God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H"

Transkript

1 B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 37 Decembris 2000 tillönskas av Styrelsen God Jul och Gott Nytt År

2 Nora Släktforskarklubb Styrelse: Britt-Marie Lundell, ordförande Trädgårdsgatan 14 H, NORA Birgitta Pettersson, sekreterare Rådstugugatan 38, NORA Birgitta Persson, kassör Alvägen 8, NORA Åke Mossberg Bergslagsgatan 14, NORA Gunnel Molitor Fornaboda 27, LINDESBERG Inga-Stina Persson Anders Wedbergsgatan 6, NORA Ann-Mari Söderberg Mårdstigen 22, NORA FÖRFATTAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR INSÄNT MATERIAL. Citat ur Anno Domini får göras om källan anges. Ordföranden Har ordet. Under de två sista åren har ju Anno Domini och Hembygdsföreningen Noraskogs Medlemsblad utkommit i en gemensam skrift. Som framgick av Monica Damell Modins artikel i förra numret, har Hembygdsföreningen valt att f o m hösten 2000 ge ut en egen medlemsskrift. Samarbetet under de här två åren har fungerat alldeles utmärkt, och vi säger TACK för den här tiden. Anno Domoni, som vid det här laget utkommit i 18 år, får f o m detta nummer ett något annorlunda utseende. Den mest påtagliga förändringen är väl, att vi, av praktiska skäl, väljer att ge ut tidningen i A-5 format. Styrelsen hoppas att detta skall tas emot väl av våra läsare. 11. Var jag på gravöl efter Pehr Jansson i Tolvsbörd. 12. Förhör hos N.M.S. I Gammelhyttan 18. Tog rättighetsjärnet i Öskebohyttan. AUGUSTI Patron Hedblad var hos oss och Gyllenspets och Timander kom. 11. Var vi alla till Vassland. 12. Var vi på bröllop hos A.B.S. i Kåfalla. 16. Såddes 1 1/4 råg. 27. Var jag till Nora. 30. Var jag till Finnån på förhör, på aftonen till Stadra. APRIL Var vi till Kåfalla och hälsade på Löjtnant Andersson. 06. Dog P. Floselius. 11. Var vi till Hjulsjö. 13. Förhör hos O.H.S. I Gammelhyttan. 14. Förhör hos O.G.S. I Finnshyttan. 19. Var jag till Hjulsjö och begravde Floselius. 24. Var jag åter till Hjulsjö. 28. Fått en gädda på långrev och abborrar i mjärden. NOVEMBER Var vi till E. Persson i Vassland. Gravander och Arnkvist kom dit efter oss. 06. Blev Finnsjön lagd. 08. Mantalsskrivning. 11. Var vi på bröllop hos L.N.S. i Kohlartorp Finnsjön blev åter ren Finnsjön lagd för andra gången. 30. Var vi till Bm A.B.S. i Kåfalla. JANUARI Gräsligt Snöoväder. 22. Insp. Vallmo kom och stannade över natten. MARS Dog Konungen Gustav den tredje. APRIL Var jag till Nora. 16. Kom Heikensköld till oss. 22. Blev Finnsjön ren Sådde på alla ställen. OKTOBER Var vi alla till Kåfalla. 12. Mantalsskrivning. Ahlmark, Sundman, Carlmark åt middag hos oss. 15. Var vi till Nora på Timanders bröllop. 17. Kom vi hem från bröllopet. 21. Vi var hos O.P.S. till kl. 4 på morgonen. 22. Kom Hedblad till oss. NOVEMBER Var jag på bröllop hos 2

3 begrafningsfärd, yttrade fattigstyrelsen idag, att dennes fordran wore nog högt uppdrifven, då den afledne Enkan egentligen icke varit församlingens fattighjon, och det således varit Gust. Anderssons och dess hustrus Christelige pligt och skyldighet att såsom moder i det närmaste henne försörja; och som Gust. Andersson förut af fattigvården fått emottaga 2 Rdr Bº och derjemte fått för klockor och kista vid hennes begrafning, ansåg fattigvårdsstyrelsen förbemelte man för Lik kista och begrafningshjelp wara hederligen betald med 2 Rdr 3 sk Banco tillskott, så att han med det han förut erhållit fått kännas med en penninghjelp af 6 rdr 32 sk Banco, eller 10 kr Rgs. Något utöver denna summa ansåg sig Järnboås fattigförsörjning ingalunda vilja eller utom obillighet kunna gå. Änka i fråga hette Brita Andersdotter. Hon var född i Björkbrotorp, Järnboås sn. Hon gifte sig Rune Ljungberg Släkt och Hembygdsforskare, Torpinventerare numera bosatt i Örebro, men född och uppvuxen i Lobergstorp, Järnboås, har haft tillfälle att ta del av två dagböcker, skrivna av Järnboåsprästen Johan Thurin under åren Dagboksanteckningarna är mycket kortfattade, men berättar ändå en hel del om en prästs göranden och låtanden. Rune kallar sin nedteckning av dessa dagböcker för AXPLOCK UR EN PRÄSTMANS DAGBÖCKER och välvilligt låter han oss delge våra läsare några av dessa axplock. MARS Predikade jag. Vestman kom till oss. 05. Var jag till Nora på Taxeringen. 09. Predikade B. Fahlecrantz ottosången. Jag högmässan. 10. Förhör hos J.K.S. I Nyhyttan. När det här numret läses av våra medlemmar runt om i Sveriges land står julen för dörren. Jag tar därför tillfället i akt att önska Er alla en riktigt TREVLIG HELG! Britt-Marie Lundell Klubbnotiser Lördagen den 23 september samlades vi, ett 15-tal förväntansfulla släktforskarvänner, vid Lindesbergs Hembygds och Fornminnesförenings skolmuseum i Munkhyttan. Där mottogs vi av Astrid Landström, som bjöd oss stiga in i det lilla röda skolhuset, som inte alls ser ut som skolhus brukar göra. Själva skolsalen, som alltså nu är museum, är belägen på övervåningen. Där fatttas varken de hederliga gamla skolbänkarna, med plats för två elever, katedern eller skolböckerna. T o m skolfröken står där och ser ut över klassen. Att skolgången i Sverige skulle vara obligatorisk fastslogs i folkskolestadgan av 18 juni Det dröjde dock ytterligare några årtionden, innan fasta skolor började finnas i de olika byarna. Munkhyttan, som låg på Hammarby Bruks ägor, fick sin skola genom brukspatron Wedbergs försorg. Vid Hammarby fanns två exakt likadana hus, ett av dem flyttades till Munkhyttan och inreddes till skola. Efter Astrid Landströms mycket intressanta lektion gick vi ut i solskenet och promenerade bort till den plats där Munkhyttans hytta en gång legat. En och annan passade på att redan nu smaka på innehållet i den medhavda kaffekorgen. Några av oss väntade tills vi med bilens hjälp förflyttat oss till kolarkojan och kolmilan, som döljer sig i skogen vid Sqvatthammarshult, inte så långt från Munkhyttans skola. En givande och trevlig utflykt. 3

4 Onsdagen den 25 oktober träffades några av oss på Biblioteket. Vi pratade lite om bouppteckningar och vad de kan innehålla. Där kan man ju i de flesta fall få mycket värdefulla upplysningar, om vilka arvingarna var, om lös och fast egendom samt fordringar och skulder talets första Släktforskardagar anordnades i Linköping augusti. Värdföreningar var Föreningen DIS och Östgöta Genealogiska Förening. Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Krister L:son Lagersvärd hade avböjt omval. Vid Riksstämman, som hölls lördagen den 26, fanns två kandidater till posten som förbundsordförande. Dalarnas Släktforskarförbund och Västerås Släktforskarförbund hade nominerat Jon Pallin, Borlänge, och han var även valberedningens kandidat. Genealogiska Föreningen hade nominerat Ted Rosvall, Falköping. Vid den slutna omröstningen fick den förstnämnde 62 röster och den sistnämnde 67. Ny ordförande för Sveriges Släktforskarförbund, för två år Åke Mossberg hade också med sig sin lilla bärbara dator, och visade oss en del nyheter på registerfronten. Britt-Marie Lundell framåt, blev alltså Ted Rosvall. Avgående förbundsordföranden Krister L:son Lagersvärd utsågs till hedersledamot i Sveriges Släktforskarförbund. Erik Carlsson, ordförande i Västgöta Genealogiska Förening mottog budkaveln för Släktforskardagar år Dessa kommer att anordnas i Borås den augusti. År 2002 är det Dalarnas tur. Träffpunkt då blir Borlänge. En Släktforskar och Förtroendemannakonferens kommer att äga rum den 24-25/ på Släktforskarnas Hus, Moskogen, Leksand. BML skuldsedel utfärdas och underskrifves af ledamöterne uti Styrelsen: P. Persson i Wassland ordförande, Anders Persson i Gamelhyttan vice ordförande. Per Persson och Svante Johansson Nyhyttan, Olof Nilsson Lindesby, C.A. Johansson Petersfors, Hans Hansson Kåfallstorp, Israel Israelsson Moshyttan, Anders Ersson Jernboås, Petter Andersson Göranstorp och Olof Persson i Wassland, hvilka alla ansvara, en för alla och alla för en såsom för egen skuld, för fattigvårdens skulds återbetalande. I Järnboås allmänna fattigvårdsstyrelses protokoll den 13 jan 1850 träffar vi på ISRAEL PERSSONS ÄNKA I BJÖRKBROTORP, JÄRNBOÅS som ligger sjuk, och eftersom hon viterligen aldrig legat församlingens fattigvårds försörjning till last, blef på hennes mågs anhållan om hjelp för henne, henne anslaget 2 Rdr Banco. Protokollet den 27 jan samma år upplyser om att Israel Perssons Enkas i Björkbrotorp måg Gustaf Andersson hade yrkat, att han för sin svärmoders vård under sjukdom och till hjelp vid begrafning måtte erhålla 10 Rdr Banco. Fattig.v.styrelsen, som ansåg hans begäran obillig, då det varit hans sonliga pligt att något göra för sin svärmoder, beviljade honom endast en fattig Likkista, efter han förut fått 2 Rdr Bº, hvilke gåfvor gingo i värde till 7 Rdr Rgs, men som han nog orimligt yrkade högre betalning tillsades mannen att till fattigstyrelsen inlemna räkning, hvilken Styrelsen hade att antingen gilla eller afslå. Den 17 februari förekommer ärendet återigen Sedan Gust. Andersson i Mårdshyttan till härvarande fattigvårds styrelse företedt en räkning slutande sig på 10 Rdr Banco, neml. 7 Rdr för underhåll och vård i 7 veckors tid af dess Svärmoder Isr. Pers. Enka från Björkbrotorp under dess sjukdom, och 3 Rdr Bº för hennes kista och 4

5 underhåll, för Man personer finnes för större del arbete vid grufvor och hyttor, men qvinspersoner, isynnerhet flere med oägta Barn, kan sig ej försörja ehuru desse sednare är tilldelt underhåll; med anledning häraf så togs denna sak i öfvervägande, och fann styrelsen att lin och hampa borde inköpas, och detta utlemnas till spånad, samt sedan på auction försäljas, och blifvande förlust påföras fattigvården, men detta beslut fattades likväl under den förutsättning att räntefritt Lån af 300 dr Rmt utaf Länets fattigvård kan erhållas. 2 På grund af förestående beslut uti 1 beslöts det ordföranden i fattigvårds styrelsen genom ansökning ställd till Örebro Läns allmänna fattigvård anhåller om ett räntefritt lån af 300 dr Rmt uppå ett års tid, och beslöts att om lånet bifalles, I Jernbåos Kommunalstämmas Protokoll den 29 Dec omnämns en öfverenskommelse af den 31 December 1877, om ersättning till Rote af fattigvårdsmedel, för fattiga hvilka Roten måste anskaffa husrum och ved nemligen: För en person utan barn För familj utan Barn eller Enka eller Enkling med ett Barn För familj med till och med 2 Barn, Enkling eller Enka med 3 Barn Familj med flere än 2 Barn, Enkling eller Enka med flere än 3 Barn och derutöfver 10 kronor 20 kronor 30 kronor 40 kronor Beslöts att denna afgift betalas vid hvarje års slut och fortfar under Tre år, och sedan vidare till ändring begäres och beslutas efter framstäld proposition, godkände och antog stäm- Min mormor Alma bergström Och hennes anor Min mormors, Alma Bergström, anor har gått att följa till början av 1700-talet. På både faderns och moderns sida är det fråga om gamla smedsläkter. Se figur 1. På faderns sida heter släkten Bergström. Den kommer så långt kyrkböckerna kan redovisa från Skinnskatteberg i Västmanlands län. Anfadern, mormors farfars farfars far hette Jan Mattsson. Han var bosatt i Prästgården, Skinnskatteberg, och hade anställning som bruksdräng. Han var gift med Anna Andersdotter från Högfors församling, Västmanlands län. Jan och Annas son Jan, född år 1737 i Prästgården i Skinnskatteberg, var den förste i släkten som antog namnet Bergström. Han kom att bosätta sig i Kyrkbyn i Skinnskatteberg, där han avancerade till hammarsmedsmästare. Han var gift med Ingebor Mårtensdotter, född 1741 i Västangårdshyttan i Skinnskatteberg. Ingebors mor, Greta Stina Furigg, var sannolikt vallon. Mormors farfars far Jan Bergström var född 1769 vid Sjösmedjan i Skinnskatteberg och gift med Eva Lisa Viveg, född 1770 i Kyrkbyn, Skinnskatteberg. Fadern, som var brukssmed, hette Johan Christopher Viveg och kom från Tyskland. Jan Bergström var en riktig nomad, ständigt flyttande. Bland Bostadsorterna finner man bl.a. Fellingsbro, Malma, Österunda och Hofors, där han slutligen slog sig ner som spiksmed. En bror till Jan, David, var smed i Siljansnäs. Mormors farfar, David Henrik Bergström, föddes den 17 december 1800 i Malma i närheten av Köping. Han gifte sig i Hofors 1826 med Brita Catrina Hagström, född 1799 och dotter till kapten Jonas Hagström i Gävle. Hennes mor var född Cajanus och hade anor från en gammal finsk prästsläkt. Vid giftermålet tjänade David Henrik dräng, men redan året efter giftermålet fick han anställning vid Tjärnäs masugn i Torsåkers församling. Där föddes mormors far Carl Johan den 23 augusti 1827, David Henrik stannade i Tjärnäs i fyra år, innan resan 5

6 Debiteringslängden af den 28 Dec Sedan är du fast, STINA, i detta att söka efter dina förfäder och se hur de arbetade och slet. Hur familjerna har grenat ut sig och just DU, STINA har kommit till detta liv för att fortsätta den strävan på jordelivet, som de började. allmänna fattigvården, och således föras uti en Räkning. De gamla och sjuka fattiga bortaccorderas för år till bästa pris, så väl detta som hus- hyremedel till Rotarne och de fattigas beviljade årsunderstöd, utgår af Socknens gemensamma kassa; vid behof af medel till fattigkassan, bestämmer kommunalstämman på allmän sammankomst huru mycket skall taxeras och utgå enligt faststälda Uppbörds och Forts sid 19 Forts från sid. 17 Protokoll den 27 Dec Som församlingens fattigvårdsstyrelse ser med bekymmer den svåra tid som i denna Vinter kommer att förestå, hafver nu med beräkning af dels de 67 ständigt tilldelade fattigvård för år 1867, funnit att nu dagligen tilltager många fattiga som måste hjälpas, hvarigenom fattigvårdskostnaderna mycket kommer att öfverstiga den år 1866, hvilken på 34 1/12 dels hemman utgör en stor kostnad. Men härtill kommer många som om arbetsförtjenst kunde dem anskaffas, de sjelfva bidraga kunde till sitt 6

7 Medlemsvärvning är ju en fråga som alltid har aktualitet i varje släktforskarförening. Sol-Britt Henningsson har här skrivit ner några av sina funderingar i ämnet. ÄR SLÄKTFORSKNING NÅGOT FÖR DIG, STINA? Nja, säger Du. Var med mig några gånger, när jag sitter och studerar mikrokort och söker efter min farfars farfar och farfars farmor, så ska du se vad spännande det är. Hur går du tillväga? frågar du. Jo, jag börjar att titta i födelseboken och får fram när farfars far är född, vad hans föräldrar heter och var de bor. Sedan går jag över till husförhörslängden, där kan jag bl.a. se om det finns fler barn i familjen. Det är den bok, som prästen skrev i när han gick omkring och förhörde sig om byns folk kunde sin katekes. När prästen kom till ett torp skrev han upp vilka som bodde där, fyllde i om barn blivit födda, vem som dött, vilka som flyttat in eller ut under året. När man tog nattvarden skrevs det upp i en särskild kolumn. Jag har även funnit att hela familjer gått ur statskyrkan och ingått i någon annan församling, till exempel mormonerna eller baptisterna. Sedan finns en kolumn för övriga anteckningar. Där har jag funnit en som blivit dömd för dråp. Han fick sitta i cellfängelse i två år. Vem var det? frågar du. Det var min farfars far. Men hur gick det till då, dråpet? Ja, det vet jag inte än. Då får jag åka till Landsarkivet i Uppsala och söka i domböckerna där, för domböckerna för den aktuella tiden är inte mikrofilmade. Visst är det spännande att leta efter sina förfäder och fundera över hur deras liv varit. Varför hände detta dråp med min farfars far, var han våldsam, full eller var det så att han måste försvara sig? Får jag veta det? fortsatte österut, denna gång till Uhrfors i Åshammar i Gästrikland. Där blev han mästersven. Efter ett år i Uhrfors gick flyttlasset till Tolffors bruk i närheten av Gävle. Vistelsen där varade till någon gång efter 2 september Denna dag tog David Henrik och hans hustru Brita Katarina sista gången nattvarden i Valbo församling. Från Tolffors blev flyttvägen lång efter dåtida förhållanden, ända till Finspång i Risinge församling, Östergötlands län. Familjen bestod nu av fem personer: förutom fadern David Henrik och modern Brita Katarina, av sonen Carl Johan och döttrarna Eva Katarina och Johanna Matilda, 7 resp. 1 år vid inflyttningen. Man hade dessutom dräng och piga: Lars Jansson Sträng och Maria Hagström, en syster till Brita Katarina. I Finspång arbetade Carl Johan med fadern i smedjan. I års husförhörslängd för Risinge församling finner man, att både far och son undergått uppenbar kyrkoplikt för stöld, varvid de i samband med gudstjänsten fick ta plats på en botbänk framme i koret och där of- fentligt bekänna sitt brott och sin ånger och motta avlösning för brottet. Vari stölden bestått nämns inte, men man kan gissa. Smederna arbetade efter ett slags ackordssystem. Av en bestämd kvantitet träkol och tackjärn skulle de framställa en fastställd mängd stångjärn. Blev produktionen mindre, underjärn, blev det avdrag på lönen. Vid större produktion än normen, överjärn, blev det i stället lönetillägg. Men smederna ansåg, att överjärnet tillhörde dem och inte bruksägarna och sålde järnet bl. a. till bönder i trakten. Uppfinningsrikedomen var stor, när det gällde att forsla överjärnet ur smedjan. Oftast lyckades man, men ibland blev man tagen på bar gärning. Var det första resan kunde brukspatronen nöja sig med att dela ut några rapp med tjurpesen på smedens rygg. Upprepades stölden blev det utan förbarmande åtal. När Carl Johan var 22 år, flyttade han till Hults bruk i Kvillinge församling, Östergötlands län. Där blev han smedsdräng 7

8 först hos hammarsmedsmästaren Jonas Westbom, sedan hos hammarsmedsmästaren August Bonnier flyttade han till Lämneå bruk, Tjällmo församling, Östergötlands län, där han blev mästersven, d v s hammarsmedsmästarens närmaste man hade han avancerat till stångjärnssmed blev ett betydelsefullt år för Carl Johan. Den 21 oktober gifte han sig med smedsdottern Emelie Karolina Gillerström, född i Sonstorp i Hällestads församling den 27 februari Carl Johan och Emelie bodde på Lämneå bruk till år De fick åtta barn, varav två dog endast några månader gamla. Även Emelie Karolina var av gammal smedsläkt. Stamfadern hette Gustav Olofsson och var bosatt på Gillerstorp i Östra Vingåkers församling, Södermanlands län. Hans son, min mormors morfars farfar Lars, tog namnet Gillerström efter torpet, där han var född. Han blev mästersmed vid Forsa bruk i Östra Vingåker. Han var gift med Katarina Hybberts (även namnet Hybinette förekommer) av vallonsläkt. Mormors morfars far, Gustav var bosatt i Skönnarbo, Tjällmo församling, där Gustav Adolf var smedsdräng vid Lämneå bruk. Hans son, mormors morfar, Lars Gustav Gillerström, föddes i Skönnarbo den 22 januari Han var gift med Anna Maja Herrman, också hon av gammal smed- adel. Lars Gustav var hammarsmedsmästare vid Nedre Hammaren i Sonstorp i 22 år och vid Lämneå bruk i omkring 23 år. Han arbetade vid 75 års ålder fortfarande som hammarsmed. Lars Gustav och Anna Maja fick nio barn, av vilka Emelie Karolina, min mormors mor var nummer tre började man bygga en martinugn vid Kristinefors bruk i Tjällmo församling, ca 5 km nordväst om Lämneå. Där fick Carl Johan anställning som masugnsarbetare men fick också vara med om att bygga upp ugnen. Den 27 april 1874 var han sysselsatt med takläggning och råkade av någon anledning falla ner från taket. I fallet krossade han huvudet. Döden var ögonblicklig. Emelie Karolina blev nu ensam med fem barn i åldern från sexton till knappt tre år. Hon bodde STYRELSES protokollsbok Protocoll hållet i Jernboås fattigvård Söndagen den 5:te Juni Uplästes efterföljande Sockenstämmo beslut af den 22 sistledne Maj, hvilket skulle nu intagas uti dagens protocoll, till framtida efterrättelse: På derom af Fattigvårdsstyrelsen gjord hemställan, beslöts att Prestbevis af Torpare och Inhyseshjon som från annan Församling vilja inflytta, ej bör af Pastor emottagas, och de i församlingen skrifvas förr än fattigvårdsstyrelsen lemnat sitt bifall. Skulle någon hemmansegare ändock vilja emot sådant bifall på sin jord bosätta dylika personer, vare han skyldig att hos Fattigvårdsstyrelsen ställa borgen för deras framtida underhåll, så att de ej framdeles må komma fattigvården till last och kostnader. Protocoll hållet med Jernboås fattigvårds ledamöter. Jernboås den 21 April Som genom kungörelse så väl alla behövande fattiga, som hvarje Rotes Rotmästare blifvit kallade, och sig nu infunno, företogs frågan om lottning på Rotarne skulle de fattiga fördelas, beslöts efter rådplägning att för nästa fattigår - räknadt från den 1sta nästa Maj till samma tid 1864 de fattiga ej skulle lottas, utan blott graderas och bestämmas deras underhåll för året, hvaremot de fattiga skulle få qvarbo uti hvar sin Rote, som de en längre tid vistas, emot att Roten erhåller af allmänna fattigvården i hushyra 5 a 10 dr som nu skulle bestämmas; alla fattiga få göra sine uttag af Räkenskapsföraren, och alt utgå af 8

9 Efter 5 dagar här i Nora, med underbart väder varje dag, återvände våra släktingar till Minnesota, med, som vi hoppas, trevliga minnen och bilder från det gamla landet. Deras önskan är nu att vi återgäldar besöket, och vi hoppas att så skall ske inom ett år. Vi har redan fått brev och kort från dem med påskrift av de enda svenska ord, som de förstod Tack så mycket. Nu har vi berättat den otroliga sagan om resultatet av mannens i Kalifornien efterforskningar. Till sagan hör, att de båda tremänningarna, på var sin sida om Atlanten, Emil Andersson i Minnesota och Sven-Olov Persson i Sverige, är lika som två bröder. Världen är liten ibland, och detta sammanträffande var för oss som en saga. Tänk vad släktforskning kan ge! Inga-Stina Persson Sven-Olov Persson Som uppföljning av den kortfattade historiken om FAT- TIGVÅRDEN i Sverige, som publicerades i förra numret, återges här några protokoll hämtade ur JÄRNBOÅS FATTIGVÅRDS- till en början kvar på Skönnarbo, dit familjen flyttat i samband med masugnsbygget, men tvingades 1875 tillbaka till Lämneå, där hon bodde inhyses och fick plats som piga på herrgården. Min mormor Alma Karolina Bergström föddes på Lämneå bruk den 8 juli , två år före faderns död, lämnade hon hemmet och fick plats som piga i Kristberg, Östergötlands län. Via Stjärntorps slott vid Roxens norra strand och Örebro kom hon 1888 till Dylta bruk som hushållerska åt Karl Hofgren, som året innan blivit änkling och hade två minderåriga barn. Alma och Karl fick tillsammans två döttrar: Anna (min mor) och Alma. Mormor var en skicklig berättare. Det är många kvällar jag tillbringat i hennes kök, medan hon berättat om sin barndom på Lämneå bruk och om smederna där. Smederna var vidskepliga och trodde på både tomtar och troll. Mormor kunde med inlevelse berätta om hur tomtarna hjälpte till i smedjan om nätterna under förutsättning att smederna skötte sig och höll god ordning. Men om gen i smedjan kastas huller om buller, och det pågick natt efter natt, tills ordningen blivit bättre. Hon berättade också om otroliga händelser, som smederna kunde råka ut för på hemvägen från arbetet, spökhistorier som fick håret att resa sig på en stackars fem-sexåring och som gjorde, att jag knappt vågade gå den branta trappan ner till vårt kök. Det kunde handla om hästen som stannade i den mörka natten, medan körkarlen såg ett begravningsfölje passera mitt över vägen. Eller som den gången, när hennes morfar tappade ett vagnshjul, när han på natten var på väg till hemmet i Skönnarbo. Som tur var, stod morfar på god fot med tomten, som berättade att hjulet låg i Hällestabacken. Morfar fick vandra den långa vägen dit och mycket riktigt. Där låg hjulet, berättade mormor. Och mormor trodde på alla historier, som hon berättade! På gamla dar led mormor av åldersdemens och var under sina sista år mycket förvirrad. Hon var mycket oförsiktig med 16

10 eld och gick i garderoberna med brinnande ljus som belysning. Min mor, som vårdade henne, måste till slut gömma undan tändstickorna för henne. Trots detta lyckades hon gömma undan en ask. En kväll, när mor kom upp till henne för att tända i kaminen, brann det redan för fullt! Och inte nog med det. Hon hade också lyckats tända på gardinerna i rummet. Hade inte mor kommit i tid, hade hela huset brunnit ner. Mormor dog den 25 november 1946, 90 år och 4 månader gammal. Lämneå bruk, som omtalats ovan, har anknytning till våra trakter. Det köptes 1811 av brukspatron Per Vassrin, son till bergsmannen och vice talmannen Per Persson från Vassland i Järnboås församling. 1874, när mormors far Carl Johan Bergström omkom, ägdes bruket av Haddebo bruksbolag. Vi hade också en släktträff lördagen den 23 september, där de få, som finns kvar i Sverige, mötte upp. Som program på släktträffen, förutom Åke Mossbergs visning av gamla Pershyttebilder, granskade vi antavlor och egna medförda gamla album med kort. Alltid var det någon, som visste vem personerna var. Vi lyssnade även till den gamla gruv och vällingklockan i Gamla Pershyttan, då den ringde in helgmål kl Vår farmor ringde nämligen i denna vällingklocka i 17 år, 4 gånger om dagen, på morgonen, före och efter middagstimmen, och när arbetet var slut på kvällen. Ersättningen då var 10:- kronor om året från Perhytte Grufvebolag och 10:- kro- Största släkten finns over there, då 4 av syskonen från Emtaboda utvandrade till Nord- Amerika. Det kunde blivit ett femte syskon. Äldste brodern skickade nämligen biljetter till vår farfar Per Anton och hans fru Maja Stina, men farmor ville inte utvandra. De hade redan 3 barn, och hon hade sina gamla föräldrar. Detta är vad vår far Adolf Persson berättat för oss. Han var yngste sonen och ännu ej född då. I stället blev det systern Matilda Andersson, som reste. Emigranternas ättlingar är nu spridda över hela USA, men mannen i Kalifornien har funnit de flesta, till och med fler än Emil och Lois Andersson kände till. Han har utfört ett fantastiskt arbete åt oss. Vi är honom innerligen tacksamma. Vi hoppas bara, att även han kommer hit till Sverige, så vi kan visa honom, var hans anfäder kommer ifrån. Vi har funnit många, många av hans släktingar. Underligt nog hade han från början samma efternamn som vi, Persson, men det blev amerikaniserat till Peterson

11 kyrkogårdsföreståndaren om han möjligen kände till henne och fick till svar: Jag kände henne mycket väl. Hon var kassör i vår Baptistkyrka i många år, och jag och min bror arrenderar jord av hennes son. Anna Louise Andersson dog 1993 och var begravd på samma kyrkogård. Hon blev 95 år gammal. Philip Gustavsson gav namn och adresser på hennes barn, och mannen i Kalifornien kontaktade dem. Det slog ned som en bomb. De trodde inte att det fanns några levande släktingar kvar i Sverige. Kontakten hade varit bruten, sedan de första emigranterna dött, och svenska språket hade inte följt de kommande generationerna. Så började vi skriva till varandra och berätta om våra släktingar i Sverige och USA, främst Minnesota där en del av emigranternas ättlingar finns. Vi har i höst, i september, haft besök av den som arrenderade ut jord till kyrkogårdsföreståndaren. mormor Augusta och hennes man odlade upp på prärien. Ett mycket trevligt sammanträffande, som gav oss mycket. Vi ordnade så de fick se var Augusta var född, torpet Emtaboda vid sjön Emten i Nya Pershyttan. Vi besökte även torpet Utmålet, där Augustas mor var född. Vidare fick de se en kolmila i Lockhyttan. Emil Anderssons mormors far, Anders Andersson, var nämligen torpare och kolare vid Emtaboda i 30 år, Båda torpen lades ned i början av 1900-talet, och efter 100 år finns bara lite lämningar kvar efter hus och källare. Vi hade även andra utflykter inbokade, t ex ett besök vid huset i Glifsa, Striberg, där Augustas syster bott, liksom besök på kyrkogården och i kyrkan. Vi visade var Augusta Andersson haft sin första plats i Gamla Pershyttan, samt bönhuset, där hon som 18-åring blev medlem i Baptistkyrkan, vilken hon också blev trogen hela livet. Församlingarna som Folkbokförings- Begrepp. Med anledning av Riksskatteverkets planer på att avskaffa församlingsbegreppet, hade Värmlands Släktforskarförening i en motion till årets Riksstämma föreslagit att Sveriges Släktforskarförbund skulle uttala sig för ett bevarande av församlingarna som folkbokföringsbegrepp, och även inlämna en officiell protestskrivelse mot RSV:s planer till bl.a. regering, riksdag och RSV. Detta förslag antogs av Riksstämman. Med anledning av Riksstämmans ställningstagande har Sveriges Släktforskarförbund nu tillställt regeringen en skrivelse, där man föreslår, att Riksskatteverkets förslag, som går ut på att avskaffa församlingarna som grund för folkbokföringen, skall avslås. Riksantikvarieämbetet har, i ett pressmeddelande, framfört liknande synpunkter. Detta meddelande kom samma dag som Sveriges Släktforskarförbund sände in sin skrivelse. Förbundet har även sänt sitt uttalande till ett flertal tidningar. Men än så länge är det bara ett fåtal som intresserat sig för ämnet. Den här frågan bör också uppmärksammas ute bland medlems - organisationerna, som bör försöka påverka riksdagsledamöter och andra politiker på lokal nivå. Den som har tillgång till internet kan läsa Förbundets skrivelse i nättidningen Rötter: (Källor: Angeläget nr 3/00 och Släkthistoriskt Forum nr 4/00) Ordföranden 14 11

12 ATT LYCKAS MED DET OMÖJLIGA Det kom ett brev till Nora Släktforskarklubb från en man bosatt i Kalifornien USA. Han skickade sitt släktträd med förfrågan om någon i vår klubb kände till personerna på det eller visste någon, som han kunde få hjälp av. Detta var i slutet av januari Som tur var, deltog jag (Inga-Stina) i det styrelsemötet. Det var vårt släktträd. Jag kände genast igen namnen, som vi tidigare forskat fram. Vi kommer från var sin bror i Norra Tolsboda. Jag tog brevet, kollade med min bror om vi skulle svara, och så blev det. Svaret sändes som en kväll, och nästa morgon hade vi svar. Mannen i Kalifornien var lika överväldigad som vi över att ha funnit några släktingar. Han berättade mera om sig själv och sina anhöriga, och vi gav honom alla uppgifter, som vi forskat fram på den släktgrenen till i början på 1600-talet. De äldsta uppgifterna funna på Karlskoga Hembygdsarkiv, något som han aldrig kunde ha fått från SVAR. Han var mycket tacksam för alla uppgifter. Vi hade berättat, att vår farfar, Per Anton Andersson i Gamla Pershyttan, hade 4 syskon, som utvandrat till Nord-Amerika i slutet av 1800-talet, men vi hade ingen aning om var de bosatt sig. Vår far hade sagt Svenskbygderna, men Nord-Amerika är ju stort. Som tack för alla uppgifter han fått från oss, erbjöd han sig att försöka hjälpa oss att finna utvandrarna och deras ättlingar. Han frågade om vi inte visste vart de kommit, men i kyrkböckerna stod endast NordAmerika. Ingen fanns kvar att fråga här. Det enda vi kom på var om det kunde finnas en bo- uppteckning efter en syster i Stockholm. Sagt och gjort, vi skrev till Stockholms Stadsarkiv efter bouppteckningen. Där nämndes två av de utvandrade. En syster, Augusta Andersson, var gift med en farmare August Swanson i Montevideo. Den andra systern, Matilda Andersson, var gift med en farmare Nel- Mannen i Kalifornien fann familjen, men frågade igen efter förnamn på farmare Nelson. Han hade funnit 20 stycken farmare Nelson, vars fru hette Matilda, men åldern stämde ej in på vår Matilda. Tyvärr kunde vi inte hjälpa honom. Men efter ytterligare sökning fann han familjen John och Matilda Nelson boende 2 hus från systern Augusta Swanson i Montevideo Minnesota. Nu gällde det att finna deras ättlingar. Han frågade begravningsbyråer i området efter gamla kyrkogårdar. Det finns ju ingen statskyrka i USA utan många olika kyrkor. Han fann våra familjer begravda på en gammal Baptistkyrkogård i Leenthrop Township Chippewa County Minnesota (i närheten av Montevideo). Kyrkogårdsföreståndaren, en svenskättling med namnet Philip Gustavsson, var mycket hjälpsam och fotograferade gravarna, som låg bredvid varandra. Han mindes till och med att det brukade sitta blommor på gravarna på Memorial days. Dessa uppgifter gav mannen i Kalifornien ytterligare information. Det måste finnas ättlingar. Han tog hem dödsattester på familjerna och fann där Augustas dotter, Anna Louise Andersson. Han frågade då igen 12 13

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 38 Junius 2001 vägen. Vid ödetorpet Östra Ökna i norra Kilsbergen kunde utflyktsgeneralen Åke Mossberg hälsa ett

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 1 Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 Bild från Uppsala Tidning den 18 nov. 1989 där han som 80-åring berättar om livet och om snideriet. Eugen och

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Släktforskning - en finkultur!

Släktforskning - en finkultur! Släktforskning - en finkultur! Titta här säger Jan-Erik Björk, de här har jag ropat in på aktion, det är brukssaker från skogfinnar i västra Dalarna. Han visar stolt upp både dekorerade svepaskar, verktyg

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013.

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. 1 Släkten Törnqvist Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. I den ljusa sommarkvällen 1815 kom allvarsamma män till det lilla soldattorpet Lustigholm med budet att soldaten Lars Eriksson Törn

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött.

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. För psykisk hälsa NÄR EN FÖRÄLDER DÖR...... så förändras ens liv. En dag händer det värsta, det som du varit så rädd

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Två kvinnoöden: Ulrica Ulla och Maria Kråka Sjöstrand

Två kvinnoöden: Ulrica Ulla och Maria Kråka Sjöstrand 1 (18) Två kvinnoöden: Ulrica Ulla och Maria Kråka Sjöstrand Ulrica Rebecka Ulla Sjöstrand född 1827 död 1908 Förord Från en god vän i Växjö fick jag en dag en intressant tidningsartikel på två helsidor

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer