Nöjda gäster är bästa kvittot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjda gäster är bästa kvittot"

Transkript

1 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGEUTGÅVA 2009 EN TIDNING OM NÄRINGSLIVET I NORRBOTTEN Nöjda gäster är bästa kvittot NORRBOTTEN - EN VIKTIG DEL AV SVERIGE FORMELN FÖR FRAMGÅNG FANNS I KALIX NORRA SVERIGES NYA TRANSPORTNAV ATTRAKTIONSKRAFTEN VÄSSAS I GÄLLIVARE MÄKTIGT FISKE I MAGISKA MIEKAK TRIVSEL OCH FRITID PÅ EXPORT FRÅN HAPARANDA WOOD ART Hög service är ett ledord på Liza Hotell i Gällivare. Fr v: Josefin, Lisa och Stina samt hotellchefen Ann-Louise Emmoth framför. foto: maria engström andersson

2 foto: LKAB foto: sveaskog Den norrländska basindustrin, skog, malm och stål är motorn i näringslivet. Idag sysselsätts var tredje norrbottning i ett yrke direkt relaterat till basnäringarna. Basnäringarna är fortsatt viktiga för välfärden Norrbotten är viktig del av Sverige. Här finns basresurser som skog, malm och stål. Här finns också en ökad kunskap i att förädla råvarorna så att de blir attraktiva för världens alla kunder. Det ger befolkningen en tro på framtiden även om finanskrisen präglar debatten. De norrländska basindustrierna kan sägas vara motorn i näringslivet. Dessa kompletteras av högteknologiska komponenter och andra vitala delar som tillsammans med olika smörjmedel garanterar att motorn surrar välbehagligt på höga varv. Om basindustrierna är själva motorblocket så utgörs motordelarna av universitet och forskningsavdelningar, spetsteknologiska industrier och konsulter, samt allehanda leverantörer av varor och tjänster. När man lyckas förena delarna så sätter de snurr på hjulen. Det vi har sett det senaste halvåret är att färden framåt kan vara lite hackig för det importerade bränslet är i många mackar ovanligt fattigt på oktan. Tillgången på kapital är betydligt sämre än för bara några kvartal sedan. Bred industristruktur Idag sysselsätts var tredje norrbottning i ett yrke som är direkt relaterat till basnäringarna. Även om näringslivet hela tiden förändras så är dessa traditionella näringar fortsatt viktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom de utgör grundstenar i det svenska välfärdsbygget. Svensk industri kännetecknas av en bred industristruktur. I ett europeiskt perspektiv har vi en ovanligt hög andel egna råvaror. Svensk industri kännetecknas också av en hög teknisk kompetens att förädla råvarorna, vare sig de kommer från skogen, malmen, stålet och inom energi. De moderna produkterna är i form av möbler och inredning, unika pelletblandningar, höghållfasta stål och förnybara energikällor. En framgångsfaktor är att svensk industri har satsat på att vidareförädla de traditionellt hårda produkterna med inslag av elektronik, data och design. I vissa fall har 1+1 blivit 3. text: reinhold andefors 2 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FAKTA/NORRBOTTENS LÄN Sveriges till ytan största län med en landareal som motsvarar en fjärdedel av landets yta. Storleksmässigt är länet 30 procent större än länderna Belgien, Holland och Luxemburg tillsammans. Norrbottens län består av de två landskapen Norrbotten och norra delen av Lappland. Äldsta städerna är Piteå och Luleå som fick stadsrättigheter Arealmässigt är Kiruna störst och Haparanda minst, befolkningsmässigt är Luleå störst och Arjeplog minst. Den här regionen i norra Sverige är internationellt känd som besöksmålet Swedish-Lapland och länet har en central roll i Barentsområdet som kännetecknas av livskvalitet, tillväxt och framtidstro. I Norrbotten finns nationalparker, världsarv, landets två högsta fjäll och djupaste sjö, en unik bräckvattenskärgård. Här är årstiderna tydliga med tusentals möjligheter till minnesvärda upplevelser. Området upplevs spännande, mycket beroende på att det är ett gränsland mellan olika språk, kulturer och naturtyper. Areal: km2 Antal kommuner: 14, Kiruna, Pajala, Överkalix, Övertorneå, Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare. Befolkning: ca (2,8% av riket) Nationalparker: Sarek, Padjelanta, Abisko, Vadvetjåkka, Muddus, Stora Sjöfallet, Peljekaise och Haparanda skärgård (8 st) Nationalälvar: Torne älv, Kalix älv och Pite älv (3 st) Naturreservat: ca 180 (ca 25% av länets yta) Världsarv: Naturområdet Laponia, Gammelstads kyrkby och Struves Meridianbåge Högsta berg: Kebnekaise (2104 möh) och Sarektjåkkå (2089 möh) Djupaste sjö: Hornavan (232 m) Minoritetsspråk: Finska, meänkieli och samiska Basindustrier: LKAB och Boliden med gruvor i Kiruna, Malmberget och Aitik söder om Gällivare (till dessa ska nu läggas Northland Resources som provbryter och vill satsa på gruvor i Pajalaområdet), SSAB med stålproduktionen i Luleå samt Billerud utanför Kalix samt Kappa Kraftliner och SCA i Piteå med sina pappers- och massabruk. Landskapssymboler Norrbotten Lappland Blomma Åkerbär fjällsippa Djur Lavskrika fjällräv Fisk Siklöja röding Röding foto: björn palovaara Fågel Sångsvan Blåhake Sten Gabbro apatitjärnmalm Svamp Stenmurkla Tegelröd björksopp Insekt Praktsammetslöpare Högnordisk höfjäril Mossa Gul parasollmossa Bäcknicka Äpple Silva rescue Åkerbärsblomma

3 Antal arbetsställen i Norrbotten år 2008 efter region och näringsgren SNI Procent Län Riket Areella Tillverkning, gruvor, energi 6 6 Byggindustri 6 8 Handel Hotell och restaurang 3 3 Transport och kommunikation 3 3 Fastighet, försäkring, kreditinstitut Myndigheter, utbildn, hälso- o sjukv. 7 8 Samhälleliga och personliga tjänster Klassisk processindustri som skogsnäringarna, gruv-, kemi- och stålindustrin spelar fortfarande en central roll i Norrbottens län. I takt med de köpcentrum som etablerats i framför allt Luleå på Storheden och i Haparanda kring IKEA och PåGränsen-området ökar andelen handelsrelaterade arbetstillfällen stadigt. Eftersom många norrbottningar har en koppling till skogsnäringen återfinns en av tre inom det som kallas de areella näringarna. Andra viktiga industrisektorer i länet är elektronik- och transportindustrin. Källa: SCB. Grafik: Näringsliv i Norr. Industriproduktionens sammansättning Procent av totalt förädlingsvärde i industrin, 2008 Livsmedel: 8,6% Trävaror, papper, grafisk industri: 15,1% Kemi, plast, olja: 15,7% Metallframställning och metallvaror: 16,5% Maskinindustri: 14,0% El- och optikprodukter: 12,7% Transportmedel: 11,9% Övrig tillverkning: 5,4% Källa: SCB. Grafik: Näringsliv i Norr. Svensk industri står på många ben och är därför i ett europeiskt perspektiv en framgångsrik industrination. Som synes av industriproduktionens tårta har många tårtbitar en nära anknytning till olika förädlingssteg med de svenska basnäringarna som råvaruproducenter. Det finns dock även ett fåtal industrigrenar som gått tillbaka under de senaste. Exempel på detta är textilindustrin samt förlagsverksamhet och grafisk produktion. Tillväxt i olika industrisektorer Ökning i förädlingsvärde, , fasta priser Förändring Livsmedel + 8 % Kemisk industri + 57 % Gummi och plast + 16 % Petroleum, stenkol % Metallframställning + 26 % - Stål och metallverk + 38 % - Metallvaror + 20 % Trävaror + 29 % Massa, papper och förlag - 1 % - Massa, papper + 16 % - Grafisk produktion/förlag - 23 % Textil och beklädnad - 22 % Maskindustri + 43 % El- och optikprodukter % - Kontorsmaskiner/datorer - 26 % - Precisions/optiska instrument + 19 % - Annan elektroindustri % Transportmedel + 79 % - Motor- och släpfordon % - Andra transportmedel + 9 % Tjänsteproduktionens sammansättning Procent av totalt förädlingsvärde i tjänstesektorn, 2008 Parti- och detaljhandel: 23,9% Hotell och restaurang: 3,0% Transport och kommunikation: 13,0% Kreditinstitut och försäkringsbolag: 7,2% Fastigheter, företagstjänster: 42,4% Utbildning, hälsa, sjukvård, omsorg: 6,1% Samhälleliga och personliga tjänster: 4,4% Källa: SCB. Grafik: Näringsliv i Norr. Handel, kommunikationer och besöksnäring ökar i tjänsteproduktionens tårta och är tillsammans ungefär lika stor del av tårtan som vad fastigheter och företagstjänster är (ca 40 procent vardera). Tjänsteföretagen står för en allt större andel av Sveriges BNP. Företag hyr till exempel in personal i större utsträckning än tidigare. Det har även skett en betydande tillväxt i sektorn för teletjänster samt i parti- och detaljhandeln. HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Tillväxt i olika tjänstesektorer Ökning i förädlingsvärde, , fasta priser Förändring Parti- och detaljhandel + 51 % Hotell och restaurang + 16 % Transport och kommunikation + 30 % - Landtransport + 8 % - Rederier + 72 % - Flygbolag - 27 % - Service till transport + 17 % - Post och teleföretag + 83 % Kreditinstitut/försäkringsbolag + 47 % Fastigheter, företagstjänster + 33 % - Uthyrning/data/företagstjänster + 58 % Utbildning/hälso/sjukvård/omsorg + 65 % Samhälleliga/personliga tjänster + 57 % I begreppet företagstjänster ingår till exempel ett brett spektrum av verksamheter. Hit räknas bla juridisk verksamhet, redovisning, revision och skatterådgivning, informations- och organisationskonsulter, tekniska konsulter och arkitekter, samt rekrytering och uthyrning av personal. Källa: SCB NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE

4 VISSTE DU ATT NORRVIDDEN FASTIGHETER ÄR NORRLANDS STÖRSTA FASTIGHETSBOLAG? - INTE DET? - NYFIKEN? LÄS MER PÅ Hon har suttit där i 130 år. Nu kan ni erbjuda henne pension levererade Ericsson den allra första växeln och den första växeltelefonisten satte sig på plats. Fortfarande organiserar de flesta sin växelfunktion på samma traditionella sätt. Med Telefonist på distans får du istället ett framtidssäkrat koncept. Certifi erade telefonister svarar i ert namn, dygnet runt, året runt, till lägre kostnad än ni betalar idag. Våra mätningar visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist för pengarna. Våra stordriftsfördelar gör att vi kan svara på 90 procent av alla inkommande samtal inom 3 signaler. Ni behöver inte själva längre investera i ny teknik eller riskera att bli inlåsta i föråldrade system. Vi sköter allt åt er. Välkommen till framtiden! Vill du veta mer om Telefonist på distans och få reda på hur mycket ni kan effektivisera er växelfunktion besök eller ring EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

5 Kalix - norra Sveriges nya transportnav Robert Forsberg, kommunalråd i Kalix ser positivt på framtiden för Kalix. Kalix är på väg att bli ett transportnav i norra Sverige. Vi har tack vare E4, Haparandabanan och djuphamn i Storön en guldsits vi ska ta vara på. Hapa-randabanan förbereds för att få både svensk och finsk spårbredd och Storöns hamn är hetaste alternativet för Pajalamalmen, säger Kalix kommunalråd, Robert Forsberg. Robert Forsberg ser trots finanskrisen och lågkonjunkturen en ljus framtid i Kalix. Norrbotten och Kalix klarar sig bra. Även om bygg- och träsektorn känner av lågkonjunkturen så är det många andra branscher, t.ex elektronik-, tjänste och callcenterföretag som går bra och tar hem nya ordrar, startar nya projekt och framförallt expanderar och anställer folk, säger Robert och pekar på hur viktigt det är med ett brett och differentierat näringliv. Vi har en bra bredd på företagandet i Kalix. Om 6-8 år kommer tre gruvor att vara i drift i Pajalaområdet, Stora Sahavaara och Tapuli på svenska sidan och Hannukainen i Finland. Northland Resources räknar med att bryta miljoner ton om året och i så fall handlar det om 11 malmtåg per dygn, varje dag året runt. Storön bäst för stora volymer malm Storön är den bästa lösningen för att skeppa ut stora volymer malm. Kalix ligger i navet av den planerade transportleden Northern Axis, från Asien i öster via Ryssland och till Norges kust i väster. Överallt där man bygger infrastruktur får man sidoeffekter. Nu när man bygger Haparandabanan för 3,3 miljarder kronor och förhoppningsvis med både svensk och finsk spårbredd, de finska järnvägarna är 89 mm bredare, öppnas stora möjligheter. Regeringsföreträdare följer utvecklingen här med intresse, säger Robert. Samverkan med ungdomar Robert Forsberg har med sin bakgrund inom skolan de senaste åren saknat den dagliga kontakten med ungdomar. Därför har han tagit initiativ till att starta ett nätverk med ungdomar och kommunstyrelsens politiker. Ungdomar är mer och mer intresserade av att delta i samhällsdebatten. Det är viktigt att ta hand om deras åsikter. Vi kommer att hålla kontakt för att få del av deras idéer. Ungdomarna är våran framtid, avslutar Robert Forsberg. Kalix Kommun Robert Forsberg Besöksadress Nygatan 4 Telefon Telefax HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE

6 Jörgen Nilsson, systemutvecklare. Linnea Sidenmark, webbutvecklare. Folke Spegel, VD och delägare i familjeföretaget Mirror Partner Utveckling AB. Mirror Partner erbjuder smarta lösningar på webben Internet har idag en stor betydelse för kommunikationen både med kunder och inom den egna organisationen. Vi jobbar med systemutveckling för organisationer från hela landet. Kunderna finns från Lund i söder till Kiruna i norr. Vår strävan är att leverera bra och kostnadseffektiva lösningar för marknadsföring och informationsöverföring via nätet, säger Folke Spegel, VD och delägare i familjeföretaget Mirror Partner Utveckling AB. Vi har glädjen att möta kunder som varierar från småföretag till stora koncerner och centrala myndigheter. Den bredden ger en extra krydda till verksamheten och vi kan märka att vår småföretagarbakgrund även uppskattas av de stora kunderna. Håller sig i framkant Det är en ständig utmaning att hålla sig i framkant av IT-utvecklingen och att ta till sig den nya tekniken. Vårt arbete är egentligen en ständig utmaning. Marknaden fylls hela tiden på med nya verktyg som vi både måste välkomna och lära oss mer om. Kontinuerlig kompetensutveckling är vår vardag, säger Folke. Från design till systemutveckling Av 13 medarbetare är 7 webbutvecklare som jobbar med allt från design till avancerad systemutveckling. Mirrors huvudverksamhet är utveckling av Internet- och Intranetlösningar, hemsidor och andra system baserade på Internetteknik. Fokus ligger på att skapa system som är funktionella och användarvänliga och erbjuda tjänsterna till ett konkurrenskraftigt pris. Vi anstränger oss för att också ge kunden en riktigt bra service och support efter genomfört projekt. I de flesta fall finns Mirror med i hela kedjan från kravställning till systemförvaltning och drift i egen servermiljö. Det gör att alla relationer med kunderna är långsiktiga och vi blir ömsesidigt viktiga för varandra. EPiServer, Umbraco och Sharepoint Som publiceringsverktyg för webbplatser arbetar Mirror huvudsakligen med två produkter. För mindre kunder erbjuds publiceringsverktyget Umbraco, vilket är ett kostnadseffektivt och lättanvänt verktyg för att strukturera och underhålla innehållet på en hemsida. Större webblösningar med högre krav på funktionalitet och prestanda baseras på svenska plattformen EPiServer CMS. Ofta handlar det då om kommuner, stora organisationer och stora företag. En annan utvecklingsplattform, som är aktuell i flera pågående projekt är Microsoft Sharepoint. SharePoint har slagit igenom stort för oss de senaste 18 månaderna. Det är en mångsidig produkt med mycket funktionalitet. En gedigen kunskapsuppbyggnad i företaget har resulterat i att Mirror den senaste tiden landat flera stora utvecklingsprojekt och Intranät i SharePoint. Mirror Partner Utveckling AB Nystadens Företagscentrum, Kalix NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

7 HOTELL I KIRUNA HoTellboende Till bra priser skoterled fram till hotellet! Konferenskåta med spa! Vi ordnar konferenser med minnesvärda aktiviteter! inklusive frukost och middagsbuffé! Tel. +46 (0) , Fax , Köpenhamn 5 ggr/dag Luleå 6 ggr/dag Oslo 7 ggr/dag Umeå 4 ggr/dag Familjärt- Nostalgitripp En resa i tiden med god mat Konferens, rekreation, catering, lunchservering, fester, minnesstunder, aktiviteter Bokning: Välkommen in! Räkna ut hur mycket företaget kan spara på norwegian.se

8 Samverkan inom Arctic Steel Circle skapar nyttiga framtidsprodukter Om man vill gå långt ska man vara flera. Så lyder en paroll inom Arctic Steel Circle, som är ett samarbetsnätverk med nytänkande och yrkesskickliga företagare och forskare inom stålbranschen. Tillsammans blir vi starkare och när vi når framgång blir vinsten ömsesidig, förklarar nätverkets samordnare Åsa Fredriksson. Det finns många sätt att försöka bli framgångsrika. Ett sätt kan vara att inspireras. Det tog Arctic Steel Circle (ASC) fasta på och inbjöd till inspirationsdag inom stål, plåt och innovationer. Träffen anordnades i Kalix i slutet av februari och intresset var stort, det kom drygt 60 personer. Medarrangör var Kalix kommun, som inledningsvis berättade om kommunen och dess näringslivs utveckling, innan Åsa Fredriksson informerade om det drygt treåriga projektet ASC. Vi har många duktiga företag och företagare i vårt nätverk och när vi träffas och de delar med sig av sina erfarenheter så kompetensutvecklar vi varandra. Sedan starten har ett flertal produkter tagits fram, till exempel två lastpallar av höghållfast stål, en stapelbar och en stabil, som nu introduceras på världsmarknaden. Måste också få rätt Inom nätverkets ramar samverkar medlemsföretagen och samarbetspartnern Luleå tekniska universitet med många idéer i olika utvecklingsstadier som kan komma att bli nya produkter på framtidens marknader, en del kanske enbart regionalt, andra globalt. Ett uttalat mål är också att verka för att länets industri i högre grad blir produktägare än vad som hittills varit fallet. Inbjudna föreläsarna var forskningsingenjören och gästprofessorn vid KTH Östen FAKTA Arctic Steel Circle Den ekonomiska föreningen Arctic Steel Circle bildades 2005 och består av medlemsföretagen GMK Mekaniska, LKAB MetLab, NDL Mek, Nordperf, Scancon Industrimontage, SLP i Övertorneå, SSAB Tunnplåt, Teknikutveckling Nord, Tooltech, Vikströms Åkeri, Luleå Transportkonstruktioner och WSM Industriproduktion samt Luleå tekniska universitet. Syftet med det affärsinriktade nätverket är att utveckla, tillverka, sälja och transportera kvalificerade produkter, av bland annat höghållfast stål, samt att erbjuda helhetslösningar till kunder genom nätverkets samlade kompetens och yrkesskicklighet. Kontaktperson: Åsa Fredriksson, samordnare Telefon: , Besöksadress: Stationsgatan 3, Luleå Mäkitalo, marknads- och försäljningschefen Olle Nilsson, SSAB Tunnplåt/Hard and Special Steels, och Thomas Prytz, vd för industrikoncernen Z-Mek Holding AB i Östersund. Den numer pensionerade ingenjören Östen Mäkitalo har en förmåga att alltid fascinera åhörarna. Hans framsynta forskning, hans obönhörliga tro på det han gör, hans målmedvetna kamp för att praktiskt visa att lilla Norden visst kan mäta sig med de stora forskarnationerna och företagen. Det räcker inte alltid att ha rätt, man måste också få rätt, brukar han påminna. Det gäller att inte ge upp om man tror eller vet att man är på rätt väg. Det finns alltid dom som har sämre lösningar som vill vinna. En som tror på sitt företags nischprodukter och på det nätverket ASC kan åstadkomma är SSAB Tunnplåt AB Bolaget är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av de ledande aktörerna i Europa inom området höghållfast tunnplåt. Den används i applikationer där hög hållfasthet i kombination med låg vikt eftersträvas. De höghållfasta stålen används bland annat inom fordonsindustrin, till tunga fordon, av krantillverkare och till bärande detaljer i containrar. I produktprogrammet ingår såväl varm- och kallvalsad som metall- och färgbelagd plåt. Nästan 50 procent av plåten är höghållfast. Tunnplåt tillverkas i tjocklekar från 0,10 till 16 mm och i bredder upp till mm. Ett affärsinriktat exempel på det innovativa samarbetet är de två typer av lastpallar som tagits fram inom nätverket och som introduceras på världsmarknaden. Pallarna väger mindre än hälften jämfört med traditionella pallar av trä eller plast. Den lättare staplingsbara pallen väger endast 12 kilo och den lite stabilare 18 kilo. Den låga vikten leder till lägre drivmedelsförbrukning samtidigt som de är mer hygieniska (innehåller inte den smuts och ohyra som träpallar kan göra) och är hanterbara ur arbetsmiljösynpunkt. Dessutom är pallarna gjorda av 100 procent återvinningsbart stål. marknadschefen Olle Nilsson, SSAB Tunnplåt. Sträckgränsen avgörande Han hade med sig några exempel på olika kvaliteter av det höghållfasta stålet, där vissa tunna bitar gick att böja med en kvarstående deformation medan de hårdaste knappt gick att böja även om de var tunna och efteråt fjädrade de tillbaka som om ingen rört dem. De ultra höghållfasta har en sträckgräns större än 700 N/mm2, där sträckgränsen är beteckningen på en nivå för hur mycket man kan belasta stålet och när materialet får en bestående skada. Vi tror mycket på det höghållfasta stålet. Kan vi till exempel byta ut produkter som är gjorda av 2 mm till 1 mm stål minskar materialkostnaden och vikten halveras. Då reduceras också transportkostnaderna radikalt 8 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

9 Samarbete är nyckeln till framgång, enligt samordnaren Åsa Fredriksson som har lett arbetet inom ASC sedan starten genom konsultföretaget Paragon Affärsutveckling. Exempel på marknadsprodukter som tagits fram med det extremt höghållfasta stålet är stryktåliga och lätta containrar och chassidetaljer till transportfordon. Att kunna minska vikten och samtidigt behålla eller stärka produkternas kvalitet är viktiga framgångsfaktorer när vi ska minska transporternas belastning på vårt klimat. Det höghållfasta stålet har både ekonomiska, kvalitets- och miljömässiga fördelar, berättade marknadschefen Olle Nilsson, SSAB Tunnplåt. i flera led. I de fall där styvheten eller nedböjningen påverkas av en minskad tjocklek på plåten kan man lätt behålla styvheten genom att profilera stålplåten. Höghållfasta produkter har sina användningsområden till exempel inom transporter, tunna applikationer, extrema byggnationer, säkerhetsmaterial och olika mekanismer. Många små bättre Thomas Prytz, Z-Mek Holding AB, föreläste om hur man lyckas växa trots avstånd till markanden. I koncernen ingår de två företagen Jonsson & Paulsson Industri i Östersund och SLP i Övertorneå. Vid årsskiftet hade dom drygt 180 anställda varav en tredjedel i Övertorneå men finanskrisen har medfört att delar av personalen varslats. De två företagen är olika varandra men det innebär att de kompletterar varandra. Jonsson & Paulsson har fyra-fem stora industrikunder medan SLP har betydligt mindre kunder. Östersundsföretaget har ingen säljorganisation eftersom det inte finns något behov av att bygga upp relationer med personer inom kundföretagen. Där byts de ansvariga cheferna och inköparna ut med jämna mellanrum. Däremot har SLP tre anställda säljare som har byggt upp personliga relationer till merparten av sina lokala och regionala kunder. Det vi ser i finanskrisens spår är att SLP har klarat sig betydligt bättre med sina småkunder. Här har företaget en fortsatt bra orderingång, det finns en regional efterfrågan som är kopplad till det som händer inom infrastruktur, handel och service på både den svenska och finska marknaden. Svåra frågor besvara Vi har på senare tid fått koncentrera oss på att anpassa organisationen, bearbeta nya kunder, identifiera externa hot och möjligheter samt balansera likviditeten som blivit den enskilt viktigaste nyckelfrågan. Avslutningsvis ställde han frågor. Hur djup blir krisen och hur länge vara den? Vad driver nästa uppgång? Det var frågor som de närvarande önskat att de kunde besvara. TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS Arctic Steel Circle Åsa Fredriksson Tel: , HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE

10 NORRBOTTENSPROFILEN: östen mäkitalo TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS För Östen är inget omöjligt bara man bestämmer sig Östen Mäkitalo är ett unikum. Den trevlige, oftast lite småleende mannen från skogsbyn Koutojärvi ligger bakom flera av våra uppfinningar i vardagen: mobiltelefonen, digital-tv, Nicams digitala TV-ljud och RDS-funktionen i våra radioapparater. Ingenting är omöjligt, bara man bestämmer sig, är hans motto. Det gäller att inte ge upp. Allting är möjligt tills motsatsen är bevisad, anser han. Det gäller att ha en tydlig vision, veta vad man vill uppnå. Kalla det gärna en dröm, en dröm som går att förverkliga. Östen skaffade sig under andra halvan av 1960-talet en vision om att var man skulle kunna äga en mobil telefon som de bar med sig i vardagen. Telefonen behövde inte sitta fast i väggen. Det fanns stora mobila schabrak som var tunga, dyra och hade begränsad räckvidd. Min vision var att kunna göra de mobila terminalerna, som de kallades på den tiden, mycket mindre och mycket billigare. Kunde man dessutom nå alla överallt, då kunde de bli var mans egendom. Han bestämde sig för att det var möjligt. Och det blev möjligt men det tog tid, lång tid. De första automatiska tjänsterna 1956 (MTA) och 1965 (MTB) visade enligt Östen potentialen men det skulle dröja till 1981 innan utvecklingsarbetet gav frukt när NMT 450-systemet introducerades och GSM-systemet tio år senare. Det är inget ovanligt att det tar år för ett stort forskningsarbete, säger han, det är närmare en regel än ett undantag om det är en kortare utvecklingssträcka. För inte så länge sedan utnämndes mobiltelefonen till en av världens mest betydelsefulla innovationer, en uppfinning som har haft en stor inverkan på människors liv. En av dem som starkt bidragit till detta är Östen från Koutojärvi. Och han ligger bakom mycket mera. Liv och rörelse i byn Om vi backar bandet lite hur kom det sig att Östen blev den han blev? Han föddes 1938, strax innan andra världskriget, i en liten by efter landsvägen mellan Hedenäset i Tornedalen och Kalix vid kusten. På den tiden bodde det närmare 250 personer i byn, i ett 40-tal gårdar. Det var många barn i byn så det var ständigt liv och rörelse, i övrigt präglades livet av det jord- och skogsbruk som dominerade sysslorna. Här hade det funnits företagare med små sågverk och kvarnar, förutom jord- och skogsägarna men de såg sig knappast som företagare. Östens far Isak var hemmansägare och modern Julia hemmafru. Fadern är död men Julia bor i Kalix, fyller i april 89 år. Östen har också en syster, Vera, som ungefär samtidigt fyller 67 år. Svårt sitta still Byn Koutojärvi ligger i det som kallas Kalixlinjen, försvarslinjen mot öster, och under Östens tidiga levnadsår präglades vardagen av en militär närvaro i området och närheten till härjningarna i vårt östra grannland. Jag minns det som om det vore igår hur de ändlösa karavanerna med finska flyktingar kom efter landsvägen, som bara ligger hundra meter från vår hemgård. Dom kom med sina kärror och allt bohag, och korna, på väg in i Sverige bort från krigets fasor. Åren kring hände mycket i Östens liv, nästan för mycket. Teknikintresset vaknade på riktigt. Jag fick ett Mekano av mina föräldrar när jag var fem-sex år. Jag minns att man kunde bygga nästan vad som helst med det och det bidrog säkert till mitt stora teknikintresse. Radio som trolleri Ungefär samtidigt kom Statens Vattenfallsverk in med sina fordon för att installera el i byn. Det var en stor tilldragelse som pojkarna inte kunde låta bli att följa. Gårdarna fick elström och vardagen förändrades markant, framtiden kom liksom in i hemmen över en natt. Det dröjde inte länge innan försäljare dök upp i byn. Dom gick från gård till gård och ville sälja radioapparater. Mina föräldrar sa nej men jag sprang ikapp försäljaren när han var på väg till granngården och sa att dom hade ändrat sig. Det hade dom naturligtvis inte gjort men de köpte ändå en radioapparat, minns Östen med ett leende. Han hade bestämt sig, han fick som han ville. Det var en Radiola och jag har faktiskt 10 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

11 Man behöver inte alltid vara så stor för att nå framgång men man måste vara målmedveten, tålmodig och framfusig. FAKTA/östen mäkitalo Ålder: 70 Född: Koutojärvi, Övertorneå kommun Bor: Uttran utanför Stockholm Familj: Hustrun Monica samt fyra barn och fem barnbarn Examen: Student läroverket Haparanda 1957, civilingenjör KTH Stockholm 1962 Anställning: Televerket/Telia Aktuell: Gästprofessor, KTH Stockholm Berömd för: Ansvarig för forskning och utveckling kring de radiobaserade systemen mobiltelefoni, digital-tv, Nicam digitalt TV-ljud och RDS. kvar den, säger han. Jag tyckte att radio var som trolleri. Det kom prat och musik ur apparaten. Oj så nära det var Det fascinerande honom oerhört, hur allt prat och musiken kunde flyga genom luften och komma ut genom högtalarna hemma hos honom. Han ville veta hur det gick till. Men lille Östen kunde inte hålla fingrarna i styr. Det var nära att jag förolyckats en gång när jag fick ström genom kroppen. På somrarna kom det ett kringresande nöjesfält till byn och vi pojkar for givetvis dit. Där låg en strömkabel på marken med en kontakt som jag grabbade tag i men då fastnade jag i strömmen. Jag tog tag i min kompis bredvid och då fastnade han också. Som tur var kom det en rådig äldre pojke och slet loss kabeln från väggen. Strömkabeln var felmonterad, den hade två hankopplingar i vardera ände. Det kunde ha slutat illa. Intresserad av fysik Östen var i upptäckaråldern och han nöjde sig inte med det. Han hittade kopparkabel som soldater glömt kvar i byn och med hjälp av ett batteri byggde han sin första elektromagnet. Han lindade kabeln och anslöt till batteriet. Den fungerade till hans glädje, spikarna i närheten drog sig mot magneten. Och han testade även eluttagen i hemmet, försök som sedan många år inte är möjliga med dagens barnsäkra kontakter men då var det fullt möjligt och faktiskt långt in på 1970-talet. När Östen gick högstadiet i Hedenäset kom han i kontakt med Alvar Hedlund, HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS som var lärare i matte, fysik och kemi. Han såg Östens fallenhet för fysik och uppmuntrade honom att förkovra sig och det ledde till att han 1957 tog studenten vid läroverket i Haparanda. Efter det bestämde han sig för att läsa vidare till civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och på den vägen är det examinerades han som civilingenjör från KTH men redan året innan anställdes han på halvtid av KTH som forskningsoch övningsassistent i fysik. Före det hade han gjort ett examensarbete åt sin blivande arbetsgivare Televerket där han undersökte effekter av ultraviolett strålning. 44 år på Televerket/Telia Östen Mäkitalo pensionerades 2005 från TeliaSonera efter en 44-årig forskargärning. Men för den skull hinner inte Östen vara >>> NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE

12 >>> pensionär, som gästprofessor vid KTH har han en nära koppling till många spännande framtidsinriktade forskaruppdrag. Televerket/Telia och KTH är synonymt med Östen Mäkitalo. Trots locktoner från andra har han troget valt att samarbeta med sina vänner. Under åren har han haft en stark stöttning av arbetsgivaren i sina olika uppdrag, där han många gånger som liten nordisk operatör har fått tuppfäkta ordentligt innan han vunnit dragkampen mot de stora europeiska och internationella elefanterna. Norden ledde utvecklingen När det gäller mobiltelefonins utveckling har de statliga nordiska telebolagen varit tidigt ute och oftast före sina konkurrenter i främst Tyskland och Frankrike. Vassast har lilla Televerket varit som haft de bästa lösningarna som lett till standardiseringar. För Norden blev NMT en stor succé och efter den segern hade Norden ledningen i Europa under många år etablerades GSM-gruppen och tre år senare fastställdes de grundläggande kraven. Åter igen hade Norden den bästa lösningen, och vann dragkampen även om Frankrike och Tyskland gjorde allt som stod i deras makt för att ta ledningen. GSM-systemet fick nordisk teknik och systemet kom i drift 1991/92. Idag är fyra miljarder mobiltelefonanvändare, fyra gånger så många som har fasta telefoner. Nya tillämpningsområden Det har varit en närmast osannolik utveckling av mobiltelefonerna där de har utvecklats till att vara multimediaterminaler med överföringshastigheter i megabit per sekund, med färgskärm, gigabyte-minne, dator med hög kapacitet, megapixel-kamera, videokamera, kalender och gps-funktion. Var slutar egentligen utvecklingen? Slutar den överhuvudtaget? Östen har listat några tillämpningsområden som mobiltelefonin kan fortsätta att utvecklas inom: Tre miljarder människor saknar idag mobiltelefon, sektorer som kan dra nytta av utvecklingen är miljön, transporter, processindustrin, hälsovården, energiförsörjning/användning, befolkningsutvecklingen, utbildning, matproduktion/ distribution och säkerhet. Bättre vara tidigt ute Man behöver inte alltid vara så stor för att nå framgång men man måste vara målmedveten, tålmodig och framfusig, brukar han påminna andra om. Östen vill att vi ska se färdvägen för utveckling som en S-kurva. Många tänker idag linjärt när de utvecklar något, men det är fel, säger han. En utvecklingslinje är inte linjär utan mer som ett S där det kan gå trögt från början men så kommer det en raksträcka och då kan det gå undan för att i slutet innan man når ett resultat tappa fart igen. Men ge inte upp, den som startar tidigt vinner tid. Konkurrenterna ska oftast samma väg och då har man dem efter sig. Det är bättre att vara tidigt ute än för sent ute, säger han och då tänker man på historiebeskrivningen kring mobiltelefonen där Östen redan på 1960-talet pratade om sin vision som många andra inte alls såg som möjlig att förverkliga. Östen åker upp till Norrbotten i snitt en gång per månad för att besöka sin mor och sin syster, och när tid och vädret tillåter även sommarstället, hemgården i Koutojärvi. På somrarna har han tid att vara där lite längre och då vistas han där tillsammans med hustrun Monica, deras fyra barn historiska Foton från Ericsson De första automatiska tjänsterna 1956 (MTA) och 1965 (MTB) visade enligt Östen potentialen men det skulle dröja till 1981 innan utvecklingsarbetet gav frukt när NMT 450-systemet introducerades och GSM-systemet tio år senare. och deras fem barnbarn (alla är bosatta med sina familjer i Stockholmstrakten). Vid nästa årsskifte är det 50 år sedan Östen och Monica förlovade sig och bosatte sig i Stockholm. Koutojärvi är idag en stillsam by med endast något tiotal åretruntboende. Östen har flera saker som han hoppas hinna som pensionär, en av dem är att ta reda på lite mer om sin farfar Henrik Johansson Mäkitalo. Han var hemmansägare och hantverkare i hembyn och som sådan blev han tvåfaldigt prisbelönad 1897 vid Stockholmsutställningen, som då var en konst- och utställningsmässa. Jag vet inte varför han belönades men det måste jag ta reda på, säger han. 12 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

13 I Älvsbyn har det byggts mer än småhus. Det kallar vi konstruktivt näringsliv. Vill Du nå resultat med din konferens, prova Kronogård ha vildmarksområde med stugor. Logi från enkel stuga med vedeldning till Vip stuga med egen bastu. Ge oss förutsättningarna så skall vi göra vårt bästa för att nå dina kund/personalmål. Tel Fax , Hotell Konferens personer Spa/Swimmingpool Restaurang Aktiviteter vinter/sommar Nya fräscha rum där samisk konst blandas med modern teknik. Kaklade badrum, utrustade med massagekabiner. TV, DVD, internet. Centralt beläget. Hotel Arctic Eden Förareg. 18, Kiruna Tel : +46 (0) Mail : GPS

14 Nöjda gäster är bästa kvittot Medan andra talar om kristider byggs det för fullt på Liza Hotell & konferens i Gällivare. Till sommaren ska en helt ny hotellvåning med ytterligare fjorton rum stå klar I blickfånget från entrén till Liza Hotell syns Dundrets fjälltoppar som höjer sig majestätiskt i solljuset. Nästan bakom knuten slingrar ett upplyst skid- och joggingspår. Bara ett stenkast bort ligger simhallen med gym, solarium och en vattenruschkana för barnen. Dessutom lockar Gällivare centrum med sitt shopping- och nöjesutbud i stort sett utanför porten. Det är en av hotellets fördelar - att det är beläget så centralt, men i ett lugnt område, konstaterar hotellchef Ann-Louise Emmoth efter att ha tagit emot i foajén. I restaurangen brinner några ljus stämningsfullt. Här står också den dignande konferensbuffén uppdukad. Bredvid ståtar en öppen spis där det går att elda under vinterns mörka timmar. På sommaren, däremot, slås dörrarna till hotellets innergård upp. Där finns plats för utelek, en stilla drink under något av parasollerna - eller en familjematch i kubb. Många av våra gäster är aktiva. En del brukar passa på att ta en promenad eller en tur i spåret när arbetsdagen är slut. Sedan finns ju hela fjället att tillgå, säger Ann-Louise Emmoth. Omfattande renovering pågår Å andra sidan är det bevisligen inte bara bland besökarna som det händer saker Efter att hotellet bytte ägare för två år sedan har en omfattande renovering gjorts. Just nu byggs en helt ny hotellvåning som beräknas vara klar i maj eller juni. Det innebär att Liza Hotell kommer att kunna erbjuda 48 fräscha rum till sina gäster. Därefter ska ytterligare tio rum byggas i en andra etapp, berättar Ann-Louise medan hon visar runt. Hotellrummen har fått en skön ton av hemkänsla, liksom en funktionell inredning. Samtliga är utrustade med platteve, kabelkanaler och trådlös Internetuppkoppling. Konferenslokalerna är ljusa och har försetts med den senaste tekniken. Vår målsättning är att ständigt fortsätta utveckla hotellet för att kunna tillgodose gästernas behov. Vi vill att de ska känna sig väl omhändertagna medan de är här, förklarar Ann-Louise Emmoth. De viktigaste ledorden för henne och kollegorna på Liza Hotell är just god kvalité och service. Bästa lönen är när de märker att gästerna trivs. Det är det absolut roligaste kvittot man kan få, framhåller Ann-Louise leende. Brett utbud året runt Andra minst sagt positiva tecken är att hotellets omsättning ökat med hela femtio 14 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

15 FAKTA Liza Hotell & konferens AB I ny regi från 1 januari 2007 Antal rum: 48 (i maj-juni när nybyggnationen är klar) Anställda: 5 Läge: Gångavstånd till centrum, cirka fem minuter med bil till skidbackarna på Dundret och närhet till både tåg och flyg. Hemsida: Hotellets populära konferensbuffé dignar av läckerheter. Atmosfären är lugn och stilren. På Liza Hotell & Konferens i Gällivare satsas det för fullt. Hotellchef Ann-Louise Emmoth gläds åt fler gäster och en högre omsättning. procent sedan Och att gästerna blivit fler och framför allt kommer tillbaka. Mycket av utvecklingen beror på turistnäringen där vi ser en ökning. Men vi märker också av ett större intresse från länet för att förlägga konferenser med boende hos oss. I framtiden kommer vi att lägga en stor tyngdpunkt på turist- och besöksnäringen. Där ser vi en god potential att utveckla hotellet, säger Ann-Louise Emmoth. Att det natursköna samhället lockar är inget som överraskar. Ann-Louise Emmoth skiner upp som en äkta, norrländsk midnattssol: Gällivare är en otroligt fin ort med varma människor, kunniga entreprenörer och ett fantastiskt året runt-utbud. Här kan man göra allt ifrån att åka på gruvturer och slädhundsturer till att fiska eller åka utför på Dundret. Det ger grunden till en bra vistelse för både företag och familjer! Text & foto: MARIA ENGSTRÖM-ANDERSSON Genom fönstret syns bygget av hotellets nya våningsplan. Till sommaren ska rummen vara färdiga! LIZA HOTELL & KONFERENS AB Klockljungsvägen 2, Gällivare Tel +46 (0) Fax +46 (0) Epost: HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE

16 Formeln för framgång Trygga, lojala och kunniga Kalixbor med GO ble Kalix Finans har vuxit från 14 anställda till 45 anställda på fem månader och man räknar med att fortsätta växa under Framförallt ska fler ungdomar rekryteras till verksamheten. Bilden till höger: Utbildning pågår löpande för att klara av rekryteringen av fler medarbetare. Trygga, lojala och kunniga Kalixbor med GO. Det var viktiga förutsättningar för Stockholmsföretaget Laika Consulting att satsa i Kalix. Tillsammans med Kalixföretaget SVAB Telemarketing grundades Kalix Finans i somras, då med 14 anställda. Idag, fem månader senare har företaget växt till 45 anställda. Målet för 2009 är att vi ska fortsätta växa, framförallt ska fler ungdomar rekryteras till verksamheten säger Jan Nilsson, VD. Stockholmsföretaget Laika Consulting är ett finans- och kommunikationsföretag med bakgrund som marknadsavdelning på en investmentbank. Laika är länken mellan olika finansbolag och deras kunder, säger Ingmar Rentzhog, VD på Laika Consulting och styrelseordförande för Kalix Finans AB. Ville nå ut med komplexa produkter Finansbranschen består av många komplexa produkter och tjänster. Vi sökte ett företag för att nå ut och öka volymen på försäljningen till våra kunder. Vi kontaktade Jan Nilsson och Mats Sjöberg på SVAB i Kalix under 2007 och inledde ett samarbete där de via sitt callcenter, telefon- och brevledes marknadsförde våra kunders tjänster, berättar Johan Sundstrand, affärsområdesansvarig på Laika Consulting. Utmaningen med metod var avståndet, kommunikationerna och olika kulturer. Efter drygt ett år av samarbete med både ned och uppgång tog det fart. Vi hittade en fungerande formel för vårt samarbete Laika hade kunderna, nätverket och tjänsterna. SVAB hade personalen, kunskapen, ledarskapet och riktigt bra drivkraft. Den gemensamma satsningen på Kalix Finans AB blev resultatet och sedan starten den 1 juli i år har man växt från 14 till 45 anställda i Kalix och målsättningen för 2009 är att fortsätta växa i samma takt. Ett givande samarbete Hittills har vi slagit alla budgetar och mål med råge. Men det ska sägas att utan Jan och Mats kompetens hade projektet aldrig fungerat eller nått så långt som det har idag och det har gått snabbt, säger Johan med eftertryck och fortsätter: Det är ett givande 16 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

17 fanns i Kalix v startskottet för Kalix Finans FAKTA KALIX FINANS Kalix Finans marknadsför finansiella produkter och tjänster via telefon. Produkter och tjänster man arbetar med är bland annat pensionsplaceringstjänster och sparprodukter till privatpersoner i hela Sverige. Laika Consulting är ett finans- och kommunikationsföretag som tidigare verkat som inhyrda konsulter åt en internationell investmentbank. Laikas affärsidé är att fungera som länken mellan finansbolag och deras kunder. Styrelse i Kalix Finans AB Ingmar Rentzhog, ordförande Harald Kjessler, vice ordförande Jan Nilsson, VD Mats Sjöberg Johan Sundstrand Tobias Berglund Johan Sundstrand, affärsområdesansvarig på Laika Consulting, Jan Nilsson, VD och Mats Sjöberg, platschef i samtal om planerna för Kalix Finans AB. Delar av styrelsen på plats i Kalix i somras vid starten av Kalix Finans AB. Från vänster: Jan Nilsson, Johan Sundstrand, Tobias Berglund, Harald Kjessler och Mats Sjöberg. samarbete och som bidrar till att skapa nya jobb i Kalix. Här finns en lojal och trogen personal som alltid gör sitt bästa. De är hungriga och vill hela tiden lära sig mer. Det är dessutom en bra blandning med anställda från 17 år upp till 61 år. 60 procent är kvinnor och 40 procent män, säger Platschef Mats Sjöberg. Kalix - en entreprenörsstad Johans bild av Kalix har förändrats sedan de första gången besökte Kalix. Kalix är en entreprenörsstad, finns inte jobben så skapar man dom själva. Jag tycker att bilden av Kalix som industriort håller på att förändras kraftigt. Det är tydligt att en breddning pågår, mer och mer till tjänstesektorn och där har ju Kalix Finans mycket att bidra med. Text & foto: Björn Palovaara Kalix Finans AB Köpmannagatan 1 Tel HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE

18 På Hotell Kebne är det nära till allt Hotellet Kebne är ett traditionellt stadshotell, centralt i Kiruna. Här är det ett stenkast till allting och vill man vandra och uppleva unik fjällnatur är det nära till Kebnekaisefjällen. Vill man åka skidor finns bra backar och längdspår nära hotellet. Dessutom finns Sveriges bästa skidpister i Riksgränsen en timmes bilresa bort. Hotell Kebne satsar framförallt på att erbjuda sina gäster god service och fräscha rum till ett bra pris. De 54 hotellrummen har ny och fräsch inredning med en hemtrevlig och ombonad atmosfär. Alla med olika personlighet - inget det andra likt. Vi har valt att satsa där det kommer våra gäster till gagn, senast har vi renoverat badrummen och installerat trådlöst internet i hela hotellet som dessutom ingår utan kostnad. Vi har nytt solarium och gästerna solar naturligtvis gratis och det gäller även bastubad. Dessutom har vi en berömd och omtalad frukostsbuffé, säger hotellägaren Torbjörn Bergsten. På ett mindre hotell som vårt blir kontakten med gästerna nära. Vårt mål är att alla gäster ska känna sig personligt välkomna. Gästerna på Hotell Kebne är allt från utländska gäster från hela Europa, samt fjällvandrare, affärsresenärer till idrottslag och olika grupper. Hotellet erbjuder även middag i restaurangen. Vi kan inte lova gåslever varje kväll men vi lovar att du inte lämnar bordet hungrig. Ett glas vin eller öl till maten kan vi också erbjuda eftersom vi har fullständiga rättigheter, säger Torbjörn. HOTELL KEBNE Konduktörsgatan 7 Kiruna Bokning: , Fax: Vi hjälper företag med Säljuppdrag, Besöksbokningar, Kundtidningar, Undersökningar, Inbjudningar, Presentreklam Trycksaker... Tveka inte att kontakta oss för information , , 18 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

19 Älvsbyn är Sveriges mest jämställda företagarkommun. Det kallar vi strategiskt näringsliv. sveriges HEMLIGaste turistmål Guidade turer, konferens, möte, middag, övernattning tel. bokning: (dagtid under turistsäsong) bodens fästning - låset i norr Verksamhet över hela Sverige! VVS-installationer Totalentreprenader Sprinkleranläggning Verkstadsproduktion Värmeåtervinning Ljuddämpning Verktygstillverkning Stålkonstruktioner Industrianläggningar Maskinmontage HK Piteå Box 702, Piteå ,

20 Gemensamma aktiviteter bland handlarna i centrum. Fler etableringsförfrågningar än någonsin. Upprustning av centrum. Det är starka kort som inspirerar. Några av handlarna i Gällivare centrum, Från vänster: Susanne Engström, Rose-Marie Johansson, Katharina Johansson, Inger Nordvall, Conny Henriksson och Mia Edin/Företagsbolaget som via kommunens utvecklingsenhet varit ledare för Handelsprojektet. Gällivare vässar attraktionskraften handeln på stark frammarsch Gällivare vässar attraktionskraften ytterligare. Gemensamma aktiviteter bland handlarna i centrum, ett ökat antal etableringsförfrågningar och en påbörjad upprustning av centrum är starka kort som inspirerar. Handelsutveckling och tillskapandet av en trivsam miljö är högt prioriterat och av stor betydelse för alla som redan bor här, liksom för de som sneglar på att flytta till oss, säger Ulf Hansson, utvecklingschef på Gällivare kommun. Nu är handeln på frammarsch vilket tveklöst stärker Gällivares attraktion, med ökat och diversifierat utbud av arbetstillfällen som positiv följdverkan. Ett trevligt och livfullt centrum har utan tvekan attraktionskraft. En utveckling av handel- och servicesektorn bidrar tillsammans med en fräsch miljö till att öka trivselfaktorn för alla och särskilt yngre generationer, säger Ulf Hanson. I Gällivare centrum pågår sen en tid tillbaka upprustningen av handelsstråket på Storgatan och det externa handelsområdet Malmheden precis utanför centrum, där bland annat nyöppnade Dollar Store finns liksom Coop Forum, som för närvarande gör en omfattande utbyggnad. Det finns ett behov att förnya centrumplanen ytterligare och att bygga ut, modernisera och fräscha upp befintliga fastigheter. Det finns dessutom utrymme för fler handlare. Vi har i dagsläget kontakt med ett flertal större affärskedjor som är intresserade att etablera sig i Gällivare. Några av dom känns heta och skulle bredda handeln ytterligare, säger Ulf. Centrum för handel i inlandet Gällivare har alla möjligheter att bli ett centra för handel i inlandet. Medelinkomsten bland invånarna är i länets toppskikt. Redan i början av förra året så initierade kommunens utvecklingsenhet ett projekt för att stimulera den lokala handeln att samverka. Bland annat har man med gott resultat provat gemensamma och förlängda öppettiderna under helgerna. Inger Nordvall som driver företaget Pennstället berättar med entusiasm hur ett enkelt initiativ gav resultat över förväntan. Vi hade fullt med folk i affären efter stängningsdags som inte bara var inne och tittade utan dom handlade också, säger hon. Även besöksnäringen är en prioriterad del i Gällivares näringsliv och har en stor potential att växa ytterligare i takt med ett ökat utbud av handel och nöje. Här finns tystnaden Turismen till Norrbotten har under de senaste åren ökat och lockar gäster från hela Europa. Våra konkurrensfördelar är framförallt det genuina, lugnet och tystnaden. Sverige är dessutom ett tryggt land att turista i och det gäller inte minst i Norrbotten, och det kunderna efterfrågar kan vi erbjuda här i Gällivare, säger Ulf Hansson. Två andra viktig utvecklingsområden för Gällivare är utökad bäddkapacitet och förbättrade flygkommunikationer. Ägarna till anläggningen på Dundret har expansiva planer där pågående byggprojekt ska utmynna i 5000 nya bäddar år Och fler entreprenörer visar stort intresse att etablera turistisk verksamhet i närheten av Dundret. När det gäller flyget så ska landningsbanan förlängas 20 NÄRINGSLIV I NORR SVERIGE 2009 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Kista Science City 2011

Kista Science City 2011 Kista Science City 211 TRENDRAPPORT KISTA SCIENCE CITY FAKTA Sysselsatta dagtid: 7 Invånare boende: 125 679 Omsättning per anställd: 1 38 kronor (median) Avkastning på kapital: 8,6 % (median) Antal företag

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projekt nya Gällivare Sportcenter

Projekt nya Gällivare Sportcenter Europeiska Energigymnasiet 2010-04-26 Projekt nya Gällivare Sportcenter Johanna Waara & Jenny Fransson Innehåll Inledning.2 Syfte...3 Bakgrund.4 Mål..5 Vision..6 Bilaga 1 1 Inledning Gällivare är ett samhälle

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Skogsindustrins roll i samhället

Skogsindustrins roll i samhället Skogsindustrins roll i samhället med fokus på Stora Enso Kvarnsveden och Stora Enso Skoghall Juni 2006 Svensk skogsindustri i världen Sveriges andelar* av världens 0 2 4 6 8 10 12 Skogsareal % Massaproduktion

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten Fakta om Norrbotten Geografi En fjärdedel av Sveriges yta. Del av det Europeiska Arktis. Sapmi Barents Nordkalotten Östersjön Ca: 250 000 invånare Befolkningstäthet 250 000 invånare fördelat på 100 000

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Bakgrund,45 "Total industri": industrin och företagsnära tjänster (SNI 71-74), nominella förädlingsvärden,4,35

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län Företagsamheten 2012 NORRBOTTENS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Norrbottens län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer