LBP-1210 Laserskrivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LBP-1210 Laserskrivare"

Transkript

1 LBP-1210 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk.

2 Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All information i den här handboken skyddas av upphovsrättslagen. Ingen del av den här skriften får reproduceras, överföras, skrivas av, lagras i något läsbart lagringssystem, eller översättas till något språk eller dataspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller annat, utan skriftligt tillstånd från Canon. Obs Canon lämnar inga garantier med avseende på den här handboken. Canon kan inte hållas ansvariga för fel i handboken eller skador och olyckor som uppstår som resultat av att anvisningarna i boken efterlevs. Varumärken LBP, Canon, LASER SHOT och Canons logotyp är varumärken som tillhör Canon Inc. Microsoft, Windows, och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör respektive företag. I handboken kallas Microsoft, Microsoft Windows och Microsoft Windows NT för Microsoft, Windows respektive Windows NT. 2

3 Innehåll Använda dokumentationen till LBP Skrivsätt... 4 Använda CD-skivan Canon LBP Kontroll av förpackningens innehåll... 7 Identifiera delarna... 8 Framifrån... 8 Bakifrån... 8 Placera skrivaren... 9 Lyfta skrivaren Installera kassett EP Installera kassetten och facket för manuell inmatning Koppla skrivaren till datorn Parallell-kabel USB-kabel Koppla till elnätet Välja pappersutmatning Utmatning med textsidan nedåt Utmatning med textsidan uppåt Fylla på papper i kassetten Installera CAPT CD-ROM-installation för Windows 95/98/Me Gruppen Canon LASER SHOT LBP Skriva ut Svenska Innehåll 3

4 Använda dokumentationen till LBP-1210 Skrivsätt Gratulerar till ditt köp av en Canon LBP-1210 laserskrivare. Din skrivare levereras med följande dokumentation: LBP-1210 Komma igång-handbok (Den här handboken) Beskriver hur du kopplar upp skrivaren och installerar programvaran (CAPT). Läs den här handboken innan du använder skrivaren. Komma igång finns också online (PDF).* LBP-1210 Användarhandbok (PDF)* Beskriver skrivarens egenskaper och grundfunktioner. Användarhandboken finns online (PDF).* Använd den här handboken när du snabbt behöver kontrollera någonting. Hjälp Ger information om CAPT (Canon Advanced Printing Technology). Använd Hjälp för att få mer information medan du använder skrivaren. Hjälp för CD-ROM Meny Innehåller information om hur man använder CD-ROM-meny. Viktigt-fil Innehåller sista minuten-information om Canon LBP-1210-skrivaren. Följande skrivsätt har använts i den här handboken: VARNING: Anger åtgärder som måste vidtas för att förebygga eventuella skador. Anger att underlåtande att vidta föreslagna åtgärder kan resultera i skador på skrivaren. Anger upplysningar och meddelanden som innehåller användbara tips eller detaljerad information. 4 Använda dokumentationen till LBP-1210 * För att kunna visa handboken i pdf-format krävs Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Om du inte har Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader installerat på ditt system hämtar du det från Adobe Systems Incorporateds webbplats.

5 Använda CD-skivan Canon LBP-1210 CD-skivans innehåll CD-skivan Canon LBP-1210 innehåller skrivarens programvara (CAPT). Använda CD-ROM-menyn Sätt i CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. CD-ROM-menyn visas automatiskt. Svenska Klicka på knappen Hjälp för CD-ROM Meny för att komma åt Hjälp för CD-ROM Meny. För att komma åt Viktigt-filen klickar du på Canon LBP-1210 Viktigt. Windows visar Viktigt-filen. För att komma åt online-manualer till LBP-1210 klickar du på Manualer till Canon LBP För att kunna visa handboken i pdfformat krävs Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Om du inte har Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader installerat på ditt system hämtar du det från Adobe Systems Incorporateds webbplats. Använda dokumentationen till LBP

6 Systemkrav Innan du istallerar skrivarens programvara (CAPT) måste du kontrollera att din dator har minst följande konfiguration: Pentium PC med Windows 95/98/Me eller Windows NT 4.0/2000/XP. En Pentium 150 MHz eller snabbare processor för Windows 95/98/Me/ NT 4.0 och en Pentium 233 MHz eller snabbare processor för Windows 2000/XP krävs. En Pentium III 600 MHz eller snabbare processor rekommenderas. 32 MB RAM-minne för Windows 95/98/Me/NT 4.0 (48 MB för Windows 2000, 64 MB för Windows XP) och 15 MB tillgängligt diskutrymme för Windows 95/98/Me (10 MB för Windows NT 4.0/ 2000/XP). 64 MB RAM-minne för Windows 95/98/Me/NT 4.0 (128 MB för Windows 2000, 256 MB för Windows XP) rekommenderas. Skärm med 640 x 480 punkters upplösning och minst 16 färger. En standard USB eller parallellport och en CD-ROM-enhet Ljudkort (om du vill höra ljudmeddelandena). 6 Använda dokumentationen till LBP-1210

7 Kontroll av förpackningens innehåll Spara kartongen och förpackningsmaterialet när du packar upp skrivaren om du skulle behöva flytta eller frakta skrivaren i framtiden. Svenska Fack för manuell inmatning LBP-1210-skrivare Kassett EP-25-kassett Nätkabel (Exempel: modell 120V) CD-ROM-skiva Dokumentation (Komma igång) Kontroll av förpackningens innehåll 7

8 Identifiera delarna Framifrån Utmatningsspringa för textsidan nedåt Strömindikator Pappersguider Manuell inmatningsöppning Lucka för utmatningv Främre lock Kassett Bakifrån Strömbrytare Parallellport gränssnittskontakt USB-port gränssnittskontakt Eluttag 8 Identifiera delarna

9 Placera skrivaren Ställ skrivaren på ett ställe som är tillräckligt rymligt för att ventilationen ska fungera och för att man lätt ska kunna serva skrivaren. Använd diagrammen nedan för att se hur mycket plats som behövs. (Alla mått är i millimeter). Svenska Ovansida Från sidan 30 mm 359 mm 354 mm 448 mm 388 mm 297 mm A4-papper (vid utmatning med textsidan uppåt) 511 mm 254 mm 30 mm 354 mm 1122 mm 581 mm 1122 mm Ta inte bort de svarta flikarna som sitter på var sida om utmatningsfacket. Vid utmatning med textsidan nedåt finns det risk för att papper i utmatningsfacket faller in i skrivaren. Placera skrivaren 9

10 Lyfta skrivaren VARNING: Lyft inte skrivaren genom att hålla i frampanelen eller i fram- och baksidan. Detta kan leda till personskador eller skador på skrivaren om den tappas. 10 Placera skrivaren

11 Installera kassett EP-25 Kassett EP-25 innehåller en fotokänslig del, trumma, vars egenskaper liknar de hos fotografisk film. Den innehåller också svart kolpulver som kallas toner. Trumman är extremt ljuskänslig och kan förstöras om den utsätts för ljus. Utskrifterna kan försämras om tonern klumpar sig eller fördelar sig ojämnt i kassetten. Följ instruktionerna nedan för hur kassetten bör hanteras. Öppna inte kassettens skyddspåse förrän du är färdig att installera kassetten i skrivaren. Spara skyddspåsen. Du kan behöva packa ner och transportera kassetten vid senare tillfällen. Utsätt inte kassetten för direkt solljus. Utsätt inte kassetten för starkt ljus eller dagsljus längre tid än fem minuter. Öppna inte skyddslocket till trumman på kassetten. Om locket är öppet och trumman skadas kan utskriften försämras. Svenska Rör inte trummans skyddslock. Korrekt hantering Felaktig hantering Installera kassett EP-25 11

12 Ställ inte kassetten på sidan eller vänd den upp och ner. Tonern kan klumpa sig i kassetten med försämrade utskrifter som följd. Håll kassetten borta från bildskärmars katodstrålrör (CRT), skivminnesenheter och disketter. Magneten inuti kassetten kan förstöra bilddata i CRT-röret eller på disken och disketterna. VARNING: Utsätt inte gamla tonerkassetter för eld. Tonerpulvret är brandfarligt. 1. Ta ut kassetten ur skyddspåsen. Spara skyddspåsen. Du kan behöva packa ner och transportera kassetten vid senare tillfällen. 2. Skaka kassetten försiktigt från sida till sida fem-sex gånger. Då fördelas tonern jämnt i kassetten. Ojämnt fördelad toner försämrar utskriften. 12 Installera kassett EP-25

13 3. Placera kassetten på ett fast underlag. Dra fliken i änden av kassetten bakåt och vik den fram och tillbaka tills den lossnar. Svenska 4. Håll kassetten stadigt med ena handen medan du drar ut tätningsremsan åt det håll som anges i bilden nedan. Dra i den här riktningen Dra inom den här vinkeln Remsan kan gå av om den dras i en riktning som ligger utanför den angivna vinkeln. 5. Ta tag högt upp på det främre lockets båda sidor och dra försiktigt tills locket är helt öppet. Installera kassett EP-25 13

14 6. Sätt in kassetten i skrivaren med hjälp av guiderna. Se till att kassetten trycks hela vägen in i skrivaren. Rör inte trummans skyddslock. VARNING: Stick inte in händerna för långt i skrivaren vid isättning av tonerkassetten. Om det främre locket stängs finns det risk för att händerna kommer i kläm. 7. Stäng alltid det främre locket omedelbart efter att en kassett placerats i skrivaren. Lämna inte framluckan öppen. Kassettens trumma kan skadas om den utsätts för ljus. 14 Installera kassett EP-25

15 Installera kassetten och facket för manuell inmatning Följ anvisningarna nedan för att installera kassetten och facket för manuell inmatning. 1. Luta kassetten en aning framåt och skjut in den i skrivaren med spetsarna på höger och vänster sida rätt anpassade. Skjut in kassetten tills dess främre del når den inre väggen. Tryck sedan kassetten nedåt tills ett klickljud anger att den är fastlåst. Svenska Kassett 2. Placera facket för manuell inmatning ovanpå kassetten såsom bilden visar. Manuell inmatningsöppning Kassetten måste sitta så att inget mellanrum förekommer mellan kassetten och inmatningsöppningen på själva skrivaren. Dessutom måste facket för manuell inmatning sitta fast ordentligt på kassetten, så att det är stadigt. Installera kassetten och facket för manuell inmatning 15

16 Koppla skrivaren till datorn Parallell-kabel Innan du kopplar skrivaren till datorn måste du kontrollera att strömmen till skrivaren är avstängd. 1. Koppla den ena änden av gränssnittskabeln till skrivaren. Fäst kabeln genom att fästa de två kabelklämmorna på skrivaren i kontakten. VARNING: Innan du kopplar in eller drar ur gränssnittskabeln måste du se till att skrivaren är avstängd och att nätkabeln är urkopplad. 2. Koppla den andra änden av gränssnittskabeln till datorn. Du måste använda en dubbelriktad kabel för att programvaran (CAPT) ska kunna fungera ordentligt. 16 Koppla skrivaren till datorn

17 USB-kabel USB (Universal Serial Bus) är den nya gränssnittsstandarden för en dator och dess kringutrustning. Svenska Anslut inte/koppla inte ur USB-kabeln: Skrivarrutinen installeras. Windows-startperioden efter påslag av datorn. Under utskrift. Du kan ansluta/koppla ur USB-kabeln, också när datorn är påslagen. Men det kan hända att varken datorn eller skrivaren fungerar på rätt sätt om kabeln ansluts/kopplas ur under nedanstående omständigheter. Anslut/koppla ur USB-kabeln minst fem sekunder efter att den har kopplats ur eller anslutits. Vänta i minst fem sekunder efter att datorn eller skrivaren har slagits på innan du ansluter/kopplar ur USB-kabeln. Det kan hända att skrivaren inte fungerar på rätt sätt om kabeln ansluts/kopplas ur strax efter att den har kopplats ur/anslutits. De nedanstående kraven måste uppfyllas för att använda skrivaren via en USB-anslutning. Datorn måste ha en USB-port och tillverkaren måste ha levererat programvaran för dess användning. VARNING: Kom ihåg att ansluta skrivaren till ett jordat uttag för att undvika elektriska stötar innan skrivaren ansluts genom att använda USBgränssnittet. Anslut aldrig jordledningen till ett gasrör, vattenrör, jordat telefonuttag, eller antennuttag m. m. Detta för att undvika brand eller elektriska stötar. Vidrör inte metallytan på USB-kontakten när du ansluter/kopplar ur USB-kabeln. Det kan resultera i en elektrisk stöt. Koppla skrivaren till datorn 17

18 1. Anslut den fyrkantiga kontakten på USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida. 2. Anslut den plana kontakten på USB-kabeln till USB-porten på datorn. Det kan hända att en dialogruta för installationsstart av en drivrutin i USB-klass öppnas om USB-kabeln ansluts till datorn när skrivaren är påslagen. Vi hänvisar till Plug and Play i Användarhandbok. 18 Koppla skrivaren till datorn

19 Koppla till elnätet Innan du sätter i kontakten måste du se till att den spänning som anges på skrivaren motsvarar spänningen i vägguttaget. 1. Plugga in nätkabeln i datorn. Svenska 2. Koppla den andra änden av nätkabeln till vägguttaget. 3. Slå på skrivaren genom att trycka på markeringen I. Slå av skrivaren genom att trycka på markeringen O. På-läge Av-läge Efter att sidan med markeringen O på strömbrytaren har tryckts in blir skrivarens effektförbrukning 0 (noll) watt. Koppla till elnätet 19

20 Kontrollera följande om strömmen inte slås på fast att skrivaren är kopplad till vägguttaget: Stäng framluckan om den är öppen. Kontrollera att EP-25-kassetten är installerad. Om EP-25-kassetten redan är installerad, så ta ut den och installera den på nytt. Återställ skrivaren genom att stänga av den med strömbrytaren och dra ut nätkabeln. Vänta i minst två sekunder, koppla sedan skrivaren till vägguttaget igen. 20 Koppla till elnätet

21 Välja pappersutmatning Använd luckan för utmatningsval till att välja önskad utmatningsmetod, med textsidan uppåt eller nedåt. Svenska Textsidan nedåt Textsidan uppåt Utmatning med textsidan nedåt Välj utmatning med textsidan nedåt genom att stänga luckan för utmatningsval. Välja pappersutmatning 21

22 Utmatning med textsidan uppåt Välj utmatning med textsidan uppåt genom att öppna luckan för utmatningsval. 22 Välja pappersutmatning

23 Fylla på papper i kassetten Kassetten rymmer upp till ca 250 ark papper med vikten 64 g/m 2 för utskrifter i stora volymer. Tillåtna pappersformat är A4, B5, Letter och Executive. Nedan beskrivs hur man laddar en pappersbunt. 1. Förbered en pappersbunt och knacka den mot en slät yta så att inga papper sticker ut. Svenska 2. Ta bort facket för manuell inmatning. Fylla på papper i kassetten 23

24 B5 A4 LTR/LGL 3. Lägg i pappersbunten med sidan för utskrift vänd uppåt. Papperens överkant ska ligga inuti skrivaren. Skjut in bunten i kassetten tills det tar stopp. 4. Justera pappersguiderna till höger, till vänster och i framkanten i enlighet med aktuellt pappersformat. Justera guiderna så att det inte finns något utrymme mellan någon av pappersguiderna och pappersbunten. 5. Sätt fast facket för manuell inmatning på kassetten. Vid påfyllning av papper måste återstående papper först tas ut ur kassetten. Lägg ihop papperet från skrivaren med den nya pappersbunten innan du placerar papperna i skrivaren. Nu kan kassetten förse skrivaren med papper. 24 Fylla på papper i kassetten

25 Installera CAPT Innan du kan skriva ut med LBP-1210-skrivaren måste du installera CAPT (Canon Advanced Printing Technology). Svenska CD-ROM-installation för Windows 95/98/Me Följande åtgärder måste utföras, innan CAPT installeras. Slå av skrivaren när USB-porten (USB-kabeln) används. Anslut parallellporten (parallellkabeln) från skrivaren till datorn när du vill använda parallellporten. Slå på datorn och starta Windows 95/98/Me. Genom att använda USB-porten (en USB-kabel) Nedanstående krav gäller för en dator som använder en skrivare som anslutits till en USB-port. Datorn måste ha en USB-port och tillverkaren måste ha levererat programvaran för dess användning. Windows 95 stödjer inte USB. Det nedanstående gäller bara en dator som kör Windows Sätt in CD-ROM i CD-ROM-enheten på datorn. Canon LBP-1210 CD-ROM Meny öppnas automatiskt. Om CD-ROM Meny inte visas automatiskt startar du den manuellt och kryssar för Kör CD-ROM Menu automatiskt. Installera CAPT 25

26 2. Klicka på knappen Installationsprogrammet för Canon LBP Dialogrutan Canon LBP-1210 Installation öppnas. Klicka på Ja för att installera CAPT på det språk som visas. Menyn Välkommen och licensavtalet för programvaran öppnas. 26 Installera CAPT

27 Vid användning av Windows NT 4.0/2000/XP: klicka på Canon LBP Install för att öppna Guiden Lägg till skrivare. För ytterligare detaljer hänvisas till medföljande Användarhandbok. Svenska 3. Dialogrutan för Välj port för skrivaranslutning öppnas. Välj en lokal port, som LPT1 när parallellkabelnanvänds. Klicka på Nästa >. Installationsprogrammet börjar kopiera filer och skapar gruppen Canon LASER SHOT LBP När installationen är avslutad visas dialogrutan Installationen färdig (se Punkt 7). Om USB-porten inte finns på listan som visas nären USB-kabel används, klicka på Installation av USB-portinställning. Klicka på Ja för att fortsätta med installationen av LBP Installera CAPT 27

28 Anslut USB-kabeln från skrivaren till datorn (se sid. 17 för detaljer). Slå på skrivaren (se sid. 19 för detaljer). Datorn uppräcker automatiskt USB-porten och installerar drivrutinen i USB-klass. 4. Klicka på Avbryt när Guiden Lägg till ny maskinvara öppnas. Se Plug and Play ( i Användarhandbok) om du inte vill avbryta. 5. Klicka på knappen Installationsprogrammet för Canon LBP-1210 och följ igen anvisningarna enligt Punkt 2 och Installera CAPT

29 6. Välj en USB-port som USBPRN01 i en dator som kör Windows 98 eller USB001 i en dator som kär Windows Me. Klicka på Nästa >. Gå till Punkt 3 om USBPRN01 eller USB001 inte visas. Svenska 7. Den nedanstående dialogrutan öppnas när installationen har avslutats. Klicka på Slutför för att stänga dialogrutan. Installera CAPT 29

30 Gruppen Canon LASER SHOT LBP-1210 När du har installerat CAPT kan du börja skriva ut. Gruppen Canon LASER SHOT LBP-1210 innehåller alla verktyg du behöver för att kommunicera med skrivaren. Skriva ut Canon LASER SHOT LBP-1210 hjälp innehåller direkthjälp för CAPT. Canon LASER SHOT LBP-1210 statusfönster visar uskriftjobbets status. Canon LASER SHOT LBP-1210 felsökare söker efter fel i systeminställningarna och rättar om möjligt till dem automatiskt. Canon LASER SHOT LBP-1210 avinstallation avinstallerar CAPT. Skriv ut Readme-filen med hjälp av knappen CD-ROM Meny: 1. Klicka på knappen Canon LBP-1210 Viktigt på CD-ROM Meny. Läsmigfilen öppnas av memofunktionen. 2. I menyn Arkiv väljer du Skriv ut. Statusfönster öppnas och visar utskriftsstatus och hur utskriftsjobbet fortskrider. 3. Läs Readme-filen när du har skrivit ut den. 30 Installera CAPT

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

LBP-1210 Laserskrivare

LBP-1210 Laserskrivare LBP-1210 Laserskrivare Användarhandbok VIKTIGT: Läs denna handbok noggrant. Använd handboken som referensmaterial. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All information i handboken är copyright-skyddad.

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Din manual SHARP AR-M160

Din manual SHARP AR-M160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP AR- M160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

LBP-810 Laserskrivare

LBP-810 Laserskrivare LBP-810 Laserskrivare Användarhandbok VIKTIGT: Läs denna handbok noggrant. Använd handboken som referensmaterial. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All information i handboken är copyright-skyddad. Ingen

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Innehåll. 1 Hur man använder denna online manual Hur man använder denna online manual 1

Innehåll. 1 Hur man använder denna online manual Hur man använder denna online manual 1 Innehåll 1 Hur man använder denna online manual Hur man använder denna online manual 1 2 Skriv ut 2 Skriv ut Utskrift av översikt 2 Grundläggande utskrift 3 Starta skrivarens drivrutin med "Start" knappen

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer