Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn"

Transkript

1 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (Bas) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Originalformat Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A SS (ritningsnummer, 6.5 ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Basmodulnät 2X008 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, klassifikation, nummer och Bygghandlingar 90 del 1 rev 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, klassifikation, nummer och Objektmodell BAS (01 samt utrymmen) med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Objekt utrymmen kompletteras med egenskaper. Enligt Bygghandlingar 90 del 1 rev kap 5.2a hus sammansatt. Referens till basmodulnät. 4.12d 6.5 grunda +arkiva enl bil 6 Kommentar Komplettera med ytterligare precisering av innehåll eller detaljeringsgrad samt ansvar för utrymemsobjektegenskaper Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (Bas) Utskrift /BJ

2 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5e Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Upprättad av Datum Namn Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (A) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell A (40-49) med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Referens till modell (Bas). Denna redovisning kompletterad med egenskaper för objekten för Utrymme, Vägg 43.CB, Dörr och Glasparti 43.CC, Fönster 42.D, Trappa 45.CB, Fast inredning 46.B 4.12d 6.5 enl bil 6 Förvaltningsinformation Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, fi2propertymessage enligt bilaga 4 Modellvy x MVD-ID Objektmodell med klassifikation och egenskaper enligt IFD Library 6.5 grunda +arkiva Fi2xml x x IFC 2x3 Situationsplan 2E02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Planritning A 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Fasadritning A 2E04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Sektionsritning A 2E05 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Uppställningsritning 2E07 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap 6.5 (Trappor) 4.12c 6.5 Förteckningsritning A 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap 5.5, 5.6, 6.4, (Dörrar, 4.12c 6.5 Glaspartier, Fönster, Innerväggstyper, Ytterväggstyper) Detaljritning A 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Måttsättning 2X009 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 3 rev okt c 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper eller detaljeringsgrad för att precisera vad som krävs ex sektionsritning Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (A) Utskrift /BJ

3 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (K) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell K (13, 15, 20, 27) med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Referens till modell (Bas). Denna redovisning kompletterad med objektens egenskaper Bjälklag 27.F, Pelare 27.D, Sträva 27.Z, Håltagning?? 4.12d 6.5 enl bil 6 Planritning K 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Sektionsritning K 2E05 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Uppställningsritning 2E07 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Förteckningsritning K 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Detaljritning K 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 4 kap c 6.5 Måttsättning 2X009 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 3 rev okt c 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper eller detaljeringsgrad för att precisera vad som krävs ex sektionsritning Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (K) Utskrift /BJ

4 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (R) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell R (52-56) med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Referens till modell (Bas). VS skall rita rörstråk som objekt med tillhörande stick och ventiler som har betydelse vid samgranskning. Apparater och undercentraler som är utrymmeskrävande ritas som objekt. 4.12d 6.5 grunda +arkiva enl bil 6 Planritning R 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Sektionsritning R 2E05 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Flödesschema R 2E10 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Förteckningsritning R 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Detaljritning R 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Måttsättning 2X009 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 3 rev okt c 6.5 Situationsplan 2E02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper eller detaljeringsgrad för att precisera vad som krävs ex sektionsritning Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (R) Utskrift /BJ

5 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (V) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell V (57) med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Referens till modell (Bas). Denna redovisning kompletterad med objektens egenskaper Kanaler Don. Allmänventilationssystem 57.B V skall rita en komplett och kalkylerbar ventilationsanläggning som objekt, inklusive spjäll, don, ventiler, ljudfällor etc. 4.12d 6.5 Planritning V 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Sektionsritning V 2E05 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Förteckningsritning V 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Detaljritning V 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Måttsättning 2X009 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 3 rev okt c 6.5 Situationsplan 2E02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper eller detaljeringsgrad för att precisera vad som krävs ex sektionsritning enl bil 6 Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (V) Utskrift /BJ

6 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (E) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell E (61-66) med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Referens till modell (Bas). El ritar kabelstegar och kanalisation som objekt. Elcentraler ritas som volymobjekt i installationstäta områden. 4.12d 6.5 enl bil 6 Planritning E 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Sektionsritning E 2E05 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Förteckningsritning E 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Detaljritning E 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Måttsättning 2X009 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 3 rev okt c 6.5 Situationsplan 2E02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper eller detaljeringsgrad för att precisera vad som krävs ex sektionsritning Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (E) Utskrift /BJ

7 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (M) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell M med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Denna redovisning kompletterad med objektens egenskaper?? 4.12d 6.5 enl bil 6 Planritning M 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 7 kap c 6.5 Sektionsritning M 2E05 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 7 kap c 6.5 Förteckningsritning M 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 7 kap c 6.5 Detaljritning M 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 7 kap c 6.5 Måttsättning 2X009 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 3 rev okt c 6.5 Situationsplan 2E02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Bygghandlingar 90 del 5 kap c 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper för att precisera vad som krävs ex avvägningsplan Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (M) Utskrift /BJ

8 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (BR) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Ritningsförteckning 1A04 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) 6.5 3D-modell 2H02 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Objektmodell BR brandskydd med redovisning av 3Dgrafik motsvarande byggd miljö. Referens till modell (Bas). Brand skall rita symboler för brandgränser, utrymningsvägar, brandposter och branddörrar 4.12d 6.5 grunda +arkiva enl bil 6 Planritning BR 2E03 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Förteckningsritning BR 2E08 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Detaljritning BR 2E09 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Brandritningar 2X002 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Utrymningsplaner 2X003 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Struktur best mall 4.12c 6.5 Struktur enligtr Bygghandlingar 90 del c 6.5 Struktur best mall 4.12c 6.5 SBF skrift Brandskyddsdokumentation ISBN c 6.5 SS 2875 I byggnad skall finnas anslag med utrymningsplan. Planen skall visa utrymningsvägar, ange hur rättningskår och annan erforderlig hjälpinsats larmas och, när detta är aktuellt, visa placering av manuella larmutlösningsdon och larmtelefon samt plats för återsamling. 4.12c 6.5 Insatsplaner 2X005 Filnamn, fyra delar: Ansvarig part, Kommentar SBF skrift Brandskyddsdokumentation ISBN c 6.5 Komplettera med dokumenttyper för att precisera vad som krävs. Specialistkompens behvs för att ställa rätt krav. Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (BR) Utskrift /BJ

9 Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för förvaltningshandlingar för byggnad Bil 5d Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandlingar till förvaltning (PR) Test01 Test01 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Informationssamordnaren Regionservice ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Avslutad Bygghandlingar Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifi-kation Innehåll/Struktur Detaljering Metadata Original-format Publiceringsformat Mötesprotokoll 1C Samtliga protokoll från projekteringsmöten och byggmöten utformade enligt beställarens mallar. 6.5 Kommentar Komplettera med dokumenttyper för att precisera vad som krävs Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 5e (PR) Utskrift /BJ

10 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Utrymme Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Utrymme System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Rumsnummer: fastställda identiteter för objektet fi2space_ids fi2_id: ex identiteter Name (extern x x x x klasslista = ifc) usage: rumsnummer owner: systemnamn origin: systemägare Rumsnamn: beteckning på ett utrymme enligt ett klassifikationssystem fi2space_name fi2space_name: ex kontorsrum LongName (extern x x x x klasslista = ifc) Rumsarea: nettoarea (NTA) för utrymme enligt mätsystem (SS ) fi2space_area fi2area_code: NTA NetFloorArea x x (extern klasslista = ifc) fi2area_scheme: fi2area_value: ex 30 unit: m2 Rumsfunktion: den huvudsakliga användning som utrymmet är avsett för fi2space_class fi2class_code: ex 222.BC OccupanyType(exte rn klasslista = ifc) x x x x Kommentarer: Komplettera med dokumenttyper för att precisera vad som krävs ex undertaksritning fi2class_scheme: Klasslistans värde: ex Expedition Utrymme Enligt FI2. Utrymmesobjektet i AutoCAD Architecture s skall användas för att generera areor. Om annat system används skall det vara 100% kompatibelt med detta. Utrymmesobjekt skall läggas på samtliga utrymmen enligt SIS standard. Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (utrymme) Utskrift /BJ

11 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Vägg Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Vägg System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Vägg: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Ljudklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex 44 Klasslistans värde: ex Ljudisoleringsklass 44dB Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Vägg Brand- och ljudklass Komplettera med klasslistor samt referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (vägg) Utskrift /BJ

12 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Dörr Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Dörr System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Dörr: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Ljudklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex 44 Klasslistans värde: ex Ljudisoleringsklass 44dB Stängningsanordning Utrymningsväg Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Dörr Brand- och ljudklass,stängningsanordning och utrymningsväg Komplettera med klasslistor och referens ifc samt fundera begepp som stängningsanordning (J/N resp funktion) och utrymningsväg (J/N och egenskap ex för kontroll) Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (dörr) Utskrift /BJ

13 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Fönster Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Fönster System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Fönster: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Ljudklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex 44 Klasslistans värde: ex Ljudisoleringsklass 44dB Öppningsbart Utrymningsväg Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Fönster Öppningsbart, brand, ljudklass och utrymningsväg Komplettera med klasslistor samt referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (fönster) Utskrift /BJ

14 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Glasparti Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Glasparti System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Glasparti: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Ljudklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex 44 Klasslistans värde: ex Ljudisoleringsklass 44dB Utrymningsväg Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Glaspartier Brand och ljudklass och utrymningsväg Komplettera med klasslistor och referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (glasparti) Utskrift /BJ

15 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Trappa Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Trappa System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Trappa: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Handikappanpassning Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Trappor Handikappanpassade (kan trappor vara handikappanpassade annat än med trapplift samt sakll andra funktionsnedsättningar än rörele) Komplettera med referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (trappa) Utskrift /BJ

16 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Bjälklag Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Bjälklag System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Bjälklag: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Ljudklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex 44 Klasslistans värde: ex Ljudisoleringsklass 44dB Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Bjälklag brandklass och ljudklass, Balkar brandklass, Pelare brandklass, Strävor brandklass, Håltagning Ingen klassifikation Komplettera med klasslistor och referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (bjälklag) Utskrift /BJ

17 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Balk Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Balk System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Balk: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Bjälklag brandklass och ljudklass, Balkar brandklass, Pelare brandklass, Strävor brandklass, Håltagning Ingen klassifikation Komplettera med klasslistor och referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (balk) Utskrift /BJ

18 Basmodell Förfrågningsunderlag Bygghandling Förvaltningsinformation Bilaga 4e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel Objektegenskaper Pelare Bilaga 4 Objektegenskaper Namn Förvaltningsmodell Datum Upprättad av Bo Johansson Ändr.bet x Objekttyp Pelare System fi2propertymessage Ingår i leverans Egenskap Systemnamn Tag:tillåtna värden Anm. och referens Pelare: fastställda identiteter för objektet fi2element_ids Brandklass: beteckning på klass enligt ett klassifikationssystem fi2element_class fi2class_code: ex EI30 Klasslistans värde: ex Brandklass EI30 Kommentarer: Följande klassifikationer skall anges: Bjälklag brandklass och ljudklass, Balkar brandklass, Pelare brandklass, Strävor brandklass, Håltagning Ingen klassifikation Komplettera med klasslistor och referens ifc Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Bil 4e (pelare) Utskrift /BJ

19 a Översiktlig grafisk redovisning b Byggdelsklassad grafisk redovisning c Byggdelsklassade objekt med förenklad grafik och generella egenskaper d Byggdelsobjekt med detaljerad grafik och specifika egenskaper direkt i filen på lätt identifierbar plats; i dokumenthuvud/namnruta eller som egenskap för filen i medföljande metadata. Detta senare alternativ används i första hand för transport mellan dokumenthanteringssystem, där informationen importeras till dess databas för objektbaserad information som egenskap för varje objekt. Detta avancerade alternativ tillämpas när detaljeringsgraden inte utan svårighet kan hanteras per fil. Detaljering Objektegenskaper Likande leverans Kulörbeskrining Rums installationer Rums inredning Utrymmes Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Not Utskrift /BJ

20 Leverans Relationsinformation till förvaltning Gemensam grafik Basmodell Objekt 01 Objekt A-leverans A-modell A-ritningar A-förteckningar Objekt 13, 15, 20, 27 K-leverans K-modell K-ritningar K-förteckningar Objekt R-leverans R-modell R-ritningar R-förteckningar Objekt 57 V-leverans V-modell V-ritningar V-förteckningar Objekt E-leverans E-modell E-ritningar E-förteckningar Objekt Mark M-leverans M-modell M-ritningar M-förteckningar Objekt Brand BR-leverans BR-modell BR-ritningar BR-förteckningar PR-leverans Protokoll Exempel_Bilaga05eFFi2011_publ Visio Utskrift /BJ

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheters CAD-tekniker. Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status)

Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheters CAD-tekniker. Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

Malmö stad serviceförvaltningen

Malmö stad serviceförvaltningen Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 shandlingar till förvaltning Syfte beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar från projekt som skall nyttjas som underlag för

Läs mer

Informationsleveranser

Informationsleveranser Informationsleveranser Avsändare Mottagare Leveransspecifikation och Leveransmeddelande Avsändare Mottagare Peter Johansson 1 Förutsättningar för leverans Leveransspecifikationer, Leveransplan, Mallar

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson Noteringar möten med intressegrupp informationsleveranser Plats: Föreningen för Förvaltningsinformation, Drottninggatan 26 Stockholm Närvarande: Per Erlandsson Regionservice Skåne Henrik Sjöberg Landstinget

Läs mer

Bilaga B Exempel på leveransspecifikationer

Bilaga B Exempel på leveransspecifikationer Bilaga B Exempel på leveransspecifikationer I detta avsnitt belyses tillämpningen av specifikationer av informationsleveranser med några exempel. Exemplen ska illustrera hur leveransspecifikationer kan

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde

Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde Per Erlandsson Malin Knoop 2016-11-24 Överblick avtals- och branschdokument Allmänna

Läs mer

Riktlinje Digitala leveranser för förvaltning

Riktlinje Digitala leveranser för förvaltning Riktlinje Digitala leveranser för förvaltning 2014-05-23 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Orientering... 4 1.3 Syfte... 5 1.4 Målgrupp... 5 1.5 Tillämpning av standard och branschrekommendationer...

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Åtgärdsprogram, förstudie och skissritningar bifogas. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

UPPHANDLING INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 [Skriv UPPHANDLING text] FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av ektörer Administrativa föreskrifter Checklista Bilagor September 2016 INFORMATIONSLEVERANSER INSTRUKTION Detta dokument beskriver

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Begrepp: Informationsmängd och leverans

Begrepp: Informationsmängd och leverans Begrepp: Informationsmängd och leverans Informationsmängd Utväxlingsbar mängd data Dokument eller modell Informationsleverans Informationsmängder som utväxlas för ett ändamål Kan vara inom eller mellan

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekommendationer Del 2: Begrepp fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till en genomlysning av konsekvenser vid dagens vägval vid beslut

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel Entreprenad - exempel villkorsbilaga Entreprenadkontrakt Villkorsbilaga för digitala leveranser se bif. exempel Leveransspecifikation och leveransmeddelande se bif. exempel Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Relationshandling. Dokumentets namn Utförandebeskrivning AutoCAD: Relationshandling Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg

Relationshandling. Dokumentets namn Utförandebeskrivning AutoCAD: Relationshandling Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg Gäller för Regionfastigheter Datum Version 1.1 2/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Mallarnas betydelse i AutoCAD... 3 1.1 Anpassning... 3 1.2 Objektsegenskaper...

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekommendationer Del 2: Begrepp fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Del 8 idag Redovisning med CAD Precisering: begrepp, grafik Utvidgning till CAD-modell Komplettering

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION VS RÖR Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Riktlinje BIM Kostnadsstyrning

Riktlinje BIM Kostnadsstyrning Riktlinje BIM Kostnadsstyrning Skapad: 2013-08-14 Senast ändrad: R 25.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2013-08-14 2013-08-14 2(12) INNEHÅLL Riktlinje BIM Kostnadsstyrning... 3 Inledning...

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Specifikation certifiering - Fastighetsinformation nr 1 Fi2propertymessage_1_0_swe

Specifikation certifiering - Fastighetsinformation nr 1 Fi2propertymessage_1_0_swe 1 Specifikation certifiering - Fastighetsinformation nr 1 Fi2propertymessage_1_0_swe Nedanstående specificeras de informationsmängder som system certifierade enligt fastighetsinformation nr 1 har påvisat

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION, VENTILATION Det här dokumentet är tänkt som underlag för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Introduktion... 2 Vad är en vy?... 3. Meddelandestruktur... 4. fi2messageheader, meddelandehuvud... 5

Introduktion... 2 Vad är en vy?... 3. Meddelandestruktur... 4. fi2messageheader, meddelandehuvud... 5 Fi2propertymessage_1_0_swe 1 Fastställd 1 (23) Projekt - Project Utfärdad av Issued By Utf datum Issue Date Godkänt av Approved by Godk datum Appr Date Anders Myrén 2009-02-04 Tekniskt råd 2009-01-20 Introduktion...

Läs mer

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Arkiveringsrekommendationer Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

Mall för Tillämpningsanvisningar

Mall för Tillämpningsanvisningar ICT Mall för Tillämpningsanvisningar Mall för tillämpningsanvisningar Version: 080903, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (45) FÖRORD Den

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2012 Tillämpningsanvisning 2012:Fi2 sida 2 Tillämpningsanvisningen

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Bo Tyrefors Ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Dokument/information Ett dokument är en

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik 1 BIM i ett bostadsprojekt Handledning Bilaga: Information, arbetssätt och systematik En förenklad beskrivning De vanliga verktygen Byggmästarens behov av information och resultat har styrt arbetssätt

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BIM för byggmästare och entreprenörer. LTH i Lund Carl-Erik Brohn

BIM för byggmästare och entreprenörer. LTH i Lund Carl-Erik Brohn BIM för byggmästare och entreprenörer LTH i Lund 2009-12-04 Carl-Erik Brohn Ett fåtal byggmästare vet hur man kan och bör använda BIM i sina projekt Ett projekt med 7 byggmästare Huvudman är Torsten Josephson

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Exempel ur verkligheten - Gula linjen, tunnelbana i Stockholm Tekniskt Råd, BIM Alliance, Malin Knoop Gula linjen 3,8 km tunnel Från Farsta Strand och

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3

Innehållsregister. Kapitel 1 - Komma i gång... 3. Kapitel 2 - Vägg/golv... 3 25.05.2009 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Innehållsregister Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 - Komma i gång... 3 Välkommen...3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?...6 Operativmiljön Windows...6 Begrepp...6 Starta

Läs mer

NYA OCH FÖRÄNDRADE ENTITETER OCH OBJEKT...

NYA OCH FÖRÄNDRADE ENTITETER OCH OBJEKT... Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION... 3 2 NYA OCH FÖRÄNDRADE ENTITETER OCH OBJEKT... 3 2.1 NYA MODELLER OCH ENTITETER... 3 2.2 BORTTAGNA ELEMENT... 3 2.3 KOMPLETTERADE ELEMENT... 4 2.4 NYA KOMPLEXA STRUKTURER...

Läs mer

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Virtuella installationer EMTF 2015-02-02 1 BIP och Virtuella

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer