Matematikens historia (3hp) Vladimir Tkatjev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematikens historia (3hp) Vladimir Tkatjev"

Transkript

1 Matematikens historia (3hp) Vladimir Tkatjev

2 Dagens program Introduktion och kursens översikt Talbegreppets utveckling Den äldsta matematiken - EGYPTEN och BABYLON

3 Obligatorisk kurslitteratur Tord Hall "Matematikens utveckling (ett kompendium på Bokakademin) Litteratur Mer litteratur Bo Göran Johansson, Matematikens historia, Studentlitteratur, 2004 Jan Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur, 1996 Litteraturlista Viktiga webresurser The MacTutor History of Mathematics archive (University of St Andrews) History of mathematics by region Thomas Gunnarssons länkar till matematikens historia App för Ipad: Minds of Modern Mathematics

4 Undervisning Arbetsformer föreläsningar/seminarier (v.39,40) Litteratur- och självständiga studier (v. 41) Muntlig och skriftlig redovisningar (v.42) Examination MRE1 Muntlig redovisning (1 hp): arbete individuellt eller i par; redovisas muntligt på tisdagens redovisningsseminarium v.42 Välj ett område inom matematikens historia du vill fördjupa dig i (förslag ges under kursensgång). Arbetet ska redovisas muntligt på ett redovisningsseminarium under v.42. I grupper om 2 görs en muntlig framställning (10-15 minuter), med tekniska hjälpmedel, av ett för kursen centralt ämne efter överenskommelse med examinator. SRE1 Skriftlig redovisning (2 hp): individuellt, ca 4-5 sidor; en skriftlig rapport ska skickas in till examinator (Vladimir) via Urkund senast fredag 17/10, kl 18. Skriv en rapport (4-5 sidor, individuellt) som diskuterar, med hjälp av litteratur (se referenslitteraturlistan samt kursplaner för gymnasieskolan), ett eget konkret exempel, hur matematikens historia kan/skulle kunna tas upp i matematikundervisningen. Den skriftliga rapporten ska skickas in till examinator (Vladimir) via Urkund senast fredag vecka 42 kl 18.

5 Övriga frågor Närvaro andra frågor?

6 Matematik är Matematik av grekiska μάθημα (máthēma), eller vetenskap, men inte naturvetenskap utan abstraktvetenskap Matematik oavsett dess vetenskapliga går att se som ett språk för att enkelt mer koncentrerat beskriva samband

7 Matematik genom tiderna Världens populationen vs antal signifikanta matematiker (enligt H. Reznikoff, R. Wells, Mathematics in civilization)

8 Matematik genom tiderna Mährens skåror, första talsystem Sexogesimalsystemet i Mesopotamien Matematiska tabeller på kilskriftstavlor i Nippur Rhindpapyrusen. Numeriska problem Thales, den deduktiva geometrins begynnelse, -540 Pythagoras, geometri, aritmetik Platon Aristoteles Euklides, systematesering av den deduktiva geometrin Apollonios, kägelsnitten Archimedes, cirkeln och sfären, oändliga serier. 150 Ptolemaios, trigonometri, planetrörelser. 250 Diofantos, talteori. 300 Pappos, dubbelförhållandet. (från H. Reznikoff, R. Wells, Mathematics in civilization) 820 al Khowarizmi, algebra Fibonacci, aritmetik, algebra, geometri.

9 Matematik idag Matematikens utveckling under 1900-talet: nya särskilda drag Sakral matematik Matematik för alla Modern matematik = (fysik + topologi) kalkyl Finns ingen etablerad analys som kan omfatta matematikens utveckling efter 1950

10 arxiv.org: matematikers Facebook Algebra (59) Analysis (135) Control and Optimization (51) Discrete Mathematics (24) Mathematics Education (68) Geometry,topology (84) Groups (28) Information Theory (24) Miscellaneous (421) Mathematical Modelling and Industrial Mathematics (41) Numerics and Computation (4) Number Theory (39) Probability, statistics (122) TOTALT: 1115! Matematiska tidskrifter idag Antal publikationer per dag

11 Matematikens ursprung Tal, räkning, beräkning: gav ursprung till analys och algebra Fem myror är fler än fyra elefanter..! Geometriska former och universum: gav ursprung till geometri och topologi (samt astronomi och naturfilosofi)

12 Tal som begrepp Idé: ersätta befintliga eller relevanta föremål med standardiserade föremål: stickor, sträckor, stenbitar, fingrarna, symboler = siffror Motsvarande begrepp i modern matematik: 1-1 korrespondens (bijektion) Skåra i Mähren (Tjeckien) (30 tusen år sedan) Siffra = en streck, en sten, en finger En viktig konsekvens av räkning: man kan addera antal genom att sammanställa två motsvarande tal

13 Tal som begrepp Matematik: kommunicera/lösa Siffra Tal Beräkning Lösning/Slutsats Språk: kommunicera/skriva Bokstav Ord Mening Meddelande Bra att veta att 100 (decimal) etthundra (svenska) (binära) C (romerska) 10 2 (som potens) Αριθμός (gregiska) bara olika namn på talet 100 百 (kinesiska) مائة (arabiska) (egyptisk) (maya) (symboliska) (metaforiska)

14 Matematik i Babylonien Skriften uppfann ca 3500 f.kr i Mesopotamien Världens äldsta kända författare är En-Hedu anna (en kvina) Under 2500-talet f.kr. utvecklades skriftspråket till kilskrift (symbolerna trycktes med en trekantig penna, stylus) Känd sumeriska skrift är äventyreposet om konung Gildamesh

15 Matematik i Babylonien Sexagesimala talsystemet: talen under 60 skrevs i ett decimalsystem 1 = 4 = 20 = 2 = 21 = 3 = 10 = Sedan grupperades tal i större enheter om 60 Detta är ett positionssystem där siffrans värde bestäms av dess placering Exempel: Heltal: 2 12 = 2,12 = = 132 Bråk: 1; 24,51,10 = = =

16 Grupparbete 1 Uppgift 1. Hur många siffror finns i det babyloniska talsystemet? Svar: 59 Uppgift 2. Skriv i det vanliga decimala talsystemet talet Svar: = 190 Uppgift 3. Skriv som ett vanligt bråk 2; 12,30 Svar: =

17 Matematik i Babylonien Fördelar av positionssystemet (PS): lätt att skriva, addera och multiplicera tal (de flesta funna kilskriftstavlor är multiplikationstabeller, d.v.s. räkneverktyg) Skillnaden som mellan analog och digital TV! Nackdelar i babyloniska PS: det finns ingen nolla! mångtydigheten av babyloniska PS: en -kilen betecknar en 60-potens vilken som helst: kan betyda 1, eller 1 60 = 60, eller = 3600 etc. Hur skrivs t.ex. 75, 3613 resp. 1,25? = = ,25 = Sedan infördes en symbol för nollan inne i ett tal men inte för gränsposition.

18 Matematik i Babylonien: Sammanfattning Ett positionellt talsystem Sexagesimala talsystemet (jmf med minuter, sekunder, i tideräkning) Multiplikationstabeller istället för algoritmer Area och volymräkningar Pythagoras sats (utan bevis) Egyptiska trianglar med stora naturliga tal som mått, t ex = Problemlösning (enkla andragrads och tredjegradsekvationer) Praktiska tillämpningar (lantmäteri, astronomiska observationer osv)

19 Matematik i Egypten Egyptisk matematik ca 2000 f.kr. Några väsentliga drag: Additivt system i bas 10 Sifferhieroglyfer men senare hieratisk skrift Multiplikation med dubblingar Division som multiplikation Bråkräkning med stambråk (dvs med täljaren = 1) 2 5 = Problemlösning: aha-kalkylen (motsvarar dagens okända x)

20 I hieroglyfskrift skrevs tal med ett decimalt system, genom att man använde en symbol för ental, som upprepades tillräckligt många gånger (men upp till nio), sedan en ny symbol för tiotal, osv: Sifferhieroglyfer: 1 = I 10 = åsnehov 100 = ulltott 1000 = lotusblomma = faraos spira = grodyngel Matematik i Egypten Till exempel: IIII = 2014

21 Matematik i Egypten Stambråk (enhetsbråk) med täljaren 1: man skrev bara nämnaren och satte en oval figur, Herras mun, ovanför: = 1 20 = 1 12 Horus öga används för att skriva binära bråk:

22 Matematik i Egypten Fundera hur du skriver t ex följande heltal 33 = 121 = 2453 = och stambråk 1 4 = 1 = 42

23 Matematik i Egypten Problemsamlingar i Rhindpapyrusen (ca 1680 f.kr, 5m lång) samt Moskvapapyrusen (ca 1850 f.kr) Rhindpapyrens problem nr.32: Multiplicera 13 med summan = = 156 Tips: skriv 13 som summan av 2-potenser: 13 = =

24 Grupparbete 2 Uppgift 4. Multiplicera 15 med 5 med hjälp av denna algoritm och vänd om talets ordning. Finns det någon skillnad? Vilka matematiska begrepp det handlar om?

25 Problemlösning ett historiskt perspektiv En kvantitet och dess sjundedel ger tillsammans 19. Vilken är kvantiteten? (Rhindpapyrusen, 1600 f.k.) Metoden: enkel falsk position Anta att det sökta kvantiteten är 7 Då 7 plus dess sjundedel (1) är 8. Vore den begärda summan, säg 24, skulle vi blott, eftersom 24 = 8 3, behöva multiplicera 7 med 3 och som svar erhålla 21 ( en hel del text till ) Dagens rutinlösning: x + x/7 = 19 8x/7 = 19 x = 19 7 /8

26 Referenser T. Hall, Matematikens utveckling, Gleerups, 1970 B.G. Johansson, Matematikens historia, Studentlitteratur, 2004 J. Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur, 1996 H.L. Resnikoff, R.O. Wells, Mathematics in civilization Ulrica Dahlberg, Stambråk, Nämnare

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem www.artandscience.se linda.jarlskog@lund.se Matematikdagen, den 7/3-2011 Lunds kommun I följande häfte har jag samlat ihop fördjupningsuppgifter och rika

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Laborativ matematikundervisning vad vet vi?

Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Elisabeth Rystedt & Lena Trygg A good vehicle, however, does not guarantee the right destination Liping Ma Typografi: Åsa Dahlberg, NCM Göteborgs universitet

Läs mer

IUSA har matematik och begåvning två. Begåvade elever behöver också hjälp RITA BARGER

IUSA har matematik och begåvning två. Begåvade elever behöver också hjälp RITA BARGER RITA BARGER Begåvade elever behöver också hjälp Vad, om något, kan och skall lärarna göra för matematiskt begåvade barn? Eller är det så att eftersom de eleverna uppenbarligen förstår matematiken på egen

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Elevers uppfattningar av operationer med negativa tal

Elevers uppfattningar av operationer med negativa tal Elevers uppfattningar av operationer med negativa tal Patrick Smedberg Anton Uhlin Examensarbete 15 hp Inom Lärande Handledare Anna-Lena Ekdahl Lärarutbildningen Vårterminen 2013 Examinator Mikael Segolsson

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

6 Matematik i samverkan

6 Matematik i samverkan 6 Matematik i samverkan Här ges exempel på matematik i vardags- och yrkesliv som i olika utformning kan användas i både grund- och gymnasieskola. Uppgifterna kan modifieras så att de blir kortare eller

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra.

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra. Södertörns Högskola Lärarutbildningen VT2005 Revision C Namn: Kristina Thornér Handledare: Anders Blomqvist Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Alla elever bör få möta en variation av arbetssätt i matematikundervisningen,

Alla elever bör få möta en variation av arbetssätt i matematikundervisningen, lena trygg Undervisning med laborativa material Att använda laborativa material i matematikundervisningen är på intet sätt något nytt. Det mest väsentliga för att material ska komma till verklig nytta

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Europeisk-nordiska matematikerkongressen Tidsvinklat: Mesopotamiska räknetal

Europeisk-nordiska matematikerkongressen Tidsvinklat: Mesopotamiska räknetal bulletinen Svenska Matematikersamfundet Nr 8 Oktober 2013 Europeisk-nordiska matematikerkongressen Tidsvinklat: Mesopotamiska räknetal SMS bulletinen utkommer fyra gånger per år, i februari, maj, oktober

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

sin 2n x dx 2n 2n + 1 2 = 2 1 2 2n 1 sin 2n+1 x dx e = 2+ 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 1 1 + 1 1 + 1 6 + 1 1 + 1 1 + 1 8 +...

sin 2n x dx 2n 2n + 1 2 = 2 1 2 2n 1 sin 2n+1 x dx e = 2+ 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 1 1 + 1 1 + 1 6 + 1 1 + 1 1 + 1 8 +... Välj specialarbete i matematik Idéer till specialarbeten i matematik för gymnasister Samlade som en del av FRN projektet Information om högskolan i gymnasiet Projektledare: Dan Laksov π 2 = 2 1 2 3 4 3

Läs mer