Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]"

Transkript

1

2 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011

3 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3

4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Under 2011 var målet att etablera rutinerna och processerna i verksamheten för Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och samtidigt identifiera utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter i verksamheten. Fokus har framför allt legat på campus- och fastighetsutvecklingen. När det gäller utvecklingen av campus inledde vi tre viktiga projekt som hörde till de ursprungliga målen när bolaget grundades. De lokaler som användes av Teaterhögskolan, en av delägarna i bolaget, övergick i bolagets ägo i oktober. Samtidigt ingick bolaget ett avtal med Teaterhögskolan om en förlängning av hyreskontraktet till 15 år och om grundreparationer av byggnaden. Att koncentrera Sibelius-Akademins campus till Främre Tölö var ett annat centralt mål när bolaget grundades. Vid årsskiftet blev bolaget ägare till fastigheten på Nervandersgatan 13. En ombyggnad av fastigheten så att den motsvarar Sibelius-Akademins behov är under planering, och målet är att inleda byggandet vid ingången av Det tredje projektet av stor betydelse för bolagets hela verksamhet är utvecklingen av campus Mejlans, som inleds med en utbyggnad av Haartmansgatan 3. Detta projekt är det största enskilda projektet i investeringsprogrammet för de närmaste åren. Enligt verksamhetsidén hör det till bolagets viktigaste uppgifter att upprätthålla värdet på delägarnas förmögenhet. På grund av fastighetsförmögenhetens karaktär kräver detta aktiva utvecklingsåtgärder. I annat fall kommer bolagets byggnader att slitas och föråldras så att de inte kan användas för det planerade syftet. Bolagets investeringar för att upprätthålla värdet på förmögenheten är långsiktiga och kapitalintensiva. Därför är det viktigt att investeringarna planeras så att de på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas framtida behov. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab deltar med ett betydande finansiellt bidrag i modulen Utrymmen för inlärning, som är en del av RYM Oy:s forskningsprogram Inomhusmiljöer. Finlands Universitetsfastigheter Ab är styrföretag, och det viktigaste målet är att identifiera framtida verksamhetsformer inom lärande och forskning samt förändringsbehov med tanke på lokalerna. Modulen är fyraårig, och bland 4 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Verkställande direktörens översikt

5 de medverkande finns en stor mängd finska företag inom fastighets- och byggnadsbranschen samt universitet och forskningsinstitut. Uthyrningsgraden var fortsatt hög vid årsskiftet, närmare 100 %. Under året uppstod för första gången ett behov att avstå från ett objekt, när Helsingfors universitet sade upp hyreskontraktet för Estnäsgatan 1 från och med Bolaget lade ut objektet till försäljning i oktober 2011 och målet är att slutföra försäljningen under våren Målet är att bolaget fortsättningsvis ska ha en liten organisation. Samarbetet med tjänsteproducenterna utvecklades planenligt, vilket krävde satsningar både av bolagets egen personal och framför allt av tjänsteproducenternas specialister. Krisen på den europeiska finansmarknaden 2011 accentuerade behovet att utveckla bolagets finansieringskällor och finansieringsprocesser. Därför beslutade bolaget att förstärka sin organisation med en finansieringsrådgivare med uppgift att bereda framtida finansiella planer och avtal. Verksamhetsårets ekonomiska resultat utföll i huvudsak enligt planerna. Med avvikelse från vad som budgeterats ingår i bokslutet dock inkomstskatt för 2010 som förföll till betalning 2011 i enlighet med skattemyndighetens beslut. Detta ledde till att räkenskapsperioden vinst ligger på en lägre nivå än vad som budgeterats för Under de närmaste åren kommer resultatet sannolikt åter att nå budgeterad nivå, och inga faktorer som äventyrar resultatet finns i sikte. För att värdet på bolagets fastighetsförmögenhet ska upprätthållas behövs uppskattningsvis 25 miljoner euro per år i form av reparationsinvesteringar. Antalet reparationer är fortsatt lågt i förhållande till vad som planerats. Detta beror på att stora ombyggnadsprojekt har skjutits upp. Vi kommer att arbeta för en ökad reparationsvolym som närmar sig den uppskattade nivån redan inom de närmaste åren. Bolagets styrelse har under hela räkenskapsperioden varit aktiv och tagit viktiga nya initiativ och initierat riktlinjer för att utveckla verksamheten och säkerställa att målen nås. Jag vill tacka företagets kunder för deras förtroende, leverantörer och affärspartners för deras samarbete och företagets anställda för deras flexibilitet och samarbetsvilja. Verkställande direktör Jukka Kumara 5

6 BOLAGETS FASTIGHETER Största delen av fastighetsförmögenheten finns i Helsingfors stad och den består till stor del av historiskt värdefulla byggnader. Fastighetsförmögenheten är fördelad enligt följande: SAMTLIGA OBJEKT TOTALT ly HU Centrum HELSINGFORS UNIVERSITET TOTALT ly HU Gumtäkt HU Mejlans-Brunakärr HU Vik HU Övriga Finland Sibelius-Akademin Hanken Bildkonstakademin Teaterhögskolan Bolaget äger 39 fastigheter med byggnader och innehar nyttjanderätten till 8 markområden med byggnader som bolaget äger. 6 ÅRSBERÄTTELSE 2011

7 HU CENTRUM Bolaget äger m² ly på campus i centrum. Campus är Helsingfors universitets förvaltningscentrum. På campus finns bl.a. Humanistiska fakulteten, Beteendevetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten och Juridiska fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Renoveringen av Observatoriet inleddes Byggnaden renoveras för att bli ett astronomicenter som är öppet för allmänheten. Projektets totala yta är cirka m² br. Värmedistributionscentral på Unionsgatan 44 byttes ut under sommaren

8 HU MEJLANS-BRUNAKÄRR Bolaget äger m² ly på Helsingfors universitets campus Mejlans-Brunakärr. På campus finns Medicinska fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s bolagsstämma beslutade att investera i en utvidgning av byggnaden på Haartmansgatan 3. Utvidgningen kommer att omfatta ca m 2. I projektet beaktas framför allt objektets energiekonomi. HU GUMTÄKT Bolaget äger m² ly på campus Gumtäkt. På campus finns bl.a. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s styrelse godkände projektplanen för en grundlig renovering av hustekniken i Chemicum (Kemiska institutionen) på A. I. Virtanens plats 1 på campus Gumtäkt och fattade ett investeringsbeslut. Projektets totala yta är cirka m² ly. 8 ÅRSBERÄTTELSE 2011

9 HU VIK Campus Vik är Helsingfors universitets största campus. Bolaget äger ,3 m² ly på campus. På campus finns bl.a. Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Veterinärmedicinska fakulteten och Farmaceutiska fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Renoveringen av laboratoriebyggnaden i Vik pågick Objektet renoverades för Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens bruk. Projektet omfattade en total yta på totalt cirka m² br. Beredningen av den grundliga renoveringen och tillbyggnaden av F-huset i Vik inleddes. Projektet omfattar en yta på totalt cirka m² br. HU ÖVRIGA FINLAND Helsingfors universitet har verksamhet även i övriga Finland, där bolaget äger fastigheter med en yta på m² ly. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Renoveringen av inkvarteringsutrymmena i Lammi inleddes Projektets totala yta är cirka m² br. Renoveringen omfattade grundlig renovering av byggnaderna Herrala, Piikala och studenthuset samt ombyggnad av områdets vatten- och avloppssystem, värmenätet och värmecentralen. 9

10 BILDKONSTAKADEMIN Bildkonstakademin har sin verksamhet i Konstens hus i Sörnäs. Byggnaden ägs av bolaget. Konstens hus omfattar totalt m² ly, varav akademin använder ungefär hälften. SIBELIUS-AKADEMIN Bolaget äger två fastigheter som används av Sibelius-Akademin med en total yta på m² ly. Fastigheterna finns i Främre och Bortre Tölö i Helsingfors. 10 ÅRSBERÄTTELSE 2011

11 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN, HANKEN Svenska handelshögskolan (Hanken) har sin verksamhet i Helsingfors och Vasa i lokaler som ägs av bolaget. Den totala ytan är m² ly. TEATERHÖGSKOLAN Teaterhögskolan har sin verksamhet i bolagets lokaler i Sörnäs i Helsingfors. Den totala ytan är m² ly. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köpte hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 av Keva. Ägande- och besittningsrätt till aktierna och bestämmanderätt över bolagets affärsverksamhet övergick från säljaren till köparen I och med köpet överflyttades hyreskontraktet inklusive reparationsskyldigheter till bolaget. 11

12 SAMMANDRAG AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOLAGETS AFFÄRSVERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR Räkenskapsperioden 2011 var Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s andra hela räkenskapsperiod. Bolaget är ett fastighetsplaceringsbolag för ägande och utvecklande av universitetsfastigheter i Helsingfors. Bolaget hör till koncernen Helsingfors universitet. Helsingfors universitet äger 61 % av aktierna i bolaget. Bolagets andra huvudägare är Senatfastigheter/finska staten med en tredjedel av aktierna. Bolaget grundades för att administrera, förvalta och utveckla Helsingfors universitets, Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins, Svenska handelshögskolans och Teaterhögskolans lokaler och fastigheter och stödtjänsterna i samband med dem på ett långsiktigt sätt. Bolaget grundades av finska staten som företräddes av Senatfastigheter. Bolaget registrerades i handelsregistret Föremålet för bolagets verksamhet är att med stöd av ägo- och hyresrätt förval-ta fastigheter och lokaler och hyra ut dem huvudsakligen för forsknings- och utbildningsverksamhet och företagsverksamhet som stöder dessa för att trygga universitetens verksamhet på lång sikt. 12 ÅRSBERÄTTELSE 2011

13 Bolagets fastighetsförmögenhet har ett bokfört värde på ca 500 miljoner euro i balansräkningen. Dessutom äger bolaget aktier i fyra fastighetsaktiebolag enligt följande: Biokeskus 1 BOLAG ANDEL KIINTEISTÖ OY HELSINGIN BIOKESKUS 1 100,00 % KIINTEISTÖ OY HAAPANIEMENKATU 6 100,00 % KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUS 84,86 % KIINTEISTÖ OY HELSINGIN BIOKESKUS 2 42,90 % Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Biokeskus 1, Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 och Kiinteistö Oy Viikin Infokeskus bildar koncernen Helsingfors Universitetsfastigheter. Bolaget producerar fungerande, ändamålsenliga och förmånliga lokaler för de universitet som hyr lokaler av bolaget. Utvecklingen av fastigheterna omfattar bland annat fastighetsförvärv, ansökningsprocesser i samband med planändringar samt investeringar. Största delen av fastighetsförmögenheten finns i Helsingfors stad och den består till stor del av historiskt värdefulla byggnader. Bolagets egen verksamhet består i huvudsak av ägande, finansiering och investeringar i fastighetsbeståndet. Som en följd av verksamhetsmodellen och verk-samhetens lokala karaktär har bolaget en liten organisation. Effektiviteten och produktiviteten i bolagets verksamhet jämförs på ett transparent sätt med normal praxis och sedvanliga krav på avkastning inom branschen. Syftet med bolagets affärsverksamhet är att uppnå ett stabilt resultat och en stabil utdelning samt att iaktta sedvanliga företags- och fastighetsekonomiska principer på fastighetsmarknaden. Det senare innebär bl.a. att bolaget: Haapaniemenkatu 6 Viikin infokeskus iakttar sedvanlig praxis för hyreskontrakt i branschen, iakttar en företagsekonomisk prissättning i all sin verksamhet, genomför grundliga renoveringar för att upprätthålla fastigheternas värde, och genomför investeringar på företagsekonomiska grunder. Biokeskus 2 13

14 Från vänster Jukka Kumara, Soili Vasikainen, Aulis Kohvakka, Mauri Niemi, Teppo Salmikivi, Elina Selinheimo, Harri Kauppinen Vid räkenskapsperiodens slut ägde koncernbolagen i Helsingfors Universitetsfastigheter Ab 42 fastigheter. Dessutom har bolaget besittningsrätt till 9 fastigheter. Fastigheternas totala lägenhetsyta är ca m², varav Helsingfors universitet står för m². Koncernbolagen ägde vid räkenskapsperiodens slut 136 byggnader. Bolagets fastighetsförmögenhet fördelade sig vid räkenskapsperiodens slut enligt följande: m 2 ly HU Centrum HU Gumtäkt HU Mejlans-Brunakärr HU Vik HU Övriga Finland Sibelius-Akademin Hanken Bildkonstakademin Teaterhögskolan HELSINGFORS UNIVERSITET TOTALT SAMTLIGA OBJEKT TOTALT ÅRSBERÄTTELSE 2011

15 Latokartanonkaari 11 D Latokartanonkaari 9 A Latokartanonkaari 13 Haapaniemenkatu 6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN Fastighetsförmögenhet Bolaget förvärvade under verksamhetsåret 2011 ett outbrutet område på 4453 m² i Ladugården i Vik samt hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6. Bolaget sålde ingen fastighetsförmögenhet under verksamhetsåret

16 Haapaniemenkatu 6 Hyresverksamhet Vid räkenskapsperiodens slut hade bolaget sammanlagt 59 hyreskontrakt med en total yta på m² ly. Under 2011 slöt bolaget två viktiga nya hyreskontrakt. Teaterhögskolan hyrde i sin helhet lokalerna på m² ly i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 för 15 år framåt och Helsingfors universitet hyrde för HUSLAB:s bruk den tillbyggnad på m² ly som Haartmansgatan 3 kommer att byggas ut med för 20 år framåt. År 2011 ingicks dessutom två preliminära hyreskontrakt i samband med fastighetsutvecklingsprojekt (studenthemmen i Chemicum på campus Gumtäkt och i Lammi). Uthyrningsgraden för bolagets lokaler är över 99 % och den vägda genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten är ca 7,7 år (inbegripet arrendeavtal). Sammanlagt m² ly består av tomma lokaler som genomgår en grundlig renovering. Observatoriet på Observatorieberget, studenthuset vid Lammi biologiska station och laboratoriet i Vik renoverades ÅRSBERÄTTELSE 2011

17 BYGGANDE OCH FASTIGHETSUTVECKLING Bolaget genomförde under verksamhetsåret 2011 investeringar i reparationer och utvidgning för totalt 11,7 miljoner euro fördelat på 26 olika projekt. Det budgeterade anslaget var 22,9 miljoner euro. Motsvarande siffror 2010 var för utfallets del 10,0 miljoner euro, medan det budgeterade anslaget var 17,9 miljoner euro. Under sina två första verksamhetsår har bolaget genomfört endast drygt hälften av den planerade volymen av grundliga renoveringar. Detta beror i huvudsak på att viktiga planerade projekt har skjutits upp, och läget kommer sannolikt att normaliseras under de närmaste åren. Under räkenskapsperioden inleddes förberedande studier och planer för flera viktiga projekt. Byggandet kommer i huvudsak att inledas Bolaget måste utveckla campusområdena så att nya företag och organisationer hittar till campus. Bolaget hyr ut lokalerna till universitet och utomstående. Det viktigaste slutförda projektet under räkenskapsperioden var den grundliga renoveringen av acceleratorlaboratoriet i Gumtäkt. Renoveringen slutfördes vid årsskiftet 2010/2011. Fastigheten renoverades för Matematisk-naturvetenskapliga fakultets räkning (Helsingfors universitet). Projektet omfattade ca m² br och de totala kostnaderna för projektet uppgick till ca 4,5 miljoner euro. Forsknings- och utvecklingsverksamhetens omfattning Bolaget deltar med ett finansiellt bidrag i utvecklingsprojektet Utrymmen för inlärning som leds av Finlands Universitetsfastighter Ab. Inom modulen Utrymmen för inlärning är målet att skapa nya tillvägagångssätt där planering av inomhusmiljöerna integreras i den strategiska lokalplaneringens kärnprocesser. Fokus ligger framför allt på lärandemiljöer och utvecklingen av lokaler för skapande av ny information. Bolagets finansiella bidrag till projektet är under fyra kalenderår sammanlagt ca euro. Dessutom deltog bolaget med ett mindre finansiellt bidrag i ett antal utvecklingsprojekt som är viktiga med tanke på utvecklingen av bolaget och branschen. Projekten genomfördes av Kiinteistötalouden instituutti och Asunto-, toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI. Ett centralt mål i bolagets strategi är att erbjuda användarna säkra och sunda lokaler. I detta syfte har bolaget tillsatt en arbetsgrupp för inomhusluft. 17

18 FINANSIELL STÄLLNING OCH RESULTAT Koncernens viktigaste nyckeltal 2011 och Omsättning mn euro Rörelsevinst mn euro Rörelsevinst i % 36,7 % 38,1 % Nettoresultat mn euro Balansomslutning mn euro Resultat/aktie 6,14 8,72 Avkastning på eget kapital i % 2,40 % 3,47 % Avkastning på sysselsatt kapital i % 3,39 % 3,53% Hyresavkastning, netto i % 8,27 % 8,14 % Soliditet 52,30 % 53,33 % Skuldsättningsgrad 86,61 % 83,64 % Kassalikviditet 4,36 4,54 Omsättning och resultat Räkenskapsåret 2011 var koncernens omsättning ca 51,3 miljoner euro (50,0 miljoner euro räkenskapsperioden 2010) och moderbolagets omsättning var 51,5 miljoner euro (50,2 miljoner euro). Omsättningen består av hyres- och vederlagsintäkter. Moderbolagets faktiska omsättning nådde under räkenskapsperioden nästan den budgeterade nivån 51,8 miljoner euro, men omkostnaderna och de finansiella kostnaderna utföll under vad som var budgeterat. Således var räkenskapsperiodens vinst före bokslutsdispositioner och skatter avsevärt bättre än budgeterat (utfall 13,1 miljoner euro, budgeterat 11,2 miljoner euro.) Moderbolagets rörelsevinst var 19,5 miljoner euro (rörelsevinsten för det första verksamhetsåret 2010 var 20,1 miljoner euro) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter var 13,1 miljoner euro (13,6 miljoner euro räkenskapsperioden 2010). Koncernens rörelsevinst var 18,8 miljoner euro och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter var 12,0 miljoner euro. 18 ÅRSBERÄTTELSE 2011

19 Balansräkning och finansiering Vid räkenskapsperiodens slut var koncernens balansomslutning 585,1 miljoner euro och moderbolagets balansomslutning 585,4 miljoner euro (570,3 miljoner euro 2010). I koncernen hade endast moderbolaget extern skuld till kreditinstitut. Skulden uppgick till totalt 265 miljoner euro och bestod av långfristiga banklån. Moderbolagets finansiella ställning var fortsatt god under verksamhetsåret och i augusti 2011 tog bolaget upp ett lån på 15 miljoner euro i pund. Bolagets likvida finansiella omsättningstillgångar uppgick i slutet av året till 23,8 miljoner euro bestående av bankkonton, placeringar i korta räntefonder samt kortfristiga insättningar på 3 6 månader. Medelräntan för lån med ränta var 2,69 procent räknat från lånens löptid till slutet av räkenskapsåret. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för lånekapitalet var i slutet av året 3,1 år. Vid räkenskapsperiodens slut bestod 100 % av bolagets lån med ränta av lån med rörlig ränta, varav 56 procent hade omvandlats till lån med fast ränta genom ränteswapavtal. Nettobeloppet av de finansiella kostnaderna 2011 var 6,4 miljoner euro. Aktiekapital och aktieägare Bolagets aktiekapital var vid räkenskapsperiodens slut 120 miljoner euro och antalet aktier var totalt 1,2 miljoner. I bolagets aktiekapital skedde inga förändringar under räkenskapsperioden. Bolaget har en aktieserie och varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Aktierna har inget nominellt värde. Under räkenskapsperioden köpte Helsingfors universitet aktier av Sibelius-Akademin. Vid räkenskapsperiodens slut fördelades aktieinnehavet mellan de delägande universiteten och staten på följande sätt: ÄGARE ANDEL AKTIER Finska staten/senatfastigheter 33,3 % aktier Helsingfors universitet 61,0 % aktier Svenska handelshögskolan Hanken 2,3 % aktier Sibelius-Akademin 1,5 % aktier Teaterhögskolan 1,2 % aktier Bildkonstakademin 0,6 % aktier Totalt 100,0 % aktier 19

20 Bolagsstämmor 2011 Helsingfors Universitetsfastigheter Ab höll ordinarie bolagsstämma Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 2010 och beviljade styrelsens medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vid bolagsstämman omvaldes de tidigare styrelsemedlemmarna Teppo Salmikivi, Aulis Kohvakka, Harri Kauppinen, Mauri Niemi och Elina Selinheimo. Som ny medlem av styrelsen valdes Soili Vasikainen. Teppo Salmikivi omvaldes till ordförande och Aulis Kohvakka till vice ordförande. Till ordinarie revisor valde bolagsstämman CGR-sammanslutningen PriceWaterhouseCoopers Ab och till huvudansvarig revisor CGR Soila Rantala. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab höll extra bolagsstämma Bolagsstämman beslutade om förvärvet av aktierna i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 och om investeringar i utvidgningen av Haartmansgatan 3. I fråga om Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 handlade det om en aktieaffär på 30,7 miljoner euro och i fråga om Haartmansgatan 3 om ett investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad på 54,5 miljoner euro. 20 ÅRSBERÄTTELSE 2011

21 Från vänster Johan Holmberg, Shabila Rautiainen, Ilkka Tani, Jukka Kumara Personal År 2011 hade bolaget 2 heltidsanställda utöver verkställande direktören. I november rekryterade bolaget en redovisningschef. Bolaget beslutade att förstärka sin ekonomiförvaltning och anställde i december en finansieringsrådgivare. På grund av att organisationen är liten har utveckling av samarbetet med tjänsteproducenterna varit ett centralt mål. Samhällsansvar och miljöfaktorer I all sin verksamhet beaktar bolaget de riktlinjer för samhällsansvar och miljöpolitik som fastställs i Helsingfors universitets koncernregler. Utifrån dessa kommer bolaget under 2012 att utarbeta egna anvisningar om målen för en hållbar utveckling. Bedömning av de största riskerna Bolagets riskhanteringsplan är en del av strategiprocessen. Planen uppdaterades Den största förändringen gäller den rådande osäkerheten på finans-marknaden. De risker som ingår i planen följs upp var fjärde månad och planen uppdateras årligen. Inga rättegångar pågår och bolagets verksamhet är inte heller i övrigt förknippad med juridiska risker som väsentligt kan påverka resultatet av koncernens verksamhet. 21

22 I samband med bolagets byggnadsprojekt beaktas framför allt att projekten och de lokaler som projekten resulterar i är säkra och sunda. Underhållet av bolagets lokaler måste dessutom hålla en tillräckligt hög nivå för att garantera säkerhet vid användningen och för att minimera verksamhetens konsekvenser för miljön. Bolagets huvudsakliga finansiella risker består av ränterisker. För hantering av ränterisker har koncernens placeringar och upptagning av lån spritts på instrument med fast och rörlig ränta. Styrelsens förslag om utdelning av sysselsatt fritt eget kapital Bolagets styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman att för den räkenskapsperiod som utgår betalas 3,35 euro per aktie, dvs. totalt miljoner euro, i kapitalåterbäring ur fonden för inbetalt fritt eget kapital. Bedömning av sannolik framtida utveckling Räntenivån på finansmarknaden är fortsatt låg och den förväntade höjningen har skjutits upp, delvis på grund av den ihållande osäkerheten på marknaden. Det är svårt att bedöma tidpunkten för och storleken på en eventuell räntehöjning. Bolagets budgeterade investeringsprogram för femårsperioden omfattar sammanlagt ca 200 miljoner euro. Av detta består ca 150 miljoner euro av planerade grundliga renoveringar av befintliga byggnader och 50 miljoner euro av planerade utvidgningar och nyförvärv. Inom den närmaste framtiden ser koncernen Helsingfors Universitetsfastigheters verksamhet ut att fortsätta planenligt, och inga betydande förändringar är i sikte. Utifrån detta bedömer styrelsen och ledningen att koncernens lönsamhet kommer att bibehållas på nuvarande nivå och att soliditeten fortsatt kommer att vara över 50 procent. 22 ÅRSBERÄTTELSE 2011

23 23

24 BOKSLUT KONCERN KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING 12/31/ /31/2010 OMSÄTTNING , ,46 Personalkostnader Löner och arvoden , ,00 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,90 Övriga lönebikostnader , ,61 Totalt , ,51 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,19 Totalt , ,19 Övriga rörelsekostnader , ,03 RÖRELSEVINST , ,73 Finansiella intäkter och kostnader Andel av intresseföretagens , ,68 vinst (förlust) Övriga ränteintäkter och , ,54 finansiellaintäkter Räntekostnader och andra , ,54 finansiellakostnader Totalt , ,68 VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA , ,05 POSTER VINST FÖRE SKATTER , ,05 Inkomstskatter Skatter för räkenskapsåret ,14 0,00 och tidigare räkenskapsår Latenta skatter , ,72 Totalt , ,72 Minoritetsandelar , ,49 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,82 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,09 Byggnader och konstruktioner , ,09 Övriga materiella tillgångar , ,46 Förskottsbetalningar och , ,67 pågående nyanläggningar Totalt , ,31 Placeringar Andelar i intresseföretag , ,16 Totalt , ,16 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,47 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga Kundfordringar ,66 195,11 Fordringar hos företag inom , ,63 samma koncern Övriga fordringar 5 591,05 0,00 Aktiva resultatregleringar , ,57 Totalt , ,31 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper , ,84 Totalt , ,84 Kassa och bank , ,72 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,87 AKTIVA TOTALT , ,34 24 ÅRSBERÄTTELSE 2011

25 KONCERNENS BALANSRÄKNING 12/31/ /31/2010 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Övriga fonder Fonden för inbetalt fritt eget , ,81 kapital Övriga fonder totalt , ,81 Balanserad vinst (förlust) från , ,59 tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,82 EGET KAPITAL TOTALT , ,04 MINORITETSANDELAR , ,24 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,00 Latent skatteskuld , ,64 Totalt , ,64 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut 0, ,76 Skulder till leverantörer , ,16 Skulder till företag inom samma , ,21 koncern Övriga skulder , ,85 Passiva resultatregleringar , ,44 Totalt , ,42 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,06 PASSIVA TOTALT , ,34 Affärsverksamheten Erhållna betalningar för , ,42 försäljning Betalda rörelsekostnader , ,04 Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,38 Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader , ,12 Erhållna räntor från , ,74 rörelseverksamheten Betalda direkta skatter ,11 0,00 Kassaflöde före extraordinära , ,00 poster Nettokassaflöde från , ,00 affärsverkssamheten (A) Investeringarna Investeringar i materiella och , ,86 immateriella tillgångar Nettokassaflöde från , ,86 investeringarna (B) Finansiering Upptagna kortfristiga lån 0, ,76 Amortering av kortfristiga lån , ,13 Ökning av övriga kortfristiga 0, ,80 lån Upptagna långfristiga lån , ,00 Amortering av långfristiga lån , ,12 Betald utdelning och övrig ,00 0,00 vinstutdelning Nettokassaflöde från , ,31 finansiering C Förändring av likvida medel , ,45 (A+B+C) Likvida medel vid , ,11 räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,56 25

26 BOKSLUT MODERBOLAG MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 12/31/ /31/2010 OMSÄTTNING , ,49 Personalkostnader Löner och arvoden , ,00 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,80 Övriga lönebikostnader , ,45 Totalt , ,25 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,49 Totalt , ,49 Övriga rörelsekostnader , ,25 RÖRELSEVINST , ,50 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och , ,37 finansiellaintäkter Räntekostnader och övriga , ,96 finansiellakostnader Totalt , ,59 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,91 Bokslutsdispositioner Förändring av , ,55 avskrivningsdifferens Totalt , ,55 Inkomstskatter ,14 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,36 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,00 Byggnader och konstruktioner , ,35 Förskottsbetalningar och , ,67 pågående nyanläggningar Totalt , ,02 Placeringar Andelar i företag inom samma , ,11 koncern Andelar i intresseföretag , ,84 Totalt , ,95 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,97 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga Kortfristiga Fordringar totalt , ,08 Finansiella värdepapper Kassa och bank , ,80 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,72 AKTIVA TOTALT , ,69 26 ÅRSBERÄTTELSE 2011

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer