Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO"

Transkript

1 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ R EN Mobile Media Station IVA-D106R DE FR ES DIGITAL VIDEO OWNER S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. MODE D EMPLOI Veuillez lire avant d utiliser cet appareil. MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo. ISTRUZIONI PER L USO Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura. ANVÄNDARHANDLEDNING Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning. GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования. INSTRUKCJA OBSŁUGI Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε το πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. IT SE NL RU ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo , Japan Phone ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone ALPINE ELECTRONICS GmbH Frankfurter Ring 117, München, Germany Phone ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD. Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. (RCS PONTOISE B ) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il, B.P , Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Portal de Gamarra 36, Pabellón, Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone PL GR Designed by ALPINE Japan Z26-A

2

3 SVENSKA Innehåll Bruksanvisning VARNING VARNING... 4 FÖRSIKTIGHET... 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 5 Skivor som kan spelas i denna enhet... 6 Komma igång Tillbehörslista... 9 Kontrollernas placering... 9 Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen Initiering av systemet Sätta på eller stänga av strömmen Öppna/Stänga bildskärmen Flyttning av monitorn till horisontellt läge Reglering av volym Sänka volymen snabbt Hur du hanterar bildskärmen Använda pekskärmen Välja källa Visa den numeriska skärmen för inmatning av siffror Radio Lyssna på radion Manuell lagring av förvalsstationer Automatisk memorering av stationer Välja en förinställd station RDS-mottagning Stänga av eller sätta på AF (Alternativa Frekvenser) Mottagning av trafikmeddelanden PTY-inställning (Programme Type) Mottagning av trafikmeddelande under uppspelning av CD eller radio Prioritera nyheter Visning av radiotext CD/MP3/WMA/AAC Uppspelning...16 Upprepa uppspelning...16 M.I.X. (Slumpvis uppspelning)...16 Välja mappar (för MP3/WMA/AAC)...16 Om MP3/WMA/AAC...17 DVD/video-CD Spela upp en skiva...19 Visa DVD-läget på skärmen...19 Om en menybild visas...19 Visa toppmenyskärmen...20 Visa menyskärmen...20 Visa funktionsmenyns skärmbild...20 Söka via program...21 Söka via spellista...21 Stoppa uppspelning (PRE STOP)...21 Stoppa uppspelning...21 Snabbspoling framåt/bakåt...21 Hitta början på kapitel/spår/filer...21 Visa stillbilder (Pausing)...22 Uppspelning framåt/bakåt en bildruta i taget...22 Uppspelning i Slow Motion...22 Välja program (SKIP)...22 Välja spellista (SKIP)...22 Välja mappar...22 Upprepad spelning...22 Söka efter titel-/grupp-/program-/spellista/ mappnummer...24 Söka direkt efter kapitel-/spår- eller filnummer...24 Byta vinkel...24 Bläddra för att flytta en sida framåt eller bakåt...24 Byta ljudspår...24 Byte av textning (Subtitle Language)...25 Utföra ändringar från skivans meny...25 Visa skivstatus för DVD/video-CD...25 Om DivX SE

4 Andra praktiska funktioner Ställa in ljudet (Ställa in Balance/Fader, Bass/ Treble, Loudness, Highpass Filter, Subwoofer, NAV. LEVEL, Defeat) Sökfunktion Funktion för baksätesval Byta läge för skärmen Byta enbart den visuella källan (Simultanlägesfunktion) Avbryta simultanlägesfunktionen Blackout-läge på eller av Inställning av avbrott från den bakåtriktade kameran Inställning DVD-inställning DVD-inställningsprocedur Ändra språkinställningen Inställning av språk för menyer Inställning av ljudspråk (dialoger) Inställning av textningsspråk Ändra landskodsinställning Inställning av barnskyddsnivå (Parental Lock) Ställa in den digitala optiska utgången Ställa in Downmix-läget Inställning av TV-skärmen Ställa in bonuskoden Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio Inställning av den komprimerade filens uppspelningsinformation Uppspelning av MP3/WMA/AAC-data Visa skivans DivX -information Ställa in uppspelningsläget för video-cd RADIO-inställning Inställning av radions funktioner RDS-tidvisning Inställning av källans signalnivå PI SEEK-inställning Mottagning av regionala (Local) RDS-stationer Byta visningsspråk för PTY (Programme Type) Ställa in PTY31-mottagning (Emergenoy Brcadcast) ALLMÄN inställning Allmän inställning Visning av tid Ställa in tiden Ställa in sommartid Demonstrationsfunktion Ljudvägledningsfunktion (Beep) Ställa in rullningen Byta den ryska fonten Justering av knappbelysningens dimmer under kvällen SYSTEM-inställning Systeminställning Ställa in avbrottsläget för en extern enhet Ställa in visning av avbrottsikon Byte av funktion för fjärrkontrollsensor Inställning av navigationsläget Inställning av navigeringsavbrott Inställning för ipod-anslutning Ställa in den bakre kamerans inmatning Ställa in AUX-läget Justera ljudnivån för en extern ljudsignal Inställning av bild-/ljudutmatning Inställning av Bluetooth-anslutning (Bluetooth IN) Växla USB-adaptern mellan ON/OFF Inställning av VISUAL-knappen Ändra knappbelysningens färg Inställning av digital utsignal Ställa in AUX+ nivån DISPLAY-inställning Bildskärmsinställning Ställa in bildskärmsvinkeln Inställning av automatiskt öppning/ stängning av monitorn Inställning av bakgrundsbelysningens ljusstyrka Ställa in minsta nivå för bakgrundsbelysningens ljusstyrka Byta bakgrundsmönster Automatisk inställning av bakgrundsmönster Ändra bakgrundsfärg för fonten Justera pekskärmen VISUAL EQ Inställning av VISUAL EQ Välja läget VISUAL EQ (Maker s setting) Ställa in ljusstyrka Justera bildens nyans Ställa in bildens kontrast Ställa in bildkvaliteten Justera bildens färg Spara VISUAL EQ SE

5 Hämtning av data Nerladdningen av informationen BACKGROUND IMPRINT-hantering (Tillval) Ändra MultEQ-läge Anpassa ljudinställningarna i manuellt läge Ställa in MX-nivån Justering av X-OVER Justera tidskorrigeringen Ställa in tidskorrigeringens enhet (TCR Parameter) Ställa in grafisk equalizer Ställa in parametrisk equalizer Förinställningar för Equalizer (Factory s EQ) Ställa in avklingningen för diskanthögtalaren (TW Setup) Lagra inställningar i minnet Om tidskorrigering Om Crossover Om IMPRINT Användning av extern ljudprocessor (tillval) Inställningsprocedur för Dolby Surround Ställa in extern ljudprocessor Ställa in högtalarna Ställ in MX-läget för den externa ljudprocessorn Justering av X-OVER Utföra tidskorrigeringen manuellt (TCR) Fasomkoppling Ställa in grafisk equalizer Ställa in parametrisk equalizer Ställa in baskontrollen Ställa in baskompressionen Ställa in fokus för basen Högtalarinställning Ställa in Dolby Digital Justering av den akustiska bilden (BI-PHANTOM) Mixa basljudet till den bakre kanalen (REAR MIX) Uppnå kraftfullt ljud med hög volym (LISTENING MODE) Ställa in högtalarnas nivåer (OUTPUT LEVEL) Ställa in nivå för DVD...56 Lagra inställningar i minnet...57 Hämta snabbvalsminnet...57 Använda Pro Logic II...57 Inställning av linjär PCM...57 Navigeringssystem (Tillval) Visa navigeringsskärmen (Tillval)...58 Det bärbara navigeringssystemets (tillval) funktion...58 När dockningsstation av typen (BLACKBIRD Series) används...58 AUX-enhet (Tillval) Styra AUX-enheter (Tillval)...58 Använda TUE-T200DVB (Tillval) Styra TUE-T200DVB (Tillval)...59 CD-växlare (Tillval) Styra CD-växlare (Tillval)...59 Val av flera CD-växlare (Tillval)...60 ipod (Tillval) Uppspelning...60 Söka efter önskad låt...61 Söka efter artistens namn...61 Direktsökfunktion...61 Välja Spellista/Artist/Album/Genre/ Kompositör/Episode...61 Slumpvis blandad Shuffle (M.I.X.)...62 Upprepa uppspelning...62 Information Om DVD-skivor...62 Terminologi...63 Lista över språkkoder...64 Lista över landskoder...65 Om problem uppstår...67 Specifikationer...71 Installation och anslutningar Varning Försiktigt Försiktighetsåtgärder Installation...73 Anslutningar...75 Systemexempel SE

6 Bruksanvisning VARNING VARNING Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, eftersom det kan leda till allvarliga olyckor, till och med dödlig utgång. INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT OCH SÅ ATT FÖRAREN INTE KAN SE TV/VIDEO ANNAT ÄN DÅ FORDONET STÅR STILL OCH PARKERINGSBROMSEN DRAGITS ÅT. TV/Videovisning i ett fordon i drift innebär risker eftersom det kan distrahera föraren och innebär därmed en olycksrisk. Om inte enheten installerats korrekt finns möjlighet för föraren att se på TV/ Video under körning, vilket i värsta fall kan leda till en svår olycka. KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING. Videovisning under körning kan distrahera föraren med olyckor som följd. UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa. STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING. För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL. ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar. BLOCKERA INTE VENTILATIONS ÖPPNINGAR ELLER VÄRME PANELER. Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand. DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL. Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen. FÖRSIKTIGHET Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här eftersom det kan leda till skador på person eller egendom. AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation. HÅLL FINGRARNA BORTA NÄR DEN MOTORDRIVNA FRONTPANELEN ELLER MONITORN ÄR I RÖRELSE. Det kan resultera i personskador eller skador på enheten. HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN TECKENFÖNSTRET UNDER KÖRNING. Teckenfönstret kan vara en störande faktor och leda bort uppmärksamheten från trafiken, vilket kan leda till olyckor. TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR. Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar. ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV ( ) JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. 4-SE

7 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Rengöring av produkten Använd en mjuk, torr trasa till att rengöra produkten regelbundet. Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du fukta trasan med vatten, inget annat. Om du använder något annat medel vid rengöring kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas. Temperatur Se till att temperaturen i fordonet är mellan +45 C och 0 C innan du sätter på enheten. Kondensering Du kan märka att ljudet från skivan svänger på grund av kondensering. Om detta händer tar du ut skivan ur spelaren och väntar ungefär en timme, så att fukten avdunstar. Skadad skiva Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva. Om du spelar en skadad skiva kan det allvarligt skada avspelningsmekanismen. Underhåll Försök inte att själv reparera enheten om problem uppstår. Återlämna den istället till din Alpine-återförsäljare eller till närmaste Alpine-verkstad för reparation. Försök aldrig att göra följande Fatta aldrig tag i och drag aldrig ut skivan medan den håller på att skjutas in i spelaren med den automatiska laddningsmekanismen. Försök inte att sätta in en skiva i apparaten när strömmen är frånslagen. Nya skivor För att förhindra att en cd-skiva fastnar visas DISC ERROR om skivor med oregelbunden yta sätts i, eller om skivor sätts i på fel sätt. När en ny skiva omedelbart matas ut efter att ha satts in i enheten, skall du känna efter med ett finger på centrumhålets kant och på skivans yttre kant. Om du känner några förhöjningar eller ojämnheter kan detta göra att skivan inte kan sättas i på rätt sätt. För att avlägsna dessa ojämnheter skall du slipa på centrumhålets kant och på den yttre kanten med en kulspetspenna eller ett liknande instrument, och sedan sätta i skivan igen. Förhöjningar Centrumhål Angående monteringsplatsen Var noga med IVA-D106R inte monteras på en plats där den utsätts för: Direkt solsken och värme Hög luftfuktighet och vatten Mycket damm Starka vibrationer Centrumhål Ny skiva Ytterkant (förhöjningar) Korrekt hantering Tappa inte skivan när du hanterar den. Håll skivan så att det inte blir fingeravtryck på ytan. Fäst inte tejp, papper eller etiketter på skivan. Skriv inte på skivan. CORRECT INCORRECT CORRECT Sätta i skivor Din spelare accepterar enbart en skiva åt gången för uppspelning. Gör inga försök att sätta i flera skivor. Kontrollera att skivans textförsedda sida riktas uppåt när du sätter i den. DISC ERROR visas om den sätts i på fel sätt. Om DISC ERROR fortsätter att visas även om skivan satts i på rätt sätt, trycker du på RESET-omkopplaren med ett spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna. Uppspelning av en skiva medan man kör på mycket ojämnt väglag kan resultera i att musikstycken hoppas över, men detta kommer inte att repa skivan eller skada spelaren. Skivrengöring Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan orsaka att DVD-spelaren hackar. Som rutinrengöring skall du torka av spelytan med en ren, mjuk duk från skivans centrum ut mot dess kanter. Om skivans yta är svårt nedsmutsad, kan du fukta en ren, mjuk duk i en lösning av milt rengöringsmedel innan du torkar av skivan. Angående oregelbundet utformade skivor Se till att enbart runda skivor spelas i den här enheten och att ovanligt utformade skivor aldrig används. Användning av specialutformade skivor kan orsaka skada på spelarens mekanism. 5-SE

8 Skivtillbehör Det finns olika slags tillbehör i handeln för att skydda skivytan och för att förbättra ljudkvaliteten. Flertalet av dessa kommer emellertid att påverka skivans tjocklek och/eller diameter. Användning av sådana tillbehör kan orsaka att skivan hamnar utanför standardspecifikationerna, vilket kan ge driftsproblem. Vi rekommenderar att du inte använder sådana tillbehör på skivor som spelas med Alpine DVD-spelare. Skivor som kan spelas i denna enhet Spelbara skivor De typer av skivor som anges nedan kan spelas på den här enheten. DVD-video Märke (logotyp) Inspelat innehåll Format Ljud + Video 12 cm* 8 cm Genomskinligt skikt Skivstabilisator DVD-Audio Ljud + Video 12 cm* 8 cm Angående den löstagbara frampanelens hantering Utsätt den inte för regn och vatten. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. En svag spökbild blir kvar en kort stund efter att systemet stängs av. Detta är en effekt som är specifik för LCD-teknologi och är fullt normal. Vid låga temperaturer kan skärmens kontrast temporärt försvagas. Efter en kort uppvärmningsperiod återgår den till det normala. Video-CD Ljud + Video 12 cm 8 cm 12 cm Alpine-produkter utrustade med Ai-NET-buss som ansluts till IVA-D106R kan styras från IVA-D106R. Funktionerna och skärmbilderna varierar beroende på vilka produkter som ansluts. Kontakta din Alpine-återförsäljare för utförlig information. Musik-CD Ljud 8 cm (CD-singel) Handhavandet av vissa av den här enhetens funktioner är mycket komplicerat. Därför har det bedömts vara nödvändigt att placera dessa funktioner på en särskild skärmbild. Detta begränsar användningen av dessa funktioner till när fordonet är parkerat. Det garanterar att förarens uppmärksamhet är riktad på vägen och inte på IVA-D106R. Detta har gjorts för förarens och passagerarnas säkerhet. Justeringar av ljudprocessorn kan inte utföras om bilen rullar. Bilen måste vara parkerad och handbromsen måste vara åtdragen för att procedurerna i bruksanvisningen ska gälla. Varningen CAN T OPERATE WHILE DRIVING, visas om försök görs att utföra dessa funktioner under körning. IVA-D106R drar en aning ström även när den är avstängd. Om strömbrytarkabeln (tändning) från IVA-D106R är ansluten direkt till den positiva (+) polen på fordonets batteri kan batteriet laddas ur. En SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) kan installeras för att förenkla denna procedur. Då kan du helt enkelt ställa den i läget OFF (av) när du lämnar fordonet. Ställ tillbaka SPST-brytaren till ON (på) innan du använder IVA-D106R. Se Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat) (sidan 74) för SPST-brytarens anslutningsanvisningar. Om den här strömkabeln (tändning) inte har någon strömbrytare måste den kopplas bort från batteriets pol, om fordonet ska stå oanvänt under en längre tid. DivX * Klarar att spela DVD-skivor med två skikt De typer av skivor som anges nedan kan spelas på den här enheten. CD-format MP3-format ( mp3 ) WMA-format ( wma ) AAC-format ( m4a ) DVD videoformat DVD-VR format CD-R/ CD-RW Ljud + Video DVD-R/ DVD-RW 12cm 8 cm DVD+R/ DVD+RW DivX-format ( avi, divx ) Video CD-format Skivor som inte är avslutade på rätt sätt (finalised) kan inte spelas upp 6-SE

9 Följande skivor går inte att spela DVD-ROM-, DVD-RAM-, CD-ROM- (förutom MP3/WMA/AACfiler), foto-cd-skivor m.fl. DualDisc Den här enheten är inte kompatibel med DualDisc. Att använda en DualDisc kan leda till att enheten inte fungerar som den ska, och kan göra att skivan skadas när den sätts i eller matas ut. Regionkod för DVD-skivor (nummer för spelbar region) DVD-spelaren kan spela alla skivor med regionkod 2 (eller All). DVD-skivor med en annan regionkod än de som visas nedan kan inte spelas i denna DVD-spelare. 2 ALL Video-CD-skivor Denna DVD-huvudenhet är kompatibel med video-cd-skivor som klarar uppspelningskontroll (PBC) (version 2.0). PBC är en funktion du kan använda på de menybilder som är inspelade på skivan, där du kan välja vilka scener du vill se och titta på olika typer av information i dialogform. Använda CD-skivor (CD/CD-R/CD-RW) Korrekt funktion kan inte garanteras om du använder ospecificerade CD-skivor. Du kan spela CD-R-skivor (CD-Recordable)/CD-RW-skivor (CD- ReWritable) som spelats in på ljudutrustning. Du kan också spela upp CD-R-/CD-RW-skivor som innehåller ljudfiler i formatet MP3/WMA/AAC. Vissa av följande skivor kan inte spelas på den här enheten: Felaktiga skivor, skivor med fingeravtryck på, skivor som utsatts för extrema temperaturer eller direkt solljus (d.v.s. liggande i bilen eller i denna enhet), skivor som spelats in under instabila förhållanden, skivor som man misslyckats att spela in på eller sär man provat att spela in igen, kopieringsskyddade skivor som inte uppfyller branschstandard för audio-cd. Använd skivor med MP3/WMA/AAC-filer som skrivits i ett format som är kompatibelt med denna enhet. Mer information finns på sidorna 17 och 18. För kunder som använder CD-R-/CD-RW-skivor Om en CD-R-/CD-RW-skiva inte kan spelas upp bör du kontrollera att du avslutat bränningen på rätt sätt (att du slutbehandlat skivan). Slutbehandla CD-R-/CD-RW-skivan om det behövs och försök sedan spela upp den igen. Tips för att göra dina egna cd-skivor IVA-D106R kan spela DVD Video-, DVD Audio-, Video CD- och Audio CD- och DivX -skivor, och har en inbyggd MP3/WMA/ AAC-avkodare. Följande information är avsedd att hjälpa dig skapa dina egna musik-cd-skivor (antingen vanliga ljudskivor eller MP3/WMA/ AAC-kodade CD-R-/RW-filer). Vad är skillnaden mellan en ljudskiva och en MP3/WMA/AACskiva? Ljudskivan har samma format som de cd-skivor som säljs i handeln (de betecknas även CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)/ WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) är en datafil som använder ett komprimeringssystem för att reducera musikfilens storlek.* Hybrid Audio CD- och Data (MP3/WMA/AAC) CD-R-/RWskivor: IVA-D106R kan läsa båda sektorerna på skivan. Välj CD-DA för att spela avsnittet med CD-ljud, eller MP3/WMA/AAC för att spela avsnittet med MP3/WMA/AAC-data.* Multisession CD-R/RW-skivor: Om en inspelning har avbrutits antas den vara en session. Om skivan inte har stängts (slutbehandlats) går det fortfarande att spela in mer data på skivan. Om mer data spelas in på detta sätt blir skivan en s.k. multisession -cd. IVA-D106R kan endast läsa multisession DATA-formaterade skivor (MP3/WMA/AAC-filer inte ljudskivor). Korrekt formaterade MP3/WMA/AAC-skivor: Använd ISO9660-formatering för att vara säker på skivan går att spela. Filnamnen kan vara standard filnamn enligt ISO Level 1 (8.3 DOS standard), Level 2 (32 tecken) eller Joliet (långa filnamn enligt Windows eller Macintosh).* *Läs bruksanvisningen för mer information. Hantering av cd-skivor (CD/CD-R/CD-RW) Vidrör inte skivornas yta. Utsätt inte skivorna för direkt solljus. Fäst inte klistermärken eller etiketter på skivorna. Rengör skivorna när de är smutsiga. Se till att skivan är jämn och plan. Använd inga kommersiellt tillgängliga tillbehör för cdskivor. Lämna inte skivan i bilen eller i enheten under längre tid. Utsätt aldrig skivan för direkt solljus. Värme och fukt kan skada skivan och eventuellt göra den obrukbar. 7-SE

10 Använda DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor Denna enhet är kompatibel med skivor inspelade på formaten standard DVD-video och DVD-VR (DVD-R/DVD-RW enbart) Tänk på att skivor som inte är slutbehandlade (bearbetade för att kunna spelas på DVD-spelare som endast klarar uppspelning) inte kan spelas upp på den här DVD-spelaren. Vissa skivor kan inte spelas upp beroende på den utrustning som använts vid inspelningen. Det går eventuellt inte att spela skivor eller filer med kopieringsskydd. Vissa inspelningssystem formaterar inte kopierade filer på rätt sätt så att de går att spela upp. I följande fall kan det hända att skivan inte spelas upp på enheten: skivor som spelats in på vissa DVD-spelare, vissa oregelbundet utformade skivor, slitna skivor, smutsiga skivor, om DVD-spelarens pickuplins är smutsig eller om fukt kommit in i enheten. Se till att följa alla försiktighetsåtgärder som medföljer DVD-R-/ DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivorna. Klistra aldrig etiketter, märken eller tejp på DVD-R-/DVD-RW-/ DVD+R-/DVD+RW-skivans etikettsida. DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor är känsligare mot värme, fukt och direkt solljus än vanliga skivor. Om de t.ex. lämnas i bilen kan de förstöras och går kanske inte att spela på den här apparaten. Driftstemperaturen för uppspelning av skivor är som följer: DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70 C DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55 C Skivterminologi Titel Om DVD-skivan har titlar inprogrammerade utgör dessa de största indelningarna av informationen på skivan. Kapitel Varje titel kan delas upp i mindre enheter som kallas kapitel. Kapitlen kan vara t.ex. speciella scener eller melodier. Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som är skyddad av patent och andra intellektuella egendomsrättigheter i USA. Användning av denna kopieringsskyddade teknik måste beviljas av Macrovision och är endast avsedd för visning i hemmet och för annan begränsad visning, om inte Macrovision beviljat annat. Baklängeskonstruktion eller demontering är förbjuden. Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Tillverkad under licens under U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andra U.S. och världsomspännande patent utfärdade och pågående. DTS och DTS Digital Out är registrerade varumärken och DTS logotyp och Symbol är varumärken som ägs av DTS, Inc DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. ipod är ett varumärke som ägs av Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik licensierad av Fraunhofer IIS och Thomson Med den här produkten medföljer endast en licens för privat, icke-kommersiellt bruk och överför inte en licens eller antyder några rättigheter för att använda denna produkt för kommersiell (dvs. inkomstbringande) realtidssändning (via markbundna nät, satellit, kabel och/eller annan media), sändning/dataöverföring via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller i andra elektroniska distributionssystem, t.ex. betalkanaler eller audio-on-demand-program. Det krävs en oberoende licens för den typen av användning. Besök för mer information Audyssey MultEQ XT är ett registrerat varumärke som ägs av Audyssey Laboratories Inc. 8-SE

11 Komma igång Tillbehörslista Huvudenhet...1 Strömkabel...1 Pre OUT/AUX-kabel...1 Monteringskassett...1 Monteringshållare...2 Skruv med platt huvud (M4 x 3)...8 Sexkantsskruv med fast bricka (M4 x 6)...4 Gummihatt...1 Sexkantsbult...1 Inramning...1 Fodral...1 Användarhandledning... 1 uppsättning Fjärrsensor Rikta fjärrkontrollen (tillval) mot fjärrsensorn inom ett avstånd på 2 m. VISUAL-knapp Håll intryckt under minst 2 sekunder för att öppna VISUALskärmen för val av visningsläge. Om VISUAL är inställd i Inställning av VISUAL-knappen (sidan 39), tryck kort för att välja VISUAL-skärmen för val av visningsläge, och om NAV. är inställd, tryck kort för att välja navigeringsskärmen. OPEN/CLOSE/FLAT-knapp Öppnar bildskärmen. Stänger bildskärmen om man håller knappen intryckt under minst 2 sekunder. Fäll ned den öppnade bildskärmen till plant läge genom att trycka på knappen. -knapp Matar ut skivan. -knapp Använd denna knapp för att ta bort frontpanelen. DISC IN-indikator Tänds när man sätter i en skiva i enheten. Strömindikator Denna indikator tänds när strömmen är på. Knapparna på enhetens framsida visas i fet stil. (t.ex. SOURCE/ ). Knapparna som visas på skärmen visas i fet stil och är omgärdad med [ ] (t.ex.[band]). Kan anslutas till fjärrkontrollens gränssnittsdosa Du kan styra den här enheten från fordonets styrenhet om en Alpine gränssnittsdosa för fjärrkontrollen (tillval) har anslutits. Kontakta din Alpine-återförsäljare för utförlig information. Kontrollernas placering Vridkontroll/TA/AUDIO Du ställer in volymen genom att vrida kontrollen åt vänster eller höger. Tryck på T. INFO för att aktivera eller stänga av. Om du håller den intryckt under minst 2 sekunder visas skärmen för ljudinställning. SOURCE/ -knapp Med den här knappen slår du på strömmen. Du stänger av strömmen genom att hålla knappen intryckt under minst 2 sekunder. Bildskärm öppen: Öppnar skärmen för val av källa (SOURCE). Bildskärmen stängd: Byter källa. BAND/RDS-knappen Radioläge: Byter band. Bildkälla (gäller ej navigationsskärmen): Ändrar visningsläge. Tryck på denna knapp under minst 2 sekunder för att visa skärmen för RDS-val. 9-SE

12 Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen Ta loss 1 Stäng av strömmen till enheten. 2 Tryck på (Release) på längst ner på den högra sidan, tills frontpanelen trycks ut. 3 Ta tag i frontpanelens högersida och dra ut den. Sätta på eller stänga av strömmen Vissa av den här enhetens funktioner kan inte användas när fordonet är i rörelse. Se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt handbromsen innan du försöker använda dessa funktioner. 1 Sätt på enheten genom att trycka på SOURCE/. Enheten kan sättas på genom att trycka på valfri knapp, undantaget OPEN/CLOSE/FLAT samt (Eject). 2 Stäng av enheten genom att hålla SOURCE/ intryckt i minst 2 sekunder. Frontpanelen kan bli varm under normal användning (särskilt anslutningskontakterna på frontpanelens baksida.) Det är inget fel. Skydda frontpanelen genom att placera den i det medföljande fodralet. Sätta tillbaka 1 Sätt i frontpanelens vänstra sida i huvudenheten. Rikta in spåret i frontpanelen mot de utskjutande delarna på huvudenheten. 2 Tryck in frontpanelens högra sida tills den låses på plats ordentligt i huvudenheten. Kontrollera innan frontpanelen monteras att det inte finns smuts eller damm på anslutningarna och att inget främmande föremål finns mellan frontpanelen och själva bilstereon. Fäst frontpanelen försiktigt genom att greppa dess sidor så att du inte av misstag kommer åt någon av knapparna. Initiering av systemet När du har installerat enheten och försörjt den med ström, ska den initieras (återställas). För att göra detta tar du först bort frontpanelen. Bakom frontpanelen, till vänster om kontakten, finns ett litet hål. Slutför proceduren genom att använda en penna eller ett annat spetsigt föremål och tryck in återställningsknappen bakom detta hål. Öppna/Stänga bildskärmen 1 Tryck på OPEN. 3 ljudsignaler hörs och bildskärmen öppnas automatiskt. 2 Håll OPEN (CLOSE) intryckt i minst 2 sekunder. 3 ljudsignaler hörs och bildskärmen stängs automatiskt. Försök aldrig att öppna/stänga bildskärmen manuellt. Det kan orsaka funktionsstörningar. Bildskärmens vinkel är inställd på 90 grader vid leverans från fabriken. I vissa bilar kan det hända att bildskärmen slår emot instrumentbrädan när den öppnas. Bildskärmens vinkel kan ställas in och lagras i minnet så att bildskärmen slipper slå emot instrumentbrädan när den öppnas. För mer information om hur du justerar bildskärmen, se Ställa in bildskärmsvinkeln (sidan 40). Även om du kopplar bort fordonets batteri bevaras de justerade bildskärmsvinklarna i minnet. IVA-D106R är en precisionsapparat. Med varsamt handhavande kan dess unika egenskaper åtnjutas under en lång tid. Om bildskärmen kommer åt något när den öppnas (eller stängs), avbryts öppningsproceduren (stängningsproceduren) direkt. Om detta skulle inträffa tar du bort hindret och sänker sedan ner bildskärmen igen genom att trycka och hålla OPEN i minst två sekunder. Placera inga föremål på monitorn när den öppnas och var noga med att inte stöta till eller trycka mot monitorn medan den är öppen. Det kan skada mekanismen. Vid låga omgivande temperaturer kan displayen förbli mörk en kort stund omedelbart efter att strömmen slås på. När LCD-skärmen har värmts upp återgår den till det normala. Vissa av den här enhetens funktioner kan för din säkerhets skull inte användas när fordonet är i rörelse. Stanna i sådana fall fordonet, dra åt handbromsen och utför därefter funktionen. Ingen av knapparna fungerar medan monitorn stängs genom återställning. 10-SE

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer