Canon Business Services. Outsourcing av affärsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Canon Business Services. Outsourcing av affärsprocesser"

Transkript

1 Canon Business Services Outsourcing av affärsprocesser

2 När ni lyckas så har vi lyckats Canon Business Services ger begreppet outsourcing av affärsprocesser en helt ny mening: vi förstår hur er verksamhet fungerar och arbetar hårt för att förvandla era processer så att de blir till något extraordinärt. Era utmaningar blir våra gemensamma framgångar genom ökade affärsmöjligheter och större lönsamhet. Vi ser fram emot att få bli den partner ni väljer på den här allt mer konkurrensutsatta marknaden, så att er verksamhet blir mer flexibel och mer innovativ än era konkurrenters. Innehåll Hoppa på resan med Canon Business Services Eko-systemet i er verksamhet En mervärdeskapande resa Er kund Er verksamhet Era anställda Canon Business Services portfölj Managementkonsulter Best Practices och kontinuerlig förbättring Joerg Gugel Chef för Canon Business Solutions Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Canon Telegrafgatan 4 SE SOLNA, Sverige Tel:

3 Canon Business Services är en enhet inom Canon som specialiserat sig på outsourcing och konsulttjänster Hoppa på resan med Canon Business Services Canon Business Services inom EMEA finns i 18 länder Canon Business Services inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) har mer än 500 kunder och anställda med verksamhet i 18 länder. Vår kundstock verkar inom många olika marknadssegment och är därför både kommersiellt och kulturellt olikartad. Våra kunders serviceportfölj ser alltså helt olika ut, och läggs upp och planeras noggrant efter respektive företags strategiska mål. Gemensamt för varje konto/projekt är, oavsett kundens krav, att vi tillsammans har gjort en resa som ofta har moderniserat kundens befintliga tjänster i takt med den tekniska utvecklingen eller som har utökat serviceportföljen för att få ytterligare kostnadsbesparingar och mervärde för företaget. Vi är fast beslutna att med ett komplett eko-system av tjänster, skräddarsydda efter behoven, stödja våra kunders strävan att förändra och förbättra sin verksamhet. Den här resan tar sällan samma vägar, och (våra) kunder är inte alltid medvetna om det breda tjänsteutbudet som finns att tillgå. Vägkartan över våra tjänster visar de naturliga sambanden mellan varje tjänst och hur det erbjudandet kan leverera fördelar för hantering, processer och framstående egenskaper i organisationen. De flesta av våra kunder har utvidgat sina serviceportföljer och det har i sin tur gett mervärde till deras kommunikations- och dokumentstrategier. Affärsuppgifter, information och dokument är idag avgörande för att kunna fatta ekonomiska och strategiska beslut. De utgör nödvändiga tillgångar som spelar en viktig roll för att ett företag ska ha en framgångsrik verksamhet. Våra tjänster kombinerar Canons beprövade teknik, innovation och omfattande förståelse för outsourcing av affärsprocesser med vana experter som använder/arbetar efterväl beprövade metoder. Canon Business Services har mer än kunder och anställda 4 5

4 Er verksamhet Effektiva affärsprocesser Eko-systemet i din verksamhet Våra kunder ber om råd och nyheter för att kunna identifiera och frigöra det värde som ligger dolt i information och media. Vi utnyttjar värdet i våra relationer maximalt när vi påbörjar en resa tillsammans. verksamhet tacklar alla föränderliga behov, idag och i framtiden. Efter en analys om hur era anställda arbetar med data, information och media i en snabbt föränderlig mobil arbetsmiljö uppnås insikt om förbättringar. Er kund Att ha en djupgående förståelse för er verksamhet är absolut nödvändigt, och därför börjar allt med att vi lär känna varandra. Nyckeln till detta hittar vi genom att använda styrkan i Canons alla tjänster, produkter, partners och lösningar allt grundat på djupgående kunskap om våra kunder. Vi startar allt genom att använda vår expertkunskap för att se vad era kunder behöver och tittar sedan på hur er De tre områdena Kund, Verksamhet och Anställda kombineras, och skapar möjligheter som inriktar sig på kostnadskontroll och affärstillväxt för din verksamhet. Vi anpassar er resa mot mervärde efter varje överenskommelse, för att säkerställa att vi använder rätt kunskaper, tillgångar och partners vid varje skede under resans gång. Kundkommunikation och engagemang Era anställda Optimering av dagliga arbetsmetoder 6 7

5 En resa som skapar mervärde För oss är det en grundförutsättning att arbeta tillsammans med våra kunder. Vi fokuserar på att förstå era strategiska inriktningar så att vi kan stödja era mål. Det kan röra sig om allt från att spara in på en viss kostnad till att förbättra omsättningen genom att förstärka ert åtagande gentemot era kunder. En resa som skapar mervärde startar med kundsamtal, stöttad av stor tillgång på väldefinierade verktyg, processer och resurser, som har förfinats genom tidigare överenskommelser. Förnya Värdeplanera Designa Utveckla Införa Hantera Värdeförsäkra Våra workshops om innovation och upptäckter ger ett fräscht grepp på problemlösning, ger er exempel på bra metoder inom branschen och öppnar nya vägar för att identifiera tillväxtmöjligheter. De idéer som kommit fram i våra workshops tar vi med oss och fastställer sedan en plan för att införa dem. Det gör vi med hjälp av affärsanalyser och designkunskaper, förenat med starka bevis för att metoden verkligen fungerar. Vi säkerställer att de rätta initiativen har definierats och på ett sätt som levererar maximala fördelar. Vi sammanställer tekniska och verksamhetsmässiga krav och säkerställer att deras påverkan på den befintliga infrastrukturen har övervägts till fullo. I färdigställandet av designaktiviteterna kör vi pilottester på processutformningarna med enskilda viktiga aktörer. Där det är tillämpligt utför vi utvecklingsaktiviteter för att forma lösningen och säkerställa att våra tekniker har konfigurerats efter dina krav. Det kan innefatta programutveckling, där inbyggd programvara i våra enheter konfigureras för att kunna hantera olika arbetsflöden. Tonvikten läggs på eko-system hos partners. Vi utvecklar verksamhetsoch teknikförändringen på arbetsplatsen genom lämplig utbildning och support. Canon Business Services sköter fullständig hantering och outsourcing av tjänster för mer än 500 kunder, med hjälp av anställda i 18 länder inom EMEA. Vår dokumenterade kapacitet för leverans och hantering sträcker sig över alla branschsegment. Vi garanterar att vi levererar de affärsfördelar som identifierats vid starten, och om så behövs bearbetar vi dem ytterligare för att identifiera stegvisa möjligheter som frigör andra dolda världen. 8 9

6 Konsultexpertis Er kund Omarbetad marknadsföring Våra kunder anlitar oss för att medverka i hanteringen av de komplicerade utmaningar som hänger samman med deras varumärke, både när det gäller olika slags innehåll, segment och interaktion med kunderna. Vi har experter som kan hantera och strömlinjeforma både den kreativa processen och de digitala tillgångarna, så att våra kunder kan frigöra det stora värdet som ligger i marknadsföringsprocesser som inte utnyttjas optimalt. I vår ömsesidiga resa för att skapa mervärde engageras självklart också kunden. Omarbetade kanaler Våra kunder letar efter sätt att strömlinjeforma sina säljkanaler och vi har byggt upp expertkunskaper i många processer som ingår i detaljhandeln. Vi har hjälpt banker och mobiloperatörer att sätta fart på och eliminera fel i kontraktsprocessen med kunderna. Förbättra kundkommunikation och åtagande Regelbundna massutskick till konsumenterna är för många varumärken inte bara ett alternativ, utan en nödvändighet. Kunduppgifter måste skyddas och kommunikation via flera kanaler är många gånger väldigt reglerad. Därför har många organisationer bara tid att inrikta sig på det grundläggande. Vi kan hitta nyckeln för att kommunikationen med kunderna ska bli en engagerande dialog. Marknadsföringskommunikation Vi förbättrar och optimerar er varumärkeskommunikation direkt till era kunder och tar hand om alla krav som marknadsförarna ställer från idé, skapande och produktion till leverans, liksom kampanjrapportering. Affärskritisk kommunikation Vi tillhandahåller säkra dokumentproduktions-, publiceringsoch kommunikationstjänster, som kombinerar utmaningen att använda dina systemgenererade utdata med era kunders krav, så att era kunder får ta emot personlig kommunikation med mervärde. Alla dessa processer genererar viktig information, som i sin tur ger näring åt kärnverksamheten oavsett om den informationen riktas mot interna supportaktiviteter eller externt som en del av er kundkommunikation. c20 m20 y7 k

7 Konsultexpertis Digital verksamhetsmodell Våra kunder anser att den ekonomiska nedgången har gett dem ett starkare mandat att kunna införa förändringar i sin verksamhet. Områden att fokusera på här är processeffektivitet och förbättring av verksamhetsmodell. Vår digitala verksamhetsmodell inriktar sig på att hjälpa kunderna utnyttja sin dokumentinfrastruktur så att de kan ta vara på dessa möjligheter. Vi hjälper kunderna med processanalys och design och digitaliserar dessa processer ofta länkat till molnbaserade lösningar samt driver på verksamhetsförändringen för att säkerställa att affärsfördelarna realiseras. Er verksamhet Styrka för effektiva affärsprocesser Organisationer växer och frodas tack vare förmågan att kunna förse sina kunder med det de vill ha, när de vill ha det och till rätt pris. För att kunna konkurrera på ett effektivt sätt måste de ha alla faktorer som påverkar detta mandat i åtanke, från operationell effektivitet till i rättan tid och snabbhet, till marknadsstrategier. Kritiskt är, att tusentals terra byte med information och dokumentation ligger till grund för någon av dessa processer. Canon Business Services tar hand om utvecklingen och den förändringshantering som behövs för att ge styrka och framgångsrik drift- och processhantering. c20 m20 y7 k8 Dark Blue c53 m79 y0 k69 Light Blue c37 m65 y0 k0 c36 m9 y7 k8 Tjänster för digitala processer Våra tjänster för digitala processer koncentreras kring kostnadskontroll för hela processen och hur framstående processen är. På så sätt hjälper vi våra kunder höja effektiviteten och kvaliteten på processen. Vi strävar efter att förkorta bearbetningstiden och den totala kostnaden för våra kunders primära och sekundära affärsprocesser. Outsourcing-tjänster för affärsprocesser Genom att ta det här till nästa nivå, kan vi på Canon Business Services också kombinera våra tjänsteerbjudanden för att även hantera, sköta och kontinuerligt optimera hela affärsprocesser för våra kunders räkning utifrån fastställda affärsregler, överenskommelser om servicenivåer och indikatorer om nyckelprestationer

8 Konsultexpertis Vi arbetar med våra kunder för att identifiera dolda värden i humankapital och riktlinjer via ledande metoder, och utvecklar förändringsprogram som levererar affärslönsamhet. c20 m20 y7 k8 Era anställda Dark Blue c53 m79 y0 k69 Light Blue c37 m65 y0 k0 Optimera dagliga arbetsprocesser c36 m9 y7 k8 Det sätt som anställda samverkar med och hanterar information förändras snabbt. Våra kunder märker alltmer att kostnaderna för internrelaterade processer och utskrifter bara utgör en liten del av de totala utgifterna. Vi stödjer organisationer att upprätta en starkare baslinje för utgifter för information, media och dokument, så att de kan välja en bredare väg för att identifiera och beakta möjligheter i all in- och utmatningshantering inom olika områden. Tjänster för digitala arbetsplatser Tids-, plats- och enhetsoberoende åtkomst och tillgång till dokumenthanteringstjänster, antingen för självbetjäning och/eller leverans via Canon Business Services som den samlade tjänsteleverantör kunden föredrar. Sättet vi arbetar på och kommunicerar förändras. Vi erbjuder lösningar för att kapa kostnader och optimera effektiviteten i arbetsmiljön från det sätt som dokument skapas på eller byts ut i verksamheten, till vilka enheter de anställda använder, hur de används och var någonstans. Integrerade dokumenttjänster Övertagande och hantering av operativa dokumenthanteringsfunktioner/avdelningar och ge våra kunder ett mer integrerat synsätt och en förbättrad tjänstekvalitet mot en bättre total investeringskostnad. Vi tillhandahåller våra tjänster både via vår egen kapacitet och kompetens samt via kunniga partners i leveranskedjan

9 Våra kunder kan handplocka en kombination av exakt de tjänster som passar deras behov, eftersom vi har en kapacitet som sträcker sig från början till slut. Canon Business Services erbjudanden hjälper er att på ett flexibelt sätt utforma en hanteringslösning för era befintliga utmaningar och samtidigt ge er en tydlig väg för era framtida behov. Canon Business Services portfölj Genom att inrikta sig på tre kärnelement i företagen er kund, er verksamhet, era anställda har Canon Business Services delat upp tjänsterna i tre tydliga områden. Konsulttjänster för hantering SPECIALISERINGAR MENY FÖR TJÄNSTEERBJUDANDEN KONSULTEXPERTIS KONSULTKAPACITET Marknadsföringskommunikation Canon Business Services underlättar för våra kunder vad gäller effektiv intern och extern kommunikation till deras slutkunder, anställda och andra aktörer. Utskriftshantering för marknadsföring Tjänster för hantering av varumärkeskampanjer Tjänster via flera medier Hantering av leveranskedjan för utskrifter Tjänster för lager och logistik Förändring av marknadsföring Insikter, segmenteringsanalys och modelleringstjänster Tjänster för hantering av tillgångars livscykel Kampanjutförande i flera kanaler Tjänster för automatisering av marknadsföring Er kund Affärskritisk kommunikation Vi tillhandahåller säkra publicerings- och kommunikationstjänster, som kombinerar utmaningen att använda dina systemgenererade utdata med dina kunders krav så att de får ta emot personlig kommunikation med mervärde. Transaktionsmail Viktiga tryck och publiceringar Kommunikationskonsultation Hybridmail Sammansättnings- och publiceringstjänster Omarbetning av kanaler Hanteringstjänster för kundupplevelser i flera kanaler Voice-of-the-customer (Kundundersökningar) Call Center Strategi för åsiktsanalys och sociala medier Layoutstrategi och planering för detaljhandeln Er verksamhet Tjänster för digitala processer Canon Business Services underlättar för strukturella dokumentprocesser och kundavdelningar (HR, Ekonomi, Juridik, Kundvård) genom digital bearbetning av dokument. Outsourcing-tjänster för affärsprocesser Canon Business Services tar över och sköter affärskritiska informationshanteringsprocesser som har en direkt påverkan på våra kunders prestationer. Digital posthantering/digital Mailroom Bearbetning av inkommande material via flera kanaler e-fakturering e-presentation Fakturahantering Tjänster för blankettframtagning Tjänster för hantering av filer och ärenden Tjänster för dokumentkontroll Tjänster för policys livscykler Tjänster för teknisk dokumentations livscykler Tjänster för leverantörsreskontra Tjänster för kunds livscykel Digital verksamhetsmodell Digital verksamhetsmodell Tjänster för hantering av informationens livscykel Tjänster för ledning, risk och regelöverensstämmelse Hantering av affärsprocesser Hanteringstjänster för företagsinformation Kundrelationssystem (CRM) (SFDC) Tjänster för hantering av informationens livscykel Tjänster för ledning, risk och regelöverensstämmelse Hantering av affärsprocesser Hanteringstjänster för företagsinformation Kundrelationssystem (CRM) (SFDC) Era anställda Integrerade dokumenttjänster Canon Business Services tar över och sköter dokumenthanteringsfunktioner inom IT och Facility Management (hantering av tryckeri och posthantering, skanning, arkivering, dtp och maskinpark). Tjänster för digitala arbetsplatser Canon Business Services underlättar för kontors- och expertpersonal genom tids- och platsoberoende hantering av information och dokument på sina (mobila) arbetsplatser. Centrala utskriftstjänster Posttjänster Skanningstjänster Arkiveringstjänster Tjänster för hantering av kontor och maskinpark Fullständiga utskriftstjänster Nya utskriftssätt Mobila tjänster Integrerade dokumenttjänster Kontorstjänster som hanteras på plats Hantering av center för dokumentpublikation Print Supply Management Services Fulfilment Services Transaktionspublicering Multimediapublicering Analytiska tjänster Tendensmodellering 16 17

10 Introduktion av best practices och kontinuerlig förbättring När vi tillsammans med dig har fastställt den bästa blandningen av tjänster kan resan mot optimerad och förbättrad verksamhet med oss börja på allvar. Vi utnyttjar erfarenheterna och expertkunskaperna i vårt världsomspännande nätverk, som innebär att vi kan tillhandahålla de allra bästa tjänsterna inom det här området. Canon Business Services är organiserat för att kontinuerligt kunna hjälpa företag att utnyttja sin information, dokumentoch mediainfrastruktur på bästa sätt, tätt integrerat med affärsprocesser något som möjliggör innovativa, nya verksamhetsmodeller och som verkar för differentiering i kundupplevelsen. Alla dessa förbättringar uppnås i din verksamhet utifrån den kunskap vi förvärvat hos krävande kunder inom många olika branscher, liksom via Canons globala expertiskunskaper. Mätning av framgångarna är en viktig bit i vår filosofi och de förväntningar du har på utdelningen mäts via fördefinierade nyckelindikatorer och definieras i Service Level Agreement. Faktiska prestationer utvärderas mot mål som även de definieras tillsammans. Resultaten från den här kontinuerliga analysen av våra prestationer utgör basen för era löpande innovationsplaner, som anger tidsramar och nya högre standarder för konsultverksamhet och outsourcing-tjänster

11 Er Er verksamhet kund Era anställda

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll. av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa

Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll. av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa Man ber ofta tryckeriet att ge kunderna det där lilla extra

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Kunden som en KÄRNKOMPETENS

Kunden som en KÄRNKOMPETENS För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 1 av 5 Publicerad 2012-09-10 Kunden som en KÄRNKOMPETENS Av: Anders Holmquist tillsammans med Annika Kviberg/do-be consulting Inom CRM området

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender Advokat Agne Lindberg 1 Outsourcing en definition Gartner: A contractual relationship with an outside vendor that is usually characterized by the transfer

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer