Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul"

Transkript

1 Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul 3 februari 1427: Vi Ceciliæ[1] Hartwiigh Lembeks Efterlevende, Jæp Knutsøn [2], Jess Henrikson, Kirkeværger i Haræbiærgæ, og Andærs Jensβ Præst sstds. Har med alle Sognemænds Raad solgt en Eng, som ligger >innæ met< Hr. Niss Swenssøn inden Søndræ thodh som er Ager, Eng med al Tilliggelse, til velbyrdige Hr. Nielss Swensβ R. i Ællingæ for fuldt Værd og har oppebaaret af ham efter vor Nøje. Vore Indsegl. Datum Haræbierghe die Blasii. Perg. Med [3] Segl: 1. Llxv 4 (Uf); 2. Sigilfeltet en Lilje. (SvRA) Det här är berättelsen om släkterna Bildt och Bilds gemensamma ursprung. Med en analys av hur namnen och de tre liljorna uppstår. En historia om vägen från Hareberga och Tomarp över Stövring - till Hovgård och Veslös. Men även en berättelse om släkten Bildts första generationer släkten Juul. Av Anders Horneman Blomström Rätten till att läsa denna historia får man enklast genom att skaffa sig min bok Rovriddarnas tid. Se: niels-ebbesen.com 1

2 En helt ny historia Genom den här handlingen från 3 februari 1427 hittar vi till släkten Bildts stamfar Knut Knutsen och hans fränder. Sonen Jep Knutsen är den förste som kallas för Bilde. Men kanske är det först sonen Per Bilde som verkligen använder namnet. Mycket blir klarare genom två dokument. Ett 1493 om Per Bildes arv efter modern. Och ett 1490 då Per är förlikningsman i en handling kring Stövring. I andra delen av denna historia går vi igenom generation efter generation, ända till Niels Juul. Men vi vet nästan inget om dessa förfäder. De blir tydliga först genom sina fränder. Först genom dom blir denna modell av släkten Bildt och Juul som presenteras här trovärdig. Det är helt enkelt så, att utan alla utflykter bland dessa fränder blir denna historia inget annat än; så här är det nog kanske. Den korta sammanfattande beskrivningen av släkten får skrivas senare. Efter att andra forskare granskat den historia om presenteras här för första gången. För det är min förhoppning att dessa forskningsresultat som presenteras här. De kommer att leda till att släkternas historia skrivs om. För att det hela skall bli mer läsbart och intressant för fler, så innehåller denna historia även en hel del historiska utblickar. Låt mig börja med en ganska lång sådan talet, ett dramatiskt århundrade 1300-talet är ett mycket dramatiskt århundrade. I början av århundradet slår lilla istiden till. En väderförsämring som blir bestående ända fram till 1700-talet. Skördarna sjunket med en tredjedel under bara några få år kring Bröd blir till en lyxvara i hela norra Europa! Innan hade 1/3-del av skörden gått till utsäde och 1/3-del till den som brukade den. Och 1/3-del till ägaren; dvs. till kronan, stormännen eller biskoparna. Medeltidens högkonjunktur fick ett dramatiskt 2

3 slut. På kronans skattegårdar satt fria bönder som skiljde sig bara lite från den vanlige byväpnaren. Omvandlingen från de stora ledungshärarna till de små beridna elithärarna, den höll på för fullt. Skrivningarna om att väpnarna måste sluta upp till strid på häst skall nog ses som så, att de inte alltid gjorde just det. Ledungsmännen hade nyligen delats upp i de som tjänade med vapen mot skattefrihet och de som tjänade som skattebönder. När skatteunderlaget nu bara försvann, rasade Erik Menveds erövringsförsök i norra Tyskland samman. Han hade försökt att göra Danmark till det riket varit 100 år tidigare. Till Europas största rike. De som fick skulden för misslyckandet var hans egna hövitsmän på de kungliga borgarna. De som utsågs till huvudsyndabockar var de två kusinerna Johannes Staverskov (Kid) från Vesterbaek vid Ribe, och Niels Brok från Horsens. De många fejderna och dråpen bland nära fränder och striden om arvet efter dessa två män förefaller vara central för förståelsen av släkten Bildt/Juuls historia. Tillsammans med de täta banden till släkterna Munk och Lange. Johannes och Niels gick över till kungens upproriske bror, hertig Kristoffer av Halland. De var alla närvarande i Kalmar 1318, då när Magnus Eriksson sattes på tronen som 4-åring. Och det var även släkten Juuls förste store man, ärkebiskop Esger Juul. Han som en gång startade sin bana som präst på Johannes Staverskov (Kids) Vesterbaek. För att sedan avlösa Johannes farbror biskop Johannes Assersen Kid som biskop i Århus. Riket blev inte bättre skött under den nye kung Kristoffer. Inte så konstigt, för jordens avkastning var fortfarande dramatisk mycket lägre än tidigare. Skatteunderlaget hade havererat fullständigt. Efter ett katastrofalt nederlag mot greve Gert, där den äldste sonen och medkungen Erik Kristoffersen trillade av hästen och dog av skadorna, kastas riket in i en lång period av kungalöshet. En period som avlutas av en hjältehandling. Niels Ebbesen och hans män överrumplar greven och hans män mitt inne i ett gigantiskt härläger i Randers. I en kommandoräd bryter de sig in hos greven och Niels hugger huvudet av greve Gert, över sängstolpen enligt traditionen. En handling som gjort Niels till hjälte för generationer av danskar. Inte minst för motståndsrörelsen under 2:a världskriget. Vår egen Ingmar Bergmans första stora produktion hette just Niels Ebbesen, och sattes upp på Stockholms stadsteater 1943, mitt under brinnande krig. Nazisterna hämnades genom att slå ihjäl pjäsförfattaren Kaj Munk. Historien om Niels Ebbesen kan man läsa om i min roman Rovriddarnas tid, eller i min artikel i Siden SAXO 4, 2010; som finns på min webbsida. 3

4 Niels Ebbesen och hans män dräper även den danske riddare, Ove Hase. Han kallas för svåger till Niels därför att Oves dotter är gift med en av Niels bröder, Ebbe Ebbesen. En av de två bröder, Ebbe och Elef, som stupar tillsammans med Niels utanför Skanderborg De två överlevande bröderna är Strange och Esge Krook. Brodern till den dräpte Ove Hase, Peder Hase, får snart betydelse för släkten Bilde/Bildt på Hovgård vid Ålborg. För Mette Brands (Kid) som äger det Hovgård som går till Per Bilde, hon är halvsyster till Hases. Mettes mor var först gift med Peder Hase. Sedan med Johannes Brands dä. Valdemar Kristoffersen Atterdag blir kung 1340, men bara över en liten remsa längst uppe i norra Jylland. Hans allierade i återuppbygget av riket är hertig Valdemar av Sönderjylland. Hertigen hade som ung pojke själv en tid varit Danmarks kung, ditsatt som lydkung av hans morbror och förmyndare greve Gert. Hertigens syster Helvig blir nu dansk drottning. Deras halvbror är Valdemar Sappi. Ännu en viktig person i släktens historia då han som vi kommer att se, är frände till Niels Bugge gift Juul. Hertigen överlåter Sönderjylland till sin morbror Gerts söner i utbyte mot Mittjylland. Hans svåger kungen och hertigen löser sedan ut bit efter bit av Jylland, med målet att hertigen så småningom skall styra över Sönderjylland igen, och kungen över resten när återerövringen av riket nästan lyckats, slår digerdöden till som hårdast. Ett redan hungrande och utsvultet folk har inte kraft att stå emot. Minst 1/3-del, kanske mer än hälften, av befolkningen dör. De yngre drabbas hårdast, så svarta döden har ofta kallats för stora barnadöden. Hungern, pesten och det hårda skattetrycket leder till det första upproret mot kung Valdemar. Det skall senare följas av två till. En av kungens främsta och rikaste stödjare i Jylland är Niels Ebbesens morbror Niels Bugge, så rik att han ofta kallas för kungen av Jylland. Den andre är Poul Glob. De och Erik Nielsen af Linde (Saltensee) är de tre ledarna för Jyllänningarna i striderna tillsammans med kungen nere i Tyskland. En strid till stöd för kungens svåger markgreven av Brandenburg, son till den nu döde kejsaren. Striden slutar med kung Valdemars triumftåg till den nye kejsar Karl i Prag. Även de här tre männen Niels Bugge, Poul Glob och Erik Nielsen har en viktig roll i släkten Bildt/Juuls historia. För Niels Bugge, hövitsman på Riberhus, slutar det hela illa. Han blir ihjälslagen på kungens order, något kungen svär sig fri från. Även Poul Glob, som brukar beskrivas som nära vän till Niels Ebbesen, blir kungen fiende. Tydligen den mest 4

5 hatade av kungamakten då hans ättlingar i handling efter handling fråntas allt arv efter honom. Om de nu inte råkar vara viktiga som stöd för kungamakten. De två män som för Niels Ebbesens söners räkning betalar grevens blodsbot under peståret 1351, de är även de av betydelse för släkthistorien. Den som lägger ut för hela summan är hr Johannes Limbek, även han på Riberhus. Han är även ägare till borgen Tröjborg vid Tönder och till Sögård vid Flensborg. Den andre som betalar blodsboten är Stig Andersen, av Hvide-ätten med stjärnan i vapnet. Hur de två är släkt med Niels Ebbesen kommer vi att se senare. De dramatiskt försämrade skördarna och den därmed kraftigt sjunkande jordräntan. Och digerdöden som sveper över landet gång på gång, tillsammans med all den oro och alla de strider som uppstår på grund av detta. Allt detta leder till att mängder av gårdar läggs öde. Leder till att hela byar försvinner. Botten på detta århundrades jättekris nås kring Innan så är de gamla hövdingaätternas, stormännens, huvudgårdar centrum i ett nav av gårdar. Under ligger ofta två tre storgårdar och ofta hundratals mindre gårdar. Dessa jättegods drevs som samägt ättegods där var och en har mindre panter. T.ex. i form av rätt till så och så många tunnor säd från den gemensamt drivna huvudgården. Men när stora delar av jorden läggs öde och pestens härjningar gjorda att mycket blev oklart, då ligger massor av jord oskiftat i långa tider. Något som kraftigt förstärktes av krig, ständigt maktskiften och en kungamakt som slåss för att undertrycka en bångstyrig grupp stormän. Stormän som gjorde tre uppror mot kung Valdemar. Två av dom ledda av Niels Ebbesens morfar Niels Bugge. Det tredje av en av kungens främste, som till och med styrt riket i kungen ställe under en av hans utlandsresor Stig Andersen. Det är helt enkelt samma män som fört kungen till makten, som nu gör uppror mot honom. Mitt i denna stormvind hittar vi släkten Bildt som en gren av släkten Juul. Tyvärr så är nästan alla dokument borta. Vi måste arbeta med komplicerade indiciekedjor. När någon skrivs till en gård så vet vi t.ex. ibland inte ens om han bara äger en liten dotterlod i en mindre gård i form av en artondedel, dessutom långt ner i kedjan av gårdar under en huvudgård. Eller om han äger huvudparten i en huvudgård, mitt i centrum av ett gigantiskt godskomplex. Skriver han sig kanske till en av släktens gårdar för att han just då har sin tjänst under kronan i trakten, eller för att han är gårdens huvudägare? Vi kan ofta 5

6 bara gissa. En mäktig storman, som är ägare till hundratals gårdar, honom möter vi kanske bara på en enda handling. Han uppfattas därför kanske helt felaktigt av vår tid som en obetydlig man. Samtidigt som fogden på en av hans mindre gårdar av oss uppfattas som den store av de två. Vi vet helt enkelt för lite! Vi kan bara mer eller mindre intelligent försöka tolka det lilla vi vet. När vi vet lite är det lätt att säga så är det. När vi sedan vet lite mer blir det hela plötsligt svårare. En fälla många heraldiska forskare faller ner i. Adelsgenealogin är full av fel. Av grova gissningar om hur det kanske hänger ihop. Vi får inte glömma att vi bara har små titthål in i en MYCKET komplex tid. Vi kan bara ana Så denna undersökning handlar om människor som vi vet nästan inget om, som lever i vår nordiska historias kanske mest dramatiska period. En tid då kungamakten faller samman. En tid då det stora huvudgårdssystemet bryts sönder och försvinner för alltid. Striden om den krympande jorden mellan kungamakt och inom frälset är hård. Med massor av fejder och dråp mellan fränder. Avlöst av massor av giften inom släktgruppen för att föra samman skärvorna av gods. För många fattiga väpnare blir priset för väpnarplikten ofta för hög jämfört med vinsten av skattefriheten. Vi möter flera av dom i denna historia. T.ex. Jakob Hegedals (Kid) svåger Jakob Nielsen från släkten Skobe. Hans son blir sjuk och förmår inte ställa upp med en man för att fullfölja sin väpnarplikt och avstår därför från sin skattefrihet. Andra söker borgerskap och mer lönande sysselsättning i de nu snabbt växande städerna. Tre från släkten Kid blir t.ex. borgmästare; i Ålborg, Haderslev och Kalundborg. Ibland ser vi till och med hur två bröder drabbas olika. Den ene blir fattig skattebonde. Den andre ägare till stora jordegendomar. Den sociala rörligheten är stor. Släktens starka hävdvunna ägande till jord, jord som bara inte kan gå ur släkten utan fyra på varandra följande tingsdomar, den är inte längre ett så säkert skydd. Den här undersökningen beskriver släkten Bildt. Men den beskriver även Niels Ebbesens släkt på ett sätt som aldrig tidigare skett. Den som bara vill läsa det ena eller det andra får därför ha lite tålamod emellanåt och bara skumma igenom visa avsnitt. Men redogörelsen för Niels Ebbesens fränder är mycket mindre fullständig, då släkten Bildt/Juul står i fokus. Särskilt i andra delen. 6

7 Undersökningen delas upp i två huvuddelar. 1/ Den första delen är en undersökning av de tre som brukar beskrivas som bröder Per, Lasse och Jep Bilde. Men Per visar sig vara Jeps son och Lasse, han för ett helt annat vapen. Denna första del handlar främst om Jep Knutsens far Knut Knutsen, gift med Bothild Pik från Rossared och Piksborg. Och deras fränder. Men den ger alltså även en helt ny bild av släktens hittills första kända släktled. 2/ Den andra delen är en undersökning av släkten Juul tillbaks fyra generationer till. Ända till stamfadern Niels Juul, född ca / Till sist en mycket kort bilaga om släkten Kids historia. Den släkt som tillsammans med släkterna Bild, Munk, Lange och Glob, tycks vara så olösligt sammanknuten med släkten Juuls tidiga historia. Min metod handlar mycket om att försöka studera de strider som uppkommer kring samägt oskiftat gods. Det är min mening att vi vid århundradeskiftet kring 1400 har en stor ansamling av oskiftat gods, som det strids om under mycket lång tid. Att se på arv som något som främst går från ett led till ett annat, ser jag som en otillräcklig väg till förståelse av denna tids komplicerade ägande. Samägandet kan också göras tydligare genom en studie av hur namn går från en ätt till en annan. Ett annat vanligt hinder för förståelsen verkar vara vår allt för snäva tolkning av denna tids mycket vidare användande av begrepp som broder och svåger. Denna undersökning kompliceras betydligt av att vi rör oss i samhällets övre godsrika kretsar. De mäktiga bröderna Axelsens far Axel Pedersen Thott sitter t.ex. som en av spindlarna i denna historia, tillsammans med systrarna Lunge. Det är inte mycket i denna historia som Axel och hans söner inte är inblandade i. Detta i en tid då ett fåtal snabbt stiger upp som oerhört mäktiga och rika godsägare. Samtidigt som många bland de tidigare så talrika väpnarna nu förlorar sitt frälse. Svärdets makt är som alltid viktigare än lag och rätt. Vi ser lätt det vi förväntar oss att se. Det är mycket svårare att se det man inte förväntar sig. Jag hoppas det jag skriver här hjälper några att se på ett nytt sätt på det som kanske var. 7

8 Del 1: Knut Knutsens och Niels Ebbesens fränder Cecilie Uf på Hareberga På dokumentet från 1427 hittar vi en Jep Knutsön som för liljan i vapnet när han sätter dit sitt sigill (beseglar). Detta gör han för sin mormor Cecilie Ufs räkning, då när hon säljer mark till riddaren Niels Svendsen af Ellinge (Sparre 1 ). Länsman på Hagenskov på Fyn. Att ingen uppmärksammat Jep Knutsen tidigare beror nog på att han setts som en av två Kirkevaerger i handlingen. Men ordet kan läsas som entalsform på danska, så det är bara Jess Henrikson som är Kirkevaerger, inte Jep. Handlingen skrivs på Hareberga vid Lund. Nu är Cecilie Uf änka för tredje gången. Med sina tre män har hon fått två söner och två döttrar. Äldst är Tue Pedersen Rani till Hareberga 2, myndig Hareberga har tidigare förvärvats av släkten Rani genom gifte med Knut Hases dotter. I sitt andra gifte får Cecilie döttrarna Bothild och Kristine Piik. De är arvingar till Rossared 3 vid Kungsbacka i norra Halland och Piksborg 4 vid sjön Bolmen i Småland. Yngst av de fyra är sonen Henneke Limbek, arvinge till Nebbegård 5 vid Rands fjord på Jylland, nordväst Lilla Bält. Plötsligt faller väldigt mycket på plats! Jep Knutsen Bildes far visar sig vara Knuth Knutsen, gift med Bothild Piik i hennes första gifte, dotter till Cecilie Uf och hennes andre make, Bent Piik till Rossared och Piksborg. Piksborg är en mycket viktig gränsborg mellan Sverige och Danmark, som övertas av Bents 1 Mor Thale Muus, föräldrar Jep Muus och Kirsten Pedersdater Thott. Gift Pernille Pedersdater Thott!! Niels är dubbel arvinge till Thotts och löser ut dom från Ellinge Hareberga går från Hase till Cecilie Ufs först make; vidare till hennes andre Bent Pik. För att så genom sonen gift Panter gå till Daa (Galskyt) Intressant, men fel om Bothilds män

9 fosterfar Abraham Brodersen 6 (Baad af Halland). Bothild är omgift med Lave Gustafsson (Stjerne af Tomarp, 7 [ej Sparre]). Bothilds arvedel är visst huvudgården Alafors i Fjärås norr om Kungsbacka. Det ser vi av en handling daterad 21 feb Alafors hittar vi inte igen. Kanske är det så att gården läggs in under Rossared. Bothild flyttar med sin nye make och sitt barn från första äktenskapet till Tomarp tre kilometer väster om Klippan i norra Skåne. Där växer alltså Jep Knutsen Bilde upp tillsammans med sina två halvsyskon. Med liljan i vapnet Gravstenen på bilden tillhör Laves föräldrar, Gustav Mattsson och Gertrud Lavesdater Galen. Det är genom sin mor Gertrud av släkten Hvide/Galen, som Lave fått den halva lotten systerlotten, i Tomarp. Men nu 1427 är Lave Gustafson död och Jep Knutsen har förmodligen precis blivit myndig nog att besegla mormoderns försäljning. Jeps två halvsyskon är Karin Lavesdater, som ärver Rossared och blir gift med Karl Bengtsson av Vinstorpaätten 8 (Vinsarp 9 ). Samt Esge Lavesen, gift med Anne Andersdater Thott Klicka runt i släktträdet: 9 9

10 Jep Knutsen kallar sig inte för Bilde i dokument från 3 februari Det namnet tilldelas han kanske först som död när arvet efter hans hustru regleras 11/ Den förste som säkert för namnet är hans son Per, t.ex. när han 24/ beseglar ett brev och då skriver sig till Veslös gård uppe i Thy. I ett brev daterat april sker ett viktigt syskonskifte. Detta dokument har felaktigt uppfattats som så att det handlat om ett syskonskifte mellan de två bröderna Jep Bilde och Lasse Bilde. Men Lasse beseglar detta dokument med släkten Thotts vapen. Han är alltså ingen annan än Jeps svåger Laurids Axelsen, en av de berömda bröderna Axelsen. Herre till Finland, Djursholm, och mycket annat. Så syskonskiftet, det är mellan Jeps och Laurids hustrur systrarna Viffert (Skeel). Mourids Nielsen (Gyldenstierne) uppträder på Jep Bildes barns vägnar. Lasse Bilde på sina egna vägnar. Jep är troligen död, för om han var myndig 1427, då är han över 80 år1493. Även Jeps hustrun Anne Jonsdater Vifferts andre make Thomas Thomasen (Sehested) dör efter Den som Mourids är förmyndare för är Per Bilde, vuxen sedan länge. Per har även en halvbror Jens Thomsen (Sehested). Men Jens arv regleras vid annat tillfälle. Per förekommer i en lång rad dokument. Oftast kallas Per/Peder för Bilde. Men hans namn skrivs helt olika, allt efter hur skrivarna tycker det låter. De skrivningar som Per/Peder tilldelas är Bildz, Bilde, Billae, Biille, Bildh, Bylde, Byldh. När han 1503 aug 18 skrivs till Hasingh, kallas han för Per Bille. Ibland stavas hans namn olika i samma dokument. I sitt sigill (det vänstra) för han en enda lilja. Det gör även sonsonen Tomas på Gandrup gård 1566, öster om Ålborg (det högra)

11 1552 används för först gången de tre liljorna i vapnet, och det av sonen Knut Persen Bilde (mittbilden). Orsaken är, som vi kommer att se, två systrar av ätten Lunge, gifta Bille och Brok, och deras brorsdotter. Från den ätt som 1552 dött ut och som förde de tre Liljorna i vapnet. De tre liljorna går nu över till ätten Bildt. Mens namnet Lunge genom brorsdottern går över till en gren av en annan ätt, släkten Dyre. Att Knuth Knutsen verkligen är Jep Bildes far bekräftas av att Pers förmyndare 11 är just Mourids Gyllenstierna 12. För Mourids är gift med den svenske marsken Ture Turesen Bielkes dotter Margarete. Och marskens fostermor är Birgitte Abrahamsdotter (Baad). Den Birgitte som är halvsyster till Bent Piik, Knuth Knutsons svärfar. Från Mourids Gyldenstierne - till Kung Karls dotterson på Rossared Marsk Ture Bielkes halvsyster, Birgitte/Brita, har fått namn efter sin mor Birgitte Abrahamsdotter (Baad). Hon som är halvsyster till Bent Pik (som förde en mussla i vapnet) och därmed faster till Knuth Knutsen (Bildts) hustru Bothild Pik. Brita Bielke är gift med den svenske kung Karl Knutson Bonde. Marsk Tures mor Margrete Krummedige har tidigare varit gift med drotsen Kristiern Vasa, så marsken är även halvbror till Johan Vasa, kung Gustav Vasas farfar. Så Knut Bildes förmyndare kan knappast ha förnämare fränder. Jep Knutsen Bildes halvsyster Karin Lavesdater från Tomarp blir gift med Karl Bengtsson av Vinstorpaätten och ärver Rossared (på bilden Tomarp av idag). Karin och Karl får dottern Anna, som först blir gift med Erik Eriksson dy, stamfar för den svenska grenen av släkten Gyllenstierna. Erik Gyllenstiernas mor är Kristine Karlsdotter Bonde, dotter till kung Karl VIII Bonde och Brita Turesdotter Bielke. Hon som fått sitt namn av sin mor Birgitte Abrahamsdotter (Baad). Så Erik Eriksson dy, näste ägare till Rossared, är ingen mindre än kung Karls dotterson Enligt rättelser i DAA så är Jep barnlös. Syskonskiftet är inte mellan bröderna Bilde, utan efter Jeps hustru Anne Viffert (Skeel) och hennes syster gift Lasse Bilde (Thott). Dvs Knut Bilde är Pers son, inte Jeps. 11

12 Han har dessutom dubbel arvsrätt till Rossared. Dels genom sin hustru av Vinstorpaätten och dels genom sin mormor Birgitta Abrahamsdotter Baad. Karin Stiernes dotter Annas andra gifte, det blir med Erik Karlsson Vasa till Norrby. Deras dotter Ebba blir gift med Erik Abrahamsson Lejonhufvud. Och Annas och Eriks dotter Margareta blir kung Gustav I Vasas gemål. Erik Eriksson dy Gyllenstierna är alltså dubbelt i släkt med förmyndaren Mourids Gyldenstierne. Dels för att de är av samma ätt. Men främst därför att Mourids hustru Margrete Bielke, marskens dotter, är nära frände till Erik Eriksen dy till Rossared. Abraham Brodersen Baad af Halland Vem var då denne Abraham Brodersen (Baad/Tjurhuvud)? Han som var fosterfar till Bent Pik, Knuth Knutsen (Bildts) svärfar, genom giftet med Bents mor Margrete Budde. Abraham var inget mindre än ledaren för den viktiga gränsadeln och en av de som stod bakom konstruktionen av Kalmarunionen. Han övertog Piksborg genom sin hustru och stred ofta tillsammans med några av denna tids framträdande män. Som Svarte Skåning, Jep Muus (Viffert/Skeel) och bröderna Algot och Sven Sture. Abraham var t.ex. med vid Åsle Mosse 1389, då när kung Albrekt blev tillfångatagen. Han ledde belägringen av Stockholm Och han försökte 1403 ta tillbaks Gotland från Tyska Orden. Abraham var drottning Margretes favorit, men det hjälpte honom inte under belägringen av Sönderborg Då när han anklagades för att ha våldfört sig på en jungfru, och det under rådande stilleståndsavtal. Kung Erik av Pommerns domare dömde Abraham till döden och han blev halshuggen. Trots detta så upprättade drottning Margrete mässor både för honom och för henne själv, vilket fått en del historiker att undra om inte även han var hennes älskare. Det första dråpet En känd älskare till drottningen är Jep Muus. Jeps dotter Thale Muus, är mor till den hr Niels på Ellinge (bilden), som Cecilie 12

13 Uf på Hareberga sålde sitt gods till. Beseglat av Jep Knutsen med liljan i vapnet. Thale har tydligen även en syster, och de två systrarna tycks vara släkt med alla de ätter Muus vi möter i denna historia. Jep Muus dog även han en våldsam död. Det gör faktiskt så många i den här historien att det skulle bli tröttsamt att berättade om allihop. Men just Jep Muus död är viktigt för denna historia. Ett av tre dråp inom släktgruppen som visar hur intensiva striderna var om arvegodset bland Bildt/Juuls fränder vid denna tid. Jeps hustru Kirsten av släkten Thott, hennes bror Axel, och hennes nye make, blir snart viktiga i denna historia. Det är efter Kirsten och hennes ätt som släkten Hvide/Galens gods Ellinge sydväst Eslöv 13 kommer till hr Niels. Herr Axel är far till de mäktiga bröderna Axelsen. Alltså även för Lasse Bilde, Jep Knutsens svåger. Viktigt blir det då att Kirsten blir omgift Munk. Jep Muus, som förde släkten Skeels tredelade vapen, precis som Jep Knutsens Bildes hustru Anne Viffert, blev av drottning Margrete tillsagd att gifta sig med Mogens Munks tilltänkta. Med Kirsten Pedersdater, en faster till de mäktiga bröderna Axelsen Thott. Jep gjorde det han blev tillsagd och fick två döttrar med Kirsten. Kirsten blev hämtad från klostret där hon uppfostrades och lär ha följt med frivilligt, om än mot föräldrarnas vilja. Denna enlevering ledde senare till att den mäktige borgherren Jep Muus blev ihjälslagen. Och det av just den först tilltänkte brudgummen Mogens Pedersen Munk, född på Holbæk gård vid Randers. En av de gårdar greve Gert stormade och intog straxt innan han blev dräpt av Niels Ebbesen. Nu händer det märkliga att dråparen blir en möjlig fosterfar till den dräptes barn. Halvsyskon till hans egna barn. Men detta löses genom att förmyndaren blir Kristines bror Axel Pedersen Thott. En viktig person då vi senare hittar honom som förmyndare på släkten Juuls huvudgård Stövring vid Randers fjord i andra delen av denna historia. Och då som förmyndare för en bedragare. En av Jep Muus döttrar var alltså Thale Muus, mor till hr Niels på Ellinge. Och Mogen hittar vi alltså på östra sidan av Randers fjord, på Holbæk. (Mogens far är den Peder Munk som i min bok kryper runt i tunnlarna under Randers). Thale syster tycks bli gift Munk, för en gren av ätten Munk tar namnet Muus. En kvinna från denna ätt Muus/Munk är gift med bedragaren. Per Bilde beseglar 1490 för 13 Niels Svendsen Sparre löste in Ellinge 1395 från en av bröderna, Peder Axelsen Thott. 13

14 hennes barn i två giften, Thott och Skiernow (Glinder). En mycket viktig handling som vi återkommer till. En av Mogens Munks och Kirsten Thott tre döttrar Pernille, blir gift både Brok och Gyldenstierne. Pernilles ene son är just Mourids Gyldenstierne, förmyndaren. Mourids mor Pernille Munk är alltså halvsyster till Thale Muus, mor till den på det Ellinge till vilken Cecilie Uf säljer sin mark 1427; beseglat av Jep Knutsen. Ännu ett bevis för att Jep Knutsen är just Jep Bilde. Även Mourids halvbror möter vi på handlingen från 1490 senare. Och det är denne halvbror som är gift med en av de två systrarna Lunge. De systrar som tycks vara nyckeln till att både namn och tre liljor kommer till släkten Bildt. Abraham Brodersen Baads dotter Birgitte gift Falk och Bielke Den rike och mäktige Abraham Brodersen övertar Piksborg (bilden). Hans enda dotter Birgitte, halvsystern till Knuth Knutsen (Bildts) svärfar Bent Pik, hon var inte bara gift med Ture Stensson Bielke. Innan dess var hon gift med Jens Eskildsen Falk 14. (Se tidigare släkttavla). Hennes andra dotter Brita med Ture Bielke har vi studerat. Men hennes första dotter Kirsten Falk blev gift med Henning Podebusk. En sonson till drotsen och riksföreståndaren med samma namn. Och nu kommer vi direkt till Hovgård. För Hennings syster Johanne Podebusk är gift med Mads Nielsen Basse, en dotterson från Hovgård

15 Det har rått tvivel om Hovgård är Hovgård i Hassing 15 öster Ålborg, eller Hovgård i Aaby socken väster Ålborg. När namnet först dyker upp i handlingarna handlar det troligen om Hovgård i Hassing. De första ägare vi känner till på Hovgård är Mette Brands (Kid) och riddaren Torluf Pedersen. En stor del av lösningen till att vi hittar Per Bilde på riddaren Torluf Pedersens och Mette Brands Hovgård är tydligen fränderna Podebusk och Falk, gifta Baad, Saltensee och Basse. Men en nog ännu viktigare anledning är, som vi kommer att se, att Per Bilde och hans hustru Abel, skrivna till Hassing, de har en son som heter just Torluf. Per och Abel är även skrivna till släkten Skobes Veslös. Så håll både namnen Brands-Kid och Skobe-Glob i minnet. Mette Brands, trolig sondotter till Johannes Staverskov Mette Brands (Kid) på Hovgård kommer från Ulstrup vid Gudenå. Hennes far är Johannes Brands dä. Modern är Margrete Galskyt från Odsgård, tidigare gift med Peder Hase. Så Mette är halvsyskon till Hases. Och Peder Hase är som sagt bror till den hr Ove Hase som blev dräpt av Niels Ebbesen, eller hans män, samtidigt med dråpet av greve Gert. Mettes far Johannes Brands dä tycks vara densamme som Johannes Staverskov på en handling från trakten av Haderslev Mettes ene bror är Jens Brands dy. Den andre tycks vara Peder Brands (Branthæ). Denne Peder är troligen densamme som den Peder Kid vi snart möter som en av Niels Ebbesens fränder, i en förlikning mellan Peder Kid, Jens Hval, Sven Jensen Skobe och Niels Ebbesens söner Peder och Tage. Jens Brands dy:s arvingar 16 är de två svärsönerna till systern Mette på Hovgård, Niels Madsen (Basse) och Jakob Jensen Jernviller. Jens själv tycks ha flyttat till Kalundborg. För det är nog hans söner Poul och Peder Brand som vi hittar som borgare och borgmästare på Själland. 15 Vid denna tid var Hassing inte uppdelat i Väster och Öster Hassing

16 Men det som är mest spännande är de andra arvingarna efter Jens Brands (Kid); Jens Nielsen till Aunsbjerg (Lövenbalk), Folmer Jacobsen (Lunge), Predbjørn Podebusk, riddare, och Aksel Jakobsen (Thott), väpnare. Alla utom Jens Nielsen, som övertar både Odsgård och Ulstrup, är arvingar genom Elin Bugges döttrar. Arvingarna är några av de som är skuggmarkerade på tavlan. Viktigt här är linjen från Palle Jonsen Juul. Det är hans bror Johannes Jonsen som vi kommer att möta som en av släkten Bildt stamfäder. Palle bor på Stövringgård som går vidare genom hans dotter Lisbeth och dotterdottern Eline Bugge, till Axel Jepsen Thott genom dottern Elsif Vendelbo. Axel och hans son Jep Axelsen på Stövring kommer att möta igen i del 2. Det är sonen Jep som är bedragaren, gift Muus (Munk). Axel överlåter sitt arv efter Jens Brands dy till drottningen. Men arvet tycks ändå bli kvar, för vi hittar snart en Oluf Brandi kring Stövring, med liljan i vapnet. Viktigt senare är att Axel Jepsens mor Margareta Bondesdater är Due dubbelt upp. Hennes far är Bonde Jensen Due och modern är dotter till drotsen Morten Due af Farholm 17 Borgen Skjern, den borg som Niels Ebbesen återerövrar från holsteinarna kort efter grevedråpet, den kommer till Vendelbos från Niels Eriksen (Saltensee) på Lindegård norr Randers. Vi får syn på några av turerna bland godsöverföringarna genom att se på just Mads Nielsen Basses gård Nörbeg. Part i den gården har även Jens

17 Eskildsen Falks systerson Jens Bratze (Saltensee). En part som går till Peder Hase. Son till Mette Brands (Kid) halvbror Niels Hase. Även Kristiern Vendelbos hustru, Eline Bugge, ger två gånger gods till Mads Basse af Beg 19. Kristiern Vendelbo och Eline Bugge bor på den gård de ärvt efter Eline/Elnes föräldrar Niels Bugge och Lisbeth Juul. På släkten Juuls gård Stövringgård (bilden) vid Randers (se ägarlängd 20 ). Elines svärsöner Podebusk, Thott och Lunge är arvingar till Jens Brands dy. Ett släktskap som möjligen går tillbaks till Bröndum och Niels Ebbesens personlige vän, Poul Glob. 21 Men innan vi går vidare skall vi först studera hur släkterna Bild och Bildt är fränder genom bröderna Knutsens mormor Cecilie Uf. Cecilie Ufs mor, en Bild på drotsens linje Cecilie Uf är på tre olika sätt släkt med Niels Ebbesens ätt, släkten Bild. 1/ Hennes mor är en sondotter till drots Niels Olufsen (Bild), som vid ett tillfälle när han är skattmästare kallar sig för Biller. Ett namn som möjligen tyder på att han är släkt med släkten Bille som tidigt använder namnet Bilde och Bille. Fast mest handlar det nog om att en Biller just är en skattmästare! Just ordet bill är ett exempel på hur danska ord blivit engelska under vikingatiden. Att drotsen kallas för Bild tycks vare en sen efterkonstruktion skapad i vår egen tid. För inget tyder på att namnen Bild och Bildt kommer från drots Niels Olufsen. Men drostens sonson ärkebiskop Niels Jensen (Bild) är Cecilie Ufs morbror. Han som fängslade den dräpte greve Gerts dotter när hon strandade under en storm på Bornholm. Då när hon var på väg för att gifta sig med den blivande Unionsdrottningen Margretes trolovade, den norske kung Håkan Magnusson. Magnus Erikssons son. Hade grevinnan inte strandat i den stormen, så hade Margrete aldrig blivit norsk drottning; och inte heller hela nordens drottning

18 2/ Cecilies faster Marine Uf är gift med Tage Muus (Möllehjul) från Stenalt. Tages mor är Mette Strangesdater, en dotter till Niels Ebbesens bror Strange Ebbesen. Mette och Niels Ebbesens son Peder Nielsen till Tanderup, de är båda arvingar till Stenalt öster Randers. Stenalt ligger söder om Munks Holbæk och öster om Stövringgård på andra sidan fjorden. Kusinerna Bild ärver en barnlös medlem av släkten Bild, Bo Leigel till Stenalt. (Släkten Muus på Stenalt för samma vapen som släkten Lykke, ett kvarnhjul. Inte som Jep Muus som för släkten Viffert/Skeels vapen). 3/ Cecilie Ufs siste make Hartvig Limbek övertar Nebbegård på Jylland (vid Rands fjord nordväst Lilla Bält) efter Tue Nielsen (Bild). Däremellan ägs Nebbegård av Aage Astradsen (Kid/Hegedal). Han är av samma ätt som Mette Brands på Hovgård. Båda två mycket viktiga personer i släkten Bildts historia. Aage får vi snart fatt på Hartvig äger även part i borgen Jersöre på norra Fyn, som han fått genom sin första hustru, Grete. Otto Skelles dotter (Skinkel) från Stygge/Galens Iversnäs. 4/ Men för att hitta namnet Bild skall vi inte söka hos de många släktingarna i släkten Bild, som ännu inte för namnet. Utan hos Cecilies morbrors dotter Cecilie Larsdotter gift Bille. För släkten Bille skriver vid denna tid sina namn i sina sigill på samma sätt som Per Bilde. Oftast som Bilde, Byyld och Byld, och ibland som Bille. Det är till och med så att en lång rad personer från denna ätt har två sigill. På det ena kallar de sig för Bilde. På det andra Bille. Och dessa är just de personer vi möter på Solbjerg om en stund. 18

19 Jens Jonsen (Bille), maken till drots Niels ättling Cecilie Larsdaters (Bild), han för inget släktnamn. Men det gör hans far Jon Nielsen och brodern Bent Jonsen, som båda skriver sig till Solbjerg. Båda Jon och Bent kallar sig Bilde och Bent är en av de som också skriver sig som Bille. Dubbla sigill med antingen namnet Bilde eller Bille, är sedan vanliga just bland Bents söner. Så det att släkten för olika namn är inte bara en nyck från skrivarna, som alltid brukar skriva som de tycker det låter. Per Knutsen Bilde tilldelas t.ex. tre olika namn i samma dokument av en skrivare. Detta 22 januari 1485 när han anklagas för våldtäkt. Den som framför anklagelsen är Mayae Skamelsdater. Vilken dom det blir vet vi inte. Bara att vi möter Per i flera handlingar efter det, så han kommer undan lindrigare än sin halshuggne frände Abraham Brodersen Baad juni 22 : Cecilie Larsdatter, enke efter Jens Jonsen af Solbjerg, lejer sit gods i Egemarke i Skippinge herred til Anders Jensen af Vallekilde for 10 år. Undertecknare brodern Bent Jonsen Bilde, Solbjerg och Peder Nielsen, Torup. Torup är visst just Tomarp, och Peder är en Galen från Tomarp. Det är Peders frände vi möter senare som den som bedragaren på Stövring försöker lura. Även bröderna Jens och Bents farbroder Esbern Nielsen Bilde, rikets kansler, skriver sig till Solbjerg. Och som vi kommer att se så är det just Cecilie Larsdaters svåger Bent Jonsen Bilde och dennes son Torbern Bilde på Solbjerg, som är nyckeln till namnet Bildt. Och en av vägarna dit går genom bröderna Knutsens fosterfar Lave Gustafson på Tomarp. Detta genom att Bent Jonsen Bilde är gift med Inger Torbernsdater Galen. Och Bent Bildes svärfar Torbern Pedersen Galen är bror till Lave Gustavssons morbror Lage Pedersen Galen. Det gör Torbern Bilde på Solbjerg 23 till partsägare i borgen Tomarp 24 (bilden) efter

20 sin mor Inger Galen. Tillsammans med bröderna Bildts fosterfar Lave Gustafson. Ett samägarskap som är viktigt när vi senare ser på bedrägeriförsöket. Minst lika viktigt är att det är denne Torbern Bilde 25 som är gift med den andre av de två så viktiga systrarna Lunge. Det är på detta Tomarp som Jep Knutsen Bilde växer upp med sin mor Bothild Pik, sin fosterfar och sina halvsyskon Karin och Esge. Fast då såg gården nog mest ut som på bilderna av Arnsholm eller Källinghöl, avbildade på annat ställe i denna skrift. Med ett enda litet försvarstorn av tegel eller trä på en motte. Stig Andersen, kusinerna Bild på Stenalt och grevens blodsbot Ungefär samtidigt som Per först kallade sig för Bilde, började barnbarnen till Otto Strangesen använda namnet Bild. Om Otto är en brorson till Niels Ebbesen eller inte finns det olika åsikter om. Men det som mycket starkt talar för att han är det, är att han är skriven till Tange på Fyn. För den som skriver sig till Tange före Otto är Niels Eisen (Lange) 26. Bror till Niels Ebbesens båda svärdöttrar Frost. Niels och de fyra systrarnas bror är marsk Anders Frost. Kungen marsk Det år då kung Valdemar besegrade hansan vid Helsingborg. Att Mette Strangesdater är arvinge till Stenalt 27 vid Randers betyder troligen att även Otto har rätt till en part, men den parten tycks bli skiftad mot part i Tange istället. Det kan vi ana just därför att Mette ärver Stenalt tillsammans med Niels Ebbesens son Peder Nielsen på Tanderup, han som är gift med en av Niels Eisen av Tanges systrar. Mette tar med sig Stenalt in i sitt gifte med Jens Muus (Möllehjul). En av Mettes och Jens söner heter Tage. Kanske därför att även Niels Ebbesens andre son Tage Nielsen till Fröslevgård på Mors, även han förmodligen är samarvinge med Mette till Stenalt. Jens och Mettes son Tage Muus är alltså den som blev gift med Marine Uf, faster till Knud Knudsens svärmor Cecilie Uf. Brodern Laurids

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Företal 13 Ynglingen Vårt första möte 15 Rötter i Vedbo och Ydre i Småland 20 Under styvfaderns hårda regemente 24 Hos mormor på Ringshult 25 Hos gammalmorfar drotsen på Aspenäs 26

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Släkt, vänner och makt

Släkt, vänner och makt Släkt, vänner och makt En studie av elitens politiska kultur ill 00-talets Danmark LARS HERMANSON With an English Summary Akademisk avhandling som med vederbörligt tillstånd av Humanistiska fakulteten

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Ingrid och Gustaf hälsar

Ingrid och Gustaf hälsar Ingrid och Gustaf hälsar Randers (f.d. Randersborg) Grundades under 1000-talet Knut den helige präglade mynt i staden år 1086 Stadsprivilegier 1302 Under 1200-talet brann staden tre gånger Valdemar Atterdag

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

LAGA FÅNG medeltidens kvinnor och män SKRIFTBRUK, JORDMARKNADER OCH I SE R I NG

LAGA FÅNG medeltidens kvinnor och män SKRIFTBRUK, JORDMARKNADER OCH I SE R I NG LAGA FÅNG medeltidens kvinnor och män SKRIFTBRUK, JORDMARKNADER OCH I SE R I NG I FINNVEDEN OCH JÄMTLAND L A C A b Dt K V I N C Innehåll DEL I De laga fangen och jordmarknaden INLEDNING Undersökningsområden

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Bild på framsidan: Avbildning av mynt präglat för Knut VI, Lund, Hbg 1

Bild på framsidan: Avbildning av mynt präglat för Knut VI, Lund, Hbg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 1 FRÅGESTÄLLNING... 1 FÖRTECKNING ÖVER DE DANSKA KUNGARNA 1146-1241... 1 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR... 1 KÄLLKRITIK... 2 DEFINITIONER... 2 SKÅNELAND... 2 POLITIKEN

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Människan och Teknik

Människan och Teknik Mobiltelefon Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning Det rumänska kungahuset stärker sin ställning Rumäniens monarki var en av de monarkier som försvann efter det andra världskriget. Landets siste kung, Michael I, fick ett ultimatum av den nya kommunistregimen:

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer