Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:"

Transkript

1 Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet: Per Rohdin (född Persson) 13 januari, 1970 Vallmovägen 17, Älvsjö +46 (0) Svensk KORT OM Per Rohdin (f.d. Persson) arbetar som kravhanterare, projektledare, verksamhetsutvecklare, strateg, innovatör, interaktionsdesigner och användbarhetsexpert. Han är i första hand inriktad på webblösningar och intranät, men även verksamhetskritiska IT-stöd och därmed tillhörande processförändringar. Han är också ansvarig för Ayonds interna innovations- och inkubatorprogram. Per har arbetat inom IT sedan 2000 och har erfarenhet från ett stort antal nationella och internationella projekt inom området, inom offentlig såväl som privat sektor. Tidigare arbetsgivare inkluderar Nokia, Yahoo, Valtech och Swedish Institute of Computer Science. Per är Filosofie doktor i filmvetenskap från Stockholms Universitet och har även en Honorary Fellow från Department of Communication Studies, University of Wisconsin. Pers publikationslista sträcker sig både över datavetenskap och kommunikation/media (som Per Persson). Per har erhållit en rad stipendier och står som upphovsman till en serie nationella och internationella patent. Han är en hängiven musiker och producent, med såväl barn- som dansproduktioner i sin portfolio. För tillfället driver han också en egen firma - Mediera.se - och en bokcirkel. ARBETSERFARENHET Affärsutvecklare, IT-konsult, IT-strateg och innovationsansvarig, ayond AB, Stockholm. Ayond är ett IT-konsult- och innovationsföretag, som tar uppdrag inom IT, webb, mobilitet och affärsutveckling. Dessutom har man ett ambitiöst innovationsprogram i vilket anställda kan driva egna företagsidéer för att sedermera starta egen firma med ayond som delägare. Förutom konsultuppdrag inom webb, IT, mobilitet och affärsutveckling är jag ansvarig för att driva och strukturera innovationsprogrammet, samt ta hand om (affärs-)utveckling av enskilda företagsidéer i programmet IT-, strategi- och verksamhetskonsult, Valtech AB, Stockholm. Valtech fokuserar på användarvänliga och organisationseffektiva webblösningar, intranät och verksamhetsapplikationer för kunder inom privat och offentlig sektor. Beroende på projekt, ansvarade jag för projektledning, användbarhet, kravhantering, förstudier/utredningar, förankringsarbete, målgruppsanalys, nyttoanalys samt strategifrågor. Verksamhetsutveckling och processförändringar var ofta en del av införandet av en IT-lösning. Ett urval av de 15-tal projekt jag ledde på Valtech beskrivs nedan International Product Manager, Yahoo Mobile, Hamburg. Yahoo! Go (http://en.wikipedia.org/wiki/yahoo!_go) var en mobil applikation som tillgängliggjorde de vanligaste tjänsterna från Yahoo (t.ex. sök, e-post, Flickr, kartor, aktiekurser mm.) i över 300 mobiltelefonmodeller. Jag ansvarade för internationella aspekter av Yahoo Go och drev 1 (10)

2 partnerskapsprojekt tillsammans med olika mobiltelefontillverkare, t.ex. Nokia och Sony Ericsson. Yahoo Go avvecklades Delägare i Verysolid Technology Sweden AB, Stockholm. Verysolid utvecklade en tjänst som möjliggjorde för marknadsundersökningsföretag att genomföra mobila marknadsundersökningar i vilka respondenterna svarar på enkäten via sin mobil. Jag agerade delägare i företaget, produktchef och säljare. Verksamheten avvecklades Diverse positioner, Nokia, Helsinki. På Nokia Research Centre arbetade jag först som konceptdesigner vilket innebar att ta fram och beskriva nya produktideer (både hårdvara och tjänster/applikationer). Detta skedde ofta efter fältstudier av faktiskt mobilanvändning på för Nokia relevanta marknader. Efter en affärsmässig intern genomlysning ansvarade jag sedan för att utveckla prototyper av de mest lovande koncepten, vilka sedan fick genomgå användartester. Detta resulterade i ett antal patent samt en rad forskningspublikationer (se nedan). Ett koncept gick sedan till produktifiering inom affärsenheten Nokia Multimedia. Nokia Sensor var en social blåtandsapplikation som fanns förinstallerad på ett antal mobiltelefonmodeller under Jag agerade produktchef och chefsdesigner. Den tredje och sista anhalten på Nokia var Nokia Lifeblog (http://en.wikipedia.org/wiki/nokia_lifeblog). Nokia Lifeblog var en mjukvara både för mobilen och PC, med vilken all mobilt innehåll kunde arkiveras, visas och sökas via PC, t.ex. meddelanden, e-post, bilder, filmer mm. Jag ansvarade för att definiera nya funktioner i samband med en större uppgradering Nokia Lifeblog avvecklades Forskare och projektledare, Swedish Institute of Computer Science, Kista. SICS är ett av Sveriges 50-tal forskningsinstitut och har till uppdrag att bedriva grund- och tillämpad forskning inom data och kommunikationsvetenskaperna (läs mer på Forskare på SICS har ofta eget ansvar för att hitta finansiering inom privat och offentlig sektor. Jag arbetade i en grupp under professor Kristina Hööks ledning som fokuserade på användbarhet. Jag initierade och drev ett 10-tal forskningsprojekt inom mobila tjänster och social media som resulterade i ett patent samt ett antal forskningspublikationer. Jag agerade även handledare för examensarbeten Lärare, Filmvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet I samband med att jag disputerade i filmvetenskap ansvarade jag för handledning och undervisning på vissa kurser på institutionen (http://www.film.su.se). Doktorsavhandlingen blev 2003 publicerad på Cambridge University Press. UTBILDNING 2007 Certifierad Scrum Master 2000 Filosofie Doktor i Filmvetenskap, Stockholm Universitet, Understanding Cinema: Constructivism and Spectator Psychology 1998 Honorary Fellow vid Department of Communication Studies, University of Wisconsin, Madison Fil. Kand. i Filmvetenskap, Stockholms Universitet 1994 Fil. Kand. i Filmvetenskap, Stockholms Universitet (Lingvistik som sidoämne) Stockholm Filmskola (http://www.stockholmsfilmskola.com) 2 (10)

3 PROJEKT/UPPDRAG Profoto global webbplats på 8 olika språk (2013) Profoto är ett världsledande företag inom belysning och generatorer för studio-fotografer inom proffssegmentet. Webbplatsen innehåller samtliga Profotos ca 500 produkter översatt på 8 olika språk. Kravställare på webbplatsen var spridda över hela världen vilket gjorde hantering och kommunikation kring krav till en utmaning. Roll: Projektledare, kravanalytiker, processledare för översättning och användbarhetsexpert. Scorx AB webbtjänst och e-handel av digitala och uppspelningsbara noter (2013) Scorx.org är en webbplats för körsångare och körer. Via partnerskap med Sveriges största notförlag inom körmusik (Gerhmans), erbjuder Scorx sina besökare att köpa, visa och samla sina digitala noter. Dessutom är många av noterna inspelade med professionella sångare för respektive stämma. I Scorx egna mixer kan körsångare spela upp ett stycke med en valfri mix av stämmor i syfte att träna inför en kommande repetition eller konsert. Ett antal organisationer/utbildare/studieförbund erbjuder Scorx som medlemsförmån för sina medlemmar. Scorx AB samägs av ayond, Sensus & Mellansels folkhögskola. Roll: Strategi, affärsutvecklare, projektledare, kravhantering och användbarhetsexpert. Titeldata system för försäljning och hantering av tidningsprenumerationer (2012) Uppdragsbeskrivning: Titeldata (titeldata.se) agerar mellanhand mellan tidskriftsförlag och deras prenumeranter. Titeldata tillhandahåller en tjänst för att beställa, betala och ändra prenumerationer för över 140 svenska tidskrifter. Titeldata behövde förnya utseendet och funktioner av sin tjänst dels för att tillmötesgå affärskrav från förlagen, dels för att förbättra användarupplevelsen för prenumeranterna. Ayond tog fram ett koncept och gav UX-stöd under utvecklingsprojektets gång. Den nya tjänsten lanserades i början av Roll: Kravhantering, strategi, konceptutveckling Einar Mattsson intranät (2012) Einar Mattsson utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostads- och affärs-fastigheter i stockholmsregionen med cirka 300 anställda. Ayond fick i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att kravställa samt förankra funktioner och information i ett nytt intranät. Därefter utvecklade ayond intranätet på EpiServer och kvalitetssäkrade i tätt samarbete med Einar Mattsson-koncernens olika bolag. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring Einar Mattsson förstudie externwebb (2012) Einar Mattsson utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostads- och affärs-fastigheter i stockholmsregionen med cirka 300 anställda. I syfte att utveckla en helt ny och modern externwebb, genomförde Ayond en serie workshopar med beslutsfattare från samtliga EM-koncernens bolag. Ayond tog sedan fram ett webbkoncept och informationsstruktur som tillmötesgick behoven dels från EM och dels EMs väldigt olika kund/målgrupper. Förstudien skapade att väl förankrat underlag som möjliggjorde en kick-start av utvecklingsarbetet. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet. NextJet mobil webbplats för sökning, bokning, betalning och incheckning av flygresor ( ) Uppdragsbeskrivning: NextJet (nextjet.se) är en av de största svenska lågpris-flygbolagen med runt 15 destinationer i Norden. I nära samarbete med NextJet planerade, formgav, designade och utvecklade ayond en mobil webbplats med app-känsla. Mobilwebbplatsen möjliggjorde kunder att söka, boka, betala 3 (10)

4 och även checka in via QR kod på flygplatsen. Flyg- och prisinformation hämtades i realtid från SITA backend (http://www.sita.aero/) och betalning skedde via DIBS (http://www.dibs.se/). Roll: Projektledare, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring Byggnadsupplysning hela Sveriges byggnadsinformation på ett ställe ( ) Byggnadsupplysning.se tillhandahåller detaljerad och sökbar data om Sveriges alla kommande bygg-, renoverings- och infrastruktur-projekt. Denna information är av avgörande betydelse för säljavdelningar på byggfirmor, entreprenadfirmor, arkitektbyråer, byggherrar och materialleveratörer. Byggnadsupplysning startades och Ayond fick hela uppdraget att konceptualisera, kravställa, utveckla och kvalitetssäkra tjänsten. Numera ingår Byggnadsupplysning i den danska koncernen CRM Byggefakta. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring. KK-stiftelsen - Införande av nya processer och systemstöd för ärendehantering och diarieföring ( ) KK-stiftelsen är en statlig forskningsstiftelse som fördelar forskningsmedel till högskolor i Sverige främst inom social-, teknik- och samhällsvetenskaperna. Ett 30-tal medarbetare bedriver ett informationsintensivt arbete med att ta fram innovativa temaområden, utlysa forskningsansökningar, bedöma anslagsansökningar, samt följa upp och kvalitetssäkra projekt som erhållit beviljade medel. I genomsnitt utbetalas ca 300 miljoner SEK per år. Valtechs uppdrag bestod dels i att driva ett antal processförändringar avseende ärendehantering, beslutsprocess, ekonomisk rapportering, diarieföring och uppföljning. I samband med detta ersattes även det existerande ärendehantering- och diarie-systemet med ett nytt (360 från Software Innovation Förutom att anpassa 360 till KKS verksamhet bestod arbetet också i att bygga en avancerad integration mot KKS ekonomisystem Agresso samt att migrera över information från det gamla systemet till 360. Roll: Övergripande projektledare. Kartlägga, utveckla och förankra ärendehanteringsprocesser i alla delar av KKS organisation. På uppdrag av KK-stiftelsens IT-chef, samla upp krav från alla delar av KKS organisation samt agera beställare gentemot Software Innovations utvecklingsteam. Beställa, koordinera och kvalitetssäkra anpassningar utförda av Software Innovation (ca 3 utvecklare). Leda arbetet med att migrera data från det gamla systemet in i 360 (1 utvecklare) samt integration mot Agresso. Utbilda KKS medarbetare i 360 och de nya ärendehanteringsprocesserna. KK-stiftelsen ny externwebb på Sharepoint 2010 ( ) Efter att ha använt sig av EpiServer för sin externwebb under många år, avsåg KKS under 2010 att skapa en ny webbplats baserat på Sharepoint Förutom plattformsbyte skedde också en översyn av informationsomfång och grafisk form. Roll: Förstudieledare, projektledare (1 utvecklare), kravanalytiker, interaktionsdesigner. Socialstyrelsen Förstudie kring nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och äldrevård och omsorg (http://www.kunskapsguiden.se) (2010) Med syfte att höja kompetensen för yrkesverksamma inom vård och omsorg avseende psykiska ohälsa och äldre, gav regeringen 2009 Socialstyrelsen i uppdrag att bygga en nationell webbportal. I samarbete med bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket, skulle Socialstyrelsen skapa målgruppsanpassad information och e-learningpaket för att kompetensutveckla personal inom såväl Landsting som Kommuner. Den förstudie som Valtech fick i uppdrag att genomföra under 2010, inbegrep målgruppsanalys, behovskartläggning via djupintervjuer, kartläggning av befintligt informationsutbud, webbkoncept, informationsstruktur, grafisk form samt grov plan för genomförande. Roll: projektledare, förstudieledare, kravanalytiker. Kunskapsguiden.se lanserades 31 maj 2011 Copyswede Affärskritisk Windows-applikation för upphovsrätt inom film och TV (2009) 4 (10)

5 Copyswede samägs av ett 15-tal fackliga organisationer inom medieområdet. Deras uppdrag är att fördela upphovsrättliga ersättningar till de personer som deltagit i TV- och filmproduktioner, alltifrån manusförfattare, kameramän och skådespelare. Valtechs uppdrag var att från grunden bygga en Windowsapplikation med tillhörande databas i vilken produktioner, TV-sändningar, medverkanden mm kan registreras och ersättningar sedan beräknas och utbetalas. Av juridiska skäl innehöll applikationen en komplex affärslogik och säkerhetskrav. Dessutom komplicerades projektet av att en stor mängd gammal och ostrukturerad data från ett tidigare system skulle migreras över till det nya. Roll: projektledare (2 utvecklare), kravanalytiker och gränssnittsdesigner. KK-stiftelsen - Förstudie och genomförande av intranät på Sharepoint 2007 (2009) KK-stiftelsen är en statlig forskningsstiftelse som fördelar forskningsmedel till högskolor i Sverige främst inom social-, teknik- och samhällsvetenskaperna. Ett 30-tal medarbetare bedriver ett informationsintensivt arbete med att ta fram innovativa temaområden, utlysa forskningsansökningar, bedöma anslagsansökningar, samt följa upp och kvalitetssäkra projekt som erhållit beviljade medel. Valtechs uppdrag var att på Sharepoint 2007 plattformen bygga ett intranät som effektiviserade informationsutbyte och dokumenthantering, samt befrämjade transparens och öppenhet. Roll: projektledning (1 utvecklare), förstudie/kravanalys i samråd med relevanta stakeholders hos KKstiftelsen, informationsarkitekt, användbarhetsexpert, migrering, samt verksamhetsutvecklare, processförändrare, förankring och utbildning. Södertälje Sjukhus (2009) I och med att Södertälje sjukhus bolagiserades i april 2009 krävdes en omarbetning av information och utseende av den tidigare externa webbplatsen. Per lade upp en generell webbstrategi för det nya bolaget, arbetade om informationsarkitekturen, ledde utvecklingsarbetet (1 utvecklare) samt utbildade redaktörer på Södertälje sjukhus i publiceringsverktyget EPiServer. Telepriskollen - Post och Telestyrelsen (2009) Prisjämförelsesajten Telepriskollen lanserades 2005 som ett samarbete mellan PTS och Konsumentverket. Syftet var att hjälpa konsumenter att jämföra priser och villkor för elektroniska kommunikationstjänster. Efter en användbarhetsanalys 2009 konstaterade Telepriskollen att informationsarkitekturen inte var optimerad för besökarnas informationsbehov. Dessutom ville man tydliggöra olika former av paketlösningar som blivit vanligare bland bredbandsoperatörer. Valtech fick i uppdrag att göra en målgruppsanalys, en ny informationsarkitektur med nya huvudingångar, samt att producera ett nytt grafiskt maner. Valtechs arbete blev sedermera nominerad till Svenska Designpriset klassen Information. Telepriskollen stängdes av PTS i april Roll: Projektledare, informationsarkitekt samt användbarhetsexpert. Boverket Förstudie och utveckling nationell boendeportal (www.omboende.se) ( ) På regeringens uppdrag tog Boverket och Konsumentverket fram en boendeportal vars syfte var att samla all konsumentinriktad boende information för att stärka konsumenters handlingskraft i frågor som rör hyra, köpa, bygga, renovera, sälja, flytta och äga (dvs. alla slags boendeformer). Valtechs uppdrag bestod dels i en förstudie som tillsammans med kund specificerade upplägg, webbstrategi, målbeskrivning, informationsarkitektur, interaktionsdesign, navigationskoncept, innehållsanalys, marknadsföringsplan, förvaltningsorganisation mm. Efter förstudien fick Valtech uppdraget att ta fram en komplett portallösning. Portalen drivs till en del av användargenererat innehåll via ett diskussionsforum. Portalen byggdes i EPiServer 5 och EPiServer Community som plattform för forumdelarna. Valtech bistod med ett team bestående av projektledare, användbarhetsexpert, grafisk designer samt ett antal utvecklare. Roll: projektledning (2 utvecklare samt AD), kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur, kvalitetssäkring. 5 (10)

6 Boverket Förstudie & utveckling utbildningsplattform PBL Direkt (2008) Boverket drev under en 3-årsperiod ett projekt i syfte att lyfta kompetensen kring plan- och bygglagstiftningen (PBL) hos viktiga intressenter, t.ex. kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Som stöd i denna process togs en webbplats fram för att koordinera insatsen samt för interaktion mellan dessa olika intressenter. Webbplatsen drevs till stor del av användargenererat innehåll, t.ex. genom forum, expertpaneler och communities. Webbplatsen byggdes i EPiServer 5 med EPiServer Community som plattform för community-delarna. Roll: kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur samt projektledning (4 utvecklare samt AD). Handisam Statistik Sveriges handikappolitik (2008) Handisam har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam samlar bland annat in statistik kring tillgänglighet, funktionshindrades integration i samhället och visar denna statistik på sin webbplats. Valtechs uppdrag bestod i att ta fram ett koncept för att göra statistiken lättbegriplig (i olika informationsskärningar), samt att utveckla en webblösning som automatiskt hämtar datat från databasen och visar detta på Handisams webbplats i diagramform på ett enkelt och tillgängligt sätt. Roll: Kravanalytiker, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert & projektledare, workshopledning, konceptarbete MSB - Mobil version av krisinformation.se (2008) Myndigheten för skydd och beredskad har tillsammans med Valtech utvecklat den nationella krisportalen krisinformation.se. I syfte att öka tillgänglighet till samhällsviktig information i kristider, gavs Valtech 2008 i uppdrag att tillgängliggöra webbplatsen även för mobila terminaler. Roll: Kravanalytiker, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert & projektledare SEB webbstrategier, målgrupper och innovationsprocesser för framtidens bank (2008) SEB förnyar sina back-end och front-end system och utvecklar en ny strategi för kommunikation och gränssnitt mot privat och företagskunder i alla distributionskanaler (kontor, webb, bankomater, telefonbanken, mobila tjänster etc.). Valtechs uppdrag bestod i att identifiera trender som kommer att påverka SEB år 2013, inklusive banktrender, konsumentbeteende, internetbeteende, demografiska förändringar av bankmarknaden etc. Valtech samlade in och analyserade data från ett antal interna och externa källor, inklusive djupintervjuer med slutanvändare i Sverige och Baltikum. Valtech tog fram en framtidsrapport som beskrev bankmarknaden och bankkundsbeteende 2013, samt definierade 15 målgruppsbeskrivningar (så kallade Personas) för privat- och företagssegmenten samt viktiga personalgrupper inom SEB. I en andra fas identifierades ett antal strategiskt viktiga nyckelområden för framtida SEB. Valtech hjälpte även till att formulera en innovationsprocess för SEB, i syfte att ta tillvara kreativitet och kundorienterat tänk inom koncernen samt att förkorta time-to-market för nya bankprodukter. Roll: Projektledare, webbstrateg, målgruppsanalytiker, trendspanare MSB Förstudie & utveckling krisövningswebbplats (2008) Myndigheten för Skydd och beredskaps uppdrag är bland annat att främja övningsverksamheten, främst genom sektorsövergripande övningar. I detta syfte ville MSB ta fram en övningswebb gör det möjligt att visuellt simulera olika former av medier; webbtidningar, sociala medier, tv & radio för att kunna öva aktörers förmåga att hantera information och kommunikation vid en kris och hur man bemöter allmänhetens frågor, social oro, opinionsbildning, ryktesspridning med mera via traditionella medier och sociala medier. Övningswebben används framför allt av de nationella SAMÖ - övningarna som genomförs vartannat år. Valtech fick 2008 i uppdrag att genomföra förstudie kring innehåll och funktioner. Förstudien följdes av en utvecklingsfas där lösningen byggdes och levererades till övningsledningen. Webbplatsen, 6 (10)

7 byggd i EPiServer 5, innehöll en publik del för allmänheten samt en lösenordsskyddad del för de myndigheter som var deltog i övningen. Roll: kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur samt projektledning (3 utvecklare samt AD). Sony Ericsson koncept och utveckling av ny funktionalitet på sonyericsson.com (2007) Sony Ericsson var intresserad av nya webbteknologier och den sociala webben. Valtechs uppdrag bestod i att ta fram ett tio-tal Web 2.0-inspirerade koncept på funktionalitet för Sony Ericssons webbplats. Ett av dessa valdes ut: att presentera betyg från oberoende experttester på Sony Ericssons produktsidor. Valtech fick även i uppdrag att utveckla denna funktionalitet på Sony Ericssons CWS plattform, baserat på data från alatest.com. Funktionaliteten lanserades på produktsidorna på utvalda telefonmodeller och marknader. Roll: projektledning, konceptdesign, interaktionsdesign, juridisk kvalitetssäkring samt koordination mellan Sony Ericsson och Alatest. Sony Ericsson Utveckling nytt intranät (2007) Nytt globalt intranät för SonyEricsson. Lösningen var baserad på Microsoft SharePoint Services (MOSS) med ett mycket stort antal användare. Per ingick i Valtechs 20 personer starka team och arbetade med kravfångst, konceptarbete och informationsarkitektur. Sony Ericsson koncept för ny återförsäljarportal (2007) Sony Ericsson erbjöd extra informationsmaterial och tjänster för sina återförsäljare runt om i världen via en egen webbplats. Innehållet producerades av Sony Ericssons globala och regionala försäljningsavdelningar och servade ett stort antal besökare med väldigt varierande behov och rättigheter. Valtechs uppdrag var att ta fram ett webbkoncept som förbättrade användbarheten och konsoliderade tjänsteutbudet men samtidigt tog hänsyn till regionala marknadsavdelningars särbehov. En design av interaktion och grafisk form togs fram. Roll: projektledning, webbkoncept och interaktionsdesign. Skatteverket/Kronofogdemyndigheten Förstudie nytt intranät (2007) Skatteverket har ca anställda och en komplex verksamhet. I samband med att Skatteverket och Kronofogdemyndigheten delade sig ställde detta nya krav på intranät för de båda myndigheterna. Efter ett 25 tal workshops och intervjuer med relevanta och ansvariga inom båda myndigheterna utarbetade Valtechs team ett nytt förslag på informationsstruktur, utseende, samt teknisk plattform för de båda myndigheterna. Roll: Kravanalytiker, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur. Stockholms Läns Landsting Användbarhetstest av tre webbplatser (2007) Uppdragsbeskrivning: Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) driver ett antal webbplatser, däribland habilitering.nu, handikappupplysningen.se samt autismforum.se. Valtechs uppdrag var att göra en översyn av användbarheten av dessa webbplatser. Ett tjugotal användbarhetstester genomfördes med användare från definierade målgrupper. Testdeltagarna videofilmades och resultatet sammanställdes i ett antal rekommenderade förändringar. Roll: Projektledare, användbarhetsexpert SPRÅK Svenska, Engelska, Tyska 7 (10)

8 STIPENDIER 1998 Sweden-America Foundation, SEK Stockholms Universitet - Humanistiska föreningens Run-Jannestipendium, SEK (http://www.humf.su.se/pages/49) PATENT Title Patent ID Year Link Anordning och metod för kommunikationsstatus SE Link Method and apparatus for indicating proximity Copresence KR Link US Group codes for use by radio proximity applications KR Link Context diary application for a mobile terminal WO Link Device-to-device software distribution WO Link Method, system, wireless communication device and WO Link computer programs for sending and receiving messages System and method for social interaction by sharing KR Link common acquaintances Repository for a mobile telephone US Link Remote control of a mobile telephone, having a US Link plurality of different operating characteristics System and method for social interaction I Link REFERENSER Tillhandahålls på begäran. PUBLIKATIONER (I URVAL) Böcker Persson, P. (2003) Understanding Cinema: A Psychological Theory of Moving Imagery, Cambridge University Press. Konferenser/Journals/Peer-review (urval) Jung, Y., Blom, J. & Persson, P. (2006) Scent Field Trial - Understanding Emerging Social Interaction, 8th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services (Mobile HCI06), Espoo, Finland, Sep 12-15, Persson, P., Jung, Y. (2005) Nokia Sensor: From research to Product, Conference on Designing for User experience (DUX), San Francisco, CA, Nov 3-5, Chipchase, J., Persson, P., Aarras, M., Piippo, P. & Yamamoto, T. (2005) Mobile Essentials: Field Study and Concepting, Conference on Designing for User experience (DUX), San Francisco, CA, Nov 3-5, Persson, P., Blom, J. & Jung, Y. (2005) DigiDress: A Field Trial of an Expressive Social Proximity Application, in Beigl et al (Eds.): UbiComp 2005, LNCS 3660, pp , Jung, Y., Persson, P. & Blom, J. (2005) DeDe: Design and Evaluation of a Context-Enhanced Mobile Messaging System, Proceedings of CHI'05. 8 (10)

9 Persson, Per (2003) ExMS: an Animated and Avatar-based Messaging System for Expressive Peer Communication, Proceedings of GROUP 2003 conference, Sanibel Island, Florida, Nov. 9-12, 2003, pp Forskningsprojekt (SICS och Nokia research) DigiDress ( ) DigiDress application allowed mobile phone users to create digital identity expressions that could be seen by other phone users within Bluetooth range. User could also send messages via Bluetooth. A prototype was implemented and tested with 618 users for 89 days. The identity expressions created were serious and playful, revealing and non-revealing. Scent ( ) By comparing the phonebook data stored on users mobile phones, Scent application enriched face-toface encounters by discovering common acquaintances, while still maintaining privacy. It also allowed users to create identity expressions and guestbooks. 539 users installed Scent and used it over period of 8 weeks. DeDe Defined Delivery ( ) DeDe enhanced existing mobile messaging on Nokia 7650 phones by allowing the sender to define the context in which the message will be delivered to the recipient. Context could be time, location, a phone call or a nearby Bluetooth device. A four weeks user study showed that DeDe was incorporated as part of the participants existing messaging culture. GeoNotes ( ) GeoNotes was a JAVA application allowing users handheld PCs and PDAs to mass-annotate physical locations with digital and public notes. Other users were then able to access those notes at the location. GeoNotes used W-LAN for positioning technology. During a one-month trial of the system, 78 users published 283 information items connected to indoor and outdoor places. ExMS Expressive Messaging ( ) This project investigated expressivity in mobile communication, particularly in relation to teenagers and the SMS culture. By extending expressivity with an embodied representation of the sender an avatar the ExMS prototype application enhanced the expressivity and developed new forms of peer-to-peer communication. The prototype underwent a 3-weeks field trial with eleven 17 year olds in a Stockholm school. Awake ( ) In a collaboration project between SICS and Telia Research, Awake project developed four new service concepts with particular emphasis on social aspects. One of the concepts was patented. MagiCster ( ) EU funded MagiCster project aimed to design a believable conversational interface agent which makes use of gaze, gesture and body posture as well as speech in a synchronized fashion and to evaluate the use of the conversational agent in laboratory conditions to determine which aspects of the embodied agent are important for what types of human-computer interactions. Kaktus ( ) The Kaktus project tried to create a socially and emotionally rich computer game in which the user had to make the right decisions in order to maintain friendships and relations. Through traditional and 9 (10)

10 untraditional AI techniques, Kaktus sought to simulate emotionally and socially intelligent reactions in artificial characters. FamilyLink (2000) FamilyLink developed concepts and demonstrators aimed for family, including communication and sharing of common information. Collaboration project between SICS and Ericsson Research, Kista. Agneta & Frida (1998) By placing two animated characters in on the computer desktop, watching the browser together with the user, the Agneta & Frids system sought to merge narrative and web browsing experiences into one. The system was evaluated in a user study. Persona ( ) Computer users live in a world of information spaces. One of the most critical activities which users need to undertake is to retrieve information from such spaces. As in everyday life, users often use direct or indirect social cues to accomplish this task. Persona investigated such social navigation and developed tools to support it. ÖVRIGT Erfarenhet av följande IT-miljöer: Windows, Office, EPiServer, Microsoft Office SharePoint, Wordpress, Joomla, Silverstripe, ärendehanteringssystem, 360 diariesystem (softwareinnovation.com), Facebook, cpanel, Team Foundation Server (kravhantering), Lotus Notes, diverse bildbehandlingsprogram, digital musikproduktion Certifierad Scrum Master (2007) Vinnare av Gaudeamus novelltävling 2001 (Stockholms Universitets kårtidning - Fritidsintressen: Digital musikproduktion, bokcirkelslitteratur, film 10 (10)

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Curriculum Vitae Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Mobil: 070 894 90 03 E-post: dick.wennberg@gmail.com Om mig I femton år har jag jobbat med digitala lösningar, något som jag brinner för

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Jonas Daag Microsoftspecialist

Jonas Daag Microsoftspecialist Sofia Österman Jonas Daag Microsoftspecialist Systemutveckling/IT-Arkitekt KOMPETENS PROJEKLEDNING SYSTEMUTVECKLING SYSTEMFÖRVALTNING WEB FÖRÄNDRINGSHANTERING KRAVANALYS SÄKERHET MOBILITET MIGRERING LÖSNINGSARKITEK

Läs mer

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare Osolo Consultant Group AB.NET-utvecklare Andreas Projektledare, förvaltare Tomas Systemarkitekt, utvecklare Olov Systemarkitekt, utvecklare Kjell Projektl., förvaltare, utvecklare Ludvig Systemarkitekt,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

konsultprofil Björn Wismén

konsultprofil Björn Wismén Björn är en senior konsult som har arbetat som scrum master och lean och agile coach under ett flertal år. Björn har även mycket lång erfarenhet som systemutvecklare vilket bidrar till att han på ett effektivt

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare.

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare. HiQ S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t O l l e L i l j a Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare T a r d i n a a f f ä r e r t i l l n y a n i v å e r Affärsinriktad verksamhetsutvecklare

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Innovationen inom IT spiller över på testområdet

Innovationen inom IT spiller över på testområdet Innovationen inom IT spiller över på testområdet TANKESTÄLLARE Facebook, Twitter, Skype, Sina Weibo och Foursquare har redan idag revolutionerat vårt sätt att kommunicera med familj, vänner, kollegor och

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Konsultprofil. Agil Coach. Lead UX. Product Owner. Konverteringsoptimering. Användbarhet. Agila & Lean metoder. Lärare

Konsultprofil. Agil Coach. Lead UX. Product Owner. Konverteringsoptimering. Användbarhet. Agila & Lean metoder. Lärare Konsultprofil Agil Coach Lead UX Product Owner Konverteringsoptimering Användbarhet Agila & Lean metoder Lärare Sveavägen 31 SE- 111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46- (0)70 443 91 91 miakolmodin

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Mattias Jansson. Inriktning. Anställningar. Språk: Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil

Mattias Jansson. Inriktning. Anställningar. Språk: Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil Konsultprofil Mattias Jansson Mattias har mångårig erfarenhet av projektledning inom IT ur ett verksamhetsperspektiv, företrädesvis för affärssystem inom läkemedelsindustrin med dess myndighetskrav. Mattias

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf Ny teknologi Möjligheter för oss i mötesindustrin Kristina Landeström and Joachim Lerulf Det var inte så länge sedan... Meetings and Conventions - A study of mega-trends shaping our industry Globalisation

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Curriculum Vitae - Anders Persson. Anders Persson

Curriculum Vitae - Anders Persson. Anders Persson Anders Persson Anders har en civilingenjörsexamen i elektroteknik. Han har 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, främst från Telekommunikation och CAD / CAM industrin. Anders är en erfaren verksamhetsutvecklare

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x. CV Personuppgifter David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.persson LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/davidxpersson

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling Magnus Moberg Är en strukturerad och noggrann systemutvecklare/arkitekt som tycker om nya utmaningar. Har 17 års erfarenhet av systemutveckling, produktframställning, design och arkitekt. Har jobbat med

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson http://olausson.net/blog Om oss: QWise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System.

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

KONSULTPROFIL Michael

KONSULTPROFIL Michael KONSULTPROFIL Michael Systemutvecklare.NET/EPiServer Sammanfattning Michael är en skicklig och erfaren systemutvecklare inom.net-teknologin med fokus på EPiServer-baserade webblösningar. Han är utbildad

Läs mer

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser.

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser. Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga er. För beställning eller frågor kontakta EÅ Data AB på 08 55 67 17 44, välj 1 eller New Horizons direkt på 020 63

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Sökmotorns roll på det sociala intranätet

Sökmotorns roll på det sociala intranätet Sökmotorns roll på det sociala intranätet Anders Häggdahl, Örebro 2012 02 27 FINDWISE 2011 Vem är jag? Stolt tvåbarnsfar bosatt i Mölndal Sony Ericsson, 6 år i olika roller På Findwise sedan 2010, brinner

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer