STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!"

Transkript

1 STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare!

2 Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood Vd-ord 6 Styrkor som motsvarar trenderna 8 Våra tre affärsområden 10 Färdigskuret fortsätter att växa 12 Finska marknaden 15 Back office 16 Årsredovisning och Koncernredovisning ÅRSREDOVISNING

3 VÅR HISTORIA Våra rötter På ett kvarts sekel har vi skapat det som idag är STC GreenFood en av Nordens ledande fristående aktörer inom frukt och grönt. Med 535 medarbetare bedriver vi verksamhet inom tre affärsområden: Handel, Fresh cut och Eden Salladsbar. Scandinavian Trading Company (STC) förvärvades 1989 från Volvo av AB Interfinans ett privatägt svenskt investmentbolag som skapar värdetillväxt genom långsiktig portföljförvaltning av mindre och medelstora bolag. Redan då bedrevs viss handel med frukt och grönt, och 1991 förvärvas 25% av Ewerman. Ett par år senare förvärvas resterande del av Ewerman samt 33% av Salico, vilket innebar en intensifierad satsning på frukt och grönt. Samtidigt fusioneras bolagen Interfinans och STC, och bildar moderbolaget STC Interfinans. I slutet av 90-talet förvärvas resterande del av Salico samt Allfrukt och det finska bolaget Salico Oy. Ett par år senare förvärvas även det finska bolaget Satotukku. För att trygga en fortsatt tillväxt inom import, partihandel och färdigskuret samlas alla bolag inom frukt och grönt 2009 i dotterkoncernen STC Green- Food, där även nystartade STC Iberica inkorporeras. STC Iberica startades som en gemensam inköpsorganisation för varor producerade i Spanien förvärvades Hembergsgruppen och Wermfood. Samma år bildades även affärsområdet Eden Salladsbar tillträder Lars Åström som vd och koncernchef. STC GreenFood förvärvar utestående minoritetspost om 30 procent i TFC Fruit in Sweden AB som därmed blir ett helägt dotterbolag. Verksamheten integreras med Ewerman AB. Dagens starka position på marknaden har koncernen skaffat genom förmågan att identifiera gällande trender, och att bygga en organisation som skapar konkurrensfördelar när det gäller att möta dessa trender. I många fall har man inte bara följt trenderna, utan snarare varit en viktig aktör för att skapa och förstärka trenderna. Detta gäller inte minst inom det som brukar kallas convenience, där verksamheten i affärområdena Fresh cut och Eden Salladsbar under de senaste åren drivit ett helt nytt segment. Med Sverige och Finland som huvudsakliga marknader står STC GreenFood idag väl rustat för att möta marknadens behov. Framför allt inom de områden där branschen har tillväxt Interfinans AB förvärvar Scandinavian Trading Company (STC), etablering inom frukt och grönsaker påbörjas STC förvärvar 25 procent av frukt- och gröntbolaget Ewerman Interfinans och STC fusioneras och moderbolaget STC Interfinans bildas. Bolaget förvärvar resterande 75 procent av Ewerman inklusive 33 procent i Salico. Satsningen på frukt och grönsaker intensifieras STC Interfinans förvärvar resterande del av aktierna i Salico STC Interfinans förvärvar Allfrukt. Salico Oy förvärvas. 2000/2002 Satotukku förvärvas Alla bolag inom frukt och grönt samlas i den nybildade dotterkoncernen STC GreenFood. STC Iberica startades STC GreenFood förvärvar Hembergsgruppen och Wermfood. Eden Salladsbar startas Lars Åström tillträder som vd och koncernchef. STC GreenFood förvärvar utestående minoritetspost om 30 procent i TFC Fruit in Sweden AB. Verksamheten integreras med Ewerman AB. Centralt ekonomicenter bildas i Helsingborg för de svenska bolagen. 3 ÅRSREDOVISNING 2013

4 2013 PÅ EN MINUT STC GreenFood på en minut Omsättning 3,0 miljarder Ökad nettoomsättning 3,9 % STC GreenFood är Nordens ledande aktör inom utvecklingen av frukt & grönt med Finland och Sverige som huvudmarknader. Vi har marknadens bredaste sortiment samtidigt som vi driver sortimentsutvecklingen för fresh cut. STC GreenFood har under 2013 förädlat erbjudandet med fokus på hälsosamma måltider en tydlig målbild för vår strategi som de senaste åren fokuserat på Matälskare, Lokala, Nyttigt och Innovation. Till detta kopplar vi många lanseringar i de tre affärsområdena. Vi ser hur Eden varumärkta produkter ökar i andel av vår försäljning samtidigt som de har en högre försäljningsmarginal både för våra kunder och i våra bolag. Affärsidé STC GreenFood säljer färskt och förädlat inom frukt och grönt till kunder i Skandinavien och runt Östersjön. Vårt sortiment, vår effektivitet och vår närhet gör att vi alltid möter våra kunders unika behov. De produkter vi utvecklat bär varumärket Eden på konsumentmarknaden och SallaCarte på HoReCa-marknaden (Hotell, Restaurang, Catering). Eden Salladsbar i Sverige och Eden Salaattibaari i Finland tillhandahåller tidsbesparande hälsosamma måltider, och skapar samtidigt medvetenhet för varumärket Eden. INNOVATION ENKELT OCH BEKVÄMT NYTTIGT HÄLSA OCH VÄLMÅENDE LÅGPRIS OCH PREMIUM MATÄLSKARE LOKALA NATURLIGT OCH NÄRA ÅRSREDOVISNING

5 KORT OM 2013 Det här är STC GreenFood 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Januari, ny produktionslinje med automatisk rotborttagning installeras i Salico AB Februari, större delen av Hembergs Trädgårdsprodukters verksamhet överförs till Ewerman. Maj, ny högeffektiv tork installeras i Salico AB. STC GreenFood förvärvar utestående minoritetspost om 49 procent i Eden Salladsbar AB. Juni, utökat sortiment av hälso produkter (sallad och frukt) till McDonalds menyer. Johan Bengtsson tillträder som ny vd i Ewerman AB. September, förlorade skiljedomstvist med affärssystemsleverantör September, Magnus Johansson anställs som logistikchef. Satotukku driftsätter ett modernt logistiksystem, (WMS) i Helsingfors. David Ottoson tillträder som vd i Allfrukt i Stockholm AB. Oktober, Eden Salladsbar installerar sin 100:e salladsdisk i Sverige. November, stor del av personalen i Allfrukt i Stockholm AB slutar och går över till konkurrerande verksamhet. December, STC GreenFood bildar Eden Salaattibaari Oy. Sista steget med att centralisera administration och ekonomifunktion till Helsingborg genomförs inom STC GreenFoods svenska verksamhet. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat* Kassaflöde från den löpande verksamheten Genomsnittligt antal anställda MSEK MSEK MSEK *Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster av engångskaraktär 5 ÅRSREDOVISNING 2013

6 VD-ORD En spännande matkoncern i utveckling Nu har jag varit verksam i 2 år på STC GreenFood och mycket har förändrats. Vi har skapat en koncern av ett antal fristående företag som historiskt drivits i holdingbolagsstruktur. Vi har tagit många steg i rätt riktning. Branschen konsolideras snabbt och förutsättningen för framgång är som alltid kopplad till förmågan att förändras. Omsättningen i koncernen blev MSEK (2 894) vilket är en uppgång med 3,9%. Detta i en mycket konkurrensutsatt marknad. Omsättningen är vi nöjda med men tyvärr har kostnaderna för de förändringar vi genomfört 2013 drivit iväg. Framför allt handlar det om kostnader kopplade till projekt samt nyrekrytering av personal med spetskompetens. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 65,1 MSEK (70,3 MSEK). Trots den stora förändringen i koncernen är den underliggande rörelsen stabil och Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,3 MSEK (-33,4 MSEK)*. Årets resultat är belastat med engångskostnader, 7,5 MSEK, kopplat till en tvist med tidigare affärssystemsleverantör. Under 2013 har vi arbetat hårt med att skapa en plattform för framtiden. De områden vi fokuserat på är: Tydliggöra vårt erbjudande där varumärket Eden vuxit fram och blivit ett gemensamt kitt för bolagen, samtidigt som våra kunder och konsumenterna blir medvetna om mervärdet. Skapa transparens avseende inköp med fler gemensamma inköp och en gemensam leverantörsbas. Införa gemensamt affärssystem med central ekonomifunktion, gemensam HR-funktion och gemensamt växelsystem för vår svenska verksamhet, centraliserat till Helsingborg. Detta gör vår koncern spännande Framförallt har vi tagit konsumentperspektivet i de vägval vi gjort. Traditionellt har vår bransch fokuserat på leverantör och logistik. Dessa delar är viktiga men måste betraktas som hygienfaktorer. Ett bra exempel på hur konsumentfokus drivit vår utveckling är Eden Salladsbar. Branschen konsolideras snabbt och förutsättningen för framgång är som alltid kopplad till förmågan att förändras Vi har under 2013 vidareutvecklat Eden Salladsbar AB och även startat upp Eden Salaattibaari Oy i Finland. Salladbarkonceptet har tagits emot mycket väl på marknaden och nya enheter får snabbt hög försäljning utan stora marknadsföringsinsatser. STC GreenFood driver utvecklingen av Salladsbar-sortimentet och vi ser många synergieffekter från Eden Salladsbar till våra övriga verksamheter. För närvarande investerar vi kraftfullt i Salico s matfabrik där vi trefaldigar kapaciteten för att möta efterfrågan. Detta drivs av bl. a. Eden Salladsbar! Begreppet fresh cut omfattar flera produktgrupper. Färdigpackade sallader är givetvis en viktig produktgrupp, där försäljningen i Sverige utvecklats starkt under de senaste 10 åren. Men vi ser många andra produktgrupper med stor potential. Ett exempel är side salads, som ett spännande och nyttigt komplement till måltiden. Vi har även lanserat ett helt nytt deli-sortiment, som hjälper butikerna att erbjuda förstklassiga fruktoch gröntprodukter i sin delidisk. Även andra lösningar, som fokuserar på enkelhet för konsumenten, tror vi kommer starkt den närmaste tiden, som till exempel fruktsallader, matsallader och inte minst nya produkter inom Grab & Go För dessa sortimentsdelar har vi en bra plattform att utvecklas ifrån och vår koncern är idag marknadsledare i de nya sortimentsdelarna. *Föregående års siffra är belastat med goodwillnedskrivningar 72,4 MSEK och omstruktureringsposter på 2,9 MSEK. ÅRSREDOVISNING

7 VD-ORD Under 2013 var struktur viktigt och vi genomförde förändringar som innebar att humankapital utvecklats till strukturkapital. Resultatet är att vi minskat beroendet av enskilda individer i bolagen, och istället byggt starka team. Öppenheten mellan bolagen har också ökat och vi ser med tillförsikt på 2014 för alla våra tre affärsområden: Handelsrörelsen, Fresh cut och Eden Salladsbar. Våra affärsområden beskrivs närmare längre fram i årsredovisningen. Struktur utgör grunden för skalfördelar Samtidigt som vi utvecklat vår affärsverksamhet har vi tagit flera steg i Sverige för att bygga en gemensam plattform avseende redovisning, ekonomisk uppföljning, löneadministration och gemensamt contact center (växel). Vi har valt att kalla dessa funktioner för back office. Samma typ av förändringsarbete har genomförts inom alla avdelningar. Lagerdriften har moderniserats och är idag effektivare med bra struktur och inom marknad och sälj har vi byggt marknadsteam för att bättre serva olika kundgrupper. Sammantaget har arbetet lett fram till en organisation med högre effektivitet och bättre kvalitet på våra leveranser. För att lyckas i en hårt konkurrensutsatt marknad måste vi öka samarbetet mellan de affärsdrivande enheterna. Ett fungerande gemensamt back office är infrastrukturen som möjliggör samarbete och detta är nu på plats i Sverige. Staffan Rosenblad, koncernens CFO, kommer längre fram i årsredovisningen berätta vad som genomförts avseende back office. I Finland utsågs 2013 Tomi Hakkarainen som ansvarig för verksamheten. Under året gjorde vi där en stor IT investeringen i ett nytt, modernt WMS system. Även om marknaderna i de båda länderna har många likheter finns också skillnader. En av de stora utmaningarna i Finland är att man har drabbats hårdare av lågkonjunkturen, jämfört med Sverige. Tomi berättar mer om vår utveckling i Finland senare i årsredovisningen. Utmaningar och möjligheter Att organisera om en grupp autonoma bolag i holdingbolagsstruktur till en koncern låter sig inte göras utan friktion. Under 2013 valde huvuddelen av Allfrukts personal att sluta för att starta ett bolag där vår huvudkonkurrent är huvudägare. Det är alltid tråkigt när mångåriga kollegor väljer att sluta, men samtidigt naturligt i en tid av omställning. Vad vi kan konstatera är att huvudkonkurrenten har finansierat avhoppet. STC GreenFood AB har genomfört stora förändringar på en hårt konkurrensutsatt marknad och skapat en god plattform för skalfördelar. Koncernen framstår idag som den innovativa aktören med tydligt konsumentfokus. Lars Åström Vd och koncernchef STC GreenFood 7 ÅRSREDOVISNING 2013

8 TRENDER INTERVJU MED LARS ÅSTRÖM, VD OCH KONCERNCHEF Styrkor som motsvarar trenderna Matintresset växer parallellt med hälsotrenden. Fler och fler ser sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår, samtidigt som vi vill ha enkla lösningar som smakar gott. Och efterfrågan på naturliga råvoror utan tillsatser ökar hela tiden. Hur möter STC GreenFood kraven från marknaden? - De rådande trenderna när det gäller frukt och grönt är Hälsa & Välmående, Naturligt & Nära, Enkelt & Bekvämt samt Lågpris & Premium. Inom STC GreenFood har vi identifierat våra fyra främsta styrkor Matälskare, Lokala, Nyttigt och Innovation och konstaterat att de väl svarar upp till dessa trender. Det måste du utveckla. Vad menar ni med Matälskare? - Denna styrka motsvarar framför allt trenden om lågpris och premium. Här står STC GreenFood för kompetens, och väljer bort det som är dåligt. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. Låt mig ta ett exempel: En frukt som är för tidigt plockad kan ha problem att mogna. Men eftersom alla frukter har olika mognadstidpunkter i olika odlingszoner köper vi alltid där de är som bäst för tillfället. Därmed kan vi se till att det alltid finns bra och mogen frukt i hyllan. Det gynnar alla. Konsumenten får en god produkt som smakar bra, vilket skapar återköp åt handlaren. Hur är det då med Lokala? - Här handlar det primärt om trenden naturligt och nära. Den här trenden är lika stark i både Finland och Sverige. Folk har tappat förtroendet för stora internationella producenter. Debatten om tillsatser i maten gör också att man vill veta vad man stoppar i sig. Vi tror på närproducerat. När det är säsong köper vi gärna närodlat och vi är alltid noga med att leta upp duktiga producenter. Vår ambition att bygga långsiktiga samarbeten med våra odlare innebär även att vi gärna delar med oss av våra kunskaper, till exempel om olika sorter. Ekologiskt kommer med största säkerhet att öka. Idag står det bara för ca 5% av den totala konsumtionen. Undantaget är bananer, där de ekologiska redan utgör 30%. Nyttigt är nästa styrka. Kan du utveckla det? - Hälsa och välmående är en av de tydligaste trenderna vi ser. Nya dieter kommer i en aldrig sinande ström, och många tycks vilja hitta en quick-fix. Men oavsett diet fungerar alltid frukt och grönt. Vi vet att varje måltid bör innehålla en större andel grönt för att vi ska må bra. En produktgrupp som växer explosionsartat just nu är bär. Konsumtionen har ökat 40% de senaste åren och allt tyder på att ökningen kommer att fortsätta. Vad menar ni med Innovation? - Vi är övertygade om att trenden enkelt och bekvämt är här för att stanna. Efterfrågan ökar hela tiden när det gäller det som brukar kallas Convenience, alltså måltidslösningar som sparar tid och förenklar vardagen. Inom detta område leder vi marknadens utveckling, med Salico och Eden Salladsbar. Under 2014 lanserar vi ett nytt Grab & Go sortiment som innehåller bönsallader, fruktsallader och annat gott, som ytterligare förenklar för folk att äta nyttigare. ÅRSREDOVISNING

9 TRENDER Efterfrågan ökar hela tiden när det gäller det som brukar kallas Convenience, alltså måltidslösningar som sparar tid och förenklar vardagen. 9 ÅRSREDOVISNING 2013

10 AFFÄRSOMRÅDEN Våra tre affärsområden STC GreenFoods verksamhet bygger på tre delar som kompletterar varandra väl och har tydliga synergieffekter. Tillsammans ger det oss en stark ställning på marknaden, väl rustade att möta efterfrågan både från konsumenter och från proffsmarknaden. Handelsrörelsen Här är branschen hårt konkurrensutsatt och konsolideringen har varit dramatisk de senaste åren. I Sverige är vi fyra aktörer som har huvuddelen av marknaden, varav två är helintegrerade i dagligvarubolag (ICA och Axfood). En liknande situation råder även i Finland. I februari 2013 integrerade vi stora delar av Hembergs verksamhet in i Ewerman. Integrationen var mycket viktig både för den verksamhet vi flyttade och för Ewerman, med hänsyn till konsolideringen på marknaden. I vår handelsrörelse ingår STC Iberica, som hanterar alla våra inköp av frukt & grönt i Spanien inklusive logistiklösningen. Vårt Spanska kontor hanterar själv ett stort antal europeiska kunder. Under 2013 har STC Iberica utvecklat sortimentet för t.ex. ekologiska produkter och bär. Med stor kompetens och de höga volymerna skapar STC Iberica stor konkurrenskraft till STC Green- Food AB. Fresh cut 2013 var ett framgångsrikt år med god lönsamhet. Vi har ett mycket högt kvalitetsfokus där livsmedelssäkerhet är centralt, medan vår passion är god mat. I Finland ökade vi volymerna men resultatet för 2013 belastas av den fabriksutbyggnad med ny produktionsutrustning som stod klar i december I Sverige investerade vi i ny tork för babyleaf, automatisk rotborttagning i salladslinjen och vi projekterade utbyggnaden av matfabriken som Förädlingsvärdet är lågt och vi driver vår affärsutveckling genom att fokusera på slutkonsumenten med varumärket Eden som bärare där konsumenttrenderna är centrala (Enkelt & bekvämt, Lågpris & premium, Naturligt & nära samt Hälsa & välmående). Vår struktur med de mindre bolagen är en utmaning som vi måste kompensera för. Fokus för 2014 är att driva ner vår kostnadsnivå och utvecka vårt sortiment och våra mervärden, samtidigt som vår lokala närvaro med hög servicenivå differentierar oss. ÅRSREDOVISNING

11 AFFÄRSOMRÅDEN påbörjades i slutet av året. Vi är mycket stolta över hur vi flyttat fram positionerna i detta affärsområde. Konkurrensen är hård även här och volym är en förutsättning för framgång. Vi ser med fortsatt optimism på framtiden då marknaden fresh cut förutspås fortsätta växa. Längre fram i årsredovisningen beskriver affärsområdeschefen Björn Johansson detta affärområde i detalj. Eden Salladsbar Som tidigare nämnts har detta affärsområde vuxit snabbt. Vår framgång bygger på marknadens bästa sortiment som säljs via en attraktiv säljlösning, kopplat till en logistik där varan som produceras idag når försäljningsstället imorgon. Samtidigt som affärsupplägget fungerar, driver vi en ständig utveckling. Vi ser nu hur distributionslösningen lämpar sig för fler försäljningskoncept, och lanserade därför ett Deli-koncept i slutet av Detta hjälper butikerna att erbjuda sina kunder goda och nyttiga produkter på ett sätt som höjer butikens attraktionskraft och ökar försäljningen. Under 2014 kommer vi lansera ett flertal nya produkter där vi ser med tillförsikt på framtiden. Omsättning per affärsområde 2013 MSEK Utveckling av respektive affärsområde MSEK MSEK MSEK Handel Fresh cut Eden Salladsbar Handel Fresh cut Eden Salladsbar 11 ÅRSREDOVISNING 2013

12 FRESH CUT INTERVJU MED BJÖRN JOHANSSON, AFFÄRSOMRÅDESCHEF FRESH CUT Färdigskuret fortsätter att växa Tidsbesparing och bekvämlighet blir allt viktigare, både för konsumenter och i HoReCakök (Hotell, Restaurang, Catering). Men samtidigt vill man ha bra och välsmakande produkter. Därför tar färskvaror mer och mer marknad från det djupfrysta. Hur kommer det sig att färdigskuret växer år efter år? - Det finns naturligtvis många orsaker. I HoReCa-köken efterfrågar man mer och mer färdigpreparerade produkter. Inte bara på grund av att det minskar arbetsbördan i köket. Man har även noterat att kvaliteten håller mycket hög nivå, tack vare förfinad teknik och bättre handhavande. Även ny förpackningsteknik och effektiv logistik har hjälpt till att höja kvaliteten och trygga livsmedelssäkerheten. Något som självklart är otroligt viktigt inom HoReCa. Vad är det som driver utvecklingen på konsumentsidan? - Till stor del handlar det om att vi alla blir mer och mer noga med vad vi stoppar i oss. Många har förutfattade meningar om färdiglagad mat, men det finns självklart ingen ting som säger att en måltid skulle vara mindre nyttig för att den är tillredd i förväg. Hur nyttig eller onyttig maten är beror på vad den består av och hur den är tillagad. Det inser de flesta. Därför ökar efterfrågan på kalla, nyttiga rätter som till exempel bönsallad. Följer Eden Salladsbar samma trend? - Ja, salladsbaren är ett utmärkt exempel på att folk vill ha enkla måltidslösningar som både är nyttiga och välsmakande. Antalet salladsbarer ökar hela tiden och idag finns Eden Salladsbar på mer än 150 ställen i Norden. Vi tror att detta koncept har tagits emot så väl för att det motsvarar konsumenternas behov och förväntningar. Barerna innehåller ett bra sortiment, och vi lanserar regelbundet nya produkter. Det gör också att handlarna är positiva till konceptet, eftersom salladsbaren ger butikens kunder ett tydligt mervärde. Hur går det för de färdigpackade produkterna i butik? - Här ser vi en stor tillväxtpotential. Trots att färdigskurna och blandade sallader har funnits ganska länge på butikshyllorna står de fortfarande för en liten del av den totala konsumtionen. Framför allt när man jämför med hur det ser ut i andra länder. Andelen färdigskuret i butik per capita är 4 gånger större i USA och många länder i EU än i Sverige. Är närodlat viktigt inom färdigskuret? - Inte i samma utsträckning som inom traditionell frukt och grönt, eftersom de färdigskurna produkterna görs i våra salladsfabriker i Helsingborg och Juva innan de distribueras över hela Norden. Ekologiskt däremot kommer säkert att växa. Problemet i dagsläget är att tillgången är för liten. Samtidigt höjer förädlingsvärdet kilopriset och det är inte alltid konsumenten är beredd att betala för det. I början av 2014 har vi lanserat det nya konceptet Deli-i-butik, som vi tror kommer att växa snabbt. ÅRSREDOVISNING

13 FRESH CUT Hur ser du på framtiden? - Äta-nyttigt-trenden är här för att stanna och den gynnar färdigskuret ännu mer än det traditionella. Därför satsar vi hårt på att ta fram nya lösningar för convenience och färdiga salladsrätter. side salads och Grab & Go får mycket fokus under Vi har även lanserat det nya konceptet Deli-i-butik, som vi tror kommer att växa snabbt. Vad är det mest spännande vi kommer att se framöver? - Frukt och bär! Färdigskuren frukt i olika former ökar med 100% per år. Än så länge är det visserligen från små volymer, men jag är övertygad om att färsk frukt och färska bär inom en ganska snar framtid blir större än deras djupfrysta motsvarigheter. 13 ÅRSREDOVISNING 2013

14 FINSKA MARKNADEN Vi har satsat på nya produktionslinjer i Salico Oy, så att vi klarar att hålla både kvaliteten och effektiviteten på topp. ÅRSREDOVISNING

15 FINSKA MARKNADEN INTERVJU MED TOMI HAKKARAINEN, LANDANSVARIG FINLAND Nyttighetstrenden är tydlig även i Finland I Finland äter man mindre frukt och grönt per capita än i något annat EU-land. Satotukku, som är den största oberoende aktören på marknaden, har därmed en viktig uppgift för folkhälsan: Att erbjuda bra frukt och grönt som får konsumenterna att välja mer nyttig mat. Vilka är de största utmaningarna för frukt och grönt i FInland? - Jämfört med Sverige är den finska marknaden betydligt mindre. Bara ungefär 50% av den svenska. Samtidigt är konkurrensen stenhård. Förr fanns flera små aktörer, men många har försvunnit när de stora livsmedelskedjorna väljer att köpa av grossister som ingår i den egna koncernen. Hur möter ni de utmaningarna? - Specialisering! Butikerna kämpar med låga marginaler och för att öka sin konkurrenskraft måste de erbjuda sina kunder ett bra och spännande sortiment. Därför blir nischprodukter allt viktigare. Här vill vi vara en service provider för butikerna, och erbjuda till exempel ekologiskt, bär och högkvalitetsprodukter av olika slag. Tack vare Salico Oy kan vi erbjuda färdigskuret, som komplement till traditionell frukt och grönt. Hur går det för Eden Salladsbar i Finland? - Detta har tagits emot med öppna armar av de finska konsumenterna. Vi satte upp den första salladsbaren i juni 2013, och installerade sedan en till två nya varje vecka. Vid årets slut hade vi 35 salladsbarer på plats. Från och med december 2013 är Salladsbaren ett eget bolag, Eden Salaattibaari Oy, och en ny vd tillsattes 1 mars Satsningen kommer att fortsätta och vi förväntar oss en fortsatt hög expansionstakt även under Fungerar salladsbarerna lite som draglok för den övriga verksamheten? - Den ökade konsumtionen via salladsbarerna ger naturligtvis positiva effekter för efterfrågan. Det är en av anledningarna till att vi satsat på nya produktionslinjer i Salico Oy, så att vi klarar att hålla både kvaliteten och effektiviteten på topp. Vi har även ett helt nytt Warehouse Management System (WMS) i Satotukku, för att få ännu bättre kontroll och högre effektivitet i varuflödet. Hur ser det ut för färdigskuret till HoReCa? - Här ser vi faktiskt en snabbare tillväxt än på konsumentsidan, eftersom privatpersoner tenderar att hålla hårt i plånboken när konjunkturen inte är den bästa. Men konkurrensen är hård. I Finland finns flera aktörer på färdigskuret, så vi måste vara i topp när det gäller både kvalitet och service. Eftersom vi har ett starkt erbjudande även på konventionell frukt och grönt till HoReCa står vi oss bra i konkurrensen. Vilka fördelar har ni av att vara en del av STC GreenFood? - Genom att STC Iberica, som ju också ingår i koncernen, fungerar som vår inköpare i Spanien vet vi att vi alltid får bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Den kanalen står för ca 90% av inköpen från Spanien. Genom att alla bolagen i gruppen använder den kanalen får vi naturligtvis stordriftsfördelar, som våra kunder kan dra nytta av. Hur ser du på framtiden för frukt och grönt i Finland? - Vi ser en ökad efterfrågan på närodlat. Framför allt gäller det finska äpplen men även växthusodlade tomater, gurka och sallad. Och i Finland betalar man gärna lite extra för närodlat. Jag är övertygad om att efterfrågan successivt kommer att öka på hela frukt och gröntsegmentet. Hälsotrenden är tydlig framför allt bland unga och det bådar ju gott för framtiden. 15 ÅRSREDOVISNING 2013

16 BACK OFFICE INTERVJU MED STAFFAN ROSENBLAD, CFO Kostnadskontroll betyder lönsamhet Under mer än ett år har ett aktivt arbete pågått med att implementera nya Enterprise Resource Planning (ERP)-system för koncernen. Med start i augusti 2012 har de nya systemen successivt införts i bolag efter bolag. Under 2014 beräknas arbetet vara klart med att få in alla koncernens bolag i samma systemstruktur. Parallellt har även andra stödfunktioner centraliserats till en gemensam plattform som vi kallar back office. Varför en gemensam plattform? - Framför allt handlar det om effektivitet. Tidigare hade mer eller mindre alla bolag i koncernen olika system, vilket var resurskrävande och gjorde det svårt för ledningen att få överblick. Nu har vi samlat alla svenska bolags administration i Helsingborg. Det innebär också att vi nu bara behöver 10 personer för att sköta det som tidigare krävde 18 personer. Effektiviseringen är tydligast på ekonomisidan, där CFO, koncerncontrollern och koncernredovisningschefen nu sköter samtliga bolags ekonomi. Även löneadministrationen har blivit betydligt effektivare med central hantering. Vilka är de största fördelarna? - Att ha kontroll på kostnaderna är A och O för alla bolag. Inte minst inom vår hårt konkurrensutsatta bransch. Och i vår koncern, med flera bolag och geografisk spridning, blir det ännu tydligare. Gemensamma system ger oss dessutom bättre möjlighet att jämföra de olika bolagen. Rent praktiskt, vad är skillnaden mot tidigare? - Vi försöker använda e-transaktioner så långt det är möjligt, och upprättar EDI-flöden mellan bolagen. Både mellan våra egna bolag och gentemot kunder och leverantörer. Där det inte är möjligt använder vi oss av PDF-filer. Inkommande pappersfakturor skannas in i systemet, där de sedan automatiskt matchas mot orderuppgifter och leveransbesked. Faktum är att ca 70% av alla inkommande fakturor ser vi aldrig ens! Det innebär naturligtvis både en effektivitetshöjning och en positiv miljöeffekt. Utöver ERP-systemet, vilka andra stödfunktioner ingår i back office? - Som jag nämnde tidigare hanterar vi numera löneadministrationen centralt för alla våra svenska bolag. Detta som ett första steg i processen att bygga upp en mer professionell HR-funktion. - En annan viktig del är vårt nya contact center, med ett centralt växelsystem. Detta är ett led i arbetet med att öka servicegraden för våra kunder, och med det nya systemet förbättrar vi svarstiderna avsevärt. Samtidigt har växeln många praktiska funktioner, som till exempel kösystem och att låta kunderna välja om de vill bli kopplade vidare till någon annan när deras ordinarie kontaktperson sitter upptagen. ÅRSREDOVISNING

17 BACK OFFICE All världens mat Personalfest på Salico Åter till ERP-systemet. Är det bara inriktat på ekonomisk uppföljning? - Absolut inte. Genom att systemet ger oss relevant och korrekt information kan vi minska arbetsinsatsen på sådant som är rätt och istället lägga krutet där det behövs. Att tidigt hitta trender gör att vi kan vara proaktiva och peka framåt. Vad är det för system ni använder? - Vi har valt Pyramid, men faktum är att vi under 2013 även har infört Microsofts NAV FoodWare. Först ut med NAV är Salico AB och Salico Oy. Det kanske kan tyckas konstigt att satsa på två olika system, men orsaken är enkel: Vi har gått från 14 olika system till två. Pyramid valde vi till stor del för att det är smidigt att implementera. När alla bolagen är synkade är det enklare att sedan flytta över till NAV, som den blivande koncerngemensamma plattformen. Vilka möjligheter ser du med den blivande plattformen? - NAV FoodWare öppnar upp för nya lösningar. Det ger oss större möjligheter att bygga nya webbapplikationer och appar för smartphones sådant som ytterligare kommer att effektivisera vår verksamhet. Har ni några andra verktyg för den ekonomiska styrningen? - Vi använder QlikView som ger oss daglig snabb uppföljning. Varje morgon får varje bolags-vd en dagsaktuell indikation på läget, som en viktig del av beslutsunderlaget. Därmed tappar vi inte tid för viktiga åtgärder. QlikView är ett utmärkt verktyg även för benchmarking mellan bolagen. Använder ni QlikView till något annat? - Ja, vi använder det även för bemanningsplaneringen. På våra lager har vi ca 80% fast personal och 20% rörlig. Med QlikView kan vi matcha data från lönesystemet mot ERP, och varje morgon jämförs instämplingsdata med planerade utleveranser. Det ger oss perfekt underlag för att kunna optimera personaltillgången. Vad finns det kvar att göra? - Högst på önskelistan just nu är ökad HR-funktionalitet. Att utforma en arbetsmetodik som bygger på gemensamma värderingar och skapar ett optimalt arbetsklimat. Vi vill bygga system som förbättrar möjligheterna för medarbetarna att utvecklas och växa. I vissa av våra bolag finns en stolt tradition av karriärmöjligheter inom bolaget. Det vill vi implementera i hela koncernen. Vi vill vara med och tävla om att vara Sveriges mest attraktiva arbetsplats! 17 ÅRSREDOVISNING 2013

18 FINANSIELLT 2013 har fokus varit att få bolagen att nyttja våra gemensamma styrkor. Dessa initiativ skapar förutsättningar för konkurrenskraft i en hårt konsoliderad bransch ÅRSREDOVISNING

19 FINANSIELLT Årsredovisning och Koncernredovisning 2013 Innehåll Flerårsöversikt 20 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 26 Allmänna upplysningar 27 Noter 29 Revisionsberättelse 35 STC GreenFood styrelse 36 STC GreenFood ledningsgrupp 37 Ledningsgrupper dotterbolag 38 Här hittar du oss ÅRSREDOVISNING 2013

20 FINANSIELLT Flerårsöversikt Koncernen * KSEK Nettoomsättning Resultat före av- och nedskrivningar/ebitda Operativt rörelseresultat ** Resultat efter finansiella poster Årets resultat efter skatt Balansomslutning Eget Kapital Soliditet (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) 4 neg 2 - Antal anställda * KSEK Nettoomsättning Resultat före av- och nedskrivningar EBITDA Resultat efter finansiella poster Årets resultat efter skatt Balansomslutning Eget Kapital Soliditet (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg neg - * Definitioner av nyckeltal, se allmänna upplysningar ** Rörelseresultat före av och nedskrivningar samt justerat för poster av engångskaraktär ÅRSREDOVISNING

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Robert Friman International AB. Box Gnosjö Robert Friman International AB

Robert Friman International AB. Box Gnosjö Robert Friman International AB Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjö 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se KVARTALSRAPPORT ETT- 2015 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 3 Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING

LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING ÅRSREDOVISNING 2015/2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer