Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsseminarium i Kuala Lumpur"

Transkript

1 en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3

2 ledare Seminarium Idhammar AB är ett kunskapsföretag specialiserat inom driftsäkerhet, underhåll, produktionseffektivisering och organisation. Utöver moderbolaget Idhammar i Sverige AB ingår bolagen: Idhammar Produktion AB Konsult- och utbildningstjänster för produktionseffektivisering med hjälp av bland annat LEAN, Six Sigma och World Class Manufacturing Idhammar Teknik AB Utveckling av IT-system och applikationer Idhammar International AB Konsult- och utbildningsuppdrag internationellt IDHAMMAR ASIA SdN BHD Har sitt säte i Malaysia, genomför uppdrag inom driftsäkerhet och underhåll Janke Wikholm AB Konsult- och utbildningstjänster inom arbetsmiljö, ledningssystem och ledarskap V e r k s tä l l a n d e D i r e k t ö r Per Möller, kursansvarig Richard Wolffelt Idhammar AB Box 8070, Kungens Kurva telefon: fax: e-post: IDrift är Idhammar AB:s kundtidning som kommer ut med fem nummer per år. A n s va r i g u t g i va r e Per Möller Redaktion Per Möller och Stina Macklin P r o d u k t i o n Mia Drakenberg Form AB Tryck Kringel Offset AB Upplaga exemplar omslagsfoto Simon Groth Distribution Posten AB, B-post. idrift Innehållet i tidningen får citeras med angivande av källa. Välkommen att kontakta idrift redaktionen via telefon eller e-post Vill du synas med en annons i idrift? Kontakta Annonsavdelningen Elisabeth Nordqvist Wargclou eller Janne Willman Telefon innehåll 2 Ledaren 3 seminarium 4 outsourcing 6 idhammarprofilen 7 kurser 8 operativ styrnig 9 på nytt jobb 10 tekniska mässan 12 säkerhet på jobbet Någonting har hänt Inom underhållsområdet har det egentligen inte hänt någonting nytt. Det kommer ständigt nya bokstavskombinationer och förkortningar, men det är bara gamla koncept i nya förpackningar. Det här är något som vi ofta hör, i olika varianter. Men frågan är om det stämmer. Har det verkligen inte har hänt någonting inom underhållsområdet? För så där ett och ett halvt decennium sedan var jag själv underhållschef. Och mycket var förvisso likadant då som nu. Vi försökte även då arbeta med tillståndsbaserat underhåll. Vi litade på att underhållssystemet skulle ge oss den information vi behövde för att utveckla verksamheten. Och vi arbetade givetvis med att försöka få en effektiv underhållsorganisation, i alla fall mätt med den tidens mått. Men det fanns saker vi inte arbetade med, eller ens kände till. Vem hade hört talas om scorecard, nyckeltal var knappast aktuellt som styrmedel. En annan nyhet var TPM, ett koncept som var tämligen nytt (i Sverige). Man hade precis börjat tillämpa idéerna inom bilindustrin. TPM fick många att inse fördelarna med operatörsunderhåll. I början av 90-talet var operatörsunderhåll helt outvecklat och till och med otänkbart på sina håll. Vi arbetade inte heller med, eller kände ens till RCM, riskbaserat underhåll. För även om såväl flyg- som kärnkraftsindustrin hade använt denna metod i minst ett tiotal år hade RCM ännu inte nått ut till övrig industri. Och vi hade ingen kännedom eller insikt om fördelarna med ett processorienterat arbetssätt. Idag arbetar vi ofta med väldefinierade underhållsprocesser och ett standardiserat arbetssätt. Vi sätter fokus på ordning och reda. Väldigt många företag arbetar med 5S-metoden, den är så vedertagen att man nästan kan tala om en industristandard. 5S är ett slagkraftigt sätt att aktivera personalen för att hålla rent och ordning och reda på arbetsplatsen. När jag var underhållschef var det mer städkampanjer. Vi städade när landshövdingen skulle komma på besök, eller på fredagarna. Teknisk rengöring på insidan av maskinerna förekom sparsamt, möjligtvis tvingades vi till detta när vi gjorde underhåll. Det här är bara ett fåtal exempel. Listan på områden och metoder som har utvecklats kan göras mycket längre. Vi kan prata om LCC/LCP, Root Cause Analysis, Kaizen och mycket mer. Vi har nu tillgång till en mycket större palett av metoder att använda i vårt arbete med att leda och utveckla underhållet. Vi kan använda me to d - erna i situationer och på tillämpningar där vi finner att de passar in. Vi lämnar mycket mindre åt slumpen. Vi har idag mycket tydligare styrmodeller för att styra underhållet. Så mitt svar är: nej. Det är mycket som har förändrats inom underhållsområdet. Vi har blivit bättre på det vi redan var duktiga på, men framför allt har det tillkommit en hel del, både metoder och teknik. Därför kan vi idag jobba mycket mer effektivt med driftsäkerhet och underhåll. Per Möller, vd Vad tycker du om det här numret av IDrift? Var det något som var extra intressant att läsa? Har du andra synpunkter på innehållet i tidningen? Förslag på ämnen att ta upp? Är det något du saknar? Skulle du vilja läsa mer om något särskilt? Mejla oss på och säg vad du tycker! Senaste nytt från Asien Den november höll Idhammar Asia ett seminarium i Kuala Lumpur med temat World Class Maintenance for World Class Organizations. Seminariet som bland annat täckte Lean Underhåll, TPM, Six Sigma och underhållsaudits hade 55 deltagare från malaysiska industrier. Några av deltagarna kom även från svenska industrier baserade i Malaysia exempelvis SKF, Bromma, Volvo med flera. Seminariet öppnades högtidligt av den svenska ambassadören i Malaysia, Helena Sångeland, som talade om de långa och täta affärsförbindelserna mellan Malaysia och Sverige. Det har lett till att över 100 svenska företag har etablerat sig i landet och Idhammar är ett av dessa. Per Möller inledde med att tala om hur kraven på underhållet förändras i företag som arbetar med Lean Production. Per fortsatte med att berätta om hur Leanprinciperna kan appliceras på underhållsverksamheten och om vilka möjligheter till effektivisering av underhållet detta kan ge. TPM-området avhandlades av Jürgen Steffens som har gedigen erfarenhet av implementeringar av TPM både i Sverige och utomlands. Jürgens föreläsning väckte stort intresse hos deltagarna, särskilt de delar där han beskrev hur TPM startas upp rent praktiskt. Därefter talade Ulf Pettersson om Six Sigma och om hur detta verktyg kan användas, antingen som en del av ett Lean-koncept eller som en fristående metod. Dag ett avslutades med att Jonas Åkerlund, VD för Idhammar Asia, gick igenom hur en underhållsaudit genomförs. Vidare berättade Jonas om hur resultatet av en audit kan omsättas i en konkret plan för utveckling. Dag två ägnades åt workshops varav den ena handlade om underhållsutveckling och den andra om TPM. Seminariet hade många nöjda deltagare. Två av dessa var S. Sandanasamy från The Star och Peter Fitch som representerade Segmat Panel Boards. De tyckte att seminariet trots en begränsad tid gav en bra bild av utvecklingen inom produktion och underhåll. Peter Fitch representerade Segmat Panel Boards. 2 idrift december 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 3

3 outsourcing Per Möller om outsourcing Intresset ökar för outsourcing I en fallande konjunktur ökar intresset för outsourcing. Det finns många fördelar med att lägga ut underhållet på entreprenad. Men det är viktigt att låta processen ta sin tid. Outsourcing är ständigt aktuellt men vi ser ett förnyat intresse nu, säger Per Möller. Det finns relativt många leverantörer som tillhandahåller olika typer av tekniska underhållstjänster till producerande företag. Men bara ett fåtal av dessa erbjuder ett helhetsåtagande, där de både kan ta över utförande av underhåll eller teknisk service och utveckla tjänsterna. I Sverige har det hittills varit relativt ovanligt att industriföretag lagt ut det totala ansvaret för underhåll och driftsäkerhet på en underhållsleverantör. Det ser helt annorlunda ut hos våra nordiska grannländer. Skillnaden är markant framför allt i Finland. Där finns en hel del exempel från bland annat process-, massa- och pappersindustrin där underhållsverksamheten har lagts ut på entreprenad. Om processen genomförs på ett bra sätt och vissa förutsättningar är uppfyllda kan det vara en bra lösning att outsourca en underhållsverksamhet i sin helhet, säger Per Möller. Måste finnas potential att utveckla Minst två förutsättningar måste vara uppfyllda, menar han. Dels ska det finnas en utvecklingspotential inom underhåll och driftsäkerhet. Det kan exempelvis vara att man kan öka effektiviteten i underhållsverksamheten eller öka resultatet av underhållet, det vill säga öka driftsäkerheten och TAK-faktorn. Dels finns inte nog med tid eller möjlighet att styra utvecklingen från dagens läge till önskat läge inom företaget. Här kan man få snabbare utveckling om man tar hjälp av en extern parter. Men även om förutsättningarna är de rätta så fungerar det inte bara med att trycka på knappen, skjuta ut underhållet, ta in en leverantör och hoppas att allt löser sig. Det är viktigt att man gör detta på rätt sätt, processmässigt, operativt och legalt, annars finns risk att man Outsourcing är ständigt aktuellt men vi ser ett förnyat intresse nu inte når eftersträvade mål. Det finns till och med risk för att underhållet inte utvecklas och kanske till och med blir dyrare. Det första att tänka på är upphandlingen och förankringen. Outsourcing är en genomgripande affär och måste handlas upp på ett riktigt sätt. Upphandlingen är även en lärandeprocess för den blivande kunden. Under upphandlingen görs insikter och en vidare förståelse för problematiken skapas. Vi har sett ett antal exempel på företag som inte har gjort outsourcingaffären på ett genomtänkt sätt. Kanske har företaget interagerat med bara en leverantör, och då är det svårt att ifrågasätta det leverantören erbjuder, eller den prisbild man får. Konsekvensen har i många fall blivit dåliga affärer, inte bara för köparen, utan på sikt även för säljaren. En affär som inte utvecklas är ingen bra affär. Fråga många leverantörer Vad ska man då göra? Givetvis ett upphandlingsförfarande, där man gör en ordentlig förstudie, man definierar vad man vill köpa, hur Foto: Simon Groth det ska levereras, vilka mål man vill uppnå. Alla data och krav sammanställs i en offertförfrågan som skickas ut till ett antal leverantörer. Nästa steg är att granska leverantörernas erbjudanden, därefter väljs en leverantör ut som avtal tecknas med. På kort sikt finns på möjlighet till sänkta underhållskostnader, men för att en affär ska bli lyckad på längre sikt behövs också en sänkning av de totala produktionskostnaderna, enligt Per Möller. Det är en fördel om produktionen involveras i underhållsarbetet, det ger en långsiktig kompetenstillväxt i produktionen, säger han. Beställaren måste sköta sin del När man planerar sin outsourcing måste man även tänka på hur man skall förvalta affären från beställarens sida. Detta innebär i praktiken att kunden i vissa delar måste spegla leverantören i form av en beställarorganisation eller en driftsäkerhetsorganisation. I större företag måste det finnas en organisation för allmänna nyttigheter som till exempel dokumentation, standarder, och systemförvaltning. Men det är inte alltid rätt att lägga ut underhållet. Ett företag som har en välskött underhållsverksamhet med rätt kompetens och bra struktur samt en hög intern effektivitet i underhållsorganisationen, kan få svårt att skapa några direkta vinster med att outsourca underhållet. Vi har sett exempel på företag som haft sin verksamhet outsourcad under en period men som tagit in sitt underhåll igen. Uppenbarligen har man bedömt att vinsterna med outsourcingen är uppnådda och att man kan förvalta underhållet lika bra eller bättre på egen hand, säger Per Möller. Text: Anders Tiger 4 idrift decmber 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 5

4 idhammarprofilen kurser 2009 Namn: Jonas Åkerlund Ålder: 32 Bor: Stockholm och Kuala Lumpur, Malaysia Familj: Sambo Anställd sedan: 2005 När nyårsfirandet är över blickar vi framåt och kanske är det dags att tänka på utbildning? Här följer ett urval av våra utbildningar i början av 2009: Elkunskap, steg februari, Stockholm FU & inspektionsteknik, del mars, Göteborg Beredning & planering av UH, del mars, Göteborg Här ses Jonas tillsammans med Sridharan Arumugam utanför ett Idhammarkontor i Malaysia. Underhållsförråd, del 1 Tribologi & smörjteknik, del 1 Att starta och leda TPM, del mars, Göteborg april, Göteborg april, Stockholm Med ena benet i Asien Det blir fjärde gången jag tar mitt pick och pack för att flytta till en annan världsdel! Vad har du för bakgrund och erfarenhet? Kommer ursprungligen från Piteå, kanske något som bidragit till mitt relativa lugn trots ibland rätt stressiga arbetsuppgifter. Till Idhammar kom jag närmast från pappers- och massaindustrin (Stora Enso Kvarnsveden), där jag hade lite olika befattningar under de dryga tre år jag var anställd där. Jag har också, före min tid på Idhammar, jobbat en del utomlands för att samla på mig så bred erfarenhet som möjligt, bland annat i USA (ABB), Thailand (PCK) och Australien (Dynek Pty Ltd). Vad har du för utbildning med i bagaget? Civilingenjör inom industriell produktion samt European Expert in Maintenance Management. Jag håller också på med, parallellt med mitt arbete, att genomföra en MBA-utbildning på Edinburgh Business School. Vad är ditt uppdrag hos Idhammar? Jag har arbetat med olika typer av konsultuppdrag samt utbildningar men fokuserar nu mest på att utveckla verksamheten internationellt. Idhammar International AB heter bolaget jag är VD för, vilket också inkluderar Idhammars företag i Malaysia, Idhammar Asia. Jag kommer att jobba från Asien men fortfarande pendla till Sverige då och då för olika uppdrag. Så det blir fjärde gången jag tar mitt pick och pack för att flytta till en annan världsdel! Vilka förväntningar har du på ditt framtida arbete på Idhammar? Att jag skall ha möjlighet att fortsätta att utvecklas. Men med tanke på den otroliga variation av uppdrag som Idhammar har, så ser jag inte detta som något problem. Vad brinner du för i allmänhet och ditt jobb i synnerhet? Förändringar till det bättre! Det kan vara allt från att lösa små vardagsproblem, till komplexa problemlösningar som kan tillämpas inom industrin. Vad gör du på fritiden, vilka intressen har du? Tycker om att ha många bollar i luften även på fritiden! Är väl lite av en allätare när det gäller sport, allt från kickboxning och simning. Andra intressen är jakt, all typ av motorsport, segling och resor. Vi trycker I-Drift... och mycket mer. Vi trycker allt på papper t.ex visitkorten i din ficka brevpappret i din skrivare kuvertet att stoppa brevpappret i foldern som presenterar Dina produkter/tjänster Vår populära kurs Att leda och utveckla underhållet blev tidigt fullbelagd till starten i februari Därför har vi lagt in en extrakurs med två block på våren och två block under hösten Första kursblocket är den april, välkommen med din anmälan! Gå in på och botanisera i kursutbudet! 6 idrift decmber 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 7 Lean Production Lean Production april, Gävle 6 7 maj, Karlstad Extrakurs!

5 Operativ styrning Att leda och styra verksamheten Operativ Styrning Något av det viktigaste inom all typ av verksamhet är möjligheten att tydligt se vad som sker varje dag och hur det påverkar resultatet. Det finns ofta en stor variation i hur tydlig kopplingen är mellan prestation (på golvet) och resultatet i företaget. Går man ner på avdelningsnivå så börjar det bli tydligare, samtidigt förloras länken till den övergripande nivån och till de närliggande avdelningarna. Detta medför svårigheter för ledningen på olika nivåer att hela tiden ha en fullständig bild av hur verksamheten presterar. Att enbart få fläckvisa ögonblicksbilder av verksamheten innebär att viktig information går förlorad och att styrningen av verksamheten kan bli lidande säger Ulf Pettersson, VD på Idhammar Produktion AB. Vän av ordning protesterar nog mot ovanstående med argumentet att företagsledningen inte har möjlighet att delta i den dagliga verksamheten, exempelvis vid möten på operativ nivå. Här håller jag med. Det är en fråga om hur synlig det går att göra kedjan från värdeskapande process till strategisk målsättning. Många av er känner säkert igen scenariot med månadsrapportering, där första linjens chefer skall peppa medarbetarna med hjälp av nyckeltal och annat på gruppmöten och arbetsplatsträffar. Samtidigt som viktiga krav och viktig information från golvet fastnar på vägen eller tunnas ut på vägen upp i systemet. Resultatet av detta blir inadekvat verksamhetsstyrning, hävdar Ulf med eftertryck. För att undvika att hamna i ovanstående situation är det nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå vad vi kallar Daglig Operativ Styrning. För att uppnå Daglig Operativ Styrning är det nödvändigt att få ordning på ett antal områden, vilket enligt Ulf innebär att man: Identifierar sina värdeskapande processer Definierar roller och ansvar för de olika processerna och de olika processtegen Etablerar nyckeltal för de olika processerna och processtegen Etablerar en nyckeltalsstruktur som binder samman resultaten i den dagliga verksamheten med företagets strategiska målsättning Etablerar en standardiserad mötesoch rapporteringsstruktur som säkerställer en regelbunden uppföljning av nyckeltalen Med dessa bitar på plats kan informationen och strukturen användas för att från prognoser etablera planer, till att följa upp, rapportera resultat och få på plats åtgärder som betyder något för samtliga nivåer inom verksamheten. Den bakomliggande metodiken är den välkända Demingcykeln, eller PD- CA berättar Ulf och fortsätter, den används på alla nivåer inom Operativ Styrning, dock med varierande frekvens. På den operativa nivån, d v s där arbetet görs, används PDCA dagligen: Planen erhålls, kommuniceras, arbetet utförs för att sedan avrapporteras och jämföras mot planen. Detta görs exempelvis på skiftmöten. Eventuella avvikelser innebär justering av planen, Att enbart få fläckvisa ögonblicksbilder av tilldelning av resurser eller att något problem identifierats som måste verksamheten lösas. Om problemet kan lösas med innebär att viktig information tillgängliga resurser görs detta, problem som man behöver hjälp att lösa flyttas upp till att styrningen av verksamheten kan bli nivån ovanför. Genom den etablerade mötes- och rapporteringsstrukturen lidande. blir detta ett kraftfullt styrinstrument. Fördelen med detta arbetsätt är att resultat såväl som problem och avvikelser blir synliga på alla nivåer och vi skapar en miljö för att etablera kontinuerlig förbättring som baseras på fakta och rak kommunikation, avslutar Ulf. Text: Per Möller går förlorad och på nytt jobb Ny underhållschef på Mondi i Väja! Den första december tillträdde Daniel Thor, 36 år, tjänsten som underhållschef på Mondi Dynäs AB. Daniel, som är civilingenjör, har utbildning inom pappers- och massateknik från Åbo Akademi, Finland. Han har tidigare i sin karriär jobbat på Iggesunds bruk där han varit driftansvarig för två kartongmaskiner och har en god kännedom om produktionens krav på underhållet och vikten av samverkan mellan produktion och underhåll för att nå bästa resultat. Daniel ser fram emot att ta tag i de nya uppgifterna med att strukturera upp underhållet på bruket skapa en väl fungerande underhållsavdelning med tydliga och klara roller. Det gäller att göra saker på ett smart sätt för att skapa kostnadseffektivitet och bästa anläggningstillgänglighet, säger Daniel. Detta nödrim är dock en sanning. I många av de projekt vi arbetar i måste vi mäta resultaten av det som görs. För att kunna mäta TAK-faktorn på ett enkelt sätt har Idhammar tagit fram ett lättanvänt system, TITAN. Vi arbetar nu med tredje generationens TITAN berättar Peter Steffens som har utvecklat systemet. Totalt finns ett tiotal system installerade ute på olika tillverkande industrier runt om i landet. Systemen används för att mäta TAK-faktorn i produktionslinjerna. TAK är som bekant lika med anläggningseffektivitet dvs produkten av Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Med hjälp av TITAN-systemet kan man direkt, on-line, ta ut rapporter och analyser över produktionsresultatet säger Peter. Systemet är i grundutförande fristående men kan om kunden vill knytas med direktkommunikation till maskititan-systemet Att mäta är att veta nen och automatiskt logga alla stopp. Själv tycker jag det är nödvändigt att involvera operatören säger Peter. Dels ökar motivationen när operatören utbildas och involveras, dels så har operatören massor av information som vi inte kan få med i det automatiska systemet. Titan är byggt för att vara enkelt och så intuitivt så att upplärning skall gå snabbt och enkelt. Det räcker med ett par timmar så kan man använda systemet men vi brukar kombinera användarutbildningen med allmän utbildning och TAK för att öka förståelsen berättar Peter och fortsätter: Sedan måste det finnas någon som kan ta ut rapporter och statistik ur systemet men det är också enkelt. Vi har ett antal standardrapporter men det är enkelt att ta fram specialrapporter om det behövs. Behöver man då ha ett system för att följa upp TAK? Självklart avslutar Peter, många logistik- och produktionssystem är för trubbiga och jämfört med dessa så är TI- TAN mycket kostnadseffektivt. Kassationsrapport för Produktionslinje 1 mellan och Produkt 4 Materialfel 24 Produkt 5 Mekanisk åverkan 39 Produkt 1 Materialfel 41 Produkt 4 Mekanisk åverkan 75 Produkt 5 Materialfel 55 Produkt 4 Toleransfel 100 Produkt 3 Mekanisk åverkan 12 Produkt 3 Toleransfel 13 Produkt 2 Toleransfel 27 Produkt 1 Mekanisk åverkan 34 Produkt 2 Mekanisk åverkan 45 8 idrift december 2008 nummer fyra nummer fyra december 2008 idrift 9

6 Tekniska mässan oktober på Stockholmsmässan Rapport från Tekniska Mässan Många var de som besökte Tekniska Mässan i Stockholm under vecka 43. Idhammars monter låg strategiskt nära scenen där Uteks Jan Frånlund delade ut certifikat på torsdagen. Det var underhållsledare samt specialister som underhållstekniker med avklarad tentamen enligt EFNMS som fick stiga upp på scenen och ta emot de inramade dokumenten. Denna tentamen är verkligen ingen barnlek så de som klarat den är väl värda all beundran! Här ses på bilden från vänster, nr 1, Tomas Bustad, Hydrosafe, nr 2, Kristian Suup, LKAB, nr 3, Helena Ojanlatva, LKAB, nr 4, Lennart Hedhult, LKAB, nr 5, Erik Öhrling, Vattenfall Service Nord, nr 7, Carina Kemi, LKAB, nr 8, Fredrik Jungquist, Kockums AB. Samtliga namngivna personer har genomgått Idhammars utbildning Att leda och utveckla underhållet och är nu certifierade underhållsledare. Avstrykare PAMA Tel DAMASKUS 90 Teleskopskydd nytt eller renovreat Tel DAMASKUS 72 Öppningsbara Lamellmatta bälgar Profilerade avstrykare Tel DAMASKUS 74 Skräddarsydda bälgar till de flesta maskiner Fax DAMASKUS 70 NONCHALERAR DU BÅDE MÄNNISKOR OCH MASKINER DÅ KAN VI INTE HJÄLPA DIG DAMASKUS MASKINSKYDD AB Anläggarvägen 2 SE HANINGE Tel Fax Här ses Håkan Björk, Volvo Construction Equipment, tillsammans med Elisabet Nordqvist Wargclou i Idhammars mässmonter. Från vänster, Jan Frånlund, Utek, Håkan Björk, Volvo Construction Equipment, Leif Ottosson, AstraZeneca, Jan Magnusson, Eka Chemicals, Gunnar Johansson, Lantmännen Agroetanol, Tomas Wettefors, DynaMate. De som mottog certifikaten, som visar att de är specialister som underhållstekniker, har samtliga genomgått Idhammars teknikerutbildning. 10 idrift december 2008 nummer fyra

7 Avsändare: Idhammar AB Box Kungens Kurva B SVERIGE utbildar och utvecklar Porto betalt port payé säkerhet i arbetet Inför ett arbetsmiljökörkort Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång ökade i fjol, för tredje året i rad. Under 2007 inträffade 75 dödsolyckor bland förvärvsarbetande, 68 män och sju kvinnor förlorade livet på sitt arbete. Detta meddelar Arbetsmiljöverket i en rapport. De största problemen finns i manuella branscher som jord- och skogsbruk samt den under perioden överhettade byggsektorn. Det är dags att testa någon typ av arbetsmiljökörkort i Sverige! Alla vet att det är farligt att köra bil. Det är allmänt accepterat med obligatorisk trafikutbildning och teoretiskt och praktiskt prov för bilkörkort. Ju större och farligare fordon vi vill köra, desto strängare krav har vi. Men i arbetslivet arbetar väldigt ofta människor utan något som helst krav på utbildning. Detta trots att riskerna många gånger är minst lika stora som i trafiken. För vissa typer av arbeten har vi dock speciella krav. Jag har själv genomfört drygt hundra kurser avseende Säkerhet vid ställningsbyggande. Den sexton timmar långa kursen innehåller hemarbete, lektioner, grupparbete och ett avslutande prov. Efter godkänd kurs får man ett kvitto, ofta i form av ett körkortsliknande plastkort, på att man lärt sig vilka säkerhetskrav som gäller för ställningar. Även inom elbranschen har vi under lång tid ställt stora krav på utbildning för att få jobba. kampanj mot olycksfall. Det är säkert bra, men jag tror mer på utbildning, prov och körkort. Det är sant att utbildning per mottagare är betydligt dyrare än information. Men jag är också helt övertygad om att effekten av kombinationen utbildning prov är mångdubbelt större. Det är nämligen så, att de flesta jag utbildat om ställningsbyggande vet vad som gäller redan innan kursen. Det handlar inte om att förse dem med information, det handlar om att ändra på ett felaktigt beteende. Att göra det är betydligt svårare. Det går, men det förutsätter ett stort engagemang hos chefer och anställda. Chefer skall veta att utbildningen är ett måste. De anställda måste via körkortskravet och provet lära sig att förstå att rätt säkerhetsbeteende är lika viktigt som inom bilkörning. Om dessutom myndigheten likt polisen då och då kontrollerar efterlevnaden av de regler som finns och bötfäller de som inte sköter sig, får vi ett effektivt fungerande och säkert system. Jag tycker att vi ska utnyttja den kommande lågkonjunkturen till att Nu ska mer resurser ges till Arbetsmiljöverket. Pengarna skall användas för att genomföra en informationsförstärka arbetsmiljöarbetet i Sverige. Vi kan välja vissa branscher just för att testa ett arbetsmiljökörkort. Vi kan också som inom trafiken välja att ha olika typer av körkort, beroende på bransch och om man är chef eller anställd. Låt oss samtidigt se till att den utländska arbetskraften i Sverige får en obligatorisk introduktionsutbildning om svenskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Efter några år kan vi utvärdera insatsen och då ta ett beslut om huruvida det är dags för ett generellt arbetsmiljökörkort. Detta kan då kombineras med det enda självklara målet för svenskt arbetsmiljöarbete: Noll döda i arbetsplatsolyckor! Text: Janke Wikholm, arbetsmiljökonsult 12 idrift december 2008 nummer fyra

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Funktion och effektivitet på Arlanda. Mät på rätt plats i processen. Att förändra en vana är inte det lättaste sidan 2

Funktion och effektivitet på Arlanda. Mät på rätt plats i processen. Att förändra en vana är inte det lättaste sidan 2 e n t i d n i n g f r å n i d h a m m a r g r u p p e n n u m m e r t r e 2 0 0 9 Funktion och effektivitet på Arlanda sidan 3 Mät på rätt plats i processen sidan 8 Att förändra en vana är inte det lättaste

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

R150. R150 Rottneros Bruk blir effektivare. Idhammar först i Europa. ett lyckat vägval för personalen? innehåll

R150. R150 Rottneros Bruk blir effektivare. Idhammar först i Europa. ett lyckat vägval för personalen? innehåll E N T I D N I N G F R Å N I D H A M M A R G R U P P E N N U M M E R T R E T T O N 2 0 0 5 R150 Rottneros Bruk blir effektivare SIDAN 1 Idhammar först i Europa SIDAN 6 Outsourcing ett lyckat vägval för

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Konferensprogram 2014

Konferensprogram 2014 TEMA 1: Kompetenssäkring Tisdag 11/3 kl 14.00 16.30 Detta program har tidigare genomförts vid en internationell konferens i Schweiz och rönte då mycket stort intresse. Budskapet som förmedlas bygger på

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014. Moderator

STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014. Moderator STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014 Moderator Moderator Marie Granmar, teknik- och vetenskapsjournalist med erfarenhet från tidningar, radio och tv. Marie är utbildad civilingenjör i maskinteknik och

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 10 oktober 2003 Innehåll: Går fel folk på kurs? Sida 2 FU-kurser i Malaysia Sida 2 Kursinformation Sida 3 Att ta fram en underhållsstrategi Sida 4 5 Mer kaffe

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift. Nytt år nya tag!

Nyheter från Idhammargruppen. drift. Nytt år nya tag! Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 11 januari 2004 Innehåll: Kompetensutvecklingsrådet Sida 2 Underhållsstrategi del 2 Sida 3 Att vara inhyrd underhållsresurs Sida 4 Att hyra underhållsresurs Sida

Läs mer

Rätt kompetens ger framgång

Rätt kompetens ger framgång en tidning från idhammargruppen nummer två 2008 Högre effektivitet med hjälp av Idhammar sidan 12 BPP fixar underhållet sidan 3 Rätt kompetens ger framgång sidan 2 ledare BPP stenungssund Idhammar AB är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Tetrapak jobbar med TPM

Tetrapak jobbar med TPM Tetrapak jobbar med TPM Tillsammans med kollegor inom drift och underhåll från olika företag i Västra Götaland har jag haft möjligheten att besöka Tetra Paks anläggning i Fjällbacka. Vår målsättning var

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende SSG Säkerhetskonferens 2007 Quality Airport Hotel Arlanda Box 902 195 86 Arlanda Stad peter.kemi@eka.com Nu har

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation EQP Business School, grundat 1991 (tidigare Euro Business School) är en av landets tyngre utbildningsföretag inom försäljning, kundservice

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP HET 2(5) The following people have contributed to the report. Marie Sjölinder, SICS Stina Nylander, SICS HET 3(5) IT och förvaltning i framtidens boende 1 Workshop

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer