Bokslutskommuniké 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014

2 Fjärde kvartalet 2014 exklusive Danmark Intäkter: MSEK (1 318) Rörelseresultat: 145 MSEK (75) EBITA: 184 MSEK (146) Rörelsemarginal: 11 procent (6) EBITA-marginal: 13 procent (11) Försäljning i jämförbara butiker +3% 2

3 Fjärde kvartalet 2014 Intäkter: MSEK (1 450) Rörelsemarginal: -11 procent (4) EBITA: -91 MSEK (124) Resultat efter finansiella poster: -162 MSEK (49) EBITA-marginal: -6 procent (9) Resultat efter skatt: -169 MSEK (31) Rörelseresultat: -158 MSEK (52) Resultat per aktie: -4,68 SEK (0,88) 3

4 Januari december 2014 exklusive Danmark Intäkter: MSEK (5 251) Rörelseresultat: 639 MSEK (527) EBITA: 763 MSEK (683) Rörelsemarginal: 12 procent (10) EBITA-marginal: 14 procent (13) Försäljning i jämförbara butiker +4% 4

5 Januari december 2014 Intäkter: MSEK (5 863) Rörelsemarginal: 5 procent (8) EBITA: 427 MSEK (626) Resultat efter finansiella poster: 250 MSEK (429) EBITA-marginal: 7 procent (11) Resultat efter skatt: 127 MSEK (315) Rörelseresultat: 274 MSEK (469) Resultat per aktie: 3,34 SEK (8,56) Utdelningsförslag 7 kr per aktie 5

6 Finansiell utveckling MSEK Intäkter och rörelseresultat MSEK Intäkter Rörelseresultat 0 Rörelseresultatet 2013 är exklusive nedskrivningen om 45 MSEK avseende avveckling av IT-system och 2014 är exklusive omstruktureringskostnader Danmark om 280 MSEK. 6

7 Koncernbolagen 7

8 MECA fjärde kvartalet 2014 MECA exklusive Danmark Rörelseresultat: 42 MSEK (25) Rörelsemarginal: 9 procent (6) EBITA: 72 MSEK (42) EBITA-marginal 16 procent (11) MECA inklusive Danmark* Rörelseresultat: 19 MSEK (1) Rörelsemarginal: 4 procent (0) EBITA: 38 MSEK (20) EBITA-marginal: 7 procent (4) Underliggande nettoomsättning: +8 procent Ökad försäljning och kostnadseffektivitet har bidragit till förbättrat rörelseresultat *EBIT exklusive engångskostnader om 280 MSEK EBITA exklusive engångskostnader om 241 MSEK

9 MECA januari december 2014 MECA exklusive Danmark Rörelseresultat: 183 MSEK (142) Rörelsemarginal: 11 procent (9) EBITA: 268 MSEK (213) EBITA-marginal 16 procent (13) MECA inklusive Danmark* Rörelseresultat: 98 MSEK (84) Rörelsemarginal: 4 procent (4) EBITA: 173 MSEK (156) EBITA-marginal: 8 procent (7) Underliggande nettoomsättning: +6 procent Ökad försäljning och kostnadseffektivitet har bidragit till förbättrat rörelseresultat *EBIT exklusive engångskostnader om 280 MSEK EBITA exklusive engångskostnader om 241 MSEK

10 Danmark fjärde kvartalet 2014 Omfattande strukturgrepp med nedläggning av butiksnät, regionlagret och huvudkontoret i Danmark Beräknade engångskostnader på 280 MSEK Förändringen innebär en positiv effekt på rörelseresultatet för helåret 2015 De anslutna franchiseverkstäderna, Mekonomen Autoteknik och MekoPartner, kommer i framtiden att få sina reservdelsleveranser direkt från MECA:s centrallager i Eskilstuna. Satsning på varumärket Mekonomen och verkstadskedjorna Mekonomen Autoteknik och MekoPartner Färre led och direktleverans från Eskilstuna medför kraftigt förbättrade priser för verkstäderna och ökad konkurrenskraft på marknaden Strategisk allians med danska Auto-G som stödleverantör åt verkstäderna i Danmark 10

11 Mekonomen Nordic fjärde kvartalet 2014 Rörelseresultat: 93 MSEK (76)* Rörelsemarginal: 13 procent (11)* EBITA: 97MSEK (80) EBITA-marginal: 14procent (12) Underliggande nettoomsättning: +2 procent Mekonomen Sweden Rörelseresultat: 67 MSEK (70) Rörelsemarginal: 14 procent (15) Mekonomen Norway Rörelseresultat: 32 MSEK (21) Rörelsemarginal: 15 procent (11) ProMeister-försäljning bidrog med ökade volymer till övrig verkstad *exklusive IT-nedskrivning 45 MSEK

12 Mekonomen Nordic januari december 2014 Rörelseresultat: 401MSEK (378)* Rörelsemarginal: 14 procent (14)* EBITA: 422 (390) EBITA-marginal: 15 procent (14) Underliggande nettoomsättning: +2 procent Mekonomen Sweden Rörelseresultat: 274 MSEK (288) Rörelsemarginal: 15 procent (16) Mekonomen Norway Rörelseresultat: 133 MSEK (120) Rörelsemarginal: 16 procent (15) ProMeister-försäljning bidrog med ökade volymer till övrig verkstad *exklusive IT-nedskrivning 45 MSEK

13 Sørensen og Balchen fjärde kvartalet 2014 Rörelseresultat: 18 MSEK (19) Rörelsemarginal: 10 procent (12) EBITA: MSEK 22 (24) Underliggande nettoomsättning +10% En svagare NOK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt i det fjärde kvartalet. EBITA-marginal: 12 procent (15) 13

14 Sørensen og Balchen januari december 2014 Rörelseresultat: 92 MSEK (81) Rörelsemarginal: 13 procent (11) EBITA: MSEK 109 (99) EBITA-marginal: 15 procent (14) Underliggande nettoomsättning +3% En svagare NOK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt 2014 Ökad effektivitet i butiksledet har bidragit till det förbättrade rörelseresultatet 14

15 Marknadsutveckling och Trender 15

16 Marknadsutveckling Norden 25% 20% 19% 17% 23% 18% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 7% 6% 3% 5% 1% 0% 0% -2% -3% -2% 2% 4% 8% 9% 9% 6% 5% 4% 5% 3% 7% 6% 2% 0% 10% 10% 6% 4% 4% 4% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 0% -1% -1% -3% -3% -3% -3% -2% -4% -4% -7% -6% -6% -6% -7% Nordiska eftermarknaden Mekonomen Group. Från Q2 2012: inkl SogB. Från Q inkl Meca Mekonomen Group exkl Danmark. 16

17 Tillväxt per kundgrupp kvartal Anslutna verkstäder exkl DK Lokal valuta Övriga verkstäder exkl DK Lokal valuta Konsument exkl DK Lokal valuta +8 % +6 % +5 % Nominellt utfall +8 % +6 % +5 % 17

18 Tillväxt per kundgrupp 2014 januari - december Anslutna verkstäder exkl DK Lokal valuta Övriga verkstäder exkl DK Lokal valuta Konsument exkl DK Lokal valuta +7 % +2 % +2 % Nominellt utfall +6 % +2 % +1 % 18

19 Fördelning kundgrupp Övrig verkstad Konsument via verkstad 43,9 (44,9) 36,6 (35,6) 19,5 (19,5) Q (Q4 2013) 19

20 Konsolidering av butiksnätet Q Q Q Q Mekonomen BilXtra MECA Egna 20

21 Kvalitetssäkring av koncernens verkstadskedjor under Q Q Q Q Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service 21

22 Bensinprisets utveckling index bensinpris Ett sjunkande bensinpris ger förväntningar om viss ökning avseende bilkörning, och därmed en starkare marknadsutveckling 2015 Prisindex för Bensin 95 oktan inkl. energi- och miljöskatter, miljöklass 1. Januari 2010=100. Källa 22

23 Bensinprisets utveckling jämfört med utvecklingen på Nordiska eftermarknaden Nordiska eftermarknaden index bensinpris 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Ett sjunkande bensinpris ger förväntningar om viss ökning avseende bilkörning, och därmed en starkare marknadsutveckling 2015 Prisindex för Bensin 95 oktan inkl. energi- och miljöskatter, miljöklass 1. Januari 2010=100. Källa 23

24 Tillväxt bilpark Antal personbilar i trafik (Sverige) Källa: 24

25 Under året

26 Lasingoo Lanserades i december 2014 fokus verkstäder Marknadsaktiviteter startas mot konsument under Q verkstäder ökning med 100 verkstäder under första månaden 26

27 Utmärkelser 2014 Marcus Morén, MECA Sveriges bästa mekaniker! Guld i Yrkes SM 2014! Silver i Yrkes EM-2014! Nästa yrkes VM-2015 Marcus Morén, Årets Mekaniker inom Mekonomen Group Mekonomen korades till Sveriges starkaste varumärke i branschen Bildelar och bilverkstäder under Swedish Brand Award Mekonomen vann miljöpriset EcoOnline Award 2014 för arbetet med miljövänligare kemikaliehantering Bäst på kundbemötande enligt detaljhandelstidningen Market som genomfört en Mystery Shoppingundersökning i samarbete med Daymaker 27

28 Kundbetyg Vad är ditt helhetsintryck av verkstadsbesöket? (december 2014) Skulle du rekommendera denna verkstad till andra? (december 2014) 28

29 Hållbarhet - väsentlighetsanalys 7 Miljö, arbetsmiljö och kvalitet från produktion till försäljning. Sju fokusområden för Mekonomen Groups hållbarhetsarbete. Kundfokus Kvalitet Marknadsledare Medarbetare och Ledare Produktsortiment Leverantörsled Samhällspartner Telge Tillväxt Väg för ungdomar in på arbetsmarknaden Mångfaldsprojekt med syfte att trygga framtida försörjning av mekaniker i branschen En Frisk Generation Motivera hela familjer till hälsosammare livsstil Mitt Liv Mentorskapsprogram för utlandsfödda akademiker 29

30 Fokus

31 Fokus 2015 Tillväxt och innovation Ökad andel ProMeister-försäljning Fortsatt utveckling av ProMeister Academy Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av våra verkstäder och koncept Ökad samordning och effektivitet 31

32 Appendix 32

33 SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING MSEK Resultatutveckling Intäkter Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) oktober - december januari - december förändring % förändring % Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK -4,68 0, ,34 8,56-61 EBITA-marginal, % EBIT-marginal, % PROFORMAREDOVISNING EXKLUSIVE DANMARK I SAMMANDRAG 1) oktober - december januari - december MSEK förändring % förändring % Intäkter EBITA EBIT EBITA-marginal, % EBIT-marginal, %

34 Kvartalsdata KVARTALSDATA MSEK Helår Kv 4 Kv Kv 2 Kv 1 Helår Kv Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv Kv 3 Kv 2 Kv 1 Summa intäkter EBITA EBIT Finansnetto Resultat eft. Finans Skatt Periodens resultat EBITA-marginal, % EBIT-marginal, % Res. per aktie, SEK 3,34-4,68 3,20 2,99 1,83 8,56 0,88 2,67 3,24 1,77 10,80 3,36 2,46 2,65 2,29 EK per aktie, SEK 57,5 57,5 65,0 60,9 64,6 62,1 62,1 61,4 60,4 64,0 64,2 64,2 60,3 58,6 49,4 Kassafl.p aktie, SEK 11,5 5,0 3,2 5,4-2,0 15,5 4,8 3,0 7,3 0,4 14,9 6,2 4,6 3,5 0,3 Avkastning på EK, % 1) 5,4 5,4 14,2 13,5 13,8 13,7 13,7 17,8 17,6 17,3 19,3 19,3 18,2 21,6 25,2 1) Nyckeltalet avkastning på eget kapital är beräknat på rullande 12 månader för respektive kvartal. 34

35 Kassaflöde KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, MSEK oktober - december januari - december Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital: Förändring i varulager Förändring i fordringar Förändring i skulder Ökad (-) / Minskad (+) bindning i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE

36 Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING I oktober - december januari - december SAMMANDRAG, MSEK 1) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 2) Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) 3) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt 4) PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsdelägare PERIODENS RESULTAT

37 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK 31 december december 31 december TILLGÅNGAR 1) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Handelsvaror Kortfristiga fordringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1) Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Uppskjutna skatteskulder Långfristiga skulder, icke räntebärande Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, icke räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde. 37

38 Största ägare per Röster och kapital, % Ax:son Johnson Antonia company 26,5 Fraim-Påhlman Eva 5,6 SHB Fonder 5,4 Norges Bank Investment Management 4,5 Swedbank Robur Funds 4,2 Kempen & Co Funds 2,9 Fraim-Sefastsson Ing-Marie 2,8 Fjärde AP-fonden 2,0 Skandia Liv 1,8 Otto Olsen Invest AS 1,7 Summa 10 största aktieägarna 57,4 Övriga 42,6 Total

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Rekordproduktion i Harjavalta och Odda under 2014. Starkare USD kompenserade för lägre metallpriser. Koppargruvan Kylylahti

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions INNEHÅLL: SIZE DOESN T MATTER 5 ARBETSMYRORNA 7 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER 8 STACKAR VI BYGGT

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer