Lansering av Molnet-standard. 3 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lansering av Molnet-standard. 3 mars 2015"

Transkript

1 Lansering av Molnet-standard 3 mars 2015

2 Program Molnet öppnar nya möjligheter för kostnadseffektiv IT - Magnus Arildsson, IBM Nordic Cloud Lead Vikten av standarder för innovativ IT - Daniel Akenine, CTO, Microsoft Sverige Översikt över de nya standarderna Terminologi och Referensarkitektur EU Molnet och standardisering högt upp på den digitala agendan - CSC 2.0 och C-SIG Vad händer nu - Nästa steg i Molnet-standardiseringen? - Anders Kingstedt, Ordförande, SIS Tekniska kommitté TK

3 SIS i Sverige 2014 Projektleder drygt 300 svenska standardiseringskommittéer Drygt 230 ordförande för kommittéer och arbetsgrupper Projektleder ca 170 internationella sekretariat Ca företag och organisationer deltar Ca experter deltar Publicerar ca nya och reviderade standarder varje år kunder använder e-nav Utbildar personer varje år Ökad nöjdhet hos nya TK-deltagare

4

5

6 Principer Standardisering Öppenhet Konsensus Intressentstyrt Frivillighet

7 Molnet - standarder, översikt

8 Om mig själv Anders Kingstedt Softarc, senior-konsult Uppdrag: - SIS/ISO: - Ordförande SIS TK 542, Molnet-expert ISO/IEC JTC1 SC38 ( Cloud Computing & Distributed Platforms ) - ESV, Ekonomistyrningsverket - OpenPEPPOL / PEPPOL - ETSI, CSC 2.0 Sport & fritid: - Löpning, speaker, coach - Familjen (Monica, John & Otto, Chico) - Njuta av livet

9 Om SIS TK 542 team:et bakom SS-ISO/IEC 17788:2014 Anders Kingstedt, Softarc (ordförande) Bengt Rydstedt, SIS (sekreterare) Gunnar Risberg, IBM Daniel Akenine, Microsoft Bengt Bäverman, Arbetsförmedlingen Andreas Tägtström, Tele2 Patrik Nordlander, Metria AB

10 Om vårt arbete - Påbörjades Följer ISO/IEC JTC1 SC38 WG3 - Följer ISO-ITU-T CT - Finansieras av SIS och deltagarna 2014 Korrigera Kvalitetssäkra och publicera Översätta 2009 Deltaga Analysera Återföra

11 Områden Molnet

12 Standarder behövs! Vilka typer av standarder finns? Vilka är på gång? Vilka kan man lita på?

13 SIS- och ISO-standarder inom Molnet Nu: Svensk Standard SS-ISO/IEC 17788: Terminologi Svensk Stanrdard SS-ISO/IEC 17789: 2014 Reference Architecture Snart:: ISO/IEC CSLA Plus referens-standarder som t ex: ISO/IEC DIS Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster baserade på SS-ISO/IEC SS-ISO/IEC Riktlinjer för skydd av personuppgifter i publika molntjänster som hanterar personuppgifter SIS-ISO/IEC TR Vägledning för tillämpning av SS-ISO/IEC för molntjänster Längre fram: ISO/IEC CCIP ISO/IEC CCDF

14 Tillämpningsområden (exempel) För standardorganisationer: Utgångspunkt och referenspunkt för ny standardutveckling För arkitekter: Utgångspunkt för detaljerade arkitekturbeskrivningar För kund: Kan användas för begreppsbeskrivningar och som del i t ex anbudsunderlag För kravställning För leverantörer: Kan användas som utgångs- och referenspunkt för beskrivningar av tjänster och erbjudanden

15 Centrala begrepp Molnetterminologi (17788) PCT # ICT # Olika arkitektoriska vyer NaaS * ACT # SaaS * DSaS * molntjänstkategorier * (exempel) baserat på molnfunktionstyper (eller fler # Not part of / covered by the CCRA, but important elements of Cloud Computing shown here to depict how these elements are related. tvärfunktionella aspekter, Part, Roll Sub-roll och aktivitet ingår i användar-vyn Publikt Hybrid Privat Grupp Distributionsmodeller

16 SIS TK 542 presenterar stolt: SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 17788:2014 Informationsteknik Molnbaserade datortjänster Översikt och terminologi Fastställd/Approved: Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: ; ; ;

17 17788 Innehåll och bakgrund Den internationella standarden ISO/IEC 17788:2014 har utarbetats av ISO/IEC JTC 1/SC 38 Distributed application platforms and services (DAPS) i samarbete med ITU-T. Standardens innehåll är identiskt med publikationen ITU-T Rec. Y.3500 (08/2014)

18 17788 Exempel på några centrala begrepp molnbaserade datortjänster koncept för nätverksåtkomst till en skalbar och elastisk pool av delade fysiska eller virtuella resurser med automatisk åtkomst och administration på begäran. Anm. 1 till termpost: Exempel på resurser är servrar, operativsystem, nätverk, program, applikationer och lagringsenheter. en cloud computing

19 17788 Exempel på några centrala begrepp molnfunktionstyp sätt att dela in molntjänster (3.2.7) utifrån de funktioner dessa erbjuder molntjänstkunderna (3.2.10) och de resurser som används Anm. 1 till termpost: Molnfunktionstyperna är: den applikationsrelaterade molnfunktionstypen (3.2.1), den infrastrukturrelaterade molnfunktionstypen (3.2.25) och den plattformsrelaterade molnfunktionstypen (3.2.31). en cloud capabilities type

20 17788 Exempel på några centrala begrepp distributionsmodell för molnet sätt på vilket molnbaserade datortjänster (3.2.5) kan organiseras utifrån styrning och fördelning av fysiska och virtuella resurser Anm. 1 till termpost: Distributionsmodellerna för molnet omfattar gruppmoln (3.2.19), hybridmoln (3.2.23), privata moln (3.2.32) och publika moln (3.2.33). en cloud deployment model

21 Molnfunktionstyper & Molntjänstkategorier - Översikt

22 17788 Köp och ladda ner! Länkar till standarderna - SS-ISO/IEC 17788: - SS-ISO/IEC 17789:

23 SIS TK 542 presenterar stolt: SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 17789:2014 Informationsteknik Molnbaserade datortjänster Referensarkitektur Fastställd/Approved: Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english

24 Referensarkitektur för Molnet Beskriver stora byggstenar och Molnetegenskaper Beskriver olika vyer användar-vy och funktionell vy Definierar: aktör- roll subroll aktiviteter funktionell komponent Beskriver överskridande aspekter ( cross cutting aspects ) Är teknologi-neutral Referensarkitektur: En referensarkitektur är en abstrakt arkitektur som används som en mall för att skapa konkreta arkitekturer. Referensarkitekturen innehåller principer och guidelines som bestämmer hur system skall designas.

25 Arkitektoriska vyer och deras samband User view: The system context, the parties, the roles, the sub-roles and the cloud computing activities Functional view: The functions necessary for the support of cloud computing activities

26 Foreword 1 Scope 2 Normative References 2.1 Identical Recommendations International Standards 2.2 Paired Recommendations International Standards equivalent in technical content 2.3 Additional references 3 Definitions 3.1 Terms defined elsewhere 3.2 Terms defined in this Recommendation International Standard 4 Abbreviations and acronyms 5 Conventions 6 Introduction 7 Reference architecture concepts 7.1 CCRA goals and objectives 7.2 CCRA architectural views 7.3 User view of Cloud computing 7.4 Functional view of Cloud computing 7.5 Relationship between the user and the functional views 7.6 Relationship of the use and functional views to cross cutting aspects 7.7 Implementation view of Cloud computing 7.8 Deployment view of Cloud computing 8 User View 8.1 Introduction to roles, sub-roles and activities 8.2 Cloud service customer 8.3 Cloud service provider 8.4 Cloud service partner 8.5 Cross-cutting aspects 9 Functional View 9.1 Functional Architecture 9.2 Functional Components 10 Relationship between Use and Functional Views 10.1 Introduction 10.2 Overview Annex A Further details regarding the User and Functional views A.1 The Cloud service customer - Cloud service provider Relationship A.2 The Provider Peer Provider (or "Inter-Cloud") Relationship.3 The Cloud service Developer - Cloud service provider Relationship A.4 The Cloud service provider Auditor relationship Innehållet i (RA) Referensarkitektur centrala delar CCRA goals and objectives CCRA architectural views User view of Cloud computing Functional view of Cloud computing Relationship between the user and the functional views Relationship of the use and functional views to cross cutting aspects Implementation view of Cloud computing * Deployment view of Cloud computing * * - Out of scope for the CCRA Bold entries represent the core elements of the CCRA

27 CCRA Översikt RA definierar tre roller: Molntjänstleverantör Molntjänstpartner Molntjänstkund

28 Att använda standarder kan ge följande positiva effekter: Använd standarer! Rätt begrepp Rätt terminologi Rätt bas-arkitektur Identifiera rätt start-position Fokusera på det som ska levereras resultatet Bra som underlag för upphandling och som beslutsunderlag

29 EU Molnet och standardisering högt upp på den digitala agendan - CSC 2.0 och C-SIG

30 Cloud Standards Coordination Phase 2 Standards for Cloud Computing (Anders Kingstedt, STF 486) ETSI All rights reserved

31 CSC Phase 1: Are standards in support EC Cloud Strategy? EC Cloud Strategy (09/2012) Faster adoption of cloud computing throughout all sectors of the economy to boost productivity, growth and jobs. Some potential roadblocks identified by EC Fragmentation of the digital single market Contractual issues SLA; Data ownership & portability; Security; A jungle of standards The Cloud Standards Coordination Promote trusted and reliable cloud offerings by tasking ETSI to coordinate with stakeholders in a transparent and open way to identify by 2013 a detailed map of the necessary standards (inter alia for security, interoperability, data portability and reversibility) 31 Anders Kingstedt, SIS launch March 3 rd 2015

32 Main conclusions NO Jungle of Standards Enough Standards to start with Cloud Standards Coordination Final Report November 2013 VERSION 1.0 Despite new standards coming, some gaps identified Foster collaboration to ensure no fragmentation happens 32 Anders Kingstedt, SIS launch March 3 rd 2015

33 CSC Phase 2 Priority Areas User Needs Security Standards Maturity Open Source & Standards 33 Anders Kingstedt, SIS launch March 3 rd 2015

34 Cloud Standards Coordination Phase 2 Build on the findings of CSC Phase 1 Closing the loop with other projects of EC cloud strategy Focusing on the user needs and viewpoint Testing them against users feedback Digging further into users needs specify/qualify concerns Addressing the main issues outlined at the end of CSC Phase 1 Users priorities Interoperability, Conformance (with Security as main concern) Standards and Open Source Status of Cloud Computing Standardization, snapshot 2 Socialization, Liaisons and Dissemination 34 Anders Kingstedt, SIS launch March 3 rd 2015

35 Vad händer nu - Nästa steg i Molnet-standardiseringen?

36 Cloud Service Level Agreements ISO/IEC Mål: Ta fram ett ramverk för Molnet-specifika tjänstenivåavtal Klargöra och definiera Molnetspecifika element Består av: Del1: Overview of Cloud Service Level Agreement(s) and concepts Del 2: Metrics Del 3: Core requirements

37 Cloud Computing Interoperability & Portability ISO/IEC Mål: Klargöra och beskriva interoperabilitets- och portabilitets-element relevanta för Molnet Beskriva relationen och interaktion mellan Interop och portabilitet Etablera terminologi och koncept

38 Data and its flow across devices and Cloud services (CCDF) ISO/IEC Mål: Identifiera datatyper och problematiker relaterade till BYOD Beskriva och klargöra säkerhets- och integritetsaspekter (i samverkan med SC27) Etablera terminologi och koncept

39 Det är inte pengar som får världen att fungera.

40 Det är standarder. Välkommen att deltaga i TK 542!

41 Tack! Anders Kingstedt

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Arkitektur för informationsbehandlingsområdet. Gunnar Kartman IT akitekt

Arkitektur för informationsbehandlingsområdet. Gunnar Kartman IT akitekt Arkitektur för informationsbehandlingsområdet Gunnar Kartman IT akitekt 2010 01 18 Presentationen Arkitektur och arkitekturens huvudområden Grundupplägg och förväntade effekter Tjänster och processer Två

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Forskningsrön utvecklade av: Framtaget för Europeiska kommissionen, GD Enterprise and Industry Innehållsförteckning OM PROJEKTET... 2 TACK... 2

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle Amanda Stehn Examensarbete vid chalmers arkitektur Design for sustainable development TRANSITION HUB -En mötesplats för omställning

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Infonr 091-2006 Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-2006 EUROPEISKA UNIONEN Aktörer i samverkan En studie av lokala partnerskap

Läs mer