Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndarens roll och god mans uppdrag"

Transkript

1 Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust och Lilla Edets kommuner

2 God man Enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn I vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter

3 Vem är ett ensamkommande barn? Utländsk medborgare eller stadslös Under 18 år Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från sina båda föräldrar eller annan vuxen som ansetts ha trätt i föräldrars ställe Barn som blivit ensamma efter ankomst till Sverige men före uppehållstillstånd medgetts

4 Vad är en god man för ensamkommande barn? Ställföreträdaren Förlängda armen Spindeln Hjälpande handen

5 Uppdraget som god man Gode mannens roll är att fungera som det nav kring vilket barnets angelägenhet samordnas Offentligt biträde Tolk Migrationsverket Socialtjänsten Skola Boende/familjehem Hälso- och sjukvård Ideella föreningar Tillsynsmyndigheter: Länsstyrelsen, Socialstyrelsen

6 Vårdnadshavares ställe Se till att barnet får omvårdnad, trygghet och god fostran. Ansvar för att barnet får den tillsyn det behöver. Se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

7 Dock. Inte den dagliga omsorgen Ingen tillsynsplikt Inte vara mamma eller pappa

8 God mans uppdrag som vårdnadshavare Ansöka om uppehållstillstånd Utkvittera barnets LMA-kort Medverka vid beslut om boende Besluta i frågor om skolgång, delta i utvecklingssamtal Företräda barnet inför myndigheter, polis, migrationsverk, socialtjänst m fl Besluta i frågor förande barnets boende Ansöka om stöd enligt SoL och LSS Besluta i hälso- och sjukvårdsfrågor Se till att barnet får komma på hälsoundersökning Representera barnet om det blir utsatt för brott el begår brott Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar

9 Förmyndares ställe Förvalta barnets tillgångar och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna. Företräda barnet i rättsliga angelägenheter.

10 Inte försörjningsansvar Dock.

11 God mans uppdrag som förmyndare Lämna förteckning över barnets tillgångar och ev skulder till överförmyndaren Utkvittera bankkort där Migrationsverket sätter in dagersättning och eventuella särskilda bidrag Ansöka om dagersättning hos Migrationsverket Ansöka om särskilt bidrag ex kläder och fritid, busskort Portionera ut fickpengar Handleda barnet i ekonomiska frågor Företräda barnet vid inköp Ta emot delgivningar och överväga om beslut skall överklagas Genomgång vid avslag på ansökan. Förberedelse för avvisning

12 Andras ansvar Offentliga biträdet Migrationsverket Boendet Socialnämnden Landstinget

13 Godmanskapet upphör när När barnet fyller 18 år Barnets vårdnadshavare eller annan som kan träda in i dess ställe kommer till Sverige Barnet får avslag och lämnar Sverige (varaktigt lämnar Sverige) När särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Uppenbart inget behov.

14 Permanent uppehållstillstånd När barnet fått uppehållstillstånd ska en särskild förordnad vårdnadshavare utses. ÖF ska underrätta socialnämnden som ansöker hos tingsrätten. God man kvarstår tills särskild förordnad vårdnadshavare är utsedd. God man ska folkbokföra barnet.

15 Vem ser till att god man uppfyller sina åtaganden?

16 Överförmyndaren Obligatorisk kommunal uppgift Tillsynsmyndighet gentemot gode män, förvaltare och förmyndare Ingen social myndighet Rekryterar och beslutar om att förordna god man Tillsynen innebär granskning att god man uppfyller sina åtaganden God man redogör de åtgärder som vidtagits för barnets räkning minst varje kvartal till överförmyndaren Behörig överförmyndare avgörs av barnets vistelseort Meddelar socialnämnden att ett barn fått uppehållstillstånd

17 Lämplig god man Erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig (Överförmyndaren kontrollerar med Rikspolisens belastningsregister, koll om betalningsanmärkningar samt socialtjänstens register) Bör vara väl etablerad i samhället, ha livserfarenhet Ha kunskap om barn och deras behov i olika åldrar Ha kännedom om asylprocessen Erfarenhet av hur man bemöter barn i kris och barn som befinner sig i en stressad situation Gärna adekvat utbildning och erfarenhet inom yrkesområden som rör barn

18 Ankomstkommun Den kommun där barnet ger sig till känna Möjlighet att ansöka om asyl för ensamkommande barn på nio orter, bland annat Mölndal Ankomstkommun ansvarar för boende tills anvisningskommun finns Brist på platser i anvisningskommun

19 Anvisningskommun Förordnar om byte av god man om avståndet är mer än ca 3 mil mellan barn och god man. Godmanskapet pågår oftast längre än i ankomstkommun. God man enbart ensamkommande helst inte blanda med vanliga godmanskap. Godmansträffar på boendet för enhetlig syn på hur god man utför sitt uppdrag.

20 Litteratur Ensamkommande barns rätt. En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl. Eva von Schéele och Ingemar Strandberg, Norstedts Juridik. Ensamkommande barn och ungdomar. En praktisk handbok om flyktingbarn Kerstin Fälldin och Görel Strand, Natur och Kultur.

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer