Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:"

Transkript

1 Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet: Per Rohdin (född Persson) 13 januari, 1970 Vallmovägen 17, Älvsjö +46 (0) Svensk KORT OM Per Rohdin (f.d. Persson) arbetar som kravhanterare, projektledare, verksamhetsutvecklare, strateg, innovatör, interaktionsdesigner och användbarhetsexpert. Han är i första hand inriktad på webblösningar och intranät, men även verksamhetskritiska IT-stöd och därmed tillhörande processförändringar. Han är också ansvarig för Ayonds interna innovations- och inkubatorprogram. Per har arbetat inom IT sedan 2000 och har erfarenhet från ett stort antal nationella och internationella projekt inom området, inom offentlig såväl som privat sektor. Tidigare arbetsgivare inkluderar Nokia, Yahoo, Valtech och Swedish Institute of Computer Science. Per är Filosofie doktor i filmvetenskap från Stockholms Universitet och har även en Honorary Fellow från Department of Communication Studies, University of Wisconsin. Pers publikationslista sträcker sig både över datavetenskap och kommunikation/media (som Per Persson). Per har erhållit en rad stipendier och står som upphovsman till en serie nationella och internationella patent. Han är en hängiven musiker och producent, med såväl barn- som dansproduktioner i sin portfolio. För tillfället driver han också en egen firma - Mediera.se - och en bokcirkel. ARBETSERFARENHET Affärsutvecklare, IT-konsult, IT-strateg och innovationsansvarig, ayond AB, Stockholm. Ayond är ett IT-konsult- och innovationsföretag, som tar uppdrag inom IT, webb, mobilitet och affärsutveckling. Dessutom har man ett ambitiöst innovationsprogram i vilket anställda kan driva egna företagsidéer för att sedermera starta egen firma med ayond som delägare. Förutom konsultuppdrag inom webb, IT, mobilitet och affärsutveckling är jag ansvarig för att driva och strukturera innovationsprogrammet, samt ta hand om (affärs-)utveckling av enskilda företagsidéer i programmet IT-, strategi- och verksamhetskonsult, Valtech AB, Stockholm. Valtech fokuserar på användarvänliga och organisationseffektiva webblösningar, intranät och verksamhetsapplikationer för kunder inom privat och offentlig sektor. Beroende på projekt, ansvarade jag för projektledning, användbarhet, kravhantering, förstudier/utredningar, förankringsarbete, målgruppsanalys, nyttoanalys samt strategifrågor. Verksamhetsutveckling och processförändringar var ofta en del av införandet av en IT-lösning. Ett urval av de 15-tal projekt jag ledde på Valtech beskrivs nedan International Product Manager, Yahoo Mobile, Hamburg. Yahoo! Go (http://en.wikipedia.org/wiki/yahoo!_go) var en mobil applikation som tillgängliggjorde de vanligaste tjänsterna från Yahoo (t.ex. sök, e-post, Flickr, kartor, aktiekurser mm.) i över 300 mobiltelefonmodeller. Jag ansvarade för internationella aspekter av Yahoo Go och drev 1 (10)

2 partnerskapsprojekt tillsammans med olika mobiltelefontillverkare, t.ex. Nokia och Sony Ericsson. Yahoo Go avvecklades Delägare i Verysolid Technology Sweden AB, Stockholm. Verysolid utvecklade en tjänst som möjliggjorde för marknadsundersökningsföretag att genomföra mobila marknadsundersökningar i vilka respondenterna svarar på enkäten via sin mobil. Jag agerade delägare i företaget, produktchef och säljare. Verksamheten avvecklades Diverse positioner, Nokia, Helsinki. På Nokia Research Centre arbetade jag först som konceptdesigner vilket innebar att ta fram och beskriva nya produktideer (både hårdvara och tjänster/applikationer). Detta skedde ofta efter fältstudier av faktiskt mobilanvändning på för Nokia relevanta marknader. Efter en affärsmässig intern genomlysning ansvarade jag sedan för att utveckla prototyper av de mest lovande koncepten, vilka sedan fick genomgå användartester. Detta resulterade i ett antal patent samt en rad forskningspublikationer (se nedan). Ett koncept gick sedan till produktifiering inom affärsenheten Nokia Multimedia. Nokia Sensor var en social blåtandsapplikation som fanns förinstallerad på ett antal mobiltelefonmodeller under Jag agerade produktchef och chefsdesigner. Den tredje och sista anhalten på Nokia var Nokia Lifeblog (http://en.wikipedia.org/wiki/nokia_lifeblog). Nokia Lifeblog var en mjukvara både för mobilen och PC, med vilken all mobilt innehåll kunde arkiveras, visas och sökas via PC, t.ex. meddelanden, e-post, bilder, filmer mm. Jag ansvarade för att definiera nya funktioner i samband med en större uppgradering Nokia Lifeblog avvecklades Forskare och projektledare, Swedish Institute of Computer Science, Kista. SICS är ett av Sveriges 50-tal forskningsinstitut och har till uppdrag att bedriva grund- och tillämpad forskning inom data och kommunikationsvetenskaperna (läs mer på Forskare på SICS har ofta eget ansvar för att hitta finansiering inom privat och offentlig sektor. Jag arbetade i en grupp under professor Kristina Hööks ledning som fokuserade på användbarhet. Jag initierade och drev ett 10-tal forskningsprojekt inom mobila tjänster och social media som resulterade i ett patent samt ett antal forskningspublikationer. Jag agerade även handledare för examensarbeten Lärare, Filmvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet I samband med att jag disputerade i filmvetenskap ansvarade jag för handledning och undervisning på vissa kurser på institutionen (http://www.film.su.se). Doktorsavhandlingen blev 2003 publicerad på Cambridge University Press. UTBILDNING 2007 Certifierad Scrum Master 2000 Filosofie Doktor i Filmvetenskap, Stockholm Universitet, Understanding Cinema: Constructivism and Spectator Psychology 1998 Honorary Fellow vid Department of Communication Studies, University of Wisconsin, Madison Fil. Kand. i Filmvetenskap, Stockholms Universitet 1994 Fil. Kand. i Filmvetenskap, Stockholms Universitet (Lingvistik som sidoämne) Stockholm Filmskola (http://www.stockholmsfilmskola.com) 2 (10)

3 PROJEKT/UPPDRAG Profoto global webbplats på 8 olika språk (2013) Profoto är ett världsledande företag inom belysning och generatorer för studio-fotografer inom proffssegmentet. Webbplatsen innehåller samtliga Profotos ca 500 produkter översatt på 8 olika språk. Kravställare på webbplatsen var spridda över hela världen vilket gjorde hantering och kommunikation kring krav till en utmaning. Roll: Projektledare, kravanalytiker, processledare för översättning och användbarhetsexpert. Scorx AB webbtjänst och e-handel av digitala och uppspelningsbara noter (2013) Scorx.org är en webbplats för körsångare och körer. Via partnerskap med Sveriges största notförlag inom körmusik (Gerhmans), erbjuder Scorx sina besökare att köpa, visa och samla sina digitala noter. Dessutom är många av noterna inspelade med professionella sångare för respektive stämma. I Scorx egna mixer kan körsångare spela upp ett stycke med en valfri mix av stämmor i syfte att träna inför en kommande repetition eller konsert. Ett antal organisationer/utbildare/studieförbund erbjuder Scorx som medlemsförmån för sina medlemmar. Scorx AB samägs av ayond, Sensus & Mellansels folkhögskola. Roll: Strategi, affärsutvecklare, projektledare, kravhantering och användbarhetsexpert. Titeldata system för försäljning och hantering av tidningsprenumerationer (2012) Uppdragsbeskrivning: Titeldata (titeldata.se) agerar mellanhand mellan tidskriftsförlag och deras prenumeranter. Titeldata tillhandahåller en tjänst för att beställa, betala och ändra prenumerationer för över 140 svenska tidskrifter. Titeldata behövde förnya utseendet och funktioner av sin tjänst dels för att tillmötesgå affärskrav från förlagen, dels för att förbättra användarupplevelsen för prenumeranterna. Ayond tog fram ett koncept och gav UX-stöd under utvecklingsprojektets gång. Den nya tjänsten lanserades i början av Roll: Kravhantering, strategi, konceptutveckling Einar Mattsson intranät (2012) Einar Mattsson utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostads- och affärs-fastigheter i stockholmsregionen med cirka 300 anställda. Ayond fick i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att kravställa samt förankra funktioner och information i ett nytt intranät. Därefter utvecklade ayond intranätet på EpiServer och kvalitetssäkrade i tätt samarbete med Einar Mattsson-koncernens olika bolag. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring Einar Mattsson förstudie externwebb (2012) Einar Mattsson utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostads- och affärs-fastigheter i stockholmsregionen med cirka 300 anställda. I syfte att utveckla en helt ny och modern externwebb, genomförde Ayond en serie workshopar med beslutsfattare från samtliga EM-koncernens bolag. Ayond tog sedan fram ett webbkoncept och informationsstruktur som tillmötesgick behoven dels från EM och dels EMs väldigt olika kund/målgrupper. Förstudien skapade att väl förankrat underlag som möjliggjorde en kick-start av utvecklingsarbetet. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet. NextJet mobil webbplats för sökning, bokning, betalning och incheckning av flygresor ( ) Uppdragsbeskrivning: NextJet (nextjet.se) är en av de största svenska lågpris-flygbolagen med runt 15 destinationer i Norden. I nära samarbete med NextJet planerade, formgav, designade och utvecklade ayond en mobil webbplats med app-känsla. Mobilwebbplatsen möjliggjorde kunder att söka, boka, betala 3 (10)

4 och även checka in via QR kod på flygplatsen. Flyg- och prisinformation hämtades i realtid från SITA backend (http://www.sita.aero/) och betalning skedde via DIBS (http://www.dibs.se/). Roll: Projektledare, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring Byggnadsupplysning hela Sveriges byggnadsinformation på ett ställe ( ) Byggnadsupplysning.se tillhandahåller detaljerad och sökbar data om Sveriges alla kommande bygg-, renoverings- och infrastruktur-projekt. Denna information är av avgörande betydelse för säljavdelningar på byggfirmor, entreprenadfirmor, arkitektbyråer, byggherrar och materialleveratörer. Byggnadsupplysning startades och Ayond fick hela uppdraget att konceptualisera, kravställa, utveckla och kvalitetssäkra tjänsten. Numera ingår Byggnadsupplysning i den danska koncernen CRM Byggefakta. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring. KK-stiftelsen - Införande av nya processer och systemstöd för ärendehantering och diarieföring ( ) KK-stiftelsen är en statlig forskningsstiftelse som fördelar forskningsmedel till högskolor i Sverige främst inom social-, teknik- och samhällsvetenskaperna. Ett 30-tal medarbetare bedriver ett informationsintensivt arbete med att ta fram innovativa temaområden, utlysa forskningsansökningar, bedöma anslagsansökningar, samt följa upp och kvalitetssäkra projekt som erhållit beviljade medel. I genomsnitt utbetalas ca 300 miljoner SEK per år. Valtechs uppdrag bestod dels i att driva ett antal processförändringar avseende ärendehantering, beslutsprocess, ekonomisk rapportering, diarieföring och uppföljning. I samband med detta ersattes även det existerande ärendehantering- och diarie-systemet med ett nytt (360 från Software Innovation Förutom att anpassa 360 till KKS verksamhet bestod arbetet också i att bygga en avancerad integration mot KKS ekonomisystem Agresso samt att migrera över information från det gamla systemet till 360. Roll: Övergripande projektledare. Kartlägga, utveckla och förankra ärendehanteringsprocesser i alla delar av KKS organisation. På uppdrag av KK-stiftelsens IT-chef, samla upp krav från alla delar av KKS organisation samt agera beställare gentemot Software Innovations utvecklingsteam. Beställa, koordinera och kvalitetssäkra anpassningar utförda av Software Innovation (ca 3 utvecklare). Leda arbetet med att migrera data från det gamla systemet in i 360 (1 utvecklare) samt integration mot Agresso. Utbilda KKS medarbetare i 360 och de nya ärendehanteringsprocesserna. KK-stiftelsen ny externwebb på Sharepoint 2010 ( ) Efter att ha använt sig av EpiServer för sin externwebb under många år, avsåg KKS under 2010 att skapa en ny webbplats baserat på Sharepoint Förutom plattformsbyte skedde också en översyn av informationsomfång och grafisk form. Roll: Förstudieledare, projektledare (1 utvecklare), kravanalytiker, interaktionsdesigner. Socialstyrelsen Förstudie kring nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och äldrevård och omsorg (http://www.kunskapsguiden.se) (2010) Med syfte att höja kompetensen för yrkesverksamma inom vård och omsorg avseende psykiska ohälsa och äldre, gav regeringen 2009 Socialstyrelsen i uppdrag att bygga en nationell webbportal. I samarbete med bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket, skulle Socialstyrelsen skapa målgruppsanpassad information och e-learningpaket för att kompetensutveckla personal inom såväl Landsting som Kommuner. Den förstudie som Valtech fick i uppdrag att genomföra under 2010, inbegrep målgruppsanalys, behovskartläggning via djupintervjuer, kartläggning av befintligt informationsutbud, webbkoncept, informationsstruktur, grafisk form samt grov plan för genomförande. Roll: projektledare, förstudieledare, kravanalytiker. Kunskapsguiden.se lanserades 31 maj 2011 Copyswede Affärskritisk Windows-applikation för upphovsrätt inom film och TV (2009) 4 (10)

5 Copyswede samägs av ett 15-tal fackliga organisationer inom medieområdet. Deras uppdrag är att fördela upphovsrättliga ersättningar till de personer som deltagit i TV- och filmproduktioner, alltifrån manusförfattare, kameramän och skådespelare. Valtechs uppdrag var att från grunden bygga en Windowsapplikation med tillhörande databas i vilken produktioner, TV-sändningar, medverkanden mm kan registreras och ersättningar sedan beräknas och utbetalas. Av juridiska skäl innehöll applikationen en komplex affärslogik och säkerhetskrav. Dessutom komplicerades projektet av att en stor mängd gammal och ostrukturerad data från ett tidigare system skulle migreras över till det nya. Roll: projektledare (2 utvecklare), kravanalytiker och gränssnittsdesigner. KK-stiftelsen - Förstudie och genomförande av intranät på Sharepoint 2007 (2009) KK-stiftelsen är en statlig forskningsstiftelse som fördelar forskningsmedel till högskolor i Sverige främst inom social-, teknik- och samhällsvetenskaperna. Ett 30-tal medarbetare bedriver ett informationsintensivt arbete med att ta fram innovativa temaområden, utlysa forskningsansökningar, bedöma anslagsansökningar, samt följa upp och kvalitetssäkra projekt som erhållit beviljade medel. Valtechs uppdrag var att på Sharepoint 2007 plattformen bygga ett intranät som effektiviserade informationsutbyte och dokumenthantering, samt befrämjade transparens och öppenhet. Roll: projektledning (1 utvecklare), förstudie/kravanalys i samråd med relevanta stakeholders hos KKstiftelsen, informationsarkitekt, användbarhetsexpert, migrering, samt verksamhetsutvecklare, processförändrare, förankring och utbildning. Södertälje Sjukhus (2009) I och med att Södertälje sjukhus bolagiserades i april 2009 krävdes en omarbetning av information och utseende av den tidigare externa webbplatsen. Per lade upp en generell webbstrategi för det nya bolaget, arbetade om informationsarkitekturen, ledde utvecklingsarbetet (1 utvecklare) samt utbildade redaktörer på Södertälje sjukhus i publiceringsverktyget EPiServer. Telepriskollen - Post och Telestyrelsen (2009) Prisjämförelsesajten Telepriskollen lanserades 2005 som ett samarbete mellan PTS och Konsumentverket. Syftet var att hjälpa konsumenter att jämföra priser och villkor för elektroniska kommunikationstjänster. Efter en användbarhetsanalys 2009 konstaterade Telepriskollen att informationsarkitekturen inte var optimerad för besökarnas informationsbehov. Dessutom ville man tydliggöra olika former av paketlösningar som blivit vanligare bland bredbandsoperatörer. Valtech fick i uppdrag att göra en målgruppsanalys, en ny informationsarkitektur med nya huvudingångar, samt att producera ett nytt grafiskt maner. Valtechs arbete blev sedermera nominerad till Svenska Designpriset klassen Information. Telepriskollen stängdes av PTS i april Roll: Projektledare, informationsarkitekt samt användbarhetsexpert. Boverket Förstudie och utveckling nationell boendeportal (www.omboende.se) ( ) På regeringens uppdrag tog Boverket och Konsumentverket fram en boendeportal vars syfte var att samla all konsumentinriktad boende information för att stärka konsumenters handlingskraft i frågor som rör hyra, köpa, bygga, renovera, sälja, flytta och äga (dvs. alla slags boendeformer). Valtechs uppdrag bestod dels i en förstudie som tillsammans med kund specificerade upplägg, webbstrategi, målbeskrivning, informationsarkitektur, interaktionsdesign, navigationskoncept, innehållsanalys, marknadsföringsplan, förvaltningsorganisation mm. Efter förstudien fick Valtech uppdraget att ta fram en komplett portallösning. Portalen drivs till en del av användargenererat innehåll via ett diskussionsforum. Portalen byggdes i EPiServer 5 och EPiServer Community som plattform för forumdelarna. Valtech bistod med ett team bestående av projektledare, användbarhetsexpert, grafisk designer samt ett antal utvecklare. Roll: projektledning (2 utvecklare samt AD), kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur, kvalitetssäkring. 5 (10)

6 Boverket Förstudie & utveckling utbildningsplattform PBL Direkt (2008) Boverket drev under en 3-årsperiod ett projekt i syfte att lyfta kompetensen kring plan- och bygglagstiftningen (PBL) hos viktiga intressenter, t.ex. kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Som stöd i denna process togs en webbplats fram för att koordinera insatsen samt för interaktion mellan dessa olika intressenter. Webbplatsen drevs till stor del av användargenererat innehåll, t.ex. genom forum, expertpaneler och communities. Webbplatsen byggdes i EPiServer 5 med EPiServer Community som plattform för community-delarna. Roll: kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur samt projektledning (4 utvecklare samt AD). Handisam Statistik Sveriges handikappolitik (2008) Handisam har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam samlar bland annat in statistik kring tillgänglighet, funktionshindrades integration i samhället och visar denna statistik på sin webbplats. Valtechs uppdrag bestod i att ta fram ett koncept för att göra statistiken lättbegriplig (i olika informationsskärningar), samt att utveckla en webblösning som automatiskt hämtar datat från databasen och visar detta på Handisams webbplats i diagramform på ett enkelt och tillgängligt sätt. Roll: Kravanalytiker, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert & projektledare, workshopledning, konceptarbete MSB - Mobil version av krisinformation.se (2008) Myndigheten för skydd och beredskad har tillsammans med Valtech utvecklat den nationella krisportalen krisinformation.se. I syfte att öka tillgänglighet till samhällsviktig information i kristider, gavs Valtech 2008 i uppdrag att tillgängliggöra webbplatsen även för mobila terminaler. Roll: Kravanalytiker, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert & projektledare SEB webbstrategier, målgrupper och innovationsprocesser för framtidens bank (2008) SEB förnyar sina back-end och front-end system och utvecklar en ny strategi för kommunikation och gränssnitt mot privat och företagskunder i alla distributionskanaler (kontor, webb, bankomater, telefonbanken, mobila tjänster etc.). Valtechs uppdrag bestod i att identifiera trender som kommer att påverka SEB år 2013, inklusive banktrender, konsumentbeteende, internetbeteende, demografiska förändringar av bankmarknaden etc. Valtech samlade in och analyserade data från ett antal interna och externa källor, inklusive djupintervjuer med slutanvändare i Sverige och Baltikum. Valtech tog fram en framtidsrapport som beskrev bankmarknaden och bankkundsbeteende 2013, samt definierade 15 målgruppsbeskrivningar (så kallade Personas) för privat- och företagssegmenten samt viktiga personalgrupper inom SEB. I en andra fas identifierades ett antal strategiskt viktiga nyckelområden för framtida SEB. Valtech hjälpte även till att formulera en innovationsprocess för SEB, i syfte att ta tillvara kreativitet och kundorienterat tänk inom koncernen samt att förkorta time-to-market för nya bankprodukter. Roll: Projektledare, webbstrateg, målgruppsanalytiker, trendspanare MSB Förstudie & utveckling krisövningswebbplats (2008) Myndigheten för Skydd och beredskaps uppdrag är bland annat att främja övningsverksamheten, främst genom sektorsövergripande övningar. I detta syfte ville MSB ta fram en övningswebb gör det möjligt att visuellt simulera olika former av medier; webbtidningar, sociala medier, tv & radio för att kunna öva aktörers förmåga att hantera information och kommunikation vid en kris och hur man bemöter allmänhetens frågor, social oro, opinionsbildning, ryktesspridning med mera via traditionella medier och sociala medier. Övningswebben används framför allt av de nationella SAMÖ - övningarna som genomförs vartannat år. Valtech fick 2008 i uppdrag att genomföra förstudie kring innehåll och funktioner. Förstudien följdes av en utvecklingsfas där lösningen byggdes och levererades till övningsledningen. Webbplatsen, 6 (10)

7 byggd i EPiServer 5, innehöll en publik del för allmänheten samt en lösenordsskyddad del för de myndigheter som var deltog i övningen. Roll: kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur samt projektledning (3 utvecklare samt AD). Sony Ericsson koncept och utveckling av ny funktionalitet på sonyericsson.com (2007) Sony Ericsson var intresserad av nya webbteknologier och den sociala webben. Valtechs uppdrag bestod i att ta fram ett tio-tal Web 2.0-inspirerade koncept på funktionalitet för Sony Ericssons webbplats. Ett av dessa valdes ut: att presentera betyg från oberoende experttester på Sony Ericssons produktsidor. Valtech fick även i uppdrag att utveckla denna funktionalitet på Sony Ericssons CWS plattform, baserat på data från alatest.com. Funktionaliteten lanserades på produktsidorna på utvalda telefonmodeller och marknader. Roll: projektledning, konceptdesign, interaktionsdesign, juridisk kvalitetssäkring samt koordination mellan Sony Ericsson och Alatest. Sony Ericsson Utveckling nytt intranät (2007) Nytt globalt intranät för SonyEricsson. Lösningen var baserad på Microsoft SharePoint Services (MOSS) med ett mycket stort antal användare. Per ingick i Valtechs 20 personer starka team och arbetade med kravfångst, konceptarbete och informationsarkitektur. Sony Ericsson koncept för ny återförsäljarportal (2007) Sony Ericsson erbjöd extra informationsmaterial och tjänster för sina återförsäljare runt om i världen via en egen webbplats. Innehållet producerades av Sony Ericssons globala och regionala försäljningsavdelningar och servade ett stort antal besökare med väldigt varierande behov och rättigheter. Valtechs uppdrag var att ta fram ett webbkoncept som förbättrade användbarheten och konsoliderade tjänsteutbudet men samtidigt tog hänsyn till regionala marknadsavdelningars särbehov. En design av interaktion och grafisk form togs fram. Roll: projektledning, webbkoncept och interaktionsdesign. Skatteverket/Kronofogdemyndigheten Förstudie nytt intranät (2007) Skatteverket har ca anställda och en komplex verksamhet. I samband med att Skatteverket och Kronofogdemyndigheten delade sig ställde detta nya krav på intranät för de båda myndigheterna. Efter ett 25 tal workshops och intervjuer med relevanta och ansvariga inom båda myndigheterna utarbetade Valtechs team ett nytt förslag på informationsstruktur, utseende, samt teknisk plattform för de båda myndigheterna. Roll: Kravanalytiker, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur. Stockholms Läns Landsting Användbarhetstest av tre webbplatser (2007) Uppdragsbeskrivning: Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) driver ett antal webbplatser, däribland habilitering.nu, handikappupplysningen.se samt autismforum.se. Valtechs uppdrag var att göra en översyn av användbarheten av dessa webbplatser. Ett tjugotal användbarhetstester genomfördes med användare från definierade målgrupper. Testdeltagarna videofilmades och resultatet sammanställdes i ett antal rekommenderade förändringar. Roll: Projektledare, användbarhetsexpert SPRÅK Svenska, Engelska, Tyska 7 (10)

8 STIPENDIER 1998 Sweden-America Foundation, SEK Stockholms Universitet - Humanistiska föreningens Run-Jannestipendium, SEK (http://www.humf.su.se/pages/49) PATENT Title Patent ID Year Link Anordning och metod för kommunikationsstatus SE Link Method and apparatus for indicating proximity Copresence KR Link US Group codes for use by radio proximity applications KR Link Context diary application for a mobile terminal WO Link Device-to-device software distribution WO Link Method, system, wireless communication device and WO Link computer programs for sending and receiving messages System and method for social interaction by sharing KR Link common acquaintances Repository for a mobile telephone US Link Remote control of a mobile telephone, having a US Link plurality of different operating characteristics System and method for social interaction I Link REFERENSER Tillhandahålls på begäran. PUBLIKATIONER (I URVAL) Böcker Persson, P. (2003) Understanding Cinema: A Psychological Theory of Moving Imagery, Cambridge University Press. Konferenser/Journals/Peer-review (urval) Jung, Y., Blom, J. & Persson, P. (2006) Scent Field Trial - Understanding Emerging Social Interaction, 8th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services (Mobile HCI06), Espoo, Finland, Sep 12-15, Persson, P., Jung, Y. (2005) Nokia Sensor: From research to Product, Conference on Designing for User experience (DUX), San Francisco, CA, Nov 3-5, Chipchase, J., Persson, P., Aarras, M., Piippo, P. & Yamamoto, T. (2005) Mobile Essentials: Field Study and Concepting, Conference on Designing for User experience (DUX), San Francisco, CA, Nov 3-5, Persson, P., Blom, J. & Jung, Y. (2005) DigiDress: A Field Trial of an Expressive Social Proximity Application, in Beigl et al (Eds.): UbiComp 2005, LNCS 3660, pp , Jung, Y., Persson, P. & Blom, J. (2005) DeDe: Design and Evaluation of a Context-Enhanced Mobile Messaging System, Proceedings of CHI'05. 8 (10)

9 Persson, Per (2003) ExMS: an Animated and Avatar-based Messaging System for Expressive Peer Communication, Proceedings of GROUP 2003 conference, Sanibel Island, Florida, Nov. 9-12, 2003, pp Forskningsprojekt (SICS och Nokia research) DigiDress ( ) DigiDress application allowed mobile phone users to create digital identity expressions that could be seen by other phone users within Bluetooth range. User could also send messages via Bluetooth. A prototype was implemented and tested with 618 users for 89 days. The identity expressions created were serious and playful, revealing and non-revealing. Scent ( ) By comparing the phonebook data stored on users mobile phones, Scent application enriched face-toface encounters by discovering common acquaintances, while still maintaining privacy. It also allowed users to create identity expressions and guestbooks. 539 users installed Scent and used it over period of 8 weeks. DeDe Defined Delivery ( ) DeDe enhanced existing mobile messaging on Nokia 7650 phones by allowing the sender to define the context in which the message will be delivered to the recipient. Context could be time, location, a phone call or a nearby Bluetooth device. A four weeks user study showed that DeDe was incorporated as part of the participants existing messaging culture. GeoNotes ( ) GeoNotes was a JAVA application allowing users handheld PCs and PDAs to mass-annotate physical locations with digital and public notes. Other users were then able to access those notes at the location. GeoNotes used W-LAN for positioning technology. During a one-month trial of the system, 78 users published 283 information items connected to indoor and outdoor places. ExMS Expressive Messaging ( ) This project investigated expressivity in mobile communication, particularly in relation to teenagers and the SMS culture. By extending expressivity with an embodied representation of the sender an avatar the ExMS prototype application enhanced the expressivity and developed new forms of peer-to-peer communication. The prototype underwent a 3-weeks field trial with eleven 17 year olds in a Stockholm school. Awake ( ) In a collaboration project between SICS and Telia Research, Awake project developed four new service concepts with particular emphasis on social aspects. One of the concepts was patented. MagiCster ( ) EU funded MagiCster project aimed to design a believable conversational interface agent which makes use of gaze, gesture and body posture as well as speech in a synchronized fashion and to evaluate the use of the conversational agent in laboratory conditions to determine which aspects of the embodied agent are important for what types of human-computer interactions. Kaktus ( ) The Kaktus project tried to create a socially and emotionally rich computer game in which the user had to make the right decisions in order to maintain friendships and relations. Through traditional and 9 (10)

10 untraditional AI techniques, Kaktus sought to simulate emotionally and socially intelligent reactions in artificial characters. FamilyLink (2000) FamilyLink developed concepts and demonstrators aimed for family, including communication and sharing of common information. Collaboration project between SICS and Ericsson Research, Kista. Agneta & Frida (1998) By placing two animated characters in on the computer desktop, watching the browser together with the user, the Agneta & Frids system sought to merge narrative and web browsing experiences into one. The system was evaluated in a user study. Persona ( ) Computer users live in a world of information spaces. One of the most critical activities which users need to undertake is to retrieve information from such spaces. As in everyday life, users often use direct or indirect social cues to accomplish this task. Persona investigated such social navigation and developed tools to support it. ÖVRIGT Erfarenhet av följande IT-miljöer: Windows, Office, EPiServer, Microsoft Office SharePoint, Wordpress, Joomla, Silverstripe, ärendehanteringssystem, 360 diariesystem (softwareinnovation.com), Facebook, cpanel, Team Foundation Server (kravhantering), Lotus Notes, diverse bildbehandlingsprogram, digital musikproduktion Certifierad Scrum Master (2007) Vinnare av Gaudeamus novelltävling 2001 (Stockholms Universitets kårtidning - Fritidsintressen: Digital musikproduktion, bokcirkelslitteratur, film 10 (10)

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Curriculum Vitae Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Mobil: 070 894 90 03 E-post: dick.wennberg@gmail.com Om mig I femton år har jag jobbat med digitala lösningar, något som jag brinner för

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare.

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare. HiQ S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t O l l e L i l j a Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare T a r d i n a a f f ä r e r t i l l n y a n i v å e r Affärsinriktad verksamhetsutvecklare

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Jesper Bylund. huvudredaktör Malmö stad

Jesper Bylund. huvudredaktör Malmö stad Jesper Bylund huvudredaktör Malmö stad Malmö stad 20.000 anställda Låg datorvana 10 stadsdelar 100-tals yrken 3 stora kategorier Geografiskt spridd organisation 22 olika förvaltningar Decentraliserade

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Effekterna av ecall-end2end en kombination av säkerhet och tjänster

Effekterna av ecall-end2end en kombination av säkerhet och tjänster Effekterna av -end2end en kombination av säkerhet och tjänster Vägaffärsverket, Finland: DI, Econ. magister Petri Ellmén INNEHÅLLET Piloten för FoU projektet I Aino Service konceptet, planering och innehåll

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare Osolo Consultant Group AB.NET-utvecklare Andreas Projektledare, förvaltare Tomas Systemarkitekt, utvecklare Olov Systemarkitekt, utvecklare Kjell Projektl., förvaltare, utvecklare Ludvig Systemarkitekt,

Läs mer

Jonas Daag Microsoftspecialist

Jonas Daag Microsoftspecialist Sofia Österman Jonas Daag Microsoftspecialist Systemutveckling/IT-Arkitekt KOMPETENS PROJEKLEDNING SYSTEMUTVECKLING SYSTEMFÖRVALTNING WEB FÖRÄNDRINGSHANTERING KRAVANALYS SÄKERHET MOBILITET MIGRERING LÖSNINGSARKITEK

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 INLEDNING AQ Analys genomförde som oberoende undersökningsföretag våren 2015 en kartläggning över

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum Författare: Juha Söderqvist IT-GUI Version 1.0 Datum 2017-08-18 Innehåll 1. Introduktion... 3 Human-computer interaction... 3 Grafiska användargränssnitt... 4 Operativsystem... 4 Xerox Alto Executive file

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

» Only by clarifying the relationship between an artefact and the person who is going to use it, it is possible for me to form an

» Only by clarifying the relationship between an artefact and the person who is going to use it, it is possible for me to form an Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

konsultprofil Björn Wismén

konsultprofil Björn Wismén Björn är en senior konsult som har arbetat som scrum master och lean och agile coach under ett flertal år. Björn har även mycket lång erfarenhet som systemutvecklare vilket bidrar till att han på ett effektivt

Läs mer

Konsultprofil. Agil Coach. Lead UX. Product Owner. Konverteringsoptimering. Användbarhet. Agila & Lean metoder. Lärare

Konsultprofil. Agil Coach. Lead UX. Product Owner. Konverteringsoptimering. Användbarhet. Agila & Lean metoder. Lärare Konsultprofil Agil Coach Lead UX Product Owner Konverteringsoptimering Användbarhet Agila & Lean metoder Lärare Sveavägen 31 SE- 111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46- (0)70 443 91 91 miakolmodin

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

En tillbakablick.. Världen är inte ett skrivbord. Dåtidens visionärer. Xerox Star föregångaren MDI, 1994. Wearable Computing. Föreläsning 2003-10-14

En tillbakablick.. Världen är inte ett skrivbord. Dåtidens visionärer. Xerox Star föregångaren MDI, 1994. Wearable Computing. Föreläsning 2003-10-14 En tillbakablick.. > ls -l > data.p grep figure Världen är inte ett skrivbord Föreläsning 2003-10-14 Dåtidens visionärer IBM chefens 5 datorer Datorn kommer att vara lika enkel att använda som telefonen

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Innovationen inom IT spiller över på testområdet

Innovationen inom IT spiller över på testområdet Innovationen inom IT spiller över på testområdet TANKESTÄLLARE Facebook, Twitter, Skype, Sina Weibo och Foursquare har redan idag revolutionerat vårt sätt att kommunicera med familj, vänner, kollegor och

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x. CV Personuppgifter David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.persson LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/davidxpersson

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson Ämnesområden Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson martin.fredriksson@lnu.se 1 Ämnesområden ÖVERSIKT 2 Översikt Dagens föreläsning Fokus Innehåll Relevans Presentation Ämnesområden

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Arbetslivserfarenhet. Utbildning AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne

Arbetslivserfarenhet. Utbildning AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne Andreas har hjälpt över 100 myndigheter, organisationer och företag att förbättra användbarheten och tillgängligheten på sina webbplatser, intranät eller system.

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer