OKTOBER Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing"

Transkript

1 OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

2 computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att man inte kommunicerar alls. Det är en plågsam process att lägga it-avdelningen på ett externt företag. Lite som en skilsmässa som ingen vill ha, men som till slut är oundviklig. Många kan tycka att förhållandet mellan de två parterna visst fungerar bra, och är helt oförstående inför motpartens argument. Varför skulle vår it-avdelning inte fungera bra? Vad har vi gjort för fel? Vi som alltid varit lyhörda, alltid ställt upp? EN DISKUSSION OM outsourcing av it-avdelningen behöver inte betyda att hela avdelningen döms ut som oduglig. Bara att parterna på företaget har olika syn på vart man är på väg. Och ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att man inte kommunicerar alls. Precis som vid vanliga skilsmässor. Till slut är det någon som tröttnar. På företaget är det som regel verksamheten, ekonomichefen eller vd:n som tröttnar på it-avdelningen. I de lyckosamma fallen får detta igång en rejäl diskussion om it-avdelningens roll och ansvar. Kryddat med lite Nicholas Carr-influerad debatt, om att it visst har betydelse. I andra sammanhang fortsätter bristen på engagemang och bristen på dialog med uppenbara resultat. ETT BOLAG SOM kommer in och tar över driften kan av många upplevas som älskarinnan som kliver in i huset som är inrett och inbott av den tidigare hustrun i familjen. Den första, spontana reaktionen är sällan odelat positiv. Det finns givetvis många fall där även en exemplarisk it-avdelning blir konkurrensutsatt och även outsourcas. Men i sådana fall fungerar alltid relationen professionellt det är liksom inget äktenskap, med alla de känslor som följer med en sådan nära relation. I DETTA KOMPENDIUM BESKRIVER VI i sju steg hur man går från egen drift till ett väl fungerande avtal med en extern it-leverantör. Jag hoppas att detta kan fungera som en liten, men viktig, vägledning till en ny och väl fungerande relation. MAGNUS HÖIJ redaktör computersweden.se IDG, Karlbergsvägen 77, Stockholm Telefon: (växel) (redaktion) (annonser) Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Dahmén Redaktör: Magnus Höij Illustrationer: Kjell Eriksson Marknadschef: Stefan Andersson (63 41) Läsarservice: Beställning och adressändring: , Computer Sweden ingår i IDG Communications, världens största utgivare av datorrelaterad information. IDG publicerar 290 tidningar i 75 länder. ANNONS Vem är bäst på vad? För många ledande befattningshavare är IT ett svårt område att greppa fullt ut viktigt som verksamhetsstöd för alla företag men utgör sällan själva huvudverksamheten. Gjorda investeringar i teknik, infrastruktur, kunskap och personal skall balanseras med kraven på kostnadseffektivitet, utveckling, fl exibilitet och säkerhet. En allt vanligare fråga är om någon annan kan hantera IT bättre, billigare och effektivare? Nästa fråga brukar vara om hela IT-driften skall outsourcas som en funktion eller om det finns goda skäl att behålla hela eller delar av IT-driften internt? IT levererat som funktion IT är inte längre bara en del i balansräkningen i form av datorer, programvaror och nätverk. Allt fler företag önskar i stället få IT levererat som en funktion där man betalar efter faktiskt behov och åtkomst till rätt IT-stöd och kompetens utan att behöva binda kapital i löpande investeringer relaterat till ny teknologik. En annan tydlig trend är att företag söker lösningar för att uppnå större flexibilitet t och kostnadseffektivitet. Det handlar inte längre bara om att handetra drift av teknologik utan i ökande grad om att stödja verksamhetens behov. Begrepp som on demand, funktionsleverans och outsourcing av hela affärsprocesser (BPO) blir allt vanligare. Även de stora företagen drivs av att finna na lösningar som kan kombinera ökad standardisering, di lägre skalbara kostnader och verksamhetsanpassad funktionsleverans. Det är inte längre självklart eller lönsamt att producera hela IT-stödet i egen regi. Alla företag är unika Vi utgår alltid från att alla företag oavsett bransch har lite olika behov och att inget är svart eller vitt. Vad vi däremot vet är hur drygt 600 företag i Norden har gjort för att bli nöjda med sitt IT-stöd. Den erfarenheten och kunskapen delar vi gärna med oss av. JOHAN LINDQVIST KONCERNCHEF TELECOMPUTING

3 3 1. OUTSOURCA ELLER INTE computersweden.se Så väljer du rätt strategi DEL 1: OUTSOURCA ELLER INTE Det första problemet vid outsourcing är det existentiella: att outsourca eller inte outsourca. Det vanligaste misstaget är här att se outsourcing som lösningen på ett problem, utan att fundera på vilket problem det är man vill lösa. Text: Martin Wallström Företag står inför många utmaningar som kan leda till att outsourcing är intressant. Men exakt vilket affärsproblem är det man vill komma tillrätta med? Det finns flera tänkbara drivkrafter. Grundmisstaget är ofta att företagen inte har klart för sig varför de outsourcar, säger Anders Edlund, konsult på Compass. Analysföretaget har gjort en undersökning som visar att outsourcing misslyckas i 60 procent av fallen. Oftast beror misslyckandet på för dålig ledning och att man inte hanterar relationen på ett bra sätt. Oklara förväntningar och bristande styrning leder till att projekten inte infriar förväntningarna, Eftersom kunden inte har en genomarbetad strategi från början, är det svårt för leverantören att anpassa sig. Risken är att denne satsar på en lågkostnadsstrategi: Att erbjuda enbart det som kunden begär till lägsta möjliga kostnad. Hålla nere kostnader Under 80-talet handlade det om ekonomiska drivkrafter, följt av tekniska under 90- talet och organisatoriska under 2000-talet. Under 80-talet fick outsourcing sitt uppsving. Företagen ville komma tillrätta med skenande it-kostnader. Drivkraften var att sänka totalkostnaderna för att äga ett system. It-avdelningarna övergick från att vara kostnadscenter till att bli resultatcenter. Investeringar Sedan skedde utkontraktering av utveckling och drift. Driftbyråer som Programator och WM-data satsade hårt. Under 90-talet blev driv kraften en annan. Företagen behövde investera för att komplettera gamla mini- och stordatorer med client-server- och webbaserade system. Men de orkade inte hantera komplexiteten. Artikeln fortsätter på sid 4

4 computersweden.se forts på artikeln från sid 3 Ett företag måste veta varför man outsourcar Outsourcing blev ett sätt att ömsa skinn och samtidigt garantera att de gamla Cobol-systemen levde vidare. Av samma skäl kastade företagen ut sina gamla egenutvecklade system och installerade standardiserade affärssystem. Under 2000-talet är visionen att bli mer slimmad. Outsourcing hand lar allt mer om att bli flexiblare och frigöra resurser. Svårare teknik Ett exempel är Nike. Visionen är att ett företag i princip kan bestå av ett världsberömt varumärke och ett gigantiskt bankkonto. Men de gamla drivkrafterna lever kvar. Tekniken blir ju allt mer komplicerad och lågkostnadstänkandet har 1. OUTSOURCA ELLER INTE fått en revansch, inte minst genom offshoring. Det betyder att ett företag i dag måste veta varför man ska outsourca. Man måste helt enkelt prioritera och bestämma sig för vilket av ovanstående problem som är det viktigaste. Antingen vill man sänka kostnaderna, satsa på tekniken eller öka flexibiliteten. Visst kan man uppnå alla tre på en och samma gång. Men då är det ännu viktigare att strategin är väl genomtänkt. Frågan om vilket mål man har med outsourcing besvarar hur hela den framtida strategin utvecklas. Processen börjar med affärsfrågorna. Vad talar för och emot outsourcing och vad vill just det egna företag uppnå? Sedan gäller det att bestämma rätt sorts outsourcing, både när det gäller vilka system och vilka funktioner som ska läggas ut. Därefter följer val av leverantör, exempelvis en stor eller en mix av flera små. Nästa steg är att säkerställa att leveranserna blir rätt, en utmaning både för kund och för leverantör. Relationshantering I det sista skedet handlar det om överlämning att lämna över den egna it-avdelningen och övergå till relationshantering, att helt enkelt se till att affären sköts medan den tickar på. 4 Outsourcing måste föregås av reflektion Det som skiljer en lyckad outsourcing från en misslyckad är förmågan att vara konsekvent. Viktigaste drivkraften i dag är inte att sänka kostnaderna, utan öka konkurrensfördelarna. Tyvärr har inte alla företag förmågan att utnyttja de potentiella fördelar som outsourcing skapar. Peter Davidson, som är outsourcingexpert på Edb i Sverige, efterlyser mer av reflektion från företagen innan de satsar på outsourcing. I dag finns en diskussion om att många kunder är missnöjda med sin outsourcing. Ofta beror misslyckandena på att många inte funderar tillräckligt på vad de faktiskt vill ha, Det går inte att bara titta på snabba kostnadsbesparingar, anser han. Kunden måste börja med att fundera på sin affärsstrategi och hur it-strategin stöder denna. Sedan bör man fundera på vilka system företaget har i dag och hur man vill ha det på tre till fem års sikt. Det är här som frågan om outsourcing kommer in. Oftast att föredra Annars finns risk att man får en passiv outsourcingleverantör som bara sänker kostnader. Eller att leverantören erbjuder en suverän tekniklösning, som inte användarna behöver. Enligt David Hebert, analytiker på Hackett Group är outsourcing oftast att föredra, framför att behålla driften i egen regi. De ledande företagen i världen använder sig oftast av outsourcing för att skapa konkurrensfördelar, säger han. Negativa erfarenheter Analysföretaget har undersökt 200 storföretag världen över. Deras undersökning, Book of Numbers, visar att outsurcing har ökat bland de företag som har mest framgångsrika it-avdelningar. Enligt en studie från Deloitte Consulting, som avser 25 storföretag, har dock 70 procent av de företag som har outsourcat negativa erfarenheter, vilket har gjort dem försiktigare. Ett av fyra företag har till och med tagit tillbaka flera funktioner på grund av att outsourcingen inte infriade förväntningarna. Hälften dem har inte sett de planerade kostnadsfördelarna med outsourcing infrias. TRE SKÄL TILL Ekonomi. Oftast handlar det om att sänka kostnaderna. Underhållet tynger it-budgeten och outsourcing blir ett sätt att bli av med en kostnadspost. Teknik. It-avdelningen har blivit en bromskloss, med gammal spagettikod och utvecklingen släpar efter. Organisation. Företaget vill frigöra resurser för att kunna genomföra framtida offensiva investeringar. Se strategiskt Även om kostnadaspekten är viktig, måste företagen se outsourcing mer strategiskt och bestämma om det är vettigt att lägga ut it-projekten, säger Ken Landis, seniorkonsult på Deloitte. När ekonomin blir sämre, är det ofta en fördel att lägga ut, eftersom man snabbt kan lasta av kostnader. Men växtvärk uppstår lätt när någon annan håller i drift och utveckling. Många företag övergår ofta från att vara kostnadsinriktade till att fokusera på intäkter när ekonomin växer. Kan göra det svårare Ibland märker de att outsourcing gör det svårare att reagera på marknadens förändringar när de växer, säger Ken Landis. Semper är bäst på barnmat (Så nu kan Semper själva koncentrera sig på det som de är bäst på.)

5 5 2. GÖR RÄTT VAL computersweden.se Undvik konflikter mellan leverantörer DEL 2: GÖR RÄTT VAL När man väl bestämt sig för att outsourca måste man bestämma sig för hur. Ska man hålla en eller många i handen samtidigt? Text: Magnus Höij Den klassiska bilden av outsourcing är relativt rättfram. It-avdelningen läggs ut på entreprenad till en underleverantör, exempelvis WM-data, IBM eller Fujitsu Siemens. Men idag är valmöjligheterna betydligt fler. Det handlar inte bara om att lägga ut drift och underhåll av företagets it-system. Den som idag vill hyra in kompetens för att driva it-avdelningen måste bestämma sig för omfattningen och djupet i affären. Det finns minst tre olika alternativ: 1 Lägga ut hela driften på en traditionell it-leverantör. 2 Dela upp leveransen på flera olika, men kanske mer nischade aktörer. 3 Lägga ut hela affärsprocesser, så kallad bpo (Business Process Outsourcing), på en extern part. För komplext Mats Alerius, ansvarig för bpo på Capgemini, anser att företag i förlängningen inte kan ha bara en enda leverantör. It är för komplext för att kunna hanteras med hög kompetens av bara ett företag, Ökade kostnader Den uppenbara nackdelen med detta är att kostnaden för att underhålla leverantörerna ökar. Givetvis ökar overheadkostnaden om du själv ska ta hand om många olika kontrakt och avtal. Men samtidigt kan det finnas många skäl till att ha kunskap om leverantörerna och kompetensen om affärerna i den egna verksamheten i stället för att denna hamnar hos dina underleverantörer istället, Ola Norrman, marknadschef på Xerox, håller med. Xerox är mest kända för sina kopiatorer, men erbjuder också bpo-tjänster. Det är ingen tvekan om att outsourcing-affärerna blir mindre och mer specialiserade, Bara en fördel Den senaste trenden heter bpo, och handlar alltså om att hela affärsprocesser läggs ut. Det kan gälla lönehanteringen, ekonomifunktionen eller informationsavdelningen. Ett sådant beslut blir nästan alltid fattat högre upp i Artikeln fortsätter på sid 6

6 computersweden.se forts på artikeln från sid 5 Även köparen måste prestera bättre organisationen än vid traditionell itoutsourcing. Det är bara en fördel, både för kunden som outsourcar och för oss som leverantör, säger Mats Alerius på Capgemini. Bättre beställare Däremot innebär en sådan uppflyttning av beslutet att beställarkompetensen ökar. Självklart har affärsav- delningen som outsourcar en hel affärsprocess en mycket god kunskap om sin egen process och om affären. Det är de bättre på än vad itavdelningen ofta är. Men däremot är it-avdelningen ofta en bättre beställare och har högre beställarkompetens än vad affärsverksamheten har generellt sett, Om man väljer att outsourcar en hel affärsprocess och samtidigt har en outsouringrelation sedan tidigare för driften av it-systemen kan man lätt hamna i en konflikt med andra leverantörer. 2. GÖR RÄTT VAL Det är inga problem så länge man låter driften av systemen ligga kvar på den tidigare underleverantören. Men om hela vitsen med affären ligger i att den nya aktören ska ta hand också om systemet och driften av detta, då kan det leda till konflikter, säger Mats Alerius. Högre krav I ett sådant läge ställs nya och högre krav på alla inblandade. Vi på säljarsidan måste vara bättre, men även köparen måste prestera bättre, En fullständig omvälvning Utkontraktering av affärsprocesser är hetare än någonsin. Men allt kommer inte fungera. Gartner spår att kundvård på entreprenad lätt misslyckas. En av de hetaste trenderna är utkontraktering av affärsprocesser, bpo, business process outsourcing. Ofta är outsourcingbeslutet inte relaterat till ett visst it-system, utan snarare till funktioner som ekonomi, redovisning, inköp, kundrelationer och personalsystem. Enligt siffror från företaget Technology Partners International ökade omsättningen för bpo med 50 procent i fjol, jämfört med en 22-procentig ökning året dessförinnan. Fler funktioner Bpo inte bara ökar utan kontrakten blir också längre, eftersom de innefattar fler funktioner, säger Shane Atchison, analytiker på IDC. Av samma uppfattning är Terry Jost, USA-chef för outsourcing på Capgemini. Hittills har outsourcing i hög utsträckning handlat om att göra sig av med folk och sänka kostnaderna. Vad vi ser nu är att företagen vill åstadkomma de processförbättringar som är följden av bpo, Fullständig omvälvning Enligt Josh Greenbaum, analytiker på Enterprise Applications Consulting handlar det om en omvälvande förändring. Detta nya fokus på affärsprocesser i stället för program är en fullständig omvälvning. Affärsprocesser är nästa steg när det gäller program, oavsett om det handlar om web services eller SAPs miljö, Netveawer, Exempelvis använder sig HP av en flerstegsmetod för att införa bpo. Först utgår företaget från en kunds processer och de program som genererar processerna och överför arbetet till HPs datacenter. Först därefter automatiseras processerna. En vanlig funktion som många företag vill lägga ut är kundvården. Kommer misslyckas Men detta rekommenderas inte av Gartner, som spår att 80 procent av alla kundvårdscenter som läggs ut för att spara kostnader kommer att fallera. Problemet är att företagen inte utgår från kundernas perspektiv, säger Gartners analytiker Alexa Bona. Dessa problem är inte lika vanliga när det handlar om att lägga ut personal eller ekonomifunktioner. Färre nöjda kunder Gartner spår att fram till år 2008 kommer 60 procent av alla företag som lägger ut kundvårdsfunktioner att drabbas av missnöjda kunder och dolda kostnader, som drar ned fördelarna. Det är inte ens säkert att kostnaderna sänks, säger Bona. Enligt Gartner får de som lägger ut kundvården betala upp till 30 procent mer än företag som hanterar samma funktioner internt. Svårt sälja in breda tjänster Enligt Gartner ökar intresset för att lägga ut driften av utskrift och dokumenthantering. Men det är svårt att sälja in tjänster som spänner över flera olika funktioner på företaget. Intresset för bpo ökar hela tiden. Delvis kan det bero på att traditionell outsourcing har fått fel profil. Det har varit ett väldigt litet fokus på I och väldigt stort på T, säger Ola Norrman, marknadschef på Xerox och syftar givetvis på förkortningen it. Den som har behov av ett ökat stöd kan därför lättare prata affärsprocesser än ren teknik, vilket gör att bpo är enklare för affärsverksamheten att ta till sig, hävdar han. Brist på koordination En funktion som borde kunna lämpa sig för typisk bpo, Business Process Outsourcing, är att utkontraktera hanteringen av företagets många skrivare. Denna hantering är ofta dålig och sällan koordinerad. Det är också ett av skälen till att just den sortens processer, som går på tvären av företaget kan vara svårare att få gehör för. Xerox arbetar idag aktivt för att sälja in det som de kallar Managed Print Services, ett område som de delar med företag som HP, IBM, Canon och Kyocera Mita. Koll från hög nivå Det är utan tvekan komplext att sälja in, säger Ola Norrman, marknadschef på Xerox. Övervikt av teknik. Det har varit för mycket fokus på t i forkortningen it, säger Ola Norrman, marknadschef på Xerox. Utmaningen är att få ett sponsorskap inom företaget, någon på en hög nivå som kan ge tydliga direktiv. Problemet är att inte någon enskild del av företaget ser helheten. Det krävs att man sitter i företagsledningen för att få hela bilden, Tydlighet Bristen på överblick skapar dessutom lätt suboptimering av resurserna. Gartner rekommenderar att företagen skaffar en tsar för att ta hand om just sponsorskapet, någon som kan driva frågan tydligt framåt. 6 TeleComputing är bäst på IT-drift Därför har Kungsleden och 600 andra mindre och medelstora företag överlåtit hela eller delar av IT-driften på oss. (Så nu kan de själva koncentrera sig på det som de är bäst på.)

7 7 3. VÄLJ LEVERANTÖR computersweden.se Leverantören ska ha branschkunskap DEL 3: VÄLJ LEVERANTÖR Ställ tydliga frågor i din offertförfrågan så slipper du i värsta fall göra om upphandlingen. Och betygsätt leverantörerna efter en utvärderingsmall. Vill du korta processen kan du använda en ny upphandlingsmodell, som vi tittar närmare på. Text: Johan Cooke När du är klar över vad du vill uppnå med din outsourcingstrategi, och analyserat vad som ska läggas på entreprenad är det i tredje steget dags att välja rätt leverantör. Den vanligaste modellen är att använda sig av upphandlingsstegen RFI och RFP. Den första RFI, Request for information, handlar om att först välja ut ett tiotal potentiella leverantörer. Skicka en enkel förfrågan vad ditt företag har för avsikt att göra och ställ några frågor som du vill få belysta. När intresseanmälningarna anländer gör den projektgrupp som håller i upphandlingen en första sållning. I den här fasen märker projektgruppen vilka leverantörer som seriöst vill slåss om affären. Med utgångspunkt hur de svarar väljer du drygt fem potentiella kanditater, säger Lars Wijkman, managementkonsult på Teamkonsult. Tydligt innehåll Därefter får kandidaterna en rejäl offertförfrågan i RFP Request for Proposal, som anger förutsättningarna för hela outsourcingaffären. Of fertförfrågan ska tydligt innehålla information om vad projektgruppen beslutade i de två första stegen, menar han. Det kan vara en beskrivning av vad företaget övergripande vill åstadkomma och dess konsekvenser i form av krav på it. Det handlar även om att precisera vilka krav man ställer på exempelvis svarstider, tillgänglighet samt val av it-plattform. I offertförfrågan ska man även ställa frågor, eller göra beskrivningar av specifika krav som leverantörerna ska besvara. I och med att leverantörerna får en tydlig offertförfrågan i sin hand måste de rätta sig efter vad den potentiella kunden vill ha, istället för att rätta sig efter standardlösningar, säger Lars Wijkman. Ur beställarens perspektiv blir det senare också lättare att jämföra offerter. Artikeln fortsätter på sid 8

8 computersweden.se forts på artikeln från sid 7 Var noga med att ta referenser Andra viktiga kriterier är förmågan att leverera, flexibilitet och ha dokumenterad branschkunnande. Var noga med att ta referenser och be dem beskriva sina fyra senaste uppdrag. Det är en klar fördel att hitta en leverantör som kan din bransch, Men ett vanligt scenario är att det är svårt att analysera offerterna. Man har fått generella eller diffusa svar på de frågor som man ville ställa. Lars Wijkman menar att felet ligger hos projektgruppen. Antingen har man varit otydlig i frågorna eller så har offertförfrågan inte avspeglat outsourcingstrategin som är det första steget i processen. Då får man i värsta fall göra om hela upphandlingen. Mer normalt är att företaget måste ställa kompletterande frågor och förlänga tidsfristen i upphandlingen, säger Lars Wijkman. TV4 upphandlade rekordsnabbt På bara tre månader fick TV4 fram en leverantör bland 18 kandidater. Segraren uppges kunna erbjuda låga kostnader och en attraktiv lösning. Målet var att ha ett beslut av leverantör klart två månader efter ett RFP-utskick och ett färdigt avtal påskrivet månaden därefter. Vi lyckades hålla tidsplanen trots att det var en oerhört intensiv och snabb upphandling. Den nya leverantören tog över vår it-drift i april, säger David Österlund, upphandlingsansvarig och chef för TV4:s systemavdelning. Det var förra hösten som TV4 fattade beslutet om att för första gången lägga ut it-verksamheten utanför huset. Bakgrunden var att man hade en fragmenterad it-miljö där medarbetare i princip kunde installera vad som helst i sina datorer. Itverksamheten var integrerad med tv-relaterad teknik, och man hade en svag koll på sina it-kostnader. Drivkraften var främst att spara pengar. Andra motiv var att få koll på de fasta och rörliga it-kostnaderna, finna en driftpartner och bli mer snabbfotade på marknaden. Vi började att leta leverantörer på marknaden i vår egen RFI-process. Men vi upptäckte att det skulle bli för omfattande att hålla i allt själva. Därför anlitade vi en oberoende konsult som hjälpte oss med utvärderingen, säger David Österlund. Reda ut oklarheter I RFI-processen skickades en förfrågan till arton leverantörer i alla kategorier. Fem leverantörer fick sedan delta i RFP-utvärderingen. Därefter träffade man leverantörerna för att gå igenom vissa oklarheter i offerterna, och ta reda på vad som inte skulle ingå. Offertförfrågan var uppställd i en utvärderingsmall med frågor som de fick besvara. Svaren var en mycket viktig del i utvärderingsprocessen, säger David Österlund. 3. VÄLJ LEVERANTÖR Poängsättning I utvärderingsprocessen träffar man leverantörerna, vilka ges möjlighet att presentera sina lösningar. Samtidigt kan oklarheter rätas ut. Därefter görs utvärderingen. Här är det viktigt att poängsätta leverantörerna efter en utvärderingsmall. Den handlar om att välja utvärderingskriterier, sätta vikter på dessa och att gruppera frågorna i offertförfrågan mot dessa kriterier. I nästa steg värderas leverantörernas svar på varje fråga och tilldelar poäng. Leverantörens totalbetyg på en specifik fråga blir produkten av frågans vikt och svarets poängvärde. När utvärderingen är klar får projektgruppen fram en huvudkandidat som sammantaget har den mest attraktiva lösningen. Under utvärderingen insåg TV4 att det var viktigt att välja en leverantör som var av ungefär samma storlek. För liten kund Vi ville inte anlita en för liten leverantör för då skulle vi inte få några stordriftvinster. Om vi skulle ha anlitat en stor leverantör finns en uppenbar risk att de inte prioriterar våra behov för att vi är en för liten kund. LÖPER PÅ FEM ÅR Affären är värd drygt 35 miljoner kronor. Avtalet löper på fem år. Leverantören ansvarar för klientplattformar, support, drift av servrar, tillämpningar och nätverk. Servarna står kvar hos TV4. Leverantören har personal på plats i TV4- huset. Drift och support av TV-tekniken behålls. En utvärdering huruvida TV4 sparar pengar på outsourcing redovisas nästa år. TeleComputing är bäst på IT-drift Därför har Previa och 600 andra mindre och medelstora företag överlåtit hela eller delar av IT-driften på oss. (Så nu kan de själva koncentrera sig på det som de är bäst på.) Ny modell gör det enklare En traditionell upphandling tar lätt över ett år att genomföra. Konsulten Peter Skarendahl föreslår en modell som kan korta upphandlingen till tre månader. Peter Skarendahl, Nordenansvarig och konsult på Morgan Chambers, menar att nackdelen med en traditionell RFP-process är att den kan ta 9-18 månader från vald strategi till avtal. Riktad upphandling Dessutom är RFP oerhört administrativt betungande. I utvärderingsfasen kan det vara dokumentation på uppemot 500 sidor som ska skickas mellan kundföretaget och de potentiella leverantörerna, Därför förespråkar Peter Skarendahl ofta en annan ny upphandlingsmodell, i Sverige kallad Sole sourcing, översatt riktad upphandling. Från strategi till kontrakt tar Sole sourcing betydligt kortare tid, tre till tio månader. Båda parter sparar pengar och slipper tidsödande justeringar i offerterna. Därpå får kunderna en mer direkt tillgång till konsulterna i form av gratis konsultation genom våra seminarier, Informationsmöte Den riktade upphandlingen börjar med RFI-fasen. De leverantörer som väljs ut får först underlag om vilka förändringar företaget står inför. Varje enskild leverantör får tillsammans med den potentiella kunden och Morgan Chambers, delta i ett första informationsmöte. Sen bjuder vi in dem till en rad seminarier. Då har de med sig utkast av sina affärsupplägg. Offerten skrivs sedan ihop med kunden när de träffas flera gånger. Till slut får man ihop upplägget, säger Peter Skarendahl. Nackdelen med Sole sourcing är att man inte klarar mer än att utvärdera två till tre leverantörer, eftersom det är en mycket arbetsintensiv process. "Viktigt ge marginaler" I övrigt framhåller han att outsourcing är en affär som båda parter måste tjäna på. Under upphandlingen pressar många kunder sina potentiella leverantörer kommersiellt får hårt. Pressar kundföretaget för långt, riskerar man att leverantörerna lovar mer än vad de kan erbjuda. Det är viktigt att ge marginaler till leverantören. Får de inga marginaler får man ingen relation. Då fungerar aldrig outsourcing

9 9 4. SÄKERSTÄLL LEVERANSEN computersweden.se Komplexa affärer ger komplexa avtal DEL 4: SÄKERSTÄLL LEVERANSEN Komplexa affärer ger krångligare avtal. Leveransavtalen måste ofta delas upp i flera nivåer. Text: Kent Olofsson En av grundförutsättningarna för att lyckas med sin outsourcing är att från början få till en bra Service Level Agreement, SLA, eller leveransavtal. Att få till ett bra leveransavtal är dock inte helt enkelt alla gånger. Till att börja med kan det vara bra att förhandla i olika nivåer. Är det enkla lösningar går det att ha enkla leveransavtal, men är det stora komplexa åtaganden med många olika komponenter måste man ha det i olika nivåer, säger Lars Boström outsourcing-expert på Capgemini. Det finansiella skulle då kunna läggas på en mer övergripande nivå medan mer tekniska frågor diskuteras på detaljnivå. Nu ska man för den skull inte slarva med detaljerna. Att tro att det alltid går att lösa senare efter att kontraktet är skrivet och klart kan bli ett kostsamt misstag. Ett detaljerat leveransavtal är alltså bra, men det kan gå till överdrift också och det kan medföra oväntade kostnader. Alla parametrar som sätts upp ska också mätas och det blir ofta väldigt tunga processer man måste ha för att följa upp om man ligger på rätt nivå eller inte, säger Lars Boström. Kan bli tungrott Så det bästa är att försöka hitta enkla och väldigt tydliga och väldefinierade parametrar att mäta. Finns det för många och för komplexa parametrar kan administrationen av att övervaka dem bli tungrodd och kräva mer administrativt arbete från företagets sida än vad som var tanken från början. Man ska tänka på att en outsourcingprocess inte är ett självspelande piano utan det kräver arbete med administrationen från både kund och leverantör, säger Lars Boström. Ett annat problem som kan dyka upp vid en outsourcing är att det hela inte förankrats i organisationen. Om ledningen beslutar att out- Artikeln fortsätter på sid 10

10 computersweden.se forts på artikeln från sid 9 4. SÄKERSTÄLL LEVERANSEN 10 Det ska gå att göra förändringar sourca en del av verksamheten, men inte förankrar det längre ner och inte informerar gräsrötterna om vad de har rätt till så kan det bli problem. Användarna måste veta vad de kan förvänta sig och när de har rätt att vara nöjda eller missnöjda med det de får, säger Lars Boström. På väg bort Tidigare kunde det ofta hända att kontrakten var i det närmaste skrivna i sten och det var väldigt svårt att genomföra förändringar när verksamheten krävde det. Det är något man måste se upp med. Dessbättre verkar dessa rigida kontrakt vara på väg bort. Tendensen är att man gör mer flexibla kontraktslösningar där man har möjlighet att genomföra förändringar över tid och så tror jag det måste vara, för det är inte bra för någon part att man låser sig fast. Det måste gå att variera servicenivåer, innehåll och volymer över tiden, säger Lars Boström. Att hitta rätt nivå på sitt kontrakt är lika svårt som det är viktigt. Ett vanligt sätt HITTA RÄTT NIVÅ Service Level Agreement, SLA, eller leveransavtal är ett avtal mellan en beställare och en leverantör vid exempelvis en outsourcing-affär. I en SLA ingår vilka krav som ställs vad gäller exempelvis svarstider, tillgänglighet, säkerhet och kostnader. Jämförelser. Det finns inget generellt sätt att säga att man ligger rätt, säger Lars Boström. är att jämföra sin it-kostnad med ett liknande företags. Det är förhållandevis enkelt, men risken finns att man jämför äpplen med päron om det andra företaget har olika krav från verksamheten eller andra servicenivåer. Det finns inget generellt sätt att säga att man ligger rätt, säger Lars Boström. Visserligen går det att jämföra sig mot andra företag och det ska man göra, men man måste vara väldigt försiktig så att man verkligen jämför det som är relevant. Det är jättesvårt. Analysera kraven Så för varje företag gäller det i praktiken att noggrant gå igenom och analysera vilka krav som finns, inte bara vad gäller sådant som tillgänglighet utan även vad gäller säkerhet, tillgång till kompetens och supportnivå till användarna. Slutligen gäller det att bestämma sig för hur mycket det får kosta och försöka prioritera vilka delar som är viktigast och lägga mest krut på dem. Ändrad verksamhet ska ge ändrad leverans Vasakronan valde att köpa it som en funktion. Avtalet innebär att Vasakronan köper ett antal standardarbetsplatser och betalar per månad. Avtalet spänner över fem år, avser drift och teknisk förvaltning och är värt 33 miljoner kronor. Det innebär att 400 användare får tillgång till ett antal fördefinierade standardarbetplatser, som Vasakronan betalar för per månad. Fördelen är att vi nu slipper fundera på teknik, pc och servrar, säger Anne-Marie Svennberg, it-chef på Vasakronan. Standardisering Avtalet innebär alltså att Vasakronan köper system och plattform som en tjänst. Tillgänglighet och åtgärdstider är definierade, vilket även gäller påbörjanstider, alltså hur lång tid det får gå innan problemlösning och åtgärder påbörjas vid en incident, säger Anne-Marie Svennberg. En drivkraft bakom affären är att besparingar sker genom ytterligare standardisering. Målet för Vasakronan är att halvera it-kostnaderna och avtalet innebär ett steg på vägen, säger Anne-Marie Svennberg. Vi har sedan tidigare en standardiserad miljö och nu tar vi ytterligare ett steg på vägen mot en miljö med tunna klienter. Därmed behöver vi inte byta ut persondatorer i samma utsträckning som tidigare. Vi slipper ju mycket av bekymren med en lokal miljö och den centrala miljön är effektivare att förvalta. Tydlig uppdelning Företaget skiljer hårt mellan den fördefinierade centrala miljön och lokala datorer. Centralt kan vi nå samtliga datorer. Däremot stänger vi av lokal åtkomst till centrala system, säger Anne-Marie Svennberg. Allt som är av värde ska lagras centralt. Sedan kan användare ha program för exempelvis bild- eller ritningshantering lokalt, säger Ann-Marie Svennberg. Vad händer om leverantören inte klarar sina åtaganden? Då finns det straffklausuler, som är baserade på att de ska ha en viss tillgänglighet och skyldighet för att tillhandahålla en funktionslösning. Det är alltid Telecomputing som ska sköta incidenthanteringen, säger Anne- Marie Svennberg. Utvecklingen behåller dock Vasakronan i egen regi. Affären innebär att vi kan paketera och lägga ut själva tekniken, så att vi kan fokusera på utvecklingen och verksamheten, säger Anne-Marie Svennberg. Anpassningsbara Innan utkontraktering ägde rum, genomfördes intervjuer med bland annat systemförvaltarna, för att se till att kraven lades på rätt nivå. I kravspecifikationen ingår dessutom att de tjänster som levereras ska vara flexibla och anpassas när verksamheten förändrar sig. Enligt Johan Lindqvist, koncernchef på leverantören Telecomputing efterfrågar allt fler kunder flexibla outsourcingkontrakt. Vi ser en stark trend mot att kunderna vill köpa funktioner i stället för teknik. Det gäller framför allt mindre företag. Den tekniska utvecklingen går så snabbt och är så komplex att många företag har svårt att hantera detta själv, Vi löser problemen Men om något oförutsett händer, tar ni hand om det också? Vi har ett helhetsansvar och sitter lite som spindeln. Vi ser till att problemen blir lösta, även om det sker hos Beredskap. Om leverantören inte klarar sina åtaganden finns straffklausuler. De ska alltid sköta incidenthanteringen, säger Ann-Marie Svennberg, Vasakronan. VASAKRONANS AFFÄR en underleverantör, säger han. Kunden kan alltså skala upp och ned, öppna kontor och avveckla som dom vill. Kunden betalar bara för den Leverantören Telecomputing ansvarar för ett antal lokala datorer, bestående av exempelvis bärbara från Compaq och stationära från IBM med vissa fördefinierade bildskärmar och skrivare från HP. Förutom själva arbetsplatsen ingår även nätverksskrivare, internet och kablar. Dessutom ska företaget hålla koll på en Office-miljö och nätverk. I avtalet ingår även tillgång till distansarbetsplatser, helpdesk och support på plats. Centralt handlar det om hantering av Citrix-baserade servrar med ett antal förbestämda program, exempelvis e-post, kontorsprogram, pdf-läsare och antivirusskydd. Vasakronan är inriktat på uthyrning av kommersiella kontorslokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. faktiska användningen av tekniken. Martin Wallström FOTO: PÄR RITTSEL

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer