All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63"

Transkript

1 All-In-One Navigator Användarmanual Ver

2 Polstar Technologies, Inc. Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar Logo är registrerade varumärken av Polstar Technologies, Inc. i Taiwan och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, varunamn och servicemärken är egendom för respektive ägare. Ingen del av denna användarmanual får reproduceras eller överföras av annan anledning eller syfte annat än för användarens egen användning utan föregående skriftliga tillstånd av Polstar Technologies, Inc. Detta dokument kan ändras utan föregående information. Du måste läsa de varningar och den information som finns längst bak i denna manual innan du börjar använda din RoadMentor. 2

3 Innehåll Introduktion...4 Packlista...6 Försiktighetsåtgärder för användning av din RoadMentor...8 Installera din RoadMentor i fordonet...10 Använda den externa antennen med din RoadMentor (tillbehör)...12 Komma igång...13 Starta din RoadMentor med kallstart...17 Huvudmeny...18 Kartbild...20 Panorering...22 Vägar...23 Kartans skala...24 Intressepunkter (POI)...25 Destination Ikon...25 Manöverpil...25 Alfanumerisk skärm...27 Tangentbordet...27 Skärmtangentbord...31 Navigationsmeny...32 Navigera med din RoadMentor...34 Återta resväg...35 Resväglista...36 Destinationer...37 Destination via adress...38 Destination via vägkorsning...40 Destination via City Center...42 Intressepunkter (POI)...44 Kategorier för intressepunkter (POI)...45 Sökning inom 40 km från din nuvarande position...49 Sökning av intressepunkt (POI) i ett land...50 Favoriter...51 Föregående destinationer...51 Valmöjligheter för destination...53 Valmöjligheter för resväg...55 Starta/Stoppa Demo...57 Valmöjligheter för skärmen...58 GPS Info...61 Positionering...63 Volume...64 Uppdatera kartor...65 Uppdatera karta via en USB kortläsare (rekommenderas)...65 Uppdatera karta via en USB kabel...66 Ansvar...73 Viktiga meddelanden och varningar...73 Underhåll...74 Lagring...74 Uppfyllelse av FCC, CE och E-märkning...74 Specifikationer

4 Introduktion Gratulerar till köpet av Polstar PRM-1000 RoadMentor fordonsnavigator. Din RoadMentor är ett högteknologiskt navigationssystem konstruerat speciellt för användning i fordon och använder den senaste teknologin för att göra din resa mer effektiv. Din RoadMentor erbjuder följande egenskaper för att göra resa och navigering till din destination lättare: Dynamisk beräkning av resvägen Exakt visning med rörlig karta Röstinstruktion för varje manöver Inbyggd högtalare Upp till 1GB lagringsutrymme med SD minneskort Regelbunden uppdatering av mjukvara och kartor Kompakt, lätt och enkel att bära med sig Enkel att använda och intuitivt gränssnitt Du kan styra din RoadMentor med antingen pekskärmen eller tangentbordet till höger om skärmen. För senaste nytt och uppdateringar, produktsupport och information om Polstar s sortiment av GPS produkter, se Polstar s webbsida på 4

5 Polstar RoadMentor Framsida PÅ/AV knapp Tryck för att slå PÅ eller AV din RoadMentor 2 Högtalare Spelar upp röstmeddelanden och manöverinstruktioner 3 Strömförsörjning Anslutningskontakt för strömförsörjningskabeln 4 Zoom In/Ut knapp Tryck för att zooma in/ut i kartan 5 4-vägs piltangent Tryck för att flytta kartan eller bläddra i menyer 6 Enter knapp Tryck för att bekräfta markerade val 7 Meny knapp Tryck för att gå till huvudmenyn 8 Resväg knapp Tryck för att gå till listan över resvägar 9 Avbryt knapp Tryck för att avbryta markerade val 10 GPS Antenn Inbyggd GPS antenn Baksida Mini USB kontakt Mini USB anslutning för USB kabel till PC 2 Spår för fordonsfäste Spår för montering av böjligt sugkoppfäste 3 Stöd Stöd för stående placering 4 SD Card öppning Lagringsmedia där du lagrar kartor 5 MMCX kontakt Kontakt för extern antenn PAT-1000 (tillbehör) 5

6 Packlista Standard förpackning Du finner följande delar i paketet i samband med köpet av en ny Polstar RoadMentor: 1 x Polstar RoadMentor GPS Navigation enhet 1 x 220V adapter med kabel 1 x 12V ciggkabel adapter för fordonsbruk 1 x användarmanual 1 x sugkoppfäste 1 x Mini USB kabel 1 x USB Driver CD-ROM (med Microsoft ActiveSync 3.7) 1 x Anti-glid matta 1 x SD card (upp till 1GB lagringsutrymme beroende på vald konfiguration) Om något saknas skall inköpsstället kontaktas omedelbart. Sugkoppfäste Mini USB kabel Ciggkabel för fordon Extra tillbehör Följande tillbehör kan köpas separat för att utöka prestandan hos din RoadMentor: Map-Loader CD-ROM (endast distributörer) PMP-NA (karta Nordamerika, 5 CD) PMP-EU (karta Europa, 9 CD) PAT-1000 (extern GPS antenn) 6

7 PAT

8 Försiktighetsåtgärder för användning av din RoadMentor Din RoadMentor är en kompakt och portabel apparat som enkelt kan installeras och tas bort på några sekunder för att alltid kunna ta den med sig. Av säkerhetsskäl skall du fästa din RoadMentor på sugkoppfästet som medföljer i satsen, vilket kan monteras antingen på instrumentpanelen eller på vindrutan. En anti-glid matta ingår för att du skall kunna placera din RoadMentor var som helst på ett säkert sätt. Med sugkoppfäste Fristående OBS: Placera inte din RoadMentor där den kan störa knappar och reglage för ditt fordon eller hindra sikten. Placera inte din RoadMentor så att den kan orsaka personskada och/eller egendomsskada i händelse av en olycka. Placera inte din RoadMentor löst utan förankring. 8

9 OBS: Ta inte ur SD minneskortet när din RoadMentor är igång. Att göra så kan skada data som lagrats på SD kortet. Dessutom skall låset på SD kortet vara i olåst position, som visas nedan, vilket gör SD kortet skrivbart av navigationsprogramvaran. Olåst Låst För att skjuta in kortet: tryck varsamt in kortet i öppningen med etiketten vänd mot baksidan av din RoadMentor enligt bilden nedan. För att ta bort kortet: tryck varsamt in kanten på kortet för att frigöra det och dra sedan ut kortet ur öppningen. För maximal kvalitet på signalerna som tas emot från satelliterna skall din RoadMentor monteras på en plats där den har fri sikt mot himlen. Detta gör att din RoadMentor kan ta emot signaler från så många satelliter som möjligt och därför förbättra exaktheten av dina avläsningar av koordinater och hastighet. Dessutom för att förhindra blockering av satellitsignalen som normalt sker på grund av värmefilm i vindrutan eller fordonets tak rekommenderas att installera en extern antenn (PAT-1000). (Se avsnittet Använda den externa antennen med din RoadMentor ) 9

10 Installera din RoadMentor i fordonet Steg 1 Placera fästet med sugkoppen på en platt yta på vindrutan där den inte kan störa fordonets reglage, hindra förarens synfält eller orsaka olyckor/skador i händelse av en trafikolycka. Lyft upp spaken för sugkoppen Tryck sugkoppen mot den platta ytan Fäll ned spaken Steg 2 Fäst din RoadMentor på sugkoppsfästet. Det finns ett spår bakom din RoadMentor enhet som du kan skjuta in fästet i. Steg 3 Du kan ändra vinkeln mellan fästet och din RoadMentor enhet för att göra det enklare att se och använda. Böj helt enkelt fästet till önskad vinkel. Steg 4 Steg 5 För extra stabilitet kan du placera din RoadMentor enhet på anti-glid mattan. Anti-glid mattan kan förhindra glidning på ytor med upp till 70 graders lutning. Anslut ciggkabeln till cigguttaget i fordonet och till anslutningskontakten på din RoadMentor. 10

11 11

12 Använda den externa antennen med din RoadMentor (tillbehör) För att förhindra blockering av satellitsignalen vilket normalt orsakas av värmefilter I vindrutan eller fordonets tak rekommenderas att installera en extern antenn. För att ansluta PAT-1000 till din RoadMentor: anslut antennkontakten till MMCX kontakten på baksidan av din RoadMentor enligt nedan. Steg 1: Vänd baksidan av din RoadMentor mot dig och packa upp antennkabeln på den externa antennen: MMCX kontakt Steg 2: Skjut in kontakten vertikalt in i MMCX kontakten på din RoadMentor: Steg 4: Dra ut antennen med kabel och placera den på taket på fordonet. Se till att magneten på antennen fäster mot taket. RoadMentor PAT

13 Komma igång Nedan följer en genomgång för att komma igång med din nya RoadMentor. Innan du börjar använda enheten första gången skall du slå PÅ din RoadMentor och låta den vara påslagen med fri sikt mot himlen under 2 minuter för att få en GPS fixering. När du har en giltig GPS fixering kommer kartan på skärmen att automatiskt visa din nuvarande position. Steg 1: Skjut in SD kortet som innehåller de elektroniska kartorna. Anslut strömförsörjningskabeln till din RoadMentor och till en extern strömkälla. Slå PÅ din RoadMentor genom att trycka på ON/OFF knappen. Anslut strömförsörjning till din RoadMentor. Tryck på ON/OFF knappen Steg 2: Efter att du startat din RoadMentor kommer du att se ett varningsmeddelande. Läs detta meddelande och tryck därefter på OK för att fortsätta. (OBS: OK knappen kommer inte att visas förrän du har stoppat i SD kortet) Läs varningsmeddelandet Tryck OK för att fortsätta till kartbilden 13

14 Steg 3: När kartbilden visas, tryck på Menu knappen antingen på skärmen eller på tangentbordet för att visa huvudmenyn. Tryck på ikonen för Destination och destinationsmenyn visas. Steg 4: I destinationsmenyn, tryck på City Center knappen. Detta kommer att visa Navigation via City Center menyn. 14

15 Steg 5: I menyn Navigation via City Center, tryck på By Distance knappen. Detta visar en lista över alla city center inom en 40 km radie från din nuvarande position. By Distance Steg 6: Välj ett city center från City listan vilken kommer att markeras i blått. Tryck på Nav knappen längst ned på skärmen och din RoadMentor kommer automatiskt att beräkna en resväg till valt City Center baserat på dina resvägsval. Valt City Center Tryck Nav 15

16 Steg 7: Den resväg till destinationen som du just har valt från din nuvarande position kommer att visas på skärmen och är markerad i mörkblått. Din RoadMentor kommer att gå in i navigationsläge när en resväg har beräknats. Karta Orientering/Kompass Se Display val för mer information. Ljud PÅ/AV Meny Nuvarande position Färdinformation. Namn på nuvarande gata Tryck för access till informationssidan. Zoom In/Ut Om du har fått giltiga GPS fixeringar med satelliterna kan du nu navigera till din destination med din RoadMentor. Om inte, kan du fortfarande använda Demo funktionen som beskrivs senare i denna manual för att visa hur du kommer till din destination. OBS: ta inte bort SD kortet när din RoadMentor är igång. Det kan resultera i korrupta data som lagras på SD kortet eller orsaka onormal navigationsfunktion även om du stoppar tillbaka SD kortet. Starta om din RoadMentor vid funktionsproblem. Ett varningsmeddelande visas om du tar bort SD kortet. Varning efter borttagning av SD kort Varning efter insättning igen av SD kort 16

17 Starta din RoadMentor med kallstart Du kan slå PÅ din RoadMentor genom att trycka på ON/OFF knappen längst ned på tangentbordet när enheten har anslutits till strömförsörjningen. Placera din RoadMentor på en plats som har en klar och fri sikt mot himlen. Om du använder din RoadMentor för första gången eller har flyttat enheten mer än 800 km från sin senaste position innan enheten slogs av eller lämnat din RoadMentor avslagen under längre perioder skall du kallstarta för att få en GPS fixering. Kallstart fås genom att trycka på minus tangenten kontinuerligt under 10 sekunder omedelbart efter påslag av din RoadMentor. När du har en giltig GPS fixering kommer efterföljande GPS fixeringstillfällen efter påslag, benämnda Time-To-First-Fix (TTFF), att vara färre. Nedan visas den normala tiden för att få en GPS fixering: Kall Start (Användning av din RoadMentor för första gången/flytta enheten mer än 800 km från senaste position/avstängd under långa perioder) Varm Start (Slå av enheten under en tid inom 1 vecka) Het Start (Temporär förlust av GPS fixering/omedelbart påslag/avslag inom 4 timmar) 50 sekunder 35 sekunder 2 sekunder När du slår på din RoadMentor kommer du att se ett varningsmeddelande, tryck OK och du kommer till kartbilden. Du kan nu navigera med din RoadMentor. 17

18 Huvudmeny Du kan få tillgång till många funktioner i din RoadMentor från huvudmenyn. För access till huvudmenyn, tryck på den blå Menu knappen längst nere till vänster på kartbilden efter start av din RoadMentor eller på meny knappen på tangentbordet. Följande funktioner/undermenyer kan nås från huvudmenyn genom att trycka på respektive ikon på skärmen: Destination Börja planering av en resväg till en Intressepunkt, Adress, City Center, Vägkorsning, Favoritplats eller en föregående Destination. Route Options Öppnar menyn Valmöjligheter Resväg. Här kan du ändra dina preferenser för val av resvägen. Start Demo När en resväg har planerats kan du simulera färden för resvägen utan att flytta din RoadMentor. RoadMentor kommer att varna dig för allt precis som den gör med en GPS fixering under körning. Display Options Öppnar Valmöjligheter Display menyn. Här kan du ändra inställningar för visning av kartbilden. 18

19 GPS Info Öppnar bilden för GPS Information. Här finner du information om varje synlig satellit i området och innehåller en grafisk bild som visar positionen för varje satellit. Du finner också information om GPS mottagningens kvalitet, din nuvarande position och höjd. Localisation Öppnar menyn Localisation. Här kan du ändra inställningarna för din RoadMentor för användning i olika länder. Volume Du kan ändra volymen för röstmeddelanden i denna meny. För att återgå till kartbilden, tryck på Exit knappen längst upp i högra hörnet i huvudmenyn. För mer information om varje valmöjlighet, se respektive avsnitt i denna manual. 19

20 Kartbild Kartbilden visar en elektronisk karta över omgivningen och tillåter scrollning och visning av andra delar av kartan förutsatt att dessa delar av kartan är installerade på minneskortet. Du kan också se olika intressantapunkter och alla resvägar din RoadMentor har planerat till destinationen du valt. Din RoadMentor kommer att ladda kartbilden när enheten slås på. Du kan också nå kartbilden genom att trycka på NO knappen på tangentbordet eller Exit knappen (X) på skärmbilden för huvudmenyn. OBS: För att navigera i ett bestämt område måste kartan för detta område vara installerad på SD minneskortet. Karta Orientering/Kompass Se Display Val för mer information. Ljud PÅ/AV Meny Nuvarande position Färdinformation Namn på nuvarande gata Tryck för access till informationssidan. Zoom In/Ut Kartbilden innehåller följande funktioner/information: Ljud PÅ/AV Denna knapp slår PÅ/AV ljudet. Menu Denna knapp visar huvudmenyn. Se avsnittet för huvudmeny för mer information. Zoom In/Ut Ändrar nuvarande skala på kartan. Färdinformation Denna ruta visar nuvarande hastighet, beräknad tid för ankomst (ETA), återstående distans till din destination och återstående tid. Tryck på denna ruta för att växla mellan de olika typerna av information. OBS: Om din RoadMentor inte är i navigationsläge kommer endast din nuvarande hastighet att visas. 20

21 Aktuellt gatunamn Denna ruta visar namnet på gatan som du för närvarande vistas på. Ett tryck här visar en informationsbild som anger adress, gatunamn, ortsnamn och koordinaterna när dessa kan anges. 21

22 Panorering Panorering låter dig se områden som inte visas på skärmen. Sätt fingret på skärmen och dra fingret i önskad riktning så kommer kartan att följa med. Du kan också använda tangenten med 4 pilar. Ex: för att flytta vyn över kartan uppåt, sätt fingret i skärmens överkant och dra nedåt. Under panoreringen kommer en markör att visas mitt på skärmen och man kan hjälp av denna centrera vid zoomning in/ut. För att gå ur panoreringsläget, tryck på den röda knappen längst ned till höger märkt med ett X eller på NO knappen och kartbilden återgår till nuvarande position. Du kan nå navigationsmenyn i panoreringsläge, vilket beskrivs senare i denna manual. 22

23 Vägar RoadMentor klassificerar vägar i 4 olika kategorier och visas med olika färgade linjer på kartbilden: Lokala vägar: Tunn vit linje. Huvudvägar: Tjock orange linje. Motorväg/Motortrafikled: Tjock röd linje. Endast motorvägar/motortrafikleder kommer att visas med alla skalor på kartbilden. Efter planering av en resväg till en destination kommer din resväg att markeras med en mörkblå linje på kartan. Vägar som du väljer att undvika kommer att markeras med violett. 23

24 Kartans skala RoadMentor ger dig möjlighet att ändra kartans skala för att kunna visa en mer detaljerad karta som täcker ett mindre område eller en mindre detaljerad karta som täcker ett större område för att möta dina navigationsbehov. Nuvarande skala visas mellan zoom in/ut knapparna längst ned på skärmen. För att ändra kartans skala, tryck på zoom in/zoom ut knapparna. RoadMentor zoomar in på olika sätt beroende på om du är i panoreringsläge eller inte. Zooma In/Ut i Panoreringsläge Kartan kommer att zooma in/ut i centrum av skärmen, vilket är markerat med en markör. Zooma In/Ut i andra kartlägen Kartan kommer att zooma in/ut på din aktuella position, vilket markeras på kartan med en tjock röd pil omgiven av en blå cirkel. De tillgängliga skalorna för kartan i din RoadMentor är: Ft Miles Meters KM

25 Intressepunkter (POI) Ibland kommer du att se en del olika ikoner på kartbilden. Dessa ikoner representerar lokala landmärken och är kända som intressepunkter (POI). Genom att klicka på någon ikon visas alla intressepunkter runt denna plats. För mer information om intressepunkter (POI), se avsnittet om destinationer. Du kan ändra inställningarna för POI ikonerna i menyn för display val. Efter val av en intressepunkt kommer du att få följande valmöjligheter: Nav Planerar en resväg till destinationen och går till navigationsläge. Fav Lägger till destinationen i din favoritmapp. Map Visar din destination på kartan. Destination Ikon Din destination eller uppehållsplats markeras på kartan med en rund röd/vit ikon efter att din resväg har beräknats. Manöverpil Manöverpilen visar den typ av manöver som krävs vid nästa manöverpunkt och markeras på kartan med en grön pil. Denna visas endast om en resväg har beräknats. 25

26 Använda tangenten med 4 pilar Du kan styra din RoadMentor genom att använda både pekskärmen eller tangentbordet till höger om skärmen. Särskilt tangenten med 4 pilar erbjuder några användbara funktioner enligt listan nedan. Bläddra igenom Val/Menyer Du kan bläddra igenom de olika valen i menyerna med piltangenten. Valet markeras med en röd ram. För att bekräfta valet, tryck på OK knappen. Scrolla kartan Du kan också scrolla kartan med piltangenten. Tryck på den pil som du vill att kartan skall röra sig I riktning med. 26

27 Alfanumerisk skärm Man kan mata in alfanumeriska bokstäver och siffror antingen med pekskärmen eller med tangentbordet. Resultatfönster Detta fönster visar varje tillgänglig post som matchar de inmatade tecknen. Vald post markeras med blått Snabbtangenter Tangentbordet övergår till speciella tangenter i inmatningsläget. Alfanumerisk skärm Detta fönster visar valbara alfanumeriska tecken. Det valda tecknet markeras med en röd ram. 5 6 Tangentbordet Du kan använda tangentbordet till höger om skärmen för att välja bokstäver eller siffror, mata in eller radera tecken, växla mellan ABC och 123 och för att välja markerad post i resultatfönstret. Några snabbtangenter har programmerats för att snabba upp din inmatning. Snabbtangenter: Original tangent Funktion snabbtangent 1 Lista resväg Växlar mellan ABC och 123 inmatningsläge. 2 Meny Avbryter Alfanumeriskt fönster, aktiverar Resultatfönster. 3 OK I Alfanumeriskt fönster representerar den Välj. I Resultatfönstret representerar den Enter. 4 Avbryt Raderar tecken eller återgår till föregående sida. 5 4-vägs piltangent I Alfanumeriskt fönster flyttas den röda markeringen. I Resultatfönstret agerar den som scrolltangent. 6 Zoom in/ut + : flytta markeringen nedåt. - : flytta markeringen uppåt. 27

28 Ett exempel för användning av tangentbordet till inmatning: Använd 4-vägs piltangent för att navigera. Använd OK tangenten för att välja alfanumeriskt tecken. I detta exempel, välj och mata in LOND. Posterna som matchar LOND visas i resultatfönstret. Använd +/- tangenten för att scrolla ned/upp till önskad post. I detta exempel, flytta vald post från [ANDOVER] till [LONGHOPE] genom att trycka på + snabbtangent för att scrolla ned. 28

29 Använd No tangenten för att radera tecken om nödvändigt. OBS: Om alla tecken är raderade kommer ett tryck på No tangenten att resultera i återgång till föregående sida Input Method enligt nedan. Använd Menu tangenten för att växla till Resultatfönstret. (det alfanumeriska fönstret blir grått) 29

30 Använd OK tangenten för att bekräfta. I detta exempel kommer staden LITTLE LONDON [LONGHOPE] att bekräftas. OBS: Med Resultatfönstret aktivt måste du peka på det Alfanumeriska fönstret för att växla tillbaka om du vill mata in alfanumeriska tecken igen. Om du måste mata in numeriska tecken, välj 123 för att växla (och använd ABC för att växla tillbaka till alfabetet) 30

31 Skärmtangentbord Du kan mata in information i din RoadMentor med skärmtangentbordet. Till exempel kan du använda skärmtangentbordet för att mata in gatunamnet och ortsnamnet för att lokalisera en speciell intressepunkt. För att använda skärmtangentbordet, tryck helt enkelt på önskad bokstav, symbol eller siffra på pekskärmen. Resultatfönster Alfanumeriskt fönster Flytta upp poster Flytta ned poster Bekräfta post Radera tecken Växla mellan ABC och 123 Återgå till föregående sida Skärmtangentbordet används primärt för att mata in adresser/gatunamn ortsnamn/namn för intressepunkter. Peka på Resultatfönstret kommer att deaktivera det Alfanumeriska fönstret och vice versa. 31

32 Navigationsmeny Navigationsmenyn ger dig ett antal valmöjligheter när du väljer en punkt på kartan. För att ladda Navigationsmenyn, tryck bestämt på skärmen på den punkt på kartan som du är intresserad av och släpp. Navigationsmenyn kommer att sätta positionen till den närmast synliga vägen på kartan gentemot den punkt som du har valt. Navigationsmenyn kan nås från panoreringsläget och normalläget och innehåller följande valmöjligheter: Set Start Location Detta val kommer att ställa in din startposition. När startpositionen är satt kan du se en fet röd pil markerad med en blå cirkel ovanpå denna position. Set Stopover Du kan endast ställa in ett mellanstopp efter att en resväg har programmerats. Ett mellanstopp är en destination som du reser till innan du når din slutdestination. RoadMentor kommer att planera en resväg till mellanstoppet från din nuvarande position och fråga dig om du vill fortsätta till din slutdestination när du har nått punkten för mellanstoppet. Genom att välja JA kommer din RoadMentor att planera en resväg till din slutdestination från punkten för mellanstoppet. Om man väljer NEJ återgår kartbilden till positionen för mellanstoppet. Endast ett mellanstopp kan ställas in för varje resväg. Därför kommer endast det senast inmatade mellanstoppet att lagras om du anger flera mellanstopp. 32

33 Set Destination Detta val ställer in din destination. När destinationen har angetts kommer din RoadMentor att planera en resväg till destinationen från din nuvarande position eller startposition. Denna resväg är markerad med blått på kartbilden. Din destination kommer att markeras med en rund röd/vit ikon på kartan. Save This Location Lägger till den valda platsen till din favorit mapp. För mer information, se avsnittet om favoriter under destinationsmenyn. Info Detta val laddar informationsfönstret, vilket visar adress, gatunamn, ortsnamn och koordinaterna där dessa finns tillgängliga. Cancel Stänger Navigationsmenyn och återgår till kartbilden. OBS: Navigationsmenyn kan inte nås när kartan visas i 3D läge. 33

34 Navigera med din RoadMentor Din RoadMentor kommer att gå till navigeringsläge när en resväg har planerats med Destinationsmenyn eller Navigationsmenyn. I navigationsläget kommer kartbilden att visa följande information som tillägg till vad som normalt visas: Namn på nästa gata. Tryck här för access till listan över Nästa typ av manöver Tryck här för ett uppdaterat röstmeddelande Destinationsikon Återstående distans från nästa manöverpunkt. Nästa manöverpunkt Färdinformation Nästa typ av manöver Detta visas i den violetta rutan placerad längst upp till vänster på skärmen och är markerad på kartan vid punkten för nästa manöver. En beröring på pilen kommer att ge dig ett uppdaterat röstmeddelande som ger återstående distans till nästa manöver och vilken typ av manöver som krävs. Distans till nästa manöver Denna visas i den vita rutan till höger om symbolen för nästa manöver längst upp till vänster på skärmen. Nästa gatunamn Namnet visas överst på kartbilden. Tryck här för att visa resväglistan. När du är i navigationsläge kommer du att guidas med röstmeddelanden som talar om nästa typ av manöver samt distansen till denna. Du måste ha en GPS fixering innan du kan använda din RoadMentor för att navigering av resvägen skall ske under körning. När du inte har GPS fixering med satelliter kan du ändå använda Demo funktionen för att visa hur du kommer till din destination. 34

35 Återta resväg RoadMentor har en dynamisk funktion för att kontinuerligt omberäkna resvägen till din destination om du av någon anledning avviker från den planerade resvägen i navigationsläget. Dynamisk omberäkning kommer endast att fungera när du har en giltig GPS fixering då din RoadMentor konstant kräver koordinaterna för din aktuella position för att kunna omplanera din resväg. Om strömförsörjningen har stängts av under det att du fortfarande var i navigationsläge kommer du att tillfrågas vid nästa påslag om du vill fortsätta till din destination. Yes - RoadMentor kommer att omplanera din resväg från nuvarande position till din slutdestination. No - RoadMentor kommer att ladda kartbilden centrerad för din nuvarande position. Föregående resväg kommer att raderas. 35

36 Resväglista Denna lista visar alla vägar som du kommer att använda på vägen till din destination, inklusive distansen du måste färdas och typen av manöver som krävs vid varje manöverpunkt. Du får information med röstmeddelanden som talar om återstående distans fram till punkten för nästa manöver och vilken manöver som skall utföras när du närmar dig manöverpunkten. För access till Resväglistan, tryck på namnet för nästa gata överst på skärmen medan du är i navigationsläge. För att återgå till kartbilden, tryck på den röda X knappen längst ned till höger på skärmen. 36

37 Destinationer Menyn Set Destination tillåter planering av resvägar till en destination genom att välja en destination med en av de tillgängliga metoderna. Resvägen till din destination kan planeras antingen från en startpunkt eller från din nuvarande position. Menyn Set Destination är också tillgänglig för att välja mellanstopp. Du kan välja destinationer från valfritt land så länge som kartorna för detta land är lagrade i din RoadMentor. Destinationerna är sorterade för varje land. 37

38 Destination via adress Adress funktionen låter dig ange en adress som din destination. Överst på skärmen visas vilket land som du söker i. Street First Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in gatunamn och gatunummer. Valmöjligheten Street First gör att du kan som förstaval välja en valfri gata i aktuellt land. Efter inmatning av en adress kommer din RoadMentor att ladda en lista av sökresultat och du har följande valmöjligheter att välja från efter att en adress har valts: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. 38

39 Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna adress. City First Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in ortsnamn följt av gatunamn och nummer. Valmöjligheten City First gör att du kan välja valfri gata i den ort som du har valt. Efter att en adress har valts kommer din RoadMentor att ladda en lista med sökresultat och du har följande valmöjligheter att välja från efter att en adress har valts: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna adress. Change Denna knapp låter dig välja adresser i ett annat land med skärmtangentbordet förutsatt att detta lands kartor är lagrade i din RoadMentor. 39

40 Destination via vägkorsning Denna funktion låter dig ange en vägkorsning som din destination. Överst på skärmen visas vilket land som du söker i. Street First Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in gatunamnen för korsningen. Efter att du har matat in det 1:a gatunamnet kommer din RoadMentor att be dig mata in det 2:a gatunamnet som korsar den första gatan. När du har valt en vägkorsning kommer du att få 3 valmöjligheter: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. 40

41 Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna vägkorsning. City First - Detta val laddar skärmtangentbordet så att du kan mata in ortsnamnet följt av gatunamnen för korsningen. Efter att du har matat in det 1:a gatunamnet kommer din RoadMentor att be dig mata in det 2:a gatunamnet som korsar den första gatan. När du har valt en vägkorsning kommer du att få 3 valmöjligheter: Nav Planerar en resväg till denna adress och går till navigationsläget. Fav Lägger till adressen i din favorit mapp. Map Kartbilden centreras på denna vägkorsning. Om du vill återgå till föregående meny, tryck på den röda knappen markerad med X längst ned till höger på skärmen. Change knappen låter dig välja vägkorsningar i andra länder med skärmtangentbordet förutsatt att dessa kartor är lagrade i din RoadMentor. 41

42 Destination via City Center City Center funktionen låter dig ange ett centrum i en ort som din destination. Mitt på skärmen visas vilket land du söker i. Du kan välja ett city center som din destination med en av följande 3 funktioner: Alphabetical Detta val visar alla city center belägna inom 40 km från din aktuella position i alfabetisk ordning. By distance 42

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer