EMDR TIDNINGEN. Föreningen EMDR Sverige Årgång 9, Nummer 2 November Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMDR TIDNINGEN. Föreningen EMDR Sverige Årgång 9, Nummer 2 November 2007. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 EMDR TIDNINGEN Föreningen EMDR Sverige Årgång 9, Nummer 2 November 2007 Ordföranden har ordet Ett talesätt som jag minns från tyskaundervisningen under mina skolår var ungefär följande: Jemand der eine Reise macht hat etwas zu erzählen, uttytt Den som gör en resa har något att berätta. Den här meningen har fastnat i mitt minne och aktiverar sig med jämna mellanrum. Inte minst blir detta tydligt i samband med EMDR-bearbetning. Hur många både märkliga, smärtsamma och fantastiska resor får man inte vara med om som följeslagare i denna unika form av behandling. De landskap som öppnar sig hade man kanske aldrig kunnat föreställa sig. Jag fick nyligen tillfälle att göra en resa i verkligheten, nämligen till en internationell traumakonferens i Baltimore, USA. ISTSS, International Society of Traumatic Stress Studies, stod som arrangör som så många gånger förr. Konferensen är känd för att ofta vara ganska biologiskt orienterat och ofta med en dominant KBT-profil. Mycket intressant forskning presenteras dock och konferensen har också kommit att bli alltmer kliniskt orienterad. Glädjande i år var att Francine Shapiro var inbjuden att hålla en s.k. Master class, vilket var något av ett trendbrott. Det är ett välkänt faktum att flera inom den amerikanska akademiska världen varit starkt kritiska till EMDR. Nu har en arbetsgrupp inom sällskapet på nytt gått igenom och reviderat sina riktlinjer för vilka behandlingsmetoder som kan anses vara evidensbaserade. Man har graderat evidensstyrkan från A till F. Trots att man utsett en känd EMDR-kritiker till huvudförfattare för EMDR-kapitlet så tycks det ändå som att EMDR blir graderad med högsta evidens för behandling av PTSD. KBT får också liksom tidigare högsta betyg, men med en liten reservation. Metoden anses inte lika stark för behandling av sexuella övergrepp som för effekter av olyckor. Nytt vid denna nya revidering var flera kapitel som gäller behandling av barn med PTSD. Man har kommit fram till att både KBT och psykodynamiskt orienterade metoder har högsta evidensgrad. I detta nummer finns en blänkare om att vi vill undersöka intresset för en uppfräschningskurs för gamla EMDR-terapeuter, dels för er som gick utbildningen för många år sedan, men kanske också för er som haft svårt att komma igång. Utbildningen har förändrats en hel del genom åren, och en uppgradering av de gamla kunskaperna kan ge en värdefull antingen nystart eller en välbehövlig vitamininjektion. Hör av er till oss via så skall vi undersöka möjligheten att arrangera en workshop. Kom också ihåg att anmäla er till föreningens studiedag i april, något som ni kan läsa mer om i detta medlemsnummer! Snart är det jul och ännu en gång vill jag önska alla en riktigt God Helg. /Kerstin Bergh Johannesson I detta nummer: 1. Ordföranden har ordet 2. Från en EMDR-handledarstudents perspektiv 5. Certifierade EMDR-terapeuter november Referat från EMDR-konferensen i Paris 7. Kompletterande tekniker H-P Söndergaard 9. Fysiologiska effekter av EMDR referat av studie 10. Journal of EMDR 11. Inbjudan till föreningens studiedag och årsmöte 12. Program till studiedag och årsmöte 13. Kalendarium VT Förnyelse av certifiering blankett 15. Diverse blänkare 1

2 Från en EMDR handledarestudents perspektiv Om trauma och dissociation När vi startade vår EMDR handledarutbildning i november 2006 sa en av våra lärare Helga Mathess, (läkare, psykoanalytiker, psykoterapeut och EMDR-institute trainer): Ni måste lära er både basic traumatology och EMDR kunskap. När ni jobbar med traumatiserade människor måste ni tänka på alla inre strukturer samtidigt. Många frågor i EMDR handledning handlar om traumatologi. Som terapeut måste ni alltid ha minst två sätt att möta den traumatiserade personen. Lyssna på många olika föreläsare och lär er saker från olika håll. Det är viktigt. Då gäller det att passa på att förbättra min kunskap om traumatologi, tänkte jag september 2007 ordnade Kris- och Traumacentrums (KTC) jubileumsseminarium på temat trauma och dissociation. Detta är ett axplock ur vad som avhandlades dessa dagar. Luis Ramos-Ruggiero, (verksamhetschef, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi) höll tillsammans med Hans Peter Sönderggard, (medicinskt ansvarig och överläkare, med dr, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut), i trådarna för de två dagarna. Båda var med när KTC startade för 15 år och dessa dagar var mycket betydelsefulla för dem. Deras önskan var att tillsammans med alla sina arbetskamrater sprida kunskap om traumatologi. Om vi inte tar tjuren vid hornen, tar tjuren oss Hans Peter Söndergaard pratade om vikten av evidensbaserad behandling för komplementära metoder och redogjorde för olika evidensnivåer (läs mer på om dessa nivåer). Det är oerhört viktigt med forskning, samtidigt som det inte är en lätt uppgift att forska på traumatiserade människor. Han menar att om vi inte forskar och tittar på evidens blir vi inte trovärdiga. Att knyta an är en biologisk disposition Kjerstin Almqvist, (PHD, forskare, fd chef för Flykting Center, Karlstad), berättade om anknytning och anknytningens betydelse för oss människor bland annat utifrån sin forskning, Att leva i våld och knyta an; effekter på kvinnor och barn när mamma misshandlas. Att knyta an är en biologisk disposition som vi föds med, barnet knyter an till den som är en given oavsett den personens förmåga att anknyta. Små barn som inte har någon att knyta an till överlever inte. Anknytningen skapar ett fundament för att reglera ångest/oro. Ett tryggt anknytningsmönster skapar tillit hos barnet. Rent konkret; barnet får det skydd som barnet behöver, närhet till människor (föräldern) associeras med något gott, det skapar en generaliserad trygghet Ur detta skapas en förmåga till autonomi jag har själv förmåga att skaffa mig trygghet. Jag kan själv söka mig till mamma. En växande tillit till sin egen förmåga att hantera ångest när det skapas Vad som händer med barn när mamman utsätts för våld kan summeras kort: När ett barn blir rädd (t.ex. när barnet bevittnar att mamma blir slagen), då fungerar anknytningssystemet så att man söker sig till anknytningspersonen för skydd. Kan denna person inte skydda så finns barnet där fyllda av skräck och utan skydd. Därav det skadliga för barnet att bevittna våld. 2

3 Upprepad exponering av våld ger mycket allvarligare skador, än en exponering även om den är oerhört allvarlig. Kerstin Almqvist inspirerade mig till att lära mig ännu mer om anknytning, både trygg anknytning och otrygg/desorganiserad anknytning. Vi kan själva hjälpa oss till lugn märke till det de lägger märke till. EMDR menar han skapar spontan läkning. När trauma processas kan det också förändra våra anknytningssystem/mönster, från otrygg/desorganiserad till mer trygg anknytning. Om hypnos och dissociation Etzel Cardena, (PH.D, psykolog, forskare och professor vid Lunds Universitet) Bessel van der Kolk, (MD, grundare av the Trauma Center, Brookline, Massachusetts, professor i psykiatri vid Boston University School of Medicine, USA), sa: Människor som blivit traumatiserade har en enorm förmåga att känna in andra och ta hand om det, men är urdåliga på att ta hand om sig själva. Han betonade vikten av att hjälpa kroppen vidare: Kroppen håller minnen från trauma och för att kunna behandla trauma framgångsrikt, behöver vi ha en kropp som fungerar. Kroppen behöver låsas upp och vi behöver lära oss att stå ut med kroppsliga sensationer och utveckla nya aktionsmönster. Att prata ger inte alls/alltid lugn, därför är det viktigt att vi använder metoder där man inte behöver prata hela tiden. Med tai-chi yoga, massage, dans, aikido, ridning, karate, pingpong och många andra rytmiska aktiviteter kan vi lära oss att bli kroppsligt lugna, vi människor får då hjälp att re-wire, dra om ledningarna och öppna upp oss för nya saker. Terapeuter behöver också hjälpa människor att få till avslutade rörelser och avslutade handlingar. Med dessa arbetssätt kan vi också lära kroppen att vara mer/fullt närvarande i nuet. Just being in my body makes me happy. I don t have to do anything or prove anything Bessel van der Kolk pratade vidare om terapeutens uppgift när det gäller traumatiserade människor. Vi ska hjälpa människor att känna det man känner och veta det man vet, vilket är något traumatiserade människor gör allt för att slippa. EMDR uppmanar klienten att; lägga EMDR är en hypnotisk teknik, menar Etzel Cardena, även om Shapiro säger att det inte är hypnos. Framgång med EMDR kan korrelera med hur hypnotiserbar en person är enligt forskningen. Många personer som varit med om trauma dissocierar och de kan inte själva kontrollera dissociationen. När man dissocierar flyr man från problemet, som sedan finns kvar, kanske än värre, när man åter kommer till sig själv efter dissociation. Människor som dissocierar är mer sårbara än andra, de använder inte sitt kritiska skydd. Milton Erickson/Jeffrey Zeig använder hypnos för att organisera/kontrollera dissociation. Detta passar sa klienterna Ellert Nijenhuis, (PH.D, psykolog, psykoterapeut och forskare vid Mental Health Care Drenthe, Holland), sa: För att kunna hjälpa människor med dissociation måste vi ha en modell. Ellert Nijenhuis, som både forskar och arbetar kliniskt med människor med allvarlig dissociation, betonade vikten av att vi vet vad vi gör. Ellert Nijenhuis har tillsammans med sina kollegor räknat ut att samhällets kostnad för försummelse och övergrepp mot barn är gigantisk, dvs. lika stor som den totala kostnaden av all cancer och hiv-vård i ett land. Samtidigt investeras inte alls så mycket i vården för de utsatta som skulle behövas. I 3

4 USA investeras 100 gånger mer till cancer och HIV än till utsatta människor. Ellert Nijenhuis problematiserar ordet trauma vad är det? Trauma betyder skada, används ofta för att beskriva en mycket stressande händelse. Men bara en subgrupp av människor får psykobiologiska skador av att exponeras för en sådan händelse. Så extremt stressfulla situationer i sig själva behöver inte nödvändigtvis utgöra en traumatisk händelse och kan inte gälla som ett trauma. Synnerligen stressande händelser är potentiellt traumatiserande. När vår integrerande förmåga är för låg, kan vi inte integrera stressande upplevelser. Denna oförmåga framkallar en mental skada, ett trauma, en dissociation av personligheten. De flesta författare, som skrivit om dissociation anser att dissociation är ett symtom på PTSD. Dissociationsbegreppet definieras enligt Nijenhuis et al som en brist på integration mellan psykobiologiska system bestående av sinnesförnimmelser, affekter, tankar, handlingar, etc. och funktioner. Detta innefattar en annorlunda upplevelse av ett själv som bildar personligheten. Enligt Nijenhuis, Van der Hart & Steele, (2002) medför denna brist på integration en strukturell dissociation av personligheten. I boken Miss America by Day (Miss Amerika på Dagen) skriver Marilyn Van Derbur; Utan att vara medveten om det kämpade jag för att hålla mina två världar åtskilda. Utan att någonsin veta varför, gjorde jag det klart, när det var möjligt, att ingenting någonsin passerade mellan de uppdelningar jag skapat mellan Dagbarnet och Nattbarnet I sin nya bok The Haunted Self beskriver Ellert Nijenhuis sin modell. Där kan vi läsa mer om dissociation och få större förståelse för strukturell dissociation. Avslutningsvis vill jag säga att KTC lyckades i sin önskan att sprida kunskap om traumatologi. Alla föreläsare gav mig både fördjupad och förtätad kunskap om traumatologi och jag rekommenderar alla som har möjlighet att lyssna på dem att göra det. Jag tackar KTC för ett mycket bra initiativ. Charlotta Lindahl Leg psykoterapeut/socionom, cert. EMDRterapeut och EMDR-handledare under utbildning Kommunikation Du når EMDR-styrelsen direkt via eller via styrelsemedlemmarnas egna mailadresser som du kan hitta på Många enskilda personer är inne på hemsidan och söker efter en EMDR-utbildad terapeut. Föreningen tar emot mail-förfrågningar varje vecka från patienter över hela Sverige, som önskar EMDRbehandling. Det är önskvärt att certifierade EMDR-utbildade terapeuter finns med i terapeutlistan på vår hemsida med en stor geografisk spridning över hela Sverige. Observera, att Du själv får kontakta Lennart Alm med information, om Du vill finnas med i terapeutregistret på vår hemsida! Krav: Certifiering och medlemskap i EMDR-föreningen. Skicka ett mail till: 4

5 Certifierade EMDR-terapeuter november 2007 Abrahamsson Bengt Lallerstedt Christer Ahmad Abdulbaghi Lampinen Kjell Akterin Charlotte Levin Sven-Erik Alm Lennart Lillieroth Christina Andersson Ann-Sofie Lindahl Charlotta Andersson Mona Lindberg Bo Avaki Åsa Lindén Kjerstin Bergh Johannesson Kerstin Lindroth Gudrun Berglund Sten Lindström Eva-Maria Beser Aniella Lindström Gerd Bjälke Christer Lundbäck Eva Björn-Persson Maj-Britt Lydén Margareta Bodin Iris Martinell-Vestin Anne Britz Carin Möller Söderberg Anne Bylund Maria Nilsson Lennart Chu Monica Nilsson Marianne Dellberg-Persson Gunny Noresjö Olaison Ann-Marie Djerf Sture Nyman Sture Ekerstam Berit Ohlsson Signe Ericsson Anja Olingdahl Gerd Ericsson Leif Oras Reet Eriksson Crister Persson Jarl Lill Falkner Eva Pousette Susanne Frantzich Åke Riis Marie Fredin Ingela Rincon Jorge Friberg Margareta Rommel Catharina Frick Birgitta Samec James Gerge Anna Samuelsson Helena Grind Sören Schultz David Hansson Ulf Svensson Jiri Hellstedt Doreen Söndergaard Hans Peter Hildebrand Dolores Thulin Annika Hultmann Ole Wermelin de Lange Ingrid Hultstrand Raili Westerling Astrid Högberg Göran Wikström Anders Ingemansson Gunvor Wretlind Ola Jerrelid Inkeri Wächter Margareta Johansson Carina Yderberg Nina Johansson Ingemar Yllner Styrbjörn Jormfeldt Kersti Zaunders Margareta Jönsson Lena Ziemelis Kristaps Kommentar: Skicka mail till om du vill kommentera listan. Brain, Heart, Body in Psychotherapy, den 8:e Europeiska EMDRkonferensen juni 2007, i Paris Referat 1 Konferensen i Paris var en mycket positiv upplevelse i sin helhet, en inspirerande och spännande inledning på sommaren. 825 personer från 35 länder deltog, och vi var ganska många från Sverige. Föreläsningarna var vetenskapliga och samtidigt väldigt personliga. Många föreläsare med stor integritet och lång klinisk erfarenhet framförde sina föredrag med värme och stort engagemang. På olika sätt framfördes EMDR som ett psykoterapeutiskt approach vilket egentligen börjar i den stund klienten kliver in genom dörren. Vikten av att skapa en 5

6 atmosfär, som underlättar bearbetning, poängterades. Men lika viktigt är att, som Roger Solomon brukar säga, stay out of the way! Att få vara med på en konferens där allt handlar om EMDR, var fantastiskt! Det var inte helt lätt att välja då det var fler kända ansikten inom området, som var där och berättade om sina erfarenheter. Phyllis Klaus berättade om förlossningstrauman, orsaker, effekter och metoder att hela. Hon belyste hur den gravida kvinnans eget förlossningstrauma aktualiseras under graviditeten, och hur viktigt det är att identifiera detta tidiga trauma och lösa upp och hela dessa erfarenheter. Ricky Greenwald trollband med sin Fairy Tale Model, hur ett trauma är förbundet med problemen/symtomen, och hur viktigt klientens eget behandlingsmål är för att han/hon skall kunna ta sig igenom bearbetningen och smärtan. Riddaren i den skinande rustningen skall slåss med draken, och efter att ha tränat med sin tränare räddar han prinsessan! Steven Marcus hade kommit fram till två saker: Det förkommer mer huvudvärk än PTSD och att man kan behandla huvudvärk med EMDR. Han berättade om sina erfarenheter med att arbeta med korttidsbehandling av huvudvärk. Robert Tinker berättade om EMDRbehandling av barn i alla åldrar, och beskrev att även pre-verbala minnen kan behandlas. Han jämförde också anknytningsstörningar med obearbetad sorg. Detta och mycket, mycket mer upplevde vi på Centre Universitaire des Saints Peres. Ett rikt utbud av litteratur och posters fanns att beskåda i pausen. Delar av svenska gruppen på galamiddag Till sist: Under galamiddagen tvingades vi lämna flodbåten på grund av Tsunamivarning. Det visade sig att en damm uppströms Seine hade brustit och man var orolig för att en intern flodvåg, typ tsunami, skulle nå Paris! När faran var över kunde vi åter samlas på båten igen i ett prestigelöst umgänge, härlig gemenskap och dans till 70- talsmusik med utplånade generationsgränser! Vi ser fram emot nästa års konferens i London! /Ingela Fredin Glad avslutning av Europakonferensens franska värdar Referat 2 Den 8:e europeiska EMDR-konferensen 2007 hölls detta år i Paris. Från fredagen den 15 juni till söndagen den 17 juni kunde vi som samlats där glädjas åt intensiva och givande föreläsningar av renommerade gästföreläsare som gav ett brett utbud från diagnostik till behandling. Parissolen sken över oss deltagare från 35 länder som kommit samman för att ta del av EMDR och dess användningsområde i den kliniska verksamheten. Carol Forgash, New York-USA, inledde prekonferensen med att tala om Treating Complex Trauma with Integrated EMDR and Ego State Therapy. Hon fokuserade på svårt traumatiserade patienter med diagnostiserade dissociativa tillstånd och komplex PTSDproblematik. För patienter med komplexa trauman är vikten av ego-state grunden för att integrera en icke integrerad personlighetsstruktur. Hon poängterade att det krävs kunskap om multipla trauman och dissociation samt om vikten av stabilisering med hjälp av EMDR vid behandling av odifferentierade jagtillstånd. David Servan-Schreiber s föreläsning handlade om EMDR och somatisk sjukdom. Han pekade på att det finns en större acceptans och kunskap om relationen kropp och själ idag Han menade att stressymtom finns i större utsträckning än vad man tidigare lagt vikt vid hos cancerpatienter. Stress orsakar inte cancer, men påverkar behandling och sjukdomsförlopp. Stressreaktioner aktiverar biologiska mekanismer och bidrar till ett hämmat immunförsvar och stimulering av inflammatoriska processer. Psykologiskt påverkar traumatisk hjälplöshet indirekt hälsotillståndet. David Servan-Schreiber visade 6

7 på hur EMDR-metoden kan vara en viktig länk mellan kropp och själ i behandlingsarbetet med cancersjuka patienter. Bessel van der Kolk, USA tog upp biologiska aspekter på trauma och minne. Vid trauma får inte muskelsensationer och hormoner utlopp i aktivitet utan processar runt i hjärnan. Minnet återkommer som föreställningar-flashbackssom inte kan associeras utan fastnar som obearbetade känslominne vilket bidrar till stressymtom., PTSD eller dissocierat tillstånd. För att komma ur traumat krävs mental aktivitet och här kan EMDR vara till hjälp att binda samman fragmenterat material. Enligt van der Kolk m fl-94 visade en uppföljningsstudie 6 månader efter avslutatd behandling på 80% förbättning hos EMDRbehandlade patienter mot 20% hos dem som medicinerats med Fluoxetine. Hur EMDR påverkar hjärnan kan inte till fullo förklaras, men att associativa nätverk aktiveras och kan integreras under trygga förhållanden under EMDR-behandling har kunnat beläggas i studier. Parisisk lunch Ovan korta referat visar endast en liten del av de föreläsningar och workshops som fanns tillgängligt under konferensdagarna. Därutöver fanns både cocktailsmingel och galakväll på programmet. Och- inte att förglömma- lunch under Seinés broar. Sammantaget givande dagar med digert innehåll, Paris i försommarskrud och många trevliga deltagare från olika delar av världen. /Gunvor Ingemansson Hans Peter Söndergaard skriver om olika kompletterande tekniker EMDR-metoden inrymmer ett antal tekniker för att underlätta för klienten att hitta metoder för att kunna möta påfrestande upplevelser eller för att lugna ned sig efter en session som inte har lett till fullständig desensibilisering. De flesta studier av EMDR och exponering har gjorts med deltagare som har PTSD efter enstaka traumatiska händelser i vuxen ålder, men som Bradley et al påpekat 1, har många individer som lider av PTSD en mer komplex sjukdomsbild. De kan lida av komplex PTSD efter långvarig traumatisering i barndomen och uppfyller ofta samtidigt kriterier för borderlinestörning eller dissociativ störning. Bradley och medarbetare konstaterar att vi har de mest effektiva psykosociala behandlingsformer av alla kategorier för PTSD, men att endast 50 % blir besvärsfria vare sig behandlingen är EMDR, exponering eller olika KBT-varianter. Frågan är vad man skall göra med de andra. Van der Kolks EMDR-studie visar att nästan 80 % blir helt besvärsfria efter åtta EMDR-sessioner om de har vuxentrauma som orsak till diagnosen, men endast 33 % med tidigt trauma. Emellertid förbättrades alla signifikant jämfört med kontroller som fick 8 veckors behandling med fluoxetin, trots att denna behandling innebar en omfattande utfrågning som sannolikt innebar en viss exponering för traumat och symptomen. De som lider av komplex PTSD eller dissociativ störning kan upptäckas med olika tekniker som är allmänt tillgängliga. Det handlar om safe place -installationen, som de i regel inte kan få hjälp av, dissociationsskalan DES, eller instrumentet Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-5 och SDQ-20) som har utvecklats av Ellert Nijenhuis och medarbetare. Klienter som inte kan använda safe place - protokollet eller som har höga skattningar på DES på SDQ-5/20, bör utredas för dissociativa störningar, till exempel med SCID-D intervjun. Om det föreliggar en dissociative störning som samsjuklighet måste man applicera stabiliserande tekniker före man använder standardprotokollet. Det finns ett antal stabiliserande tekniker som har utvärderats i kontrollerade studier, däribland andningsträning under bio-feedback, där patienter lär sig att djupandas i stället för att hyperventilera. För DBT finns en viss evidens, men inte för bio-feedback. Detta innebär inte att den senare metoden inte fungerar utan att det finns för lite studier på området. 1 Bradley R et al. A multidimensional metaanalysis of psychotherapy for PTSD. AM J Psychiatry, 2005 Feb;162(2):

8 För en del metoder finns det ingen evidens i dagsläget, men de används ofta och av erfarna terapeuter, och de är utan tvekan intressanta och bör därför gå genom första steget i evidensbyggande, nämligen att kliniskt verksamma terapeuter helt enkelt samlar på observationer antingen i form av publicerade fallbeskrivningar, eller i form av självskattningar före och efter behandling, som åtminstone kan ge en grund för fortsatta kontrollerade studier. Wedging/Absorbtion protokollet: En resursinstallationsteknik som bygger på teorin om strukturell dissociation; individens olika action systems kan inte samverka. Action systems (AS) kan grovt översättas till beteenderepertoar. Till exempel hushålla med resurser, vardagens aktiviteter såsom egenvård, ta hand om barn, återhämtning/vila, anknytningsbeteende (som är en förutsättning för stöd) mm. En annan typ av Action Systems (AS) är kamp/flyktbeteenden (Freeze, fight/flight, eller total submission) eller sexualitet (Se van der Hart, Nijenhuis, Steele 2007). Det som skiljer absorbtion/wedging tekniken från vanlig resursinstallation är att man försöker hitta resurser från alla de AS som kan vara relevanta och därmed ökar förmågan till integration hos personer som saknar denna förmåga; annars skulle de inte ha utvecklat dissociativ störning. Av de komplementära tekniker som omedelbart är lätta att tillämpa vid komplex PTSD vill jag gå in på hypnos och Emotional Freedom Technique (EFT). (En teknik som är lovande men som jag inte har personlig erfarenhet av är Tapas Acupressure Technique (TAT)). EFT är en lekmannavariant på en behandlingsform som kallas för Thought Field Therapy (TFT). I motsats till TFT är det lätt att tillägna sig EFT, det räcker med att gå in på hemsidan Dessa behandlingsformer bygger på att individen lär sig att följa ett protokoll som består av olika steg: 1) först identifiera det som stör, till exempel en fobi eller obehagliga tankar, 2) beskriva situationen för sig själv och acceptera den (trots att jag har problem med.. accepterar jag mig själv helt och fullt), 3) destillera fram en fras eller ett ord som sammanfattar (i ett enkelt och känslonära språk) som man säger för sig själv samtidigt som man stimulerar förut bestämda akupunkturpunkter som kan knackar på med 2-3 fingrar. För EFT finns i dagsläget ingen evidens. Jag har dock fått se en studie som en kollega har genomfört via internet hos kroniska smärtpatienter med övertygande resultat, som jag hoppas blir publicerat inom närmaste framtiden. Det finns övertygande fallbeskrivningar vad gäller social fobi och enkel fobi. Hypnostekniker som kan användas i förberedelsefasen är också väl beskrivna. I Effective Treatments for PTSD (Foa, Friedman & Keane 2005) som är det senaste publicerade konsensusdokumentet från International Society for the Study of Traumatic Stress (ISTSS) skriver Cardeña om hypnosmetoder som komplementär behandling av PTSD. Det finns få kontrollerade studier av hypnos, men å andra sidan finns det en stor samlad klinisk erfarenhet. Det som kan bidra till stabilisering vid PTSD är tekniker som underlättar för klienten att titrera affekten såsom att föreställa sig att reducera affekten som utlösas av traumatiska situationen. Detta kan exemplifieras av att föreställa sig att man ser på traumahändelsen på TV och kan ta bort ljud, färger, minska bilden, och slutligen släcka för att nämna ett enkelt exempel. Andra hypnostekniker underlättar för patienten att slappna av, en förmåga som de förlorat och vid vidmakthåller sjukdomsbilden. Slutligen vill jag nämna en teknik till behandling av mardrömmar av traumatiska händelser som är evidensbaserat. Metoden kallas för Imaginary Rehearsal Therapy. Patienten återkallar mardrömmen och skriver ned den. Sedan får han/hon med fantasins hjälp ändra förloppet således att slutet på förloppet blir acceptabelt. Patienten skall före insomnandet repetera det nya förloppet av mardrömmen. Alla dessa metoder verkar oseriösa vid första anblick. Samma sak gällde ju EMDR, som krävde mycket möda för att utvecklas till en etablerad behandlingsform. Min förhoppning är att väcka en nyfikenhet och lust att använda dessa tekniker för att se om de kan bidra till bättre behandlingsresultat. /Hans Peter Söndergaard 8

9 Referat av Elofsson, von Schèele, Theorell, Söndergaard: Physiological Effects of Eye Movements during EMDR. J Anxiety Disorders, June 2007 Studien hade till syfte att undersöka vad som händer med patientens fysiologi under EMDRbehandling. Femton patienter med kronisk PTSD som hittills inte hade förbättrats av sedvanlig behandling på Kris- och traumacentrum, ingick i studien. Under behandlingssessionerna, som genomfördes på Institut för Psykosocial medicin i samarbete med Stressmedicin AB, som har en rutinmetod för att utföra biofeedback (för att behandla stressreaktioner), registrerades ett stort antal fysiologiska reaktioner under hela sessionen, och samtidigt videobandades behandlingssessionerna. De fysiologiska reaktioner som registrerades var andningsfrekvens, koldioxid i utandningsluft, syremättnad (registrerad i ett finger med fotospektometri, som används rutinmässigt inom intensivvård), fingertemperatur och EKG (för att mäta variationer i hjärtats aktivitet under behandlingen). Hjärtats aktivitet under behandlingen kan analyseras med matematiska tekniker som ger ett mått på balansen mellan parasympatikus och sympatikus. Ett antal mätningar var inte av tillfredsställande teknisk kvalité. För att kunna analysera data tillskapades en regel enligt vilken data skulle vara av tillräckligt god kvalité och att stimulationsperioden skulle vara minst 50 sekunder vilket var nödvändigt för att kunna beräkna balansen mellan sympatikus och parasympatikus utifrån EKG. Ett stort antal perioder kunde identifieras som uppfyllde dessa krav, och resultatet var att det fanns tydliga reaktioner i anknytning till ögonrörelserna. Perifer syramättnad gick ned, hudtemperatur gick upp, och parasympatikuskomponenten i hjärtfrekvensvariationen ökade. Utandningskoldioxid ökade. Fynden ställdes i relation till övriga publicerade studier av fysiologiska reaktioner under EMDR som gick att jämföra med denna studie. Det fanns ett antal, men nästan alla använde endast en eller få parametrar, eller också endast första stimulationsepisoden. Alla tidigare studier med ett undantag, som troligtvis beror på för liten statistisk kraft, visade i princip samma resultat. Sedan ställdes fynden i relation till de hypoteser som har presenterats angående EMDR s eventuella verkningsmekanism. Bland dessa hypoteser kan nämnas noll-hypotesen att ögonrörelser inte har någon fysiologisk relevant effekt -, hypotesen om distraktion - att ögonrörelserna endast distraherar patienten från den traumatiska minnesbilden -, hypotesen om orienteringsresponsen att ögonrörelserna stimulerar uppmärksamheten och bidrar till att patienten så att säga luras att behandla eller bearbeta gammal information som den vore ny, och REMhypotesen - att ögonrörelserna på något sätt aktiverar de mekanismer som är aktuella under den bearbetning som normalt sker under REM-sömn, då obearbetade minnesbilder omvandlas till bearbetade minnesbilder. Dessutom undersöktes hypotesen att EMDRproceduren endast är en variation på exponering (behavioral exposure), som bland annat har hävdats av Foa och medarbetare. Data från denna studie, i kombination med andra studier tyder mest på att REMhypotesen bäst förklarar effekten av öronrörelser under EMDR-behandling, och att övriga hypoteser inte har stöd i denna studie eller andra studier av fysiologi under EMDR. Vad studien inte visar är att effekten av ögonrörelser är kopplat direkt till effekten. Detta har däremot visats av Martin Sack, vars väl genomförda studie presenterades på ISTSS s kongress 2004 i New Orleans, men som tyvärr inte har publicerats än, men är på väg. /Hans Peter Söndergaard Diskussionlista Föreningen har skapat en svensk diskussionslista med adressen Som medlem i Föreningen kan du abonnera på diskussionslista. Listan syfte är: att vara ett forum för kontakt mellan medlemmar att diskutera EMDR relaterade ämnen. att förmedla information till medlemmar och mellan medlemmarna Listan är modererad av Lennart Alm från styrelsen. Maila om du är intresserad att abonnera på denna diskussionlista. Eller du kan själv abonnera på listan genom att anmäla dig på följande sida: 9

10 The EMDR Journal can be bought through EMDRIA. The first issue is available online for free; the second would require either a membership in EMDRIA or a subscription Länken finns också på EMDR-föreningens hemsida. Sidan litteratur: 10

11 Årsmötet kopplas som vanligt till en hel utbildningsdag i Immanuelskyrkan i Stockholm. Koordinator: Hans Peter Söndergaard Föreningens medlemmar och övriga intresserade inbjuds att delta i en spännande dag som skall fokusera på helt olika aspekter av behandlingen av extremt traumatiserade individer. Standardprotokollet vid EMDR kan enligt mångas åsikt inte tillämpas på patienter som saknar förmågan att reglera sina affekter och därmed riskerar att hamna utanför sitt toleransfönster under exponeringsfasen antingen genom affektöversvämning som kan skapa en fobi för behandlingen - eller genom dissociation som kan försämras genom felaktig för tidig- exponering. Dessa patienter identifierar man lätt genom att undersöka om de kan skapa en trygg plats och om denna i sin tur upplevs som lugnande. För patienter som inte kan skapa en trygg plats är det viktigt att känna till alternativa tekniker för affektreglering. Sådana tekniker finns både inom och utom EMDR-tekniken. Etablerade EMDR-tekniker för stabilisering är sedvanlig resursinstallation och en speciell teknik som framtagits av Arne Hofman och Helga Matthess, det såkallade Absorbtion/Wedging protokollet. Övriga tekniker som används är hypnos, Emotion Freedom Technique ((EFT) och Tapas Acupuncture Technique (TAT), förutom Dialectic Behavior Therapy (DBT) som är utvecklad för borderlinepatienter som oftast har traumatiska erfarenheter under känsliga faser av sin personlighetsutveckling. Under eftermiddagen presenteras ett fall där terapeuten och patienten till förvåning för båda upptäcker att ögonrörelser även om de inte tillämpas enligt ett strikt standardprotokoll aktiverar bortträngda minnesbilder av tidiga övergrepp. Patient och terapeut har en tidigare lång relation och ögonrörelser tillgrips på grund av att patienten har kvarstående och påfrestande psykosomatiska symptom. Här ställs frågan om abreaction på sin spets, och det blir tillfälle att diskutera effekter av ögonrörelser på minnesfunktioner, och risken att skapa falska minnen. Koordinator: Hans Peter Söndergaard f.m. Stabiliserande tekniker; Wedging/absorbtion protokollet (Kerstin Bergh Johannesson) Hypnos, EFT, TAT, GIM (Anna Gerge) e.m. Fallet Grace: Luis Ramos-Ruggiero Varje pass avslutas med diskussion under 20 minuter. En hälsning från vår systerorganisation: Stöd utvecklingen inom det psykotraumatologiska fältet genom att bli medlem i European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)! Medlemskap ger följande fördelar: Reducerad avgift i samband med European Conference on Traumatic Stress (ECOTS) som hålls vartannat år. Nästa gång avhålls 11th ECOTS i Oslo, juni 2009 Du får rabatterad avgift även till de årliga konferenserna som genomförs i USA av International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) Du får ESTSS Newsletter två till tre gånger årligen Du får tillgång till ESTSS medlemssida på nätet Starkt nedsatt pris på Journal of Traumatic Stress, den ledande tidskriften på området ESTSS verkar för att kunna erbjuda certifieringsgrundade workshops inom området psykotraumatologi Som medlem stärker du ESTSS förmåga att påverka omvärlden i frågor som rör det psykotraumatologiska området ESTSS styrelse verkar för att tillskapa en paraplyorganisation för olika nationella sammanslutningar inom området. Sällskapet arbetar också för att evidensbaserad kunskap om interventionsmetoder och behandling implementeras i EU:s medlemsländer. Du kan ansöka på hemsidan Per-Olof Michel Skattmästare i ESTSS 11

12 Inbjudan till studiedag med Årsmöte för Föreningen EMDR-Sveriges medlemmar Föreningen EMDR Sverige anordnar en studiedag för Er som är medlemmar eller som planerar att bli medlemmar. Spektrat från stabilisering till aktivering av bortträngda minnen Med Kerstin Bergh Johannesson, leg psykoterapeut och psykoterapihandledare, av EMDR Institutet och EMDR Europa certifierad lärare i EMDR. Anna Gerge, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare. Har en bakgrund som hypnosterapeut och omfattande behandlingserfarenhet av dissociativa patienter inom privatpraktik och på Kris- och traumacentrum. Luis Ramos Ruggiero leg psykoterapeut, verksamhetschef, Kris- och traumacentrum Datum: Fredagen den 25 april Tid: Plats: Thulesalen i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm, T-bana Rådmansgatan Kostnad: Medlemmar 500 kr. Icke medlemmar 1200 kr. Insättes på EMDR-föreningens postgiro , senast den 1/ Anmälan: Skickas till Raili Hultstrand, Scoutvägen 14, Sollentuna, eller via e-post: eller via fax: Information: eller Program Registrering Behovet av affektreglering som förberedelse för EMDR. Genomgång av Trygg plats, Point of power, Resursinstallation med hjälp av Absorbtion/wedging protokollet. Kerstin Bergh Johannesson Kaffe Tekniker för affektreglering: Hypnos, Ego State tekniker, avslappning, EFT med mera. Anna Gerge LUNCH EMDR - Föreningens Årsmöte Kaffe, frukt & juice Tillämpning av EMDR på komplexa trauman: Fallet Grace Luis Ramos Ruggerio Frågor, diskussion och avslutning VÄLKOMNA! Jag anmäler mig till EMDR-föreningens studiedag i Stockholm den 25 april Inbetalning på plusgiro enligt ovan gäller som anmälan. Glöm inte ange ditt namn. Du kan också anmäla dig på Namn: Adress: Tel: E-post: Önskar faktura ange fakturaadress och attention: Företag: Att: Adress: Postadress: Telefon: 12

13 Kalendarium VT mars 2008 EMDR-behandling av barn Integration av EMDR-tekniken i terapiarbete med barn. Specifika förändringar av EMDR-protokollet som behövs för olika åldersgrupper och hur ett EMDR-arbete med ett barn förbereds. I Göteborg 7 mars Mer om kursen och anmälan genom IHPU s hemsida april och 13 juni 2008 EMDR 2008 Ett 2,5 dagars seminarium samt en fortsättningsdag Kurs på grundnivå (del 1) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD i Uppsala. Anmälan genom: IHPU s hemsida: 25 april Studiedag och årsmöte för EMDR föreningen I Sverige Spektrat från stabilisering till aktivering av bortträngda minnen Oneday Workshop med Hans-Peter Söndergaard, Kerstin Bergh Johannesson, Anna Gerge och Luis Ramos Ruggiero. Anmälan till: juni 2008 The 9th Annual EMDR European Conference 2008 in London New Perspectives in EMDR Dear Colleagues, I am on the Conference organizing committee in UK and Ireland. We are trying to get advance notice to EMDR Practitioners and hope we can ask you to help by forwarding the website details to your members. There is a call for papers with the name of who will receive them. Thanks. Dr Michael C Paterson, PhD Consultant Clinical Psychologist EMDR Europe Approved Consultant and Trainer Nytt format på grundkursen i EMDR I september hade vi den första öppna grundkursen helt på svenska. Nytt är att en fjärde dag, som uppföljning ett par månader senare, ingår i grundkonceptet. Vid detta tillfälle får deltagarna tillfälle till repetition, återkoppling, tillfälle att ställa frågor utifrån sina nya erfarenheter samt ha ett praktikmoment enligt samma modell som på grundkursen. Förhoppningsvis innebär detta att ännu fler deltagare kommer igång att tillämpa metodiken och fortsätter att använda modellen. Modellen ligger i linje med hur man utbildar i andra länder. Erfarenheterna från höstens kurs var mycket positiva och bekräftar att vi är på rätt väg. Kurserna kommer att fortsätta att utvecklas utifrån de erfarenheter vi hittills gjort. Inom ett par år hoppas vi kunna erbjuda även fortsättningskursen, del II, på svenska. /Kerstin Bergh Johannesson 13

14 Föreningen EMDR Sverige Blankett för ansökan om förnyelse av certifiering som EMDR-terapeut Namn Adress arb Adress Privat Telefon arbetet Telefon privat Mobil E-postadress (skriv tydligt) Yrke/grundbehörighet Examensår Leg psykoterapeut år Medlem i EMDR Sverige sedan Fullgjort level 2 år Var? Certifieringsdatum Deltagit i EMDR-Europe/EMDRIA konferens datum Deltagit i workshop datum Bifoga intyg om deltagande. Datum Namnunderskrift Ansökan skickas till Föreningen EMDR Sverige c/o Anne Martinell Vestin Sturegatan 18 A Uppsala Administrativ avgift på 100 kr: Betalas in på EMDR-föreningens plusgiro Ange ditt namn på talongen 14

15 Apropå medlemsavgift, att behålla certifiering som EMDR terapeut och att kunna stå på föreningens terapeutlista. Du som ännu inte har betalat 2007 års medlemsavgift 400 kronor på plusgiro gör det! Om Du är certifierad EMDRterapeut så är medlemsavgiften en förutsättning för att vara certifierad av föreningen och ha möjlighet att finnas med i vårt terapeutregister på hemsidan. De är också möjligt att redan nu betala in medlemsavgiften på 400 kr för år Kom ihåg att identifiera Dig med namn, inte bara firmanamn. Varje år kommer några inbetalningar, som inte går att spåra. Vi har i styrelsen nu tagit beslut om att dessa inbetalningar kommer att vidarebefordras till HAP, Humanitarian Assistance Program, som är en organisation som stödjer EMDR-utbildning i katastrofdrabbade områden. Raili Hultstrand Lennart Alm Kassör/Styrelsen Infoansvarig Frågor: Förnyelse av certifiering Certifieringen granskas och förnyas vart femte år. Detta innebär krav på dokumentation av återkommande fortbildning som rekommenderas av EMDR Sverige. Med fortbildning avses specialworkshops, EMDR- Europa konferenser eller EMDRIA-konferenser. För bibehållen certifiering krävs deltagande i minst 1 workshop och en konferens, alt 2 workshops eller konferenser under angiven period. Ansökan om förnyelse av certifiering görs till Föreningen EMDR Sverige, c/o Anne Martinell Vestin, Sturegatan 18A, UPPSALA. En avgift om 100 kronor tas ut för förnyelse av certifieringen. Detta innebär fortsätta rättigheter att föras upp på föreningens officiella register över EMDR-terapeuter som listas på vår hemsida. Avgiften inbetalas på föreningens plusgiro Glöm inte ditt namn på talongen. Medlemskap i föreningen EMDR-Sverige är ett krav. Blanketten finns på Föreningens hemsida samt i detta nummer av EMDR tidningen. Inbjudan att delta i EMDR-föreningens arbete Vi vill gärna bygga ut redaktionen kring hemsidan och EMDR-tidningen. Anmäl ditt intresse till Lennart Alm på Delat i ett kreativt arbete att utveckla informationen från och till medlemmarna. Arbetet sker via mail. Medlemsvård För dig som påbörjat men inte hunnit eller kunnat fullfölja din EMDR-utbildning. INTRESSEANMÄLAN FÖR UPPDATERANDE UNDERVISNING I EMDR EMDR-föreningens styrelse vill undersöka behovet av uppdaterande komma igång workshops för utbildade terapeuter på level 1 och/eller level 2 nivå som ännu inte arbetat så mycket med EMDR och inte haft tid eller intresse att fullfölja utbildningen fram till certifiering som EMDR terapeut. Vi vill hitta metoder att få igång behandlare, som vill börja arbeta och komma igång i arbetet med trauma och EMDR. Vi har nu också snart tillgång till dubbelt antal utbildade handledare, med större geografisk spridning, som kan starta grupphandledningar eller ge individuell handledning. Vårt syfte är givetvis att efter uppdaterad utbildning få fler behandlare att arbeta aktivt med EMDR metoden och komma fram till en punkt där Du kan certifiera dig och lista dig som certifierad EMDRterapeut på vår hemsida. Skicka en intresseanmälan och beskriv ditt utbildningsbehov till 15

16 Lennart Alm Kerstin Bergh Johannesson Ewa Johansson Redaktion: Lennart Alm, Ewa Johansson Ansvarig utgivare: Kerstin Bergh Johannesson 16

TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling 1 TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling Eila Brandeker Hausmann Cecilia Hjertner Handledare: Bo Sigrell PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP, VT 2008 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer