PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte"

Transkript

1 Sw PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning CASIO UTBILDNINGSFORUM R

2 Obs! De skärmbilder som visas i detta instruktionshäfte är endast exempel. Den text och de värden som visas på din räknare kan se annorlunda ut än i detta instruktionshäfte.

3 Förberedelser Du kan använda FA-124 till att utveckla program med samma kommandon som används på en räknare av serien fx-9860g. Du kan lagra programmen på din dator och sedan använda funktionerna för datakommunikation hos FA-124 för att överföra dessa till en räknare av serien fx-9860g vid behov. När du väl upprättat en länk med din dator med USB-kabeln som medföljer din räknare av serien fx-9860g går det att använda enkla operationer, liknande Microsoft Explorer, för att överföra data (program och variabeldata) mellan dessa. Du kan överföra data genom att ställa din räknare av serien fx-9860g i beredskapsläge för kommunikation och sedan utföra alla operationer på den anslutna datorn. FA-124 kan användas till det följande. Dataöverföring mellan din räknare av serien fx-9860g och datorn Datalagring på din räknare av serien fx-9860g Dataöverföring mellan datorn och en räknare av serien CASIO ALGEBRA FX eller en grafisk räknare av serien fx-7400/cfx-9850 Sw-1

4 Typografiska konventioner Termerna FA-124 och programvaran refererar båda till programmet FA-124. Termen räknaren refererar till din CASIO Graphic Scientific Calculator. I detta instruktionshäfte beskrivs endast hur du använder programmet FA-124. Du bör redan känna till följande datorbegrepp. Välja alternativ i menyer, använda musen Skriva in text med tangentbordet Hur ikoner och fönster fungerar Mer information om dessa begrepp finns i hjälpen till datorn. Vad som faktiskt visas på datorns bildskärm kan skilja sig från det som visas i detta dokument, beroende på vilket operativsystem du använder. Menykommandon i detta instruktionshäfte skrivs som avgränsade kommandon med den översta menyn till vänster. Exempel: Om du ska klicka på kommandot Open på menyn File beskrivs detta som: Välj [File] - [Open]. Meny Alla åtgärder i detta dokument där det inte uttryckligen framgår att det är en åtgärd på räknaren är en åtgärd på datorn. Alla åtgärder på räknaren beskrivs uttryckligen som en sådan åtgärd. Sw-2

5 CASIO Graphic Scientific-modeller Detta program kan användas med följande CASIO Graphic Scientific-räknare. fx-9860g-serien fx-9860g SD fx-9860g fx-9860g Slim ALGEBRA FX-serien ALGEBRA FX 2.0 ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 FX 1.0 PLUS CFX-9850-serien CFX-9850G CFX-9950G fx-9750g CFX-9970G CFX-9850G PLUS CFX-9850Ga PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9950GB PLUS CFX-9850GC PLUS fx-7400-serien fx-7450g fx-7400g PLUS Dessutom kan följande CASIO-räknare skicka data till och från ovanstående modeller. fx-7700gb CFX-9800G fx-8700gb fx-7700ge fx-7700gh fx-9700ge fx-9700gh * Alla beräkningar för räknare av serien fx-9860g som visas i detta instruktionshäfte utförs med hjälp av fx-9860g SD/fx-9860G. Viktigt! Du måste ha installerat FA-124 innan du ansluter räknaren till datorn. Om du ansluter räknaren innan du har installerat programmet fungerar inte överföringen. Obs! Använd bara den USB-kabel som följde med räknaren när du ansluter räknaren till en persondator. Det går inte att skicka data till och från räknaren med FA-124 om du använder en vanlig seriekabel. Sw-3

6 Systemkrav Operativsystem: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista * Drift är inte möjlig på en dator som kör Windows XP Professional x64 Edition. * För Windows Vista går det enbart att använda 32-bitsversionen. 64- bitsversionen kan inte användas. Dator: Dator med ett av Windows operativsystem förinstallerat. (Utom datorer med ett uppgraderat operativsystem eller egenhändigt byggda datorer.) Kontotyp: Installation på Windows 2000, Windows XP och Windows Vista kräver administratörsprivilegier. Processor: Intel Pentium III 500 MHz eller högre rekommenderas Diskutrymme: 50 MB för installation och avinstallation Minne: RAM för att stödja versionen av Windows som används. Inkluderar inte minne som krävs för operativsystemet. Övrigt: USB-port för direktanslutning. Anslut inte via ett USB-nav. Videoadapter och bildskärm måste stödja upplösningen XGA ( ) eller högre, 16-bits eller högre färgsystem. Internet Explorer 6.0 eller senare CD-ROM-enhet Adobe Reader 6.0 eller senare Obs! Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. Intel och Pentium är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dotterbolag i USA och/eller andra länder. Övriga företags- och produktnamn i detta dokument är varumärken som tillhör respektive ägare. Sw-4

7 Innehåll 1. Installera programvaran... Sw-6 Installation... Sw-6 Avinstallation... Sw Ansluta räknaren till datorn... Sw Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G... Sw-15 Knappar och ikoner i verktygsfältet... Sw-16 Menykommandon och ikoner... Sw-18 Överföra filer från fx-9860g SD/fx-9860G till datorn... Sw-21 Förbereda fx-9860g SD/fx-9860G... Sw-21 Använda FA Sw-22 Överföra flera filer samtidigt... Sw-31 Lägga till en flash- eller minnesavbildning... Sw-32 Exportera flash- och minnesavbildningar... Sw-34 Importera en flash- eller minnesavbildning... Sw-35 Importera en fil... Sw Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare... Sw-37 Filkonfiguration... Sw-37 Filöverföring... Sw-38 Säkerhetskopiering... Sw Dataredigering... Sw-42 Skapa en ny katalogfil (endast ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien)... Sw-42 Skapa ett nytt objekt (program)... Sw-42 Visa, redigera och skriva ut objekt... Sw-43 Ta bort, kopiera och flytta grupper och objekt... Sw Datakonvertering... Sw Skärmdumpar... Sw-50 Spara skärmbilden på datorn... Sw-50 Visa och skriva ut en skärmdump... Sw Programredigeraren... Sw-53 Starta programredigeraren... Sw-53 Spara program... Sw Dataöverföring till äldre typer av räknare... Sw Installera ett tillägg... Sw Optimera lagringsminnet eller flashavbildningen... Sw-58 Sw-5

8 1. Installera programvaran Installation Detta avsnitt innehåller instruktioner för att installera FA-124. Du bör avsluta alla Windows-program innan du startar installationsguiden. k Installera FA Öppna mappen [FA-124]. 2. Dubbelklicka på CASIO FA-124 eller CASIO FA-124.exe. Detta visar en meny för språkval. Det här valda alternativet bestämmer språket för skärmtexten som visas under installation. Skärmtexten för själva programvaran FA-124 är engelska, oavsett vad du här valde. Den här valda inställningen bestämmer språkversionen för installation av instruktionshäftet för FA-124. Sw-6

9 1. Installera programvaran 3. Välj ett språk och klicka sedan på tangenten [OK]. 4. Klicka på tangenten [Next]. Detta visar licensavtalet för slutanvändaren (EULA). Val av engelska, franska eller tyska i steg 3 ovan visar EULA på det valda språket. Val av ett annat språk visar EULA på engelska. Sw-7

10 1. Installera programvaran 5. Läs noga igenom EULA. 6. Om du går med på kraven och villkoren i EULA ska du välja I accept the terms och sedan klicka på [Next]. Om du inte går med på kraven och villkoren i EULA ska du välja I do not accept the terms och sedan klicka på [Cancel] för att lämna installationen. Sw-8

11 1. Installera programvaran 7. Utför ett av följande två steg för att bestämma drivrutin och mapp för installationen. Att använda grundinställningar Klicka blott på tangenten [Next]. Att ange en annan mapp Klicka på tangenten [Change ]. Välj önskad mapp och klicka sedan på [Next]. 8. Klicka på tangenten [Install] för att starta installation. Sw-9

12 1. Installera programvaran Om din dator kör Windows Vista a. Meddelanderutan nedan visas när installationen startas. Klicka på Allow. b. Meddelanderutan nedan visas om drivrutinen USB inte är installerad i datorn. Klicka på tangenten [Install]. Sw-10

13 1. Installera programvaran 9. När ett meddelande förtäljer att installationen är avslutad ska du klicka på tangenten [Finish]. Detta avslutar installation av programvaran i din dator. Viktigt! Om meddelandet nedan dyker upp under installation ska du starta om din dator. Installation startas på nytt när du startar datorn igen. Avinstallation Utför följande procedur för att avinstallera FA-124 från datorn. k Avinstallera 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows. 2. Klicka på [Lägg till/ta bort program]. 3. Klicka på CASIO FA-124 i listan över installerade program. 4. Klicka på [Lägg till/ta bort] för att starta avinstallationsguiden. 5. Klicka på knappen [Yes]. När du gör det avinstalleras programmet från datorn. Sw-11

14 2. Ansluta räknaren till datorn k Så här ansluter du din fx-9860g SD/fx-9860G-räknare till datorn Viktigt! Du måste ha installerat FA-124 innan du ansluter räknaren till datorn. Om du ansluter räknaren innan du har installerat programmet fungerar inte överföringen. 1. Använd den USB-kabel som följde med din fx-9860g SD/fx-9860G-räknare för att ansluta den till datorn. 2. Anslut USB-kabeln till din fx-9860g SD/fx-9860G-räknare. När du gör det sätts räknaren på automatiskt, och växlar till vänteläget för kommunikation. Om räknaren inte automatiskt går över i vänteläge, använder du instruktionerna i avsnittet Konfigurera din fx-9860g SD/fx-9860G för datakommunikation på sidan Sw-21. Information för Windows XP-användare Läs igenom informationen på sidan Sw-13 efter att du har utfört de två stegen ovan. Sw-12

15 2. Ansluta räknaren till datorn u Windows XP-användare Efter installation av FA-124 ska du utföra följande steg för att installera drivrutinen USB i din dator. 1. Om du ansluter en fx-9860g SD/fx-9860G -räknare till en dator med Windows XP visas följande fönster på datorn. Välj No, not this time (Nej, inte denna gång). (Endast Windows XP SP2) 2. Välj alternativet Install the software automatically (Recommended) (Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)) och klicka på [Next] (Nästa). Sw-13

16 2. Ansluta räknaren till datorn 3. Även om det visas ett varningsmeddelande om att programmet inte har genomgått Windows Logo-testet, är det inget fel på programmet. Klicka på [Continue Anyway] (Fortsätt ändå) och fortsätt med installationen. 4. Klicka på [Finish] (Slutför). k Ansluta en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare till datorn Obs! Om du ansluter en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare till en dator, måste du bruka kabeln SB-88 som följer med FA-123 USB. Använd inte kabeln som följde med FA Använd den dataöverföringskabel (SB-88) som följde med räknaren och anslut den till en av datorns serieportar (COM1 till COM9). 2. Anslut kabeln till räknaren. Sw-14

17 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 1. Dubbelklicka på FA-124 på datorns skrivbord. När du gör det startas FA Välj [Tool] - [Model Type] - [fx-9860]. Detta anger att den räknare som är ansluten till datorn är en fx-9860g SD/fx-9860G-räknare. 3. Välj [Link] - [Communications]. När du gör det visas en dialogruta där du anger kommunikationsport. 4. Klicka på USB och klicka på [OK]. Detta anger att räknaren är ansluten till datorns USB-port. 5. Använd FA-124 för att skicka, hantera och ta emot data. Sw-15

18 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Knappar och ikoner i verktygsfältet I verktygsfältet i FA-124 finns följande knappar och ikoner: Skapar en anslutning mellan en fx-9860g SD/fx-9860G och FA-124. Bryter anslutningen mellan räknaren och FA-124. Kopierar de markerade mapparna eller filerna. Klistrar in kopierade mappar eller filer. Tar bort de markerade mapparna eller filerna. Skapar en ny mapp. Visar variabler i minnet. Visar mappar och filer i lagringsminnet. Överför alla fx-9860g SD/fx-9860G-data till den aktuella avbildningen på datorn. Överför alla filer i flash- eller minnesavbildningen på datorn till fx-9860g SD/fx-9860G. Överför skärmbilden på räknaren. Sw-16

19 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Ikon för mappar och filer i flashavbildningen. Ikon för datagrupper och filer i minnesavbildningen. Ikon för en mapp. Ikon för filer eller variabler. Datagrupp Sw-17

20 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Menykommandon och ikoner Nedan beskrivs de snabbmenyer som visas när du högerklickar med musen. k Om du högerklickar på [Användarnamn] (fx-9860) Collapse/Expand Expanderar/stänger datagrupper. Copy Tar bort de markerade datagrupperna, mapparna eller filerna. Paste Klistrar in de kopierade datagrupperna, mapparna eller filerna. k Om du högerklickar på (fx-9860) Collapse/Expand Visar eller döljer datagrupper. Copy Kopierar de markerade datagrupperna, mapparna eller filerna. Paste Klistrar in de kopierade datagrupperna, mapparna eller filerna. Sw-18

21 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Om du högerklickar på (Computer) Export to fx-9860 File Exporterar filen i den markerade mappen till en extern fil. Import fx-9860 File Importerar en extern fil till en avbildning. Copy Kopierar den markerade mappen. Paste Klistrar in den kopierade filen. Delete Tar bort den markerade mappen. k Om du högerklickar på (fx-9860) Copy Kopierar den markerade filen. Paste Klistrar in den kopierade filen. Sw-19

22 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Om du högerklickar på (Computer) Export to fx-9860 File Exporterar den markerade filen till en extern fil. Import fx-9860 File Importerar en extern fil till en avbildning. Copy Kopierar den markerade filen. Paste Klistrar in den kopierade filen. Delete Tar bort den markerade filen. k Om du högerklickar på Computer Expand/Collapse Expanderar/stänger den markerade flash- eller minnesavbildningen. Add New Image Lägger till en ny avbildning. Insert Existing Image Infogar en befintlig avbildning. Sw-20

23 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Om du högerklickar på eller Expand/Collapse Expanderar/stänger trädet. Export to fx-9860 File Exporterar den markerade avbildningen till en extern fil. Import fx-9860 File Importerar en extern fil till en avbildning. Remove Image Tar bort den markerade avbildningen. Optimization Optimerar lagringsminnet eller flashavbildningen. Create New Folder Skapar en ny mapp. (Endast lagringsminnet.) Copy Kopierar den markerade flash- eller minnesavbildningen. Paste Klistrar in en kopierad datagrupp. Delete Tar bort den markerade flash- eller minnesavbildningen. Överföra filer från fx-9860g SD/fx-9860G till datorn Konfigurera först fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren för datakommunikation och gör sedan överföringen på datorn med FA-124. Förbereda fx-9860g SD/fx-9860G Använd följande procedur för att ställa in fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren för datakommunikation. k Konfigurera din fx-9860g SD/fx-9860G för datakommunikation 1.Växla till läget LINK från huvudmenyn. 2. Ange kabeltypen USB. 4(CABL)1(USB) 3. Aktivera Wakeup-funktionen. 5(WAKE)1(ON) 4. Stäng av räknaren 5. Anslut USB-kabeln. Sw-21

24 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Använda FA-124 Följande avsnitt beskriver hur du använder FA-124 för att överföra och hantera data. k Skapa en anslutning mellan en fx-9860g SD/fx-9860G och FA När du har förberett fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren för datakommunikation (sid. Sw-12) startar du programmet FA-124 på datorn. När du gör det visas fx-9860-fönstret till vänster och datorfönstret till höger. 2. Klicka på knappen (Connect) på fx-9860-verktygsfältet. (PC) När du gör det visas följande på räknarens display. Sw-22

25 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 3. När anslutningen är upprättad visas datagrupper och data i fx-9860-fönstret, och flash- och minnesavbildningar visas i datorfönstret. I datorverktygsfältet klickar du på för att visa huvudminnet, eller på för att visa lagringsminnet. Dubbelklicka på en datagrupp i fx-9860-fönstret för att visa de objekt som finns i datagruppen. Dubbelklicka på en flash- eller minnesavbildning i datorfönstret för att visa datagrupperna i avbildningen. Dubbelklicka på datagruppen för att visa filerna i datagruppen. Sw-23

26 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Mer information om vilka dataöverföringsåtgärder du kan vidta efter att du har upprättat en anslutning finns nedan. k Överföra en datagrupp från fx-9860g SD/fx-9860G till datorn 1. Starta FA-124 och skapa en anslutning till fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren. 2. Markera den fil du vill överföra i fx-9860-fönstret. Du kan markera flera datagrupper genom att hålla ned [Ctrl] på datorns tangentbord när du klickar. Sw-24

27 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 3. Använd musen för att dra den markerade datagruppen till datorfönstret. 4. Upprepa steg 2 och 3 för att överföra fler datagrupper. 5. När du är klar stänger du anslutningen mellan räknaren och datorn. k Överföra mappar från fx-9860g SD/fx-9860G till en dator 1. Starta FA-124 och skapa en anslutning till fx-9860/fx-9860g-räknaren. 2. Dubbelklicka på en datagrupp i fx-9860-fönstret för att expandera den. 3. Markera de data du vill överföra. Du kan markera flera dataobjekt genom att hålla ned [Ctrl] på datorns tangentbord när du klickar. Sw-25

28 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 4. Använd musen för att dra det markerade dataobjektet till datorfönstret. När du gör det skapas en datagrupp i minnesavbildningen, och dataobjektet lagras i datagruppen. 5. Upprepa steg 2 till 4 för att överföra fler objekt. 6. När du är klar stänger du anslutningen mellan räknaren och datorn. k Överföra mappar från fx-9860g SD/fx-9860G till en dator 1. Starta FA-124 och skapa en anslutning till fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren. 2. Dubbelklicka på en minnesavbildning i datorfönstret för att expandera den. 3. Dubbelklicka på datagruppen för att expandera den. Sw-26

29 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 4. Markera den fil du vill överföra. Du kan markera flera filer genom att hålla ned [Ctrl] på datorns tangentbord när du klickar. 5. Använd musen för att dra den markerade filer eller filerna till fx-9860-fönsterikonen. Du kan också överföra en hel datagrupp genom att dra den till fx-9860-fönstret. Sw-27

30 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 6. Upprepa steg 3 till 5 för att överföra fler filer. 7. När du är klar stänger du anslutningen mellan räknaren och datorn. k Skapa en ny mapp 1. Klicka på knappen i verktygsfältet i fx-9860-fönstret (endast lagringsminnet) eller datorfönstret. 2. Klicka på knappen (New Folder). 3. Skriv den nya mappens namn i dialogrutan som visas (i exemplet används namnet FOLDER ) och klicka på [OK]. Sw-28

31 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Ta bort en fil, mapp eller flash- eller minnesavbildning 1. Markera den flash- eller minnesavbildning, eller mapp eller fil i datorfönstret som du vill ta bort. 2. Klicka på knappen (Ta bort) på verktygsfältet i datorfönstret. 3. Klicka på [OK] eller [Candel] i dialogrutan som visas. Sw-29

32 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Stänga anslutningen mellan en fx-9860g SD/fx-9860G-räknare och FA När du är klar med dataöverföringen klickar du på (Koppla från) i fx-9860-verktygsfältet. På datorn visas följande. Sw-30

33 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Överföra flera filer samtidigt Du kan använda säkerhetskopieringsfunktionen för att överföra alla fx-9860g SD/fx-9860G-data till datorn. Du kan senare överföra säkerhetskopian til räknaren om det behövs. k fx-9860g SD/fx-9860G Datorn 1. Anslut din fx-9860g SD/fx-9860G till datorn. 2. Klicka på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-fönstret. 3. Klicka på ikonen för överföringsmål i datorfönstret. 4. Klicka på knappen i fx-9860-verktygsfältet för att säkerhetskopiera alla data i räknaren till den markerade avbildningen. k Dator fx-9860g SD/fx-9860G 1. Anslut din fx-9860g SD/fx-9860G till datorn. 2. Klicka på ikonen för de data du vill överföra i datorfönstret. 3. Klicka på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-fönstret. 4. Klicka på knappen i datorverktygsfältet för att överföra alla filer i avbildningen till fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren. Sw-31

34 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Lägga till en flash- eller minnesavbildning Använd följande procedur för att lägga till en flash- eller minnesavbildning till datorfönstret. Proceduren nedan visas hur du lägger till en flashavbildning. Proceduren för att lägga till en minnesavbildning är i princip identisk. 1. Klicka på knappen på verktygsfältet på datorn. 2. Högerklicka på [Computer], och välj [Add New Image] från snabbmenyn som visas. Sw-32

35 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 3. Skriv ett namn för avbildningen och klicka på [OK]. Sw-33

36 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Exportera flash- och minnesavbildningar Du kan spara en flash- eller minnesavbildning som en fil (fx-9860-datafil) och spara den på datorns hårddisk. 1. Klicka på den avbildning du vill exportera i datorfönstret. 2. Högerklicka med musen. 3. Välj [Export to fx-9860 File] på snabbmenyn som visas. Flashavbildning: Dialogrutan nedan visas. Välj en målmapp och klicka på [OK]. Filen sparas med samma namn som flashavbildningen. Minnesavbildning: Dialogrutan nedan visas. Skriv ett filnamn och klicka på [Save]. Sw-34

37 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Importera en flash- eller minnesavbildning Du kan använda FA-124 för att importera en flash- eller minnesavbildning som sparats på en fil på datorns hårddisk. 1. Högerklicka med musen. 2. Klicka på [Insert Existing Image] på snabbmenyn som visas. 3. Välj den avbildning som ska importeras i dialogrutan som visas och klicka på [Open]. När du gör det importeras avbildningen till datorfönstret. Sw-35

38 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Importera en fil Använd följande procedur för att importera en fil från datorns hårddisk. När du importerar en fil läggs informationen i filen till i flash- eller minnesavbildningen. 1. Markera en flash- eller minnesavbildning i datorfönstret. 2. Högerklicka med musen. 3. Välj [Import fx-9860 File] på snabbmenyn som visas. 4. Välj den fil som ska importeras i dialogrutan som visas och klicka på [Open]. När du gör det läggs informationen i filen till i den markerade flash- eller minnesavbildningen. Sw-36

39 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare Filkonfiguration Filer i FA-124 kallas katalogfiler, och kan vara någon av följande tre filtyper. Katalogfiler Textfiler Säkerhetskopior Bildfiler utextfiler Denna typ av fil består av två delar: en grupp och de objekt som finns i gruppen. Alla objekt utom grafiska data kan visas på en datorskärm, och programmen kan redigeras på en dator. A/Bkonvertering Algebra FXserien (A) serien CFX-9850/fx Grupp Objekt Display Redigering (B) Program Matris List Listfil Y=Data Grafminne V-Window-minne Bild DynaMem Ekvation Programnamn MatA-MatZ List1-List20 File1-File6 Graffunktion Rekursionsfunktion V-Window Höger V-Window Graffaktor Tabellintervall Rekursionsintervall G-Mem1 - G-Mem20 V-Win1 - V-Win6 Pict1-Pict20 Ekvationssystem Polynomekvation (1-6) (1-6) (1-6) Bokstavsminne (A - Z, r, ) F-Mem n CAS (A - Z,r, ) Algebra f1-f20 ANS Indatarepetition Utdatarepetition Ekvation (1-6) Data i tidigare CASIO-format konverteras till CFX-9850/fx-7400-format. usäkerhetskopior Denna typ av fil innehåller de data som skapas när du säkerhetskopierar alla data i räknarens minne. ubildfiler Denna typ av fil innehåller de data som skapas när du använder skärmdumpsfunktionen för att skapa en avbildning av skärmen och spara den på datorn. Skärmdumpar sparas i formatet BMP. Obs! Det går inte att öppna bildfiler som sparats i ovanstående format med FA-124. CSVkonvertering Sw-37

40 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare Filöverföring Du kan använda procedurerna i detta avsnitt för att skicka data från räknaren till datorn, eller för att hämta program och data från datorn till räknaren. Obs! Mer information om hur du använder räknaren under filöverföringar finns i avsnittet Datakommunikation i räknarens instruktionshäfte. k Typer av överföringar Det finns två olika sätt att överföra objekt. Överföring av enstaka dataobjekt. Överförda dataobjekt kan öppnas och redigeras individuellt i ett katalogfönster, och program kan redigeras på datorn. Överföring av alla data för säkerhetskopiering på datorn. Säkerhetskopierade data kan inte visas eller redigeras på datorn. k Innan du överför data uanslut räknaren till datorn 1. Använd den dataöverföringskabel (SB-88) som följde med räknaren och anslut den till en av datorns serieportar (COM1 till COM9). 2. Anslut kabeln till räknaren. uange vilken typ av räknare som är ansluten 1. Klicka på [Model Type] på menyn Tools i FA-124. När du gör det visas en undermeny med olika modeller. 2. Klicka på den typ av räknare som du har anslutit till datorn. Obs! När du startar FA-124 visas ett fönster där du kan välja vilken typ av räknare som är ansluten till datorn. ubyta till en annan kommunikationsport 1. Klicka på [Communications] på menyn Tools i FA-124. När du gör det visas en dialogruta för att välja kommunikationsport. 2. Klicka på den port som räknaren är ansluten till (COM1 till COM9). 3. Klicka på [OK]. Sw-38

41 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare k Överföra filer från räknaren till datorn 1. Välj [Link] - [Receive] på datorn. 2. Markera de data som du vill överföra och skicka dem. Exempel: Använd följande procedur för att hämta data från en ALGEBRA FX-räknare. Välj [Transmit] i läget LINK. Välj [Select] och markera de data som ska skickas. Välj [Tran] och välj [YES]. Dataöverföringen startas, och visas med en dialogrutan på datorskärmen. Exempelbild Obs! Meddelandet Transmit ERROR visas om datorn inte är redo att ta emot data. 3. Efter dataöverföringen visas ett nytt katalogfönster på skärmen. Exempelbild Sw-39

42 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare 4. Spara informationen som en fil. Välj [File] - [Save]. Ange ett filnamn och klicka på [OK] för att spara den som en katalogfil. Obs! När du väljer [File] - [Save] visas en dialogruta som du kan använda för att ange ett filnamn, en enhet och en mapp. Du kan också ange ett filformat genom att välja ett alternativ under Filformat. Kontrollera följande om du får problem med dataöverföringen. Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt ansluten. Kontrollera att du har valt rätt port med [Link] - [Communications]. Kontrollera att du har valt rätt räknare med [Tool] - [Model Type]. k Överföra filer från datorn till räknaren 1. Välj [File] - [Open] och öppna den katalogfil som du vill skicka. Obs! När du väljer [File] - [Open] visas en dialogruta. Du använder dialogrutan för att välja ett filnamn samt en enhet och en mapp. 2. Klicka på en grupp och det objekt som ska överföras. Om du vill skicka hela katalogfilen väljer du [Edit] - [Select All]. Om du vill markera alla objekt i en grupp dubbelklickar du på gruppen. Om du vill markera flera grupper och objekt håller du ned [Ctrl] och klickar. Du kan också hålla ned [Skift] för att markera flera grupper eller objekt i följd. 3. Ställa in räknaren för att ta emot data. Exempel: Använd följande procedur för att ta emot data med en ALGEBRA FX-räknare. Välj [Receive] i läget LINK. Sw-40

43 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare 4. Välj [Link] - [Transmit]. Kontrollera att båda enheterna är klara för överföringen och klicka på [OK]. Dataöverföringen startas, och visas med en dialogrutan på datorskärmen. 5. Om det redan finns en fil med det namnet i räknarens minne, visas en dialogruta där du kan välja att skriva över filen eller avbryta överföringen. Välj [Yes] eller [No] i dialogrutan. Obs! Meddelandet Transmit ERROR visas om räknaren inte är redo att ta emot data. 6. Dialogrutan stängs när dataöverföringen är klar. Obs! Kontrollera följande om du får problem med dataöverföringen. Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt ansluten. Kontrollera att du har valt rätt port med [Link] - [Communications]. Kontrollera att du har valt rätt typ av räknare med [Tool] - [Model Type]. Säkerhetskopiering k Säkerhetskopiera data i räknaren 1. Välj [Link] - [Receive] på datorn. 2. Välj [Backup] i läget LINK på räknaren. Exempel: Använd följande procedur för att säkerhetskopia data från en ALGEBRA FX-räknare. Välj [Transmit] i läget LINK. Välj [Backup] och välj [Yes]. 3. Fortsätt med steg 3 i avsnittet Överföra filer från räknaren till datorn. k Överföra säkerhetskopierade data från datorn till räknaren 1. Välj [File] - [Open] och välj den fil som innehåller säkerhetskopian. 2. Fortsätt med steg 3 i avsnittet Överföra filer från datorn till räknaren. Obs! Om du har säkerhetskopierat data visas inget varningsmeddelande om du vill ersätta den befintliga informationen med nya data (om du har använt ett filnamn som redan används för att säkerhetskopiera data i minnet). Sw-41

44 5. Dataredigering Skapa en ny katalogfil (endast ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien) 1. Välj [File] - [New] - [Model Type], och välj en modell med [Model Type]. Exempelbild 2. Mata in data för att skapa ett nytt program eller kopiera eller flytta data från andra katalogfönster. Mer information om hur du skapar ett program finns i avsnittet Skapa ett nytt objekt (program). Mer information om hur du kopierar och flyttar data finns i avsnittet Ta bort, kopiera och flytta grupper och objekt. 3. Välj [File] - [Save As] för att spara informationen. Skapa ett nytt objekt (program) Obs! Ett program är den enda typ av objekt som du kan skapa från början. 1. Klicka på [New] på menyn Item. fx-9860g SD/fx-9860G: Markera flashminnet och välj [Item] - [New]. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien: Öppna katalogfilen och välj [Item] - [New]. Skriv in objektets namn (programmets namn) i den dialogruta som visas på skärmen. Du kan använda följande tecken i ett filnamn: A till Z, r, θ, mellanslag, [, ], {, },,, ~, 0 till 9,., +,,, När du gör det skapas en programgrupp med ett objekt i programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien). Obs! Om det redan finns en programgrupp skapas objektet i den programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien). Sw-42

45 5. Dataredigering 2. Dubbelklicka på objektet för att starta programredigeraren. 3. Skriv in programmets innehåll. Mer information om att skriva program finns i 8. Programredigeraren. 4. Välj [File] - [Close] för att avsluta programredigeraren. 5. Välj [File] - [Save As] för att spara katalogfilen. Obs! Lösenord har ingen betydelse för detta program. När du överför ett lösenordsskyddat program från räknaren till datorn ignoreras lösenordet. Det går inte att redigera ett BASE-program. Visa, redigera och skriva ut objekt k Visa och redigera ett objekt 1. Markera ett objekt och välj [Item] - [Open] för att visa objektets innehåll. Du kan också dubbelklicka på objektet för att visa objektets innehåll. Om objektet är ett program kan du använda programredigeraren för att ändra programmet. Obs! Det går inte att visa innehåll i objekt av typen G-Mem, Picture eller Dyna-Mem. Du kan endast redigera RUN-program. Det går inte att redigera ett BASE-program. Programmets eventuella lösenord ignoreras. k Utskrifter 1. Markera ett objekt och välj [File] - [Print]. 2. Ange vilken skrivare du vill använda, samt inställningar, antal kopior och förstoringsgrad, och starta utskriften. Du kan använda förhandsgranskningen för att visa en bild av utskriften på skärmen. Obs! Du kan skriva ut cirka 70 tecken på ett A4-papper om teckenstorleken är 10. Om du vill skriva ut längre texter minskar du utskriftens storlek. Sw-43

46 5. Dataredigering Ta bort, kopiera och flytta grupper och objekt k Ta bort grupper och objekt Markera den grupp eller det objekt som ska tas bort och välj [Edit] - [Delete], eller tryck på tangenten [Delete]. k Kopiera grupper och objekt till en annan katalogfil 1. Markera gruppen eller objektet och välj [Edit] - [Copy]. 2. Öppna målkatalogfilen och välj [Edit] - [Paste]. Obs! Du kan också dra grupper och objekt till målfönstret. Om du kopierar data mellan två katalogfiler som har olika format kan data gå förlorade. Tillgängliga format beror på vilken typ av räknare du använder. k Flytta grupper och objekt till en annan katalogfil 1. Markera gruppen eller objektet och välj [Edit] - [Cut]. 2. Öppna målkatalogfilen och välj [Edit] - [Paste]. Obs! Du kan också flytta grupper och objekt genom att dra dem till målfönstret och hålla ned [Ctrl]. Sw-44

47 6. Datakonvertering På en fx-9860g SD/fx-9860G kan du konvertera listor, filer, matriser och kalkylblad till data i CSV-format. På en ALGEBRA FX-, CFX eller fx-7400-räknare kan du konvertera listor, filer, och matriser till data i CSV-format. Du kan också konvertera mellan data i fx-9860-format och tidigare versioner (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien). k Konvertera data från räknaren till CSV-format 1. Markera de data du vill konvertera. 2. Välj [CSV] på menyn File. Välj [Save as CSV] på undermenyn som visas. fx-9860g SD/fx-9860G: Markera den fil du vill konvertera på datorn (lista, fil, matris eller kalkylblad). ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien: Markera de data du vill konvertera från katalogfilen (lista, fil eller matris). 3. Välj en målkatalog i dialogrutan som visas. 4. Klicka på [OK] för att konvertera informationen. Det går inte att konvertera information som innehåller komplexa tal. Sw-45

48 6. Datakonvertering k Konvertera CSV-data till räknarens format 1. Välj [File] - [CSV-Load from CSV]. 2. Välj de CSV-data du vill konvertera. 3. Välj vilken typ av räknarformat du vill konvertera till. Om du konverterar till fx-9860g SD/fx-9860G Spreadsheet data (kalkylblad) anger du ett filnamn med högst åtta tecken. 4. Klicka på [OK] för att starta konverteringen. 5. Efter konverteringen inträffar något av det följande. fx-9860g SD/fx-9860G: Den konverterade informationen sparas. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien: En ny katalogfil skapas. Konverteringen utförs inte om CSV-filens format inte är kompatibelt med det format som räknaren använder. Sw-46

PROGRAM-LINK FA-124 Ver Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.04 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Bruksanvisningen finns på flera språk på hemsidan http://world.casio.com/manual/calc R510188-4

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS

Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS Sw Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Komma igång k Om Screen Receiver Screen Receiver har följande funktioner.

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan din Power Graphic enhet och en annan CASIO Power Graphic enhet som kan anslutas med extra

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Information om program och lokalisering för TI-grafenheter

Information om program och lokalisering för TI-grafenheter Information om program och lokalisering för TI-grafenheter Program för TI-grafenheter Installationsinstruktioner för program för TI-grafenheter Lokaliseringsinstruktioner TI-83 Plus och TI-83 Plus Silver

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Bruksanvisning till Easy Interactive Tools

Bruksanvisning till Easy Interactive Tools Bruksanvisning till Easy Interactive Tools Använda Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools är en dedikerad programvara som utgör en del av Easy Interactive Function. Med hjälp av Easy Interactive

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010)

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010) INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010) Inledning Denna temperaturstation tillsammans med programmet Data Recorder är ett högkvalitativt lättanvänt system. Efter att du har installerat programmet

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Instruktionshäfte. Pocket Sheet Sync. for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1

Instruktionshäfte. Pocket Sheet Sync. for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1 Instruktionshäfte Pocket Sheet Sync for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1 Sw Angående copyright Copyright 2000-2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Med ensamrätt. Copyright 2000-2001 Yellow Computing

Läs mer

Kom igång med Livescribe Desktop

Kom igång med Livescribe Desktop Kom igång med Livescribe Desktop Installera Livescribe Desktop. Du kan använda SmartPen enbart med det medföljande pappret, men för att föra över anteckningarna till din dator och utnyttja möjligheterna

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer