PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte"

Transkript

1 Sw PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning CASIO UTBILDNINGSFORUM R

2 Obs! De skärmbilder som visas i detta instruktionshäfte är endast exempel. Den text och de värden som visas på din räknare kan se annorlunda ut än i detta instruktionshäfte.

3 Förberedelser Du kan använda FA-124 till att utveckla program med samma kommandon som används på en räknare av serien fx-9860g. Du kan lagra programmen på din dator och sedan använda funktionerna för datakommunikation hos FA-124 för att överföra dessa till en räknare av serien fx-9860g vid behov. När du väl upprättat en länk med din dator med USB-kabeln som medföljer din räknare av serien fx-9860g går det att använda enkla operationer, liknande Microsoft Explorer, för att överföra data (program och variabeldata) mellan dessa. Du kan överföra data genom att ställa din räknare av serien fx-9860g i beredskapsläge för kommunikation och sedan utföra alla operationer på den anslutna datorn. FA-124 kan användas till det följande. Dataöverföring mellan din räknare av serien fx-9860g och datorn Datalagring på din räknare av serien fx-9860g Dataöverföring mellan datorn och en räknare av serien CASIO ALGEBRA FX eller en grafisk räknare av serien fx-7400/cfx-9850 Sw-1

4 Typografiska konventioner Termerna FA-124 och programvaran refererar båda till programmet FA-124. Termen räknaren refererar till din CASIO Graphic Scientific Calculator. I detta instruktionshäfte beskrivs endast hur du använder programmet FA-124. Du bör redan känna till följande datorbegrepp. Välja alternativ i menyer, använda musen Skriva in text med tangentbordet Hur ikoner och fönster fungerar Mer information om dessa begrepp finns i hjälpen till datorn. Vad som faktiskt visas på datorns bildskärm kan skilja sig från det som visas i detta dokument, beroende på vilket operativsystem du använder. Menykommandon i detta instruktionshäfte skrivs som avgränsade kommandon med den översta menyn till vänster. Exempel: Om du ska klicka på kommandot Open på menyn File beskrivs detta som: Välj [File] - [Open]. Meny Alla åtgärder i detta dokument där det inte uttryckligen framgår att det är en åtgärd på räknaren är en åtgärd på datorn. Alla åtgärder på räknaren beskrivs uttryckligen som en sådan åtgärd. Sw-2

5 CASIO Graphic Scientific-modeller Detta program kan användas med följande CASIO Graphic Scientific-räknare. fx-9860g-serien fx-9860g SD fx-9860g fx-9860g Slim ALGEBRA FX-serien ALGEBRA FX 2.0 ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 FX 1.0 PLUS CFX-9850-serien CFX-9850G CFX-9950G fx-9750g CFX-9970G CFX-9850G PLUS CFX-9850Ga PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9950GB PLUS CFX-9850GC PLUS fx-7400-serien fx-7450g fx-7400g PLUS Dessutom kan följande CASIO-räknare skicka data till och från ovanstående modeller. fx-7700gb CFX-9800G fx-8700gb fx-7700ge fx-7700gh fx-9700ge fx-9700gh * Alla beräkningar för räknare av serien fx-9860g som visas i detta instruktionshäfte utförs med hjälp av fx-9860g SD/fx-9860G. Viktigt! Du måste ha installerat FA-124 innan du ansluter räknaren till datorn. Om du ansluter räknaren innan du har installerat programmet fungerar inte överföringen. Obs! Använd bara den USB-kabel som följde med räknaren när du ansluter räknaren till en persondator. Det går inte att skicka data till och från räknaren med FA-124 om du använder en vanlig seriekabel. Sw-3

6 Systemkrav Operativsystem: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista * Drift är inte möjlig på en dator som kör Windows XP Professional x64 Edition. * För Windows Vista går det enbart att använda 32-bitsversionen. 64- bitsversionen kan inte användas. Dator: Dator med ett av Windows operativsystem förinstallerat. (Utom datorer med ett uppgraderat operativsystem eller egenhändigt byggda datorer.) Kontotyp: Installation på Windows 2000, Windows XP och Windows Vista kräver administratörsprivilegier. Processor: Intel Pentium III 500 MHz eller högre rekommenderas Diskutrymme: 50 MB för installation och avinstallation Minne: RAM för att stödja versionen av Windows som används. Inkluderar inte minne som krävs för operativsystemet. Övrigt: USB-port för direktanslutning. Anslut inte via ett USB-nav. Videoadapter och bildskärm måste stödja upplösningen XGA ( ) eller högre, 16-bits eller högre färgsystem. Internet Explorer 6.0 eller senare CD-ROM-enhet Adobe Reader 6.0 eller senare Obs! Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. Intel och Pentium är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dotterbolag i USA och/eller andra länder. Övriga företags- och produktnamn i detta dokument är varumärken som tillhör respektive ägare. Sw-4

7 Innehåll 1. Installera programvaran... Sw-6 Installation... Sw-6 Avinstallation... Sw Ansluta räknaren till datorn... Sw Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G... Sw-15 Knappar och ikoner i verktygsfältet... Sw-16 Menykommandon och ikoner... Sw-18 Överföra filer från fx-9860g SD/fx-9860G till datorn... Sw-21 Förbereda fx-9860g SD/fx-9860G... Sw-21 Använda FA Sw-22 Överföra flera filer samtidigt... Sw-31 Lägga till en flash- eller minnesavbildning... Sw-32 Exportera flash- och minnesavbildningar... Sw-34 Importera en flash- eller minnesavbildning... Sw-35 Importera en fil... Sw Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare... Sw-37 Filkonfiguration... Sw-37 Filöverföring... Sw-38 Säkerhetskopiering... Sw Dataredigering... Sw-42 Skapa en ny katalogfil (endast ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien)... Sw-42 Skapa ett nytt objekt (program)... Sw-42 Visa, redigera och skriva ut objekt... Sw-43 Ta bort, kopiera och flytta grupper och objekt... Sw Datakonvertering... Sw Skärmdumpar... Sw-50 Spara skärmbilden på datorn... Sw-50 Visa och skriva ut en skärmdump... Sw Programredigeraren... Sw-53 Starta programredigeraren... Sw-53 Spara program... Sw Dataöverföring till äldre typer av räknare... Sw Installera ett tillägg... Sw Optimera lagringsminnet eller flashavbildningen... Sw-58 Sw-5

8 1. Installera programvaran Installation Detta avsnitt innehåller instruktioner för att installera FA-124. Du bör avsluta alla Windows-program innan du startar installationsguiden. k Installera FA Öppna mappen [FA-124]. 2. Dubbelklicka på CASIO FA-124 eller CASIO FA-124.exe. Detta visar en meny för språkval. Det här valda alternativet bestämmer språket för skärmtexten som visas under installation. Skärmtexten för själva programvaran FA-124 är engelska, oavsett vad du här valde. Den här valda inställningen bestämmer språkversionen för installation av instruktionshäftet för FA-124. Sw-6

9 1. Installera programvaran 3. Välj ett språk och klicka sedan på tangenten [OK]. 4. Klicka på tangenten [Next]. Detta visar licensavtalet för slutanvändaren (EULA). Val av engelska, franska eller tyska i steg 3 ovan visar EULA på det valda språket. Val av ett annat språk visar EULA på engelska. Sw-7

10 1. Installera programvaran 5. Läs noga igenom EULA. 6. Om du går med på kraven och villkoren i EULA ska du välja I accept the terms och sedan klicka på [Next]. Om du inte går med på kraven och villkoren i EULA ska du välja I do not accept the terms och sedan klicka på [Cancel] för att lämna installationen. Sw-8

11 1. Installera programvaran 7. Utför ett av följande två steg för att bestämma drivrutin och mapp för installationen. Att använda grundinställningar Klicka blott på tangenten [Next]. Att ange en annan mapp Klicka på tangenten [Change ]. Välj önskad mapp och klicka sedan på [Next]. 8. Klicka på tangenten [Install] för att starta installation. Sw-9

12 1. Installera programvaran Om din dator kör Windows Vista a. Meddelanderutan nedan visas när installationen startas. Klicka på Allow. b. Meddelanderutan nedan visas om drivrutinen USB inte är installerad i datorn. Klicka på tangenten [Install]. Sw-10

13 1. Installera programvaran 9. När ett meddelande förtäljer att installationen är avslutad ska du klicka på tangenten [Finish]. Detta avslutar installation av programvaran i din dator. Viktigt! Om meddelandet nedan dyker upp under installation ska du starta om din dator. Installation startas på nytt när du startar datorn igen. Avinstallation Utför följande procedur för att avinstallera FA-124 från datorn. k Avinstallera 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows. 2. Klicka på [Lägg till/ta bort program]. 3. Klicka på CASIO FA-124 i listan över installerade program. 4. Klicka på [Lägg till/ta bort] för att starta avinstallationsguiden. 5. Klicka på knappen [Yes]. När du gör det avinstalleras programmet från datorn. Sw-11

14 2. Ansluta räknaren till datorn k Så här ansluter du din fx-9860g SD/fx-9860G-räknare till datorn Viktigt! Du måste ha installerat FA-124 innan du ansluter räknaren till datorn. Om du ansluter räknaren innan du har installerat programmet fungerar inte överföringen. 1. Använd den USB-kabel som följde med din fx-9860g SD/fx-9860G-räknare för att ansluta den till datorn. 2. Anslut USB-kabeln till din fx-9860g SD/fx-9860G-räknare. När du gör det sätts räknaren på automatiskt, och växlar till vänteläget för kommunikation. Om räknaren inte automatiskt går över i vänteläge, använder du instruktionerna i avsnittet Konfigurera din fx-9860g SD/fx-9860G för datakommunikation på sidan Sw-21. Information för Windows XP-användare Läs igenom informationen på sidan Sw-13 efter att du har utfört de två stegen ovan. Sw-12

15 2. Ansluta räknaren till datorn u Windows XP-användare Efter installation av FA-124 ska du utföra följande steg för att installera drivrutinen USB i din dator. 1. Om du ansluter en fx-9860g SD/fx-9860G -räknare till en dator med Windows XP visas följande fönster på datorn. Välj No, not this time (Nej, inte denna gång). (Endast Windows XP SP2) 2. Välj alternativet Install the software automatically (Recommended) (Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)) och klicka på [Next] (Nästa). Sw-13

16 2. Ansluta räknaren till datorn 3. Även om det visas ett varningsmeddelande om att programmet inte har genomgått Windows Logo-testet, är det inget fel på programmet. Klicka på [Continue Anyway] (Fortsätt ändå) och fortsätt med installationen. 4. Klicka på [Finish] (Slutför). k Ansluta en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare till datorn Obs! Om du ansluter en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare till en dator, måste du bruka kabeln SB-88 som följer med FA-123 USB. Använd inte kabeln som följde med FA Använd den dataöverföringskabel (SB-88) som följde med räknaren och anslut den till en av datorns serieportar (COM1 till COM9). 2. Anslut kabeln till räknaren. Sw-14

17 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 1. Dubbelklicka på FA-124 på datorns skrivbord. När du gör det startas FA Välj [Tool] - [Model Type] - [fx-9860]. Detta anger att den räknare som är ansluten till datorn är en fx-9860g SD/fx-9860G-räknare. 3. Välj [Link] - [Communications]. När du gör det visas en dialogruta där du anger kommunikationsport. 4. Klicka på USB och klicka på [OK]. Detta anger att räknaren är ansluten till datorns USB-port. 5. Använd FA-124 för att skicka, hantera och ta emot data. Sw-15

18 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Knappar och ikoner i verktygsfältet I verktygsfältet i FA-124 finns följande knappar och ikoner: Skapar en anslutning mellan en fx-9860g SD/fx-9860G och FA-124. Bryter anslutningen mellan räknaren och FA-124. Kopierar de markerade mapparna eller filerna. Klistrar in kopierade mappar eller filer. Tar bort de markerade mapparna eller filerna. Skapar en ny mapp. Visar variabler i minnet. Visar mappar och filer i lagringsminnet. Överför alla fx-9860g SD/fx-9860G-data till den aktuella avbildningen på datorn. Överför alla filer i flash- eller minnesavbildningen på datorn till fx-9860g SD/fx-9860G. Överför skärmbilden på räknaren. Sw-16

19 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Ikon för mappar och filer i flashavbildningen. Ikon för datagrupper och filer i minnesavbildningen. Ikon för en mapp. Ikon för filer eller variabler. Datagrupp Sw-17

20 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Menykommandon och ikoner Nedan beskrivs de snabbmenyer som visas när du högerklickar med musen. k Om du högerklickar på [Användarnamn] (fx-9860) Collapse/Expand Expanderar/stänger datagrupper. Copy Tar bort de markerade datagrupperna, mapparna eller filerna. Paste Klistrar in de kopierade datagrupperna, mapparna eller filerna. k Om du högerklickar på (fx-9860) Collapse/Expand Visar eller döljer datagrupper. Copy Kopierar de markerade datagrupperna, mapparna eller filerna. Paste Klistrar in de kopierade datagrupperna, mapparna eller filerna. Sw-18

21 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Om du högerklickar på (Computer) Export to fx-9860 File Exporterar filen i den markerade mappen till en extern fil. Import fx-9860 File Importerar en extern fil till en avbildning. Copy Kopierar den markerade mappen. Paste Klistrar in den kopierade filen. Delete Tar bort den markerade mappen. k Om du högerklickar på (fx-9860) Copy Kopierar den markerade filen. Paste Klistrar in den kopierade filen. Sw-19

22 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Om du högerklickar på (Computer) Export to fx-9860 File Exporterar den markerade filen till en extern fil. Import fx-9860 File Importerar en extern fil till en avbildning. Copy Kopierar den markerade filen. Paste Klistrar in den kopierade filen. Delete Tar bort den markerade filen. k Om du högerklickar på Computer Expand/Collapse Expanderar/stänger den markerade flash- eller minnesavbildningen. Add New Image Lägger till en ny avbildning. Insert Existing Image Infogar en befintlig avbildning. Sw-20

23 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Om du högerklickar på eller Expand/Collapse Expanderar/stänger trädet. Export to fx-9860 File Exporterar den markerade avbildningen till en extern fil. Import fx-9860 File Importerar en extern fil till en avbildning. Remove Image Tar bort den markerade avbildningen. Optimization Optimerar lagringsminnet eller flashavbildningen. Create New Folder Skapar en ny mapp. (Endast lagringsminnet.) Copy Kopierar den markerade flash- eller minnesavbildningen. Paste Klistrar in en kopierad datagrupp. Delete Tar bort den markerade flash- eller minnesavbildningen. Överföra filer från fx-9860g SD/fx-9860G till datorn Konfigurera först fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren för datakommunikation och gör sedan överföringen på datorn med FA-124. Förbereda fx-9860g SD/fx-9860G Använd följande procedur för att ställa in fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren för datakommunikation. k Konfigurera din fx-9860g SD/fx-9860G för datakommunikation 1.Växla till läget LINK från huvudmenyn. 2. Ange kabeltypen USB. 4(CABL)1(USB) 3. Aktivera Wakeup-funktionen. 5(WAKE)1(ON) 4. Stäng av räknaren 5. Anslut USB-kabeln. Sw-21

24 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Använda FA-124 Följande avsnitt beskriver hur du använder FA-124 för att överföra och hantera data. k Skapa en anslutning mellan en fx-9860g SD/fx-9860G och FA När du har förberett fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren för datakommunikation (sid. Sw-12) startar du programmet FA-124 på datorn. När du gör det visas fx-9860-fönstret till vänster och datorfönstret till höger. 2. Klicka på knappen (Connect) på fx-9860-verktygsfältet. (PC) När du gör det visas följande på räknarens display. Sw-22

25 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 3. När anslutningen är upprättad visas datagrupper och data i fx-9860-fönstret, och flash- och minnesavbildningar visas i datorfönstret. I datorverktygsfältet klickar du på för att visa huvudminnet, eller på för att visa lagringsminnet. Dubbelklicka på en datagrupp i fx-9860-fönstret för att visa de objekt som finns i datagruppen. Dubbelklicka på en flash- eller minnesavbildning i datorfönstret för att visa datagrupperna i avbildningen. Dubbelklicka på datagruppen för att visa filerna i datagruppen. Sw-23

26 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Mer information om vilka dataöverföringsåtgärder du kan vidta efter att du har upprättat en anslutning finns nedan. k Överföra en datagrupp från fx-9860g SD/fx-9860G till datorn 1. Starta FA-124 och skapa en anslutning till fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren. 2. Markera den fil du vill överföra i fx-9860-fönstret. Du kan markera flera datagrupper genom att hålla ned [Ctrl] på datorns tangentbord när du klickar. Sw-24

27 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 3. Använd musen för att dra den markerade datagruppen till datorfönstret. 4. Upprepa steg 2 och 3 för att överföra fler datagrupper. 5. När du är klar stänger du anslutningen mellan räknaren och datorn. k Överföra mappar från fx-9860g SD/fx-9860G till en dator 1. Starta FA-124 och skapa en anslutning till fx-9860/fx-9860g-räknaren. 2. Dubbelklicka på en datagrupp i fx-9860-fönstret för att expandera den. 3. Markera de data du vill överföra. Du kan markera flera dataobjekt genom att hålla ned [Ctrl] på datorns tangentbord när du klickar. Sw-25

28 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 4. Använd musen för att dra det markerade dataobjektet till datorfönstret. När du gör det skapas en datagrupp i minnesavbildningen, och dataobjektet lagras i datagruppen. 5. Upprepa steg 2 till 4 för att överföra fler objekt. 6. När du är klar stänger du anslutningen mellan räknaren och datorn. k Överföra mappar från fx-9860g SD/fx-9860G till en dator 1. Starta FA-124 och skapa en anslutning till fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren. 2. Dubbelklicka på en minnesavbildning i datorfönstret för att expandera den. 3. Dubbelklicka på datagruppen för att expandera den. Sw-26

29 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 4. Markera den fil du vill överföra. Du kan markera flera filer genom att hålla ned [Ctrl] på datorns tangentbord när du klickar. 5. Använd musen för att dra den markerade filer eller filerna till fx-9860-fönsterikonen. Du kan också överföra en hel datagrupp genom att dra den till fx-9860-fönstret. Sw-27

30 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 6. Upprepa steg 3 till 5 för att överföra fler filer. 7. När du är klar stänger du anslutningen mellan räknaren och datorn. k Skapa en ny mapp 1. Klicka på knappen i verktygsfältet i fx-9860-fönstret (endast lagringsminnet) eller datorfönstret. 2. Klicka på knappen (New Folder). 3. Skriv den nya mappens namn i dialogrutan som visas (i exemplet används namnet FOLDER ) och klicka på [OK]. Sw-28

31 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Ta bort en fil, mapp eller flash- eller minnesavbildning 1. Markera den flash- eller minnesavbildning, eller mapp eller fil i datorfönstret som du vill ta bort. 2. Klicka på knappen (Ta bort) på verktygsfältet i datorfönstret. 3. Klicka på [OK] eller [Candel] i dialogrutan som visas. Sw-29

32 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G k Stänga anslutningen mellan en fx-9860g SD/fx-9860G-räknare och FA När du är klar med dataöverföringen klickar du på (Koppla från) i fx-9860-verktygsfältet. På datorn visas följande. Sw-30

33 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Överföra flera filer samtidigt Du kan använda säkerhetskopieringsfunktionen för att överföra alla fx-9860g SD/fx-9860G-data till datorn. Du kan senare överföra säkerhetskopian til räknaren om det behövs. k fx-9860g SD/fx-9860G Datorn 1. Anslut din fx-9860g SD/fx-9860G till datorn. 2. Klicka på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-fönstret. 3. Klicka på ikonen för överföringsmål i datorfönstret. 4. Klicka på knappen i fx-9860-verktygsfältet för att säkerhetskopiera alla data i räknaren till den markerade avbildningen. k Dator fx-9860g SD/fx-9860G 1. Anslut din fx-9860g SD/fx-9860G till datorn. 2. Klicka på ikonen för de data du vill överföra i datorfönstret. 3. Klicka på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-fönstret. 4. Klicka på knappen i datorverktygsfältet för att överföra alla filer i avbildningen till fx-9860g SD/fx-9860G-räknaren. Sw-31

34 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Lägga till en flash- eller minnesavbildning Använd följande procedur för att lägga till en flash- eller minnesavbildning till datorfönstret. Proceduren nedan visas hur du lägger till en flashavbildning. Proceduren för att lägga till en minnesavbildning är i princip identisk. 1. Klicka på knappen på verktygsfältet på datorn. 2. Högerklicka på [Computer], och välj [Add New Image] från snabbmenyn som visas. Sw-32

35 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G 3. Skriv ett namn för avbildningen och klicka på [OK]. Sw-33

36 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Exportera flash- och minnesavbildningar Du kan spara en flash- eller minnesavbildning som en fil (fx-9860-datafil) och spara den på datorns hårddisk. 1. Klicka på den avbildning du vill exportera i datorfönstret. 2. Högerklicka med musen. 3. Välj [Export to fx-9860 File] på snabbmenyn som visas. Flashavbildning: Dialogrutan nedan visas. Välj en målmapp och klicka på [OK]. Filen sparas med samma namn som flashavbildningen. Minnesavbildning: Dialogrutan nedan visas. Skriv ett filnamn och klicka på [Save]. Sw-34

37 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Importera en flash- eller minnesavbildning Du kan använda FA-124 för att importera en flash- eller minnesavbildning som sparats på en fil på datorns hårddisk. 1. Högerklicka med musen. 2. Klicka på [Insert Existing Image] på snabbmenyn som visas. 3. Välj den avbildning som ska importeras i dialogrutan som visas och klicka på [Open]. När du gör det importeras avbildningen till datorfönstret. Sw-35

38 3. Överföra data från/till fx-9860g SD/fx-9860G Importera en fil Använd följande procedur för att importera en fil från datorns hårddisk. När du importerar en fil läggs informationen i filen till i flash- eller minnesavbildningen. 1. Markera en flash- eller minnesavbildning i datorfönstret. 2. Högerklicka med musen. 3. Välj [Import fx-9860 File] på snabbmenyn som visas. 4. Välj den fil som ska importeras i dialogrutan som visas och klicka på [Open]. När du gör det läggs informationen i filen till i den markerade flash- eller minnesavbildningen. Sw-36

39 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare Filkonfiguration Filer i FA-124 kallas katalogfiler, och kan vara någon av följande tre filtyper. Katalogfiler Textfiler Säkerhetskopior Bildfiler utextfiler Denna typ av fil består av två delar: en grupp och de objekt som finns i gruppen. Alla objekt utom grafiska data kan visas på en datorskärm, och programmen kan redigeras på en dator. A/Bkonvertering Algebra FXserien (A) serien CFX-9850/fx Grupp Objekt Display Redigering (B) Program Matris List Listfil Y=Data Grafminne V-Window-minne Bild DynaMem Ekvation Programnamn MatA-MatZ List1-List20 File1-File6 Graffunktion Rekursionsfunktion V-Window Höger V-Window Graffaktor Tabellintervall Rekursionsintervall G-Mem1 - G-Mem20 V-Win1 - V-Win6 Pict1-Pict20 Ekvationssystem Polynomekvation (1-6) (1-6) (1-6) Bokstavsminne (A - Z, r, ) F-Mem n CAS (A - Z,r, ) Algebra f1-f20 ANS Indatarepetition Utdatarepetition Ekvation (1-6) Data i tidigare CASIO-format konverteras till CFX-9850/fx-7400-format. usäkerhetskopior Denna typ av fil innehåller de data som skapas när du säkerhetskopierar alla data i räknarens minne. ubildfiler Denna typ av fil innehåller de data som skapas när du använder skärmdumpsfunktionen för att skapa en avbildning av skärmen och spara den på datorn. Skärmdumpar sparas i formatet BMP. Obs! Det går inte att öppna bildfiler som sparats i ovanstående format med FA-124. CSVkonvertering Sw-37

40 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare Filöverföring Du kan använda procedurerna i detta avsnitt för att skicka data från räknaren till datorn, eller för att hämta program och data från datorn till räknaren. Obs! Mer information om hur du använder räknaren under filöverföringar finns i avsnittet Datakommunikation i räknarens instruktionshäfte. k Typer av överföringar Det finns två olika sätt att överföra objekt. Överföring av enstaka dataobjekt. Överförda dataobjekt kan öppnas och redigeras individuellt i ett katalogfönster, och program kan redigeras på datorn. Överföring av alla data för säkerhetskopiering på datorn. Säkerhetskopierade data kan inte visas eller redigeras på datorn. k Innan du överför data uanslut räknaren till datorn 1. Använd den dataöverföringskabel (SB-88) som följde med räknaren och anslut den till en av datorns serieportar (COM1 till COM9). 2. Anslut kabeln till räknaren. uange vilken typ av räknare som är ansluten 1. Klicka på [Model Type] på menyn Tools i FA-124. När du gör det visas en undermeny med olika modeller. 2. Klicka på den typ av räknare som du har anslutit till datorn. Obs! När du startar FA-124 visas ett fönster där du kan välja vilken typ av räknare som är ansluten till datorn. ubyta till en annan kommunikationsport 1. Klicka på [Communications] på menyn Tools i FA-124. När du gör det visas en dialogruta för att välja kommunikationsport. 2. Klicka på den port som räknaren är ansluten till (COM1 till COM9). 3. Klicka på [OK]. Sw-38

41 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare k Överföra filer från räknaren till datorn 1. Välj [Link] - [Receive] på datorn. 2. Markera de data som du vill överföra och skicka dem. Exempel: Använd följande procedur för att hämta data från en ALGEBRA FX-räknare. Välj [Transmit] i läget LINK. Välj [Select] och markera de data som ska skickas. Välj [Tran] och välj [YES]. Dataöverföringen startas, och visas med en dialogrutan på datorskärmen. Exempelbild Obs! Meddelandet Transmit ERROR visas om datorn inte är redo att ta emot data. 3. Efter dataöverföringen visas ett nytt katalogfönster på skärmen. Exempelbild Sw-39

42 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare 4. Spara informationen som en fil. Välj [File] - [Save]. Ange ett filnamn och klicka på [OK] för att spara den som en katalogfil. Obs! När du väljer [File] - [Save] visas en dialogruta som du kan använda för att ange ett filnamn, en enhet och en mapp. Du kan också ange ett filformat genom att välja ett alternativ under Filformat. Kontrollera följande om du får problem med dataöverföringen. Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt ansluten. Kontrollera att du har valt rätt port med [Link] - [Communications]. Kontrollera att du har valt rätt räknare med [Tool] - [Model Type]. k Överföra filer från datorn till räknaren 1. Välj [File] - [Open] och öppna den katalogfil som du vill skicka. Obs! När du väljer [File] - [Open] visas en dialogruta. Du använder dialogrutan för att välja ett filnamn samt en enhet och en mapp. 2. Klicka på en grupp och det objekt som ska överföras. Om du vill skicka hela katalogfilen väljer du [Edit] - [Select All]. Om du vill markera alla objekt i en grupp dubbelklickar du på gruppen. Om du vill markera flera grupper och objekt håller du ned [Ctrl] och klickar. Du kan också hålla ned [Skift] för att markera flera grupper eller objekt i följd. 3. Ställa in räknaren för att ta emot data. Exempel: Använd följande procedur för att ta emot data med en ALGEBRA FX-räknare. Välj [Receive] i läget LINK. Sw-40

43 4. Överföra data mellan datorn och en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-räknare 4. Välj [Link] - [Transmit]. Kontrollera att båda enheterna är klara för överföringen och klicka på [OK]. Dataöverföringen startas, och visas med en dialogrutan på datorskärmen. 5. Om det redan finns en fil med det namnet i räknarens minne, visas en dialogruta där du kan välja att skriva över filen eller avbryta överföringen. Välj [Yes] eller [No] i dialogrutan. Obs! Meddelandet Transmit ERROR visas om räknaren inte är redo att ta emot data. 6. Dialogrutan stängs när dataöverföringen är klar. Obs! Kontrollera följande om du får problem med dataöverföringen. Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt ansluten. Kontrollera att du har valt rätt port med [Link] - [Communications]. Kontrollera att du har valt rätt typ av räknare med [Tool] - [Model Type]. Säkerhetskopiering k Säkerhetskopiera data i räknaren 1. Välj [Link] - [Receive] på datorn. 2. Välj [Backup] i läget LINK på räknaren. Exempel: Använd följande procedur för att säkerhetskopia data från en ALGEBRA FX-räknare. Välj [Transmit] i läget LINK. Välj [Backup] och välj [Yes]. 3. Fortsätt med steg 3 i avsnittet Överföra filer från räknaren till datorn. k Överföra säkerhetskopierade data från datorn till räknaren 1. Välj [File] - [Open] och välj den fil som innehåller säkerhetskopian. 2. Fortsätt med steg 3 i avsnittet Överföra filer från datorn till räknaren. Obs! Om du har säkerhetskopierat data visas inget varningsmeddelande om du vill ersätta den befintliga informationen med nya data (om du har använt ett filnamn som redan används för att säkerhetskopiera data i minnet). Sw-41

44 5. Dataredigering Skapa en ny katalogfil (endast ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien) 1. Välj [File] - [New] - [Model Type], och välj en modell med [Model Type]. Exempelbild 2. Mata in data för att skapa ett nytt program eller kopiera eller flytta data från andra katalogfönster. Mer information om hur du skapar ett program finns i avsnittet Skapa ett nytt objekt (program). Mer information om hur du kopierar och flyttar data finns i avsnittet Ta bort, kopiera och flytta grupper och objekt. 3. Välj [File] - [Save As] för att spara informationen. Skapa ett nytt objekt (program) Obs! Ett program är den enda typ av objekt som du kan skapa från början. 1. Klicka på [New] på menyn Item. fx-9860g SD/fx-9860G: Markera flashminnet och välj [Item] - [New]. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien: Öppna katalogfilen och välj [Item] - [New]. Skriv in objektets namn (programmets namn) i den dialogruta som visas på skärmen. Du kan använda följande tecken i ett filnamn: A till Z, r, θ, mellanslag, [, ], {, },,, ~, 0 till 9,., +,,, När du gör det skapas en programgrupp med ett objekt i programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien). Obs! Om det redan finns en programgrupp skapas objektet i den programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien). Sw-42

45 5. Dataredigering 2. Dubbelklicka på objektet för att starta programredigeraren. 3. Skriv in programmets innehåll. Mer information om att skriva program finns i 8. Programredigeraren. 4. Välj [File] - [Close] för att avsluta programredigeraren. 5. Välj [File] - [Save As] för att spara katalogfilen. Obs! Lösenord har ingen betydelse för detta program. När du överför ett lösenordsskyddat program från räknaren till datorn ignoreras lösenordet. Det går inte att redigera ett BASE-program. Visa, redigera och skriva ut objekt k Visa och redigera ett objekt 1. Markera ett objekt och välj [Item] - [Open] för att visa objektets innehåll. Du kan också dubbelklicka på objektet för att visa objektets innehåll. Om objektet är ett program kan du använda programredigeraren för att ändra programmet. Obs! Det går inte att visa innehåll i objekt av typen G-Mem, Picture eller Dyna-Mem. Du kan endast redigera RUN-program. Det går inte att redigera ett BASE-program. Programmets eventuella lösenord ignoreras. k Utskrifter 1. Markera ett objekt och välj [File] - [Print]. 2. Ange vilken skrivare du vill använda, samt inställningar, antal kopior och förstoringsgrad, och starta utskriften. Du kan använda förhandsgranskningen för att visa en bild av utskriften på skärmen. Obs! Du kan skriva ut cirka 70 tecken på ett A4-papper om teckenstorleken är 10. Om du vill skriva ut längre texter minskar du utskriftens storlek. Sw-43

46 5. Dataredigering Ta bort, kopiera och flytta grupper och objekt k Ta bort grupper och objekt Markera den grupp eller det objekt som ska tas bort och välj [Edit] - [Delete], eller tryck på tangenten [Delete]. k Kopiera grupper och objekt till en annan katalogfil 1. Markera gruppen eller objektet och välj [Edit] - [Copy]. 2. Öppna målkatalogfilen och välj [Edit] - [Paste]. Obs! Du kan också dra grupper och objekt till målfönstret. Om du kopierar data mellan två katalogfiler som har olika format kan data gå förlorade. Tillgängliga format beror på vilken typ av räknare du använder. k Flytta grupper och objekt till en annan katalogfil 1. Markera gruppen eller objektet och välj [Edit] - [Cut]. 2. Öppna målkatalogfilen och välj [Edit] - [Paste]. Obs! Du kan också flytta grupper och objekt genom att dra dem till målfönstret och hålla ned [Ctrl]. Sw-44

47 6. Datakonvertering På en fx-9860g SD/fx-9860G kan du konvertera listor, filer, matriser och kalkylblad till data i CSV-format. På en ALGEBRA FX-, CFX eller fx-7400-räknare kan du konvertera listor, filer, och matriser till data i CSV-format. Du kan också konvertera mellan data i fx-9860-format och tidigare versioner (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien). k Konvertera data från räknaren till CSV-format 1. Markera de data du vill konvertera. 2. Välj [CSV] på menyn File. Välj [Save as CSV] på undermenyn som visas. fx-9860g SD/fx-9860G: Markera den fil du vill konvertera på datorn (lista, fil, matris eller kalkylblad). ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien: Markera de data du vill konvertera från katalogfilen (lista, fil eller matris). 3. Välj en målkatalog i dialogrutan som visas. 4. Klicka på [OK] för att konvertera informationen. Det går inte att konvertera information som innehåller komplexa tal. Sw-45

48 6. Datakonvertering k Konvertera CSV-data till räknarens format 1. Välj [File] - [CSV-Load from CSV]. 2. Välj de CSV-data du vill konvertera. 3. Välj vilken typ av räknarformat du vill konvertera till. Om du konverterar till fx-9860g SD/fx-9860G Spreadsheet data (kalkylblad) anger du ett filnamn med högst åtta tecken. 4. Klicka på [OK] för att starta konverteringen. 5. Efter konverteringen inträffar något av det följande. fx-9860g SD/fx-9860G: Den konverterade informationen sparas. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400-serien: En ny katalogfil skapas. Konverteringen utförs inte om CSV-filens format inte är kompatibelt med det format som räknaren använder. Sw-46

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Bruksanvisning (Version 3.6)

Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 1 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 2 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Bruksanvisning Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Bruksanvisning. DYMO Label TM. v.8

Bruksanvisning. DYMO Label TM. v.8 Bruksanvisning DYMO Label TM v.8 Copyright Varumärken 2012 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderad 6/11/2012. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer