Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006"

Transkript

1 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

2

3 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM ÅR MED EIO POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT OCH ELINSTALLATÖREN 14 STYRELSENS BERÄTTELSE 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 KONCERNRESULTATRÄKNING 23 KONCERNBALANSRÄKNING 24 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 26 MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING 27 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING 28 KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN 30 REDOVISNINGSPRINCIPER 31 NOTER 32 UNDERSKRIFTER 38 3 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

4 100-ÅRSJUBILEUM EIO:s hundraårsjubileum en succé Firandet av EIO:s hundraårsjubileum blev en stor succé med deltagare från hela Sverige. Många olika evenemang stod på agendan, inklusive stor jubeliumsmiddag i Stadshuset. De hundra åren sammanställdes i en bok som gick ut till alla medlemmar. Den viktigaste händelsen under 2006 var utan tvekan EIO:s 100- årsjubileum den maj. Jubileet inleddes på förmiddagen den 19 maj med ett årsmöte på Chinateatern i Stockholm där cirka 600 personer deltog. På årsmötet lanserades bland annat jubileumsboken Spänning och ledning under hundra år. På eftermiddagen följde ett seminarium där 250 deltagare fick en första presentation av Framtidsstudie 2010, en studie som tagits fram av EIO tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet, SEF, och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, EUU. Studien är en intressant betraktelse fem år framåt som pekar på goda utsikter för elteknikbranschen. Den första jubileumsdagen avslutades med en storslagen festkväll; de cirka 900 festdeltagarna fick en oförglömlig upplevelse i Stockholms Stadshus. Kvällen inleddes med en utsökt trerättersmiddag i Blå Hallen. Förutom god mat och gott vin bjöds gästerna på många tal och musikunderhållning under middagen. Efter middagen fortsatte festligheterna en trappa upp, i Gyllene Salen, där gästerna kunde dansa till musik framförd av Johnny Olssons Storband och Charlotte Perelli. På morgonen följande dag bar tre stora båtar, med cirka 540 personer, iväg till Vaxholms Fästning. Deltagarna fick njuta av trevlig samvaro, skärgårdslunch och underhållning under dagen. Gästerna vägleddes av jättelika EIOflaggor, likt den här utanför Berns. Elbranschen måste satsa mycket mer på att få in nya människor i de yrken som finns i branschen och då gärna fler kvinnor. Gunnel Färm, generaldirektör på Elsäkerhetsverket, i sitt tacktal efter festmiddagen i Blå Hallen. Jubileumshelgen inleddes med incheckning på Berns. Många gäster hade åkt långt och längtade efter en kopp kaffe. En av helgens riktiga höjdpunkter var seminariet som anordnades med anledning av framtidsstudien som tagits fram i samarbete mellan EIO, EUU och SEF. Berns stora sal var fylld till sista plats. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

5 Under skärgårdsbuffén i Vaxholm underhöll bandet El-stötarna bestående av EIOföretagare och tjänstemän. Från vänster syns Lennart Lundgren, Stefan Fredrickson, Sture Engberg, Kenneth Andersson, Lars G Andersson, Fredrik Gustavsson och Tony Gustavsson. Charlotte Perelli underhöll med skönsång på festkvällen. På repertoaren stod gamla örhängen, som nog många i publiken kunde nynna med i. Kristina Gillström (t v) hälsar på bordsgrannen Inger Grummas under middagen i Blå Hallen. Hans Enström och Gösta Allthin hälsade gästerna välkomna till Stadshuset. Vilket fantastiskt arrangemang, tyckte Maud och Krister Nilsson samt Margaretha och Thomas Mattson, alla från EIO Övre Norrland. Sssch... nu kommer efterrätten. Det krävs god balans för att vara servitör och bära glasstårta på silverfat nedför stora trappan i Blå Hallen! Karl-Heinz Bertram, ordförande i AIE (European Association of Electrical Contractors), tillsammans med två av EIO:s hederspersoner Helge Rask (t v) och Johan Bottheim. Helge, 88 år, var med redan när EIO firade 50-årsjubileum, Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

6 100 ÅR MED EIO EIO är en självklar partner för el- och teleteknikföretag Elektriska Installatörsorganisationen EIO är elteknikföretagens förening och företrädare i Sverige. EIO ska vara den självklara partnern för Sveriges el- och teletekniska företag. EIO är ett av föreningen Svenskt Näringslivs 51 medlemsförbund. Sammantaget representerar EIO cirka medlemsföretag med mer än anställda. Drygt 90 procent av medlemsföretagen har färre än 25 anställda. EIO arbetar för att stärka medlemsföretagens lönsamhet, kompetens och utveckling. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla bra produkter och tjänster samt driva frågor där EIO kan nå längre än en enskild medlem, konstaterar Hans Enström, EIO:s vd. För att möta teknik- och marknadsutvecklingen och bidra till en positiv utveckling för medlemsföretagen ska EIO präglas av fyra viktiga kännetecken: Vara en stark organisation som eftersträvar ett breddat medlemskap och en hög marknadstäckning. Enskilda affärsområdens behov av egen gemenskap ska respekteras, och motstridiga intressen får inte ta överhanden. Ha en stark lokal förankring inom huvudområdena arbetsgivar- och företagsverksamhet med resurser och kompetens för att säkerställa en god servicenivå till medlemsföretagen. Vara en aktiv samarbetspartner med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv, men också söka samarbeten inom andra områden som arbetar med tekniska lösningar och system. Ha tillräckliga resurser för att kunna vara en aktiv part som tillvaratar branschens intressen i skilda sammanhang. Det är viktigt att EIO Hans Enström, vd för EIO. kan arbeta för bättre konkurrensvillkor och ökade affärsmöjligheter, och med att synliggöra elteknikbranschen genom opinionsbildning och påverkan. SPÄNNING OCH LEDNING UNDER HUNDRA ÅR Om jag kort ska sammanfatta EIO:s historia gör jag det genom att uppmärksamma åren 1906, 1956 och 1997, säger Hans Enström. Det var 1906 som arbetsgivarföreningen (EA) bildades och 1956 bildades branschföreningen (EIO). Dessa föreningar gick ihop till en gemensam bransch- och arbetsgivarförening 1997, och sedan dess har vi alltså varit Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Om utvecklingen från 1906 till 2006 kan intresserade läsa i jubileumsboken Spänning och ledning under hundra år som gavs ut precis till jubileet. Jag avslutar själv den boken med ett passande citat av författaren Simon Singh: Elektricitet är en teknologisk odyssé, full av hjältar och skurkar, triumfer och tragedier ett verkligt vetenskapligt äventyr, säger Hans Enström. FRÅN ELINSTALLATIONS- TILL ELTEKNIKBRANSCH Hösten 2005 beslutade EIO, SEF och EUU att gemensamt genomföra en framtidsstudie av hur branschen kan förväntas se ut om fem år. Framtidsstudie 2010 färdigställdes våren 2006 och presenterades första gången vid 100-årsjubileet den 19 maj Rapporten visar att elteknikbranschen står inför stora förändringar. Snabb teknikutveckling pågår, nya delbranscher utvecklas inom till exempel larm, säkerhet, tele/ data och produktionsprocesserna utvecklas ständigt hos elteknikbranschens kunder. Elteknikbranschen har stora möjligheter att hantera dessa förändringar och utvecklas på ett positivt sätt, men det krävs Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

7 Rolf Persson (ovan), vd Industrifakta, var moderator vid EIO:s seminarium på 100-årsdagen. I panelen sågs fr v Lars I Johansson, vd Jaakko Pöyry, Anders Englund, elchef Energo AB, Stig Larsson, ordförande Elektrikerförbundet, Olle Ehrlén, vd NCC Construction och Thomas Carlsson, vd Elteknik EEA. Det tog hundra år men nu är hon här den första kvinnan i EIO:s styrelse Marie Qvennerstedt. EIO:s hundrade årsmöte ägde rum i ett fullsatt och förväntansfullt China Teatern i Stockholm. Aldrig tidigare har EIO:s årsmöte lockat 550 personer. insatser i företagen i form av till exempel kompetens- och ledarskapsutveckling. EIO måste verka för att branschen verkligen tar steget från elinstallations- till elteknikbransch, säger Hans Enström. DIGITAL-IS HJÄLPER ARBETSGIVAREN EIO:s kollektivavtal har många kopplingar till lagar, myndighetsförordningar med mera, vilket kan innebära svårigheter för medlemsföretagen att utnyttja kollektivavtalen fullt ut, därför påbörjade vi under 2005 ett arbete med att ta fram en digital version av installationsavtalet, säger Hans Enström. Vid EIO:s 100-årsjubileum den 19 maj introducerades Digital- IS, en helt ny tjänst som hjälper arbetsgivaren att göra rätt från början i avtals- och personalfrågor och därigenom undvika onödiga tvister och rättsprocesser. ELBEHÖRIGHETEN UTREDS Det nuvarande behörighetssystemet har sin grund i ellagen från 1902 som har kompletterats med behörighetsföreskrifter, de senaste från Systemet har krav på teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet och gäller i praktiken i obegränsad tid utan krav på kompetensutveckling. Våren 2006 tillsatte elsäkerhetsverket en utredning för att se över behörighetssystemet. EIO tillsatte vid halvårsskiftet en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur EIO:s medlemsföretag och branschen ser på framtida tillståndssystem för utförande EIO:s vision är att EIO ska vara den självklara partnern för de el- och teletekniska företagen. av elektriska installationer, berättar Hans Enström. Arbetsgruppens slutrapport kommer att ligga till grund för remissbehandling under EIO STARTAR GYMNASIESKOLAN ETG Under 2006 fattade EIO beslut om att genom dotterbolaget EUU starta en gymnasial friskola med elprogram, ETG, i Nyköping. ETG, som startar hösten 2007, blir en skola med riksintag som tillsammans med elteknikbranschen utvecklar ett verklighetsnära elprogram i nära samarbete med företagen. Hela utbildningen inklusive lärlingstid kan genomföras på tre år, säger Hans Enström. BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN EIO har under 2006 aktivt medverkat i nätverket Byggbranschen i samverkan. Nätverket består av sju arbetsgivarorganisationer och fem fackförbund. Tillsammans har vi drivit programmet Krafttag mot svartarbete och bland annat verkat för ett höjt och permanent ROT-avdrag samt införandet av ett system för legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser, ID06, slutar Hans Enström. 7 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

8 POSITIV MARKNADSUTVECKLING God volymökning inom elteknikmarknaden Den positiva marknadsutvecklingen som började 2004 och 2005 förstärktes tydligt under Den totala volymen inom elteknikmarknaden ökade med 10 procent, från 46,6 miljarder år 2005 till drygt 51 miljarder år Den största procentuella ökningen svarar bostadssektorn för med hela 40 procent. Här har dock skett en inteckning av marknadsvolymer för åren 2007 och 2008 då cirka planerade lägenheter i flerbostadshus har tidigarelagts på grund av beslutande inskränkningar i investeringsstöd och bidrag. Volymen elinstallationer inom offentlig sektor ökade med drygt 35 procent. En stor del av den tillväxten kan härledas till infrastrukturbyggande och energirelaterade projekt där valet 2006 har bidragit till en ökad aktivitet. För övriga sektorer kan noteras femprocentiga ökningar inom industri- och svagströmsinstallationer, i den senare är det speciellt området larm/säkerhet som ökade Marknadsutveckling elinstallationer Miljoner kronor, 2006 års priser med 10 procent, konstaterar Hans Enström. Även kontor/handel och byggnadsunderhåll ökade volymerna med cirka 5 procent under året, medan industri- och lagerlokaler minskade med ungefär samma procenttal. Den goda marknadsutvecklingen 2006 kom hela landet till del, endast delar av Mellansverige noterade en viss stagnation. Speciellt glädjande var utvecklingen i Norrland där den totala volymen ökade med närmare 25 procent och enbart industriinstallationer med cirka 40 procent, säger Hans Enström. För 2007 och 2008 förutspås en fortsatt positiv utveckling med 2 3 procent årligen. De sektorer Speciellt glädjande var utvecklingen i Norrland där den totala volymen ökade med närmare 25 procent och enbart industriinstallationer med cirka 40 procent. som förväntas öka sina volymer är industri, svagström, kontor/handel och underhåll. Vidare infrastrukturinvesteringar för produktion och distribution av elenergi. Däremot minskar bostads- och offentlig sektor, dock från ovanligt höga nivåer Teknik och marknad EIO:s branschverksamhet bytte under året namn till Teknik och marknad. Verksamheten har dock bedrivits med samma inriktning som tidigare år, vilket bland annat innebär att ge medlemmarna råd och service i olika branschfrågor. Branschutskottet EIO:s branschutskotts uppgift är att undersöka och kartlägga elbranschens möjligheter och problem och att medverka till lösningar genom att undanröja hinder och tillhandahålla verksamhetsstöd. Branschutskottets vision är att medlemsföretagen ska vara lönsamma och ha hög kompetens, god attraktionskraft och goda framtidsutsikter, berättar Johan Lysholm, marknadsansvarig på EIO. Under året deltog EIO på sex mässor; Nordbygg 2006, easyfairs, Skydd 2006 samt Hem och Villa i Stockholm, easyfairs i Göteborg samt easyfairs i Malmö. Totalt besöktes dessa mässsor av personer, berättar Johan Lysholm. Ett datoriserat uppslagsverk med regler för starkströmsinstallationer, ELIT 2006, lanserades under hösten. ELIT 2006 innehåller bland annat all information som ingår i SS , en elinstallationsguide, en elordbok samt en omfångsrik referensdokumentation med lagar och förordningar på elområdet. EIO Förlagsservice i Sandviken sålde under året trycksaker och blanketter för cirka 3,1 miljoner kronor. Johan Lysholm är marknadsansvarig på EIO. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

9 Tord Martinsen, EIO:s elsäkerhetsexpert, informerade om bland annat elsäkerhet på Hem & Villa på Stockholmsmässan i oktober Elinstallationer, hela riket. Miljoner kronor 2006 års priser Sektor Miljoner kronor Påbörjade objekt Bostäder, ny- och ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnadsunderhåll Industriinstallationer Svagström, totalt data, tele, kabel-tv styr- och reglerinstalla tioner i byggnader larm och säkerhet Totalt ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar. 2) Exkl UMTS-nät. Regional utveckling Index: 1995=100 Totalt har ett 70-tal företag introducerats under Hela riket Stockholm Västra Götaland Skåne Sydsverige Mellansverige Norrland Branschutskottet rapporterar till EIO:s styrelse. Elsäkerhets-, Kvalitets- och Miljöutskottet samt Tele/data-utskottet rapporterar till Branschutskottet. Branschekonomi Lars G Andersson är ansvarig för bland annat arbetet med konjunkturrapporter, försäkringar, medlemsmöten, kurser, årsmöte och rabattavtal på EIO. Vi tar fram och bearbetar statistik för elteknikbranschen. I år fick vi in över 3500 årsredovisningar och utifrån dessa tas nyckeltal fram om till exempel lönsamhet, likviditet och rating av varje företag som ingår i underlaget, säger Lars G Andersson. EIO har tecknat ett avtal med MM-Parter som tillhandahåller ett antal viktiga nyckeltal. FÖRSÄKRINGAR Cirka 600 av EIO:s medlemsföretag har tecknat den företagsförsäkring som Moderna Försäkringar, EIO och Willis AB i Örebro har erbjudit sedan Generali Pan Europe tillhandahåller olika paket inom personförsäkringsskydd som innehåller grupplivs-, olycksfalls-, sjuk-, barnsjuk- samt barnolycksfallsförsäkring. Cirka 1100 personer har den försäkringslösningen på lite olika sätt. Avtal gällande bilförsäkring har tecknats med Trygg Hansa via Rosén & Partner AB i Norrköping. En förmån för EIO-företagen är att varje fordons ordinarie premie rabatteras ytterligare. Till och med årsskiftet 2006/2007 hade cirka 2300 fordon försäkringen via vårt avtal. Premievolymen är ungefär 9 miljoner kronor, berättar Lars G Andersson. MEDLEMSMÖTEN OCH KURSER Under året har informationsmöten om ekonomi hållits i EIO:s distriktsföreningar över hela landet. 9 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

10 forts. POSITIV MARKNADSUTVECKLING Lars G Andersson är EIO:s branschekonom. ning med mera. Totalt har ett 70-tal företag introducerats under Under året har Lars G Andersson även hållit en tvådagarskurs i företags- och projektekonom i Flen för 17 kursdeltagare. RABATTAVTAL EIO förhandlar kontinuerligt fram bra inköpsvillkor som medlemsföretagen kan utnyttja. Det är ett enkelt sätt att reducera företagets kostnader på, konstaterar Lars G Andersson. Exempel på leverantörer som ger extra bra förmåner till EIO:s medlemsföretag är Willis försäk- Deltagarna har bland annat fått ett antal mallar för användning i det egna företaget. Varje år arrangeras ett nordiskt ekonomimöte då branschens ekonomiansvariga från Danmark, Finland, Norge och Sverige träffas för att utbyta erfarenheter om branschens ekonomiska utveckling. På mötena undersöker vi nyckeltal, lönsamhet och berättar om intressanta projekt, säger Lars G Andersson, och konstaterar att ländernas kostnadsnivåer är snarlika. Enligt EIO:s stadgar ska introduktionsträffar genomföras för nya medlemsföretag för att ge inblick i EIO:s tjänster, produkter, utbildringsmäklare, företags- och personförsäkringar, Preem, Statoil och OKQ8, drivmedel samt tillbehör, Rosén & Partner, bilförsäkringar, Telenor, Telia Sonera och Tele2, låga minutpriser och övriga tekniska lösningar, Svea Ekonomi, inkasso, Xpon Card, namnbrickor, EIO Biltjänst, billeasing och ramavtalsrabatt samt G-Ess Yrkeskläder. Elsäkerhetsutskottet EIO:s Elsäkerhetsutskott har under året arbetat med många frågor som berört pärmen Ansvar, Instruktion och Kontroll. Bland annat har blanketterna i AIK- pärmen utformats lika som EIOFORM, det vill säga blanketter på webben. Det har även skett en samordning med EIO-Q och arbetsmiljörelaterade frågor i vissa avsnitt, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert på EIO. Under året har vi också arbetat med att marknadsföra EIO Elkontroll, ett system för Skötsel, Tillsyn och Underhåll av elanläggningar för högst V. EIO Elkontroll har omnämnts i tidningar, på föredrag och på medlemsträffar. EIO Elkontroll används även i EUU:s utbildningar om skötsel och underhåll. Varje år har vi ett nordiskt ekonomimöte då branschens ekonomiansvariga från Danmark, Finland, Norge och Sverige träffas för att utbyta erfarenheter om branschens ekonomiska utveckling. I Elsäkerhetsutskottet har vi bland annat diskuterat frågor kring ett nytt behörighetssystem. NYA FÖRESKRIFTER Flera nya föreskrifter från Elsäkerhetsverket har trätt i kraft under året, bland annat ELSÄK-FS 2006:1, föreskrifter om säkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, samt föreskriften ELSÄK-FS 2004:1, om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda. En reviderad utgåva av EIO:s föreskriftsbok gavs också ut. Den innehåller nu, förutom ELSÄK-FS 2004:1, även föreskrifterna 2005:1 och 2006:1-3. Standarden SS , Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet (tidigare IBL77) har utkommit i en reviderad upplaga. Nu innehåller den bara de regler som ska gälla för själva mätanordningarna. De delar som reglerar förhållandet mellan elinstallatören och nätägaren samt kunden har omarbetats av oss och Svensk Energi, säger Tord Martinsen och berättar att de gemensamma reglerna kommer i AMI-handboken under AMI står för Anslutning, Mätning och Installation. Arbetet med Lilla Elhandboken Elinstallationer i teori och praktik, en svensk version av den norska Montörshandboken, har pågått under året. Den nya versionen planeras vara klar i maj Vi har haft många intressanta samtal i utskottet under året, bland annat med anledning av Elsäkerhetsverkets förslag har vi diskuterat olika frågor kring ett nytt behörighetssystem, säger Tord Martinsen. Elsäkerhetsutskottet har fortsatt bevakningen och uppföljningen av inträffade elolyckor och bistått med erfarenhetsåterföring till medlemsföretagen. Kvalitets- och miljö utskottet Med 2006 års försäljning av EIO-Q Ledningssystem har vi nu en spridning till cirka 450 företag. Den praktiska tillämpningen varierar från nyttjandet av enstaka blanketter till ett systematiskt arbetssätt, då främst bland de 64 företag som genomgått kurs i EIO-Q Systemutveckling, säger Pär Lanner, kvalitetschef på EIO. Det är dock bara få av de företag som använder EIO-Q Ledningssystem som verkligen har snurr på sitt ledningssystem. Därför planerades ett förbättringsprojekt under hösten 2006 som ska genomföras under Projektet syftar till att lyfta hela branschen gällande kvalitetsoch miljöarbete genom en ISOcertifiering som upplevs enkel och värdefull, säger Pär Lanner. I juni genomfördes en kvalitetsoch miljödag som visade hur man kan genomföra förbättringsdagar Pär Lanner, kvalitetschef, ansvarar bland annat för EIO-Q ledningssystem på EIO. som ett alternativ till traditionella interna revisioner. Kvalitets- och miljöutskottet har lämnat remisssvar på frågebatteriet som ska ingå i mätverktyget inom projektet Best Practice som drivs i BQR:s (Rådet för byggkvalitet) regi. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

11 Conny Karlsson (t v) från Nymans Elektriska och Peter Löfgren (t h) från JP Elteknik tyckte att 2006 års upplaga av EIO:s Teledagar var mycket inspirerande och lärorika. Projektet avslutades i december 2006 och ska följas av ett projekt 2007 för att testa mätverktyget i flera pågående bygg- och anläggningsprojekt. Det färdiga verktyget ska kunna användas som underlag till förbättringsarbete, berättar Pär Lanner. Tele- och datautskottet Utvecklingen inom tele-, data- och säkerhetsområdet är fortsatt starkt och utgör en betydande del av verksamheten för många av EIO:s medlemmar. Vi vill stärka medlemmarnas förutsättningar att arbeta inom det här segmentet, säger Joakim Carlsson som sedan maj 2006 är ansvarig för den löpande verksamheten inom tele/data/säkerhet på EIO. Vi är engagerade inom den elektroniska infrastrukturutbyggnaden. Fibernäten utgör en nödvändig grund för ökad systemintegration av bredbandstjänster, säkerhetsfunktioner, energibesparing och andra telerelaterade tjänster, säger Joakim Carlsson. Han berättar vidare att Utvecklingen inom tele-, data- och säkerhetsområdet är fortsatt starkt och utgör en betydande del av verksamheten för många av EIO:s medlemmar. fibercertifieringen, CFT, lanserades under hösten tillsammans med CUL och Incert. Under hösten fick även telecertifieringen, som har uppdaterats med ny kravspecifikation för att harmonisera med dagens villkor och standarder, ett nytt uppsving. Huvudfokus under året har varit den nya standarden för dokumentation av teleanläggningar samt de nya standarderna för fastighetsnät. DELAKTIGA I FLERTALET FORA På uppdrag av Liber har vi varit aktiva vid framtagandet av nya läromedel för gymnasieskolan inom tele-, data- och säkerhetsområdet, säger Joakim Carlsson. Han berättar vidare att EIO ansvarar för uttagning och träning av det svenska yrkeslandslaget i tävlingsgrenen telecom inför World Skills i Japan 2007, något han ser som en viktig aktivitet för att väcka skolungdomars intresse för teleområdet. På EIO:s teledagar i Malmö, Göteborg respektive Stockholm diskuterades bland annat nya nättekniker, fastighetsautomation, integration av säkerhetssystem samt biometri. De besöktes av cirka 120 personer. EIO deltog på Skydd 2006 som ett led i att profilera sig som en aktiv branschorganisation inom området; över 500 besökare registrerade sig då i EIO:s monter. Under de tre easyfairs-mässorna anordnade EIO ett frukostseminarium där Framtidsstudien diskuterades ur ett teleperspektiv. Tele- och datautskottet har haft Joakim Carlsson, ansvarig för tele/data/ säkerhet på EIO. åtta möten under året, varav ett sammanslaget med Nelfo (EIO:s norska systerorganisation) för att byta erfarenheter och få ökad insyn i hur de olika länderna jobbar med telefrågor. SBF:s regelgrupp för brandlarm hade två möten under 2006 och AIE startade en arbetsgrupp inom tillväxtområdet smarta hus. Även TK 215 och TK 79 hade ett antal möten där EIO var delaktig. 11 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

12 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN Förberedelser inför avtal 2007 Under 2006 har de treåriga kollektivavtalen som tecknades år 2004 med EIO:s motparter fortsatt att gälla. Läget på arbetsmarknaden har varit lugnt och fokus har lagts på bland annat strategier för framtidsfrågor. De treårsavtal som träffades med EIO:s fackliga motparter 2004 har gällt för sista avtalsåret under Förhandlingsverksamheten har därför huvudsakligen varit inriktad på förberedelser inför nästa stora avtalsrörelse 2007 och på att lösa specifika frågor samt sedvanlig tvistehantering. Befintliga arbetsgrupper och stående samarbetsorgan mellan EIO och de fackliga organisationerna har jobbat vidare och kurser och informationsdagar för medlemsföretagen har genomförts. INSTALLATIONSAVTALET Installationsavtalet löper ut den 31 mars 2007 och de kommande förhandlingarna ingår i den mycket stora avtalsrörelse på den privata och offentliga sidan som börjar vintern EIO:s förhandlingsavdelning har ägnat mycket tid till interna förberedelser dels inom EIO:s förhandlingsgrupp och dels genom bland annat överläggningar inom EIO:s styrelse och alla distriktsstyrelser. Vi har också fört vissa förberedande överläggningar med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och på tjänstemannanivå, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO. Under året har installationsavtalets bestämmelse om villkor för arbetstidsförkortning ändrats för att passa elbranschen bättre. En regel om ledighet på klämdag när nationaldagen infaller på en tisdag eller torsdag har också införts. Förhandlingarna om utländska företag som blir medlemmar i EIO utan fast etablering i Sverige har fortsatt men inte lett till resultat. Den partsgemensamma arbetsgruppen för revidering och nytidsättning av ATL-listan som tillsattes 2004 har arbetat hela året och genomfört vissa ändringar. I syfte Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO. att minska tvisterna på ackordsområdet har EIO och SEF enats om att driva en gemensam utbildning i ackordsfrågor som kommer att få genomslag under 2007, säger Åsa Kjellberg Kahn. Som en följd av den partsgemensamma Framtidsstudien har parterna tillsatt en grupp för översyn av möjligheterna till nya villkor inom data/teleområdet. Ytterligare en arbetsgrupp har tillsatts under året för översyn av avtalets reseregler på grund av ett antal tvister samt bristande överensstämmelse med skattereglerna. Hans Enström, vd i EIO och Stig Larsson, ordförande i Svenska Elektrikerförbundet träffades i slutet av oktober tillsammans med respektive styrelser för att diskutera elteknikbranschens framtidsstudie. TJÄNSTEMANNAAVTALEN OCH ÖVRIGA AVTAL Avtalen med SIF, CF och Ledarna träffades också för en treårsperiod och löper ut 30 april Vi har drivit ett projekt i syfte att förbättra möjligheterna till genomslag för det så kallade Ledaravtalet om lönebildning för medlemmar i Ledarna. Projektet har genomförts tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer i byggsektorn (förutom Sveriges Byggindustrier) samt Ledarna, säger Åsa Kjellberg Kahn. TVISTEFÖRHANDLINGAR OCH PROCESSER Under året har 22 centrala tvisteförhandlingar genomförts med Svenska Elektrikerförbundet. EIO har biträtt medlemsföretag inför domstol i cirka tio tvister, varav två mål fullföljts till dom. Ett av dessa gällde boendestandard vid traktamentsarbeten. EIO vann målet och Arbetsdomstolen bekräftade principen att begreppet logi av tillfredsställande beskaffenhet kan variera beroende på omständigheterna. I det andra målet var huvudfrågan skyldigheten att arbeta övertid enligt installationsavtalet. Arbetsdomstolen delade EIO:s uppfattning och slog fast att en arbetsgivare enligt installationsavtalet i princip har rätt att beordra övertidsarbete i en särskild situation och att det därvid är arbetsgivarens uppfattning om behovet som är avgörande för arbetstagarens arbetsskyldighet. ARBETSGIVARDAGAR Under hösten genomfördes EIO:s Arbetsgivardagar på sex platser i landet. Även detta år prioriterades information och utbildning i individuell lönesättning och ett nytt digitalt verktyg för hantering av installationsavtalet, Digital-IS, lanserades. ENTREPRENADJURIDIK OCH UPPHANDLING EIO har under året deltagit i BKK:s verksamhet och särskilt revideringen av ABT 94 som ledde till antagande av ABT 06 i slutet av året. EIO har Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

13 omarbetat EUU:s kurs i entreprenadjuridik och en entreprenadjurist från EIO anlitas av EUU som lärare för kursen. EIO har även genomfört lokala informationsträffar inom området och biträtt ett antal medlemsföretag i tvister med beställare och kunder i domstol och vid förhandlingsbordet, säger Åsa Kjellberg Kahn. ARBETSMILJÖARBETE Samverkan med andra arbetsgivarförbund har fortsatt utvecklas under EIO företräder arbetsmiljöhandläggare från Sveriges Byggindustrier (BI), Maskinentreprenörerna (ME), Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), VVS-Installatörerna, Glasmästarna och Målaremästarna i referensgruppen för arbetsmiljöfrågor, RAM-gruppen, inom Svenskt Näringsliv. I samverkan med övriga arbetsgivarförbunds arbetsmiljöhandläggare har EIO även varit remissinstans i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med parterna har EIO medverkat i Prevents arbete med framtagande av ett projekt för att minska belastningsskador och ett projekt för elever i gymnasieskolans yrkesinriktade program. ELTEKINKBRANSCHENS AR- BETSMILJÖKOMMITTÉ, ETAK Inom ETAK har samarbetet utvecklats vidare. Gruppen, som har sammanträtt en gång under året, består av företagsrepresentanter, representanter från EIO samt från CF, Sif, Ledarna och SEF. I samarbete med EUU har vi tagit fram ett material för vidareutbildning av chefer och skyddsombud i arbetsmiljökunskap, berättar Lennart Månsson, arbetsmiljöansvarig EIO. Lennart Månsson, arbetsmiljöansvarig på EIO. Gruppen påbörjade i år också en ansökan om medel för en studie i samarbete med Tekniska högskolan i Lund om installationselektrikernas arbetsmiljö. Det är en uppföljande studie av ett projekt som genomfördes under 1970-talet. Om ansökan Projektet Minska frånvaron i elbranschen, och broschyren Satsa på hälsa och arbetsmiljö det gör vinnarna i branschen med tillhörande CD gick ut till medlemsföretagen och deras anställda under våren blir beviljad beräknas projektet pågå under cirka tre års tid. Den negativa trenden när det gällde antal registre rade lärlingar bröts under året. ombud samt vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet för branschen. Arbetet i gruppen innefattar också de remissvar EIO som remissinstans behandlat. ELSÄKERHETSGRUPPEN Elsäkerhetsgruppen har fortsatt samtala om gemensam syn på elsäkerheten. Under 2006 har vi tagit fram hjälpmedel för att underlätta företagens arbete med att tydliggöra uppgiftsfördelning när man utser montör till elarbetsansvarig respektive kontrollansvarig, säger Lennart Månsson. Gruppen har under 2006 genomfört fyra seminarier i samverkan med Elsäkerhetsverket och SEF samt två forskare från STAMI i Norge, för att informera om konsekvenser efter en strömgenomgång och hur branschens aktörer kan verka för att minska antalet olyckor. UTBILDNINGSUTSKOTTET Cirka lärlingar var anställda under 2006, vilket är bland de flesta någonsin, säger Ulf Pettersson, utbildningsansvarig på EIO. Antalet deltagare i ECY-Cup har också ökat år för år deltog elever deltog i ECY-Cup. Årets Yrkes-SM gick i Göteborg och vanns av elektrikern Patrik Gillberg från Bravida. Han ska representera Sverige och branschen vid World Skills Competition i Japan Branschen deltar även i yrket telecommunication och där repre- EIO REFERENSGRUPP I ARBETSMILJÖ Gruppen har träffats tre gånger och fört diskussioner om bland annat innehåll i kurser för arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddssenteras branschen av Carl-Magnus Lundberg från Telekontakt i Partille. Den förväntade revideringen av gymnasieutbildningen GY07, där branschen deltagit genom ECY, blev uppskjuten. En ny utredning startas under Branschen har fått tillstånd att starta en gymnasieutbildning inom Elprogrammet, ETG, i Nyköping. Syftet med utbildningen är att ta fram en modell med integrerad lärlingsutbildning, där eleven blir certifierad efter tre års utbildning. Utbildningen sker i EUU:s regi i samverkan med ECY. I Skaraborgs län har ECY, tillsammans med kommunerna i Skaraborgs län, startat ett samordningsprojekt för elutbildningarna i regionen. Kontakterna mellan skolan och det lokala näringslivet stärks och resurserna nyttjas optimalt. Den branschfinansierade elektrikerutbildningen, som genomförs av EUU, nyttjades maximalt under året och hade god beläggning på merparten av utbildningarna. De Ulf Pettersson, utbildningsansvarig EIO. så kallade kravutbildningarna dominerar utbudet. Inom EIO Kompetens har utbildning skett i EIO-Q Företagsutveckling och Systemutveckling, Löneadministration, Företags- och projektekonomi samt ATL, säger Ulf Pettersson. Budgeten för Mål-3 projektet blev reducerad på grund av låg utbildningsaktivitet bland de deltagande företagen. Den nya kompetensutvecklingsbudgeten omfattar cirka fem miljoner kronor. Projektet slutförs under Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

14 INFORMATION, IT OCH ELINSTALLATÖREN Hundraårsbok och festligheter dominerade informationsarbetet Arbetet på EIO:s informationsavdelning dominerades under året av hundraårsboken och de festligheter som gick av stapeln i maj På IT-avdelningen har en nästan komplett teknisk generationsväxling genomförts under året. Tidningen Elinstallatören genomgick under året en omfattande förnyelseprocess. Under året producerades 11 nummer av medlemstidningen EIO-Aktuellt och en mängd material inför EIO:s 100-årsjubileum. EIO:s hundraårsbok fick efter en del klurande! titeln Spänning och ledning under hundra år. Vid produktionen av boken letade vi igenom ett antal olika källor och hittade en myckenhet intressanta fakta, säger Peter Olofsson, infomationschef på EIO. Vi kom snabbt underfund med om hur vi vill att kommande generationer ska minnas det hundraåriga EIO: att EIO bestod av människor i form av företrädare för medlemsföretag, förtroendevalda och tjänstemän. Därför blev det i första hand deras historia som vi valde att berätta i boken. Det är en intressant hundraårsresa. Från 1900-talets början då ackordet infördes, storstrejk utlöstes och installationsavtalet gällde oförändrat i fyra år, över till talets trygghetslagar, energibesparingar och kärnkraftomröstning, fram till 2000-talets debatter om turordningsregler och kollektivavtalets betydelse för den svenska arbetsmarknaden. Politiker har under åren fått veta vad organisationen tyckt och tänkt i många frågor. Och genom medlemsföretagen har EIO tidigt Utbildning, fortbildning och att ta betalt för kompetens är viktiga framtidsfrågor även idag. fått veta vad som varit viktigt för framtiden. För redan i begynnelsen framfördes utbildning, fortbildning och betalt för kompetens som viktiga framtidsfrågor, och så är det än i dag, 2006, och det kommer sannolikt att vara så många år framöver. Visserligen agerade jag projektledare och redaktör för hundraårsboken, men det hade varit helt omöjligt att få ihop en bok på 200 sidor utan kunskapare från förr, konstaterar Peter Olofsson. Bokens projektgrupp bestod därför också av Lars Andersson, verksam på EA/EIO mellan 1987 och 2003, Lennart Lundgren, tidigare vd och koncernchef på Emil Lundgren AB och mycket aktiv i gamla och nya EIO:s föreningsliv, samt Henrik Spångberg som var verksam på EA/EIO under Också jubileumsarrangemangen tog mycket tid i anspråk för informationsavdelningen i början av året. Det var EIO:s branschekonom Lars G Andersson och jag själv som agerade ett slags generaler för arrangemangen. Något som vi båda tycker var fantastiskt roligt. Ett hundraårsjubileum får man ju knappast vara med om att ordna igen. I alla fall inte på EIO. Under året slutade Lena Nordlund och Anders Runwall som båda jobbat länge på EIO. Lena slutade efter 43 år och Anders hann jobba på EIO i 23 år. Dessa ersattes med nykomlingarna Sofia Pettersson (informatör) och Mikael Grönlund (webbredaktör). Med Lena och Anders försvann naturligtvis mycket värdefull EIO-information, men man Ökad upplaga för Elinstallatören Elinstallatören genomgick under 2006 en omfattande förändrings- och förnyelseprocess. En helt ny tidningsform arbetades fram under senhösten och presenterades vid årsskiftet. Under hösten arbetade redaktionen också med den helt nya hemsida och det digitala nyhetsbrev, som hade premiär samtidigt som den nya tidningsformen. Samtliga tre lanseringar fick ett varmt och positivt mottagande av branschen. Under andra halvåret 2006 ökade Elinstallatören sin upplaga med drygt exemplar, till följd av en lyckad satsning på så kallade företagsprenumerationer. Dessa innebär att företag, till ett kraftigt reducerat pris, kan teckna prenumerationer för sina anställda. Prenumerationsformen har väckt stort gensvar bland företag i branschen. Under året bytte även Elinstallatören tidningsproducent från Tidningsteamet i Laholm till Farandole Communications i Mariefred. Företaget är även delaktigt i det löpande arbetet med hemsidan och nyhetsbrevet. Henrik Nygård är chefredaktör på tidningen Elinstallatören. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

15 Projektgruppen för boken Spänning och ledning under hundra år. Från vänster sittande, Lars Andersson, Henrik Spångberg, Lennart Lundgren och stående, Peter Olofsson. måste ju acceptera att folk vill gå i pension... Det är förstås också så att det är minst lika viktigt att få in nya medarbetare och nya influenser i EIO. Under året kunde konstateras att EIO syntes ganska väl i media, både i form av artiklar, annonser och radio- och teveinslag. Som alltid syns EIO mest vad gäller olika arbetsgivarfrågor, till exempel ihop med Svenska Elektrikerförbundet. Dock ska poängteras att EIO faktiskt också lyckats synas i branschmedierna i samband med exempelvis olika mässor. Internet har fortsatt använts som ett hjälpmedel för allehanda omvärldsbevakning. På så vis lyckades EIO hålla både medarbetare och medlemsföretag uppdaterade om till exempel artiklar i Sveriges tidningar och tidskrifter, regeringsoch riksdagsarbetet, händelser inom fackföreningsvärlden och nyheter hos myndigheterna. EIO:s hemsidor har varit ett utmärkt hjälpmedel för att nå ut till medlemsföretag och andra intressenter. Hemsidorna är nu ett bra komplement till tidningar, radio, teve, trycksaker, möten och telefonsamtal. Anders Runwall arbetade hela året som webbredaktör för att ersättas av en ny medarbetare i november. I slutet av året påbörjades en översyn av EIO:s hemsidor. En projektgrupp bildades för att så småningom introducera den tredje generationen hemsidor inom EIO. Under året producerades 11 nummer av medlemstidningen EIO-Aktuellt. Medlemstidningen är ett viktigt sätt att kommunicera med medlemsföretagen. Från introduktionen av det nya omgjorda EIO-Aktuellt i februari 2002 har medlemsföretagens intresse för artiklar och notiser i tidningen förbättrats år från år. Detta märks bland annat genom spontana medlemskontakter men framför allt vid intervjuer med representanter för medlemsföretagen. Under året har informationsavdelningen gjort ett flertal uppdateringar och nyproduktioner av olika trycksaker. Under 2005 påbörjade avdelningen arbetet med EIO:s EIO:s hundraårsbok är en intressant hundraårsresa. Med framför allt männsikorna bakom organisationen, företrädare för medlemsföretag, förtroendevalde och tjänstemän alla kommer till tals. Men också en tillbakablick över viktiga händelser. hundraårsbok Spänning och ledning under hundra år. Detta arbete fortsatte fram till maj IT-avdelningen förbättrar tekniken Som ett naturligt nästa steg till den investering i bladteknik som gjordes 2005 har IT-avdelningen under 2006 arbetat med en vidare modernisering av systemen och den nya miljön. En nästan komplett generationsväxling har genomförts. Under året har IT-avdelningen arbetat med att förädla och förbättra den tekniska utrustningen, säger Lars Törnberg, IT-chef på EIO. Ökat fokus på arkitektur-, integrations- och strategifrågor har fortsatt under året. IT-avdelningen har till exempel satsat på att bygga vidare för en modern mobil lösning genom att förädla terminalservermiljön. En utredning har gjorts i virtualiseringsteknik, vilken visade ett positivt resultat. Utredningen kommer att ligga till grund för en kommande satsning IT-avdelningen har under året lagt ut delar av den interna IT-supporten på en entreprenör. Vi vill använda de interna resurserna till att snabbare leverera modern teknik till våra medlemmar, säger Lars Törnberg. Han berättar vidare att EIO har fördjupat sitt IT-samarbete med Svenskt Näringslivs IT-samverkan genom att ta en central roll och representera Svenskt Näringsliv i infrastrukturfrågor gentemot outsourcingpartnern IBM. Några av de interna projekt som IT-avdelningen arbetat med är vidareutveckling av ett internt tidredovisningssystem samt utveckling av ett projekthanteringssystem för interna projekt. IT-avdelningen har också deltagit i arbetet med en ny webbplats för tidningen Elinstallatören. Under året har även IT-tekniska tjänster sålts till VVS-I, PLR, INCERT, KYL och Föreningen Svensk Ventilation. Lars Törnberg är IT-chef på EIO. 15 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

16 STYRELSENS BERÄTTELSE Elektriska Installatörsorganisationen EIO får härmed avge i stadgarnas 8 föreskriven förvaltningsberättelse för år EIO:s STYRELSE Vid EIO:s föreningsmöte den 19 maj och i anslutning därtill konstituerade sammanträde erhöll styrelsen följande sammansättning. ESA:s STYRELSE Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Elinstallationsbranschens Service AB, ESA, den 19 maj erhöll styrelsen följande sammansätting. ORDINARIE LEDAMÖTER Gösta Allthin, Tranås, ordförande Bengt Nylén, Malmö, vice ordförande Hans Enström, VD, kassaförvaltare Thomas Carlsson, Lidköping Hans Engvall, Gävle Hans Hallin, Örebro Göran Nordin, Örebro Per Ove Pettersson, Visby Staffan Påhlsson, Västra Frölunda MANDATPERIOD 1 år 1 år 2 år 2 år 2 år 1 år 2 år 1 år ORDINARIE LEDAMÖTER Gösta Allthin Ordförande, Tranås Bengt Nylén Vice ordförande, Malmö Hans Enström VD, kassaförvaltare Thomas Carlsson Lidköping Hans Engvall Gävle Hans Hallin Örebro Göran Nordin Örebro Per Ove Pettersson Visby Staffan Påhlsson Västra Frölunda SUPPLEANTER Karl-Ivar Jönsson, Sandviken Ola Karlsson, Älvsjö Berth-Ove Larsson, Luleå Ingemar Lindberg, Göteborg Jörgen Mattsson, Göteborg Erik Oskarsson, Örebro Marie Qvennerstedt, Stockholm 2 år 2 år 1 år 1 år 1 år 2 år 2 år Styrelsen har hållit ordinarie sammanträden 30 mars, juni, 28 september, samt 11 december. Extra möten har hållits 3 februari och 17 oktober. EMA:s STYRELSE Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i EIO Medlemsservice AB, EMA, den 19 maj erhöll styrelsen följande sammansättning. ORDINARIE LEDAMÖTER Gösta Allthin Ordförande, Tranås Bengt Nylén Vice ordförande, Malmö Hans Enström VD, kassaförvaltare Thomas Carlsson Lidköping Hans Engvall Gävle Hans Hallin Örebro Göran Nordin Örebro Per Ove Pettersson Visby Staffan Påhlsson Västra Frölunda Hedersordförande i föreningen är Johan Bottheim, Oslo, och hedersledamöter Bo Eriksson, Åkersberga, Helge Rask, Sandviken, Lennart Lundgren, Göteborg och Stig Marklund, Brunflo samt hederssuppleant Sture Engberg, Göteborg. REVISOR Ordinarie revisor har varit Stefan Älgne med Kari Falk som suppleant, båda i Stockholm och auktoriserade av Revisorsnämnden. VALBEREDNING Ordförande i valberedningen har varit Berth-Ove Larsson, Luleå. Övriga ledamöter utsedda av årsmötet har varit Nils-Åke Elheim, Tingsryd, Börje Fjellgren, Gävle, Christer Göransson, Eskilstuna, Gunnar Nilsson, Göteborg, Lars Nilsson, Kristianstad och Marie Qvennerstedt, Stockholm. Årsmötet omvalde auktoriserade revisorn Stefan Älgne, Stockholm, till ordinarie revisor samt auktoriserade revisorn Kari Falk, Stockholm, till suppleant. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

17 ARBETSGIVARUTSKOTTET Bengt Nylén Ordförande, Skanska Electro AB, Malmö Hans Enström Vice ordförande, EIO, Stockholm Gösta Allthin Tranås Eltjänst AB, Tranås Hans Hallin Närkes Elektriska AB, Örebro Staffan Påhlsson Bravida Sverige AB, Västra Frölunda Owe Hallgrèn EIO, Växjö Åsa Kjellberg Kahn Sekreterare, EIO, Stockholm UTBILDNINGSUTSKOTTET Gösta Allthin Ordförande, Tranås Eltjänst AB, Tranås Bo Andersson Midroc Electro AB, Jönköping Bo-Lennart Holmsten Elajo Elinstallationer AB, Kalmar Conny Jönsson Levins Elektriska AB, Hässleholm Lars Lundell YIT Sverige AB, Stockholm Sven Olof Andersson EIO, Örebro Anders Elf EIO, Stockholm Ulf Pettersson Sekreterare, ECY, Linköping BRANSCHUTSKOTTET Göran Nordin Ordförande, Elgruppen AB, Örebro Hans Enström Vice ordförande, EIO Stockholm Thomas Carlsson Elteknik EEA AB, Lidköping Leif Ernelind Skandia Elmontage AB, Göteborg Kjell Lundmark E/S Installation AB, Skellefteå Lars G Andersson EIO, Stockholm Johan Lysholm Sekreterare, EIO, Stockholm ELSÄKERHETSUTSKOTTET Göte Norlander Ordförande, Krokoms Elektriska AB, Krokom Curt Cevenell Ce-Ce Elservice AB, Stockholm Lennart Mårland Emil Lundgren AB, Göteborg Keijo Sjölund Midroc Electro AB, Gävle Bo Gustavsson EIO, Falun Lennart Månsson EIO, Malmö Tord Martinsen Sekreterare, EIO Stockholm KVALITETS- OCH MILJÖUTSKOTTET Benny Klang Ordförande, Stockholms El-Team AB, Bandhagen Lars-Åke Ericsson Kempes El, Kramfors Anders Henrikson YIT Sverige AB, Solna Erik Oskarsson Närkes Elektriska AB, Örebro Lennart Månsson EIO, Malmö Pär Lanner Sekreterare, EIO, Stockholm TELE- OCH DATAUTSKOTTET Gunnar Olson Ordförande, Bravida Sverige AB, Göteborg Dan Olsson Telekontakt AB, Partille Per Ove Pettersson J & P Elmontage Visby AB, Visby Björn Stålstierna Telehantering i Stockholm AB, Stockholm Roger Almholt EIO, Skåne Örjan Borgström EUU, Nyköping Joakim Carlsson Sekreterare, EIO, Stockholm STORFÖRETAGARBEREDNINGEN Bengt Nylén Ordförande, Skanska Electro AB, Malmö Thomas Carlsson Elteknik EEA AB, Lidköping Curt Frenmark Securitas Larm AB, Stockholm Hans Hallin Närkes Elektriska AB, Örebro Karl-Ivar Jönsson Midroc Electro AB, Sandviken Jörgen Mattsson YIT Sverige AB, Mölndal Gunnar Nilsson Emil Lundgren AB, Göteborg Göthe Nilsson El & Industrimontage Svenska AB, Umeå Staffan Påhlsson Bravida Sverige AB, Västra Frölunda Tomas Sandstedt Elajo Elinstallationer AB, Oskarhamn Anders Elf Sekreterare, EIO, Stockholm 17 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

18 SMÅ- OCH EGENFÖRETAGARBEREDNINGEN Hans Engvall Ordförande, Elteknik i Gävle AB, Gävle Bengt Swartz Vice ordförande, Åby Eltjänst AB, Norrköping Johan Johansson Eltjänst i Falkenberg AB, Falkenberg Peder Johansson Skellefteå Elektriska AB, Skellefteå Ulf Johnson Johnsons El AB, Åre Bo Jonsson El & Säkerhet i Skåne AB, Malmö Mats Norenäs Wikmans Elektriska AB, Uppsala Jan Olofsson JIO Eltjänst AB, Älvängen Åke Olsson Elcommunications Sweden AB, Karlshamn Per-Olov Rosander El & PC Installationer AB, Örebro Marie Qvennerstedt Lennströms El AB, Stockholm Hans Tedesjö Sekreterare, EIO, Linköping REPRESENTATION I SVENSKT NÄRINGSLIV Föreningsmötet valde följande representanter för EIO inom Föreningen Svenskt Näringsliv. STYRELSELEDAMOT Gösta Allthin STÄMMOOMBUD Gösta Allthin Thomas Carlsson Hans Engvall Hans Enström Hans Hallin Göran Nordin Bengt Nylén Per Ove Pettersson Staffan Påhlsson Tranås Tranås Lidköping Gävle Stockholm Örebro Örebro Malmö Visby Västra Frölunda EIO:s representant i Svenskt Näringslivs SME-kommitté har varit Hans Engvall. EIO:s representant i Svenskt Näringslivs grupp för arbetsmiljöhandläggare har varit Lennart Månsson. REPRESENTATION I ELBRANSCHENS CENTRALA YRKESNÄMND (ECY) GEMENSAM MED SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Anders Elf, Stockholm, ordförande, Ulf Pettersson, Linköping och Bo-Lennart Holmsten, Kalmar, Karin Björklund, Nyköping, sekreterare. REPRESENTATION I ELTEKNIKBRANSCHENS ARBETSMILJÖKOMMITTÉ (ETAK) GEMENSAM MED CF, SIF, LEDARNA OCH SEF EIO har representerats av Lennart Månsson, Åsa Kjellberg Kahn, och Leif Sjöström, Sandviken. REPRESENTATION I ELBRANSCHENS UTVECKLINGS- OCH UTBILDNINGSCENTER (EUU) Per Åke Nilsson, ordförande, Bengt Nylén och Hans Enström som ordinarie styrelseledamöter med Gösta Allthin, Bo-Lennart Holmsten och Ulf Pettersson som suppleanter. REPRESENTATION I ELSÄKERHETSVERKET Tord Martinsen har varit representant för elinstallatörerna i Elsäkerhetsrådet. Ledamöterna i rådet utses av regeringen. REPRESENTATION I SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN (SEK) Representant i SEK:s styrelse har varit Hans Enström. Representant i SEK:s fullmäktige har varit Tord Martinsen. Tord Martinsen har även varit representant i SEK:s TK 64 (Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock) och arbetsgrupper för jordfelsbrytare, värmekablar och värmefolier, besiktning, frågor och svar, ställverksrum i byggnader och medicinska lokaler. Han har även representerat EIO i TK 724 Drift och underhåll av elanläggningar, TK 23 Installationsmateriel och TK 89 Brandriskprovning. Joakim Carlsson har varit representant i SEK TK 79 (Larmsystem) samt i TK 215 (Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning). Örjan Borgström, EUU, Nyköping, har varit EIO:s representant i SEK TK 209 (Kabel-TV). Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

19 REPRESENTATION I SVENSK ENERGI Representant i Svensk Energis kommitté Mätning och Installation har varit Tord Martinsen. Representant i Svensk Energis kommitté IBH, Installationsbestämmelser för högspänning har varit Tord Martinsen. REPRESENTATION I BRANDSKYDDSFÖRENINGENS ELEKTRISKA NÄMND (EN) Tord Martinsen har varit representant i EN som ordinarie styrelseledamot och i EN:s tekniska utskott som ordinarie ledamot. REPRESENTATION I SVENSKA BRANDSKYDDSFÖRENINGEN (SBF) Representant i SBF:s regelgrupp för brandlarm har varit Joakim Carlsson. REPRESENTATION I SEMKO Representant i Semko AB:s Certifieringskommitté, Rådgivande Nämnd samt Intertek Semkos Certifieringskommitté och Rådgivande Nämnd har varit Tord Martinsen. REPRESENTATION I KRETSLOPPSRÅDET Representant i Kretsloppsrådets projektgrupper som ingår i Byggsektorns Miljöprogram har varit Pär Lanner. REPRESENTATION I RÅDET FÖR BYGGKVALITET (BQR) Representant för installatörerna i Rådet för byggkvalitets referensgrupp Best Practice Project har varit Pär Lanner. REPRESENTATION I BYGGANDETS KONTRAKTSKOMMITTÉ (BKK) Representation i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté har varit Åsa Kjellberg Kahn och suppleant Pontus Vrethem, YIT Sverige AB. REPRESENTATION I SVENSK BYGGTJÄNST Representant i Svensk Byggtjänsts referensgrupp för AMA-Nytt har varit Kåre Nordin och Örjan Bergström, EUU. REPRESENTATION I FÖRENINGEN FÖR ELEKTRICITETENS RATIONELLA ANVÄNDNING (FERA) Representant i FERA:s styrelse har varit Kåre Nordin. REPRESENTATION I INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB (INCERT) Ordinarie ledamöter i INCERT:s styrelse har varit Hans Enström och Johan Lysholm med Roger Almholt som suppleant. REPRESENTATION I EUROPEAN ASSOCIATION OF ELECTRICAL CONTRACTORS (AIE) Representanter i AIE har varit Hans Enström och Gösta Allthin. Representant i AIE Task Force Standardization and Safety har varit Tord Martinsen. KANSLI Den operativa verksamheten inklusive service till medlemskåren bedrivs av EIO Medlemsservice AB. Beträffande det ekonomiska utfallet av bolagets verksamhet hänvisas till särskild avgiven årsredovisning. EIO:s verksamhet har i huvudsak bestått av finansförvaltning. Arbetet vid EIO:s kansli har letts av verkställande direktören Hans Enström. Lars Törnberg har varit föreningens ekonomichef, ansvarat för regionverksamheten samt varit föreningens IT-chef. Johan Lysholm har arbetat som marknadschef och ansvarat för bransch- och marknadsaktiviteter. Åsa Kjellberg Kahn har varit föreningens förhandlingschef och chefsjurist. Tvisteförhandlingar och övriga centrala förhandlingar liksom rådgivning och information i avtals- och arbetsrättsliga frågor, har handlagts av Gunilla Blomberg Rengård, Anders Elf, Johan Gillberg och Ulf Nordström, lönefrågor av Johan Gillberg och Anders Kågner, med Åsa Kjellberg Kahn som förhandlingschef. I den centrala förhandlingsverksamheten har även ingått en förhandlingsgrupp bestående av Owe Hallgrèn, Leif Pettersson, Henrik Junzell, Thomas Lansing och Anders Kågner. Rådgivning och information i arbetsrätt, entreprenadjuridik och offentlig upphandling liksom processföring i arbetsrättsliga tvister har ingått i arbetsuppgifterna för föreningens jurister Åsa Kjellberg Kahn och Ulf Nordström. Lars Engell har arbetat med entreprenad- och branschjuridik. 19 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

20 Kåre Nordin har ansvarat för produktion och uppdatering av EIO:s prisdisketter, kundprislista och indexfrågor samt handlagt elsäkerhets- och CE-märkningsfrågor. Lennart Månsson har haft det rikstäckande ansvaret för arbetsmiljöfrågor, Pär Lanner har ansvarat för EIO:s kvalitets- och miljöfrågor. Inger Grape och Carina Braskén har innehaft sekreterarfunktioner. Carina Braskén har varit VD-sekreterare och ansvarat för EIO- VISIONEN. Carina Braskén avslutade sin anställning på EIO den 20 oktober. Lars G Andersson har ansvarat för introduktionsutbildningen av nya medlemmar samt handlagt försäkringsfrågor och uppgifter inom områdena ekonomi och skatter. Carl Leijon har arbetat på IT-avdelningen som driftansvarig och Jens Chef som systemutvecklingsansvarig. Tord Martinsen har ansvarat för elsäkerhetsfrågor samt handlagt tekniska frågor och representerat EIO i ett stort antal arbetsgrupper och tekniska kommittéer inom bland annat Elsäkerhetsverket, SEK och SEMKO. Joakim Carlsson har ansvarat för området tele/data/säkerhet. Lena Widman och Åsa Anderberg har ansvarat för föreningens medlemsärenden. Peter Olofsson och Anders Runwall har tillsammans med Lena Nordlund ansvarat för föreningens informationsfrågor fram till den 30 september då Lena Nordlund pensionerades. I november anställdes Mikael Grönlund och Sofia Pettersson som webbredaktör respektive informatör på informationsavdelningen. Redaktör och ansvarig utgivare för Elinstallatören har varit Henrik Nygård. Redaktionen har i övrigt bestått av Robert Weström som ansvarat för annonser. Ulf Pettersson har, med Karin Björklund som sekreterare, ansvarat för utbildningsfrågor samt rekryterings- och yrkesutbildningsfrågor i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY. Pontus Slättman anställdes till ECY i augusti. MEDLEMMAR 2006 Medlemsantalet samt antalet hos medlemsföretagen anställda arbetstagare framgår av nedanstående uppställning. SUMMA ARBETSTAGARE vid årets början vid årets slut AVGIFTER 2006 ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONEN EIO Inträdesavgift har debiterats med kr per företag Avgift till konfliktfond EIO MEDLEMSSERVICE AB 0,08% på lönesumman för samtliga anställda FAST SERVICEAVGIFT 0 anställda 700 kr per medlem 1-3 anställda kr per medlem > 3 anställda kr per medlem RÖRLIG SERVICEAVGIFT Fullservice Grundservice SVENSKT NÄRINGSLIV 0,77 % på total lönesumma 0,45 % på total lönesumma FÖRETAG OCH KONCERNER MED HÖGST 249 ANSTÄLLDA, INKLUSIVE VD OCH ÄGARE 0,09 % x lönesumman minskad med ett grundavdrag på kr Svenskt Näringsliv 0,037 % föreningsavgift Svenskt Näringsliv Service AB 0,053 % serviceavgift FÖRETAG OCH KONCERNER MED MINST 249 ANSTÄLLDA, INKLUSIVE VD OCH ÄGARE 0,07 % x summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Svenskt Näringsliv 0,029 % föreningsavgift Svenskt Näringsliv Service AB 0,041 % serviceavgift MEDLEMMAR ARBETARE ÖVR.ARBETSTAG. Vid årets början Inträde under året Utträde under året Ändring av antalet arbetstagare vid företag som vid periodens början tillhörde föreningen Vid årets slut Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 2014 Erik Haara, VD Per Sjöhult, Ordförande VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 Under 2014 präglades föreningen och branschen av utveckling och framtidsanda. Samhället

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi www.gbf.se Innehållsförteckning Per Sjöhult, VD Anders Berling, Ordförande Central verksamhet 4 Gemensamma projekt 8 Utbildning och rekrytering 10 Glasmästerigruppen 12 Bilglasgruppen 14 Fasadgruppen 16

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer