OKTOBER Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing"

Transkript

1 OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

2 computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att man inte kommunicerar alls. Det är en plågsam process att lägga it-avdelningen på ett externt företag. Lite som en skilsmässa som ingen vill ha, men som till slut är oundviklig. Många kan tycka att förhållandet mellan de två parterna visst fungerar bra, och är helt oförstående inför motpartens argument. Varför skulle vår it-avdelning inte fungera bra? Vad har vi gjort för fel? Vi som alltid varit lyhörda, alltid ställt upp? EN DISKUSSION OM outsourcing av it-avdelningen behöver inte betyda att hela avdelningen döms ut som oduglig. Bara att parterna på företaget har olika syn på vart man är på väg. Och ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att man inte kommunicerar alls. Precis som vid vanliga skilsmässor. Till slut är det någon som tröttnar. På företaget är det som regel verksamheten, ekonomichefen eller vd:n som tröttnar på it-avdelningen. I de lyckosamma fallen får detta igång en rejäl diskussion om it-avdelningens roll och ansvar. Kryddat med lite Nicholas Carr-influerad debatt, om att it visst har betydelse. I andra sammanhang fortsätter bristen på engagemang och bristen på dialog med uppenbara resultat. ETT BOLAG SOM kommer in och tar över driften kan av många upplevas som älskarinnan som kliver in i huset som är inrett och inbott av den tidigare hustrun i familjen. Den första, spontana reaktionen är sällan odelat positiv. Det finns givetvis många fall där även en exemplarisk it-avdelning blir konkurrensutsatt och även outsourcas. Men i sådana fall fungerar alltid relationen professionellt det är liksom inget äktenskap, med alla de känslor som följer med en sådan nära relation. I DETTA KOMPENDIUM BESKRIVER VI i sju steg hur man går från egen drift till ett väl fungerande avtal med en extern it-leverantör. Jag hoppas att detta kan fungera som en liten, men viktig, vägledning till en ny och väl fungerande relation. MAGNUS HÖIJ redaktör computersweden.se IDG, Karlbergsvägen 77, Stockholm Telefon: (växel) (redaktion) (annonser) Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Dahmén Redaktör: Magnus Höij Illustrationer: Kjell Eriksson Marknadschef: Stefan Andersson (63 41) Läsarservice: Beställning och adressändring: , Computer Sweden ingår i IDG Communications, världens största utgivare av datorrelaterad information. IDG publicerar 290 tidningar i 75 länder. ANNONS Vem är bäst på vad? För många ledande befattningshavare är IT ett svårt område att greppa fullt ut viktigt som verksamhetsstöd för alla företag men utgör sällan själva huvudverksamheten. Gjorda investeringar i teknik, infrastruktur, kunskap och personal skall balanseras med kraven på kostnadseffektivitet, utveckling, fl exibilitet och säkerhet. En allt vanligare fråga är om någon annan kan hantera IT bättre, billigare och effektivare? Nästa fråga brukar vara om hela IT-driften skall outsourcas som en funktion eller om det finns goda skäl att behålla hela eller delar av IT-driften internt? IT levererat som funktion IT är inte längre bara en del i balansräkningen i form av datorer, programvaror och nätverk. Allt fler företag önskar i stället få IT levererat som en funktion där man betalar efter faktiskt behov och åtkomst till rätt IT-stöd och kompetens utan att behöva binda kapital i löpande investeringer relaterat till ny teknologik. En annan tydlig trend är att företag söker lösningar för att uppnå större flexibilitet t och kostnadseffektivitet. Det handlar inte längre bara om att handetra drift av teknologik utan i ökande grad om att stödja verksamhetens behov. Begrepp som on demand, funktionsleverans och outsourcing av hela affärsprocesser (BPO) blir allt vanligare. Även de stora företagen drivs av att finna na lösningar som kan kombinera ökad standardisering, di lägre skalbara kostnader och verksamhetsanpassad funktionsleverans. Det är inte längre självklart eller lönsamt att producera hela IT-stödet i egen regi. Alla företag är unika Vi utgår alltid från att alla företag oavsett bransch har lite olika behov och att inget är svart eller vitt. Vad vi däremot vet är hur drygt 600 företag i Norden har gjort för att bli nöjda med sitt IT-stöd. Den erfarenheten och kunskapen delar vi gärna med oss av. JOHAN LINDQVIST KONCERNCHEF TELECOMPUTING

3 3 1. OUTSOURCA ELLER INTE computersweden.se Så väljer du rätt strategi DEL 1: OUTSOURCA ELLER INTE Det första problemet vid outsourcing är det existentiella: att outsourca eller inte outsourca. Det vanligaste misstaget är här att se outsourcing som lösningen på ett problem, utan att fundera på vilket problem det är man vill lösa. Text: Martin Wallström Företag står inför många utmaningar som kan leda till att outsourcing är intressant. Men exakt vilket affärsproblem är det man vill komma tillrätta med? Det finns flera tänkbara drivkrafter. Grundmisstaget är ofta att företagen inte har klart för sig varför de outsourcar, säger Anders Edlund, konsult på Compass. Analysföretaget har gjort en undersökning som visar att outsourcing misslyckas i 60 procent av fallen. Oftast beror misslyckandet på för dålig ledning och att man inte hanterar relationen på ett bra sätt. Oklara förväntningar och bristande styrning leder till att projekten inte infriar förväntningarna, Eftersom kunden inte har en genomarbetad strategi från början, är det svårt för leverantören att anpassa sig. Risken är att denne satsar på en lågkostnadsstrategi: Att erbjuda enbart det som kunden begär till lägsta möjliga kostnad. Hålla nere kostnader Under 80-talet handlade det om ekonomiska drivkrafter, följt av tekniska under 90- talet och organisatoriska under 2000-talet. Under 80-talet fick outsourcing sitt uppsving. Företagen ville komma tillrätta med skenande it-kostnader. Drivkraften var att sänka totalkostnaderna för att äga ett system. It-avdelningarna övergick från att vara kostnadscenter till att bli resultatcenter. Investeringar Sedan skedde utkontraktering av utveckling och drift. Driftbyråer som Programator och WM-data satsade hårt. Under 90-talet blev driv kraften en annan. Företagen behövde investera för att komplettera gamla mini- och stordatorer med client-server- och webbaserade system. Men de orkade inte hantera komplexiteten. Artikeln fortsätter på sid 4

4 computersweden.se forts på artikeln från sid 3 Ett företag måste veta varför man outsourcar Outsourcing blev ett sätt att ömsa skinn och samtidigt garantera att de gamla Cobol-systemen levde vidare. Av samma skäl kastade företagen ut sina gamla egenutvecklade system och installerade standardiserade affärssystem. Under 2000-talet är visionen att bli mer slimmad. Outsourcing hand lar allt mer om att bli flexiblare och frigöra resurser. Svårare teknik Ett exempel är Nike. Visionen är att ett företag i princip kan bestå av ett världsberömt varumärke och ett gigantiskt bankkonto. Men de gamla drivkrafterna lever kvar. Tekniken blir ju allt mer komplicerad och lågkostnadstänkandet har 1. OUTSOURCA ELLER INTE fått en revansch, inte minst genom offshoring. Det betyder att ett företag i dag måste veta varför man ska outsourca. Man måste helt enkelt prioritera och bestämma sig för vilket av ovanstående problem som är det viktigaste. Antingen vill man sänka kostnaderna, satsa på tekniken eller öka flexibiliteten. Visst kan man uppnå alla tre på en och samma gång. Men då är det ännu viktigare att strategin är väl genomtänkt. Frågan om vilket mål man har med outsourcing besvarar hur hela den framtida strategin utvecklas. Processen börjar med affärsfrågorna. Vad talar för och emot outsourcing och vad vill just det egna företag uppnå? Sedan gäller det att bestämma rätt sorts outsourcing, både när det gäller vilka system och vilka funktioner som ska läggas ut. Därefter följer val av leverantör, exempelvis en stor eller en mix av flera små. Nästa steg är att säkerställa att leveranserna blir rätt, en utmaning både för kund och för leverantör. Relationshantering I det sista skedet handlar det om överlämning att lämna över den egna it-avdelningen och övergå till relationshantering, att helt enkelt se till att affären sköts medan den tickar på. 4 Outsourcing måste föregås av reflektion Det som skiljer en lyckad outsourcing från en misslyckad är förmågan att vara konsekvent. Viktigaste drivkraften i dag är inte att sänka kostnaderna, utan öka konkurrensfördelarna. Tyvärr har inte alla företag förmågan att utnyttja de potentiella fördelar som outsourcing skapar. Peter Davidson, som är outsourcingexpert på Edb i Sverige, efterlyser mer av reflektion från företagen innan de satsar på outsourcing. I dag finns en diskussion om att många kunder är missnöjda med sin outsourcing. Ofta beror misslyckandena på att många inte funderar tillräckligt på vad de faktiskt vill ha, Det går inte att bara titta på snabba kostnadsbesparingar, anser han. Kunden måste börja med att fundera på sin affärsstrategi och hur it-strategin stöder denna. Sedan bör man fundera på vilka system företaget har i dag och hur man vill ha det på tre till fem års sikt. Det är här som frågan om outsourcing kommer in. Oftast att föredra Annars finns risk att man får en passiv outsourcingleverantör som bara sänker kostnader. Eller att leverantören erbjuder en suverän tekniklösning, som inte användarna behöver. Enligt David Hebert, analytiker på Hackett Group är outsourcing oftast att föredra, framför att behålla driften i egen regi. De ledande företagen i världen använder sig oftast av outsourcing för att skapa konkurrensfördelar, säger han. Negativa erfarenheter Analysföretaget har undersökt 200 storföretag världen över. Deras undersökning, Book of Numbers, visar att outsurcing har ökat bland de företag som har mest framgångsrika it-avdelningar. Enligt en studie från Deloitte Consulting, som avser 25 storföretag, har dock 70 procent av de företag som har outsourcat negativa erfarenheter, vilket har gjort dem försiktigare. Ett av fyra företag har till och med tagit tillbaka flera funktioner på grund av att outsourcingen inte infriade förväntningarna. Hälften dem har inte sett de planerade kostnadsfördelarna med outsourcing infrias. TRE SKÄL TILL Ekonomi. Oftast handlar det om att sänka kostnaderna. Underhållet tynger it-budgeten och outsourcing blir ett sätt att bli av med en kostnadspost. Teknik. It-avdelningen har blivit en bromskloss, med gammal spagettikod och utvecklingen släpar efter. Organisation. Företaget vill frigöra resurser för att kunna genomföra framtida offensiva investeringar. Se strategiskt Även om kostnadaspekten är viktig, måste företagen se outsourcing mer strategiskt och bestämma om det är vettigt att lägga ut it-projekten, säger Ken Landis, seniorkonsult på Deloitte. När ekonomin blir sämre, är det ofta en fördel att lägga ut, eftersom man snabbt kan lasta av kostnader. Men växtvärk uppstår lätt när någon annan håller i drift och utveckling. Många företag övergår ofta från att vara kostnadsinriktade till att fokusera på intäkter när ekonomin växer. Kan göra det svårare Ibland märker de att outsourcing gör det svårare att reagera på marknadens förändringar när de växer, säger Ken Landis. Semper är bäst på barnmat (Så nu kan Semper själva koncentrera sig på det som de är bäst på.)

5 5 2. GÖR RÄTT VAL computersweden.se Undvik konflikter mellan leverantörer DEL 2: GÖR RÄTT VAL När man väl bestämt sig för att outsourca måste man bestämma sig för hur. Ska man hålla en eller många i handen samtidigt? Text: Magnus Höij Den klassiska bilden av outsourcing är relativt rättfram. It-avdelningen läggs ut på entreprenad till en underleverantör, exempelvis WM-data, IBM eller Fujitsu Siemens. Men idag är valmöjligheterna betydligt fler. Det handlar inte bara om att lägga ut drift och underhåll av företagets it-system. Den som idag vill hyra in kompetens för att driva it-avdelningen måste bestämma sig för omfattningen och djupet i affären. Det finns minst tre olika alternativ: 1 Lägga ut hela driften på en traditionell it-leverantör. 2 Dela upp leveransen på flera olika, men kanske mer nischade aktörer. 3 Lägga ut hela affärsprocesser, så kallad bpo (Business Process Outsourcing), på en extern part. För komplext Mats Alerius, ansvarig för bpo på Capgemini, anser att företag i förlängningen inte kan ha bara en enda leverantör. It är för komplext för att kunna hanteras med hög kompetens av bara ett företag, Ökade kostnader Den uppenbara nackdelen med detta är att kostnaden för att underhålla leverantörerna ökar. Givetvis ökar overheadkostnaden om du själv ska ta hand om många olika kontrakt och avtal. Men samtidigt kan det finnas många skäl till att ha kunskap om leverantörerna och kompetensen om affärerna i den egna verksamheten i stället för att denna hamnar hos dina underleverantörer istället, Ola Norrman, marknadschef på Xerox, håller med. Xerox är mest kända för sina kopiatorer, men erbjuder också bpo-tjänster. Det är ingen tvekan om att outsourcing-affärerna blir mindre och mer specialiserade, Bara en fördel Den senaste trenden heter bpo, och handlar alltså om att hela affärsprocesser läggs ut. Det kan gälla lönehanteringen, ekonomifunktionen eller informationsavdelningen. Ett sådant beslut blir nästan alltid fattat högre upp i Artikeln fortsätter på sid 6

6 computersweden.se forts på artikeln från sid 5 Även köparen måste prestera bättre organisationen än vid traditionell itoutsourcing. Det är bara en fördel, både för kunden som outsourcar och för oss som leverantör, säger Mats Alerius på Capgemini. Bättre beställare Däremot innebär en sådan uppflyttning av beslutet att beställarkompetensen ökar. Självklart har affärsav- delningen som outsourcar en hel affärsprocess en mycket god kunskap om sin egen process och om affären. Det är de bättre på än vad itavdelningen ofta är. Men däremot är it-avdelningen ofta en bättre beställare och har högre beställarkompetens än vad affärsverksamheten har generellt sett, Om man väljer att outsourcar en hel affärsprocess och samtidigt har en outsouringrelation sedan tidigare för driften av it-systemen kan man lätt hamna i en konflikt med andra leverantörer. 2. GÖR RÄTT VAL Det är inga problem så länge man låter driften av systemen ligga kvar på den tidigare underleverantören. Men om hela vitsen med affären ligger i att den nya aktören ska ta hand också om systemet och driften av detta, då kan det leda till konflikter, säger Mats Alerius. Högre krav I ett sådant läge ställs nya och högre krav på alla inblandade. Vi på säljarsidan måste vara bättre, men även köparen måste prestera bättre, En fullständig omvälvning Utkontraktering av affärsprocesser är hetare än någonsin. Men allt kommer inte fungera. Gartner spår att kundvård på entreprenad lätt misslyckas. En av de hetaste trenderna är utkontraktering av affärsprocesser, bpo, business process outsourcing. Ofta är outsourcingbeslutet inte relaterat till ett visst it-system, utan snarare till funktioner som ekonomi, redovisning, inköp, kundrelationer och personalsystem. Enligt siffror från företaget Technology Partners International ökade omsättningen för bpo med 50 procent i fjol, jämfört med en 22-procentig ökning året dessförinnan. Fler funktioner Bpo inte bara ökar utan kontrakten blir också längre, eftersom de innefattar fler funktioner, säger Shane Atchison, analytiker på IDC. Av samma uppfattning är Terry Jost, USA-chef för outsourcing på Capgemini. Hittills har outsourcing i hög utsträckning handlat om att göra sig av med folk och sänka kostnaderna. Vad vi ser nu är att företagen vill åstadkomma de processförbättringar som är följden av bpo, Fullständig omvälvning Enligt Josh Greenbaum, analytiker på Enterprise Applications Consulting handlar det om en omvälvande förändring. Detta nya fokus på affärsprocesser i stället för program är en fullständig omvälvning. Affärsprocesser är nästa steg när det gäller program, oavsett om det handlar om web services eller SAPs miljö, Netveawer, Exempelvis använder sig HP av en flerstegsmetod för att införa bpo. Först utgår företaget från en kunds processer och de program som genererar processerna och överför arbetet till HPs datacenter. Först därefter automatiseras processerna. En vanlig funktion som många företag vill lägga ut är kundvården. Kommer misslyckas Men detta rekommenderas inte av Gartner, som spår att 80 procent av alla kundvårdscenter som läggs ut för att spara kostnader kommer att fallera. Problemet är att företagen inte utgår från kundernas perspektiv, säger Gartners analytiker Alexa Bona. Dessa problem är inte lika vanliga när det handlar om att lägga ut personal eller ekonomifunktioner. Färre nöjda kunder Gartner spår att fram till år 2008 kommer 60 procent av alla företag som lägger ut kundvårdsfunktioner att drabbas av missnöjda kunder och dolda kostnader, som drar ned fördelarna. Det är inte ens säkert att kostnaderna sänks, säger Bona. Enligt Gartner får de som lägger ut kundvården betala upp till 30 procent mer än företag som hanterar samma funktioner internt. Svårt sälja in breda tjänster Enligt Gartner ökar intresset för att lägga ut driften av utskrift och dokumenthantering. Men det är svårt att sälja in tjänster som spänner över flera olika funktioner på företaget. Intresset för bpo ökar hela tiden. Delvis kan det bero på att traditionell outsourcing har fått fel profil. Det har varit ett väldigt litet fokus på I och väldigt stort på T, säger Ola Norrman, marknadschef på Xerox och syftar givetvis på förkortningen it. Den som har behov av ett ökat stöd kan därför lättare prata affärsprocesser än ren teknik, vilket gör att bpo är enklare för affärsverksamheten att ta till sig, hävdar han. Brist på koordination En funktion som borde kunna lämpa sig för typisk bpo, Business Process Outsourcing, är att utkontraktera hanteringen av företagets många skrivare. Denna hantering är ofta dålig och sällan koordinerad. Det är också ett av skälen till att just den sortens processer, som går på tvären av företaget kan vara svårare att få gehör för. Xerox arbetar idag aktivt för att sälja in det som de kallar Managed Print Services, ett område som de delar med företag som HP, IBM, Canon och Kyocera Mita. Koll från hög nivå Det är utan tvekan komplext att sälja in, säger Ola Norrman, marknadschef på Xerox. Övervikt av teknik. Det har varit för mycket fokus på t i forkortningen it, säger Ola Norrman, marknadschef på Xerox. Utmaningen är att få ett sponsorskap inom företaget, någon på en hög nivå som kan ge tydliga direktiv. Problemet är att inte någon enskild del av företaget ser helheten. Det krävs att man sitter i företagsledningen för att få hela bilden, Tydlighet Bristen på överblick skapar dessutom lätt suboptimering av resurserna. Gartner rekommenderar att företagen skaffar en tsar för att ta hand om just sponsorskapet, någon som kan driva frågan tydligt framåt. 6 TeleComputing är bäst på IT-drift Därför har Kungsleden och 600 andra mindre och medelstora företag överlåtit hela eller delar av IT-driften på oss. (Så nu kan de själva koncentrera sig på det som de är bäst på.)

7 7 3. VÄLJ LEVERANTÖR computersweden.se Leverantören ska ha branschkunskap DEL 3: VÄLJ LEVERANTÖR Ställ tydliga frågor i din offertförfrågan så slipper du i värsta fall göra om upphandlingen. Och betygsätt leverantörerna efter en utvärderingsmall. Vill du korta processen kan du använda en ny upphandlingsmodell, som vi tittar närmare på. Text: Johan Cooke När du är klar över vad du vill uppnå med din outsourcingstrategi, och analyserat vad som ska läggas på entreprenad är det i tredje steget dags att välja rätt leverantör. Den vanligaste modellen är att använda sig av upphandlingsstegen RFI och RFP. Den första RFI, Request for information, handlar om att först välja ut ett tiotal potentiella leverantörer. Skicka en enkel förfrågan vad ditt företag har för avsikt att göra och ställ några frågor som du vill få belysta. När intresseanmälningarna anländer gör den projektgrupp som håller i upphandlingen en första sållning. I den här fasen märker projektgruppen vilka leverantörer som seriöst vill slåss om affären. Med utgångspunkt hur de svarar väljer du drygt fem potentiella kanditater, säger Lars Wijkman, managementkonsult på Teamkonsult. Tydligt innehåll Därefter får kandidaterna en rejäl offertförfrågan i RFP Request for Proposal, som anger förutsättningarna för hela outsourcingaffären. Of fertförfrågan ska tydligt innehålla information om vad projektgruppen beslutade i de två första stegen, menar han. Det kan vara en beskrivning av vad företaget övergripande vill åstadkomma och dess konsekvenser i form av krav på it. Det handlar även om att precisera vilka krav man ställer på exempelvis svarstider, tillgänglighet samt val av it-plattform. I offertförfrågan ska man även ställa frågor, eller göra beskrivningar av specifika krav som leverantörerna ska besvara. I och med att leverantörerna får en tydlig offertförfrågan i sin hand måste de rätta sig efter vad den potentiella kunden vill ha, istället för att rätta sig efter standardlösningar, säger Lars Wijkman. Ur beställarens perspektiv blir det senare också lättare att jämföra offerter. Artikeln fortsätter på sid 8

8 computersweden.se forts på artikeln från sid 7 Var noga med att ta referenser Andra viktiga kriterier är förmågan att leverera, flexibilitet och ha dokumenterad branschkunnande. Var noga med att ta referenser och be dem beskriva sina fyra senaste uppdrag. Det är en klar fördel att hitta en leverantör som kan din bransch, Men ett vanligt scenario är att det är svårt att analysera offerterna. Man har fått generella eller diffusa svar på de frågor som man ville ställa. Lars Wijkman menar att felet ligger hos projektgruppen. Antingen har man varit otydlig i frågorna eller så har offertförfrågan inte avspeglat outsourcingstrategin som är det första steget i processen. Då får man i värsta fall göra om hela upphandlingen. Mer normalt är att företaget måste ställa kompletterande frågor och förlänga tidsfristen i upphandlingen, säger Lars Wijkman. TV4 upphandlade rekordsnabbt På bara tre månader fick TV4 fram en leverantör bland 18 kandidater. Segraren uppges kunna erbjuda låga kostnader och en attraktiv lösning. Målet var att ha ett beslut av leverantör klart två månader efter ett RFP-utskick och ett färdigt avtal påskrivet månaden därefter. Vi lyckades hålla tidsplanen trots att det var en oerhört intensiv och snabb upphandling. Den nya leverantören tog över vår it-drift i april, säger David Österlund, upphandlingsansvarig och chef för TV4:s systemavdelning. Det var förra hösten som TV4 fattade beslutet om att för första gången lägga ut it-verksamheten utanför huset. Bakgrunden var att man hade en fragmenterad it-miljö där medarbetare i princip kunde installera vad som helst i sina datorer. Itverksamheten var integrerad med tv-relaterad teknik, och man hade en svag koll på sina it-kostnader. Drivkraften var främst att spara pengar. Andra motiv var att få koll på de fasta och rörliga it-kostnaderna, finna en driftpartner och bli mer snabbfotade på marknaden. Vi började att leta leverantörer på marknaden i vår egen RFI-process. Men vi upptäckte att det skulle bli för omfattande att hålla i allt själva. Därför anlitade vi en oberoende konsult som hjälpte oss med utvärderingen, säger David Österlund. Reda ut oklarheter I RFI-processen skickades en förfrågan till arton leverantörer i alla kategorier. Fem leverantörer fick sedan delta i RFP-utvärderingen. Därefter träffade man leverantörerna för att gå igenom vissa oklarheter i offerterna, och ta reda på vad som inte skulle ingå. Offertförfrågan var uppställd i en utvärderingsmall med frågor som de fick besvara. Svaren var en mycket viktig del i utvärderingsprocessen, säger David Österlund. 3. VÄLJ LEVERANTÖR Poängsättning I utvärderingsprocessen träffar man leverantörerna, vilka ges möjlighet att presentera sina lösningar. Samtidigt kan oklarheter rätas ut. Därefter görs utvärderingen. Här är det viktigt att poängsätta leverantörerna efter en utvärderingsmall. Den handlar om att välja utvärderingskriterier, sätta vikter på dessa och att gruppera frågorna i offertförfrågan mot dessa kriterier. I nästa steg värderas leverantörernas svar på varje fråga och tilldelar poäng. Leverantörens totalbetyg på en specifik fråga blir produkten av frågans vikt och svarets poängvärde. När utvärderingen är klar får projektgruppen fram en huvudkandidat som sammantaget har den mest attraktiva lösningen. Under utvärderingen insåg TV4 att det var viktigt att välja en leverantör som var av ungefär samma storlek. För liten kund Vi ville inte anlita en för liten leverantör för då skulle vi inte få några stordriftvinster. Om vi skulle ha anlitat en stor leverantör finns en uppenbar risk att de inte prioriterar våra behov för att vi är en för liten kund. LÖPER PÅ FEM ÅR Affären är värd drygt 35 miljoner kronor. Avtalet löper på fem år. Leverantören ansvarar för klientplattformar, support, drift av servrar, tillämpningar och nätverk. Servarna står kvar hos TV4. Leverantören har personal på plats i TV4- huset. Drift och support av TV-tekniken behålls. En utvärdering huruvida TV4 sparar pengar på outsourcing redovisas nästa år. TeleComputing är bäst på IT-drift Därför har Previa och 600 andra mindre och medelstora företag överlåtit hela eller delar av IT-driften på oss. (Så nu kan de själva koncentrera sig på det som de är bäst på.) Ny modell gör det enklare En traditionell upphandling tar lätt över ett år att genomföra. Konsulten Peter Skarendahl föreslår en modell som kan korta upphandlingen till tre månader. Peter Skarendahl, Nordenansvarig och konsult på Morgan Chambers, menar att nackdelen med en traditionell RFP-process är att den kan ta 9-18 månader från vald strategi till avtal. Riktad upphandling Dessutom är RFP oerhört administrativt betungande. I utvärderingsfasen kan det vara dokumentation på uppemot 500 sidor som ska skickas mellan kundföretaget och de potentiella leverantörerna, Därför förespråkar Peter Skarendahl ofta en annan ny upphandlingsmodell, i Sverige kallad Sole sourcing, översatt riktad upphandling. Från strategi till kontrakt tar Sole sourcing betydligt kortare tid, tre till tio månader. Båda parter sparar pengar och slipper tidsödande justeringar i offerterna. Därpå får kunderna en mer direkt tillgång till konsulterna i form av gratis konsultation genom våra seminarier, Informationsmöte Den riktade upphandlingen börjar med RFI-fasen. De leverantörer som väljs ut får först underlag om vilka förändringar företaget står inför. Varje enskild leverantör får tillsammans med den potentiella kunden och Morgan Chambers, delta i ett första informationsmöte. Sen bjuder vi in dem till en rad seminarier. Då har de med sig utkast av sina affärsupplägg. Offerten skrivs sedan ihop med kunden när de träffas flera gånger. Till slut får man ihop upplägget, säger Peter Skarendahl. Nackdelen med Sole sourcing är att man inte klarar mer än att utvärdera två till tre leverantörer, eftersom det är en mycket arbetsintensiv process. "Viktigt ge marginaler" I övrigt framhåller han att outsourcing är en affär som båda parter måste tjäna på. Under upphandlingen pressar många kunder sina potentiella leverantörer kommersiellt får hårt. Pressar kundföretaget för långt, riskerar man att leverantörerna lovar mer än vad de kan erbjuda. Det är viktigt att ge marginaler till leverantören. Får de inga marginaler får man ingen relation. Då fungerar aldrig outsourcing

9 9 4. SÄKERSTÄLL LEVERANSEN computersweden.se Komplexa affärer ger komplexa avtal DEL 4: SÄKERSTÄLL LEVERANSEN Komplexa affärer ger krångligare avtal. Leveransavtalen måste ofta delas upp i flera nivåer. Text: Kent Olofsson En av grundförutsättningarna för att lyckas med sin outsourcing är att från början få till en bra Service Level Agreement, SLA, eller leveransavtal. Att få till ett bra leveransavtal är dock inte helt enkelt alla gånger. Till att börja med kan det vara bra att förhandla i olika nivåer. Är det enkla lösningar går det att ha enkla leveransavtal, men är det stora komplexa åtaganden med många olika komponenter måste man ha det i olika nivåer, säger Lars Boström outsourcing-expert på Capgemini. Det finansiella skulle då kunna läggas på en mer övergripande nivå medan mer tekniska frågor diskuteras på detaljnivå. Nu ska man för den skull inte slarva med detaljerna. Att tro att det alltid går att lösa senare efter att kontraktet är skrivet och klart kan bli ett kostsamt misstag. Ett detaljerat leveransavtal är alltså bra, men det kan gå till överdrift också och det kan medföra oväntade kostnader. Alla parametrar som sätts upp ska också mätas och det blir ofta väldigt tunga processer man måste ha för att följa upp om man ligger på rätt nivå eller inte, säger Lars Boström. Kan bli tungrott Så det bästa är att försöka hitta enkla och väldigt tydliga och väldefinierade parametrar att mäta. Finns det för många och för komplexa parametrar kan administrationen av att övervaka dem bli tungrodd och kräva mer administrativt arbete från företagets sida än vad som var tanken från början. Man ska tänka på att en outsourcingprocess inte är ett självspelande piano utan det kräver arbete med administrationen från både kund och leverantör, säger Lars Boström. Ett annat problem som kan dyka upp vid en outsourcing är att det hela inte förankrats i organisationen. Om ledningen beslutar att out- Artikeln fortsätter på sid 10

10 computersweden.se forts på artikeln från sid 9 4. SÄKERSTÄLL LEVERANSEN 10 Det ska gå att göra förändringar sourca en del av verksamheten, men inte förankrar det längre ner och inte informerar gräsrötterna om vad de har rätt till så kan det bli problem. Användarna måste veta vad de kan förvänta sig och när de har rätt att vara nöjda eller missnöjda med det de får, säger Lars Boström. På väg bort Tidigare kunde det ofta hända att kontrakten var i det närmaste skrivna i sten och det var väldigt svårt att genomföra förändringar när verksamheten krävde det. Det är något man måste se upp med. Dessbättre verkar dessa rigida kontrakt vara på väg bort. Tendensen är att man gör mer flexibla kontraktslösningar där man har möjlighet att genomföra förändringar över tid och så tror jag det måste vara, för det är inte bra för någon part att man låser sig fast. Det måste gå att variera servicenivåer, innehåll och volymer över tiden, säger Lars Boström. Att hitta rätt nivå på sitt kontrakt är lika svårt som det är viktigt. Ett vanligt sätt HITTA RÄTT NIVÅ Service Level Agreement, SLA, eller leveransavtal är ett avtal mellan en beställare och en leverantör vid exempelvis en outsourcing-affär. I en SLA ingår vilka krav som ställs vad gäller exempelvis svarstider, tillgänglighet, säkerhet och kostnader. Jämförelser. Det finns inget generellt sätt att säga att man ligger rätt, säger Lars Boström. är att jämföra sin it-kostnad med ett liknande företags. Det är förhållandevis enkelt, men risken finns att man jämför äpplen med päron om det andra företaget har olika krav från verksamheten eller andra servicenivåer. Det finns inget generellt sätt att säga att man ligger rätt, säger Lars Boström. Visserligen går det att jämföra sig mot andra företag och det ska man göra, men man måste vara väldigt försiktig så att man verkligen jämför det som är relevant. Det är jättesvårt. Analysera kraven Så för varje företag gäller det i praktiken att noggrant gå igenom och analysera vilka krav som finns, inte bara vad gäller sådant som tillgänglighet utan även vad gäller säkerhet, tillgång till kompetens och supportnivå till användarna. Slutligen gäller det att bestämma sig för hur mycket det får kosta och försöka prioritera vilka delar som är viktigast och lägga mest krut på dem. Ändrad verksamhet ska ge ändrad leverans Vasakronan valde att köpa it som en funktion. Avtalet innebär att Vasakronan köper ett antal standardarbetsplatser och betalar per månad. Avtalet spänner över fem år, avser drift och teknisk förvaltning och är värt 33 miljoner kronor. Det innebär att 400 användare får tillgång till ett antal fördefinierade standardarbetplatser, som Vasakronan betalar för per månad. Fördelen är att vi nu slipper fundera på teknik, pc och servrar, säger Anne-Marie Svennberg, it-chef på Vasakronan. Standardisering Avtalet innebär alltså att Vasakronan köper system och plattform som en tjänst. Tillgänglighet och åtgärdstider är definierade, vilket även gäller påbörjanstider, alltså hur lång tid det får gå innan problemlösning och åtgärder påbörjas vid en incident, säger Anne-Marie Svennberg. En drivkraft bakom affären är att besparingar sker genom ytterligare standardisering. Målet för Vasakronan är att halvera it-kostnaderna och avtalet innebär ett steg på vägen, säger Anne-Marie Svennberg. Vi har sedan tidigare en standardiserad miljö och nu tar vi ytterligare ett steg på vägen mot en miljö med tunna klienter. Därmed behöver vi inte byta ut persondatorer i samma utsträckning som tidigare. Vi slipper ju mycket av bekymren med en lokal miljö och den centrala miljön är effektivare att förvalta. Tydlig uppdelning Företaget skiljer hårt mellan den fördefinierade centrala miljön och lokala datorer. Centralt kan vi nå samtliga datorer. Däremot stänger vi av lokal åtkomst till centrala system, säger Anne-Marie Svennberg. Allt som är av värde ska lagras centralt. Sedan kan användare ha program för exempelvis bild- eller ritningshantering lokalt, säger Ann-Marie Svennberg. Vad händer om leverantören inte klarar sina åtaganden? Då finns det straffklausuler, som är baserade på att de ska ha en viss tillgänglighet och skyldighet för att tillhandahålla en funktionslösning. Det är alltid Telecomputing som ska sköta incidenthanteringen, säger Anne- Marie Svennberg. Utvecklingen behåller dock Vasakronan i egen regi. Affären innebär att vi kan paketera och lägga ut själva tekniken, så att vi kan fokusera på utvecklingen och verksamheten, säger Anne-Marie Svennberg. Anpassningsbara Innan utkontraktering ägde rum, genomfördes intervjuer med bland annat systemförvaltarna, för att se till att kraven lades på rätt nivå. I kravspecifikationen ingår dessutom att de tjänster som levereras ska vara flexibla och anpassas när verksamheten förändrar sig. Enligt Johan Lindqvist, koncernchef på leverantören Telecomputing efterfrågar allt fler kunder flexibla outsourcingkontrakt. Vi ser en stark trend mot att kunderna vill köpa funktioner i stället för teknik. Det gäller framför allt mindre företag. Den tekniska utvecklingen går så snabbt och är så komplex att många företag har svårt att hantera detta själv, Vi löser problemen Men om något oförutsett händer, tar ni hand om det också? Vi har ett helhetsansvar och sitter lite som spindeln. Vi ser till att problemen blir lösta, även om det sker hos Beredskap. Om leverantören inte klarar sina åtaganden finns straffklausuler. De ska alltid sköta incidenthanteringen, säger Ann-Marie Svennberg, Vasakronan. VASAKRONANS AFFÄR en underleverantör, säger han. Kunden kan alltså skala upp och ned, öppna kontor och avveckla som dom vill. Kunden betalar bara för den Leverantören Telecomputing ansvarar för ett antal lokala datorer, bestående av exempelvis bärbara från Compaq och stationära från IBM med vissa fördefinierade bildskärmar och skrivare från HP. Förutom själva arbetsplatsen ingår även nätverksskrivare, internet och kablar. Dessutom ska företaget hålla koll på en Office-miljö och nätverk. I avtalet ingår även tillgång till distansarbetsplatser, helpdesk och support på plats. Centralt handlar det om hantering av Citrix-baserade servrar med ett antal förbestämda program, exempelvis e-post, kontorsprogram, pdf-läsare och antivirusskydd. Vasakronan är inriktat på uthyrning av kommersiella kontorslokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. faktiska användningen av tekniken. Martin Wallström FOTO: PÄR RITTSEL

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender Advokat Agne Lindberg 1 Outsourcing en definition Gartner: A contractual relationship with an outside vendor that is usually characterized by the transfer

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 - Att undvika de vanligaste fallgroparna vid upphandling av framtidens IT-system - KommITS & Sambruks höstkonferens 2011 Kenth Berg, Associate, Advokatfirman

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1.

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1. Rapport Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk Version 1.0 2010-09-08 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar

Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar Visionär ledare och nytänkare Presentation Lars-Ove Löf FÖDELSEDATUM 1953-12-03 1969-03-02 ORT Stockholm Kontor Ultimate Consulting AB Engelbrektsgatan 6 702 12 Örebro Tel 019-17 44 40 konsult@ultimateconsulting.se

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Our Job Is To Keep You

Our Job Is To Keep You Our Job Is To Keep You Magnus Brorsson Advokatfirman Brorsson är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi sysslar med att hjälpa våra kunder att navigera i den juridiska verkligheten så att deras affärer blir

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer