VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04"

Transkript

1 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT

2 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa ur såväl kvantitativ, kvalitativ och demografisk synvinkel. Uppdateringen av sammanställningen från 2011 ska kompletteras genom en studie från år 2008 till år 2012, samt en prognos över 2013 års betäckningssäsong. Syfte Att utifrån faktabaserade underlag och prognoser utgöra underlag och hjälpmedel till nödvändiga beslut. Konsekvenser innehållande ekonomiska förutsättningar för den svenska travsporten i allmänhet och för aveln och uppfödningen i synnerhet diskuteras. Vart är vi påväg 2? 2

3 Nuläge I en tid dåden svenska travsporten mer eller mindre håller andan i avvaktan på vilka villkor, förutsättningar som kommer ut av diskussionerna med Staten, samt kommande beslut i exempelvis struktur och organisationsfrågor, är det av största vikt att lyfta fram den svenska aveln och uppfödningens situation och betydelse. Svensk Travsports Strategidokumentet Horisont implementerad med Visionen Travsport i Världsklass - Tillgänglig för Alla Den svenska Aveln är en grundläggande faktor och utgör nav för hela Svensk Travsport. ASVT Vision är Att vi i Sverige föder upp världens bästa varmblodiga travhästar, vilket skapas av en levande uppfödning med god bredd Vart är vi påväg 2? 3

4 Sammanfattning Antalet betäckningar sjunker vilket också prognosen bekräftar. Antalet ston, som används i avel minskar. Antalet registrerade föl sjunker. Under perioden har antalet sjunkit men prognosen visar en ökande acceleration. Samtliga åldersklasser av ston minskar. Särskilt allvarligt är att nyrekryteringen av ston i Klass 1 och klass 2 minskar. Entydigt visar materialet att vi saknar kvantitet samtidigt som vi har stora demografiska skillnader. Sett ur landsbyggdsperspektiv, är det tydligt att de småuppfödarna, med 1-3 ston, är lokaliserade i glesbygd. Korrelationen mellan de geografiska områdenas antal banor, samt de geografiska delarnas antal uppfödda hästar, är skev. Både Norrland och Svealand har utflyttning av uppstallade hästar till fodervärdar i Götaland. I och med det nya avelspremieringssystemet år 2010 kom 14-17% av andelen betäckta ston, utnyttja hingstar med sämre förväntat avelsvärde. Vart är vi påväg 2? 4

5 Kvalitativa mått De fyra Åldersklasserna för avelsston är; -7 år 8-12 år år 18år--- I dessa placerades de betäckta stona från olika/år och Åldersklassindelning skapades. Det fanns ett starkt tongivande samband mellan stonas Ålderklasser och förmågan att producera avkommor som är vinnare av klassiska årgångslopp (motsvarande) och för de individer som vann 2 eller flera lopp under 2-4 års karriären. Ålderklassintervallen ger likaså ett uttryck för vitalisering och nyrekryteringsförmågan inom hela populationen Avelsframsteg bygger bland annat på snabba generationsintervall. Vart är vi påväg 2? 5

6 Kvalitativa mått Åldersklassindelning av betäckta ston Total Betäckningsår Betäckningsår Vart är vi påväg 2? 6

7 Avelsindex/Blup I materialet använda unika ston Genomsnittligt avelsindex 106,00 105,00 104,00 103,00 Medel av index 102,00 101,00 100, Vart är vi påväg 2? 7

8 Kvantitativa mått Total Antal betäckta ston/år Utnyttjandegrad över perioden 50% 44% 47% 44% 40% Antal unika ston Vart är vi påväg 2? 8

9 Kvantitativa mått I Sverige betäckta ston *2013 = prognos Vart är vi påväg 2? 9

10 Kvantitativa mått Avkommor möjliga för registrering Vart är vi påväg 2? 10 * = prognos

11 Karta Svealand 9 (1, 4, 3, 1) Solvalla Sundbyholm Örebro Färjestad Romme Lindesberg Rättvik Arvika Årjäng Norrland 13 (3, 7, 3) Gävle Bergsåker Umeå Östersund Bollnäs Hagmyren Dannero Solänget Skellefteå Boden Hoting Oviken Lycksele Götaland 10 (2, 3, 2, 3) Jägersro Åby Kalmar Halmstad Mantorp Åmål Visby Vaggeryd Vart är vi påväg 2? Tingsryd 11 Karlshamn

12 Demografi Fördelning hästar/travbanor per geografisk del 50% 40% 30% 20% 10% 46% 31% 42% 28% 12% 41% % antal uppfödda avkommor per geografisk del % antal travbanor per geografisk del 0% Götaland Svealand Norrland Vart är vi påväg 2? 12

13 Demografi Antal avkommor i respektive geografisk del Norrland; 346 Götaland; Svealand; Antal uppstallade avkommor hos fodervärdar per geografisk del Norrland; 281 Svealand; Götaland; Vart är vi påväg 2? 13

14 Vart är vi påväg 2? 14 2,96 100% ,0% ,95 100% % 2941 Totalt 2,1 1,5% 15 1,1% 31 1,6 2,1% 32 1,7% 51 Norrbottens län 1,3 2,2% 22 1,0% 28 1,1 2,3% 35 1,3% 37 Västerbottens län 1,5 3,1% 31 1,5% 45 1,3 2,5% 38 1,7% 49 Ångermanland 1,2 2,1% 21 0,9% 26 1,1 2,6% 39 1,4% 42 Medelpad 1,0 0,4% 4 0,1% 4 1,0 0,3% 4 0,1% 4 Härjedalen 1,5 1,9% 19 1,0% 29 1,2 1,7% 25 1,0% 29 Jämtland 1,8 4,7% 47 2,9% 84 1,5 4,4% 67 3,3% 98 Hälsingland 1,7 2,0% 20 1,2% 34 1,4 1,7% 25 1,2% 36 Gästrikland 1,7 5,4% 54 3,1% 91 1,3 4,6% 69 3,1% 91 Dalarna 2,7 6,6% 66 6,1% 178 2,5 5,3% 80 6,7% 198 Uppland 2,0 3,0% 30 2,0% 60 1,3 2,7% 41 1,8% 52 Västmanland 2,4 6,5% 65 5,3% 157 1,6 5,8% 87 4,7% 138 Närke 2,2 5,6% 56 4,1% 122 1,6 5,4% 82 4,5% 131 Dalsland och Värmland 3,9 4,1% 41 5,4% 158 2,1 4,4% 67 4,8% 142 Södermanland 10,2 3,5% 35 12,1% 357 3,1 10,4% ,2% 476 Stockholm 2,8 3,9% 39 3,7% 110 1,8 3,0% 45 2,7% 79 Gotland 2,8 2,7% 27 2,6% 76 1,8 2,3% 35 2,1% 63 Östergötland 4,5 9,2% 91 14,0% 411 2,4 8,0% 121 9,7% 285 Västergötland 2,4 7,8% 78 6,4% 189 1,6 8,7% 131 7,0% 207 Göteborg och Bohuslän 1,6 1,0% 10 0,5% 16 1,4 0,7% 10 0,5% 14 Blekinge 3,6 9,1% 90 10,9% 320 2,5 7,8% 117 9,9% 292 Småland 2,1 3,1% 31 2,2% 64 2,3 2,3% 34 2,7% 78 Halland 3,4 10,3% ,9% 351 2,1 11,0% ,9% 349 Skåne Antal avkommo r per fodervärd % antal fodervärdar per geografisk del Antal fodervärd ar per geografis k del % andel avkommer per fodervärdar per geografisk del Antal uppstallade avkommor hos fodervärdar per geografisk del Antal avkommo r per uppfödar e % antal uppfödar e per geografis k del Antal uppfödare per geografisk del % antal uppfödda avkommor per geografisk del Antal uppfödda avkommor i respektive geografisk del Demografi svenskfödda hästar 2012

15 Betäckningsprognos Kommentar Hingstar verksamma i aveln Varav i Sverige uppstallad Listade/Fryst Betäckta ston ( ) Betäckta ston av hingstar i Sverige Varav listade/fryst/utland utlandsston ingår i 2013 års siffror Ston betäckta av hingstar med lågt avelsvärde Ca % Vart är vi påväg 2? 15

16 Utredarens egna reflektioner Svensk Avel står inför sin största utmaning i modern tid med anledning av det kraftigt minskade antalet betäckningar och förväntade fölregistreringar. De beslut som fattas och måste fattas kan slutledas i denna utredning. Det beslut om att satsa påuppfödarens kund dvshästägaren, vilket skett sedan 2011, har ej fått tillräcklig genomslagskraft i uppfödarleden. Ej heller till hästägaren. Snabbare ROI (returnof investmentment) behövs, där större del av prismedlen går till yngre hästars prestationer samt omfördelning av uppfödarens premieskalor så att större premier till de yngre hästarnas prestationer. Divisionstävlande inom de olika årgångarna tillåter större skillnad bland prismedlen. Travets elitserie (V75) bör gåmed oförändrade premieskalor till uppfödarna. Äldre hästar bör ges mindre del av uppfödarpremierna. Samtliga avelsframsteg kräver mångfald. Alla åtgärder som syftar till stimulans av kvantitativa höjningar bör ta hänsyn till att kvaliteten upprätthålls. Näringens begränsade förutsättningar innebär att uppfödaren saknar framtidstro. Investeringsviljan och rekryteringsförmågan för såväl tvåsom fyrbenta aktörer är därmed begränsad. Dessa åtgärder kan bidra till att ändra detta faktum. Vart är vi påväg 2? 16

17 Utredare Ansvarig utredare: Björn Damm, biträdd av ASVT:s generalsekreterare Anders Lindh. Datasupport, grafisk illustration, samt Statistikbearbetning: Pelle 2try. Copyright: Björn Damm. Källhänvisning: Svensk Travsport databas, Vart är vi påväg Uppgifter svenska stuterier Telefonintervjuer med Svenska Avelsaktörer, såsom hingstägare, hingsthållare, stoägare, samt andra verksamma inom Svensk Travsport. Attitydundersökning har likasågenomförts riktad till ASVTs/Trottexskunder och säljare på 2013 års Kriterieauktion. Stort tack till alla, utan vars positiva medverkan denna utredning ej kunnat genomföras. Ingen nämnd ingen glömd! Vart är vi påväg 2? 17

18 Den döende Dandyn av Nils Dardell Vart är vi påväg 2? 18

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

AVELSVÄRDERING FÖRE 1985. - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig.

AVELSVÄRDERING FÖRE 1985. - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig. AVELSVÄRDERING FÖRE 1985 - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig. - Tonvikt på exteriör och härstamning, ej prestationer.

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2011 2011 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för fjortonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer