lärande februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program"

Transkript

1 lärande februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

2 Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras under två givande dagar med många utställare och spännande föreläsare. Låt oss aktivt stimulera det kollegiala lärandet med elevernas bästa för ögonen. - Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall Konferensens öppettider Tisdag 17 februari kl , TeachMeet kl Onsdag 18 februari kl Registrering Båda dagarna kl Garderob Obligatorisk garderobsavgift 20 kr (ej tillåtet att ha ytterkläder i lokalerna p.g.a brandrisken) Lunch och eftermiddagsfika Serveras i restaurangen och Galaxen plan 2. Lunch mellan kl Parkering Begränsat antal parkeringsplatser, samåk gärna! Det finns även möjlighet att använda sig av kommunens parkering på Ängen. Information Det kommer att finnas två bemannade informationsdiskar dit du kan vända dig för frågor. En vid entrén och en vid ingången till stora mässhallen. Utställare I stora mässhallen, Galaxen plan1, hittar du våra utställare. Möbelutställningen är på våning 3 i Etern. I Galaxen, plan två ovanför stora mässhallen kommer Barn och utbildningsförvaltningen att presentera Bästa skola 2021 Wifi Anställda inom BoU i Sundsvall, automatiskt uppkopplade via SKPWL med dator/ipad registrerad via IT-service. Ej anställd inom BoU i Sundsvall, loggar in via vårt gästnät Draknätet. Inloggningsuppgifter hämtas i informationen. Mittlärande arrangeras av Barn och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun 2 Foto första sidan: Fredrik Wall

3 Tisdag kl Andreas Skog - Digitala lärresurser för matematikundervisningen I denna workshop undersöker vi hur matematiska förmågor kan utvecklas med stöd av samarbetsverktyg på internet och olika digitala lärresurser. Ta med egen dator och dina bästa länkar så delar vi med varandra på adressen canvases/matte MediaCenter, Region Västerbotten Anna Sjölander - Tillgänglighet får skolan att funka Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, presenterar en modell och ett paket med konkreta verktyg till stöd och hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. I tillgänglighetspaketet ingår ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor. I paketet ingår också en distanskurs om tillgänglighet och Lärmaterialet DATE (framtaget av Handikappförbunden) som riktar sig till elever i årskurs 4-9. Den här föreläsningen kan ses som helt fristående men också som en fortsättning på den föreläsning om Tillgänglighet som SPSM höll på Mittlärande Specialpedagogiska skolmyndigheten Gymnasiskola Tisdag kl Josefin Edlund & Tomas Rex - Biblioteket mer än bara böcker? Josefin Edlund och Tomas Rex, Sundsvalls stadsbibliotek, ger exempel på läsinspirerande aktiviteter. Sundsvalls stadsbibliotek Pella Ödman & Sara Magnusson - ipad som ett av verktygen i undervisningen Pella och Sara berättar och visar hur de inom två arbetsområden (i NO och SO) använt ipad som ett av verktygen. Även om publicering av elevernas arbete på våra klassbloggar. Kyrkmons skola Maria Eriksson - Geocacha med elever Maria berättar hur man kan använda sig av geocachande i undervisningen samt beskrivning av vad geocaching är, regler mm. Nivrenaskolan Anna Hallgren - Fritidshemmet 2.0 Anna kommer att berätta om utvecklingen på S:t Olofsskolans fritidshem. Hur de arbetar med elevinflytande, entreprenöriellt lärande, rastverksamhet, organisationen och allt annat som gör att de bidrar till att eleverna blir aktiva värlsdmedborgare. Kyrkmons skola Anna-Karin Westman & Katina Thelin - Karriärtjänster i praktiken: Förstelärare i Sundsvalls kommun I presentationen kommer Anna-Karin och Katina, som samordnare och forskare, att berätta om de erfarenheter de har från ett nätverk för förstelärare i Sundsvalls kommun. De kommer både att beskriva hur nätverket arbetar och redovisa några tidiga forskningsresultat från en mindre studie de gjort med några av kommunens förstelärare. Centrum för kunskapsbildning Camilla Carlsson - imovie Camilla berättar och visar hur man på ett lättsamt sätt kan dokumentera och reflektera med hjälp av imovie. Granlo förskola 3

4 Christina Comstedt - Finsk matematik med digitalt stöd Finlands största läromedelsserie finns nu även i Sverige Favorit matematik. Det beprövade och framgångsrika läromedlet har en tydlig struktur och är självklart anpassat till Lgr 11. I elevpaketet ingår en digital del med alla texter inlästa, språkutvecklande övningar och matematikordlistor. Studentlitteratur Tisdag kl Mattias Jonsson - Förbättra minnet med bilder Mattias försöker att med några enkla exempel visa hur man går från helhet till detaljer vid genomgångar. Att använda bilder vid genomgångarna som eleverna sedan kan anknyta till när de läser, skapar en bra struktur för dem vid inlärning. Kyrkmons skola Anna-Lena Rehnberg & Karin Fridholm - Förskoleklassnätverk- en del av röda- tråden arbetet i Matfors/Stöde skolområde I Matfors/Stöde skolområde har man under hösten genomfört ett utvecklingsarbete i nätverk med pedagoger i förskoleklass. Huvudsyftet har varit att stärka förskoleklasspedagogerna i sitt uppdrag och att synliggöra deras viktiga verksamhet. Anna-Lena och Karin berättar om bakgrunden till arbetet, hur de lagt upp träffarna och vad de innehållit samt hur tankarna framåt ser ut för att få till ett arbete med röda tråden i ett 1-16 års perspektiv. Matfors/Stöde skolområde, Centrum för kunskapsbildning Mathias Mjörnheim - Digitalt lärande på Skönsmons skola Mathias Mjörnheim, vinnare av årets grundskollärare i Framtidsmyran 2014 och nominerad till Guldäpplet samma år, berättar om hur han arbetar med att digitalisera skolan och eleverna på Skönsmons skola. Mathias är IT-pedagog och undervisar skolans elever i Digitalkunskap, något unikt för just Skönsmons skola. Ni får en grundlig genomgång i vad det innebär och varför det är viktig kunskap att lära ut. Mathias kommer även att berätta och inspirera om skolans arbete med IT-fritids. Skönsmons skola Mariella Ekholm - Rätt att lära En förskolas erfarenheter av intensiv beteendeterapi ibt riktat till barn med autism. Copernicus Förskola Mona Larsson - Temaarbete i sv/eng med hjälp av digitala verktyg Mona kommer att visa och berätta hur hon vid olika temaarbeten låter sina elever använda digitala verktyg. Bergsåkers skola Louise Ridell Ehinger - NE som pedagogisk resurs Tänk om du och dina elever hade Sveriges främsta uppslagsverk, ordböcker och lärresurser i skolan, hemma och i mobilen. Med pedagogiska temapaket med färdiga lektioner. Med utbildningsfilmer från ledande filmproducenter. Med analysverktyg och individuell språkträning. Och mycket mycket mer. Lär dig mer om hur NE kan göra dina förberedelser lättare och lektionerna mer dynamiska samtidigt som du får mer tid för varje elevs behov. Men framför allt hur man väcker nyfikenhet och lust att upptäcka mer! NE Nationalencyklopedin AB 4

5 Tisdag kl Patricia Diaz - Arbeta formativt med digitala verktyg Digitala kanaler är naturliga verktyg för att förbättra och effektivisera det formativa arbetet. I den här föreläsningen, som bygger på en av Patricias böcker med samma namn, berättar Patricia om varför och hur hon och hennes elever arbetar digitalt och formativt. Konkreta exempel för att till exempel synliggöra lärande, stämma av lärande och ge feedback varvas med tankegångar före, under och efter genomförande. Mikael Elias Gymnasium Stockholm Gymnasiskola Foto: Andy Prhat Anna Kaya - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända Vad innebär det att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever och hur kan man lägga upp undervisningen för att eleverna ska utmanas i sitt lärande trots att de är nya i svenska språket? I den här föreläsningen beskriver Anna Kaya, medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, förhållnings- och arbetsätt som kan bidra till att nyanlända elever utvecklar sitt nya språk och sina kunskaper parallellt. Nationellt centrum för svenska som andraspråk Lisbeth Lundahl - Genom skolan på senvägar och villovägar En av skolans största utmaningar är att kunna se till de enskilda elevernas behov och bidra till att kompensera för brister i hemmiljön för att ge unga en god start i livet. En av politikernas viktigaste uppgifter är att ge skolan förutsättningar att klara den utmaningen. Aktuell forskning om ungas vägar genom skolan och ut i vuxenlivet, både utifrån de ungas egna erfarenheter och undersökningar bland verksamma i skolan och kommunala aktörer ligger till grund för föreläsningen. Umeå Universitet Tisdag kl Anders Ullberg - Drakmatte Anders berättar om Drakmatte, ett läromedel i matematik som han med över 30 övningar till interaktiv tavla. Det är skapat för att inspirera lärare i de lägre årskurserna att använda de interaktiva projektorer som installerats i alla klassrum i Sundsvalls kommuns skolor. Drakmatte går att använda på SmartBoard, Activeboard och alla andra interaktiva tavlor och projektorer Materialet är strukturerat efter Lgr11 och har förutom de gemensamma övningarna även arbetsblad som kopieringsunderlag. Drakmatte är gratis. Geijerskolan Anna Ericsson - Learning study I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus. Det är ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas. Lärare som deltar i en Learning study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin undervisning i syfte att förbättra elevernas lärande. Samtidigt utvecklar lärarna kunskap om vad som är mest gynnsamt i undervisningen för att elever ska utveckla detta kunnande eller denna färdighet. Ofta är det kunskapsutvecklingen hos de elever som har minst utvecklad förförståelse som gynnas mest i en Learning study, även om arbetet inte specifikt riktar sig till just denna grupp. En Learning study är baserad på en vetenskaplig teori, variationsteorin vars begrepp används som redskap vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Höglundaskolan/CFK Ann Catrin Sundling Andersson & medarbetare - Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i England Oranisation av särskoleverksamhet i England och att använda gruppen som styrka för att utveckla elevernas fulla potential i grundsärskolan inriktning träningsskola. Föreläsare; lärare och elevassistenter på Norrbackaskolan, ca 15 st berättar och visar bilder av lärmiljön i England och berättar om vilka spår lärdomarna och erfarnheterna från studiebesöket har genererat i det vardaglia pedagogiska arbetet på Norrbackaskolan. Norrbackaskolan Gymnasium 5

6 Sofia Engberg - Genus i förskolan Välkommen till en inspirerande föreläsning om genus och jämställdhet i förskolans värld. Sofia kommer att ge tips på litteratur, forskning, observations-och analysmaterial för förskolan. Äppellunda förskola Annika Nilsson & Karolina Lilja - Den pedagogiska miljöns betydelse Förskolans miljö ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (Lpfö reviderad 2010) Hur kan vi, genom att utgå från våra styrdokument, skapa lärmiljöer som inbjuder till lek, kreativitet och utforskande och vilken betydelse har det för vilka barnen får bli hos oss på förskolan? Alnö/Ljustadalens skolområde & Haga/Bosvedjans skolområde & förskoleklass Lotten Arvidsson - Digital färdighetsträning som utvidgar läromedlen! Vi visar hur extra färdighetsträning flyttas till en digital miljö. När dessutom det digitala är nära sammanknutet med det traditionella läromedlet och dess inlärningstakt, blir träningen både strukturerad och effektiv. Som lärare får du god överblick och även ett effektivt redskap för uppföljning. Eleverna får ett nytt sätt att träna på och de stimuleras och motiveras genom att uppgifterna anpassar sig efter deras individuella förmåga. Med digital färdighetsträning ökar möjligheterna till variation och individualisering. Sanoma Utbildning Tisdag kl Lotta Bohlin - Att levandegöra läroplanen med förmågorna i topp! Att levandegöra läroplanen tillsammans med kollegor och elever. Ett medvetet arbete med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i läroplanen #thebig6 skapar förutsättningar för ett förändrat lärande. Några exempel på detta är #talasomted (tal som berör) #värmeradio (radioprogram) #puppetry (dockteater på engelska) #livsviktigt (poesi) och #enbokdusentskaglömma (romanprojekt). Publikt skolarbete av och med elever! Årstaskolan Andreas Skog - Livet på nätet härligt eller förfärligt? Våra barn växer idag upp med internet som en viktig arena för lek, lärande och identitetsskapande. Hur kan vi som vuxna vägleda dem på ett bra sätt? IT-pedagog Andreas Skog leder ett samtal om nätkulturer, nätmobbning, nätkärlek och ger tips på förhållningssätt och resurser till fortsatt stöd. MediaCenter, Region Västerbotten Lisa Sällvin - Barnhack Vad händer när man kombinerar barns kreativitet och nyfikenhet med den digitala världen? Det ska handla om skapande, teknik, internet of things och om framtidens språk. Vilken kunskap behövs på 2020-talet när dagens unga tar studenten? Mittuniversitetet Elevhälsa För info om förändringar gällande föreläsningar och nyheter se webbsidan. 6

7 Tisdag kl Sigrid Tjällgren - VISOL- Hur gör jag nu? Ca 30 minuters inspirationsföreläsning om VISOL. Sigrid hade aldrig tagit i en ipad och skulle nu ha detta i sin undervisning. Hur ska jag klara detta? Vad gör jag av detta och hur ska de lära sig om jag inte kan? Om barnen kan och inte jag? Vad händer med skriften för hand? Det var många frågor som Sigrid hade att arbeta med. Skönsmons skola Daniel Ahlqvist - Hur kan jag använda mig av multimedia i SOundervisningen I sin inspirationsföreläsning vill Daniel ge exempel på hur man kan arbeta med olika medier såsom film, dator, böcker och så vidare. Han har under sin tid som lärare i Sundsvalls kommun jobbat dels i små grupper med elever i behov av särskilt stöd och även i klasser med elever. Daniel vill försöka förmedla hur han har jobbat/jobbar med SO under dessa skilda förhållanden. Hagaskolan Johan Karlsson - 40-timmars möjlighet eller hinder? På Bredsands skola har man i 3 år arbetat 40 timmar/vecka på arbetsplatsen med bibehållen ferietjänst. De var den första skolan i Sverige där ALL pedagogisk personal i år 1-6 valde att prova det. Målet var bättre arbetsmiljö för personalen och högre måluppfyllelse för eleverna. Vad ser pedagogerna då för effekter efter 3 års arbete? Vilka möjligheter tycker man denna förändring har gett? Vilka svårigheter har man upplevt? Hur har denna förändring påverkat pedagogernas arbetsmiljö och hur har måluppfyllelsen påverkats? Bredsands skola Maria Granqvist - ipad som lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd Hur kan du som lärare stödja elever i behov av särskilt stöd med hjälp av digital teknik? I dag finns nya möjligheter att kompensera elever med svårigheter genom att, till exempel, använda sig av telefoner och surfplattor. Maria pratar framgångsfaktorer och ger en översiktsbild kring vilka verktyg som finns och hur man kan använda dem. Skoldatateket Sundsvall Hanna Lidbom - Kom igång med streaming i förskolan! Vad kan Mediotek Sundsvall erbjuda förskolan och vad finns på Medienavet? Hanna, visar hur du kan hitta och streama inspirerande material för att samla barnen kring en gemensam upplevelse. Ta del av tips på filmer kring värdegrundsfrågor, inspirationslådor, sagor på olika språk och upptäck utbudet av kompetensutvecklingsprogram. Hanna kommer även att fokusera på vikten av källkritik och kritiskt tänkande och hur du som arbetar i förskolan kan utveckla dina kunskaper kring medie- och informationskompetens.mediotek Sundsvall Elevhälsa Mona Coldenberg Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar och funderar, analyserar och drar slutsatser. En grupp som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring. Pedagoger i alla tider har använt en gemensam yta i undervisningen, vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboard. Idag heter vår gemensamma yta SMART Board. Kom och se hur du kan komma vidare med din digitala undervisning med SMART Board med eller utan olika digitala arbetsverktyg såsom datorer, ipads, plattor och /eller smarta telefoner. Netsmart Maria Kanstedt-Rylander - Helt nya möjligheter med interaktiva böcker Idag har i princip alla lärare tillgång till en egen dator. En-till-en-satsningarna sprider sig också som en löpeld över en landet och varje elev har snart tillgång till moderna verktyg i sin skolvardag. I takt med ökande investeringar i teknik väcks fler frågor om innehåll och pedagogik för att elevens nya dator eller surfplatta verkligen ska göra någon skillnad. Gleerups interaktiva böcker är en ny typ av lärverktyg som är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. Här finns allt samlat: texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. I Gleerups interaktiva böcker levandegörs kunskap och det skapas fler möjligheter än någonsin. Tycker du som vi att det är dags att digitaliseringen i skolan fylls med ett pedagogiskt innehåll? Välkommen till en inspirerande introduktion till Gleerups interaktiva böcker och upplev en ny dimension av lärande. Gleerups 7

8 Tisdag kl Ulla-Karin Lundgren Öhman - Mediepedagogik på barnens villkori Vad är egentligen mediepedagogik? Hur då på barnens villkor? Hur kan man jobba mediepedagogiskt med IKT som verktyg? Vad ger det? En föreläsning som varvar tankar, tips och idéer, beprövad erfarenhet i en inspirerande föreläsning för förskolans pedagoger. CMiT Katarina Lycken Rüter - Stöd för lärande och undervisning i en digitaliserad skola Praktiska exempel på hur digitaliseringen påverkar både innehåll och arbetssätt i skolan, och hur Skolverket arbetar för att ge stöd och inspiration till utvecklad undervisning. Skolverket Astrid Frylmark - Berätta tillsammans Att berätta för andra och ta del av andras berättelser är centralt i all språkanvändning. Forskning visar också ett starkt samband mellan sexåriga barns förmåga att berätta och läsförståelsen i senare delen av grundskolan. Vi behöver satsa på både muntligt och skriftligt berättande! Föreläsningen belyser barns berättande och ger praktiska exempel på arbetssätt med särskild inriktning på språkligt sköra barn. OrdAF Astrid Frylmark AB Tisdag kl Mari Anderssson - Möjligheter med appen Strip Design Vad kan göras med appen Strip Design? Det finns användningsområden i alla ämnen och för alla åldrar. Med den här appen kan dina elever göra egna serier med olika syften. Den är enkel och rolig att använda! Det blir en kort inblick i hur appen fungerar. Vi kommer också att titta på olika förmågor i Lgr 11 som kan stödjas med hjälp av den här appen. Mari kommer även att visa exempel på ett bildarbete som mellanstadieelever gjort. Det handlar om att bygga en story i serieform med hjälp av naturmaterial och lerfigurer. Solede skola Sylvie Ekstål Lundstedt - Digitala verktyg i bildämnet I och med våra nya styrdokument Lgr 11 preciserades kraven på att använda digitala verktyg i bland annat bildämnet. Detta innebar tyvärr inte per automatik att alla våra bildsalar utrustades med lämpliga digitala verktyg utifrån bildlärarens önskemål. I denna lilla föreläsning berättar jag hur jag tillsammans med mina elever hittar vägar att arbeta med digitala verktyg i bildämnet genom att använda verktyg vi faktiskt har tillgång till. Nivrenaskolan Anna-Lena Unnis - En padda?! Vad kan man göra med den? Tips och idéer på hur man kan använda en ipad, en dator och en projektor som lärverktyg till en hel klass. Ofta är vi ganska begränsade i vår tekniktillgång på skolorna men vill ändå kunna använda den tekniken vi har på ett smidigt, inspirerande och framförallt kunskapsskapande sätt. Anna_Lenas föreläsning ger tips från hennes egna undervisning, hur man med begränsade medel kan nå långt i att integrera tekniken som en naturlig del av undervisningen. Skönsmons skola Helena Westin - Vår roll som Paddagoger Den pedagogiska verktygslådan fick för en tid sedan ett tillskott, nämligen paddan, alternativt android lärplatta. Gör den skillnad i vår pedagogiska vardag? Hur, när och till vad, men också varför bör IKT verktyg nyttjas i förskolans verksamhet? Net21 8

9 Peter Andersson & Heléne Oskarsson - Skriva med mening I vår tid har det blivit viktigare än någonsin att nå en väl utvecklad skrivförmåga. Samtidigt upplevs skrivandet av många som ett svårt kapitel. Hur kan vi bättre uppmuntra och vägleda elever till ökat självförtroende och förmåga i olika skrivsituationer? Angelägna frågor föreläsningen vill belysa: Vikten av att visa modeller och mönster för skrivandet. Det stödjande samspelet: Samtal Skrivande Läsning. Hur lyckas vi bättre nå pojkarna i skrivundervisningen? Värdet av strukturerade och meningsfulla sammanhang. Hur kan vi utnyttja modern teknik i skrivundervisningen? Betydelsen av positiv respons och konstruktiv feedback. Skrivforum för att samarbeta, kommunicera, publicera? Fredrik Boström Vi har idag ett stort fokus på IT i skolan, men har vi rätt innehåll? Sensavis använder de tekniska lösningarna som 3D ger för att möjliggöra att visa områden på ett helt nytt sätt och både förbättra möjligheterna till förståelse som en ökad motivation. Kom och följ med på en resa ner i lungorna eller se hur Volym presenteras i 3D. Sensavis Lotten Arvidsson - Digitala språkövningar gör eleverna till mästare! Vi visar digitala verktyg för språkinlärning. Lilla språkmästaren hjälper elever i åk 1 3 med svenskan. Övningsmästaren tränar eleverna i engelska, spanska, tyska och franska i åk 4-9. Sanoma Utbildning Tisdag kl Erik Godin - Projekt: Minecraft Att arbeta med Minecraft som projektarbete. Praktiska exempel på hur man kan arbeta ämnesintegrerat med Minecraft. Samt redogörelse och utvärdering av Skönsmons skolas avslutade Minecraftprojekt. Skönsmons skola Peter Blomqvist - Köpa TID till att prata Peter Blomqvist nominerad till Guldäpplet 2014 kommer att presentera hur han och hans elever skapar möjligheter i klassrummet för att prata och diskutera ämnet. I Peters fall matematik men fungerar på fler ämnen. Hur sporras ALLA att delta. De har samtalet i fokus och inte läromedlet! Kommer vidare förklara hur de med glädje har 3 dagars prov=)! Stöde skola Christina Svensson - Nyanlända elevers lärande i praktiken Nyanlända elevers lärande i praktiken, avser elever i åldrarna år och på vilka olika sätt undervisning i olika ämnen kan stötta såväl eleverna och lärarna i den komplexa lärandemiljö vi ibland befinner oss i. Vikten av kartläggning, förförståelse, höga förväntningar, mottagande, samverkan, samarbete och tydlighet är nyckelord för framgång, för de nyanlända eleverna och det gäller ju faktiskt alla elever i skolan! Nivrenaskolan Monica Nyberg - Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter, ex AD/HD Vad krävs av skolan för att skapa en kognitivt tillgänglig skolmiljö, både med generella förbättringar och med individuella metoder och teknikstöd? Hur kan skolan arbeta mer strukturerat och systematiskt med kartläggning, anpassning av undervisning och övrig skolmiljö samt med uppföljning? Du kommer få mer kunskap om hur olika teknikstöd, individuella metoder, strategier kan underlätta/kompensera vardagen och undervisningen för elever med kognitiva svårigheter ex. AD/HD. Skoldatatek Sundsvall 9 Elevhälsa Elevhälsa

10 Karoline Nylander & Mari Aava - Vatten och Trollets skägg Temainriktat arbete med de yngsta barnen (1-3 år) på Skogsparkens förskola, där tolkningen av det icke-verbala förmedlandet är en del av utmaningen. Vattentema från bubblor och Trollets skägg till Bockarna Bruse, med fortsättning mot utforskande av vattnets egenskaper i dess olika former. Hur vi utforskar utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, men får med de olika målområdena i verksamhetsplanen. Skogsparkens förskola Linda Rudin - Shift happens Förändringsarbete är en lång process som väcker känslor komfortzonen är ofta vanans makt. Digitaliseringen medför att skolan står mitt i en snabbt eskalerande förändring, där en evolution av lärandet och måluppfyllelse förväntas ske. Skolledaren blir då en förändringsledare, vars uppgift blir att regissera medarbetarnas entusiasm, motivation och stimulans men hur får man med sig alla in i den förändringsprocess som krävs för att utveckla pedagogiska arbetssätt som utnyttjar möjligheterna med IKT? Atea Skola Tisdag kl Anne-Marie Körling - Språkundervisningen Föreläsningen kommer att handla om hur man förbereder sig, hur man genomför undervisningen, hur man lockar eleverna in i lektionen och hur man genom förhållningssätt och generositet skapar textmöten och samtal. Körlings Ord Lotten Johansson & Jeanette Holm - Studie- och yrkesvägledning i ordinarie undervisning. Hur gör man? Skolan har en viktigt uppgift i att stötta eleverna så att de kan göra väl övervägda val om sin framtid. Lotten och Jeanette beskriver utifrån sina olika professioner hur skolan/ arbetslaget kan arbeta fram en plan för studie- och yrkesvägledning. Vi berättar hur samarbetet mellan SYV och lärare ger inspirerande och framåtsyftande lektioner från förskoleklass till år 9. Vi delar med oss av exempel på hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i ordinarie undervisning och bidra till elevernas motivation och målbild. Södertälje kommun Fredrik Westman - Matematisk begreppsbildning med hjälp av IT, animationer och språket Språket är bärare av all mänsklig kunskap. Den pedagogiska idén som presenteras bygger på hur IT, animationer och språket kan ge god förståelse av vad de matematiska begreppen är egentligen. Figurerna i WebMath visar att man kan tänka på olika sätt och resonera sig fram till förståelse. Då man förstått själva begreppet stärks självförtroendet i matematik, och därmed intresset för matematik. WebMath OBS! kl Elevhälsa FirstClass 20 år Vi firar 20 år med FirstClass ! Kom och fira med oss över en bit tårta! Om du har frågor kan du ställa dem och vi visar senaste versionen av FirstClass och berättar om nya appar för iphone och Android! Varmt välkommen! Processledare inom Värdeskapande lärande finns på plats, för att ge deltagare i utbildningen Innovativt ledarskap genom Loop-metoden möjlighet att boka tid för handledning. Tisdag kl Onsdag kl Plats: Sjöfarten 10

11 Tisdag kl Per Lundholm - Alternativa undervisningsmetoder Per har under några år experimenterat med olika former av undervisning för att nå de elever som har det svårt i skolan. Han berättar lite om hur han har jobbat och vilka resultat han har sett. Per kommer beröra bildstöd, flippat klassrum och minnesträning. Hagaskolan Pessi Liukkonen & Simon Meurling - Sagolik undervisning och sann kunskap Alla Alla Vi inleder stunden med släckta ljus. I eldens sken berättar Skogstomten och Vettefar spännande historier om hur skogens vilda djur klarar av att överleva vintern. Berättelsen sker både i nu- och dåtid. Den andra delen består av hur utomhuspedagogik kan förebygga dödsfall. Vad det innebär att färdas i lavinfarlig terräng och om hur ett lavinsök går till. Naturskolan Kom Ut Hans Burefjord & Åsa Hoffman - Språkstörning -språkstödjande teknik För att erbjuda en språkstödjande lärmiljö krävs att pedagogik och teknik går hand i hand. Under workshopen kommer vi att gå igenom de teoretiska grunderna för språkutveckling och tänkbara hinder för den. Tillsammans utforskar vi den pedagogiska vardagen och tekniken som kan bidra till att skapa just en språkstödjande lärmiljö. Skoldatateket Sundsvall Martina Unger - Hur vi organiserar för, utmanas och utvecklas av ett projekterande arbetssätt i förskolan Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Elevhälsa Förskola Martina presenterar hur förskolechef och pedagoger på Västergatans förskola valt att organisera verksamheten för att de vill möjliggöra för ett projekterande arbetssätt. Hon berättar om vilka deras utmaningar har varit och är, både i organisationen och i reflektionerna, hur de väljer att möta dem och hur utvecklande det är för både pedagoger och barn när vi alla strävar åt samma mål. Västergatans förskola AppPedagogen/ Chäthrin Wadström Zcooly är ett nytt spännande koncept på marknaden vilket har fått mycket positiv respons från såväl barn som vuxna. Zcooly är pedagogiska och lärande spel-appar för barn i grundskolan. Zcoolys appar är framtagna och utvecklade tillsammans med erfarna pedagoger. Spelapparna har sin grund och utvecklas enligt läroplanen LGR 11. Barn 6-10 år Inspirationsföreläsningen ger Dig möjlighet att upptäcka nya digitala läromedel som kan komplettera Din undervisning. Här får Du ta del av konkreta förslag på hur dagens skola kan använda sig av Spelifiering och Speluppdrag. Hur Du kan använda Dig av Spelets drivkraft för att engagera och motivera elever samt ge dem förutsättningar att utveckla sina olika förmågor. Föreläsningen vänder sig till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 6-10 år. Zcooly Tisdag 17 februari kl Plats: Hotell Södra Berget Ett pedagogiskt erfarenhetsutbyte. Anmälan Foto: Svante Harström 11

12 Onsdag kl Katarina Lycken Rüter - Stöd för lärande och undervisning i en digitaliserad skola Praktiska exempel på hur digitaliseringen påverkar både innehåll och arbetssätt i skolan, och hur Skolverket arbetar för att ge stöd och inspiration till utvecklad undervisning. Skolverket Andreas Skog - Livet på nätet härligt eller förfärligt? Våra barn växer idag upp med internet som en viktig arena för lek, lärande och identitetsskapande. Hur kan vi som vuxna vägleda dem på ett bra sätt? IT-pedagog Andreas Skog leder ett samtal om nätkulturer, nätmobbning, nätkärlek och ger tips på förhållningssätt och resurser till fortsatt stöd. MediaCenter, Region Västerbotten Fatima Khayari - UR-program som resurs i undervisningen Under en fartfylld timme tittar vi på klipp och delar från UR:sprogramskatt. Bland annat preminiärvisas nya Livet i Bokstavslandet, för åk 2. Efter seminariet vet du hur du finner kringmaterial, som lärarhandledningar, och hur du skapar dina alldeles egna klipp. UR Onsdag kl Therese Lindberg - Elevaktiv undervisning skapa motivation och matte -glädje! Hur kan laborativt och representativt material hjälpa eleverna att skapa minnen och kunskap? Hur kan digitala hjälpmedel skapa motivation och lärdomar genom samarbete? Finns det rika övningar som aktiverar alla barn och ger dig som lärare möjligheter att i den dagliga undervisningen bedöma och vara flexibel utifrån vad eleverna visar att de kan? Med Lgr11 i ryggen hoppas Therese kunna ge tips som aktiverar alla elever och ger dig som lärare rodret på väg framåt. Skönsmons skola Hillevi Sjöbom - Roliga och användbara digitala arbetssätt för språkundervisning Hillevi kommer att berätta om några olika digitala arbetssätt som hon använder i sin undervisning i engelska och franska på högstadiet. Bergsåkers skola Mona K Jakobsson - Fritidsblogg -Hur gör man? Mona inspirerar om hur man på ett enkelt sätt gör när man bloggar om fritidshemmets verksamhet och hur man kan länka det till styrdokumenten. Essviks skola/fritidshem Hans Burefjord & Åsa Hoffman - Språkstörning -språkstödjande teknik För att erbjuda en språkstödjande lärmiljö krävs att pedagogik och teknik går hand i hand. Under workshopen kommer vi att gå igenom de teoretiska grunderna för språkutveckling och tänkbara hinder för den. Tillsammans utforskar vi den pedagogiska vardagen och tekniken som kan bidra till att skapa just en språkstödjande lärmiljö. Skoldatateket Sundsvall Mariella Ekholm - Rätt att lära En förskolas erfarenheter av intensiv beteendeterapi ibt riktat till barn med autism. Copernicus förskola Elevhälsa 12

13 David Asplund - Lev dina värderingar En motivationsföreläsning där dialog inom självkänsla, trygghet och mod blir synligt. Att diskutera eget varför och hur. Varför vi agerar som vi gör, utifrån våra personliga värderingar och vision. Hur jag ska ta mig dit jag vill vara, att hitta nya väger och komma till insikten att de i min närhet vill hjälpa mig. Idéforum Utbildning AB Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Onsdag kl Maria Unger - Flippade klassrum mellanstadiet Hur kan man som lärare skapa en matematiklektion där fokus ligger på diskussion, resonemang och argumentation. Med flippade klassrum får eleverna hemma på bästa tid se sin genomgång av ett område/uppgift. I klassrummet får eleverna sedan sitta enskilt, i par och sedan tar vi det i helklass för att se vad som dök upp. Hemma kan eleverna se filmklippet hur många gånger de behöver och kan även se klippen flera gånger. Lucksta skola Trevor Fisher - Strategies to Internationalize This talk will focus on different strategies schools can adopt immediately to create a more global environment within their institution. Planning, documenting, applying for financial assistance, and spreading results are a few topics that we will focus on. Åkersvik (Sundsvalls Gymnasium) Petra Gilliusson - Elevaktiva och kreativa arbetssätt i SO-undervisningen Denna inspirationsföreläsning kommer att handla om hur elevaktiva och kreativa arbetssätt kan komma att höja elevernas motivation samt stärka deras lärande. Petra kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att jobba på detta sätt och ge konkreta tips ifrån klassrummet. Även elevernas röster kring detta sätt att arbeta kommer att lyftas fram under föreläsningen. Petra knyter även ihop detta sätt att arbeta med det faktum att Hagaskolan strävar efter att vara en skola på vetenskaplig grund med ett mer evidensbaserat förhållningssätt i undervisningen. Hagaskolan Per Frost & Heléne Oskarsson - Skolutveckling och IT hur hör det ihop? Grundskolans tidigare år Alla Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Grundskolans tidigare år Vill du ta del av hur vi på Kyrkmon har utvecklat användningen av IT som pedagogiskt verktyg? Kom gärna och lyssna på Kyrkmons skolas IT-pedagog och rektor. Kyrkmons skola Ann Catrin Bjurestam & Kicki Unger - Vägen framåt- att få utvecklingsarbetet att leva vidare och bli stabilt över tid Hur ett kvalitetsutvecklingsarbete hålls vid liv och hur verksamhetens mål och visioner görs synliga i det vardagsnära arbetet. Tydligt fokus på hur frågor. Ann Catrin och Kicki berättar om verksamhetens kundorientering och personalens delaktighet och engagemang samt hur de skapar en stabil organisation över tid. Lucksta förskolor Christina Comstedt - Favorit matematik Finsk matematik med digitalt stöd Finlands största läromedelsserie finns nu även i Sverige Favorit matematik. Det beprövade och framgångsrika läromedlet har en tydlig struktur och är självklart anpassat till Lgr 11. I elevpaketet ingår en digital del med alla texter inlästa, språkutvecklande övningar och matematikordlistor. Studentlitteratur 13 Förskola

14 Maria Kanstedt-Rylander - Helt nya möjligheter med interaktiva böcker Idag har i princip alla lärare tillgång till en egen dator. En-till-en-satsningarna sprider sig också som en löpeld över en landet och varje elev har snart tillgång till moderna verktyg i sin skolvardag. I takt med ökande investeringar i teknik väcks fler frågor om innehåll och pedagogik för att elevens nya dator eller surfplatta verkligen ska göra någon skillnad. Gleerups interaktiva böcker är en ny typ av lärverktyg som är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. Här finns allt samlat: texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. I Gleerups interaktiva böcker levandegörs kunskap och det skapas fler möjligheter än någonsin. Tycker du som vi att det är dags att digitaliseringen i skolan fylls med ett pedagogiskt innehåll? Välkommen till en inspirerande introduktion till Gleerups interaktiva böcker och upplev en ny dimension av lärande. Onsdag kl Monica Niemi - Dokumentera och skapa med ipad Monicas erfarenheter kring det kreativa användandet av ipad i förskolan och förskoleklass för dokumentation, skapande och språkträning. Monica delar med sig av sina tankar kring användningen och hur vi kan koppla användningen till verksamheten och som en naturlig del både i förskola, förskoleklass. Fagervallsskolan, förskoleklass Sara Bruun - Digitala arbetssätt i klassrummet Att våga ta språnget Sara använder bland annat modellen Flippat klassrum. Under föreläsningen får ni ta del av hur Sara arbetar, hur man kan flippa klassrummet och arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Hon kommer att visa att det fungerar trots att de endast har tillgång till 4 ipads och ett svajande nätverk. Sara kommer med konkreta tips på hur ni kan bedriva undervisning med modern teknik. Ni kommer att få ta del av hur Google Drive med appar och tillägg kan underlätta er lärarvardag. Furutorpskolan 7-9 Karin Grahn - Ljudmiljöns betydelse för lärandet En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation. Om det tar för mycket kraft att höra och tolka ljuden, finns det risk att lyssnaren inte klarar av att minnas informationen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar på olika sätt med frågor som rör tillgänglighet. En prioriterad fråga i arbetet är att sprida kunskap om vikten av bra ljudmiljöer. Idag finns forskningsresultat och kunskaper som visar på vikten av bra ljudmiljöer och som ger god vägledning till hur de kan åstadkommas. Trots detta kan vi konstatera att effekterna av det inte är tillräckliga inom förskola, skola och vuxenutbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten Reflekterande samtal - ett kollegialt lärande Passa på att föra ett givande samtal med kollegor från andra verksamheter. Vi samtalar om angelägna aktuella ämnen med en samtalsledare från CFK, utvecklingsgruppen. Du kommer som du är med dina tankar och ingen, liten eller stor erfarenhet kring det aktuella ämnet. Tisdag 17/2 kl Meningsfullt lärande för barn och elever, Det är viktigt när det är på riktigt Hur tänker vi kring detta och vilka erfarenheter har vi av att få till det? Onsdag 18/2 kl Det livslånga lärandet, Hur skapar vi en samsyn mellan verksamheter och stadier? Hur skapar vi bra övergångar för våra barn/elever? Vilka tankar och erfarenheter har vi? Plats: Launchen utanför Vikarna och restaurangen Ingen föranmälan behövs 14

15 Onsdag kl Lisa Normelli Hessel - Filmanalys i undervisningen Hur kan man arbeta med filmanalys i undervisningen? Vilka fördelar har det för lärandet, elevernas motivation och lärarens arbete? Dessa frågor ska Lisa ge sig på att svara på utifrån sitt arbete med sina elever. Lisa delar med sig av konkreta idéer, arbetssätt och uppgifter som du lätt ska kunna anpassa efter dina och dina elevers behov. Ankarsviks skola Annika Styf - Att använda lärplattform Itslearning, en lärplattform som ger eleverna en överblick över sitt lärande. Sundsvalls gymnasium/hedbergska Mathias Mjörnheim - Digitalt lärande på Skönsmons skola Mathias Mjörnheim, vinnare av årets grundskollärare i Framtidsmyran 2014 och nominerad till Guldäpplet samma år, berättar om hur han arbetar med att digitalisera skolan och eleverna på Skönsmons skola. Mathias är IT-pedagog och undervisar skolans elever i Digitalkunskap, något unikt för just Skönsmons skola. Ni får en grundlig genomgång i vad det innebär och varför det är viktig kunskap att lära ut. Mathias kommer även att berätta och inspirera om skolans arbete med IT-fritids. Skönsmons skola Maria Granqvist - ipad som lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd Hur kan du som lärare stödja elever i behov av särskilt stöd med hjälp av digital teknik? I dag finns nya möjligheter att kompensera elever med svårigheter genom att, till exempel, använda sig av telefoner och surfplattor. Maria pratar framgångsfaktorer och ger en översiktsbild kring vilka verktyg som finns och hur man kan använda dem. Skoldatateket Sundsvall Camilla Carlsson - imovie Camilla berättar och visar hur man på ett lättsamt sätt kan dokumentera och reflektera med hjälp av imovie. Granlo förskola Fredrik Kennebäck - Digital färdighetsträning som utvidgar läromedlen! Vi visar hur extra färdighetsträning flyttas till en digital miljö. När dessutom det digitala är nära sammanknutet med det traditionella läromedlet och dess inlärningstakt, blir träningen både strukturerad och effektiv. Som lärare får du god överblick och även ett effektivt redskap för uppföljning. Eleverna får ett nytt sätt att träna på och de stimuleras och motiveras genom att uppgifterna anpassar sig efter deras individuella förmåga. Med digital färdighetsträning ökar möjligheterna till variation och individualisering. Sanoma Utbildning Guldtrappan I samband med Mittlärande besöker juryn för Guldtrappan Sundsvall under tisdagen. Utnyttja gärna möjligheten att möta några av Sveriges ledande IT-profiler inom utbildningssidan. Vinnaren bland de fem finalistkommunerna, där Sundsvall är en, presenteras vid konferensen Framtidens Lärande i Stockholm den 6-7 maj. Läs mera på 15 Foto: Svante Harström

16 Onsdag kl Micke Gunnarsson - Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli. Foto: Hans-Peter Bloom Alla Välkommen till en föreläsning i inspirationens tecken. Det handlar om våra barn, relationer, prestation och en tid i snabb förändring. Hur kan vi möta våra barn i deras bygge av självkänsla? Känner våra barn att skolan är till för dom? Hur hanterar vi situationer då vi känner oss förvirrade när det kommer till Internet och all teknik. Hur stöttar vi dagens barn när de tittar på oss och undrar: Vad ska jag bli när jag bli stor? Barnatro AB Jenny Reichwald - Det obekväma-om demokrati, tolerans och värdegrundsarbete Demokrati- och värdegrundsarbete är ett viktigt och ständigt pågående uppdrag för skolan som måste ta sitt ansvar, lyfta och vara tydlig i dessa frågor. Vi tittar på hur man med berättelser och gestaltningar kan starta diskussioner och plocka in debatter och diskussioner från omvärlden/samhället i klassrummet. Hur kan du som lärare redovisa skiljaktiga värderingar, utan att börja hos dig själv eller dina elever? UR Linda Rudin - Shift happens Förändringsarbete är en lång process som väcker känslor komfortzonen är ofta vanans makt. Digitaliseringen medför att skolan står mitt i en snabbt eskalerande förändring, där en evolution av lärandet och måluppfyllelse förväntas ske. Skolledaren blir då en förändringsledare, vars uppgift blir att regissera medarbetarnas entusiasm, motivation och stimulans men hur får man med sig alla in i den förändringsprocess som krävs för att utveckla pedagogiska arbetssätt som utnyttjar möjligheterna med IKT? Atea Skola Grundskolans senare år Gymnasieskola Förskola Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Särskola Onsdag kl Izabelle Norgren - SMARTboard, mer än en tavla Många har idag lärt sig vad en SMARTboard är men den kan användas på så många mer sätt än som en skrivtavla med lite bra funktioner. Izabelle hoppas på att kunna inspirera till att ta användandet ett steg längre genom att visa hur man kan jobba med andra digitala verktyg och hemsidor samt appar mot en SMARTboard/ ett interaktivt klassrum. Tänk till exempel vilka möjligheter som öppnas när man kan låta alla elevers tankar eller bilder som skapas på ipad, telefon eller dator synliggöras på klassrummets SMARTboard just i den stund de skriver? Ankarsviks skola Jan Lindström - Pippi på fåglar i skolan! Fåglar är fantastiska! Det finns många möjligheter att anknyta till detta tema i undervisningen. Fåglar finns överallt och går ofta bra att studera i skolornas närmiljö. En utmärkt anledning till att lära in utomhus. Du kommer att få se många spännande fåglar och veta mer om vad vi kan lära oss genom att skåda dessa lite närmare. Appar och internet ger nya möjligheter för fågelintresserade. Fågelaktiviteter går att anpassa efter vilken målgrupp/ålder som helst och du kommer att få se exempel på vad man kan hitta på! Alla Alla Sundsvalls Gymnasium / Hedbergska Åsa Jerfsten, Carina Jading, Biggan Fältstam - BFL-en gemensam bedömningspolicy Ett treårigt projekt inom Sundsvalls kommuns skolor med fokus på formativ bedömning har nu avslutats. Ett av projektets mål, en gemensam bedömningspolicy, presenteras på detta seminarium. Projektledarna Carina Jading, Biggan Fältstam och Åsa Jerfsten delar med sig av sina tankar kring hur man kan jobba vidare med den både som pedagog och skolledare. Centrum för skolutveckling (CFK) BFL 16 Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola

17 Annika Nilsson & Karolina Lilja - Pedagogisk dokumentation som ett systematiskt kvalitetsverktyg i förskolan Att arbeta med pedagogisk dokumentation som verktyg möjliggör en ständig utveckling av det pedagogiska arbetet, där barnsyn och kunskapssyn blir tydliga. Genom att dokumentera, tolka och reflektera kring det man ser och hör kan man som pedagog lättare se, förstå och stödja barnens lärande. Haga/Bosvedjans skolområde & Alnö/Ljustadalens skolområde Helena Westin - Vår roll som Paddagoger Den pedagogiska verktygslådan fick för en tid sedan ett tillskott, nämligen paddan, alternativt android lärplatta. Gör den skillnad i vår pedagogiska vardag? Hur, när och till vad, men också varför bör IKT verktyg nyttjas i förskolans verksamhet? Net21 Therese Tjernström - Skapa och kritiskt granska digitala källor med dina elever Förskola Förskoleklass Förskola Alla Hur arbetar man som lärare för att göra digitala källor av vanligt skolarbete. Med exempel från Webbstjärnan kommer föreläsningen ge konkreta arbetssätt för att arbeta med digitala källor och källkritik tillsammans med elever..se Webbstjärnan Louise Ridell Ehinger - NE som pedagogisk resurs Tänk om du och dina elever hade Sveriges främsta uppslagsverk, ordböcker och lärresurser i skolan, hemma och i mobilen. Med pedagogiska temapaket med färdiga lektioner. Med utbildningsfilmer från ledande filmproducenter. Med analysverktyg och individuell språkträning. Och mycket mycket mer. Lär dig mer om hur NE kan göra dina förberedelser lättare och lektionerna mer dynamiska samtidigt som du får mer tid för varje elevs behov. Men framför allt hur man väcker nyfikenhet och lust att upptäcka mer! NE Nationalencyklopedin AB Onsdag kl Marie Trapp - Läsförståelsestrategier i praktiken Strategier för läsförståelse stödja, utmana och aldrig släppa taget. Läsförståelsestrategier i praktiken Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, men det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser. Monica Reichenbergs ord utgör en viktig utgångspunkt för Marie Trapp. Hon visar hur de steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter genom en strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier.. Att förutspå, att utreda nya ord och uttryck, att ställa frågor, att sammanfatta och att se inre bilder strategier för att läsa på, mellan och bortom raderna Texter och studiehandledning som inspiration och stödstruktur Utvärdering, respons och bedömning naturliga delar i lärandehjulet Råby/Släbro skolor Anna Karlefjärd - Formativ klassrumspraktik och skolans styrdokument En föreläsningen som diskuterar kursplanerna utifrån formativ klassrumspraktik. Hur kan vi arbeta med den röda tråden från planering, undervisning, bedömning, återkoppling och dokumentation till betygssättning? Karlstads universitet Andreas Skog - Digitala lärresurer för matematikundervisningen I denna workshop undersöker vi hur matematiska förmågor kan utvecklas med stöd av samarbetsverktyg på internet och olika digitala lärresurser. Ta med egen dator och dina bästa länkar så delar vi med varandra på adressen canvases/matte MediaCenter, Region Västerbotten 17 Grundskolans tidigare år Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Grundskolans senare år Gymnasieskola

18 Onsdag kl Jimmie Nordberg - Ditt digitala klassrum Våga göra en förändring Jimmie kommer att berätta och visa hur han tänker och arbetar kring det digitala klassrummet med de möjligheter han jag har i sin årskurs fyra. För att inspirera och motivera dig att hitta ditt digitala klassrum. Matfors skola Per Lundholm - Alternativa undervisningsmetoder Per har under några år experimenterat med olika former av undervisning för att nå de elever som har det svårt i skolan. Han berättar lite om hur han har jobbat och vilka resultat han har sett. Per kommer beröra bildstöd, flippat klassrum och minnesträning. Hagaskolan Hagaskolan Linda Bäck Norrman & Anki Sjöström - Goal Attainment Scaling (GAS) ett tydliggörande utvärderingsinstrument inom grundsärskolan/ träningsskolan Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Alla Särskola Linda Bäck Norrman sjukgymnast Norrbackaskolan och Anki Sjöström förstelärare och specialpedagog Norrbackaskolan föreläser om hur man kan öka måluppfyllelsen inom kunskapsområdena kommunikation och motorik för elever i grundsärskolan. Linda har en bred och gedigen erfarenhet av att arbete med GAS-mål från Stockholms stad. Norrbackaskolan Eva-Karin Kroik - Bemötande, förhållningssätt och allas lika värde Eva-Karin kommer att berätta hur de hittills har arbetat med värdegrund på sin skola, Nivrenaskolan. Det är viktigt att ha ett professionellt bemötande och ett gemensamt förhållningssätt till andra. Vi kommer att använda oss själva som spegel och reflektera över vår egen värdegrund. Nivrenaskolan Sonja Hedlund, Sonja Larsson, Ann-Christin Uhlin - Projektarbete i förskolan Alla Förskola Härmsta förskola har kroppen som tema i år, och avdelning Gunghästen jobbar med tänder utifrån ett matematiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Med ett bildspel visas hur man kan jobba tematiskt och hur föräldrar kan bli delaktiga i projektarbetet. Härmsta förskola Fredrik Boström Vi har idag ett stort fokus på IT i skolan, men har vi rätt innehåll? Sensavis använder de tekniska lösningarna som 3D ger för att möjliggöra att visa områden på ett helt nytt sätt och både förbättra möjligheterna till förståelse som en ökad motivation. Kom och följ med på en resa ner i lungorna eller se hur Volym presenteras i 3D. Sensavis Fredrik Kennebäck - Digitala språkövningar gör eleverna till mästare! Vi visar digitala verktyg för språkinlärning. Lilla språkmästaren hjälper elever i åk 1 3 med svenskan. Övningsmästaren tränar eleverna i engelska, spanska, tyska och franska i åk 4-9. Sanoma Utbildning Konferenssmart Tänk på att inte boka fler föreläsningar än vad du hinner med. Respektera tider för föreläsningar. Besök utställningarna och ta del av det stora utbudet. Delta i det kollegiala lärandet under dagen. Dela med dig via Twitter, hashtaggen #mittlar15 Försök få tid till reflektion och samtal efter Mittlärande 18 Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år

19 Onsdag kl Anna-Lena Unnis - En padda?! Vad kan man göra med den? Tips och idéer på hur man kan använda en ipad, en dator och en projektor som lärverktyg till en hel klass. Ofta är vi ganska begränsade i vår tekniktillgång på skolorna men vill ändå kunna använda den tekniken vi har på ett smidigt, inspirerande och framförallt kunskapsskapande sätt. Anna_Lenas föreläsning ger tips från hennes egna undervisning, hur man med begränsade medel kan nå långt i att integrera tekniken som en naturlig del av undervisningen. Skönsmons skola Pål Christensson - Lärande, individ och känsla Pål kommer att presentera hur han ser på förhållandet mellan eleven som individ och en förändrad känsla som förutsättning för att nå ett djupare lärande. Resonemanget bygger på teorier från dramapedagogik, Vygotskij och Bedömning för lärande. Han kommer dessutom visa hur IKT hjälper honom att uppnå dessa undervisningsmål. Sundsvalls Gymnasium, Hedbergska Caroline Lorentzon, Katarina Nylander, Cilla Edrén, Malin Heimer - Värdeskapande som pedagogik. Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man? Det blir viktigt när det är på riktigt! Att skapa värde för andra individer ger ofta samtidigt upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande och har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade barn och elever i förskolan och i skolan. Centrum för kunskapsbildning, Sundsvalls kommun Monica Nyberg - Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter, ex AD/ HD Vad krävs av skolan för att skapa en kognitivt tillgänglig skolmiljö, både med generella förbättringar och med individuella metoder och teknikstöd? Hur kan skolan arbeta mer strukturerat och systematiskt med kartläggning, anpassning av undervisning och övrig skolmiljö samt med uppföljning? Du kommer få mer kunskap om hur olika teknikstöd, individuella metoder, strategier kan underlätta/kompensera vardagen och undervisningen för elever med kognitiva svårigheter ex. AD/HD. Skoldatatek Sundsvall Catrin Hassel - Skuggor och ljus ett projekt för de yngsta barnen Vad innebär det att vara ett och halvt år eller två år och delta i projekt på förskolan? Catrin berättar om ett treårigt projekt där den pedagogiska dokumentationen har stor betydelse för att få syn på de yngsta barnens läroprocesser. Utifrån dessa iordningställs rummen med olika platser, som kan skapa en röd tråd där barnen kan göra flera erfarenheter inom samma tema. Centrum för kunskapsbildning AppPedagogen/ Chäthrin Wadström Zcooly är ett nytt spännande koncept på marknaden vilket har fått mycket positiv respons från såväl barn som vuxna. Zcooly är pedagogiska och lärande spel-appar för barn i grundskolan. Zcoolys appar är framtagna och utvecklade tillsammans med erfarna pedagoger. Spelapparna har sin grund och utvecklas enligt läroplanen LGR 11. Inspirationsföreläsningen ger Dig möjlighet att upptäcka nya digitala läromedel som kan komplettera Din undervisning. Här får Du ta del av konkreta förslag på hur dagens skola kan använda sig av Spelifiering och Speluppdrag. Hur Du kan använda Dig av Spelets drivkraft för att engagera och motivera elever samt ge dem förutsättningar att utveckla sina olika förmågor. Föreläsningen vänder sig till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 6-10 år. Zcooly Elevhälsa Barn 6-10 år 19

20 Onsdag kl Fredrik Westman - Klassrumsdiskussioner och individualisering i matematik med hjälp av WebMath Föreläsningen är tänkt att likna en klassrumsdiskussion i matematik med hjälp av Web- Math. Den pedagogiska idén som genomsyrar WebMath är att man resonerar sig fram till förståelse för vad det matematiska begreppet är egentligen, och inte bara via bl a typexempel härmar sig fram till rätt svar. Seminariet visar på ett konkret sätt hur man med hjälp av WebMath skulle kunna prata matte i klassrummet, och att man kan tänka och lösa en matematikuppgift på många olika sätt. Exempel från både grundskola och gymnasiet tas upp till diskussion. (Kan ses som en fortsättning på tisdagens föreläsning) WebMath Christian Fridh - Friendsrapporten 2014 Hur mår våra skolor idag? Framgångsrika insatser för en tryggare skola Friends Stefan Hertz - Framgångsrik undervisning i helklass en modell Del 1. Ledarskapets betydelse för en lärandemiljö i klassrummet. Träna in en struktur för ett lärande klassrumsklimat Praktiska råd och tips. Konflikthantering praktiska råd och modeller- Så fungerar grupper. Del 2. Fördelar med grupp- och samtidigt individorienterad undervisning. Genomgång först sedan individuellt arbete eller arbete i grupp. Med bilder som stöd i genomgångar en modell för genomgångar som alla kan hänga med på. Analysmodeller som främjar elevernas lärande Praktiska råd, modeller och tips. Stefan Hertz utbildning AB Onsdag kl Ylva Holm - Webbresurser att använda i undervisningen När vi samlat material inför utbildning i Net21 och när vi gått igenom Net21-uppgifter har vi träffat på många webbresurser som kan vara användbara i undervisningen framför allt på högstadiet och gymnasiet. Jag kommer att visa ett antal av dessa och berätta om hur jag tror man kan använda dem i undervisningen. Sundsvalls kommun Josefin Edlund & Tomas Rex - Biblioteket mer än bara böcker? Josefin Edlund och Tomas Rex, Sundsvalls stadsbibliotek, ger exempel på läsinspirerande aktiviteter. Sundsvalls stadsbibliotek Peter Blomqvist - Köpa TID till att prata Peter Blomqvist nominerad till Guldäpplet 2014 kommer att presentera hur han och hans elever skapar möjligheter i klassrummet för att prata och diskutera ämnet. I Peters fall matematik men fungerar på fler ämnen. Hur sporras ALLA att delta. De har samtalet i fokus och inte läromedlet! Kommer vidare förklara hur de med glädje har 3 dagars prov=)! Stöde skola Maria Mellerstedt & Anna-Lena Rehnberg - Skapa en hållbar process för kvalitetsutveckling i förskolan- vägen till en likvärdig förskola i Sundsvall I Sundsvalls kommun har vi arbetat fram en gemensam verksamhetsidé som grund för att utveckla en kvalitativ och likvärdig förskola. Om processen, hur man tagit fram kvalitetsindikatorer som bygger på alla medarbetares delaktighet. Hur kvalitetsindikatorerna medverkat till reflektion och dialog kring uppdraget i läroplanen och blivit ett arbetsverktyg med vars hjälp pedagogerna kan driva kvalitetsutveckling med barns utveckling och lärande i fokus. Pedagogista Centrum för kunskapsbildning o Matfors/Stöde skolområde Elin Wallin & Anna Hedell - Sköldpaddan Cosmo Hur vi arbetat och lärdomar utifrån ett projekterade arbetssätt med temat sköldpadda. Robäckens förskola 20

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet 7-8 maj 2014 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet SETT - Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet i skolan www.settdagarna.se

Läs mer

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh - 9.00-10.30, sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer