uppställningar. Hur man avgör var en spelare står. 10. Uppställningsfel Skillnaden mellan uppställningsfel och rotationsfel. Bevisbart/icke bevisbart rotationsfel. Hur man rättar till rotationsfel. Konsekvenser av uppställningsfel och rotationsfel. 11. Spelavbrott, fördröjning Vad är reglementsenligt spelavbrott. Hur gör man vid längre avbrott. Antal tillåtna time-outer och spelarbyten. Felaktig begäran. Fördröjning av spelet. 12. Time-out Tillåtet antal. Time-outers längd. Spelarnas placering vid time-out. Felaktig begäran. 13. Spelarbyte Korrekt spelarbyte. Felaktigt spelarbyte. Extra spelarbyte. Obligatoriskt spelarbyte. Att byta flera spelare samtidigt. Byten som genomförs för långsamt. 14. Skada, utvisning Hur man gör vid skada. Spelarbyte vid skada. Spelarbyte vid utvisning. Om ett lag blir färre än sex spelare 15. Serve, skärm När ska domaren blåsa för serve. När ska serven slås. Var ska servaren vara placerad. Anfall och blockering på motståndarens serve. När ska domaren blåsa för skärm. Sid DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 3

4 16. Tillåten hjälp Vilken hjälp är tillåten att ge. Spelare som stöter ihop när de ska spela bollen. När får man spela bollen på läktaren. 17. Vid nätet Spel ovanför nätet. Spel under nätet. När en spelare berör nätet. Att störa spelet under nätet. Övertramp av mittlinjen. 18. Anfall Vad är ett anfall. Var får spelaren röra bollen i ett anfall. När motspelare rör bollen samtidigt ovanför nätet. När är ett anfall avslutat. 19. Försvar Vad är blockering. Vad är blockeringsgrupp. Bollkontakt vid blockering. Blockering av serve. När får man överblockera. 20. Baklinjespelaren När är ett anfall fullbordat. Hur får en baklinjespelare anfalla. Baklinjespelare som deltar i blockering. 21. Libero Vad får liberon göra. Byten. Klädsel. 22. Bestraffningar Olika typer av bestraffning. Skillnad mellan lagbestraffning och personlig bestraffning. Vem får dela ut bestraffningar. Hur ska en bestraffning genomföras. Fördröjning av spelet. Idrottens bestraffningshierarki. 23. Bollberöring Dubbelslag. Hållen boll. Bedömning av första slaget. Vem dömer för bollbehandling. Boll ute, boll inne och död boll. 24. Protokollet Sekreterarens uppgifter. Samarbete med andredomaren. Vad kaptener och tränare måste göra. 25. Några tankar om dömandet Domarskap. Domarnas förberedelser inför match. Domarklädsel. Tidtabell inför match. 26. Trebollssystem I vilka serier det får användas. Vad krävs. 27. Funktionärerna Arbetsuppgifter. Arbetsfördelning. Befogenheter. 28. Domartecken Domarnas arbetssätt vid avblåsningar. När ska en avblåsning komma. Samarbete. Sid Frågor Frågorna med svar Frågorna från Kap 29. Svar. Regelhänvisningar. Kommentarer 96 4 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

5 2. Spelarnas utrustning Kapitel 1 UTRUSTNING Planens mått och linjer Områden i anslutning till planen Nät, näthöjd, stolpar, antenner Bollar REGLER 1. SPELOMRÅDE Spelområdet inkluderar planen och friområdet. Det ska vara rektangulärt och symmetriskt. 1.1 MÅTT Planen är en rektangel med måtten 18x9 m, omgiven av ett friområde som är minst 3 m brett på alla sidor. Det fria spelutrymmet är utrymmet ovanför spelområdet som är fritt från alla hinder. Det fria spelutrymmet ska vara minst 7 m högt över spelytan. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska friområdet vara minst 5 m mätt från sidlinjerna och minst 8 m mätt från baslinjerna. Det fria spelutrymmet ska vara minst 12,5 m högt över spelytan. Kommentar: I elitserien ska friområdet vara minst 3 m utanför sidolinjerna och minst 5 m bakom baslinjerna. 1.2 SPELYTAN Spelytan måste vara plan, horisontell och helt av likformigt material. Den får inte utgöra någon skaderisk för spelarna. Det är förbjudet att spela på grovt eller halt underlag. Vid FIVB-tävlingar och liknande, är bara trä- eller syntetiskt underlag tillåtet. Varje underlag måste vara godkänt i förväg av FIVB Inomhusplaner måste vara i en ljus färg. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska linjerna vara vita. Andra färger, ej likadana, krävs för planen respektive friområdet På utomhusplaner är en lutning på 5 mm/m tillåten för dränering. Linjer gjorda av hårt material är förbjudna. 1.3 PLANENS LINJER Alla linjer är 5 cm breda. De ska vara i en ljus färg som skiljer sig från golvet och andra linjer Begränsningslinjer: Två sid- och två baslinjer markerar planen. Linjerna ingår i planen Mittlinje: Mittlinjens mitt delar planen i två lika planhalvor, vilka är 9x9 m vardera. Dock anses hela linjen ingå i båda respektive planhalvor. Denna linje går från sidlinje till sidlinje under nätet Anfallslinje: På varje planhalva dras en linje, vars bakre kant är 3 m från mitten på mittlinjen, som markerar anfallsområdet. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska anfallslinjen förlängas med streckade linjer från sidlinjerna, fem korta linjer vardera 15 cm långa, med 20 cm mellanrum, till en total längd av 1,75 m. Coachlinjen (en streckad linje som sträcker sig från anfallslinjen till baslinjen parallellt med sidlinjen och på 1,75 m avstånd från den) består av 15 cm korta linjer med 20 cm mellanrum. Den markerar var tränaren får befinna sig. Kommentar: Förlängda anfallslinjer ska vara markerade i alla förbundsserier. 1.4 OMRÅDEN Anfallsområde: DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 5

6 2. Spelarnas utrustning På varje planhalva begränsas anfallsområdet av mitten på mittlinjen och bakre kanten på anfallslinjen. Anfallsområdet anses förlängt utanför sidlinjerna till friområdets slut Serveområde: Serveområdet är ett 9 m brett område bakom respektive baslinje. Det begränsas i sidled av två korta linjer, vardera 15 cm långa, dragna 20 cm bakom baslinjen som fortsättning på sidlinjerna. Bägge linjerna inräknas i serveområdet. I djupled går serveområdet till friområdets slut Bytesområde: Bytesområdet begränsas av den tänkta förlängningen av båda anfallslinjerna fram till sekreterarbordet Liberobytesområde Liberobytesområdet är en del av friområdet på spelarbänkarnas sida mellan anfallslinjens förlängning och baslinjen Uppvärmningsområde: Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska uppvärmningsområdena, ca 3x3 m, vara belägna i hörnen på samma sida som bänkarna och utanför friområdet. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige är uppvärmningsområdet ytan i vinkeln mellan de förlängda begränsningslinjerna för friområdet på spelarbänkarnas sida Straffruta: Straffrutorna, ca 1x1 m och försedda med två stolar, är belägna i kontrollområdet, bortom förlängningen av baslinjerna. De kan märkas ut med en 5 cm bred röd linje. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige används inte straffrutor. 1.5 TEMPERATUR Minimitemperaturen får inte vara lägre än 10ºC (50ºF). Vid FIVB-tävlingar och liknande, får maximitemperaturen inte vara högre än 25ºC (77ºF) och minimitemperaturen inte vara lägre än 16ºC (61ºF). 1.6 BELYSNING Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska belysningen på spelområdet vara mellan 1000 och 1500 lux mätt 1 meter ovanför spelytan. 2.1 NÄTHÖJD Ett nät är placerat lodrätt över mittlinjen och översta kanten på nätet har höjden 2,43 m för herrar och 2,24 m för damer Näthöjden mäts på mitten av planen. Näthöjden (över sidlinjerna) ska vara exakt lika och får inte överskrida den fastställda näthöjden med mer än 2 cm. 2.2 UTFÖRANDE Nätet är 1 m brett och 9,5-10 m långt (med cm på vardera sidorna utanför sidobanden) och består av kvadrater med 10 cm sida och är tillverkat av svart snöre. Ett 7 cm dubbelvikt horisontellt vitt band är sytt överst utmed hela nätets längd. I varje ytterände på bandet finns ett hål för ett rep, som fäster bandet i stolparna för att hålla nätets översta del spänd. Inuti det vita bandet finns en flexibel wire som fäster nätet vid stolparna och håller nätets översta del spänd. I nätets underkant finns ytterligare ett horisontellt band, 5 cm brett, liknande bandet överst på nätet, genom vilket ett rep trätts. Detta rep fäster nätet vid stolparna och håller nätets nedre del spänd. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige tillåts under en övergångsperiod de tidigare godkända näten med 5 cm band i överkanten och utan band i nederkanten. 6 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

7 2. Spelarnas utrustning 2.3 SIDOBAND Två vita band är fästa lodrätt på nätet och rakt över varje sidlinje. De är 5 cm breda och 1 m långa och räknas som en del av nätet. 2.4 ANTENNER En antenn är en böjlig stav, 1,8 m lång och 10 mm i diameter, gjord av glasfiber eller liknande material. En antenn fästs vid yttersidan av varje sidoband. Antennerna placeras på var sin sida av nätet. De översta 80 cm av varje antenn är över nätet och markeras med 10 cm breda fält i kontrasterande färger, helst rött och vitt. Antennerna räknas som en del av nätet och begränsar passerområdet i sidled. 2.5 STOLPAR Stolparna som håller nätet uppe är placerade på ett avstånd av 0,5-1,0 m utanför sidlinjerna. De är 2,55 m höga och helst justerbara. Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska stolparna som håller nätet uppe vara placerade på ett avstånd av 1m utanför sidlinjerna Stolparna ska vara rundade och jämna, fastsatta i golvet utan hjälp av linor. Det får inte finnas farliga eller hindrande anordningar. 2.6 ANNAN UTRUSTNING All annan utrustning bestäms av FIVB s administrativa regler. 3.1 BESKRIVNING 3. BOLLAR Bollen ska vara sfärisk, gjord av formbart läder eller syntetiskt läder med en invändig blåsa av gummi eller liknande material. Den får vara enfärgad ljus eller ha en kombination av färger. Syntetiskt läder och färgkombinationer på bollar som används i Internationella officiella tävlingar ska uppfylla FIVB s normer. Omkretsen är cm och vikten är g. Det invändiga trycket ska vara 0,30-0,325 kg/cm² (4,26-4,61 psi) (294,3-318,82 mbar eller hpa). DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 7

8 2. Spelarnas utrustning 3.2 LIKA BOLLAR Alla bollar som används under en match måste vara lika med avseende på omkrets, vikt, tryck, typ, färg etc.. FIVB-tävlingar och liknande, liksom nationella mästerskapstävlingar måste spelas med bollar godkända av FIVB, om inte annat överenskommits med FIVB. 3.3 TREBOLLSSYSTEM Vid FIVB-tävlingar och liknande, ska trebollssystem användas. Då detta är fallet ska sex bollrullare placeras ut, en vid varje hörn av friområdet och en bakom varje domare. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige får trebollssystem användas. Fem eller sex bollrullare krävs. KOMMENTARER UTRUSTNING 1. Det är hemmalaget/arrangören som ansvarar för att nät och stolpar sätts upp korrekt. Domarna ska kontrollera uppsättningen och eventuellt göra mindre justeringar. Om det krävs stora justeringar så ska man tala om detta för arrangören via hemmalagets lagkapten, som då ska åtgärda saken. 2. Det är andredomaren som mäter näthöjden före matchen. Förstedomaren ska vara med och assistera. 3. När matchbollarna är uttagna och kontrollerade så brukar man märka dom på något sätt så att det är lätt att identifiera dem om de skulle råka komma bort. 4. Alla matcher måste spelas med bollar godkända av Internationella Volleybollförbundet (FIVB). Deras stämpel ska finnas på bollarna. Hemmalaget/arrangören har rätt att bestämma vilket bollmärke man ska spela med. Så länge bollarna överensstämmer med regelbokens krav så ska förstedomaren godkänna spel med de bollar som hemmalaget/arrangören lämnar fram. SVBF kan bestämma att ett visst bollmärke eller en viss bolltyp ska användas vid särskilda tillfällen såsom landskamper och turneringar. 5. Man ska alltså alltid ha en reservboll i beredskap. D. v. s. om man spelar med enbollssystem så ska man ha två likadana bollar klara innan matchen börjar. Om man spelar med trebollssystem så ska man ha fyra likadana bollar klara innan matchen börjar. 6. Spelytan (= planen och friområdet) ska vara en symmetrisk rektangel, d v s friområdet ska vara lika stort på båda sidorna och det ska vara lika stort bakom båda baslinjerna. Det behöver dock inte vara lika stort på sidorna som bakom baslinjerna. 7. Friområdet ska vara fritt från främmande föremål. Det ska vara minst 3 meter brett. I elitserien ska friområdet dessutom vara minst fem meter brett bakom baslinjerna. I lägre serier finns ofta dispens från Regelbokens krav på friområde. 8 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

9 2. Spelarnas utrustning 8. Bänkarna ska vara placerade på sådant sätt att lagmedlemmarna som sitter där också är utanför friområdet. Sekreterarbordet ska också stå utanför friområdet. 9. Friområdet kan begränsas av reklamsarger. De ska vara placerade så att minimikraven på friområdets storlek är uppfyllda. Det finns alltså inget krav på att friområdet måste vara så stort som det är möjligt i den aktuella hallen. 10. Domarna har rätt att kontrollera nätet under en match. En lagkapten kan begära att få näthöjden kontrollerad under matchen. Om man misstänker att näthöjden inte stämmer så kan man kontrollmäta. Förstedomaren bestämmer. 11. Om något inte stämmer med t ex utrustning eller om något särskilt behöver påpekas, som har med arrangemanget att göra, så ska detta skrivas in i matchprotokollet. 12. Vid enklare brister så bör matchen ändå spelas, t ex om antenner saknas. 13. Vid allvarligare brister, t ex om taket läcker så att planen blir blöt eller något annat som kan innebära fara för spelarna, så ska matchen flyttas. Kanske kan man få tillgång till en annan plan i samma hall eller en plan i en annan hall så att matchen kan spelas samma dag. I sista hand kan man bli tvungen att ställa in matchen. Förstedomaren ska i dessa fall tillsammans med hemmalaget undersöka de möjligheter som finns. Det är förstedomaren som bestämmer, men det bör ske i samråd med de båda lagkaptenerna. 14. Vid elitserie- och internationella matcher ska stolparna vara konstruerade som det står i regelboken, medan i övriga nationella matcher kan fyrkantiga stolpar tillåtas. 15. Vid nationella matcher i Sverige är uppvärmningsområdet ytan i vinkeln mellan de förlängda begränsningslinjerna för friområdet på bänkarnas sida. Planen Friområde Uppvärmningsområde DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 9

10 2. Spelarnas utrustning 16. Ett enkelt sätt att hålla reda på måtten på serveorådesmarkeringarna och förlängda anfallslinjer är att tänka på klockslaget kvart över åtta på kvällen, dvs ! Utanför planen börjar man med ett mellanrum på 20 cm. Sen kommer strecket ( n) som är 15 cm. Kapitel 2 SPELARNAS UTRUSTNING Spelarnas klädsel och numrering Förbjudna föremål Spelarnas utrustning vid turneringar REGLER 4.3 KLÄDSEL En spelares klädsel består av tröja, kortbyxor, strumpor och sportskor Färg och utförande på tröjorna, kortbyxorna och strumporna ska vara enhetliga (förutom liberon) och rena för hela laget Skorna ska vara lätta och böjbara med gummi- eller kompositsulor som inte färgar av sig, utan klackar Spelarnas tröjor ska vara numrerade från Siffrorna ska placeras mitt på tröjan, både fram och bak. Färgen och ljusheten på siffrorna måste vara kontrasterande mot färgen och ljusheten på tröjorna Siffrorna ska vara minst 15 cm höga på framsidan och minst 20 cm höga på baksidan. Strecket som formar en siffra ska vara minst 2 cm brett. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige tillåts under en övergångsperiod siffermåtten 10 cm resp.15 cm Lagkaptenen ska ha ett band som är 8x2 cm under siffran på bröstet på sin tröja. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige behövs inget band på lagkaptenen Det är förbjudet att bära dräkter i avvikande färg mot de övriga spelarna i laget (förutom liberon), och/eller utan reglementsenlig numrering. 4.4 FÖRÄNDRINGAR I KLÄDSEL Förstedomaren kan tillåta en eller flera spelare att: spela barfota byta blöta tröjor mellan seten eller efter ett spelarbyte om den nya tröjan har samma färg, utförande och nummer spela i träningsoveraller vid kall väderlek, om de är av samma färg och utförande för hela laget (förutom liberon), och är numrerade enligt Regel FÖRBJUDNA FÖREMÅL Det är förbjudet att bära föremål som kan orsaka skada eller innebära konstgjord fördel för spelaren Spelarna får bära glasögon eller kontaktlinser på egen risk. 10 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

11 2. Spelarnas utrustning KOMMENTARER SPELARNAS UTRUSTNING 1. I förbundsserier måste spelarna ha reglementsenlig utrustning för att få vara med och spela. Om t ex en spelare i ett lag har annan färg på byxorna än de övriga, så får denna inte vara med och spela i den matchen. 2. Reglerna säger att spelarna bara får ha nr 1 t o m 20. Dessutom ska siffrorna vara i en avvikande färg i förhållande till tröjan och de måste vara väl synliga för att undvika misstag. I vissa fall beviljas dispenser nationellt t.ex. för ungdomslag. 3. Siffrorna på tröjans framsida ska också (som på baksidan) sitta mitt på tröjan. 4. I förbundsserier ska bestämmelserna följas på ett striktare sätt än i distriktsserier. 5. Om det är något som inte stämmer med utrustning eller om något särskilt behöver påpekas, så ska detta skrivas in i matchprotokollet. 6. Det är alltid bara spelaren själv som ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av olämpliga detaljer i den egna utrustningen. Spelaren bör självmant ta av t ex klocka, ringar, halskedjor armband etc. Förstedomaren har rätt att bestämma vilka saker som är förbjudna att ha. En spelare kan alltså bli nekad att spela om han/hon inte följer förstedomarens besked. 7. Om en spelare vill ha t ex axelskydd, midjeskydd eller liknande, så ska sådana bäras under matchdräkten. 8. Även vid turneringar ska spelarna ha reglementsenlig klädsel. En avgift brukar tas ut för varje match som laget inte uppfyller kraven i regelboken. Se även SVBF s Tävlingsbestämmelser. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 11

12 3. Laget Kapitel 3 LAGET Antal medlemmar i ett lag Inskrivning i protokollet Minsta antal spelare på planen REGLER 4. LAG 4.1 LAGSAMMANSÄTTNING Ett lag får bestå av högst 12 spelare, plus -Tränarstab: en tränare, högst två assisterande tränare -Medicinsk stab: en sjukgymnast eller liknande samt en doktor. Endast de som står med i matchprotokollet får normalt befinna sig i spelområdet, delta i uppvärmning och match. Vid FIVB-tävlingar och liknande, måste läkaren vara ackrediterad i förväg av FIVB. Vid FIVB-tävlingar och liknande för seniorer får ett lag bestå av högst 14 spelare (12 ordinarie spelare) Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige är det tillåtet att det sitter 6 spelare + 3 andra personer på spelarbänken. Alla personerna tillhör laget, är bestraffningsbara och ska vara inskrivna i matchprotokollet En av spelarna, dock inte liberon, är lagkapten och ska markeras särskilt i matchprotokollet Endast de spelare som skrivits in i matchprotokollet får komma in på planen och spela med i matchen. Efter det att tränaren och lagkaptenen har undertecknat matchprotokollet kan de inskrivna spelarna inte ändras. Kommentar 1: Ändringar kan tillåtas om uppenbara misstag begåtts. Ändringar av taktisk karaktär tillåts inte. Kommentar 2: En inskriven spelare som kommer efter matchstart får delta i matchen. En spelare som inte kommer överhuvudtaget ska efter matchen strykas från matchprotokollet. Kommentar 3: Om man ska skrivas in som spelare ska man, om man är närvarande, vara ombytt. 5.2 TRÄNARE FÖRE MATCHEN skriver han/hon in eller kontrollerar sina spelares namn och nummer i matchprotokollet och undertecknar det. Kommentar: Sekreteraren är den som vanligtvis skriver in laguppställningen i matchprotokollet, utifrån en inlämnad spelarlista UNDER MATCHENS GÅNG: lämnar tränaren in rotationsordningen före varje set, ifylld på rätt sätt och signerad, till sekreteraren eller andredomaren ska tränaren sitta på bänken närmast sekreteraren, men får lämna den begär tränaren time-outer och spelarbyten får tränaren, liksom övriga lagmedlemmar, instruera spelarna på planen. Tränaren får ge dessa instruktioner stående eller gående i friområdet framför sitt lags bänk från anfallslinjens förlängning bort till uppvärmningsområdet utan att störa eller fördröja spelet. 7.3 STARTROTATIONSORDNING Det ska alltid vara sex spelare i vardera laget på planen. 12 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

13 3. Laget KOMMENTARER LAGET 1. I nationella sammanhang har det ingen betydelse vilken funktion de personer har (förutom spelarna) som sitter på bänken. Det viktiga är att de inte är fler än tre personer och att de är inskrivna i protokollet. 2. I elitserien tillåts en fjärde person på bänken. Denne ska ha någon typ av medicinsk funktion och vara ackrediterad av Tävlingsledningen. 3. När protokollet har skrivits under före matchen så får man inte ändra något i laguppställningen, såvida man inte råkat göra ett uppenbart misstag av något slag. Det är förstedomaren som avgör om det är fråga om misstag. 4. En spelare måste vara inskriven i protokollet för att få vara med i matchen. Man får skriva in en spelare som inte är närvarande när matchen börjar. Om denne anländer under matchen så har han/hon rätt att vara med. 5. Om en spelare som är inskriven inte anländer alls så ska denne strykas efter matchen. Det är bra att räkna hur många spelare som är inskrivna i protokollet innan matchen börjar, och jämföra med hur många spelare som är på plats. 6. En spelare som är inskriven i matchprotokollet och närvarande ska vara ombytt. 7. Ett lag får inte vara färre än sex spelare på planen i serveögonblicket (inklusive servaren). DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 13

14 4. Lagkapten Kapitel 4 LAGKAPTEN Bestämmelser om lagets kapten Kaptenens rättigheter Kaptenens skyldigheter Lagkapten/kapten på plan Hur en protest ska gå till Vem som får prata med domarna REGLER Lagkaptenen ska ha ett band som är 8x2 cm under siffran på bröstet på sin tröja. Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige behövs inget band på lagkaptenen. 5. LAGETS LEDARE Både lagkaptenen och tränaren är ansvariga för sina lagmedlemmars uppträdande och ordning. Liberon får inte vara lagkapten. 5.1 KAPTEN FÖRE MATCHEN ska lagkaptenen underteckna matchprotokollet och representera sitt lag vid lottningen UNDER MATCHENS GÅNG är lagkaptenen kapten på plan, när han/hon är på planen. När lagkaptenen inte är på planen måste tränaren eller lagkaptenen utse en annan spelare på planen, dock inte liberon, till kapten på plan. Denne har kvar sina rättigheter tills han/hon blir utbytt, lagkaptenen återkommer eller setet tar slut. När bollen inte är i spel, så är kapten på plan den ende lagmedlem som har rätt att tala med domarna: för att be om en förklaring om användandet eller tolkningen av reglerna, och även att förmedla önskemål eller frågor från sina medspelare. Om kapten på plan inte är överens med förstedomaren om dennes förklaring, kan han/hon välja att protestera mot beslutet och omedelbart meddela förstedomaren att han/hon förbehåller sig rätten att skriva in en officiell protest i matchprotokollet när matchen är slut; för att begära: a) byte av klädsel b) bekräftelse av spelaruppställning c) kontroll av golvet, nätet, bollen etc för att begära time-outer och spelarbyten, om tränaren inte är närvarande NÄR MATCHEN ÄR SLUT: ska lagkaptenen tacka domarna och skriva på matchprotokollet för att bekräfta resultatet kan lagkaptenen, om förstedomaren blivit meddelad vid rätt tillfälle, bekräfta och skriva in en officiell protest i matchprotokollet beträffande domarens användande eller tolkning av Reglerna. 7.1 LOTTNING Före matchen utför förstedomaren en lottning för att bestämma om första serve och planhalvor i första set. Inför ett avgörande set lottar man igen. Kommentar: Förstedomaren väljer alltid sida på myntet Lottningen genomförs med de två lagkaptenerna närvarande. 14 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

15 4. Lagkapten KOMMENTARER LAGKAPTEN 1. Det ska alltid finnas en kapten på plan. Så fort den ordinarie lagkaptenen blir utbytt så ska en reservkapten utses bland spelarna på planen. 2. Det är kapten på plan som har alla rättigheter. Om ordinarie lagkapten sitter på bänken så har han/hon inga rättigheter. 3. Ett lag måste ha en ordinarie lagkapten när matchen börjar. Den ordinarie lagkaptenen kan börja ett set sittande på bänken. Då ska en reservkapten utses bland spelarna på planen 4. Alltid när den ordinarie lagkaptenen är inne på planen så är det han/hon som är kapten på plan. 5. Den enda lagmedlem som har rätt att tala med domarna om domslut är kapten på plan. Så här ska det gå till: a. Kapten på plan frågar förstedomaren (eller andredomaren om det gäller något inom dennes arbetsområde) varför man har dömt på ett visst sätt. b. Den tillfrågade domaren är skyldig att svara på en korrekt och hövligt ställd fråga. c. Om kapten på plan anser att domaren, efter svaret, fortfarande har fel i sin bedömning så ska han/hon då meddela att han/hon protesterar mot domslutet. d. Kapten på plan har då rätt att få sin protest inskriven i protokollet efter matchen. Denna kan sen kompletteras med en skriftlig protest till berörd bestraffningsinstans (t ex Förbundet, distriktet eller tävlingsledningen) för att denna ska kunna behandla protesten på bästa sätt. 6. Man kan lämna in en protest till berörd bestraffningsinstans (T.ex. SVBF eller distriktet) i efterhand, även om ingen protest är inskriven i protokollet, t ex om ett fel upptäcks efter att matchen spelats färdigt. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 15

16 5. Tränare Kapitel 5 TRÄNARE Vem är tränare Tränarens rättigheter Tränarens skyldigheter Spelande tränare Tränarens placering REGLER 5.2 TRÄNARE Under matchen leder tränaren sitt lags spel från en plats utanför planen. Han/hon väljer startrotationsordning, inbytande spelare och tar time-outer. För dessa uppgifter är andredomaren den som ska kontaktas FÖRE MATCHEN skriver han/hon in eller kontrollerar sina spelares namn och nummer i matchprotokollet och undertecknar det. Kommentar: Sekreteraren är den som vanligtvis skriver in laguppställningen i matchprotokollet, utifrån en inlämnad spelarlista UNDER MATCHENS GÅNG: lämnar tränaren in rotationsordningen före varje set, ifylld på rätt sätt och signerad, till sekreteraren eller andredomaren ska tränaren sitta på bänken närmast sekreteraren, men får lämna den begär tränaren time-outer och spelarbyten får tränaren, liksom övriga lagmedlemmar, instruera spelarna på planen. Tränaren får ge dessa instruktioner stående eller gående i friområdet framför sitt lags bänk från anfallslinjens förlängning bort till uppvärmningsområdet utan att störa eller fördröja spelet. 5.3 ASSISTERANDE TRÄNARE Assisterande tränaren ska sitta på bänken men har inga rättigheter Om tränaren måste lämna sitt lag av någon anledning inkluderande bestraffning, förutom om han/hon blir inbytt som spelare, får en assisterande tränare ta över hans rättigheter och skyldigheter under frånvaron på begäran av kapten på plan efter förstedomarens medgivande. Kommentar: Alltid när den ordinarie tränaren finns på plats så är det denne som har tränares rättigheter och skyldigheter Före varje sets början ska tränaren lämna in sitt lags startrotationsordning på en rotationslapp. Den lämnas, ifylld på rätt sätt och undertecknad, till andredomaren eller sekreteraren BEGÄRAN OM REGLEMENTSENLIGA SPELAVBROTT Reglementsenliga spelavbrott får begäras av tränaren och kapten på plan, och bara av dom. Begäran görs genom att visa aktuellt tecken, när bollen inte är i spel och före domarens signal för serve. 16 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

17 5. Tränare KOMMENTARER TRÄNARE 1. Tränaren kallas också coach. I protokollet är förkortningen C. Det är alltid den person som är inskriven på C -raden som är lagets ordinarie tränare. 2. Tränaren ska kontrollera att lagmedlemmarna är rätt införda i protokollet. Han/hon bekräftar detta med sin namnteckning före matchen. 3. En spelare kan samtidigt vara tränare. Denne ska då vara inskriven både bland spelarna och på C -raden för att denne ska ha en tränares rättigheter. Dessa rättigheter har han/hon bara när han/hon är på bänken. 4. Om en ordinarie tränare också är spelare och blir inbytt så mister han sina tränarrättigheter under tiden som han är på planen. 5. Reservtränare är en lagmedlem som på begäran av kapten på plan kan överta den ordinarie tränarens rättigheter. En reservtränare behöver inte vara inskriven på AC -raden i protokollet. 6. För att en reservtränare ska få överta den ordinarie tränarens rättigheter så måste kapten på plan begära det hos förstedomaren. Alltid när den ordinarie tränaren är på bänken så är det han/hon som har rättigheterna. 7. Tränaren får inte vara närmare sidlinjen än 1,75 m. De förlängda anfallslinjerna slutar på detta avstånd. I elitserien ska coach line vara målad så att man lättare kan se var tränaren får vara. Han/hon får instruera och uppmuntra sina spelare så länge det inte stör eller fördröjer spelet. När han/hon sitter på bänken ska han/hon sitta på platsen närmast sekreteraren för att underlätta för andredomaren och sekreteraren. Han/hon får fråga sekreteraren om antal byten och time-outer för sitt lag men inte begära förklaringar till domslut. 8. En tränare som är utvisad eller diskvalificerad måste alltid lämna spelplatsen så att han/hon är utom syn- och hörhåll. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 17

18 6. Före matchen Kapitel 6 FÖRE MATCHEN Inskrivning i protokollet Lottning Lagens uppvärmning Rotationslappar Domarnas uppgifter REGLER 7.1 LOTTNING Före matchen utför förstedomnaren en lottning för att bestämma om första serve och planhalvor i första set. Inför ett avgörande set lottar man igen. Kommentar: Förstedomaren väljer alltid sida på myntet Lottningen genomförs med de två lagkaptenerna närvarande Vinnaren av lottningen väljer: ANTINGEN att börja serva eller att ta emot serven ELLER sida. Förloraren tar det återstående alternativet Om man inte har gemensam uppvärmning, får det lag som börjar serva börja vid nät. 7.2 UPPVÄRMNING Före matchen får varje lag 6 min uppvärmning vid nät förutsatt att de innan hade en annan plan till sitt förfogande. Om så inte är fallet kan de få 10 min var Om båda lagkaptenerna är överens om gemensam uppvärmning vid nät så får man göra det i 6 eller 10 min enligt Regel Kommentar: Vid nationella matcher i Sverige får lagen också träna serve under uppvärmningen, vanligtvis två minuter gemensamt efter uppvärmningen vid nät. 7.3 STARTROTATIONSORDNING Det ska alltid vara sex spelare i vardera laget på planen. Den inlämnade startrotationsordningen bestämmer spelarnas rotationsordning på planen. Denna ordning måste följas genom hela setet Före varje sets början ska tränaren lämna in sitt lags startrotationsordning på en rotationslapp. Den lämnas, ifylld på rätt sätt och undertecknad, till andredomaren eller sekreteraren De spelare som inte finns med på startrotationsordningen är avbytare i det setet (förutom liberon) I och med att lappen lämnats till andredomaren eller sekreteraren får inga ändringar göras förutom genom vanligt spelarbyte. Kommentar: Ändringar kan tillåtas om uppenbara misstag begåtts. Ändringar av taktisk karaktär tillåts inte Avvikelse mellan startrotationsordningen och den aktuella uppställningen på planen När en sådan avvikelse upptäcks före setstarten så måste den korrigeras i enlighet med startrotationsordningen. Det blir ingen bestraffning för detta När en spelare finns på planen inför setstarten men inte på rotationslappen så måste spelaren ersättas i enlighet med rotationslappen. Det blir ingen bestraffning för detta Om emellertid tränaren vill behålla någon av de felaktiga spelarna på planen, måste han begära spelarbyte som skrivs in i matchprotokollet. 18 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

19 6. Före matchen 21.5 FELAKTIGT UPPTRÄDANDE FÖRE OCH MELLAN SET Varje felaktigt uppträdande som inträffar före eller mellan set bestraffas enligt Regel 21.3 och påföres följande set ANSVARSOMRÅDEN Före matchen gör förstedomaren följande: inspekterar spelområdets, bollarnas och utrustningens skick, utför lottningen med lagkaptenerna, övervakar lagens uppvärmning ANSVARSOMRÅDEN I början av varje set, vid sidbyte i avgörande set och närhelst det är nödvändigt, kontrollerar andredomaren att den aktuella uppställningen på planen överensstämmer med rotationslapparna Före match och set gör sekreteraren följande: Antecknar fakta om matchen och lagen, inklusive liberons nummer och namn, enligt gällande förfarande och ser till att lagkaptenerna och tränarna undertecknar matchprotokollet Skriver in lagens startrotationsordningar enligt rotationslapparna. Om han/hon inte får rotationslapparna i tid ska han/hon omedelbart meddela andredomaren. KOMMENTARER FÖRE MATCHEN 1. Lagen ska presentera en spelklarlista. Detta är en förteckning från SVBF över lagets licensierade spelare. Förstedomaren ska skriva in den presenterade spelklarlistans datum i protokollets anmärkningsruta. Inskrivning i protokollet ska i första hand göras av sekreteraren. Båda lagen bör därför presentera en korrekt spelarlista. Om elektroniskt matchprotokoll, e-scoresheet, används så är en del rutiner annorlunda. 2. Lottningen går till så att förstedomaren står, tillsammans med andredomaren, vid sekreterarbordet och blåser i pipan. Då kommer lagens lagkaptener dit. Alla hälsar på varandra. Förstedomaren har ett mynt och den ena sidan (domaren väljer vilken) visas för bortalagets lagkapten. Sen visar förstedomaren den andra sidan av myntet för hemmalagets lagkapten. Därefter singlar förstedomaren myntet så att det landar på golvet. Den som vinner lottningen kan välja att bestämma om serve eller om sida. Den som bestämmer om serve kan välja mellan att slå den eller att ta emot den. Den som bestämmer om sida får välja att börja spela på den vänstra eller den högra planhalvan. 3. Lottningen ska göras 16 minuter före matchstart. Den beräknas ta ca en minut. Därefter har lagen rätt att värma upp, vid nät och träna serve, under tolv minuter. En vanlig fördelning av tiden är 5-5-2, d v s fem minuter anfall från vänster, fem minuter anfall från höger och två minuter serve. Tre minuter före matchstart ska all uppvärmning blåsas av för att lagen ska hinna förbereda sig så att matchen kan börja på utsatt tid. DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg 19

20 6. Före matchen 4. Det är förstedomaren som håller tiden och blåser när lagen ska byta uppvärmningsaktivitet. 5. Minsta uppvärmningstid före en match ska vara 30 minuter. 6. En inlämnad laguppställning får korrigeras innan protokollet är underskrivet av tränaren och lagkaptenen före match. Efter underskrifter får endast felaktigheter som beror på uppenbara misstag korrigeras. Förstedomaren avgör. 7. Före matchstart är det förstedomaren som blåser in lagen på planen. Lagen går då direkt in på planen. 8. Om arrangören/hemmalaget vill göra någon form av presentation före eller i samband med matchstart så bör önskemålen tillgodoses så långt det går. 9. Före varje set ska andredomaren och sekreteraren kontrollera att det bara är de spelare som står med på rotationslappen som är inne på planen. Om spelarna inte står på rätt positioner så ska andredomaren påpeka detta, dock utan att onödigtvis avslöja lagets uppställning för motståndarlaget. 10. Det är bra att räkna hur många spelare som är inskrivna i protokollet för respektive lag innan matchen börjar, och jämföra med hur många spelare som är på plats. Spelare som är inskrivna och inte anländer alls ska strykas efter matchen. 20 DOMARBOKEN 2014 Klas Hejdenberg

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL BESKRIVNING AV SPELET DEL I SPELET KAPITEL ETT ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1. SPELOMRÅDE 1.1 MÅTT 1.2 SPELYTAN 1.3 PLANENS LINJER 1.4 OMRÅDEN 1.5

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation

SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Definitioner 1 Bana och utrustning 2 Boll 3 Test av bollhastighet 4 Racket 5 Godkänd utrustning 6 Lottning 7 Poängsystem

Läs mer

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012 2011-10-02 Till följande inom Svensk Fotboll Distriktsförbundens domarinstruktörer i Futsal Distrikten för kännedom Förbundsdomare i Futsal SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Spelregler för Futsal

Spelregler för Futsal Spelregler för Futsal 1 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB Telefon: 040-660 66 69 Fax: 040-660 66 70 svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Adress till förlaget: Svenska FotbollFörlaget

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Vi som står bakom cupen är tränare, lagledare och föräldrar för ett (eller flera) lag med fotbollsspelande småkillar och -tjejer. Vi strävar efter att arrangera

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015

Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015 Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015 Innehåll: Spelplanen Nyheter Spelregler Matchvärdar Diskussionsfrågor Tecken och placeringar praktik Manual för hantering av ledare och publik Nolltolerans Nu räcker

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar SAMMANSTÄLLNING AV REGELFRÅGOR 125 stycken Med rätt svar Sammanställt av: Fredrik Klyver Mattias Jakobsson En försvarsspelare som varit skadad och behandlats bakom det egna målet inträder i spelet utan

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2009 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Ref: 2013 12 Rglerna finns att hämta via www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram dessa regler. Svenska Mattcurlingförbundet

Läs mer

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges.

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. TÄVLINGSREGLEMENTE UMEÅ UNGDOMSCUP 2015. Spelregler Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. 2. Tävlingsform Lagen indelas i grupper om fyra till sex lag, där alla

Läs mer

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande!

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! HUR MAN SPELAR ONLINE Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! 0. SKAPA DITT EGET PERSONLIGA EMBLEM OCH DINA

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

SPELREGLER FÖR HANDBOLL

SPELREGLER FÖR HANDBOLL SPELREGLER FÖR HANDBOLL 2010 SPELREGLER med kommentarer för HANDBOLL Klarlägganden till spelreglerna Reglemente rörande avbytarområdet Reglemente gällande Shoot Out PM för domare, tidtagare, sekreterare

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

GUIDE FÖR TRÄNARE/SPELARE, DOMARE OCH DELEGATER, TIDTAGARE/SEKRETERARE GÄLLANDE 2005 ÅRS REGLER

GUIDE FÖR TRÄNARE/SPELARE, DOMARE OCH DELEGATER, TIDTAGARE/SEKRETERARE GÄLLANDE 2005 ÅRS REGLER GUIDE FÖR TRÄNARE/SPELARE, DOMARE OCH DELEGATER, TIDTAGARE/SEKRETERARE GÄLLANDE 2005 ÅRS REGLER Domarna uppmanas att ta del av alla tre kolumnerna. Delegater och funktionärer bör även läsa kolumnen för

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 5, reviderad av RDK och tryckt sept 2009 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 ISBN 91-88474-10-0 2002 Svenska Fotbollförlaget AB Box 1216, 171 23 Solna, tel: 08-735 09 00, fax: 08-735 43 35 e-post:

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare Resultatservice i förbundets serier 2015 Instruktioner för domare Nytt system för resultatservice Bollförbundet tar i bruk ett nytt system för resultatservice. Det gamla systemet PalloVerkko tas ur bruk.

Läs mer

SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER

SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER Beach SOCCER SPELREGLER SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER FÖRKLARINGAR TILL SPELREGLERNA FÖR BEACH SOCCER Undantag från Spelreglerna för Beach Soccer Om det nationella förbundet godkänner det och Spelreglerna

Läs mer

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv.

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv. Rollen som lagkapten Lagkapten - I varje lag skall det utses en lagkapten. Många tränare och ledare väljer att låta lagets buse vara lagkapten. Man tänker oftast att just denna spelare som ofta blir utvisad

Läs mer

Internationella spelregler för. Pétanque. Modifierade samt antagna i Izmir den 7 oktober 2010. Svensk version antagen i Stockholm den 15 oktober 2011.

Internationella spelregler för. Pétanque. Modifierade samt antagna i Izmir den 7 oktober 2010. Svensk version antagen i Stockholm den 15 oktober 2011. Internationella spelregler för Pétanque Modifierade samt antagna i Izmir den 7 oktober 2010. Svensk version antagen i Stockholm den 15 oktober 2011. Svenska Bouleförbundet är medlem i F.I.P.J.P Fédération

Läs mer

SEKRETARIATSUTBILDNING inför säsongen 2013-14. 16 och 18 mars

SEKRETARIATSUTBILDNING inför säsongen 2013-14. 16 och 18 mars SEKRETARIATSUTBILDNING inför säsongen 2013-14 16 och 18 mars INNEHÅLL Allmänt om sekretariatsarbetet Tidtagning 24 sekunders-tidtagning Protokoll UTRUSTNING I SEKRETARIATET Scoreboard / Tidtagarur Pennor

Läs mer

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 WBDF, Westra Sveriges Basketdistriktsförbund www.westrabasket.se 1 Förord Denna är en handbok för dig som domare i Westra Sveriges Basketdistrikt Förbund (WBDF). Välkommen

Läs mer

Manual Kommunserien 2011-12

Manual Kommunserien 2011-12 Manual Kommunserien 2011-12 Information från VIBF till innebandylagen i distriktet Innebandysäsongen 2011-12 är på väg att starta upp för de flesta ungdomslag. På Västerbottens Innebandyförbund har vi

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

SPELREGLER. FÖR BORDTENNIS (översättning av ITTF:s Handbook, kap. 2 och delar av kap. 3) Förord till 24:e upplagan

SPELREGLER. FÖR BORDTENNIS (översättning av ITTF:s Handbook, kap. 2 och delar av kap. 3) Förord till 24:e upplagan SPELREGLER FÖR BORDTENNIS (översättning av ITTF:s Handbook, kap. 2 och delar av kap. 3) Förord till 24:e upplagan Det internationella bordtennisförbundet International Table Tennis Federation (ITTF) ger

Läs mer

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen.

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen. RÖD Matchen Innan matchen - Slantsinglingen Innan matchen kan börja väljer lagen sida. Den som för dagen är kapten för sitt lag har en kaptensbindel. Kaptenen hälsar på domaren och motståndarens lagkapten.

Läs mer

Om ni har första match måste ni hämta sekretariatsväskan (se nedan) för att komma in i hallen och få med material som behövs i sekretariatet.

Om ni har första match måste ni hämta sekretariatsväskan (se nedan) för att komma in i hallen och få med material som behövs i sekretariatet. RUTINER SEKRETARIAT Ta reda på om ni har första matchen i hallen för att veta om ni måste plocka ut sekretariatsväskan. Detta görs enklast genom att gå in på Uppsala HK:s hemsida och kolla i matchkalendern

Läs mer

SQUASH REGLER. (Inkl. Bilagor 1-8) Godkänd av World Squash Federation. Per den 1 maj 2001

SQUASH REGLER. (Inkl. Bilagor 1-8) Godkänd av World Squash Federation. Per den 1 maj 2001 SQUASH REGLER (Inkl. Bilagor 1-8) Godkänd av World Squash Federation Per den 1 maj 2001 Reglerna har härmed blivit uppdaterade så de bättre reflekterar praktiserande domarstandard samt tagit hänsyn till

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad.

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad. Turneringsmanualen är ett hjälpmedel för att underlätta för den klubb som ska anordna en Poolkamp (en turnering i Poolkampen) och för att se till att den genomförs enligt Poolkampens riktlinjer. Det kommer

Läs mer

Regler Gällande från 1 november 2011

Regler Gällande från 1 november 2011 Regler Gällande från 1 november 2011 Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna

Läs mer

"Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler."

Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler. VAD ÄR TAKTIK? "Läran om att leda en kamp." "Ett planlagt, målmedvetet val av lösningar i en tävlingssituation." "Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler."

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

F U N K T I O N Ä R E R

F U N K T I O N Ä R E R FUNKTIONÄRSSKOLAN HANDBOK vid utbildning av F U N K T I O N Ä R E R Reviderat 20150530 Utbildning Tidtagare och sekreterare ska vara utbildade av SHF:s eller av SDF:s instruktörer. Neutralitet Som funktionär

Läs mer

SPELREGLER. FÖR BORDTENNIS (översättning av ITTF:s Handbook, kap. 2 och delar av kap. 3) Förord till 27:e upplagan

SPELREGLER. FÖR BORDTENNIS (översättning av ITTF:s Handbook, kap. 2 och delar av kap. 3) Förord till 27:e upplagan SPELREGLER FÖR BORDTENNIS (översättning av ITTF:s Handbook, kap. 2 och delar av kap. 3) Förord till 27:e upplagan Det internationella bordtennisförbundet International Table Tennis Federation (ITTF) ger

Läs mer

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon Manual Kommunserien Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande (Senast uppdaterad 2014-10-04) Information från VIBF till ungdomslagen i distriktet Med denna manual hoppas vi på Västerbottens

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Riktlinjer fö r barn- öch ungdömsfötböllen i Halland

Riktlinjer fö r barn- öch ungdömsfötböllen i Halland Riktlinjer fö r barn- öch ungdömsfötböllen i Halland Detta dokument utgör riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen i Halland som gäller för all barn- och ungdomsfotboll som arrangeras av Hallands FF och

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 Grafiskt program 4 - Grafiskt program 4.1 - Tävlingsdräkter 4.2 - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 - Frillesås FF klubbmärke, logotyp 4.4 - Annons vid hemmamatch 4.5 - Reklam på tävlingsdräkter 4.6 Indexsida

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Översättning av nya regler

Översättning av nya regler Översättning av nya regler Matchtiden För Knattar, pojkar och ungdomar 2X2 min, periodpaus 30 sekunder. För juniorer och seniorer 2X3 min, periodpaus 30 sekunder. För Flickor och kvinnor/ungdom 2X2 min,

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

Kravspecifikation för SM

Kravspecifikation för SM Kravspecifikation för SM Bakgrund Efter SM 2012 bestämde styrelsen i Svenska Submission Wrestling Förbundet att sätta ihop en arbetsgrupp vars uppgift är att arbeta fram en kravspecifikation för framtida

Läs mer

TRÄNINGSBOKEN 2. - ett grundmaterial för dig som tränare -

TRÄNINGSBOKEN 2. - ett grundmaterial för dig som tränare - TRÄNISBOKEN 2 - ett grundmaterial för dig som tränare - FÖRORD Detta material riktar sig till dig som är ungdomstränare. Träningsboken 2 är en fortsättning på nummer 1 och ger dig samma basutbud på övningar

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats?

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats? 2007-01-22 Frågor och svar Nedan besvaras ett stort antal vanliga frågor som spelare och även andra brukar ställa till SGTs kansli eller till Tournament Directors och Golfdata ute på tävlingarna. Frågor

Läs mer

Alla kan spela BADMINTON. Information till dig som är idrottslärare

Alla kan spela BADMINTON. Information till dig som är idrottslärare Alla kan spela BADMINTON Information till dig som är idrottslärare Foldern du håller i handen är exklusivt framtagen för dig som är idrottslärare på någon av Sveriges alla grund- och gymnasieskolor. Den

Läs mer

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner 1 1 GENERELLA ASPEKTER 1.1 Definitioner 1.2 Allmänt 1.3 Kategorier REGLER FÖR BIATHLE Biathle är en UIPM sport kombinerat av Löpning och Simning. Biathletävlingar arrangeras nationellt och internationellt.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer