Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul"

Transkript

1 Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul 3 februari 1427: Vi Ceciliæ[1] Hartwiigh Lembeks Efterlevende, Jæp Knutsøn [2], Jess Henrikson, Kirkeværger i Haræbiærgæ, og Andærs Jensβ Præst sstds. Har med alle Sognemænds Raad solgt en Eng, som ligger >innæ met< Hr. Niss Swenssøn inden Søndræ thodh som er Ager, Eng med al Tilliggelse, til velbyrdige Hr. Nielss Swensβ R. i Ællingæ for fuldt Værd og har oppebaaret af ham efter vor Nøje. Vore Indsegl. Datum Haræbierghe die Blasii. Perg. Med [3] Segl: 1. Llxv 4 (Uf); 2. Sigilfeltet en Lilje. (SvRA) Det här är berättelsen om släkterna Bildt och Bilds gemensamma ursprung. Med en analys av hur namnen och de tre liljorna uppstår. En historia om vägen från Hareberga och Tomarp över Stövring - till Hovgård och Veslös. Men även en berättelse om släkten Bildts första generationer släkten Juul. Av Anders Horneman Blomström Rätten till att läsa denna historia får man enklast genom att skaffa sig min bok Rovriddarnas tid. Se: niels-ebbesen.com 1

2 En helt ny historia Genom den här handlingen från 3 februari 1427 hittar vi till släkten Bildts stamfar Knut Knutsen och hans fränder. Sonen Jep Knutsen är den förste som kallas för Bilde. Men kanske är det först sonen Per Bilde som verkligen använder namnet. Mycket blir klarare genom två dokument. Ett 1493 om Per Bildes arv efter modern. Och ett 1490 då Per är förlikningsman i en handling kring Stövring. I andra delen av denna historia går vi igenom generation efter generation, ända till Niels Juul. Men vi vet nästan inget om dessa förfäder. De blir tydliga först genom sina fränder. Först genom dom blir denna modell av släkten Bildt och Juul som presenteras här trovärdig. Det är helt enkelt så, att utan alla utflykter bland dessa fränder blir denna historia inget annat än; så här är det nog kanske. Den korta sammanfattande beskrivningen av släkten får skrivas senare. Efter att andra forskare granskat den historia om presenteras här för första gången. För det är min förhoppning att dessa forskningsresultat som presenteras här. De kommer att leda till att släkternas historia skrivs om. För att det hela skall bli mer läsbart och intressant för fler, så innehåller denna historia även en hel del historiska utblickar. Låt mig börja med en ganska lång sådan talet, ett dramatiskt århundrade 1300-talet är ett mycket dramatiskt århundrade. I början av århundradet slår lilla istiden till. En väderförsämring som blir bestående ända fram till 1700-talet. Skördarna sjunket med en tredjedel under bara några få år kring Bröd blir till en lyxvara i hela norra Europa! Innan hade 1/3-del av skörden gått till utsäde och 1/3-del till den som brukade den. Och 1/3-del till ägaren; dvs. till kronan, stormännen eller biskoparna. Medeltidens högkonjunktur fick ett dramatiskt 2

3 slut. På kronans skattegårdar satt fria bönder som skiljde sig bara lite från den vanlige byväpnaren. Omvandlingen från de stora ledungshärarna till de små beridna elithärarna, den höll på för fullt. Skrivningarna om att väpnarna måste sluta upp till strid på häst skall nog ses som så, att de inte alltid gjorde just det. Ledungsmännen hade nyligen delats upp i de som tjänade med vapen mot skattefrihet och de som tjänade som skattebönder. När skatteunderlaget nu bara försvann, rasade Erik Menveds erövringsförsök i norra Tyskland samman. Han hade försökt att göra Danmark till det riket varit 100 år tidigare. Till Europas största rike. De som fick skulden för misslyckandet var hans egna hövitsmän på de kungliga borgarna. De som utsågs till huvudsyndabockar var de två kusinerna Johannes Staverskov (Kid) från Vesterbaek vid Ribe, och Niels Brok från Horsens. De många fejderna och dråpen bland nära fränder och striden om arvet efter dessa två män förefaller vara central för förståelsen av släkten Bildt/Juuls historia. Tillsammans med de täta banden till släkterna Munk och Lange. Johannes och Niels gick över till kungens upproriske bror, hertig Kristoffer av Halland. De var alla närvarande i Kalmar 1318, då när Magnus Eriksson sattes på tronen som 4-åring. Och det var även släkten Juuls förste store man, ärkebiskop Esger Juul. Han som en gång startade sin bana som präst på Johannes Staverskov (Kids) Vesterbaek. För att sedan avlösa Johannes farbror biskop Johannes Assersen Kid som biskop i Århus. Riket blev inte bättre skött under den nye kung Kristoffer. Inte så konstigt, för jordens avkastning var fortfarande dramatisk mycket lägre än tidigare. Skatteunderlaget hade havererat fullständigt. Efter ett katastrofalt nederlag mot greve Gert, där den äldste sonen och medkungen Erik Kristoffersen trillade av hästen och dog av skadorna, kastas riket in i en lång period av kungalöshet. En period som avlutas av en hjältehandling. Niels Ebbesen och hans män överrumplar greven och hans män mitt inne i ett gigantiskt härläger i Randers. I en kommandoräd bryter de sig in hos greven och Niels hugger huvudet av greve Gert, över sängstolpen enligt traditionen. En handling som gjort Niels till hjälte för generationer av danskar. Inte minst för motståndsrörelsen under 2:a världskriget. Vår egen Ingmar Bergmans första stora produktion hette just Niels Ebbesen, och sattes upp på Stockholms stadsteater 1943, mitt under brinnande krig. Nazisterna hämnades genom att slå ihjäl pjäsförfattaren Kaj Munk. Historien om Niels Ebbesen kan man läsa om i min roman Rovriddarnas tid, eller i min artikel i Siden SAXO 4, 2010; som finns på min webbsida. 3

4 Niels Ebbesen och hans män dräper även den danske riddare, Ove Hase. Han kallas för svåger till Niels därför att Oves dotter är gift med en av Niels bröder, Ebbe Ebbesen. En av de två bröder, Ebbe och Elef, som stupar tillsammans med Niels utanför Skanderborg De två överlevande bröderna är Strange och Esge Krook. Brodern till den dräpte Ove Hase, Peder Hase, får snart betydelse för släkten Bilde/Bildt på Hovgård vid Ålborg. För Mette Brands (Kid) som äger det Hovgård som går till Per Bilde, hon är halvsyster till Hases. Mettes mor var först gift med Peder Hase. Sedan med Johannes Brands dä. Valdemar Kristoffersen Atterdag blir kung 1340, men bara över en liten remsa längst uppe i norra Jylland. Hans allierade i återuppbygget av riket är hertig Valdemar av Sönderjylland. Hertigen hade som ung pojke själv en tid varit Danmarks kung, ditsatt som lydkung av hans morbror och förmyndare greve Gert. Hertigens syster Helvig blir nu dansk drottning. Deras halvbror är Valdemar Sappi. Ännu en viktig person i släktens historia då han som vi kommer att se, är frände till Niels Bugge gift Juul. Hertigen överlåter Sönderjylland till sin morbror Gerts söner i utbyte mot Mittjylland. Hans svåger kungen och hertigen löser sedan ut bit efter bit av Jylland, med målet att hertigen så småningom skall styra över Sönderjylland igen, och kungen över resten när återerövringen av riket nästan lyckats, slår digerdöden till som hårdast. Ett redan hungrande och utsvultet folk har inte kraft att stå emot. Minst 1/3-del, kanske mer än hälften, av befolkningen dör. De yngre drabbas hårdast, så svarta döden har ofta kallats för stora barnadöden. Hungern, pesten och det hårda skattetrycket leder till det första upproret mot kung Valdemar. Det skall senare följas av två till. En av kungens främsta och rikaste stödjare i Jylland är Niels Ebbesens morbror Niels Bugge, så rik att han ofta kallas för kungen av Jylland. Den andre är Poul Glob. De och Erik Nielsen af Linde (Saltensee) är de tre ledarna för Jyllänningarna i striderna tillsammans med kungen nere i Tyskland. En strid till stöd för kungens svåger markgreven av Brandenburg, son till den nu döde kejsaren. Striden slutar med kung Valdemars triumftåg till den nye kejsar Karl i Prag. Även de här tre männen Niels Bugge, Poul Glob och Erik Nielsen har en viktig roll i släkten Bildt/Juuls historia. För Niels Bugge, hövitsman på Riberhus, slutar det hela illa. Han blir ihjälslagen på kungens order, något kungen svär sig fri från. Även Poul Glob, som brukar beskrivas som nära vän till Niels Ebbesen, blir kungen fiende. Tydligen den mest 4

5 hatade av kungamakten då hans ättlingar i handling efter handling fråntas allt arv efter honom. Om de nu inte råkar vara viktiga som stöd för kungamakten. De två män som för Niels Ebbesens söners räkning betalar grevens blodsbot under peståret 1351, de är även de av betydelse för släkthistorien. Den som lägger ut för hela summan är hr Johannes Limbek, även han på Riberhus. Han är även ägare till borgen Tröjborg vid Tönder och till Sögård vid Flensborg. Den andre som betalar blodsboten är Stig Andersen, av Hvide-ätten med stjärnan i vapnet. Hur de två är släkt med Niels Ebbesen kommer vi att se senare. De dramatiskt försämrade skördarna och den därmed kraftigt sjunkande jordräntan. Och digerdöden som sveper över landet gång på gång, tillsammans med all den oro och alla de strider som uppstår på grund av detta. Allt detta leder till att mängder av gårdar läggs öde. Leder till att hela byar försvinner. Botten på detta århundrades jättekris nås kring Innan så är de gamla hövdingaätternas, stormännens, huvudgårdar centrum i ett nav av gårdar. Under ligger ofta två tre storgårdar och ofta hundratals mindre gårdar. Dessa jättegods drevs som samägt ättegods där var och en har mindre panter. T.ex. i form av rätt till så och så många tunnor säd från den gemensamt drivna huvudgården. Men när stora delar av jorden läggs öde och pestens härjningar gjorda att mycket blev oklart, då ligger massor av jord oskiftat i långa tider. Något som kraftigt förstärktes av krig, ständigt maktskiften och en kungamakt som slåss för att undertrycka en bångstyrig grupp stormän. Stormän som gjorde tre uppror mot kung Valdemar. Två av dom ledda av Niels Ebbesens morfar Niels Bugge. Det tredje av en av kungens främste, som till och med styrt riket i kungen ställe under en av hans utlandsresor Stig Andersen. Det är helt enkelt samma män som fört kungen till makten, som nu gör uppror mot honom. Mitt i denna stormvind hittar vi släkten Bildt som en gren av släkten Juul. Tyvärr så är nästan alla dokument borta. Vi måste arbeta med komplicerade indiciekedjor. När någon skrivs till en gård så vet vi t.ex. ibland inte ens om han bara äger en liten dotterlod i en mindre gård i form av en artondedel, dessutom långt ner i kedjan av gårdar under en huvudgård. Eller om han äger huvudparten i en huvudgård, mitt i centrum av ett gigantiskt godskomplex. Skriver han sig kanske till en av släktens gårdar för att han just då har sin tjänst under kronan i trakten, eller för att han är gårdens huvudägare? Vi kan ofta 5

6 bara gissa. En mäktig storman, som är ägare till hundratals gårdar, honom möter vi kanske bara på en enda handling. Han uppfattas därför kanske helt felaktigt av vår tid som en obetydlig man. Samtidigt som fogden på en av hans mindre gårdar av oss uppfattas som den store av de två. Vi vet helt enkelt för lite! Vi kan bara mer eller mindre intelligent försöka tolka det lilla vi vet. När vi vet lite är det lätt att säga så är det. När vi sedan vet lite mer blir det hela plötsligt svårare. En fälla många heraldiska forskare faller ner i. Adelsgenealogin är full av fel. Av grova gissningar om hur det kanske hänger ihop. Vi får inte glömma att vi bara har små titthål in i en MYCKET komplex tid. Vi kan bara ana Så denna undersökning handlar om människor som vi vet nästan inget om, som lever i vår nordiska historias kanske mest dramatiska period. En tid då kungamakten faller samman. En tid då det stora huvudgårdssystemet bryts sönder och försvinner för alltid. Striden om den krympande jorden mellan kungamakt och inom frälset är hård. Med massor av fejder och dråp mellan fränder. Avlöst av massor av giften inom släktgruppen för att föra samman skärvorna av gods. För många fattiga väpnare blir priset för väpnarplikten ofta för hög jämfört med vinsten av skattefriheten. Vi möter flera av dom i denna historia. T.ex. Jakob Hegedals (Kid) svåger Jakob Nielsen från släkten Skobe. Hans son blir sjuk och förmår inte ställa upp med en man för att fullfölja sin väpnarplikt och avstår därför från sin skattefrihet. Andra söker borgerskap och mer lönande sysselsättning i de nu snabbt växande städerna. Tre från släkten Kid blir t.ex. borgmästare; i Ålborg, Haderslev och Kalundborg. Ibland ser vi till och med hur två bröder drabbas olika. Den ene blir fattig skattebonde. Den andre ägare till stora jordegendomar. Den sociala rörligheten är stor. Släktens starka hävdvunna ägande till jord, jord som bara inte kan gå ur släkten utan fyra på varandra följande tingsdomar, den är inte längre ett så säkert skydd. Den här undersökningen beskriver släkten Bildt. Men den beskriver även Niels Ebbesens släkt på ett sätt som aldrig tidigare skett. Den som bara vill läsa det ena eller det andra får därför ha lite tålamod emellanåt och bara skumma igenom visa avsnitt. Men redogörelsen för Niels Ebbesens fränder är mycket mindre fullständig, då släkten Bildt/Juul står i fokus. Särskilt i andra delen. 6

7 Undersökningen delas upp i två huvuddelar. 1/ Den första delen är en undersökning av de tre som brukar beskrivas som bröder Per, Lasse och Jep Bilde. Men Per visar sig vara Jeps son och Lasse, han för ett helt annat vapen. Denna första del handlar främst om Jep Knutsens far Knut Knutsen, gift med Bothild Pik från Rossared och Piksborg. Och deras fränder. Men den ger alltså även en helt ny bild av släktens hittills första kända släktled. 2/ Den andra delen är en undersökning av släkten Juul tillbaks fyra generationer till. Ända till stamfadern Niels Juul, född ca / Till sist en mycket kort bilaga om släkten Kids historia. Den släkt som tillsammans med släkterna Bild, Munk, Lange och Glob, tycks vara så olösligt sammanknuten med släkten Juuls tidiga historia. Min metod handlar mycket om att försöka studera de strider som uppkommer kring samägt oskiftat gods. Det är min mening att vi vid århundradeskiftet kring 1400 har en stor ansamling av oskiftat gods, som det strids om under mycket lång tid. Att se på arv som något som främst går från ett led till ett annat, ser jag som en otillräcklig väg till förståelse av denna tids komplicerade ägande. Samägandet kan också göras tydligare genom en studie av hur namn går från en ätt till en annan. Ett annat vanligt hinder för förståelsen verkar vara vår allt för snäva tolkning av denna tids mycket vidare användande av begrepp som broder och svåger. Denna undersökning kompliceras betydligt av att vi rör oss i samhällets övre godsrika kretsar. De mäktiga bröderna Axelsens far Axel Pedersen Thott sitter t.ex. som en av spindlarna i denna historia, tillsammans med systrarna Lunge. Det är inte mycket i denna historia som Axel och hans söner inte är inblandade i. Detta i en tid då ett fåtal snabbt stiger upp som oerhört mäktiga och rika godsägare. Samtidigt som många bland de tidigare så talrika väpnarna nu förlorar sitt frälse. Svärdets makt är som alltid viktigare än lag och rätt. Vi ser lätt det vi förväntar oss att se. Det är mycket svårare att se det man inte förväntar sig. Jag hoppas det jag skriver här hjälper några att se på ett nytt sätt på det som kanske var. 7

8 Del 1: Knut Knutsens och Niels Ebbesens fränder Cecilie Uf på Hareberga På dokumentet från 1427 hittar vi en Jep Knutsön som för liljan i vapnet när han sätter dit sitt sigill (beseglar). Detta gör han för sin mormor Cecilie Ufs räkning, då när hon säljer mark till riddaren Niels Svendsen af Ellinge (Sparre 1 ). Länsman på Hagenskov på Fyn. Att ingen uppmärksammat Jep Knutsen tidigare beror nog på att han setts som en av två Kirkevaerger i handlingen. Men ordet kan läsas som entalsform på danska, så det är bara Jess Henrikson som är Kirkevaerger, inte Jep. Handlingen skrivs på Hareberga vid Lund. Nu är Cecilie Uf änka för tredje gången. Med sina tre män har hon fått två söner och två döttrar. Äldst är Tue Pedersen Rani till Hareberga 2, myndig Hareberga har tidigare förvärvats av släkten Rani genom gifte med Knut Hases dotter. I sitt andra gifte får Cecilie döttrarna Bothild och Kristine Piik. De är arvingar till Rossared 3 vid Kungsbacka i norra Halland och Piksborg 4 vid sjön Bolmen i Småland. Yngst av de fyra är sonen Henneke Limbek, arvinge till Nebbegård 5 vid Rands fjord på Jylland, nordväst Lilla Bält. Plötsligt faller väldigt mycket på plats! Jep Knutsen Bildes far visar sig vara Knuth Knutsen, gift med Bothild Piik i hennes första gifte, dotter till Cecilie Uf och hennes andre make, Bent Piik till Rossared och Piksborg. Piksborg är en mycket viktig gränsborg mellan Sverige och Danmark, som övertas av Bents 1 Mor Thale Muus, föräldrar Jep Muus och Kirsten Pedersdater Thott. Gift Pernille Pedersdater Thott!! Niels är dubbel arvinge till Thotts och löser ut dom från Ellinge Hareberga går från Hase till Cecilie Ufs först make; vidare till hennes andre Bent Pik. För att så genom sonen gift Panter gå till Daa (Galskyt) Intressant, men fel om Bothilds män

9 fosterfar Abraham Brodersen 6 (Baad af Halland). Bothild är omgift med Lave Gustafsson (Stjerne af Tomarp, 7 [ej Sparre]). Bothilds arvedel är visst huvudgården Alafors i Fjärås norr om Kungsbacka. Det ser vi av en handling daterad 21 feb Alafors hittar vi inte igen. Kanske är det så att gården läggs in under Rossared. Bothild flyttar med sin nye make och sitt barn från första äktenskapet till Tomarp tre kilometer väster om Klippan i norra Skåne. Där växer alltså Jep Knutsen Bilde upp tillsammans med sina två halvsyskon. Med liljan i vapnet Gravstenen på bilden tillhör Laves föräldrar, Gustav Mattsson och Gertrud Lavesdater Galen. Det är genom sin mor Gertrud av släkten Hvide/Galen, som Lave fått den halva lotten systerlotten, i Tomarp. Men nu 1427 är Lave Gustafson död och Jep Knutsen har förmodligen precis blivit myndig nog att besegla mormoderns försäljning. Jeps två halvsyskon är Karin Lavesdater, som ärver Rossared och blir gift med Karl Bengtsson av Vinstorpaätten 8 (Vinsarp 9 ). Samt Esge Lavesen, gift med Anne Andersdater Thott Klicka runt i släktträdet: 9 9

10 Jep Knutsen kallar sig inte för Bilde i dokument från 3 februari Det namnet tilldelas han kanske först som död när arvet efter hans hustru regleras 11/ Den förste som säkert för namnet är hans son Per, t.ex. när han 24/ beseglar ett brev och då skriver sig till Veslös gård uppe i Thy. I ett brev daterat april sker ett viktigt syskonskifte. Detta dokument har felaktigt uppfattats som så att det handlat om ett syskonskifte mellan de två bröderna Jep Bilde och Lasse Bilde. Men Lasse beseglar detta dokument med släkten Thotts vapen. Han är alltså ingen annan än Jeps svåger Laurids Axelsen, en av de berömda bröderna Axelsen. Herre till Finland, Djursholm, och mycket annat. Så syskonskiftet, det är mellan Jeps och Laurids hustrur systrarna Viffert (Skeel). Mourids Nielsen (Gyldenstierne) uppträder på Jep Bildes barns vägnar. Lasse Bilde på sina egna vägnar. Jep är troligen död, för om han var myndig 1427, då är han över 80 år1493. Även Jeps hustrun Anne Jonsdater Vifferts andre make Thomas Thomasen (Sehested) dör efter Den som Mourids är förmyndare för är Per Bilde, vuxen sedan länge. Per har även en halvbror Jens Thomsen (Sehested). Men Jens arv regleras vid annat tillfälle. Per förekommer i en lång rad dokument. Oftast kallas Per/Peder för Bilde. Men hans namn skrivs helt olika, allt efter hur skrivarna tycker det låter. De skrivningar som Per/Peder tilldelas är Bildz, Bilde, Billae, Biille, Bildh, Bylde, Byldh. När han 1503 aug 18 skrivs till Hasingh, kallas han för Per Bille. Ibland stavas hans namn olika i samma dokument. I sitt sigill (det vänstra) för han en enda lilja. Det gör även sonsonen Tomas på Gandrup gård 1566, öster om Ålborg (det högra)

11 1552 används för först gången de tre liljorna i vapnet, och det av sonen Knut Persen Bilde (mittbilden). Orsaken är, som vi kommer att se, två systrar av ätten Lunge, gifta Bille och Brok, och deras brorsdotter. Från den ätt som 1552 dött ut och som förde de tre Liljorna i vapnet. De tre liljorna går nu över till ätten Bildt. Mens namnet Lunge genom brorsdottern går över till en gren av en annan ätt, släkten Dyre. Att Knuth Knutsen verkligen är Jep Bildes far bekräftas av att Pers förmyndare 11 är just Mourids Gyllenstierna 12. För Mourids är gift med den svenske marsken Ture Turesen Bielkes dotter Margarete. Och marskens fostermor är Birgitte Abrahamsdotter (Baad). Den Birgitte som är halvsyster till Bent Piik, Knuth Knutsons svärfar. Från Mourids Gyldenstierne - till Kung Karls dotterson på Rossared Marsk Ture Bielkes halvsyster, Birgitte/Brita, har fått namn efter sin mor Birgitte Abrahamsdotter (Baad). Hon som är halvsyster till Bent Pik (som förde en mussla i vapnet) och därmed faster till Knuth Knutsen (Bildts) hustru Bothild Pik. Brita Bielke är gift med den svenske kung Karl Knutson Bonde. Marsk Tures mor Margrete Krummedige har tidigare varit gift med drotsen Kristiern Vasa, så marsken är även halvbror till Johan Vasa, kung Gustav Vasas farfar. Så Knut Bildes förmyndare kan knappast ha förnämare fränder. Jep Knutsen Bildes halvsyster Karin Lavesdater från Tomarp blir gift med Karl Bengtsson av Vinstorpaätten och ärver Rossared (på bilden Tomarp av idag). Karin och Karl får dottern Anna, som först blir gift med Erik Eriksson dy, stamfar för den svenska grenen av släkten Gyllenstierna. Erik Gyllenstiernas mor är Kristine Karlsdotter Bonde, dotter till kung Karl VIII Bonde och Brita Turesdotter Bielke. Hon som fått sitt namn av sin mor Birgitte Abrahamsdotter (Baad). Så Erik Eriksson dy, näste ägare till Rossared, är ingen mindre än kung Karls dotterson Enligt rättelser i DAA så är Jep barnlös. Syskonskiftet är inte mellan bröderna Bilde, utan efter Jeps hustru Anne Viffert (Skeel) och hennes syster gift Lasse Bilde (Thott). Dvs Knut Bilde är Pers son, inte Jeps. 11

12 Han har dessutom dubbel arvsrätt till Rossared. Dels genom sin hustru av Vinstorpaätten och dels genom sin mormor Birgitta Abrahamsdotter Baad. Karin Stiernes dotter Annas andra gifte, det blir med Erik Karlsson Vasa till Norrby. Deras dotter Ebba blir gift med Erik Abrahamsson Lejonhufvud. Och Annas och Eriks dotter Margareta blir kung Gustav I Vasas gemål. Erik Eriksson dy Gyllenstierna är alltså dubbelt i släkt med förmyndaren Mourids Gyldenstierne. Dels för att de är av samma ätt. Men främst därför att Mourids hustru Margrete Bielke, marskens dotter, är nära frände till Erik Eriksen dy till Rossared. Abraham Brodersen Baad af Halland Vem var då denne Abraham Brodersen (Baad/Tjurhuvud)? Han som var fosterfar till Bent Pik, Knuth Knutsen (Bildts) svärfar, genom giftet med Bents mor Margrete Budde. Abraham var inget mindre än ledaren för den viktiga gränsadeln och en av de som stod bakom konstruktionen av Kalmarunionen. Han övertog Piksborg genom sin hustru och stred ofta tillsammans med några av denna tids framträdande män. Som Svarte Skåning, Jep Muus (Viffert/Skeel) och bröderna Algot och Sven Sture. Abraham var t.ex. med vid Åsle Mosse 1389, då när kung Albrekt blev tillfångatagen. Han ledde belägringen av Stockholm Och han försökte 1403 ta tillbaks Gotland från Tyska Orden. Abraham var drottning Margretes favorit, men det hjälpte honom inte under belägringen av Sönderborg Då när han anklagades för att ha våldfört sig på en jungfru, och det under rådande stilleståndsavtal. Kung Erik av Pommerns domare dömde Abraham till döden och han blev halshuggen. Trots detta så upprättade drottning Margrete mässor både för honom och för henne själv, vilket fått en del historiker att undra om inte även han var hennes älskare. Det första dråpet En känd älskare till drottningen är Jep Muus. Jeps dotter Thale Muus, är mor till den hr Niels på Ellinge (bilden), som Cecilie 12

13 Uf på Hareberga sålde sitt gods till. Beseglat av Jep Knutsen med liljan i vapnet. Thale har tydligen även en syster, och de två systrarna tycks vara släkt med alla de ätter Muus vi möter i denna historia. Jep Muus dog även han en våldsam död. Det gör faktiskt så många i den här historien att det skulle bli tröttsamt att berättade om allihop. Men just Jep Muus död är viktigt för denna historia. Ett av tre dråp inom släktgruppen som visar hur intensiva striderna var om arvegodset bland Bildt/Juuls fränder vid denna tid. Jeps hustru Kirsten av släkten Thott, hennes bror Axel, och hennes nye make, blir snart viktiga i denna historia. Det är efter Kirsten och hennes ätt som släkten Hvide/Galens gods Ellinge sydväst Eslöv 13 kommer till hr Niels. Herr Axel är far till de mäktiga bröderna Axelsen. Alltså även för Lasse Bilde, Jep Knutsens svåger. Viktigt blir det då att Kirsten blir omgift Munk. Jep Muus, som förde släkten Skeels tredelade vapen, precis som Jep Knutsens Bildes hustru Anne Viffert, blev av drottning Margrete tillsagd att gifta sig med Mogens Munks tilltänkta. Med Kirsten Pedersdater, en faster till de mäktiga bröderna Axelsen Thott. Jep gjorde det han blev tillsagd och fick två döttrar med Kirsten. Kirsten blev hämtad från klostret där hon uppfostrades och lär ha följt med frivilligt, om än mot föräldrarnas vilja. Denna enlevering ledde senare till att den mäktige borgherren Jep Muus blev ihjälslagen. Och det av just den först tilltänkte brudgummen Mogens Pedersen Munk, född på Holbæk gård vid Randers. En av de gårdar greve Gert stormade och intog straxt innan han blev dräpt av Niels Ebbesen. Nu händer det märkliga att dråparen blir en möjlig fosterfar till den dräptes barn. Halvsyskon till hans egna barn. Men detta löses genom att förmyndaren blir Kristines bror Axel Pedersen Thott. En viktig person då vi senare hittar honom som förmyndare på släkten Juuls huvudgård Stövring vid Randers fjord i andra delen av denna historia. Och då som förmyndare för en bedragare. En av Jep Muus döttrar var alltså Thale Muus, mor till hr Niels på Ellinge. Och Mogen hittar vi alltså på östra sidan av Randers fjord, på Holbæk. (Mogens far är den Peder Munk som i min bok kryper runt i tunnlarna under Randers). Thale syster tycks bli gift Munk, för en gren av ätten Munk tar namnet Muus. En kvinna från denna ätt Muus/Munk är gift med bedragaren. Per Bilde beseglar 1490 för 13 Niels Svendsen Sparre löste in Ellinge 1395 från en av bröderna, Peder Axelsen Thott. 13

14 hennes barn i två giften, Thott och Skiernow (Glinder). En mycket viktig handling som vi återkommer till. En av Mogens Munks och Kirsten Thott tre döttrar Pernille, blir gift både Brok och Gyldenstierne. Pernilles ene son är just Mourids Gyldenstierne, förmyndaren. Mourids mor Pernille Munk är alltså halvsyster till Thale Muus, mor till den på det Ellinge till vilken Cecilie Uf säljer sin mark 1427; beseglat av Jep Knutsen. Ännu ett bevis för att Jep Knutsen är just Jep Bilde. Även Mourids halvbror möter vi på handlingen från 1490 senare. Och det är denne halvbror som är gift med en av de två systrarna Lunge. De systrar som tycks vara nyckeln till att både namn och tre liljor kommer till släkten Bildt. Abraham Brodersen Baads dotter Birgitte gift Falk och Bielke Den rike och mäktige Abraham Brodersen övertar Piksborg (bilden). Hans enda dotter Birgitte, halvsystern till Knuth Knutsen (Bildts) svärfar Bent Pik, hon var inte bara gift med Ture Stensson Bielke. Innan dess var hon gift med Jens Eskildsen Falk 14. (Se tidigare släkttavla). Hennes andra dotter Brita med Ture Bielke har vi studerat. Men hennes första dotter Kirsten Falk blev gift med Henning Podebusk. En sonson till drotsen och riksföreståndaren med samma namn. Och nu kommer vi direkt till Hovgård. För Hennings syster Johanne Podebusk är gift med Mads Nielsen Basse, en dotterson från Hovgård

15 Det har rått tvivel om Hovgård är Hovgård i Hassing 15 öster Ålborg, eller Hovgård i Aaby socken väster Ålborg. När namnet först dyker upp i handlingarna handlar det troligen om Hovgård i Hassing. De första ägare vi känner till på Hovgård är Mette Brands (Kid) och riddaren Torluf Pedersen. En stor del av lösningen till att vi hittar Per Bilde på riddaren Torluf Pedersens och Mette Brands Hovgård är tydligen fränderna Podebusk och Falk, gifta Baad, Saltensee och Basse. Men en nog ännu viktigare anledning är, som vi kommer att se, att Per Bilde och hans hustru Abel, skrivna till Hassing, de har en son som heter just Torluf. Per och Abel är även skrivna till släkten Skobes Veslös. Så håll både namnen Brands-Kid och Skobe-Glob i minnet. Mette Brands, trolig sondotter till Johannes Staverskov Mette Brands (Kid) på Hovgård kommer från Ulstrup vid Gudenå. Hennes far är Johannes Brands dä. Modern är Margrete Galskyt från Odsgård, tidigare gift med Peder Hase. Så Mette är halvsyskon till Hases. Och Peder Hase är som sagt bror till den hr Ove Hase som blev dräpt av Niels Ebbesen, eller hans män, samtidigt med dråpet av greve Gert. Mettes far Johannes Brands dä tycks vara densamme som Johannes Staverskov på en handling från trakten av Haderslev Mettes ene bror är Jens Brands dy. Den andre tycks vara Peder Brands (Branthæ). Denne Peder är troligen densamme som den Peder Kid vi snart möter som en av Niels Ebbesens fränder, i en förlikning mellan Peder Kid, Jens Hval, Sven Jensen Skobe och Niels Ebbesens söner Peder och Tage. Jens Brands dy:s arvingar 16 är de två svärsönerna till systern Mette på Hovgård, Niels Madsen (Basse) och Jakob Jensen Jernviller. Jens själv tycks ha flyttat till Kalundborg. För det är nog hans söner Poul och Peder Brand som vi hittar som borgare och borgmästare på Själland. 15 Vid denna tid var Hassing inte uppdelat i Väster och Öster Hassing

16 Men det som är mest spännande är de andra arvingarna efter Jens Brands (Kid); Jens Nielsen till Aunsbjerg (Lövenbalk), Folmer Jacobsen (Lunge), Predbjørn Podebusk, riddare, och Aksel Jakobsen (Thott), väpnare. Alla utom Jens Nielsen, som övertar både Odsgård och Ulstrup, är arvingar genom Elin Bugges döttrar. Arvingarna är några av de som är skuggmarkerade på tavlan. Viktigt här är linjen från Palle Jonsen Juul. Det är hans bror Johannes Jonsen som vi kommer att möta som en av släkten Bildt stamfäder. Palle bor på Stövringgård som går vidare genom hans dotter Lisbeth och dotterdottern Eline Bugge, till Axel Jepsen Thott genom dottern Elsif Vendelbo. Axel och hans son Jep Axelsen på Stövring kommer att möta igen i del 2. Det är sonen Jep som är bedragaren, gift Muus (Munk). Axel överlåter sitt arv efter Jens Brands dy till drottningen. Men arvet tycks ändå bli kvar, för vi hittar snart en Oluf Brandi kring Stövring, med liljan i vapnet. Viktigt senare är att Axel Jepsens mor Margareta Bondesdater är Due dubbelt upp. Hennes far är Bonde Jensen Due och modern är dotter till drotsen Morten Due af Farholm 17 Borgen Skjern, den borg som Niels Ebbesen återerövrar från holsteinarna kort efter grevedråpet, den kommer till Vendelbos från Niels Eriksen (Saltensee) på Lindegård norr Randers. Vi får syn på några av turerna bland godsöverföringarna genom att se på just Mads Nielsen Basses gård Nörbeg. Part i den gården har även Jens

17 Eskildsen Falks systerson Jens Bratze (Saltensee). En part som går till Peder Hase. Son till Mette Brands (Kid) halvbror Niels Hase. Även Kristiern Vendelbos hustru, Eline Bugge, ger två gånger gods till Mads Basse af Beg 19. Kristiern Vendelbo och Eline Bugge bor på den gård de ärvt efter Eline/Elnes föräldrar Niels Bugge och Lisbeth Juul. På släkten Juuls gård Stövringgård (bilden) vid Randers (se ägarlängd 20 ). Elines svärsöner Podebusk, Thott och Lunge är arvingar till Jens Brands dy. Ett släktskap som möjligen går tillbaks till Bröndum och Niels Ebbesens personlige vän, Poul Glob. 21 Men innan vi går vidare skall vi först studera hur släkterna Bild och Bildt är fränder genom bröderna Knutsens mormor Cecilie Uf. Cecilie Ufs mor, en Bild på drotsens linje Cecilie Uf är på tre olika sätt släkt med Niels Ebbesens ätt, släkten Bild. 1/ Hennes mor är en sondotter till drots Niels Olufsen (Bild), som vid ett tillfälle när han är skattmästare kallar sig för Biller. Ett namn som möjligen tyder på att han är släkt med släkten Bille som tidigt använder namnet Bilde och Bille. Fast mest handlar det nog om att en Biller just är en skattmästare! Just ordet bill är ett exempel på hur danska ord blivit engelska under vikingatiden. Att drotsen kallas för Bild tycks vare en sen efterkonstruktion skapad i vår egen tid. För inget tyder på att namnen Bild och Bildt kommer från drots Niels Olufsen. Men drostens sonson ärkebiskop Niels Jensen (Bild) är Cecilie Ufs morbror. Han som fängslade den dräpte greve Gerts dotter när hon strandade under en storm på Bornholm. Då när hon var på väg för att gifta sig med den blivande Unionsdrottningen Margretes trolovade, den norske kung Håkan Magnusson. Magnus Erikssons son. Hade grevinnan inte strandat i den stormen, så hade Margrete aldrig blivit norsk drottning; och inte heller hela nordens drottning

18 2/ Cecilies faster Marine Uf är gift med Tage Muus (Möllehjul) från Stenalt. Tages mor är Mette Strangesdater, en dotter till Niels Ebbesens bror Strange Ebbesen. Mette och Niels Ebbesens son Peder Nielsen till Tanderup, de är båda arvingar till Stenalt öster Randers. Stenalt ligger söder om Munks Holbæk och öster om Stövringgård på andra sidan fjorden. Kusinerna Bild ärver en barnlös medlem av släkten Bild, Bo Leigel till Stenalt. (Släkten Muus på Stenalt för samma vapen som släkten Lykke, ett kvarnhjul. Inte som Jep Muus som för släkten Viffert/Skeels vapen). 3/ Cecilie Ufs siste make Hartvig Limbek övertar Nebbegård på Jylland (vid Rands fjord nordväst Lilla Bält) efter Tue Nielsen (Bild). Däremellan ägs Nebbegård av Aage Astradsen (Kid/Hegedal). Han är av samma ätt som Mette Brands på Hovgård. Båda två mycket viktiga personer i släkten Bildts historia. Aage får vi snart fatt på Hartvig äger även part i borgen Jersöre på norra Fyn, som han fått genom sin första hustru, Grete. Otto Skelles dotter (Skinkel) från Stygge/Galens Iversnäs. 4/ Men för att hitta namnet Bild skall vi inte söka hos de många släktingarna i släkten Bild, som ännu inte för namnet. Utan hos Cecilies morbrors dotter Cecilie Larsdotter gift Bille. För släkten Bille skriver vid denna tid sina namn i sina sigill på samma sätt som Per Bilde. Oftast som Bilde, Byyld och Byld, och ibland som Bille. Det är till och med så att en lång rad personer från denna ätt har två sigill. På det ena kallar de sig för Bilde. På det andra Bille. Och dessa är just de personer vi möter på Solbjerg om en stund. 18

19 Jens Jonsen (Bille), maken till drots Niels ättling Cecilie Larsdaters (Bild), han för inget släktnamn. Men det gör hans far Jon Nielsen och brodern Bent Jonsen, som båda skriver sig till Solbjerg. Båda Jon och Bent kallar sig Bilde och Bent är en av de som också skriver sig som Bille. Dubbla sigill med antingen namnet Bilde eller Bille, är sedan vanliga just bland Bents söner. Så det att släkten för olika namn är inte bara en nyck från skrivarna, som alltid brukar skriva som de tycker det låter. Per Knutsen Bilde tilldelas t.ex. tre olika namn i samma dokument av en skrivare. Detta 22 januari 1485 när han anklagas för våldtäkt. Den som framför anklagelsen är Mayae Skamelsdater. Vilken dom det blir vet vi inte. Bara att vi möter Per i flera handlingar efter det, så han kommer undan lindrigare än sin halshuggne frände Abraham Brodersen Baad juni 22 : Cecilie Larsdatter, enke efter Jens Jonsen af Solbjerg, lejer sit gods i Egemarke i Skippinge herred til Anders Jensen af Vallekilde for 10 år. Undertecknare brodern Bent Jonsen Bilde, Solbjerg och Peder Nielsen, Torup. Torup är visst just Tomarp, och Peder är en Galen från Tomarp. Det är Peders frände vi möter senare som den som bedragaren på Stövring försöker lura. Även bröderna Jens och Bents farbroder Esbern Nielsen Bilde, rikets kansler, skriver sig till Solbjerg. Och som vi kommer att se så är det just Cecilie Larsdaters svåger Bent Jonsen Bilde och dennes son Torbern Bilde på Solbjerg, som är nyckeln till namnet Bildt. Och en av vägarna dit går genom bröderna Knutsens fosterfar Lave Gustafson på Tomarp. Detta genom att Bent Jonsen Bilde är gift med Inger Torbernsdater Galen. Och Bent Bildes svärfar Torbern Pedersen Galen är bror till Lave Gustavssons morbror Lage Pedersen Galen. Det gör Torbern Bilde på Solbjerg 23 till partsägare i borgen Tomarp 24 (bilden) efter

20 sin mor Inger Galen. Tillsammans med bröderna Bildts fosterfar Lave Gustafson. Ett samägarskap som är viktigt när vi senare ser på bedrägeriförsöket. Minst lika viktigt är att det är denne Torbern Bilde 25 som är gift med den andre av de två så viktiga systrarna Lunge. Det är på detta Tomarp som Jep Knutsen Bilde växer upp med sin mor Bothild Pik, sin fosterfar och sina halvsyskon Karin och Esge. Fast då såg gården nog mest ut som på bilderna av Arnsholm eller Källinghöl, avbildade på annat ställe i denna skrift. Med ett enda litet försvarstorn av tegel eller trä på en motte. Stig Andersen, kusinerna Bild på Stenalt och grevens blodsbot Ungefär samtidigt som Per först kallade sig för Bilde, började barnbarnen till Otto Strangesen använda namnet Bild. Om Otto är en brorson till Niels Ebbesen eller inte finns det olika åsikter om. Men det som mycket starkt talar för att han är det, är att han är skriven till Tange på Fyn. För den som skriver sig till Tange före Otto är Niels Eisen (Lange) 26. Bror till Niels Ebbesens båda svärdöttrar Frost. Niels och de fyra systrarnas bror är marsk Anders Frost. Kungen marsk Det år då kung Valdemar besegrade hansan vid Helsingborg. Att Mette Strangesdater är arvinge till Stenalt 27 vid Randers betyder troligen att även Otto har rätt till en part, men den parten tycks bli skiftad mot part i Tange istället. Det kan vi ana just därför att Mette ärver Stenalt tillsammans med Niels Ebbesens son Peder Nielsen på Tanderup, han som är gift med en av Niels Eisen av Tanges systrar. Mette tar med sig Stenalt in i sitt gifte med Jens Muus (Möllehjul). En av Mettes och Jens söner heter Tage. Kanske därför att även Niels Ebbesens andre son Tage Nielsen till Fröslevgård på Mors, även han förmodligen är samarvinge med Mette till Stenalt. Jens och Mettes son Tage Muus är alltså den som blev gift med Marine Uf, faster till Knud Knudsens svärmor Cecilie Uf. Brodern Laurids

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 HISTORISK DOKUMENTATION Värja av Johan Abraham Dinger. Foto Ulf Rehnholm. I samband med utställningen Sablar, värjor och huggareklingsmide i Eskilstuna, har en översiktlig

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Livet för en ägare av Cheon Il Guk

Livet för en ägare av Cheon Il Guk Bok Fe mton Livet för en ägare av Cheon Il Guk Innehåll Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan 2261 Sektion 2 Sann kärlek

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8 Arn - Tempelriddaren Vad säger berättelsen om Arn Magnusson om svensk historia, om den tid då Sverige blev till? Jan Guillous tre böcker om Arn har gått ut i stora upplagor och lästs av hundra tusentals

Läs mer

"På det att ingen må veta min valuta"

På det att ingen må veta min valuta "På det att ingen må veta min valuta" MYSTIKEN KRING SWEDENBORGS EKONOMI Emanuel Swedenborg målad av Pehr Krafft d.ä. 1768. I handen håller Swedenborg sitt verk Apocalypsis Revelata. Ofta är vi som blindast

Läs mer

Den skånska historien är vårt arv

Den skånska historien är vårt arv Den skånska historien är vårt arv När det gäller Skåneland, dvs Skåne, Halland Blekinge och Bornholm är det år 2012 faktiskt inte mer än drygt 350 år sedan det införlivades med det svenska stormaktsriket.

Läs mer

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Välkommen till Romernas historia

Välkommen till Romernas historia Uppdaterad 2013-06-27 av Joakim Söderberg Välkommen till Romernas historia Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv

Läs mer

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Världen Så skapades en misslyckad plats, vacker och förstulen från skaparens sanna och mörka intention. En problematisk plats, både skön och fruktansvärd i sig

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer