Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan"

Transkript

1 Föreläsningar och workshops på eftermiddagen Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver , sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit utsedd till Årets skolledare i Storbritannien. Han har varit rådgivare i utbildningsfrågor till Tony Blair och är numera föreläsande guru på området entreprenörskap i skolan. Richard Gervers egen filosofi bygger mycket på Live a little, learn a little, laugh a lot. Richard föreläser om entreprenörskap, motivation och verklighet SP - Strategier för läsförståelse - stödja, utmana och aldrig släppa taget. Läsförståelsestrategier i praktiken Marie Trapp , sal Sågbäcksgymnasiets café Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, men det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser. Monica Reichenbergs ord utgör en viktig utgångspunkt för Marie Trapp. Hon visar hur hon steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter. Förläsningen passar främst för grundskola. Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären strategier för att läsa på, mellan och bortom raderna Texter som passar till de olika strategierna Utvärdering, respons och bedömning naturliga delar i lärandehjulet MA - Från Arkimedes till vårt moderna samhälle Sten Rydh , sal M12/Huddingegymnasiet Hur matematiken spelar en avgörande roll i samhället, och hur vi genom en spännande och kreativ matematikundervisning kan få eleverna i gymnasiet att uppleva matematiken som något som verkligen angår alla elever. Föreläsningen följs av en workshop som bokas separat, kl , i I7/Huddingegymnasiet. OBS! Workshopen har endast 30 platser! Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan SP- Skriva och läsa med glädje att arbeta med ASL (att skriva sig till läsning) i åk 1-3 Maria Tranberg och Annika Sundström , sal H2/Huddingegymnasiet 2011 tänkte vi om och vågade utmana vår syn på hur läs- och skrivinlärningen kunde utformas. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter av att gå från traditionellt bokstavstragglande med penna till att skriva och läsa på ipads och datorer redan från dag ett. Vi berättar om hur vi har valt att lägga upp arbetet med ASL, hur vi ser på elevernas utveckling och på att låta elevens texter ha

2 verkliga mottagare. Vi ger även en del konkreta tips och idéer för hur man lätt kan komma igång. Seminarium. SP - Språkutvecklande arbete för nyanlända Kristina Svensson , sal C303/Sågbäcksgymnasiet Jag kommer att beskriva hur jag arbetar med nyanlända elever från det att de börjar i svensk skola tills det att de är redo att gå ut i ordinarie klass. Föreläsningen bygger på lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever i alla åldrar, även vuxna. MA - Kan träningen hjälpa? - Om matematiksvårigheter Åsa Bolin , sal H4/Huddingegymnasiet Jag ska hålla en föreläsning med utgångspunkt från min magisteruppsats som jag skrev under min speciallärarutbildning. Jag kommer dels att diskutera matematiksvårigheter i ett bredare perspektiv dels visa på den studie jag hade som grund för min uppsats. Studien utgick från hur elever i matematiksvårigheter som får träna med hjälp av ett digitalt verktyg The Number race utvecklar sina matematiska förmågor. Dessutom undersökte jag vad detta verktyg gjorde möjligt för eleverna att urskilja och vilken betydelse lärarens medverkan hade. Jag kommer också diskutera viktiga kritiska aspekter vad gäller elevers taluppfattning. Förhoppningsvis räcker tiden till för en kort frågestund på slutet. MA - Praktisk matematik - skillnaden mellan teoretisk och praktisk matematik Chimen Ali , sal H5/Huddingegymnasiet I mitt seminarium kommer jag att tala om skillnaden mellan teoretisk och praktisk matematik. Mycket av det som står i dagens matematik bygger på tanken att eleven får en viss mängd information, i form och siffror och enheter, som ska användas till att lösa en specifik uppgift. Informationen eleven får kan ibland vara precis det som behövs för att lösa uppgiften eller, i lite bättre fall, innehålla lite överflödig information så att eleven får sålla bort det oväsentliga. Detta är i mitt tycke att börja i fel riktning; man får informationen som behövs men utan att veta varför just denna information behövs. Workshops/föreläsningar med pedagoger från gymnasiet SP - Elevers vetenskaplighet i text: Progression i ämnet svenska från åk 1-3 på gymnasiet Ulrika Németh , sal H9/Huddingegymnasiet På Östra gymnasiet har svensklärarna påbörjat ett projekt för att utveckla elevernas förmåga att skriva vetenskapliga texter. Eleverna har i många fall problem att skriva vetenskapliga texter och vi genomför därför en undersökning av elevtexter inom några utvalda genrer som förekommer i svenskundervisningen. Undersökningen pågår under hela läsåret 14/15 och texterna har samlats in från

3 förra årets avgångselever. Med hjälp av analysredskap och begrepp från genrepedagogik analyseras ett urval av texterna under svensklärarnas ämnesmöten under året. Under seminariet presenteras vårt arbetssätt, vår analysmetod och de första resultaten av undersökningen. Vi visar elevexempel och deltagarna i seminariet inbjuds att bidra med tolkningar av resultaten och även att ge förslag på metoder som kan avhjälpa de problem som vi har sett. IT - Lär dig göra en mattevideo! Ivar Bengtsson , sal I2/Huddingegymnasiet Mattevideo lös matematiska problem ihop med någon annan. Ni kommer använda er av PC/Ipad för att planera, skriva ner, spela in och visa upp mattevideor. Vi börjar med en introduktion på 7 minuter, sedan fortsätter vi med en workshop för max 20 personer, dvs 10st mattevideor. Ta med egen ipad eller PC. Ladda ner appen Explain Everything på din ipad innan du kommer hit. IT - Personliga lärmiljöer hur möter vi lärbehoven i ett allt mer uppkopplat och skenande informationssamhälle? Staffan Adner , sal I3/Huddingegymnasiet På föreläsningen behandlas de utmaningar skolan står inför i en allt mer digitaliserad värld. Exempel ges också på hur tekniken kan hjälpa till att bemöta dessa utmaningar.

4 14.15 SP - Att kvalitetssäkra läs-och skrivinlärning Lina Rahm Hallberg , sal Sågbäcksgymnasiets café Forskning och framgångsfaktorer för att säkerställa läs- och skrivutveckling i en förstagångsinlärning såväl som i återinlärning. Att med språkliga mönster säkerställa att alla elever lyckas! IT - Skapa med musik inspiration för alla ämnen Lena Gällhagen , sal Aulan/Huddingegymnasiet Ett inspirationspass med massor av roliga och kreativa musikaktiviteter med bland annat Garageband för ipad. Aktiviteter som du själv efter passet kan använda i barngrupp eller klass. Ta med dig din ipad, och delta själv om du vill. Räkna med en rolig timme där du är med och bidrar. Föreläsningen passar även för dig som arbetar med andra ämnen än musik! Workshops/föreläsningar med pedagoger från gymnasiet SP - Strukturerade textsamtal - en väg till läsförståelse Lill Sallstedt, Lena Ramberg Sörensen, Susanne Fransson och Göran Christerson , sal H2/Huddingegymnasiet På Östra gymnasiesärskolan arbetar vi regelbundet med strukturerade textsamtal. Att läsa och samtidigt förstå en texts innehåll är inte en självklarhet. Vi tror på att elever behöver en direkt undervisning i hur man förstår en text. Även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i att förstå en text (alla elever på gymnasiesärskolan har utvecklingsstörning). En text måste kunna tolkas på många olika plan för att bli begriplig. I klassrummet stimuleras eleverna att kommunicera med kamraterna och läraren kring en text. Modern forskning visar att systematiska textsamtal leder till ökad läsförståelse. Vi bedömer att det är viktigt att våra elever får en god undervisning i läsförståelse så att de kan förstå texter de möter och bli delaktiga i samhället. Föreläsning. SP - Att läsa tillsammas med eleverna Helén Heurlin , sal H9/Huddingegymnasiet Hur jag arbetar med att stärka elevernas läsförmåga genom regelbunden och medveten träning. Jag kommer att hålla en kortare föreläsning om projektet och beskriva hur jag arbetar (med läsning) i mina ämnen (kriminologi, sociologi, samhällskunskap och engelska) och ha en workshop där vi läser korta utdrag ur de texter mina gymnasieelever läser och diskuterar dem tillsammans.

5 SP - Perspektiv på kollegial handledning i praktiken Heléne Olofsson , sal C305/Sågbäcksgymnasiet En konkret beskrivning av ett kollegialt lärande där alla lärare deltar genom att granska undervisning, dokumentera och reflektera, i syfte att förstärka och förändra arbetssätt. Jag kommer bl. a. att prata om teori, görandet i undervisning, kunskapskrav, strukturerade samtal och lärarnas utvärdering. Seminarium. MA - Tillsammans kan vi! Jonas Björling , sal H5/Huddingegymnasiet Funderingar kring hur vi kan få eleverna med oss. Kollegialt lärande och personligt bemötande - exempel från Sjödalsgymnasiet. Workshop som ett seminarium i dialogform. Gärna aktiva deltagare med synpunkter! IT - Klassrummet växer med en blogg Marie Tängdén och Andreas Enebog , sal I3/Huddingegymnasiet Vi kommer att visa exempel på klassbloggar, vad man kan använda dem till och hur de gör att klassrummet växer. Dessutom kommer vi att presentera Webbstjärnan som ger support till lärare som vill blogga med sina elever och ge deltagarna möjlighet att påbörja arbetet med en egen blogg. Ta med ipad/mac/pc. Seminarium. Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan SP- En bok- språkutvecklande för alla stadier! Grindstuskolans lärare år 1-3 (Katarina och Mathias, Ingalill, Tania, Anna, Soz, Helena, Frida) , sal C303/Sågbäcksgymnasiet I Grindstuskolan har vi under fem års tid arbetat med Barbro Westlunds prisbelönade bokprojekt; SALT - En skola där alla läser tillsammans. Arbetssättet är både språkutvecklande, ämnesövergripande och inkluderar läsförståelsestrategier. Det blir en föreläsning med konkreta tips och idéer.

6 ENT - Hur får man barn och ungdomar att förstå samhällssystem och ekonomi? Carina Hafrén , sal C313/Sågbäcksgymnasiet Det är tydligt att samhällskunskap i allmänhet och ekonomi i synnerhet, inte ligger som prioritet på låg-och mellanstadiet. Var inte rädd att undervisa om ekonomi med små och mellanstora barn och varför inte starta företag på högstadiet som en del av progressionen? här kommer några handfasta tips! Och ta gärna med dig tips på hur du har gjort så byter vi med varandra! Föreläsning med tips från mellanstadiet till högstadiet. MA - MyiMath - IKT i praktiken Petra Berggren och Ulrika Wijkmark , sal H4/Huddingegymnasiet Vi tycker att ett IKT-verktyg ska ge mervärde till lärare, elever och föräldrar. Det ska underlätta i undervisningen, dokumentationen och planeringen. MyiMath har gett oss färdigt lektionsmaterial (med oändlig variation) med god progression och möjlighet att enkelt dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling i matematik. Vi ser ett explosionsartat engagemang för ämnet i klassrummet, där elever som tidigare upplevts som svaga och omotiverade kliver fram och skiner. Alltså spännande gemensamt arbete och individuell undervisning, lätt att ge utmaningar på rätt nivå, motivationshöjande! Ett fantastiskt verktyg för att jobba ämnesövergripande, då allt är på engelska (våra åk 4 klarar det galant!). Vi kommer visa dig vad MyiMath är och vilka möjligheter det ger dig och dina elever i undervisningen. Föreläsning IT - Det flippade klassrummet Emma Åhnberg , sal I2/Huddingegymnasiet Flipped classroom är en metod går ut på att man som lärare vänder på innehållet i själva undervisningen. När jag flippar min undervisning får eleverna i läxa att se min genomgång på nätet och kommer sen till lektionen förberedda för mer fördjupande uppgifter. Det kan också handla om att eleverna får titta på en debatt på tv eller läsa en bok. Jag tycker att jag får mer tid för varje elev och att eleverna lär sig mer. Formativ bedömning har fått ännu mer utrymme i min undervisning. Eleverna upplever att läxorna numera är överkomliga samt givande och lätta att klara av att göra på egen hand. Under denna föreläsning tänkte jag prata lite om själva metoden och hur man rent praktiskt arbetar med den på bästa sätt. Välkomna! IT - Prova på att skapa film/musik med hjälp av ipad! Marie Lilja och Agneta Höglund , sal I4/Huddingegymnasiet Agneta och Marie berättar om hur de arbetat med filmprojektet I am eleven. Du får dessutom möjlighet att i workshopform prova på hur du enkelt kan göra en film i imovie. Kom och låt dig inspireras! Obs! Ingen förkunskap krävs!

7 14.30 IT - Varför Minecraft? Och hur? Emil Wickman , sal H8/Huddingegymnasiet Vad är det för nåt? Hur gör man? Vad ska man ha det till? Måste man? Jo, som lärare MÅSTE du nog känna till Minecraft. Det har funnits ganska länge nu och verkar inte försvinna. Vi går igenom vad det är för något. Har du testat det? Om inte så är det här ett perfekt tillfälle att göra det med dina kollegor och andra. Vad ska man ha det till? Låt oss fundera över det tillsammans. Alla får hjälp att installera Minecraft på sina datorer och så ska vi spela lite. Spela? Jo vi ska faktiskt spela. Men är Minecraft mer än ett spel? Vi pratar om vad man använt det till och varför. Vilka idéer kan vi kläcka tillsammans? IT - Programmera på ipad med Hopscotch Inger Ekman , sal I6/Huddingegymnasiet Vill du ha nya idéer på hur du kan använda ipad i undervisningen? I appen Hopscotch utgör kreativiteten själva kärnan i upplevelsen. Genom enkla programmerade instruktioner skapar man bilder och händelser, samtidigt som man får praktisk träning i geometri, statistik och logik. Under workshopens gång bekantar du dig med programmeringsomgivningen Hopscotch och lär dig grunderna i programmering. Tillsammans skapar vi en samling exempelprojekt som kan användas direkt i klassrummet. MA - Workshop som följer den föregående föreläsningen Från Arkimedes till vårt moderna samhälle Sten Rydh , sal I7/Huddingegymnasiet Denna workshop bokas lämpligen av besökare som deltagit på föreläsningen Från Arkimedes till vårt moderna samhälle tidigare under dagen. OBS! Workshopen har endast 30 platser!

8 15.30 SP - Inlärning hur svårt kan det vara? Anna Tebelius Bodin - kl , sal Aulan/Huddingegymnasiet Föredraget kommer att gå i högt tempo för att rymma hur hjärnan förenklat tar in och bearbetar information som sedan kopplas till konkreta metoder att läsa, skriva och anteckna effektivt. Slutligen behandlas vilka tre faktorer som driver motivation och hur de översätts till klassrummet. SP - Språket bär till gedigna ämneskunskaper Peter Habbe , sal Sågbäcksgymnasiets café Föreläsningen kommer att handla om språkets betydelse för yt- kontra djupinlärning. Exempel från undervisningspraktik varvas med teoretiska utgångspunkter för hur elever lär genom att utveckla sitt abstrakta språkbruk. Exempel från genrepedagogiken och forskningsfältet Learning Processess kommer att beröras. IT- Förenkla, fördjupa och förändra med digitala verktyg Jakob Jennische , sal M12/Huddingegymnasiet Det ställs utan tvekan stora krav på skolor idag. Vi är tvungna att förändra vår undervisning och det traditionella sättet att se på lärande för att möta de utmaningar som samhället ställer på oss genom bland annat Skolverkets förmågor, de entreprenöriella kompetenserna och 21st Century Skills. Föreläsningen kommer att handla om hur vi använder IT i ett pedagogiskt syfte på Vistaskolan. Jag kommer att prata om vilka erfarenheter vi har gjort efter att ha implementerat 700 ipads, men också om hur vi ser på framtiden. Jag tänkte ge exempel på hur digitala verktyg och ett entreprenöriellt förhållningsätt kan vara ett stöd i elevernas studier för ett nå ett fördjupat lärande.

9 Workshops/föreläsningar med pedagoger från gymnasiet/vux SP - Läsning och lässtrategier - ett exempel från andraspråksundervisningen Sanna Dager , sal H2/Huddingegymnasiet I min föreläsning kommer jag ta upp följande frågor: Vad är läsförståelse och hur kan man få elever att läsa aktivt? Hur kan man stötta ovana läsare i att ta sig in i avancerade texter? Min föreläsning kommer också ha ett andraspråksperspektiv. IT - Personliga lärmiljöer hur möter vi lärbehoven i ett allt mer uppkopplat och skenande informationssamhälle? Staffan Adner , sal I3/Huddingegymnasiet På föreläsningen behandlas de utmaningar skolan står inför i en allt mer digitaliserad värld. Exempel ges också på hur tekniken kan hjälpa till att bemöta dessa utmaningar. IT - Kaizena - effektiv feedback för eleverna Vivian Cassel , sal H9/Huddingegymnasiet Jag kommer att visa programmet Kaizena som används för att ge feedback på elevtexter i form av Google dokument. Jag kommer att berätta om Google Drive och ge exempel hur vi arbetar med det i undervisningen och sedan visa hur Kaizena fungerar. På workshopen deltar även min kollega Mattias Ericsson. Ta med egen dator för att kunna delta på workshopen! SP - Konsten ett verktyg för språkutveckling och integration Annelie Forsstedt , sal H4/Huddingegymnasiet Som ett led i svenskundervisningen har de studerande på Vux Huddinge deltagit i en visning av utställningen Highlights där vi talade om vårt gemensamma kulturarv. Studenterna fick sedan i uppgift att välja ett konstverk och skriva ner sina reflektioner utifrån sitt valda verk. Det blev en hel svit mycket personliga texter inspirerade av konsten på Nationalmuseum. Ett led i redovisningen var att presentera sitt valda verk och berätta om det i utställningssalarna. SP - Läroboken i historieundervisningen Annie Olsson sal I2/Huddingegymnasiet En föreläsning om forskning kring läroböcker och läroboksanvändning allmänt och i historieämnet. Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan ENT - En skola i samtiden för framtiden Peter Bragner , sal I4/Huddingegymnasiet

10 Jag kommer att tala om skolutveckling och digitalisering. Om friutrymmen och visioner. Om varje elevs rätt att nå sin fulla potential.

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh - 9.00-10.30, sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com

Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014 Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com Digitalt Datorer och internet har funnits länge i skolans värld. Ersätter de pennan, papperet och boken? Nej,

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet 7-8 maj 2014 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet SETT - Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet i skolan www.settdagarna.se

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer