NUMMER 15 Hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 15 Hösten 2012"

Transkript

1 NUMMER 15 Hösten 2012 UTGIVET AV

2 GLASBRUKSMUSEETS vara eller icke vara 2

3 FOTON FRÅN PER-GÖRAN KIHLS ARKIV 3

4 115 år sedan fackföreningen vid Surte Glasbruk bildades Glasblåsarna organiseras Sveriges Glasarbetare, Fackförening. Surte afdelning bildas Surteglasblåsarna utsattes för agitation från göteborgsorganisationerna och tidningen Ny Tid samt från sina danska kolleger som hade ett särskilt intresse av att få surtekollegerna med i organisationen, enär Surte som exportglasbruk låg i skarp konkurrens med de danska glasbruken på den engelska marknaden. Trots denna agitation kunde man inte spåra något större intresse för facklig sammanslutning bland surtearbetarna förrän Detta var nog mest beroende på att man hade det relativt bra under bruksägare Paul Melin som hyst verkligt intresse för och faderlig omsorg om de vid bruket anställda arbetarna. Efter överste Melins död övergick bruket till MV Rhedin, som år 1894 bildade Surte Glasbruks Aktiebolag. Från och med 1894 kan man säga att den fackliga organisationen började få vind i seglen. Vad som satte sinnena i rörelse i Surte kan man läsa ut ur verkställande direktörens berättelse till bolagsstyrelsens sammanträde den 18 april I denna berättelse heter det bland annat: Beträffande arbetslönerna så har jag gjort följande ändring: Den 1 jan erhöllo Surte arbetare ett dyrtidstillägg bestående dels av att de erhöllo fria bostäder, hvarför det förut betalt ca 4.000:- om året i hyra och dels af att de fingo en förhöjning i aflöningen af 9 à 10%. Den sistnämnda förhöjningen borttog jag fr o m den 1 jan. d å, men jag lät dem fortfarande bo hyresfritt. Till ersättning härför hafva de däremot erhållit betydligt större och bättre potatisland. I ersättning för den minskning av årsförtjänsten av ca 120 kronor fick arbetarna nöja sig med en större bit av ett brukbart jordstycke som åsattes ett arrende värde av 5 kronor per år. Organisationstanken som förut endast omfattats av en minde del av arbetarna fick genom åtgärden ett särdeles kraftigt handtag. Bolagets direktör, som på omvägar fått kännedom om arbetarnas beslut, förekom aktionen genom att höja ackordslönerna fr o m 1 juli med 5 à 10 öre per 100 st buteljer men ökningen låg ännu betydligt under de löner som gällde före På försommaren 1897 intensifierades arbetet för fackföreningens bildande. Listor för teckning av medlemskap hade cirkulerat och bl a varit utlagda i halmboden närmast dåvarande hyttingång, som var belägen mitt för den öppna platsen mellan stenhuset och rådhuset. Teckningen övervakades och hölls hemlig. Teckningen hade gått relativt bra och vid det förberedande mötet som hölls i en glänta i Granhäcksskogen var 116 antecknade för medlemskap. Mötet fattade beslut om att bilda fackförening. Inträdesavgiften bestämdes till 2 kronor samt månadsavgiften till 1 krona. Vid mötet tillsattes en kommitté med uppgift att utarbeta stadgar för organisationen. Dess förslag förelåg vid mötet den 25 juli och antogs med ett tillägg alla skulle svara för en och en för alla om någon skulle åsamkas obehag för sitt medlemskap i eller arbete för föreningen. Vid årets slut var 142 av de vid bruket anställda 203 glasblåsarna organiserade. Den första styrelsen bestod av K A Gustavsson ordf, Th Thorsensson v ordf., Johan Adolf Andersson kassör, Gustav Ellström sekr och Reinhold Nilsson bitr sekr. Av de 142 medlemmarna som föreningen hade vid årets slut 1897 var 92 st (70%) födda vid andra glasbruk. Av dessa 92 var 22 födda vid glasbruk i andra europeiska länder. Källa: Minnesskrift, Fackföreningsrörelsen i Surte Sv Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avdelning 246. Utarbetad av Ivar Dahlqvist. 4

5 Möteslokal: Folket Hus byggs En av de mest brännande frågorna för den nybildade fackföreningen var anskaffande av möteslokal. De första mötena hölls, som förut nämnts, i det fria i Granhäcksskogen. Ett par möten hölls i och utanför den s k Dalbogården i södra Surte. Ett par gånger lyckades man smyga sig till att hålla möten på den oinredda vinden till bostadsfastigheten Solbacken vid Granhäcksskogen. Emellertid fick brukets förvaltare reda på den saken och därmed var den möteslokalen stängd för fackföreningens del. Festdeltagare utanför Folkets Hus 1913 Genom en kommitté uppvaktades bolagets direktör med anhållan om att få begagna det s k läsrummet i brukets skola, men som väntat var kunde kommitterade icke rapportera annat än att de fått ett bleklagt nej till svar. Tanken på att lösa lokalfrågan genom att bygga egen möteslokal trängdes allt mer i förgrunden och vid möte i Granhäcksskogen den 29 aug 1897 tillsatte fackföreningen en kommitté med uppdrag att göra upp förslag till en Folkets husbyggnad. Antalet sittplatser bestämdes till 300. Till ordf i kommittén valdes den energiske Axel Noll. Övriga ledamöter var R Holmsten, Th Thorstenson, A Berntsson, E Andersson, C Sjögren, W Kihl, Alfred Johansson (Kildén) och C Svensson. Kommittén var redan den 12 sep färdig med förslag och kostnadsberäkningar som slutade på en summa av kr för själva byggnaden. Tomt, belägen i backsluttningen åt söder vid Hellsfjäll norr om Surte, hade man också på hand för ett arrende av 385 kronor för de 49 år kontraktet var avsett att gälla. Arbetet med schaktning och grundläggning o dyl skulle då utföras av medlemmarna själva. Kommitténs förslag antogs av mötet. Ritningar utfördes av August Johansson-Järner för det facila priset av 2 kr. Träarbetet lämnades åt en snickare Janne Johansson, Nödinge, som åtog sig att för 325 kr färdigställa byggnaden före årsskiftet. Till grundläggningen fick man anlita ett par bergsprängare från trakten men i övrigt arbetade en del av föreningens medlemmar allt vad tygen höll på sin fritid. Arbetet fortskred i rask takt och redan den 28 nov kunde fackföreningen hålla sitt första möte under eget tak. Knappa tre månader hade förflutit från den dag 29 aug då byggnadskommittén tillsattes och den 23 jan1898 invigdes Folkets Hus med en festtillställning, varvid bl a Dansk Glasarbeiderförbunds forman Jakob Abrahamsen var närvarande och högtidstalade. Surte Folkets Hus Fridhem som det i dagligt tal kallades kostade i allt enligt rapport från byggnadskommittén 9 okt 1898 kr 2.858:27. Byggnaden var då fullt färdig med målning ut- och invändigt. I summan är en tillbyggnad som utfördes under föråret 1898 inräknad. För att klara ekonomin insamlades medel på frivillighetens väg. Bland medlemmarna insamlades 422 kr. Danska kolleger sände 141 kr och 40 öre som frivilliga bidrag och 209:50 som räntefritt lån. Från Larviks glasbruk i Norge kom 75 kr. Kollegerna på Liljedahl sände 25 kr. En norsk-amerikan sände 12 dollar (kr 44:40). Källa: Minnesskrift, Fackföreningsrörelsen i Surte Sv Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avdelning 246. Utarbetad av Ivar Dahlqvist. 5

6 Från Bruksongar från Surte vår Facebookgrupp. Är ni intresserade att bli medlem på denna grupp så gå in på Facebook/Bruksongar från Surte och gör en anmälan. Skriv och berätta din historia. Rikard Eliasson Foton från flitiga insändare. Monica Olaisson, Jocke Ahto- Ekelöf och Lars Arvidsson. Nedan hittar vi Lars själv, Ulf Ahrnberg bl.a. På Jockes foto från maskinverkstaden finner vi Sten Atterskog, Tore Atterskog, Eiron Eliasson, Göran Nygren, Kenneth Pettersson, Agne Blomström och verkstadschefen Ture Nyberg 6

7 7

8 Vårresan Resa 19 maj 2012 i Västergötland SIVANS OST - STATIONSHUSET I NOSSEBRO - MAGNOLIA Vi startade från Glasbruksmuséet halv nio på morgonen, trots mycket negativa väderprognoser hade vi fått ett strålande försommarväder. Resan gick på krokiga småvägar över Skepplanda och Livered tills vi kom ut på bättre väg vid Sollebrunn. Första stoppet var bussfika på Sivans Ost i Baljered. Under fikat presenterade Sivan sin butik med ost, hembakat bröd och egentillverkad choklad. På ett mycket humoristiskt och självutlämnande sätt presenterade Sivan sin och företagets historia. Vi bjöds på smakprover av olika extralagrade ostar och Sivans egentillverkade smarriga knäckebröd. Efter smakproverna var det lång kö i butiken. Med fyllda kassar åkte vi vidare tillbaka mot Nossebro. Vi fick en guidad visning av Nossebro stationshus som numer disponeras av hembygdsföreningen som ett museum. På övervåningen finns ett helt gammaldags rum inrett med möbler och andra inredningsdetaljer som hembygdsföreningen fått överta som en donation. I den andra delen finns samlingar med gamla järnvägs- och postprylar. Nästa anhalt var Magnolia café och trädgård där vi åt en stor buffé. Efter middagen kunde vi flanera runt i Jan Ansbjers trädgård på 7000m 2. På våren blommar narcisser och tulpaner tillsammans med bl a magnolior, många olika sorters klematis, annorlunda växter och planteringar i urnor. Här fanns även inredningsbutik, blomsterbutik och gårdsbutik. På hemvägen stannade vi för eftermiddagskaffe på Gräfsnäs Slottscafé. Läcker "hembakt" äppelpaj med vaniljsås kompletterade kaffet väldigt fint. Ännu en fantastiskt väl anordnad resa gick mot sitt slut. Ett stort tack till Lisbeth Hirsch. Foton: Jouko Kangasoja Hela gruppen samlad utanför Nossebro stationshus 8

9 Sivan hade fullt sjå med att skära upp ost till hugade köpare Nossebro stationshus inrymmer numer hembygdsmuseum Nöjda deltagare efter kaffe och äppelpaj på Gräfsnäs slottskafé 9

10 Hyttsill Gammal tradition återupptogs på Glasbruksmuseet I glasbrukens barndom var det vanligt att glasarbetarna på bruket värmde sin mat i hyttan med hjälp av värmen från glasvannorna. En och annan luffare kunde ibland få natthärbärge i den varma hyttan. I intervjuboken Glasarbetarminnen från 1947 berättas följande historia från Surte: En gång hade en luffare lagt sej att sova ett stycke från glasugnen när eldaren frampå nattkröken såg stackaren ligga där och frysa så han väckte honom och sa att»vill du ha det varmare så kan du lägga dej närmare elden». Men luffaren blev så ängslig när han fick se den sotige eldaren och flammorna från ugnen:»nä tack snälle herr Fan, det är varmt nog som det är!» - Se han trodde han var på ett annat ställe Den 8:e maj tog Kulturföreningen Bruksongar åter upp traditionen med hyttsill som blivit väldigt populär bl.a. i småländska Glasriket. Det var dukat i hyttan och i Glasbruksmuseet där ett drygt 50-tal medlemmar bjöds på hyttsill med färskpotatis, stekt fläsk, Janssons frestelse, Brieost med marmelad och hembakat bröd. Efter kaffe och hembakt kaka var det lottdragning på entrébiljetterna. Det fanns även möjlighet att köpa lotter med fantastiskt vackra blomsterkorgar som priser. En stor eloge till nöjeskommittén som hade ordnat denna mycket trevliga tillställning. Foto: Rolf Gustavsson Redan på utsidan kunde man känna stämningen och värmen från hyttan 10

11 50 år sedan första 9-orna slutade i Surteskolan Fr v : Rektor Knut Röring, Klassföreståndare 9 G Åke Johansson, Bengt Arvidsson, Lars Blidberg, Eddie Carlsson, Ronny Claesson, Karl-Erik Hansson, Göte Karlsson, Erling Larsson, Bengt-Olof Nöjdh, Kjell Röring, Göran Teiler, Håkan Winqvist, Gunnel Alverby, Marianne Hellman, Berit Jansson, Gun Johansson, Agneta Nyberg, Monica Petersson, Inga-Lill Pettersson och Anne-Sofie Tylö 11

12 Fr.v : Göran Aaröe, Lasse Andersson, Lars Bertling, Rektor Knut Röring, Sven-Arne Karlsson, Jan-Olof Erlandsson, Leif Hagman, Willy Johansson, Bo Josefsson, Torbjörn Lachonius, Jerry Larsson, Christer Lindqvist, Östen Nilsson, Tommy Olausson, Hans Pettersson, Jerry Stivner, Lena Börjesson, Birgitta Carlsson, Maritha Holm, Maj-Lis Jonsson, Ewa Leijon, Birgitta Nilsson, Eva Persson, Lillemor Ström, Else-Britt Svensson, Iris Thörnqvist och Gudrun Wesström. 12

13 Fr.v: Rektor Knut Röring, Klassföreståndare Erik Hedberg, Rune Andersson, Sven-Olof Andersson, Ralf Berlin, Håkan Berntsson, Benny Eliasson, Åke Forseaus, Krister Gustavsson, Kent Jönsson, Bengt Larsson, Conny Larsson, Gunnar Magnusson, Bengt Nordqvist, Ingemar Teg, Åke Thorén, Marianne Andersson, Rosa Andersson, Inger Andresen, Anitha Appelgren, Inga-Lill Ericsson, Magreth fagerman, Irene Lundgren, Eva Rigstedt, och Ingrid Svensson. 13

14 VÅRENS AKTIVITETER Så började då vårsäsongen med Bertil och Nils. Ett berättarkafe som blev väldigt uppskattat. Bertil sjöng sin sång Hemma på Bruket och berättade om Surte Glasbruks historia. Nils berättade om husen på Bruket. Bertil Lundgren och Nisse. Lisbeth Hirsch som ordnar med våra resor bl.a. Den 3 april gästades vi av Götes Svänggäng. En alltid lika populär tillställning varje gång de kommer. Foto: Rolf Gustavsson Utöver dessa aktiviteter har vi anordnat hyttsill, vårresa och Trädgårdsmarknad och Bruksongars dag, om dessa aktiviteter finns att läsa på annan plats i tidningen. 14

15 Redaktionens sida Har ni förslag på aktiviteter för kvällsträffarna eller andra idéer mottages alla sådana hjärtligt. Förslag till denna skrift är vi tacksamma för också! Vi har en förslagslåda i Bruksongars lokal (Surte Glasbruksmuseum) I dessa moderna tider kan ni även mejla mig: Göran Teiler e-post: Märk mejlet med Bruksongar Hemsida: bruksongar.dinstudio.se E-post: Trädgårdsmarknad och Bruksongars dag Lördag 26 maj 2012 Ännu ett år firade vi Bruksongars dag med Odlaklubben väst i strålande sol. Från 26 marknadsstånd på parkeringen såldes plantor från entusiastiska odlare. Det var strykande åtgång på kaffe och våfflor liksom kaklotter. Foto: Rolf Gustavsson 15

16 Ansvarig utgivare: Redaktörer Bo Sandberg Göran Teiler Jouko Kangasoja STYRELSEN Ordförande Vice ordf. Sekreterare Kassör Övriga medl. Styrelsesuppl. Studieorg. Bo Sandberg Josef Barsi Kerstin Öberg (f. Andersson) Margot Kangasoja (f. Olsson) Monica Pihl (f. Jonsson) Inger Mårtensson (f. Nyberg) Göran Teiler Monica Bertling Annette Kullander (f. Göbel) Jouko Kangasoja Lisbeth Börjesson Bertil Lundgren Vår adress är: Bruksongar Box SURTE Hemsida: bruksongar.dinstudio.se E-post: 16

NUMMER 17 Hösten 2013

NUMMER 17 Hösten 2013 NUMMER 17 Hösten 2013 UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEETS vara eller icke vara.se.se 2 Vi, Bruket och Bandyn Av Gösta Olsson När Gösta Mygga hade köpt sina första kängskridskor någon gång på 40- talet stod kamraterna

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8 Fördelardosan Nr 105 september - november 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker

Läs mer

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Läs mer på sidan 4 hur du kan spara en 50-lapp Ansvarig utgivare Sölve Turnéus, Ordförande solve.hrf@telia.com Chefredaktör

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012

VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 Ingvar Wikstrom Årets svensk-amerikan 2012 VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 VASA-VÄNNER!

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

en 80-årig historia 1928-2008 Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket

en 80-årig historia 1928-2008 Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket en 80-årig historia 1928-2008 Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 15-års jubileum 2008 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 15 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2008 Femton år med Hembygdsföreningen Märta Eurenius har varit med sedan starten 1993. Hennes

Läs mer

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 Årgång 7 Nr 8 November 2004 PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

Nr 2 April 2009. Full fart framåt!

Nr 2 April 2009. Full fart framåt! Nr 2 April 2009 Full fart framåt! Än har vi mycket spring i benen trots våra 75 år. Bilden, som togs vid Brotorp en tisdagskväll nu i april 2009, är väl bevis nog Foto: Olle Öberg. SKOGSLUFFARNAS OK 1934-2009

Läs mer

Eget hus i Fjällbacka!

Eget hus i Fjällbacka! annons Eget hus i Fjällbacka! Fyra km från Fjällbacka centrum på ett underbart naturskönt område som heter Norra Backa, kommer vi nu att bygga nya vackra hus i bohuslänsk arkitekturtradition. Området ligger

Läs mer

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen.

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen. Pris 59 sek Nr 2/Juni 2014 Grunden Tidning Grunden På Vetenskapsfestivalen Föreningen Grunden Festival del Mar Asperö 26 juli 2014 Norgeresan ett skandinaviskt samarbete Grunden Tidning nummer 2/Juni 2014

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri).

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri). Gjutaregatan 7A 571 42 Nässjö Tfn 0380 178 76 0706-417876 www.nssvk.se klubb@nssvk.se konton Pg nr: 49 60 33-2 Bg nr 222-4129 Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb Vår klubblokal finns vid Gjutaregatan

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer