hr&leadership:briefing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR# Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala medier Förhindra negativ spridning i sociala medier i samband med uppsägningar. s. 9 Chefsintervju Så gjorde Fredrik Ruben hälsofrågorna till grunden i en framgångsrik kultur. s.10 Kompetensförsörjning 6 nycklar för att lyckas med simuleringsbaserade utbildningar online. s.16 tema Framgångsexempel: Danisco lyckas med kunskapsdelning genom att börja med kulturen. s. 20 Använd HR&Leaderships nya onlinetjänst som stöd i era utvecklingsprojekt! Som abonnent har du nu tillgång till en helt ny onlinetjänst där du enkelt kommer åt alla nyheter och artiklar ur HR&Leadership. Perfekt för dig som vill söka fram de senaste rönen, faktan och framgångsexemplen inom de projekt som är aktuella för dig just nu. Här hittar du även en rad verktyg som stöttar era interna diskssioner kring angelägna framtidsfrågor. Du kan även ladda ner hela nyhetsbrevet till din läsplatta. Tjänsten hittar du på För mer information kontakta vår kundtjänst på Tema: verktyg för kunskapsöverföring s.18 Effektivare kunskapsöverföring sparar miljoner!. Ulla Folgerö 2013 InsightLab,

2 trender & analys Trend #1 Chief Reason Officers (CRO) nästa nyckelposition i moderna organisationer? Organisationer med ett tydligt mission klarar sig ofta bättre än sina konkurrenter. Tydliga värderingar och en tydlig uppgift attraherar nämligen både medarbetare och kunder. Frågan är på väg att bli så pass viktig att Luis Gallardo, strateg inom området globala varumärken och tidigare Managing Director of Global Brand & Marketing på Deloitt samt författare till boken Brands and Rousers, rekommenderar företag och organisationer att tillsätta en särskild Chief Reason Officer (CRO). En CRO ansvarar för att organisationen fokuserar på sina affärsmål samtidigt som den anpassar sig till en föränderlig omvärld. En bra CRO kan säkerställa att chefer och medarbetare ser sambanden mellan organisationens strategier och övergripande uppdrag och vision. Steve Jobs uppfyllde rollen av CRO på Apple, menar Gallardo, eftersom han gjorde det till en vana att kommunicera Apples kärnvärden och syftet bakom varje enskild produkt till både medarbetare och omvärld. Källa: Forbes; Kommentar: Meningsfullhet ser ut att växa fram som den stora uppgiften för ledare idag. I en föränderlig omvärld med till synes oändliga valmöjligheter för oss individer söker vi det meningsfulla som medarbetare, väljare, privatpersoner och konsumenter. De organisationer som kan erbjuda meningsfullhet och trovärdighet kommer att sticka ut ur det allmänna bruset. Trend #2 Sammanhang och mening avgör medarbetarnas prestationer Susie Cranston (Senior Expert på McKinsey) och Scott Keller (ledare för McKinseys Transformational Change Group) hävdar att det bästa sättet att öka produktiviteten på arbetsplatsen är att hjälpa anställda se mening i sitt arbete. Enligt Cranston och Keller kommer medarbetarnas prestationer automatiskt att förbättras när chefer och ledare ser till att de anställdas känsla av mening maximeras. Deras erfarenheter pekar på tre nycklar för att skapa mening: Förklara hur andra påverkas: hjälp medarbetarna att förstå hur deras arbete och prestationer påverkar olika intressenter: kunder, samhälle, kollegor, aktieägare och sig själva. Involvera medarbetarna i deras eget engagemang: Låt de anställda så långt det är möjligt välja arbete som verkligen betyder något för dem. McKinsey-konsulternas erfarenhet visar att anställda blir långt mer engagerade och ansvarstagande när de själva har valt arbetsområde, projekt och inriktning. Ge belöningar som inte förväntas. Belöna anställda även när de inte förväntar sig att bli belönade, det har nämligen visat sig öka engagemang och arbetsmoral högst påtagligt. Källa: McKinsey Quarterly meaning_quotient_of_work_3055 Kommentar: Denna trend går i samma anda som den första, med tillägget att meningsfullhet är en avgörande orsak till hur vi presterar på arbetet. Att som arbetsgivare fundera över vilken mening man erbjuder sina medarbetare handlar inte längre om något som kan diskuteras enbart på det årliga visionsmötet om framtiden - den är en högst påtaglig och viktig faktor för att skapa resultat och effektivitet i vardagen. Trend #3 Ny teknik forsätter att ersätta mänskliga arbeten Ända sedan den industriella revolutionen tog fart på 1800-talet har teknik både skapat och slagit ut jobb. Under senare år har informationsteknologin accentuerat denna utveckling. Nya jobb skapas samtidigt som många försvinner. Detta är bland annat orsaken till de många situationer av gasa-och-bromsa som organisationer befinner sig i. Hur tekniken påverkar skapandet eller borttagandet av arbetstillfällen går enligt forskare på MIT i cykler. Under många år har ny teknik skapat arbetstillfällen, men enligt MIT-professorn Eric Brynjolfsson är vi dock nu inne i en fas där tekniken snabbt tar bort många jobb. De områden som framför allt påverkas just nu är administratörer, kontorister, butikspersonal, assistenter, kontorister, bankanställda och fabriksarbetare som ersätts av internet shopping, automatiserade kassor, lösningar för banktjänster online, tillverkningsrobotar mm. Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området InsightLab

3 hr&leadership:briefing nr: HR & LEADERSHIP BRIEFING E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Bilden är från ett kafé i Kina där man experimenterar med att ersätta vanliga kypare med robotar. Enligt forskarna inom detta område kommer denna utveckling att fortsätta under flera generationer framåt, de menar att vi kommer att befinna oss i en värld där maskiner och ny teknik kommer att göra mycket av det arbete människor gör idag. Källa: BNET; Kommentar: Denna trend utgör en både spännande och mycket oroande utveckling. Som enskilt företag och arbetsgivare kan det vara frestande att utnyttja rationaliseringsmöjligheterna fullt ut. Frågan är vad som händer om flertalet arbetsgivare agerar likadant? Följden blir naturligtvis en oerhört utmanande omställning där en stor del av befolkningen behöver skolas om, starta eget, flytta eller ta jobb de är överkvalificerade för. Detta är naturligtvis ytterst en fråga för våra politiker, men det finns all anledning för arbetsgivare att fundera över hur människor som blir övertaliga kan övergå i nya värde- och serviceskapande roller, och på så sätt möta de behov hos kunderna som inte alltid tekniken kan täcka. Trend #4 Efter finansiellt, intellektuellt och socialt kapital kommer altruistiskt kapital Altruistiskt kapital är en ny term som ansluter sig till den redan existerande floran av olika typer av kapital som är avgörande för en organisations framgång (finansiellt kapital, humankapital osv). Enligt Nava Ashraf, professor i Negotiations, Organisations and Markets vid Harvard Business School, är altruistiskt kapital värdet av det engagemang hos personalen som bygger på en önskan hos den enskilde medarbetaren att bidra till samhället och göra gott och det finns i varierande grad hos de anställda i en organisation. Enligt Nava Ashraf utgör detta område en viktig grund för människors motivation. Vetskapen om att det egna arbetet, och det organisationen står för och levererar, bidrar till omvärlden på ett positivt sätt, är en mycket viktig källa till mångas engagemang idag. Ashraf uppmanar därför organisationer att tydliggöra, diskutera och visa sina anställda hur deras arbete hjälper andra, vilket bygger deras engagemang och organisationens altruistiska kapital. Källa: Working Knowledge Kommentar: Även denna trend hänger ihop med de två första. Det handlar om meningsfullhet, men också om att summan av det engagemang som finns hos personalen för att göra gott utgör en allt viktigare tillgång för organisationer. Detta kapital är värdefullt för att det kan bidra till att generera fler medarbetaridéer och stöd för förbättringar, innovationer och utveckling, men också för att det attraherar kunder. Kunder blir även de alltmer känsliga för på vilket sätt organistationer drivs och om det finns ett genuint engagamang bakom slogans och välformurade budskap. Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Gabriella Morath och Ylva Munkhammar. Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&Leadership:Briefing 2013 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande omvärldstjänst inom strategisk HR och ledarskap och vänder sig till dig som är personal ansvarig, chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. Förutom 8 delrapporter per år innehåller tjänsten en årlig trendrapport samt ett onlineverktyg (www.hrleadership.se) för att underlätta beslutsunderlag och egna presentationer. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. Varje nummer innhåller även det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. Om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight Lab Inspirationsboxen Enklare vardag Onlinetjänst (www.inspirationsboxen.se) och nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration för en enklare och mer produktiv vardag. InsightGuide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 International Briefing Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business workplace. HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia need to: Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Understanding Generational Intelligence and its impact on the workforce Jeanne Meister and Steve Dahlberg write in the Talent Management Magazine that people are living longer according to the 2010 Census Data. This means that people will stay longer in the Generational intelligence, a new concept in the workforce today, means each generation brings its own view to work, thereby creating opportunities and threats. Baby Boomers and Generation X are the most likely to be unsatisfied and frustrated in their work. The drive shown by new age employees at work can be very intimidating to other generations. Survey: Many find HR being too driven by regulations and rules A recent survey of CEOs conducted by Oracle/ IBM revealed that as many as 40% of respondents felt that HR is too driven by rules and regulations to pay attention to organisational goals and objectives. This is worrisome since HR professionals are expected to also serve as advisors to executives and contribute to the company s strategic development. Michael Moran, Founder and CEO at leadership development firm 10eighty, argues that HR managers need to become more curious about issues outside the immediate HR field in order to be able to contribute as a strategic partner and to be seen as such. This means that HR-professionals A workshop called Building Generational IQ has been developed by the authors to help organisations understand the importance and application of generational intelligence, and how to lead a workforce that spans generations. In order to avoid tension and a decrease in engagement and productivity, organisations need to understand the different generations, what each generation can bring to the table and leverage conflict. Source: Talent Management Be future-focused, open-minded, innovative and inquisitive. Demonstrate expertise about their company its functions, purpose, mission and vision. Assist CEOs with predictive analysis when determining organisational strategy, in order to build a future-ready company. Learn about customers, competitors, opportunities and the business climate in order to offer insightful perspectives when key decisions are made. Source: HR Magazine InsightLab

5 hr&leadership:briefing nr: Getting ready for the big data revolution Big data (collection of data sets too large and complex to process using traditional data processing applications) is poised to take the business world by storm in the years to come. Although managers will always need to practice good judgement when designing business strategy and making key decisions, big data is going to significantly alter the way business is done, contends the legendary professor Erik Brynjolfsson who is also the director of the Center for Digital Business at MIT Sloan School. Top management often has a hard time anticipating and preparing for revolutions such as this In the past HR has used technology to improve capabilities in cloud, mobility and data analytics. This year, the trend is likely to shift to improving performance. The areas of focus will be social business and contingent labour, driven by HR leaders in business insight and innovation, says Marc Havercroft, Leader HRO, Strategy and Solutions, IBM Growth Markets, in an HRM Asia article. Use of contingent talent for business growth and development as against crowd sourcing and co-creative labour will be on the increase in this year. one, and hence many companies are taken by surprise. As a result, they lag behind competitors, lose valuable opportunities, and sometimes even go out of business. The takeaway is that in order to prepare for the big data revolution, top management needs to rethink organisational structures and job roles (with help from HR) to manage realtime 24x7 data and also invest ahead of time in big-data initiatives. Source: MIT Sloan Management Review skepticism-on-the-cusp-of-a-management-revolution/#. URq9DaVEHTp HR Trends what to expect in the year 2013 and beyond With competition for talent being a differentiator in today s corporate world, businesses will now look at HR managers in a new light and encourage them to use technology in their strategies to improve productivity and growth. HR professionals will now have the opportunity to become the thought and change leaders. Source: HRM Asia Why some leaders fail during a recession Alan Denton, Managing Director of The Results Centre (an executive coaching firm), contends that very often companies don t survive recessions because there s a problem with the leadership. Here are the top three reasons why a leader may not be able to lead effectively when an economic crisis strikes: Focusing on the short-term: Often, leaders fail to consider long-term (post-recession) strategies. This short-sightedness, coupled with a lack of vision and not communicating clearly with subordinates can be disastrous. Adopting a bunker mentality: Poor leaders stop observing others during tough times. This prevents them from learning from competitors, both in terms of what to do and what not to do. Not taking any risks: Poor leaders become so preoccupied with cost-cutting and layoffs that they forget to take calculated risks or make smart investments, possibly leading to many missed opportunities. Source: Management Today Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2013 InsightLab 5

6 hr&leadership:briefing nr: Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review trends today: HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal MANAGEMENT- Wall Street Journal ISSUES Wired Workforce features are: Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Four basic principles for corporate sustainability Companies are increasingly realising that sustainability initiatives can lead to innovation. Many such businesses have implemented comprehensive sustainability programmes, including process changes and fundamental business shifts. Here are the four most widely observed sustainability Dematerialise: Companies are sharing, leasing and renting resources whenever possible. This means lower consumption and capital costs, less stress on the planet s resources, and a reduction in the carbon footprint. In his Management-Issues blog, Musings on the World of Work, Wayne Turmel says that the chat feature in the web-meetings tool is one of the most under-utilised. The reasons for using these In a live meeting, people crack jokes, pass remarks, add comments and ask questions and these are what gets people together. A similar occurrence can happen in an online meeting. A chat log would take care of jotting down notes and ensure that nothing gets missed out and these can be referred to later as well. Repurpose: Companies are reusing what they formerly considered waste. This helps them become more innovative and over time, these companies learn to do more with less. Collaborate: Companies that are serious about sustainability are open to collaborative work that benefits all involved parties in some way, be it in the form of lower bills or better efficiency. Restore: Companies are trying to conserve resources to compensate for what they consume. Source: Fast Company How to handle the chat feature in webmeetings? Technology borrowed from intravenous fluid bags gave Reebok the idea to produce their best-selling basketball shoes and the microstructures in the Morpho butterfly s wings inspired Semiconductor Company Qualcomm to produce their revolutionary colour display technology. Wharton Management Professor Martine Haas says that peripheral knowledge can be used in Introverts, new employees and those who do not wish to speak can jot down their questions and comments and insert them during the meeting, at an appropriate time. People who are not comfortable speaking, due to their accents, can write down their questions. You should not let go of the benefits that you derive from this feature, says Wayne. With practice comes ease and comfort. Source: Management-Issues Breakthrough Innovation and its Inspiration the workforce to bring about novel and creative ways to get new ideas. Haas and Wharton doctoral student Wendy Ham say that breakthroughs often happen because of serendipity working on something might inspire something else. The authors identified two ways that peripheral knowledge could result in breakthroughs idea transplantation and perspective thinking InsightLab

7 International Briefing The conditions in which the above two ideas are likely to occur are knowledge stock and knowledge flow. The authors hope that their theoretical analysis has revealed insights into peripheral ideas, how groups should be allowed to express ideas from outside the core task, Nowadays, it seems possible that everything can be done from the comfort of your cell phone, so why not a job hunt asks Eric Swallow in the Mashable Magazine. Swallow shared the results of a study Potentialpark, a Swedish online recruiting research company. The survey showed that although job seekers were regularly using their smartphones in their job search, employers have not yet risen to the challenge of catering to this segment. Job recruiters should adapt to this idea, he says. The survey covered thousands of job seekers and about 700 top employers worldwide. Some of the key findings: 26% of those looking for jobs used their mobile devices to do so Businesses reap significant benefits by adopting organisation-wide transparency measures, argue Don Tapscott and Anthony Williams, authors of Radical Openness: Four Principles for Unthinkable Success. According to the authors, information transparency is imperative for 21st century organisations and not adopting the culture of radical openness can negatively impact an organisation s credibility and image. Tapscott and Williams urge companies to consider the many ways in which business processes can be made more open and accountable at every stage, be it for customers, suppliers, while still keeping a watch on the attention capacity of the group. Source: Wharton cfm?articleid=3180 Survey: Mobile Apps used for recruitment 59% of those looking for jobs, thought they could imagine themselves using their mobile phones to look for jobs online Only 13% of employers provide a mobilefriendly version of their job site. All was not bad news according to the survey. 71% of the employers offered a functioning job search and top expectations among job seekers. There are companies like Orange, PepsiCo and Credit Suisse which have a mobile career site and career app. Orange, a French Communications Company topped this list with its mobile career app. Source: Mashable Radical openness requires a culture of transparency shareholders, software partners, developers, the government and the general public. Transparency usually means different things to each of these constituents and companies must understand these divergent points of view when taking steps to become more open and accountable. Companies that fail to become radically open, pay the price for it, especially in terms of trustworthiness, contend Tapscott and Williams. Source: Forbes Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2013 InsightLab 7

8 Sociala medier Trendbarometern: Kloutpoäng en viktig social faktor eller skapad elitism? Kommande sökfunktionen Graph Search ska ta rekrytering via Facebook till nya detaljerade nivåer HETT Siffrorna på orange bakgrund har börjat dyka upp på både profilbilder och visitkort de senaste månaderna poängen som är tänkt att illustrera en persons eller en organisations inflytande i de sociala medierna. Klout är ett amerikanskt företag som går igenom och mäter användarens genomslag och inflytande i olika sociala nätforum. Poängen, som sätts på en skala mellan 1-100, räknas ut bland annat baserat på antal retweets, likes eller kommentarer individen eller organisationen har på Twitter och Facebook. Poängsystemet har både hyllats och kritiserats där kritikerna menar att det blir en fråga om kvantitet snarare än kvalitet och att antalet likes och kommentarer säger ganska lite om personen ifråga. Däremot har vissa arbetsgivare som värderar medarbetarnas personliga inflytande på omgivningen börjat kika på Kloutpoäng vid sidan av CV och referenser. Det finns dessutom experter inom området som menar att organisationers Kloutpoäng på sikt kan komma att bli hårdvaluta när det gäller talangförsörjning och employer branding. Källor: Facebooks kommande sökfunktion Graph Search har beskrivits som både en LinkedIn-konkurrent och rekryterarens nya bästa vän. Få klick ska ge stora men skräddarsydda och detaljerade sökträffar i det egna eller organisationens kontaktnät på Facebook. Några klick visar vilka av dina Facebookvänner som gillar sushi, Ingemar Stenmark och Västindien. På samma sätt som du kan hitta dina vänners favoritrestauranger inom närmsta kilometern kan du söka fram en komplett lista över personer med specifika kunskaper, egenskaper och kvalifikationer som matchar en utlyst tjänst. Informationen som går att få tag på via sökningarna med Graph Search är förvisso redan idag tillgänglig men att sortera och sålla bland all denna data är i princip omöjligt ur tids- och administrationssynpunkt inte minst i rekryteringssammanhang. Graph Search som i skrivande stund ännu inte lanserats för allmänheten sorterar och sållar automatiskt bland all information varje Facebookanvändare gjort tillgänglig. Detta inkluderar profiler, foton, kommentarer, likes, vänner och övrig information som angivits och gjorts tillgänglig av användaren själv. Graph Search skapar med hjälp av skräddarsydda sökalternativ kompletta listor av i princip vilka faktorer som helst bland dina eller organisationens kontakter på Facebook. LinkedIn ger i dagsläget generellt fler träffar än motsvarande sökningar i betaversionen av Graph Search. Experter menar dock att nykomlingen på sikt har potential att slå jätten i professionella nätverk så länge Facebookanvändarna kompletterar möjliga luckor och informationsglapp i sina profiler. Facebook har därför börjat se över sätt att få användarna att fylla på med mer information. Graph Search kan enklare hitta profiler som matchar organisationens kultur Då sociala medier ofta fungerar som en arena för kontaktskapande och rent varumärkesbyggande är Graph Search däremot tänkt att även fungera som ett slags kulturfilter för rekryteringen online. Genom att översätta organisationens kultur till ett eller flera specifika sökord kommer Graph Search sedan att leta igenom kontakterna efter specifika likes, bilder, profildetaljer och statusuppdateringar eller andra faktorer som på något vis överensstämmer med de angivna sökorden. Mer information om Graph Search och en väntelista till betaversionen finns på https://www.facebook. com/about/graphsearch. Källa: InsightLab

9 hr&leadership:briefing nr: Lär av andras snedsteg: Försäkra organisationen mot negativ informationsspridning online i samband med uppsägningar och nedskärningar KALLT HETT Hantera organisationens alla inloggningar, lösenord och dialoger online med ett och samma verktyg Rykten och skandaler sprider sig snabbt på forum som Facebook och Twitter. Ett enskilt fall med en uppsagd medarbetare som anser sig vara orättvist behandlad kan i värsta fall leda till en social mediestorm, med dålig PR och negativa skriverier som följd. Under 2012 fick vi se ett antal exempel på detta då bland annat en anställd på skivbutikskedjan HMV livetwittrade om sin egen uppsägning från företagets Twitterkonto. Ligg steget före och förebygg i fem steg risken för att enskilda medarbetare sprider negativ information om organisationen online. Experter inom området menar att många organisationer bör se över både sina HR- och sociala mediepolicys då uppsägningar och arbetsgivarens tillvägagångssätt inom dessa sammanhang idag i allt högre utsträckning riskerar att bli en offentlig story. Oavsett sanningshalten i det som sprids online kan informationen i värsta fall leda till starkt negativ PR för organisationen ifråga. Förebygg negativa scenarier med hjälp av fem steg: 1. Minska risken för att organisationens sociala mediekonton missbrukas. Se till att så få anställda som möjligt har tillgång till organisationens lösenord. Använd med fördel verktyg som gör det möjligt att blockera enskilda medarbetares åtkomst till organisationens sociala mediekonton. Se dock till att minst två personer har tillgång till lösenorden, och att alla konton är knutna till en mejladress som tillhör organisationen. 2. Tydliggör organisationens onlinepolicys. Sätt upp tydliga regler för vilka typer av beteenden online som är önskvärda respektive accepterade, och se till att samtliga anställda är medvetna om vad som gäller. Bevaka även löpande vilka juridiska regler som gäller inom området. Håll koll på trender, lägg märke till hur andra organisationer sköter frågan och anpassa om möjligt organisationens policys efter vad som kan komma att gälla framöver. Vad tycker kunderna och allmänheten? Sätt regler som dessa två grupper skulle uppfatta som rimliga ifall någon situation skulle offentliggöras. 3. Förbered en kommunikationsplan. Se till att det finns en handlingsplan för hur organisationen hanterar extern kommunikation kring varje uppsägning ifall situationen skulle komma att uppmärksammas i negativa ordalag i sociala medier. Det behöver inte vara en detaljerad lista med åtgärder, men se till att det finns en grovt utformad mall att utgå ifrån om det skulle behövas. 4. Bevaka löpande HR-relaterade ord länkade till organisationens namn. Sätt upp rutinsökningar som innehåller organisationens namn kombinerat med ord i stil med anställd, uppsagd, anställningsintervju eller nedskärningar. Detta är särskilt viktigt för organisationer som frekvent omnämns i sociala medier. Det blir lättare att upptäcka om medarbetarna sprider rykten online, och kanske dyker det upp ett och annat omdöme från någon som nyligen intervjuats för eventuell anställning. 5. Håll koll på organisationens rykte på jobbsökarsajter och omdömessajter som GlassDoor och Yelp. Många organisationer lägger större vikt vid sin kundrelaterade sociala mediebevakning än att bevaka typiska sidor där egna anställda och jobbsökande generellt håller hus. Håll koll på vad nuvarande och före detta anställda säger om organisationen i dessa typer av forum. Källa: Ett så kallat social media management tool kan förutom att strukturera och automatisera organisationens närvaro i sociala medier även fungera som en slags gatekeeper till organisationens samtliga sociala mediekonton och inloggningar. På så sätt kan enskilda medarbetare vid behov snabbt stängas av från organisationens inloggningar på forum som Facebook och Twitter. Två exempel på denna form av verktyg är Sprinklr och Spredfast. Dessa två står enligt många större organisationer ut från mängden just för sin kapacitet att hantera och koordinera ett större antal konton, kundkommentarer och publiceringar online. Via Sprinklr går det även att med hjälp av sökord sortera ut de mest relevanta svaren bland all respons online, något som är praktiskt i fall då organisationen på kort tid måste hantera stora mängder mentions och tillfrågningar. Mer information om tjänsterna finns på com/ och spredfast.com/. Källa: social_crm/ /toolsto-manage-hundreds-of-socialmedia-accounts?pgno= InsightLab 9

10 MIN ERFAREN- HET SOM CHEF Intervju med fredrik ruben, vd för vitecs affärsomr Hälsotänket blev vår före Fredrik Ruben Kort om Fredrik Ruben och Vitec Software Group Fredrik Ruben är 36 år, utbildad civilingenjör i industriell ekonomi, och bor på Lidingö med fru och två barn. År 2009 blev Fredrik vd för det börsnoterade bolaget 3L System, som bland annat utvecklade system för annonsering i sociala medier köptes bolaget upp av Vitec Software Group och Fredrik är sedan dess vd för Vitecs Affärsområde Mäklare, som består av fyra bolag i Sverige och Norge. Affärsområdet utvecklar affärssystem med mobila funktioner till fastighetsmäklare. Omsättningen är cirka 200 miljoner kronor och antalet medarbetare är ungefär 150. Fredrik är nominerad till Chefsgalans pris för Hälsobefrämjande Ledarskap Fredrik Ruben, vd på Vitecs Affärsområde Mäklare, är nominerad till Chefsgalans pris för Hälsobefrämjande ledarskap Hur ser du på chefens roll? Har den förändrats? Man kan tycka att man kör på i samma gamla spår, men faktum är att det har hänt en hel del. Min pappa var också chef, men han var en helt annan sorts chef. Cheferna förr var det. De gick liksom in i en roll när de kom till jobbet. Min pappa var ju en helt annan person hemma. En del chefer gör nog fortfarande så, men det tror jag är ett stort misstag. Allt är så transparent idag. Kommer jag in ny som chef så kan jag ju vara helt säker på att alla har googlat mig. Jag tvingas stå för den jag är och det som jag har gjort och sagt. Och jag måste vare samma person på jobbet som privat. Hur gör du för att vara en bra chef i vardagen? Jag försöker att vara närvarande och då inte bara på avstämningsmöten, utan också vid fikabordet. Och jag kommunicerar väldigt mycket. Det är väl en del av min personlighet, men jag tycker också att det är extremt viktigt. Och jag kommunicerar med många frågetecken i slutet på meningarna. Hur mår du? Vad tror du? Hur skulle du göra? Vad var det vi kom fram till nu? Vad är vi överens om? Det får folk att tänka till själva och de märker att jag bryr mig och är intresserad av dem och deras åsikter. Samtidigt får jag koll på läget. Trots att vi lever i ett digitaliserat samhälle tror jag starkt på telefonsamtalet och det fysiska mötet. Jag attesterar gärna höga telefonräkningar, mina egna är extremt höga och det tror jag inte är fel. Ibland skulle jag vilja förbjuda e-post. Det skrivs så mycket och så kortfattat. Och det blir så många tolkningar både av det som skrivs och det som uppfattas stå mellan raderna. Många gånger är det rena rama viskleken och det tar både tid och suger energi. Jag försöker också att vara observant på signaler om hur medarbetarna mår. För deras skull visst, men också för verksamhetens skull. När någon ser gråare och gråare ut och stannar senare och senare på jobbet då vädrar jag fara. När någon istället sticker vid lunch och går på Grönan med barnen, ser jag det som ett styrketecken. Då har han eller hon förmodligen läget under kontroll ;) Vad är det bästa du har gjort för att skapa framgång för din organisation? När jag kom som ny vd till 3L System behövde företaget en vändning. Jag upplevde att det inte fanns någon företagskultur. Man hade ingen gemensam identitet. Jag funderade över det här, för jag upplevde att det var ett problem som behövde lösas. Företaget har ingen gruva eller skog fylld med tillgångar. Den enda naturtillgång som vi har är våra medarbetare. Och därför måste vi se till att hålla dem i så bra skick som möjligt, trimma motorerna och få dem att gå så många mil som möjligt. Min egen medicin är att jag motionerar. Det gör att jag orkar mer, jag blir mindre stressad och jag löser många problem när jag joggar. Dessutom är det roligt. Titta på dem du möter i skidspåret. De är trötta, svettiga och snoriga, men de har ofta ett leende på läpparna. Så jag tänkte att friskvård ska bli vår grej. Hälsa ska bli en del av vår kultur och vår gemensamma identitet och det ska leda oss till framgång. Det här var något jag verkligen trodde på, så jag satsade på det och det är det bästa jag har gjort InsightLab

11 åde Mäklare hr&leadership:briefing nr: tagskultur FREDRIKS BOKTIPS! Huvuddragen i Fredrik Rubens hälsosatsning Uppstartsfas med information och utbildning Det började med att alla 90 medarbetare begav sig till Storhogna i Vemdalsfjällen. Där berättade Fredrik hur han hade tänkt och varför han ville satsa på personalens hälsa. Han var tydlig med att han tyckte att det här var viktigt och han hymlade inte med att syftet i slutänden var att tjäna pengar. Men alla positiva bieffekter var förstås välkomna. På plats Johan Holmsäter, mest känd som grundare till Friskis och Svettis. Han utbildade alla i hur kroppen fungerar och hur träning och matvanor kan kopplas till hälsa och prestationer i arbetet. Sedan fick alla prova på olika träningsprogram och genomgå frivilliga hälsotester. Årliga hälsotester Varje år har alla medarbetare chansen att genomgå ett hälsotest där man bland annat mäter vikt, längd, blodtryck, syreupptagningsförmåga, rörlighet och styrka. Individuell hälsocoachning Alla medarbetare får individuell hälsocoachning, som hjälper dem att sätta upp mål och hitta former för att förbättra sin hälsa. Och det kan skilja väldigt mycket från person till person. Den som väger för mycket och har svårt att böja sig till golvet kanske får rådet att börja promenera på lunchen, medan den som tävlar i iron-man kanske råds att prova meditation. Medarbetardrivna hälsoinitiativ Fredrik har varit mån om att engagera medarbetarna och att uppmuntra dem att ta egna initiativ till gemensamma hälsoaktiviteter. Och ett par gånger i månaden brukar det vara något upptåg på gång. Den som vill dra igång något kan vid behov få hjälp av en extern projektledare. Men oftast är konceptet väldigt enkelt, som på tisdag träffas alla som vill och springer en runda på Djurgården. Principen är liten budget och få regler. Och vill familjen eller någon kompis hänga med så går det oftast jättebra. Det som lockar flest deltagare är de aktiviteter när någon kollega föreläser om något eller håller i en prova-på-lektion och det kan vara allt från vallningsteknik och längdskidor till kickboxning, yoga eller simhopp. Undanröjer hinder När man frågade medarbetarna vilket som de upplevde som det största hindret för att träna på lunchen blev svaret att det var jobbigt att ta med sig handduk till jobbet. Då köpte man helt sonika in en tvättpelare och 40 handdukar och så var det hindret undanröjt. Alla medarbetare uppmanas också att ha sina gamla löparskor på jobbet. Då kan man aldrig skylla på att man har fel skor för en lunchpromenad. Och så har alla var sitt träningsskåp på kontoret. Hälsotänket genomsyrar allt För att hälsosatsningen verkligen ska bli en del av företagskulturen och en gemensam identitet så genomsyrar den allt som görs i företaget. Den finns med som en viktig del i medarbetarsamtalen, man tar upp den i årsredovisningen och i marknadsföringen och man anordnar kundevent med hälsotema. En flexibel attityd Det är inte alltid så lätt att hinna träna när man till exempel har små barn som behöver lämnas och hämtas i skola och på dagis. Men på Affärsområde Mäklare är det helt okej att droppa in sent, ta långlunch eller smita tidigt för att man ska hinna träna. Fredrik visar hellre sin uppskattning till den som har varit på morgonpasset på gymmet än till den som suttit framför datorn sedan klockan sex. Respekt för alla Syftet med hälsosatsningen är inte att göra alla till elitidrottare. Syftet är snarare att flytta hela kollektivet en procent i rätt riktning. Och oavsett vilken hälsostatus du har så ska du självklart mötas med samma respekt och ha samma karriärmöjligheter. Som någon har påpekat Rökare är också människor bara inte lika länge tyvärr. Men i praktiken är det nog så att de som inte gillar att ha hälsan som ett tydligt fokus, i längden inte kommer att trivas utan söka sig någon annanstans. Och de nya som söker sig till företaget gör kanske det just för hälsans skull. WAIT: The Art and Science of Delay av Frank Partnoy Mår du dåligt för att du skjuter upp dina beslut? Gör inte det. De bästa besluten är de som fattas långsamt - helst i allra sista sekunden. Det menar den amerikanska författaren och forskaren Frank Partnoy och går därmed rakt emot strömmen när det gäller synen på beslutsfattande. Fördelen med att skjuta upp besluten, att vänta, är enkel, menar Frank Partnoy. Tiden mellan presentationen av problemet och beslut om lösningen blir längre, och vi hinner bearbeta all väsentlig information bättre. Faktum är att vår hjärna arbetar med problemen även när vi inte tänker aktivt på dem. Vi är fenomenala omedvetna multitaskare och det gäller helt enkelt att maximera sin omedvetna bearbetning av problemen, säger han. Men ett viktigt första steg i beslutsfattande enligt Frank Partnoys recept är att definiera vilken tid man har på sig innan beslutet måste vara fattat. Först därefter kan man vänta till sista sekunden innan man bestämmer sig. Det fungerar inte att bara skjuta problemen framför sig. Källa: InsightLab 11

12 Svenska framgångsexempel Karlskoga lasarett får kvalitetspris Karlskoga lasarett har som första sjukhus i Sverige fått utmärkelsen Svensk Kvalitet Priset delas ut av Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. Enligt juryn präglas lasarettet av ett ledarskap med engagemang för kvalitet. Sjukhuset driver ett systematiskt förbättringsarbete med hög delaktighet och med patienterna i fokus. Jag känner mig mycket stolt. Den här målmedvetna resan startade redan för fjorton år sedan. Vi hade aldrig kunnat komma till den nivå vi är idag om inte alla chefer och medarbetare varit med på tåget, säger Lena Adolfsson, sjukhusdirektör på Karlskoga lasarett. Framgångarna beror enligt henne på att man har skapat en kultur med gemensamma värderingar där alla tar ansvar och jobbar mot samma mål. Man arbetar systematiskt med att förbättra patientsäkerheten och arbetsmiljön. Vi har bland annat som mål att inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden. Hösten 2012 hade vi en procent anlagda trycksår. Nationellt ligger den siffran på 15 procent, berättar Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef. Källor: Karlskoga lasarett prisades av kungen, Nyheter 2013, Karlskoga lasarett, Örebro läns landsting, Om-lasarettet/Nyheter/2013/Karlskogalasarett-prisades-av-kungen/; Karlskoga lasarett prisat för sin höga kvalitet, Vårdförbundet, , https:// Webbnyheter/2013/Januari/ Fintkvalitetspris-till-Karlskoga-lasarett/ Korsnäs utbildar cheferna i förändringsledning Pappersbruket Korsnäs, som nyligen har slagits samman med Billerud, har under de senaste åren genomfört en utbildning i förändringsledarskap. Enligt HR-direktör Ulrika Spåls var förändringsbenägenheten ganska låg inom organisationen, delvis på grund av negativa erfarenheter från tidigare förändringsprojekt. Lösningen blev en utbildningssatsning för att göra företagets chefer till förändringsledare. Utbildningen har bestått av tolv utbildningsdagar under drygt två år. Teori och praktik har varvats. Alla 170 chefer, inklusive ledningsgruppen, har deltagit. Utbildningen har medvetet genomförts i korsfunktionella grupper där man också har blandat olika hierarkiska nivåer. Koncernledningen har därför utbildats i samma grupper som linjechefer. Det har lett till många roliga och givande, och ibland också frustrerande, diskussioner. Det kan vara ganska olika vad olika medlemmar i gruppen tycker är relevant att prioritera, till exempel när det gäller operativt kontra strategiskt arbete, säger Ulrika Spåls till tidningen Personal & Ledarskap. En fördel med att genomföra utbildningen under en längre period är att cheferna har kunnat pröva de metoder de har lärt sig, mellan utbildningstillfällena, för att utveckla sitt förändringsledarskap. Källa: Från traditionell chef till förändringsledare, Personal & Ledarskap, januari 2013, Ulrica Ambjörn, Arbetsgivarring har gjort Strömstads kommun friskare Strömstads kommun hade i början av 2000-talet problem med höga sjukskrivningstal och många långtidssjukskrivna. Personalchefen Tomas Nyman insåg att något behövde göras. Under åren som gått sedan dess har en lång rad åtgärder genomförts. En viktig del av de många satsningarna är ökad intern rörlighet och möjlighet att prova på olika jobb. Kommunen har skapat en arbetsgivarring tillsammans med åtta privata företag samt Arbetsförmedlingen. Därmed har man kunnat hjälpa medarbetare att byta tjänster, från till exempel äldreomsorg till reception, eller från affär till restaurang eller kommunal tjänst. Cheferna har också utbildats för att vara mer tillgängliga och i att stötta kompetensutveckling och intern rörlighet. Det goda med vårt läge nära Norge är att vi har en blomstrande handel och servicenäring. Det ger personalen en chans att pröva på andra jobb, och vi är öppna för att de får tid att testa för att göra rätt val, säger personalchef Tomas Nyman. De senaste tio åren har sjukfrånvaron sjunkit från 9 till 4,5 procent. Färre är långtidssjukskrivna, personalrörligheten har ökat och allt fler arbetar efter pensionen. Enligt Tomas Nyman är ständiga uppföljningar viktiga för att hålla igång arbetet. Resultaten presenteras regelbundet för alla arbetslag så att medarbetare och chefer kan se vad de behöver jobba med. Källa: Högt i tak ger ett friskare Strömstad, Arbetsmiljöforskning.se, , arbetsmiljoforskning.se/rehabiliteringstrappa/högt-i-takger-friskt-strömstad InsightLab

13 hr&leadership:briefing nr: ABB stärker samarbetet med Mälardalens högskola ABB har nyligen stärkt sitt samarbete med Mälardalens högskola. Enligt ett nytt avtal ska studenter erbjudas 40 examensarbeten på ABB varje år och 50 sommarpraktikplatser. Genom samarbetsavtalet med ABB ökar vi studenternas anställningsbarhet och kvaliteten på våra utbildningar ytterligare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya forskningsprojekt, säger Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola. För ABB är målet att få tillgång till rätt kompetens. Parterna samarbetar sedan tidigare, främst inom olika forskningsprojekt. ABB och Mälardalens högskola kommer också att samarbeta för att öka barns och ungdomars intresse för teknik, bland annat genom gemensamma besök på gymnasieskolor. Källa: ABB träffar avtal med högskola, Elisabeth Vene, Ingenjörskarriär, , Genusarbete ökar lönsamheten på Hälsinglands Sparbank Anders Thorson, vd på Hälsinglands Sparbank, gick på ett seminarium om genus. En genomgång visade att de mest framgångsrika företagen på Fortune 500-listan var de som hade flest kvinnor i ledningen. Anders Thorson bestämde sig för att det här skulle banken satsa på. Från början visste han inte hur, men så fick banken möjlighet att delta i ett forskningsprojekt om genusmedvetet ledarskap. Tipset är att ta hjälp från början, säger Anders Thorson till tidningen Arbetet. Totalt har sex utbildningsdagar genomförts för cheferna och även en utbildningsdag för övriga anställda. Medarbetarutbildningen ingick inte i forskningsprojektet men har varit Vitt ljus på United Spaces Kontorshotellet United Spaces i Stockholm har satsat på ljus vitt ljus och en blandning av olika ljusmiljöer. Tanken är att de som arbetar i kontorshotellet ska bli piggare och prestera bättre. Tvärtemot vad man kan tro är ljussättningen, som baseras på LEDlampor, också energieffektiv. Vi vill ligga i framkant när det gäller en god arbetsmiljö, och där kommer belysningen in som en viktig komponent, säger Eva von Wernstedt, vd på United Spaces. värdefull för banken. En skillnad efter utbildningarna är att företagskultur och attityder har förändrats. Förut sökte framför allt männen sig vidare i hierarkin. Nu har ledningen sett att kvinnliga anställda också är intresserade av nya roller, men att deras intresse inte har uppmärksammats tidigare. Resultatet av genusarbetet är ökad effektivitet och fjolåret var det mest lönsamma någonsin i bankens historia. Men vet du, nu tycker jag nästan den största vinsten är klimatet och att allas kompetens tas till vara. Människosynen, rättvisan och allas lika värde, säger Anders Thorson. Källa: Bättre arbetsklimat, ökad vinst, Arbetet, , Enligt henne påminner det vita ljuset mer om dagsljus. Ljussättningen uppskattas också av de som arbetar på kontorshotellet. Tidigare funderade jag inte så mycket över ljuset, mer än att det var irriterade när lysrören flimrade. Men här är det tydligt att jag mår bättre och blir piggare, ljuset har helt klart en större betydelse för min arbetsmiljö än jag tidigare insett, säger kommunikationsstrategen Anna Malmsten på Vesir AB. Källa: Piggare med vitt ljus, Arbetsliv/Prevent, , Ljus-och-seende/Piggare-med-vitt-ljus/ Centiro Solutions gratulerar misstag Niklas Hedin, vd på Centiro Solutions i Borås, vill inte ge negativ feedback. Istället gratuleras medarbetare som misslyckas i jobbet. Vi hyllar personer som gör fel och gratulerar dem. Vi försöker alltid se vad vi lärt oss. Det är ingen lärandeprocess om man inte gör fel, säger Niklas Hedin till tidningen Entreprenör. Enligt Niklas Hedin är det viktigt att alltid utgå ifrån att det sällan blir rätt vid första försöket. Misslyckande är bara skillnaden mellan en uppsatt målbild och utfallet. Medarbetare som misslyckas välkomnas in i den informella misstagsklubben. Företaget har också något de kallar för daily standup där medarbetarna står upp och pratar i ca fem minuter varje dag om det arbete som pågår. Det är ett bra sätt att både skapa teamkänsla och prata om misstag. Jag har stöd av forskning när jag hävdar att om man får negativ feedback behövs det fem till nio positiva upplevelser för att komma tillbaka till noll. Skäller man på folk slår man ihjäl viljan att göra misstag, säger Niklas Hedin. Centiro Solutions, som tillverkar programvara för varulogistik, har flera gånger placerat sig i toppen bland Sveriges bästa arbetsplats och hamnade 2012 på åttonde plats bland de bästa arbetsplatserna i Europa, enligt institutet Great place to work. Källa: Här sågas inte personalens tabbar, , Tidningen Entreprenör, se/i_praktiken/har-sagas-inte-personalens-tabbar_ html 2013 InsightLab 13

14 arbetsrätt Nyheter & fördjupning Nyheter på arbetsmarknaden Fördjupning: Arbetstagarrepresentanter de anställdas möjlighet till insyn Utredning om inhyrning och företrädesrätt till återanställning En särskild utredare har tillsatts av regeringen för att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer, där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd ( LAS ). Syftet med undersökningen är att klarlägga om, och i så fall hur, företrädesrätten påverkas. Enligt LAS har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist, företrädesrätt till återanställning under en tid av nio månader efter det att anställningen avslutades, förutsatt att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt tolv månader. Rätten till återanställning gäller dock endast när en nyanställning görs, och inte när arbetsgivaren väljer att säga upp arbetstagare och istället hyra in personal. I vissa fall kan det dock anses vara ett brott mot reglerna om företrädesrätt till återanställning att hyra in personal istället för att återanställa tidigare anställda. Detta är fallet om ett otillåtet kringgående av företrädesrättsreglerna anses ha förekommit. Utredningen, som ska genomföras i dialog med arbetsmarknadens parter, ska redovisas senast den 31 januari Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation ( LSA ) syftar till att genom styrelserepresentation ge de anställda insyn i och inflytande på företagets verksamhet. Enligt lagen har de anställda i bl.a. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som sysselsätter minst 25 anställda rätt att utse arbetstagarrepresentanter till företagets styrelse. Till skillnad från övriga ledamöter, som i regel utses av bolagets eller föreningens stämma, fattas ett beslut om arbetstagarrepresentation av en lokal arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företaget. Som utgångspunkt ska arbetstagarrepresentanterna utses bland de anställda i företaget. Dock kan facket istället välja att utse en extern representant, exempelvis en lokal ombudsman för uppdraget. Detta är dock inte särskilt vanligt. Ansvar Arbetstagarrepresentanterna är enligt aktiebolagslagen i princip jämställda med de av stämman utsedda ledamöterna och suppleanterna. Som ledamot av företagets styrelse deltar alltså arbetstagarrepresentanten med samma ansvar som övriga ledamöter i de beslut som styrelsen fattar rörande bl.a. företagets organisation, ekonomi och förvaltning. Detta innebär således att även arbetstagarrepresentanter omfattas av aktiebolagslagens regler om styrelseledamöters ansvar, vilket innefattar både ett personligt betalnings- och skadeståndsansvar och i vissa fall även ett straffrättsligt ansvar. Lojalitets-, aktivitets- och tystnadsplikt En styrelseledamot har en lojalitetsplikt mot företaget och är skyldig att handla för att främja bolagets intressen. Av lojalitetsplikten följer också en tystnadsplikt för ledamöterna i fråga om bolagets angelägenheter och förhållanden som kan vara skadliga för bolaget om de skulle röjas. Plikterna är desamma för arbetstagarrepresentanter som för övriga styrelseledamöter. Eftersom en arbetstagarrepresentant samtidigt är fackligt förtroendevald och har till uppgift att informera sitt fackförbund om viktiga händelser kan dock arbetstagarrepresentanten hamna i en intressekonflikt. Hur en sådan ska hanteras bör vara en fråga för styrelsen att ta ställning till med beaktande av företagets behov av sekretess å ena sidan och de anställdas intresse av att fortlöpande hållas underrättade om verksamheten å andra sidan. Arbetstagarrepresentantens potentiella skadeståndsansvar i egenskap av styrelseledamot utgör den yttersta gränsen för ansvaret för röjande av information som är skadlig för bolaget. Jäv Utöver de jävsregler som gäller för styrelseledamöter enligt aktiebolagslagen omfattas arbetstagarrepresentanter av ytterligare jävsbestämmelser. En arbetstagarrepresentant får i regel inte delta i beslut som gäller förmåner till de anställda. Vidare följer det av LSA att en arbetstagarrepresentant bl.a. är förhindrad att delta i frågor som rör kollektivavtal, stridsåtgärder och andra frågor där en facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan strida mot företagets. Att tänka på Som arbetsgivare bör man vara medveten om de anställdas rätt till styrelserepresentation och vad denna rätt innebär för både företagsledningen och de utsedda ledamöterna. En arbetsgivare eller en arbetstagarorganisation som bryter mot LSA kan bli skadeståndsskyldig. Det kan också antas att arbetstagare utsedda till arbetstagarrepresentanter är obekanta med innebörden och omfattningen av styrelsearbetet och det personliga ansvaret det medför. För att underlätta styrelsearbetet kan således arbetsgivaren ha ett intresse av att de utsedda arbetstagarrepresentanterna får relevant utbildning för sitt uppdrag. Slutligen kan även nämnas att lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen även är tillämplig på arbetstagarrepresentanter och att arbetstagarrepresentanten därmed ha rätt till betald ledighet för att sitta i styrelsen InsightLab

15 hr&leadership:briefing nr: Rättsfall från Arbetsdomstolen AD 2013 nr 6 Fråga om tillämpligt kollektivavtal vid verksamhetsövergång Målet rörde övergång av verksamhet från ett företag som var bundet av både ett lokalt och ett centralt kollektivavtal. Det lokala kollektivavtalet innehöll vissa avvikande regler jämfört med det centrala kollektivavtalet, men var en tillåten anpassning av det centrala kollektivavtalet. Företaget sålde rörelsen genom en s.k. verksamhetsövergång till ett annat företag. Företaget som köpte rörelsen var bundet av samma centrala kollektivavtal som det säljande företaget. Frågan var ifall det köpande företaget nu blivit bundet även av det lokala kollektivavtalet. AD inledde med en redogörelse för reglerna i 28 MBL angående vad som händer med kollektivavtal i samband med verksamhetsövergångar: Om både säljare och köpare är bundna av kollektivavtal fortsätter avtalsbundenheten som tidigare. Om bara säljaren är bunden av kollektivavtal, men inte köparen, övergår säljarens kollektivavtal till köparen om det inte sägs upp innan övergången. Oaktat uppsägning måste den nye arbetsgivaren, under ett år från en verksamhetsövergång tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som gällde hos den tidigare arbetsgivaren (den s.k. ettårs-regeln). Om köparen däremot redan är bunden av ett kollektivavtal som kan tillämpas på verksamheten som går över sker ingen övergång av kollektivavtalet. AD konstaterade, att det inte tidigare har prövats vad som händer med ett lokalt kollektivavtal i en situation som den aktuella. AD resonerade med utgångspunkt i ordalydelsen i 28 MBL samt det bakomliggande EU-direktivet (det s.k. Överlåtelsedirektivet). AD:s slutsats blev att det köpande företaget inte var skyldigt att tillämpa det lokala kollektivavtalet som gällt hos säljaren. Vinges kommentar: Domen klargör att 28 medbestämmandelagen ska tolkas strikt. Ett verksamhetsköpande företag med samma centrala kollektivavtal som säljaren blir alltså inte bundet av säljarens eventuella lokala kollektivavtal, i vart fall inte om det lokala kollektivavtalet har en anknytning till det centrala kollektivavtalet. AD 2013 nr 4 Fråga om tillämpning av LAS på delägare En person som arbetade på ett mindre företag blev uppsagd från sin anställning. Företaget hade tidigare ägts till hälften av honom själv och till hälften av företagets VD. Vid uppsägningen hade ägarförhållandena ändrats. Företaget ägdes då i sin helhet av ett annat bolag. Detta bolag ägdes i sin tur av ett flertal ägare, bland andra de ursprungliga ägarna av dotterbolaget. Frågan var om personen som sades upp haft en sådan företagsledande eller liknande ställning att LAS inte skulle tillämpas på honom. AD konstaterade, att det i mindre företag typiskt sett inte kan finnas mer än en person med företagsledande ställning. Det aktuella företaget hade ca åtta anställda, vilket i sig talade för att bara VD:n var undantagen från LAS. AD ansåg dock, att bolagets ursprungliga hälftenägare i praktiken hade haft samma inflytande i företaget även efter ägarförändringen. Han och VD:n hade arbetat självständigt sida vid sida utan arbetsledning från den andre. Sammantaget, och trots att företagsledarundantaget ska tillämpas restriktivt, kom AD fram till att det var tillämpligt i detta fall. Personens anställning omfattades alltså inte av LAS. Vinges kommentar: Avgörande för om företagsledarundantaget är uppfyllt är hur företagsledningen organiseras och utövas i praktiken. Det är visserligen mycket ovanligt, men även i mindre företag kan faktiskt flera personer vara undantagna från LAS. Nyheter på arbetsmarknaden Genomförande av sanktionsdirektivet Den 31 januari 2013 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU-direktivet, om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (sanktionsdirektivet). I lagrådsremissen, som enligt regeringen kommer att främja legitim arbetskraftsinvandring till Sverige, föreslås bland annat ett straffrättsligt ansvar för arbetsgivare som har tillståndslösa anställda. Vidare föreslås, att det ska införas en lagstadgad rätt för utlänningar som saknar rätt att vistas i Sverige att erhålla lön och annan ersättning för utfört arbete. Om en tvist avseende ersättningen uppstår ska det presumeras att lönen motsvarar den lön som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen och att tre månaders heltidsarbete har utförts. Detta innebär att den som påstår att anställningsförhållandet varat för en kortare, eller längre, tid har bevisbördan för detta. Det föreslås även att ett särskilt ansvar ska införas för uppdragsgivare och uppdragsgivare i tidigare led till arbetsgivare som har tillståndslösa anställda. Under vissa förhållanden ska dessa bli subsidiärt ansvariga i förhållande till arbetsgivaren (underentreprenören) för lön och annan ersättning till tillståndslösa anställda hos arbetsgivare som arbetar inom underentreprenaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Samarbetspartner Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer InsightLab 15

16 kompetensutveckling 6 nycklar för att lyckas med breda simuleringsbaserade utbildningar online När några av Amerikas största vårdserviceföretag skulle implementera ett nytt system för elektroniska patientjournaler stod de inför en stor utmaning. Hur ska vi på bästa sätt träna och lära våra anställda det nya systemet? Svaret blev en simuleringsbaserad onlineutbildning. Den initiala analysen av organisationerna identifierade fyra kritiska områden för en framgångsrik lansering: engagerade ledare och chefer; slutanvändarnas förmåga att använda systemet; möjlighet att mäta resultaten samt processer för att upprätthålla, trimma och vidareutveckla systemet. Implementeringen av systemet gjordes i två steg. I det första steget utbildades läkare i att lära sig hantera elektroniska patientjournaler. I detta steg förfinades simuleringen inför den slutgiltiga lanseringen bland övrig berörd vårpersponal.lärdommarna från detta projekt visar på sex nycklar för att nå framgång med denna typ av implementeringar. Korta utbildningsblock Alla har idag mindre tid till sitt förfogande, varje moment i onlineutbildningen måste vara lättillgänglig och ta högst 15 minuter att genomföra. Utbildning som speglar verkligheten Om arbetsflödet i simuleringen inte är flödet som används i verkligheten så riskerar hela satsningen att misslyckas. Utbildningar och simuleringar måste vara konsistenta med den praktiska verkligheten, först då kan lärandet bli trovärdigt och meningsfullt. Roll-anpassat Utbildningen och simuleringar måste vara inriktade mot de olika specifika roller som berörs. På så sätt möjliggörs både mer specifik träning och en precis utfallsuppföljning. Arbetsuppgift-centrerat Koppla ihop rollen med de beteenden och konkreta handlingar som leder till rätt kompetens och resultat. Den så kallade 80/20-regeln kan användas här. Sträva efter att simulera och träna de 20 procent som åstadkommer 80 procent av resultaten och stöd resterande 80 procent med annat online material såsom korta videor och podcasts. Ständigt aktuellt Överväg en uppdateringsstrategi som möjliggör borttagandet av föråldrade utbildningsmomemt och simuleringar. En fördel med korta modulebaserade simuleringar är att de lätt kan bytas ut. Mobilt Utgå redan initiialt från att skapa en mobil lärandemiljö. Varje utbildningsdel och simulering bör vara åtkomliga när användaren så önskar och via en mängd olika plattformar. Källa: Driving the transition to electronic health records, Training & Development, November InsightLab

17 hr&leadership:briefing nr: Vanliga misstag vid successionsplanering, och hur kan de undvikas Succesionsfrågan är idag högaktuell i många organisationer. Arbetet är komplext och innehåller många utmaningar. Rothwell & Associates, mångåriga experter inom området, har i en rapport sammanfattat de vanligaste fallgroparna och hur de bäst kan hanteras. Misstag # 1: Att utgå ifrån att framgång på en nivå kommer att garantera framgång på högre nivåer. En individs framgång på en nivå är ingen garanti för framgång på högre ansvarsnivåer. Anledningen är enkel: den kompetens som krävs för framgång på varje nivå är högst olika. Därför är det viktigt att noggrant analysera vilka kvaliteter som krävs för att lyckas på nästa ansvarsnivå. Misstag # 2: Man antar att högre chefer är bäst på att avgöra vilka som är mest lämpliga för befordran. Detta är definitivt inte alltid sant. Chefer är bara människor de också och ser ofta till sin egenytta när befordringar ska göras. Deras egen situation kan exempelvis påverkas negativt om någon av deras bästa medarbetare befordras. Vidare har många chefer en tendens att bedöma andra utifrån sina egna kvaliteter och personlighetsdrag vilket gör att de ofta missar personer med andra kvaliteter, personer som inte liknar dem själva. För att komma runt dessa tendenser krävs mer objektiva och neutrala utvärderingar och processer, där befintliga chefer kanske inte ens har sista ordet. Misstag # 3: Befordringar betraktas som belöningar. Många har fortfarande inställningen att befordringar är en belöning för lång och trogen tjänst. Detta kan leda till en förväntan både hos den som vill bli befordrad och en tendens hos de som tillsätter att belöna trotjänare. Men moderna organisationer måste mer än tidigare har rätt person på rätt plats, vilket gör att belöningssinslaget behöver minimeras. Det finns ofta andra och bättre sätt att visa uppskattning till organisationens trotjänare. Ett effektivt sätt att öka medvetenheten kring denna fråga är att objektivt tydliggöra vilka kvaliteter och kompetenser som krävs för varje högre befattning. Misstag # 4: Otålighet en vilja att göra för mycket för snabbt. Den starka resultatorientering som råder i många organisationer idag betonar snabba resultat. Erfarna ledare vill ofta se snabba resultat av successionsarbetet. Det är inte alltid realistiskt. Det är ofta klokare att genomföra systematiska åtgärder i en stegvis sekvens, antingen uppifrån eller med början i vissa divisioner eller avdelningar med störst behov. Misstag # 5: Att inte ägna tillräcklig tanke åt vad programmet ska kallas. Som alla marknadsförare vet är varumärket avgörande för hur något uppfattas. Olika namn väcker olika associationer. Några vanliga begrepp är ledarutvecklingsprogram, Human Capital Management-program eller talang-programmet och high potential program. Välj ett namn som stämmer överens med de signaler ni vill sända till organisationen. Misstag # 6: Att utgå ifrån att alla vill bli befordrade. Alla vill inte bli befordrade. Detta av olika skäl. För många handlar det om att kunna behålla en livssituation där familj, egna intressen och arbete går att kombinera. Många har dessutom sett hur chefers roll har blivit allt mer krävande i bantade och slimmade organisationer. Priset för avancemang anses då för högt. Andra skäl kan vara ökade krav på resor eller en mer utsatt offentlig exponering. Därför är det oklokt att anta att alla vill ha en befordran. Ta reda på vad aktuella kandidater vill. Av den anledningen jobbar allt fler organisationer idag med program, både för dem som vill nå höga positioner och för dem som ser sin utveckling i andra termer. Källa: Ten Key Steps to Effective Succession Planning, William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Rothwell & Associates; Ten_KeySteps_in_SuccessionPlanning.pdf Raporten Ten Key Steps to Effective Succession Planning av William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Rothwell & Associates. Går att ladda ned via: halogensoftware.com/files/pdf/ whitepapers/ten_keysteps_in_ SuccessionPlanning.pdf 2013 InsightLab 17

18 TEma verktyg för kunskapsöverföring Ulla Folgerö Kort om Ulla Folgerö Ulla Folgerö har arbetat som konsult och utbildningschef i 30 år. På 90-talet var hon med och grundade det börsnoterade IT-företaget Alfaskop startade Ulla företaget Mentens AB, där hon idag är VD. Mentens har specialiserat sig på intern kunskapsöverföring och arbetar enligt en strukturerad metod, IK-processen, som man själv har tagit fram. Metoden fungerar för alla yrkeskategorier, även specialister med en stor andel tyst kunskap. Mentens hjälper också medelstora och stora företag att bygga upp egna utbildningsavdelningar och akademier. Du kan läsa mer på där du också hittar Ullas blogg. Expertintervju med ulla folgerö på mentens Med effektivare kunskapsöverföring kan man ofta spara miljonbelopp! De flesta av dagens organisationer är utsatta för stenhård konkurrens och att kunskap är en av de allra främsta konkurrensfaktorerna det är alla överens om. Men då arbetskraften blir allt mer lättrörlig och då många dessutom går i pension under de kommande åren, finns det en uppenbar risk att våra företag dräneras på värdefull kompetens. Tyvärr är det inte särskilt vanligt cheferna har en strukturerad metod att luta sig mot när viktiga medarbetare ska sluta och det är alarmerande. Detta säger Ulla Folgerö, vd för Mentens och specialist på kunskapsöverföring. När man ska anställas får man ofta genomgå ett batteri med olika intervjuer, lämplighetstester och kanske även rollspel. Sedan jobbar man i många år och bygger upp kunskap och erfarenhet, som är viktig för organisationen. När man sedan ska sluta får man i bästa fall ett avslutssamtal, konstaterar Ulla. Beredskapen är låg Idag är många organisationer rejält slimmade och anser sig inte ha råd med flera specialister inom samma område, vilket har gjort oss mer beroende av dem. Nu kommer många specialister att gå i pension de närmsta åren och trots att det inte borde komma som någon överraskning är det faktiskt många som inte har planerat för detta. Plan B blir istället att hyra in de blivande pensionärerna som konsulter. Men det är knappast en långsiktig lösning. Alternativet (för de som har råd) blir att anställa en ny person som får gå omlott med den som ska sluta. Men det kan ta lång tid, speciellt då det ofta till stor del handlar om tyst kompetens, som inte finns dokumenterad. Upp till ett halvår med dubbla löner är inte ovanligt. Och summan uppgår ofta till hundratusentals kronor och med flera avgångar pratar vi om miljonbelopp. Men med en välstrukturerad metod och tydliga tidsatta mål, kan man effektivisera kompetensöverföringen rejält och därmed spara stora summor, erfar Ulla. I dagens slimmade organisationer blir specialisterna fler och andelen tyst kunskap allt större. För Insightlabs läsare delar Ulla Folgerö här med sig av sina erfarenheter kring vad som är viktigt för att lyckas med kunskapsöverföringen och därmed behålla organisationens konkurrenskraft. Ulla Folgerö: 9 råd för att lyckas med kunskapsöverföringen 1. Krångla inte till det med att försöka hitta en metod som löser allt för alla. Olika metoder passar olika individer och olika situationer olika bra. Ha därför gärna flera initiativ på gång för att skapa en kultur för kontinuerlig kompetensöverföring. Det kan till exempel vara kompetensnätverk, interna akademier och mentorprogram tillsammans med en metod för att tanka nyckelkompetenser. Vi tror på mångfald och en process som lever och tar vara på det som är aktuellt för framtiden, samtidigt som man kan stryka kunskap som blivit inaktuell, säger Ulla. 2. IT-stöd är fantastiskt, men det räcker inte. Och det svåra är ofta inte att hitta en bra teknisk plattform, utan att få medarbetarna att använda den och införliva den i kulturen. I slutet av 90-talet jobbade jag i IT-branschen och Halleluja! bara man installerade ett intranät så var frågan om kompetensöverföring fixad! Det var IT-branschens och även en stor del av forskningens budskap, men så blev det såklart inte. All tyst kunskap går ju inte att skriva ned och ju större system, desto svårare blir det att hitta. Den erfarenheten tror jag att man bör hålla InsightLab

19 TEma i minnet när man nu på många håll satsar stort på interna sociala nätverk och samarbetsplattformar, säger Ulla. 3. Mentorprogram fungerar ofta bra för att föra över tyst kunskap, som är personlig, bygger på erfarenheter och som kan vara svår att dokumentera. Men många mentorprogram skulle kunna bli betydligt mer effektiva om man satte upp tydligare mål och tidsramar. Min erfarenhet är att man lägger stor vikt vid att para ihop rätt mentor med rätt adept, men sedan släpps de ofta vind för våg och det får bli som det blir. Det är också värt att tänka på att en ung adept ofta inte har tillräcklig erfarenhet för att på egen hand specificera vad han eller hon vill få ut av mentorskapet. Idag skulle jag kunna tala om vad jag vill ha, men när jag var 25 hade jag inte haft en aning, säger Ulla. Många mentorprogram saknar tydliga mål och tids-ramar. 4. Vänta inte tills värdefulla personer ska sluta innan ni tankar dem på kompetens. Upphöj dem redan nu till mentorer (och glöm inte att sätta ett tydligt mål med deras mentorskap). Då kommer de att känna sig värdefulla och uppskattade samtidigt som ni har större chans att få ut det ni har tänkt er. Det är få saker som är så motiverande som att bli sedd och uppskattad för den man är och det man gör. Förmodligen gör det också att viktiga medarbetare stannar längre i organisationen, säger Ulla. 5. Se till att det finns en tydlig metodbeskrivning, som cheferna kan plocka fram när någon börjar, slutar eller byter arbetsuppgifter. Hur många bra initiativ man än har för att löpande sprida kunskap i en organisation, så ställs allting på sin spets när någon säger upp sig. De flesta chefer brukar då önska att de hade en checklista att hålla sig till, men det finns sällan, konstaterar Ulla. 6. Ofta är det svårt att själv veta vilken tyst kunskap man tillför i en organisation. Ta därför hjälp av omgivningen för att identifiera kompetensen hos nyckelpersoner. Kanske behöver ni intervjua såväl närmsta chef, som medarbetare, kunder och leverantörer. Den här metoden underlättar också i de fall då personen som ska sluta av någon anledning inte vill dela med sig av sin kompetens. Det handlar om att ta reda på vilka som påverkas av att någon ska sluta, vad det innebär för dem, vilka farhågor de har och vilka förväntningar och förhoppningar de har på en efterträdare. Kanske finns det också förslag på mer effektiva sätt att göra saker på. Jag tror att jag har en fördel när jag kommer in som extern konsult. Förutom att vi har vår erfarenhet och vår metod IK-processen med strategiskt utformade frågor, så är det lättare att lätta på hjärtat för en utomstående och vi har varken förutfattade meningar eller revir att bevaka, säger Ulla. 7. Strimla upp kompetensen hos den som ska tankas till en lista med mindre delkompetenser, innan ni bestämmer vem som ska ta över. Ofta är det inte bara en, utan flera personer som blir mottagare av kompetensen och det är ju inte säkert att allt behöver göras på samma sätt som tidigare. Det här är ett gyllene tillfälle för verksamhetsutveckling. All kompetens kanske inte behöver föras vidare. Vi arbetade med ett företag där grundaren, som var uppfinnare och produktutvecklare, skulle gå i pension efter en herrans massa år i företaget. Man förstod verkligen inte hur man skulle kunna klara sig utan honom. Men när vi hade strimlat upp kompetensen gick det utmärkt att portionera ut den på övriga medarbetare. Det visade sig också att han fortfarande gav support till gamla kunder vars produkter hade utgått ur sortimentet för länge sedan. Nu tog man tillfället i akt och uppgraderade dessa kunder till nya produkter. Och det var något som förmodligen både säljaren och köparen vann på, berättar Ulla. 8. Sätt en tidsfrist för kompetensöverföringen av respektive delkompetens. Till exempel: Senast den 31/5 ska Anna självständigt kunna ansvara för x. Låt inte tidsfristen bli alltför generös bara för att ni tycker att det är många delar som ska föras över. Då är det bättre att börja med några delkompetenser och fortsätta med andra när ni har gått i mål med de första. Annars är det lätt att tiden rinner iväg och det kan ganska snabbt bli en kostsam historia, råder Ulla. 9. Låt de inblandade själva bestämma hur de olika delkompetenserna ska föras över. Både givare och mottagare måste dock vara överens. Ofta räcker det inte att hämta kunskapen direkt från givaren. Mottagaren kanske också behöver läsa in sig på området, gå på seminarier och delta i projekt eller extern utbildning. När någon ska sluta, önskar cheferna att de hade en checklista att luta sig mot, men den finns sällan InsightLab 19

20 TEma Effektiv kunskapsöverföring kräver ett aktivt arbete med kulturen BOKTIPS! Årets HR-bok 2013 av Anna Jonsson beskriver hur två framgångsrika företag, IKEA och Mannheimer Swartling, systematiskt arbetar med kunskap och kunskapsöverföring som en av de viktigaste komponenterna för stabilitet och utveckling. Säger man ordet kunskapsöverföring så associerar de flesta till olika moderna plattformar för att blixtsnabbt föra över mängder av information i olika form. Det stämmer att teknologi är en helt oundviklig del av alla typer av kunskapsöverföring. Problemet är att de tekniska möjligheterna ibland överskuggar de utmaningar man först måste bemästra, främst beteenden och kultur. Med grund i organisationskulturen kan du bygga en solid plattform för kunskapsöverföring oavsett medium bara du inte frestas av tekniska genvägar. Kunskapsdelning innebär samtida, multipla utbyten mellan individer som sänder och tar emot kunskap. En sändare av kunskap överför inte något ägande av kunskapen. Att framgångsrikt dela kunskap handlar snarare om att skapa gemensamt ägande. Kunskapsdelning är därmed en aspekt av att bygga och underhålla relationer och ett klimat av frivillighet ligger till grund för alla former av kunskapsdelning. Det spelar ingen roll om man investerar i den mest moderna teknologin om inte viljan finns att dela med sig av kunskaper och insikter. Värderingar grunden för kunskapsutbyten Organisatoriska värderingar är det medium inom vilket den individuella kunskapsöverföringen sker. Medarbetare som delar organisationens värderingar och som har jobb som ger dem möjlighet att bidra till dessa värderingar har starka incitament att samarbeta och dela med sig av sin kunskap. Kunskap vidgar vyer, leder till nya kontakter och stärker i sin tur de organisatoriska värderingarna. Målet för alla initiativ inom kunskapsöverföring bör därmed vara att få igång denna positiva spiral. Det faktum att värderingar pryder omslaget på årsredovisningen eller bakas in i organisationens stipulerade mission betyder dock inte att önskvärt beteende följer per automatik. Organisatoriska värderingar blir handlingar bara om de är internaliserade av medarbetarna och detta kräver att ledarskapet på alla nivåer skapar mekanismer som tar värderingarna till medarbetarnas vardag. Om så inte sker riskerar kunskaper och insikter att ligga oupptäckta, underutnyttjade eller fångade i de individuella medarbetarnas hjärnor. Något som det danska storföretaget Danisco fick erfara. Framgångsexempel: Danisco förändrar sin strategi för kunskapsöverföring Med bakgrund som ett tillverkande företag har Daniscos fokus traditionellt legat på att systematisera och integrera kunskap för återanvändning inom organisationen. Mantrat enligt respondenter inom företaget har varit att all information skall dokumenteras. Att konstant uppdatera kunskap och se över data var en kolossal uppgift eftersom informationen i databaserna ofta var organiserad på produkt, projekt eller avdelning snarare än organisationsövergripande. Ett tidigt fokus på IT var till hjälp men inte helt framgångsrikt i sig. Exempelvis skapade Danisco sofistikerade IT-system med avsikt att fånga upp arbetsprocesser som initierades av kundernas efterfrågan. Processerna dokumenterades, och analyserades för att stödja kunskapsprocesser enligt konstens alla regler. När initiativet skulle spridas i den globala organisationen stötte man dock på patrull. Delar av linjen gjorde motstånd mot att använda systemen för kunskapsdelning då man kände att man tvingades köpa in sig i kunskap som inte var skapad i det egna sammanhanget. Erfarenheterna från den tekniska ansatsen gav ledningen insikter om att tänka i andra banor. För att få igång kunskapsöverföring krävdes betydligt mer mellanmänskliga kontakter och man tog fast på kärnvärderingen dialog. Kärnvärderingen dialog till grund för arbetet med kunskapsöverföring För att kunskapsdelning ska vara möjligt måste dialogen aktivt initieras, den startar inte av sig självt. Danisco började därför med ett värderingsarbete för att skapa ett mottagligt klimat för kunskapsöverfö InsightLab

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer