en tidning från nya moderaterna i östergötland # En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND"

Transkript

1 om en tidning från nya moderaterna i östergötland # En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

2 # ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen skickas till medlemmar i Moderata Samlingspartiet i Östergötland fyra gånger per år. Om handlar om politik, Östergötland och nya moderaterna. Om du har frågor, funderingar, synpunkter eller förslag; tveka inte att kontakta oss. Tidningen är tryckt hos LTAB med vegetabiliska färger på svanenmärkt papper. Tänk på miljön och lämna tidningen till återvinning när du inte vill ha den längre. Utgiven av Nya Moderaterna i Östergötland Nygatan 31 B Linköping Ansvarig utgivare Christian Gustavsson Redaktör Björn Bergdahl Grafisk form & Layout Martin W. Landl LANDL VISUELL KOMMUNIKATION Under slutet av förra året presenterades Pisa-undersökningen, en internationell mätning som mäter 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Den visar att svenska elever fortsätter att tappa kunskaper i jämförelse med många andra länder. Det är en allvarlig signal, men det gäller att dra rätt slutsatser. Skolan har under decennier haft många problem att brottas med. Färre elever som nått kunskapsmålen, negativa attityder till betydelsen av utbildning och skola, stökiga skolmiljöer och elever som lämnas att ta för stort eget ansvar för sitt lärande. Tillsammans med en allt stressigare arbetsmiljö och en dålig löneutveckling har också möjligheten att rekrytera och behålla bra och erfarna lärare i skolan försämrats. Tyvärr finns inga enkla lösningar som ger snabba kunskapsresultat. Istället för att söka snabba lösningar på komplexa problem måste vi fortsätta arbeta långsiktigt. Det lokala ledarskapet har stor betydelse för utvecklingen och i de kommuner där moderaterna finns med i ledningen vet vi det. I Alliansstyrda Linköping, i motsats till många rödgröna kommuner, ser vi en positiv kunskapstrend. Meritvärdet i åk 9 ökar sedan 2008 och nådde sitt högsta värde någonsin under Pojkarna, som tidigare halkat efter, förbättrar nu markant sina resultat. Därför är det viktigt att dra rätt slutsats. Pisa-resultaten visar inte att förändringen av svensk skola måste sluta, utan att den måste genomföras. Den visar inte att fritt val av skola skapar problem, utan att brist på valfrihet gör det. Men att förändra lagar och reglementen kommer inte ensamt ge resultat om vi inte har kompetenta och engagerade lärare i klassrummen. Där har vi politiker lite att bevisa, genom hur vi lönesätter goda pedagogiska resultat och i vår förmåga att vara långsiktiga i skolans förändringsarbete. Senaste året har en arbetsgrupp, under ledning av Caroline Unéus från Motala, arbetat med att utveckla vår regionala skolpolitik. Förslagen har varit ute på remiss hos våra föreningar i länet och under våren blir resultatet en del av vårt handlingsprogram för hela Östergötland. Jag tror nämligen inte att vi kan ha ett viktigare löfte inför 2014 än en bättre förskola och skola, som ger våra barn och ungdomar den utbildning de förtjänar i hela Östergötland! CHRISTIAN GUSTAVSSON Foto: Emil Henestål

3 POLITIK TEMA Valfokus i Västerås Första helgen i februari samlades 450 valledare från hela landet i Västerrås för två dagar av inspiration, kunskapsinhämtning och laddning inför valrörelserna Ett antal engagerade talare varvade av ministrar som berättade om sina bästa kampanjtips. Här är några utav höjdpunkterna under Valfokus. En modern skolpolitik för alla Fredrik Reinfeldts tal Den som är bäst på jobben är den som ska vinna valet och vi ska vara bäst på jobben sa statsministern i sitt engagerade och energifyllda anförande. Att ta bort handelshinder i Europa för att främja svensk export och ordning och reda i ekonomin var också något som betonades. Det är genom att fler kommer i arbete som fler kan få friheten att forma sina egna liv men också som vi får möjlighet att finansiera våra gemensamma ambitioner när det gäller vård, skola och omsorg. Lansering av Hallå Sverige -appen Under helgen landserades Hallå Sverige appen som innehåller olika funktioner för att underlätta vid framförallt samtalskampanjen. Med några enkla knapptryck kan du rapportera in dina samtal med också se statistik över hur det går för dig, din förening/kommun, Östergötland och Nya Moderaterna i stort - allt samlat i lättöverskådliga topplistor. Här finns också nyheter med dagsaktuell politik riktat till dig som kampanjar och kortfakta om nära 100 politiska områden. Appen laddas enkelt ner via: modapp.moderat.se/info/ Lansering av kampanjhandboken Samtidigt landserades också Kampanjhandboken där du får tips och idéer på hur du kan kampanja lokalt. Det handlar om hur du bygger upp en lokal valplan, utformar det lokala budskapet och når ut i media. Om samtalskampanjer, personvalskampanjer och kampanjer i sociala medier. Boken avslutas med 53 konkreta kampanjtips från olika delar av landet. Kontakta länsförbundet om du vill ha ett exemplar. Så vann Høyre i Norge I förra årets val till Stortinget gick Høyre fram med 9,6 procentenheter till 26,8 % och Erna Solberg är numera Norges statsminister. Gunnar Kongsrud från vårt systerparti pratade om hur man hade lyckats. Hans viktigaste budskap var att vi borde fokusera på våra lösningar på verkliga problem för vanliga människor och undvika att kritisera andra. Det skulle göra att vi uppfattades som varmare och mer positiva. Ett annat budskap var att val vinns i mötet med människor totalt hade Høyre gjort samtal genom dörrknackning. Dörrknackning i varje förening En som förövrigt var ute tidigt och knackadedörr, redan 2006, var migrationsminister Tobias Billström som beskrev sin dörrknackningskampanj. I årets valrörsle kommer han att gå ut och knackadörr i samtliga föreningar i Malmö, som är hans valkrets. Inspirerad av detta så valde undertecknad att redan samma helg gå ut med en utmaning till alla föreningar i Östergötland innan den 14 september i år vill jag komma ut och knackdörr i samtliga föreningar i Östergötland totalt finns 29 geografiska föreningar i länet. Så när ni har satt datum för samtalskampanjerna hör av er till mig jag kommer! FREDRIK SJÖSTRAND Just nu genomgår Sverige den största skolreformen någonsin. Moderaterna tillsammans med alliansen reformerar alltifrån läroplan, kursplaner, lärarutbildning till elevernas betyg. Redan efter två år i reformen har vi kommit en bra bit på vägen men processen är lång och att vända kunskapstrenden i skolan kommer att ta tid. Med fortsatt målmedvetet arbete både på kommunal och riksnivå kommer svensk skola inom ett antal år kunna ge de bästa förutsättningar för våra barn och unga. Moderat skolpolitik kännetecknas av att kunskap sätts i centrum. Skolan är platsen där kunskap förmedlas. Under många år har svensk skola nedprioriterat kunskap och skolan har istället varit en arena för social samvaro. Men kunskap är viktig för att den enskilda individen ska kunna klara sig i dagens samhälle. Framförallt ger kunskap människor verktyg att kunna bryta och förebygga utanförskap och komma till egen försörjning. När vi ger alla barn och ungdomar samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen så utjämnar vi också livschanserna. Vi gör ungdomarna förberedda för arbetslivet och vi ger dem möjlighet att, med sin utbildning, vara konkurrenskraftiga, för både svensk och internationell arbetsmarknad. Varje elev är unik och moderat skolpolitik vill sätta varje elev i centrum. För att göra det måste skolan präglas av flexibilitet och valfrihet. Skolan måste vara lyhörd och hitta individuella lösningar som gör att varje elev kan komma så långt som möjligt. Lärarna är avgörande i svensk skola. Lärarna måste tillåtas att vara lärare och undervisning och planering måste prioriteras. Lärarna måste ges regelbunden fortbildning så de kan fördjupa sina ämneskunskaper och vidareutveckla sina undervisningsfärdigheter. All undervisning ska baseras på vetenskaplig grund och genom väl beprövad erfarenhet. Moderaterna har också arbetet hårt för att skapa rätt förutsättningar för studiero och trygghet i skolan. Om alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap måste de känna sig välkomna till skolan. Ingen får stå utanför på grund av mobbing eller av andra orsaker. Moderaterna vill ge alla människor en bra start därför är förskolan, skolan och gymnasiet avgörande för hur människor ska lyckas senare i livet. Fortsättning på nästa uppslag

4 OM TEMA PISA Under hösten kom den så kallade PISA-rapporten (Programme for international student Assessment). PISA är en internationell undersökning, där hela 65 OECD-länder medverkar. PISA mäter hur väl skolan i olika länder lyckats rusta femtonåriga elever att möta framtiden. PISA-undersökningen riktas till tre ämnesområden; läsförståelse, matematik och naturvetenskap. PISA-testerna är utformade på ett sätt som gör att eleverna måste kunna tillämpa sina kunskaper i olika sammanhang. Barnen ska kunna förstå processer, tolka och reflektera information och lösa problem. Man kan kort säga att PISA mäter det livslånga lärandet. ranking i jämförelse med andra OECD-länder när det gäller PISA-resultaten. Framförallt har pojkar och lågpresterande elever försämrat sina resultat. Flera alliansstyrda kommuner i Sverige går dock emot trenden och ökar istället resultaten i skolan. Linköping är en av dessa kommuner medan den vänsterstyrda kommunen Norrköping visar på sjunkande skolresultat. Sverige har tappat de försämrade PISA-resultaten kan vara många men moderaterna tror bland annat att införandet av den så kallade flumskolan på 70-talet där lärarnas auktoritet nedvärderades och vuxenvärldens ändrade attityd till vad skolan hade för roll kan ha bidragit till att dagens ungdomar inte ser betydelsen av att studera. Skolan har inte haft någon verklig betydelse. Genom skolreformen alliansen nu genomför upprioriteras skolans betydelse, lärarna- och rektorernas roll och kunskapen sätts i centrum. Gryts skola räddades genom kommunalt beslut skärgården får fortsätta leva Anledningarna till Gryts skola ligger i Valdemarsviks kommun och är kommunens minsta skola. Här går 20 elever i olika åldrar. Hälften av barnen i Gryts skola bor på öar utan fast landförbindelse. Flera av barnen startar redan sin skoldag med skolbåt strax efter sex på morgonen. Den politiska majoriteten med (S), (V) och (MP) och det lokala nybyggarpartiet föreslog inför verksamhetsåret 2014 en nedläggning av Gryts skola. Alliansoppositionen ville att skolan skulle prioriteras och få leva kvar. och nedläggningen blev känd i Gryt skapades en stor oro i samhället. Demonstrationer genomfördes, skyltar sattes upp och många insändare som handlade om vikten av skolans varande i Gryt publicerades. Det samlades också in väldigt många namnunderskrifter för en folkomröstning och ortsbors undrade över om majoriteten verkligen förstod vad de föreslog. Slutligen bildades också en facebookgrupp. När budgetförslaget Skolan ska vara kommunal Under den här mandatperioden har moderaterna tillsammans med övriga Allianspartier beslutat att förbättra villkoren för lärare och att prioritera upp kunskap genom reformer som förstärker skollagen, förtydligar kursplaner, ändrar betygsnivåer och ställer högre krav på lärarutbildningarna. Moderaterna har däremot ingen gemensam överenskommelse med allianspartierna att återförstatliga lärarkåren. Reformen som svensk skola nu genomgår är stor och omfattande och i nuläget behöver alla som finns i skolan personal och elever arbetsro för att reformen ska få sätta sig. Vi behöver inga nya reformer som tar kraft och tid från huvuduppdraget. Frågan om att återförstatliga skolan har väckts som ett resultat av att kommunerna inte sägs klara av att leverera en likvärdig utbildning för alla elever. Men moderaterna anser inte att ett förstatligande av skolan är en garanti för att skolan ska bli bättre. Det är mer konstruktivt att ta fasta på den skola vi har. Genom att stärka lärarna i sin undervisning och kommunerna i sitt huvudmannaskap så har vi goda möjligheter att utveckla skolan. Staten har fortfarande huvudansvar gällande utformning av skollag och styrdokument. Moderaterna tror också att en centralisering ökar avståndet mellan beslutsfattare, lärare och elever. Ofta är det avgörande att lokala politiker har nära anknytning och kunskap om verksamheterna för att besluten ska landa rätt. Att besluten som rör skolor och förskolor tas i kommunerna är därför rätt. Då kan politiker ta beslut som utgår från hela kommunens behov och då kan enskilda kommuninvånare vara med och påverka besluten lättare. Anna Nilsson, gruppledare för moderaterna i Valdemarsvik berättar; skulle få finns kvar om vi kunde gå med på resterande budgetförslag. Vi i den borgerliga oppositionen ville precis som invånarna ha kvar skolan. Gryts skola måste ses som en skärgårdsskola och den måste få lov att vara liten. I Gryts skola går också relativt många elever om man jämför med andra skärgårdsskolor. Grytsborna tillsammans med oss politiker i oppositionen lyckades på så sätt rädda skolan. Men bara tillfälligt. Dess öde hänger samman med vem som vinner valet i höst. Vi ansåg att konsekvenserna för kommunen, skärgården och vår turistnäring kunde bli många om skolan stängdes. Om man bortprioriterar service till bofasta i skärgården så kommer det på sikt inte att finns någon bofast befolkning kvar. Risken är då att företag som jobbar med turistnäring försvinner, arbetstillfällen förvinner och landskapet växer igen. Vill vi ha en levande skärgård så måste det finnas en skola. Genom målinriktat oppositionsarbete fick vi dagen innan budgetfullmäktige ett erbjudande av majoriteten. Skolan Grytsborna har valt att skicka in en ansökan om att driva friskola och de förhandlar i nuläget med kommunen om att få köpa skolbyggnaderna. Gryts skola är ett bra exempel på hur lokala politiker tar beslut som kan påverka positivt i en bygd. Med en statligt ägd skola blir ett sådant arbete försvårat. TEXT & BILD: SOPHIA JARL

5 OM TEMA Spännade utveckling i Ödeshög Norrköpings elevers olika behov kräver Efter en spännande dag i Ödeshögs skolor känner jag att det kommer ta tid att smälta intrycken. Detta är verkligen en kommun där skolan har fått ta plats och det med den äran. Modern teknik finns överallt. Skolan jobbar efter principen ett till ett, vilket innebär att alla elever från årskurs 4 har sin egen dator. Lektionssalarna är utrustade med nya så kallade smartboards som gör att lärarna kan spara ner det de har skrivit på svarta tavlan och lärt ut under lektionerna. Kunskap som också kan laddas ner av elever som vill repetera det som gåtts igenom eller av elever som varit borta. Ja, till och med den nya förskolan Skeppet är utrustad med ny teknik. Men som en lärare uttryckte saken: självklart blir ingen skola bra av bara datorer, det måste vara en fungerande skola i grunden och det intrycket fick jag verkligen med mig. I den nyrenoverade förskolan fanns förutom omsorg ett stort fokus på att stimulera barnens intresse och nyfikenhet enligt mottot se tänka göra. Det fanns också ett påtagligt engagemang Hans Wågbrant är lärare med ansvar för IT-utveckling bland personalen för forskning och för att utveckla sin pedagogik som baseras på Reggio Emilia. Intressant var också förskollärarnas fokus på att ge barnen ett matematiskt språk och då på ett sätt som successivt ska förbereda barnen för skolan. På lågstadiet fick jag vara med på ett elevråd där tio fantastiska ungar från 7 till 10 år förde en seriös diskussion om alltifrån gemensamma regler i bollekar till skolgårdens utformning. Tillbaka på högstadieskolan fick jag ta del av ett intensivt värdegrundsarbete som pågått sedan många år. Det var elever som berättade om projekt skolan driver om alltifrån nätmobbning, utanförskap till rasism. Ca 15 elever hade också varit med på en resa till Auschwitz. De berättade mycket gripande om vad de hade sett och hur de hade upplevt studieresan. Vidare fick jag höra om elever som förbereder sina egna utvecklingssamtal och skriftligt får reflektera över sitt lärande varje termin. Dagen avslutades med att jag fick vara med på en samling där en av regeringens viktiga satsningar för att öka kunskaperna i matematik omsattes i praktisk handling. Det så kallade mattelyftet. Det var sex mattelärare som satt sig på skolbänken för att via kollegialt lärande, lärare som lär lärare, kunna förbättra sin undervisning. Lärarna i Ödeshög var mycket nöjda med sin fortbildning. En uppfattning de delar med 80 % av svenska mattelärare enligt en undersökning som Lärarnas riksförbund nyligen har gjort. Rektor såg nu med stor förväntan fram emot en motsvarande satsning regeringen utlovat för att lyfta läsningen. Besöket i Ödeshög blev en intensiv skoldag varvad med många viktiga samtal om pedagogisk utveckling. Det händer verkligen mycket spännande i svenska skolor. BETTY MALMBERG FOTO: Sofia Johansson snabba beslut Allt fler människor från andra länder väljer att bosätta sig i Norrköping. Det ökar trycket på skolan och förskolan att kunna ta emot barn från andra kulturer och med annat modersmål än svenska. Barnens behov kan man bäst ta reda på genom skola och förskola eftersom barnen spenderar mycket tid i skolan. På Matteusskolan i Norrköping går många nyanlända barn i olika åldrar. Barnen kommer från Somalia, Iran och Irak, från Syrien och flera andra länder. Många av barnen bär en otrygg ryggsäck från krig och förtryck. På skolan finns ett team av starkt sammansvetsade lärare och pedagoger som sluter upp runt barnen och försöker hitta vägar för att få både barn och föräldrar att känna sig välkomna till Norrköping. Genom att undervisa de nyanlända barnen i grundskolans alla ämnen på svenska och med hjälp från modersmålslärare har man hittat en väg att få eleverna snabbare integrerade i de ordinarie klasserna. Dels genom språkduschen av det svenska språket och dels genom att inte utesluta ämneskunskaperna. Behoven i Norrköpings skolor förändras mycket över verksamhetsåren och förändringarna beror nästan helt på barnens specifika behov. Vissa år har Norrköping ett större behov att kunna omdestinera resurser mellan förskolor och skolor för att elevgrupperna ändras. Då är det också viktigt att vägen till beslutsfattare och beslut är korta och effektiva. I Norrköping har vänstermajorieten ett gott utgångsläge med driven, duktig personal och med möjlighet att nyttja sina lokala mandat hur skolorna ska drivas. Tyvärr har man valt att prioritera ned resurserna till skolan och efter tjugo vänsterstyrda år är resultaten i skolan dåliga. Skolan utvecklas bäst utifrån lokala förutsättningar men kräver att kommunerna prioriterar utbildning för att säkerställa en likvärdig skola över hela landet. Det vi inte avsätter som resurser i förskola och skola får vi avsätta i mångdubbla sociala insatser senare i livet. SOPHIA JARL

6

7 MUF ÖSTERGÖTLAND MUF ÖSTERGÖTLAND MUF ÖSTERGÖTLANDS NYA DISTRIKTSSTYRELSE 2014 DO:N HAR ORDET den 1-2 februari VAr det dags för årets distriktstämma. traditionsenligt höll den till i linköpings stadshus, där diskussionerna var hetare än någonsin under två dagars tid. här nedan presenterar vi den nyvalda distriktstyrelsen. 1. Jag studerar affärsjuridik vid Linköpings universitet. Uppvuxen utanför Skänninge men flyttade till Linköping när jag började studera på gymnasiet. 2. Under det kommande året vill jag vara med och se till att alla kommuner i Östergötland styrs av Alliansen. Utöver det kommer jag jobba för att hela universitetet målas blått i höst! 19 år, linköping Catarina Kärkkäinen LEDAMOT 19 år, LINKÖPING 2. Under året som vi har framför oss kommer mitt fokus att ligga på att vi anordnar bra utbildningar för medlemmar i hela MUF Östergötland. Jag kommer även jobba för att många unga kandidater från MUF står på listorna till kommun och landsting. 2. Jag vill ta mig an MUF Östergötlands mediala utmaningar och genom dessa lägga grunden för valvinst på alla olika nivåer! 1. Glad och vetgirig Link öpingsbo som utöver MUF pluggar statsvetenska p samt är engagerad i diverse utrikespolitiskt inrik tade föreningar. 2. Att Moderaterna får ett starkt väljarstöd i EP-valet (också att MUF:s kandidat Carl-Oskar Bohlin blir invald) och att vi vinner alla valen den 14 september! 17 år, NORRKÖPING 1. Glad 19-åring som pluggar Hållbar Utveckling på Folkungaskolan. Tycker om retorik och skrivande och brinner för ökad frihet och jämställdhet. Christopher Rydaeus MSU-ORDFÖRANDE 1. Jag är en miljöintresserad grabb som gärna spelar tennis på sommaren och åker skidor på vintern. Jag tycker att Vem vet mest är det bästa som hänt svensk television. 19 år, LINKÖPING 2. Jag vill att vi ska synas överallt i distriktet under året och stötta lokalföreningarna i deras arbete att vinna val. Zebulon Carlander LEDAMOT 2. Vi måste tillsammans se till att alla unga människor i Östergötland känner till oss, våra idéer och får frågan om ett medlemskap. Jag tänker också se till att hetsa partiet mer än någonsin att vara ute för att träffa väljare. Många val ska vinnas och det måste vi göra tillsammans! 22 år, linköping 1. Jag är en lantis från Finspång rar som jobbar på lantbruk och stude i Norrköping. Brinner för regionala frågor såsom länets sjukvård. Petter Nordström LEDAMOT 1. Glad och hetsig tjej som studerar beteendevetenskap i Linköping. Älskar mjölk, är rädd för kossor och tycker att PRIDE är något av det roligaste på hela året. Ludwig Tiderman 2:e vice distriktsordförande 18 år, FINSPÅNG John Weinerhall 1:e vice distriktsordförande 22 år, linköping JESSICA HÄGGROTH Distriktsordförande 1. Vem är du? 2. Vad vill du åstadkomma under det kommande året? från Norrköping 1.. Jag är en 17-årig ung kille frihet. allt av st främ och t spor r som älska värvar alla 2. Jag vill att MSU Östergötland ande året. komm det r unde r idée våra r som dela vänstern om mot en kamp tar vi att även Jag vill vinner den. skolan och elevers valfrihet och Jag säger ofta att jag är stolt och glad över att få leda ett så fantastiskt distrikt, efter årets distriktsstämma kan jag inte annat än att lyfta det igen. MUF Östergötland är ett distrikt där vi värnar om varandra, där vi skrattar så vi gråter och där våra olika åsikter bidrar till den fantastiska hets som finns hos oss. Under årets distriktsstämma har medlemmarna i distriktet verkligen visat att allt detta stämmer mer än någonsin och att alla är otroligt taggade på valvinst. Med många propositioner och motioner blev det långa, intensiva, kloka och roliga debatter under helgen. Det var högt i tak och både gamla men framförallt nya ansikten talade starkt för sina idéer i talarstolen. Allt från jobb till landsbygden, rätten till sin egen kropp, EU och skolfrågan debatterades bland annat. Stämman var en helg full med glädje och värme, till och med ett par tårar rann nog längts våra kinder när något alldeles speciellt hände i slutet av stämman. Som en stor förebild, en stöttepelare och en människa som än idag har sitt hjärta hos MUF Östergötland utsågs Gunilla Carlsson till ny hedersordförande. En glad, stolt och tårögd Gunilla fick ta emot stående ovationer från stämman. Hennes varma ord om distriktet och hennes tacksamhet fick nog både en och annan att också fälla en tår. Det känns tryggt, roligt och otroligt bra att ha Gunilla vid våran sida även fortsatt framåt! Nu blickar vi framåt mot det som ska bli Moderata Ungdomsförbundet i Östergötlands absolut bästa år. Vi ska ut på alla länets skolor, vi ska vinna debatterna mot de andra ungdomsförbunden och vi ska hetsa partiet mer än någonsin. Det är många val som ska vinnas och det ska vi göra tillsammans! JESSICA HÄGGROTH

8 INTERVJU Christofer Fjellner MODERAT EUROPAPARLAMENTARIKER Ålder: 37 Bostadsort: Stockholm Familj: Flickvännen Erika från Åland, halvfranska bonusbarnet Gaspard och dottern Ebba. En genuint europeisk familj med andra ord. Utbildning: Statsvetenskap och nationalekonomi i Lund och Uppsala Fritidsintressen: Passionerad synthare som till min förvåning upptäckt att jag är trädgårdsintresserad och gillar att påta i trädgården. FOTO: Peter Knutson Vilken är den största utmaningen för oss Moderater i EU-valet? Den stora utmaningen är att få våra medlemmar att engagera sig och våra sympatisörer att gå och rösta. För med tanke på hur lågt valdeltagandet varit, 45,5%, lär det parti som får flest av sina egna sympatisörer till valurnorna vinna valet. Och därför borde ju detta egentligen vara den enklaste och roligaste kampanjen att engagera sig i. Tänk att en röst egentligen är värd dubbelt så mycket som i ett riksdagsval! Hur skall vi lyckas i valet? Vi måste våga lita på våra moderata kärnbudskap där vi redan har hög trovärdighet. Moderater håller hårt i skattepengar, bekämpar politisk klåfingrighet och byråkrati. Det gör vi i riksdagen, kommuner, landsting och även i Europaparlamentet. För jag är övertygad om att det är politiker med dessa kvaliteter de allra flesta väljare vill ha fler av särskilt i Europaparlamentet. Ska det gå bra för oss moderater i valen i september måste hela partiet engagera sig redan i europaparlamentsvalet i maj. För vi måste göra ett bra valresultat i maj om vi ska lyckas i september. Lyckas vi med att förklara det kommer vi att ha de mest engagerade valarbetarna i europarlamentsvalet. Vilka frågor bedömer du kommer att ha störst inverkan i EU-valet? Jag tror att enskilda men väldigt olika sakfrågor kommer att vara viktiga för enskilda väljare. Det kan vara allt i från att man vill rösta på en kandidat som förstår jordbrukets villkor till att man vill ha någon som arbetar för HBT-personers rättigheter. Det är därför jag försöker engagera mig i många sakfrågor som jag vet berör svenska och moderata väljare. Den övergripande frågan väljarna bör ställa sig i valet är dock vilket EU och Europa vi vill ha. Vill vi ha mer av öppenhet och frihandel och fri rörlighet eller mindre. Ska EU kosta mer eller mindre. Jag har en enkel men viktig princip. Det som är bra med EU är gratis och det som är dåligt är hur dyrt som helst. Det är därför jag värnar de fyra friheterna och bråkar om varenda budgetökning EU överväger. Socialdemokraterna verkar dock resonera precis tvärtom, då de röstar för ett dyrare EU och högre svensk EU-avgift. Hur tror du att det kommer att gå för oss? Jag tror att vi kommer att få ett bättre valresultat än i förra valet. Jag kommer kämpa för att vi ska få minst 25 procent och fem mandat! Hos MUF Östergötland pratar man om att EU endast skall ägna sig åt de fyra friheterna fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Hur ser du på det? Ja, detta är vad EU bör fokusera på. Men för att garantera de fyra friheterna behöver vi dock gemensamma regler på ett antal områden. Ska vi ha fri rörlighet för människor inom unionen behöver vi ju till exempel gemensamma regler för invandring och asyl. Dessutom finns det några, om än få, andra områden där vi vinner mycket på att agera gemensamt. Detta gäller kampen mot gränsöverskridande miljöproblem, men även utrikespolitiken, där vi får större möjlighet att påverka andra länder om vi gör det gemensamt med resten av Europa. Kan EU vara en part för att minska arbetslösheten i Europa, och i så fall hur? Verkligen! Den fria handeln och den fria rörligheten i Europa är avgörande för att bekämpa arbetslösheten, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Över 50% av svensk tillväxt kommer från export och allt fler människor arbetar under en period i livet i något annat EUland. Det är därför det är så allvarligt när socialdemokraternas försöker göra det svårare för människor från ett EUland att arbeta i ett andra EU-land. Den fria rörligheten inom EU är ju inte bara en möjlighet för en polsk lastbilschauför att arbeta i Göteborg utan även förutsättningen för svenska ungdomar att jobba till exempel i London. EU är den institution som måste garantera den fria rörligheterna då medlemsländerna vill begränsa den. Men vi kan inte ta detta för givet - vi behöver fler moderater i Europaparlamentet för att få ett starkare skydd för den fria rörligheten. Varför har vissa EU-länder klarat sig bättre än andra i krisen? Vissa länder, såsom Sverige, hade redan gjort hemläxan och genomfört viktiga strukturella reformer innan krisen. Vi hade en ekonomi som var rustad för att möta krisen. Vi, tillsammans med till exempel Tyskland och Lettland, premierade också under krisen ordning och reda i statsfinanserna framför underbalanserade budgetar och stimulanspolitik på lånad kula. Socialdemokraterna kritiserade givetvis detta, och ville se större underskott i medlemsländerna och en större EU-budget för att möta krisen. Och hur gick det med de länder som följde det receptet, såsom Spanien, Portugal och Grekland. Just det. Nästan samtliga länder som Socialdemokraterna kritiserade klarade sig bättre än de länder som de menade var föredömen. Vilken historisk person skulle du helst vilja träffa? Frédéric Bastiat. Varför? Han var en frihandelsvänlig fransman och sådana växer sannerligen inte på träd. Han skulle kanske kunna hjälpa mig förstå hur jag skulle övertyga mina kollegor om en mer frihandelsvänlig linje. Kan du berätta något om dig själv, som inte så många känner till? Min anfader var den kände prästen Anders Fjellner som var den förste samen som läste till präst. Vad gör du helst en helt ledig dag? Jag har en nyfödd dotter som jag ger all tid jag har. Slutligen, var kan vi hitta och följa dig på sociala medier? Min kampanjsida Fjellner 2014 på på Twitter CFjellner på Instagram. Jag skickar även ut ett kort nyhetsbrev varje vecka till intresserade om vad jag jobbar med just nu.

9 REGIONALT REGIONALT Redo att leda Den nya regionen I snart 8 år har Marie Morell haft det politiska ansvaret för Landstinget i Östergötland. Tillsammans har Alliansen och Vrinnevilistan kapat vårdköerna. Enligt öppna jämförelser så har Östergötland den näst bästa medicinska kvalitén efter alliansstyrda Kronoberg. Landstingets medarbetare blir generellt nöjdare och nöjdare med sin arbetsplats från år till år enligt medarbetarenkäten. Landstinget i Östergötland idag har en urstark ekonomi och har därför kunnat tillföra extra resurser varje år där behoven är som störst. Detta har också gjort det möjligt att rusta landstinget för morgondagens hälso- och sjukvård genom omfattande investeringar på Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset, i Finspång och i Vadstena. Just nu pågår arbetet med hur den politiska organisationen ska se ut för den nya regionen. Arbetet är ännu inte klart men OM kan avslöja att det troligen blir en organisation bestående av tre nämnder samt en regionsstyrelse. Nedan finner du en förenklad bild av hur den nya regionens politiska organisation skulle kunna se ut. Regionfullmäktige (RF) De 101 ledamöterna väljs av östgötarna den 14 september i år. Beslutar om övergripande strategiska frågor, budget, skattesatts och strategiskplan för regionen samt väljer övriga politiska organ. Regionstyrelse (RS) Regionutvecklingsnämnd (RUN) Ansvarar för kulturfrågor (Kulturplanen), attraktivitet, besöksnäring/turism, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, innovation, matchning och kompetensplattformen. Budget, ca 200 miljoner kr. Men just nu går en stor del av Maries tid åt till bildandet av Region Östergötland, ett arbete som hon leder. Från och med 2015 är hon redo att axla ansvaret för Sveriges tredje största region efter Västra Götaland och Skåne. OM har därför ställt några frågor till Marie om vad den nya regionen innebär. Bereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och har det övergripande tillsynsansvaret över nämnderna. Fungerar som ägarstyrelse för den verksamhet som drivs i egen regi, inkl. forskning, personalfrågor, investeringar och regionens bolag. Budget, ca 700 miljoner kr. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) RF Beställarnämnd för all hälso- och sjukvård och tandvård. Analyserar behoven i befolkningen och skriver utifrån detta överenskommelser med den egna verksamheten, genomför upphandlingar och beslutar om vårdval. Fördelar resurser till hälso- och sjukvården samt följer upp resultatet. Budget, ca 9,7 miljarder kr. Marie, kan du kort beskriva, vad innebär det att Östergötland blir en region? Det innebär att landstinget övertar ansvaret för frågor om regional utveckling, som t ex infrastruktur, näringslivsutveckling och kultur, som idag hanteras av regionförbundet Östsam. Samtidigt avvecklas Östsam och landstinget får, enligt lagen, rätt att kalla sig region. Men innebär det inte bara att landstinget tar tillbaka det ansvar man hade innan Östsam bildades? Delvis, men många av de frågor som Östsam jobbar med idag hanterades tidigare av länsstyrelsen eller av kommunerna dessa frågor kommer också att bli den nya regionens ansvar. Vilka är de viktigaste fördelarna med att den nya regionen? Att vi får mer kraft i den regionala utvecklingen i Östergötland när ansvaret blir mera samlat. När det gäller t ex näringslivsutvecklingen ligger Östergötland idag efter andra jämnförbara län här har de nuvarande regionerna som Skåne och Västra Götaland haft en starkare utveckling till stor del på grund av att man är en region. Men hur kommer den nya regionen att påverka medborgarna? Förhoppningsvis genom vi får en större kraft när gäller utveckling för tillväxt, innovationer, kultur och attraktivitet. En annan viktig aspekt är också att östgötarna direkt kan välja de politiker som ska utforma politiken, och kan därigenom också utkräva ansvar i allmänna val. Avslutningsvis, vad händer med sjukvården när landstinget ersätts av en region? Regionen kommer även fortsättningsvis att ha ansvaret för hälso- och sjukvården i länet, som kommer att utgöra mer än 85 % av regionens budget. Samhällsplaneringsnämnd (SPN) Beställare av kollektivtrafiken i länet (kollektivtrafikmyndighet). Ansvar även för översiktlig planering och andra infrastrukturfrågor, inkl länstransportplanen (LTP). Budget, ca 800 miljoner kr. RS HSN SPN RUN

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer