Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk."

Transkript

1 Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik slumpens mtemtik Snnolikhetsteori: Hur beskriver mn slumpen? Sttistikteori: Vilk slutstser kn mn dr v ett dtmteril? John Lindström - FMS086/MASB02 F1 3/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk Hlten v fosfor mäts i Höje å före och efter Källby vloppsreningsverk. Medelvärde före: 120 μg/l efter: 170 μg/l Ökr fosfor hlten efter reningsverket? Överskrider utsläppen från Källby riktvärdet på 300 μg/l? Funder på: Vd kn skillnden i medelvärde bero på? Hur borde mn mät 1. Mät uppströms en dg och nedströms näst dg. 2. Mät upp- och nedströms smm dg. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 4/26

2 Exempel Till mpningr Signlbehndling Ozon i Dobson enheter John Lindstro m - FMS086/MASB02 F1 5/26 Exempel Till mpningr Signlbehndling V gho jd John Lindstro m - FMS086/MASB02 F1 6/26 Exempel Till mpningr Signlbehndling Florence Nightingle en.wikipedi.org/wiki/florence_nightingle John Lindstro m - FMS086/MASB02 F1 7/26

3 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Detektion v sprängämne John Lindström - FMS086/MASB02 F1 8/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling NQR signl met-mfetmin John Lindström - FMS086/MASB02 F1 9/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Tillämpningr för mtemtisk sttistik (forts) Medicin & Häls Miljö Processindustri Biologi Försäkringr Spel/Lotterier Geologi osv The best thing bout being sttisticin is tht you get to ply in everyone s bckyrd. John Wilder Tukey. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 10/26

4 Prktisk detljer MpleTA Dtorlbortion Projekt Kursen går över 1 läsperiod 2 föreläsningr i veckn 2 räkneövningr i veckn 1 dtorlbortion i veckn (obligtorisk i läsveck 1 & 4) Exmintion: Godkänt MpleTA-test, senst Närvro på dtorlbortioner i läsveck 1 & 4 Godkänt projektrbete (inlämning ) Tentmin Kurshemsid: Föreläsre: John Lindström, MH319 John Lindström - FMS086/MASB02 F1 11/26 Förkunskpskrv MpleTA Dtorlbortion Projekt För tt få läs kursen måste mn h klrt 6 högskolepoäng inom: Endimensionell nlys (FMA410, FMAA01, FMAA05) Flerdimensionell nlys (FMA430, FMA435, FMA025) innn kursen strtr. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 12/26 MpleTA MpleTA Dtorlbortion Projekt Viss övningsuppgifter i MpleTA mplet.mths.lth.se/mplet/login/login.do Logg in med StiL-identitet Registrer er på Mtemtisk Sttistik BKN & BME. Tre typer v uppgifter: 1. FMS086-slh: ÖVNINGSUPPGIFTER i snnolikhetsteori 2. FMS086-inf: ÖVNINGSUPPGIFTER i inferensteori 3. TEST FMS086, Dedline Testet skll klrs (7 v 10) senst (fredg läsveck 3). John Lindström - FMS086/MASB02 F1 13/26

5 MpleTA Dtorlbortion Projekt Dtorlbortion Dtorlbortionern är relevnt för projektet Obligtorisk i läsveck 1 & 4 Anmälning vi (https://livetlund.lu.se/). 10 eller 20 pltser per tillfälle. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 14/26 MpleTA Dtorlbortion Projekt Projekt Löses i grupper om 2. Individuell dt för vrje grupp Inlämning senst (fredg läsveck 6) Rätts under veck 7. Eventuell nmärkningr korrigers under dtorlbortionen i läsveck 8. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 15/26 Exempel Dt Olik typer v vribler (observtioner) Diskret Antr distinkt värden, ex: Binär vribler: Antr endst 2 värden: defekt/hel, j/nej. Kvlittiv vribler: Klsstilhörighet: färg, prtisympti, etc. Heltlsvribler: Antl Kontinuerlig Antr godtycklig reell värden (möjligen i ett intervll). Fosfor-hlten i Höje Å Tempertur John Lindström - FMS086/MASB02 F1 16/26

6 Exempel: Medelvärde & Vrins Exempel Givet observtioner: ( 1.21; 0.79; 0.30; 0.29; 0.49; 0.67; 0.72; 0.73; 1.03; 1.63 ) Beräkn: 1. Medelvärde 2. Medin 3. Vrins 4. Stndrdvvikelse John Lindström - FMS086/MASB02 F1 17/26 Frekvens Kolmogorov Ex Frekvenstolkning v snnolikhet Upprep ett slumpmässigt försök n gånger Antl ggr A inträffr n P(A), då n växer. 1 Reltiv frekvensen v ntl treor Reltiv frekvens Antl tärningskst 1/6? John Lindström - FMS086/MASB02 F1 18/26 Snnolikhet Frekvens Kolmogorov Ex Snnolikheten tt en händelse A skll inträff bet. P(A) En snnolikhet måste uppfyll följnde, Kolmogorovs xiomsystem: 0 P(A) 1 En snnolikhet är ett tl melln 0 och 1 P(Ω) = 1 Snnolikheten tt något skll händ är 1 P(A B) = P(A) + P(B) Om och endst om A och B är oförenlig John Lindström - FMS086/MASB02 F1 19/26

7 Exempel I Frekvens Kolmogorov Ex Kst en tärning och definer händelsern A : Minst 4: = {4:, 5:, 6:} B : Högst 5: = {1:, 2:, 3:, 4:, 5:} C : 3: = {3:} Vd är: 1. P(A B)? 2. P(A B)? 3. P(A C)? John Lindström - FMS086/MASB02 F1 20/26 Exempel II Frekvens Kolmogorov Ex Kst 4 tärningr vd är snnolikheten tt få: 1. All (4 stycken) 3:or? 2. Ing 5:or? 3. Minst ett udd (1:, 3:, 5:) nummer? John Lindström - FMS086/MASB02 F1 21/26 Snnolikhetsfunktion För en diskret s.v. X definiers snnolikhetsfunktionen som p X (k) = P(X = k) Någr egenskper: 0 p X (k) 1, eftersom det är snnolikheter b P( X b) = p X (k) ll k k= p X (k) = 1. Slh tt X skll nt något värde är 1. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 22/26

8 Täthetsfunktion En kontinuerlig s.v X hr i stället en täthetsfunktion f X (x). P(X A) = f X (x) dx A Någr egenskper: f X (x) 0 P( X b) = b f X (x) dx f X (x) dx = 1. Slh tt X skll nt något värde är 1. John Lindström - FMS086/MASB02 F1 23/26 Fördelningsfunktion För tt räkn ut snnolikheter behöver mn summer p X (k) eller integrer f X (x). Det kn därför vr nvändbrt tt h en fördelningsfunktion (borde het kumultiv förd.funk.) F X (x) = P(X x) Någr egenskper: 0 F X (x) 1, eftersom det är en snnolikhet F X (x) är växnde. Diskret Kontinuerlig F X (x) = k x p X (k) F X (x) = x p X (k) = F X (k) F X (k 1) f X (x) = d dx F X(x) f X (t) dt John Lindström - FMS086/MASB02 F1 24/26 Fördelningsfunktion Diskret b P( < X b) = p X(k) P( < X b) = F X(b) F X() k=+1 p X (k) F X (x) P( < X b) = b b k k b f X(x) dx Kontinuerligt P( < X b) = F X(b) F X() f X (x) F X (x) b x b x John Lindström - FMS086/MASB02 F1 25/26

9 Väntevärde Väntevärdet nger tyngdpunkten för fördelningen och kn tolks som det värde mn får i medeltl i lång loppet. { E(X) = xf X(x) dx Kont. k kp X(k) Diskr. Vrins Vrinsen nger hur utspridd X är kring sitt väntevärde. [ ] } 2 V(X) = E{ X E(X) = E(X 2 ) E(X) 2 John Lindström - FMS086/MASB02 F1 26/26

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Innehåll 1. Beskrivning av data 2. Grundläggande sannolikhetsberäkningar 3. Fördelningar 3.1 Diskreta fördelningar

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

MATEMATISK STATISTIK FÖR V OCH L ÖVNINGSMATERIAL CENTRUM SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HT 2012. Matematikcentrum Matematisk statistik

MATEMATISK STATISTIK FÖR V OCH L ÖVNINGSMATERIAL CENTRUM SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HT 2012. Matematikcentrum Matematisk statistik MATEMATISK STATISTIK FÖR V OCH L ÖVNINGSMATERIAL HT 2012 Matematikcentrum Matematisk statistik CENTRUM SCIENTIARUM MATHEMATICARUM Innehåll 1 Innehåll 1 Övningsuppgifter 3 2 Lösningar 35 2 Matematisk statistik

Läs mer

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Testvers. 110623 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

5. BERÄKNING AV SANNOLIKHETER

5. BERÄKNING AV SANNOLIKHETER 5. BERÄKNING AV SANNOLIKHETER 5.1 Additionssatsen Viharnukommitframtilldetstegdärvikanbörjaatträknapraktisktmed sannolikheter. Vi skall utveckla olika regler och begrepp som är nödvändiga för att praktiskt

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer