Lärplattformen Fronter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärplattformen Fronter"

Transkript

1 Lärplattformen Fronter

2 Alla onlineverktyg du behöver Fronter är en lärplattform som används av miljontals lärare och elever på flera tusen utbildningsinstitutioner runt om i världen. Plattformen består av nästan 100 användarvänliga webbaserade verktyg som har utvecklats i samarbete med Fronters användare. Dessa utvecklas löpande i takt med de förändrade kraven från den pedagogiska miljön. Fonter hanterar följande områden. INDIVIDUALISERING & DOKUMENTATION IUP, mål, portfolio och frånvaro FLEXIBELT LÄRANDE Pedagogisk planering, individanpassat lärande, test och uppföljning ANPASSNING & ADMINISTRATION Kraftfullt administrationsverktyg för storskaliga implementationer. SAMARBETE & KOMMUNIKATION Intranät-funktionalitet för effektivt samarbete och kommunikation. PUBLICERING Produktion, redigering och publicering av innehåll. ÖPPEN FILOSOFI: Med den öppna filosofi som Fronter genomsyras av, erhåller utbildningsanordnare fördelen med Open Source och öppna standarder, samtidigt som säkerhet, pålitlighet och skalbarhet garanteras allt inkluderat i ett paket med ett fast konkurrenskraftigt pris. Den öppna utvecklingsprocessen, som styrs av användarna i Fronters referensgrupper, garanterar att plattformen snabbt anpassas efter nya idéer och koncept som visar sig vara värdefulla för lärande och den pedagogiska miljön. Omfattande stöd för öppna standarder gör det lätt att integrera (SCORM, IMS, etc.). Support av standard för tillgänglighet (W3C/WAI) säkrar att Fronter kan hanteras av alla användargrupper.

3 Plattform för samarbete och lärande Fronter är en virtuell byggnad som är indelad i olika rum. Varje rum är utrustat med de verktyg som krävs för samarbete och lärande i just det rummet. Rummets ägare bjuder in deltagare och tilldelar dem rättigheter enligt deltagarnas roller i rummet Byggnaden Fronter är din virtuella byggnad på Internet. Virtuella rum Byggnaden är indelad i praktiska rum. Verktyg Rummen är möblerade med de verktyg du själv önskar. Deltagare Deltagare bjuds in i rum och får rättigheter efter behov och roll. Din nyckel Nyckeln (lösenord) ger dig tillgång till rum du skapat eller blivit inbjuden till. Som studerande kan jag... Skapa min egen portfolio. Göra mina inlämningar och få dem värderade. Få utbildning anpassad för mig. Kommunicera med mina lärare och andra användare. Arbeta självständigt eller tillsammans i grupp. Aktivt delta i arbetet med min individuella utvecklingsplan.

4 INDIVIDUALISERING Underlättar personligt arbete och aktiviteter Enkla verktyg för samarbete och lärande på webben. Idag: Visar all ny information från rum och externa RSS-flöden. Inlämningar: Mapp för inlämningar och utvärdering. E-post klient: Komplett e-postklient med stöd för POP3 och IMAP. Prov: Provverktyg med många olika typer av frågor. Mina kontakter: Personliga kontakter och vänner. Lärsekvens: Digitala lärobjekt som sätts samman i en strukturerad följd. Min kalender: Personliga bokningar och möten. Elevdokumentation: Uppföljning och reflektion inför utvecklingssamtal och elevens IUP. Mitt arkiv: Ett personligt arkiv som fungerar som en webbaserad hårddisk. Läromål: Import och anpassning av läromål och målstyrt arbete. Min portfolio: Personlig portfolio och visningsmapp. Frågedatabas: Delad databas för återanvändning, lagring och sortering av provfrågor. Kursimport: Import av IMS-, SCORM- och AICC-kursmoduler. Fronter Instant Messenger (FIM): Interna snabbmeddelanden. 92 PlusPaket Tilläggstjänster med utökad och kompletterande funktionalitet. Tjänster Professionella tjänster erbjudna av Fronter. FLEXIBELT LÄRANDE Anpassat lärande, omdömen och uppföljning Bildpost: Skriv, rita eller spela in ett meddelande till dina klasskamrater i Fronter. Statistik: Fullständig statistik över aktivitet i ett rum. Bloggredigerare: Redigera dina bloggar direkt i Fronter Konferens: Personligt möte i realtid för upp till 3 användare. Innehåller bland annat videokonferens, chat, skrivbordsdelning och whiteboard. Notiser: Interna meddelanden i Fronter. Portfolio: Uppföljning och synliggörande av elevens utveckling. Min hemsida: Personlig hemsida. Whiteboard: Whiteboardfunktion i realtid. Entré: En visuell översikt och enkel åtkomst till rummen från Idagportalen. Ljudinspelare: Spela in och lagra ljud direkt till Fronterresurser och presentationssidor. Informationscentral: Ger överblick över aktuell information på Idag-sidan. Video: Videoklipp och andra multimediafiler från arkiv eller via en streamad server. Att göra: Personlig kom-ihåglista. Extern innehållssök: Sök i fördefinierade externa innehållsförråd. RSS ut: Personligt RSS-flöde från Idagportalen. Föräldrainloggning: Ger föräldrar delaktighet i sina barns portfolio. E-post drift: E-postserver, fullständigt integrerad med Fronter. Kalender synk: Integration mellan schema/kalender (ICal/*Cal). Närvaro/Frånvaro/Betyg: Schemaintegrerad modul för frånvaro och betyg. Digital examen: Professionellt examensverktyg. Webparts: Integration mot Microsoft Sharepoint-portal. Ephorus plagiatkontroll: Verktyg för kontroll av inlämnade elevarbeten. Elluminate vofficetm: Uppgradera Konferens till att tillåta fler samtidiga användare samt inspelning av mötessession. Elluminate vclasstm: Fullt utrustat virtuellt klassrum för ett fast antal användare. Projektledning: Projektteam handleder och säkerställer lyckad implementation av Fronter. Användarkonferenser och arrangemang: Seminarier och kurser för Fronteranvändare. Academy: Fronterackreditering och kurser Resultatmatris: Översikt över användarnas resultat. Notiser: Anteckningar i anknytning till inlärningsobjekt. Support: Obegränsad support för ackrediterade Fornteradministratörer.

5 SAMARBETE PUBLICERING ADMINISTRATION Främjar samarbete och kommunikation Hantering och publicering av innehåll Organisationsstrukturer och grupper Startsida: Möjlighet att skapa anpassade förstasidor för rum och kurser. Presentationssidor: Skapa egna sidor med möjligheter till dynamiskt innehåll. Rum: Kärnan i Fronterplattformen, en indelning i olika rum. Meddelande: Meddelanden till alla deltagare i ett rum. Filöverföring: Ladda upp externa filer med bibehållen mappstruktur. Organisationsstruktur: En struktur som är anpassad för din verksamhet. Delat dokument: Gemensamt dokument för processkrivning med flera författare. Editor: Inbyggd textbehandlare. Rättigheter och roller: Definiering av rättigheter och roller i Fronter. Diskussion: Trådbaserat diskussionsforum. Delat arkiv: Gemensamt arkiv för deltagare i ett rum. Globala inställningar: Inställningar för hela Fronterbyggnaden på toppnivå. Samtal: Diskussion, ej trådbaserat forum. Artikel: Möjlighet att sätta samman text och bilder i artiklar. Lokala inställningar: Inställningar på skol-, fakultets-, eller institutionsnivå. Debatt: Diskussionsforum med möjlighet att inta en definierad ståndpunkt. Listor: Utformning av enkla listor som kan innehålla interna och externa länkar. WebEq: Matematisk formeleditor. Export: Exportera rum (kurser) som IMS-paket. Brainstorm: Forum för anonymt idéutbyte. Deltagare: Lista över deltagare i ett rum och deras rättigheter. Frågor och svar: Heta stolen - funktion med frågor och svar. Fritextsökning: Sök i dokument som är skapade i och uppladdade till Fronter. Rapporter: Administrativa rapporter som ger översikt över aktiviteterna. Kontakter: Gemensamt kontakt register för deltagare i rum. Länkar: Gemensamt länkarkiv med kommentarsfunktion. Rensa: Administrativa rutiner för effektiv rensning av databasen Chat: Chatfunktion i realtid för ett rum. Nyheter: Datumstyrda nyheter i rum med ingress, bild och text. Hjälp: Komplett onlinehjälp med övningsexempel och kursmaterial. Rumskalender: Delad kalender för alla deltagare i rum. Statistik: Statistik på alla objekt i arkivet. Språkstöd: Språkpaket med många olika språk. Omröstning: Förenklat frågeredskap för användning vid votering. Metadata: Metadata knutna till objekt i arkivet. Egendefinierade verktyg: Möjlighet att definiera egna verktyg i rum. Aktivitetsarkiv: Arkiv för aktiviteter i en projektplan. Versionskontroll: Kontrollera alla objekt i arkivet, med historisk översikt. Designverktyg: Möjlighet till egen design enligt organisationens grafiska profil. Resursbokning: Boka rum, utrustning och andra resurser i kalendern. OES: Öppna, redigera och lagra filer i Fronter utan lokal mellanlagring. Portfolioflytt: Överföring av elevs portfolio från en skola till en annan. Mötesbokning: Schemaläggning av individuella möten för en grupp av människor. Sök (metadata): Sök efter allt innehåll med metadata. Loggning: Loggning av alla händelser i Fronter. Liveroom: Synkront virtuellt klassrum med begränsad funktionalitet för ett obegränsat antal användare. RSS-läsare: Visa externa RSS-flöden på Idagportalen. Öppet API: Möjlighet att integrera med tredjepartsprodukter. Periodisering: Tidsschema för projektdeltagare. Webfronter: Komplett verktyg för webbpublicering. Fronter drift: Komplett drifttjänst från Fronter. Fronterbrygga: Dela material och samarbeta med användare i andra Fronterinstallationer. Infofronter: Publicering av innehåll via RSS-flöden till portaler/hemsidor. Automatisk import: Import av elever, grupper och roller från elevregister (Procapita, Extens, Ladok m fl). Utvärdering: Effektivt verktyg för utvärdering av kurs eller verksamhet i Fronter. SMS: Skicka textmeddelanden direkt från Fronter till mobiltelefoner. SSO: Single Sign On mellan Fronter och andra portaler. CreazaTM: Videoredigering, ljudredigering, mind mapping och seriestrippar. Elluminate Live! : Uppgradera Innehållsmigrering: Överför innehåll från andra lärplattformar till Fronter. LDAP-autentisering: Möjlighet att autenticera mot LDAP-tjänster. Schemaintegration: Import till Fronters kalender från schemasystem. Liveroom till att inkludera tilläggsfunktioner (video, applikationsdelning, inspelning, mm). Workshop: Fronter workshops för lärare och skolledare. Anpassad design: Anpassa Fronters design efter verksamhetens grafiska profil. Uppsättning: Fronter, import av elevregister, katalogtjänst, schemaintegration och single sign on. Drift integration: Drift av integrationer med elevregister, katalogtjänster och schemasystem.

6 Fronters värderingar Vår filosofi genomsyrar allt vi gör också när det gäller framtida utveckling. Fronters vision är att erbjuda enkla verktyg för samarbete och lärande på webben. Våra kärnvärden professionalitet, enkelhet och öppenhet, tillsammans med stöd från referensgrupperna, skapar klara riktlinjer för alla val vi gör. Fronters kärnvärden: Enkelhet Fronter är utformat för användare och till stor del av användare. Fronterplattformen har ett självförklarande och lättbegripligt gränssnitt som gör det lätt att komma igång med minimal utbildning. Öppenhet Fronter tror på öppenhet och tillämpar denna öppenhet på ett antal olika sätt genom en öppen utveckling, integrering, tillgänglighet, källkod och produktgaranti. Professionalitet Fronter strävar efter att på alla områden erbjuda sina användare professionella produkter och tjänster och uppmuntra kommunikation och samarbete under hela utvecklingsprocessen, leveransen och driften. Öppen utveckling: Utvecklingsprocessen bygger till stor del på öppen kommunikation och samarbete med såväl aktuella som framtida kunder. Öppen standarder: Produkterna uppfyller flera öppna standarder (SCORM, IMS, AICC och många fler). Öppen tillgänglighet: Produkterna uppfyller tillgänglighetsstandarderna (WAI nivå A) och är tillgängliga på flera språk. Öppen källkod: Fronters källkod finns tillgänglig för alla licensierade kunder. Öppen garanti: Ger säkerhet, tillförlitlighet, skalbarhet och ett felfritt system utan buggar.

7 En plattform för framtiden Vårt mål är att garantera att Fronterplattformen uppfyller behoven för personligt arbete, utbildning, samarbete, publicering och administration, nu och i framtiden. Vi lägger dock lika stor vikt vid plattformens användarvändlighet, skalbarhet och flexibilitet, vår utvecklingsstrategi, support, våra garantier och supportavtal (SLA). Grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning Fronters flexibilitet gör det möjligt att anpassa utseendet i förhållande till användarens ålder och kompetens. Det betyder att utseendet kan se olika ut för varje enskild skola och klass allt i en och samma installation. Fronters licensregler och uppbyggnad tillåter att alla kan använda plattformen samtidigt. Det finns alltså inga begränsningar i antal användare, totalt eller samtidigt, på den enskilda skolan eller i hela kommunen. Högskola och universitet Fronter utvecklades en gång i tiden i nära samarbete med visionära pedagoger från det norska högskole- och universitetsväsendet. Samarbetet hålls fortfarande vid liv och har utvecklats genom en internationell referensgrupp där även representanter från svenska högskolor och universitet ingår. Tillsammans med denna grupp implementerar Fronter verktyg som bevisligen har stort pedagogiskt nyttovärde för högre utbildning. Ett exempel på Fronters samarbete med ledande internationella akademiska institutioner är utvecklingen av ett projektstyrningsverktyg, som är speciellt anpassat för forskning och undervisning i högre utbildning. Central drift Fronter tillämpar central drift på ett av Europas största driftscenter med tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt, samt säkerhet i form av viruskontroll, kryptering, säkerhetskopiering och övervakning. Integration mot administrativa system Fronter kan kopplas ihop med diverse administrativa system och därmed säkra bättre flyt och kontroll av data mellan systemen. Vi erbjuder till exempel integrationer mot ProCapita, Progma, Extens, Microsoft AD, Novell NDS/ edirectory, Skola24 och scheman enligt xcal/ical-format samt andra system efter förfrågan. Fronter tillämpar också LDAP-autentiseringar av användare samt inloggningar via Single Sign On (SSO) till eller från Fronter i kombination med andra system. Anpassad design Utöver de designer Fronter innehåller som standard, kan Fronter anpassas efter organisationens grafiska profil. Organisationer och fackförbund Webbaserat lärande är ett kraftfullt verktyg för utbildning och kompetensutveckling, också i arbetslivet. Flera organisationer har använt e-lärande till att stärka utbildningsutbudet och tillgängligheten för sina medlemmar. I kombination med traditionella kursformer kan webbaserad undervisning ge en mer varierad och spännande utbildning. Leveranser och implementation Vi har utfört över hundra implementationer av Fronter bara i Sverige. Därigenom har vi byggt upp en stark kompetensbank för att lösa alla tänkbara problemsituationer som kan uppstå. Vi bistår alltid med kunnig vägledning i implementationsfrågor. En annan del i detta är en kraftfull support- och utbildningsorganisation. Svensk support erbjuds obegränsat för certifierade administratörer. Våra utbildare är eller har varit användare av Fronter i svenska skolor.

8 Fronter UK Ltd Fronter i Europa Fronter grundades i Norge 1998 och köptes 2009 upp av Pearson, vilket gjorde det till en del av världens främsta utbildningsföretag. Företaget har skapat en ny standard för webbaserade utbildningstjänster genom sina flexibla pedagogiska lösningar för framtidens skolor. Efter att ha vunnit flera prestigefyllda priser har Fronter nått ett erkännande som ledande inom sitt marknadssegment. Företaget är en av endast 10 leverantörer av lösningar för lärplattformar som har certifierats av brittiska Becta (British Educational Communications and Technology Agency). Företaget har vuxit och expanderat mycket snabbt och Fronterplattformen används av miljontals lärare och elever i skolor, universitet och inom professionella organisationer runt om i världen. Fronter deltar vid alla större europeiska konferenser om webbaserat lärande och presenterar Fronterplattformen för representanter för utbildningsväsendet. Vi på Fronter är stolta över att vår fokus till 100 % ligger på utbildning, och vi utvecklas ständigt tack vare samarbetet med våra användare och den dynamiska marknaden för pedagogiska verktyg. Fronter erbjuder lättanvända verktyg för samarbete och lärande på webben MER INFORMATION OCH DEMO PÅ FRONTER.SE Fronter International Rådhusgata 1-3 Postboks 232 Sentrum N-0103 Oslo, Norge Fronter Sverige: Skolor och kommuner Drakegatan 6 S Göteborg Tfn: Fronter Sverige: Högre utbildning Utbildningsvägen 3 S Tumba Tfn: Kontor i: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Tyskland och Spanien

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Från webbstöd till lärplattform

Från webbstöd till lärplattform Examensarbete DAA730 inom LGY60 Från webbstöd till lärplattform Birger Eriksson Handledare: Nicholas Pagden Juni 2006 MSI Växjö University SE 351 95 VÄXJÖ Sammanfattning Rapporten är del i mitt examensarbete

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

IntraNote Portal Server

IntraNote Portal Server IntraNote Portal Server Intranät och personalportal Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt Anpassad och utformad för morgondagens webb EPiServer CMS 6 är en av världens ledande plattformar för webbpublicering. Vår toppmoderna.net baserade plattform förvandlar statiska webbplatser till engagerande

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda SIDAN 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 INNEHÅLL, DEL 1 DEN BÄSTA LÖSNINGEN

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Diskussionsunderlag till styrgruppen för Folkbildningsnätet Datum: 2008-08-15 Slutversion Jan Hylén jan.hylen@metamatrix.se Tel:

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer