lärande februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program"

Transkript

1 lärande februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

2 Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras under två givande dagar med många utställare och spännande föreläsare. Låt oss aktivt stimulera det kollegiala lärandet med elevernas bästa för ögonen. - Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall Konferensens öppettider Tisdag 17 februari kl , TeachMeet kl Onsdag 18 februari kl Registrering Båda dagarna kl Garderob Obligatorisk garderobsavgift 20 kr (ej tillåtet att ha ytterkläder i lokalerna p.g.a brandrisken) Lunch och eftermiddagsfika Serveras i restaurangen och Galaxen plan 2. Lunch mellan kl Parkering Begränsat antal parkeringsplatser, samåk gärna! Det finns även möjlighet att använda sig av kommunens parkering på Ängen. Information Det kommer att finnas två bemannade informationsdiskar dit du kan vända dig för frågor. En vid entrén och en vid ingången till stora mässhallen. Utställare I stora mässhallen, Galaxen plan1, hittar du våra utställare. Möbelutställningen är på våning 3 i Etern. I Galaxen, plan två ovanför stora mässhallen kommer Barn och utbildningsförvaltningen att presentera Bästa skola 2021 Wifi Anställda inom BoU i Sundsvall, automatiskt uppkopplade via SKPWL med dator/ipad registrerad via IT-service. Ej anställd inom BoU i Sundsvall, loggar in via vårt gästnät Draknätet. Inloggningsuppgifter hämtas i informationen. Mittlärande arrangeras av Barn och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun 2 Foto första sidan: Fredrik Wall

3 Tisdag kl Andreas Skog - Digitala lärresurser för matematikundervisningen I denna workshop undersöker vi hur matematiska förmågor kan utvecklas med stöd av samarbetsverktyg på internet och olika digitala lärresurser. Ta med egen dator och dina bästa länkar så delar vi med varandra på adressen canvases/matte MediaCenter, Region Västerbotten Anna Sjölander - Tillgänglighet får skolan att funka Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, presenterar en modell och ett paket med konkreta verktyg till stöd och hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. I tillgänglighetspaketet ingår ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor. I paketet ingår också en distanskurs om tillgänglighet och Lärmaterialet DATE (framtaget av Handikappförbunden) som riktar sig till elever i årskurs 4-9. Den här föreläsningen kan ses som helt fristående men också som en fortsättning på den föreläsning om Tillgänglighet som SPSM höll på Mittlärande Specialpedagogiska skolmyndigheten Gymnasiskola Tisdag kl Josefin Edlund & Tomas Rex - Biblioteket mer än bara böcker? Josefin Edlund och Tomas Rex, Sundsvalls stadsbibliotek, ger exempel på läsinspirerande aktiviteter. Sundsvalls stadsbibliotek Pella Ödman & Sara Magnusson - ipad som ett av verktygen i undervisningen Pella och Sara berättar och visar hur de inom två arbetsområden (i NO och SO) använt ipad som ett av verktygen. Även om publicering av elevernas arbete på våra klassbloggar. Kyrkmons skola Maria Eriksson - Geocacha med elever Maria berättar hur man kan använda sig av geocachande i undervisningen samt beskrivning av vad geocaching är, regler mm. Nivrenaskolan Anna Hallgren - Fritidshemmet 2.0 Anna kommer att berätta om utvecklingen på S:t Olofsskolans fritidshem. Hur de arbetar med elevinflytande, entreprenöriellt lärande, rastverksamhet, organisationen och allt annat som gör att de bidrar till att eleverna blir aktiva värlsdmedborgare. Kyrkmons skola Anna-Karin Westman & Katina Thelin - Karriärtjänster i praktiken: Förstelärare i Sundsvalls kommun I presentationen kommer Anna-Karin och Katina, som samordnare och forskare, att berätta om de erfarenheter de har från ett nätverk för förstelärare i Sundsvalls kommun. De kommer både att beskriva hur nätverket arbetar och redovisa några tidiga forskningsresultat från en mindre studie de gjort med några av kommunens förstelärare. Centrum för kunskapsbildning Camilla Carlsson - imovie Camilla berättar och visar hur man på ett lättsamt sätt kan dokumentera och reflektera med hjälp av imovie. Granlo förskola 3

4 Christina Comstedt - Finsk matematik med digitalt stöd Finlands största läromedelsserie finns nu även i Sverige Favorit matematik. Det beprövade och framgångsrika läromedlet har en tydlig struktur och är självklart anpassat till Lgr 11. I elevpaketet ingår en digital del med alla texter inlästa, språkutvecklande övningar och matematikordlistor. Studentlitteratur Tisdag kl Mattias Jonsson - Förbättra minnet med bilder Mattias försöker att med några enkla exempel visa hur man går från helhet till detaljer vid genomgångar. Att använda bilder vid genomgångarna som eleverna sedan kan anknyta till när de läser, skapar en bra struktur för dem vid inlärning. Kyrkmons skola Anna-Lena Rehnberg & Karin Fridholm - Förskoleklassnätverk- en del av röda- tråden arbetet i Matfors/Stöde skolområde I Matfors/Stöde skolområde har man under hösten genomfört ett utvecklingsarbete i nätverk med pedagoger i förskoleklass. Huvudsyftet har varit att stärka förskoleklasspedagogerna i sitt uppdrag och att synliggöra deras viktiga verksamhet. Anna-Lena och Karin berättar om bakgrunden till arbetet, hur de lagt upp träffarna och vad de innehållit samt hur tankarna framåt ser ut för att få till ett arbete med röda tråden i ett 1-16 års perspektiv. Matfors/Stöde skolområde, Centrum för kunskapsbildning Mathias Mjörnheim - Digitalt lärande på Skönsmons skola Mathias Mjörnheim, vinnare av årets grundskollärare i Framtidsmyran 2014 och nominerad till Guldäpplet samma år, berättar om hur han arbetar med att digitalisera skolan och eleverna på Skönsmons skola. Mathias är IT-pedagog och undervisar skolans elever i Digitalkunskap, något unikt för just Skönsmons skola. Ni får en grundlig genomgång i vad det innebär och varför det är viktig kunskap att lära ut. Mathias kommer även att berätta och inspirera om skolans arbete med IT-fritids. Skönsmons skola Mariella Ekholm - Rätt att lära En förskolas erfarenheter av intensiv beteendeterapi ibt riktat till barn med autism. Copernicus Förskola Mona Larsson - Temaarbete i sv/eng med hjälp av digitala verktyg Mona kommer att visa och berätta hur hon vid olika temaarbeten låter sina elever använda digitala verktyg. Bergsåkers skola Louise Ridell Ehinger - NE som pedagogisk resurs Tänk om du och dina elever hade Sveriges främsta uppslagsverk, ordböcker och lärresurser i skolan, hemma och i mobilen. Med pedagogiska temapaket med färdiga lektioner. Med utbildningsfilmer från ledande filmproducenter. Med analysverktyg och individuell språkträning. Och mycket mycket mer. Lär dig mer om hur NE kan göra dina förberedelser lättare och lektionerna mer dynamiska samtidigt som du får mer tid för varje elevs behov. Men framför allt hur man väcker nyfikenhet och lust att upptäcka mer! NE Nationalencyklopedin AB 4

5 Tisdag kl Patricia Diaz - Arbeta formativt med digitala verktyg Digitala kanaler är naturliga verktyg för att förbättra och effektivisera det formativa arbetet. I den här föreläsningen, som bygger på en av Patricias böcker med samma namn, berättar Patricia om varför och hur hon och hennes elever arbetar digitalt och formativt. Konkreta exempel för att till exempel synliggöra lärande, stämma av lärande och ge feedback varvas med tankegångar före, under och efter genomförande. Mikael Elias Gymnasium Stockholm Gymnasiskola Foto: Andy Prhat Anna Kaya - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända Vad innebär det att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever och hur kan man lägga upp undervisningen för att eleverna ska utmanas i sitt lärande trots att de är nya i svenska språket? I den här föreläsningen beskriver Anna Kaya, medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, förhållnings- och arbetsätt som kan bidra till att nyanlända elever utvecklar sitt nya språk och sina kunskaper parallellt. Nationellt centrum för svenska som andraspråk Lisbeth Lundahl - Genom skolan på senvägar och villovägar En av skolans största utmaningar är att kunna se till de enskilda elevernas behov och bidra till att kompensera för brister i hemmiljön för att ge unga en god start i livet. En av politikernas viktigaste uppgifter är att ge skolan förutsättningar att klara den utmaningen. Aktuell forskning om ungas vägar genom skolan och ut i vuxenlivet, både utifrån de ungas egna erfarenheter och undersökningar bland verksamma i skolan och kommunala aktörer ligger till grund för föreläsningen. Umeå Universitet Tisdag kl Anders Ullberg - Drakmatte Anders berättar om Drakmatte, ett läromedel i matematik som han med över 30 övningar till interaktiv tavla. Det är skapat för att inspirera lärare i de lägre årskurserna att använda de interaktiva projektorer som installerats i alla klassrum i Sundsvalls kommuns skolor. Drakmatte går att använda på SmartBoard, Activeboard och alla andra interaktiva tavlor och projektorer Materialet är strukturerat efter Lgr11 och har förutom de gemensamma övningarna även arbetsblad som kopieringsunderlag. Drakmatte är gratis. Geijerskolan Anna Ericsson - Learning study I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus. Det är ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas. Lärare som deltar i en Learning study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin undervisning i syfte att förbättra elevernas lärande. Samtidigt utvecklar lärarna kunskap om vad som är mest gynnsamt i undervisningen för att elever ska utveckla detta kunnande eller denna färdighet. Ofta är det kunskapsutvecklingen hos de elever som har minst utvecklad förförståelse som gynnas mest i en Learning study, även om arbetet inte specifikt riktar sig till just denna grupp. En Learning study är baserad på en vetenskaplig teori, variationsteorin vars begrepp används som redskap vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Höglundaskolan/CFK Ann Catrin Sundling Andersson & medarbetare - Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i England Oranisation av särskoleverksamhet i England och att använda gruppen som styrka för att utveckla elevernas fulla potential i grundsärskolan inriktning träningsskola. Föreläsare; lärare och elevassistenter på Norrbackaskolan, ca 15 st berättar och visar bilder av lärmiljön i England och berättar om vilka spår lärdomarna och erfarnheterna från studiebesöket har genererat i det vardaglia pedagogiska arbetet på Norrbackaskolan. Norrbackaskolan Gymnasium 5

6 Sofia Engberg - Genus i förskolan Välkommen till en inspirerande föreläsning om genus och jämställdhet i förskolans värld. Sofia kommer att ge tips på litteratur, forskning, observations-och analysmaterial för förskolan. Äppellunda förskola Annika Nilsson & Karolina Lilja - Den pedagogiska miljöns betydelse Förskolans miljö ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (Lpfö reviderad 2010) Hur kan vi, genom att utgå från våra styrdokument, skapa lärmiljöer som inbjuder till lek, kreativitet och utforskande och vilken betydelse har det för vilka barnen får bli hos oss på förskolan? Alnö/Ljustadalens skolområde & Haga/Bosvedjans skolområde & förskoleklass Lotten Arvidsson - Digital färdighetsträning som utvidgar läromedlen! Vi visar hur extra färdighetsträning flyttas till en digital miljö. När dessutom det digitala är nära sammanknutet med det traditionella läromedlet och dess inlärningstakt, blir träningen både strukturerad och effektiv. Som lärare får du god överblick och även ett effektivt redskap för uppföljning. Eleverna får ett nytt sätt att träna på och de stimuleras och motiveras genom att uppgifterna anpassar sig efter deras individuella förmåga. Med digital färdighetsträning ökar möjligheterna till variation och individualisering. Sanoma Utbildning Tisdag kl Lotta Bohlin - Att levandegöra läroplanen med förmågorna i topp! Att levandegöra läroplanen tillsammans med kollegor och elever. Ett medvetet arbete med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i läroplanen #thebig6 skapar förutsättningar för ett förändrat lärande. Några exempel på detta är #talasomted (tal som berör) #värmeradio (radioprogram) #puppetry (dockteater på engelska) #livsviktigt (poesi) och #enbokdusentskaglömma (romanprojekt). Publikt skolarbete av och med elever! Årstaskolan Andreas Skog - Livet på nätet härligt eller förfärligt? Våra barn växer idag upp med internet som en viktig arena för lek, lärande och identitetsskapande. Hur kan vi som vuxna vägleda dem på ett bra sätt? IT-pedagog Andreas Skog leder ett samtal om nätkulturer, nätmobbning, nätkärlek och ger tips på förhållningssätt och resurser till fortsatt stöd. MediaCenter, Region Västerbotten Lisa Sällvin - Barnhack Vad händer när man kombinerar barns kreativitet och nyfikenhet med den digitala världen? Det ska handla om skapande, teknik, internet of things och om framtidens språk. Vilken kunskap behövs på 2020-talet när dagens unga tar studenten? Mittuniversitetet Elevhälsa För info om förändringar gällande föreläsningar och nyheter se webbsidan. 6

7 Tisdag kl Sigrid Tjällgren - VISOL- Hur gör jag nu? Ca 30 minuters inspirationsföreläsning om VISOL. Sigrid hade aldrig tagit i en ipad och skulle nu ha detta i sin undervisning. Hur ska jag klara detta? Vad gör jag av detta och hur ska de lära sig om jag inte kan? Om barnen kan och inte jag? Vad händer med skriften för hand? Det var många frågor som Sigrid hade att arbeta med. Skönsmons skola Daniel Ahlqvist - Hur kan jag använda mig av multimedia i SOundervisningen I sin inspirationsföreläsning vill Daniel ge exempel på hur man kan arbeta med olika medier såsom film, dator, böcker och så vidare. Han har under sin tid som lärare i Sundsvalls kommun jobbat dels i små grupper med elever i behov av särskilt stöd och även i klasser med elever. Daniel vill försöka förmedla hur han har jobbat/jobbar med SO under dessa skilda förhållanden. Hagaskolan Johan Karlsson - 40-timmars möjlighet eller hinder? På Bredsands skola har man i 3 år arbetat 40 timmar/vecka på arbetsplatsen med bibehållen ferietjänst. De var den första skolan i Sverige där ALL pedagogisk personal i år 1-6 valde att prova det. Målet var bättre arbetsmiljö för personalen och högre måluppfyllelse för eleverna. Vad ser pedagogerna då för effekter efter 3 års arbete? Vilka möjligheter tycker man denna förändring har gett? Vilka svårigheter har man upplevt? Hur har denna förändring påverkat pedagogernas arbetsmiljö och hur har måluppfyllelsen påverkats? Bredsands skola Maria Granqvist - ipad som lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd Hur kan du som lärare stödja elever i behov av särskilt stöd med hjälp av digital teknik? I dag finns nya möjligheter att kompensera elever med svårigheter genom att, till exempel, använda sig av telefoner och surfplattor. Maria pratar framgångsfaktorer och ger en översiktsbild kring vilka verktyg som finns och hur man kan använda dem. Skoldatateket Sundsvall Hanna Lidbom - Kom igång med streaming i förskolan! Vad kan Mediotek Sundsvall erbjuda förskolan och vad finns på Medienavet? Hanna, visar hur du kan hitta och streama inspirerande material för att samla barnen kring en gemensam upplevelse. Ta del av tips på filmer kring värdegrundsfrågor, inspirationslådor, sagor på olika språk och upptäck utbudet av kompetensutvecklingsprogram. Hanna kommer även att fokusera på vikten av källkritik och kritiskt tänkande och hur du som arbetar i förskolan kan utveckla dina kunskaper kring medie- och informationskompetens.mediotek Sundsvall Elevhälsa Mona Coldenberg Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar och funderar, analyserar och drar slutsatser. En grupp som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring. Pedagoger i alla tider har använt en gemensam yta i undervisningen, vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboard. Idag heter vår gemensamma yta SMART Board. Kom och se hur du kan komma vidare med din digitala undervisning med SMART Board med eller utan olika digitala arbetsverktyg såsom datorer, ipads, plattor och /eller smarta telefoner. Netsmart Maria Kanstedt-Rylander - Helt nya möjligheter med interaktiva böcker Idag har i princip alla lärare tillgång till en egen dator. En-till-en-satsningarna sprider sig också som en löpeld över en landet och varje elev har snart tillgång till moderna verktyg i sin skolvardag. I takt med ökande investeringar i teknik väcks fler frågor om innehåll och pedagogik för att elevens nya dator eller surfplatta verkligen ska göra någon skillnad. Gleerups interaktiva böcker är en ny typ av lärverktyg som är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. Här finns allt samlat: texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. I Gleerups interaktiva böcker levandegörs kunskap och det skapas fler möjligheter än någonsin. Tycker du som vi att det är dags att digitaliseringen i skolan fylls med ett pedagogiskt innehåll? Välkommen till en inspirerande introduktion till Gleerups interaktiva böcker och upplev en ny dimension av lärande. Gleerups 7

8 Tisdag kl Ulla-Karin Lundgren Öhman - Mediepedagogik på barnens villkori Vad är egentligen mediepedagogik? Hur då på barnens villkor? Hur kan man jobba mediepedagogiskt med IKT som verktyg? Vad ger det? En föreläsning som varvar tankar, tips och idéer, beprövad erfarenhet i en inspirerande föreläsning för förskolans pedagoger. CMiT Katarina Lycken Rüter - Stöd för lärande och undervisning i en digitaliserad skola Praktiska exempel på hur digitaliseringen påverkar både innehåll och arbetssätt i skolan, och hur Skolverket arbetar för att ge stöd och inspiration till utvecklad undervisning. Skolverket Astrid Frylmark - Berätta tillsammans Att berätta för andra och ta del av andras berättelser är centralt i all språkanvändning. Forskning visar också ett starkt samband mellan sexåriga barns förmåga att berätta och läsförståelsen i senare delen av grundskolan. Vi behöver satsa på både muntligt och skriftligt berättande! Föreläsningen belyser barns berättande och ger praktiska exempel på arbetssätt med särskild inriktning på språkligt sköra barn. OrdAF Astrid Frylmark AB Tisdag kl Mari Anderssson - Möjligheter med appen Strip Design Vad kan göras med appen Strip Design? Det finns användningsområden i alla ämnen och för alla åldrar. Med den här appen kan dina elever göra egna serier med olika syften. Den är enkel och rolig att använda! Det blir en kort inblick i hur appen fungerar. Vi kommer också att titta på olika förmågor i Lgr 11 som kan stödjas med hjälp av den här appen. Mari kommer även att visa exempel på ett bildarbete som mellanstadieelever gjort. Det handlar om att bygga en story i serieform med hjälp av naturmaterial och lerfigurer. Solede skola Sylvie Ekstål Lundstedt - Digitala verktyg i bildämnet I och med våra nya styrdokument Lgr 11 preciserades kraven på att använda digitala verktyg i bland annat bildämnet. Detta innebar tyvärr inte per automatik att alla våra bildsalar utrustades med lämpliga digitala verktyg utifrån bildlärarens önskemål. I denna lilla föreläsning berättar jag hur jag tillsammans med mina elever hittar vägar att arbeta med digitala verktyg i bildämnet genom att använda verktyg vi faktiskt har tillgång till. Nivrenaskolan Anna-Lena Unnis - En padda?! Vad kan man göra med den? Tips och idéer på hur man kan använda en ipad, en dator och en projektor som lärverktyg till en hel klass. Ofta är vi ganska begränsade i vår tekniktillgång på skolorna men vill ändå kunna använda den tekniken vi har på ett smidigt, inspirerande och framförallt kunskapsskapande sätt. Anna_Lenas föreläsning ger tips från hennes egna undervisning, hur man med begränsade medel kan nå långt i att integrera tekniken som en naturlig del av undervisningen. Skönsmons skola Helena Westin - Vår roll som Paddagoger Den pedagogiska verktygslådan fick för en tid sedan ett tillskott, nämligen paddan, alternativt android lärplatta. Gör den skillnad i vår pedagogiska vardag? Hur, när och till vad, men också varför bör IKT verktyg nyttjas i förskolans verksamhet? Net21 8

9 Peter Andersson & Heléne Oskarsson - Skriva med mening I vår tid har det blivit viktigare än någonsin att nå en väl utvecklad skrivförmåga. Samtidigt upplevs skrivandet av många som ett svårt kapitel. Hur kan vi bättre uppmuntra och vägleda elever till ökat självförtroende och förmåga i olika skrivsituationer? Angelägna frågor föreläsningen vill belysa: Vikten av att visa modeller och mönster för skrivandet. Det stödjande samspelet: Samtal Skrivande Läsning. Hur lyckas vi bättre nå pojkarna i skrivundervisningen? Värdet av strukturerade och meningsfulla sammanhang. Hur kan vi utnyttja modern teknik i skrivundervisningen? Betydelsen av positiv respons och konstruktiv feedback. Skrivforum för att samarbeta, kommunicera, publicera? Fredrik Boström Vi har idag ett stort fokus på IT i skolan, men har vi rätt innehåll? Sensavis använder de tekniska lösningarna som 3D ger för att möjliggöra att visa områden på ett helt nytt sätt och både förbättra möjligheterna till förståelse som en ökad motivation. Kom och följ med på en resa ner i lungorna eller se hur Volym presenteras i 3D. Sensavis Lotten Arvidsson - Digitala språkövningar gör eleverna till mästare! Vi visar digitala verktyg för språkinlärning. Lilla språkmästaren hjälper elever i åk 1 3 med svenskan. Övningsmästaren tränar eleverna i engelska, spanska, tyska och franska i åk 4-9. Sanoma Utbildning Tisdag kl Erik Godin - Projekt: Minecraft Att arbeta med Minecraft som projektarbete. Praktiska exempel på hur man kan arbeta ämnesintegrerat med Minecraft. Samt redogörelse och utvärdering av Skönsmons skolas avslutade Minecraftprojekt. Skönsmons skola Peter Blomqvist - Köpa TID till att prata Peter Blomqvist nominerad till Guldäpplet 2014 kommer att presentera hur han och hans elever skapar möjligheter i klassrummet för att prata och diskutera ämnet. I Peters fall matematik men fungerar på fler ämnen. Hur sporras ALLA att delta. De har samtalet i fokus och inte läromedlet! Kommer vidare förklara hur de med glädje har 3 dagars prov=)! Stöde skola Christina Svensson - Nyanlända elevers lärande i praktiken Nyanlända elevers lärande i praktiken, avser elever i åldrarna år och på vilka olika sätt undervisning i olika ämnen kan stötta såväl eleverna och lärarna i den komplexa lärandemiljö vi ibland befinner oss i. Vikten av kartläggning, förförståelse, höga förväntningar, mottagande, samverkan, samarbete och tydlighet är nyckelord för framgång, för de nyanlända eleverna och det gäller ju faktiskt alla elever i skolan! Nivrenaskolan Monica Nyberg - Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter, ex AD/HD Vad krävs av skolan för att skapa en kognitivt tillgänglig skolmiljö, både med generella förbättringar och med individuella metoder och teknikstöd? Hur kan skolan arbeta mer strukturerat och systematiskt med kartläggning, anpassning av undervisning och övrig skolmiljö samt med uppföljning? Du kommer få mer kunskap om hur olika teknikstöd, individuella metoder, strategier kan underlätta/kompensera vardagen och undervisningen för elever med kognitiva svårigheter ex. AD/HD. Skoldatatek Sundsvall 9 Elevhälsa Elevhälsa

10 Karoline Nylander & Mari Aava - Vatten och Trollets skägg Temainriktat arbete med de yngsta barnen (1-3 år) på Skogsparkens förskola, där tolkningen av det icke-verbala förmedlandet är en del av utmaningen. Vattentema från bubblor och Trollets skägg till Bockarna Bruse, med fortsättning mot utforskande av vattnets egenskaper i dess olika former. Hur vi utforskar utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, men får med de olika målområdena i verksamhetsplanen. Skogsparkens förskola Linda Rudin - Shift happens Förändringsarbete är en lång process som väcker känslor komfortzonen är ofta vanans makt. Digitaliseringen medför att skolan står mitt i en snabbt eskalerande förändring, där en evolution av lärandet och måluppfyllelse förväntas ske. Skolledaren blir då en förändringsledare, vars uppgift blir att regissera medarbetarnas entusiasm, motivation och stimulans men hur får man med sig alla in i den förändringsprocess som krävs för att utveckla pedagogiska arbetssätt som utnyttjar möjligheterna med IKT? Atea Skola Tisdag kl Anne-Marie Körling - Språkundervisningen Föreläsningen kommer att handla om hur man förbereder sig, hur man genomför undervisningen, hur man lockar eleverna in i lektionen och hur man genom förhållningssätt och generositet skapar textmöten och samtal. Körlings Ord Lotten Johansson & Jeanette Holm - Studie- och yrkesvägledning i ordinarie undervisning. Hur gör man? Skolan har en viktigt uppgift i att stötta eleverna så att de kan göra väl övervägda val om sin framtid. Lotten och Jeanette beskriver utifrån sina olika professioner hur skolan/ arbetslaget kan arbeta fram en plan för studie- och yrkesvägledning. Vi berättar hur samarbetet mellan SYV och lärare ger inspirerande och framåtsyftande lektioner från förskoleklass till år 9. Vi delar med oss av exempel på hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i ordinarie undervisning och bidra till elevernas motivation och målbild. Södertälje kommun Fredrik Westman - Matematisk begreppsbildning med hjälp av IT, animationer och språket Språket är bärare av all mänsklig kunskap. Den pedagogiska idén som presenteras bygger på hur IT, animationer och språket kan ge god förståelse av vad de matematiska begreppen är egentligen. Figurerna i WebMath visar att man kan tänka på olika sätt och resonera sig fram till förståelse. Då man förstått själva begreppet stärks självförtroendet i matematik, och därmed intresset för matematik. WebMath OBS! kl Elevhälsa FirstClass 20 år Vi firar 20 år med FirstClass ! Kom och fira med oss över en bit tårta! Om du har frågor kan du ställa dem och vi visar senaste versionen av FirstClass och berättar om nya appar för iphone och Android! Varmt välkommen! Processledare inom Värdeskapande lärande finns på plats, för att ge deltagare i utbildningen Innovativt ledarskap genom Loop-metoden möjlighet att boka tid för handledning. Tisdag kl Onsdag kl Plats: Sjöfarten 10

11 Tisdag kl Per Lundholm - Alternativa undervisningsmetoder Per har under några år experimenterat med olika former av undervisning för att nå de elever som har det svårt i skolan. Han berättar lite om hur han har jobbat och vilka resultat han har sett. Per kommer beröra bildstöd, flippat klassrum och minnesträning. Hagaskolan Pessi Liukkonen & Simon Meurling - Sagolik undervisning och sann kunskap Alla Alla Vi inleder stunden med släckta ljus. I eldens sken berättar Skogstomten och Vettefar spännande historier om hur skogens vilda djur klarar av att överleva vintern. Berättelsen sker både i nu- och dåtid. Den andra delen består av hur utomhuspedagogik kan förebygga dödsfall. Vad det innebär att färdas i lavinfarlig terräng och om hur ett lavinsök går till. Naturskolan Kom Ut Hans Burefjord & Åsa Hoffman - Språkstörning -språkstödjande teknik För att erbjuda en språkstödjande lärmiljö krävs att pedagogik och teknik går hand i hand. Under workshopen kommer vi att gå igenom de teoretiska grunderna för språkutveckling och tänkbara hinder för den. Tillsammans utforskar vi den pedagogiska vardagen och tekniken som kan bidra till att skapa just en språkstödjande lärmiljö. Skoldatateket Sundsvall Martina Unger - Hur vi organiserar för, utmanas och utvecklas av ett projekterande arbetssätt i förskolan Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Elevhälsa Förskola Martina presenterar hur förskolechef och pedagoger på Västergatans förskola valt att organisera verksamheten för att de vill möjliggöra för ett projekterande arbetssätt. Hon berättar om vilka deras utmaningar har varit och är, både i organisationen och i reflektionerna, hur de väljer att möta dem och hur utvecklande det är för både pedagoger och barn när vi alla strävar åt samma mål. Västergatans förskola AppPedagogen/ Chäthrin Wadström Zcooly är ett nytt spännande koncept på marknaden vilket har fått mycket positiv respons från såväl barn som vuxna. Zcooly är pedagogiska och lärande spel-appar för barn i grundskolan. Zcoolys appar är framtagna och utvecklade tillsammans med erfarna pedagoger. Spelapparna har sin grund och utvecklas enligt läroplanen LGR 11. Barn 6-10 år Inspirationsföreläsningen ger Dig möjlighet att upptäcka nya digitala läromedel som kan komplettera Din undervisning. Här får Du ta del av konkreta förslag på hur dagens skola kan använda sig av Spelifiering och Speluppdrag. Hur Du kan använda Dig av Spelets drivkraft för att engagera och motivera elever samt ge dem förutsättningar att utveckla sina olika förmågor. Föreläsningen vänder sig till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 6-10 år. Zcooly Tisdag 17 februari kl Plats: Hotell Södra Berget Ett pedagogiskt erfarenhetsutbyte. Anmälan Foto: Svante Harström 11

12 Onsdag kl Katarina Lycken Rüter - Stöd för lärande och undervisning i en digitaliserad skola Praktiska exempel på hur digitaliseringen påverkar både innehåll och arbetssätt i skolan, och hur Skolverket arbetar för att ge stöd och inspiration till utvecklad undervisning. Skolverket Andreas Skog - Livet på nätet härligt eller förfärligt? Våra barn växer idag upp med internet som en viktig arena för lek, lärande och identitetsskapande. Hur kan vi som vuxna vägleda dem på ett bra sätt? IT-pedagog Andreas Skog leder ett samtal om nätkulturer, nätmobbning, nätkärlek och ger tips på förhållningssätt och resurser till fortsatt stöd. MediaCenter, Region Västerbotten Fatima Khayari - UR-program som resurs i undervisningen Under en fartfylld timme tittar vi på klipp och delar från UR:sprogramskatt. Bland annat preminiärvisas nya Livet i Bokstavslandet, för åk 2. Efter seminariet vet du hur du finner kringmaterial, som lärarhandledningar, och hur du skapar dina alldeles egna klipp. UR Onsdag kl Therese Lindberg - Elevaktiv undervisning skapa motivation och matte -glädje! Hur kan laborativt och representativt material hjälpa eleverna att skapa minnen och kunskap? Hur kan digitala hjälpmedel skapa motivation och lärdomar genom samarbete? Finns det rika övningar som aktiverar alla barn och ger dig som lärare möjligheter att i den dagliga undervisningen bedöma och vara flexibel utifrån vad eleverna visar att de kan? Med Lgr11 i ryggen hoppas Therese kunna ge tips som aktiverar alla elever och ger dig som lärare rodret på väg framåt. Skönsmons skola Hillevi Sjöbom - Roliga och användbara digitala arbetssätt för språkundervisning Hillevi kommer att berätta om några olika digitala arbetssätt som hon använder i sin undervisning i engelska och franska på högstadiet. Bergsåkers skola Mona K Jakobsson - Fritidsblogg -Hur gör man? Mona inspirerar om hur man på ett enkelt sätt gör när man bloggar om fritidshemmets verksamhet och hur man kan länka det till styrdokumenten. Essviks skola/fritidshem Hans Burefjord & Åsa Hoffman - Språkstörning -språkstödjande teknik För att erbjuda en språkstödjande lärmiljö krävs att pedagogik och teknik går hand i hand. Under workshopen kommer vi att gå igenom de teoretiska grunderna för språkutveckling och tänkbara hinder för den. Tillsammans utforskar vi den pedagogiska vardagen och tekniken som kan bidra till att skapa just en språkstödjande lärmiljö. Skoldatateket Sundsvall Mariella Ekholm - Rätt att lära En förskolas erfarenheter av intensiv beteendeterapi ibt riktat till barn med autism. Copernicus förskola Elevhälsa 12

13 David Asplund - Lev dina värderingar En motivationsföreläsning där dialog inom självkänsla, trygghet och mod blir synligt. Att diskutera eget varför och hur. Varför vi agerar som vi gör, utifrån våra personliga värderingar och vision. Hur jag ska ta mig dit jag vill vara, att hitta nya väger och komma till insikten att de i min närhet vill hjälpa mig. Idéforum Utbildning AB Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Onsdag kl Maria Unger - Flippade klassrum mellanstadiet Hur kan man som lärare skapa en matematiklektion där fokus ligger på diskussion, resonemang och argumentation. Med flippade klassrum får eleverna hemma på bästa tid se sin genomgång av ett område/uppgift. I klassrummet får eleverna sedan sitta enskilt, i par och sedan tar vi det i helklass för att se vad som dök upp. Hemma kan eleverna se filmklippet hur många gånger de behöver och kan även se klippen flera gånger. Lucksta skola Trevor Fisher - Strategies to Internationalize This talk will focus on different strategies schools can adopt immediately to create a more global environment within their institution. Planning, documenting, applying for financial assistance, and spreading results are a few topics that we will focus on. Åkersvik (Sundsvalls Gymnasium) Petra Gilliusson - Elevaktiva och kreativa arbetssätt i SO-undervisningen Denna inspirationsföreläsning kommer att handla om hur elevaktiva och kreativa arbetssätt kan komma att höja elevernas motivation samt stärka deras lärande. Petra kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att jobba på detta sätt och ge konkreta tips ifrån klassrummet. Även elevernas röster kring detta sätt att arbeta kommer att lyftas fram under föreläsningen. Petra knyter även ihop detta sätt att arbeta med det faktum att Hagaskolan strävar efter att vara en skola på vetenskaplig grund med ett mer evidensbaserat förhållningssätt i undervisningen. Hagaskolan Per Frost & Heléne Oskarsson - Skolutveckling och IT hur hör det ihop? Grundskolans tidigare år Alla Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Grundskolans tidigare år Vill du ta del av hur vi på Kyrkmon har utvecklat användningen av IT som pedagogiskt verktyg? Kom gärna och lyssna på Kyrkmons skolas IT-pedagog och rektor. Kyrkmons skola Ann Catrin Bjurestam & Kicki Unger - Vägen framåt- att få utvecklingsarbetet att leva vidare och bli stabilt över tid Hur ett kvalitetsutvecklingsarbete hålls vid liv och hur verksamhetens mål och visioner görs synliga i det vardagsnära arbetet. Tydligt fokus på hur frågor. Ann Catrin och Kicki berättar om verksamhetens kundorientering och personalens delaktighet och engagemang samt hur de skapar en stabil organisation över tid. Lucksta förskolor Christina Comstedt - Favorit matematik Finsk matematik med digitalt stöd Finlands största läromedelsserie finns nu även i Sverige Favorit matematik. Det beprövade och framgångsrika läromedlet har en tydlig struktur och är självklart anpassat till Lgr 11. I elevpaketet ingår en digital del med alla texter inlästa, språkutvecklande övningar och matematikordlistor. Studentlitteratur 13 Förskola

14 Maria Kanstedt-Rylander - Helt nya möjligheter med interaktiva böcker Idag har i princip alla lärare tillgång till en egen dator. En-till-en-satsningarna sprider sig också som en löpeld över en landet och varje elev har snart tillgång till moderna verktyg i sin skolvardag. I takt med ökande investeringar i teknik väcks fler frågor om innehåll och pedagogik för att elevens nya dator eller surfplatta verkligen ska göra någon skillnad. Gleerups interaktiva böcker är en ny typ av lärverktyg som är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. Här finns allt samlat: texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. I Gleerups interaktiva böcker levandegörs kunskap och det skapas fler möjligheter än någonsin. Tycker du som vi att det är dags att digitaliseringen i skolan fylls med ett pedagogiskt innehåll? Välkommen till en inspirerande introduktion till Gleerups interaktiva böcker och upplev en ny dimension av lärande. Onsdag kl Monica Niemi - Dokumentera och skapa med ipad Monicas erfarenheter kring det kreativa användandet av ipad i förskolan och förskoleklass för dokumentation, skapande och språkträning. Monica delar med sig av sina tankar kring användningen och hur vi kan koppla användningen till verksamheten och som en naturlig del både i förskola, förskoleklass. Fagervallsskolan, förskoleklass Sara Bruun - Digitala arbetssätt i klassrummet Att våga ta språnget Sara använder bland annat modellen Flippat klassrum. Under föreläsningen får ni ta del av hur Sara arbetar, hur man kan flippa klassrummet och arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Hon kommer att visa att det fungerar trots att de endast har tillgång till 4 ipads och ett svajande nätverk. Sara kommer med konkreta tips på hur ni kan bedriva undervisning med modern teknik. Ni kommer att få ta del av hur Google Drive med appar och tillägg kan underlätta er lärarvardag. Furutorpskolan 7-9 Karin Grahn - Ljudmiljöns betydelse för lärandet En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation. Om det tar för mycket kraft att höra och tolka ljuden, finns det risk att lyssnaren inte klarar av att minnas informationen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar på olika sätt med frågor som rör tillgänglighet. En prioriterad fråga i arbetet är att sprida kunskap om vikten av bra ljudmiljöer. Idag finns forskningsresultat och kunskaper som visar på vikten av bra ljudmiljöer och som ger god vägledning till hur de kan åstadkommas. Trots detta kan vi konstatera att effekterna av det inte är tillräckliga inom förskola, skola och vuxenutbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten Reflekterande samtal - ett kollegialt lärande Passa på att föra ett givande samtal med kollegor från andra verksamheter. Vi samtalar om angelägna aktuella ämnen med en samtalsledare från CFK, utvecklingsgruppen. Du kommer som du är med dina tankar och ingen, liten eller stor erfarenhet kring det aktuella ämnet. Tisdag 17/2 kl Meningsfullt lärande för barn och elever, Det är viktigt när det är på riktigt Hur tänker vi kring detta och vilka erfarenheter har vi av att få till det? Onsdag 18/2 kl Det livslånga lärandet, Hur skapar vi en samsyn mellan verksamheter och stadier? Hur skapar vi bra övergångar för våra barn/elever? Vilka tankar och erfarenheter har vi? Plats: Launchen utanför Vikarna och restaurangen Ingen föranmälan behövs 14

15 Onsdag kl Lisa Normelli Hessel - Filmanalys i undervisningen Hur kan man arbeta med filmanalys i undervisningen? Vilka fördelar har det för lärandet, elevernas motivation och lärarens arbete? Dessa frågor ska Lisa ge sig på att svara på utifrån sitt arbete med sina elever. Lisa delar med sig av konkreta idéer, arbetssätt och uppgifter som du lätt ska kunna anpassa efter dina och dina elevers behov. Ankarsviks skola Annika Styf - Att använda lärplattform Itslearning, en lärplattform som ger eleverna en överblick över sitt lärande. Sundsvalls gymnasium/hedbergska Mathias Mjörnheim - Digitalt lärande på Skönsmons skola Mathias Mjörnheim, vinnare av årets grundskollärare i Framtidsmyran 2014 och nominerad till Guldäpplet samma år, berättar om hur han arbetar med att digitalisera skolan och eleverna på Skönsmons skola. Mathias är IT-pedagog och undervisar skolans elever i Digitalkunskap, något unikt för just Skönsmons skola. Ni får en grundlig genomgång i vad det innebär och varför det är viktig kunskap att lära ut. Mathias kommer även att berätta och inspirera om skolans arbete med IT-fritids. Skönsmons skola Maria Granqvist - ipad som lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd Hur kan du som lärare stödja elever i behov av särskilt stöd med hjälp av digital teknik? I dag finns nya möjligheter att kompensera elever med svårigheter genom att, till exempel, använda sig av telefoner och surfplattor. Maria pratar framgångsfaktorer och ger en översiktsbild kring vilka verktyg som finns och hur man kan använda dem. Skoldatateket Sundsvall Camilla Carlsson - imovie Camilla berättar och visar hur man på ett lättsamt sätt kan dokumentera och reflektera med hjälp av imovie. Granlo förskola Fredrik Kennebäck - Digital färdighetsträning som utvidgar läromedlen! Vi visar hur extra färdighetsträning flyttas till en digital miljö. När dessutom det digitala är nära sammanknutet med det traditionella läromedlet och dess inlärningstakt, blir träningen både strukturerad och effektiv. Som lärare får du god överblick och även ett effektivt redskap för uppföljning. Eleverna får ett nytt sätt att träna på och de stimuleras och motiveras genom att uppgifterna anpassar sig efter deras individuella förmåga. Med digital färdighetsträning ökar möjligheterna till variation och individualisering. Sanoma Utbildning Guldtrappan I samband med Mittlärande besöker juryn för Guldtrappan Sundsvall under tisdagen. Utnyttja gärna möjligheten att möta några av Sveriges ledande IT-profiler inom utbildningssidan. Vinnaren bland de fem finalistkommunerna, där Sundsvall är en, presenteras vid konferensen Framtidens Lärande i Stockholm den 6-7 maj. Läs mera på 15 Foto: Svante Harström

16 Onsdag kl Micke Gunnarsson - Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli. Foto: Hans-Peter Bloom Alla Välkommen till en föreläsning i inspirationens tecken. Det handlar om våra barn, relationer, prestation och en tid i snabb förändring. Hur kan vi möta våra barn i deras bygge av självkänsla? Känner våra barn att skolan är till för dom? Hur hanterar vi situationer då vi känner oss förvirrade när det kommer till Internet och all teknik. Hur stöttar vi dagens barn när de tittar på oss och undrar: Vad ska jag bli när jag bli stor? Barnatro AB Jenny Reichwald - Det obekväma-om demokrati, tolerans och värdegrundsarbete Demokrati- och värdegrundsarbete är ett viktigt och ständigt pågående uppdrag för skolan som måste ta sitt ansvar, lyfta och vara tydlig i dessa frågor. Vi tittar på hur man med berättelser och gestaltningar kan starta diskussioner och plocka in debatter och diskussioner från omvärlden/samhället i klassrummet. Hur kan du som lärare redovisa skiljaktiga värderingar, utan att börja hos dig själv eller dina elever? UR Linda Rudin - Shift happens Förändringsarbete är en lång process som väcker känslor komfortzonen är ofta vanans makt. Digitaliseringen medför att skolan står mitt i en snabbt eskalerande förändring, där en evolution av lärandet och måluppfyllelse förväntas ske. Skolledaren blir då en förändringsledare, vars uppgift blir att regissera medarbetarnas entusiasm, motivation och stimulans men hur får man med sig alla in i den förändringsprocess som krävs för att utveckla pedagogiska arbetssätt som utnyttjar möjligheterna med IKT? Atea Skola Grundskolans senare år Gymnasieskola Förskola Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Särskola Onsdag kl Izabelle Norgren - SMARTboard, mer än en tavla Många har idag lärt sig vad en SMARTboard är men den kan användas på så många mer sätt än som en skrivtavla med lite bra funktioner. Izabelle hoppas på att kunna inspirera till att ta användandet ett steg längre genom att visa hur man kan jobba med andra digitala verktyg och hemsidor samt appar mot en SMARTboard/ ett interaktivt klassrum. Tänk till exempel vilka möjligheter som öppnas när man kan låta alla elevers tankar eller bilder som skapas på ipad, telefon eller dator synliggöras på klassrummets SMARTboard just i den stund de skriver? Ankarsviks skola Jan Lindström - Pippi på fåglar i skolan! Fåglar är fantastiska! Det finns många möjligheter att anknyta till detta tema i undervisningen. Fåglar finns överallt och går ofta bra att studera i skolornas närmiljö. En utmärkt anledning till att lära in utomhus. Du kommer att få se många spännande fåglar och veta mer om vad vi kan lära oss genom att skåda dessa lite närmare. Appar och internet ger nya möjligheter för fågelintresserade. Fågelaktiviteter går att anpassa efter vilken målgrupp/ålder som helst och du kommer att få se exempel på vad man kan hitta på! Alla Alla Sundsvalls Gymnasium / Hedbergska Åsa Jerfsten, Carina Jading, Biggan Fältstam - BFL-en gemensam bedömningspolicy Ett treårigt projekt inom Sundsvalls kommuns skolor med fokus på formativ bedömning har nu avslutats. Ett av projektets mål, en gemensam bedömningspolicy, presenteras på detta seminarium. Projektledarna Carina Jading, Biggan Fältstam och Åsa Jerfsten delar med sig av sina tankar kring hur man kan jobba vidare med den både som pedagog och skolledare. Centrum för skolutveckling (CFK) BFL 16 Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola

17 Annika Nilsson & Karolina Lilja - Pedagogisk dokumentation som ett systematiskt kvalitetsverktyg i förskolan Att arbeta med pedagogisk dokumentation som verktyg möjliggör en ständig utveckling av det pedagogiska arbetet, där barnsyn och kunskapssyn blir tydliga. Genom att dokumentera, tolka och reflektera kring det man ser och hör kan man som pedagog lättare se, förstå och stödja barnens lärande. Haga/Bosvedjans skolområde & Alnö/Ljustadalens skolområde Helena Westin - Vår roll som Paddagoger Den pedagogiska verktygslådan fick för en tid sedan ett tillskott, nämligen paddan, alternativt android lärplatta. Gör den skillnad i vår pedagogiska vardag? Hur, när och till vad, men också varför bör IKT verktyg nyttjas i förskolans verksamhet? Net21 Therese Tjernström - Skapa och kritiskt granska digitala källor med dina elever Förskola Förskoleklass Förskola Alla Hur arbetar man som lärare för att göra digitala källor av vanligt skolarbete. Med exempel från Webbstjärnan kommer föreläsningen ge konkreta arbetssätt för att arbeta med digitala källor och källkritik tillsammans med elever..se Webbstjärnan Louise Ridell Ehinger - NE som pedagogisk resurs Tänk om du och dina elever hade Sveriges främsta uppslagsverk, ordböcker och lärresurser i skolan, hemma och i mobilen. Med pedagogiska temapaket med färdiga lektioner. Med utbildningsfilmer från ledande filmproducenter. Med analysverktyg och individuell språkträning. Och mycket mycket mer. Lär dig mer om hur NE kan göra dina förberedelser lättare och lektionerna mer dynamiska samtidigt som du får mer tid för varje elevs behov. Men framför allt hur man väcker nyfikenhet och lust att upptäcka mer! NE Nationalencyklopedin AB Onsdag kl Marie Trapp - Läsförståelsestrategier i praktiken Strategier för läsförståelse stödja, utmana och aldrig släppa taget. Läsförståelsestrategier i praktiken Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, men det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser. Monica Reichenbergs ord utgör en viktig utgångspunkt för Marie Trapp. Hon visar hur de steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter genom en strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier.. Att förutspå, att utreda nya ord och uttryck, att ställa frågor, att sammanfatta och att se inre bilder strategier för att läsa på, mellan och bortom raderna Texter och studiehandledning som inspiration och stödstruktur Utvärdering, respons och bedömning naturliga delar i lärandehjulet Råby/Släbro skolor Anna Karlefjärd - Formativ klassrumspraktik och skolans styrdokument En föreläsningen som diskuterar kursplanerna utifrån formativ klassrumspraktik. Hur kan vi arbeta med den röda tråden från planering, undervisning, bedömning, återkoppling och dokumentation till betygssättning? Karlstads universitet Andreas Skog - Digitala lärresurer för matematikundervisningen I denna workshop undersöker vi hur matematiska förmågor kan utvecklas med stöd av samarbetsverktyg på internet och olika digitala lärresurser. Ta med egen dator och dina bästa länkar så delar vi med varandra på adressen canvases/matte MediaCenter, Region Västerbotten 17 Grundskolans tidigare år Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Gymnasieskola Grundskolans senare år Gymnasieskola

18 Onsdag kl Jimmie Nordberg - Ditt digitala klassrum Våga göra en förändring Jimmie kommer att berätta och visa hur han tänker och arbetar kring det digitala klassrummet med de möjligheter han jag har i sin årskurs fyra. För att inspirera och motivera dig att hitta ditt digitala klassrum. Matfors skola Per Lundholm - Alternativa undervisningsmetoder Per har under några år experimenterat med olika former av undervisning för att nå de elever som har det svårt i skolan. Han berättar lite om hur han har jobbat och vilka resultat han har sett. Per kommer beröra bildstöd, flippat klassrum och minnesträning. Hagaskolan Hagaskolan Linda Bäck Norrman & Anki Sjöström - Goal Attainment Scaling (GAS) ett tydliggörande utvärderingsinstrument inom grundsärskolan/ träningsskolan Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år Alla Särskola Linda Bäck Norrman sjukgymnast Norrbackaskolan och Anki Sjöström förstelärare och specialpedagog Norrbackaskolan föreläser om hur man kan öka måluppfyllelsen inom kunskapsområdena kommunikation och motorik för elever i grundsärskolan. Linda har en bred och gedigen erfarenhet av att arbete med GAS-mål från Stockholms stad. Norrbackaskolan Eva-Karin Kroik - Bemötande, förhållningssätt och allas lika värde Eva-Karin kommer att berätta hur de hittills har arbetat med värdegrund på sin skola, Nivrenaskolan. Det är viktigt att ha ett professionellt bemötande och ett gemensamt förhållningssätt till andra. Vi kommer att använda oss själva som spegel och reflektera över vår egen värdegrund. Nivrenaskolan Sonja Hedlund, Sonja Larsson, Ann-Christin Uhlin - Projektarbete i förskolan Alla Förskola Härmsta förskola har kroppen som tema i år, och avdelning Gunghästen jobbar med tänder utifrån ett matematiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Med ett bildspel visas hur man kan jobba tematiskt och hur föräldrar kan bli delaktiga i projektarbetet. Härmsta förskola Fredrik Boström Vi har idag ett stort fokus på IT i skolan, men har vi rätt innehåll? Sensavis använder de tekniska lösningarna som 3D ger för att möjliggöra att visa områden på ett helt nytt sätt och både förbättra möjligheterna till förståelse som en ökad motivation. Kom och följ med på en resa ner i lungorna eller se hur Volym presenteras i 3D. Sensavis Fredrik Kennebäck - Digitala språkövningar gör eleverna till mästare! Vi visar digitala verktyg för språkinlärning. Lilla språkmästaren hjälper elever i åk 1 3 med svenskan. Övningsmästaren tränar eleverna i engelska, spanska, tyska och franska i åk 4-9. Sanoma Utbildning Konferenssmart Tänk på att inte boka fler föreläsningar än vad du hinner med. Respektera tider för föreläsningar. Besök utställningarna och ta del av det stora utbudet. Delta i det kollegiala lärandet under dagen. Dela med dig via Twitter, hashtaggen #mittlar15 Försök få tid till reflektion och samtal efter Mittlärande 18 Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år

19 Onsdag kl Anna-Lena Unnis - En padda?! Vad kan man göra med den? Tips och idéer på hur man kan använda en ipad, en dator och en projektor som lärverktyg till en hel klass. Ofta är vi ganska begränsade i vår tekniktillgång på skolorna men vill ändå kunna använda den tekniken vi har på ett smidigt, inspirerande och framförallt kunskapsskapande sätt. Anna_Lenas föreläsning ger tips från hennes egna undervisning, hur man med begränsade medel kan nå långt i att integrera tekniken som en naturlig del av undervisningen. Skönsmons skola Pål Christensson - Lärande, individ och känsla Pål kommer att presentera hur han ser på förhållandet mellan eleven som individ och en förändrad känsla som förutsättning för att nå ett djupare lärande. Resonemanget bygger på teorier från dramapedagogik, Vygotskij och Bedömning för lärande. Han kommer dessutom visa hur IKT hjälper honom att uppnå dessa undervisningsmål. Sundsvalls Gymnasium, Hedbergska Caroline Lorentzon, Katarina Nylander, Cilla Edrén, Malin Heimer - Värdeskapande som pedagogik. Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man? Det blir viktigt när det är på riktigt! Att skapa värde för andra individer ger ofta samtidigt upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande och har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade barn och elever i förskolan och i skolan. Centrum för kunskapsbildning, Sundsvalls kommun Monica Nyberg - Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter, ex AD/ HD Vad krävs av skolan för att skapa en kognitivt tillgänglig skolmiljö, både med generella förbättringar och med individuella metoder och teknikstöd? Hur kan skolan arbeta mer strukturerat och systematiskt med kartläggning, anpassning av undervisning och övrig skolmiljö samt med uppföljning? Du kommer få mer kunskap om hur olika teknikstöd, individuella metoder, strategier kan underlätta/kompensera vardagen och undervisningen för elever med kognitiva svårigheter ex. AD/HD. Skoldatatek Sundsvall Catrin Hassel - Skuggor och ljus ett projekt för de yngsta barnen Vad innebär det att vara ett och halvt år eller två år och delta i projekt på förskolan? Catrin berättar om ett treårigt projekt där den pedagogiska dokumentationen har stor betydelse för att få syn på de yngsta barnens läroprocesser. Utifrån dessa iordningställs rummen med olika platser, som kan skapa en röd tråd där barnen kan göra flera erfarenheter inom samma tema. Centrum för kunskapsbildning AppPedagogen/ Chäthrin Wadström Zcooly är ett nytt spännande koncept på marknaden vilket har fått mycket positiv respons från såväl barn som vuxna. Zcooly är pedagogiska och lärande spel-appar för barn i grundskolan. Zcoolys appar är framtagna och utvecklade tillsammans med erfarna pedagoger. Spelapparna har sin grund och utvecklas enligt läroplanen LGR 11. Inspirationsföreläsningen ger Dig möjlighet att upptäcka nya digitala läromedel som kan komplettera Din undervisning. Här får Du ta del av konkreta förslag på hur dagens skola kan använda sig av Spelifiering och Speluppdrag. Hur Du kan använda Dig av Spelets drivkraft för att engagera och motivera elever samt ge dem förutsättningar att utveckla sina olika förmågor. Föreläsningen vänder sig till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 6-10 år. Zcooly Elevhälsa Barn 6-10 år 19

20 Onsdag kl Fredrik Westman - Klassrumsdiskussioner och individualisering i matematik med hjälp av WebMath Föreläsningen är tänkt att likna en klassrumsdiskussion i matematik med hjälp av Web- Math. Den pedagogiska idén som genomsyrar WebMath är att man resonerar sig fram till förståelse för vad det matematiska begreppet är egentligen, och inte bara via bl a typexempel härmar sig fram till rätt svar. Seminariet visar på ett konkret sätt hur man med hjälp av WebMath skulle kunna prata matte i klassrummet, och att man kan tänka och lösa en matematikuppgift på många olika sätt. Exempel från både grundskola och gymnasiet tas upp till diskussion. (Kan ses som en fortsättning på tisdagens föreläsning) WebMath Christian Fridh - Friendsrapporten 2014 Hur mår våra skolor idag? Framgångsrika insatser för en tryggare skola Friends Stefan Hertz - Framgångsrik undervisning i helklass en modell Del 1. Ledarskapets betydelse för en lärandemiljö i klassrummet. Träna in en struktur för ett lärande klassrumsklimat Praktiska råd och tips. Konflikthantering praktiska råd och modeller- Så fungerar grupper. Del 2. Fördelar med grupp- och samtidigt individorienterad undervisning. Genomgång först sedan individuellt arbete eller arbete i grupp. Med bilder som stöd i genomgångar en modell för genomgångar som alla kan hänga med på. Analysmodeller som främjar elevernas lärande Praktiska råd, modeller och tips. Stefan Hertz utbildning AB Onsdag kl Ylva Holm - Webbresurser att använda i undervisningen När vi samlat material inför utbildning i Net21 och när vi gått igenom Net21-uppgifter har vi träffat på många webbresurser som kan vara användbara i undervisningen framför allt på högstadiet och gymnasiet. Jag kommer att visa ett antal av dessa och berätta om hur jag tror man kan använda dem i undervisningen. Sundsvalls kommun Josefin Edlund & Tomas Rex - Biblioteket mer än bara böcker? Josefin Edlund och Tomas Rex, Sundsvalls stadsbibliotek, ger exempel på läsinspirerande aktiviteter. Sundsvalls stadsbibliotek Peter Blomqvist - Köpa TID till att prata Peter Blomqvist nominerad till Guldäpplet 2014 kommer att presentera hur han och hans elever skapar möjligheter i klassrummet för att prata och diskutera ämnet. I Peters fall matematik men fungerar på fler ämnen. Hur sporras ALLA att delta. De har samtalet i fokus och inte läromedlet! Kommer vidare förklara hur de med glädje har 3 dagars prov=)! Stöde skola Maria Mellerstedt & Anna-Lena Rehnberg - Skapa en hållbar process för kvalitetsutveckling i förskolan- vägen till en likvärdig förskola i Sundsvall I Sundsvalls kommun har vi arbetat fram en gemensam verksamhetsidé som grund för att utveckla en kvalitativ och likvärdig förskola. Om processen, hur man tagit fram kvalitetsindikatorer som bygger på alla medarbetares delaktighet. Hur kvalitetsindikatorerna medverkat till reflektion och dialog kring uppdraget i läroplanen och blivit ett arbetsverktyg med vars hjälp pedagogerna kan driva kvalitetsutveckling med barns utveckling och lärande i fokus. Pedagogista Centrum för kunskapsbildning o Matfors/Stöde skolområde Elin Wallin & Anna Hedell - Sköldpaddan Cosmo Hur vi arbetat och lärdomar utifrån ett projekterade arbetssätt med temat sköldpadda. Robäckens förskola 20

Tid / Lokal Föreläsare Titel Målgrupp. Ulrika Ryan Lära matematik med datorn Grundskolans tidigare år

Tid / Lokal Föreläsare Titel Målgrupp. Ulrika Ryan Lära matematik med datorn Grundskolans tidigare år Föreläsningar Tisdag 18 februari Tid / Lokal Föreläsare Titel Målgrupp 9.00-10.00 Ulrika Ryan Lära matematik med datorn Camilla Carlsson Dokumentera med hjälp av imovie Karin Murberg IT i vardagen Lollo

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Matematiklyftet 2013/2014

Matematiklyftet 2013/2014 Matematiklyftet 2013/2014 Didaktiskt kontrakt Ruc 140522 AnnaLena Åberg 79 Matematiklärare 9 skolor? Elever 10 Rektorer 1 Förvaltningschef 2 Skolområdschefer 5 Matematikhandledare Hur ser ni på det didaktiska

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9

Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9 Arbetsglädje MEDIA SKÅNE...arrangeras av AV Media Skåne Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9 Utställning 13.30-17.30 Välkommen till mässan som innehåller resurser för modalt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E

A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E Språklyftet A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E Undervisande personal & Fritidspersonal Didaktik Förstelärare med inriktning mot språkutveckling Lärare F-6 Processledare Hörselklass

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

alternativa verktyg i skolan

alternativa verktyg i skolan alternativa inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 speciellt inbjuden: barnatro Ab Micke Gunnarsson praktikfall från: Örebro universitet Anne-Sofie Strand kalmar kommun Susanna Quiros-Haag

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2014 Medioteket IKT är ett viktigt verktyg för utveckling av framtidens förskola. Det ställer krav på personalens kompetens och förskolans tekniska möjligheter. Ur Stockholms

Läs mer

Program för studiedagen den 19 september 2011

Program för studiedagen den 19 september 2011 Program för studiedagen den 19 september 2011 PASS 1 kl 8 9:45 Språkbiten Lina Rahm Hallberg och Anders Gransö Platengymnasiets aula Antal personer ca 250 Målgrupp: Alla lärare F 6 Fika i Platens café!

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer