25 ÅR. Sydeuropa lämnar recessionen ÅR Fast HH-förbindelse Navet engagerar sig U B. Bättre affärer med.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25 ÅR. Sydeuropa lämnar recessionen 2014 25ÅR 2014. Fast HH-förbindelse Navet engagerar sig U B. Bättre affärer med."

Transkript

1 Specialiserade affärskonsulter, un ika kundlösningar Nr 1, J U FÖRETAGENS TJÄNST TJÄNST I ÅR ÅR 25 B I 25 ÅR 25ÅR 2014 L E U M S UU N M M R E 2014 Fast HH-förbindelse Navet engagerar sig Bättre affärer med Kunden i centrum Sydeuropa lämnar recessionen 2014

2 Med Bättre Affärer informerar vi om Navets verksamhet. Mottagare är våra medarbetare och samarbetspartners, kunder, leverantörer, banker, och revisorer. Genom den här informationen vill vi skapa ökad insikt, kunskap, förståelse och delaktighet i vår verksamhet. Bättre Affärer utkommer ca två gånger per år med en upplaga på ca exemplar. Producerad av Marcus Crona Ansvarig utgivare Göran Hellström Du är alltid välkommen att besöka eller ringa oss! Kontaktuppgifter till våra kontor finner du på andra funktioner med på köpet. Allsidiga träningsformer som gymnastik, simning eller cykling ger en bra grund. Träning tillsammans med en god kosthållning är för de flesta en optimal kombination. Att det inte går att banta punktvis brukar gå upp för de flesta efter att ha tränat allsidigt ett tag. En av våra medarbetare som är synnerligen aktiv även i träningssammanhang är Marcus Gustafsson. Han har snart sagt varit runt i hela världen och utmanat både berg och dalar. Nu har han blivit uttagen i Team Rynkeby som stöttar Barncancerfonden. Vi är särskilt glada att vi som guldsponsor kan ge fortsatt stöd till sjuka barn så att dom kan bli friska och på sikt botas helt. Läs artikeln om hans nya utmaning där vi tar en aktiv del. Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya utmaningar och du kommer på olika sätt att märka av att det är vårt 25:e verksamhetsår. 25 år i företagens tjänst förpliktigar men det har knappast varit roligare än nu. En hållbar livsstil bland våra medarbetare är en framgångsfaktor! Frågorna kring hållbarhet är mer diskuterade än någonsin. Oftast är det fokus på miljö- och sociala frågor medan betydelsen av individens hälsa och livsstil ofta kommer i bakvatten. Navet har sedan länge insett att friska och vältränade medarbetare är en bra affär och vi arbetar i vardagen för att fortsatt motivera våra medarbetare. Enklast är ju att de som redan är motiverade blir ytterligare sporrade medan andra med lite högre tröskel kan behöva en extra kick i vardagen. Ivårt arbete för att främja en bättre livsstil har vi även inkluderat interna kampanjer för att sluta röka eller snusa. Utfallet efter några år är att ett positivt grupptryck medverkat till att vi är helt fria från sådana laster. Vårt mål är att alla skall vara motiverade att avstå rökningen eller snusning. När det gäller motion, som i praktiken är det viktigaste av alla delar, har vi på olika sätt stimulerat till aktiviteter även i grupp. Vid valet av motion och i förlängningen viktreducering påverkas individen onekligen av media med alla quick fix lösningar. En viktig del i denna fråga är utbildning utan pekpinnar. Navet har genom åren genomfört regelbundna interna utbildningar även inom livsstil och hälsa där dom enkla sanningarna belysts. Att träna hjärtat är en av de absolut viktigaste områdena att fokusera på. Då kommer automatiskt väldigt många Kontakt Göran Hellström CEO, Senior Partner Nu firar vi 25 år i företagens tjänst För Bättre Affärer! När jag grundade Navet för 25 år sedan, tillsammans med en tidigare kollega, hade jag såklart svårt att se dagens utveckling framför mig. Att jag ville ägna mig åt konsultverksamhet stod dock helt klart efter 10 år som anställd dels inom revision dels inom en ekonomichefsbefattning. Bilden som summerar vår resa de 25 första åren är glädjande nog stabil och grundar sig på en tillväxtstrategi med lönsamhet. De första åren, i början av nittiotalet, innehöll många intressanta uppdrag i ett flertal olika branscher. Tiden såväl som uppdragen präglades ju onekligen av den största finansiella kris som Sverige gått igenom på många år. Vi deltog i arbetet med att affärsutveckla verksamheten i den tidens Malmö Mässa, vi rekonstruerade verksamheten i Sverige för DAF B.V., vi deltog i bildandet av det som idag är Cliffton AB och vi deltog i en av Sveriges största 2

3 Våra Nya kontor i Anderstorp och Lund Marcus Crona, Senior Associate Navet AB och Morgan Ryhman, VD Pagoris AB Navets kontor i Lund är placerat i hjärtat av Medicon Village Framgångsrik rådgivningsverksamhet sker ofta lokalt. Vi vill vara nära kunden och marknaden. Av denna anledning har vi nu öppnat upp två nya kontor, ett i småländska och entreprenörtäta Anderstorp och ett i vitala och forskningsintensiva Lund. Marknaden i Småland är omfattande och väldigt intressant. Inte minst är det en av Sveriges mest entreprenörstäta regioner. Regionen är därför ett naturligt steg i Navets expansion och vi etablerar nu ett kontor mitt i den vitala Gnosjöregionen, i Anderstorp. Etableringen, som är noggrant planerad, sker i samarbete med den lokala aktören Pagoris AB som grundats och drivs av Morgan Ryhman som bott och verkat i regionen i snart 25 år. Vi visade upp oss för det regionala näringslivet redan 2013 på det s k Anderstorpsracet. Sedan dess har ett flertal intressanta möten avhållits med både entreprenörer och andra för regionen viktiga aktörer. Vår etablering i Anderstorp sker i linje med våra uppdrag. Relationer tar tid att bygga och vi ser satsningen som långsiktig, säger Marcus Crona på Navet. Lund Vårt andra nyöppnade kontor är baserat mitt i hjärtat av forskningsintensiva Medicon Village. Medicon Village huserar i Astra Zenecas tidigare forskningsanläggning som lades ned för ett par år sedan. Anläggningen omfattar ca m 2 och idag är ca 900 arbetsplatser etablerade här. Även Lund erbjuder en inspirerande och vital miljö med många kraftfulla affärsidéer. Vi har valt att öppna vårt kontor här eftersom vi vill vara nära proaktiva företag såväl som nystartade bolag och hjälpa dem med deras affärer. Vårt mål är att växa tillsammans med våra kunder och hjälpa dem till bättre affärer, säger Johan Lindell. er Marcus Crona Senior Associate Johan Lindell Senior Partner finansiella och organisatoriska omstruktureringar för BPA AB. Det var under dessa år på nittiotalet som vi lade grunden för våra omfattande nätverk bl a i den finansiella sektorn i Sverige. Detta har varit av avgörande betydelse för framgången i vår affärsrådgivningsverksamhet genom åren etablerades varumärket Navet och vi hade växt med ett antal medarbetare utifrån vårt kontor i Helsingborg. Under 1997 etableras vårt första permanenta kontor i Stockholm tillsammans med affärsområdena fastighetsrådgivning och affärssystem. År 2000 etablerar vi kontor i Göteborg. Navet blir DI Gasell år 2001 och vi är ca 15 medarbetare i Sverige och omsätter ca 20 Mkr. Härefter har vi under flera år en betydande tillväxt och under 2008 noterar vi ca 27 medarbetare och en omsättning på ca 40 Mkr. Under 2010 öppnar vi vårt fjärde kontor i Malmö och våren 2011 förvärvar vi dotterbolaget Industrifakta AB i Helsingborg. Under 2012 etablerar vi vår nuvarande varumärkesplattform och kundlöfte Bättre Affärer. Vår omsättning överstiger för första gången 50 Mkr och antalet anställda överstiger 30. Att ha glädjen att aktivt kunna medverka i våra kunders verksamheter, såväl i med- som motgång slutar aldrig att fascinera och motivera oss. Vi ser också hela tiden möjligheten att bli ännu bättre. Vad vår framtid har i sitt bagage vet vi inte men en sak är klar och det är att vi skall fortsätta leverera kvalificerad affärsrådgivning i alla faser av ett uppdrag såsom analys, struktur och genomförande. Vi är affärskonsulter som levererar unika kundlösningar och det gör att vi sticker ut lite extra och vår erfarenhet innebär att vi vågar lite mer.

4 Sydeuropa lämnar recessionen 2014 Läs Rolf Perssons tankar kring tillfrisknandet i Sydeuropa. Rolf bor numera delar av året i Frankrike och har därmed en väldigt god inblick i vardagen kring de aktuella länderna. Den ekonomiska krisen är ännu inte över i Sydeuropa, men kurvorna börjar långsamt vända uppåt med BNP-prognoser 2014 i intervallet 0,5-1 procent för flertalet länder. EU tror på den starkaste tillväxten i Frankrike, men är tveksam till den franska regeringens förmåga att hantera budgetunderskott och arbetslöshet. Den senare biter sig fast på höga nivåer i samtliga länder och för att öka sysselsättningen krävs troligen både sänkta arbetskraftskostnader, höjd produktivitet och en omstrukturering av arbetsmarknaden. Sådana signaler finns i Spanien, men i Frankrike och Italien verkar förändringsviljan ännu vara begränsad. Samtidigt blir debatten om de framtida konsekvens erna av en förlorad ungdomsgeneration allt intensivare i flera länder och många unga välutbildade lämnar regionen. Med snabbt åldrande befolkning och låg nativitet kan det bli ett högt pris att betala under många år framåt. Krisen allt mer politisk Även om Sydeuropas problem kan mätas i procent och euro, blir det allt tydligare att det bakom budgetunderskott och svag tillväxt finns en tilltagande politisk oförmåga att hantera nödvändiga förändringar. Tillsammans med ökat EU-inflytande och priviligi erade politiker, speciellt i Italien samt politisk korruption i flera länder har detta lett till en ytterligare minskning av det redan tidigare låga folkliga förtroendet för det politiska systemet. Det tar sig uttryck i en hårdare granskning av politiker i media, en ökning av strejker och manifestationer samt inte minst växande missnöjespartier. Det senare fick dramatiska konsekvenser i det senaste italienska valet och nyligen visade en mätning att det högerextrema partiet Front National nu är störst i Frankrike med stöd från nästan en fjärdedel av väljarna. Med Rolf Persson, Senior Advisor Industifakta AB en redan tidigare splittrad politisk struktur minskar detta ytterligare möjligheterna till handlingskraftiga framtida regeringar. Osäker förändringsvilja Att befolkningarna i Sydeuropas länder har tappat förtroendet för skattehöjningar och åtstramningar har blivit tydligare under det senaste året. Protester och demonstrationer blir allt fler och bättre organiserade. Dessutom har det blivit vanligare att företag och anställda samordnar sina protester mot nya politiska beslut. Ett aktuellt exempel är de omfattande aktionerna mot nya miljöavgifter för lastbilar i Frankrike, som skakat om en redan villrådig regering med växande inre spänningar. Samtidigt finns det i den allmänna debatten tecken på en ökad insikt om de underliggande problemen hos både näringsliv och allmänhet. Kanske kan detta föda den förändringsvilja som krävs för att öka ländernas konkurrenskraft mot omvärlden. Sådana signaler finns i Spanien, där lägre arbetskraftskostnader har bidragit till växande export, men i Frankrike och Italien verkar det ännu inte finnas någon bred acceptans för nödvändiga förändringar. Detta trots att ländernas industri får allt svårare att hävda sig mot bl a sina storskaliga och hög produktiva tyska konkurrenter. Man kan t ex notera att de disponibla inkomsterna har fortsatt att öka i Frankrike sedan krisen inleddes 2007, om än i måttlig takt och att näringslivet har drabbats av en rad nya avgifter och skatter. Mot stabilisering 2015 För de tre stora sydeuropeiska länder na pekar både EU-kommissionens och de egna regeringarnas bedömningar på att man når en mer långsiktigt normal tillväxt och acceptabla budgetunderskott till Detta förutsätter en positiv utveckling i världs ekonomin och inte minst i Tyskland, som fortsätter att vara stabilisator i Euroområdet. Det krävs dessutom att man lyckas hantera de regionala spänningarna i Spanien och delvis även i Italien. Helt avgörande är också att återskapa framtidstron hos hushåll och företag för att få igång konsumtionen och de privata inves teringarna samt att undvika nya politiska kriser som blockerar nödvändiga beslutsprocesser. Detta kan verka oöverstigligt, men de senaste årens ekonomiska och sociala kräftgång har troligen ökat motivationen för att ta itu med de strukturella problemen. er Rolf Persson Senior Advisor Industrifakta AB Magnus Johansson Projektledare Industrifakta AB

5 Xyntéo är ett rådgivningsföretag som specialiserat sig på att hjälpa företag att uppnå tillväxt med låga koldioxidutsläpp. Och deras uppdrag är ambitiöst, att återuppfinna tillväxt, eftersom världens nuvarande tillväxtmodell inte passar för framtiden. Allt de gör grundar sig i en önskan att ta itu med den viktiga frågan: hur man utvecklar nya ekonomioch affärsmodeller som passar för en befolkning på väg mot nio miljarder och som lever på en liten planet som redan visar tydliga tecken på att vara överbelastad. Xyntéo arbetar med företagsledare inom partnerskapet Global Leadership and Technology Exchange (GLTE) för att visa att det otänkbara utesluta koldioxid ur tillväxt inte bara är en möjlig nödvändighet utan också ett mycket önskvärt alternativ, vilket leder till en säkrare och renare värld, blomstrande ekonomier samt konkurrenskraftiga och dynamiska företag. Världens befolkning växer och världens resurser är allt mer ansatta. År 2030 behöver vi 30 % mer vatten, 40 % mer mat och 50 % mer energi för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan. Många länder, företag och människor påverkas av jordens begränsade resurser. Pekings smog har skapat globala rubriker, Fukushimakatastrofen utlöste Japans första riktigt offentliga energidebatt, och forskare har betonat att orkanen Sandy ska ses som en försmak av problem som kan komma framöver i takt med att havsnivåerna stiger och risken för klimatförändringar ökar. Det är tydligt att business as usual inte är hållbart och att det måste till en förändrad tillväxtmodell med fokus på låga koldioxidutsläpp. Företag som tar sig an denna förändring, kommer inte bara att förbättra sitt rykte bland engagerade kunder, de kommer även ha ett försprång när det gäller att ta reda på hur man bäst kan konkurrera i en allt mer resurs- Xyntéo We reinvent growth Alexander Alvén, CFO på Xyntéo begränsad värld. Xyntéo vill hjälpa till att återuppfinna tillväxt att återställa balansen mellan våra naturliga och mänskliga resurser. Xyntéo betonar samarbete, eftersom det nu är allmänt erkänt att de systemförändringar som vi behöver för att ta itu med de utmaningar som mänskligheten står inför endast kan uppnås effektivt om alla ledare från alla samhällsskikt tänker och agerar unisont: de utmaningar som vi står inför är nu bortom räckhåll för en enskild person, bransch eller politiskt område. Xyntéo organiserar och driver partnerskapet Global Leadership and Technology Exchange (GLTE) som syftar till att hjälpa företagsledare att övergå till att göra smartare, renare och bättre affärer. GLTE-partners talar inte bara om att göra förändringar, de agerar: Många arbetar med Xyntéo på konkreta projekt som syftar till att göra en verklig skillnad och åstadkomma effektfulla förändringar. Vi ser fram emot vårt nya omfattande samarbete med Navet. Navet och Xyntéo Xyntéo kommer under de närmaste månaderna att i sam arbete med Navet införa ett integrerat verksamhetssystem för sin administration och vill göra den så effektiv med så liten manuell insats som möjligt i varje process och i varje steg av processen. Basen utgörs av Microsoft Dynamics NAV 2013 där alla transaktioner från samtliga bolag hanteras och lagras. Inflödet av leverantörs fakturor ska scannas centralt med hjälp av workflowsystemet Document Capture och kan sedan elektroniskt godkännas och attesteras av respektive ansvarig varhelst den befinner sig i världen. Den totala bilden av hur företaget presterar visas i Business Intelligence systemet QlikView där verksamhetsansvariga och projektledare på ett enkelt sätt kommer att kunna ta fram den information de behöver för att ta de rätta besluten för att styra verksamheten. Per Hemström Partner

6 Genomförda fastighetstransaktioner 2013 var ett intensivt år vad gäller transaktioner inom fastighetssektorn. Vi hade förmånen att få deltaga som rådgivare i flertalet mycket intressanta affärer över hela Sverige. Skanska Hyresbostäder AB som är ett helägt dotterbolag till Skanska AB utvecklar, bygger och förvaltar hyresrätter i attraktiva områden på den svenska marknaden. Man är med i hela kedjan, från idé till färdigt hus. Utveckling sker både för intern förvaltning, men även för externa fastighetsägare. Under hösten erhöll Navet uppdraget från Skanska Hyresbostäder AB att sälja projektfastigheten Måseskär 1, belägen i Rydebäck söder om Helsingborg.På fastigheten producerar Skanska 40 hyresrättslägenheter, med en total boarea om ca 3100 kvm. Projektet är ett av tre som bolaget för närvarande utvecklar i Helsingborg. Strax innan jul tecknades överlåtelseavtal med en köpare, det Helsingborgsbaserade bolaget Fastighets AB Exxit. Affären genomförs i bolagsform och köparen tillträder bolaget under våren Fastighets AB Exxit är ett privatägt fastighetsbolag, som endast äger hyresfastigheter. Bolagets fastighets bestånd är koncentrerat till Ängelholm, Helsingborg och mellanskåne. Rydebäck och Helsingborg är en mycket intressant marknad för Skanska och vi är mycket nöjda med affären med Fastighets AB Exxit, säger Johan Ellerstedt, VD på Skanska Hyres bostäder AB. Anders Hedenskog Partner Måseskär 1 Rydebäck, Helsingborg Elineberg 5,7 m fl. Helsingborg Här presenteras ett urval av de fastighetstransaktioner i vilka vi deltog som rådgivare under 2013 Kund Köpare Fastighetsbeteckning Taxeringsvärde KKR Yta Typ Kungsleden Syd AB Ringpärmen 5 Sollentuna FastPartner AB Kommersiellt Förvaltningsteknik Lars Bondesson AB Armborstet 8 Helsingborg MinDel AB E/A 830 Kommersiellt Brinova Fastigheter AB Motståndet 2 Stockholm Svenska Hus Ulvsunda AB Kommersiellt Svenska Hus i Skåne AB Kroksabeln 17 Helsingborg Brinova Logistik AB Kommersiellt Svevia Fastighet AB Stäket 3:1 Järfälla Järfälla kommun Kommersiellt AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Elineberg 5,7 m fl. Helsingborg Getingen 6, Getingen 19 Helsingborg Stiftelsen Norra 2-5,7,8 Helsingborg Rikshem Bostäder Holding AB Bostäder Rikshem Bostäder Holding AB Bostäder Rikshem Bostäder Holding AB Bostäder Sjaelsö Sverige AB Kringlan 5 Bollnäs Björn Jonsson Invest AB Kommersiellt 6

7 THINK hjälper företag att utvecklas och växa Idéerna sprudlar i Sverige och många väljer att kommersialisera sina idéer genom egna företag. Oavsett om företaget befinner sig i uppstartsfasen eller en expansionsfas finns ett stort behov av stöttning och affärscoachning. Helsingborg har tillsammans med sju partners från det lokala näringslivet startat inkubatorsatsningen THINK. Tanken är att erbjuda nystartade bolag med tillväxtpotential kontorsplats, rådgivning, coachning och kontakt med finansiärer. Målet är att företagen ska utvecklas och nå framgång på marknaden. För de företag som antas till THINK erbjuds ett tvåårigt inkubatorprogram. Programmet ger företaget och dess anställda, förutom kontorsplats med full kontorsservice, tillgång till skräddarsydd och behovsanpassad affärsutveckling och coachning, utbildningar, seminarier och workshops samt tillgång till individuellt anpassad rådgivning från partnerföretagen. Utmärkande för THINK är att inkubatorföretagen erbjuds så kallade inkubatorcheckar som kan användas för inköp av tjänster som är av hög vikt för företagets fortsatta utveckling. THINK har idag två noder, dels på kontorsanläggningen Mindpark på Campus Helsingborg samt på Linc i Landskrona. Partners från Näringslivet För kunna möjliggöra satsningen på THINK har Helsingborg knutit till sig sju exklusiva samarbetspartners som samtliga är verksamma och välkända i reigonen. Navet är en av dessa och engagerades redan i förarbetet till inkubatorn genom en förstudie som utfördes av Helsingborgs Stad. Övriga partners är Advokatfirman Lindahl, Awapatent, Helsingborgs Dagblad, PwC, Pyramid samt SEB. Vi måste bli ännu bättre på att tillvarata de innovationer och den entreprenörskraft som finns i vår region och genom vår inkubatorssatsning på THINK i Helsingborg och Landskrona är vi nu beredda att satsa för att skapa förutsättningar för detta i vår region, säger Linda Kreutz, Partner på Navet. Är du intresserad av att veta mer eller komma i kontakt med THINK? Mer info och kontaktuppgifter hittar du på Upprop till våra kunder: Hur kan vi förbättra oss ytterligare? Genom ett nytt samarbete med research- och analysföretaget Regi har Navet genomfört sin mest omfattande kvalitets- och kundstudie någonsin, under Vi är väldigt tacksamma för alla svar från er som deltagit och ert engagemang har varit stort. Studien kommer att utgöra vår jämförelsebas under flera år framöver och vår ambition är att förbättra oss på samtliga affärskritiska punkter. Glädjande nog har vi ett väldigt gott medelbetyg och flera parametrar överträffar våra egna högt ställda förväntningar. Av våra kunder som besvarat studien har hela 60 % gett ett medelbetyg som ligger mellan 7-8,99 på en tiogradig skala medan 15 % gett ett medelbetyg mellan Våra kunder ger oss generellt väldigt goda betyg för konsultens engagemang, tillgänglighet och rådgivningskompetens. De delar som vi kommer att kraftsamla på framöver avser framförallt ett identifierat behov av att öka vår proaktivitet gentemot kunden samt vår kunskap kring kundens marknad och bransch. Detta ligger såklart helt i linje med vår ambition och utgör samtidigt en väldigt stimulerande uppgift för oss. Våra kundansvariga kommer framöver att aktivt bjuda in våra kunder i dessa samtal för att om möjligt identifiera hur våra produkter och tjänster ytterligare kan förbättras. Navet har genom åren inhämtat en erkänt hög verksamhetskunskap och i takt med omvärldsförändringarna skall vi också tillse att vi fortsatt har spetskompetens inom de områden som efterfrågas. Våra kunder kommer att märka av vår ökade ambitionsnivå under 2014 och vi hoppas på många utvecklande samtal för Bättre Affärer! Göran Hellström CEO, Senior Partner

8 Kunder som vi gett bättre affärer 2013 Utöver de kunder som presenteras i detta nummer önskar vi lyfta fram ytterligare några kunder vi har glädjen att arbeta tillsammans med. Per Hemström Anders Hedenskog Johan Lindell Göran Hellström Anders Hedenskog Mats Mårtensson Johan Lundgren Göran Hellström Mats Mårtensson

9 Peter Lagerberg Göran Hellström Mats Mårtensson Göran Hellström Anders Claesson Mats Persson Daniel Lindberg Anders Hedenskog Johan Lundgren

10 Inte antingen eller utan både och! Navets Göran Hellström om att en fast HH-förbindelse kan förverkligas, samtidigt som Malmö får en metro till Köpenhamn. Bättre Affärer tar pulsen på Navets VD som engagerar sig starkt i frågan om en fast HH-förbindelse. En satsning som kan komma att förverkligas snarare än senare, med en alternativ finansieringslösning. Kanske redan Göran Hellström Navet har engagerat sig starkt i frågan om en fast HH-förbindelse. Varför är det så viktigt? Om Navet kan bidra till att näringslivet engagerar sig mer och helhjärtat i frågan, kommer vi att få se en förbindelse snabbare. Utan företagens engagemang för stads- och regionutveckling står det offentliga rätt en- samma och saknar värdefulla insikter, stöd, påtryckningar och alternativa finansieringslösningar. Idag är jag glad att se att det råder en god dialog mellan näringslivet och det offentliga i frågan om en fast HH-förbindelse. På den nordiska infrastrukturkonferensen presenterades idén om delad finansiering mellan det privata och det offentliga för att bygga en förbindelse? Hur skulle det fungera? Helt enkelt som det låter. En mix av finansiering där kostnaden delas för ett attraktivt byggprojekt med goda framtidsutsikter. Exempelvis kan det offentliga få en garanterad fast årskostnad och en väl fungerande förbindelse, samtidigt som den privata aktören får ett helhetsuppdrag att både bygga och driva tunneln under avtalad tid, varefter förbindelsen lämnas över till det offentliga. Det låter rätt ovanligt det här hur bra passar det för en fast HH-led? Det finns goda erfarenheter kring så kallad OPS, offentlig privat samverkan i våra grannländer. Investeringsbanken 10

11 Fakta: Nordisk INFRASTRUKTURKONFERENS Arrangerades för sjätte gången i Helsingborg, den 6 december Konferensen är en mötesplats för framtidens nordiska infrastruktur, över politiska block- och nationsgränser. Teman: Morgondagens transportnät och infrastruktur i Norden, långsiktig transportplanering, ländernas planering, utsikt och rön från myndigheter och näringsliv, finansieringsmodeller. Mer info: Fakta: The SCANDINAVIAN 8 million city Projektet Scandinavian 8 Million City handlar om att bygga en ny, modernare och snabbare järnvägsförbindelse Oslo - Göteborg - Malmö/ Köpenhamn. Regionen blir mer konkurrenskraftig på den globala arenan ifall satsningar görs i korridoren. Förbättrad infrastruktur är ryggraden i projektet. The Scandinavian 8 Million City är ett treårigt EU-projekt. Mer info: Fakta: HH-gruppen HH-gruppen är ett nätverk mellan näringslivet, organisationer och offentliga aktörer, som arbetar för ett gemensamt dansk-svenskt beslut om en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Navet AB är medlem tillsammans med ca 40 andra aktörer. Mer info: Houlihan Lokey pekar dessutom ut HH-leden som ett attraktivt investeringsobjekt. Bland annat för att det finns 8 miljoner människor i regionen Oslo-Göteborg-Köpenhamn, ekonomisk stabilitet, etablerade trafikflöden och inte minst viktigt, det finns en etablerad betalningsvilja för att resa mellan länderna. På konferensen berättade bl a Skanska om goda förutsättningar, vilket är stärkande eftersom byggföretaget internationellt är mycket erfarna av projekt med en mix av privat och offentligt kapital. EGET KAPITAL PRIVAT LÅN OFFENTLIGT LÅN BIDRAG ENTREPRENÖR BRUKARE SLUTKUND KUND OPS PROJEKTBOLAG OPERATÖR Varför tycker Navet att en fast HH-led är så viktig för regionen? Den skapar välstånd och växtkraft för kommande generationer. Av Helsingborgs stad s vision framgår vikten av att etablera en fast HH-förbindelse för att skapa en sammanbunden stad Helsingborg-Helsingör år Men en fast förbindelse stärker också hela Skåne, Danmark, Sydsverige och Norge. Tillsammans behöver vi lyfta blicken och förstå att förbindelsen skapar och stimulerar flöden som sträcker sig långt i ett skandinaviskt transportperspektiv. När tunnel vid Fehmarn Bält står klar 2021 riskerar vi exempelvis att få stora flaskhalsar i godstrafiken genom Skåne, och Öresundsbron når sitt kapacitetstak. Därför är satsningen på en fast förbindelse över HH-leden så otroligt viktig. Har Skåne råd med både en fast HH-förbindelse och en metro till Köpenhamn? Jag tycker man ska fråga sig om vi har råd att INTE satsa på detta! Vår region har fantastiska möjligheter OM vi satsar offensivt på stads- och region- utveckling. För mig är det inte antingen eller, utan både och! Annars riskerar framtidens trafikflöden att svämma över och kväva växtkraften. Med kloka samarbeten mellan det offentliga och näringslivet kan en fast HH-led och metron tillsammans skapa växtkraft i många kommande generationer. Vi välkomnar Olof Engvall till vår redaktion! Olof har genom denna intervju introducerats för läsarna till Bättre Affärer. Han kommer regelbundet att deltaga i Bättre Affärer med egna krönikor och intervjuer. Olof är kommunikationsstrateg med fokus på att skapa resultat inom PR & kommunikation. 11

12 Med kunden i centrum skapas bättre affärer Ända sedan starten 1989 har vi arbetat efter grundsatsen att ha kundnyttan i fokus för allt vi gör. Under åren har Navets verksamhet både breddats och kompletterats och består nu av en komplett palett av tjänster som gör Navet till företagarens bästa vän. Hur kan vi ge dig och ditt företag Bättre Affärer? Navets tjänstepalett är uppdelad i tre områden; Transaktioner, strategisk rådgivning och analys, Affärsutveckling samt Affärssystem. Oavsett inom vilket område du är kund får du tillgång till hela vår kompetensbredd. Många av våra kunder är eller har under åren haft hjälp från flera av våra kompetensområden. Inom vårt kompetensområde Transaktioner, strategisk rådgivning och analys finns vår kompetens inom bl a komplett transaktionsrådgivning. Vi hjälper våra kunder genom hela transaktionskedjan, oavsett om det gäller en rörelse eller fastighet, från analys, värdering och due diligence till avtalsförhandling och closing. I detta område finner du även våra specialister inom kapitalanskaffningar, organisationsutveckling, fastighetsutveckling och företagsrekonstruktioner. Kunderna består av allt från mindre ägarledda företag till större börsnoterade koncerner och offentliga myndigheter. IFRS spceialister Inom vårt kompetensområde Affärsutveckling tillhandahåller vi kvalificerade och auktoriserade specialister inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning och rapportering. För kunder med redovisning enligt IFRSstandard kan vi tillhandahålla specialister inom detta område. Detta gör att vi kan ta ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering till framtagande av års- och koncernredovisningar. Vår uppdrag är ofta tidsbegränsade och vanliga vid strukturförändringar i kundens organisation. Partner till Microsoft och Qlikview Sedan millenieskiftet är Navet certifierad Microsoft Partner inom MS Dynamics Nav, som är ett av Microsofts mest kända och välanvända affärssystem. Med detta som grund utvecklar vi kundunika lösningar. Många av våra verksamhetskonsulter har flerårig erfarenhet av affärsverksamhet, logistik, försäljning, ekonomi och IT och kan därför snabbt sätta sig in i din verksamhets speficika behov. Inom vårt kompetensområde Affärssystem återfinns även vår specialistkompetens inom Business Intelligence. Ovanstående är endast en kort beskrivning av vårt tjänsteutbud. Vi träffar dig gärna och berättar mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag till Bättre Affärer! Corporate Finance Bolagstransaktioner Fastighetstransaktioner Due diligence Generationsskifte Kapitalanskaffning Företagsrekonstruktioner Affärsplaner Transaktioner, strategisk rådgivning och analys Fastighetsutveckling Värdering Fastighetsvärdering Företagsvärdering Organisationsutveckling Industrifakta Marknads- och omvärldanalyser Kunden Affärsutveckling Affärssystem Ekonomi- och verksamhetsstyrning Finansiell Due diligence Kvalificerad redovisning och rapportering IFRS MS Dynamics Nav Business Intelligence IT-upphandling Projektledning 12

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Anna Kinberg Batra utesluter inte extra val. Istället för en blomma 9 Win-win för fast HH-förbindelse 14

Anna Kinberg Batra utesluter inte extra val. Istället för en blomma 9 Win-win för fast HH-förbindelse 14 Nr 2.2015 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi vet ju inte när vi får möta väljarna nästa gång. 13 Istället för en blomma 9 Win-win för fast HH-förbindelse 14 Anna Kinberg Batra utesluter

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer