Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling..."

Transkript

1

2 Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer... 8 Rekrytering med scouterna... 8 Rekrytering med KFUK-KFUM... 8 Medlemsvård... 9 Verksamhetsutveckling KFUK-KFUM scout...10 Program & glöd...10 BODY. MIND. SPIRIT...10 Programutvecklingen Framtiden just nu...11 Utmanare och Roverscouting (UtRo)...12 Arrangemang & utbildning :e World Scout Jamboree...12 Djurhajk Utveckling av djurhajkerna...13 Umeå 2014 YMCA World Youth Festival...13 Ledarforum...14 Scoutforum...14 Förbundsmöte Projekt...14 Ung Arena Redo att delta...15 Insamling...15 Världens barn...16 KFUK-KFUM Plusgiro fonden...16 Internationellt...16 Internationell resefond...17 Praktikantprogrammet...17 Konferenser & nätverk...17 Demokrati & påverkan...18 KFUK-KFUMs Riksombudsmöte ROM

3 Svenska scoutrådets årsmöte World YWCA council WAGGG s 34 th World Conference...18 General Assambly Europe...19 Roverscouternas riksting...19 Unga talespersoner...19 Opinionsteam...19 Vi gör vår röst hörd...19 Barn- och ungdomsdeltagande...20 organisationsutveckling...20 Strukturomvandling...20 Förvaltning års Jubileum...21 Arkiv...21 Sjöbo...22 Alma...22 Ledning...22 Styrelsen...22 Internationella utskottet...23 Utbildningsutskottet...23 Ekonomiutskottet...23 Valberedningen...24 Verksamhetsrevision...24 Kansli...24 Utbildning...24 Kommunikation...25 Service...25 Sektion EFS scout...26 Övriga aktiviteter och småprojekt...26

4 Året har börjat i racerfart! Och tur är väl det med tanke på vilket spännande och utmanande år som vi har framför oss. Det finns mängder med roliga utvecklingsuppdrag, strukturprocess och programarbete framför oss. Men kanske kommer vi alldra mest minnas 2011 för att där var en jamboree i Sverige! I sjudande 33 gradig värme i Brasilien startade årets verksamhet för KFUK-KFUM scouts generalsekreterare och ordförande som då befann sig på 39th World Scout Conference i Curitiba. Det är fantastiskt att starta årets verksamhet i en världsvid scoutgemenskap! Det är bra att få upp ögonen för vad scouting gör med världen och varför världen behöver scouting. En påminnelse om varför vi skall fortsätta att sträva efter att utveckla vår scoutverksamhet, scoutförbund och vår gemensamma scouting i Sverige! För kansliet startade också året med högsta växeln i med en hel del arbete för att rätta upp arbetet kring utbetalningar av medlemsavgifter, skicka iväg almanackor till beställare och rädda kundregister. Januari och februari är alltid en häktisk månad för oss då vi både gör bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan i slutjustering samt handlingar och inbjudningar till vårt FM. Även i år blev tidplanen tight och vi har tagit stor lärdom av hur vi vill jobba framöver. Målet för 2011 är hög kvalitet på våra rutiner där vi strävar efter rimlig arbetsbörda året om. Trots en del missöden och problem som vi fått lösa kring våra system och rutiner så är det fantastiskt att få verka tillsammans med en så fin personalgrupp! Detta gäng stöttar verkligen varandra och är inte rädda för att ta i och hjälpas åt. Det är bra att vi lever som vi lär. Scoutförbundet kommer också djupare och djupare in i kanslisamverkan. Det är gott att vi kan samverka så bra med både Svenska scoutrådet och Svenska scoutförbundet kring administration, kommunikation, medlemsutveckling och utveckling. Det är gott att se hur vår verksamhet blir så väl omhändertagen och stöttat samt hur vi växer i att vara i en inspirerande scoutmiljö och på en arbetsplats med driv och mycket glädje. Under perioden har rekrytering av personal varit en stor del av vår verksamhet. Vi har funnit två nya medarbetare. Lars Lindberg tar över tjänsteutrymmet efter Jonna Isaksson och får i uppdrag att samordna medlemsutveckling och ta grepp om vår verksamhetsutveckling. Henrietta Eurenius är anställd som projektledare för mervärde och identitet och kommer arbeta med vår programutveckling. Scoutförbundet har under perioden varit på Regionernas Råd med KFUK-KFUM rörelsen och tillsammans med representanter från alla specialförbund, regioner och storföreningar pratat om framtid, gemensamma värderingar och behov av satsning på gemensamma utbildningar och programaktiviteter. Det är också gott att se att vi kan vara en del av det arbetet och tillsammans med dem jobba för att stärka vår identitet och vårt mervärde.

5 Det är inte annat än att man är fyrfaldigt stolt att få lov att vara en progressiv del av Scouterna och KFUK-KFUM! Det skall dock sägas att trots att vi är ett bra gäng, och trots att vi har hopp om vår utveckling så har vi många av våra kårer i djup medlemskris. Det vittnar inte minst medlemsutvecklingsrapporten om. Vi tappar många av våra medlemmar och vi riskerar stora tapp under året och under strukturomvandlingen. Det är viktigt för oss att ha det här med oss och på största allvar se hur vi alla bär ansvar för att vi ska kunna vända vår trend och hur vi alla är viktiga delar i vår gemensamma kropp. Alltifrån vår scout till förebilden i ledaren, från reginaansvarig på kåren till cheftjänsteman på förbundet. Vi är en helhet och vi kommer tillsammans att kunna visa och leva vår relevans för våra medlemmar kommer att bli ett mycket spännande år. Guds rika välsignelse! Louise Callenberg Generalsekreterare KFUK-KFUM scout

6 Tillsammans med en ny effektiv organisationsstruktur kommer KFUK-KFUM scout att satsa på vårt mervärde för att i den organisationen vara ett starkt och tydligt scoutförbund. Vi ska arbeta för att utveckla oss som scouter, finna nya scouter i nya sammanhang, och arbeta för att ge energi och glädje in i våra scoutledargrupper och in i våra patruller. Varumärket KFUK-KFUM scout ska utvecklas, levas och levereras på kårnivå. A. Utveckla ett nätverk av ideella inspiratörer i förbundet B. inspirera till glöd och engagemang för KFUK-KFUM scout genom workshop och fysiska träffar C. ge inspiration och kunskap till ledare genom utveckling av utbildningarna, arrangemang och programstöd vi har varit med och tagit fram workshop för KM distrikt till paketeringsarbetet som pågår inom scouterna på medlemsutvecklingsavdelningen. Detta är de första workshops som tagits fram under året. Många fler kommer att komma. Våra konsulenter ska fokusera stöd till kårer att rekrytera nya scouter, behålla dem vi har och att utveckla kårerna så att de klarar av att vända trenden att minska i antal scouter och gå mot vilande till att bli framgångsrika och ge meningsfull verksamhet till fler barn och ungdomar inom KFUK-KFUM scout! Ansvarig: Åsa Olsson. A. stärka identiteten och varumärket B. rekrytera långsiktigt C. starta scouting i storföreningar D. starta nya verksamhetsformer Rapport: Anna Benckert: En gemensam grupp för medlemsutveckling har påbörjat ett gemensamt arbete för en bättre och effektivare medlemsutvekling. Gruppen består av representatanter från KFUK-KFUMs scoutförbund, Equmenia Scout, NSF och SSF. Ledarrekrytering var en gemensam huvudfråga och därför kommer 2011 års rekryteringskampanj att ha ett stort fokus på just ledarrekrytering. Rapport: Åsa Olsson:

7 Som ett första steg inventerades hur KFUK-KFUM s kårer mår, med syftet att ta reda på var vi ska fokusera våra insatser under Det visade sig ganska snart att det var ett svårare arbete att göra än förväntat, dels på grund av att det fanns ett motstånd att inventera och sätta färg på kårer och dels på grund av att det inte finns konsulenter i alla distrikt. Det resulterade i att vi enbart har en inventering i de distrikt där det finns en konsulent. Kriterierna för gröna kårer var att kåren mår bra, de rekryterar regelbundet och medlemsantalet ger dem goda förutsättningar för att ha ett bra utvecklande program. Kriterierna för gula kårer är att kåren mår okej, men har en del utmaningar. Kåren har bra rekrytering men har stora avhopp eller kåren har många scouter men har svårt med ledarrekryteringen eller kåren har en del bra ledare och bra förutsättningar men lyckas inte med nyrekryteringen. Kriterierna för röda kårer är att kåren är i kris och är på väg att dö, antingen på engagemang eller på medlemsantal. Av de 98 kårer som inventerades visade det sig att 34 % är röda, 40 % är gula och 26 % är gröna. Det ledde till en krismedvetenhet hos konsulentgruppen och en vilja att effektivisera vårt arbete. Som ett led i att effektivisera vårt arbete har vi arbetat med att tydliggöra erbjudandet till kårerna, med inspiration från de danska scouternas Attraktiva scoutkårer. Det har lett fram till ett antal konkreta framgångsfaktorer för en attraktiv scoutkår och en kårtrappa i fyra steg; bas, grund, fortsättning och avancerat. Varje steg innehåller ett antal workshops som konsulenten kommer att genomföra på kårer och distrikt. Vi har idag kunskap och erfarenhet kring vilka metoder som är framgångsrika och vi behöver nu nå ut och inspirera varje kår till att vilja använda dem. Vi har även tagit fram en specifik distriktsworkshop för KFUK-KFUM med syftet att inspirera distrikten till att axla sitt ansvar fullt ut. Nu måste konsulenterna ut och besöka kårer och distrikt, det här året kommer KFUK-KFUM satsa på kvantitet, vi ska genomföra mängder med kårbesök för att få fart på kårerna. Alla scoutkårer blev inbjudna av Skåne Blekinge regionen en kväll i januari till framtidsdiskussion kring KFUK-KFUM och scouting. Diskussionerna var givande och regionen fick bra och intressanta tankar kring medlemskap, aktiviteter och sammanslagningar. Torn, Tommarp, Ystad, Sjöbo, Hässleholm, Hofterup, Skivarp och Landskrona scoutkår var representerade. Likaså vår utmanar-och roverscoutkommitté (Luft)och representanter från Lunds och Sydskånskas distriktsstyrelser. Trolle-Ljungby scoutkår har varit vilande under de drygt två år som de tillhört KFUK-KFUM. I januari började arbetet tillsammans med entusiaster och scoutkonsulenten att öppna upp kåren igen för att bedriva scouting. Under början av året har fokus varit att tillsammans med Göteborgs distrikt diskutera utveckling av distrikt och region, stöd till utveckling av vilande regional Roverscoutverksamhet och planering av konsulenternas arbete under året. ROST (Roverscouter i Stockholm) och ROKO:s Ting genomfördes under 4-6 februari i Danderyds gymnasium, kårträffar med innehåll kring begreppet Attraktiva kårer har genomförts och Äventyrar hajk och Vinterspel genomfördes den februari.

8 Tillsammans med Scouterna och de andra scoutförbunden kommer vi 2011 att genomföra en stor rekryteringskampanj för att värva fler medlemmar till våra kårer. Vi tror också att vi kan finna många blivande scouter hos våra lägergårdar inom KFUK-KFUM. Vårt mål är att kunna finnas vid ett par av dessa aktiviteter under sommaren. Ansvarig: Ingrid Greiby tillsammans med Jejja Svensson A. delta i den stora rekryteringskampanjen inom scouterna B. inspirera våra medlemmar till att finna nya ledare och nya scouter C. genomföra rekrytering inom KFUK-KFUMs lägergårdar och andra lägerverksamheter Jejja Svensson, projektledare rekryteringskampanjen Under februarimånad handlade mycket om att sprida information om och planera inför vår Kick off i mars. Det var en turné som startade den 5:e mars och avslutades den 27:e mars. Under turnén besökte båda projektledarna följande orter: Malmö, Göteborg, Stockholm, Västerås, Umeå, Linköping och Växjö. Tillsammans med konsulenter hölls ett program kring varför och hur vi ska rekrytera och växa inom scoutrörelsen. Under marsmånad skickades även en CD-skiva ut till kårerna med ett grundmaterial för rekryteringsarbetet. I april startar sedan det regionala kampanjarbetet då den regionala kampanjplanen fastställs. I arbete ingår både konsulenter och ideella scoutaktiva. Ledarforum är inlagd i kalendariet för hösten Vi har marknadsfört vår ledarsamlingssatsning i utskick, uppslag och katalog. Patrik Fornedal, projektledare ledarrekrytering: Vi har pratat vuxenrekrytering på de kick-off möten som har hållits runt om i landet och där det varit deltagare från KFUK-KFUM scoutförbund. På några håll i landet, bland annat Skåne, kommer också kårer från förbundet att fungera som fokuskårer där vi ska testa olika idéer om hur vi ska bli bättre på vuxenrekrytering. Alla kårer kommer få erbjudande att genomföra en workshop i vuxenrekrytering så att de är förberedda när kampanjen startar i höst. Redan nu har ett par kårer (2 kårer och 3 distrikt) från KFUK-KFUM scoutförbund sagt att de kommer att genomföra en sådan workshop Tillsammans med KFUK-KFUM kommer vi att arbeta med rekryteringskampanj för att få fler barn och ungdomar att ta del av den stora ungdomsrörelsen. Rekryteringskampanjen som KFUK-KFUM Sverige tar fram under 2011 är tänkt att stärka varumärket KFUK-KFUM och ska hjälpa barn och ungdomar att hitta till våra verksamheter. Scouting är en del

9 av den verksamheten. Rekryteringskampanjen med KFUK-KFUM är en del av deras storsatsning på kommunikation, webb och varumärke som genomförs under Ansvarig: Johan Åhgren, kommunikationsansvarig KFUK-KFUM Sverige A. nå ut till våra kårer, scouter och ledare med berättelsen om KFUK-KFUMs arbete i hela Sverige och i hela världen som vi är en del utav B. nå ut till nya medlemmar, både barn, ungdomar och vuxna, med ett erbjudande att få vara del av vår rörelse för barn och ungas nutid och framtid. Framtiden 2.0 är ett kommunikation, webb och varumärkesprojekt som tillsammans med kommunikationsbyrån Spirit har arbetat på bred front med KFUK-KFUM för att göra en positionsförflyttning av rörelsen och göra den känd för medlemmar och Sveriges befolkning. Under perioden har koncept och rekryteringskampanj tagits fram samt en Sverige turné har påbörjats för att lansera arbetet och kampanjen. Vad ska jag göra kampanjen är framtagen för att göra KFUK-KFUMs olika verksamheter och värdegrund känd bland Sveriges ungdomar och vuxna. KM scouterna har varit en del av referensgruppen för det arbetet. Kampanjen kör igång i sommar och kommer slå ner på ett par platser i Sverige där vi har KFUK-KFUM föreningar samt på Jamboreen. En Brand-Book har tagits fram och kommer att delas ut bland annat till våra deltagare på FM. Boken syftar till att vara en grundbas för vad KFUK-KFUM handlar om och vad vi tillsammans inom den rörelsen kan göra för barn och unga. Den kommer att vidareutvecklas med metoder för workshop och ledarutbildning. Det är viktigt att våra medlemmar får service och stöd i sitt engagemang och i sin verksamhet hos oss. För att se till att våra medlemmar trivs och har möjlighet att leva upp till sina potentialer så ska vi ordna mötesplatser för dem, både lokalt och nationellt. KFUK-KFUM scout kommer under 2011 och 2012 att erbjuda mötesplatser, utbildningar och nätverksträffar för våra medlemmar. och Inger Thrysin A. skapa mötesplatser för våra medlemmar för utveckling, inspiration och glädje B. säkerställa kvaliteten på förbundets service och tjänster C. stötta distrikt och regioner i arbetet med att skapa mötesplatser D. göra en översyn av hemsida och se till att öka informationskvaliteten och medlemsnyttan i den E. avveckla Regina och börja använda Scoutnet som verksamhetsstöd och register för våra medlemmar Planer och datum har dragits upp för de nationella arrangemangen: scoutforum, ledarforum och ROM i Umeå En handbok för scoutkårer är under produktion för att öka kårernas kunskap om scoutförbundets riktlinjer, administrativa stöd och deras möjligheter som kår. Scoutnet är under produktion. Referensgrupperna är igång.

10 De lärdomar som vi lärt av tighta deadlines och allt för mycket arbete på kort tid har vi tagit med oss för att säkra upp våra administrativa rutiner och vår tidsplanering för året har arbetats om. Genom vårt mervärde kommer vi att satsa på att utveckla olika former av KFUK-KFUM scouting. Vi samlar alla goda exempel som finns i vårt förbund och inom KFUK-KFUM rörelsen. Förbundet kommer också arbeta med olika former av media för att ge våra medlemmar stöd och inspiration i sin verksamhet om vår identitet som scouter och KFUK-KFUM:are. Ansvarig: Lars Lindberg och Henrietta Eurenius A. stärka vår identitet som KFUK-KFUM:are genom profilerad verksamhet B. utveckla möjligheter till verksamhet genom program och aktiviteter C. se till att utvecklingen sker i gemenskap med våra kårer, KFUK-KFUMs storföreningar, allaktivitetshus och Fryshuset. kontakter har arbetats upp med KFUK-KFUM Central i Stockholm, Fyrshuset KFUM Söder, KFUK-KFUM Uppsala och KFUM Umeå för att på börja pilotprojekt om nya grepp kring scouting anpassat till storföreningssammanhanget. Scoutstyrelsen har tagit del av Mervärdesgruppens rapport där förslag på utveckling av aktivitet och program stolpades upp. Henrietta Eurenius börjar hos oss den 22 mars. Lars Lindberg börjar hos oss den 26 april. Vår helhetssyn på människan sammanfattar vi i BODY. MIND. SPIRIT. Denna grundvärdering och ideologi vill vi ska genomsyra all vår aktivitet och verksamhet. När vi ska utveckla förbundsfördjupningsprogram och material som ger glöd och inspiration till våra egna KM arrangemang och terminsprogram samt till ledare och scouter så kommer vi att låta det perspektivet genomsyra våra verksamheter. Ansvarig: Henrietta Eurenius A. låta vår människosyn som sammanfattas i BODY MIND SPIRIT genomsyra våra verksamheter och våra aktiviteter samt väl reflekteras i allt det programmaterial som vi tar fram

11 Nu behöver vi titta på hur vi kan ge våra KFUK-KFUM scoutkårer programmaterial och annan inspiration för att kunna utveckla specifik KFUK-KFUM profil in i framtiden genom verksamhet. Vårt tillägg till det nya scoutprogrammet kommer att hjälpa våra kårer att utveckla det som vi kallar en sann KFUK- KFUM anda, en kultur och en verksamhet som också, förutom ruskigt bra scouting med kvalitativt friluftsliv, verkar i en annan stor ungdomsrörelse, nämligen den som tror att barn och ungdomars framtid skapas just nu. En KFUK-KFUM kår vill alltså ha en tydlig medvetenhet om att vi är med och skapar en framtid för de barnen och ungdomarna som vi famnar och samlar och att vi vill ge dem möjligheten att vara med och påverka just den. Denna anda ska också genomsyra vårt förbundsspecifika programarbete. Inom KFUK-KFUM rörelsen, i Sverige och i hela världen, kan vi också få extra kraft till samhällsengagemang inom arbetsområden så som barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i samhället (FNs barnkonvention), arbete för klimat och miljö genom medvetandegörande av vad vi tillsammans kan göra för att skapa en hållbar värld i framtiden för nästa generation, engagemang för ökad jämställdhet och jämlikhet. Vårt programmaterial, som vi under 2011 och 2012 vill ta fram, ska förtydliga den fördjupning inom samhällsengagemang och miljöengagemang som vi tror att barn och unga behöver. Vi tror att vårt engagemang på dessa frågor kan vara vårt stärkande bidrag också in i den gemensamma scoutorganisationen likväl som in i den gemensamma KFUK-KFUM rörelsen. Ansvarig: Henrietta Eurenius B. samla engagerade scoutledare och scouter i programutvecklingsarbetet C. skapa inspiration och program, i olika medium och i olika koncept som ska fungera bra för en kår att arbeta med för ett tydligare KFUK-KFUM scoutprofil D. låta oss inspireras av den rika flora av projekt och engagemang som finns inom KFUK-KFUM rörelsen som vi kan ta med in i scoutrörelsen och bygga något kraftfullt utifrån det E. driva på kring inspirationsmaterial för KFUK-KFUM rörelsen som kan fungera identitetskapande som helhet för den rörelsen Rapport: Anna Benckert: Arbetet med Mervärdes projektet går stadigt framåt. De områden som vi valt att fokusera på är Jämställdhet/Makt, Integration/Solidaritet, Miljö/Klimat och Tro/Andlighet. Kommunikationsansvarig och programansvarig har diskuterat olika möjligheter på hur vi ska erbjuda våra scoutkårer och ledare konkreta exempel och förslag till verksamhet. Under processens gång framkom det att terminsteman med ett tema som kompletterar scoutprogrammet för varje termin vore önskvärt. Till höstterminen 2011 lanseras det första terminstemat Integration/Solidaritet som sammanfaller med Världens Barn kampanjen där KFUK-KFUM Sverige är en av huvudaktörerna. Under hösten genomförde Scoutstyrelsen en rundrigning till våra scoutkårer. De flesta kårerna uppgav att de bedrev verksamhet enligt det förbundsgemensamma programmet och att det fungerade bra.

12 Rapport: Henrietta Eurenius: Den 21/ tillträdde projektledaren för Mervärde & identitet hos KFUK-KFUM Scoutförbund. Projektledaren har introducerats i verksamheten. Som ett första steg i sitt långsiktiga arbete med vårt mervärde har hon lansera ett kortfilms-projekt via webben, där KFUK-KFUM scouter uttrycker sin KM-anda med ett valt värdeord via videosekvenser. Vi presenterade några värdeord för dem att välja bland (glädje, värme, omtanke, äventyr, mod, kärlek, friluftsliv, självkänsla och passion) men lämnade också öppet för deltagarna att välja helt andra värdeord om dessa bättre fångade deras KM-anda. Kortfilms-projektet återfinns här: Projektledaren har tillsammans med generalsekreterare Louise Callenberg beslutat att Hållbar utveckling blir det övergripande temat för KFUM-KFUK scouts arbete med sitt mervärde. För att bryta ned det och förenkla för vår målgrupp (scouterna) så kommer vi att ta avstamp i klimatoch miljöfrågan initialt. Tillsammans med Sensus har vi träffat Medis 5 och lagt upp arbetet med de korta inspirationsfilmer som de skall ta fram till oss. Teman är: Miljö och klimat, jubileum, internationellt perspektiv, KM-andan. Förbundet vill stötta verksamhet för våra två äldsta åldersgrupper. Våra UtRoscouter bör vara en del av roverscoutprogrammet som tas fram förbundsgemensamt. Det är bra med stöd från distrikt och att fokusera på att hålla igång roverscoutingen. Det vore bra med en rovermentorer i våra distrikt för att stödja dem i regionerna. A. utveckla goda rutiner för administrativt och lednings stöd till roverscouter B. aktivera våra roverscouter i våra centrala arrangemang Roverscoutkommittén har sammanträtt vid ett första möte efter deras riksting. De samlades hos kansliet i Örnsberg och GS spenderade en lunch och en eftermiddag med dem och pratade kanslistöd, mervärde och utveckling. KFUK-KFUM Scout har många medlemmar som är djupt engagerade i World Scout Jamboree och vi kommer att vara en stor del av arbetet inför, under och efter lägret. KFUK-KFUM rörelsen kommer att finnas där för att visa upp sin verksamhet.

13 KFUK-KFUM Sverige har planerat för sitt deltagande vid Jamboreen. De kommer att vara med genom en utställning om KFUK-KFUM i Sverige. Här kommer också rekryteringskampanjen: Vad ska jag göra att finnas med samt ett utställningstält om World Youth Festival 2014 Umeå. Triangelförbundet har tagit på sig arrangemangsansvaret. Under nästa period kommer de att sätta samman teamet. Vi har en Warghajk under sommaren Inför hajken kommer ledarna att genomgå en ackrediteringsprocess och där igenom blir ledarna och djurhajken kvalitetssäkrad. Under 2011 prövas konceptet Lohajk för att kunna genomföras vintern Ansvarig: Richard Trum Tobias Hedlund har planerat en test av konceptet Lohajken som kommer att genomföras i Hemavan under april-månad. Delar av djurhajksteamet har deltagit vid utbildningsnätsverksträff i januari på Lidingö Under 2012 planeras ytterligare djurhajker. Under 2012 kommer djurhajkskonceptet att utvecklas. Djurhajksteamet ökar sitt sammarbete med arrangemangsutskottet hos Svenska scoutrådet. Förbundet kommer att formalisera ett nätverk som samlar ledare och entusiaster för djurhajkerna. Ansvarig: Richard Trum Ingen rapport Under 2011 kommer styrgrupen, som KFUK-KFUM scout deltar i, att sätta ramarna för festivalen. Scoutrådet har också beslutat om nationell jamboree 2014 och Umeåsatsningen kommer att kunna vara en del av det arbetet. KFUK-KFUM Scout ska under 2011 arbeta för att tillsätta lägerkommitté för vårt scoutevent samt börja arbeta med kontakter med andra nordiska och internationella samarbetspartners. Styrgruppen sammanträdde i januari 2011 för att lägga upp organisationen kring World Youth Festival. Under februari har arbetet intensifierat kring ansökan för att få lov att arrangera World Council inom ramen för festivalen. Vid World Alliance Executive meeting 1-3 april 2011 fick vi avslag på vår ansökan. World Council gick istället till Colorado Mountains och USA YMCA.

14 Vi fick dock ett starkt stöd för World Youth Festival och har gott självförtroende i att det kommer att bli ett fantastiskt event med stöd från både World YWCA och World Alliance of YMCA. Promotionmaskinen kommer att dra igång runt om i världen under våren. Vi har också ett nära samarbete med European Youth Festival i Praha Ledarforum planeras till den 8-9 oktober Det är en träff för alla ledare som vill nätverka och påverka förbundets och scoutrörelsens utveckling. Här fördjupar vi identitet, gemenskap och får ta del av möjligheter till utbildning och utveckling som scouter, ledare och utveckling av vår gemensamma vision. Inget att rapportera september 2011 kommer Svenska scoutrådet att bjuda in sina fem medlemsförbund och dess medlemmar till ett scoutforum. Äventyret kommer att hållas i Katrineholm. KFUK-KFUM kommer att delta och ska verka för bra programpunkter. Ansvarig: Ingrid Greiby Svenska scoutrådet tillsammans med SSF rekryterar en samordnare som bland annat skall arbeta med Scoutforum i september. Rekryteringen beräknas vara på plats i maj. Vårt eget förberedelsearbete har inte påbörjats. Förbundet planerar att genomföra ett förbundsmöte i en stark KFUK-KFUM miljö. Det kommer bli ett arrangemang som förhoppningsvis kommer att locka många scouter till att besöka arrangemanget och många delegater att sluta upp. KFUK-KFUM regionen i Skåne-Blekinge har anmält intresse att få lov att stå värdar för KFUK- KFUM scout, idrott och triangels förbundsmöte Presidiet har välkomnat deras intresse och ett beslut till scoutstyrelsen väntas till april KFUK-KFUM scoutförbund vill driva en del av sin verksamhet i projekt som kan hjälpa oss att utveckla vår kärnverksamhet och som kan hjälpa oss att profilera oss som en rörelse som arbetar för att skapa en meningsfull framtid och fritid för barn och unga och inte minst för våra vuxna ledare. Våra projekt kommer genomföras i den mån vi får in externa medel från finansieringsfonder.

15 I anslutning till Förbundsmötet 2012 planerar förbundet för en ungdomspanel och ungdomskonferens med fokus på barn och ungdomars engagemang för sin framtid och vad som är viktigt i byggandet av ett hållbart samhälle och värld, ur ungdomars perspektiv. Förbundet kommer att söka pengar för projektet för finansiering. Sensus och Scouternas ledarskapsakademi är två partners. Fler samarbetspartners väntas så som Bris, rädda barnen samt riksorganisationerna Scouterna och KFUK- KFUM. Projektets mål är att få massmedial genomslagskraft och en påverkan på politiker i frågor som rör barn och unga och att projektet ska drivas och utvecklas av barn och ungdomar själva. Sensus studieförbund har tillsammans med gs tittat på projektidén och hjälper oss sätta samman en ansökan till Europeiska socialfonden. Projektet Ung Arena har utvecklats till Youth Forum 2012 med fokus på miljö och klimat. Tillsammans med KFUK-KFUM Sverige och KFUM Umeå kommer ansökan att ställas till också arvsfonden och andra finansiärer. Vi arbetar också på näringslivssupport. Projektet ansöker om medel för att kunna ta emot 2000 ungdomar och om projektledning för arbetet i form av en heltidstjänst, OH kostnader och kommunikationskostnader. I samarbete med Scouternas ledarskapsakademi och andra organisationer i offentlig sektor i Västsverige kommer vi att kunna vara del i ett projekt kring integration av nya svenskar i vårt samhälle. Vi vänder oss till en grupp människor som behöver komma in i samhället och för att göra det tror vi att det svenska civila samhället i föreningslivet kan vara en sådan nyckel. Projektet leds av scouternas ledarskapsakademi. Det första kvartalet har till stora delar handlat om att orientera sig i möjligheterna kring att samarbeta kring befintligt projekt som idag drivs av SSR. Scouternas Ledarskapsakademi och KFUK-KFUM scoutförbund har under kvartalet fört samtal om att flytta projektet till scoutförbundet. Tyvärr är det inte möjligt att byta ansvarig organisation för finansiärerna, men alla möjligheter att utveckla samarbetet. Projektledaren för Redo att delta har i samtal med GS lagt upp en strategi för hur vi skall knyta projektet redo att delta närmare KFUM Göteborg på Vegagatan i samarbete med scoutförbundet. Göteborgs scoutdistrikt har fått information om arbetet. KFUK-KFUM scout utvecklingskonsulent Jonas Lamprecht har uppdrag att titta på möjligheter att samverka kring projektet. Statsbidragen minskar till barn och ungdomsrörelser. Vi har många barn och ungdomar som inte har råd att själva bekosta sin fritid samtidigt som vi vill utvecklas och finnas på fler ställen och skapa möjligheter för många barn, unga och ledare att vara en del av våra fantastiska rörelser och verksamheter. Genom att

16 försöka arbeta med insamling kan vi göra skillnad för barn och ungdomar. Inte bara för dem i Sverige utan också för barn runt om i hela världen! KFUK-KFUM arbetar med insamling och är under året en av värdarna för Världens barn. Världens barn är ett arbete som vi gör för att hjälpa och stödja utsatta barn världen över. I oktober kommer världens barn galan att visas på TV och vi hoppas att vi som förbund kommer att kunna stödja det arbetet på bästa sätt. Barnen behöver oss och vi behöver dem. KFUK-KFUM Sverige har annonserat och söker en projektledare för 2011 års Världens barn tillika insamlare för KFUK-KFUM Insamlingsarbetet kommer att pågå via plusgiro till vår rörelse och dess arbete med barn och ungdomar och kampen för deras framtid. Vårt mål är att vi kan starta upp insamlingsarbetet och få igång ett månadsgivande till vår rörelse. På vår hemsida annonserar vi om KFUK-KFUM plusgiro KFUK-KFUM Sverige har gjort en utredning via KomMed kring insamlingsorganisation och presenterat en rapport om hur vi bör arbeta framåt. Ledningsgruppen för KFUK-KFUM arbetar vidare med strategin. Vårt eget förbund kommer också att samla pengar för vår verksamhet för att kunna utveckla arbetet för fler barn och ungdomar och ge dem förutsättningar att utvecklas och växa i sin KFUK-KFUM scout aktivitet. Förbundet vill marknadsföra fonden och öka insamlingen till den under 2011 och Inget att rapportera WOSM, WAGGGS, YMCA och YWCA är de fyra stora världsorganisationer som vi är en del av. Vi har en unik internationell gemenskap med mängder av projekt och arbeten för att göra skillnad för barn och ungdomar och deras framtid. Vi har möjlighet att finnas på världskonferenser, europeiska sammanhang och kurser och träffar i en hel värld. Vi har också möjligheter att ge kunskap om hur det är att leva i Sverige, i den demokrati, i jämställdhet och frihet, till de länder som inte har den möjligheten ännu.

17 Våra ungdomar ska få ut och se och lära av världen och bistå den med allt det som vi har fått ta del av och lära oss. Vi vill också att våra ungdomar ska ta del av världen och ta den tillbaka till oss så att vi kan lära mer av dem och på än bättre sätt kunna ge det som barn och ungdomar i andra länder verkligen behöver. Därför vill scoutförbundet under året starta vår resefond för våra ungdomar. Ansvarig: Marie Goding Ett jubileumspinmärke har tagits fram som kommer att säljas till förmån för vår internationella resefond. Ekonomi tar fram stadgetut för regler kring fonden och särskilt bg. Styrelsen kommer att ha det till beslut i maj-månad. Under den tiden kommer vår fondens medel att öronmärkas på annat sätt. KFUK-KFUM Sverige har ett starkt internationellt arbete genom våra internationella sekreterare. Ett av deras fokus är praktikantprogrammet. KFUK-KFUM scout vill ta emot minst en praktikant under året och förhoppningsvis lyckas att sända ut ett par av våra egna medlemmar ut i världen. Scoutförbundet har anmält intresse att ta emot en praktikant under hösten En volontär från Tyskland har också självmant anmält intresse att komma till oss via EVS och stanna med oss ett år. Inga utgifter beräknas för oss förutom OH kostnader. KFUK-KFUM scout kommer att söka för att delta vid olika internationella konferenser och finnas representerade i olika svenska delegationer för möten med våra fyra olika världsorganisationer. För att lyckas med spridning av information och nomineringsförfarande kommer vi arbeta med hemsida och andra informationskanaler ut till våra medlemmar. A. delta i 34th WAGGGSs World Conference i Edinburgh juli B. delta i YWCAs World council i Zürich juli C. delta i YMCAs Europa konferens Holland 1-5 juni D. synliggöra vårt internationella engagemang och nätverk E. ta fram och systematisera projektstöd för internationella kårprojekt. YMCA verksamhet från Sri Lanka har tagit kontakt och önskat samarbete med oss i Sverige. Lena Pålsson, som tidigare arbetat i Sri Lanka, kommer att hålla kontakt med dem och arbeta vidare på kontakten. Under januari månad deltog en handfull KFUK-KFUM scouter Curitiba i Brasilien och 39th World Scout Conference.

18 Som KFUK-KFUM scouter är vi en del av två stora ungdomsrörelser i Sverige! Scouterna och KFUK- KFUM och fyra av världens fem största barn och ungdomsrörelse. KFUK-KFUM scouter behöver vara närvarande med en stark, engagerad och kunnig delegation vid Riksombudsmötet, som är det högsta beslutande organet inom KFUK-KFUM. Mötet kommer att gå av stapeln i oktober i Umeå. Det förs samtal kring gemensamma motioner om sammanslagningar mellan Idrott och Triangel och en senare sammanslagning också med scoutförbundet för att få fart på utveckling, medlemsutveckling och utbildning samt ekonomi i rörelsen. KFUK-KFUM scouterna behöver också vara närvarande med en lika stark, engagerad och kunnig delegation vid Scoutrådets årsmöte, som är det högsta beslutande organet inom Scouterna. Mötet kommer att gå av stapeln den november och troligtvis i Stockholm. Inget att rapportera Var fjärde år träffas runt 1000 medlemmar från YWCA, från ca 100 länder, för att bestämma policies, prioriteringar för verksamheten, välja världsstyrelsemedlemmar och för att hedra kvinnor och utveckla ledarskap. YWCA är världens största kvinnoorganisation som ger unga kvinnor en stark röst i världen. Världsmötet går av stapeln i Zürich mellan den juli Den 1 april 2011 träffade GS World YWCA i Genève tillsammans med Schröder och Anna Magnusson för att föra samtal om Zûrich 2011 och Umeå En delegatiion kommer åka från Sverige och det finns platser kvar ännu. Vi är välkomna med några scouter att följa med till firandet i sommar. Bland annat kommer en av våra starka svenska kvinnliga förebilder att firas på plats. Konferensen samlar guides och scouter från hela världen för att välja världsstyrelse och besluta om viktiga frågor, så som den strategiska planen, vilka som ska sitta i styrelsen, och om verksamheten framåt. Man kommer också fira 100 års firande

19 och träffa deltagare och scoutpartners från hela världen. Konferensen går av stapeln i Edinburgh mellan den juli Ansvarig: Jenny Hermansson Jenny Hermansson kommer att delta i den svenska delegationen som åker till Edinsburgh I Holland mellan den 1 juni till 5 junii 2011 träffas Europas YMCA organisationer för en konferens om hur arbetet går i Europa. Det är ett tillfälle för oss att promota World Youth Festival och knyta kontakter i vår närmiljö. Louise Callenberg och Henrietta Eurenius har anmält sig för att delta vid konferensen Roverscouterna kommer att ha ett riksting tidigt under Förbundet vill vara med och se till att detta riksting blir ett forum för gemenskap och utveckling för våra utmanar- roverscouter samt att de har goda förutsättningar för att kunna ses och locka så många som möjligt av deras rovervänner till det sammanhanget. Ansvarig: Johan Manner Skåne-Blekinge regionen, som också ansöker om att anordna nästa FM, vill samtidigt anordna nästa roverscoutriksting. Vid vårt eget Förbundsmöte i Borås, vid andra årsmötet och vid Scoutforum och runt om på olika platser och tidpunkter i landet kommer det finnas möjlighet för ungdomar och unga vuxna att ta del av kursen Unga talespersoner. Information om kursen har getts till alla våra kårer via Katalogen som utkom i slutet av januari. KFUK-KFUM satsar på opinionsteam av ungdomar och unga vuxna mellan år som vill vara en del av påverkansarbete och möte med politiker samt barn och ungdomsorganisationer. Opinionsteamet får utbildning, handledning och en veckas uppdrag i Almedalen under politikerveckan i juli. Ansvarig: Johan Åhgren Ett opinionsteam har satts samman. Johan Svensson från oss deltar. De förbereder just nu utbildningen i maj tillsammans med Agenda PR. KFUK-KFUM scout vill vara en tydlig röst för barn och ungdomar och vill verka för att deras framtid blir full med möjligheter till ett gott liv. Under verksamhetsåret vill vi arbeta på att synas och höras i olika sammanhang som berör barn

20 och ungdomar. Vi kommer göra det tillsammans med både Scouterna och KFUK-KFUM och andra samarbetsorganisationer. Inget resultat att rapportera KFUK-KFUM scouter brinner för att rusta barn och ungdomar för deras framtid och vi är en verksamhet och en rörelse för barn och ungdomar. Vi vill inte bara att Sverige som land ska jobba för att inkludera barn och ungdomar. Vi vill också visa att det är en självklar metod och del i hela vår verksamhet A. verka för att KFUK-KFUM rörelsen och scoutrörelsen till att vara en rörelse som involverar barn och ungdomar i sitt arbete på alla nivåer B. se till att det i vårt förbund finns ett lyssnande ledarskap som aktivt söker barn och ungas inflytande i vårt arbete GS har haft möte tillsammans med ROKO och pratat om Scoutförbundets visioner för framtiden. Roko gav speglingen att vi behöver berätta berättelsen om KFUK-KFUM rörelsen och visa våra medlemmar den rikedom som de är en del utav. Scoutrörelsen befinner sig i en omvandlingstid. Scoutförbundet har varit med och beslutat på Svenska scoutrådets årsmöte om ett inriktningsbeslut om att göra om organisationsstrukturen för scoutrörelsen under KFUK-KFUM rörelsen tittar också igenom sin organisation under Under 2011 väntas ytterligare försök med omstrukturering inom KFUK- KFUM som också kan komma att påverka oss. A. vara med och bygga en stark grundorganisation för scouting B. se till att möjligheten att bedriva olika former av scouting bevaras och stärks C. vara med och driva för en stark gemensam organisation inom KFUK-KFUM

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( )

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( ) KFUK-KFUMs scoutförbund örbundsmöte und den 16-18 april 2010 Verksamhetsplan 2010-2011 (2012-2013) Inledning Var vill du att scoutförbundet ska vara 2015? Nu när du sitter med Scoutstyrelsens förslag till

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

W

W Projektansökan Svenskt f riluf tsliv 2017 Nakima Ackerhans, 29 september 2016 Tillgänglig scoutverksamhet f ör fler - f rån flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige, År 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Programutveckling Body. Mind. Spirit. Creating Change Utbildning och ledarskap Utbildningsutskottet Utbildningsgrupp för tjänstemän KFUK-KFUMs

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

BUs frågor med FS svar

BUs frågor med FS svar BUs frågor med FS svar Motion 5 Tillsättande av demokratigrupp BU undrar vilken nivå som demokratiarbetet ska inrikta sig mot, kår- distrikt eller förbundsnivå? Demokratiarbete bör riktas mot alla grupperingar

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Presentation av kandidaterna: Ordförande Martin Björgell Nyval 2 år Bunkeflo scoutkår Ordförande Josefine Larsson Nyval 2 år Borås scoutkår IC Thomas

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2012 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grundsyn och målsät Detta är de tankar, värderingar och idéer som ligger till grund för styrelsens arbete. Vart är

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Dessutom deltog: Förhinder:

Dessutom deltog: Förhinder: Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 1 (6) Närvarande med beslutsrätt: Gustav Ebenå, ordf. Ann-Margret Gillerfors, vice ordf. Jenny Kihlander Cecilia Ralfe-Stelander(

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra

Läs mer

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand.

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Hej! Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Vi som har arbetat med det här utkastet hoppas att din läsning kommer att bli spännande och intressant att det

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Inledning Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet 2017-04-22 Syf te & Agenda med dagens pass Introduktion till besluten avseende Äventyr & kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet från Demokratijamboree

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer Mina mail så hade jag mycker t KUN 2010-08-12, p 8 KUN 2010/373 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010/374 Handläggare: Allan Axelsson Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015 Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015 Verksamhetsberättelsen är utformad efter den målsättning för 2015-2020 som antogs vid Distriktsstämman våren 2015. Kårstöd Skapa mötesplatser mellan

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

Varmt välkomna till Scoutledningsträff!

Varmt välkomna till Scoutledningsträff! Varmt välkomna till Scoutledningsträff! Helgens program LÖRDAG 9. 00 Inledning & presentation Ca 9. 45 På gång i Scouterna & NSF 12. 15 Jamboree17 12. 30 Lunch 13. 30 Att leda distrikt och kårer 15. 00

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av Verksamhetsberättelse 2015 och redovisning av verksamhetsplan 2014-2015 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 REKRYTERA 1 RESULTAT 1 REFLEKTION 2 UTBILDA 3 RESULTAT 3 ARRANGERA 4 RESULTAT 4 LEDA & KOMMUNICERA 5

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande:

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande: Detta avtal ingås med anledning av att Salt barn och unga i EFS (nedan kallat Salt) och riksorganisationen för alla scouter i Sverige, Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö. Protokoll nr 444 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Katarina Lindholm Anna

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Effektrapport 2015 KFUM Sverige

Effektrapport 2015 KFUM Sverige Effektrapport 2015 KFUM Sverige KFUM Sverige Org.nr: 802004-2290 Ideell organisation VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ? KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Effektrapport 2014 KFUM Sverige

Effektrapport 2014 KFUM Sverige Effektrapport 2014 KFUM Sverige Antagen av styrelsen för KFUM Sverige 22 september 2014 KFUM Sverige Org.nr: 802004-2290 Ideell organisation VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ? KFUM har en enkel grundfilosofi:

Läs mer

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH 10.30-11.30 Pass 1 Free being me Förstår man hur en förändring fungerar, vilka deltar måste vara beredd på att delta aktivt. Så blir ni fler ledare! Med inspiration av hur De Danske Spejdere arbetar med

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Handlingar. Förbundsmöte. Stockholm, Januari

KFUK-KFUMs scoutförbund. Handlingar. Förbundsmöte. Stockholm, Januari KFUK-KFUMs scoutförbund Handlingar Förbundsmöte Stockholm, 14-15 Januari Förbundsråd och extra förbundsmöte Extra Förbundsmöte, 14-15 januari 2012 Allmänt Förhandlingarna och dess kringarrangemang kommer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet Resultat Workshop Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.00 Inledning

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: oktober 2015 Telefonmöte Dnr O Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: oktober 2015 Telefonmöte Dnr O Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 9 14 oktober 2015 Telefonmöte Dnr O51-17-2015 Närvarande Ordförande Inger Ekvall Gustaf Haag Ledamöter Martin Björgell Malin Amnefelt William Persson Arvid Nilsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Beslutade på förbundsmötet 2007, 21-22 april 2007 Justerade på förbundsmötet 2008, 19-20 april 2008 Justerade på förbundsmötet 2009, 25-26 april 2009 Justerade på förbundsmötet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Verksamhetsplan och budget f ör

Verksamhetsplan och budget f ör Verksamhetsplan och budget f ör 2017-2018 Fastställd av Scouternas stämma 2016-11-20 Verksamhetsplanen beskriver vad Scouterna vill åstadkomma under de kommande två åren. Planen för perioden 2017-2018

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer