Framtidens digitala läromedel för gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens digitala läromedel för gymnasiet"

Transkript

1 - GY / VUX Framtidens digitala läromedel för gymnasiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / HISTORIA / SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP

2 Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där hjulen alltid snurrar. Det ligger i den del av landet där det finns flest entreprenörer i förhållande till invånarantalet. Där har Digilär slagit ned sina bopålar. I denna bygd finns massor av tillverkningsindustrier. Vi på Digilär kan liknas vid ett byggföretag. Vi bygger läromedel. Det ska vara digitalt Vi gör digitala läromedel. Vi vill göra läromedel där man kan visa bildserier och filmer. Där man kan förstora och förminska kartor och flytta fokus i bilden. I våra texter vill vi kunna lägga in ordförklaringar och fördjupningstexter som eleverna enkelt kan klicka fram. I olika ämnen som svenska, engelska och matematik vill vi att det ska finnas en rad olika pedagogiska redskap, där eleverna lär sig att tillämpa sina kunskaper. Ingenting av detta kan man göra i en lärobok. Alla håller inte med Vi vet att många lärare vill behålla den fysiska läroboken. Den är något tryggt att hålla i handen. Ingenting kan vara enklare än att bläddra sig fram i en bok, sida för sida. Här finns inte en massa hänvisningspilar och länkar som kan föra eleverna på avvägar. Inget internet som kan locka eleverna avsides och få dem att i stället ägna sig åt Facebook, Twitter eller Youtube. Bra digitala läromedel Vi känner trots det ingen oro för att flertalet av Sveriges lärare efterhand kommer att upptäcka de digitala läromedlens möjligheter. Men allting blir inte bra per automatik bara för att det är digitalt. Det gäller att skapa digitala läromedel med en väl utarbetad pedagogik. Vi på Digilär har skapat ett koncept, där läraren kan styra och kontrollera vad eleverna gör där allt finns på plats, så att elever och lärare bara behöver ha med sig datorn till lektionen där man skapar optimala förutsättningar att individualisera undervisningen där man bygger programvaror som hjälerna att fokusera på uppgifterna där man inte bara samlar fakta utan också får eleverna att reflektera Från ord till handling Det är lättare att tala om hur man ska bygga läromedel än att faktiskt göra det. När vi först publicerar ett läromedel finns det kanske inte mer än en standardtext, ett antal arbetsuppgifter och några länkar. Sedan bygger vi vidare med lättlästa texter, ännu fler arbetsuppgifter, länkar, bildberättelser, diagnoser, provbanker, smarta digitala verktyg Vi bygger till och vi bygger om. Inte förrän allt är helt perfekt slutar vi med det. 2

3 Ma Vi har lagt grunden till en ny matematikundervisning Det tog betydligt längre tid än vi tänkt oss att utforma ett helt nytt läromedel i matematik, men nu är vi klara med grundarbetet. Våra programmerare har tillsammans med författaren tagit fram arbetsflöden, ett diagnossystem och en serie nya matematikredskap, som kommer att göra det enklare för dig som lärare att prata matematik med dina elever. Hittills finns det fyra läromedel i Digilär Matematik 1. Både Matematik 2 och 3 kommer under nästa läsår. Genomgående bygger vi upp alla kapitel i läromedlet kring olika arbetsflöden. Det börjar med en videointroduktion. Sedan kanske vi tar hjälp av något matematikredskap. I nästa steg följer ett antal självrättande övningsuppgifter. I kreativa övningar lämnar eleverna datorn och jobbar oftast i grupp med matematiska problem. I den avslutande reflektionen får eleven värdera vad han eller hon lärt sig. Det finns också tre provförslag till varje kurs med förmågepoäng och statistik. Tillsammans med det avslutande nationella provet och några inlämningsuppgifter ger detta läraren ett mycket bra betygsunderlag. Mer information om detta läromedel får du på digilär.se under Digilär Matematik. Introduktionspriset är 59 kr per användare och läsår! - Videointroduktioner - Problemlösning och kreativa uppgifter - Träning med tävlingsmoment - Självrättande diagnoser med elevstatistik och oerhört mycket mer! 59kr 3

4 Var rädd om din tid! Använd den effektivt Tid börjar alltmer bli en bristvara. Inte minst för lärarna i skolan. Vill ni spara tid, välj då Digilärs digitala läromedel! Se till så att du har ett läromedel som ständigt uppdateras, då slipper du att leta efter aktuella texter, bilder, diagram och länkar. Vill du komplettera vårt läromedel med en text eller egna arbetsuppgifter kan du enkelt lägga in det i våra läromedel. Ödsla ingen tid på att leta rätt på kartböcker, skrivhäften, bredvidläsningsböcker, stenciler eller rättade prov inför varje lektion. Allt detta kan läggas in i Digilärs kompletta läromedel. Tag bara med dig din dator till lektionen. I klassrummet ska eleverna kunna sitta på sin plats. I sitt digitala läromedel och på internet kan de snabbt söka information. Med hjälp av Digilärs inbyggda ordförklaringar kan de med ett enkelt klick ta reda på vad begrepp och svåra ord betyder. Kommer någon för sent till lektionen behöver du som lärare inte förklara en gång till. Med hjälp av Digilärs bildintroduktioner kan eleverna själv komma igång med arbetet. Minska ned på den tid du behöver för att rätta elevernas uppgifter. Genom Digilärs läromedel får eleverna tillgång till diagnosmaterial, instuderingsfrågor etc. som är självrättande. Nu tänker vi också satsa på att ta fram ett färdigt provmaterial i olika ämnen, så att du som lärare slipper att konstruera egna prov. Att dokumentera varje elevs arbete är också något som upptar en stor del av en lärares arbetstid. Den som väljer Digilärs läromedel har alla sina elevers arbeten dokumenterade på sina lärarsidor. Även dina kommentarer sparas digitalt och är direkt kopplade till elevens uppgifter och frågor. Att låta eleverna arbeta digitalt innebär därför också att du slipper ifrån att samla ihop allt vad de annars skulle skrivit ned på papper i form av skrivningar, test, glosförhör och annat när det är dags för utvecklingssamtal eller betygsättning. Var rädd om din tid. Satsa på Digilärs digitala läromedel. Digilär gör läromedelspaket På Digilär förpackar vi alla läromedel i ett ämne i ett läromedelspaket. I matematik kommer du att hitta alla läromedel för kurserna 1, 2 och 3 i detta ämne på ett och samma ställe, tillgängligt för alla elever. På samma sätt är det i svenska, engelska, historia, samhällskunskap etc. Elevernas förutsättningar är som bekant mycket olika. Det betyder att de elever som vill kan gå vidare till material för högre kurser och få en extra utmaning. De elever som i stället behöver ett mer översiktligt material för repetition har tillgång till det. 4

5 Sv Nu är det dags att köpa läromedel i svenska Orden kan få vingar. Det är vad vi vill visa eleverna med vårt läromedel. Det är svårt att hitta ett läromedel med mer inbjudande texter och bildmaterial än Digilär svenska. Svensklärarna på gymnasiet har tvingats vänja sig av med att köpa läromedel i sitt ämne. Helst bör man ha en handbok, där eleverna förstår hur de ska utveckla det egna språket. Sedan behövs en antologi och en litteraturhistoria. Det är en kostsam affär som många skolor inte har råd med. svenskundervisningen finns samlat på ett och samma ställe och till ett mycket överkomligt pris. Här finns informativa texter om hur man utvecklar sin förmåga att tala, läsa och skriva. Här finns också en omfattande litteraturhistoria och inte minst en mycket användbar antologi med bra introduktionstexter och förstklassiga inläsningar. Det är ett stort arbete som flera författare har lämnat bidrag till under ledning av Cecilia Lilja. Den återstående delen Digilär Svenska 3 kommer att vara klar till augusti Nu har vi gjort läromedel i kurserna Digilär Svenska 1 och Digilär Svenska 2, där allt material som behövs i - Tala, skriva, läsa, källkritik - Åtta olika teman - Om skönlitteratur, språkbruk, grammatik - En omfattande antologi med inläst tal och oerhört mycket mer! 119kr 5

6 Var rädd om era pengar Det finns ett gammalt ordspråk att snålheten ofta bedrar visheten. Det finns många exempel på detta. Det finns beslutsfattare i skolans värld som lever med den felaktiga föreställningen att det inte längre behövs några läromedel nu när det finns datorer och internet. Vi erbjuder kompletta digitala läromedel På internet finns hur mycket material som helst om FN, Sveriges riksdag, Napoleonkrigen, Ryska revolutionen och al-qaida. Men det betyder inte att man kan vara utan läromedel i historia och samhällskunskap. Det mesta som finns att läsa om detta på internet är inte skrivet för elever som går första året på gymnasiets yrkesförberedande program. Våra elever har ofta inte de referenser som behövs för att kunna läsa dessa artiklar. Inte heller får de några ordförklaringar, instuderingsfrågor eller reflektionsfrågor som hjälper dem att utveckla sina kunskaper. Vi erbjuder förmånliga paketpris Satsa på läromedel, men på bra digitala läromedel som är prisvärda. Digilär är ett av få svenska läromedelsföretag som har ett brett utbud av digitala läromedel i svenska, engelska, spanska, matematik, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Vi kan erbjuda er skola ett verkligt förmånligt paketpris. Liksom Kattegattgymnasiet och Sannarpsgymnasiet i Halmstad för att bara ta två exempel har ni nu möjlighet att köpa in alla våra läromedel till ett mycket bra pris. Många väljer att göra sådana inköp under både två och tre år. Fördelen med ett större läromedelsinköp från Digilär är många: För lärare och elever förenklas tillvaron om de bara behöver sätta sig in i ett programupplägg när man väljer digitala läromedel. Elevernas arbeten och lärarnas egna uppgifter kan sparas från ett läsår till ett annat. Självklart får man under tiden som avtalet löper tillgång till alla uppdateringar både vad gäller funktionalitet och innehåll. Vi kan erbjuda er en bättre och mer personlig support. Ni kommer att kunna göra inköp till väsentligt lägre kostnader än vad katalogpriserna anger. Ni kommer att slippa ifrån prishöjningar från ett år till ett annat så länge avtalstiden löper. Vi kan självklart också erbjuda er flexibla delbetalningar uppdelade på flera läsår. Det finns ytterligare en inte oväsentlig fördel med Digilärs läromedel. Väljer man detta alternativ behöver man i fortsättningen inte ha någon dyr lärplattform på skolan. Har eleverna Digilärs läromedel öppnar sig alla kommunikationsvägar mellan lärare och elev och förälder. Här finns det verkligt stora pengar att tjäna på en sådan affär. Som sagt: Var rädd om era pengar. Kontakta våra försäljare så får ni veta mera om vad vi kan erbjuda. Om detta kan du läsa mera på denna katalogs sista sida. 6

7 Nya läromedel! Hablas espanol?? Mer engelska Vårt läromedel Digilär Engelska 5 utvecklas ständigt. I början hade vi enbart talsyntes till vissa texter. Nu finns överallt inläst tal med flera olika röster. En annan viktig förändring är att det nu finns ordlistor som eleverna själva kan bygga upp och glosförhör. Det tillkommer hela tiden nya arbetsuppgifter inte minst gäller det grammatik-, ordkunskapoch hörförståelseuppgifter. Med hjälp av en specialdesignad app som Digilär tagit fram kan eleverna nu också ge muntliga svar på de frågor de ställs inför. Vi arbetar vidare med Digilär Engelska 6 och 7. Hela läromedelspaketet ska vara klart till augusti Nu kommer spanskan Inför skolstarten i augusti 2015 kommer vi att vara helt klara med Digilär Spanska 1 och 3 för gymnasiet. Återstående delar i vårt läromedel kommer sedan med ett halvt års mellanrum. Spanska 2 tar vi fram till årsskiftet 2015/16. Spanska 4 kommer till skolstarten i augusti Ett halvår senare kommer Spanska 5. Sista delen Spanska 6 ska vara klar till augusti Vi har engagerat två kända läromedelsförfattare i detta arbete; Joanna Engstedt och Fernando Lopez Serrano. Det kommer att bli ett läromedel där eleverna verkligen kommer att kunna testa sina kunskaper. Här kommer att finnas hörövningar, glosförhör - ja, allt som man har rätt att vänta sig av ett förstklassigt digitalt läromedel. En 99kr 69kr Sp 7

8 Vi hjälper gärna till! Ett trettiotal pedagoger och ämnesexperter har vi på Digilär hittills anlitat som författare till våra läromedel. Här på bilderna ser du fyra av dem: Martin Martinez har gjort våra båda läromedel i Historia 2, Anders Waldt har skrivit alla delar av vårt samhällskunskapspaket, Agnes Wootton håller på att arbeta fram Digilärs engelska och Ivar Kristoffersson har tagit på sig uppgiften att göra läromedel i Matematik 1-3. Martin Martinez utsedd till årets historielärare 2013 är den som längst hållit på med IT-pedagogik. Han upptäckte tidigt både internets möjligheter och svårigheter. När Digilär erbjöd honom att delta i arbetet med att arbeta fram ett historiepaket för gymnasiet tvekade han inte en sekund. Här möter eleverna ett material som ger dem upplevelser och här ställs de inför ett stort material av arbetsuppgifter. Gemensamt för våra författare är att de alla har upplevt svårigheten att hitta läromedel som kan utveckla elever i en klass utifrån deras helt olika förutsättningar. För alla har det blivit uppenbart att man därför måste satsa på att utveckla digitala läromedel med texter och arbetsuppgifter på skilda nivåer. Alla Digilärs författare har en gemensam erfarenhet. Vägen från idé till slutprodukt är mycket lång. Tankar måste stötas och blötas med programmerare och webbdesigners innan de kan realiseras. Att skriva för Digilär är något av ett livstidsprojekt. Alla läromedel ska växa fram och utvecklas i en nära dialog med användarna. När lärare ute på skolorna ställer sig undrande till hur vi presenterat olika saker, vill vi givetvis att de hör av sig till oss, säger Ivar Kristoffersson. Då kan de också förvänta sig att vi svarar dem med ett mejl eller ringer upp dem inom några dagar. Det är också viktigt, framhåller han, att vi kan komma ut till skolorna. Inte bara för att presentera vad vi hittills lyckats göra utan kanske ännu mera för att lyssna på vilka önskemål skolans lärare har på hur ett digitalt läromedel ska fungera. Martin Martinez Anders Waldt Agnes Wootton Ivar Kristoffersson Historia Samhällskunskap Engelska Matematik 8

9 Re Religionens roll i det moderna samhället Vi har gjort det mycket uppskattade läromedlet Digilär Religionskunskap 1 med hjälp av Lennart Göth, en av Sveriges mest anlitade läromedelsförfattare i ämnet. Att göra ett digitalt läromedel i religionskunskap öppnar upp många möjligheter. Med hjälp av filmer och ett omfattande bildmaterial kan allting bli så mycket mera närvarande och tydligt. I ett första arbetsområde diskuteras frågan: Vem är religiös? Vad skiljer en troende från dem som inte anser sig vara religiösa. I de efterföljande arbetsområdena presenteras de fem världsreligionerna. Sist men inte minst avslutas Digilärs religionskunskap med ett innehållsrikt och tankeväckande kapitel om etik. När vi har byggt upp ett läromedel i religionskunskap är det inte minst viktigt att eleverna ställs inför ett omfattande material med reflektions- och diskussionsfrågor. Det är något som vi noga har sörjt för i vårt läromedel. - Lättillgängliga texter - Bilder som väcker diskussion - Ett oöverträffat antal arbetsuppgifter - Ett läromedel som tilltalar de flesta elever och oerhört mycket mer! 79kr 9

10 Hi Digilärs historiepaket överträffar allt I Digilär Historia poäng finns en bildserie till varje kapitel. Sammanlagt innehåller detta läromedel 1350 bilder! Ingen annanstans hittar man ett läromedel i historia med fler reflektionsfrågor, källoch historiebruksövningar och kreativa uppgifter. I år har vi dessutom fyllt på materialet med ett stort antal frågeställningar med ett formativt arbetssätt. Men ibland kan det bli för mycket. Det finns risk att allt material blir svåröverskådligt för eleverna. Inför läsåret 2015/2016 har vi därför gjort en stor omredigering, där alla detaljerade skildringar av olika politiska skeenden presenteras i fördjupningstexter. Den löpande texten blir på detta sätt mer överskådlig och lättillgänglig. Vi har också ägnat större utrymme åt källanalys och historiebruk. Till exempel har vi ägnat oss åt att spegla hur Hollywoodfilmen och annan populärkultur försökt beskriva historien. Vårt nästa stora projekt blir att göra en lättläst variant av kortkursen Digilär Historia 1-50 poäng. I övrigt kan vi konstatera att det i Digilärs historiepaket också finns både Digilär Historia 2a och 2b med sina mycket intressanta och angelägna teman. - Bildserier till varje kapitel i grundkursen - Omarbetade texter som blivit mera översiktliga - Mera källanalys och historiebruk - Arbetsuppgifter med ett formativt arbetssätt och oerhört mycket mer! 99kr 10

11 Sh Det gäller att vara med sin tid Det gäller att vara med sin tid inte minst när man gör läromedel i samhällskunskap. I Digilärs digitala läromedel uppdaterar vi ständigt vårt material. Blir det regeringskris i Sverige, så vet eleverna som använder våra läromedel om det nästföljande dag. På motsvarande sätt uppdaterar vi allt som sker på den internationella scenen. Sedan en tid tillbaka belyser vi nu också aktuella samhällsproblem i något som vi kallar Månadens tema i anslutning till våra läromedel i samhällskunskap. Där finns också varje vecka ett återkommande quiz i nutidsorientering. Digilär Samhällskunskap 1 (50 och 100 poäng) och Digilär Samhällskunskap 2 kompletteras i augusti 2015 med Digilär Samhällskunskap 3. Det är ett mycket omfattande läromedel som vi nu presenterat. Ett mycket populärt läromedel kan man också tillägga. Särskilt mycket har läromedlets texter kring internationellt samarbete och mänskliga rättigheter blivit uppskattat av lärare som använt Digilärs material. Liksom i historia planerar vi nu för att göra lättlästa texter till kortkursen i Samhällskunskap 1. - Alltid uppdaterat - Särskilt fokus på internationella relationer - Massor med arbetsuppgifter - Med månadens tema och oerhört mycket mera! 99kr 11

12 Vi vill höra från er digilär.se/kontakt Digilär är ett hastigt växande läromedelsföretag som helt koncentrerat sig på digitala läromedel. Snabbt bygger vi nu upp en organisation som ska kunna ge dig bästa tänkbara personliga service när du väljer läromedel. Vill du bekanta dig med de läromedel som vi redan publicerat eller de läromedel som vi har på gång, gå in på digilär.se. Där kan du kontakta vår kundtjänst som alltid hjälper dig till rätta. Du kan boka in din skola för ett skolbesök eller varför inte en onlinedemo? Vi ser till så att du kan få testa vårt material på en klass som du nu undervisar i innan du bestämmer dig för att göra ditt slutliga val av läromedel inför kommande läsår. Vi är många som kan komma ut till dig. Utöver våra försäljare har vi ofta också möjlighet att kunna engagera våra författare. Här nedan ser du de tre försäljare som mer än gärna hjälper dig med all tänkbar information: Carl Månsson Tel: Oscar Björsell Tel: Binjamin Bektasevic Tel: Än en gång vill vi påminna dig om våra förmånliga paketpriser som vi presenterade på sidan 6 i denna läromedelskatalog. Ett nära samarbete mellan din skola och Digilär kan bli en mycket lönsam affär för er. Ni kommer att få en perfekt support som användare av våra program. Mer än gärna vill vi också försöka utforma våra läromedel efter era pedagogiska önskemål. Alla prisuppgifter i katalogen är exklusive moms.

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning 1 Arbeta med Formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning itslearning

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer