Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsseminarium i Kuala Lumpur"

Transkript

1 en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3

2 ledare Seminarium Idhammar AB är ett kunskapsföretag specialiserat inom driftsäkerhet, underhåll, produktionseffektivisering och organisation. Utöver moderbolaget Idhammar i Sverige AB ingår bolagen: Idhammar Produktion AB Konsult- och utbildningstjänster för produktionseffektivisering med hjälp av bland annat LEAN, Six Sigma och World Class Manufacturing Idhammar Teknik AB Utveckling av IT-system och applikationer Idhammar International AB Konsult- och utbildningsuppdrag internationellt IDHAMMAR ASIA SdN BHD Har sitt säte i Malaysia, genomför uppdrag inom driftsäkerhet och underhåll Janke Wikholm AB Konsult- och utbildningstjänster inom arbetsmiljö, ledningssystem och ledarskap V e r k s tä l l a n d e D i r e k t ö r Per Möller, kursansvarig Richard Wolffelt Idhammar AB Box 8070, Kungens Kurva telefon: fax: e-post: IDrift är Idhammar AB:s kundtidning som kommer ut med fem nummer per år. A n s va r i g u t g i va r e Per Möller Redaktion Per Möller och Stina Macklin P r o d u k t i o n Mia Drakenberg Form AB Tryck Kringel Offset AB Upplaga exemplar omslagsfoto Simon Groth Distribution Posten AB, B-post. idrift Innehållet i tidningen får citeras med angivande av källa. Välkommen att kontakta idrift redaktionen via telefon eller e-post Vill du synas med en annons i idrift? Kontakta Annonsavdelningen Elisabeth Nordqvist Wargclou eller Janne Willman Telefon innehåll 2 Ledaren 3 seminarium 4 outsourcing 6 idhammarprofilen 7 kurser 8 operativ styrnig 9 på nytt jobb 10 tekniska mässan 12 säkerhet på jobbet Någonting har hänt Inom underhållsområdet har det egentligen inte hänt någonting nytt. Det kommer ständigt nya bokstavskombinationer och förkortningar, men det är bara gamla koncept i nya förpackningar. Det här är något som vi ofta hör, i olika varianter. Men frågan är om det stämmer. Har det verkligen inte har hänt någonting inom underhållsområdet? För så där ett och ett halvt decennium sedan var jag själv underhållschef. Och mycket var förvisso likadant då som nu. Vi försökte även då arbeta med tillståndsbaserat underhåll. Vi litade på att underhållssystemet skulle ge oss den information vi behövde för att utveckla verksamheten. Och vi arbetade givetvis med att försöka få en effektiv underhållsorganisation, i alla fall mätt med den tidens mått. Men det fanns saker vi inte arbetade med, eller ens kände till. Vem hade hört talas om scorecard, nyckeltal var knappast aktuellt som styrmedel. En annan nyhet var TPM, ett koncept som var tämligen nytt (i Sverige). Man hade precis börjat tillämpa idéerna inom bilindustrin. TPM fick många att inse fördelarna med operatörsunderhåll. I början av 90-talet var operatörsunderhåll helt outvecklat och till och med otänkbart på sina håll. Vi arbetade inte heller med, eller kände ens till RCM, riskbaserat underhåll. För även om såväl flyg- som kärnkraftsindustrin hade använt denna metod i minst ett tiotal år hade RCM ännu inte nått ut till övrig industri. Och vi hade ingen kännedom eller insikt om fördelarna med ett processorienterat arbetssätt. Idag arbetar vi ofta med väldefinierade underhållsprocesser och ett standardiserat arbetssätt. Vi sätter fokus på ordning och reda. Väldigt många företag arbetar med 5S-metoden, den är så vedertagen att man nästan kan tala om en industristandard. 5S är ett slagkraftigt sätt att aktivera personalen för att hålla rent och ordning och reda på arbetsplatsen. När jag var underhållschef var det mer städkampanjer. Vi städade när landshövdingen skulle komma på besök, eller på fredagarna. Teknisk rengöring på insidan av maskinerna förekom sparsamt, möjligtvis tvingades vi till detta när vi gjorde underhåll. Det här är bara ett fåtal exempel. Listan på områden och metoder som har utvecklats kan göras mycket längre. Vi kan prata om LCC/LCP, Root Cause Analysis, Kaizen och mycket mer. Vi har nu tillgång till en mycket större palett av metoder att använda i vårt arbete med att leda och utveckla underhållet. Vi kan använda me to d - erna i situationer och på tillämpningar där vi finner att de passar in. Vi lämnar mycket mindre åt slumpen. Vi har idag mycket tydligare styrmodeller för att styra underhållet. Så mitt svar är: nej. Det är mycket som har förändrats inom underhållsområdet. Vi har blivit bättre på det vi redan var duktiga på, men framför allt har det tillkommit en hel del, både metoder och teknik. Därför kan vi idag jobba mycket mer effektivt med driftsäkerhet och underhåll. Per Möller, vd Vad tycker du om det här numret av IDrift? Var det något som var extra intressant att läsa? Har du andra synpunkter på innehållet i tidningen? Förslag på ämnen att ta upp? Är det något du saknar? Skulle du vilja läsa mer om något särskilt? Mejla oss på och säg vad du tycker! Senaste nytt från Asien Den november höll Idhammar Asia ett seminarium i Kuala Lumpur med temat World Class Maintenance for World Class Organizations. Seminariet som bland annat täckte Lean Underhåll, TPM, Six Sigma och underhållsaudits hade 55 deltagare från malaysiska industrier. Några av deltagarna kom även från svenska industrier baserade i Malaysia exempelvis SKF, Bromma, Volvo med flera. Seminariet öppnades högtidligt av den svenska ambassadören i Malaysia, Helena Sångeland, som talade om de långa och täta affärsförbindelserna mellan Malaysia och Sverige. Det har lett till att över 100 svenska företag har etablerat sig i landet och Idhammar är ett av dessa. Per Möller inledde med att tala om hur kraven på underhållet förändras i företag som arbetar med Lean Production. Per fortsatte med att berätta om hur Leanprinciperna kan appliceras på underhållsverksamheten och om vilka möjligheter till effektivisering av underhållet detta kan ge. TPM-området avhandlades av Jürgen Steffens som har gedigen erfarenhet av implementeringar av TPM både i Sverige och utomlands. Jürgens föreläsning väckte stort intresse hos deltagarna, särskilt de delar där han beskrev hur TPM startas upp rent praktiskt. Därefter talade Ulf Pettersson om Six Sigma och om hur detta verktyg kan användas, antingen som en del av ett Lean-koncept eller som en fristående metod. Dag ett avslutades med att Jonas Åkerlund, VD för Idhammar Asia, gick igenom hur en underhållsaudit genomförs. Vidare berättade Jonas om hur resultatet av en audit kan omsättas i en konkret plan för utveckling. Dag två ägnades åt workshops varav den ena handlade om underhållsutveckling och den andra om TPM. Seminariet hade många nöjda deltagare. Två av dessa var S. Sandanasamy från The Star och Peter Fitch som representerade Segmat Panel Boards. De tyckte att seminariet trots en begränsad tid gav en bra bild av utvecklingen inom produktion och underhåll. Peter Fitch representerade Segmat Panel Boards. 2 idrift december 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 3

3 outsourcing Per Möller om outsourcing Intresset ökar för outsourcing I en fallande konjunktur ökar intresset för outsourcing. Det finns många fördelar med att lägga ut underhållet på entreprenad. Men det är viktigt att låta processen ta sin tid. Outsourcing är ständigt aktuellt men vi ser ett förnyat intresse nu, säger Per Möller. Det finns relativt många leverantörer som tillhandahåller olika typer av tekniska underhållstjänster till producerande företag. Men bara ett fåtal av dessa erbjuder ett helhetsåtagande, där de både kan ta över utförande av underhåll eller teknisk service och utveckla tjänsterna. I Sverige har det hittills varit relativt ovanligt att industriföretag lagt ut det totala ansvaret för underhåll och driftsäkerhet på en underhållsleverantör. Det ser helt annorlunda ut hos våra nordiska grannländer. Skillnaden är markant framför allt i Finland. Där finns en hel del exempel från bland annat process-, massa- och pappersindustrin där underhållsverksamheten har lagts ut på entreprenad. Om processen genomförs på ett bra sätt och vissa förutsättningar är uppfyllda kan det vara en bra lösning att outsourca en underhållsverksamhet i sin helhet, säger Per Möller. Måste finnas potential att utveckla Minst två förutsättningar måste vara uppfyllda, menar han. Dels ska det finnas en utvecklingspotential inom underhåll och driftsäkerhet. Det kan exempelvis vara att man kan öka effektiviteten i underhållsverksamheten eller öka resultatet av underhållet, det vill säga öka driftsäkerheten och TAK-faktorn. Dels finns inte nog med tid eller möjlighet att styra utvecklingen från dagens läge till önskat läge inom företaget. Här kan man få snabbare utveckling om man tar hjälp av en extern parter. Men även om förutsättningarna är de rätta så fungerar det inte bara med att trycka på knappen, skjuta ut underhållet, ta in en leverantör och hoppas att allt löser sig. Det är viktigt att man gör detta på rätt sätt, processmässigt, operativt och legalt, annars finns risk att man Outsourcing är ständigt aktuellt men vi ser ett förnyat intresse nu inte når eftersträvade mål. Det finns till och med risk för att underhållet inte utvecklas och kanske till och med blir dyrare. Det första att tänka på är upphandlingen och förankringen. Outsourcing är en genomgripande affär och måste handlas upp på ett riktigt sätt. Upphandlingen är även en lärandeprocess för den blivande kunden. Under upphandlingen görs insikter och en vidare förståelse för problematiken skapas. Vi har sett ett antal exempel på företag som inte har gjort outsourcingaffären på ett genomtänkt sätt. Kanske har företaget interagerat med bara en leverantör, och då är det svårt att ifrågasätta det leverantören erbjuder, eller den prisbild man får. Konsekvensen har i många fall blivit dåliga affärer, inte bara för köparen, utan på sikt även för säljaren. En affär som inte utvecklas är ingen bra affär. Fråga många leverantörer Vad ska man då göra? Givetvis ett upphandlingsförfarande, där man gör en ordentlig förstudie, man definierar vad man vill köpa, hur Foto: Simon Groth det ska levereras, vilka mål man vill uppnå. Alla data och krav sammanställs i en offertförfrågan som skickas ut till ett antal leverantörer. Nästa steg är att granska leverantörernas erbjudanden, därefter väljs en leverantör ut som avtal tecknas med. På kort sikt finns på möjlighet till sänkta underhållskostnader, men för att en affär ska bli lyckad på längre sikt behövs också en sänkning av de totala produktionskostnaderna, enligt Per Möller. Det är en fördel om produktionen involveras i underhållsarbetet, det ger en långsiktig kompetenstillväxt i produktionen, säger han. Beställaren måste sköta sin del När man planerar sin outsourcing måste man även tänka på hur man skall förvalta affären från beställarens sida. Detta innebär i praktiken att kunden i vissa delar måste spegla leverantören i form av en beställarorganisation eller en driftsäkerhetsorganisation. I större företag måste det finnas en organisation för allmänna nyttigheter som till exempel dokumentation, standarder, och systemförvaltning. Men det är inte alltid rätt att lägga ut underhållet. Ett företag som har en välskött underhållsverksamhet med rätt kompetens och bra struktur samt en hög intern effektivitet i underhållsorganisationen, kan få svårt att skapa några direkta vinster med att outsourca underhållet. Vi har sett exempel på företag som haft sin verksamhet outsourcad under en period men som tagit in sitt underhåll igen. Uppenbarligen har man bedömt att vinsterna med outsourcingen är uppnådda och att man kan förvalta underhållet lika bra eller bättre på egen hand, säger Per Möller. Text: Anders Tiger 4 idrift decmber 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 5

4 idhammarprofilen kurser 2009 Namn: Jonas Åkerlund Ålder: 32 Bor: Stockholm och Kuala Lumpur, Malaysia Familj: Sambo Anställd sedan: 2005 När nyårsfirandet är över blickar vi framåt och kanske är det dags att tänka på utbildning? Här följer ett urval av våra utbildningar i början av 2009: Elkunskap, steg februari, Stockholm FU & inspektionsteknik, del mars, Göteborg Beredning & planering av UH, del mars, Göteborg Här ses Jonas tillsammans med Sridharan Arumugam utanför ett Idhammarkontor i Malaysia. Underhållsförråd, del 1 Tribologi & smörjteknik, del 1 Att starta och leda TPM, del mars, Göteborg april, Göteborg april, Stockholm Med ena benet i Asien Det blir fjärde gången jag tar mitt pick och pack för att flytta till en annan världsdel! Vad har du för bakgrund och erfarenhet? Kommer ursprungligen från Piteå, kanske något som bidragit till mitt relativa lugn trots ibland rätt stressiga arbetsuppgifter. Till Idhammar kom jag närmast från pappers- och massaindustrin (Stora Enso Kvarnsveden), där jag hade lite olika befattningar under de dryga tre år jag var anställd där. Jag har också, före min tid på Idhammar, jobbat en del utomlands för att samla på mig så bred erfarenhet som möjligt, bland annat i USA (ABB), Thailand (PCK) och Australien (Dynek Pty Ltd). Vad har du för utbildning med i bagaget? Civilingenjör inom industriell produktion samt European Expert in Maintenance Management. Jag håller också på med, parallellt med mitt arbete, att genomföra en MBA-utbildning på Edinburgh Business School. Vad är ditt uppdrag hos Idhammar? Jag har arbetat med olika typer av konsultuppdrag samt utbildningar men fokuserar nu mest på att utveckla verksamheten internationellt. Idhammar International AB heter bolaget jag är VD för, vilket också inkluderar Idhammars företag i Malaysia, Idhammar Asia. Jag kommer att jobba från Asien men fortfarande pendla till Sverige då och då för olika uppdrag. Så det blir fjärde gången jag tar mitt pick och pack för att flytta till en annan världsdel! Vilka förväntningar har du på ditt framtida arbete på Idhammar? Att jag skall ha möjlighet att fortsätta att utvecklas. Men med tanke på den otroliga variation av uppdrag som Idhammar har, så ser jag inte detta som något problem. Vad brinner du för i allmänhet och ditt jobb i synnerhet? Förändringar till det bättre! Det kan vara allt från att lösa små vardagsproblem, till komplexa problemlösningar som kan tillämpas inom industrin. Vad gör du på fritiden, vilka intressen har du? Tycker om att ha många bollar i luften även på fritiden! Är väl lite av en allätare när det gäller sport, allt från kickboxning och simning. Andra intressen är jakt, all typ av motorsport, segling och resor. Vi trycker I-Drift... och mycket mer. Vi trycker allt på papper t.ex visitkorten i din ficka brevpappret i din skrivare kuvertet att stoppa brevpappret i foldern som presenterar Dina produkter/tjänster Vår populära kurs Att leda och utveckla underhållet blev tidigt fullbelagd till starten i februari Därför har vi lagt in en extrakurs med två block på våren och två block under hösten Första kursblocket är den april, välkommen med din anmälan! Gå in på och botanisera i kursutbudet! 6 idrift decmber 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 7 Lean Production Lean Production april, Gävle 6 7 maj, Karlstad Extrakurs!

5 Operativ styrning Att leda och styra verksamheten Operativ Styrning Något av det viktigaste inom all typ av verksamhet är möjligheten att tydligt se vad som sker varje dag och hur det påverkar resultatet. Det finns ofta en stor variation i hur tydlig kopplingen är mellan prestation (på golvet) och resultatet i företaget. Går man ner på avdelningsnivå så börjar det bli tydligare, samtidigt förloras länken till den övergripande nivån och till de närliggande avdelningarna. Detta medför svårigheter för ledningen på olika nivåer att hela tiden ha en fullständig bild av hur verksamheten presterar. Att enbart få fläckvisa ögonblicksbilder av verksamheten innebär att viktig information går förlorad och att styrningen av verksamheten kan bli lidande säger Ulf Pettersson, VD på Idhammar Produktion AB. Vän av ordning protesterar nog mot ovanstående med argumentet att företagsledningen inte har möjlighet att delta i den dagliga verksamheten, exempelvis vid möten på operativ nivå. Här håller jag med. Det är en fråga om hur synlig det går att göra kedjan från värdeskapande process till strategisk målsättning. Många av er känner säkert igen scenariot med månadsrapportering, där första linjens chefer skall peppa medarbetarna med hjälp av nyckeltal och annat på gruppmöten och arbetsplatsträffar. Samtidigt som viktiga krav och viktig information från golvet fastnar på vägen eller tunnas ut på vägen upp i systemet. Resultatet av detta blir inadekvat verksamhetsstyrning, hävdar Ulf med eftertryck. För att undvika att hamna i ovanstående situation är det nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå vad vi kallar Daglig Operativ Styrning. För att uppnå Daglig Operativ Styrning är det nödvändigt att få ordning på ett antal områden, vilket enligt Ulf innebär att man: Identifierar sina värdeskapande processer Definierar roller och ansvar för de olika processerna och de olika processtegen Etablerar nyckeltal för de olika processerna och processtegen Etablerar en nyckeltalsstruktur som binder samman resultaten i den dagliga verksamheten med företagets strategiska målsättning Etablerar en standardiserad mötesoch rapporteringsstruktur som säkerställer en regelbunden uppföljning av nyckeltalen Med dessa bitar på plats kan informationen och strukturen användas för att från prognoser etablera planer, till att följa upp, rapportera resultat och få på plats åtgärder som betyder något för samtliga nivåer inom verksamheten. Den bakomliggande metodiken är den välkända Demingcykeln, eller PD- CA berättar Ulf och fortsätter, den används på alla nivåer inom Operativ Styrning, dock med varierande frekvens. På den operativa nivån, d v s där arbetet görs, används PDCA dagligen: Planen erhålls, kommuniceras, arbetet utförs för att sedan avrapporteras och jämföras mot planen. Detta görs exempelvis på skiftmöten. Eventuella avvikelser innebär justering av planen, Att enbart få fläckvisa ögonblicksbilder av tilldelning av resurser eller att något problem identifierats som måste verksamheten lösas. Om problemet kan lösas med innebär att viktig information tillgängliga resurser görs detta, problem som man behöver hjälp att lösa flyttas upp till att styrningen av verksamheten kan bli nivån ovanför. Genom den etablerade mötes- och rapporteringsstrukturen lidande. blir detta ett kraftfullt styrinstrument. Fördelen med detta arbetsätt är att resultat såväl som problem och avvikelser blir synliga på alla nivåer och vi skapar en miljö för att etablera kontinuerlig förbättring som baseras på fakta och rak kommunikation, avslutar Ulf. Text: Per Möller går förlorad och på nytt jobb Ny underhållschef på Mondi i Väja! Den första december tillträdde Daniel Thor, 36 år, tjänsten som underhållschef på Mondi Dynäs AB. Daniel, som är civilingenjör, har utbildning inom pappers- och massateknik från Åbo Akademi, Finland. Han har tidigare i sin karriär jobbat på Iggesunds bruk där han varit driftansvarig för två kartongmaskiner och har en god kännedom om produktionens krav på underhållet och vikten av samverkan mellan produktion och underhåll för att nå bästa resultat. Daniel ser fram emot att ta tag i de nya uppgifterna med att strukturera upp underhållet på bruket skapa en väl fungerande underhållsavdelning med tydliga och klara roller. Det gäller att göra saker på ett smart sätt för att skapa kostnadseffektivitet och bästa anläggningstillgänglighet, säger Daniel. Detta nödrim är dock en sanning. I många av de projekt vi arbetar i måste vi mäta resultaten av det som görs. För att kunna mäta TAK-faktorn på ett enkelt sätt har Idhammar tagit fram ett lättanvänt system, TITAN. Vi arbetar nu med tredje generationens TITAN berättar Peter Steffens som har utvecklat systemet. Totalt finns ett tiotal system installerade ute på olika tillverkande industrier runt om i landet. Systemen används för att mäta TAK-faktorn i produktionslinjerna. TAK är som bekant lika med anläggningseffektivitet dvs produkten av Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Med hjälp av TITAN-systemet kan man direkt, on-line, ta ut rapporter och analyser över produktionsresultatet säger Peter. Systemet är i grundutförande fristående men kan om kunden vill knytas med direktkommunikation till maskititan-systemet Att mäta är att veta nen och automatiskt logga alla stopp. Själv tycker jag det är nödvändigt att involvera operatören säger Peter. Dels ökar motivationen när operatören utbildas och involveras, dels så har operatören massor av information som vi inte kan få med i det automatiska systemet. Titan är byggt för att vara enkelt och så intuitivt så att upplärning skall gå snabbt och enkelt. Det räcker med ett par timmar så kan man använda systemet men vi brukar kombinera användarutbildningen med allmän utbildning och TAK för att öka förståelsen berättar Peter och fortsätter: Sedan måste det finnas någon som kan ta ut rapporter och statistik ur systemet men det är också enkelt. Vi har ett antal standardrapporter men det är enkelt att ta fram specialrapporter om det behövs. Behöver man då ha ett system för att följa upp TAK? Självklart avslutar Peter, många logistik- och produktionssystem är för trubbiga och jämfört med dessa så är TI- TAN mycket kostnadseffektivt. Kassationsrapport för Produktionslinje 1 mellan och Produkt 4 Materialfel 24 Produkt 5 Mekanisk åverkan 39 Produkt 1 Materialfel 41 Produkt 4 Mekanisk åverkan 75 Produkt 5 Materialfel 55 Produkt 4 Toleransfel 100 Produkt 3 Mekanisk åverkan 12 Produkt 3 Toleransfel 13 Produkt 2 Toleransfel 27 Produkt 1 Mekanisk åverkan 34 Produkt 2 Mekanisk åverkan 45 8 idrift december 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 9

6 Tekniska mässan oktober på Stockholmsmässan Rapport från Tekniska Mässan Många var de som besökte Tekniska Mässan i Stockholm under vecka 43. Idhammars monter låg strategiskt nära scenen där Uteks Jan Frånlund delade ut certifikat på torsdagen. Det var underhållsledare samt specialister som underhållstekniker med avklarad tentamen enligt EFNMS som fick stiga upp på scenen och ta emot de inramade dokumenten. Denna tentamen är verkligen ingen barnlek så de som klarat den är väl värda all beundran! Här ses på bilden från vänster, nr 1, Tomas Bustad, Hydrosafe, nr 2, Kristian Suup, LKAB, nr 3, Helena Ojanlatva, LKAB, nr 4, Lennart Hedhult, LKAB, nr 5, Erik Öhrling, Vattenfall Service Nord, nr 7, Carina Kemi, LKAB, nr 8, Fredrik Jungquist, Kockums AB. Samtliga namngivna personer har genomgått Idhammars utbildning Att leda och utveckla underhållet och är nu certifierade underhållsledare. Avstrykare PAMA Tel DAMASKUS 90 Teleskopskydd nytt eller renovreat Tel DAMASKUS 72 Öppningsbara Lamellmatta bälgar Profilerade avstrykare Tel DAMASKUS 74 Skräddarsydda bälgar till de flesta maskiner Fax DAMASKUS 70 NONCHALERAR DU BÅDE MÄNNISKOR OCH MASKINER DÅ KAN VI INTE HJÄLPA DIG DAMASKUS MASKINSKYDD AB Anläggarvägen 2 SE HANINGE Tel Fax Här ses Håkan Björk, Volvo Construction Equipment, tillsammans med Elisabet Nordqvist Wargclou i Idhammars mässmonter. Från vänster, Jan Frånlund, Utek, Håkan Björk, Volvo Construction Equipment, Leif Ottosson, AstraZeneca, Jan Magnusson, Eka Chemicals, Gunnar Johansson, Lantmännen Agroetanol, Tomas Wettefors, DynaMate. De som mottog certifikaten, som visar att de är specialister som underhållstekniker, har samtliga genomgått Idhammars teknikerutbildning. 10 idrift december 2008 nummer fyra

7 Avsändare: Idhammar AB Box Kungens Kurva B SVERIGE utbildar och utvecklar Porto betalt port payé säkerhet i arbetet Inför ett arbetsmiljökörkort Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång ökade i fjol, för tredje året i rad. Under 2007 inträffade 75 dödsolyckor bland förvärvsarbetande, 68 män och sju kvinnor förlorade livet på sitt arbete. Detta meddelar Arbetsmiljöverket i en rapport. De största problemen finns i manuella branscher som jord- och skogsbruk samt den under perioden överhettade byggsektorn. Det är dags att testa någon typ av arbetsmiljökörkort i Sverige! Alla vet att det är farligt att köra bil. Det är allmänt accepterat med obligatorisk trafikutbildning och teoretiskt och praktiskt prov för bilkörkort. Ju större och farligare fordon vi vill köra, desto strängare krav har vi. Men i arbetslivet arbetar väldigt ofta människor utan något som helst krav på utbildning. Detta trots att riskerna många gånger är minst lika stora som i trafiken. För vissa typer av arbeten har vi dock speciella krav. Jag har själv genomfört drygt hundra kurser avseende Säkerhet vid ställningsbyggande. Den sexton timmar långa kursen innehåller hemarbete, lektioner, grupparbete och ett avslutande prov. Efter godkänd kurs får man ett kvitto, ofta i form av ett körkortsliknande plastkort, på att man lärt sig vilka säkerhetskrav som gäller för ställningar. Även inom elbranschen har vi under lång tid ställt stora krav på utbildning för att få jobba. kampanj mot olycksfall. Det är säkert bra, men jag tror mer på utbildning, prov och körkort. Det är sant att utbildning per mottagare är betydligt dyrare än information. Men jag är också helt övertygad om att effekten av kombinationen utbildning prov är mångdubbelt större. Det är nämligen så, att de flesta jag utbildat om ställningsbyggande vet vad som gäller redan innan kursen. Det handlar inte om att förse dem med information, det handlar om att ändra på ett felaktigt beteende. Att göra det är betydligt svårare. Det går, men det förutsätter ett stort engagemang hos chefer och anställda. Chefer skall veta att utbildningen är ett måste. De anställda måste via körkortskravet och provet lära sig att förstå att rätt säkerhetsbeteende är lika viktigt som inom bilkörning. Om dessutom myndigheten likt polisen då och då kontrollerar efterlevnaden av de regler som finns och bötfäller de som inte sköter sig, får vi ett effektivt fungerande och säkert system. Jag tycker att vi ska utnyttja den kommande lågkonjunkturen till att Nu ska mer resurser ges till Arbetsmiljöverket. Pengarna skall användas för att genomföra en informationsförstärka arbetsmiljöarbetet i Sverige. Vi kan välja vissa branscher just för att testa ett arbetsmiljökörkort. Vi kan också som inom trafiken välja att ha olika typer av körkort, beroende på bransch och om man är chef eller anställd. Låt oss samtidigt se till att den utländska arbetskraften i Sverige får en obligatorisk introduktionsutbildning om svenskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Efter några år kan vi utvärdera insatsen och då ta ett beslut om huruvida det är dags för ett generellt arbetsmiljökörkort. Detta kan då kombineras med det enda självklara målet för svenskt arbetsmiljöarbete: Noll döda i arbetsplatsolyckor! Text: Janke Wikholm, arbetsmiljökonsult 12 idrift december 2008 nummer fyra

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer