Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling..."

Transkript

1

2 Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer... 8 Rekrytering med scouterna... 8 Rekrytering med KFUK-KFUM... 8 Medlemsvård... 9 Verksamhetsutveckling KFUK-KFUM scout...10 Program & glöd...10 BODY. MIND. SPIRIT...10 Programutvecklingen Framtiden just nu...11 Utmanare och Roverscouting (UtRo)...12 Arrangemang & utbildning :e World Scout Jamboree...12 Djurhajk Utveckling av djurhajkerna...13 Umeå 2014 YMCA World Youth Festival...13 Ledarforum...14 Scoutforum...14 Förbundsmöte Projekt...14 Ung Arena Redo att delta...15 Insamling...15 Världens barn...16 KFUK-KFUM Plusgiro fonden...16 Internationellt...16 Internationell resefond...17 Praktikantprogrammet...17 Konferenser & nätverk...17 Demokrati & påverkan...18 KFUK-KFUMs Riksombudsmöte ROM

3 Svenska scoutrådets årsmöte World YWCA council WAGGG s 34 th World Conference...18 General Assambly Europe...19 Roverscouternas riksting...19 Unga talespersoner...19 Opinionsteam...19 Vi gör vår röst hörd...19 Barn- och ungdomsdeltagande...20 organisationsutveckling...20 Strukturomvandling...20 Förvaltning års Jubileum...21 Arkiv...21 Sjöbo...22 Alma...22 Ledning...22 Styrelsen...22 Internationella utskottet...23 Utbildningsutskottet...23 Ekonomiutskottet...23 Valberedningen...24 Verksamhetsrevision...24 Kansli...24 Utbildning...24 Kommunikation...25 Service...25 Sektion EFS scout...26 Övriga aktiviteter och småprojekt...26

4 Året har börjat i racerfart! Och tur är väl det med tanke på vilket spännande och utmanande år som vi har framför oss. Det finns mängder med roliga utvecklingsuppdrag, strukturprocess och programarbete framför oss. Men kanske kommer vi alldra mest minnas 2011 för att där var en jamboree i Sverige! I sjudande 33 gradig värme i Brasilien startade årets verksamhet för KFUK-KFUM scouts generalsekreterare och ordförande som då befann sig på 39th World Scout Conference i Curitiba. Det är fantastiskt att starta årets verksamhet i en världsvid scoutgemenskap! Det är bra att få upp ögonen för vad scouting gör med världen och varför världen behöver scouting. En påminnelse om varför vi skall fortsätta att sträva efter att utveckla vår scoutverksamhet, scoutförbund och vår gemensamma scouting i Sverige! För kansliet startade också året med högsta växeln i med en hel del arbete för att rätta upp arbetet kring utbetalningar av medlemsavgifter, skicka iväg almanackor till beställare och rädda kundregister. Januari och februari är alltid en häktisk månad för oss då vi både gör bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan i slutjustering samt handlingar och inbjudningar till vårt FM. Även i år blev tidplanen tight och vi har tagit stor lärdom av hur vi vill jobba framöver. Målet för 2011 är hög kvalitet på våra rutiner där vi strävar efter rimlig arbetsbörda året om. Trots en del missöden och problem som vi fått lösa kring våra system och rutiner så är det fantastiskt att få verka tillsammans med en så fin personalgrupp! Detta gäng stöttar verkligen varandra och är inte rädda för att ta i och hjälpas åt. Det är bra att vi lever som vi lär. Scoutförbundet kommer också djupare och djupare in i kanslisamverkan. Det är gott att vi kan samverka så bra med både Svenska scoutrådet och Svenska scoutförbundet kring administration, kommunikation, medlemsutveckling och utveckling. Det är gott att se hur vår verksamhet blir så väl omhändertagen och stöttat samt hur vi växer i att vara i en inspirerande scoutmiljö och på en arbetsplats med driv och mycket glädje. Under perioden har rekrytering av personal varit en stor del av vår verksamhet. Vi har funnit två nya medarbetare. Lars Lindberg tar över tjänsteutrymmet efter Jonna Isaksson och får i uppdrag att samordna medlemsutveckling och ta grepp om vår verksamhetsutveckling. Henrietta Eurenius är anställd som projektledare för mervärde och identitet och kommer arbeta med vår programutveckling. Scoutförbundet har under perioden varit på Regionernas Råd med KFUK-KFUM rörelsen och tillsammans med representanter från alla specialförbund, regioner och storföreningar pratat om framtid, gemensamma värderingar och behov av satsning på gemensamma utbildningar och programaktiviteter. Det är också gott att se att vi kan vara en del av det arbetet och tillsammans med dem jobba för att stärka vår identitet och vårt mervärde.

5 Det är inte annat än att man är fyrfaldigt stolt att få lov att vara en progressiv del av Scouterna och KFUK-KFUM! Det skall dock sägas att trots att vi är ett bra gäng, och trots att vi har hopp om vår utveckling så har vi många av våra kårer i djup medlemskris. Det vittnar inte minst medlemsutvecklingsrapporten om. Vi tappar många av våra medlemmar och vi riskerar stora tapp under året och under strukturomvandlingen. Det är viktigt för oss att ha det här med oss och på största allvar se hur vi alla bär ansvar för att vi ska kunna vända vår trend och hur vi alla är viktiga delar i vår gemensamma kropp. Alltifrån vår scout till förebilden i ledaren, från reginaansvarig på kåren till cheftjänsteman på förbundet. Vi är en helhet och vi kommer tillsammans att kunna visa och leva vår relevans för våra medlemmar kommer att bli ett mycket spännande år. Guds rika välsignelse! Louise Callenberg Generalsekreterare KFUK-KFUM scout

6 Tillsammans med en ny effektiv organisationsstruktur kommer KFUK-KFUM scout att satsa på vårt mervärde för att i den organisationen vara ett starkt och tydligt scoutförbund. Vi ska arbeta för att utveckla oss som scouter, finna nya scouter i nya sammanhang, och arbeta för att ge energi och glädje in i våra scoutledargrupper och in i våra patruller. Varumärket KFUK-KFUM scout ska utvecklas, levas och levereras på kårnivå. A. Utveckla ett nätverk av ideella inspiratörer i förbundet B. inspirera till glöd och engagemang för KFUK-KFUM scout genom workshop och fysiska träffar C. ge inspiration och kunskap till ledare genom utveckling av utbildningarna, arrangemang och programstöd vi har varit med och tagit fram workshop för KM distrikt till paketeringsarbetet som pågår inom scouterna på medlemsutvecklingsavdelningen. Detta är de första workshops som tagits fram under året. Många fler kommer att komma. Våra konsulenter ska fokusera stöd till kårer att rekrytera nya scouter, behålla dem vi har och att utveckla kårerna så att de klarar av att vända trenden att minska i antal scouter och gå mot vilande till att bli framgångsrika och ge meningsfull verksamhet till fler barn och ungdomar inom KFUK-KFUM scout! Ansvarig: Åsa Olsson. A. stärka identiteten och varumärket B. rekrytera långsiktigt C. starta scouting i storföreningar D. starta nya verksamhetsformer Rapport: Anna Benckert: En gemensam grupp för medlemsutveckling har påbörjat ett gemensamt arbete för en bättre och effektivare medlemsutvekling. Gruppen består av representatanter från KFUK-KFUMs scoutförbund, Equmenia Scout, NSF och SSF. Ledarrekrytering var en gemensam huvudfråga och därför kommer 2011 års rekryteringskampanj att ha ett stort fokus på just ledarrekrytering. Rapport: Åsa Olsson:

7 Som ett första steg inventerades hur KFUK-KFUM s kårer mår, med syftet att ta reda på var vi ska fokusera våra insatser under Det visade sig ganska snart att det var ett svårare arbete att göra än förväntat, dels på grund av att det fanns ett motstånd att inventera och sätta färg på kårer och dels på grund av att det inte finns konsulenter i alla distrikt. Det resulterade i att vi enbart har en inventering i de distrikt där det finns en konsulent. Kriterierna för gröna kårer var att kåren mår bra, de rekryterar regelbundet och medlemsantalet ger dem goda förutsättningar för att ha ett bra utvecklande program. Kriterierna för gula kårer är att kåren mår okej, men har en del utmaningar. Kåren har bra rekrytering men har stora avhopp eller kåren har många scouter men har svårt med ledarrekryteringen eller kåren har en del bra ledare och bra förutsättningar men lyckas inte med nyrekryteringen. Kriterierna för röda kårer är att kåren är i kris och är på väg att dö, antingen på engagemang eller på medlemsantal. Av de 98 kårer som inventerades visade det sig att 34 % är röda, 40 % är gula och 26 % är gröna. Det ledde till en krismedvetenhet hos konsulentgruppen och en vilja att effektivisera vårt arbete. Som ett led i att effektivisera vårt arbete har vi arbetat med att tydliggöra erbjudandet till kårerna, med inspiration från de danska scouternas Attraktiva scoutkårer. Det har lett fram till ett antal konkreta framgångsfaktorer för en attraktiv scoutkår och en kårtrappa i fyra steg; bas, grund, fortsättning och avancerat. Varje steg innehåller ett antal workshops som konsulenten kommer att genomföra på kårer och distrikt. Vi har idag kunskap och erfarenhet kring vilka metoder som är framgångsrika och vi behöver nu nå ut och inspirera varje kår till att vilja använda dem. Vi har även tagit fram en specifik distriktsworkshop för KFUK-KFUM med syftet att inspirera distrikten till att axla sitt ansvar fullt ut. Nu måste konsulenterna ut och besöka kårer och distrikt, det här året kommer KFUK-KFUM satsa på kvantitet, vi ska genomföra mängder med kårbesök för att få fart på kårerna. Alla scoutkårer blev inbjudna av Skåne Blekinge regionen en kväll i januari till framtidsdiskussion kring KFUK-KFUM och scouting. Diskussionerna var givande och regionen fick bra och intressanta tankar kring medlemskap, aktiviteter och sammanslagningar. Torn, Tommarp, Ystad, Sjöbo, Hässleholm, Hofterup, Skivarp och Landskrona scoutkår var representerade. Likaså vår utmanar-och roverscoutkommitté (Luft)och representanter från Lunds och Sydskånskas distriktsstyrelser. Trolle-Ljungby scoutkår har varit vilande under de drygt två år som de tillhört KFUK-KFUM. I januari började arbetet tillsammans med entusiaster och scoutkonsulenten att öppna upp kåren igen för att bedriva scouting. Under början av året har fokus varit att tillsammans med Göteborgs distrikt diskutera utveckling av distrikt och region, stöd till utveckling av vilande regional Roverscoutverksamhet och planering av konsulenternas arbete under året. ROST (Roverscouter i Stockholm) och ROKO:s Ting genomfördes under 4-6 februari i Danderyds gymnasium, kårträffar med innehåll kring begreppet Attraktiva kårer har genomförts och Äventyrar hajk och Vinterspel genomfördes den februari.

8 Tillsammans med Scouterna och de andra scoutförbunden kommer vi 2011 att genomföra en stor rekryteringskampanj för att värva fler medlemmar till våra kårer. Vi tror också att vi kan finna många blivande scouter hos våra lägergårdar inom KFUK-KFUM. Vårt mål är att kunna finnas vid ett par av dessa aktiviteter under sommaren. Ansvarig: Ingrid Greiby tillsammans med Jejja Svensson A. delta i den stora rekryteringskampanjen inom scouterna B. inspirera våra medlemmar till att finna nya ledare och nya scouter C. genomföra rekrytering inom KFUK-KFUMs lägergårdar och andra lägerverksamheter Jejja Svensson, projektledare rekryteringskampanjen Under februarimånad handlade mycket om att sprida information om och planera inför vår Kick off i mars. Det var en turné som startade den 5:e mars och avslutades den 27:e mars. Under turnén besökte båda projektledarna följande orter: Malmö, Göteborg, Stockholm, Västerås, Umeå, Linköping och Växjö. Tillsammans med konsulenter hölls ett program kring varför och hur vi ska rekrytera och växa inom scoutrörelsen. Under marsmånad skickades även en CD-skiva ut till kårerna med ett grundmaterial för rekryteringsarbetet. I april startar sedan det regionala kampanjarbetet då den regionala kampanjplanen fastställs. I arbete ingår både konsulenter och ideella scoutaktiva. Ledarforum är inlagd i kalendariet för hösten Vi har marknadsfört vår ledarsamlingssatsning i utskick, uppslag och katalog. Patrik Fornedal, projektledare ledarrekrytering: Vi har pratat vuxenrekrytering på de kick-off möten som har hållits runt om i landet och där det varit deltagare från KFUK-KFUM scoutförbund. På några håll i landet, bland annat Skåne, kommer också kårer från förbundet att fungera som fokuskårer där vi ska testa olika idéer om hur vi ska bli bättre på vuxenrekrytering. Alla kårer kommer få erbjudande att genomföra en workshop i vuxenrekrytering så att de är förberedda när kampanjen startar i höst. Redan nu har ett par kårer (2 kårer och 3 distrikt) från KFUK-KFUM scoutförbund sagt att de kommer att genomföra en sådan workshop Tillsammans med KFUK-KFUM kommer vi att arbeta med rekryteringskampanj för att få fler barn och ungdomar att ta del av den stora ungdomsrörelsen. Rekryteringskampanjen som KFUK-KFUM Sverige tar fram under 2011 är tänkt att stärka varumärket KFUK-KFUM och ska hjälpa barn och ungdomar att hitta till våra verksamheter. Scouting är en del

9 av den verksamheten. Rekryteringskampanjen med KFUK-KFUM är en del av deras storsatsning på kommunikation, webb och varumärke som genomförs under Ansvarig: Johan Åhgren, kommunikationsansvarig KFUK-KFUM Sverige A. nå ut till våra kårer, scouter och ledare med berättelsen om KFUK-KFUMs arbete i hela Sverige och i hela världen som vi är en del utav B. nå ut till nya medlemmar, både barn, ungdomar och vuxna, med ett erbjudande att få vara del av vår rörelse för barn och ungas nutid och framtid. Framtiden 2.0 är ett kommunikation, webb och varumärkesprojekt som tillsammans med kommunikationsbyrån Spirit har arbetat på bred front med KFUK-KFUM för att göra en positionsförflyttning av rörelsen och göra den känd för medlemmar och Sveriges befolkning. Under perioden har koncept och rekryteringskampanj tagits fram samt en Sverige turné har påbörjats för att lansera arbetet och kampanjen. Vad ska jag göra kampanjen är framtagen för att göra KFUK-KFUMs olika verksamheter och värdegrund känd bland Sveriges ungdomar och vuxna. KM scouterna har varit en del av referensgruppen för det arbetet. Kampanjen kör igång i sommar och kommer slå ner på ett par platser i Sverige där vi har KFUK-KFUM föreningar samt på Jamboreen. En Brand-Book har tagits fram och kommer att delas ut bland annat till våra deltagare på FM. Boken syftar till att vara en grundbas för vad KFUK-KFUM handlar om och vad vi tillsammans inom den rörelsen kan göra för barn och unga. Den kommer att vidareutvecklas med metoder för workshop och ledarutbildning. Det är viktigt att våra medlemmar får service och stöd i sitt engagemang och i sin verksamhet hos oss. För att se till att våra medlemmar trivs och har möjlighet att leva upp till sina potentialer så ska vi ordna mötesplatser för dem, både lokalt och nationellt. KFUK-KFUM scout kommer under 2011 och 2012 att erbjuda mötesplatser, utbildningar och nätverksträffar för våra medlemmar. och Inger Thrysin A. skapa mötesplatser för våra medlemmar för utveckling, inspiration och glädje B. säkerställa kvaliteten på förbundets service och tjänster C. stötta distrikt och regioner i arbetet med att skapa mötesplatser D. göra en översyn av hemsida och se till att öka informationskvaliteten och medlemsnyttan i den E. avveckla Regina och börja använda Scoutnet som verksamhetsstöd och register för våra medlemmar Planer och datum har dragits upp för de nationella arrangemangen: scoutforum, ledarforum och ROM i Umeå En handbok för scoutkårer är under produktion för att öka kårernas kunskap om scoutförbundets riktlinjer, administrativa stöd och deras möjligheter som kår. Scoutnet är under produktion. Referensgrupperna är igång.

10 De lärdomar som vi lärt av tighta deadlines och allt för mycket arbete på kort tid har vi tagit med oss för att säkra upp våra administrativa rutiner och vår tidsplanering för året har arbetats om. Genom vårt mervärde kommer vi att satsa på att utveckla olika former av KFUK-KFUM scouting. Vi samlar alla goda exempel som finns i vårt förbund och inom KFUK-KFUM rörelsen. Förbundet kommer också arbeta med olika former av media för att ge våra medlemmar stöd och inspiration i sin verksamhet om vår identitet som scouter och KFUK-KFUM:are. Ansvarig: Lars Lindberg och Henrietta Eurenius A. stärka vår identitet som KFUK-KFUM:are genom profilerad verksamhet B. utveckla möjligheter till verksamhet genom program och aktiviteter C. se till att utvecklingen sker i gemenskap med våra kårer, KFUK-KFUMs storföreningar, allaktivitetshus och Fryshuset. kontakter har arbetats upp med KFUK-KFUM Central i Stockholm, Fyrshuset KFUM Söder, KFUK-KFUM Uppsala och KFUM Umeå för att på börja pilotprojekt om nya grepp kring scouting anpassat till storföreningssammanhanget. Scoutstyrelsen har tagit del av Mervärdesgruppens rapport där förslag på utveckling av aktivitet och program stolpades upp. Henrietta Eurenius börjar hos oss den 22 mars. Lars Lindberg börjar hos oss den 26 april. Vår helhetssyn på människan sammanfattar vi i BODY. MIND. SPIRIT. Denna grundvärdering och ideologi vill vi ska genomsyra all vår aktivitet och verksamhet. När vi ska utveckla förbundsfördjupningsprogram och material som ger glöd och inspiration till våra egna KM arrangemang och terminsprogram samt till ledare och scouter så kommer vi att låta det perspektivet genomsyra våra verksamheter. Ansvarig: Henrietta Eurenius A. låta vår människosyn som sammanfattas i BODY MIND SPIRIT genomsyra våra verksamheter och våra aktiviteter samt väl reflekteras i allt det programmaterial som vi tar fram

11 Nu behöver vi titta på hur vi kan ge våra KFUK-KFUM scoutkårer programmaterial och annan inspiration för att kunna utveckla specifik KFUK-KFUM profil in i framtiden genom verksamhet. Vårt tillägg till det nya scoutprogrammet kommer att hjälpa våra kårer att utveckla det som vi kallar en sann KFUK- KFUM anda, en kultur och en verksamhet som också, förutom ruskigt bra scouting med kvalitativt friluftsliv, verkar i en annan stor ungdomsrörelse, nämligen den som tror att barn och ungdomars framtid skapas just nu. En KFUK-KFUM kår vill alltså ha en tydlig medvetenhet om att vi är med och skapar en framtid för de barnen och ungdomarna som vi famnar och samlar och att vi vill ge dem möjligheten att vara med och påverka just den. Denna anda ska också genomsyra vårt förbundsspecifika programarbete. Inom KFUK-KFUM rörelsen, i Sverige och i hela världen, kan vi också få extra kraft till samhällsengagemang inom arbetsområden så som barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i samhället (FNs barnkonvention), arbete för klimat och miljö genom medvetandegörande av vad vi tillsammans kan göra för att skapa en hållbar värld i framtiden för nästa generation, engagemang för ökad jämställdhet och jämlikhet. Vårt programmaterial, som vi under 2011 och 2012 vill ta fram, ska förtydliga den fördjupning inom samhällsengagemang och miljöengagemang som vi tror att barn och unga behöver. Vi tror att vårt engagemang på dessa frågor kan vara vårt stärkande bidrag också in i den gemensamma scoutorganisationen likväl som in i den gemensamma KFUK-KFUM rörelsen. Ansvarig: Henrietta Eurenius B. samla engagerade scoutledare och scouter i programutvecklingsarbetet C. skapa inspiration och program, i olika medium och i olika koncept som ska fungera bra för en kår att arbeta med för ett tydligare KFUK-KFUM scoutprofil D. låta oss inspireras av den rika flora av projekt och engagemang som finns inom KFUK-KFUM rörelsen som vi kan ta med in i scoutrörelsen och bygga något kraftfullt utifrån det E. driva på kring inspirationsmaterial för KFUK-KFUM rörelsen som kan fungera identitetskapande som helhet för den rörelsen Rapport: Anna Benckert: Arbetet med Mervärdes projektet går stadigt framåt. De områden som vi valt att fokusera på är Jämställdhet/Makt, Integration/Solidaritet, Miljö/Klimat och Tro/Andlighet. Kommunikationsansvarig och programansvarig har diskuterat olika möjligheter på hur vi ska erbjuda våra scoutkårer och ledare konkreta exempel och förslag till verksamhet. Under processens gång framkom det att terminsteman med ett tema som kompletterar scoutprogrammet för varje termin vore önskvärt. Till höstterminen 2011 lanseras det första terminstemat Integration/Solidaritet som sammanfaller med Världens Barn kampanjen där KFUK-KFUM Sverige är en av huvudaktörerna. Under hösten genomförde Scoutstyrelsen en rundrigning till våra scoutkårer. De flesta kårerna uppgav att de bedrev verksamhet enligt det förbundsgemensamma programmet och att det fungerade bra.

12 Rapport: Henrietta Eurenius: Den 21/ tillträdde projektledaren för Mervärde & identitet hos KFUK-KFUM Scoutförbund. Projektledaren har introducerats i verksamheten. Som ett första steg i sitt långsiktiga arbete med vårt mervärde har hon lansera ett kortfilms-projekt via webben, där KFUK-KFUM scouter uttrycker sin KM-anda med ett valt värdeord via videosekvenser. Vi presenterade några värdeord för dem att välja bland (glädje, värme, omtanke, äventyr, mod, kärlek, friluftsliv, självkänsla och passion) men lämnade också öppet för deltagarna att välja helt andra värdeord om dessa bättre fångade deras KM-anda. Kortfilms-projektet återfinns här: Projektledaren har tillsammans med generalsekreterare Louise Callenberg beslutat att Hållbar utveckling blir det övergripande temat för KFUM-KFUK scouts arbete med sitt mervärde. För att bryta ned det och förenkla för vår målgrupp (scouterna) så kommer vi att ta avstamp i klimatoch miljöfrågan initialt. Tillsammans med Sensus har vi träffat Medis 5 och lagt upp arbetet med de korta inspirationsfilmer som de skall ta fram till oss. Teman är: Miljö och klimat, jubileum, internationellt perspektiv, KM-andan. Förbundet vill stötta verksamhet för våra två äldsta åldersgrupper. Våra UtRoscouter bör vara en del av roverscoutprogrammet som tas fram förbundsgemensamt. Det är bra med stöd från distrikt och att fokusera på att hålla igång roverscoutingen. Det vore bra med en rovermentorer i våra distrikt för att stödja dem i regionerna. A. utveckla goda rutiner för administrativt och lednings stöd till roverscouter B. aktivera våra roverscouter i våra centrala arrangemang Roverscoutkommittén har sammanträtt vid ett första möte efter deras riksting. De samlades hos kansliet i Örnsberg och GS spenderade en lunch och en eftermiddag med dem och pratade kanslistöd, mervärde och utveckling. KFUK-KFUM Scout har många medlemmar som är djupt engagerade i World Scout Jamboree och vi kommer att vara en stor del av arbetet inför, under och efter lägret. KFUK-KFUM rörelsen kommer att finnas där för att visa upp sin verksamhet.

13 KFUK-KFUM Sverige har planerat för sitt deltagande vid Jamboreen. De kommer att vara med genom en utställning om KFUK-KFUM i Sverige. Här kommer också rekryteringskampanjen: Vad ska jag göra att finnas med samt ett utställningstält om World Youth Festival 2014 Umeå. Triangelförbundet har tagit på sig arrangemangsansvaret. Under nästa period kommer de att sätta samman teamet. Vi har en Warghajk under sommaren Inför hajken kommer ledarna att genomgå en ackrediteringsprocess och där igenom blir ledarna och djurhajken kvalitetssäkrad. Under 2011 prövas konceptet Lohajk för att kunna genomföras vintern Ansvarig: Richard Trum Tobias Hedlund har planerat en test av konceptet Lohajken som kommer att genomföras i Hemavan under april-månad. Delar av djurhajksteamet har deltagit vid utbildningsnätsverksträff i januari på Lidingö Under 2012 planeras ytterligare djurhajker. Under 2012 kommer djurhajkskonceptet att utvecklas. Djurhajksteamet ökar sitt sammarbete med arrangemangsutskottet hos Svenska scoutrådet. Förbundet kommer att formalisera ett nätverk som samlar ledare och entusiaster för djurhajkerna. Ansvarig: Richard Trum Ingen rapport Under 2011 kommer styrgrupen, som KFUK-KFUM scout deltar i, att sätta ramarna för festivalen. Scoutrådet har också beslutat om nationell jamboree 2014 och Umeåsatsningen kommer att kunna vara en del av det arbetet. KFUK-KFUM Scout ska under 2011 arbeta för att tillsätta lägerkommitté för vårt scoutevent samt börja arbeta med kontakter med andra nordiska och internationella samarbetspartners. Styrgruppen sammanträdde i januari 2011 för att lägga upp organisationen kring World Youth Festival. Under februari har arbetet intensifierat kring ansökan för att få lov att arrangera World Council inom ramen för festivalen. Vid World Alliance Executive meeting 1-3 april 2011 fick vi avslag på vår ansökan. World Council gick istället till Colorado Mountains och USA YMCA.

14 Vi fick dock ett starkt stöd för World Youth Festival och har gott självförtroende i att det kommer att bli ett fantastiskt event med stöd från både World YWCA och World Alliance of YMCA. Promotionmaskinen kommer att dra igång runt om i världen under våren. Vi har också ett nära samarbete med European Youth Festival i Praha Ledarforum planeras till den 8-9 oktober Det är en träff för alla ledare som vill nätverka och påverka förbundets och scoutrörelsens utveckling. Här fördjupar vi identitet, gemenskap och får ta del av möjligheter till utbildning och utveckling som scouter, ledare och utveckling av vår gemensamma vision. Inget att rapportera september 2011 kommer Svenska scoutrådet att bjuda in sina fem medlemsförbund och dess medlemmar till ett scoutforum. Äventyret kommer att hållas i Katrineholm. KFUK-KFUM kommer att delta och ska verka för bra programpunkter. Ansvarig: Ingrid Greiby Svenska scoutrådet tillsammans med SSF rekryterar en samordnare som bland annat skall arbeta med Scoutforum i september. Rekryteringen beräknas vara på plats i maj. Vårt eget förberedelsearbete har inte påbörjats. Förbundet planerar att genomföra ett förbundsmöte i en stark KFUK-KFUM miljö. Det kommer bli ett arrangemang som förhoppningsvis kommer att locka många scouter till att besöka arrangemanget och många delegater att sluta upp. KFUK-KFUM regionen i Skåne-Blekinge har anmält intresse att få lov att stå värdar för KFUK- KFUM scout, idrott och triangels förbundsmöte Presidiet har välkomnat deras intresse och ett beslut till scoutstyrelsen väntas till april KFUK-KFUM scoutförbund vill driva en del av sin verksamhet i projekt som kan hjälpa oss att utveckla vår kärnverksamhet och som kan hjälpa oss att profilera oss som en rörelse som arbetar för att skapa en meningsfull framtid och fritid för barn och unga och inte minst för våra vuxna ledare. Våra projekt kommer genomföras i den mån vi får in externa medel från finansieringsfonder.

15 I anslutning till Förbundsmötet 2012 planerar förbundet för en ungdomspanel och ungdomskonferens med fokus på barn och ungdomars engagemang för sin framtid och vad som är viktigt i byggandet av ett hållbart samhälle och värld, ur ungdomars perspektiv. Förbundet kommer att söka pengar för projektet för finansiering. Sensus och Scouternas ledarskapsakademi är två partners. Fler samarbetspartners väntas så som Bris, rädda barnen samt riksorganisationerna Scouterna och KFUK- KFUM. Projektets mål är att få massmedial genomslagskraft och en påverkan på politiker i frågor som rör barn och unga och att projektet ska drivas och utvecklas av barn och ungdomar själva. Sensus studieförbund har tillsammans med gs tittat på projektidén och hjälper oss sätta samman en ansökan till Europeiska socialfonden. Projektet Ung Arena har utvecklats till Youth Forum 2012 med fokus på miljö och klimat. Tillsammans med KFUK-KFUM Sverige och KFUM Umeå kommer ansökan att ställas till också arvsfonden och andra finansiärer. Vi arbetar också på näringslivssupport. Projektet ansöker om medel för att kunna ta emot 2000 ungdomar och om projektledning för arbetet i form av en heltidstjänst, OH kostnader och kommunikationskostnader. I samarbete med Scouternas ledarskapsakademi och andra organisationer i offentlig sektor i Västsverige kommer vi att kunna vara del i ett projekt kring integration av nya svenskar i vårt samhälle. Vi vänder oss till en grupp människor som behöver komma in i samhället och för att göra det tror vi att det svenska civila samhället i föreningslivet kan vara en sådan nyckel. Projektet leds av scouternas ledarskapsakademi. Det första kvartalet har till stora delar handlat om att orientera sig i möjligheterna kring att samarbeta kring befintligt projekt som idag drivs av SSR. Scouternas Ledarskapsakademi och KFUK-KFUM scoutförbund har under kvartalet fört samtal om att flytta projektet till scoutförbundet. Tyvärr är det inte möjligt att byta ansvarig organisation för finansiärerna, men alla möjligheter att utveckla samarbetet. Projektledaren för Redo att delta har i samtal med GS lagt upp en strategi för hur vi skall knyta projektet redo att delta närmare KFUM Göteborg på Vegagatan i samarbete med scoutförbundet. Göteborgs scoutdistrikt har fått information om arbetet. KFUK-KFUM scout utvecklingskonsulent Jonas Lamprecht har uppdrag att titta på möjligheter att samverka kring projektet. Statsbidragen minskar till barn och ungdomsrörelser. Vi har många barn och ungdomar som inte har råd att själva bekosta sin fritid samtidigt som vi vill utvecklas och finnas på fler ställen och skapa möjligheter för många barn, unga och ledare att vara en del av våra fantastiska rörelser och verksamheter. Genom att

16 försöka arbeta med insamling kan vi göra skillnad för barn och ungdomar. Inte bara för dem i Sverige utan också för barn runt om i hela världen! KFUK-KFUM arbetar med insamling och är under året en av värdarna för Världens barn. Världens barn är ett arbete som vi gör för att hjälpa och stödja utsatta barn världen över. I oktober kommer världens barn galan att visas på TV och vi hoppas att vi som förbund kommer att kunna stödja det arbetet på bästa sätt. Barnen behöver oss och vi behöver dem. KFUK-KFUM Sverige har annonserat och söker en projektledare för 2011 års Världens barn tillika insamlare för KFUK-KFUM Insamlingsarbetet kommer att pågå via plusgiro till vår rörelse och dess arbete med barn och ungdomar och kampen för deras framtid. Vårt mål är att vi kan starta upp insamlingsarbetet och få igång ett månadsgivande till vår rörelse. På vår hemsida annonserar vi om KFUK-KFUM plusgiro KFUK-KFUM Sverige har gjort en utredning via KomMed kring insamlingsorganisation och presenterat en rapport om hur vi bör arbeta framåt. Ledningsgruppen för KFUK-KFUM arbetar vidare med strategin. Vårt eget förbund kommer också att samla pengar för vår verksamhet för att kunna utveckla arbetet för fler barn och ungdomar och ge dem förutsättningar att utvecklas och växa i sin KFUK-KFUM scout aktivitet. Förbundet vill marknadsföra fonden och öka insamlingen till den under 2011 och Inget att rapportera WOSM, WAGGGS, YMCA och YWCA är de fyra stora världsorganisationer som vi är en del av. Vi har en unik internationell gemenskap med mängder av projekt och arbeten för att göra skillnad för barn och ungdomar och deras framtid. Vi har möjlighet att finnas på världskonferenser, europeiska sammanhang och kurser och träffar i en hel värld. Vi har också möjligheter att ge kunskap om hur det är att leva i Sverige, i den demokrati, i jämställdhet och frihet, till de länder som inte har den möjligheten ännu.

17 Våra ungdomar ska få ut och se och lära av världen och bistå den med allt det som vi har fått ta del av och lära oss. Vi vill också att våra ungdomar ska ta del av världen och ta den tillbaka till oss så att vi kan lära mer av dem och på än bättre sätt kunna ge det som barn och ungdomar i andra länder verkligen behöver. Därför vill scoutförbundet under året starta vår resefond för våra ungdomar. Ansvarig: Marie Goding Ett jubileumspinmärke har tagits fram som kommer att säljas till förmån för vår internationella resefond. Ekonomi tar fram stadgetut för regler kring fonden och särskilt bg. Styrelsen kommer att ha det till beslut i maj-månad. Under den tiden kommer vår fondens medel att öronmärkas på annat sätt. KFUK-KFUM Sverige har ett starkt internationellt arbete genom våra internationella sekreterare. Ett av deras fokus är praktikantprogrammet. KFUK-KFUM scout vill ta emot minst en praktikant under året och förhoppningsvis lyckas att sända ut ett par av våra egna medlemmar ut i världen. Scoutförbundet har anmält intresse att ta emot en praktikant under hösten En volontär från Tyskland har också självmant anmält intresse att komma till oss via EVS och stanna med oss ett år. Inga utgifter beräknas för oss förutom OH kostnader. KFUK-KFUM scout kommer att söka för att delta vid olika internationella konferenser och finnas representerade i olika svenska delegationer för möten med våra fyra olika världsorganisationer. För att lyckas med spridning av information och nomineringsförfarande kommer vi arbeta med hemsida och andra informationskanaler ut till våra medlemmar. A. delta i 34th WAGGGSs World Conference i Edinburgh juli B. delta i YWCAs World council i Zürich juli C. delta i YMCAs Europa konferens Holland 1-5 juni D. synliggöra vårt internationella engagemang och nätverk E. ta fram och systematisera projektstöd för internationella kårprojekt. YMCA verksamhet från Sri Lanka har tagit kontakt och önskat samarbete med oss i Sverige. Lena Pålsson, som tidigare arbetat i Sri Lanka, kommer att hålla kontakt med dem och arbeta vidare på kontakten. Under januari månad deltog en handfull KFUK-KFUM scouter Curitiba i Brasilien och 39th World Scout Conference.

18 Som KFUK-KFUM scouter är vi en del av två stora ungdomsrörelser i Sverige! Scouterna och KFUK- KFUM och fyra av världens fem största barn och ungdomsrörelse. KFUK-KFUM scouter behöver vara närvarande med en stark, engagerad och kunnig delegation vid Riksombudsmötet, som är det högsta beslutande organet inom KFUK-KFUM. Mötet kommer att gå av stapeln i oktober i Umeå. Det förs samtal kring gemensamma motioner om sammanslagningar mellan Idrott och Triangel och en senare sammanslagning också med scoutförbundet för att få fart på utveckling, medlemsutveckling och utbildning samt ekonomi i rörelsen. KFUK-KFUM scouterna behöver också vara närvarande med en lika stark, engagerad och kunnig delegation vid Scoutrådets årsmöte, som är det högsta beslutande organet inom Scouterna. Mötet kommer att gå av stapeln den november och troligtvis i Stockholm. Inget att rapportera Var fjärde år träffas runt 1000 medlemmar från YWCA, från ca 100 länder, för att bestämma policies, prioriteringar för verksamheten, välja världsstyrelsemedlemmar och för att hedra kvinnor och utveckla ledarskap. YWCA är världens största kvinnoorganisation som ger unga kvinnor en stark röst i världen. Världsmötet går av stapeln i Zürich mellan den juli Den 1 april 2011 träffade GS World YWCA i Genève tillsammans med Schröder och Anna Magnusson för att föra samtal om Zûrich 2011 och Umeå En delegatiion kommer åka från Sverige och det finns platser kvar ännu. Vi är välkomna med några scouter att följa med till firandet i sommar. Bland annat kommer en av våra starka svenska kvinnliga förebilder att firas på plats. Konferensen samlar guides och scouter från hela världen för att välja världsstyrelse och besluta om viktiga frågor, så som den strategiska planen, vilka som ska sitta i styrelsen, och om verksamheten framåt. Man kommer också fira 100 års firande

19 och träffa deltagare och scoutpartners från hela världen. Konferensen går av stapeln i Edinburgh mellan den juli Ansvarig: Jenny Hermansson Jenny Hermansson kommer att delta i den svenska delegationen som åker till Edinsburgh I Holland mellan den 1 juni till 5 junii 2011 träffas Europas YMCA organisationer för en konferens om hur arbetet går i Europa. Det är ett tillfälle för oss att promota World Youth Festival och knyta kontakter i vår närmiljö. Louise Callenberg och Henrietta Eurenius har anmält sig för att delta vid konferensen Roverscouterna kommer att ha ett riksting tidigt under Förbundet vill vara med och se till att detta riksting blir ett forum för gemenskap och utveckling för våra utmanar- roverscouter samt att de har goda förutsättningar för att kunna ses och locka så många som möjligt av deras rovervänner till det sammanhanget. Ansvarig: Johan Manner Skåne-Blekinge regionen, som också ansöker om att anordna nästa FM, vill samtidigt anordna nästa roverscoutriksting. Vid vårt eget Förbundsmöte i Borås, vid andra årsmötet och vid Scoutforum och runt om på olika platser och tidpunkter i landet kommer det finnas möjlighet för ungdomar och unga vuxna att ta del av kursen Unga talespersoner. Information om kursen har getts till alla våra kårer via Katalogen som utkom i slutet av januari. KFUK-KFUM satsar på opinionsteam av ungdomar och unga vuxna mellan år som vill vara en del av påverkansarbete och möte med politiker samt barn och ungdomsorganisationer. Opinionsteamet får utbildning, handledning och en veckas uppdrag i Almedalen under politikerveckan i juli. Ansvarig: Johan Åhgren Ett opinionsteam har satts samman. Johan Svensson från oss deltar. De förbereder just nu utbildningen i maj tillsammans med Agenda PR. KFUK-KFUM scout vill vara en tydlig röst för barn och ungdomar och vill verka för att deras framtid blir full med möjligheter till ett gott liv. Under verksamhetsåret vill vi arbeta på att synas och höras i olika sammanhang som berör barn

20 och ungdomar. Vi kommer göra det tillsammans med både Scouterna och KFUK-KFUM och andra samarbetsorganisationer. Inget resultat att rapportera KFUK-KFUM scouter brinner för att rusta barn och ungdomar för deras framtid och vi är en verksamhet och en rörelse för barn och ungdomar. Vi vill inte bara att Sverige som land ska jobba för att inkludera barn och ungdomar. Vi vill också visa att det är en självklar metod och del i hela vår verksamhet A. verka för att KFUK-KFUM rörelsen och scoutrörelsen till att vara en rörelse som involverar barn och ungdomar i sitt arbete på alla nivåer B. se till att det i vårt förbund finns ett lyssnande ledarskap som aktivt söker barn och ungas inflytande i vårt arbete GS har haft möte tillsammans med ROKO och pratat om Scoutförbundets visioner för framtiden. Roko gav speglingen att vi behöver berätta berättelsen om KFUK-KFUM rörelsen och visa våra medlemmar den rikedom som de är en del utav. Scoutrörelsen befinner sig i en omvandlingstid. Scoutförbundet har varit med och beslutat på Svenska scoutrådets årsmöte om ett inriktningsbeslut om att göra om organisationsstrukturen för scoutrörelsen under KFUK-KFUM rörelsen tittar också igenom sin organisation under Under 2011 väntas ytterligare försök med omstrukturering inom KFUK- KFUM som också kan komma att påverka oss. A. vara med och bygga en stark grundorganisation för scouting B. se till att möjligheten att bedriva olika former av scouting bevaras och stärks C. vara med och driva för en stark gemensam organisation inom KFUK-KFUM

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer