Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsseminarium i Kuala Lumpur"

Transkript

1 en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3

2 ledare Seminarium Idhammar AB är ett kunskapsföretag specialiserat inom driftsäkerhet, underhåll, produktionseffektivisering och organisation. Utöver moderbolaget Idhammar i Sverige AB ingår bolagen: Idhammar Produktion AB Konsult- och utbildningstjänster för produktionseffektivisering med hjälp av bland annat LEAN, Six Sigma och World Class Manufacturing Idhammar Teknik AB Utveckling av IT-system och applikationer Idhammar International AB Konsult- och utbildningsuppdrag internationellt IDHAMMAR ASIA SdN BHD Har sitt säte i Malaysia, genomför uppdrag inom driftsäkerhet och underhåll Janke Wikholm AB Konsult- och utbildningstjänster inom arbetsmiljö, ledningssystem och ledarskap V e r k s tä l l a n d e D i r e k t ö r Per Möller, kursansvarig Richard Wolffelt Idhammar AB Box 8070, Kungens Kurva telefon: fax: e-post: IDrift är Idhammar AB:s kundtidning som kommer ut med fem nummer per år. A n s va r i g u t g i va r e Per Möller Redaktion Per Möller och Stina Macklin P r o d u k t i o n Mia Drakenberg Form AB Tryck Kringel Offset AB Upplaga exemplar omslagsfoto Simon Groth Distribution Posten AB, B-post. idrift Innehållet i tidningen får citeras med angivande av källa. Välkommen att kontakta idrift redaktionen via telefon eller e-post Vill du synas med en annons i idrift? Kontakta Annonsavdelningen Elisabeth Nordqvist Wargclou eller Janne Willman Telefon innehåll 2 Ledaren 3 seminarium 4 outsourcing 6 idhammarprofilen 7 kurser 8 operativ styrnig 9 på nytt jobb 10 tekniska mässan 12 säkerhet på jobbet Någonting har hänt Inom underhållsområdet har det egentligen inte hänt någonting nytt. Det kommer ständigt nya bokstavskombinationer och förkortningar, men det är bara gamla koncept i nya förpackningar. Det här är något som vi ofta hör, i olika varianter. Men frågan är om det stämmer. Har det verkligen inte har hänt någonting inom underhållsområdet? För så där ett och ett halvt decennium sedan var jag själv underhållschef. Och mycket var förvisso likadant då som nu. Vi försökte även då arbeta med tillståndsbaserat underhåll. Vi litade på att underhållssystemet skulle ge oss den information vi behövde för att utveckla verksamheten. Och vi arbetade givetvis med att försöka få en effektiv underhållsorganisation, i alla fall mätt med den tidens mått. Men det fanns saker vi inte arbetade med, eller ens kände till. Vem hade hört talas om scorecard, nyckeltal var knappast aktuellt som styrmedel. En annan nyhet var TPM, ett koncept som var tämligen nytt (i Sverige). Man hade precis börjat tillämpa idéerna inom bilindustrin. TPM fick många att inse fördelarna med operatörsunderhåll. I början av 90-talet var operatörsunderhåll helt outvecklat och till och med otänkbart på sina håll. Vi arbetade inte heller med, eller kände ens till RCM, riskbaserat underhåll. För även om såväl flyg- som kärnkraftsindustrin hade använt denna metod i minst ett tiotal år hade RCM ännu inte nått ut till övrig industri. Och vi hade ingen kännedom eller insikt om fördelarna med ett processorienterat arbetssätt. Idag arbetar vi ofta med väldefinierade underhållsprocesser och ett standardiserat arbetssätt. Vi sätter fokus på ordning och reda. Väldigt många företag arbetar med 5S-metoden, den är så vedertagen att man nästan kan tala om en industristandard. 5S är ett slagkraftigt sätt att aktivera personalen för att hålla rent och ordning och reda på arbetsplatsen. När jag var underhållschef var det mer städkampanjer. Vi städade när landshövdingen skulle komma på besök, eller på fredagarna. Teknisk rengöring på insidan av maskinerna förekom sparsamt, möjligtvis tvingades vi till detta när vi gjorde underhåll. Det här är bara ett fåtal exempel. Listan på områden och metoder som har utvecklats kan göras mycket längre. Vi kan prata om LCC/LCP, Root Cause Analysis, Kaizen och mycket mer. Vi har nu tillgång till en mycket större palett av metoder att använda i vårt arbete med att leda och utveckla underhållet. Vi kan använda me to d - erna i situationer och på tillämpningar där vi finner att de passar in. Vi lämnar mycket mindre åt slumpen. Vi har idag mycket tydligare styrmodeller för att styra underhållet. Så mitt svar är: nej. Det är mycket som har förändrats inom underhållsområdet. Vi har blivit bättre på det vi redan var duktiga på, men framför allt har det tillkommit en hel del, både metoder och teknik. Därför kan vi idag jobba mycket mer effektivt med driftsäkerhet och underhåll. Per Möller, vd Vad tycker du om det här numret av IDrift? Var det något som var extra intressant att läsa? Har du andra synpunkter på innehållet i tidningen? Förslag på ämnen att ta upp? Är det något du saknar? Skulle du vilja läsa mer om något särskilt? Mejla oss på och säg vad du tycker! Senaste nytt från Asien Den november höll Idhammar Asia ett seminarium i Kuala Lumpur med temat World Class Maintenance for World Class Organizations. Seminariet som bland annat täckte Lean Underhåll, TPM, Six Sigma och underhållsaudits hade 55 deltagare från malaysiska industrier. Några av deltagarna kom även från svenska industrier baserade i Malaysia exempelvis SKF, Bromma, Volvo med flera. Seminariet öppnades högtidligt av den svenska ambassadören i Malaysia, Helena Sångeland, som talade om de långa och täta affärsförbindelserna mellan Malaysia och Sverige. Det har lett till att över 100 svenska företag har etablerat sig i landet och Idhammar är ett av dessa. Per Möller inledde med att tala om hur kraven på underhållet förändras i företag som arbetar med Lean Production. Per fortsatte med att berätta om hur Leanprinciperna kan appliceras på underhållsverksamheten och om vilka möjligheter till effektivisering av underhållet detta kan ge. TPM-området avhandlades av Jürgen Steffens som har gedigen erfarenhet av implementeringar av TPM både i Sverige och utomlands. Jürgens föreläsning väckte stort intresse hos deltagarna, särskilt de delar där han beskrev hur TPM startas upp rent praktiskt. Därefter talade Ulf Pettersson om Six Sigma och om hur detta verktyg kan användas, antingen som en del av ett Lean-koncept eller som en fristående metod. Dag ett avslutades med att Jonas Åkerlund, VD för Idhammar Asia, gick igenom hur en underhållsaudit genomförs. Vidare berättade Jonas om hur resultatet av en audit kan omsättas i en konkret plan för utveckling. Dag två ägnades åt workshops varav den ena handlade om underhållsutveckling och den andra om TPM. Seminariet hade många nöjda deltagare. Två av dessa var S. Sandanasamy från The Star och Peter Fitch som representerade Segmat Panel Boards. De tyckte att seminariet trots en begränsad tid gav en bra bild av utvecklingen inom produktion och underhåll. Peter Fitch representerade Segmat Panel Boards. 2 idrift december 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 3

3 outsourcing Per Möller om outsourcing Intresset ökar för outsourcing I en fallande konjunktur ökar intresset för outsourcing. Det finns många fördelar med att lägga ut underhållet på entreprenad. Men det är viktigt att låta processen ta sin tid. Outsourcing är ständigt aktuellt men vi ser ett förnyat intresse nu, säger Per Möller. Det finns relativt många leverantörer som tillhandahåller olika typer av tekniska underhållstjänster till producerande företag. Men bara ett fåtal av dessa erbjuder ett helhetsåtagande, där de både kan ta över utförande av underhåll eller teknisk service och utveckla tjänsterna. I Sverige har det hittills varit relativt ovanligt att industriföretag lagt ut det totala ansvaret för underhåll och driftsäkerhet på en underhållsleverantör. Det ser helt annorlunda ut hos våra nordiska grannländer. Skillnaden är markant framför allt i Finland. Där finns en hel del exempel från bland annat process-, massa- och pappersindustrin där underhållsverksamheten har lagts ut på entreprenad. Om processen genomförs på ett bra sätt och vissa förutsättningar är uppfyllda kan det vara en bra lösning att outsourca en underhållsverksamhet i sin helhet, säger Per Möller. Måste finnas potential att utveckla Minst två förutsättningar måste vara uppfyllda, menar han. Dels ska det finnas en utvecklingspotential inom underhåll och driftsäkerhet. Det kan exempelvis vara att man kan öka effektiviteten i underhållsverksamheten eller öka resultatet av underhållet, det vill säga öka driftsäkerheten och TAK-faktorn. Dels finns inte nog med tid eller möjlighet att styra utvecklingen från dagens läge till önskat läge inom företaget. Här kan man få snabbare utveckling om man tar hjälp av en extern parter. Men även om förutsättningarna är de rätta så fungerar det inte bara med att trycka på knappen, skjuta ut underhållet, ta in en leverantör och hoppas att allt löser sig. Det är viktigt att man gör detta på rätt sätt, processmässigt, operativt och legalt, annars finns risk att man Outsourcing är ständigt aktuellt men vi ser ett förnyat intresse nu inte når eftersträvade mål. Det finns till och med risk för att underhållet inte utvecklas och kanske till och med blir dyrare. Det första att tänka på är upphandlingen och förankringen. Outsourcing är en genomgripande affär och måste handlas upp på ett riktigt sätt. Upphandlingen är även en lärandeprocess för den blivande kunden. Under upphandlingen görs insikter och en vidare förståelse för problematiken skapas. Vi har sett ett antal exempel på företag som inte har gjort outsourcingaffären på ett genomtänkt sätt. Kanske har företaget interagerat med bara en leverantör, och då är det svårt att ifrågasätta det leverantören erbjuder, eller den prisbild man får. Konsekvensen har i många fall blivit dåliga affärer, inte bara för köparen, utan på sikt även för säljaren. En affär som inte utvecklas är ingen bra affär. Fråga många leverantörer Vad ska man då göra? Givetvis ett upphandlingsförfarande, där man gör en ordentlig förstudie, man definierar vad man vill köpa, hur Foto: Simon Groth det ska levereras, vilka mål man vill uppnå. Alla data och krav sammanställs i en offertförfrågan som skickas ut till ett antal leverantörer. Nästa steg är att granska leverantörernas erbjudanden, därefter väljs en leverantör ut som avtal tecknas med. På kort sikt finns på möjlighet till sänkta underhållskostnader, men för att en affär ska bli lyckad på längre sikt behövs också en sänkning av de totala produktionskostnaderna, enligt Per Möller. Det är en fördel om produktionen involveras i underhållsarbetet, det ger en långsiktig kompetenstillväxt i produktionen, säger han. Beställaren måste sköta sin del När man planerar sin outsourcing måste man även tänka på hur man skall förvalta affären från beställarens sida. Detta innebär i praktiken att kunden i vissa delar måste spegla leverantören i form av en beställarorganisation eller en driftsäkerhetsorganisation. I större företag måste det finnas en organisation för allmänna nyttigheter som till exempel dokumentation, standarder, och systemförvaltning. Men det är inte alltid rätt att lägga ut underhållet. Ett företag som har en välskött underhållsverksamhet med rätt kompetens och bra struktur samt en hög intern effektivitet i underhållsorganisationen, kan få svårt att skapa några direkta vinster med att outsourca underhållet. Vi har sett exempel på företag som haft sin verksamhet outsourcad under en period men som tagit in sitt underhåll igen. Uppenbarligen har man bedömt att vinsterna med outsourcingen är uppnådda och att man kan förvalta underhållet lika bra eller bättre på egen hand, säger Per Möller. Text: Anders Tiger 4 idrift decmber 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 5

4 idhammarprofilen kurser 2009 Namn: Jonas Åkerlund Ålder: 32 Bor: Stockholm och Kuala Lumpur, Malaysia Familj: Sambo Anställd sedan: 2005 När nyårsfirandet är över blickar vi framåt och kanske är det dags att tänka på utbildning? Här följer ett urval av våra utbildningar i början av 2009: Elkunskap, steg februari, Stockholm FU & inspektionsteknik, del mars, Göteborg Beredning & planering av UH, del mars, Göteborg Här ses Jonas tillsammans med Sridharan Arumugam utanför ett Idhammarkontor i Malaysia. Underhållsförråd, del 1 Tribologi & smörjteknik, del 1 Att starta och leda TPM, del mars, Göteborg april, Göteborg april, Stockholm Med ena benet i Asien Det blir fjärde gången jag tar mitt pick och pack för att flytta till en annan världsdel! Vad har du för bakgrund och erfarenhet? Kommer ursprungligen från Piteå, kanske något som bidragit till mitt relativa lugn trots ibland rätt stressiga arbetsuppgifter. Till Idhammar kom jag närmast från pappers- och massaindustrin (Stora Enso Kvarnsveden), där jag hade lite olika befattningar under de dryga tre år jag var anställd där. Jag har också, före min tid på Idhammar, jobbat en del utomlands för att samla på mig så bred erfarenhet som möjligt, bland annat i USA (ABB), Thailand (PCK) och Australien (Dynek Pty Ltd). Vad har du för utbildning med i bagaget? Civilingenjör inom industriell produktion samt European Expert in Maintenance Management. Jag håller också på med, parallellt med mitt arbete, att genomföra en MBA-utbildning på Edinburgh Business School. Vad är ditt uppdrag hos Idhammar? Jag har arbetat med olika typer av konsultuppdrag samt utbildningar men fokuserar nu mest på att utveckla verksamheten internationellt. Idhammar International AB heter bolaget jag är VD för, vilket också inkluderar Idhammars företag i Malaysia, Idhammar Asia. Jag kommer att jobba från Asien men fortfarande pendla till Sverige då och då för olika uppdrag. Så det blir fjärde gången jag tar mitt pick och pack för att flytta till en annan världsdel! Vilka förväntningar har du på ditt framtida arbete på Idhammar? Att jag skall ha möjlighet att fortsätta att utvecklas. Men med tanke på den otroliga variation av uppdrag som Idhammar har, så ser jag inte detta som något problem. Vad brinner du för i allmänhet och ditt jobb i synnerhet? Förändringar till det bättre! Det kan vara allt från att lösa små vardagsproblem, till komplexa problemlösningar som kan tillämpas inom industrin. Vad gör du på fritiden, vilka intressen har du? Tycker om att ha många bollar i luften även på fritiden! Är väl lite av en allätare när det gäller sport, allt från kickboxning och simning. Andra intressen är jakt, all typ av motorsport, segling och resor. Vi trycker I-Drift... och mycket mer. Vi trycker allt på papper t.ex visitkorten i din ficka brevpappret i din skrivare kuvertet att stoppa brevpappret i foldern som presenterar Dina produkter/tjänster Vår populära kurs Att leda och utveckla underhållet blev tidigt fullbelagd till starten i februari Därför har vi lagt in en extrakurs med två block på våren och två block under hösten Första kursblocket är den april, välkommen med din anmälan! Gå in på och botanisera i kursutbudet! 6 idrift decmber 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 7 Lean Production Lean Production april, Gävle 6 7 maj, Karlstad Extrakurs!

5 Operativ styrning Att leda och styra verksamheten Operativ Styrning Något av det viktigaste inom all typ av verksamhet är möjligheten att tydligt se vad som sker varje dag och hur det påverkar resultatet. Det finns ofta en stor variation i hur tydlig kopplingen är mellan prestation (på golvet) och resultatet i företaget. Går man ner på avdelningsnivå så börjar det bli tydligare, samtidigt förloras länken till den övergripande nivån och till de närliggande avdelningarna. Detta medför svårigheter för ledningen på olika nivåer att hela tiden ha en fullständig bild av hur verksamheten presterar. Att enbart få fläckvisa ögonblicksbilder av verksamheten innebär att viktig information går förlorad och att styrningen av verksamheten kan bli lidande säger Ulf Pettersson, VD på Idhammar Produktion AB. Vän av ordning protesterar nog mot ovanstående med argumentet att företagsledningen inte har möjlighet att delta i den dagliga verksamheten, exempelvis vid möten på operativ nivå. Här håller jag med. Det är en fråga om hur synlig det går att göra kedjan från värdeskapande process till strategisk målsättning. Många av er känner säkert igen scenariot med månadsrapportering, där första linjens chefer skall peppa medarbetarna med hjälp av nyckeltal och annat på gruppmöten och arbetsplatsträffar. Samtidigt som viktiga krav och viktig information från golvet fastnar på vägen eller tunnas ut på vägen upp i systemet. Resultatet av detta blir inadekvat verksamhetsstyrning, hävdar Ulf med eftertryck. För att undvika att hamna i ovanstående situation är det nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå vad vi kallar Daglig Operativ Styrning. För att uppnå Daglig Operativ Styrning är det nödvändigt att få ordning på ett antal områden, vilket enligt Ulf innebär att man: Identifierar sina värdeskapande processer Definierar roller och ansvar för de olika processerna och de olika processtegen Etablerar nyckeltal för de olika processerna och processtegen Etablerar en nyckeltalsstruktur som binder samman resultaten i den dagliga verksamheten med företagets strategiska målsättning Etablerar en standardiserad mötesoch rapporteringsstruktur som säkerställer en regelbunden uppföljning av nyckeltalen Med dessa bitar på plats kan informationen och strukturen användas för att från prognoser etablera planer, till att följa upp, rapportera resultat och få på plats åtgärder som betyder något för samtliga nivåer inom verksamheten. Den bakomliggande metodiken är den välkända Demingcykeln, eller PD- CA berättar Ulf och fortsätter, den används på alla nivåer inom Operativ Styrning, dock med varierande frekvens. På den operativa nivån, d v s där arbetet görs, används PDCA dagligen: Planen erhålls, kommuniceras, arbetet utförs för att sedan avrapporteras och jämföras mot planen. Detta görs exempelvis på skiftmöten. Eventuella avvikelser innebär justering av planen, Att enbart få fläckvisa ögonblicksbilder av tilldelning av resurser eller att något problem identifierats som måste verksamheten lösas. Om problemet kan lösas med innebär att viktig information tillgängliga resurser görs detta, problem som man behöver hjälp att lösa flyttas upp till att styrningen av verksamheten kan bli nivån ovanför. Genom den etablerade mötes- och rapporteringsstrukturen lidande. blir detta ett kraftfullt styrinstrument. Fördelen med detta arbetsätt är att resultat såväl som problem och avvikelser blir synliga på alla nivåer och vi skapar en miljö för att etablera kontinuerlig förbättring som baseras på fakta och rak kommunikation, avslutar Ulf. Text: Per Möller går förlorad och på nytt jobb Ny underhållschef på Mondi i Väja! Den första december tillträdde Daniel Thor, 36 år, tjänsten som underhållschef på Mondi Dynäs AB. Daniel, som är civilingenjör, har utbildning inom pappers- och massateknik från Åbo Akademi, Finland. Han har tidigare i sin karriär jobbat på Iggesunds bruk där han varit driftansvarig för två kartongmaskiner och har en god kännedom om produktionens krav på underhållet och vikten av samverkan mellan produktion och underhåll för att nå bästa resultat. Daniel ser fram emot att ta tag i de nya uppgifterna med att strukturera upp underhållet på bruket skapa en väl fungerande underhållsavdelning med tydliga och klara roller. Det gäller att göra saker på ett smart sätt för att skapa kostnadseffektivitet och bästa anläggningstillgänglighet, säger Daniel. Detta nödrim är dock en sanning. I många av de projekt vi arbetar i måste vi mäta resultaten av det som görs. För att kunna mäta TAK-faktorn på ett enkelt sätt har Idhammar tagit fram ett lättanvänt system, TITAN. Vi arbetar nu med tredje generationens TITAN berättar Peter Steffens som har utvecklat systemet. Totalt finns ett tiotal system installerade ute på olika tillverkande industrier runt om i landet. Systemen används för att mäta TAK-faktorn i produktionslinjerna. TAK är som bekant lika med anläggningseffektivitet dvs produkten av Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Med hjälp av TITAN-systemet kan man direkt, on-line, ta ut rapporter och analyser över produktionsresultatet säger Peter. Systemet är i grundutförande fristående men kan om kunden vill knytas med direktkommunikation till maskititan-systemet Att mäta är att veta nen och automatiskt logga alla stopp. Själv tycker jag det är nödvändigt att involvera operatören säger Peter. Dels ökar motivationen när operatören utbildas och involveras, dels så har operatören massor av information som vi inte kan få med i det automatiska systemet. Titan är byggt för att vara enkelt och så intuitivt så att upplärning skall gå snabbt och enkelt. Det räcker med ett par timmar så kan man använda systemet men vi brukar kombinera användarutbildningen med allmän utbildning och TAK för att öka förståelsen berättar Peter och fortsätter: Sedan måste det finnas någon som kan ta ut rapporter och statistik ur systemet men det är också enkelt. Vi har ett antal standardrapporter men det är enkelt att ta fram specialrapporter om det behövs. Behöver man då ha ett system för att följa upp TAK? Självklart avslutar Peter, många logistik- och produktionssystem är för trubbiga och jämfört med dessa så är TI- TAN mycket kostnadseffektivt. Kassationsrapport för Produktionslinje 1 mellan och Produkt 4 Materialfel 24 Produkt 5 Mekanisk åverkan 39 Produkt 1 Materialfel 41 Produkt 4 Mekanisk åverkan 75 Produkt 5 Materialfel 55 Produkt 4 Toleransfel 100 Produkt 3 Mekanisk åverkan 12 Produkt 3 Toleransfel 13 Produkt 2 Toleransfel 27 Produkt 1 Mekanisk åverkan 34 Produkt 2 Mekanisk åverkan 45 8 idrift december 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 9

6 Tekniska mässan oktober på Stockholmsmässan Rapport från Tekniska Mässan Många var de som besökte Tekniska Mässan i Stockholm under vecka 43. Idhammars monter låg strategiskt nära scenen där Uteks Jan Frånlund delade ut certifikat på torsdagen. Det var underhållsledare samt specialister som underhållstekniker med avklarad tentamen enligt EFNMS som fick stiga upp på scenen och ta emot de inramade dokumenten. Denna tentamen är verkligen ingen barnlek så de som klarat den är väl värda all beundran! Här ses på bilden från vänster, nr 1, Tomas Bustad, Hydrosafe, nr 2, Kristian Suup, LKAB, nr 3, Helena Ojanlatva, LKAB, nr 4, Lennart Hedhult, LKAB, nr 5, Erik Öhrling, Vattenfall Service Nord, nr 7, Carina Kemi, LKAB, nr 8, Fredrik Jungquist, Kockums AB. Samtliga namngivna personer har genomgått Idhammars utbildning Att leda och utveckla underhållet och är nu certifierade underhållsledare. Avstrykare PAMA Tel DAMASKUS 90 Teleskopskydd nytt eller renovreat Tel DAMASKUS 72 Öppningsbara Lamellmatta bälgar Profilerade avstrykare Tel DAMASKUS 74 Skräddarsydda bälgar till de flesta maskiner Fax DAMASKUS 70 NONCHALERAR DU BÅDE MÄNNISKOR OCH MASKINER DÅ KAN VI INTE HJÄLPA DIG DAMASKUS MASKINSKYDD AB Anläggarvägen 2 SE HANINGE Tel Fax Här ses Håkan Björk, Volvo Construction Equipment, tillsammans med Elisabet Nordqvist Wargclou i Idhammars mässmonter. Från vänster, Jan Frånlund, Utek, Håkan Björk, Volvo Construction Equipment, Leif Ottosson, AstraZeneca, Jan Magnusson, Eka Chemicals, Gunnar Johansson, Lantmännen Agroetanol, Tomas Wettefors, DynaMate. De som mottog certifikaten, som visar att de är specialister som underhållstekniker, har samtliga genomgått Idhammars teknikerutbildning. 10 idrift december 2008 nummer fyra

7 Avsändare: Idhammar AB Box Kungens Kurva B SVERIGE utbildar och utvecklar Porto betalt port payé säkerhet i arbetet Inför ett arbetsmiljökörkort Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång ökade i fjol, för tredje året i rad. Under 2007 inträffade 75 dödsolyckor bland förvärvsarbetande, 68 män och sju kvinnor förlorade livet på sitt arbete. Detta meddelar Arbetsmiljöverket i en rapport. De största problemen finns i manuella branscher som jord- och skogsbruk samt den under perioden överhettade byggsektorn. Det är dags att testa någon typ av arbetsmiljökörkort i Sverige! Alla vet att det är farligt att köra bil. Det är allmänt accepterat med obligatorisk trafikutbildning och teoretiskt och praktiskt prov för bilkörkort. Ju större och farligare fordon vi vill köra, desto strängare krav har vi. Men i arbetslivet arbetar väldigt ofta människor utan något som helst krav på utbildning. Detta trots att riskerna många gånger är minst lika stora som i trafiken. För vissa typer av arbeten har vi dock speciella krav. Jag har själv genomfört drygt hundra kurser avseende Säkerhet vid ställningsbyggande. Den sexton timmar långa kursen innehåller hemarbete, lektioner, grupparbete och ett avslutande prov. Efter godkänd kurs får man ett kvitto, ofta i form av ett körkortsliknande plastkort, på att man lärt sig vilka säkerhetskrav som gäller för ställningar. Även inom elbranschen har vi under lång tid ställt stora krav på utbildning för att få jobba. kampanj mot olycksfall. Det är säkert bra, men jag tror mer på utbildning, prov och körkort. Det är sant att utbildning per mottagare är betydligt dyrare än information. Men jag är också helt övertygad om att effekten av kombinationen utbildning prov är mångdubbelt större. Det är nämligen så, att de flesta jag utbildat om ställningsbyggande vet vad som gäller redan innan kursen. Det handlar inte om att förse dem med information, det handlar om att ändra på ett felaktigt beteende. Att göra det är betydligt svårare. Det går, men det förutsätter ett stort engagemang hos chefer och anställda. Chefer skall veta att utbildningen är ett måste. De anställda måste via körkortskravet och provet lära sig att förstå att rätt säkerhetsbeteende är lika viktigt som inom bilkörning. Om dessutom myndigheten likt polisen då och då kontrollerar efterlevnaden av de regler som finns och bötfäller de som inte sköter sig, får vi ett effektivt fungerande och säkert system. Jag tycker att vi ska utnyttja den kommande lågkonjunkturen till att Nu ska mer resurser ges till Arbetsmiljöverket. Pengarna skall användas för att genomföra en informationsförstärka arbetsmiljöarbetet i Sverige. Vi kan välja vissa branscher just för att testa ett arbetsmiljökörkort. Vi kan också som inom trafiken välja att ha olika typer av körkort, beroende på bransch och om man är chef eller anställd. Låt oss samtidigt se till att den utländska arbetskraften i Sverige får en obligatorisk introduktionsutbildning om svenskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Efter några år kan vi utvärdera insatsen och då ta ett beslut om huruvida det är dags för ett generellt arbetsmiljökörkort. Detta kan då kombineras med det enda självklara målet för svenskt arbetsmiljöarbete: Noll döda i arbetsplatsolyckor! Text: Janke Wikholm, arbetsmiljökonsult 12 idrift december 2008 nummer fyra

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Funktion och effektivitet på Arlanda. Mät på rätt plats i processen. Att förändra en vana är inte det lättaste sidan 2

Funktion och effektivitet på Arlanda. Mät på rätt plats i processen. Att förändra en vana är inte det lättaste sidan 2 e n t i d n i n g f r å n i d h a m m a r g r u p p e n n u m m e r t r e 2 0 0 9 Funktion och effektivitet på Arlanda sidan 3 Mät på rätt plats i processen sidan 8 Att förändra en vana är inte det lättaste

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Konferensprogram 2014

Konferensprogram 2014 TEMA 1: Kompetenssäkring Tisdag 11/3 kl 14.00 16.30 Detta program har tidigare genomförts vid en internationell konferens i Schweiz och rönte då mycket stort intresse. Budskapet som förmedlas bygger på

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN Din agent i Asien Det kan vara svårt att göra smarta affärer i en världsdel du inte själv är verksam i. Därför har du allt att vinna på att samarbeta med en agent som förstår

Läs mer

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning.

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning. Utvecklas mitt i näringslivet. När du studerar på IHM går du inte i skolan. Du befinner dig mitt i näringslivet och i hetluften. Det är själva idén med IHM och den genomsyrar allt vi gör. Vi vill se våra

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

MÄSSUT VÄRDERING NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MÄSSUT VÄRDERING NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MÄSSUT NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE VÄRDERING - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Mässan är slut. Du har gått igenom de tre stegen i mässtriangeln planeringen, genomförandet och uppföljningen.

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2010 TALARE Key note speaker Jan Olhager Professor, Linköpings Universitet Visiting Professor, Monash University Melbourne, Australia Per-Ola Post Production

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer