Framtiden för våra raser. SSF:s strategikonferens, Upplands Väsby, maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden för våra raser. SSF:s strategikonferens, Upplands Väsby, 21-22 maj 2011"

Transkript

1 Framtiden för våra raser SSF:s strategikonferens, Upplands Väsby, maj 2011

2 Bakgrund I samband med styrelsemöte i Jokkmokk bestämde styrelsen att nästa personliga möte i styrelsen ska ägnas åt Rasernas framtid. Bakgrunden är att de grundläggande, viktiga, frågorna sällan får tillräckligt med tid vid vanliga möten med sprängfyllda agendor. Målparagrafen i våra stadgar: att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa raser att

3 Syfte Mötet har följande syften: Skapa en övergripande, gemensam, bild över rasernas status Skapa en övergripande, gemensam, plan för det fortsatta arbetet Skapa en fungerande organisation av arbetet framåt Genomgång av

4 Agenda Inledning Nuläge var står vi? Lunch Kaffe Break Middag Instrumentpanelen statistiken Rasspecifika avelsstrategier, RAS Avelsrådens rapport SSF organisatorisk status Omvärldsfaktorer SKK, SPJ/NSFN, marknaden, etc. etc. Analys SWOT per ras prioriteringar specificering av problem-/satsningsområden specificering av förvaltningsområden

5 Agenda, forts Frukost Var ska vi? Kreativitetsövning Satsningsområden och mål Grov plan framåt Hur ska vi följa upp? Kaffe Hur organiserar vi arbetet? Avelsrådskommittéer Styrelse Andra resurser och verktyg Lunch Konkretisering av handlingsplan Sharepoint Avslutning

6

7 Nuläge var står vi? Statistik Finsk spets Statistik Norrbottenspets

8 Norrbottenspets Avelsarbete Antal parningar, totalt Registreringar Tikar (varav importer) (5) 91(2) 63(2) 55 72(2) 77(2) 73 EP - varav rek av avelsråd Antal parningar som avråtts Antal kullar Antal födda Antal använda tikar - varav minst 2:a pris jaktprov.- varav utst. meriterade (2:a pris) Antal använda hanar Ögonundersökningar Patella luxation Tandbortfall Jaktprov Antal undersökta (3) 104(1) 94(2) 57(1) (2) (8) 195(3) 157(4) 112(1) 147(2) 152(2) 138(2) UA Med diagnos: Katarakt, (kat 2, (-), ej ärftl.), - 2, (1), övriga - 1, (2), - 1, (-), - 2, (2), - 3, (2), - 1, (3), 2 4, (2), - 3,(2), 2 5, (-), 1 4, (1), 1 6,2,- Antal undersökta UA Med diagnos Antal starter (varav individer) Utställning men genomförts ändå Hanar (varav importer) Totalt (varav importer) som ej genomförts - varav minst 2:a pris jaktprov - varav utställningsmeriterade Inavelsgrad fem generationer medeltal samtliga parningar Antal nya fall Kommentar Hälsostatus övriga länder Kommentar Övrigt (navelbråck, cancer i tidig ålder...) Kommentar: HD Antal och grad Meritering Antal till 1:a pris Antal till 2:a pris Antal till 3:e pris Utfall 1999 Hälsostatus 1999 Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall Utfall ,30% 1,60% 1,50% 1,10% 1% Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall ,40% 1,60% 1,10% 0,90% 0,90% 1A 1A - 1A 1B (73) 224(84) 182(71) Utfall 2009 Utfall ,10% 0,80% (53) 122(48) Antal starter (varav individer) 139(92) 144(98) 134(96) 149(100) 165(124) 204(130) 210(152) 229(165) 249(172) 179(128) 216(153) 173(125) Antal till pris CK/Cert 50/17 52/15 aug-49 apr-40 58/18 52/23 56/19 53/14 65/28 50/16 63/28 38/17 Antal till pris 1:a pris Antal till pris 2:a pris Antal till pris 3:e pris

9 Norrbottenspets Avelsarbete Finland Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Antal parningar, totalt varav rek av avelsråd? 47% 40% 60% 53% 66% 69% Antal kullar Antal födda Antal använda tikar varav minst 2:a pris jaktprov varav utställningsmeriterade (2:a pris) Antal använda hanar varav minst 2:a pris jaktprov varav utställningsmeriterade Inavelsgrad 9-generationer (Koirasuku-program) 3,46% 2,60% 2,47% 2,13% 2,56% 3,00% 2,84% Inavelsgrad 3-8-generationer (FKK KoiraNet) 2,86% 1,67% 1,93% 1,57% 1,66% 2,08% 1,97% Registreringar Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Tikar (varav importer, eller ras intagning) 56 (1) 84 (4) (1) 141 (2) Hanar (varav importer, eller ras intagning) 79 (1) 97 (1) 83 (5) 95 (3) 132 (1) 111 (1) 124 Totalt (varav importer, eller ras intagning) 135 (1) 181 (5) 170 (5) 191 (4) 273(3) 216(1) 248 Hälsostatus Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Ögonundersökningar per undersöknings år Antal undersökta UA Med diagnos: Katarakt Med diagnos: PPM Med diagnos: PHTVL/PHPV Med diagnos: RD Med diagnos: distichiasis, trichisiasis, cilia aberranta Med diagnos: PRA, (PRA möjl) 1 (1) Ögonundersökningar per födelse år Antal undersökta UA Med diagnos: Katarakt Med diagnos: PPM Med diagnos: PHTVL/PHPV Med diagnos: RD Med diagnos: distichiasis, trichisiasis, cilia aberranta Med diagnos: PRA, (PRA möjl) 1,(1), EP antal fall födelse år Patella luxation per födelse år Antal undersökta UA Med diagnos lux Med diagnos lux2 2 1 Med diagnos lux3 1 HD Antal och grad 1xA 1xA OD Antal och grad 1x0/0 2x0/0 Meritering Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Jaktprov alla (varav individer) (70) 255 (86) 275 (95) 334 (121) - starter/hund 3,09 2,97 2,89 2,76 Antal starter Antal till 1:a pris Vinnarklass 9 (11%) 10 (14%) 9 (11%) 20 (18%) 16 (10%) 18 (12%) 33 (16%) Antal till 2:a pris Vinnarklass 8 (10%) 7 (10%) 7 (9%) 12 (11%) 22 (14%) 20 (13%) 20 (10%) Antal till 3:e pris Vinnarklass 23 (29%) 18 (26%) 19 (23%) 24 (21%) 41 (26%) 35 (23%) 49 (24%) -utan pris Vinnarklass 0 40 (50%) 34 (49%) 45 (55%) 58 (51%) 79 (49%) 74 (49%) 99 (49%) -utan pris (-) 2 (2%) 2 (1%) 4 (3%) 3 (1%) Antal starter Antal till 1:a pris Öppen klass 10 (16%) 5 (9%) 14 (16%) 11 (11%) 10 (11%) 19 (15%) 24 (18%) Antal till 2:a pris Öppen klass 3 (5%) 11 (20%) 5 (6%) 15 (15%) 8 (8%) 16 (13%) 18 (14%) Antal till 3:e pris Öppen klass 15 (24%) 12 (21%) 27 (30%) 35 (34%) 32 (34%) 29 (23%) 36 (28%) utan pris Öppen klass 0 34 (54%) 28 (50%) 44 (49%) 40 (39%) 45 (47%) 57 (46%) 48 (37%) -utan pris (-) 1 (2%) 1 (1%) 4 (3%) 4 (3%) Utställning Antal starter (varav individer) 255 (135) 328 (135) 330 (156) 408 (189) 445 (207) 575 (236) 584 (236) - starter/hund 1,89 2,43 2,12 2,16 2,15 2,44 2,47 Antal till pris Utmärkt (=CK) Antal till pris Mycket God Antal till pris God

10 Nuläge var står vi?

11 Nuläge var står vi? Registreringar Norrbottenspets Finland Sverige Norge

12 Sökpoäng Nuläge var står vi? 8,2 Norrbottenspets medelsök 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 Nobs tik Nobs hanhund 6,8 6,6 6,4 6,

13 Poäng Nuläge var står vi? 7 Nobs primärskall Nobs hane Nobs tik

14 Poäng Nuläge var står vi? 7 Nobs förföljande Nobs hane Nobs tik

15 Finsk spets Avelsarbete Antal parningar, totalt Antal parningar som avråtts Antal kullar Antal födda Antal använda tikar medeltal samtliga parningar (rek/ej rek) Totalt (varav importer) Hälsostatus Patella luxation Ögonundersökningar Antal undersökta (4) 177(3) 143(4) 116(2) 174(8) 132(9) 126(9) (19) 363(15) 295(9) 235(7) 335(11) 255(20) 266(17) UA Med diagnos Antal undersökta 47 8 UA Med diagnos: Katarakt, (ej ärftl.), övriga 0 0 -, (1), - 1, (-), - -, (1), - -,(1),- Kommentar: HD Antal och grad Antal till pris 2:a pris Antal till pris 3:e pris Utfall 1999 Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall 2002 Utfall % 1,70% 1,50% 2,30% 1,50% ua 2A 1D 1A 1B 1A 6A 1B Utfall ,20% 1,20% 0,90% 0,90% 1,10% (186) 626(231) 470(175) 429(160) 386(146) (307) 384(271) 306(228) 376(275) 375(268) 396(280) 452(311) 399(279) 414(294) 359(233) 329(241) 270(206) 135/70 132/64 92/44 102/42 139/65 117/63 137/72 95/55 111/63 105/68 105/50 84/37 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall Utfall ,80% 1,00% Registreringar Tikar (varav importer) (15) 186(12) 152(5) 119(5) 161(3) 123(11) 140(8) EP Tandbortfall Meritering Jaktprov Utställning - varav minst 2:a pris jaktprov - varav utställningsmeriterade Antal använda hanar Inavelsgrad fem generationer Ep-tal, kullar (vid parning) Hanar (varav importer) Hälsostatus övriga länder - varav rek av avelsråd Övrigt (navelbråck, cancer i tidig ålder ) Antal starter (varav individer) Antal starter (varav individer) men genomförts ändå som ej genomförts - varav minst 2:a pris jaktprov - varav utställningsmeriterade (2:a pris) medeltal samtliga parningar Antal nya fall Kommentar Kommentar Antal till 1:a pris Antal till 2:a pris Antal till 3:e pris Antal till pris CK/Cert Antal till pris 1:a pris A 1B 1D 2A 1B 4A 1A 1B 1C 4A 1D 2A 3A 2010

16 Nuläge var står vi?

17 Nuläge var står vi? Registreringar Finsk spets Finland Sverige Norge

18 Sökpoäng Nuläge var står vi? 7,8 Finsk spets medelsök 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 FS tik FS hanhund 7,1 7 6,9 6,

19 Poäng Nuläge var står vi? 6,2 FS primärskall 6 5,8 5,6 5,4 5,2 FS hane FS tik 5 4,8 4,6 4,

20 Poäng Nuläge var står vi? 6,2 FS förföljande 6 5,8 5,6 5,4 FS hane FS tik 5,2 5 4,

21 Nuläge var står vi? Ögonundersökningar i Finland tutkittu % sairaita % sairaita tutkittu % %

22 % Nuläge var står vi? Knäledsundersökningar i Finland rekisteröidystä pennuista tarkastettu % % 1-3 vuosi tarkastett u vika %

23 Nuläge var står vi? - finska RAS Effektiv avelsbas(ne) : Ne=4*U*N/(U+N), U står för antalet hanhundar använda i aveln. N för antalet tikar använda i aveln per generation. Eff avelsbas Ant reg kullar Hanh anv i aveln Avelsbasen beräknat per år (diagram ovan) grön effektiv avelsbas. Blå antal reg. kullar. Röd antal hanhundar använda i aveln

24 Nuläge var står vi? - finska RAS Avelsbas per generation ( Diagram ovan) Räknat per generation har den effektiva avelsbasen stadigt sjunkit! Eff avelsbas Ant reg kullar Hanh anv i aveln

25 Nuläge var står vi? - finska RAS Inavelsgradens utveckling Rotu % (10v.) Vuosiluokka % Rotu % (10v.) Vuosiluokk a % ,71 4,17 3,64 3,49 3,38 3,24 2,06 5,96 4,92 4,23 4,11 3,78 2,69 2,78 2,69 2,46 2,32 Målsättning: inavelsgradens medeltal för rasen lägre än 3% max 70 avkommor per hund

26 Nuläge var står vi? - finska RAS Ögonsjukdomar som innefattas av PEVISA

27 Nuläge var står vi? - finska RAS Patellaluxation Vuosi Syntyneitä Yhteensä Yht

28 Nuläge var står vi? - finska RAS Ep-talens utveckling Medelvärdet ep-tal per generation

29 Nuläge var står vi? - Egenskaper (Finland)

30 OMINAISUUDET Utvärdering av egenskaper åren Mika Pajari

31 Sök 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Urosten haku Uros, hyvä Uros, ka Uros, heikko Hanhundarnas sökpoäng har i medeltal ökat något. Hundar med svagt sök har poängen ökat bra. 7,0 6, Narttujen haku 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6, Narttu, hyvä Narttu, ka Narttu, heikko Hos tikarna har dom med bra sök blivit bättre och dom med dåligt sök har blivit sämre. Skillnaden mellan dom bra och dåliga har blivit anmärkningsvärt större.

32 Sök Medeltal sökpoäng alla Svart hanar + tikar. Blå Hanar. Röd tikar 9,5 9,0 8,5 Uros ja narttu yhteensä 8,0 Uros, ka Narttu, ka 7,5 7,0 6,

33 Finnandeegenskaper Uros löytö % 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75, Uros, hyvä Uros, heikko Uros, ka Bra hanar har successivt blivit bättre. Och dom svaga har en bra förbättring. I medeltal hanar blir bättre. 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Narttu löytö % Narttu, hyvä Narttu, ka Narttu, heikko Bra tikar har blivit sämre, svaga har blivit bättre. Medelvärdet har sjunkit något. 75,

34 Finnandeegenskaper Medelvärde finnande % alla. Sv Hanar + tikar. Blå Hanar. Röd tikar Uros ja narttu yhteensä Uros, ka Narttu, ka

35 Förmågan att få primärskall Ensihaukun saanti %, uros 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, Uros, heikko Uros, hyvä Uros, ka Förmågan mätt i % har märbart förbättrats hos svaga hanhundar och tikar. Det är en i ögonfallande förbättring hos dom svagare hundarna. Ensihaukun saanti %, narttu 90,0 80,0 70,0 60,0 Narttu, hyvä Narttu, heikko Narttu, ka 50,0 40,0 30,

36 Förmågan att få primärskall ensihaukkujen saanti % (kaikki) 90,0 80,0 70,0 60,0 Uros ja narttu yhteensä Uros, ka Narttu, ka 50,0 40,0 30,

37 Kvarhållande 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Haukkuaika uros Uros, hyvä Uros, ka Uros, heikko För hanhundarna har skillnaden mellan dom bra och svaga ökat. Dom bra blir bättre och dom svaga svagare. 2, Haukkuaika narttu 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Narttu, ka Narttu, hyvä Narttu, heikko För tikarna har skalltiden sjunkit speciellt för dom svagare.

38 Kvarhållande Skalltid Haukkuaika (kaikki) 8,0 7,0 6,0 Uros ja narttu yhteensä 5,0 Uros, ka Narttu, ka 4,0 3,0 2,

39 Förnyat skall 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Uros UH % Uros, ka Uros, hyvä Uros, heikko Förmågan har sjunkit både för bra tikar och hanar, För svaga tikar ser det ut som en förbättring. 5,0 0, Narttu UH % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Narttu, hyvä Narttu, heikko Narttu, ka 10,0 5,0 0,

40 Förnyat skall Förnyat skall % alla UH % (kaikki) Uros ja narttu yhteensä Uros, ka Narttu, ka

41 Finnandemöjlighet Finnandemöjligheter löytömahdollisuuksia 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,

42 Sammanfattning Sökpoängen något stigande Finnande förmåga oförändrad 88%. Förmågan att få primärskall bättre för både hane o tik 58 % ->74% Kvarhålland medeltal har sjunkit främst för tikar, inget anmärkningsvärt för hanar Förmågan att få primärskall i % har i medeltal sjunkit, trender för tikar stigande och sjunkande för hanar. Förändringarna är i alla fall små. Finnandemöjligheter har succesivt stigit från år 2002 Enligt årsbokens index indeksitaulukosta 10 bästa pch 10 sämsta har beräknats enligt dessa resultat.

43 Procent Nuläge var står vi? Inavelsgrader 2,5 Inavelsgrad % 5 generationer 2 1,5 1 0,5 Finsk spets Norrbottenspets Finsk spets 2,3 1,5 1,2 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 1 Norrbottenspets 1,1 1 1,4 1,6 1,1 0,9 0,9 1,1 0,8

44 Nuläge var står vi? Kullstorlekar Ras/år Finsk spets 3,5 3,8 3,8 4,1 4,1 3,5 4,1 3,9 4,2 Norrbottenspets 4,2 3,9 5,0 4,2 4,5 4,0 3,9 3,8 4,4 Gråhund 5,4 5,6 5,2 4,8 4,8 5,2 5,3 4,9 5,2 Jämthund 6,7 6,4 6,3 6,6 6,6 6,4 6,6 6,5 6,7 Karelsk björnhund 5,9 6,0 6,3 6,4 7,8 7,5 6,5 6,1 6,1

45 Antal valpar/procent Nuläge var står vi? Inavelsgrad och kullstorlek 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Norrbottenspets Inavelsgrad Kullstorlek genomsnitt

46 Antal valpar/procent Nuläge var står vi? Inavelsgrad och kullstorlek 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Finsk spets Inavelsgrad % Kullstorlek genomsnitt

47 Nuläge var står vi? Djur använda i avel Finsk spets FS Kullar Tikar Hanar Gap

48 Nuläge var står vi? Djur använda i avel Norrbottenspets Nobs Kullar Tikar Hanar Gap

49 Nuläge var står vi? År Sted land Nr. 1 Nr. 2 Nr Grue N NOR 235 SVE 225 FIN 210 Piila 88 Tiurtunets Harraz 80 Sörlidbäckens Chili 76 Nordiskt Mästerskap Backe S NOR 211 FIN 200 SVE 181 Tiukka 81 Misti 72 Sikke Lapua F SVE 227 FIN 221 NOR 212 Obygdens Nätti 92 Pakkarustan Sindi 86 Röjmyrens Tanya Arvidsjaur S FIN 227 SVE 225 NOR 222 Lamusteen Sara 85 Röjmyrens Tanya 81 Sörlidbäckens Kita Ylivieska F NOR 205 FIN 190 SVE ** 137 Obygdens Nätti 85 Tiukka 82 Hakojen Roope Ringsaker N NOR 190 SVE 167 FIN 146 Tuula 75 Tjärstubbens Raija 70 Talvi Risbäck S NOR 200 SVE 173 FIN 146 Junnu 82 Röjbackens Kirvi 78 Obygdens Nätti Ylivieska F NOR 221 FIN 186 SVE 150 Vardos Ralli 84 Junnu 80 Kirmaisten Nero Backe S FIN 173 SVE 159 NOR 123 Kirmaisten Nero 76 Pirri 65 Tapion Miru 60 Norge (17-1, 11-2, 10-3) Finland (12-1, 11-2, 8-3) Sverige (7-1, 14-2, 15-3) 2001 Simo F FIN 184 SVE 151 NOR 138 Raita-Ahon Kiukku 90 Röjbackens Janca 78 Tjäderbrännans Päivi Grue N NOR 227 FIN 176 SVE 148 Röjbackens Isa 83 Lakka-R 81 Raita-Ahon Kiukku Strömsund S FIN 198 SVE 172 NOR 167 Rilu 80 Lakka-R 80 Metsokairan Tessu Ylivieska F SVE 194 NOR 182 FIN 175 Tjäderråets Riika 77 Rilu 74 Ukkos Sisu Uurainen F FIN 215 SVE 167 NOR ** 117 Jyrkkäkallio Jaki 84 Parpin Peni 77 Ronja Snåsa N * NOR 152 FIN 111 SVE 97 Jyrkkäkallio Jaki 79 Lennek Rang 69 Ricko Undersåker S * NOR 203 SVE 190 *** Ronja 79 Piki 75 Tarja Grue N * SVE 193 NOR 135 *** Tussi 84 Söpö 80 Peikko Leksand S * SVE 172 NOR 110 *** Tjäderråets Likka 68 Röjbackens Rask 60 Pyry 52

50 Nuläge var står vi? RAS Finsk spets RAS; förkortning för Rasspecifik Avels Strategi

51 Nuläge var står vi? RAS Norrbottenspets

52 Nuläge var står vi? RAS Generellt för båda raserna; Vi har skrivit sådant vi faktiskt gör Vi har skrivit mycket som vi inte gör! SKK har öppnat för årliga revisioner av RAS. Senast 2013 måste vi revidera RAS. Till styrelsens åtgärdslista: Revidera RAS!

53 Nuläge var står vi? Avelsrådens rapport

54 Nuläge var står vi? SSF organisatorisk status

55 Nuläge var står vi? Resurser: Lokalklubbar Riksstyrelse Kommittéer Ståndskall SSF Avel & Klubb Organisationsdokument

56 Nuläge var står vi? Omvärldsfaktorer SKK SPJ & NSFN marknaden etc. etc.

57

58 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen Statistiken pekar på få jaktprovsmeriterade avelsdjur (nobs). Dock är detta i förhållande till riktlinjerna för avelsrådgivning då t.ex. 3:e pristagare ser omeriterade ut. Vi borde öka parning över gränserna Hur ska vi få fler hundägare att kolla patella? Varför sjunker registreringarna? Det uppstår ofta problem vid parning ska vi skriva en handbok för parning? Vi borde titta mer på hundarnas egenskaper än uppnått pris vid parning. Vad är ideal vikt/storlek för Norrbottenspetsen? Varför får nästan hälften av nobsarna på utställning i Finland Ck/Cert? Vad styr efterfrågan på valpar? Vi saknar uppgift om antal nya ep-fall/år i statistiken

59 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen Vi vet inget om kvaliteten på avelsrådgivningen i förhållande till raserna i stort. Hur ser det ut med antalet starter per generation? Vilken är statusen avseende ögonsjukdomar i Sverige? I båda raserna Vilken är statusen avseende patella luxation i Sverige? I båda raserna Har vi det sök vi önskar hos våra hundar? Följ jaktegenskaper!!! Vad är rätt population? Är matadoravel ett problem? Hur skulle ett ökat avelsutbyte med Finland gå till? Hur ska vi förbättra det nordiska samarbetet?

60 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen Hur ska vi öka meriteringarna; få fler att starta på jaktprov och utställning? Är vi tillräckligt bra på att sprida information om t.ex.: avelsrekommendationer, patellaundersökning, ögonundersökning, tandstatus, etc. Registreringarna sjunker För lite uppfödare för lätt att sälja.. Oseriösa Varför ökar reg. i Finland men minskar i Sverige? Hur lyfta rasen Norrbottenspets (hur gjorde man med karelarna?)? Tunga hundar premieras Finland Är ep-tal rätt verktyg för bekämpning av epilepsi? Förändringar av provregler och tolkningar påverkar statistiken Effektiv avelsbas viktigt att bevaka Sök, skall, primär/finnande är viktiga egenskaper att följa

61 Nuläge Analys Reflektioner under nulägesbeskrivningen I Finland har antalet sjuka hundar samt ep-talet minskat Norge är bäst på Nordiska Mästerskapen trots sin relativa litenhet Mörkertal avs. patella och ögonsjukdomar = problem Jaktprovmeriterade hundar (hanhundar framförallt) har minskat SSF:s medlemsantal under 18 år: 7 st! Det är samma människor och hundar som återkommer i Ståndskall Begär registreringsförbud på valpar med inavelsgrad över 6,25. Gör utvärdering av ep-arbetssättet.

62 Nuläge Analys SWOT per ras SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

63 Nuläge Analys SWOT - Norrbottenspets Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Mentaliteten Svensk ras Populär ras Frisk Inavelsgraden Gles skallgivning För få starter jaktprov/utst. Liten avelsbas Ojämn ext/jaktligt Få undersökningar av ögon och knäleder Få fler att starta på jaktprov/utst. Öka avelsbasen Avelsurval Uppföljning av valpar Info och hjälp till hundägare vid utställning och jaktprov Reklam för jaktformen Populariteten Sjukdomar som begränsar avelsbasen Rovdjurssituationen

64 Nuläge Analys SWOT Finsk spets Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Numerär Homogen Jaktbredd Skallet Mentalitet Exteriört jämn Oöm Få jaktprovsstarter Enmanshund Hörbarhet Överkänslig Exteriört; - färgsättning vitt - tänder - pigment nospegel Hälsan; ep, patella, ögon Bristande uppföljning av avelsrekommendationer Info om social träning till valpköpare Avelsurval kopplat till egenskaper (svagheter) Info till uppfödare Utvärdering av domarkonferens Första jaktprovsstarten gratis (ny medlem) Uppfödarmorot Uppföljning Engagemang Vikande marknad Rovdjur Skogsvården EU Utländska jägare

65 Nuläge Analys Prioriteringar Specificering av problem-/satsningsområden Specificering av förvaltningsområden

66 Prioriterade problem - områden som vi tar tag i nu! 1. Hur ska vi få fler att starta på jaktprov och utställningar (utöka avelsbaserna)? 2. Hur ska vi förbättra de jaktliga egenskaperna? 3. Hur ska vi få fler att undersöka patella luxation och ögon? 4. Hur ska ett ökat avelsutbyte i Norden gå till? 5. Hur kan vi bli bättre på att informera?

67 Sekundära problem - områden som vi nu noterar Hur ska vi underlätta parningar? Hur mäter vi kvaliteten på avelsrådgivning? Vad är rätt population? Vad är ideal storlek/vikt på nobsen? Varför får nästan 50% av nobsarna Cert eller Ck i Finland? Hur kan vi påverka efterfrågan på valpar?

68 Sekundära problem - områden som vi nu noterar Hur gör vi för att påverka aveln utifrån specifika egenskaper snarare än uppnått pris (på fr.a. jaktprov)? -> Ingår i problem 2!

69 Förvaltningsområden Mentaliteten Inavelsgrader Populariteten Friska raser

70 Nuläge Analys Hur ska vi få fler jaktprovsmeriterade hundar? få fler att vilja ställa ut sina hundar? få fler att undersöka knälederna? få fler att jobba i SSF? höja jaktstandarden i våra raser?

71

72 Var ska vi? Kreativitetsövning?

73 Var ska vi? Brainstorming Idéer, idéer, idéer Värdera inte Ja, och

74 Var ska vi? Slumpord Sid nr? Sid nr?

75 Var ska vi? Hur skulle han göra?

76 Var ska vi? Hur skulle han göra?

77 Var ska vi? Hur skulle hon göra?

78 Var ska vi? Hur skulle han göra?

79 Var ska vi? - idéer Hur ska vi få fler att starta på jaktprov och utställningar (utöka avelsbaserna)? Information och avdramatisering via Ståndskall/hemsida/utskick o.s.v. Förkorta anmälningstiden för rörliga prov Utbilda fler domare Kör aktiviteter för att visa hur prov går till (testprov t.ex.) Uppfödarna tar en deposition som ges tillbaka till valpköparna vid jaktprovsstart Utöka renskötselområdet Lyfta fram kändisar /exempel marknadsför SSF (riks) erbjuder gratis första jaktprov (talong mätning)

80 Var ska vi? - idéer Hur ska vi få fler att starta på jaktprov och utställningar (utöka avelsbaserna)? Använd infobrevet som går till alla nyregistrerade Ta fram Rekommenderade priser på valpar där meriterade föräldradjur ger högre valppris. Bjud in till aktivitetsdagar informera, peppa Informera uppfödare, uppmana till kontrakt med valpköpare om utställning och jaktprov. Underlätta att starta på rörliga prov Ta fram en praktisk handledning vid jakt

81 Var ska vi? - idéer Hur ska vi förbättra de jaktliga egenskaperna? Klart uppsatta mål och uppföljning. Mät kvaliteten på avelsarbetet i förhållande till privatparningar Följ upp jaktprov Selektera i aveln på egenskaper Vi behöver fler hundar som startar på jaktprov!!!

82 Var ska vi? - idéer Hur ska vi få fler att undersöka patella luxation och ögon? Inför hälsoprogram Informera infobrev till valpköpare, Ståndskall hemsida, lokalklubbar, etc. Arrangemang (veterinärmedv.) vid utställning eller aktivitetsdag med stöd av sponsring från företag, SKK eller SSF. SSF betalar undersökning Inför morot för uppfödare tävling (högsta undersökn.grad) Öka tillgängligheten på undersökningar Använd och informera om goda exempel (uppfödare)

83 Var ska vi? - idéer Hur ska ett ökat avelsutbyte i Norden gå till? Gemensam databas Bättre samarbete mellan avelsråden Aktiv nordisk samarbetsgrupp Inseminering Gemensamma riktlinjer för hälsa i Norden

84 Var ska vi? - idéer Hur kan vi bli bättre på att informera? Informationskompetens behövs Ta fram en informationsstrategi Delta i t.ex. mässor Använd de forum vi redan har Nyttja journalistiska tjänster; reportage Informera om jaktprov vid utställning och omvänt Jaktfilmer/bildspel vid utställningar Förbättra samverkan mellan lokalklubbar

85

86 Hur organiserar vi arbetet? Avelsrådskommittéer Styrelse Andra resurser och verktyg

87 Hur organiserar vi arbetet? Avelsrådskommittérna utökas Accept från Magnus Törqvist och Matti Torvela att gå in i kommittén för Finsk Spets Sen en månad beslutat att Bengt Wahlin går in i kommittén för Norrbottenspets Prel. accept från Martin Markusson att gå in i kommittén för Norrbottenspets. Kommittéerna är beredda att acceptera det uppdrag som styrelsen och mötet vill lägga på dem! Bättre systemstöd behövs, helst en gemensam databas i Norden Genomför denna typ av konferens årligen.

88

89 Var ska vi? Satsningsområden och mål Grov plan framåt Hur ska vi följa upp?

90 Handlingsplan Aktivitet Ansvarig Klart Aktivitetsplan avelskommittén FS Johan, Kjell, Matti, Magnus 15/6 till Egon Aktivitetsplan avelskommittén Nobs Rickard, Alf, Bengt, Assar, Martin 15/6 till Egon Aktivitetsplan Undersökning patella/ögon Ivar, Egon 15/6 till Egon Aktivitetsplan Fler startande jaktprov/utst. Matti, Lauri, Ronney 15/6 till Egon Aktivitetsplan Avelsutbyte Norden. Birger, Bengt 15/6 till Egon Aktivitetsplan Information. Tommy, Anders 15/6 till Egon Sammanställ strategikonferens och bilder till alla Egon 25/5 till deltagarna Ta fram statistik på egenskaper så långt möjligt i tiden. Egon Mha Anders Lundberg och i samråd med avelskommittéerna Initiera och resurssätta revidering av RAS, Finsk spets och Norrbottenspets Styrelsen. Bevakas via åtgärdslista; T. Lannemar Förenkling av anmälan till rörliga prov Provregelkommittén, L. Keränen - > Styrelsen??

91 Handlingsplan forts Aktivitet Ansvarig Klart Ta beslut om att avelsrådskommitté Finsk spets med Matti Torvela och Magnus Törqvist Ta beslut om att avelsrådskommitté Norrbottenspets med Martin Markusson Revidera organisationsdokument och komplettera uppföljningspunkter utifrån mötet Fixa behörigheter till Sharepoint för styrelse och kommittéer Samtliga använder Sharepoint för lagring av dokument och samarbete Styrelsen Styrelsen Styrelsen. Bevakas via åtgärdslista; T. Lannemar Egon 15/6 Samtliga Planera kommande avelskonferenser Styrelsen.? Nästa möte/skriftligt förfarande Nästa möte/skriftligt förfarande? 16/6

92

93 Sharepoint

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund)

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) RAS 2013 Allmänt Namn: Sredneasiatskaja Ovtjarka Grupp: 2, sektion 1, FCI 335 Hemland: fd Sovjetunionen (regioner

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Svenska Cão da Serra da Estrela Föreningen (SCSE- föreningen) RAS 2013 Revidering av RAS 2005 1 Allmänt Namn: Cão da Serra da Estrela, pelo comprido,

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 0 Rasspecifika Avelsstrategier för PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 1 1. Allmänt Allmänt om rasen Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou Grupp:

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi för Cairnterrier. Fastställd av SKK/AK den 25 maj 2011

Rasspecifik Avelsstrategi för Cairnterrier. Fastställd av SKK/AK den 25 maj 2011 Rasspecifik Avelsstrategi för Cairnterrier Fastställd av SKK/AK den 25 maj 2011 Detta är en revidering av RAS 2005 samt en uppdatering av klubbens RAS arbete 2006 2010 1 Innehållsförteckning Sid 1 Sid

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier RAS Leonberger 2015. Svenska Leonbergerklubben

Rasspecifika avelsstrategier RAS Leonberger 2015. Svenska Leonbergerklubben Rasspecifika avelsstrategier RAS Leonberger 2015 Svenska Leonbergerklubben Innehållsförteckning FÖRORD HISTORIA POPULATION MENTALITET HÄLSA Höftledsdysplasi - HD Armbågsledsdysplasi - ED ÖGON EXTERIÖR

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Rasspecifik. avelsstrategi. SVENSKA BOXERKLUBBEN boxer-001 2005-09-06 Sid 1 (24) layout: maya

Rasspecifik. avelsstrategi. SVENSKA BOXERKLUBBEN boxer-001 2005-09-06 Sid 1 (24) layout: maya Rasspecifik avelsstrategi SVENSKA BOXERKLUBBEN boxer-001 2005-09-06 Sid 1 (24) layout: maya boxer-001 2005-09-06 Sid 2 (24) Sverige i december 2004 Arbetet med RAS rasspecifika avelsstrategier Svenska

Läs mer

Förslag till Rasspecifik Avelspolicy/-Strategi för ITALIENSK VINTHUND

Förslag till Rasspecifik Avelspolicy/-Strategi för ITALIENSK VINTHUND Förslag till Rasspecifik Avelspolicy/-Strategi för ITALIENSK VINTHUND Giltighet och ansvar SRIV har utarbetat detta förslag till rasspecifik avelspolicy/-strategi, RAS, för Italiensk vinthund, på uppdrag

Läs mer

CAIRNTERRIERKLUBBENS UPPFÖDARINFORMATION

CAIRNTERRIERKLUBBENS UPPFÖDARINFORMATION CAIRNTERRIERKLUBBENS UPPFÖDARINFORMATION Reviderat 2012 FÖRORD CAIRNTERRIER är en av de till antalet största terrierraserna. Vi som redan är förälskade i denna underbara ras är naturligtvis inte förvånade

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck. 2/2011 1 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.org Int kontakt pr@swck.org int.kontakt@swck.org Vice ordförande/

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer