Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:"

Transkript

1 Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet: Per Rohdin (född Persson) 13 januari, 1970 Vallmovägen 17, Älvsjö +46 (0) Svensk KORT OM Per Rohdin (f.d. Persson) arbetar som kravhanterare, projektledare, verksamhetsutvecklare, strateg, innovatör, interaktionsdesigner och användbarhetsexpert. Han är i första hand inriktad på webblösningar och intranät, men även verksamhetskritiska IT-stöd och därmed tillhörande processförändringar. Han är också ansvarig för Ayonds interna innovations- och inkubatorprogram. Per har arbetat inom IT sedan 2000 och har erfarenhet från ett stort antal nationella och internationella projekt inom området, inom offentlig såväl som privat sektor. Tidigare arbetsgivare inkluderar Nokia, Yahoo, Valtech och Swedish Institute of Computer Science. Per är Filosofie doktor i filmvetenskap från Stockholms Universitet och har även en Honorary Fellow från Department of Communication Studies, University of Wisconsin. Pers publikationslista sträcker sig både över datavetenskap och kommunikation/media (som Per Persson). Per har erhållit en rad stipendier och står som upphovsman till en serie nationella och internationella patent. Han är en hängiven musiker och producent, med såväl barn- som dansproduktioner i sin portfolio. För tillfället driver han också en egen firma - Mediera.se - och en bokcirkel. ARBETSERFARENHET Affärsutvecklare, IT-konsult, IT-strateg och innovationsansvarig, ayond AB, Stockholm. Ayond är ett IT-konsult- och innovationsföretag, som tar uppdrag inom IT, webb, mobilitet och affärsutveckling. Dessutom har man ett ambitiöst innovationsprogram i vilket anställda kan driva egna företagsidéer för att sedermera starta egen firma med ayond som delägare. Förutom konsultuppdrag inom webb, IT, mobilitet och affärsutveckling är jag ansvarig för att driva och strukturera innovationsprogrammet, samt ta hand om (affärs-)utveckling av enskilda företagsidéer i programmet IT-, strategi- och verksamhetskonsult, Valtech AB, Stockholm. Valtech fokuserar på användarvänliga och organisationseffektiva webblösningar, intranät och verksamhetsapplikationer för kunder inom privat och offentlig sektor. Beroende på projekt, ansvarade jag för projektledning, användbarhet, kravhantering, förstudier/utredningar, förankringsarbete, målgruppsanalys, nyttoanalys samt strategifrågor. Verksamhetsutveckling och processförändringar var ofta en del av införandet av en IT-lösning. Ett urval av de 15-tal projekt jag ledde på Valtech beskrivs nedan International Product Manager, Yahoo Mobile, Hamburg. Yahoo! Go (http://en.wikipedia.org/wiki/yahoo!_go) var en mobil applikation som tillgängliggjorde de vanligaste tjänsterna från Yahoo (t.ex. sök, e-post, Flickr, kartor, aktiekurser mm.) i över 300 mobiltelefonmodeller. Jag ansvarade för internationella aspekter av Yahoo Go och drev 1 (10)

2 partnerskapsprojekt tillsammans med olika mobiltelefontillverkare, t.ex. Nokia och Sony Ericsson. Yahoo Go avvecklades Delägare i Verysolid Technology Sweden AB, Stockholm. Verysolid utvecklade en tjänst som möjliggjorde för marknadsundersökningsföretag att genomföra mobila marknadsundersökningar i vilka respondenterna svarar på enkäten via sin mobil. Jag agerade delägare i företaget, produktchef och säljare. Verksamheten avvecklades Diverse positioner, Nokia, Helsinki. På Nokia Research Centre arbetade jag först som konceptdesigner vilket innebar att ta fram och beskriva nya produktideer (både hårdvara och tjänster/applikationer). Detta skedde ofta efter fältstudier av faktiskt mobilanvändning på för Nokia relevanta marknader. Efter en affärsmässig intern genomlysning ansvarade jag sedan för att utveckla prototyper av de mest lovande koncepten, vilka sedan fick genomgå användartester. Detta resulterade i ett antal patent samt en rad forskningspublikationer (se nedan). Ett koncept gick sedan till produktifiering inom affärsenheten Nokia Multimedia. Nokia Sensor var en social blåtandsapplikation som fanns förinstallerad på ett antal mobiltelefonmodeller under Jag agerade produktchef och chefsdesigner. Den tredje och sista anhalten på Nokia var Nokia Lifeblog (http://en.wikipedia.org/wiki/nokia_lifeblog). Nokia Lifeblog var en mjukvara både för mobilen och PC, med vilken all mobilt innehåll kunde arkiveras, visas och sökas via PC, t.ex. meddelanden, e-post, bilder, filmer mm. Jag ansvarade för att definiera nya funktioner i samband med en större uppgradering Nokia Lifeblog avvecklades Forskare och projektledare, Swedish Institute of Computer Science, Kista. SICS är ett av Sveriges 50-tal forskningsinstitut och har till uppdrag att bedriva grund- och tillämpad forskning inom data och kommunikationsvetenskaperna (läs mer på Forskare på SICS har ofta eget ansvar för att hitta finansiering inom privat och offentlig sektor. Jag arbetade i en grupp under professor Kristina Hööks ledning som fokuserade på användbarhet. Jag initierade och drev ett 10-tal forskningsprojekt inom mobila tjänster och social media som resulterade i ett patent samt ett antal forskningspublikationer. Jag agerade även handledare för examensarbeten Lärare, Filmvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet I samband med att jag disputerade i filmvetenskap ansvarade jag för handledning och undervisning på vissa kurser på institutionen (http://www.film.su.se). Doktorsavhandlingen blev 2003 publicerad på Cambridge University Press. UTBILDNING 2007 Certifierad Scrum Master 2000 Filosofie Doktor i Filmvetenskap, Stockholm Universitet, Understanding Cinema: Constructivism and Spectator Psychology 1998 Honorary Fellow vid Department of Communication Studies, University of Wisconsin, Madison Fil. Kand. i Filmvetenskap, Stockholms Universitet 1994 Fil. Kand. i Filmvetenskap, Stockholms Universitet (Lingvistik som sidoämne) Stockholm Filmskola (http://www.stockholmsfilmskola.com) 2 (10)

3 PROJEKT/UPPDRAG Profoto global webbplats på 8 olika språk (2013) Profoto är ett världsledande företag inom belysning och generatorer för studio-fotografer inom proffssegmentet. Webbplatsen innehåller samtliga Profotos ca 500 produkter översatt på 8 olika språk. Kravställare på webbplatsen var spridda över hela världen vilket gjorde hantering och kommunikation kring krav till en utmaning. Roll: Projektledare, kravanalytiker, processledare för översättning och användbarhetsexpert. Scorx AB webbtjänst och e-handel av digitala och uppspelningsbara noter (2013) Scorx.org är en webbplats för körsångare och körer. Via partnerskap med Sveriges största notförlag inom körmusik (Gerhmans), erbjuder Scorx sina besökare att köpa, visa och samla sina digitala noter. Dessutom är många av noterna inspelade med professionella sångare för respektive stämma. I Scorx egna mixer kan körsångare spela upp ett stycke med en valfri mix av stämmor i syfte att träna inför en kommande repetition eller konsert. Ett antal organisationer/utbildare/studieförbund erbjuder Scorx som medlemsförmån för sina medlemmar. Scorx AB samägs av ayond, Sensus & Mellansels folkhögskola. Roll: Strategi, affärsutvecklare, projektledare, kravhantering och användbarhetsexpert. Titeldata system för försäljning och hantering av tidningsprenumerationer (2012) Uppdragsbeskrivning: Titeldata (titeldata.se) agerar mellanhand mellan tidskriftsförlag och deras prenumeranter. Titeldata tillhandahåller en tjänst för att beställa, betala och ändra prenumerationer för över 140 svenska tidskrifter. Titeldata behövde förnya utseendet och funktioner av sin tjänst dels för att tillmötesgå affärskrav från förlagen, dels för att förbättra användarupplevelsen för prenumeranterna. Ayond tog fram ett koncept och gav UX-stöd under utvecklingsprojektets gång. Den nya tjänsten lanserades i början av Roll: Kravhantering, strategi, konceptutveckling Einar Mattsson intranät (2012) Einar Mattsson utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostads- och affärs-fastigheter i stockholmsregionen med cirka 300 anställda. Ayond fick i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att kravställa samt förankra funktioner och information i ett nytt intranät. Därefter utvecklade ayond intranätet på EpiServer och kvalitetssäkrade i tätt samarbete med Einar Mattsson-koncernens olika bolag. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring Einar Mattsson förstudie externwebb (2012) Einar Mattsson utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostads- och affärs-fastigheter i stockholmsregionen med cirka 300 anställda. I syfte att utveckla en helt ny och modern externwebb, genomförde Ayond en serie workshopar med beslutsfattare från samtliga EM-koncernens bolag. Ayond tog sedan fram ett webbkoncept och informationsstruktur som tillmötesgick behoven dels från EM och dels EMs väldigt olika kund/målgrupper. Förstudien skapade att väl förankrat underlag som möjliggjorde en kick-start av utvecklingsarbetet. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet. NextJet mobil webbplats för sökning, bokning, betalning och incheckning av flygresor ( ) Uppdragsbeskrivning: NextJet (nextjet.se) är en av de största svenska lågpris-flygbolagen med runt 15 destinationer i Norden. I nära samarbete med NextJet planerade, formgav, designade och utvecklade ayond en mobil webbplats med app-känsla. Mobilwebbplatsen möjliggjorde kunder att söka, boka, betala 3 (10)

4 och även checka in via QR kod på flygplatsen. Flyg- och prisinformation hämtades i realtid från SITA backend (http://www.sita.aero/) och betalning skedde via DIBS (http://www.dibs.se/). Roll: Projektledare, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring Byggnadsupplysning hela Sveriges byggnadsinformation på ett ställe ( ) Byggnadsupplysning.se tillhandahåller detaljerad och sökbar data om Sveriges alla kommande bygg-, renoverings- och infrastruktur-projekt. Denna information är av avgörande betydelse för säljavdelningar på byggfirmor, entreprenadfirmor, arkitektbyråer, byggherrar och materialleveratörer. Byggnadsupplysning startades och Ayond fick hela uppdraget att konceptualisera, kravställa, utveckla och kvalitetssäkra tjänsten. Numera ingår Byggnadsupplysning i den danska koncernen CRM Byggefakta. Roll: Projektledare, strategi, kravanalys, användbarhet, kvalitetssäkring. KK-stiftelsen - Införande av nya processer och systemstöd för ärendehantering och diarieföring ( ) KK-stiftelsen är en statlig forskningsstiftelse som fördelar forskningsmedel till högskolor i Sverige främst inom social-, teknik- och samhällsvetenskaperna. Ett 30-tal medarbetare bedriver ett informationsintensivt arbete med att ta fram innovativa temaområden, utlysa forskningsansökningar, bedöma anslagsansökningar, samt följa upp och kvalitetssäkra projekt som erhållit beviljade medel. I genomsnitt utbetalas ca 300 miljoner SEK per år. Valtechs uppdrag bestod dels i att driva ett antal processförändringar avseende ärendehantering, beslutsprocess, ekonomisk rapportering, diarieföring och uppföljning. I samband med detta ersattes även det existerande ärendehantering- och diarie-systemet med ett nytt (360 från Software Innovation Förutom att anpassa 360 till KKS verksamhet bestod arbetet också i att bygga en avancerad integration mot KKS ekonomisystem Agresso samt att migrera över information från det gamla systemet till 360. Roll: Övergripande projektledare. Kartlägga, utveckla och förankra ärendehanteringsprocesser i alla delar av KKS organisation. På uppdrag av KK-stiftelsens IT-chef, samla upp krav från alla delar av KKS organisation samt agera beställare gentemot Software Innovations utvecklingsteam. Beställa, koordinera och kvalitetssäkra anpassningar utförda av Software Innovation (ca 3 utvecklare). Leda arbetet med att migrera data från det gamla systemet in i 360 (1 utvecklare) samt integration mot Agresso. Utbilda KKS medarbetare i 360 och de nya ärendehanteringsprocesserna. KK-stiftelsen ny externwebb på Sharepoint 2010 ( ) Efter att ha använt sig av EpiServer för sin externwebb under många år, avsåg KKS under 2010 att skapa en ny webbplats baserat på Sharepoint Förutom plattformsbyte skedde också en översyn av informationsomfång och grafisk form. Roll: Förstudieledare, projektledare (1 utvecklare), kravanalytiker, interaktionsdesigner. Socialstyrelsen Förstudie kring nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och äldrevård och omsorg (http://www.kunskapsguiden.se) (2010) Med syfte att höja kompetensen för yrkesverksamma inom vård och omsorg avseende psykiska ohälsa och äldre, gav regeringen 2009 Socialstyrelsen i uppdrag att bygga en nationell webbportal. I samarbete med bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket, skulle Socialstyrelsen skapa målgruppsanpassad information och e-learningpaket för att kompetensutveckla personal inom såväl Landsting som Kommuner. Den förstudie som Valtech fick i uppdrag att genomföra under 2010, inbegrep målgruppsanalys, behovskartläggning via djupintervjuer, kartläggning av befintligt informationsutbud, webbkoncept, informationsstruktur, grafisk form samt grov plan för genomförande. Roll: projektledare, förstudieledare, kravanalytiker. Kunskapsguiden.se lanserades 31 maj 2011 Copyswede Affärskritisk Windows-applikation för upphovsrätt inom film och TV (2009) 4 (10)

5 Copyswede samägs av ett 15-tal fackliga organisationer inom medieområdet. Deras uppdrag är att fördela upphovsrättliga ersättningar till de personer som deltagit i TV- och filmproduktioner, alltifrån manusförfattare, kameramän och skådespelare. Valtechs uppdrag var att från grunden bygga en Windowsapplikation med tillhörande databas i vilken produktioner, TV-sändningar, medverkanden mm kan registreras och ersättningar sedan beräknas och utbetalas. Av juridiska skäl innehöll applikationen en komplex affärslogik och säkerhetskrav. Dessutom komplicerades projektet av att en stor mängd gammal och ostrukturerad data från ett tidigare system skulle migreras över till det nya. Roll: projektledare (2 utvecklare), kravanalytiker och gränssnittsdesigner. KK-stiftelsen - Förstudie och genomförande av intranät på Sharepoint 2007 (2009) KK-stiftelsen är en statlig forskningsstiftelse som fördelar forskningsmedel till högskolor i Sverige främst inom social-, teknik- och samhällsvetenskaperna. Ett 30-tal medarbetare bedriver ett informationsintensivt arbete med att ta fram innovativa temaområden, utlysa forskningsansökningar, bedöma anslagsansökningar, samt följa upp och kvalitetssäkra projekt som erhållit beviljade medel. Valtechs uppdrag var att på Sharepoint 2007 plattformen bygga ett intranät som effektiviserade informationsutbyte och dokumenthantering, samt befrämjade transparens och öppenhet. Roll: projektledning (1 utvecklare), förstudie/kravanalys i samråd med relevanta stakeholders hos KKstiftelsen, informationsarkitekt, användbarhetsexpert, migrering, samt verksamhetsutvecklare, processförändrare, förankring och utbildning. Södertälje Sjukhus (2009) I och med att Södertälje sjukhus bolagiserades i april 2009 krävdes en omarbetning av information och utseende av den tidigare externa webbplatsen. Per lade upp en generell webbstrategi för det nya bolaget, arbetade om informationsarkitekturen, ledde utvecklingsarbetet (1 utvecklare) samt utbildade redaktörer på Södertälje sjukhus i publiceringsverktyget EPiServer. Telepriskollen - Post och Telestyrelsen (2009) Prisjämförelsesajten Telepriskollen lanserades 2005 som ett samarbete mellan PTS och Konsumentverket. Syftet var att hjälpa konsumenter att jämföra priser och villkor för elektroniska kommunikationstjänster. Efter en användbarhetsanalys 2009 konstaterade Telepriskollen att informationsarkitekturen inte var optimerad för besökarnas informationsbehov. Dessutom ville man tydliggöra olika former av paketlösningar som blivit vanligare bland bredbandsoperatörer. Valtech fick i uppdrag att göra en målgruppsanalys, en ny informationsarkitektur med nya huvudingångar, samt att producera ett nytt grafiskt maner. Valtechs arbete blev sedermera nominerad till Svenska Designpriset klassen Information. Telepriskollen stängdes av PTS i april Roll: Projektledare, informationsarkitekt samt användbarhetsexpert. Boverket Förstudie och utveckling nationell boendeportal (www.omboende.se) ( ) På regeringens uppdrag tog Boverket och Konsumentverket fram en boendeportal vars syfte var att samla all konsumentinriktad boende information för att stärka konsumenters handlingskraft i frågor som rör hyra, köpa, bygga, renovera, sälja, flytta och äga (dvs. alla slags boendeformer). Valtechs uppdrag bestod dels i en förstudie som tillsammans med kund specificerade upplägg, webbstrategi, målbeskrivning, informationsarkitektur, interaktionsdesign, navigationskoncept, innehållsanalys, marknadsföringsplan, förvaltningsorganisation mm. Efter förstudien fick Valtech uppdraget att ta fram en komplett portallösning. Portalen drivs till en del av användargenererat innehåll via ett diskussionsforum. Portalen byggdes i EPiServer 5 och EPiServer Community som plattform för forumdelarna. Valtech bistod med ett team bestående av projektledare, användbarhetsexpert, grafisk designer samt ett antal utvecklare. Roll: projektledning (2 utvecklare samt AD), kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur, kvalitetssäkring. 5 (10)

6 Boverket Förstudie & utveckling utbildningsplattform PBL Direkt (2008) Boverket drev under en 3-årsperiod ett projekt i syfte att lyfta kompetensen kring plan- och bygglagstiftningen (PBL) hos viktiga intressenter, t.ex. kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Som stöd i denna process togs en webbplats fram för att koordinera insatsen samt för interaktion mellan dessa olika intressenter. Webbplatsen drevs till stor del av användargenererat innehåll, t.ex. genom forum, expertpaneler och communities. Webbplatsen byggdes i EPiServer 5 med EPiServer Community som plattform för community-delarna. Roll: kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur samt projektledning (4 utvecklare samt AD). Handisam Statistik Sveriges handikappolitik (2008) Handisam har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam samlar bland annat in statistik kring tillgänglighet, funktionshindrades integration i samhället och visar denna statistik på sin webbplats. Valtechs uppdrag bestod i att ta fram ett koncept för att göra statistiken lättbegriplig (i olika informationsskärningar), samt att utveckla en webblösning som automatiskt hämtar datat från databasen och visar detta på Handisams webbplats i diagramform på ett enkelt och tillgängligt sätt. Roll: Kravanalytiker, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert & projektledare, workshopledning, konceptarbete MSB - Mobil version av krisinformation.se (2008) Myndigheten för skydd och beredskad har tillsammans med Valtech utvecklat den nationella krisportalen krisinformation.se. I syfte att öka tillgänglighet till samhällsviktig information i kristider, gavs Valtech 2008 i uppdrag att tillgängliggöra webbplatsen även för mobila terminaler. Roll: Kravanalytiker, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert & projektledare SEB webbstrategier, målgrupper och innovationsprocesser för framtidens bank (2008) SEB förnyar sina back-end och front-end system och utvecklar en ny strategi för kommunikation och gränssnitt mot privat och företagskunder i alla distributionskanaler (kontor, webb, bankomater, telefonbanken, mobila tjänster etc.). Valtechs uppdrag bestod i att identifiera trender som kommer att påverka SEB år 2013, inklusive banktrender, konsumentbeteende, internetbeteende, demografiska förändringar av bankmarknaden etc. Valtech samlade in och analyserade data från ett antal interna och externa källor, inklusive djupintervjuer med slutanvändare i Sverige och Baltikum. Valtech tog fram en framtidsrapport som beskrev bankmarknaden och bankkundsbeteende 2013, samt definierade 15 målgruppsbeskrivningar (så kallade Personas) för privat- och företagssegmenten samt viktiga personalgrupper inom SEB. I en andra fas identifierades ett antal strategiskt viktiga nyckelområden för framtida SEB. Valtech hjälpte även till att formulera en innovationsprocess för SEB, i syfte att ta tillvara kreativitet och kundorienterat tänk inom koncernen samt att förkorta time-to-market för nya bankprodukter. Roll: Projektledare, webbstrateg, målgruppsanalytiker, trendspanare MSB Förstudie & utveckling krisövningswebbplats (2008) Myndigheten för Skydd och beredskaps uppdrag är bland annat att främja övningsverksamheten, främst genom sektorsövergripande övningar. I detta syfte ville MSB ta fram en övningswebb gör det möjligt att visuellt simulera olika former av medier; webbtidningar, sociala medier, tv & radio för att kunna öva aktörers förmåga att hantera information och kommunikation vid en kris och hur man bemöter allmänhetens frågor, social oro, opinionsbildning, ryktesspridning med mera via traditionella medier och sociala medier. Övningswebben används framför allt av de nationella SAMÖ - övningarna som genomförs vartannat år. Valtech fick 2008 i uppdrag att genomföra förstudie kring innehåll och funktioner. Förstudien följdes av en utvecklingsfas där lösningen byggdes och levererades till övningsledningen. Webbplatsen, 6 (10)

7 byggd i EPiServer 5, innehöll en publik del för allmänheten samt en lösenordsskyddad del för de myndigheter som var deltog i övningen. Roll: kravfångst, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur samt projektledning (3 utvecklare samt AD). Sony Ericsson koncept och utveckling av ny funktionalitet på sonyericsson.com (2007) Sony Ericsson var intresserad av nya webbteknologier och den sociala webben. Valtechs uppdrag bestod i att ta fram ett tio-tal Web 2.0-inspirerade koncept på funktionalitet för Sony Ericssons webbplats. Ett av dessa valdes ut: att presentera betyg från oberoende experttester på Sony Ericssons produktsidor. Valtech fick även i uppdrag att utveckla denna funktionalitet på Sony Ericssons CWS plattform, baserat på data från alatest.com. Funktionaliteten lanserades på produktsidorna på utvalda telefonmodeller och marknader. Roll: projektledning, konceptdesign, interaktionsdesign, juridisk kvalitetssäkring samt koordination mellan Sony Ericsson och Alatest. Sony Ericsson Utveckling nytt intranät (2007) Nytt globalt intranät för SonyEricsson. Lösningen var baserad på Microsoft SharePoint Services (MOSS) med ett mycket stort antal användare. Per ingick i Valtechs 20 personer starka team och arbetade med kravfångst, konceptarbete och informationsarkitektur. Sony Ericsson koncept för ny återförsäljarportal (2007) Sony Ericsson erbjöd extra informationsmaterial och tjänster för sina återförsäljare runt om i världen via en egen webbplats. Innehållet producerades av Sony Ericssons globala och regionala försäljningsavdelningar och servade ett stort antal besökare med väldigt varierande behov och rättigheter. Valtechs uppdrag var att ta fram ett webbkoncept som förbättrade användbarheten och konsoliderade tjänsteutbudet men samtidigt tog hänsyn till regionala marknadsavdelningars särbehov. En design av interaktion och grafisk form togs fram. Roll: projektledning, webbkoncept och interaktionsdesign. Skatteverket/Kronofogdemyndigheten Förstudie nytt intranät (2007) Skatteverket har ca anställda och en komplex verksamhet. I samband med att Skatteverket och Kronofogdemyndigheten delade sig ställde detta nya krav på intranät för de båda myndigheterna. Efter ett 25 tal workshops och intervjuer med relevanta och ansvariga inom båda myndigheterna utarbetade Valtechs team ett nytt förslag på informationsstruktur, utseende, samt teknisk plattform för de båda myndigheterna. Roll: Kravanalytiker, workshopledning, konceptarbete, informationsarkitektur. Stockholms Läns Landsting Användbarhetstest av tre webbplatser (2007) Uppdragsbeskrivning: Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) driver ett antal webbplatser, däribland habilitering.nu, handikappupplysningen.se samt autismforum.se. Valtechs uppdrag var att göra en översyn av användbarheten av dessa webbplatser. Ett tjugotal användbarhetstester genomfördes med användare från definierade målgrupper. Testdeltagarna videofilmades och resultatet sammanställdes i ett antal rekommenderade förändringar. Roll: Projektledare, användbarhetsexpert SPRÅK Svenska, Engelska, Tyska 7 (10)

8 STIPENDIER 1998 Sweden-America Foundation, SEK Stockholms Universitet - Humanistiska föreningens Run-Jannestipendium, SEK (http://www.humf.su.se/pages/49) PATENT Title Patent ID Year Link Anordning och metod för kommunikationsstatus SE Link Method and apparatus for indicating proximity Copresence KR Link US Group codes for use by radio proximity applications KR Link Context diary application for a mobile terminal WO Link Device-to-device software distribution WO Link Method, system, wireless communication device and WO Link computer programs for sending and receiving messages System and method for social interaction by sharing KR Link common acquaintances Repository for a mobile telephone US Link Remote control of a mobile telephone, having a US Link plurality of different operating characteristics System and method for social interaction I Link REFERENSER Tillhandahålls på begäran. PUBLIKATIONER (I URVAL) Böcker Persson, P. (2003) Understanding Cinema: A Psychological Theory of Moving Imagery, Cambridge University Press. Konferenser/Journals/Peer-review (urval) Jung, Y., Blom, J. & Persson, P. (2006) Scent Field Trial - Understanding Emerging Social Interaction, 8th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services (Mobile HCI06), Espoo, Finland, Sep 12-15, Persson, P., Jung, Y. (2005) Nokia Sensor: From research to Product, Conference on Designing for User experience (DUX), San Francisco, CA, Nov 3-5, Chipchase, J., Persson, P., Aarras, M., Piippo, P. & Yamamoto, T. (2005) Mobile Essentials: Field Study and Concepting, Conference on Designing for User experience (DUX), San Francisco, CA, Nov 3-5, Persson, P., Blom, J. & Jung, Y. (2005) DigiDress: A Field Trial of an Expressive Social Proximity Application, in Beigl et al (Eds.): UbiComp 2005, LNCS 3660, pp , Jung, Y., Persson, P. & Blom, J. (2005) DeDe: Design and Evaluation of a Context-Enhanced Mobile Messaging System, Proceedings of CHI'05. 8 (10)

9 Persson, Per (2003) ExMS: an Animated and Avatar-based Messaging System for Expressive Peer Communication, Proceedings of GROUP 2003 conference, Sanibel Island, Florida, Nov. 9-12, 2003, pp Forskningsprojekt (SICS och Nokia research) DigiDress ( ) DigiDress application allowed mobile phone users to create digital identity expressions that could be seen by other phone users within Bluetooth range. User could also send messages via Bluetooth. A prototype was implemented and tested with 618 users for 89 days. The identity expressions created were serious and playful, revealing and non-revealing. Scent ( ) By comparing the phonebook data stored on users mobile phones, Scent application enriched face-toface encounters by discovering common acquaintances, while still maintaining privacy. It also allowed users to create identity expressions and guestbooks. 539 users installed Scent and used it over period of 8 weeks. DeDe Defined Delivery ( ) DeDe enhanced existing mobile messaging on Nokia 7650 phones by allowing the sender to define the context in which the message will be delivered to the recipient. Context could be time, location, a phone call or a nearby Bluetooth device. A four weeks user study showed that DeDe was incorporated as part of the participants existing messaging culture. GeoNotes ( ) GeoNotes was a JAVA application allowing users handheld PCs and PDAs to mass-annotate physical locations with digital and public notes. Other users were then able to access those notes at the location. GeoNotes used W-LAN for positioning technology. During a one-month trial of the system, 78 users published 283 information items connected to indoor and outdoor places. ExMS Expressive Messaging ( ) This project investigated expressivity in mobile communication, particularly in relation to teenagers and the SMS culture. By extending expressivity with an embodied representation of the sender an avatar the ExMS prototype application enhanced the expressivity and developed new forms of peer-to-peer communication. The prototype underwent a 3-weeks field trial with eleven 17 year olds in a Stockholm school. Awake ( ) In a collaboration project between SICS and Telia Research, Awake project developed four new service concepts with particular emphasis on social aspects. One of the concepts was patented. MagiCster ( ) EU funded MagiCster project aimed to design a believable conversational interface agent which makes use of gaze, gesture and body posture as well as speech in a synchronized fashion and to evaluate the use of the conversational agent in laboratory conditions to determine which aspects of the embodied agent are important for what types of human-computer interactions. Kaktus ( ) The Kaktus project tried to create a socially and emotionally rich computer game in which the user had to make the right decisions in order to maintain friendships and relations. Through traditional and 9 (10)

10 untraditional AI techniques, Kaktus sought to simulate emotionally and socially intelligent reactions in artificial characters. FamilyLink (2000) FamilyLink developed concepts and demonstrators aimed for family, including communication and sharing of common information. Collaboration project between SICS and Ericsson Research, Kista. Agneta & Frida (1998) By placing two animated characters in on the computer desktop, watching the browser together with the user, the Agneta & Frids system sought to merge narrative and web browsing experiences into one. The system was evaluated in a user study. Persona ( ) Computer users live in a world of information spaces. One of the most critical activities which users need to undertake is to retrieve information from such spaces. As in everyday life, users often use direct or indirect social cues to accomplish this task. Persona investigated such social navigation and developed tools to support it. ÖVRIGT Erfarenhet av följande IT-miljöer: Windows, Office, EPiServer, Microsoft Office SharePoint, Wordpress, Joomla, Silverstripe, ärendehanteringssystem, 360 diariesystem (softwareinnovation.com), Facebook, cpanel, Team Foundation Server (kravhantering), Lotus Notes, diverse bildbehandlingsprogram, digital musikproduktion Certifierad Scrum Master (2007) Vinnare av Gaudeamus novelltävling 2001 (Stockholms Universitets kårtidning - Fritidsintressen: Digital musikproduktion, bokcirkelslitteratur, film 10 (10)

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Nummer 1 Maj 2008 I detta nummer: Estlands tigersprång, nya lärkulturer, svenskarnas surfvanor, från SSV till Lomsjö, framtidens kunskapssamhälle, mobilt lärande på Gotland och mycket mycket mer! Ordföranden

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

Ett friskare Sverige 2011

Ett friskare Sverige 2011 SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAGET Ett friskare Sverige 2011 uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet 28 september 2011 VERK 2010/370 www.fhi.se A 2011:15 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Integrerade hjälpfunktioner

Integrerade hjälpfunktioner Integrerade hjälpfunktioner En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd Kandidatuppsats i interaktionsdesign

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Higher Education Research Group I T University, Chalmers & GU Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Ramon Garrote Jurado Tomas Pettersson Michael F Christie Pedagogical

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Mobil TV. En användbarhetsstudie

Mobil TV. En användbarhetsstudie Kandidatuppsats i Interaktionsdesign av Daniel Björk, vårterminen 2006. Malmö Högskola, instutitionen för Konst, Kultur och Kommunikation. Författare: Daniel Björk Handledare: Michael Svedemar Uppdragsgivare:

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

ETT SÄLJSAMTAL VIA WEBBUTIK. Visma SPCS. School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI.

ETT SÄLJSAMTAL VIA WEBBUTIK. Visma SPCS. School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI ETT SÄLJSAMTAL VIA WEBBUTIK Visma SPCS Ajna Hajderovic Feb 2007 MSI Report 07026 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

inte bara nollor och ettor

inte bara nollor och ettor inte bara nollor och ettor Entreprenörer inom IKT Power Lake AB a d r e s s Stagneliusvägen 23, 6tr,SE-11259 Stockholm tel+46 (0)8-6562775 mobil +46 (0)70-6730790 www.powerlake.se barbro.fransson@powerlake.se

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer