SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft"

Transkript

1 Vindkraft SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft

2 Min bakgrund

3 Teknik & Utveckling 10 personer 2 civilingenjörer Teknisk Fysik 2 civilingenjörer Elektro 2 civilingenjörer Maskinteknik 1 civilingenjör Samhällsbyggnad 1 gymnasieingenjör 1 högskoleingenjör Energiteknik 1 Elkraftteknisk utbildning

4 En av Sveriges största kraftproducenter.

5 Skellefteå Kraft Elproduktion 71 % Vattenkraft 17 % Värmekraft 11 % Kärnkraft 1 % Vindkraft, ökar Mål: +1 TWh förnybar energi 2020 Idag Bureå 2,5 GWh Uljabuouda 80 GWh Jokkmokksliden Storliden 130 GWh

6 Våra anläggningar och projekt

7 Vindkraft är framtidens energikälla En oändlig naturresurs Ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ Vindkraften producerade ca 6 TWh i slutet av Sveriges nationella miljömål förnyelsebar energi Andelen förnybar energi ska vara 50 % till 2020 Minskade utsläpp av växthusgaser med 40 % 2020 i jämförelse med 1990 Riksdagens planeringsmål - vindkraft 10 TWh år 2015 Nationell planeringsram - 30 TWh 2020

8 Källa: Energimyndigheten Vindkraftens utveckling i Sverige

9 Källa: Global Wind Energy Council Vindkraft i Världen

10 Installerad vindkapacitet i Europa 2010 Källa EWEA, Wind in power 2010 European statistics (Feb 2011) Bild Nordex SE

11 Vindkraftens utveckling

12 Vindkraftens utveckling

13 Vad är vindkraft? Vindkraftverk fångar upp rörelseenergin ur vinden. Omvandlar energin till elektrisk energi. Kan ta tillvara upp till 50 % av vindens energi. Vindstyrkor 4-25 m/s. Verkningsgraden för ett landbaserat vindkraftverk är ca 30%

14

15 Vindkraftverk Rotor Maskinhus Torn Fundament

16 Generator Huvudlager Pitch Nav Girsystem Växellåda

17 Vinden Vind är luft som rör sig. Alstras av tryckskillnader som orsakas av temperaturskillnader Luft väger drygt 1 kg/m3. Varierar ständigt Mer vind på hög höjd.

18 Vinden Bromsas av terrängen och hinder Mer vind vid kust, hav o fjäll Turbulens variationer i hastighet och riktning

19 Vindeffekt Vindeffekten vindens energiinnehåll. Vindens potentiella effekt ökar med kuben på vindhastigheten. Innebär att en fördubbling av hastigheten ger 8 ggr mer effekt.

20 Vindeffekt

21 Effektkurvan Vindkraftverk optimeras för en viss vindhastighet

22

23 SKAB Vindkraftsprojektering Projektering består av 5 olika faser (Skellefteå Krafts modell) FAS 1, Site selection, val av plats FAS 2, Förstudie, kartläggning av site FAS 3, Vindmätning, Prövning MB FAS 4, Byggnation FAS 5, Drift Skellefteå Kraft och vindkraftsprojektering Vårt fokusområde är norra Sverige och främst närregionen Från ax till limpa (Fas 1 5)

24 Projektering av vindkraft (FAS 1) Prospekteringsarbete Egen utsortering av tänkbara områden Egen prospektering, privatpersoner, markägare hör av sig Grundläggande genomgång över ett områdes potential Vindtillgång, över 7 m/s Elnät Infrastruktur Markägare Uppenbara konfliktrisker, t.ex. närboende Egna bedömningar Sammanställning och prioritering av projekt internt

25 Vindkartering

26 Rennäringen Samerna är ett urfolk. Renskötselrätten Särskild bruksrätt. Urminnes hävd. Finns 51 samebyar i Sverige. 40 % av ytan i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och norra Dalarna.

27 Projektering av vindkraft (FAS 2) Förstudie med djupgående analys av föregående: Vindtillgång, MIUU- vindkartering, egna mätningar. Elnät, kontakt elnätsbolag, offert elnät Infrastruktur, transportvägar, material mm Kartläggning markägare, tillgång till mark är en nyckelfaktor Analys konfliktrisker Egna bedömningar Kommunikation utåt Markägare LST Kommun Övriga berörda, (närboende, sameby mm) Viktigt att ha bra underbyggd förstudie.

28 Projektering av vindkraft (FAS 3) Vindmätning Prövningsförfarande Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Erhållande av tillstånd, Beslut från anmälningsärende.

29 Lagar och tillståndsprövning Klassas som miljöfarlig verksamhet. Miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) centrala. Medelstor anläggning: 1 verk > 50 m eller flera verk tillsammans. Krävs anmälan MB + Bygglov PBL Stor anläggning: 2 eller fler verk > 150 m eller 7 eller fler verk > 120 m Tillstånd enligt MB och kommunens tillstyrkan. Krävs miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

30 Vindkraft i norra Sverige Många bra vindlägen Skog och fjäll Kallt klimat Både för och nackdelar Glest befolkat Motstående intressen Rennäring Turistnäringen Orörd natur

31 Vindmätning

32 Vindmätning

33

34 Is på ett rotorblad

35 Byggnation (FAS 4) Byggprojekt startar Upphandlingar, analys av flaskhalsar Turbiner Elnät, transformator Indelning byggnation Vägar, till site, internt Elnät till site (elnätsbolag), Elnät internt Fundament Turbin Kommunikation runt bygge Byggsamråd Kommun, LST, Övriga berörda Marknadsföring, Studiebesök, Media

36 Kompetens i de olika faserna FAS 1 3 (Val av plats, Förstudie, Vindmätning, Tillstånd) Allmän bred kunskap om: Vindkraft Natur- och miljökunskap (MKB, inventeringar, hydrologi) Bygg Elkraft, Elanslutningar Vindmätning teknik, vindanalys Micrositing (optimering av turbinplacering) GIS-verktyg, Vindberäkningsprogram Tillståndshantering, MB, Bygglov Projektledning, Ekonomi Upphandling, Avtal (ABx, Fidic)

37 Kompetens i de olika faserna FAS 4 Byggnation (liknar traditionell byggentreprenad) Detaljprojektering, konstruktion, byggnation av: Väg Fundament, betong/berg Elnät internt/externt Transporter, lyft av delar och montage av verk Elkraft, jordning Kommunikation, signalbehandling Idrifttagning: vindkraftverk, ställverk, el Kontroll, besiktningar Platsledning, kontroll på site Projektledning, Ekonomi Avtal

38 Kompetens i de olika faserna FAS 5 Drift Aktiv eller passiv ägare Service underhåll av vindkraftverken, ställverk, elnät mm Driftcentral, övervakning Inspektioner Uppföljning/ utredning Försäljning av elen

39 Yrkesgrupper ex. Yrkesutbildade Anläggningsarbetare, Betongarbetare Elektriker Maskinoperatörer Mekaniker, Montörer Svetsare Service underhållstekniker Högskoleutbildade Övrigt Civil, högskoleingenjörer mot: Energi, miljö, aerodynamik, turbinteknik, maskinteknik, bygg, geoteknik, hållfasthet, elkraft. Specialister inom: MKB, Miljö- och avtalsjuridik, Ekonomi, Meterologi, materialteknik, utvärdering vindar Forskning och utveckling inom ovan. Transporter

40 Var finns utbildningar inom vindkraft? Ingenjörsutbildningar inom energiteknik, maskinteknik, elkraft Högskolan Gotland vindkraftsspecifika kurser Vindkraftstekniker YH, Bla: Strömsund, Söderhamn Elkraftsingenjör utbildning, Skellefteå Hösten 2011 Läs mer på: Utbildningar: under Om Vindkraft/Utbildningar Skellefteå Kraft om våra projekt: Jobba hos oss sidor:

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 6/2014 Guide: Utbildningar för jobb med vindkraft Energimyndigheten: 150 TWh vindkraft i Sverige VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall satsar på vindkraft Vattenfall investerar

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Life cycle costs for wind power A comparison of case studies Författare: Anders Svensson & Martin Sjölander Handledare företag: Lennart Tyrberg,

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer 2012-08-14 Strategi för vindbruk 2010KS220 Antagandehandling 9 Regler och rekommendationer Samråd ska alltid hållas med Luftfartsverket och Försvarsmakten för anläggningar över 20 m. Inom område utpekat

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Vindkraftverk på gårdsnivå

Vindkraftverk på gårdsnivå Vindkraftverk på gårdsnivå Finns det lönsamhet i gårdsbaserad vindkraft Filip Källner Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten,

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Möjligheter och hinder för ökad implementering Small-scale wind turbines mounted on buildings in the urban environment Possibilities and barriers for

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer