Framtiden för våra raser. SSF:s strategikonferens, Upplands Väsby, maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden för våra raser. SSF:s strategikonferens, Upplands Väsby, 21-22 maj 2011"

Transkript

1 Framtiden för våra raser SSF:s strategikonferens, Upplands Väsby, maj 2011

2 Bakgrund I samband med styrelsemöte i Jokkmokk bestämde styrelsen att nästa personliga möte i styrelsen ska ägnas åt Rasernas framtid. Bakgrunden är att de grundläggande, viktiga, frågorna sällan får tillräckligt med tid vid vanliga möten med sprängfyllda agendor. Målparagrafen i våra stadgar: att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa raser att

3 Syfte Mötet har följande syften: Skapa en övergripande, gemensam, bild över rasernas status Skapa en övergripande, gemensam, plan för det fortsatta arbetet Skapa en fungerande organisation av arbetet framåt Genomgång av

4 Agenda Inledning Nuläge var står vi? Lunch Kaffe Break Middag Instrumentpanelen statistiken Rasspecifika avelsstrategier, RAS Avelsrådens rapport SSF organisatorisk status Omvärldsfaktorer SKK, SPJ/NSFN, marknaden, etc. etc. Analys SWOT per ras prioriteringar specificering av problem-/satsningsområden specificering av förvaltningsområden

5 Agenda, forts Frukost Var ska vi? Kreativitetsövning Satsningsområden och mål Grov plan framåt Hur ska vi följa upp? Kaffe Hur organiserar vi arbetet? Avelsrådskommittéer Styrelse Andra resurser och verktyg Lunch Konkretisering av handlingsplan Sharepoint Avslutning

6

7 Nuläge var står vi? Statistik Finsk spets Statistik Norrbottenspets

8 Norrbottenspets Avelsarbete Antal parningar, totalt Registreringar Tikar (varav importer) (5) 91(2) 63(2) 55 72(2) 77(2) 73 EP - varav rek av avelsråd Antal parningar som avråtts Antal kullar Antal födda Antal använda tikar - varav minst 2:a pris jaktprov.- varav utst. meriterade (2:a pris) Antal använda hanar Ögonundersökningar Patella luxation Tandbortfall Jaktprov Antal undersökta (3) 104(1) 94(2) 57(1) (2) (8) 195(3) 157(4) 112(1) 147(2) 152(2) 138(2) UA Med diagnos: Katarakt, (kat 2, (-), ej ärftl.), - 2, (1), övriga - 1, (2), - 1, (-), - 2, (2), - 3, (2), - 1, (3), 2 4, (2), - 3,(2), 2 5, (-), 1 4, (1), 1 6,2,- Antal undersökta UA Med diagnos Antal starter (varav individer) Utställning men genomförts ändå Hanar (varav importer) Totalt (varav importer) som ej genomförts - varav minst 2:a pris jaktprov - varav utställningsmeriterade Inavelsgrad fem generationer medeltal samtliga parningar Antal nya fall Kommentar Hälsostatus övriga länder Kommentar Övrigt (navelbråck, cancer i tidig ålder...) Kommentar: HD Antal och grad Meritering Antal till 1:a pris Antal till 2:a pris Antal till 3:e pris Utfall 1999 Hälsostatus 1999 Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall Utfall ,30% 1,60% 1,50% 1,10% 1% Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall ,40% 1,60% 1,10% 0,90% 0,90% 1A 1A - 1A 1B (73) 224(84) 182(71) Utfall 2009 Utfall ,10% 0,80% (53) 122(48) Antal starter (varav individer) 139(92) 144(98) 134(96) 149(100) 165(124) 204(130) 210(152) 229(165) 249(172) 179(128) 216(153) 173(125) Antal till pris CK/Cert 50/17 52/15 aug-49 apr-40 58/18 52/23 56/19 53/14 65/28 50/16 63/28 38/17 Antal till pris 1:a pris Antal till pris 2:a pris Antal till pris 3:e pris

9 Norrbottenspets Avelsarbete Finland Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Antal parningar, totalt varav rek av avelsråd? 47% 40% 60% 53% 66% 69% Antal kullar Antal födda Antal använda tikar varav minst 2:a pris jaktprov varav utställningsmeriterade (2:a pris) Antal använda hanar varav minst 2:a pris jaktprov varav utställningsmeriterade Inavelsgrad 9-generationer (Koirasuku-program) 3,46% 2,60% 2,47% 2,13% 2,56% 3,00% 2,84% Inavelsgrad 3-8-generationer (FKK KoiraNet) 2,86% 1,67% 1,93% 1,57% 1,66% 2,08% 1,97% Registreringar Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Tikar (varav importer, eller ras intagning) 56 (1) 84 (4) (1) 141 (2) Hanar (varav importer, eller ras intagning) 79 (1) 97 (1) 83 (5) 95 (3) 132 (1) 111 (1) 124 Totalt (varav importer, eller ras intagning) 135 (1) 181 (5) 170 (5) 191 (4) 273(3) 216(1) 248 Hälsostatus Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Ögonundersökningar per undersöknings år Antal undersökta UA Med diagnos: Katarakt Med diagnos: PPM Med diagnos: PHTVL/PHPV Med diagnos: RD Med diagnos: distichiasis, trichisiasis, cilia aberranta Med diagnos: PRA, (PRA möjl) 1 (1) Ögonundersökningar per födelse år Antal undersökta UA Med diagnos: Katarakt Med diagnos: PPM Med diagnos: PHTVL/PHPV Med diagnos: RD Med diagnos: distichiasis, trichisiasis, cilia aberranta Med diagnos: PRA, (PRA möjl) 1,(1), EP antal fall födelse år Patella luxation per födelse år Antal undersökta UA Med diagnos lux Med diagnos lux2 2 1 Med diagnos lux3 1 HD Antal och grad 1xA 1xA OD Antal och grad 1x0/0 2x0/0 Meritering Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Jaktprov alla (varav individer) (70) 255 (86) 275 (95) 334 (121) - starter/hund 3,09 2,97 2,89 2,76 Antal starter Antal till 1:a pris Vinnarklass 9 (11%) 10 (14%) 9 (11%) 20 (18%) 16 (10%) 18 (12%) 33 (16%) Antal till 2:a pris Vinnarklass 8 (10%) 7 (10%) 7 (9%) 12 (11%) 22 (14%) 20 (13%) 20 (10%) Antal till 3:e pris Vinnarklass 23 (29%) 18 (26%) 19 (23%) 24 (21%) 41 (26%) 35 (23%) 49 (24%) -utan pris Vinnarklass 0 40 (50%) 34 (49%) 45 (55%) 58 (51%) 79 (49%) 74 (49%) 99 (49%) -utan pris (-) 2 (2%) 2 (1%) 4 (3%) 3 (1%) Antal starter Antal till 1:a pris Öppen klass 10 (16%) 5 (9%) 14 (16%) 11 (11%) 10 (11%) 19 (15%) 24 (18%) Antal till 2:a pris Öppen klass 3 (5%) 11 (20%) 5 (6%) 15 (15%) 8 (8%) 16 (13%) 18 (14%) Antal till 3:e pris Öppen klass 15 (24%) 12 (21%) 27 (30%) 35 (34%) 32 (34%) 29 (23%) 36 (28%) utan pris Öppen klass 0 34 (54%) 28 (50%) 44 (49%) 40 (39%) 45 (47%) 57 (46%) 48 (37%) -utan pris (-) 1 (2%) 1 (1%) 4 (3%) 4 (3%) Utställning Antal starter (varav individer) 255 (135) 328 (135) 330 (156) 408 (189) 445 (207) 575 (236) 584 (236) - starter/hund 1,89 2,43 2,12 2,16 2,15 2,44 2,47 Antal till pris Utmärkt (=CK) Antal till pris Mycket God Antal till pris God

10 Nuläge var står vi?

11 Nuläge var står vi? Registreringar Norrbottenspets Finland Sverige Norge

12 Sökpoäng Nuläge var står vi? 8,2 Norrbottenspets medelsök 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 Nobs tik Nobs hanhund 6,8 6,6 6,4 6,

13 Poäng Nuläge var står vi? 7 Nobs primärskall Nobs hane Nobs tik

14 Poäng Nuläge var står vi? 7 Nobs förföljande Nobs hane Nobs tik

15 Finsk spets Avelsarbete Antal parningar, totalt Antal parningar som avråtts Antal kullar Antal födda Antal använda tikar medeltal samtliga parningar (rek/ej rek) Totalt (varav importer) Hälsostatus Patella luxation Ögonundersökningar Antal undersökta (4) 177(3) 143(4) 116(2) 174(8) 132(9) 126(9) (19) 363(15) 295(9) 235(7) 335(11) 255(20) 266(17) UA Med diagnos Antal undersökta 47 8 UA Med diagnos: Katarakt, (ej ärftl.), övriga 0 0 -, (1), - 1, (-), - -, (1), - -,(1),- Kommentar: HD Antal och grad Antal till pris 2:a pris Antal till pris 3:e pris Utfall 1999 Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall 2002 Utfall % 1,70% 1,50% 2,30% 1,50% ua 2A 1D 1A 1B 1A 6A 1B Utfall ,20% 1,20% 0,90% 0,90% 1,10% (186) 626(231) 470(175) 429(160) 386(146) (307) 384(271) 306(228) 376(275) 375(268) 396(280) 452(311) 399(279) 414(294) 359(233) 329(241) 270(206) 135/70 132/64 92/44 102/42 139/65 117/63 137/72 95/55 111/63 105/68 105/50 84/37 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall Utfall ,80% 1,00% Registreringar Tikar (varav importer) (15) 186(12) 152(5) 119(5) 161(3) 123(11) 140(8) EP Tandbortfall Meritering Jaktprov Utställning - varav minst 2:a pris jaktprov - varav utställningsmeriterade Antal använda hanar Inavelsgrad fem generationer Ep-tal, kullar (vid parning) Hanar (varav importer) Hälsostatus övriga länder - varav rek av avelsråd Övrigt (navelbråck, cancer i tidig ålder ) Antal starter (varav individer) Antal starter (varav individer) men genomförts ändå som ej genomförts - varav minst 2:a pris jaktprov - varav utställningsmeriterade (2:a pris) medeltal samtliga parningar Antal nya fall Kommentar Kommentar Antal till 1:a pris Antal till 2:a pris Antal till 3:e pris Antal till pris CK/Cert Antal till pris 1:a pris A 1B 1D 2A 1B 4A 1A 1B 1C 4A 1D 2A 3A 2010

16 Nuläge var står vi?

17 Nuläge var står vi? Registreringar Finsk spets Finland Sverige Norge

18 Sökpoäng Nuläge var står vi? 7,8 Finsk spets medelsök 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 FS tik FS hanhund 7,1 7 6,9 6,

19 Poäng Nuläge var står vi? 6,2 FS primärskall 6 5,8 5,6 5,4 5,2 FS hane FS tik 5 4,8 4,6 4,

20 Poäng Nuläge var står vi? 6,2 FS förföljande 6 5,8 5,6 5,4 FS hane FS tik 5,2 5 4,

21 Nuläge var står vi? Ögonundersökningar i Finland tutkittu % sairaita % sairaita tutkittu % %

22 % Nuläge var står vi? Knäledsundersökningar i Finland rekisteröidystä pennuista tarkastettu % % 1-3 vuosi tarkastett u vika %

23 Nuläge var står vi? - finska RAS Effektiv avelsbas(ne) : Ne=4*U*N/(U+N), U står för antalet hanhundar använda i aveln. N för antalet tikar använda i aveln per generation. Eff avelsbas Ant reg kullar Hanh anv i aveln Avelsbasen beräknat per år (diagram ovan) grön effektiv avelsbas. Blå antal reg. kullar. Röd antal hanhundar använda i aveln

24 Nuläge var står vi? - finska RAS Avelsbas per generation ( Diagram ovan) Räknat per generation har den effektiva avelsbasen stadigt sjunkit! Eff avelsbas Ant reg kullar Hanh anv i aveln

25 Nuläge var står vi? - finska RAS Inavelsgradens utveckling Rotu % (10v.) Vuosiluokka % Rotu % (10v.) Vuosiluokk a % ,71 4,17 3,64 3,49 3,38 3,24 2,06 5,96 4,92 4,23 4,11 3,78 2,69 2,78 2,69 2,46 2,32 Målsättning: inavelsgradens medeltal för rasen lägre än 3% max 70 avkommor per hund

26 Nuläge var står vi? - finska RAS Ögonsjukdomar som innefattas av PEVISA

27 Nuläge var står vi? - finska RAS Patellaluxation Vuosi Syntyneitä Yhteensä Yht

28 Nuläge var står vi? - finska RAS Ep-talens utveckling Medelvärdet ep-tal per generation

29 Nuläge var står vi? - Egenskaper (Finland)

30 OMINAISUUDET Utvärdering av egenskaper åren Mika Pajari

31 Sök 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Urosten haku Uros, hyvä Uros, ka Uros, heikko Hanhundarnas sökpoäng har i medeltal ökat något. Hundar med svagt sök har poängen ökat bra. 7,0 6, Narttujen haku 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6, Narttu, hyvä Narttu, ka Narttu, heikko Hos tikarna har dom med bra sök blivit bättre och dom med dåligt sök har blivit sämre. Skillnaden mellan dom bra och dåliga har blivit anmärkningsvärt större.

32 Sök Medeltal sökpoäng alla Svart hanar + tikar. Blå Hanar. Röd tikar 9,5 9,0 8,5 Uros ja narttu yhteensä 8,0 Uros, ka Narttu, ka 7,5 7,0 6,

33 Finnandeegenskaper Uros löytö % 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75, Uros, hyvä Uros, heikko Uros, ka Bra hanar har successivt blivit bättre. Och dom svaga har en bra förbättring. I medeltal hanar blir bättre. 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Narttu löytö % Narttu, hyvä Narttu, ka Narttu, heikko Bra tikar har blivit sämre, svaga har blivit bättre. Medelvärdet har sjunkit något. 75,

34 Finnandeegenskaper Medelvärde finnande % alla. Sv Hanar + tikar. Blå Hanar. Röd tikar Uros ja narttu yhteensä Uros, ka Narttu, ka

35 Förmågan att få primärskall Ensihaukun saanti %, uros 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, Uros, heikko Uros, hyvä Uros, ka Förmågan mätt i % har märbart förbättrats hos svaga hanhundar och tikar. Det är en i ögonfallande förbättring hos dom svagare hundarna. Ensihaukun saanti %, narttu 90,0 80,0 70,0 60,0 Narttu, hyvä Narttu, heikko Narttu, ka 50,0 40,0 30,

36 Förmågan att få primärskall ensihaukkujen saanti % (kaikki) 90,0 80,0 70,0 60,0 Uros ja narttu yhteensä Uros, ka Narttu, ka 50,0 40,0 30,

37 Kvarhållande 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Haukkuaika uros Uros, hyvä Uros, ka Uros, heikko För hanhundarna har skillnaden mellan dom bra och svaga ökat. Dom bra blir bättre och dom svaga svagare. 2, Haukkuaika narttu 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Narttu, ka Narttu, hyvä Narttu, heikko För tikarna har skalltiden sjunkit speciellt för dom svagare.

38 Kvarhållande Skalltid Haukkuaika (kaikki) 8,0 7,0 6,0 Uros ja narttu yhteensä 5,0 Uros, ka Narttu, ka 4,0 3,0 2,

39 Förnyat skall 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Uros UH % Uros, ka Uros, hyvä Uros, heikko Förmågan har sjunkit både för bra tikar och hanar, För svaga tikar ser det ut som en förbättring. 5,0 0, Narttu UH % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Narttu, hyvä Narttu, heikko Narttu, ka 10,0 5,0 0,

40 Förnyat skall Förnyat skall % alla UH % (kaikki) Uros ja narttu yhteensä Uros, ka Narttu, ka

41 Finnandemöjlighet Finnandemöjligheter löytömahdollisuuksia 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,

42 Sammanfattning Sökpoängen något stigande Finnande förmåga oförändrad 88%. Förmågan att få primärskall bättre för både hane o tik 58 % ->74% Kvarhålland medeltal har sjunkit främst för tikar, inget anmärkningsvärt för hanar Förmågan att få primärskall i % har i medeltal sjunkit, trender för tikar stigande och sjunkande för hanar. Förändringarna är i alla fall små. Finnandemöjligheter har succesivt stigit från år 2002 Enligt årsbokens index indeksitaulukosta 10 bästa pch 10 sämsta har beräknats enligt dessa resultat.

43 Procent Nuläge var står vi? Inavelsgrader 2,5 Inavelsgrad % 5 generationer 2 1,5 1 0,5 Finsk spets Norrbottenspets Finsk spets 2,3 1,5 1,2 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 1 Norrbottenspets 1,1 1 1,4 1,6 1,1 0,9 0,9 1,1 0,8

44 Nuläge var står vi? Kullstorlekar Ras/år Finsk spets 3,5 3,8 3,8 4,1 4,1 3,5 4,1 3,9 4,2 Norrbottenspets 4,2 3,9 5,0 4,2 4,5 4,0 3,9 3,8 4,4 Gråhund 5,4 5,6 5,2 4,8 4,8 5,2 5,3 4,9 5,2 Jämthund 6,7 6,4 6,3 6,6 6,6 6,4 6,6 6,5 6,7 Karelsk björnhund 5,9 6,0 6,3 6,4 7,8 7,5 6,5 6,1 6,1

45 Antal valpar/procent Nuläge var står vi? Inavelsgrad och kullstorlek 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Norrbottenspets Inavelsgrad Kullstorlek genomsnitt

46 Antal valpar/procent Nuläge var står vi? Inavelsgrad och kullstorlek 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Finsk spets Inavelsgrad % Kullstorlek genomsnitt

47 Nuläge var står vi? Djur använda i avel Finsk spets FS Kullar Tikar Hanar Gap

48 Nuläge var står vi? Djur använda i avel Norrbottenspets Nobs Kullar Tikar Hanar Gap

49 Nuläge var står vi? År Sted land Nr. 1 Nr. 2 Nr Grue N NOR 235 SVE 225 FIN 210 Piila 88 Tiurtunets Harraz 80 Sörlidbäckens Chili 76 Nordiskt Mästerskap Backe S NOR 211 FIN 200 SVE 181 Tiukka 81 Misti 72 Sikke Lapua F SVE 227 FIN 221 NOR 212 Obygdens Nätti 92 Pakkarustan Sindi 86 Röjmyrens Tanya Arvidsjaur S FIN 227 SVE 225 NOR 222 Lamusteen Sara 85 Röjmyrens Tanya 81 Sörlidbäckens Kita Ylivieska F NOR 205 FIN 190 SVE ** 137 Obygdens Nätti 85 Tiukka 82 Hakojen Roope Ringsaker N NOR 190 SVE 167 FIN 146 Tuula 75 Tjärstubbens Raija 70 Talvi Risbäck S NOR 200 SVE 173 FIN 146 Junnu 82 Röjbackens Kirvi 78 Obygdens Nätti Ylivieska F NOR 221 FIN 186 SVE 150 Vardos Ralli 84 Junnu 80 Kirmaisten Nero Backe S FIN 173 SVE 159 NOR 123 Kirmaisten Nero 76 Pirri 65 Tapion Miru 60 Norge (17-1, 11-2, 10-3) Finland (12-1, 11-2, 8-3) Sverige (7-1, 14-2, 15-3) 2001 Simo F FIN 184 SVE 151 NOR 138 Raita-Ahon Kiukku 90 Röjbackens Janca 78 Tjäderbrännans Päivi Grue N NOR 227 FIN 176 SVE 148 Röjbackens Isa 83 Lakka-R 81 Raita-Ahon Kiukku Strömsund S FIN 198 SVE 172 NOR 167 Rilu 80 Lakka-R 80 Metsokairan Tessu Ylivieska F SVE 194 NOR 182 FIN 175 Tjäderråets Riika 77 Rilu 74 Ukkos Sisu Uurainen F FIN 215 SVE 167 NOR ** 117 Jyrkkäkallio Jaki 84 Parpin Peni 77 Ronja Snåsa N * NOR 152 FIN 111 SVE 97 Jyrkkäkallio Jaki 79 Lennek Rang 69 Ricko Undersåker S * NOR 203 SVE 190 *** Ronja 79 Piki 75 Tarja Grue N * SVE 193 NOR 135 *** Tussi 84 Söpö 80 Peikko Leksand S * SVE 172 NOR 110 *** Tjäderråets Likka 68 Röjbackens Rask 60 Pyry 52

50 Nuläge var står vi? RAS Finsk spets RAS; förkortning för Rasspecifik Avels Strategi

51 Nuläge var står vi? RAS Norrbottenspets

52 Nuläge var står vi? RAS Generellt för båda raserna; Vi har skrivit sådant vi faktiskt gör Vi har skrivit mycket som vi inte gör! SKK har öppnat för årliga revisioner av RAS. Senast 2013 måste vi revidera RAS. Till styrelsens åtgärdslista: Revidera RAS!

53 Nuläge var står vi? Avelsrådens rapport

54 Nuläge var står vi? SSF organisatorisk status

55 Nuläge var står vi? Resurser: Lokalklubbar Riksstyrelse Kommittéer Ståndskall SSF Avel & Klubb Organisationsdokument

56 Nuläge var står vi? Omvärldsfaktorer SKK SPJ & NSFN marknaden etc. etc.

57

58 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen Statistiken pekar på få jaktprovsmeriterade avelsdjur (nobs). Dock är detta i förhållande till riktlinjerna för avelsrådgivning då t.ex. 3:e pristagare ser omeriterade ut. Vi borde öka parning över gränserna Hur ska vi få fler hundägare att kolla patella? Varför sjunker registreringarna? Det uppstår ofta problem vid parning ska vi skriva en handbok för parning? Vi borde titta mer på hundarnas egenskaper än uppnått pris vid parning. Vad är ideal vikt/storlek för Norrbottenspetsen? Varför får nästan hälften av nobsarna på utställning i Finland Ck/Cert? Vad styr efterfrågan på valpar? Vi saknar uppgift om antal nya ep-fall/år i statistiken

59 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen Vi vet inget om kvaliteten på avelsrådgivningen i förhållande till raserna i stort. Hur ser det ut med antalet starter per generation? Vilken är statusen avseende ögonsjukdomar i Sverige? I båda raserna Vilken är statusen avseende patella luxation i Sverige? I båda raserna Har vi det sök vi önskar hos våra hundar? Följ jaktegenskaper!!! Vad är rätt population? Är matadoravel ett problem? Hur skulle ett ökat avelsutbyte med Finland gå till? Hur ska vi förbättra det nordiska samarbetet?

60 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen Hur ska vi öka meriteringarna; få fler att starta på jaktprov och utställning? Är vi tillräckligt bra på att sprida information om t.ex.: avelsrekommendationer, patellaundersökning, ögonundersökning, tandstatus, etc. Registreringarna sjunker För lite uppfödare för lätt att sälja.. Oseriösa Varför ökar reg. i Finland men minskar i Sverige? Hur lyfta rasen Norrbottenspets (hur gjorde man med karelarna?)? Tunga hundar premieras Finland Är ep-tal rätt verktyg för bekämpning av epilepsi? Förändringar av provregler och tolkningar påverkar statistiken Effektiv avelsbas viktigt att bevaka Sök, skall, primär/finnande är viktiga egenskaper att följa

61 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen I Finland har antalet sjuka hundar samt ep-talet minskat Norge är bäst på Nordiska Mästerskapen trots sin relativa litenhet Mörkertal avs. patella och ögonsjukdomar = problem Jaktprovmeriterade hundar (hanhundar framförallt) har minskat SSF:s medlemsantal under 18 år: 7 st! Det är samma människor och hundar som återkommer i Ståndskall Begär registreringsförbud på valpar med inavelsgrad över 6,25. Gör utvärdering av ep-arbetssättet.

62 Nuläge Analys SWOT per ras SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

63 Nuläge Analys SWOT - Norrbottenspets Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Mentaliteten Svensk ras Populär ras Frisk Inavelsgraden Gles skallgivning För få starter jaktprov/utst. Liten avelsbas Ojämn ext/jaktligt Få undersökningar av ögon och knäleder Få fler att starta på jaktprov/utst. Öka avelsbasen Avelsurval Uppföljning av valpar Info och hjälp till hundägare vid utställning och jaktprov Reklam för jaktformen Populariteten Sjukdomar som begränsar avelsbasen Rovdjurssituationen

64 Nuläge Analys SWOT Finsk spets Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Numerär Homogen Jaktbredd Skallet Mentalitet Exteriört jämn Oöm Få jaktprovsstarter Enmanshund Hörbarhet Överkänslig Exteriört; - färgsättning vitt - tänder - pigment nospegel Hälsan; ep, patella, ögon Bristande uppföljning av avelsrekommendationer Info om social träning till valpköpare Avelsurval kopplat till egenskaper (svagheter) Info till uppfödare Utvärdering av domarkonferens Första jaktprovsstarten gratis (ny medlem) Uppfödarmorot Uppföljning Engagemang Vikande marknad Rovdjur Skogsvården EU Utländska jägare

65 Nuläge Analys Prioriteringar Specificering av problem-/satsningsområden Specificering av förvaltningsområden

66 Prioriterade problem - områden som vi tar tag i nu! 1. Hur ska vi få fler att starta på jaktprov och utställningar (utöka avelsbaserna)? 2. Hur ska vi förbättra de jaktliga egenskaperna? 3. Hur ska vi få fler att undersöka patella luxation och ögon? 4. Hur ska ett ökat avelsutbyte i Norden gå till? 5. Hur kan vi bli bättre på att informera?

67 Sekundära problem - områden som vi nu noterar Hur ska vi underlätta parningar? Hur mäter vi kvaliteten på avelsrådgivning? Vad är rätt population? Vad är ideal storlek/vikt på nobsen? Varför får nästan 50% av nobsarna Cert eller Ck i Finland? Hur kan vi påverka efterfrågan på valpar?

68 Sekundära problem - områden som vi nu noterar Hur gör vi för att påverka aveln utifrån specifika egenskaper snarare än uppnått pris (på fr.a. jaktprov)? -> Ingår i problem 2!

69 Förvaltningsområden Mentaliteten Inavelsgrader Populariteten Friska raser

70 Nuläge Analys Hur ska vi få fler jaktprovsmeriterade hundar? få fler att vilja ställa ut sina hundar? få fler att undersöka knälederna? få fler att jobba i SSF? höja jaktstandarden i våra raser?

71

72 Var ska vi? Kreativitetsövning?

73 Var ska vi? Brainstorming Idéer, idéer, idéer Värdera inte Ja, och

74 Var ska vi? Slumpord Sid nr? Sid nr?

75 Var ska vi? Hur skulle han göra?

76 Var ska vi? Hur skulle han göra?

77 Var ska vi? Hur skulle hon göra?

78 Var ska vi? Hur skulle han göra?

79 Var ska vi? - idéer Hur ska vi få fler att starta på jaktprov och utställningar (utöka avelsbaserna)? Information och avdramatisering via Ståndskall/hemsida/utskick o.s.v. Förkorta anmälningstiden för rörliga prov Utbilda fler domare Kör aktiviteter för att visa hur prov går till (testprov t.ex.) Uppfödarna tar en deposition som ges tillbaka till valpköparna vid jaktprovsstart Utöka renskötselområdet Lyfta fram kändisar /exempel marknadsför SSF (riks) erbjuder gratis första jaktprov (talong mätning)

80 Var ska vi? - idéer Hur ska vi få fler att starta på jaktprov och utställningar (utöka avelsbaserna)? Använd infobrevet som går till alla nyregistrerade Ta fram Rekommenderade priser på valpar där meriterade föräldradjur ger högre valppris. Bjud in till aktivitetsdagar informera, peppa Informera uppfödare, uppmana till kontrakt med valpköpare om utställning och jaktprov. Underlätta att starta på rörliga prov Ta fram en praktisk handledning vid jakt

81 Var ska vi? - idéer Hur ska vi förbättra de jaktliga egenskaperna? Klart uppsatta mål och uppföljning. Mät kvaliteten på avelsarbetet i förhållande till privatparningar Följ upp jaktprov Selektera i aveln på egenskaper Vi behöver fler hundar som startar på jaktprov!!!

82 Var ska vi? - idéer Hur ska vi få fler att undersöka patella luxation och ögon? Inför hälsoprogram Informera infobrev till valpköpare, Ståndskall hemsida, lokalklubbar, etc. Arrangemang (veterinärmedv.) vid utställning eller aktivitetsdag med stöd av sponsring från företag, SKK eller SSF. SSF betalar undersökning Inför morot för uppfödare tävling (högsta undersökn.grad) Öka tillgängligheten på undersökningar Använd och informera om goda exempel (uppfödare)

83 Var ska vi? - idéer Hur ska ett ökat avelsutbyte i Norden gå till? Gemensam databas Bättre samarbete mellan avelsråden Aktiv nordisk samarbetsgrupp Inseminering Gemensamma riktlinjer för hälsa i Norden

84 Var ska vi? - idéer Hur kan vi bli bättre på att informera? Informationskompetens behövs Ta fram en informationsstrategi Delta i t.ex. mässor Använd de forum vi redan har Nyttja journalistiska tjänster; reportage Informera om jaktprov vid utställning och omvänt Jaktfilmer/bildspel vid utställningar Förbättra samverkan mellan lokalklubbar

85

86 Hur organiserar vi arbetet? Avelsrådskommittéer Styrelse Andra resurser och verktyg

87 Hur organiserar vi arbetet? Avelsrådskommittérna utökas Accept från Magnus Törqvist och Matti Torvela att gå in i kommittén för Finsk Spets Sen en månad beslutat att Bengt Wahlin går in i kommittén för Norrbottenspets Prel. accept från Martin Markusson att gå in i kommittén för Norrbottenspets. Kommittéerna är beredda att acceptera det uppdrag som styrelsen och mötet vill lägga på dem! Bättre systemstöd behövs, helst en gemensam databas i Norden Genomför denna typ av konferens årligen.

88

89 Var ska vi? Satsningsområden och mål Grov plan framåt Hur ska vi följa upp?

90 Handlingsplan Aktivitet Ansvarig Klart Aktivitetsplan avelskommittén FS Johan, Kjell, Matti, Magnus 15/6 till Egon Aktivitetsplan avelskommittén Nobs Rickard, Alf, Bengt, Assar, Martin 15/6 till Egon Aktivitetsplan Undersökning patella/ögon Ivar, Egon 15/6 till Egon Aktivitetsplan Fler startande jaktprov/utst. Matti, Lauri, Ronney 15/6 till Egon Aktivitetsplan Avelsutbyte Norden. Birger, Bengt 15/6 till Egon Aktivitetsplan Information. Tommy, Anders 15/6 till Egon Sammanställ strategikonferens och bilder till alla Egon 25/5 till deltagarna Ta fram statistik på egenskaper så långt möjligt i tiden. Egon Mha Anders Lundberg och i samråd med avelskommittéerna Initiera och resurssätta revidering av RAS, Finsk spets och Norrbottenspets Styrelsen. Bevakas via åtgärdslista; T. Lannemar Förenkling av anmälan till rörliga prov Provregelkommittén, L. Keränen - > Styrelsen??

91 Handlingsplan forts Aktivitet Ansvarig Klart Ta beslut om att avelsrådskommitté Finsk spets med Matti Torvela och Magnus Törqvist Ta beslut om att avelsrådskommitté Norrbottenspets med Martin Markusson Revidera organisationsdokument och komplettera uppföljningspunkter utifrån mötet Fixa behörigheter till Sharepoint för styrelse och kommittéer Samtliga använder Sharepoint för lagring av dokument och samarbete Styrelsen Styrelsen Styrelsen. Bevakas via åtgärdslista; T. Lannemar Egon 15/6 Samtliga Planera kommande avelskonferenser Styrelsen.? Nästa möte/skriftligt förfarande Nästa möte/skriftligt förfarande? 16/6

92

93 Sharepoint

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov RAS Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov Rev. 2 2009 Avelsstrategier Slovensky Kopov Historik. Kopovens historia är ganska oklar. De första gångerna Kopovrasen omnämns skriftligen är på 1700

Läs mer

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för Författare (Klubb) BBHC RAS-dokument avseende Version Status Reviderad 1-140428 1/13 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Bichon Havanais 2/13 Innehåll Inledning... 4 Generellt om rasen... 4 Rasens historia,

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 1. Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt av all

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år.

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Bilaga 1 Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Inavelsgrad Peppar & salt Svart Födda Inavelsgrad* Födda Inavelsgrad* 1991 188 2,3 % 64 2,9 % 1992 82 3,3 % 96 3,6 % 1993 189

Läs mer

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund? Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad

Läs mer

Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby

Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande; Ordförande Olle B. Häggkvist, avelsansvarig Gunnar Pamuk, verks.led. Uno Olsson, hedersledamot Gunnar Alfredsson

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 0 Rasspecifika Avelsstrategier för PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 1 1. Allmänt Allmänt om rasen Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou Grupp:

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Rasspecifika Avels Strategier

Rasspecifika Avels Strategier Rasspecifika Avels Strategier för Gos d Atura Catalá Detta dokument är sammanställt av: Camilla Forsner, Monika Höglund och Veronica Ferreira för Ras klubben för Övriga Gårds och Vallhundar gos-d-atura-catala-001

Läs mer

RAS Rasspecifika Avelsstrategier för Petit Basset Griffon Vendéen Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben Augusti 2005

RAS Rasspecifika Avelsstrategier för Petit Basset Griffon Vendéen Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben Augusti 2005 RAS Rasspecifika Avelsstrategier för Petit Basset Griffon Vendéen Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben Augusti 2005 Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen klubben 2005 1

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2

Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2 Sida 1 av 15 Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2 Sida 2 av 15 Innehåll Historia... 3 Rasklubb... 3 Beskrivning av rasen idag...

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK.

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som föräldradjur till

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Reviderad version fastställd av SKK 2011-05-25 Uppdaterad 2013-02-16 Innehållsförteckning Förord Historik Bostonterrierns utveckling i Sverige under 1900-talet

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik 1 RAS prazsky krysarik Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3-4 Historik Sid 3-4 Nulägesbeskrivning Sid 4-5 Populationens utveckling Sid 4-5 Dagens prazsky

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

Irländsk Varghund. Rasanpassad Avelsstrategi

Irländsk Varghund. Rasanpassad Avelsstrategi Version 1 2005-12-02 Inledning Irländsk Varghund Rasanpassad Avelsstrategi Svenska Irländsk Varghund Klubben startade sitt arbete med RAS genom enkäter till medlemmarna. En enkät år 2003 och ytterligare

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Attila z Výsehradskeho Podhradí 1 RAS prazsky krysarik Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3-4 Historik Sid 3-4 Nulägesbeskrivning Sid 4-5 Populationens

Läs mer

Svenska Älghundklubben och Svensk Vit Älghundsklubbs Rasstrategi för svensk vit älghund

Svenska Älghundklubben och Svensk Vit Älghundsklubbs Rasstrategi för svensk vit älghund Svenska Älghundklubben och Svensk Vit Älghundsklubbs Rasstrategi för svensk vit älghund Bakgrund Ursprung OttsjöJim anses vara den Svenska Vita Älghundens stamfader. Det finns olika historier kring den

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier för Pyreneisk Mastiff

Rasspecifika avelsstrategier för Pyreneisk Mastiff Rasspecifika avelsstrategier för Pyreneisk Mastiff (Mastin del Pirineo) Pyreneiska Mastiffklubben (PM-klubben) Antaget av PM-klubben den 5 november 00 på uppfödarmöte i Stavsjö pyreneisk-mastiff-00 007-0-7

Läs mer

Finsk lapphund. Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Finsk lapphund. Rasspecifik avelsstrategi RAS för Författare (Klubb) Svenska Lapphundklubben RAS-dokument avseende Version Status Reviderad - - 2013 1/22 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Finsk lapphund 2/22 Innehåll Inledning... 4 Generellt om rasen...

Läs mer

Förslag om gemensamma uppfödar-/avelsträffar arrangerade i rasklubbens namn.

Förslag om gemensamma uppfödar-/avelsträffar arrangerade i rasklubbens namn. Närvarandeantal på träffarna 4 22 7 Motion 1 -- angående samarbete med Danska gårdshundsklubben Inget svar Förslag om att man skulle kunna återinföra inofficiell landskamp mellan länderna, utställning

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben RAS 2014-2018. Avelsråd/Styrelse 2014-03-28

Svenska Australian Shepherdklubben RAS 2014-2018. Avelsråd/Styrelse 2014-03-28 Svenska Australian Shepherdklubben RAS 2014-2018 Avelsråd/Styrelse 2014-03-28 Del 1 - Beskrivning av revideringsarbete och historik.... 3 1. Tillvägagångssätt med revidering av nuvarande RAS... 3 2. Historik...

Läs mer

RAS fastställt av SKK/AK den 6/9-05 Avelspolicy för Welsh Springer Spaniel

RAS fastställt av SKK/AK den 6/9-05 Avelspolicy för Welsh Springer Spaniel RAS fastställt av SKK/AK den 6/9-05 Avelspolicy för Welsh Springer Spaniel WSSK har i samarbete med SSRK ansvaret för utvecklingen av Welsh Springer Spaniel-rasen i Sverige. WSSK:s övergripande mål är

Läs mer

RAS 2013. RAS - Rasspecifik avelsstrategi Coton De Tuléar Club Sverige Reviderad upplaga 2013-12-31

RAS 2013. RAS - Rasspecifik avelsstrategi Coton De Tuléar Club Sverige Reviderad upplaga 2013-12-31 RAS 203 RAS - Rasspecifik avelsstrategi Coton De Tuléar Club Sverige Reviderad upplaga 203-2-3 Historik Coton de Tuléar anlände till Europa på 900-talet och med den följde en sägen om rasens uppkomst.

Läs mer

Inledning 3. Avelspolicy.4. Historik..5. Population/avelsstruktur..7. Hälsa...8. Sjukdomar.10 Sköldkörtelrubbning...10. Mentalitet..11. Exteriör.

Inledning 3. Avelspolicy.4. Historik..5. Population/avelsstruktur..7. Hälsa...8. Sjukdomar.10 Sköldkörtelrubbning...10. Mentalitet..11. Exteriör. Att gälla fr.o.m. Innehållsförteckning Inledning 3 Avelspolicy.4 Historik..5 Population/avelsstruktur..7 Hälsa...8 Höfter 8 Armbågar.9 Patellaluxation.. 9 Sjukdomar.0 Sköldkörtelrubbning...0 EPI 0 Magomvridning...0

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund)

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) RAS 2013 Allmänt Namn: Sredneasiatskaja Ovtjarka Grupp: 2, sektion 1, FCI 335 Hemland: fd Sovjetunionen (regioner

Läs mer

Avelspolicy och Avelsstrategi för rasen KEESHOND. Allmänt, bakgrund och historik

Avelspolicy och Avelsstrategi för rasen KEESHOND. Allmänt, bakgrund och historik Avelspolicy och Avelsstrategi för rasen KEESHOND (Fastställd av SKK AK 2005-09-06) Allmänt, bakgrund och historik Keeshond är en pigg och vaken spetshund av medelstorlek. Den har blivit omtyckt och uppskattad

Läs mer

SVENSKA KELPIE OCH CATTLEDOG KLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR AUSTRALIAN KELPIE

SVENSKA KELPIE OCH CATTLEDOG KLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR AUSTRALIAN KELPIE SVENSKA KELPIE OCH CATTLEDOG KLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR AUSTRALIAN KELPIE 1 HISTORIK... 3 1.1 HEMLANDETS RASHISTORIA... 3 1.2 SVERIGES RASHISTORIA...3 2 NULÄGE... 4 2.1 POPULATION... 4 2.1.1 Analys Sverige...

Läs mer

RAS 2011 border collie

RAS 2011 border collie RAS 2011 border collie Border colliens historia i Sverige Den registrerade border colliens historia är ung. 1871 delades collien in i en utställnings- och en vallhundstyp, och vallhundsprov blev urvalet

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby, Stockholm Närvarande: Rasklubbar:

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi Entlebucher Sennenhund

Rasspecifik Avelsstrategi Entlebucher Sennenhund foto: Stefan Johanson Rasspecifik Avelsstrategi Entlebucher Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare och täckhundsägare Svenska Sennenhundklubben 2006-08-05

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi för Perro de Agua Español.

Rasspecifik Avelsstrategi för Perro de Agua Español. Rasspecifik Avelsstrategi för Perro de Agua Español. Reviderad 2010-10-19 av Avelskommittén bestående av: Jenny Linderoth Gunilla Torenfält-Fasth Veronica Tuszkay Anneli Westlund Christina Öberg Innehållsförteckning

Läs mer

RAS - Rasspecifik avelsstrategi för dobermann

RAS - Rasspecifik avelsstrategi för dobermann RAS - Rasspecifik avelsstrategi för dobermann Svenska Dobermann Klubben ansvarar tillsammans med SKK för dobermannrasens utveckling i Sverige. Svenska Dobermannklubbens mål är att väcka intresse för och

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för Perro sin pelo del Peru

Rasspecifik avelsstrategi för Perro sin pelo del Peru Rasspecifik avelsstrategi för Perro sin pelo del Peru RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI Vid avel inom små populationer styrs rasutvecklingen oftast till större delen av utländska uppfödare. Möjligheten att skapa

Läs mer

Författare (Klubb) Svensk Bretonklubb RAS-dokument avseende BRETON Version 3. Status Förslag. Rasspecifik avelsstrategi, RAS för.

Författare (Klubb) Svensk Bretonklubb RAS-dokument avseende BRETON Version 3. Status Förslag. Rasspecifik avelsstrategi, RAS för. Författare (Klubb) Svensk Bretonklubb RAS-dokument avseende Version 3 Status Förslag Reviderad 2014-12-09 1/33 Rasspecifik avelsstrategi, RAS för Breton (l épagneul breton) 2/33 Innehåll Inledning... 4

Läs mer

RAS LANCASHIRE HEELER VERSION 2 RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR. Sammanställd av SLHK på uppdrag av SKK

RAS LANCASHIRE HEELER VERSION 2 RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR. Sammanställd av SLHK på uppdrag av SKK RAS VERSION RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR LANCASHIRE HEELER Sammanställd av SLHK på uppdrag av SKK Introduktion... 6 Metod... 6 3 Historia... 6 3. Lancashire Heelerns ursprung... 6 3. Mentala egenskaper

Läs mer

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI MEXIKANSK NAKENHUND (XOLOITZCUINTLE) AVELSSTRATEGI för Xoloitzcuintle /Mexikansk Nakenhund - liten, mellan och stor Mexikansk Nakenhund tillhör grupp 5 sektion 6 (spetslika hundar

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Svenska Cão da Serra da Estrela Föreningen (SCSE- föreningen) RAS 2013 Revidering av RAS 2005 1 Allmänt Namn: Cão da Serra da Estrela, pelo comprido,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman

Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman 1 Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman Förord Som nybörjare är det inte alltid så lätt att hänga med i alla termer och begrepp som kretsar kring min nya hobby.

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier Avelsstrategi för chow chow Chow Chow Ringen www.chowchowringen.com - 1 - Innehåll Rashistorik... 3 Myter... 5 Registreringsstatistik 1990 och framåt... 5 Fertilitet...

Läs mer

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER Det här är det Chesapeakeklubbens förslag till RAS-dokument som styrelsen gett Catharina Lindström och Rebecca Rydell i uppdrag att utforma. CBR

Läs mer

RASSPECIFIK AVELSTRATEGI för

RASSPECIFIK AVELSTRATEGI för RASSPECIFIK AVELSTRATEGI för DRENTSCHE PATRIJSHOND drentse-patrijshond-001 2008-09-24 Sid 1 (11) 1 Innehållsförteckning sid Bakgrund Rasspecifik Avelstrategi 3 Sammanfattning 3 Beskrivning av rasens historiska

Läs mer

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 I SKK:s verksamhetsplan antagen på kennelfullmäktige 2001 finns ett krav på att alla rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Utgångspunkt för rasens särskilda

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för AKITA

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för AKITA Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för AKITA CS 2009 Fastställd 2008 av SKK s avelskommitté Innehåll Sid. 1. Förord. 3 2. Akitans historia.. 4 3. Akitans historia i Sverige.. 5 4. Mentalitet och temperament

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

LEONBERGER KUNSKAPSSÖKNINGSARBETE. ERICA STRÖMBÄCK. D6 LÄSÅR 1996-1997 1

LEONBERGER KUNSKAPSSÖKNINGSARBETE. ERICA STRÖMBÄCK. D6 LÄSÅR 1996-1997 1 LEONBERGER KUNSKAPSSÖKNINGSARBETE. ERICA STRÖMBÄCK. D6 LÄSÅR 1996-1997 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIA... 1 LEONBERGERN I DAG... 1 UTSEENDE... 1 TEMPERAMENT... 2 ANVÄNDNING... 2 KÖPA LEONBERGER... 3 KLUBBAR...

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier Nova Scotia Duck Tolling Retriever VERSION 2014-01-02 1 INLEDNING Nova Scotia Duck Tolling Retriever, fortsättningsvis benämnd tollare, är en hundras som under de senaste

Läs mer

Minnesanteckningar. Uppbyggnad av ny hemsida för Tollarklubben.

Minnesanteckningar. Uppbyggnad av ny hemsida för Tollarklubben. Tollarklubbens Webbkommitté Minnesanteckningar Närvarande: Anmält förhinder: Plats: Anna Scharin, Bengt Nyman, Lena Toftling, Pia Hultman, Tina Oja Jansson (förde anteckningar) Monica Kinge Ekbackens idrottshotell,

Läs mer

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl. Verksamhetsberättelse för Svenska Hamiltonstövarföreningen 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Sekreterare

Läs mer

Japanska spetsens ursprung Översatt från boken "The Japanese Spitz" med tillåtelse från författaren Mr Marco Piasentin.

Japanska spetsens ursprung Översatt från boken The Japanese Spitz med tillåtelse från författaren Mr Marco Piasentin. Japanska spetsens ursprung Översatt från boken "The Japanese Spitz" med tillåtelse från författaren Mr Marco Piasentin. Enligt FCI's rasstandard påstås rasen ha uppstått ur tysk spets. "Japansk spets anses

Läs mer

Nuläget. HJÄRTFEL (Dilaterad Cardiomyopati, DCM)

Nuläget. HJÄRTFEL (Dilaterad Cardiomyopati, DCM) Nuläget Antalet registrerade hundar har de senaste 5 åren sjunkit kraftigt från 373 hundar år 2007 till 175 registrerade hundar år 2011. Minskningen ser ut att fortsätta under 2012. Andelen importer var

Läs mer

Avel 2010 Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet

Avel 2010 Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet Avel 2010 Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Uppdaterad 10-07-20 FÖRMÅNS- KLUBB FÖR UPPFÖDARE Gå med i klubben för inbördes be(h)undran.

Läs mer

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR BICHON HAVANAIS

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR BICHON HAVANAIS RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR BICHON HAVANAIS bichon-havanais-001 2005-11-09 Sid 1 (19) Innehållsförteckning Sida Avelspolicy 3 Historik 3 Nuläge/Statistik 4 Populationsstruktur 7 Avelsstrategi/hälsa/mentalitet

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Rasanpassad AvelsStrategi. Alpenländische Dachsbracke

Rasanpassad AvelsStrategi. Alpenländische Dachsbracke Rasanpassad Avels för Alpenländische Dachsbracke Svenska Schweisshundklubben INLEDNING Utdrag ur Svenska Schweisshundklubbens stadgar Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) förverkligar sina syften bl.a.

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Varför ska man höftröntga sin hund?

Varför ska man höftröntga sin hund? Varför ska man höftröntga sin hund? Mitt svar är: 1) För den enskilda hundens skull definitivt. Genom röntgen kan du försäkra dig om att din hund inte har riktigt dåliga höfter (D och E). Jag skulle personligen

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier Avelsstrategi för chow chow Chow Chow Ringen www.chowchowringen.com - 1 - Innehåll Rashistorik... 3 Myter... 5 Registreringsstatistik 1990 och framåt... 5 Fertilitet...

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Motioner till SSRK:s fullmäktige Protokoll styrelsemöte 16-17 augusti 2014, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Cathrine Möller Lena Ohlsson Anmält förhinder:

Läs mer

Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 1 2010

Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 1 2010 Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 1 2010 Välkommen till en FULLADDAD AFFÄR... HOS OSS HITTAR DU ALLT......INOM JAKT & FISKE JAKT FISKE NATUR Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25.

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet

Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Uppdaterad 08-05-28 Ett erbjudande som räcker till många. Agria Flock är en hundvänlig försäkring

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 1. Mötets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Upprop och röstberättigade Närvarande:

Läs mer

Avel 2009 Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet

Avel 2009 Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet Avel 2009 Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Uppdaterad 09-09-30 Gå med i klubben för inbördes be(h)undran. Agria Breeders Club är en medlemsklubb

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet

Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Uppdaterad 08-04-29 Ett erbjudande som räcker till många. Agria Flock är en hundvänlig försäkring

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2013 Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshunds årsmöte äger rum den 17 mars 2013 kl 13.30 på Scandic Star hotell, Sollentuna Föredragningslista 1. Mötet öppnas 2. Justering

Läs mer

Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman 1

Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman 1 Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman 1 Förord Utställning, smaka på ordet en gång till, utställning hur smakar det? Lite otäckt kanske, du är inte ensam, har

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11 Rasspecifika Avelstrategier () för Basset Fauve de Bretagne Reviderad 212-12-11 Sida 1 av 4 Innehållsförteckning (Vid läsning på dator: håll in Ctrl-tangenten och klicka på sidnumret så kommer du direkt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Hej Whippetägare/uppfödare!

Hej Whippetägare/uppfödare! Hej Whippetägare/uppfödare! Det du nu håller i din hand är Svenska Whippetklubbens (SW) hälsoenkät 2008. 1989 beslutades att SW ska genomför hälsoenkäter med jämna intervaller. Sedan dess har fyra undersökningar

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

Att lyckas med parningen.

Att lyckas med parningen. Att lyckas med parningen. Catharina Linde Forsberg Det finns många möjliga anledningar till att en tik inte blir dräktig efter parning. En av de vanligaste är att den helt enkelt parades på fel dag i löpningen.

Läs mer

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Avelspolicy för Mopsorden - rasklubben för mops

Avelspolicy för Mopsorden - rasklubben för mops Avelspolicy för Mopsorden - rasklubben för mops Gäller alla uppfödare och hanhundsägare (som lånar ut sin/sina hanar till avel), även de som inte är medlemmar i rasklubben. Uppfödare och hanhundsägare

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015)

Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015) Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015) Poängberäkning för Årets Utställningsfurie Hundägarna skall vara medlem i Svk FUR Hundarna skall vara svenskregistrerade (undantag norskregistrerade

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS. Field Spaniel

Rasspecifik avelsstrategi RAS. Field Spaniel Rasspecifik avelsstrategi RAS Field Spaniel Field Spaniel Klubben 2007 Rasspecifik avelsstrategi utarbetad av Field Spaniel Klubbens styrelse i samarbete med uppfödare av rasen och FSKs medlemmar 2004/2006

Läs mer

Skallkungen 2010. SSF Övre Norrbotten

Skallkungen 2010. SSF Övre Norrbotten Skallkungen 2010 SSF Övre Norrbotten Program Skallkungen 2010 Fredag Incheckning... kl. 17.00 Samling... kl. 18.00 Presentation av ekipagen... kl. 18.30 Kvällsfika... kl. 19.00 Lottning av provområden...

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier för Tysk Jaktterrier

Rasspecifika avelsstrategier för Tysk Jaktterrier Rasspecifika avelsstrategier för Tysk Jaktterrier tysk-jaktterrier-001 2007-03-08 Sidan 1 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NULÄGE...3 1.1. Allmänt om tysk jaktterrier...3 1.2. Historik...4 1.3. Jaktprovsstatistik

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 2 2008

Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 2 2008 Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 2 2008 Välkommen till en FULLADDAD AFFÄR... HOS OSS HITTAR DU ALLT......INOM JAKT & FISKE JAKT FISKE NATUR Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25.

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

TIDSSKRIFT FÖR FÅGELJÄGARE OCH SPETSHUNDVÄNNER NR 1 2014

TIDSSKRIFT FÖR FÅGELJÄGARE OCH SPETSHUNDVÄNNER NR 1 2014 TIDSSKRIFT FÖR FÅGELJÄGARE OCH SPETSHUNDVÄNNER NR 1 2014 Välkommen till en FULLADDAD AFFÄR... HOS OSS HITTAR DU ALLT......INOM JAKT & FISKE JAKT FISKE NATUR Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25.

Läs mer

Avel 2012. Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet. Juli 2012

Avel 2012. Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet. Juli 2012 www.skk.se/uppfödning/funktionarsinfo/avelsfunktionar Juli 2012 Avel 2012 Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Innehåll DEL I 5 AVELSPOLICY FÖR SVENSKA

Läs mer