Canon Business Services. Outsourcing av affärsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Canon Business Services. Outsourcing av affärsprocesser"

Transkript

1 Canon Business Services Outsourcing av affärsprocesser

2 När ni lyckas så har vi lyckats Canon Business Services ger begreppet outsourcing av affärsprocesser en helt ny mening: vi förstår hur er verksamhet fungerar och arbetar hårt för att förvandla era processer så att de blir till något extraordinärt. Era utmaningar blir våra gemensamma framgångar genom ökade affärsmöjligheter och större lönsamhet. Vi ser fram emot att få bli den partner ni väljer på den här allt mer konkurrensutsatta marknaden, så att er verksamhet blir mer flexibel och mer innovativ än era konkurrenters. Innehåll Hoppa på resan med Canon Business Services Eko-systemet i er verksamhet En mervärdeskapande resa Er kund Er verksamhet Era anställda Canon Business Services portfölj Managementkonsulter Best Practices och kontinuerlig förbättring Joerg Gugel Chef för Canon Business Solutions Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Canon Telegrafgatan 4 SE SOLNA, Sverige Tel:

3 Canon Business Services är en enhet inom Canon som specialiserat sig på outsourcing och konsulttjänster Hoppa på resan med Canon Business Services Canon Business Services inom EMEA finns i 18 länder Canon Business Services inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) har mer än 500 kunder och anställda med verksamhet i 18 länder. Vår kundstock verkar inom många olika marknadssegment och är därför både kommersiellt och kulturellt olikartad. Våra kunders serviceportfölj ser alltså helt olika ut, och läggs upp och planeras noggrant efter respektive företags strategiska mål. Gemensamt för varje konto/projekt är, oavsett kundens krav, att vi tillsammans har gjort en resa som ofta har moderniserat kundens befintliga tjänster i takt med den tekniska utvecklingen eller som har utökat serviceportföljen för att få ytterligare kostnadsbesparingar och mervärde för företaget. Vi är fast beslutna att med ett komplett eko-system av tjänster, skräddarsydda efter behoven, stödja våra kunders strävan att förändra och förbättra sin verksamhet. Den här resan tar sällan samma vägar, och (våra) kunder är inte alltid medvetna om det breda tjänsteutbudet som finns att tillgå. Vägkartan över våra tjänster visar de naturliga sambanden mellan varje tjänst och hur det erbjudandet kan leverera fördelar för hantering, processer och framstående egenskaper i organisationen. De flesta av våra kunder har utvidgat sina serviceportföljer och det har i sin tur gett mervärde till deras kommunikations- och dokumentstrategier. Affärsuppgifter, information och dokument är idag avgörande för att kunna fatta ekonomiska och strategiska beslut. De utgör nödvändiga tillgångar som spelar en viktig roll för att ett företag ska ha en framgångsrik verksamhet. Våra tjänster kombinerar Canons beprövade teknik, innovation och omfattande förståelse för outsourcing av affärsprocesser med vana experter som använder/arbetar efterväl beprövade metoder. Canon Business Services har mer än kunder och anställda 4 5

4 Er verksamhet Effektiva affärsprocesser Eko-systemet i din verksamhet Våra kunder ber om råd och nyheter för att kunna identifiera och frigöra det värde som ligger dolt i information och media. Vi utnyttjar värdet i våra relationer maximalt när vi påbörjar en resa tillsammans. verksamhet tacklar alla föränderliga behov, idag och i framtiden. Efter en analys om hur era anställda arbetar med data, information och media i en snabbt föränderlig mobil arbetsmiljö uppnås insikt om förbättringar. Er kund Att ha en djupgående förståelse för er verksamhet är absolut nödvändigt, och därför börjar allt med att vi lär känna varandra. Nyckeln till detta hittar vi genom att använda styrkan i Canons alla tjänster, produkter, partners och lösningar allt grundat på djupgående kunskap om våra kunder. Vi startar allt genom att använda vår expertkunskap för att se vad era kunder behöver och tittar sedan på hur er De tre områdena Kund, Verksamhet och Anställda kombineras, och skapar möjligheter som inriktar sig på kostnadskontroll och affärstillväxt för din verksamhet. Vi anpassar er resa mot mervärde efter varje överenskommelse, för att säkerställa att vi använder rätt kunskaper, tillgångar och partners vid varje skede under resans gång. Kundkommunikation och engagemang Era anställda Optimering av dagliga arbetsmetoder 6 7

5 En resa som skapar mervärde För oss är det en grundförutsättning att arbeta tillsammans med våra kunder. Vi fokuserar på att förstå era strategiska inriktningar så att vi kan stödja era mål. Det kan röra sig om allt från att spara in på en viss kostnad till att förbättra omsättningen genom att förstärka ert åtagande gentemot era kunder. En resa som skapar mervärde startar med kundsamtal, stöttad av stor tillgång på väldefinierade verktyg, processer och resurser, som har förfinats genom tidigare överenskommelser. Förnya Värdeplanera Designa Utveckla Införa Hantera Värdeförsäkra Våra workshops om innovation och upptäckter ger ett fräscht grepp på problemlösning, ger er exempel på bra metoder inom branschen och öppnar nya vägar för att identifiera tillväxtmöjligheter. De idéer som kommit fram i våra workshops tar vi med oss och fastställer sedan en plan för att införa dem. Det gör vi med hjälp av affärsanalyser och designkunskaper, förenat med starka bevis för att metoden verkligen fungerar. Vi säkerställer att de rätta initiativen har definierats och på ett sätt som levererar maximala fördelar. Vi sammanställer tekniska och verksamhetsmässiga krav och säkerställer att deras påverkan på den befintliga infrastrukturen har övervägts till fullo. I färdigställandet av designaktiviteterna kör vi pilottester på processutformningarna med enskilda viktiga aktörer. Där det är tillämpligt utför vi utvecklingsaktiviteter för att forma lösningen och säkerställa att våra tekniker har konfigurerats efter dina krav. Det kan innefatta programutveckling, där inbyggd programvara i våra enheter konfigureras för att kunna hantera olika arbetsflöden. Tonvikten läggs på eko-system hos partners. Vi utvecklar verksamhetsoch teknikförändringen på arbetsplatsen genom lämplig utbildning och support. Canon Business Services sköter fullständig hantering och outsourcing av tjänster för mer än 500 kunder, med hjälp av anställda i 18 länder inom EMEA. Vår dokumenterade kapacitet för leverans och hantering sträcker sig över alla branschsegment. Vi garanterar att vi levererar de affärsfördelar som identifierats vid starten, och om så behövs bearbetar vi dem ytterligare för att identifiera stegvisa möjligheter som frigör andra dolda världen. 8 9

6 Konsultexpertis Er kund Omarbetad marknadsföring Våra kunder anlitar oss för att medverka i hanteringen av de komplicerade utmaningar som hänger samman med deras varumärke, både när det gäller olika slags innehåll, segment och interaktion med kunderna. Vi har experter som kan hantera och strömlinjeforma både den kreativa processen och de digitala tillgångarna, så att våra kunder kan frigöra det stora värdet som ligger i marknadsföringsprocesser som inte utnyttjas optimalt. I vår ömsesidiga resa för att skapa mervärde engageras självklart också kunden. Omarbetade kanaler Våra kunder letar efter sätt att strömlinjeforma sina säljkanaler och vi har byggt upp expertkunskaper i många processer som ingår i detaljhandeln. Vi har hjälpt banker och mobiloperatörer att sätta fart på och eliminera fel i kontraktsprocessen med kunderna. Förbättra kundkommunikation och åtagande Regelbundna massutskick till konsumenterna är för många varumärken inte bara ett alternativ, utan en nödvändighet. Kunduppgifter måste skyddas och kommunikation via flera kanaler är många gånger väldigt reglerad. Därför har många organisationer bara tid att inrikta sig på det grundläggande. Vi kan hitta nyckeln för att kommunikationen med kunderna ska bli en engagerande dialog. Marknadsföringskommunikation Vi förbättrar och optimerar er varumärkeskommunikation direkt till era kunder och tar hand om alla krav som marknadsförarna ställer från idé, skapande och produktion till leverans, liksom kampanjrapportering. Affärskritisk kommunikation Vi tillhandahåller säkra dokumentproduktions-, publiceringsoch kommunikationstjänster, som kombinerar utmaningen att använda dina systemgenererade utdata med era kunders krav, så att era kunder får ta emot personlig kommunikation med mervärde. Alla dessa processer genererar viktig information, som i sin tur ger näring åt kärnverksamheten oavsett om den informationen riktas mot interna supportaktiviteter eller externt som en del av er kundkommunikation. c20 m20 y7 k

7 Konsultexpertis Digital verksamhetsmodell Våra kunder anser att den ekonomiska nedgången har gett dem ett starkare mandat att kunna införa förändringar i sin verksamhet. Områden att fokusera på här är processeffektivitet och förbättring av verksamhetsmodell. Vår digitala verksamhetsmodell inriktar sig på att hjälpa kunderna utnyttja sin dokumentinfrastruktur så att de kan ta vara på dessa möjligheter. Vi hjälper kunderna med processanalys och design och digitaliserar dessa processer ofta länkat till molnbaserade lösningar samt driver på verksamhetsförändringen för att säkerställa att affärsfördelarna realiseras. Er verksamhet Styrka för effektiva affärsprocesser Organisationer växer och frodas tack vare förmågan att kunna förse sina kunder med det de vill ha, när de vill ha det och till rätt pris. För att kunna konkurrera på ett effektivt sätt måste de ha alla faktorer som påverkar detta mandat i åtanke, från operationell effektivitet till i rättan tid och snabbhet, till marknadsstrategier. Kritiskt är, att tusentals terra byte med information och dokumentation ligger till grund för någon av dessa processer. Canon Business Services tar hand om utvecklingen och den förändringshantering som behövs för att ge styrka och framgångsrik drift- och processhantering. c20 m20 y7 k8 Dark Blue c53 m79 y0 k69 Light Blue c37 m65 y0 k0 c36 m9 y7 k8 Tjänster för digitala processer Våra tjänster för digitala processer koncentreras kring kostnadskontroll för hela processen och hur framstående processen är. På så sätt hjälper vi våra kunder höja effektiviteten och kvaliteten på processen. Vi strävar efter att förkorta bearbetningstiden och den totala kostnaden för våra kunders primära och sekundära affärsprocesser. Outsourcing-tjänster för affärsprocesser Genom att ta det här till nästa nivå, kan vi på Canon Business Services också kombinera våra tjänsteerbjudanden för att även hantera, sköta och kontinuerligt optimera hela affärsprocesser för våra kunders räkning utifrån fastställda affärsregler, överenskommelser om servicenivåer och indikatorer om nyckelprestationer

8 Konsultexpertis Vi arbetar med våra kunder för att identifiera dolda värden i humankapital och riktlinjer via ledande metoder, och utvecklar förändringsprogram som levererar affärslönsamhet. c20 m20 y7 k8 Era anställda Dark Blue c53 m79 y0 k69 Light Blue c37 m65 y0 k0 Optimera dagliga arbetsprocesser c36 m9 y7 k8 Det sätt som anställda samverkar med och hanterar information förändras snabbt. Våra kunder märker alltmer att kostnaderna för internrelaterade processer och utskrifter bara utgör en liten del av de totala utgifterna. Vi stödjer organisationer att upprätta en starkare baslinje för utgifter för information, media och dokument, så att de kan välja en bredare väg för att identifiera och beakta möjligheter i all in- och utmatningshantering inom olika områden. Tjänster för digitala arbetsplatser Tids-, plats- och enhetsoberoende åtkomst och tillgång till dokumenthanteringstjänster, antingen för självbetjäning och/eller leverans via Canon Business Services som den samlade tjänsteleverantör kunden föredrar. Sättet vi arbetar på och kommunicerar förändras. Vi erbjuder lösningar för att kapa kostnader och optimera effektiviteten i arbetsmiljön från det sätt som dokument skapas på eller byts ut i verksamheten, till vilka enheter de anställda använder, hur de används och var någonstans. Integrerade dokumenttjänster Övertagande och hantering av operativa dokumenthanteringsfunktioner/avdelningar och ge våra kunder ett mer integrerat synsätt och en förbättrad tjänstekvalitet mot en bättre total investeringskostnad. Vi tillhandahåller våra tjänster både via vår egen kapacitet och kompetens samt via kunniga partners i leveranskedjan

9 Våra kunder kan handplocka en kombination av exakt de tjänster som passar deras behov, eftersom vi har en kapacitet som sträcker sig från början till slut. Canon Business Services erbjudanden hjälper er att på ett flexibelt sätt utforma en hanteringslösning för era befintliga utmaningar och samtidigt ge er en tydlig väg för era framtida behov. Canon Business Services portfölj Genom att inrikta sig på tre kärnelement i företagen er kund, er verksamhet, era anställda har Canon Business Services delat upp tjänsterna i tre tydliga områden. Konsulttjänster för hantering SPECIALISERINGAR MENY FÖR TJÄNSTEERBJUDANDEN KONSULTEXPERTIS KONSULTKAPACITET Marknadsföringskommunikation Canon Business Services underlättar för våra kunder vad gäller effektiv intern och extern kommunikation till deras slutkunder, anställda och andra aktörer. Utskriftshantering för marknadsföring Tjänster för hantering av varumärkeskampanjer Tjänster via flera medier Hantering av leveranskedjan för utskrifter Tjänster för lager och logistik Förändring av marknadsföring Insikter, segmenteringsanalys och modelleringstjänster Tjänster för hantering av tillgångars livscykel Kampanjutförande i flera kanaler Tjänster för automatisering av marknadsföring Er kund Affärskritisk kommunikation Vi tillhandahåller säkra publicerings- och kommunikationstjänster, som kombinerar utmaningen att använda dina systemgenererade utdata med dina kunders krav så att de får ta emot personlig kommunikation med mervärde. Transaktionsmail Viktiga tryck och publiceringar Kommunikationskonsultation Hybridmail Sammansättnings- och publiceringstjänster Omarbetning av kanaler Hanteringstjänster för kundupplevelser i flera kanaler Voice-of-the-customer (Kundundersökningar) Call Center Strategi för åsiktsanalys och sociala medier Layoutstrategi och planering för detaljhandeln Er verksamhet Tjänster för digitala processer Canon Business Services underlättar för strukturella dokumentprocesser och kundavdelningar (HR, Ekonomi, Juridik, Kundvård) genom digital bearbetning av dokument. Outsourcing-tjänster för affärsprocesser Canon Business Services tar över och sköter affärskritiska informationshanteringsprocesser som har en direkt påverkan på våra kunders prestationer. Digital posthantering/digital Mailroom Bearbetning av inkommande material via flera kanaler e-fakturering e-presentation Fakturahantering Tjänster för blankettframtagning Tjänster för hantering av filer och ärenden Tjänster för dokumentkontroll Tjänster för policys livscykler Tjänster för teknisk dokumentations livscykler Tjänster för leverantörsreskontra Tjänster för kunds livscykel Digital verksamhetsmodell Digital verksamhetsmodell Tjänster för hantering av informationens livscykel Tjänster för ledning, risk och regelöverensstämmelse Hantering av affärsprocesser Hanteringstjänster för företagsinformation Kundrelationssystem (CRM) (SFDC) Tjänster för hantering av informationens livscykel Tjänster för ledning, risk och regelöverensstämmelse Hantering av affärsprocesser Hanteringstjänster för företagsinformation Kundrelationssystem (CRM) (SFDC) Era anställda Integrerade dokumenttjänster Canon Business Services tar över och sköter dokumenthanteringsfunktioner inom IT och Facility Management (hantering av tryckeri och posthantering, skanning, arkivering, dtp och maskinpark). Tjänster för digitala arbetsplatser Canon Business Services underlättar för kontors- och expertpersonal genom tids- och platsoberoende hantering av information och dokument på sina (mobila) arbetsplatser. Centrala utskriftstjänster Posttjänster Skanningstjänster Arkiveringstjänster Tjänster för hantering av kontor och maskinpark Fullständiga utskriftstjänster Nya utskriftssätt Mobila tjänster Integrerade dokumenttjänster Kontorstjänster som hanteras på plats Hantering av center för dokumentpublikation Print Supply Management Services Fulfilment Services Transaktionspublicering Multimediapublicering Analytiska tjänster Tendensmodellering 16 17

10 Introduktion av best practices och kontinuerlig förbättring När vi tillsammans med dig har fastställt den bästa blandningen av tjänster kan resan mot optimerad och förbättrad verksamhet med oss börja på allvar. Vi utnyttjar erfarenheterna och expertkunskaperna i vårt världsomspännande nätverk, som innebär att vi kan tillhandahålla de allra bästa tjänsterna inom det här området. Canon Business Services är organiserat för att kontinuerligt kunna hjälpa företag att utnyttja sin information, dokumentoch mediainfrastruktur på bästa sätt, tätt integrerat med affärsprocesser något som möjliggör innovativa, nya verksamhetsmodeller och som verkar för differentiering i kundupplevelsen. Alla dessa förbättringar uppnås i din verksamhet utifrån den kunskap vi förvärvat hos krävande kunder inom många olika branscher, liksom via Canons globala expertiskunskaper. Mätning av framgångarna är en viktig bit i vår filosofi och de förväntningar du har på utdelningen mäts via fördefinierade nyckelindikatorer och definieras i Service Level Agreement. Faktiska prestationer utvärderas mot mål som även de definieras tillsammans. Resultaten från den här kontinuerliga analysen av våra prestationer utgör basen för era löpande innovationsplaner, som anger tidsramar och nya högre standarder för konsultverksamhet och outsourcing-tjänster

11 Er Er verksamhet kund Era anställda

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Servicios Profesionales de Mitel Contact Center

Servicios Profesionales de Mitel Contact Center Servicios Profesionales de Mitel Contact Center Börja din resa modernisera, skalanpassa och uppnå affärsresultat på en helt ny nivå Rigoröst ramverk för flexibel leverans Upptäckt Företags- och teknikutvärdering,

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Vi gör inkasso bättre

Vi gör inkasso bättre Vi gör inkasso bättre FINANCIAL SOLUTIONS arvato Financial Solutions Convenience in every transaction 2 Vi vet hur din kund vill bli bemött Inkasso är en viktig del av samhället. Det finns de som inte

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION

DIGITAL KOMMUNIKATION DIGITAL KOMMUNIKATION SIGNEX Lyft blicken och se möjligheterna... DIGITAL KOMMUNIKATION NÄR DEN ÄR SOM BÄST -INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Inom detaljhandeln har man sett att rörliga bilder i butiken ökar

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Leda innovation Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Topp till tå Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

VÅGEN AV DIGITALISERING

VÅGEN AV DIGITALISERING VÅGEN AV DIGITALISERING innebär enorma förändringar för organisationer idag och i framtiden. Inte minst på grund av det explosionsartade användandet av molntjänster. Visste du att en genomsnittlig organisation

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor För att veta vart du ska gå, behöver du kunskap om var du befinner dig Att mäta inköpsmognad är ett sätt att uppmärksamma inköpsarbetets

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Agenda Förändringsteori bakgrund och historik Vad är förändringsteori? Förändringsteori

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi Marknadsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Östra Torggatan 2C - 652 24 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer