ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?"

Transkript

1 ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i Gävle och Linnéuniversitetet.

2 PROBLEMET Bostadsbyggandet idag vänder sig i stort sett enbart till den rikaste tredjedel av befolkningen Nybyggda bostäder säljs för kr/kvm För att bygga bostäder till majoriteten av befolkningen måste priserna ner till kr/kvm De allmännyttiga bostadsföretagens uppgift är att förse denna majoritet av befolkningen med bostäder!

3 PROBLEMET Ett hushåll med 2 vuxna och ett barn måste lägga 45-50% av hushållets nettoinkomst för att betala hyran för ett 70 kvms boende i nyproduktion Snarare än att betala mer måste de anpassa sig genom att minska ytorna; ofta under det socialt acceptabla Produktionskostnaderna måste därför minska Vi måste därför fråga oss om det finns någon produktivitetsutveckling i byggindustrin Byggnadsprisindex visar en dramatisk real kostnadsökning

4 BYGGNADSPRISINDEX, SCB, EFTER LIND & SONG (2012:5)

5 LIND & SONG (2012), BEKOSTAD AV SVERIGES BYGGINDUSTRIER, SÄGER ATT BYGGNADSPRISINDEX ANTAGLIGEN UNDERSKATTAR PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN. TROLIGEN ÄR FÖRÄDLINGSVÄRDETS UTVECKLING ETT BÄTTRE MÅTT

6 PRODUKTIVITETSUTVECKLING? Även om man satte tilltro till denna parts-stödda bedömning kan man konstatera att även med detta mått är produktivitetsutvecklingen minimal, 25% på 32 år! Olander & Widén (2010) däremot påstår att produktivitet är omöjligt att mäta Vilket måste ses som nonsens när det blir allt mer omöjligt för en stor del av samhällsmedborgarna att betala vad en bostad kostar idag.

7 INGEN UTVECKLING Enligt en studie gjord för Statskontoret av Bantkas (2008), beror de ökande kostnaderna på en ökande grad av monopolisering i den svenska byggindustrin Den s.k. multifaktor -produktiviten, ett nationalekonomiskt mått, har från 1958 till 2005 gått ner från 0,015 till 0,004 Det innebär att det inte längre görs några investeringar för att förbättra produktiviteten i sektorn Det finns alltså små incitament för en ökad produktiviteten. Skall en förändring ske måste fastighetsägare börja ställa krav.

8 OLIGOPOL 2004 var det företag som sysslade med entreprenadverksamhet, men hälften av alla lägenheter byggs av fyra företag, Skanska, NCC, Peab och JM. Andelen är mycket större i storstäderna Av de tio största byggföretagen år 1991 fanns år 2002 bara fyra kvar

9 SMÅ FLERFAMILJSHUS Jag och många av er kan bygga små flerfamiljshus (4 lgh) för kr per kvm, inte baracker, utan riktiga bostäder Dessa skulle kunna vara ett alternativ för landsorten och storstädernas ytterområden men i de flesta svenska kommuner är det i praktiken ett duopol på byggrätter; två av de stora byggnadsföretagen delar på alla rättigheter För stora flerfamiljshus i storstäderna måste andra lösningar till!

10 KONSEKVENS Med lägre produktivitet än andra branscher, blir boende och kontorslokaler en väsentligt större del av köparnas kostnader, relativpriserna ökar

11 UTVECKLING? Grön glaserad toalett, pigsty -modell, Eastern Han dynastin, Kina A.D. Modern toalett

12 KAN BYGGNADSINDUSTRIN LÄRA AV ANDRA? Elektronikbranschen har under 30 år använt ett nytt sätt att innovera

13 PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN I ELEKTRONIKINDUSTRIN

14 KOSTNADERNA ÄR NU EN MILJONTEDEL AV DE FÖR TRETTIO ÅR SEDAN! OAVSETT MÅTT ÄR BYGGBRANSCHENS UTVECKLING INTE GYNNSAM I JÄMFÖRELSE MED ELEKTRONIKINDUSTRIN

15 HUR GJORDE ELEKTRONIKINDUSTRIN? 1980 tvingade de amerikanska konkurrensmyndigheterna IBM, International Business Machines, som sedan 1930-talet haft monopol på att tillverka datamaskiner att börja upphandla (outsourca) stora delar av sin tillverkning Förhoppningen var att genom att skapa underleverantörer, så skulle på sikt marknaden bli konkurrensutsatt

16 TRADITIONELL OUTSOURCING Nackdelar för det köpande företaget: De får stå för allt konstruktionsarbete Kostnaden för att överföra information till de som skall ge offerter är hög Kostnaden för att utvärdera offerterna är hög De kan därför göra ett begränsat antal offertförfrågningar Produktivitetsvinsten blir liten, eftersom allt är givet Lanseringen av en ny produkt är lång, eftersom utvecklingsarbetet är komplicerat

17 INTE DET GAMLA VANLIGA IBM hade kunnat göra den outsourcing som avkrävdes dem på genom traditionellt sätt Istället valde de en ny form av outsourcing, senare kallad wintelism (Windows and Intel). Den innebar att de inte specificerade komponenten i detalj, utan endast ett antal inputoch output-karaktäristiska för komponenten.

18 EN NY FORM AV OUTSORCING WINTELISM Denna nya form hade ett antal viktiga fördelar för det köpande företaget: De behövde enbart konstruera arkitekturen. Informationsöverföringen för att underleverantörerna skulle kunna svara på offertförfrågan var relativt liten. De kan därför ta in många offerter. Stor produktivitetsvinst, stor skillnad mellan offerter när det är gjort på olika sätt Lanseringen av nya produkter kunde ske relativt snabbt, eftersom man endast behövde utveckla produktarkitekturen och interfacen. Den stora vinsten var att tusentals leverantörer kunde arbeta fram kreativa lösningar på komponenterna

19 INDUSTRIELLA SYSTEM Industriella system skapas genom att komplexa produkter med komplexa produktstrukturer, bryts upp i komponenter, därför att produktägaren anser att andra kan göra komponenten bättre eller billigare. Så länge det rör sig om traditionell outsourcing är dock komponenttillverkaren helt i händerna på det köpande företaget. Först när ett flertal företag efterfrågar identiska eller liknande komponenter uppstår en marknad och ett industriellt system skapas. Dessutom måste tillräckligt många leverantörer kunna leva på komponenten för att inte de köpande företagen skall bli beroende. Produktstruktur

20 VAD SKULLE DETTA KUNNA INNEBÄRA I BYGGANDET? Kraven på en Wintelism -lösning är en minimal, men ändå nödvändig specifikation av komponenter, som företaget skall köpa och standardiserade interface mellan komponenter tillverkade av olika företag kan sammanfogas enkelt till en färdig produkt. För att omsätta det som elektronikindustrin har gjort inom byggande, måste man specificera byggandets produktstruktur och de standardiserade interface som behövs. Grovt sett skulle detta kunna se ut på följande sätt:

21 ARKITEKTURNIVÅ Grund och struktur Kanaler för försörjningssystem (i den mån man inte byter gemensamma försörjningssystem mot individuella) Interface, övergångar mellan struktur och komponenter

22 KOMPONENTER Lock för komponenter Försörjningssystemkomponenter Kallvatten Varmvatten Avlopp Energi förutom el El Tilluft Frånluft Funktionskomponenter

23 UTVÄRDERING AV OFFERTER PÅ KOMPONENTER Offerter skulle behöva utvärderas utifrån flera parametrar: Investeringskostnad Utnyttjande av arkitekturen Driftskostnader för komponent Konsumtion Service av komponenterna Livslängd Kravet är att det finns konkurrens och att företag kan delvis leva på det. Låt oss säga att vi vill ha minst 5 företag som vardera kan sälja badrum à kr per styck (en omsättning på 100 MKr), då krävs en årlig produktion av lägenheter.

24 DET FINNS ETT FÖRSÖK Nakagin Capsule Tower byggdes 1972 för bostäder och kontor i Shimbashi, Tokyo Det ritades av arkitekten Kisho Kurokawa, och är en av de få realiserade exemplen på Japanese Metabolism, en inriktning inom efterkrigstidens japanska arkitektur

25 VARFÖR LYCKADES DET INTE KUROKAWA SKAPA ETT NYTT INDUSTRIELLT SYSTEM?

26 DET KRÄVS KRITISK MASSA! Det krävs standardiserade interface, övergångar, mellan olika komponenter i produktstrukturen. En tillräckligt stor enskild aktör som IBM var kan själv stå för den kritiska massan och dessutom föreskriva interfacen för de företag som skall försörja systemet; skapa en s.k. de facto standard. Men i de fall ett industriellt system av detta slag måste skapas av många kommersiella aktörer måste förhandlade standards skapas. De volymer som är nödvändiga för att en marknad skall uppstå för komponenterna.

27 ETT NYTT SYSTEM KAN BYGGAS GENOM ATT ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGEN GÖR GEMENSAM UPPHANDLING MED STANDARDISERADE INTERFACE MELLAN KOMPONENTER

28 HUR INTERFACE SKAPAS EXEMPLET MOBILTELFONI

29 STANDARDS BODY

30 THE PATENT POOL

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen

Bygg bort bostadsbristen Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Hans Lind, Olof Netzell, Thomas Kalbro, Berndt Lundgren, och Jenny Paulsson Inst f Fastigheter och Byggande, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer