All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63"

Transkript

1 All-In-One Navigator Användarmanual Ver

2 Polstar Technologies, Inc. Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar Logo är registrerade varumärken av Polstar Technologies, Inc. i Taiwan och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, varunamn och servicemärken är egendom för respektive ägare. Ingen del av denna användarmanual får reproduceras eller överföras av annan anledning eller syfte annat än för användarens egen användning utan föregående skriftliga tillstånd av Polstar Technologies, Inc. Detta dokument kan ändras utan föregående information. Du måste läsa de varningar och den information som finns längst bak i denna manual innan du börjar använda din RoadMentor. 2

3 Innehåll Introduktion...4 Packlista...6 Försiktighetsåtgärder för användning av din RoadMentor...8 Installera din RoadMentor i fordonet...10 Använda den externa antennen med din RoadMentor (tillbehör)...12 Komma igång...13 Starta din RoadMentor med kallstart...17 Huvudmeny...18 Kartbild...20 Panorering...22 Vägar...23 Kartans skala...24 Intressepunkter (POI)...25 Destination Ikon...25 Manöverpil...25 Alfanumerisk skärm...27 Tangentbordet...27 Skärmtangentbord...31 Navigationsmeny...32 Navigera med din RoadMentor...34 Återta resväg...35 Resväglista...36 Destinationer...37 Destination via adress...38 Destination via vägkorsning...40 Destination via City Center...42 Intressepunkter (POI)...44 Kategorier för intressepunkter (POI)...45 Sökning inom 40 km från din nuvarande position...49 Sökning av intressepunkt (POI) i ett land...50 Favoriter...51 Föregående destinationer...51 Valmöjligheter för destination...53 Valmöjligheter för resväg...55 Starta/Stoppa Demo...57 Valmöjligheter för skärmen...58 GPS Info...61 Positionering...63 Volume...64 Uppdatera kartor...65 Uppdatera karta via en USB kortläsare (rekommenderas)...65 Uppdatera karta via en USB kabel...66 Ansvar...73 Viktiga meddelanden och varningar...73 Underhåll...74 Lagring...74 Uppfyllelse av FCC, CE och E-märkning...74 Specifikationer

4 Introduktion Gratulerar till köpet av Polstar PRM-1000 RoadMentor fordonsnavigator. Din RoadMentor är ett högteknologiskt navigationssystem konstruerat speciellt för användning i fordon och använder den senaste teknologin för att göra din resa mer effektiv. Din RoadMentor erbjuder följande egenskaper för att göra resa och navigering till din destination lättare: Dynamisk beräkning av resvägen Exakt visning med rörlig karta Röstinstruktion för varje manöver Inbyggd högtalare Upp till 1GB lagringsutrymme med SD minneskort Regelbunden uppdatering av mjukvara och kartor Kompakt, lätt och enkel att bära med sig Enkel att använda och intuitivt gränssnitt Du kan styra din RoadMentor med antingen pekskärmen eller tangentbordet till höger om skärmen. För senaste nytt och uppdateringar, produktsupport och information om Polstar s sortiment av GPS produkter, se Polstar s webbsida på 4

5 Polstar RoadMentor Framsida PÅ/AV knapp Tryck för att slå PÅ eller AV din RoadMentor 2 Högtalare Spelar upp röstmeddelanden och manöverinstruktioner 3 Strömförsörjning Anslutningskontakt för strömförsörjningskabeln 4 Zoom In/Ut knapp Tryck för att zooma in/ut i kartan 5 4-vägs piltangent Tryck för att flytta kartan eller bläddra i menyer 6 Enter knapp Tryck för att bekräfta markerade val 7 Meny knapp Tryck för att gå till huvudmenyn 8 Resväg knapp Tryck för att gå till listan över resvägar 9 Avbryt knapp Tryck för att avbryta markerade val 10 GPS Antenn Inbyggd GPS antenn Baksida Mini USB kontakt Mini USB anslutning för USB kabel till PC 2 Spår för fordonsfäste Spår för montering av böjligt sugkoppfäste 3 Stöd Stöd för stående placering 4 SD Card öppning Lagringsmedia där du lagrar kartor 5 MMCX kontakt Kontakt för extern antenn PAT-1000 (tillbehör) 5

6 Packlista Standard förpackning Du finner följande delar i paketet i samband med köpet av en ny Polstar RoadMentor: 1 x Polstar RoadMentor GPS Navigation enhet 1 x 220V adapter med kabel 1 x 12V ciggkabel adapter för fordonsbruk 1 x användarmanual 1 x sugkoppfäste 1 x Mini USB kabel 1 x USB Driver CD-ROM (med Microsoft ActiveSync 3.7) 1 x Anti-glid matta 1 x SD card (upp till 1GB lagringsutrymme beroende på vald konfiguration) Om något saknas skall inköpsstället kontaktas omedelbart. Sugkoppfäste Mini USB kabel Ciggkabel för fordon Extra tillbehör Följande tillbehör kan köpas separat för att utöka prestandan hos din RoadMentor: Map-Loader CD-ROM (endast distributörer) PMP-NA (karta Nordamerika, 5 CD) PMP-EU (karta Europa, 9 CD) PAT-1000 (extern GPS antenn) 6

7 PAT

8 Försiktighetsåtgärder för användning av din RoadMentor Din RoadMentor är en kompakt och portabel apparat som enkelt kan installeras och tas bort på några sekunder för att alltid kunna ta den med sig. Av säkerhetsskäl skall du fästa din RoadMentor på sugkoppfästet som medföljer i satsen, vilket kan monteras antingen på instrumentpanelen eller på vindrutan. En anti-glid matta ingår för att du skall kunna placera din RoadMentor var som helst på ett säkert sätt. Med sugkoppfäste Fristående OBS: Placera inte din RoadMentor där den kan störa knappar och reglage för ditt fordon eller hindra sikten. Placera inte din RoadMentor så att den kan orsaka personskada och/eller egendomsskada i händelse av en olycka. Placera inte din RoadMentor löst utan förankring. 8

9 OBS: Ta inte ur SD minneskortet när din RoadMentor är igång. Att göra så kan skada data som lagrats på SD kortet. Dessutom skall låset på SD kortet vara i olåst position, som visas nedan, vilket gör SD kortet skrivbart av navigationsprogramvaran. Olåst Låst För att skjuta in kortet: tryck varsamt in kortet i öppningen med etiketten vänd mot baksidan av din RoadMentor enligt bilden nedan. För att ta bort kortet: tryck varsamt in kanten på kortet för att frigöra det och dra sedan ut kortet ur öppningen. För maximal kvalitet på signalerna som tas emot från satelliterna skall din RoadMentor monteras på en plats där den har fri sikt mot himlen. Detta gör att din RoadMentor kan ta emot signaler från så många satelliter som möjligt och därför förbättra exaktheten av dina avläsningar av koordinater och hastighet. Dessutom för att förhindra blockering av satellitsignalen som normalt sker på grund av värmefilm i vindrutan eller fordonets tak rekommenderas att installera en extern antenn (PAT-1000). (Se avsnittet Använda den externa antennen med din RoadMentor ) 9

10 Installera din RoadMentor i fordonet Steg 1 Placera fästet med sugkoppen på en platt yta på vindrutan där den inte kan störa fordonets reglage, hindra förarens synfält eller orsaka olyckor/skador i händelse av en trafikolycka. Lyft upp spaken för sugkoppen Tryck sugkoppen mot den platta ytan Fäll ned spaken Steg 2 Fäst din RoadMentor på sugkoppsfästet. Det finns ett spår bakom din RoadMentor enhet som du kan skjuta in fästet i. Steg 3 Du kan ändra vinkeln mellan fästet och din RoadMentor enhet för att göra det enklare att se och använda. Böj helt enkelt fästet till önskad vinkel. Steg 4 Steg 5 För extra stabilitet kan du placera din RoadMentor enhet på anti-glid mattan. Anti-glid mattan kan förhindra glidning på ytor med upp till 70 graders lutning. Anslut ciggkabeln till cigguttaget i fordonet och till anslutningskontakten på din RoadMentor. 10

11 11

12 Använda den externa antennen med din RoadMentor (tillbehör) För att förhindra blockering av satellitsignalen vilket normalt orsakas av värmefilter I vindrutan eller fordonets tak rekommenderas att installera en extern antenn. För att ansluta PAT-1000 till din RoadMentor: anslut antennkontakten till MMCX kontakten på baksidan av din RoadMentor enligt nedan. Steg 1: Vänd baksidan av din RoadMentor mot dig och packa upp antennkabeln på den externa antennen: MMCX kontakt Steg 2: Skjut in kontakten vertikalt in i MMCX kontakten på din RoadMentor: Steg 4: Dra ut antennen med kabel och placera den på taket på fordonet. Se till att magneten på antennen fäster mot taket. RoadMentor PAT

13 Komma igång Nedan följer en genomgång för att komma igång med din nya RoadMentor. Innan du börjar använda enheten första gången skall du slå PÅ din RoadMentor och låta den vara påslagen med fri sikt mot himlen under 2 minuter för att få en GPS fixering. När du har en giltig GPS fixering kommer kartan på skärmen att automatiskt visa din nuvarande position. Steg 1: Skjut in SD kortet som innehåller de elektroniska kartorna. Anslut strömförsörjningskabeln till din RoadMentor och till en extern strömkälla. Slå PÅ din RoadMentor genom att trycka på ON/OFF knappen. Anslut strömförsörjning till din RoadMentor. Tryck på ON/OFF knappen Steg 2: Efter att du startat din RoadMentor kommer du att se ett varningsmeddelande. Läs detta meddelande och tryck därefter på OK för att fortsätta. (OBS: OK knappen kommer inte att visas förrän du har stoppat i SD kortet) Läs varningsmeddelandet Tryck OK för att fortsätta till kartbilden 13

14 Steg 3: När kartbilden visas, tryck på Menu knappen antingen på skärmen eller på tangentbordet för att visa huvudmenyn. Tryck på ikonen för Destination och destinationsmenyn visas. Steg 4: I destinationsmenyn, tryck på City Center knappen. Detta kommer att visa Navigation via City Center menyn. 14

15 Steg 5: I menyn Navigation via City Center, tryck på By Distance knappen. Detta visar en lista över alla city center inom en 40 km radie från din nuvarande position. By Distance Steg 6: Välj ett city center från City listan vilken kommer att markeras i blått. Tryck på Nav knappen längst ned på skärmen och din RoadMentor kommer automatiskt att beräkna en resväg till valt City Center baserat på dina resvägsval. Valt City Center Tryck Nav 15

16 Steg 7: Den resväg till destinationen som du just har valt från din nuvarande position kommer att visas på skärmen och är markerad i mörkblått. Din RoadMentor kommer att gå in i navigationsläge när en resväg har beräknats. Karta Orientering/Kompass Se Display val för mer information. Ljud PÅ/AV Meny Nuvarande position Färdinformation. Namn på nuvarande gata Tryck för access till informationssidan. Zoom In/Ut Om du har fått giltiga GPS fixeringar med satelliterna kan du nu navigera till din destination med din RoadMentor. Om inte, kan du fortfarande använda Demo funktionen som beskrivs senare i denna manual för att visa hur du kommer till din destination. OBS: ta inte bort SD kortet när din RoadMentor är igång. Det kan resultera i korrupta data som lagras på SD kortet eller orsaka onormal navigationsfunktion även om du stoppar tillbaka SD kortet. Starta om din RoadMentor vid funktionsproblem. Ett varningsmeddelande visas om du tar bort SD kortet. Varning efter borttagning av SD kort Varning efter insättning igen av SD kort 16

17 Starta din RoadMentor med kallstart Du kan slå PÅ din RoadMentor genom att trycka på ON/OFF knappen längst ned på tangentbordet när enheten har anslutits till strömförsörjningen. Placera din RoadMentor på en plats som har en klar och fri sikt mot himlen. Om du använder din RoadMentor för första gången eller har flyttat enheten mer än 800 km från sin senaste position innan enheten slogs av eller lämnat din RoadMentor avslagen under längre perioder skall du kallstarta för att få en GPS fixering. Kallstart fås genom att trycka på minus tangenten kontinuerligt under 10 sekunder omedelbart efter påslag av din RoadMentor. När du har en giltig GPS fixering kommer efterföljande GPS fixeringstillfällen efter påslag, benämnda Time-To-First-Fix (TTFF), att vara färre. Nedan visas den normala tiden för att få en GPS fixering: Kall Start (Användning av din RoadMentor för första gången/flytta enheten mer än 800 km från senaste position/avstängd under långa perioder) Varm Start (Slå av enheten under en tid inom 1 vecka) Het Start (Temporär förlust av GPS fixering/omedelbart påslag/avslag inom 4 timmar) 50 sekunder 35 sekunder 2 sekunder När du slår på din RoadMentor kommer du att se ett varningsmeddelande, tryck OK och du kommer till kartbilden. Du kan nu navigera med din RoadMentor. 17

18 Huvudmeny Du kan få tillgång till många funktioner i din RoadMentor från huvudmenyn. För access till huvudmenyn, tryck på den blå Menu knappen längst nere till vänster på kartbilden efter start av din RoadMentor eller på meny knappen på tangentbordet. Följande funktioner/undermenyer kan nås från huvudmenyn genom att trycka på respektive ikon på skärmen: Destination Börja planering av en resväg till en Intressepunkt, Adress, City Center, Vägkorsning, Favoritplats eller en föregående Destination. Route Options Öppnar menyn Valmöjligheter Resväg. Här kan du ändra dina preferenser för val av resvägen. Start Demo När en resväg har planerats kan du simulera färden för resvägen utan att flytta din RoadMentor. RoadMentor kommer att varna dig för allt precis som den gör med en GPS fixering under körning. Display Options Öppnar Valmöjligheter Display menyn. Här kan du ändra inställningar för visning av kartbilden. 18

19 GPS Info Öppnar bilden för GPS Information. Här finner du information om varje synlig satellit i området och innehåller en grafisk bild som visar positionen för varje satellit. Du finner också information om GPS mottagningens kvalitet, din nuvarande position och höjd. Localisation Öppnar menyn Localisation. Här kan du ändra inställningarna för din RoadMentor för användning i olika länder. Volume Du kan ändra volymen för röstmeddelanden i denna meny. För att återgå till kartbilden, tryck på Exit knappen längst upp i högra hörnet i huvudmenyn. För mer information om varje valmöjlighet, se respektive avsnitt i denna manual. 19

20 Kartbild Kartbilden visar en elektronisk karta över omgivningen och tillåter scrollning och visning av andra delar av kartan förutsatt att dessa delar av kartan är installerade på minneskortet. Du kan också se olika intressantapunkter och alla resvägar din RoadMentor har planerat till destinationen du valt. Din RoadMentor kommer att ladda kartbilden när enheten slås på. Du kan också nå kartbilden genom att trycka på NO knappen på tangentbordet eller Exit knappen (X) på skärmbilden för huvudmenyn. OBS: För att navigera i ett bestämt område måste kartan för detta område vara installerad på SD minneskortet. Karta Orientering/Kompass Se Display Val för mer information. Ljud PÅ/AV Meny Nuvarande position Färdinformation Namn på nuvarande gata Tryck för access till informationssidan. Zoom In/Ut Kartbilden innehåller följande funktioner/information: Ljud PÅ/AV Denna knapp slår PÅ/AV ljudet. Menu Denna knapp visar huvudmenyn. Se avsnittet för huvudmeny för mer information. Zoom In/Ut Ändrar nuvarande skala på kartan. Färdinformation Denna ruta visar nuvarande hastighet, beräknad tid för ankomst (ETA), återstående distans till din destination och återstående tid. Tryck på denna ruta för att växla mellan de olika typerna av information. OBS: Om din RoadMentor inte är i navigationsläge kommer endast din nuvarande hastighet att visas. 20

21 Aktuellt gatunamn Denna ruta visar namnet på gatan som du för närvarande vistas på. Ett tryck här visar en informationsbild som anger adress, gatunamn, ortsnamn och koordinaterna när dessa kan anges. 21

22 Panorering Panorering låter dig se områden som inte visas på skärmen. Sätt fingret på skärmen och dra fingret i önskad riktning så kommer kartan att följa med. Du kan också använda tangenten med 4 pilar. Ex: för att flytta vyn över kartan uppåt, sätt fingret i skärmens överkant och dra nedåt. Under panoreringen kommer en markör att visas mitt på skärmen och man kan hjälp av denna centrera vid zoomning in/ut. För att gå ur panoreringsläget, tryck på den röda knappen längst ned till höger märkt med ett X eller på NO knappen och kartbilden återgår till nuvarande position. Du kan nå navigationsmenyn i panoreringsläge, vilket beskrivs senare i denna manual. 22

23 Vägar RoadMentor klassificerar vägar i 4 olika kategorier och visas med olika färgade linjer på kartbilden: Lokala vägar: Tunn vit linje. Huvudvägar: Tjock orange linje. Motorväg/Motortrafikled: Tjock röd linje. Endast motorvägar/motortrafikleder kommer att visas med alla skalor på kartbilden. Efter planering av en resväg till en destination kommer din resväg att markeras med en mörkblå linje på kartan. Vägar som du väljer att undvika kommer att markeras med violett. 23

24 Kartans skala RoadMentor ger dig möjlighet att ändra kartans skala för att kunna visa en mer detaljerad karta som täcker ett mindre område eller en mindre detaljerad karta som täcker ett större område för att möta dina navigationsbehov. Nuvarande skala visas mellan zoom in/ut knapparna längst ned på skärmen. För att ändra kartans skala, tryck på zoom in/zoom ut knapparna. RoadMentor zoomar in på olika sätt beroende på om du är i panoreringsläge eller inte. Zooma In/Ut i Panoreringsläge Kartan kommer att zooma in/ut i centrum av skärmen, vilket är markerat med en markör. Zooma In/Ut i andra kartlägen Kartan kommer att zooma in/ut på din aktuella position, vilket markeras på kartan med en tjock röd pil omgiven av en blå cirkel. De tillgängliga skalorna för kartan i din RoadMentor är: Ft Miles Meters KM

25 Intressepunkter (POI) Ibland kommer du att se en del olika ikoner på kartbilden. Dessa ikoner representerar lokala landmärken och är kända som intressepunkter (POI). Genom att klicka på någon ikon visas alla intressepunkter runt denna plats. För mer information om intressepunkter (POI), se avsnittet om destinationer. Du kan ändra inställningarna för POI ikonerna i menyn för display val. Efter val av en intressepunkt kommer du att få följande valmöjligheter: Nav Planerar en resväg till destinationen och går till navigationsläge. Fav Lägger till destinationen i din favoritmapp. Map Visar din destination på kartan. Destination Ikon Din destination eller uppehållsplats markeras på kartan med en rund röd/vit ikon efter att din resväg har beräknats. Manöverpil Manöverpilen visar den typ av manöver som krävs vid nästa manöverpunkt och markeras på kartan med en grön pil. Denna visas endast om en resväg har beräknats. 25

26 Använda tangenten med 4 pilar Du kan styra din RoadMentor genom att använda både pekskärmen eller tangentbordet till höger om skärmen. Särskilt tangenten med 4 pilar erbjuder några användbara funktioner enligt listan nedan. Bläddra igenom Val/Menyer Du kan bläddra igenom de olika valen i menyerna med piltangenten. Valet markeras med en röd ram. För att bekräfta valet, tryck på OK knappen. Scrolla kartan Du kan också scrolla kartan med piltangenten. Tryck på den pil som du vill att kartan skall röra sig I riktning med. 26

27 Alfanumerisk skärm Man kan mata in alfanumeriska bokstäver och siffror antingen med pekskärmen eller med tangentbordet. Resultatfönster Detta fönster visar varje tillgänglig post som matchar de inmatade tecknen. Vald post markeras med blått Snabbtangenter Tangentbordet övergår till speciella tangenter i inmatningsläget. Alfanumerisk skärm Detta fönster visar valbara alfanumeriska tecken. Det valda tecknet markeras med en röd ram. 5 6 Tangentbordet Du kan använda tangentbordet till höger om skärmen för att välja bokstäver eller siffror, mata in eller radera tecken, växla mellan ABC och 123 och för att välja markerad post i resultatfönstret. Några snabbtangenter har programmerats för att snabba upp din inmatning. Snabbtangenter: Original tangent Funktion snabbtangent 1 Lista resväg Växlar mellan ABC och 123 inmatningsläge. 2 Meny Avbryter Alfanumeriskt fönster, aktiverar Resultatfönster. 3 OK I Alfanumeriskt fönster representerar den Välj. I Resultatfönstret representerar den Enter. 4 Avbryt Raderar tecken eller återgår till föregående sida. 5 4-vägs piltangent I Alfanumeriskt fönster flyttas den röda markeringen. I Resultatfönstret agerar den som scrolltangent. 6 Zoom in/ut + : flytta markeringen nedåt. - : flytta markeringen uppåt. 27

28 Ett exempel för användning av tangentbordet till inmatning: Använd 4-vägs piltangent för att navigera. Använd OK tangenten för att välja alfanumeriskt tecken. I detta exempel, välj och mata in LOND. Posterna som matchar LOND visas i resultatfönstret. Använd +/- tangenten för att scrolla ned/upp till önskad post. I detta exempel, flytta vald post från [ANDOVER] till [LONGHOPE] genom att trycka på + snabbtangent för att scrolla ned. 28

29 Använd No tangenten för att radera tecken om nödvändigt. OBS: Om alla tecken är raderade kommer ett tryck på No tangenten att resultera i återgång till föregående sida Input Method enligt nedan. Använd Menu tangenten för att växla till Resultatfönstret. (det alfanumeriska fönstret blir grått) 29

30 Använd OK tangenten för att bekräfta. I detta exempel kommer staden LITTLE LONDON [LONGHOPE] att bekräftas. OBS: Med Resultatfönstret aktivt måste du peka på det Alfanumeriska fönstret för att växla tillbaka om du vill mata in alfanumeriska tecken igen. Om du måste mata in numeriska tecken, välj 123 för att växla (och använd ABC för att växla tillbaka till alfabetet) 30

31 Skärmtangentbord Du kan mata in information i din RoadMentor med skärmtangentbordet. Till exempel kan du använda skärmtangentbordet för att mata in gatunamnet och ortsnamnet för att lokalisera en speciell intressepunkt. För att använda skärmtangentbordet, tryck helt enkelt på önskad bokstav, symbol eller siffra på pekskärmen. Resultatfönster Alfanumeriskt fönster Flytta upp poster Flytta ned poster Bekräfta post Radera tecken Växla mellan ABC och 123 Återgå till föregående sida Skärmtangentbordet används primärt för att mata in adresser/gatunamn ortsnamn/namn för intressepunkter. Peka på Resultatfönstret kommer att deaktivera det Alfanumeriska fönstret och vice versa. 31

32 Navigationsmeny Navigationsmenyn ger dig ett antal valmöjligheter när du väljer en punkt på kartan. För att ladda Navigationsmenyn, tryck bestämt på skärmen på den punkt på kartan som du är intresserad av och släpp. Navigationsmenyn kommer att sätta positionen till den närmast synliga vägen på kartan gentemot den punkt som du har valt. Navigationsmenyn kan nås från panoreringsläget och normalläget och innehåller följande valmöjligheter: Set Start Location Detta val kommer att ställa in din startposition. När startpositionen är satt kan du se en fet röd pil markerad med en blå cirkel ovanpå denna position. Set Stopover Du kan endast ställa in ett mellanstopp efter att en resväg har programmerats. Ett mellanstopp är en destination som du reser till innan du når din slutdestination. RoadMentor kommer att planera en resväg till mellanstoppet från din nuvarande position och fråga dig om du vill fortsätta till din slutdestination när du har nått punkten för mellanstoppet. Genom att välja JA kommer din RoadMentor att planera en resväg till din slutdestination från punkten för mellanstoppet. Om man väljer NEJ återgår kartbilden till positionen för mellanstoppet. Endast ett mellanstopp kan ställas in för varje resväg. Därför kommer endast det senast inmatade mellanstoppet att lagras om du anger flera mellanstopp. 32

33 Set Destination Detta val ställer in din destination. När destinationen har angetts kommer din RoadMentor att planera en resväg till destinationen från din nuvarande position eller startposition. Denna resväg är markerad med blått på kartbilden. Din destination kommer att markeras med en rund röd/vit ikon på kartan. Save This Location Lägger till den valda platsen till din favorit mapp. För mer information, se avsnittet om favoriter under destinationsmenyn. Info Detta val laddar informationsfönstret, vilket visar adress, gatunamn, ortsnamn och koordinaterna där dessa finns tillgängliga. Cancel Stänger Navigationsmenyn och återgår till kartbilden. OBS: Navigationsmenyn kan inte nås när kartan visas i 3D läge. 33

34 Navigera med din RoadMentor Din RoadMentor kommer att gå till navigeringsläge när en resväg har planerats med Destinationsmenyn eller Navigationsmenyn. I navigationsläget kommer kartbilden att visa följande information som tillägg till vad som normalt visas: Namn på nästa gata. Tryck här för access till listan över Nästa typ av manöver Tryck här för ett uppdaterat röstmeddelande Destinationsikon Återstående distans från nästa manöverpunkt. Nästa manöverpunkt Färdinformation Nästa typ av manöver Detta visas i den violetta rutan placerad längst upp till vänster på skärmen och är markerad på kartan vid punkten för nästa manöver. En beröring på pilen kommer att ge dig ett uppdaterat röstmeddelande som ger återstående distans till nästa manöver och vilken typ av manöver som krävs. Distans till nästa manöver Denna visas i den vita rutan till höger om symbolen för nästa manöver längst upp till vänster på skärmen. Nästa gatunamn Namnet visas överst på kartbilden. Tryck här för att visa resväglistan. När du är i navigationsläge kommer du att guidas med röstmeddelanden som talar om nästa typ av manöver samt distansen till denna. Du måste ha en GPS fixering innan du kan använda din RoadMentor för att navigering av resvägen skall ske under körning. När du inte har GPS fixering med satelliter kan du ändå använda Demo funktionen för att visa hur du kommer till din destination. 34

35 Återta resväg RoadMentor har en dynamisk funktion för att kontinuerligt omberäkna resvägen till din destination om du av någon anledning avviker från den planerade resvägen i navigationsläget. Dynamisk omberäkning kommer endast att fungera när du har en giltig GPS fixering då din RoadMentor konstant kräver koordinaterna för din aktuella position för att kunna omplanera din resväg. Om strömförsörjningen har stängts av under det att du fortfarande var i navigationsläge kommer du att tillfrågas vid nästa påslag om du vill fortsätta till din destination. Yes - RoadMentor kommer att omplanera din resväg från nuvarande position till din slutdestination. No - RoadMentor kommer att ladda kartbilden centrerad för din nuvarande position. Föregående resväg kommer att raderas. 35

36 Resväglista Denna lista visar alla vägar som du kommer att använda på vägen till din destination, inklusive distansen du måste färdas och typen av manöver som krävs vid varje manöverpunkt. Du får information med röstmeddelanden som talar om återstående distans fram till punkten för nästa manöver och vilken manöver som skall utföras när du närmar dig manöverpunkten. För access till Resväglistan, tryck på namnet för nästa gata överst på skärmen medan du är i navigationsläge. För att återgå till kartbilden, tryck på den röda X knappen längst ned till höger på skärmen. 36

37 Destinationer Menyn Set Destination tillåter planering av resvägar till en destination genom att välja en destination med en av de tillgängliga metoderna. Resvägen till din destination kan planeras antingen från en startpunkt eller från din nuvarande position. Menyn Set Destination är också tillgänglig för att välja mellanstopp. Du kan välja destinationer från valfritt land så länge som kartorna för detta land är lagrade i din RoadMentor. Destinationerna är sorterade för varje land. 37

38 Destination via adress Adress funktionen låter dig ange en adress som din destination. Överst på skärmen visas vilket land som du söker i. Street First Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in gatunamn och gatunummer. Valmöjligheten Street First gör att du kan som förstaval välja en valfri gata i aktuellt land. Efter inmatning av en adress kommer din RoadMentor att ladda en lista av sökresultat och du har följande valmöjligheter att välja från efter att en adress har valts: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. 38

39 Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna adress. City First Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in ortsnamn följt av gatunamn och nummer. Valmöjligheten City First gör att du kan välja valfri gata i den ort som du har valt. Efter att en adress har valts kommer din RoadMentor att ladda en lista med sökresultat och du har följande valmöjligheter att välja från efter att en adress har valts: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna adress. Change Denna knapp låter dig välja adresser i ett annat land med skärmtangentbordet förutsatt att detta lands kartor är lagrade i din RoadMentor. 39

40 Destination via vägkorsning Denna funktion låter dig ange en vägkorsning som din destination. Överst på skärmen visas vilket land som du söker i. Street First Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in gatunamnen för korsningen. Efter att du har matat in det 1:a gatunamnet kommer din RoadMentor att be dig mata in det 2:a gatunamnet som korsar den första gatan. När du har valt en vägkorsning kommer du att få 3 valmöjligheter: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. 40

41 Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna vägkorsning. City First - Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in ortsnamnet följt av gatunamnen för korsningen. Efter att du har matat in det 1:a gatunamnet kommer din RoadMentor att be dig mata in det 2:a gatunamnet som korsar den första gatan. När du har valt en vägkorsning kommer du att få 3 valmöjligheter: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna vägkorsning. Om du vill återgå till föregående meny, tryck på den röda knappen markerad med X längst ned till höger på skärmen. Change knappen låter dig välja vägkorsningar i andra länder med skärmtangentbordet förutsatt att dessa kartor är lagrade i din RoadMentor. 41

42 Destination via City Center City Center funktionen låter dig ange ett centrum i en ort som din destination. Mitt på skärmen visas vilket land du söker i. Du kan välja ett city center som din destination med en av följande 3 funktioner: Alphabetical Detta val visar alla city center belägna inom 40 km från din aktuella position i alfabetisk ordning. By distance 42

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Total omstart Handi Defy+

Total omstart Handi Defy+ Total omstart Handi Defy+ Total omstart innebär att Handi Defy+ startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi Defy+ ska lämnas till en ny användare

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer